You are on page 1of 2

1.- A poesa das Irmandades da Fala. Caractersticas, autores e obras representativas.

2.- A poesa de vangarda. Caractersticas, autores e obras representativas.

3.- A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Ns (narrativa, ensaio e

xornalismo).

4.- O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Ns.

5.- A poesa entre 1936 e 1975: a Xeracin do 36, a Promocin de Enlace, a Xeracin das

Festas Minervais.

6.- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e

Neira Vilas).

7.- A Nova Narrativa Galega. Caractersticas, autores e obras representativas.

8.- O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeracin dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

1 Consonte a periodizacin adoptada no novo currculo, non se avaliarn os autores cuxa obra
fose

integramente publicada con anterioridade a 1916.

9.- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesa, prosa e teatro.

10.- A poesa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e

tendencias actuais mis relevantes.

11.- A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e

tendencias actuais mis relevantes.

12.- O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos,

tendencias e compaas actuais mis relevantes.


8 Pregunta (1.5 puntos). O alumnado ter que responder a unha das seguintes cuestins:

1. O Modernismo. Caractersticas xerais a travs da figura de Rubn Daro.

2. A xeracin do 98: Baroja, Unamuno e Azorn.

3. As traxectorias poticas de Antonio Machado e Juan Ramn

Jimnez.

4. O grupo potico do 27 a travs dalgns dos principais autores: Salinas, Lorca,

Alberti e Cernuda.

5. O teatro espaol anterior Guerra Civil: Benavente, Lorca e Valle-Incln.

6. A poesa espaola nas tres dcadas posteriores Guerra Civil: Miguel Hernndez, Blas de

Otero, Gil de Biedma.

7. A novela espaola nas tres dcadas posteriores Guerra Civil: Cela,

Delibes e Martn Santos.

8. A figura de Buero Vallejo no teatro espaol posterior Guerra

Civil. A renovacin do teatro dende o chamado Teatro Independente (por exemplo, Els Joglars,

La Fura, Els comediants...).

9. A narrativa hispanoamericana da segunda metade do sculo XX.

O boom da narrativa: Borges, Cortzar, Garca Mrquez, Vargas Llosa.

Pregunta (1.5 puntos): Co apoio dun pequeno fragmento (que estar identificado), as
preguntas versarn sobre caractersticas, temas, personaxes, etc., da obra. As preguntas tipo
poden ser: Sobre Plenilunio: 1. Temas de Plenilunio. 2. Tcnicas narrativas da novela. 3. Tempo
e espacio da novela. 4. Punto de vista do narrador. Sobre La Fundacin: 1. Tcnicas e recursos
dramticos en La Fundacin. 2. Anlise de personaxes de La Fundacin. 3. Argumento e temas
fundamentais en La Fundacin. 4. Lugar, tempo e accin en La Fundacin. Sobre Crnica de
una muerte anunciada 1. A tcnica do realismo mxico en Crnica de una muerte anunciada.
2. A importancia do honor en Crnica de una muerte anunciada. 3. O perspectivismo como
tcnica narrativa en Crnica de una muerte anunciada. 4. Anlise de personaxes de Crnica de
una muerte anunciada. Sobre Campos de Castilla 1. A paisaxe en Campos de Castilla. 2.
Principais smbolos machadianos en Campos de Castilla. 3. Principais trazos formais na obra
Campos de Castilla. Dado que a pregunta ir vinculada a un pequeno texto, as lecturas seguen
a ser OBRIGATORIAS e non son unha mera recomendacin. Os fragmentos seleccionados sern
sempre moi significativos. Non se pretende sorprender ao alumnado, senn potenciar a
lectura reflexiva das obras.