REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.04/13
din 04 iulie 2017

Cu privire la încheierea acordului de colaborare între
Consiliul raional Rîșcani, Consiliul orășenesc Rîșcani și
Consiliul local al comunei Răchiți,
județul Botoșani, pentru elaborarea unui proiect
investițional în cadrul Programului Operațional
Comun România-Republica Moldova 2014-2020

În temeiul alin.1, lit. t), art. 43, din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală,

Consiliul raional Rîșcani DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul raional Rîșcani, reprezentat
de Președintele raionului Rîșcani, dl Urzică Iurie, Consiliul orășenesc
Rîșcani, reprezentat de primarul Victor Bogatico și Consiliul local al
comunei Răchiți, județul Botoșani, reprezentat de primarul Florin Bulgaru.
2. Se desemnează persoană responsabilă pentru coordonarea activităților între
Consiliul raional Rîșcani și comuna Răchiți, județul Botoșani, în scopul
implementării proiectului investițional în cadrul Operațional Comun
România-Republica Moldova 2014-2020, domnul Alexandru Crigan, auditor
intern.
3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii vicepreședintele
raionului, dna Galina Zamurdac.
4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina Comisiei consultative de
specialitate pentru activități social-culturale, sănătate publică, muncă,
administrație publică și drept.

Președinte al ședinței Consiliului Raional V.COLIN

Secretar al Consiliului Raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat,
specialist principal, S.J. A. PETRAȘESCU
Auditor intern Alexandru Crigan
Vicepreședinte al raionului Galina Zamurdac