You are on page 1of 1

KEGIATAN LOMBA

DALAM MEMPERINGATI HARI KARTINI
SD TUNAS HARUM BANGSA
Jumat, 21 April 2017
A. Lomba Menghias Nasi Kuning
1. Peraturan Lomba :
a. Lomba bersifat kelompok per kelas.
b. Hiasan di buat oleh siswa dan guru kelas / guru pendamping.
c. Bentuk nasi kuning bebas, misalnya : bentuk tumpeng, dan lain-lain.
d. Hiasan bertema bebas dan diberi judul hiasan.
e. Tidak boleh menghias nasi kuning sebelum waktu perlombaan dimulai.
f. Nasi kuning disiapkan oleh panitia, sedangkan alat dan bahan hiasan disediakan sendiri oleh peserta.
g. Waktu menghias 75 menit.

2. Kriteria Penilaian :
a. Kesesuian tema dengan hiasan pada nasi kuning.
b. Kreatifitas dan keunikan
c. Kebersihan
d. Kerja sama

3. Skor Penilaian :
a. 1 – 10 per kriteria penilaian
b. Total skor 40

4. Juri Lomba :
a. Bu Onny Rakhmawati, S.Pd
b. Wang Laoshe
c. Deng Laoshe

B. Lomba Puisi
1. Peraturan Lomba :
a. Lomba bersifat perwakilan per kelas.
b. Tiap kelas wajib mengirimkan satu wakil peserta; boleh individu, berpasangan, atau kelompok.
c. Peserta boleh memakai kostum, peraga, musik, dan properti yang berkaitan dengan puisi.
d. Saat tampil tidak boleh membawa/membaca teks puisi.
e. Peserta memilih salah satu puisi yang disediakan panitia.
f. Urutan tampil ke depan akan diundi oleh panitia.
g. Waktu tampil berpuisi maksimal 5 menit.

2. Kriteria Penilaian :
a. Ekspresi
b. Intonasi
c. Penampilan

3. Skor Penilain :
a. 1-10 per kriteria penilaian.
b. Total skor 30.

4. Juri Lomba :
a. Guru mata pelajaran Agama.
b. - Bu Paula (menilai ekspresi)
- Pak Paulus (menilai intonasi)
- Bu Nur Aini (menilai penampilan)

Ketua Panitia Kartini

Niko Tri Kusuma