PROFIL GURU PENASIHAT SKHMC

1. Jawatan dalam JK Kelab

: …………………………………………………………………………

2. Jawatan dalam JK Uniform : ……………………………………………………………………………
3. Jawatan dalam JK Persatuan : ……………………………………………………………………………
4. Jawatan lain

: …………………………………………………………………………

4. Nombor Kad Pengenalan

: …………………………………………………………………………

5. Tarikh Lahir

: ………………………… 6. No. Fail JPN : …………………………...

7. Tarikh Lantikan

: ………………………… 8. Tarikh Sah Jawatan : ……………............

9. Opsyen

: …………………………………………………………………………

10. Kelulusan Akademik

: …………………………………………………………………………

11. Kelulusan Ikhtisas

: …………………………………………………………………………

12. Mata Pelajaran Diajar

: …………………………………………………………………………

13. Tahun Diajar

: …………………………………………………………………………

14. Jenis Kereta

: …………………………..15. Kuasa Kuda (cc) : ……………………..

15. No. Pendaftaran Kereta

: …………………………..16. Bil. Penumpang : ……………………...

17. PENGALAMAN BERKAITAN BIDANG KOKURIKULUM
Bil

Nama Bidang

Sekolah

Tahun

Tempoh

Penganjur

Tempat

Tempoh

Penganjur

Pencapaian

Tempoh

18. KURSUS DIHADIRI BERKAITAN KOKURIKULUM
Bil

Nama Kursus

19. PENCAPAIAN KEJAYAAN
Bil

Nama Bidang

Yang benar,

………………………………………………………
(
)
SKHMC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful