You are on page 1of 7

ANG KASAYSAYAN NG UNITED CHURCH OF CHRIST IN THE

PHILIPPINES - KAYQUIT (UCCP-KAYQUIT)
(Orihinal na Isinulat ng Kapatid Agapita Mojica Ersando-Oliver)

Ang kasaysayan ay kailangang ulit-ulitin sapagkat kaunting atensyon lamang ang
naiukol sa mga unang pangyayari.
Taong 1903 ng dumating sa nayon ng Kayquit ang isang dayuhang Amerikano
na nagbibili ng Banal na Kasulatan. Bumili ang magkakasamang sina Miguel Esguerra,
Juan Ersando at Sotero Mojica. Kanilang binasa ang aklat subalit basahin man nila ito
ng paulit-ulit ay di ganap nila itong maunawaan.
Sa pamamagitan ni Eustaquio Mojica, tagarito sa Kayquit na nagka-asawa ng
taga Anabu, Imus na kung saan unang dumating ang Ebanghelyo, nagbahagi siya ng
tungkol sa pananampalatayang ebangheliko.May pinakiusapan siyang mas higit na
nakauunawa sa banal na kasulatan sa katauhan ni Juan dela Pena na taga Amadeo,
Cavite. Duon na umusbong ang pananampalatayang Ebangheliko sa Kayquit sa tulong
ng mga lalaki at babae na nagtalaga ng buhay at panahon.
Bagama’t malaon ng tinawag sa sinapupunan ni Bathala ang mga naunang
lingkod ng Panginoon, ang kanilang ala-ala’t sanghaya ay nanatiling halimbawa’t
inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon at nagsilbing udyok at hamon sa mga
sumunod sa kanilang yapak. Marangal na banggitin ang kanilang mga pangalan. Sila ay
ang mga sumusunod:
1. Eustaquio Mojica
2. Juan de la Pena
3. Jacinto Baybay
4. Cirilo Villanueva
5. Anding De la Pena
6. Florencio Loyola
7. Petra Loyola
8. Concepcion Luna
9. Maria Ambat
10. Maria Anacay
11. Ambrocia Villanueva

Sila ang mga naunang magbubukid sa ubasan at palibhasa’y taglay ang
katapatan, kagitingan at kasipagan sa paghahasik ng binhi ng katotohanan ay hindi sila
nangabigo. Sila ay nakapag-ani ng mga lalaki at babae na nagsitanggap ng aral ng
Panginoon. Ang mga ani na siyang kauna-unahang mananampalataya sa nayong ito ay
ang mga sumusunod:

1. Juan Ersando
2. Marciano Pepa

Lucila Pepa 7. taong 1914 naghalal ng unang pamunuan ang nabuong Iglesya batay sa kapasyahan at pagsang-ayon ng misyonerong Amerikano na si Dr. Ines Mojica 15. Maralita ang anyo nito ngunit banal at marangal ang pangarap ng mga nagsipagpagal dito. Ang ibang naging bahay dalanginan ay sa tahanan nina Juan Ersando at Miguel Esguerra. Epitacia Mojica 17. Maria Esguerra 8. Ang kongregasyon ay nagkaisang bilhin ang kapirasong lupa ni Adriano Buhay sa halagang isandaang piso. Maria del Carmen Mojica 9. Noong Agosto. Sa pagpupunyagi ng kapatiran noong taong 1927 tinanggal ang kayakas ng niyog na dingding ng simbahan at ginawang bato at tabla ito. 3. ang kapatiran ay muling nagtayo ng bagong bahay dalanginan na malaki kaysa dati. Cristeta Roraldo 18. Juana Pepa 6. James B. Valeriana Cueno 19. Rodgers.Sotero Mojica Kalihim . Sumunod pa ang maraming pagbabago dahil sa patuloy na pag-aambag ng kapatiran ng mga materyales at salapi. Sotero Mojica 5. Noong taong 1924. Julio Ersando 11. Columba Mojica 12.Miguel Esquerra Pangalawang Pangulo .Julio ? Ersando Ingat-yaman . . Tomasa Mojica 14.Marciano Pepa Ang mainit na pananampalataya sa Diyos ang nagbunsod sa nahalal na pamunuan at kapatiran upang magtayo ng isang maliit na bahay-sambahan sa pangunguna ni Ebanghelista Simplicio Isabelo. Ang naunang pamunuan ay ang mga sumusunod: Pangulo . Patricio Cueno Ang kanilang unang pananambahan Ebangheliko ay idinaos sa tahanan ni Potenciano Buhay noong taong 1913. Petra Mojica 16. Miguel Esguerra 4. Eustaquio Ersando 13. Ito ay may bubong na yero at ang dingding ay kayakas ng niyog na ikinabit sa pisig na kawayan. Siya ang nakaaalam sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa buong lalawigan ng Kabite. Fermina Esguerra 10.

Tambo. Dalia na mula sa Mindoro. Kabite at siya ay naglingkod sa loob ng limang taon. naging manggagawa ng Iglesya si Pastor Josue Gube.Ireneo Nejerano Florentino Buhay Kalihim . taga Amadeo. Ang Iglesya ay muling naghalal ng bagong pamunuan. Naic. Noong taon ding yaon. At nang taong yaon ay binigyang tatak ng katibayan ang kanilang kahilingan at ang Iglesya ay natala bilang Simbahang Ebangheliko ng Kayquit. Cavite City. Nang taon ding yaon.Patricio cueno Ingat-yaman . Maraming nadalang mga kapatid sa paanan ng Panginoon noong kanyang panunungkulan.Marciano Pepa Katulong na Ingat-yaman . Sumunod na naglingkod sa Iglesya si Pastor Luciano Ocampo. Kawit. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong taong 1941. Hermogenes Arandia at Diakonesa Felisa Gutierrez at naging pagpapala sa marami ang naging gawain. . Noong taong 1930. Dahil sa nagniningas at marubdob na adhikaing mapalaganap ang ebanghelyo. Pumalit sa kanya si Pastor Elpidio C.Julio Ersando Katulong na Kalihim . nagkaroon ng Ebanghelika Propaganda sa harapan ng bahay ng Kap. Ang naging tagapagsalita sa nasabing Liga ay ang Gobernador Ramon Samonte at ang Moderador Alejandro Gube ng Kumperensya ng Maynila. Ito ay ang sumusunod: Presbitero . Nang sumunod na taon.Sotero Mojica Naging mapunyagi ang bagong pamunuan. nagpahatid ng kahilingan sa pangunguna ni Pastor Patricio Isabelo sa Kumperensiya ng Maynila na ang kapisanan ng Kayquit ay kilalanin bilang isang natatayong Iglesya. narating nila ang mga karating nayon ng Banaba.Lucila Pepa Superintendente ng Paaralang Lingguhan . Bailen. Ang Liga Ebanghelika ay binubuo ng ibat ibang Iglesya buhat sa Kabite: Binakayan. Daine at Lumampong. naging kahalili ni Pastor Isabelo si Pastor Pedro Panganiban. Nawalan ng distinong pastor ang iglesyang ito ngunit nanatili ang ningas at alab ng pananampalataya ng mga kapatid. Naging mabunga ang nasabing Gawain para sa karagdagang dangal ng Iglesyang ito. Maragondon. Buenavista at Amadeo. Sa kanyang panahon muling nagkaroon ng propaganda sa harapan ng bahay ni Atty.Sotero Mojica Juan Ersando Miguel Esguerra Diakono . Taong 1936 na distino naman bilang manggagawa si Pastor Luciano Ocampo na kasabay ang pagkakaroon ng Liga Ebanghelika. Miguel Buhay sa pangunguna ni Pastor Rafael Resus.

DM Thelma Quizon 33. Ptr. DM Donna Marie Manapsal . Matapos ang digmaan. Ron Camcam 23. Pastor Flores. Ulysses Dimayuga 21. Pastor Marcos Acuesta 6. Ptr. Pastor Benigno San Pedro 5. Pastor Songsong. Diakonesa Jennilyn Contado 27. Pastor Simeon Latonero 11. tulad ng Daily Vacation Bible School at ang pagdiriwang tuwing gabi ng Disyembre 24.. Bukod sa regular na Gawain ng Iglesya nagkaroon din ng mga pagkilos kasama ang komunidad. 32. Pastor Ernesto Blanco 10. Pastor Aguilar. Pastor Leslie Guerrero 24. Rev. Pastor Benjamin Policar 8. Sr. Pastor Perlito Solavo 9. Diakonesa Mrs. Pastor Armando Buena 18. ang Iglesya ay napasailalim ng Greater Manila Conference. Sila ay ang mga sumusunod: 1. Pastor Marcelino Caja. Sr. Dayrit 16. Diakonesa Jonnavie Mejillano 22. 3. Pastor Nelia Colocado 12. Pastor David Clavecilla 26. Ang mga naglingkod na mga manggagawa noong panahong yaon ay sina Pastor Alcantara. ang Iglesya ay napasailalim sa Kumperensya ng Balintawak sa pangunguna ni Obispo Cuadra. Pastor Gener Dayrit 15. Ms. Ptr. Nacion 29. Pastor Nelson Macatangay 7. Manases Padillo 19. Mula noong taong 1957 hanggang 1989 ang mga sumusunod ang mga manggagawang naglingkod sa ating Iglesya. Noong taong 1957. Pastor Rufino Robles 2. Ptr. Pastor Arthur Corpuz 14. Lorena Macaisip.Organista 31. Benito Mariňas 28. Pastor Jaime Antiola 4. Diakonesa Euvelyn Velasco 25. Ptr. Pastor Noel Galvez 17. at Pastor Matias. Samuel Torres 30. Diakonesa Resurreccion Padillo 20. Pastor Tandayo 13. Ptr.

Rev. 11. Sa panahon ding ito naipagawa ang altar at nalagyan ng bricks na daanan ang harapan ng simbahan. Gemma Leah Dycoco(1999-2000) 4. Rev. Dito nakapagpa-pasok tayo ng dalawang mag-aaral sa seminaryo. Migfred Taruc (2000-2002) 5. Pastor Milagros G. Rev. Fritz Anthony Fajardo (2012-2014) 13.000. Rev. 2012. taong 1990 bunga ng malakas na lindol na naranasan ng buong bansa. Ismael Anfone (1994-2000) 2. na pinagtulungang mailak ng pamunuan at mga miembro ng Iglesya. Frederick Q. Dito ay inilunsad ang Centennial Marker at ang maikling tala ng kasaysayan ng Iglesya ng Kayquit bilang sulyap sa nakaraan na makikita sa bungad ng simbahan. Rev.00. Ang unang bahagi ng pagawain ay nagkaroon ng katuparan sa halagang P150. Ang isa ay sa Siliman Divinity School sa katauhan . Rev. isandaang araw bago ang aktwal na pagdaraos ng anibersaryo na ginanap noong Mayo 20. Rev. Noong taong 1999 bunga ng reclustering ng mga Iglesya ng United Church of Christ in the Philippines (UCCP). Domingo Comendador (2004-2010) 8. DM Divine Raine Incognito (2013-2014) Sa panahong ito sa pagtutulungan ng bawa’t mga kaanib ng iglesya sa pag- aambag ng salapi. Apprentice Tennyson Reyes 14. Ang UCCP-Kayquit ay naging malaking bahagi sa pagtatatag at paglago ng naturang kumperensya. Carmel Paet (2007-2008) 10. Gemma Leah Dycoco – Director Christian Education (1997-1998) 3. Sina Ministerial Student Isaac Ersando at MS Rowena Ersando ay nag- apprentice. Nabuo at Inilunsad din ang grupo ng His Praise Team at nakabili ng mga instrumentong pang musika. Joel Bayot (2002-2004) 6. Carmelo (2010-2012) Bago ang pagdaraos ng ika-100 taong anibersaryo ng Iglesya. Ptr. nakita ng pamunuan at kapatiran ng Iglesya ang pangangailangang ipaayos at patibayin ang bahay sambahan sa kabila ng kakapusan ng pondo. nagsagawa ng isang Centennial Walk sa buong Kayquit ang mga miyembro at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Indang. Sa panahon din pong ito ay nakapag-endorso ng mga Kabataang papasok sa ministeryo. ang Iglesya ng Kayquit ay naging bahagi ng Kumperensya ng Timog Kanlurang Katagalugan (KTKK). Ptr. naipagawa ang pastoral house. taong 2012. Pastor Milagros Rafols (2004-2006 Music Director) 7. Rev. Rafols (Associate Pastor & Music Director) (2007-2010) 9. Noong Agosto. Carmel Paet (2010-2011) 12. Sa ilalim ng bagong kumpernsya ang mga nanungkulang pastor ay ang mga sumusunod: 1.

Sila ay mga masisipag at matatapat na lingkod ng Diyos. Incognito – kasalukuyang Music Director Sa panahong ito nasimulan ang Children’s Outreach sa Brgy. Dr. Ang Gawain ay nagpapatuloy sa pagtutulungan ng mga kaanib sa pamamagitan ng pagtuturo. . Minuete Guerrero. DM Lorena Macaisip. Serafin Ersando. Leynes. Master of Divinity program sa Ecumenical Theological Seminary. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon pagkat patuloy siyang tumatawag ng mga kabataang nais na mag-full time sa paglilingkod. Ang gawaing ito ay nagsimula ng isang beses isang buwan kada araw ng Sabado sa loob ng anim na buwan. Nakapagdaos din ng natatanging gabi ng pag-awit sa pamamagitan ng Choir Night na idinaos sa isang Simbang Gabi. at tayo bilang iglesya ay nagiging daan upang makapagsugo ng mga nagnanais na pumasok sa seminaryo. Rafols – kasalukuyang Pastor 16. Panalangin nating marami pa tayong mahikayat na pumasok sa seminaryo at maging lingkod ng Diyos. May mga ilang mga kaanib din ng iglesya na naging Manggagawa at Layko na sina Rev. DM Divine Raine R. Ang tahanan ng mga kapatid na Froilan at Virgie dela Cruz ang nagiging pansamantalang kanlungan ng grupo sa pagdaraos ng Children’s Outreach habang inihahanda pa ang pangmatagalang lugar na magagamit sa pagtuturo. at idinadaaos ito sa tahanan nina Kapatid na Marcelo at Arminda Cabrera at Kapatid Nita Gonzales. Rev. Sa panahong ito din ay nabuo ang Junior Choir na lalo pang pinalalakas sa tulong na rin ng mga kabataan. Major in Pastoral Ministry. Si Pastor Rowena Ersando naman ay nagpapatuloy na mag-aral sa kursong Master of Divinity Program sa Ecumenical Theological Seminary na magtatapos sa sunod na School Year. ipinagpatuloy ito at isinasagawa na kada-araw ng sabado. dumarami ang mga batang dumadalo sa pag-aaral. Si MS Isaac Ersando ay nag shift ng kurso mula sa Music. Emerson Esguerra. Nagpapatuloy din ang ating mga Ministerial Student sa kanilang pag-aaral sa Seminaryo. ngayon ay Pastoral Ministry at Midler na siya sa Siliman Divinity School. Rev. Rev. pagbibigay at paghahanda ng meryenda at sa anumang paraan ng pagsuporta upang maturuan ang mga bata. Ilan pa sa mga gawaing marapat banggitin ay ang proyekto ng mga Kababaihan na tumutugon sa ilang pangangailan sa pag-aaral ng dalawang mapipiling bata kada isang taon.ni MS Isaac Ersando na ang kinukuhang kurso sa panahong ito ay Music at MS Rowena Ersando. sa loob ng anim na buwan uli dahil nakita ang magandang bunga nito. 15. at LP Ismael Ersando. Taong 2015 ay nakapag-endorso din tayo ng isa pang apprentice sa katauhan ni Kaptid John Kenneth O. Kayquit III. Nakapagpagawa din ng kutson para sa upuan sa pamamagitan ng pag-ambag ambag ng mga kapatiran dito at sa ibang bansa. At pagkaraan ng isang taon. Milagros G. Matagumpay siyang nakatapos sa kanyang Apprenticeship Program kamakailan lamang kung kaya’t siya ay tuloy na sa pagpasok sa seminaryo ngayong buwan ng Hulyo sa Union Theological Seminary sa kursong Master of Divinity Program. Sumunod nito ay dalawang beses na kada-buwan.

PANANALIG NAMING INYONG IPINUNLA. sa mga naging mga manggagawa at naging pamunuan at kasapi ng Iglesya noon at sa kasalukuyan. AMING SINASAMYO. Kptd. DIYOS ANG MAY AKDA. SA PUSO AT DIWA. sa kanilang magiting at buong katapatang paglilingkod. Isaias Banaag (2010-2013 ) 11. Isaias Banaag (1993-1999) 6. Narciso Diloy (2008-2010) 10. Ang Iglesya ay pinamunuan din ng mga sumusunod na tagapangulo ng konsilyo: 1. ANG IYONG SANGHAYA. ANG PAGPUPUNYAGI NA INYONG GINAWA KAMING MGA ANAK AY DUMADAKILA. ay nagpupugay sa mga taong naging bahagi ng kung ano ang Iglesya natin sa ngayon. Felimon de la Pena (1980) 3. Edna Roderos (2013-2015) 12. Arnel Pepa (2015-2016) Sa nagdaang mga taon. Kptd. 7-9-5 . Kptd. Kptd. Ismael Ersando (1999-2003) 7. LALONG PAGYAMANIN’T ALAGAANG KUSA. Sa mga ninuno ng ating Iglesya. Kptd. Ang pagdiriwang natin ngayon ay isang patotoo na nagtagumpay ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagpapagal. Arnel Pepa (2006-2008) 9. Kptd. SANA’Y DI MAWAGLIT. Gayundin. Kptd. Tayo ay sumasamyo sa kanilang sanghaya. Sa kasalukuyan ang Iglesyang ito. Kptd. Kptd. Kptd. ang mga Gawain nito ay nagpapatuloy sa tanglaw at patnubay ng Banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagbibigay init at kakayahan upang ang pamunuan at mga kasapi ng Iglesya ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kptd. Pedro Pepa 2. ang UCCP-Kayquit. marami ng mga pagbabago ang naganap sa buhay ng UCCP-Kayquit. Felizardo Esquerra (1989-1993) 5. Kptd. isang pagsaludo at pagpupugay ang ibinibigay sa inyong lahat. Adelmo Feranil (1980-1989) 4. Cecilia Banaag (2003-2006) 8.. ISANG PAGPUPUGAY O MGA MAGULANG NAMING NAMAYAPA. Sa Diyos ang kaluwalhatian magpakailan man. Ang mga pisikal na pagawain ay nagkaroon ng katuparan bunga ng patuloy na biyaya at pagpapala ng Panginoon sa Iglesya. MAHAL NA IGLESYANG.