You are on page 1of 2

GABAY PARA SA MGA MAG PAPA BAKUNA NG ANTI- Dr.

Dr. James Tamayo magdalawang isip na lumapit sa mag doctor para malinawan. Salamat po! Ang
RABBIES AT ANTI-TETANO. PAKIBASA LANG PO NG GABAY PARA SA MGA MAG PAPA BAKUNA NG ANTI- inyong butihing linkod.
MABUTI ANG INYONG GUIDE PARA SA RABBIES AT ANTI-TETANO. PAKIBASA LANG PO NG Dr. James Tamayo
PAGPAPABAKUNA DITO SA San Lazaro Hospital. MABUTI ANG INYONG GUIDE PARA SA GABAY PARA SA MGA MAG PAPA BAKUNA NG ANTI-
o Bumili po muna sa botika o pharmacy ng 4 na INSULIN PAGPAPABAKUNA DITO SA San Lazaro Hospital. RABBIES AT ANTI-TETANO. PAKIBASA LANG PO NG
o Bumili po muna sa botika o pharmacy ng 4 na INSULIN MABUTI ANG INYONG GUIDE PARA SA
INJECTION.
INJECTION. PAGPAPABAKUNA DITO SA San Lazaro Hospital.
o Bilhin ang PCEC at TT sa pharmacy. Pumunta po sa Nurse
o Bilhin ang PCEC at TT sa pharmacy. Pumunta po sa Nurse o Bumili po muna sa botika o pharmacy ng 4 na INSULIN
Station para pumila sa pagpapa injection ng bakuna.
Station para pumila sa pagpapa injection ng bakuna. INJECTION.
Ihahatid doon ang BLOTTER SHEET FORM NIYO , Paki
Ihahatid doon ang BLOTTER SHEET FORM NIYO , Paki o Bilhin ang PCEC at TT sa pharmacy. Pumunta po sa Nurse
antayin nalang matawag ang pangalan.
antayin nalang matawag ang pangalan. Station para pumila sa pagpapa injection ng bakuna.
o Ipa SKIN TEST muna ang ATS at ERIG, bago bilhin.
o Ipa SKIN TEST muna ang ATS at ERIG, bago bilhin. Ihahatid doon ang BLOTTER SHEET FORM NIYO , Paki
Antayin muna mabasa ng doctor ang resulta ng skin test
Antayin muna mabasa ng doctor ang resulta ng skin test antayin nalang matawag ang pangalan.
after 30 munites para siguradong WALANG ALLERGY. Sa
after 30 munites para siguradong WALANG ALLERGY. Sa o Ipa SKIN TEST muna ang ATS at ERIG, bago bilhin.
Bakunng Gagamitin.
Bakunng Gagamitin. Antayin muna mabasa ng doctor ang resulta ng skin test
o Kung NEGATIVE ang result bilhin na ang ATS at ERIG.
o Kung NEGATIVE ang result bilhin na ang ATS at ERIG. after 30 munites para siguradong WALANG ALLERGY. Sa
Huwag Kalimutan bumili ng 3cc at 5cc syringe na
Huwag Kalimutan bumili ng 3cc at 5cc syringe na Bakunng Gagamitin.
gagamitin pantusok sa bakuna.
gagamitin pantusok sa bakuna. o Kung NEGATIVE ang result bilhin na ang ATS at ERIG.
Wala pong alam ang mga doctor sa PRESYO ng bajuna, marapatin po lamang na Huwag Kalimutan bumili ng 3cc at 5cc syringe na
diretcho at directing magpunta sa BOTIKA o PHARMACY, Kapag may tanong wag Wala pong alam ang mga doctor sa PRESYO ng bajuna, marapatin po lamang na gagamitin pantusok sa bakuna.
magdalawang isip na lumapit sa mag doctor para malinawan. Salamat po! Ang diretcho at directing magpunta sa BOTIKA o PHARMACY, Kapag may tanong wag
inyong butihing linkod. magdalawang isip na lumapit sa mag doctor para malinawan. Salamat po! Ang Wala pong alam ang mga doctor sa PRESYO ng bajuna, marapatin po lamang na
Dr. James Tamayo inyong butihing linkod. diretcho at directing magpunta sa BOTIKA o PHARMACY, Kapag may tanong wag
Dr. James Tamayo magdalawang isip na lumapit sa mag doctor para malinawan. Salamat po! Ang
GABAY PARA SA MGA MAG PAPA BAKUNA NG ANTI- inyong butihing linkod.
RABBIES AT ANTI-TETANO. PAKIBASA LANG PO NG GABAY PARA SA MGA MAG PAPA BAKUNA NG ANTI- Dr. James Tamayo
MABUTI ANG INYONG GUIDE PARA SA RABBIES AT ANTI-TETANO. PAKIBASA LANG PO NG
PAGPAPABAKUNA DITO SA San Lazaro Hospital. MABUTI ANG INYONG GUIDE PARA SA GABAY PARA SA MGA MAG PAPA BAKUNA NG ANTI-
o Bumili po muna sa botika o pharmacy ng 4 na INSULIN PAGPAPABAKUNA DITO SA San Lazaro Hospital. RABBIES AT ANTI-TETANO. PAKIBASA LANG PO NG
o Bumili po muna sa botika o pharmacy ng 4 na INSULIN MABUTI ANG INYONG GUIDE PARA SA
INJECTION.
INJECTION. PAGPAPABAKUNA DITO SA San Lazaro Hospital.
o Bilhin ang PCEC at TT sa pharmacy. Pumunta po sa Nurse
o Bilhin ang PCEC at TT sa pharmacy. Pumunta po sa Nurse o Bumili po muna sa botika o pharmacy ng 4 na INSULIN
Station para pumila sa pagpapa injection ng bakuna.
Station para pumila sa pagpapa injection ng bakuna. INJECTION.
Ihahatid doon ang BLOTTER SHEET FORM NIYO , Paki
Ihahatid doon ang BLOTTER SHEET FORM NIYO , Paki o Bilhin ang PCEC at TT sa pharmacy. Pumunta po sa Nurse
antayin nalang matawag ang pangalan.
antayin nalang matawag ang pangalan. Station para pumila sa pagpapa injection ng bakuna.
o Ipa SKIN TEST muna ang ATS at ERIG, bago bilhin.
o Ipa SKIN TEST muna ang ATS at ERIG, bago bilhin. Ihahatid doon ang BLOTTER SHEET FORM NIYO , Paki
Antayin muna mabasa ng doctor ang resulta ng skin test
Antayin muna mabasa ng doctor ang resulta ng skin test antayin nalang matawag ang pangalan.
after 30 munites para siguradong WALANG ALLERGY. Sa
after 30 munites para siguradong WALANG ALLERGY. Sa o Ipa SKIN TEST muna ang ATS at ERIG, bago bilhin.
Bakuna.
Bakuna. Antayin muna mabasa ng doctor ang resulta ng skin test
o Kung NEGATIVE ang result bilhin na ang ATS at ERIG.
o Kung NEGATIVE ang result bilhin na ang ATS at ERIG. after 30 munites para siguradong WALANG ALLERGY. Sa
Huwag Kalimutan bumili ng 3cc at 5cc syringe na
Huwag Kalimutan bumili ng 3cc at 5cc syringe na Bakuna.
gagamitin pantusok sa bakuna.
gagamitin pantusok sa bakuna. o Kung NEGATIVE ang result bilhin na ang ATS at ERIG.
Wala pong alam ang mga doctor sa PRESYO ng bajuna, marapatin po lamang na Huwag Kalimutan bumili ng 3cc at 5cc syringe na
diretcho at directing magpunta sa BOTIKA o PHARMACY, Kapag may tanong wag Wala pong alam ang mga doctor sa PRESYO ng bajuna, marapatin po lamang na gagamitin pantusok sa bakuna.
magdalawang isip na lumapit sa mag doctor para malinawan. Salamat po! Ang diretcho at directing magpunta sa BOTIKA o PHARMACY, Kapag may tanong wag
inyong butihing linkod.
Wala pong alam ang mga doctor sa PRESYO ng bajuna, marapatin po lamang na
diretcho at directing magpunta sa BOTIKA o PHARMACY, Kapag may tanong wag
magdalawang isip na lumapit sa mag doctor para malinawan. Salamat po! Ang
inyong butihing linkod.
Dr. James Tamayo