You are on page 1of 5

Mooji: Lelkigyakorlatok egy Krisztusban élő mesterrel

"Kegyelem zuhataga, Szeretet folyója, Béke és Igazság óceánja, Ez az örömteli
világ, Egy isteni játék, Mi Mindezek vagyunk."

Ki az a Mooji?

Mooji (ejtsd múdzsi) egy keresztény-
advaita, megvilágosodott spirituális
mester. Mosolygós, pocakos alakja mellé
leül egy kérdezni vágyó, akinek rengeteg
kérdése van arról, hogyan szabadulhatna
meg a szenvedéstől. Ám miután helyet
foglalt a mester jelenlétében, kérdését nem
tudja feltenni, mert azonnal elneveti
magát, és hosszú perceken át lesz rabja
Mooji varázsának: egy szó sem jön ki
torkán, viszont szinte már sír a boldog
nevetéstől, a felszabadultságtól.

A fenti történet teljesen érthetővé válik, ha megéljük korunk egyik legőszintébb,
legvalódibb spirituális tanítójának szavait.

Mooji a szabadságról és belső békéről, a végső igazságról beszél, egyszerűen és
érthetően. Üzenete hosszú távon segítség mindenki számára, aki szeretné
felfedezni, hogy mi a végső igazság, aki szeretné megismerni Önmagát, túl
mindenféle feltételezésen, meglevő énképen. Mindig nyitott a találkozókra, az
őszinte Igazságkeresőkre, nemtól, fajtól, vallási, politikai nézettől függetlenül.
Tanításai nem mennek szembe a hétköznapi élet, a féri és női lét fundamentális
elvárásaival, azok a mindennapi élet szükséges követelményei mellett is
megélhetők. Mooji olyan tanító, akit hallgatva az ember nem kell, hogy
elmeneküljön az élet kemény valóságától, hanem nagyobb belső békével tudhat
megküzdeni azokkal.

Mooji (születési nevén Anthony Paul Moo-Young) tanításait világszerte ismerik,
hallgatják és olvassák azok a lelki útkeresők, akik szeretnének felhagyni a
spirituális útkereséssel, hogy végre megtalálják a belső békét, még életük
folyamán.

1
A Karib-tengeri brit gyarmat Jamaicában 1954-ben született Moo keresztény
közegben élt: a helyiek úgy tartják, hogy több keresztény templom jut egy főre a
szigetországban, mint bárhol máshol a világban.

Tizenöt évesen, apja halálát követően végleg Angliába költözött, jó pár éve már
Londonban élő édesanyja hívására, aki akkor vette fel vele kiskora óta először a
kapcsolatot. Anyja egy keresztény közösséghez tartozva érezte az indíttatást,
hogy újra kapcsolatba lépjen fiával, a kegyelem révén pont azután, miután a fiú
apja elhunyt.

Itt hamarosan alkotóművésszé képezte ki magát. Éveken át London ‘West End’-
jében dolgozott, utcai portréfestőként, később pedig művészetet és angol nyelvet
tanított a Brixton College-ban. Hosszú ideig Tony Moo néven volt közismert, de
az utóbbi időben a barátai és a számos hozzá forduló útkereső “átkeresztelték” őt
a Mooji névre (a „ji” egy kedvességképző a hindu nyelvben, annyit jelent, mint
a „-(cs)ka/-(cs)ke” az apácska/anyácska/kedveske megszólításban).

Mooji továbbra is keresztény közegekben mozgott. Egyszer egy
festménykiállítására készülve egy alak szemlélte figyelmesen a szállításra a
kertben előkészített festményeit, majd megszólította, beszélni szeretett volna
vele. Kiderült, hogy ő maga is festő, így jó barátságba kerültek. Fény derült arra
is később, hogy az úriember szintén keresztény, és rendszeresen szokott
imádkozni másokért, idegenek lelki üdvéért is.

Jó barátságba kerültek, Mooji a társaságában mindig könnyednek, boldognak,
teljesnek érezte magát, sokszor élt át vele kegyelmi állapotot: amikor az
automatikus negatív gondolati elsuhantak, leállt a zakatoló belső gondolkodó
(amit a legtöbben „én”-ként ismerünk) és csak csendben, a végső észlelőként
volt jelent, az ál-én nélkül, egy mélyebb éntudatban, ami egy minden élet
forrásával. Ez minden élet legmélyebb éntudata, a közös nevező.

Egy napon Mooji alázattal, szeretettel megkérte a jólelkű barátját: „Amikor
legközelebb imádkozol, imádkoznál kérlek az én lelki üdvömért is?”

Erre barátja Michael azt mondta: ”Igen, de miért ne inkább most?” Mooji az ima
közben fennhangon felajánlotta Szívét az Égnek arra, hogy mélyebb szinten
megértse, átélje a kegyelmi állapotot.

Belső átalakulás

Így történt, hogy az 1987-ben a keresztény hétköznapi misztikussal való
találkozása életre szóló átrendeződést idézett elő Moojiban. A találkozás során
az ima révén Moo közvetlenül megtapasztalta a magában rejlő isteni szikrát,

2
lelke legmélyebb énazonosságát, az isteni ént, az Önvalót. Kegyelmi állapotot,
boldogságot, rendkívüli könnyedséget élt át ezt követően. A következő nap
reggelén ahogy látta a szobába behatoló napsugarakat, úgy észlelte, mintha
benne jelenne meg a tér, és az egész Nap. A második napon pedig egy mély
békét érzett a szívében, ami azóta soha sem hagyta el. Végleg elköteleződött az
Igazság felé és a Szívében élés felé. Meggyógyult a „Szíve”, a vándor átkelt a
folyón.

Moo mindezekkel a folyamatokkal egy olyan tudati átrendeződést, tudatszint és
rezgésszint emelkedést, mentális és érzelmi fókuszváltást élt át, hogy az őt jól
ismerők egy teljesen más embert fedeztek fel benne. Így kaptuk meg korunk
egyik leghitelesebb megvilágosodott mesterét, egy keresztény embernek és
Istennek köszönhetően, aki teljes életét felajánlotta, cserébe azért, hogy még
több ilyen átélésben legyen része, hogy ez az átélés tartós legyen. Felajánlotta az
égieknek, hogy vegyék ki belőle a rosszat és ő csak a kegyelmet szeretné. Átélni
és átadni.

Az áldást követő hetekben Mooji elolvasta a teljes Bibliát, majd egy nap
találkozott egy könyvesboltban Ramana Maharsi - Tudatos Halhatatlanság
című könyvével (a könyv magyarul is megjelent, Ramana Maharsi az ismert
történelem valaha élet legnagyobb advaita vedanta mestere). Ez a könyv a
spirituális önkutatásról szólt, de a hindu nyelvezete elsőre túl idegennek tűnt
számára, így végül a Srí Rámakrisna Evangéliuma című könyvet vette meg
(magyarul hasonló: ursuslibris.hu/ramakrisna), mely címével a keresztény hitére
emlékeztette. Az életnek ez volt az az előszele, hogy Mooji mivel fog szolgálni
élete hátralevő részében.

Ugyanis ahogy a megmerevedett kereszténységben a miszticizmus, a már régen
is merev iszlámban a szufizmus, a zsidó vallásban a haszidizmus és a kabbalah,
illetve az elmúlt évtizedekben a mussar, addig a megmerevedett indiai
sivaizmusban az advaita vedanta volt az üdvözítő új, misztikus irányzat.
A sok évszázadig szinte feledésbe merült indiai advaita vedantát Sri Bhagaván
Ramana Maharsi élesztette újjá, akinek tanításait Nyugatra Sri Harilal Poonja,
közismert nevén Papaji hozta el. Papaji számos tanítványa közül az egyik
Gangaji – születési nevén Merle Antoinette ("Toni") Roberson –, a másik Mooji,
a harmadik Adyashanti – születési nevén Stephen Gray. Közülük Gangajin
keresztül már több további tanító is világszinten ismertté vált, továbbvíve a
tanítványi-tanítói láncolatot, Kosi és Lisa Schumacher spirituális tanítók
személyében. Tanítványi láncolatoktól független, de szintén mélyreható
bölcsességeket ad át a brit Lisa Cairns, akivel már magyar interjú is készült
(címe az interneten: Interjú Lisa Cairns megvilágosodott spirituális tanítóval).

3
Visszatérve Moojira, a belső változásokat követően elengedte minden
érdeklődését a világi dolgok iránt, olyannyira, hogy otthagyta munkáját és
inkább az utcán élést választotta, portréfestőként. Bár ennek a döntésnek
köszönhetően rendkívüli szegénységben, de boldogságban élt.
Mélyszegénységben töltött évei során egyszer egy falfestői munkát végzett a
nővérének, aki egy rendkívül nagy összeget adott neki, nemcsak a munkáért,
hanem könyörületből, segítségül az élethez.

Ezzel az összeggel elhivatást érzett arra, hogy Indiába menjen, ahol
szinkronicitások és csodás találkozások közepette találkozott a már említett
Papajival, akivel végül mester-tanítvány kapcsolat alakult ki és évekig maradt a
közelében (e sorok írójának is ő adta meg – Gangaji mellett – a betekintést a
végtelen valóságba).

Ezekre a történésekre kb. hat évre, miután végleg visszatért Londonba, elkezdett
lelkigyakorlatokat tartani, melyek kezdetben spontán szerveződtek köré. A
résztvevők mai napig úgy írják le a találkozást vele, hogy van egy energia, mely
sugárzik Mooji megjelentekor, egyfajta személytelen bensőségesség, és hogy a
mester tele van szeretettel, az öröm és a játékosság furcsa keverékével, illetve
meghatározó a tekintélye. Stílusa közvetlen, tiszta, könyörületes és az ő
mesteréhez is hasonlóan, gyakran humoros.

Önéletrajzi forrás: http://termeszetgyogyaszat2.webnode.hu/news/szatszang-
mooji/

Mooji jelenlegi élete, tanításai

Mooji magyar nyelven is megjelent könyvei: "A Vagyok Előtt"(mely digitális
könyvként is kapható), illetve a "Fehér Tűz”. Angol nyelven ajánljuk még a
„Vaster Than Sky, Greater Than Space” című könyvét is, mely szintén olvasható
digitális formátumban is.

Mooji lelkigyakorlati tanításai jelenleg minden vasárnap délután Youtube élő
adásban hallhatók, nézhetők (lásd mooji.tv/live-satsang ).

Az egyébként boldog párkapcsolatban élő Mooji jelenleg a Mooji Inc. cége
szervezésében végez globális misszióként nagy létszámú lelkigyakorlatokat
(ezek a szatszangok az interneten ingyenesen is látogathatók!). Ha szárazan
tekintjük, ezek nyaralással egybekötött egyelőadós előadássorozatok, de sokan
önkéntesen dolgoznak is a hol Portugáliában, hol Indiában (Ramana Maharsi
fennmaradt ashramjában, lelkigyakorlati központjában) szervezésre kerülő lelki
elvonulások során.

4
Ilyen önkéntes az ufóélményekkel rendelkező páciensekkel is tapasztalt,
családállító és kineziológus Csetverikov Anna is, akit e cikk szerzője egy leendő
magyar mesternek tart, illetve akinek a magyar szinkrontolmácsolást
köszönhettük az egyébként rendkívül kereskedelmi fókuszú, spirituális
tematikájú Everness Fesztivál skype-szatszangján és számos korábbi és jövőbeli
internetes globális élőadás folyamán.

Hogyan tovább?

Mooji friss magyar videóit az Olvasó megtalálhatja a „Mooji Magyarország -
Mooji Hungary” nevű Youtube-csatornán is, illetve több régebbi videóját az
archív „Szatszang Moojival” csatornán.
Mooji életéről és tanításairól ajánljuk még a lelekcafe.hu/mooji és a
tinyurl.com/MoojiVideoValogatas oldalakat.
Mesterei, Papaji és Ramana Maharsi könyveit magyarul a Filosz kiadó adta ki
(filosz.hu, lásd pl.: Papaji - Az Igazság Oroszlánja).
Mooji magyar nyelvű könyveit az asztrozófiával foglalkozó csillagmag.hu
írójának kiadója, az Unio Mystica (uniomystica.hu) munkájának köszönhetjük.

A cikket az Exopolitika Magyarország készítette
facebook.com/exopolitika

5