Διατελέσαντες Δήμαρχοι

Αγρινίου
Από το 1837 έως σήμερα

Αγρίνιο…Γλυκές Μνήμες

agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

1837-1840 Αθανάσιος Καστανάς Διορισμένος

1840-1846 Κωνσταντίνος Τρυγώνης Διορισμένος

1846-1854 Αθανάσιος Καστάνης Διορισμένος

1854-1857 Γρηγόριος Ι. Στάικος Διορισμένος

1858-1864 Αθανάσιος Τσακανίκας Διορισμένος

Στις 31 Μαρτίου του 1866
διενεργούνται οι πρώτες
Δημοτικές Εκλογές

Πρώτος εκλεγμένος Δήμαρχος.

1866-1879 Γρηγόρης Στάικος Άσκησε τα καθήκοντά του για 3
περιόδους και συνολικά για περίπου
13 χρόνια.

Άσκησε τα καθήκοντά του για 2
Μιχαήλ Μπέλλος
περιόδους και για περίπου 6 χρόνια.
1879-1885

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 2
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

Ανέλαβε χρέη δημάρχου μετά τον
1885-1887 Ανδρέας Σκαλτσοδήμος αιφνίδιο θάνατο του Μιχαήλ
Μπέλλου.

1887-1890
Σπύρος Σπυρόπουλος ή
Καρακίτσος

Ανέλαβε χρέη δημάρχου μετά τον
1890-1891 Σπύρος Σαμιώτης αιφνίδιο θάνατο του Σπύρου
Σπυρόπουλου, τον Ιούνιο του 1890.

Ευστάθιος Στάικος
Άσκησε τα καθήκοντά του για 2
1891-1899
περιόδους.

Γεώργιος Μπαϊμπάς
Άσκησε τα καθήκοντά του για 2
1899-1907
περιόδους.
(1848-1917)

Βασίλειος Μπέλλος
1907-1914
(1880-1927)

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 3
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

Το 1914 το Αγρίνιο υποβιβάζεται
σε κοινότητα, βάσει του
«Κοινοτικού συστήματος» που
ίσχυσε για πόλεις με πληθυσμό
κάτω των 100.000 κατοίκων.

1914-1921 Κοινοτάρχης.
Δημήτριος Τσακανίκας

1921-1922 Νικόλαος Χαλκιώτης Κοινοτάρχης

Από τις 23 Φεβρουαρίου του 1923
το Αγρίνιο αναβαθμίζεται πάλι σε
Δήμο.

1922-1925 Δημήτριος Τσακανίκας

Άσκησε τα καθήκοντά του για 2
1925-1934 Ανδρέας Παναγόπουλος
τετραετίες.

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 4
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

(1883-1952)

Άσκησε τα καθήκοντά του για 2
τετραετίες. Η θητεία του μετά την
νόμιμη τετραετία, παρατάθηκε,
επειδή μεσολάβησε η δικτατορία του
1934-1942 Δημήτριος Βότσης Μεταξά το 1936.Εξαναγκάσθηκε να
παραιτηθεί το 1942, επειδή δεν
συνεργάστηκε με τους κατακτητές.

9 Απριλίου 1942

έως
Μιλτιάδης Τζάνης Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.
3 Σεπτεμβρίου 1943

21 Σεπτεμβρίου 1943

έως Βασίλειος Παπαϊωάννου Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.

2 Οκτωβρίου 1943

11 Οκτωβρίου 1943 Μιλτιάδης Τζάνης Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 5
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

έως

16 Οκτωβρίου 1943

25 Οκτωβρίου 1943

έως Αθανάσιος Τζάνης Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.

3 Δεκεμβρίου 1943

13 Δεκεμβρίου 1943

έως Ηλίας Σαγεώργης Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.

20 Δεκεμβρίου 1943

29 Φεβρουαρίου 1944

έως Βασίλειος Παπαϊωάννου Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.

1 Μαρτίου 1944

9 Μαρτίου 1944

έως Νικόλαος Καρμανίδης Διορισμένος κατοχικός δήμαρχος.

7 Σεπτεμβρίου 1944

Πρώτος αιρετός δήμαρχος μετά την
1944-1945 Θανάσης Κακογιάννης
απελευθέρωση του Αγρινίου.
Καθαιρέθηκε παράνομα στις 31

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 6
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

Μαρτίου 1945.

Έως τον Φεβρουάριο 1946 Ηλίας Σαγεώργης Διορισμένος

Έως τον Απρίλιο 1946 Επαμεινώνδας Καμαριάρης Διορισμένος

13 Μαΐου 1946
Σεβαστιανός Καρβούνης Διορισμένος
έως

12 Απριλίου 1950

Έως τον Ιούλιο 1950 Αθανάσιος Παπαλέξης Διορισμένος

Έως 3 Οκτωβρίου 1950 Γεώργιος Γεραρής Διορισμένος

Έως 30 Οκτωβρίου 1950 Μιλτιάδης Τζάνης Διορισμένος

Έως τον Δεκέμβριο του 1950 Αθανάσιος Τζάκας Διορισμένος

Εκλεγμένος.
1951-1952 Ανδρέας Παναγόπουλος
Πέθανε αιφνίδια στις 17 Ιανουαρίου

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 7
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

(1883-1952) 1952

1952-1959 Ηλίας Σαγεώργης Εκλεγμένος.

1959-1964 Γεώργιος Παπαϊωάννου Εκλεγμένος

Εκλεγμένος. Απολύθηκε από την
1964-1967 Τάσος Παναγόπουλος
δικτατορία των συνταγματαρχών.

Διορισμένος από την χούντα των
Αριστείδης Παρθένης συνταγματαρχών για ελάχιστο
διάστημα.

Διορισμένος από την χούντα των
Κωνσταντίνος Βεργώνης συνταγματαρχών για ελάχιστο
διάστημα.

1967-1974 Ματθαίος Βεργώνης

17 Σεπτεμβρίου 1974
Ανέλαβε την δημαρχία μετά την
έως Γεώργιος Χλαμπουτάκης
πτώση της δικτατορίας.
31 Μαΐου 1975

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 8
agriniomemories.blogspot.gr
Θητεία Όνομα

1975-1978

1979-1982
Πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος μετά
Στέλιος Τσιτσιμελής
την δικτατορία.
1983-1986

1987-1990
Γιάννης Βαϊνάς
1991-1994

1995-1998

1999-2002 Θύμιος Σώκος

2003-2006

2007-2010
Παύλος Μοσχολιός
2010-2014

2014 έως σήμερα Γεώργιος Παπαναστασίου

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 9
agriniomemories.blogspot.gr
Μιχαήλ Μπέλλος

Ανδρέας Σκαλτσοδήμος

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 10
agriniomemories.blogspot.gr
Μπαϊμπάς Γεώργιος

Σπύρος Σπυρόπουλος Καρακίτσος

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 11
agriniomemories.blogspot.gr
Σπύρος Σαμιώτης

Ευστάθιος Στάικος

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 12
agriniomemories.blogspot.gr
Βασίλειος Μπέλλος

Δημήτριος Τσακανίκας

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 13
agriniomemories.blogspot.gr
Ανδρέας Παναγόπουλος

Δημήτριος Βότσης

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 14
agriniomemories.blogspot.gr
Ηλίας Σαγεώργης

Θανάσης Κακογιάννης

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 15
agriniomemories.blogspot.gr
Σεβαστιανός Καρβούνης

Τάσος Παναγόπουλος

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 16
agriniomemories.blogspot.gr
Στέλιος Τσιτσιμελής

Γιάννης Βαϊνάς

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 17
agriniomemories.blogspot.gr
Θύμιος Σώκος

Παύλος Μοσχολιός

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 18
agriniomemories.blogspot.gr
Γιώργος Παπαναστασίου

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 19
agriniomemories.blogspot.gr
ΠΗΓΕΣ:
1. «ΑΓΡΙΝΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΙ και ΔΗΜΑΡΧΙΕΣ 1883-2007»
Μεταξούλα Μανικάρου-Χρυσούλα Σπυρέλη

2. Wikipedia

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 20
agriniomemories.blogspot.gr
3.«ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ…ΚΑΠΟΤΕ» Αριστείδη Μπαρχαμπά

Αγρίνιο….Γλυκές Μνήμες Σελίδα 21
agriniomemories.blogspot.gr