You are on page 1of 2

Factură fiscală seria 17 F nr. 00286072 din data de 12.01.

2017

ENEL ENERGIE S.A.
Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43 , Adresa de corespondenţă a clientului
Corp A, Loc.: EZERIS
STRADA EZERIS Nr.: 287
CIF RO22000460, Nr. înreg. RC J40/12303/2007 Jud.: CARAS-SEVERIN, Cod postal: 327195
Capital social subscris şi vărsat 140.000.000 Lei PEIA AUREL-IOAN
Cod IBAN RO54CITI0000000725071019, COD CLIENT: 100683470

Operator de date cu caracter personal nr. 10583
Prin Punct Enel
RESITA, B-dul Revolutia din Decembrie, nr. 3
Program L-V 8:00 - 16:00
Centru informaţii clienţi Adresa: STRADA EZERIS Nr.: 287,
Tel. 0800 07 08 09, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 Loc.: EZERIS,
E-mail contactee.ro@enel.com, www.enel.ro Jud.: CARAS-SEVERIN, Cod postal: 327195
Tel. deranjamente 0255.929
Tel. pentru comunicare index autocitit 0800 07 08 09
Perioadă de comunicare index autocitit: Cod Client: 100683470
1 - 10 ale lunii 03 Cod(furnizor): 301 EE
Citiri de regularizare in lunile: iunie si decembrie
Număr contract 3129800/03.05.2006
Cod Eneltel : 541190180
Informaţii necesare plăţii
ID factură : 799886426
Factura seria 17 F nr. 00286072/12.01.2017
Perioadă de facturare: Produse UM Valoare
04.11.16-07.01.17
1 Valoare factura fara TVA (conform "Detalii factura") lei 272,81
Mod stabilire index:
Regularizare 2 Total baza de impozitare TVA lei 272,81
Dată scadenţă: 3 TVA 19%(3=2*19%) lei 51,84
27.01.2017
4 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform lei 324,65
"Detalii factura")
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credite) lei 0,00
6 Total de plata (6=4+5) lei 324,65
7 CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 560,00
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare.)

TOTAL DE PLATĂ 324,65 lei

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima
zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului
comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 50 a zi de la data scadenţei.
Informaţii suplimentare
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare internă pe care o găsiţi
publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE
conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanţelor competente.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de
324,65 Lei

0079988642600000003246512011754119018028
Pagina 1 din 2 la factura 00286072

5/art.43 12 Acciza factura curenta 04.00 kWh 0. nivel tensiune punct măsură Joasa tensiune. determinat ca diferenţă. ANRE 176/2015.17-07.01.00 kWh 0.01.32 CV/MWh.17 11.51 13 Total energie activa 04. Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015. Tarif distributie 154.88 lei/MWh.35.40 2 Energie activa facturata anterior** 3 Energie activa Monom JT factura curenta 04. energie utilizată în scop necomercial 4. * Consumul efectiv realizat de energie electrică activă.24 0.78 curenta 7 Energie activa monom jt pt cpc factura 01. Temei legal radio/TV: HG.37 lei/MWh.00 kWh 238.2017: 132. Factură fiscală seria 17 F nr.84 14 TOTAL DE PLATA FACTURA 272.04 11 Certificate verzi factura curenta 01.contract 3129800.06. ** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum.17 152. 977.17-07.74 lei/MWh.81 51.042369 2.95 45.01.11. tip contor Contor monofazat.17 507.00 kWh 0.ANRE 119/2013.17 53.16-07.13 10 Certificate verzi factura curenta 04. adresă loc consum STRADA EZERIS Nr.2017 pentru consumatorii casnici. între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului. 17.00 kWh 0.17 kWh 1 29320/website 29880/telecitire 560 560 64 8.33.01.01.76/2016 Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru anul 2017: 0.396600 16.17 355.01.109.65 CURENTA/LOC CONSUM CU TVA 16 Energie activa facturata in perioada similara 1098.01.17-07. 3/2016.17-07.92.L122/2015. 00286072 din data de 12.17 507.16-07.54 5 Energie activa monom jt factura curenta 01.82 0.66 3.01.2017 Client PEIA AUREL-IOAN. energie utilizată în scop comercial 2.01. *** Consum facturat pentru perioada cuprinsă în ultimele două citiri consecutive ale contorului.00 kWh 0.81 CURENTA/LOC CONSUM 15 TOTAL DE PLATA FACTURA 324.013010 0. Pagina 2 din 2 la factura 00286072 .01.6 din Ord.01.01. Alte reglementări: Ord.00 kWh 0. 117/2016. Perioada de comunicare index autocitit 1 .17 560. Temei legal tarife energie electrică Ord.118.177/2015.17 42.29 13.10 ale lunii 03. Energia activă pentru care se aplică CPC este de 80% din totalul energiei consumate în perioada 01. Corecţii Nr.013810 7.11.11.40 (3=1+2)*** 4 Energie activa monom jt factura curenta 04.16-01. ă facturată TVA (lei) (lei) TVA (lei/U.00 kWh 238.01. tip tarif Monom JT. Tarif transport: 18.18 27.ANRE 27.438700 4. L23/2014.107.48/2016. stabilite conform contractului.01.88.16-07.17 560.16-07.00 kWh a anului precedent Temei legal contribuţie cogenerare Ord. Temei legal certificate verzi : L134/2012.11.92 6 Energie activa monom jt pt cpc factura 04.469000 71.01.17 560. este preţ publicat [lei/zi] x procent de reglementare piaţă. cod loc consum 541190180. 978/2003.) 1 Energie activa Monom JT total* 04.11. 9.16-01. 11.62 lei/MWh.041972 21.75 Preţ unitar făr Cantitate Valoare fară Valoare TVA Nr.2017-30. cod punct de măsură RO005E541190180.11.ANRE 116/2013.65 0. Tarif servicii de sistem 12.16-01.17 272.411800 146.crt Denumire servicii facturate Perioada de facturare U.00 kWh 0.16 curenta 8 Contributie pentru cogenerare factura curenta 04.95 45.M.004740 2. nivel tensiune punct delimitare Joasa tensiune. judeţul/sectorul CARAS-SEVERIN nr. Tip contor: 2CM4UD :10/40A Energie activa 04.01.11.Ord.00 kWh 0.33 9 Contributie pentru cogenerare factura curenta 01.00 1. calculat conform art.69 0. avize pt CPC 47.287. 119/2016.74 lei/MWh.11.01.176.01.64/2014.108. EZERIS. Preţul rezervării/abonamentului.16-07. serie contor 8629947.115/2016.28 4. Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.01.01.11.ANRE 183/2015. stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie electrică activă şi energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum. de zile mediu stabilire stabilire surată putere facturat (kWh/zi) Serie contor: 8629947.M.16-01. Citiri de regularizare in lunile: iunie si decembrie Consum Index vechi/mod Index nou/mod Cantitate mă Factor de Cantitate de Specificaţie Perioadă consum UM Const.4045 Lei/CV.17 53.00 kWh 0.