You are on page 1of 5

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
FFD 122 - Sanat ve Tasarm Tarihi 2

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
Sanat ve Tasarm Tarihi 2 FFD 122 Bahar 2 0 2 3

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Prof. Dr. Alexander van ECK

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Dr. brahim Altu Ian

* r. Gr. Thomas KEOGH

* Prof. Dr. Alexander van ECK

* Yrd. Do. Dr. Tuyan AYTA DURAL

* r. Gr. Seda ZEN TANYILDIZI

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Sanat, tasarm ve mimarlk formlar etkileyen d faktrleri tantlmas ve sanatsal ve

kltrel retim hakknda grsel bir duyarllk gelitirmek.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* renci, sanat ve tasarmda "yapma" kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarmda "stil" kavramn aklamak mmkn olacak.

* renci, sanat ve tasarmda "ideoloji" kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarm "kullanm" kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarm "anlam" kavramn aklayabilecektir.

* renci, bir sanat veya tasarm eserini hangi aa ait olursa olsun veya hangi stilde

olursa olsun ya da daha nce grm olup olmamasna ramen, yukardaki

kavramlar kullanarak analiz edebilecek ve tartabilecektir.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875778

Page 1/5
Dersin erii Sanat, tasarm ve mimarlk formlar etkileyen d faktrleri tantlmas.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri Yok

2 YAPMA 1: Malzemeler, Aletleri ve Teknikleri

3 YAPMA 2: Sre ve Eitim Okuma Paras: Jill Dunkerton,

"Drawings and Props," (details below)

4 STL 1: a, Rekabet ve Deiim Okuma Paras: E.H. Gombrich, The

Story of Art, pp. 58-65

5 STL 2: Bireysel Stil ve Corafi Stil

6 Okuma Paralar nceleme Yok

7 Ara Snav Yok

8 DEOLOJ 1: Klasik Bat ve Batl Olmayan deolojiler Okuma Paras: Janet Marquardt &

Stephen Eskilson, "Alberti and

15thCentury Painting," (details below)

9 DEOLOJ 2: Modernizm ve Eletirisi Okuma Paras: Ulrich Conrads (editor),

"Futurist Architecture" and "De Stijl

Manifesto I" (details below)

10 KULLANIMI 1: Hami, Mteri ve Kullanc

11 KULLANIMI 2: lev ve Yer Okuma Paras: Victor Papanek, "What

is Design?" (details below)

12 ANLAM: Bir Mesaj Gibi Okuma Paras: Peter Schoon and

Sander Paarlberg "Jan de Braij: A

Couple as Odysseus and Penelope"

(details below)

13 Okuma Paralar nceleme Yok

14 Film Gsterisi Yok

15 Gezi Yok

16 Dnemin gzden geirilmesi

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875778

Page 2/5
KAYNAKLAR

Ders Notu Yok

Dier Kaynaklar

DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm - -

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii - -

dev 1 5

Sunum/Jri 1 10

Projeler 1 25

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 30

Final/Szl Snav 1 30

Toplam 5 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 4 70

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 30

Toplam 5 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri X

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875778

Page 3/5
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak X

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte

tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve

olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle,

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875778

Page 4/5
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas 15 2 30

Sunum / Seminer 1 3 3

Proje - - -

devler - - -

Kk Snavlar - - -

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 10 10

Final / Szl Snav 1 15 15

Toplam Yk 90

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875778

Page 5/5