You are on page 1of 2

În urma alegerii echipamentului necesar pentru producția planificată de peleți și a furnizorului de

echipament, mi-am îndreptat atenția către estimarea costurilor înființării fabricii, dar și către calcului
indicatorilor de eficiență economică.

Costul echipamentului necesar este de 221,697 RON, în timp ce transportul și instalarea utilajelor vor fi
asigurate, fară niciun cost suplimentar, de către furnizorul ales, respectiv HaBaPellet.

Pentru calculul costului total, am împarțit cheltuielile în directe și indirecte, calculând pentru fiecare
dintre acestea costurile aferente.

Astfel, însumând costul materialelor, în valoare de 210 000 RON/an, costurile cu personalul direct
productiv, în valoare de 64 206 RON/an și costul energiei electrice utilizate în procesul de producție, am
obținut un cost direct total de 327 026 RON/an.

Prin însumarea cheltuielilor cu energia electrică (exclusiv cea utilizată de linia de producție), având o
valoare de 3 662,3 RON/an la un consum de 6 910 kW, a cheltuielilor cu combustibilul utilizat pentru
încălzire și apă caldă, având o valoare de 596 RON/an, a cheltuielilor cu amortizarea, în valoare de 22
169,7, a chiriei de 16 524 RON/an, a costurilor consumului de ambalaje, de 40 200 RON/an (AICI AM
ADUNAT SACII SI PELETII!!!) și a cheltuielilor salariale aferente personalului indirect productiv, cu o
valoare de 56 088 RON/an, am obținut un total al costurilor indirecte anule de 142 487,7 RON/an (AICI
AM PUS VALOAREA DIN LICENTA, CA SA FIE LA FEL!!!)

Pentru evitarea problemelor de optimizare a distribuirii resurselor, am calculat valoarea resurselor
financiare care nu pot fi individualizate pe un anumit reper, obținând astfel pentru regia de funcționare
a sistemului de producție valoarea de 2,54. (AICI AS PUNE O INTERPRETARE!!! :D)

În continuare, am estimat costul total pentru o unitate de produs, prețul critic și profitul anual brut, care
m-au ajutat în calcularea prețului de vânzare, rezultatul fiind de 682,4 RON.

Câștigul investitorului asupra capitalului investit este caracterizat de venitul actualizat net. Pentru
aflarea acestuia, am calculat pentru început un cash flow de 573 400 RON, care a condus la un VAN de
940 541,59 RON, valoare pozitivă, ce reprezintă un avantaj în implementarea proiectului. Pentru ca
proiectul să fie acceptat, există condiția ca indicele de profitabilitate să depășească procentul de 100%.
În urma calculelor efectuate, am obținut valoarea de 540,15%, reprezentând un alt avantaj în procesul
de implementare. Termenul de recuperare al investiției este de 1 an și 3 luni, iar randamentul acesteia
este de 2,32 RON.

Ulterior, pentru a determina numărul de produse ce trebuie vândute pentru ca sistemul de producție să
fie profitabil, am determinat pragul de rentabilitate, în valoare de 777,45 tone.

În final am analizat costurile suplimentare generate de procesul de promovare al întreprinderii, pentru
că, deși la nivel local nu există concurență, promovarea rămâne un proces esențial, în principal pentru
atragerea de clienți sau de noi investitori. Costurile de promovare înregistrează, astfel, valori cuprinse
între 1950 și 3150 RON/an.