You are on page 1of 3

RPH FEBRUARII 2017

MINGGU: 6 HARI: Rabu TARIKH: 8Februari 2017

Masa/Kelas/Mata 11.40-12.40 / 5 Alfa / Bahasa Melayu
Pelajaran

Tajuk RUMUSAN/TATABAHASA

Hasil Pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN:
Menyatakan isi tersurat dan tersirat.
Menghasilkan rumusan dengan lengkap.
Membina ayat

FU : 7.5 Aras 2 (vi)
FS : 7.6 Aras 1 (v)

Objektif Pelajaran Pelajar dapat menghasilkan rumusan dengan ayat yang gramatis.
Membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi

Kriteria Kejayaan KRITERIA KEJAYAAN:
Murid Berjaya sekiranya berupaya:

Mencetuskan sekurang-kurangnya tujuh isi tersurat dan dua isi tersirat.
Menghasilkan rumusan lengkap mengikut jumlah patah yang ditetapkan.
Membina 6 ayat

Aktiviti 1.Perbincangan petikan rumusan.
2.Menulis pendahuluan,isi tersurat
3.Menyampaikan secara lisan hasil daripada bahan petikan.
4. Membina perenggan untuk pendahuluan,isi tersurat

KBAT / Kemahiran Analisis / Kolaborasi / Nilai Murni
Pembelajaran /
i-THINK / EMK

BBM Petikan langkah mengekalkan air bersih

Refleksi

Catatan

Menyampaikan secara lisan hasil daripada peta minda.Membuat peta minda.1 Aras 1 (ii) Objektif Pelajaran Pelajar dapat memahami maksud Gurindam dan seterusnya dapat pengajaran dan nilai gurindam Kriteria Kejayaan Pelajar berjaya sekiranya berupaya: 1.MINGGU: 5 /30 HARI: Rabu TARIKH: 8 Februari 2017 Masa/Kelas/Mata 11.40-12. 2.0 . KBAT / Kemahiran Analisis / Kolaborasi / Nilai Murni Pembelajaran / i-THINK / EMK BBM Buku novel dan powerpoin Refleksi Catatan .3 Aras 1 (i).Perbincangan maksud rangkap.40 / 5 Alfa / Bahasa Melayu Pelajaran Tajuk Gurindam Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. pelajar dapat menerangkan maksud setiap rangkap HPU : 1. 2. Menulismaksud Gurindam 2. 3. 2. Membina 3 nilai dan pengajaran Aktiviti 1.0 HPK : 1.

2. pelajar dapat menulis perenggan pendahuluan dan menghurai perenggan isi dengan lengkap. KBAT / Kemahiran Analisis / Kolaborasi / Nilai Murni Pembelajaran / i-THINK / EMK BBM Contoh soalan langkah-langkah untuk mengekalkan penyakerjangkit . Masa/Kelas/Mata Jumaat/ 09.Membuat peta minda. Menulis pendahuluan karangan. 2. 3.Perbincangan berkaitan bahan rangsangan.3 Aras 1 (i). Refleksi Catatan .Menyampaikan secara lisan hasil daripada peta minda. Membina perenggan lengkap untuk pendahuluan dan isi. 2.0 HPK : 1. Membina ayat yang lengkap dan gramatis bagi perenggan isi Aktiviti 1. 4.10-10.40 / 5 alfa / Bahasa Melayu Pelajaran Tajuk Cara menulis Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (KBBR) Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.0 . Kriteria Kejayaan Pelajar berjaya sekiranya berupaya: 1.1 Aras 1 (ii) Objektif Pelajaran Pelajar dapat memahami tajuk karangan yang diberikan dan seterusnya dapat menulis pendahuluan karangan dan dapat menulis perengganisi berserta huraian dan contoh yang lengkap. 2. HPU : 1.