NAMA-NAMA MALAIKAT DAN TUGASNYA..

1) Malaikat Jibril, tugasnya Menyampaikan wahyu

2) Malaikat Mikail, tugasnya Menyebarkan rezeki dan menurunkan hujan

3) Malaikat Israfil, tugasnya Meniupkan Sangkakala

4) Malaikat Izrail, tugasnya Mencabut nyawa Makhluk hidup

5) Malaikat Raqib, tugasnya Mencatat amal kebaikan manusia

6) Malaikat Atid, tugasnya Mencatat amal keburukan manusia

7) Malaikat Munkar, tugasnya Menanyakan mayat di alam kubur ( Barzah )

8) Malaikat Nakir, tugasnya Menanyakan mayat di alam kubur ( Barzah )

9) Malaikat Malik, tugasnya Menjaga pintu neraka

10) Malaikat Ridwan, tugasnya Menjaga pintu Syurga

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful