You are on page 1of 5

LAPORAN

PENCAPAIAN AKADEMIK, KEHADIRAN, BERAT DAN TINGGI
MURID RMT

TAHUN

…………………………………………………….

SEKOLAH

…………………………………………………….

1

NAMA MURID JUMLAH KEDATANGAN YANG L P SEPATUTNYA (SETAHUN) JUMLAH MARKAH GRED PURATA AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AWAL TAHUN AWAL TAHUN PELAJAR (Jika ada) PERATUS 1. 2. kehadiran (berdasarkan Buku Jadual Kedatangan). berat dan tinggi murid RMT (Contoh: berdasarkan Buku Rekod Kesihatan Murid) di sekolah anda. Sila berikan maklumat pencapaian akademik AKHIR TAHUN dalam pentaksiran sekolah (berdasarkan Sistem Analisa Peperiksaan Sekolah – SAPS). 4. Bagi murid Tahun 6. sila guna Peperiksaan Percubaan UPSR 2015 (sila tambah ruangan jika bilangan murid melebihi daripada ruangan yang disediakan): TAHUN : MURID MBK (Y/T) PENCAPAIAN AKADEMIK MURID KEHADIRAN HARI PERSEKOLAHAN JANTINA RMT MURID RMT (SILA RUJUK BUKU BERAT (KG) TINGGI (M) JADUAL KEDATANGAN) JUMLAH YANG TIDAK HADIR (SETAHUN) (SETAHUN)KEDATANGANJUMLAH BIL. 2 . 5. 3.

KG = Kilogram. P = Perempuan. M = Meter) MURID PPKI: MURID MBK (Masalah PL. 2. PD. NAMA MURID SEPATUTNYA (SETAHUN) GRED PURATA PELAJAR L P JUMLAH MARKAH AKHIR TAHUN AKHIR TAHUN AWAL TAHUN AWAL TAHUN (SETAHUN) (Jika ada) PERATUS 1. T = Tidak. Y = Ya. 5. 7. 8. (Nota: L = Lelaki. PM) PENCAPAIAN AKADEMIK MURID KEHADIRAN HARI PERSEKOLAHAN JANTINA RMT MURID RMT (SILA RUJUK BUKU BERAT (KG) TINGGI (M) JADUAL KEDATANGAN) (SETAHUN)JUMLAH KEDATANGAN JUMLAH KEDATANGAN YANG JUMLAH YANG TIDAK HADIR BIL.6. 4. MBK = Murid Berkeperluan Khas. 3. 3 .

PM = Pembelajaran. MBK = Murid Berkeperluan Khas. 8. M = Meter) TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA 4 . (Nota: L = Lelaki. 9. P = Perempuan. PPKI = Program Pendidikan Khas Integrasi. 10. KG = Kilogram. PD = Pendengaran. 7.6. PL = Penglihatan.

5 .