You are on page 1of 1

thema deze week: businessmodel 2.

0

Dit is een wekelijkse uitgave van De Ondernemer
De artikelen worden geschreven door de redactie van
De Ondernemer, deels in samenwerking met betalende
partners.

WEES SNEL ÉN MENSELIJK
Ondernemingen worden intern sterk beïnvloed
door nieuwe, slimme technologieën. Die zorgen
ervoor dat andere bedrijfscompetenties,
nieuwe (veelal techonologische) partners
en toeleveranciers belangrijker worden.
Je hebt verstand nodig van big data, sensoren
en algoritmes, én partners die nieuwe totaal-
oplossingen voor de klant mogelijk maken.

Productinnovatie
De externe, klantgerichte kant van bedrijven
wordt nog sterker beïnvloed door slimme tech-
nologieën. Er ontstaan nieuwe klantsegmenten,
distributiemogelijkheden (zoals drones, robots
en 3D-printers) en veel productinnovaties.

Efficiënt en persoonlijk
Productinnovatie kan ontstaan door nieuwe
nichepartijen die een betere klantervaring
bieden. Een ontwikkeling hierbij is de paradoxale
tendens in bijna alle consumentenmarkten:
meer snelle, technologische oplossingen en

werken zonder kantoor tegelijkertijd meer menselijke, langzame
oplossingen. Meer comfort, snelheid en gemak
aan de ene kant en meer ambachtelijkheid,
onthaasting, maatwerk en klantervaring aan
de andere kant. Beide domeinen groeien sterk.
Caroline Koppers is een digital nomad. Als eigenaar van Helder Merk, een De middenpartijen krijgen de grote klappen te
bedrijf dat ondernemers helpt een merk te creëren, kan ze locatieonafhankelijk voortduren: ze zijn niet technologisch geavan-
ceerd én niet menselijk en bijzonder genoeg.
de wereld over reizen. In drie jaar tijd heeft ze in 20 landen gewerkt. ,,Nu werk
ik vanuit Barcelona onder een stralend blauwe hemel.’’ Door René Bogaarts
YURI VAN GEEST

K
oppers werkte als commu- meteen mijn foto op het home-scherm. Maar hij zou bedrijven via internet bij- OPRICHTER SINGULARITY
nicatieadviseur bij een Daarnaast skype ik veel en stuur ik voorbeeld ook kunnen uitleggen wat ze UNIVERSITY NL
grote verzekeraar toen nieuwe klanten altijd een ouderwetse, kunnen doen om brand te voorkomen.’’
ze haar vriend ontmoette, ondertekende brief. Ik heb het gevoel De nadelen zitten volgens Koppers
die al locatieonafhankelijk dat ik al mijn klanten persoonlijk ken vooral in het systeem. ,,Waar moet ik
werkte. ,,Omdat het mij wel avontuur- en ik denk dat dat wederzijds is.’’ belasting betalen? Hoe regel ik mijn
lijk leek, heb ik een bedrijfsconcept verzekeringen? Dat soort praktische
ontwikkeld waarmee ik dat ook zou Specialisten zaken. Intussen geniet ik van mijn
kunnen. De wereld is nu mijn werkveld.’’ Het voordeel van locatieonafhankelijk vrijheid. Ik verdien nu genoeg om
werken is volgens Koppers niet alleen comfortabel te kunnen leven.’’
Samenwerking dat het haar de kans geeft allerlei
Meer praktische tips en inspirerende verhalen?
,,En het gaat goed. De afgelopen jaren mooie locaties te bezichtigen. ,,Je krijgt Wat steek je hiervan op? Ga naar deondernemer.nl
heb ik al meer dan honderd klanten klanten uit alle landen en belangrijker - Je kunt talenten uit de hele wereld
geholpen. Mijn diensten lopen uiteen aan je bedrijf verbinden.
van het verzinnen van een naam en het ‘De wereld is - Je blijft super ‘lean’ en daardoor
ontwerpen van een logo tot het bouwen aantrekkelijk geprijsd.
van een website. Dat doe ik niet allemaal nu mijn werkveld’ - Je werkt waar en wanneer je
zelf. Ik werk met webdesigners, tekst- nog; je werkt met specialisten uit de (klant) dat wilt.
schrijvers en programmeurs die over hele wereld die direct tot je beschikking
de hele wereld verspreid zijn.’’ staan. Dankzij deze snelheid kun je
Koppers erkent dat het lastig kan zijn efficiënter werken en klanten een betere
dat je klanten zelden ontmoet. ,,Ik heb prijs bieden. Deze aanpak is echter niet Caroline Koppers is eigenaar van Helder
daarom mijn website zo persoonlijk voor iedereen weggelegd. Een brand- Merk en werkt locatieonafhankelijk.
mogelijk gemaakt. Zo zie je bijvoorbeeld weerman moet natuurlijk vuur blussen. www.heldermerk.com

Werken waar en Thailand had niet verwacht zand. Werken doe je op kant moet je ook kunnen pensioen, stemrecht en
Ook voor wanneer je wilt. Hoe dat hij mij via Skype zou je kamer, in een internet- stoppen met werken. Als allerlei andere rechten.
regel je dat precies? kunnen blijven begeleiden. café of op een speciale je alleen maar achter je Als je een Nederlands adres
niet-digitaal Inmiddels heeft hij tien- ontmoetingsplaats. laptop zit, moet je niet kunt aanhouden, netjes je
Mensen denken vaak tallen digitale klanten. voor dit bestaan kiezen. belasting betaalt en de
dat digital nomads, zoals Focus Nederlandse post via je
locatieonafhankelijke Goede verbinding Als digital nomad moet Administratie ouders of vrienden laat
ondernemers vaak worden Zorg wel dat je goed je je kunnen focussen op Zaken zoals belastingen, doorsturen, leveren die
genoemd, alleen in digitale internet hebt. Verhuurders je werk, want er is altijd bankrekeningen en praktische zaken echter
beroepen actief kunnen zeggen altijd dat hun iets anders leuks te doen. verzekeringen kunnen geen problemen op. En
zijn. Dat is niet zo. Ik ken appartement een goede Het grote voordeel is moeilijkheden opleveren. als dat wel gebeurt, zijn
accountants, coaches en verbinding heeft, maar echter dat je kunt werken Ik had de pech dat de er echter altijd oplossingen
zelfs artsen die op wisse- vraag voor de zekerheid wanneer je het productiefst Nederlandse overheid te bedenken.
lende plekken over de hele om een screenshot van bent. Dat hoeft niet tussen merkte dat ik minder dan
wereld werkzaam zijn. een speedtest om verras- negen en vijf te zijn; het kan vier maanden per jaar in
foto EEF PHOTOGRAPHY

Eigenlijk kun je vrijwel singen te voorkomen. ook ’s ochtends vroeg of mijn Nederlandse koop-
alles online aanbieden. Denk ook niet dat je vanaf ’s avonds laat. Omdat je huis woonde. Daardoor Esther Jacobs schreef
Het vereist alleen een het strand kunt werken, alleen tijdens die produc- werd ik uit de gemeente- onder meer het Handboek
ESTHER JACOBS
andere manier van denken. want daar heb je te veel tieve uren werkt, ben je lijke basisadministratie voor Wereldburgers en
OVER BUSINESSMODEL 2.0
Mijn personal trainer in last van de zon en het efficiënter. Aan de andere gegooid en verloor ik mijn Digital Nomads.