You are on page 1of 17

MANUAL PENYELARASAN

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

PENDIDIKAN SENI VISUAL
2611/3
SPM 2016

Surat Pemberitahuan Penjaga 16.2015 2.(Pentaksir Sekolah – setiap kelas PSV yang diajar) b) BRPP 02 . Contoh Sijil 23. Senarai Calon Berdaftar 8. Borang Senarai Semak Penghantaran Kerja Folio dan Artifak 15. Prosedur Kerja Penyelarasan PBS 3. Markah on-line 22. Jadual Kriteria Pencapaian Calon 2016 12. Lain-lain maklumat a) Surat-surat Pekeliling .(Pentaksir Sekolah) e) BRPP/PDZ 05 . Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus (salinan diterima) 7. Analisis soalan KRSV SPM tahun 2009 .(KPN) 21. Borang Rumusan Penyelarasan Pentaksiran a) BRPP 01 . Borang Senarai Hasil Kerja Calon Cemerlang 20.ISI KANDUNGAN 1. Jadual Kiraan Skor 14. Soalan KRSV 2016 6. Borang Maklumat Pergerakan Pemantauan (KPKW) 24. Borang Markah Calon LPM/SPM 20 – Maklumat perlu dilengkapkan dan bertaip 9. Borang Pengesahan Guru Pembimbing 17. Borang Penyelarasan KPKW dan PkW 25.(KPkW) d) BRPP/PS 04 . Surat pelantikan sebagai KPKW/KPW (JPNP sediakan) 5. Borang Pemantau JPNP 26. Borang Perakuan Calon 18. Borang Pencapaian Skor Calon 13. Carta Gantt Pelaksanaan KRSV 10.(KPkW dan PkW) c) BRPP 03 . Borang Perakuan Ketulinan Hasil Kerja Calon 19.(KPkW) f) BRPP/PN 06 . Borang Progress Markah Calon (BPMC 11. Surat pelantikan guru sebagai Pentaksir sekolah 4.

0 SKOP Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini merujuk kepada penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di semua sekolah. 2.1 Arahan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3.0 OBJEKTIF Memastikan penyelaras Pentaksiran Berasaskan Sekolah menggunakan manual ini bagi menentukan pemberian markah/skor Pentaksiran Berasaskan Sekolah oleh pentaksir dilakukan mengikut peraturan penskoran yang ditetapkan bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan markah/skor yang diberi. 4.5 Penyelarasan Satu proses untuk melihat dan memastikan sesuatu markah/skor diberi mengikut skema pemarkahan yang telah ditetapkan. . 4.1 Borang Markah Satu borang yang diguna pakai untuk Individu merekodkan markah/skor calon yang dinilai oleh pentaksir. Penyelarasan dan Pengesanan 3.2 Borang Markah Satu borang yang diguna pakai untuk Kelompok merekodkan markah/skor calon yang dikelompokkan.3 Model 3P – Pemantauan.3 Borang Pentaksir Satu borang yang diguna pakai untuk Pentaksiran menyenaraikan nama pentaksir Pentaksiran Berasaskan Sekolah Berasaskan Sekolah. 4. 3.4 Penyelaras Guru-guru yang dilantik menyelaras Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan diberi kuasa untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan markah/skor Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PROSEDUR KERJA PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. 4.6 Peraturan Pemarkahan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4.6 Ketua Pentaksir Guru yang dilantik bagi menyelaraskan kerja- kerja penyelaras.4 Pekeliling Pelaksanaan Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3.0 DOKUMEN RUJUKAN 3. 4.5 Pekeliling Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3.0 DEFINISI 4.2 Buku Peraturan dan Panduan Peperiksaan SPM 3.

7 KS SPUTV Ketua Sektor. 4.2 K Pan Ketua Panitia 5.14 Peny Penyelaras 5.9 KSPA Ketua Sektor Pengurusan Akademik 5. 4. 5. 5. Unit Peperiksaan SPM 5.0 AKRONIM 5. 4.8 KPP UPSPM Ketua Penolong Pengarah.18 PPN Pengarah Pelajaran Negeri 5. 4. Sektor Pembinaan Ujian Teknik & Vokasional 5. 5.10 Selepas Masa setelah tamat tempoh penyelarasan di penyelarasan sekolah-sekolah.19 UPSPM Unit Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia .11 LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia 5. Sektor Pengendalian Peperiksaan SPPMALN Menengah Atas dan Luar Negeri 5.8 Jadual Waktu Satu jadual yang menunjukkan hari dan masa sesuatu mata pelajaran diajar di sekolah.7 Pentaksir Guru yang mentaksirkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di peringkat sekolah. Bahagian Penilaian dan Peperiksaan.11 Semasa Masa dalam tempoh penyelarasan berjalan di penyelarasan sekolah-sekolah.15 Pg Pengetua 5.6 KS SPUA Ketua Sektor. 4.13 Pen Pentaksir 5.12 Peg MP Pegawai Mata Pelajaran 5.1 JPN Jabatan Pelajaran Negeri 5. Sektor Pembinaan Ujan Akademik 5.5 KS Ketua Sektor. Sektor Penilaian dan Peperiksaan.16 PPD Pejabat Pendidikan Daerah 5.9 Sebelum Masa sebelum penyelarasan dilaksanakan di penyelarasan sekolah-sekolah.3 K Peny Ketua Penyelaras 5.10 SPP UPP Ketua Sektor.4 KPP BPP Ketua Penolong Pengarah.17 PPG Pegawai Pendidikan Gabungan 5.

6.10 Mengesahkan Borang Pentaksir dan jadual kerja Pg Pentaksiran Berasaskan Sekolah.11 Menghantarkan Borang Pentaksir dan jadual kerja Pg Pentaksiran Berasaskan Sekolah ke UPP JPN.19 Menghantar surat tentang pelaksanaan penyelarasan KPP BPP / KS SPP . 6.6.8 Menyenaraikan nama pentaksir Pentaksiran K Pan Berasaskan Sekolah dalam Borang Pentaksir Pentaksiran Berasaskan Sekolah.13 Meneliti dan memahami Arahan Pentaksiran Pen Berasaskan Sekolah dan Peraturan Pemarkahan serta mengenal pasti bahan dan alat untuk pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah.17 Menyediakan dan menghantar surat tentang KPP UPSPM pelaksanaan penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 6.5 Menerima surat pekeliling pengendalian Pentaksiran Pg Berasaskan Sekolah daripada JPN.1 Menyediakan surat pekeliling pengendalian KPP UPSPM Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 6.6 Menerima buku Arahan Pentaksiran Berasaskan Pg Sekolah dan Peraturan Pemarkahan daripada JPN. 6.4 Menghantar surat pekeliling pengendalian Pentaksiran KPP BPP / KS SPP Berasaskan Sekolah ke sekolah. 6. 6.3 Menerima surat pekeliling pengendalian Pentaksiran KPP BPP / KS SPP Berasaskan Sekolah daripada LPM.15 Merekodkan markah/skor setiap calon dalam Borang Pen Markah Individu. 6. 6. 6.0 PROSEDUR BIL PROSES TANGGUNGJAWAB Sebelum Penyelaras 6.12 Menerima Borang Pentaksir dan jadual kerja KPP BPP / KS SPP Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada sekolah. 6.14 Menilai dan memberi markah/skor calon mengikut Pen skima penskoran yang ditetapkan. 6. 6.9 Menyediakan jadual kerja Pentaksiran Berasaskan Pen Sekolah.18 Menerima surat tentang pelaksanaan penyelarasan KSPA JPN Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada LPM.2 Menghantar surat pekeliling pengendalian Pentaksiran KPP UPSPM Berasaskan Sekolah ke JPN. 6.7 Menerima taklimat pelaksanaan Pentaksiran Pen Berasaskan Sekolah daripada Pengetua. 6. 6. 6.16 Mengesahkan Borang Markah Individu yang telah Pg lengkap dengan pemarkahan/penskoran calon. 6.

6. 6. 3 PKw skor tinggi(T).31 Menghadiri taklimat penyelarasan Pentaksiran KPN & PKw Berasaskan Sekolah. Semasa Penyelarasan 6. 6.33 Membuat persiapan untuk melaksanakan tugas KPN & PKw penyelarasan. PKw 6.24 Menyediakan jadual penyelarasan Pentaksiran KPP/ KU SPP Berasaskan Sekolah berdasarkan jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang disediakan oleh sekolah. 6.21 Mengenal pasti guru-guru untuk dilantik sebagai KPP/ KS SPP Pentaksir. 6.38 Menilai dan memberi markah/skor sampel berkenaan.29 Memaklumkan kepada Pengetua tentang tugas dan KPN & PKw jadual penyelarasan. 6. 6.23 Menyediakan surat pelantikan KPN dn KPKw KPP/ KU SPP Pentaksiran Berasaskan Sekolah.26 Menerima jadual penyelarasan dan senarai nama Pg penyelaras daripada JPN. Borang Pentaksir Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan jadual Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada pentadbir. 6. 6.20 Memaklumkan pelaksanaan penyelarasan Pentaksiran Pg Berasaskan Sekolah kepada pentaksir.BIL PROSES TANGGUNGJAWAB Pentaksiran Berasaskan Sekolah ke sekolah. 6. 6. 6.35 Mendapatkan Borang Markah Individu Pentaksiran PKw Berasaskan Sekolah.37 Memilih 10 sampel yang mewakili tiga kategori skor.4 skor sederhana(S) dan 3 skor rendah (R).36 Mendapatkan maklumat dan status terkini pelaksanaan PKw Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada pentaksir.25 Menghantar jadual penyelarasan dan senarai nama KPP/KU SPP penyelaras ke sekolah. 6. 6.30 Mengadakan taklimat penyelarasan Pentaksiran KPP UPSPM Berasaskan Sekolah dan mengedarkan bahan penyelarasan peringkat pusat. PKw .28 Menyemak jadual penyelarasan Pentaksiran KPN & PKw Berasaskan Sekolah dan memberi maklum balas kepada JPN jika perlu.32 Memberi taklimat dan menyelaraskan skema Peg MP pemarkahan penyelaras.34 Melawat sekolah yang dijadualkan untuk diselaraskan. 6.22 Melantik Ketua Pentaksir Negeri (KPN) dan Ketua KPP/ KU SPP Pentaksir Kawasan (KPKw) Pentaksiran Berasaskan Sekolah.27 Menerima surat pelantikan penyelaras Pentaksiran KPN & PKw Berasaskan Sekolah dan jadual penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 6. 6.

. 6. Pg 6.41 Menyelaraskan semua markah/skor bagi calon sekolah PKw berkenaan jika perlu.46 Meneliti Borang Penyelarasan dan mengambil KPN tindakan susulan jika perlu.50 Merumuskan laporan penyelarasan dan memberi KPK maklum balas ke LPM.49 Menerima maklum balas terkini daripada KPN dan KPK mengambil tindakan susulan jika perlu.48 Menerima laporan penyelarasan daripada KPN. KPN 6. KPK 6.BIL PROSES TANGGUNGJAWAB 6. 6. 6.45 Menerima Borang Penyelarasan daripada KPKw. Selepas Penyelarasan 6.39 Membandingkan markah/skor penyelarasan dengan PKw skor pentaksir. 6.43 Memberi maklum balas kepada pentaksir tentang PKw penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang telah dijalankan.40 Membina graf perbandingan secara mewujudkan graf PKw regresi untuk mendapatkan penyesuaian graf lurus terbaik jika terdapat perbezaan. 6. 6.44 Melengkapkan dan menghantar Borang Penyelarasan PKw kepada JPN.42 Mengesahkan markah/skor yang telah diselaraskan. 6.47 Menyediakan dan menghantar laporan penyelarasan KPN ke Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK).

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS .

CARTA GANT PERLAKSANAAN KRSV 2016 BIL PROSES JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY OGOS SEPT 1 Mengedarkan X X tugasan dan taklimat 2 Membuat kajian: X X Sumber ilhan Sumber motif 3 Perkembangan X X X X olahan idea Penghasilan artifak X X 4 Alat Bahan Proses Teknik Kemasan 5 Pengumpulan X X artifak dan folio. .

16. 94. 90. 10 80. 100 7 10 8. 22. Pengskoran peringkat sekolah Pengesahan pengetua Mengisi borang skor 6 Penyelarasan X pentaksiran oleh KPW 7 Memasukkan X markah secara ‘on- line’ KRITERIA PENCAPAIAN SKOR 80% . 89. 90. 13. 14. 10 80. 23. 92. 18 83. 16. 15 80. 100 KRITERIA PENCAPAIAN SKOR 60% . 17 82. 93. 21. 84. 15. 88. 24. 100 5 18 15. 100 3 17 14. 9. 96. 9.100% KRITERIA MARKAH MARKAH DIPEROLEHI SKOR % PENUH 1 5 4. 94. 17. 100 2 10 8. 87.79% . 100 6 25 20. 88. 5 80. 15 80. 100 4 15 12.

70 SKOR 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 60 7 MARKAH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SKOR 100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 6 MARKAH 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 KRITERIA MARKAH MARKAH DIPEROLEHI SKOR 100 94 89 83 78 72 67 61 56 50 44 39 33 25 22 17 11 6 15. 11 JADUAL KIRAAN SKOR 6. 76 60. 64. 12. 78 65. 18. 68. 7 3 SKOR 100 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33 27 20 13 6 4 MARKAH 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SKOR 100 94 88 82 76 71 65 59 53 44 41 35 29 24 18 12 6 3 MARKAH 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PENUH SKOR 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 17 15 18 25 10 2 5 MARKAH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SKOR 100 80 60 40 20 1 1 2 3 4 5 6 7 MARKAH 5 4 3 2 1 . 67. 13. 70 60. 73 SKOR % 60. 7 6. 72. 16. 17. 60. 72. 76 61. 12. 10. 14 MARKAH 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11. 19 5 11. 67. 13 9. 71.

...... ........... telah mendaftar untuk mengambil peperiksaan subjek Pendidikan Seni Visual dalam peperiksaan SPM 2016..... Tugasan itu bermula bulan Februari sehingga bulan Julai.... pihak sekolah mengharapkan agar tuan dapat memberi kerjasama memantau perkembangan tugasan kerja kursus anak jagaan tuan yang dilaksanakan bersama guru pembimbing di sekolah..... tingkatan..... Kerjasama tuan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih... Dengan yang demikian.. SURAT MAKLUMAN KERJA KURSUS KAJIAN REKAAN SENI VISUAL SPM 2016 Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pelajar ...... Guru Pembimbing ialah: 3................................. Sekian dimaklumkan..................... Ia berbentuk satu buku kajian folio dan satu penghasilan artifak atau model tiga dimensi....... 2..................Kepada Ibu Bapa / Penjaga Encik....

.................................................................. ( ) Pengetua KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KRSV SPM 2016 BORANG PENGESAHAN GURU PEMBIMBING NAMA SEKOLAH :.......... ............................................... JUMLAH CALON MENDAFTAR : ................. NO PUSAT : .........Yang benar... SERAHAN KRSV DITERIMA : ............................................. ........

............. . KAD PENGENALAN : ........................................................... ANGKA GILIRAN : ............................................................................................ Saya mengaku tidak menghantar hasil kerja Kajian Rekaan Seni Visual peringkat SPM 2016 kerana ....................................................................................................................................... ( ) BORANG PC KAJIAN REKAAN SENI VISUAL SPM 2016 BORANG PERAKUAN CALON NAMA CALON : .................................................................................................................................... ............................ TAJUK TUGASAN : ............ ............................................... ............................................................................... ....................................... .......................................................... Tarikh :............................................. ...................................Saya mengaku tugas bimbingan Kajian Rekaan Seni Visual bagi tahun ini telah siap sepenuhnya................................................................................. NO.............................

.............. Saya mengaku bahawa folio / artifak yang saya hantar kepada guru pembimbing ini adalah hasil kerja saya sendiri.....T/t Calon T/t Guru Pembimbing Tandatangan Pengetua ......................................... KAD PENGENALAN : ... ANGKA GILIRAN : ................................................................................ .............. NO... TAJUK TUGASAN : ........ Saya faham bahawa saya boleh dikenakan tindakan jika berlaku unsur penipuan....... ................................... ( ) ( ) ( ) KAJIAN REKAAN SENI VISUAL SPM 2016 BORANG PERAKUAN KETULENAN HASIL KERJA CALON NAMA CALON : ................................................... ................

........................... SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENTAKAB KAJIAN REKAAN SENI VISUAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Dengan ini diperakui bahawa AKMALIDA AISHAH BINTI ZAINUDDIN 920324065970 Telah menyempurnakan tugasan TENUNAN Pada tahun 2016 Memperolehi Gred CEMERLANG Dengan Pencapaian Kriteria berikut : ......Tanda tangan calon ................ Tarikh :.........

PAHANG DARUL MAKMUR .relevan dan / realistik 3 Kebolehan mengolah motif kepada idea yang baru Kebolehan mengolah motif secara terperinci.kreatif dan / inovatif PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENTAKAB. 28400 MENTAKAB. KRITERIA PENCAPAIAN KRITERIA PENCAPAIAN ( SKOR 60 % .79 % ) ( SKOR 80 % .100 % ) 1 Kebolehan melukis dan mengolah idea-idea asas Kebolehan melukis dan mengolah idea secara kritis / dan kreatif 2 Kebolehan berimaginasi dengan baik dan relevan Kebolehan berimaginasi dengan baik.kreatif / dan analitik 4 Kemahiran menggunakan alat dan bahan / Kemahiran mempelbagaikan penggunaan alat dan bahan 5 Kebolehan mengaplikasi proses dan teknik dalam / Kebolehan menpelbagaikan proses dan teknik secara menghasilkan kerja kreatif dan sistematik 6 Kebolehan menghasilkan artifak mengikut Kebolehan menghasilkan artifak mengikut spesifikasi / spesifikasi dan berkualiti 7 Komited dalam melaksanakan tugasan Komited dalam melaksanakan tugas.