You are on page 1of 1

Galvanic Series Páry¡na2 de3

+0-6 +8.4 +ú.2 0 -fr.2 -ú_1 -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -1.1
+0.2 0 -fr.2 -0.4 -0.6 -0.9 -1.0 -1.7 -1.1 -f .6 -1.8

lll
+0.02 0 -8.? -8.4 -0.6 -0.9 -1.0 -1.2 -1.1 -f.6
Ha gnesium
J Ztnc
tI Eerruium

I
I_ f
L"ffi
r*,*rJ
iEel,
lmium

rySeel
Cas

lAlstenititH iclcel Cast
ll
Aluminium Bome I

I I l'¡aral Brass. Yellwv Brass, Rer
rqli
EI gsppr I
l-l PUSn Solder,(5U50)
l-lAdmiralE.
t
Alumínium
T
Bra 5S
EI tanganese Brome
l-l Silicon Brorne I

¡fTronzes toL ml
r-r- I I ¡Srarnress
§teel-Typr {f0.4f6
tr NiclelEÍHer I
I
9fl-10 CopperHickel
§fF20 Corper Hickel
ur.FzuggEEgINrEKer
I if istinress $teel-Tm
Leed I I
tt
7t}3fl Conoer Nickel
Hicltel-Aluminium Brorue
I

f ¡I N¡rngt unrom ium Allry
I:
E

§iker Erae Alloys I

Nickel200
rl -- I

tl etll I

I

tr I f ¡
Srarnress
NictceFÉopper Álloys 400. K-508
¡ Steel- TI pes 302, 384,321,31

T-III E $ainlJss'teet Types 31
I
I Alloy"Ztr Étainless Steels. Cast and WrCI ught

r;;r- 'l
Hicltel-lren-thromium Allcry 825

ll
'¡-¡-sphtffi$=TmE' I

I

r lPtalinum
--t
Ni-M*trAlloryC
-irr

c'"ptñ-l

*Also AgúAgCl in 20 ohm-cm seawater

Gorrosion Potentials in Flowing §eawater (8-13 ft/s), Temperature Range 50.80 F (10-27 C}

hup :l/www. corrosionsource. com/handboolc/galv_series-htm tgl08.Darc