You are on page 1of 1

Draga Mojca, ljuba moja sestra,

estinpetdeset let je minilo,odkar se je nebo nasmehnilo

molanovi druini in je srena mama sporoila svojim:veselite se, dragi


moji,dobili smo herko, Mojca ji bo ime.
Hi prinese radost v hio, prinese sproeni smeh in ensko toplino,prinese novo
mero nenosti in igrivosti,prinese pa tudi skrbi,kajti naloga druine je,da jo
dobro omoi in tako zagotovi heri prihodnost, druini pa okrepi mo in
zagotovi nove vplivne povezave. Tako pomembna je bila v starih asih ta
logika,da so Habsburani na njej zgradili imperij. O njihovih poronih uspehih
je zapel pesnik takole:

Bella gerant alii, tu felix Austria nube,


Id quod Mars aliis, dat tibi Venus

Ali po nae:

Drugi naj suejo me, Avstrija.,ti se poroaj,


to, kar drugim da Mars,Venera tebi dobi.

Ti si bila dobra hi svojim starem, materi v veselje, oetu v ponos, ljubezen te


je za roko popeljala k fantu, ki se je izkazal kot odlien mo in najbolji
gospodar, druini v zadovoljstvo in tebi v sreo.
Rojstni dan je vedno dan, ko se spominjamo lepega in ovrednotimo leto, ki je za
nami. Letos je smrt potrkala na vrata druine, odhod strica Tonata je spomnil na
minljivost naega ivljenja. Zato rojstni dan toliko bolj govori o daru, o
podarjenosti, o tem,da je vsako leto,ki nam je podarjeno, prilonost
prilonost,da so naa ivljenja prievanje o dobroti Boga, v katerega verujemo.
Pretres je bil moj izstop iz Cerkve, ne le iz duhovnitva. Res je, pritiskali ste
name zato ker se ob taknem dejanju porajajo vpraanja o resnosti,
iskrenosti,vpraanja navsezadnje o resnici, o tem,kar verujemo. Kot sestra me
nisi zavrgla, ampak si mi izkazala sestrinsko naklonjenost. Hvala ti! Bila si boji
angel v najtejih trenutkih moje poti. Verjamem,da bosta z Darkom neko
razumela razlog mojega upanja, razumela,zakaj sem naredil potezo, ki bi se
zdela nora,e me vanjo ne bi vodil Bog.
Vse to pravim zato,ker je rojstni dan tudi prilonost,da svojim najdrajim
reemo hvala. In jaz se ti resnino moram zahvaliti, draga Mojca.
In za konec voilo! Dragoceno je imeti starejo sestro. Zato naj ti z blaenim
Slomkom voim: Kolk'r kapljic, tol'ko let Bog ti daj na svet
ivet! Naj vino v kozarcu izreka elje mojega srca, jaz pa ti vzklikam, draga
Mojca,vse najbolje,na zdravje!