You are on page 1of 2

Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa PANAHON NG REBOLUSYONG PILIPINO

1. KASAYSAYAN NG WIKA SA PANAHON NG REBOLUSYONG PILIPINO

2. •300 taon ang pananakop ng mga Kastila, namulat sila sa kaapihang dinanas. •Sa panahong ito,
maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming NASYONALISMO (damdamin bumubugkos sa
isang tao sa iba pang mga taong may pagkakapareho sa kanyang wika, kultura o kalinangan, at mga
kaugalian o tradisyon) nagtungo sila sa ibang bansa upang kumuha ng mga karunungan.

3. •Nagkaroon ang mga propagandista ng kilusan noong 1872 na siyang naging simula ng kamalayan
upang maghimagsik. •Sa panahong rebolusyon, sumisibol sa mga maghihimagsik ang kaisipang "Isang
Bansa, Isang Diwa" Laban sa mga espanyol. Pinili nila ang Tagalog sa pagsusulat ng mga sanaysay, tula,
kuwento, liham at talumpati. Masidhing damdamin laban sa mga Espanyol ang pangunahing paksa ang
kanilang sinulat.

4. •Si Jose Rizal ay naniniwala na ang wika ay malaking Bagay upang mapagbuklod ang kanyang mga
kababayan.

5. Noli Me Tangere •Ang nobela ni Rizal ay tumatalakay sa mga kinagisnang kultura ng Pilipinas sa
pagiging kolonya nito ng Espanya. Binabatikos din ng nobela ang mga bisyo na nakasanayan ng mga
Pilipino at ang kapangyarihang taglay ng Simbahang Katoliko.

6. •La Solidaridad- opisyal na pahayagan noong Panahon ng Himagsikan. •El Filibusterismo inialay sa
tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos, at Zamora.

7. •Konstitusyon ng Biak-na-bato noong 1899, ginawang opisyal na wika ang Tagalog, ngunit walang
isinasaad na ito ang ang magiging wikang pambansa ng republika.

8. ANDRES BONIFACIO ang nagtatag ng Katipunan, wikang Tagalog ang ginagamit nila sa mga kautusan
at pahayagan. Ito ang unang hakbang sa pagtataguyod ng wika.

9. EMILIO AGUINALDO Itinatag ang unang republika kung saan isinasaad sa konstitusyonal na ang pag
gamit ng wikang Tagalog ay opsyonal. Sa mga nangangailangan lamang ng wikang Tagalog ito gagamitin,
ang pamamayani ng mga ilustrado sa asembleyang konstitusyonal ang naging pangunahing dahilan nito.

10. EMILIO AGUINALDO Itinatag ang unang republika kung saan isinasaad sa konstitusyonal na ang pag
gamit ng wikang Tagalog ay opsyonal. Sa mga nangangailangan lamang ng wikang Tagalog ito gagamitin,
ang pamamayani ng mga ilustrado sa asembleyang konstitusyonal ang naging pangunahing dahilan nito.

labing-apat ang katinig. Ayon kay Phelan (1955)nahati ang mga Augustinian at Heswita sa buong Kabisayaan. Ang alibata ay tagapagbadya ng mga nasulat na kaisipan ng mga ninunong Pilipino. Ipinag- utos ng Haring Felipe II ng Espanya noong 1594 para sa ikdadali ng pag-aaral ta pagkaunawa sa wikang Pilipino mga lubusang naipino na hatiin ang kapuluan sa apat ayon sa mga orden na naririto sa Pilipinas.Panahon ng Kastila Noong panahon ng pre-kolonyal may labimpitong letra an gating alibata. tatlo ang patinig. nagawi ang lalawigan ng Pangasinan. sa mga Dominiko. Ang mga misyonaryong ito ang lubusang nag-aral ng wika sa kanilang nasasakupan. Cagayan kasama na ang pag-aaral ng wikang Instik. . Ang mga Franciskano ay tinalaga sa Katagalugan.