You are on page 1of 4

1. Medan magnet homogen B = 3 G dalam arah sumbu x positif.

Sebuah proton (q =+e) bergerak
di dalamnya dengan kelajuan 5 x 106 m/s dalam arah +y.
a. Tentukan besar dan arah gaya magnetik yang dialami proton
b.Berapa besar dan arah gaya magnetik jika proton diganti dengan electron

Diketahui :
B = 3 G = 3 x 10-4 T arah sumbu x positif
q = =+e = 1,6 x 10-19
v = 5 x 106 m/s arah +y

Ditanya : a. F dan arahnya ?
b. F dan arahnya jikaproton diganti elektron?
Jawab :
a. F = Bqv
F = 3 x 10-4 x 1,6 x 10-19 x 5 x 106
F = 24 x 10-17 N

b. F = Bqv
F = 3 x 10-4 x -1,6 x 10-19 x 5 x 106
F = -24 x 10-17 N

2. Gambar di bawah adalah proton (q = +e, m =1,67 x10-27 kg) dengan laju 5 x 106 m/s. Proton
bergerak dalam arah medan magnet yang tegak lurus dan keluar dari kertas, B = 30 G.
Bagaimanakah lintasan yang ditempuh proton?

3. Arus dalam tabung sinar katoda (arus = elektron yg bergerak) oleh medan magnet homogen B =
4,5 x 10-3 T dibentuk menjadi lingkaran berjari-jari 2 cm. Berapakah laju electron itu ?

Diketahui :
B = 4,5 x 10-3 T
R = 2 cm = 2 x 10-2 m
q = -1,6 x 10-19
m = 9,1 x 10-31

Ditanya : a. v = ... ?

Jawab :
Bq = mvR-1
𝐵𝑞𝑅
v= 𝑚
4,5 x 10−3 𝑥 (−1,6 𝑥 10−19 ) 𝑥 2 𝑥 10−2
v= 9,1 𝑥 10−31
−14,4 x 10−29
v = 9,1 𝑥 10−31
v = -1,58 x 1052 m/s

25 τ = 240 x 10-3 = 0. Besarnya E = 80 kV/m..8 x 30 x 5 x 10-2 F=1N 7..8 T berarah keluar kertas gambar.. dapat diperoleh bahwa partikel itu tidak mengalami 5. ? Jawab : F = BIL F = 0. Suatu kumparan seperti gambar di bawah terdiri dari 40 lilitan dan dilalui arus sebesar 2 A.24 8. F= . Hitunglah besar dan arah gaya yang dialami kawat sepangjang 5 cm tersebut Diketahui : B = 0. Dengan memilih kecepatan partikel dengan tepat.25 T I=2A A = 10 x 12 = 120 cm2 = 12 x 10-3 m Ditanya : τ =. Kumparan berada dalam suatu medan magnetik sebesar 0. Sebuah proton (mp = 1. Di dalam medan magnet. Hitunglah medan magnetik dari suatu kawat berarus 15 A sejauh 5 cm dari kawat tersebut Diketahui : i = 15 A a = 5 cm = 5 x 10-2 m Ditanya : B=. Gambar di bawah menunjukan berkas partikel bermuatan q yang h memasuki medan listrik homogen dan berarah ke bawah.B τ = 40 x 2 x 12 x 10-3 x 0. Tegak lurus E dengan arah masuk kertas gambar terdapat pula medan magnet B = 0.4. Lintasan seperti apa yang ditempuh proton itu 6..A.I. Hitunglah torsi yang dialami kumparan tersebut Diketahui : N = 40 lilitan B = 0.? Jawab : ..? Jawab : τ=N. Medan magnet pada gambar di samping sebesar 0.15 T (dengan arah +x) dengan sudut 30°.8 T L = 5 cm = 5 x 10-2 I = 30 A Ditanya : a. kawat sepanjang 5 cm diketahui dialiri arus 30 A.67 x 10-27) dengan laju 8 x 106 m/s memasuki medan magnet B = 0..25 T..4 T.

16 𝑥 10−2 .2π ≈1.4 A 10. Suatu solenoida memilki 2000 lilitan. 𝜋 . 400 I = 18. Berapakah arus yang harus mengalir padanya agar pada titik pusat kumparan timbul medan magnet 3 x 10-4 T ? Diketahui : N = 400 lilitan d = 32 cm r = 16 cm = 16 x 10-2 m B = 3 x 10-4 T Diatanya : I =. Sebuah kumparan terdiri dari 40 lilitan berdiameter 32 cm. 𝑁 2 . panjangnya 60 cm dan lilitannya berdiameter 2 cm. 3.03 T √901 . Diketahui : N = 2000 lilitan l = 60 cm d = 2 cm I=5A Diatanya : B =..84 x 10−1 I = 188. 𝑁 . 3 𝑥 10−4 I= 4 x 10−7 . 𝑟 2 ..91 x 10−5 T 9.14 𝑥 5 𝑥 10−2 B = 1. berapakah medan magnet dalam solenoida tersebut..14 .01 𝑥 5 30 30 B= ( + ) 2 √302 +12 √302 +12 60 B = 0. 𝜇𝜊 𝑖 B= 2𝜋𝑎 4 𝑥 10−7 𝑥 15 B= 2 𝑥 3.131. jika dialiri arus 5 A.? Jawab : 𝜇𝜊 . 𝐼 B= 2. 𝜋.. 𝑟. 𝐵 I= 𝜇𝜊 .? Jawab : 𝜇𝜊 𝑛𝐼 𝑥2 𝑥1 B= ( + ) 2 √𝑥22 +𝑅 2 √𝑥12 +𝑅 2 2000 (4π x 10−7 ) 0.

256 T .Atau B = 𝜇𝜊 𝑛𝐼 2000 B = 4π x 10−7 x 𝑥5 0.01 B = 1.