You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Perpuluhan
Tajuk A. Darab dan Bahagi Perpuluhan
3.1 Operasi bergabung perpuluhan.
Standard Kandungan

(i) Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat


Standard dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan
Pembelajaran situasi harian.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif 1. Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat
Pembelajaran dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan
situasi harian.
(Buku teks Muka surat 21-26)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep perpuluhan.
3. Murid mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat
Aktiviti
dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan
situasi harian.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
(Buku teks, Latih Diri -45)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda
kerana.............................................................
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Perpuluhan
Tajuk B. Selesaikan masalah
3.2 Penyelesaian masalah
Standard Kandungan

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung


Standard
perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif 1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung
Pembelajaran perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

(Buku teks Muka surat 46-50)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep perpuluhan.
3. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung
Aktiviti
perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih
Diri -50)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda
kerana.............................................................
.