You are on page 1of 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG KALA

POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 2017
MATEMATIK TINGKATAN 1

UJIAN 1 / SUMATIF 1 2017 TINGKATAN 1

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai
Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
1 KARISMA 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.14 13 92.9 1 7.14 5.93
2 KREATIF 18 18 0 0 0 0 0 0 0 1 5.56 6 33.3 11 61.1 7 38.9 5.56
3 MULIA 18 18 0 0 0 1 5.56 2 11.1 8 44.4 6 33.3 1 5.56 17 94.4 4.22
4 PINTAR 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 0 0 6
5 SETIA 16 16 0 0 0 1 6.25 1 6.25 7 43.8 3 18.8 4 25 12 75 4.5
Jumlah 85 83 2 0 0 2 2.41 3 3.61 16 19.3 16 19.3 46 55.4 37 44.6 5.22

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TINGKATAN 1

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai
Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
1 KARISMA 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 100 0 0 6
2 KREATIF 16 15 1 0 0 0 0 0 0 1 6.67 4 26.7 10 66.7 5 33.3 5.6
3 MULIA 18 17 1 0 0 0 0 0 0 2 11.8 11 64.7 4 23.5 13 76.5 5.12
4 PINTAR 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 0 0 6
5 SETIA 15 14 1 0 0 1 7.14 1 7.14 6 42.9 4 28.6 2 14.3 12 85.7 4.36
Jumlah 82 79 3 0 0 1 1.27 1 1.27 9 11.4 19 24.1 49 62 30 38 5.44

ULASAN
1. Pencapaian GPMP bagi kelas 1ST meningkat dari 4.5 dalam ujian 1 ke 4.36 dalam PPT. Manakala kelas yang
lain merosot sedikit.
2. GPMP bagi keseluruhan tingkatan juga menurun iaitu dari 5.22 dalam ujian 1 ke 5.44 dalam PPT.
3. Peratus yang menguasai juga menurun iaitu dari 44.6% ke 38 %.
4. Tiada pelajar mendapat A dalam PPT. Penurunan bilangan pelajar dalam gred B, C dan D.
5. Bilangan pelajar yang mendapat E meningkat dari 16 orang ke 19 orang.
6. Manakala bilangan yang mendapat gred F iaitu gagal meningkat dari 46 dalam Ujian 1 ke 49 orang dalam
PPT.
KEKUATAN

1. Komitmen guru yang sangat tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p).
2. Bahan bantu mengajar (BBM) yang sesuai mengikut tahap murid.
3. Pelajar mempunyai semangat yang kuat untuk belajar.
KELEMAHAN
1. Berdasarkan skrip kertas jawapan pelajar-pelajar tersebut, antara kelemahannya ialah;
a) Pengetahuan sedia ada yang rendah. Penguasaan kemahiran pengiraan asas Matematik UPSR yang
rendah.
b) Tidak menguasai sifir dan tidak berminat menghafal sifir.
c) Tidak menulis jalan kerja disebabkan penggunaan kalkulator yang luas.
d) Tidak menguasai kemahiran pengiraan melibatkan gabungan operasi yang melibat integer, pecahan dan
nombor perpuluhan.

 Membuat pendedahan soalan PT3 yang lepas dalam pdp. .. Mengadakan kelas tambahan supaya sukatan tingkatan 1 dapat dihabiskan sebelum pelajar memasuki tingkatan 2 tahun depan..... 9. Pecutan matematik:  Perbanyakan soalan latih tubi format KSSM ... 5. Perbanyakan aktiviti menghafal sifir semasa pdpc. PA21 dan penggunaan ICT. 12.. STRATEGI KECEMERLANGAN 1. FROG VLE semasa pdp... 7.... Tidak sempat membuat ulangkaji dengan serius.. Mempelbagaikan kaedah pengajaran seperti kaedah PLC... Disediakan Oleh... 3.... (Masni Binti Mustapha) Guru Matematik SMK Padang Kala . Pelajar terpaksa memahami dan mahir topik tingkatan 1 yang terlalu padat dan tahap kemahirannya yang terlalu tinggi. 8. Tidak fokus semasa pembelajaran di dalam kelas.. 5. Menggunakan kaedah “ student center “dan perbincangan dalam kumpulan.. Ini menyebabkan pelajar kurang berminat dan kurang bersedia menerima tekanan dalam menguasai kemahiran suatu topik dalam masa yang singkat. 3.. Kecuaian dalam pengiraan....  Memantau hasil kerja latihan yang diberi kepada pelajar.. 10..... Kurang pendedahan dengan bentuk soalan KSSM. Pendekatan strategi pedagogi yang bersesuaian mengikut tahap murid.. Kenal pasti topik yang lemah dan latih tubi. 7. 4.. 8. 11... Melarang pelajar menggunakan kalkulator.. Mendedahkan pelajar tingkatan 1 kepada soalan modul HEBAT yang lebih banyak sebagai persediaan ujian TIMMS dan PISA. e) Lemah dalam topik berikut:  Nisbah  Ungkapan algebra  Persamaan linear 2. Fokus kepada jalan kerja pengiraan asas pelajar melalui latih tubi. Sukatan tingkatan 1 terdiri daripada topik tingaktan 2 dan 3 KBSM. Kurangnya motivasi dan keyakinan diri murid dalam mata pelajaran matematik..... 6. 6.. Kurangnya komitmen ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak. 9.  Latihan pengkayaan yang lebih banyak diberikan.. 4. Percepatkan menghabiskan sukatan pelajaran tingkatan 1 sebelum November. Sukatan tidak dapat dihabiskan mengikut tajuk yang dimasukkan dalam peperiksaan. Penggunaan BBM yang menarik........ sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. 2...

Bahan bantu mengajar (BBM) yang sesuai mengikut tahap murid. Program-program anjuran ECER. 2. Peluang Ancaman 1. 3. Peruntukan kewangan yang sedia ada digunakan untuk program kemahiran yang tertinggal. . 2. Budaya ponteng di kalangan murid yang membimbangkan. Kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran matematik. Kurangnya komitmen ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak. kerjasama dengan pihak sekolah untuk program kecemerlangan 3. Kursus pedagogi untuk memantapkan proses p&p. kecemerlangan murid. Program sekolah & kursus yang dihadiri antara gangguan proses murid. Komitmen guru yang sangat tinggi dalam proses pengajaran dan 1. 2. 2. Kurang penggunaan BBM terutama di kalangan guru. Kerjasama daripada pihak luar dalam memberikan sumbangan dan anak-anak. Beri peluang kepada murid untuk merasai pengalaman sebenar. p&p. Guru pengganti mengalami kesukaran untuk meneruskan 3. pembelajaran (p&p). Kurangnya pemantauan ibu bapa dan penjaga terhadap prestasi 3. Kurangnya motivasi dan keyakinan diri murid dalam mata pelajaran 4. 1. matematik. 4. Mengenal Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan 1 pasti sekolah sasaran 2 punca masalah 3 cadangan intervensi 4 prioriti intervensi 5 Pelan Tindakan Kekuatan Kelemahan 1. 4.