You are on page 1of 4

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN: 2017
NAMA SEKOLAH: SK ST DUNSTAN(M) SEDUKU
KELAS: TAHUN 2
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN : RABEAH BINTI MADUNI

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

TAJUK

JANTINA
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
BIL DOKUMEN NAMA MURID
BAND BAND

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 91227130579 TRISTAN AEDEN L X X X
2 90120131366 CHELSEA KONG P X X X
3 90915130260 DEPHINE EMBAU P X X X

4 90709130438 IVY ABYLNDA LYMW P X X X X
5 90430130430 JENNIFER RANJING P X X X X X
6 90924130182 VIOLETTA KENDANG P X X X X X
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID BERANAK/ DOKUMEN 1 2 1 91227130579 TRISTAN AEDEN L 3 2 90120131366 CHELSEA KONG P 3 3 90915130260 DEPHINE EMBAU P 3 4 90709130438 IVY ABYLNDA LYMW P 4 5 90430130430 JENNIFER RANJING P 5 6 90924130182 VIOLETTA KENDANG P 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SK ST DUNSTAN(M) SEDUKU KELAS TAHUN 2 MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2 NAMA GURU MATA PELAJARAN : RABEAH BINTI MADUNI * Murid menguasai Band Tertinggi JANTINA TAJUK NO.

BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL TAHUN PERSEKOLAHAN 2017 NAMA SEKOLAH SK ST DUNSTAN(M) SEDUKU KELAS TAHUN 2 MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2 NAMA GURU MATA PELAJARAN : RABEAH BINTI MADUNI JANTINA GRED NO. MYKID/ SURAT BIL NAMA MURID PENCAPAIAN BERANAK/ DOKUMEN UJIAN PENGGAL 1 91227130579 TRISTAN AEDEN L E 2 90120131366 CHELSEA KONG P E 3 90915130260 DEPHINE EMBAU P D 4 90709130438 IVY ABYLNDA LYMW P C 5 90430130430 JENNIFER RANJING P A 6 90924130182 VIOLETTA KENDANG P B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

….... SK ST DUNSTAN(M) SEDUKU PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2 TAHUN 2017 Nama Murid : VIOLETTA KENDANG No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 90924130182 Tahun : PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GRED PENCAPAIAN UJIAN PENGGAL TAJUK BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Nombor dan Operasi 5 Mengaplikasi pelbagai strategi penyelesaian masalah harian matematik secara sistematik dan kreatif B Sukatan dan Geometri #N/A * Murid menguasai Band Tertinggi ………………………………................ RABEAH BINTI MADUNI (Guru Mata Pelajaran) 10 Julai 2017 ...