You are on page 1of 3

KOLEJ VOKASIONAL KEMAMAN

TERENGGANU
KERTAS PENILAIAN
KERJA AMALI 2

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

MODUL ETE 301 : PENGUKURAN DAN PERALATAN ELEKTRIK

NO. DAN TAJUK MODUL PENGUKURAN DAN PERALATAN ELEKTRIK

KOMPETENSI 2. MELAKSANAKAN INSTRUMENTASI ELEKTRIK

M1K2

1) Melukis tatarajah simbol, diagram litar meter dan
penggunaan pengukuran dengan prosedur elektrik yang
standard.

EVIDEN KOMPETENSI 2) Mengamalkan suasana bekerja yang selamat
mengikut prosedur 5S yang standard.

NAMA PELAJAR

NOMBOR KAD PENGENALAN TARIKH

Patuhi langkah keselamatan yang sesuai dan tunjukkan sikap kerja yang baik dan selamat semasa anda melaksanakan kerja ini. Anda dikehendaki melukis dan melabelkan perkara-perkara berikut : a) Simbol am bagi : i) Meter Ampere ii) Meter Volt Dilukis pada sehelai kertas A4 iii) Meter Ohm (Bahagikan kepada 4 Bahagian) iv ) Meter Kuasa (Watt) b) Diagram meter ampere/meter volt. . (Dilukis pada sehelai kertas A4) d) Diagram meter KiloWattJam. (Dilukis pada sehelai kertas A4) 3. (Dilukis pada sehelai kertas A4) c) Binaan asas meter ohm.TAJUK: M1K2 MELAKSANAKAN INSTRUMENTASI ELEKTRIK ARAHAN 1. 3. SENARAI BAHAN Set peralatan lukisan selengkapnya. Jawab semua soalan. TUGASAN 1. 2. Anda dikehendaki melukis dan melabelkan serta menyiapkan kerja amali lukisan pada kertas soalan. Anda diberi masa 3 jam untuk menjalankan ujian amali ini. 2. Anda dinasihati membaca dan mengkaji tugasan ini dengan teliti sebelum memulakan ujian amali.