You are on page 1of 1

“Aku sepasang kasut sekolah”

“Aku sepasang kasut sekolah”

Aku sepasang kasut sekolah. Aku dilahirkan di
Malaysia. Nama aku adalah “Bata”. Badanku
___________________________________________________. Aku
mempunyai ___________________________. Di atas badanku
ada bahagian yang _____________________________________.
Perenggan 1
Aku __________________________________________.
 berwarna putih, diperbuat daripada getah
 pelbagai saiz Ramai juga mereka yang menggunakan aku untuk
 bertutup dan bertali __________________. Aku digunakan untuk _____________
_____________________________ dan juga dapat
Perenggan 2
_____________________________________________________.
 digunakan murid sekolah menengah, rendah
dan tadika.
Aku dipamerkan di pasaraya Tesco. Setiap hari ramai
 bersukan
 melindungi kaki dari cedera. yang datang membelek aku. Satu hari aku dibeli oleh
 melindungi kaki dari kotor dan bakteria seorang budak lelaki. Aku sangat
__________________________________________________________.
Perenggan 3
Selagi hayatku masih ada aku ____________________________
 bersyukur mempunyai pemilik baik hati ___________________________________.
 berjanji akan berkhidmat dengan baik