You are on page 1of 6

PERANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2017

KELAB RUKUN NEGARA DAN ALAM SEKITAR

PERJUMPAAN PROGRAM/AKTIVITI OBJEKTIF PERINCIAN AKTIVITI CATATAN
1.1 Mengetahui sejarah Kelab Rukun 1. Pembubaran AJK Tahun 2016
Negara dan Alam Sekitar 2. Perlantikan AJK Tahun 2017
1 Mesyuarat Agung 1.2 Memahami struktur organisasi 3. Penerangan tentang bidang tugas ahli
Kelab Rukun Negara Rukun Negara dan Alam Sekitar jawatankuasa Kelab Rukun Negara
dan Alam Sekitar 1.3 Mengetahui bidang tugas ahli 4. Penerangan berkaitan tatacara perjumpaan
Kelab Rukun Negara dan Alam Kelab Rukun Negara kepada ahli baru
Sekitar 5. Penerangan berkaitan sejarah Rukun Negara
1.4 Mengetahui tatacara perjumpaan 6. Perbincangan tentang Alam Sekitar
1.5 Mengetahui sejarah Rukun Negara
1.6 Mengetahui maksud alam sekitar

1.1 Supaya murid sentiasa menghayati 1. Guru mengedarkan lirik lagu Negaraku,
falsafah serta prinsip-prinsip Rukun Melaka Maju Jaya dan 5 Prinsip Rukun Negara
Negara kepada ahli-ahli baru.
2 Sebab pengenalan 1.2 Supaya murid sentiasa mengingati 2. Menerangkan tatacara perjumpaan yang
Rukun Negara dan 5 prinsip prinsip Rukun Negara. dikehendaki dilakukan setiap kali perjumpaan
Prinsip Rukun Negara 1.3 Menyemai rasa cinta dan bangga 3. Penerangan tentang sebab-sebab pengenalan
terhadap raja dan Negara Rukun Negara dan prinsip-prinsip Rukun
Negara
4. Membaca 5 Prinsip Rukun Negara secara
beramai-ramai
5. Rumusan

1

Penerangan guru berkaitan dengan : pepejal 1. 2. 3 Asas pengurusan sisa pepejal 2.2 Supaya murid sentiasa mengingati -nyanyian lagu Melaka Maju Jaya dan menulis ikrar prinsip prinsip Rukun Negara. 4. 1. Tatacara perjumpaan prinsip-prinsip Rukun Negara -nyanyian lagu Negaraku 4 Pertandingan melafaz 1. Pertandingan melafaz dan menulis ikrar Rukun Negara dijalankan 5.1 Supaya murid sentiasa menghayati 1. Rumusan 2 . -nyanyian lagu 5 Prinsip Rukun Negara Rukun Negara 1.2 Memahami hierarki pengurusan sisa ahli.4 Mengetahui jenis – jenis sisa -komponen-komponen pengurusan sisa pepejal yang dijana pepejal -jenis-jenis sisa pepejal yang dijana 3.3 Melahirkan warganegara yang -bacaan ikrar Rukun Negara sayang akan negaranya.1 Memahami definisi sisa pepejal 1. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan dengan penerangan yang telah diberikan. Mengumumkan kumpulan yang memenangi pertandingan tersebut 6. Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil 3. Setiap kumpulan diberikan masa untuk membaca dan mengingati ikrar Rukun Negara 4. Mengedarkan nota ringkas kepada semua 1. Semua ahli dikehendaki menampal nota ringkas yang diberikan didalam buku log masing-masing 1.3 Memahami komponen-komponen -definisi sisa pepejal pengurusan sisa pepejal -hierarki pengurusan sisa pepejal 1.

reuse -definisi 3R 5 3R dan recycle -elemen-elemen 3R 1.1 Mengenali secara lebih dekat 1.2 Membezakan elemen reduce. -nyanyian lagu Melaka Maju Jaya Tuhan 1. Berdasarkan video/gambar yang ditunjukkan. Menonton video/gambar yang yang dapat dipraktikkan di sekolah menerangkan elemen 3R. Soal jawab berkaitan dengan tempat-tempat kalangan murid.2 Menyemai perasaan/sikap -nyanyian lagu 5 Prinsip Rukun Negara menghormati prinsip kebebasan -bacaan ikrar Rukun Negara beragama di kalangan setiap 2. guru akan memberikan kuiz secara lisan kepada ahli 4. Penerangan guru berkaitan dengan konsep warganegara. Rumusan 1. Tatacara perjumpaan amalan ibadah penganut agama -nyanyian lagu Negaraku 6 Kepercayaan Kepada lain.3 Mempelajari amalan-amalan 3R 2. kepercayaan kepada Tuhan iaitu prinsip 1. Penerangan 3R 1. menghargai anugerah Tuhan di 3.4 Memberi kesedaran dan keinsafan 4. Menghasilkan nota ringkas (peta i-think) 5. dan di rumah 3. Mengedarkan logo 3R kepada semua ahli dan mereka dikehendaki mewarna logo tersebut dan menampal dalam buku log masing-masing 6. Rumusan daripada perbuatan manusia.3 Memupuk sikap mencintai dan pertama Rukun Negara.1 Mempelajari maksud 3R 1. ibadah bagi setiap kaum 1. Menghasilkan peta minda berkaitan dengan kepada murid tentang kesan tempat-tempat ibadah bagi setiap kaum terhadap alam sekitar akibat 5. 1. 3 .

Membuat nota ringkas elemen 4. Mengaitkan jawapan murid dengan topik pada hari ini 5. Guru memaparkan gambar Yang di-Pertuan Agong 3. Mendapat penerangan daripada guru dikitar semula dan yang tidak boleh berkaitan dengan bahan yang boleh dikitar 7 3R dikitar semula semula dan yang tidak boleh dikitar semula. 6. Lembaran kerja dan rumusan 4 . Penerangan berkaitan ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia 8.5 Mengetahui ketua negeri bagi -bacaan ikrar Rukun Negara negeri-negeri di Malaysia 2. Gotong-royong 1. Dibahagikan kepada beberapa kumpulan pengasingan sisa dan setiap kumpulan diberikan plastik sampah. Menghasilkan peta minda berkaitan dengan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong 7. Tatacara perjumpaan kepada Raja dan Negara -nyanyian lagu Negaraku 8 Kesetiaan Kepada 1. Soal jawab dengan murid 4.2 Pengalaman amali selain daripada 2. -nyanyian lagu Melaka Maju Jaya Raja dan Negara Pertuan Agong -nyanyian lagu 5 Prinsip Rukun Negara 1.4 Menyatakan bidang kuasa Yang di. Penerangan guru berkaitan dengan konsep Kesetiaan Kepada Raja dan Negara iaitu prinsip kedua Rukun Negara. 1. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan dengan pembelajaran di dalam bilik darjah topik yang telah diterangkan menerapkan sahaja 3.3 Memahami maksud kesetiaan 1. penyapu dan bakul sampah 5. Mengambil bahagian dalam aktiviti gotong- royong dengan penerapan elemen pengasingan sisa 1.1 Mengenal pasti bahan yang boleh 1.

1 Mempertingkatkan kefahaman 1. Soal jawab dengan murid Undang 4.1 Mempelajari kitar semula 1. Menghasilkan peta minda 7.3 Memupuk perpaduan dan nilai Polis Kedaulatan Undang. Tatacara perjumpaan murid mengenai sistem -nyanyian lagu Negaraku 10 Keluhuran Perundangan Negara. 1. 3. Mengaitkan jawapan murid dengan topik pada hari ini 5. Mengenal pasti barang-barang di 1.4 Cara-cara mengitar barangan persekitaran sama ada boleh dikitar semula dengan betul atau tidak 4.2 Meningkatkan pengetahuan dan -nyanyian lagu 5 Prinsip Rukun Negara perlembagaan murid tentang sistem -bacaan ikrar Rukun Negara Dan perlembagaan negara. -nyanyian lagu Melaka Maju Jaya Perlembagaan 1. 2. Pengenalan mengenai maksud kitar semula 1.Langkah-langkah mengitarkan barangan 1. Rumusan 1. Rumusan 5 . kerjasama. 6.2 Mencari maklumat mengenai 2.Tong kitar semula semula .3 Mengetahui jenis-jenis tong kitar dengan betul semula 3. Penerangan guru berkaitan dengan konsep Keluhuran Perlembagaan serta Kedaulatan Undang-undang iaitu prinsip ketiga dan keempat Rukun Negara. Kuiz berkaitan dengan kitar semula 5. Bahan – bahan yang boleh dikitar semula 9 Kitar Semula bahan-bahan yang boleh dikitar . Guru memaparkan gambar Parlimen dan 1.

Mengaitkan jawapan murid dengan topik pada hari ini 4. Guru menunjukkanbeberapa kolaj yang membuat kolaj telah siap (menggunakan bahan terbuang) 11 Kitar Semula 1. Tatacara perjumpaan dan Kesusilaan -nyanyian lagu Negaraku 12 Kesopanan dan 1. Rumusan 6 .1 Mengetahui maksud Kesopanan 1. Memaparkan hasil kerja dihadapan kelas 1.2 Menyatakan kepentingan -nyanyian lagu Melaka Maju Jaya Kesusilaan mengamalkan prinsip tersebut -nyanyian lagu 5 Prinsip Rukun Negara dalam kehidupam -bacaan ikrar Rukun Negara 2. Wakil dikehendaki datang kehadapan untuk membentangkan hasil dapatan mereka 7. Guru menyoal murid berkaitan dengan prinsip kelima Rukun Negara 3. 1. Menghasilkan karya secara individu 4. Mendapat penerangan berkaitan dengan langkah-langkah untuk menghasilkan lukisan berasaskan bahan-bahan terbuang 3. Perbincangan dalam kumpulan berkaitan dengan kepentingan pengamalan prinsip tersebut dalam kehidupan 6. 5.2 Merangsang daya reka cipta dan kepada ahli -Mencipta kolaj kreativiti 2. Penerangan guru berkaitan dengan konsep Kesopanan dan Kesusilaan iaitu prinsip kelima Rukun Negara.1 Mempelajari teknik – teknik 1.