You are on page 1of 2

Definisi Pemasaran

- Persatuan Pemasaran Amerika (AMA)
Pemasaran sebagai suatu sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan
melaksanakan konsep, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk bagi
menggalakkan berlaku pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan pada
masa yang sama mencapai objek organisasi.

- Kotler (1996)
Pemasaran ialah satu proses sosial atau pengurusan di mana individu atau kumpulan
memperoleh apa yang dikehendaki dan diperlukan sama ada dengan menciptakannya
sendiri, melalui pertukaran produk atau nilai dengan pihak yang lain.

Definisi menekankan :

 Satu proses social dan pengurusan
 Tujuan , melakukan pertukaran antara dua pihak (pembeli dan penjual)
 Pertukaran dapat memberikan nilai kepada pembeli dan penjual
 Memenuhi keperluan dan kehendak

Pemasaran.

Pemasaran adalah aktiviti, pelbagai institusi, dan proses mencipta, mengomunikasikan,
menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, pelanggan, rakan,
dan masyarakat umum.

Pemasaran bermula dengan pemenuhan keperluan manusia yang kemudian berkembang menjadi
keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia memerlukan air dalam memenuhi keperluan
dahaganya. Jika ada segelas air maka keperluan dahaganya akan dipenuhi. Namun manusia tidak
hanya ingin memenuhi keperluannya tetapi juga ingin memenuhi keinginannya yaitu misalnya
segelas air jenama Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini memilih Aqua botol

Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut pemasar. Mulai dari pemenuhan produk (product). penetapan harga (price). dan mempromosikan barangan (promotion).yang sesuai dengan keperluan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya yang juga mudah dibawa. Pemasar ini sebaiknya mempunyai pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan keperluan dan keinginan manusia terutama pihak pelanggan yang dituju. penghantaran barang (place). Proses dalam memenuhi keperluan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. .