You are on page 1of 9

PERANCANGAN STRATEGIK PEMBESTARIAN SEKOLAH

2011

Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN DATO DEMANG HUSSIN

1. Aplikasi ICT di sekolah

Matlamat : Mempertingkatkan kefahaman dan kemahiran aplikasi ICT dalam kalangan pentadbir, guru dan murid.
Strategi :
a) Kursus asas ICT
b) Kursus dalaman
c) Perisian di Pusat Akses / Makmal

Bil Aktiviti Pegawai Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan
bertanggungjawab
1 Menyediakan manual penggunaan GPB Pentadbir 1. Semua pentadbir, staf dapat Satu guru satu komputer
a) Komputer Staf menggunakan peralatan ICT dalam
b) LCD Guru pengurusan
c) Printer Murid 2. Semua guru dapat menggunakan
d) Scanner peralatan ICT dalam P&P
2 Pengurusan jadual waktu GB / GPK 1 / SU AJK Jadual Waktu / Semua kelas ada guru setiap masa
Jadual Waktu Guru
3 Pengurusan PSS GPM Semua guru / 100% Guru dan Pustakawan Mempunyai sekurang-kurang 3 unit PC
Pustakawan
4 Pengurusan Kurikulum GB / GPK 1 / JK Semua guru dan 100% (guru)
Kurikulum murid 75% murid
5 SMM Guru Data Guru / Ibu Bapa / Semua data murid lengkap pada minggu
Murid pertama
6 SSDM GPK Hem, Semua Guru Senarai pelajar bermasalah dikemaskini Networking Lan Di Sekolah
SU Disiplin setiap masa
7 EMIS Guru Data Semua Guru & Staf Data guru & staf sentiasa dikemaskini Networking Lan Di Sekolah
8 Penulisan RPT & RPH GB / Semua GPK Semua Guru RPT & RPH sentiasa dikemaskini
9 Pengurusan Q-Net SUP Dalaman / Guru Semua Guru, Ibu Prestasi murid dapat dipantau Networking Lan & Web
Kelas Bapa & Murid Site @ Blog Sekolah.
10 Pendaftaran UPSR SUP Luaran / Guru Semua Guru, Ibu Semua data murid lengkap sebelum
Kelas Tahun 6 Bapa & Murid akhir bulan Februari
11 Pengurusan kehadiran guru & staf GB Semua Guru & Staf 100% Hadir & 0 % Lewat @ Ponteng
Kerja

Emel Sekolah Matlamat : memudahkan penyebaran maklumat Strategi : mempercepatkan sebaran maklumat Pegawai Bil Aktiviti bertanggungjawab Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan 1 Kemahiran menggunakan emel GPB Guru Perkongsian komputer mengikut kumpulan Galakan penggunaan emel di rumah Latihan mengarang.e-mel GB / JK Bestari 100% warga sekolah Liputan wireless sekolah Semua warga 4 Budaya e-mel GPB Semua info & tugasan melalui e-mel Liputan wireless sekolah 3. Liputan Wireless Akses 2.Com GB / Guru Pusat Semua Guru Sedang dikemaskini. Pencarian bahan di internet . Menghantar Peluang penggunaan komputer dengan Intensif pencapaian terbaik iii. Mengarang Guru Kelab Cyber Ada alamat setiap pelajar Mohon juruteknik komputer ii. hantar & jawab Penghargaan kepada pengguna yang emel aktif Alamat emel setiap guru 2 Kemahiran menggunakan emel GPB / JK Bestari / Pelajar Kongsi komputer Pemantauan oleh pentadbir i. Menjawab emel lebih fleksibel Kerjasama ibubapa Aktiviti kelab Semua warga 3 LDP :. 12 Pengurusan kehadiran murid GPK HEM Semua Guru Kelas 100% Hadir & 0 % Lewat @ Ponteng 13 E-G Tukar GB / Guru Data Semua Guru Urusan Tukar 100% Lancar Networking Lan Di-Sekolah 14 Perkasa Oraclethink.

Menyediakan kemudahan askes GB / GPB Semua Warga Seluruh kawasan sekolah dapat akses 3 internet tanpa wayar (Wi. Aplikasi Perisian MS-Office – Word. Sekolah internet Fi)Router wi-fi Menyediakan satu komputer di GB / GPB Bilik-bilik khas Semua kelas ada sekurang-kurangnya 4 bilik-bilik khas satu komputer Mewujudkan satu pusat akses GB / GPB / Guru Pusat Semua warga 50% guru menggunakan pusat akses Fokus kepada penyediaan bahan- yang mempunyai keupayaan Akses sekolah tersebut bahan P&P 5 mengakses internet dengan 75% murid menggunakan pusat akses Fokus kepada penyediaan Folio kelajuan yang tinggi tersebut 4. Beri pendedahan kpd warga sekolah mengenai penggunaan internet c. Murid yang melanggan Zoom-A dapat menjawab soalan-soalan yang disediakan. Ada talian internet dan komputer b. Warga sekolah dapat mengakses internet Pegawai Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan bertanggungjawab 1 Kursus dalaman penggunaan GPB / Semua Semua Warga Semua guru dapat mengambil bahan internet Pentadbir sekolah untuk P&P 60% murid tahap 2 dapat mencari bahan untuk P&P Staf sokongan dan pentadbir boleh mendapat maklumat dan borang-borang 2 Bengkel Zoom-A GPB / Semua Semua Guru Guru dapat download. edit. simpan dan Pentadbir / Guru ICT Matapelajaran papar soalan. Matlamat : kemahiran mencari bahan P&P melalui internet Strategi : a. Powerpoint dll Matlamat : menguasai dan mengaplikasi semua perisian secara cekap dan menyeluruh . Excell.

Penggunaan Perisian Pendidikan Matlamat : meningkatkan penggunaan secara efisen perisian pendidikan . 5. 100% peserta boleh membuat 6 Bengkel penghasilan soalan GPB / Guru ICT Guru menghasilkan soalan. Strategi : a) Menyediakan perisian b) Memperkenalkan perisian c) Mempelbagai aplikasi (perisian dalam P&P dan pengurusan) Bil Aktiviti Pegawai Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan bertanggungjawab 1 Kursus LDP MS Office GPB / Guru ICT Semua staf 100% staf mengikuti kursus Sekurang-kurangnya 50% 2 Klinik ICT GPB / Guru ICT Warga sekolah berkemahiran peringkat sederhana Dapat menghasilkan sekurang- 3 Pertandingan aplikasi powerpoint GPB / Guru ICT Guru kurangnya 1 bahan P&P Pertandingan menghasilkan Bahan yang dihasilkan mencapai piawai 4 GPB / Guru ICT Warga sekolah brosur/ buku program yg telah ditetapkan Semua Guru & Staf 100% peserta boleh menggunakan 5 Bengkel penggunaan MSExcel GPB / Guru ICT MSExcel dengan baik.

Strategi : a) Menyediakan kemudahan penggunaan perisian b) In-house training/ LDP Pegawai Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan bertanggungjawab Mengkatalog perolehan 1 GPB / GICT / GPM GPICT / GPM Bilangan courseware mengikut katolog courseware 2 Pengkelasan mengikut subjek Ketua Panitia / GICT Guru Matapelajaran Copy dlm laptop mengikut m/p dan kelasMembina PP Mempamerkan courseware di 3 GPB / GPICT Semua guru Rak CD berlabel ikut subjek Makmal komputer Copy GPB/ GPM / Ketua Mahir guna alat ICT dengan cepat dan 4 In-house training cara guna CD Semua guru Bina power point Panitia cekap Movie GPK1 / SU Jadual 5 Jadual Penggunaan Semua guru 2 waktu seminggu Wajib Waktu / GPB / GPM 6 Rekod Penggunaan GICT / GPM Guru subjek buku log Setiap kali penggunaan 7 Rekod mengajar guru Guru subjek Murid Buku rekod mengajar 2 waktu seminggu 8 Pemantauan GB / GPK1 / GPB Guru subjek Buku rekod pemantauan 6. Program Promosi Matlamat : untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P Strategi : .

5. Guru dan komuniti dapat mempertingkatkan kemahiran ICT . Mengakses dan muat turun bahan untuk P&P Pegawai Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan bertanggungjawab Memastikan kelengkapan ICT GPICT JK Kurikulum 1 Guru subjek 20 komputer 1 LCD dapat digunakan sekolah Memberi pendedahan kepada 2 guru-guru bagaimana mengakses Guru ICT Semua guru 100% guru terlibat dan muatturun bahan utk P&P Proses muatturun bahan utk P&P 3 Guru ICT Guru subjek Guru subjek 100% guru subjek dan rekod tajuk 4 Penggunaan ICT dalam P&P Guru subjek Murid 100% murid dalam kelas 5 Penghasilan bahan promosi GPICT / GPM Warga sekolah Penggunaan ICT dalam P&P meningkat GPICT / GPM / 6 Pameran galakguna 2 kali dalam setahun Panatia 7 Direktori laman web GPICT / GPM 1 buku direktori lengkap 2 orang setiap kelas 4. a. menyediakan makmal komputer di sekolah untuk mengakses maklumat b. Perkongsian pintar ICT dengan komuniti setempat Matlamat : perkongsian pintar ICT dengan komuniti setempat Strategi : a. Beri pendedahan penggunaan ICT kpd guru dan murid c. Sediakan kemudahan ICT b. 6 menjadi ahli 8 Briged Bestari GPICT terlatih 7.

P&P dan penyediaan ABM di sekolah Strategi : a) Menyediakan kemudahan software dan hardware b) Menguruskan makmal komputer dan Pusat Akses secara berkesan . Latihan Dalaman ICT Matlamat : meningkatkan pengetahuan. Pegawai bertanggung Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan jawab Belia lepasan SPM/ Komputer 1 Melayari internet Guru ICT 100% peserta dapat layari internet STPM wireless Guru ICT 80% ibubapa dapat mengakses dan Komputer 2 Mengakses maklumat SU Peperiksaan Ibubapa/ penjaga berkongsi maklumat anak-anak Wireless Su Disiplin 8. kemahiran dan aplikasi ICT dalam pengurusan.

guru.Patcom 4 .Headcount .SSDM . Pegawai bertanggung Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan jawab Pentadbir. staf. Guru dan murid menggunakan bahan dalam eduweb TV untuk P&P . Guru dan murid mahir mengakses eduweb TV ii.PSS Latihan penggunaan eduweb Menggunakan sekurang-kurangnya 5 GPM / PKG Guru / Murid TV 2 kali seminggu Latihan penggunaan kamera Menghasilkan 1 album foto bahan 6 GPM / PKG Guru DSLR P&P Latihan penggunaan kamera Yakin dan mahir menggunakan 7 GPM / PKG Guru video peralatan 8 Latihan suntingan video GPM / PKG Guru Mneghasilkan 1 bahan P&P 9. Penggunaan eduweb TV dalam P&P Matlamat : Semua guru dan pelajar mahir dalam mengakses eduweb TV Strategi : a) Menyediakan kemudahan untuk mengakses eduweb TV i.Emis Guru Pengurusan data berkesan . guru dan staf 1 Soal selidik tahap ICT guru GPICT Guru. guru. staf dan murid 2 Latihan mengakses internet GPICT murid dapat menguasai 3 Latihan membina laman web GPICT / Data Guru / Murid 1 laman web peribadi/organisasi Latihan menggunakan perisian untuk pengurusan . Semua pentadbir. 100% pentadbir. staf mempunyai pengetahuan asas ICT Pentadbir.

bulletin. Pegawai bertanggung Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan jawab 1 Mendaftar sebagai ahli GPICT / GPM Warga sekolah Sekurang-kurangnya 60% warga sekolah mendaftar menjadi ahli 2 Mengakses semua saluran GPICT / GPM / Panitia Warga sekolah Sekurang-kurangnya 60% warga dalam rencana. Pengurusan Laman Web Sekolah Matlamat : untuk menyebarluas dan mempromosi maklumat dan program sekolah Strategi : a) Menyebarluas maklumat pengurusan sekolah dalam semua bidang b) Memudahkan proses muat turun dan muat naik maklumat dan dokumen berkaitan pengurusan sekolah / bahan P&P Pegawai bertanggung Bil Aktiviti Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan jawab Mengemaskini maklumat dan 1 GPICT / GPM Dikemaskini setiap minggu data 2 Penambahbaikan laman web GPICT / GPM Dikemaskini setiap minggu 3 Menyediakan bahan ABM GPICT / GPM Memuatnaik 1 bahan setiap minggu Menyediakan borang-borang 4 GPICT / GPM Dikemaskini setiap minggu untuk muat turun 5 Pautan GPICT / GPM Dikemaskini setiap minggu . sekolah pernah mengakses bahan kurikulum dimana-mana. pada bila-bila masa 3 Menggunakan bahan eduweb GPICT / GPM Panitia Warga sekolah Menggunakan bahan sekurang- TV dalam P&P kurangnya 2 kali seminggu 4 Mengintergrasikan bahan GPICT / GPM/ Panitia Guru Menggunakan bahan sekurang- eduweb TV dalam kurangnya 2 kali seminggu menghasilkan bahan ABM 5 Memuat turun bahan eduweb GPICT / GPM Warga sekolah Memuat turun 2 bahan seminggu TV 10.