You are on page 1of 3

SOLAF 2014 BIOLOGI MODUL 2

Soalan Cadangan Jawapan Markah


1(a) Rajah (a) :
- Larutan P adalah hipertonik kepada sel 1
- Air dari sel meresap keluar secara osmosis 1
- Sel menjadi kecut 1
- Sel mengalami krenasi 1

Rajah (b)
- Larutan Q adalah hipotonik kepada sel 1
- Air meresap ke dalam sel secara osmosis 1
- Sel mengembang dan pecah 1
- Sel mengalami hemolisis 1

** 3 markah bagi setiap rajah Maks 6

(b) - Larutan X adalah air 1


- X adalah hipotonik kepada sel cili 1
- air dari medium meresap masuk secara osmosis ke dalam sel cili 1
- vakuol menjadi lebih besar 1
- Sel cili mengembang / menjadi segah 1
Maks. 4

2(a)(i) Resapan :

- Proses pergerakan partikel mengikut cerun kepekatan 1


- Berlaku dalam gas atau bendalir 1
- Dalam kehadiran membran sepera telap atau tiada membran 1
separa telah
- Berhenti apabila keseimbangan telah tercapai 1

Pengangkutan aktif :

- Proses pergerakan molekul atau ion melalui membran separa 1


telap dengan kehadiran tenaga
- Melawan cerun kepekatan 1
- Berlaku dalam keadaan bendalir 1

** 2 markah untuk setiap satu Maks 4

(a)(ii)
- Oksigen meresap dari habitat ke dalam sel 1
- Kerana kepekatan oksigen terlarut di dalam habitat lebih tinggi 1
berbanding dalam Amoeba sp.
- Karbon dioksida meresap keluar dari Amoeba sp. 1
- Kerana kepekatan karbon dioksida di dalam sitoplasma lebih 1
tinggi berbanding di habitat
- Proses ini berlaku serentak dan berterusan 1
- Dinamakan proses pertukaran gas 1

Maks 4

(b)
- Ikan atau buah-buahan dibersihkan dan direndam dalam larutan 1
gula / larutan garam yang pekat

JPN PERAK 1
SOLAF 2014 BIOLOGI MODUL 2

- Medium rendaman hipertonik kepada sel ikan/buah-buahan 1


- Menyebabkan air dari sel ikan/buah-buahan meresap keluar 1
secara osmosis
- Sel menjadi kontang/ dehidrat 1
- Pada masa yang sama molekul garam / gula meresap ke dalam 1
sel
- Menyebabkan tekanan osmosis sel menjadi tinggi 1
- Keadaan ini tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma 1
- Ikan/ buah-buahan boleh disimpan lebih lama 1
Maks 6

(c) Rajah 2.1 : Proses resapan berbantu dan Rajah 2.2 adalaah 1
pengangkutan aktif

Persamaan

- Kedua-dua proses melibatkan membran separa telap 1


- Kedua-dua proses melibatkan penggunaan protein pmbawa 1

Perbezaan

- Resapan berbantu tidak menggunakan tenaga ATP, tetapi 1


pengangkutan aktif menggunakan tenaga ATP
- Molekul yang bergerak dalam resapan berbantu adalah mengikut 1
cerun kepekatan tetapi moleklu bergerak melawan cerun
kepekatan dalam pengangkutan aktif
- Bahan X adalah molekul kecil seperti asid amino dan glukosa, 1
tetapi bahan Y adalah ion-ion atau molekul bercas
- Bahan bergerak dalam resapan berbantu boleh berlaku dua hala 1
tetapi bahan hanya bergerak sehala dalam pengenagkutan aktif
- Resapan berbantu akan terhenti apabila keseimbangan 1
kepekatan terhasil antara dua kawasan tetapi keseimbangan
kepekatan tidak akan tercapai dalam pengangkutan aktif
- Protein pembawa dalam resapan berbantu tidak memerlukan 1
bantuan pam, tetapi protein pembawa dalam pengangkutan aktif
dinelai sebagai pam natrium-kalium
- Resapan berbantu bertujuan untuk membawa masuk / keluar 1
molekul-molekul ke dalam / keluar sel tetapi pengangkutan aktif
bertujuan untuk pengumpulan / penyingkiran bahan.
Maks 6
** Markah perlu diberi untuk :-
- Nama proses
- Ada persamaan
- Ada perbezaan
3(a)(i) - Hablur Kalium permaangganat lebih pekat berbanding air 1
- Zarah kalium permangganat akan meresap ke dalam ruang 1
antara zarah-zarah air
- Proses ini dinamakan resapan ringkas 1
- Pergerakan zarah adalah mengikut cerun kepekatan 1
- Pergerakan zarah berlaku secara rawak 1
- Proses akan terhenti apabila keseimbangan tercapai. 1

Maks 4

JPN PERAK 2
SOLAF 2014 BIOLOGI MODUL 2

(a)(ii) - Medium adalah hipertonik kepada sel tumbuhan 1


- Air dari sel meresap keluar secara osmosis 1
- Vakuol menjadi kecil 1
- Dinding sel menjadi lekang/ terpisah Dri dinding sel 1
- Sel menjadi flasid 1
- Sel mengalami plasmolisis 1
Maks 4

(b) - Kepekatan oksigen dalam alveolus lebih tinggi berbanding 1


dengan kapilari darah
- Kepekatan karbon dioksida dalam kapilari darah lebih tinggi 1
berbanding alveolus
- Cerun kepekatan terbentuk 1
- Dinding alveolus dan kapilari darah sangat nipis, hanya setebal 1
satu lapisan sel
- Oksigen akan meresap dari alveolus ke kapilari darah 1
- karbon dioksida meresap dari kapilari darah ke alveolus 1
- Proses ini berlaku seretak dan berterusan 1
- Proses dinamakan pertukaran gas 1
-
Maks 6

(c) - Baja kimia adalah garam seperti garam nitrat dan garam posfat 1
- Baja kimia melarut dalam air tanah 1
- Jika baja kimia digunakan secara berlebihan 1
- Menyebabkan air tanah menjadi sangat pekat 1
- Air tanah akan menjadi hipertonik kepada sel rambut akar 1
- Akibatnya air dari sel rambut akar akan meresap keluar secara 1
osmosis ke dalam air tanah
- Sel rambut akar mengalami plasmolisis 1
- Menyebabkan sel rambut akar menjadi flasid 1
- Tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan jika berterusan, akan mati 1

Maks 6

JPN PERAK 3