You are on page 1of 3

UNIT PEPERIKSAAN DALAMAN

SMKA AL-IRSHAD
POKOK SENA , KEPALA BATAS

UJIAN PRESTASI 1 TAHUN 2016 3756
TINGKATAN 5
PRINSIP PERAKAUNAN
Mac 2016

1 Β½ jam Satu jam tiga puluh minit

Jawab semua soalan di dalam kertas jawapan.

1.
a. Keterangan di bawah merujuk kepada urusniaga bagi sebuah perniagaan.
A : Sebanyak RM 1900 telah didebitkan dalam buku tunai (ruangan bank) tetapi
apabila peniaga menerima Penyata Bank tiada apa-apa catatan mengenai
jumlah RM 1900.
B: Apabila peniaga menerima penyata Bank, didapati cek yang dikeluarkan
kepada Abdullah pada 10 Julai tidak direkodkan oleh bank.

Apakah A dan B ? [2 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž]

b. Nyatakan dua kegunaan penyata penyesuaian bank [2 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž]

c. Nyatakan dua ciri perkongsian [2 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž]

d. Apakah tujuan penyediaan akaun realisasi? [1 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž]

e. Berikut adalah catatan jurnal am semasa proses pembubaran perkongsian.

Tarikh Butir F Debit Kredit
April 30 Realisasi 53 000
Kenderaan 33 000
Stok 14 800
Penghutang 5 200
(C)
Modal Hassan 33 000
Realisasi 33 000
(D)
Modal Hassan 12 400
Modal Hashim 19 400
Bank 31 800
(E)
Apakah C, D dan E ? [3 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž]

1

Untung dan rugi dikongsi antara Sarah. Seorang penghutang yang berhutang RM 500 telah muflis dan hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk vi.2.10% atas kos Kenderaan . Sally dan Swee Lan adalah pekongsi dalam Perkongsian Harmoni. Sarah. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 4% daripada penghutang bersih. Gaji tahunan Sarah dan Swee Lan adalah RM 8 500 dan RM 9 200 masing-masing iv. Maklumat perakaunan yang berikut diperoleh untuk tempoh berakhir 31 Disember 2015 Debit (RM) Kredit (RM) Baki pada 1 Januari 2015 Akaun Modal Sarah 60 000 Sally 30 000 Swee Lan 10 000 Akaun Semasa Sarah 2 600 Sally 2 500 Swee Lan 9 20 Susut Nilai Terkumpul Alatan Kedai 1 500 Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 3 200 Baki pada 31 Disember 2015 Simpanan tetap (faedah 5 % setahun) 30 000 Alatan Kedai (kos) 15 000 Stok 28 400 Faedah simpanan tetap 500 Kenderaan (kos) 54 400 Ambilan Sarah ( 1 Julai 2015) 2 400 Samy 800 Swee Lan ( 1 Oktober 2015) 3 600 Penghutang dan Pemiutang 9 500 3 100 Bank 2 200 Untung Kasar 54 960 Insurans 2 840 Kadar bayaran 1 540 Gaji dan upah pekerja 16 680 Belanja membaiki kenderaan 1 900 Peruntukan hutang ragu 5 80 169 560 169 560 Maklumat tambahan: i. Kadar bayaran termasuk deposit telefon sebanyak RM 250 iv. Faedah atas modal 6% setahun iii. Insurans terdahulu RM 320 v. Perjanjian perkongsian adalah seperti berikut : i. Anda dikehendaki menyediakan: a. Kadar susut nilai adalah seperti berikut: Alatan kedai . Simpanan tetap dibuat pada 1 Mei 2015 iii. Faedah atas ambilan pekongsi 10% setahun ii. Sally dan Swee Lan mengikut nisbah modal.20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan ii. Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2015 [8 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž] 2 .

Gaji bulanan setiap pekerja adalah RM 800.… ………………………… (Hazwani Aimi bt Hasni) (En Mazlan B Othman) Guru Mata Pelajaran Guru Kanan. b.. Pada awal bulan Januari tiga orang pekerja diambil bekerja dan pada bulan Mac. Penyata Belanjawan Tunai dan Varian bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2015. penerimaan dan pembayaran sebenar adalah seperti berikut: RM Jualan 26 000 Penghutang 20 000 Belian 22 000 Kenderaan 6 000 Gaji 8 500 Anda dikehendaki menyediakan: a. Bakinya diberi tempoh kredit sebulan. Pada 1 Januari 2015. Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2015 [7 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž] c. Bakinya akan dibayar oleh penghutang pada bulan berikutnya. Pada bulan Januari. Maklumat perancangan mulai 1 Januari hingga 31 Mac 2015 adalah seperti berikut: i. iii. Cik Amalina membuka Butik Amalina dengan membawa masuk tunai RM 25 000. Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2015 (tunjukkan modal kerja) [10 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž] 3. ii. Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 Bidang Teknik dan Vokasional 3 . [5 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž] ~~~~~ KERTAS SOALAN TAMAT ~~~~~ Disediakan oleh: Disemak dan disahkan oleh: ………………………. Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2015. [20 π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘Žβ„Ž] b. Kadar bayaran bulan semasa akan dibayar pada bulan berikutnya manakala sewa bulanan akan dibayar pada hujung bulan berkenaan. Januari Februari Mac RM RM RM Sewa 2 500 2 500 ? Kadar bayaran 160 180 200 v. Anggaran belian dan jualan: Bulan Jualan (RM) Belian (RM) Januari 12 200 8 200 Februari 18 400 12 600 Mac 30 000 14 000 Jumlah jualan tunai dan belian tunai serta jualan kredit dan belian kredit adalah seperti berikut : οƒ˜ Sebanyak 40% daripada jualan adalah secara tunai. seorang lagi pekerja akan diambil bekerja. Untuk tempoh tiga bulan berakhir 31 Mac 2015. sebuah kenderaan bernilai RM 50 000 akan dibeli dengan bayaran pendahuluan RM 2 000. οƒ˜ Sebanyak 60% daripada belian adalah secara tunai. Pada bulan Mac. iv. sewa dijangka naik sebanyak 15%. Bakinya akan dibayar secara ansuran selama 12 bulan mulai bulan Mac 2015.