Nama:__________________________________

Kelas: ________________

1 5

5

2 2 6

4

3 4 7 3 6

7

9

8

Melintang: 1. Parameswara berasal dari _________________. 2. Asal-usul nama Melaka diambil bersempena nama pokok _____________. 3. Antara tugas jawatan ini ialah memungut hasil atau ufti, ketua urusetia istana. 4. Parameswara dan pengikutnya melarikan diri ke ________________ . 5. Islam Berkembang di Melaka pada abad ke-____. 6. Barang dagangan yang dibawa oleh pedangang dari China ialah kain sutera, teh dan ___________. 7. Apabila _________ memeluk Islam, rakyat Melaka turut memeluk Islam. 8. Pada zaman pemerintahan Sultan ___________, Melaka telah muncul sebagai pusat pengajian dan peyebaran agama Islam. 9. Ulama mengajar dan berdakwah di madrasah dan ___________.

Menegak: 1. Siapakah pengasas Melaka? 2. Tugasnya adalah sebagai Ketua angkatan laut, pengawal peribadi sultan, ketua duta dan mengetuai utusan. 3. Parameswara berusaha membebaskan Palembang daripada penguasaan Kerajaan ________________ . 4. Pentadbiran Melaka menjadi sistematik kerana mempunyai Pembesar Empat Lipatan. Pembesarpembesar ini terdiri daripada Bendahara, Laksamana, Penghulu Bendahari dan __________________. 5. Kedudukan Perlabuhan Melaka sangat _____________ kerana terletak di tengah-tengah jalan perdagangan di antara India dengan China. 6. Pedagang Islam dari Negara India dan _________ juga berdagang di Melaka sambil menjalankan kegiatan dakwah. 7. ______________ menerima Islam pada abad ke-13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times