Universitatea “Andrei Şaguna” – Constanţa Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice

Introducere în Teoriile Comunicării
- note de curs Lector univ. dr. Cristina Gelan

Constanţa 2007

Cuprins:
I. Comunicarea. Introducere. Definiţii …………………………………………………… 7 I. 1. Scurt istoric al comunicării ………………………………………………………. 7 I. 2. Definiţii ale comunicării ………………………………………………………….. 8 I. 3. Particularităţi ale comunicării …………………………………………………….. 9 I. 4. Comunicare şi informaţie ………………………………………………………… 10 II. Procesul de comunicare – elemente, forme şi etape …………………………………. 11 II. 1. Procesul de comunicare. Elemente ale comunicării ……………………………. 11 II. 1. 2. Feed-back –ul în procesul comunicării ……………………………………... 14 II. 1. 2. Bariere în comunicare şi înlăturarea lor …………………………………… 14 II. 1. 3. Zgomotul - barieră de comunicare …………………………………………. 16 II. 2. Forme ale comunicării ………………………………………………………….. 17 II. 3. Etape evolutive ale comunicării – de la indice şi semnal la cuvânt/text ………... 18 II. 3. 1. Indice şi semnal …………………………………………………………… 18 II. 3. 2. Mesaj, semn şi cuvânt ……………………………………………………… 19 II. 3. 2. 1. Mesajul ……………………………………………………………. 19 II. 3. 2. 2. Valoarea informativă a mesajului ……………………………………. 19 II. 3. 3. Semnul ………………………………………………………………………. 20 II. 3. 4. Cuvântul …………………………………………………………………... II. 3. 5. Noţiunea de cod …………………………………………………………… 21 21

II. 3. 5. 1. Codul restrâns şi codul elaborat ……………………………………… 23 III. Comunicare şi sistem ……………………………………………………………….. 25 III. 1. Denotaţie/conotaţie …………………………………………………………… 25 III. 2. Simbolul şi simbolizarea …………………………………………………….. 25 III. 3. Sensul în procesul comunicării …………………………………………………… 27 III. 4. Sistemul de semne ………………………………………………………….. 28 IV. Teorii şi modele ale comunicării ……………………………………………………. 30 IV. 1. Şcoala proces şi şcoala semiotică – paradigme ale studiului comunicării …… 30 IV. 2. Şcoala semiotică ……………………………………………………………… 32 IV. 2. 1. Modelul lui Ch. S. Peirce ………………………………………………... 33 IV. 2. 2. Modelul lui Ogden şi Richards ……………………………………………. 34 IV. 2. 3. Modelul lui Saussure …………………………………………………. 35
4

IV. 3. Şcoala proces ………………………………………………………………… 36 IV. 3. 1. Modelul Roman Jakobson ………………………………………………. 36 IV. 3. 2. Modelul lui Lasswell ………………………………………………… 38 IV. 3. 3. Modelul Shannon & Weaver ………………………………………. .. 39 IV. 3. 4. Modelul lui Gerbner ………………………………………………… 40 V. Comunicarea verbală …………………………………………………………….. .. 43 V. 1. Comunicare şi limbaj …………………………………………………………. 43 V. 2. Limbă şi limbaj; clarificări conceptuale ………………………………………. 44 V. 3. Limbă şi gândire ……………………………………………………………… 46 V. 4. Operaţionalizarea limbajului ………………………………………………….. 47 V. 5. Formele comunicării verbale …………………………………………………. 48 V. 6. Vorbitorul şi ascultătorul în procesul comunicării ………………………………... 50 V. 7. Stil şi comunicare ……………………………………………………………... 53 V. 7. 1. Tipologia stilurilor de comunicare ……………………………………… 54 VI. Comunicarea non-verbală ……………………………………………………………56 VI. 1. Kinetica ………………………………………………………………………….. 56 VI. 1. 1. Expresia feţei …………………………………………………………… 59 VI. 1. 2. Mişcarea corpului ……………………………………………………… 61 VI. 2. Proxemica ……………………………………………………………………. 63 VI. 3. Limbajul culorilor …………………………………………………………… 65 VI. 4. Limbajul timpului ……………………………………………………………. 66 VII. Şcoala de la Frankfurt ……………………………………………………………. 68 VII. 1. Teoria critică a societăţii ………………………………………………………69 VII. 2. Teoria societăţii concepută în intenţie practică …………………………….. 70 VII. 3. Problema formării voinţei politice, a deciziilor relevante pentru mersul istoriei .. 71 VII. 4. Teoria acţiunii la J. Habermas …………………………………………………71 VII. 5. Pragmatica universală …………………………………………………………72 VII. 5. 1. Discursul - formă a comunicării …………………………………………74 VIII. Comunicarea – proces de influenţare socială ……………………………………. 76 VIII. 1. Definirea spaţiului public ………………………………………………….. 77 VIII. 2. Comunicarea în spaţiul public ……………………………………………. IX. Comunicarea de masă …………………………………………………………….. IX. 1. Conceptul de comunicare de masă ………………………………………. 78 81 81
5

VIII. 3. Influenţă şi manipulare în spaţiul public contemporan ……………………. 79

Propaganda politică. Modelul liberal ………………………………………………………. Mass-media şi reprezentările mentale ………………………………. Modelul serviciului public …………………………………………… 100 IX. IX. 97 IX. 1. 2.. 7. IX. Teoriile efectelor mass-media ……………………………………………… 82 85 87 89 92 93 IX. Modelul autoritarist …………………………………………………… 96 IX. Principalele practici manipulative …………………………………… 106 X.. 7. 2. 114 X. 114 X. 1. 3.. 96 IX. Industrializarea comunicării sociale ……………………………………….. Teoria încadrării ……………………………………………………… 113 X. 107 X. IX. 4. 1. 5. Modelul comunist ……………………………………………………. 3. Efecte ale comunicării politice ……………………………………………… 111 X. 3. 101 IX. Paradigme ale comunicării de masă din perspectiva evaluării efectelor …… IX. 101 IX. 99 IX. Manipularea informaţională şi structurile mediatice ……………………….IX. 2. 3. Modelul comunicării politice ………………………………………………… 108 X. 8. 8. 6. Comunicarea prin Internet ………………………………………….. Rolul şi funcţiile mass-media în societate …………………………………. 4. 8. Evoluţia comunicării de masă în raport cu societatea ………………………. 123 6 . Comunicarea politică ………………………………………………………………. 116 X.. 3.. Tehnici de manipulare prin presă ………………………………………. 4.. 8.. Teoria preeminenţei în formarea convingerilor politice ……………….. IX. 2. 2. 104 IX. 2. 1. 1. Modelul „agendei” politice şi publice ………………………………. Modalităţi de adaptare a limbajului politic cerinţelor comunicării de masă …. Comunicarea prin imagine …………………………………………… 103 IX. 4. 7. 7. 7. 2.. 8. Mijloace de comunicare de masă …………………………………………. 2.. publicitatea şi comunicarea prin acţiunea politică ……… 119 Bibliografie ……………………………………………………………………………. 2. 112 X. Spaţiul public – loc de manifestare a acţiunii politice ………………………….. 5.

Este vorba. Pentru aceştia. putem chiar vorbi de existenţa unui sistem comun de semne şi simboluri pentru anumite zone ale lumii. „a împărtăşi ceva celorlalţi”. arta cuvântului. Preocupările pentru teoria comunicării au fost continuate de către Platon şi Aristotel. în şcolile întemeiate de ei. în sensul că în toate statele exista pe lângă liderul autohton indivizi instruiţi care aveau tocmai menirea de a se ocupa de redactarea actelor oficiale. legile din Grecia Antică stipulau dreptul cetăţenilor de a se reprezenta pe ei înşişi în faţa instanţelor de judecată. Chr. de exemplu pentru Europa. Editura Humanitas. în Evul Mediu putem vorbi chiar de o instituţionalizare a acestei activităţi. Academia Greacă. aceştia instituţionalizând comunicarea ca disciplină de studiu alături de filosofie sau matematică. textul lui Platon Apărarea lui Socrate1 fiind un exemplu în acest sens). 1997. cuvântul „comunicare” provine latinescul communis. măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-1 exprima în agora era o condiţie indispensabilă statutului de cetăţean (trebuie însă să avem în vedere faptul că accesul la funcţiile publice ale cetăţii era accesibil oricărui cetăţean grec doar prin tragere la sorti. Introducere. Scurt istoric al comunicării Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. de folosirea cu 1 Platon. 7 . Comunicarea. Mai mult. Bucureşti. Elemente concrete de teorie a comunicării apar prima dată în în secolul al VI-lea ante. care însemna „a pune de acord”. odată cu dezvoltarea drumurilor comerciale şi cu cristalizarea primelor formaţiuni statale. Mai mult. în lucrarea Arta retoricii a lui Corax din Siracuza. „a fi în legătură cu” sau „a fi în relaţie”. Romanii vor prelua de la greci aceste preocupări. dezvoltându-le şi elaborând in jurul anului 100 ante Chr. primul model al sistemului de comunicare. primele preocupări. termenul circulând în vocabularul anticilor şi cu sensul de „a transmite şi celorlalţi”.. Însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru. cu deosebire practice pentru comunicare le-au avut grecii. Apărarea lui Socrate. comunicării iau fost conferite noi dimensiuni. Odată cu dezvoltarea bisericii şi a creşterii rolului său în viaţa oamenilor.I. 1. de elaborarea legilor. respectiv Lyceum. de consemnarea faptelor. Astfel. Deşi termenul este de origine latină. Definiţii I.

cât mai ales între comunităţi.comunicare" o definiţie deosebit de complexă. Există o multitudine de situaţii de comunicare. despre care este greu de spus cu certitudine în ce măsură se aseamănă.a. Bucureşti. Un rol important în extinderea comunicării 1-a avut şi dezvoltarea drumurilor comerciale. I. boot. altfel spus comportă o pluralitate de semnificaţii. acestea au facilitat crearea poştei ca principal sistem de comunicare. a automobilului. iar activitatea de comunicare deţine ponderea cea mai ridicată în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară în mod curent un individ. Omul trebuie să cunoască „limbajul calculatorului”. mouse. 1993. încât nici măcar nu mai este percepută ca activitate distinctă. extrem de diferite şi de variate. Epoca modernă a reprezentat boom-ul dezvoltării comunicării sub toate aspectele ei. menu. conferind alte sensuri unor termeni. ci cu o multitudine de operaţiuni. creând o „societate a informaţiei”. Dicţionar enciclopedic. 8 . Prin televiziune suntem la locul faptei pentru a vedea şi a auzi noi înşine ce s-a întâmplat în oricare colţ al lumii. devenind atât de prezentă. Lumea computerelor şi internetul au revoluţionat extrem de diferit tehnicile de comunicare. şi anume să stăpânească câteva „limbaje” folosite în domeniul informaţiei. şi a limbii latine pentru zona apuseană. 1.preponderenţă a limbii slave în zona răsăriteană. vol. a trenului. a fi informaţi. de asemenea. Cei care se ocupă de domeniile comunicării. virus ş. de la bun început. Popa. începând cu secolul al XIVlea. Televiziunea a produs o serie de schimbări şi a diversificat modalităţile de comunicare. hacker.. window. a comunica. intensificând comunicarea nu atât între indivizi. precum backup.. Dezvoltarea tehnologiei legate de lumea calculatorul a schimbat şi modul de exprimare. dar a favorizat şi transmiterea informaţiei pe distanţe foarte mari într-un timp record.. acoperind aproape toate domeniile în care acest termen este folosit: 2 Coord. Progresul tehnico-ştiinţific a favorizat apariţia telefonului. În prezent. ca sistem comun de semne şi simboluri. reprezintă principala dimensiune a existenţei fiecăruia dintre noi. verbul a comunica şi substantivul comunicare sunt ambele polisemantice. o dificultate majoră: aceştia nu au de a face cu o operaţiune bine determinată. 2. ca limbă de circulaţie. Definiţii ale comunicării Ca şi cea mai mare parte a cuvintelor unei limbi. Editura Enciclopedică. Marcel D. întâlnesc astfel. a determinat crearea de noi sisteme şi modalităţi de comunicare. Dicţionarul enciclopedic2 oferă termenului .

vom spune că persoana vizată nu are .mod fundamental de interacţiune psio-socială a persoanelor. şefii de întreprinderi. să fie puternică şi în acelaşi timp favorabilă. În mod firesc. artiştii cunoscuţi chiar şi. prin conţinutul mesajului se urmăreşte realizarea anumitor scopuri şi transmiterea anumitor semnificaţii. I. • un alt punct de vedere este acela potrivit căruia comunicarea presupune o prezentare într-un cerc de specialişti a unei lucrări ştiinţifice. sensul său tinde să se lărgească datorită chiar interesului de care se bucură. când activităţile sau evenimentele pe care le reprezintă se multiplică. cum este astăzi cazul cuvântului comunicare. în limita unor termene care curg obişnuit de la data informării”. trebuie ca această imagine.trecere la public".nu reuşeşte să comunice". hotărâre) în vederea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor ce decurg pentru ele din aceste acte. altfel spus. orice persoană care se află într-o astfel de situaţie are tot interesul să-şi consolideze imaginea şi să depună toate eforturile pentru a-şi crea o imagine pozitivă. • în al doilea rând. potrivit căruia comunicarea reprezintă un . întâmpinare.. De aceea. 3. trebuie să înţelegem prin comunicare transmiterea unei imagini. transmitere care se realizează mai ales prin mass-media. odată cu diversificarea şi masificarea comunicării. Când un cuvânt este la modă. reprezentarea pe care ne-o facem despre persoana în cauză. • orice proces de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea exteriorizată (acţiunile verbale şi nonverbale observabile de către interlocutori). comunicarea poate fi înţeleasă ca înştiinţare. ştire sau veste. realizată în limbaj articulat sau prin alte coduri.. în mediul în care evoluează.. În acest caz. în vederea transmiterii unei informaţii. iar în acest sens reţine atenţia aspectul juridic. orice persoană a cărei carieră depinde într-o măsură mai mică sau mai mare de opinia pe care publicul şi-o face despre ea. • în procesul de comunicare. anume de „aducere la cunoştinţa părţilor dintr-un proces a unor acte de procedură (acţiune. în caz contrar.• un punct de vedere sociologic. oamenii politici. Astfel. că . în general. Particularităţi ale comunicării Dintre particularităţile cele mai importante ale comunicării reţinem: • comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni în legătură unii cu ceilalţi. metacomunicarea (ceea ce se 9 . imaginea sa nefiind cea pe care doreşte să o ofere. apelează la serviciile specialiştilor numiţi consilieri în domeniul comunicării. a obţinerii stabilităţii sau a unor modificări de comportament individual sau de grup”.

• orice proces de comunicare se desfăşoară într-un context. • semnificaţia dată unui mesaj poate fi diferită atât între partenerii actului de comunicare. O. reprezentat de succesiunea impusă de către emiţător semnalelor grafice. Ştiinta comunicării. adeseori acesta din urmă fiind mai semnificativ..ceea ce se comunică într-unul sau altul din limbajele disponibile”3. dat de semnificaţia care le este acordată semnalelor pe baza convenţiilor sociale. • aspectul semantic al informaţiei. Comunicare şi informaţie . la undele radio sau cele de televiziune.. procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o sferă mai mare de cuprindere. în sine. informaţia este definită drept . cultural. Semnificaţia nu are cum să fie identică pentru cei ce participă la actul comunicativ. odată transmis un mesaj. 28. el nu mai poate fi oprit în drumul lui către destinatar. Semnificaţiile purtate de semnale pot fi decodate datorită convenţiilor sociale.înţelege dincolo de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare individ în forul său interior. datorită faptului că orice comunicare. I. Editura Humanitas. • orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent. Bucureşti. ca o combinaţie de semnale şi simboluri. fizic sau temporal. Cuilenburg. p.. se schimbă şi schimbă persoanele implicate în proces. în sensul că. 4 10 .. social. • în situaţii de criză. Noomen.Comunicare" şi . cu care se află într-o relaţie de strânsă interdependenţă. explicitarea fiecăruia dintre ele fiind deplină doar prin înţelegerea celuilalt concept. 28 – 29. auditive sau electrice. În ştiinţa comunicării. pp.. însă. G. odată iniţiată. ne raportăm la undele sonore pe care le emitem în actul vorbirii. J. adică are loc într-un anume spaţiu psihologic. deci. are o anumită evoluţie. Putem distinge astfel trei aspecte ale conceptului de informaţie4: • aspectul sintactic al informaţiei. Informaţia trebuie considerată.W.informaţie" sunt două concepte înrudite. la nivelul sinelui). • procesul de comunicare are un caracter ireversibil.J. cât şi între receptorii aceluiaşi mesaj. ele sunt lipsite de semnificaţie. • procesul de comunicare are un caracter dinamic. Scholten. Semnalele sunt purtătoare de informaţie. de aceea trebuie făcută distincţia între informaţia semantică intenţională 3 4 Ibidem. 2000. 4. Atunci cand vorbim de semnale.

11 . psiho-socială. când sursa transmite o informaţie. prin intermediul unui canal. ca un concept care include toate acele procese prin care oamenii se influenţează unii pe alţii. a comunicării. 1965. G.Van Cuilenburg. comunicarea este procesul prin care se face un schimb de semnificaţii între persoane. editat de Clarence L. radio. caracterizată prin pluralitatea modurilor de abordare a comunicării (lingvistică.Noomen definesc comunicarea ca pe „un proces prin care un emiţător transmite informaţie receptorului prin intermediul unui canal. ceea ce se întâmplă cu informaţia primită sau cu efectul acesteia asupra receptorului. . opiniilor). Scholten. Procesul de comunicare – elemente.). Field Enterprises Educational Corporation. Studiată ca proces social.J. forme şi etape Actul de comunicare se constituie ca un proces de transmitere a informaţiilor. comunicarea a devenit obiect de cercetare al ştiinţelor sociale.W.(informaţia pe care emiţătorul vrea să o transmită) şi informaţia semantică realizată (informaţia pe care receptorul o desprinde din mesajul receptat). Astfel. fonograf sau alte mijloace. televiziune..studiul transmisiei informaţiei şi divertismentului prin vorbire sau scriere. aceasta reprezentând etapa finală a transferului de informaţie. prin radio. Robert K. După cum am văzut. de la un individ la altul. discuri. Chicago. Barnhart şi Robert K. de la un individ către un grup social sau de la un grup social la altul. sociologică. definindu-le pe acestea din urmă drept: . cibernetică etc. ideilor şi sentimentelor (atitudinilor. The World Book Dictionary5. Orice act de comunicare se încheie cu implicaţiile pragmatice ale acestuia pentru receptor. The world book dictionary. II. comunicarea este înţeleasă ca un proces al transmiterii expresiilor semnificative între oameni. O. semiotică. Procesul de comunicare. Clarence L. la un receptor.un sistem de rute sau facilităţi pentru transportarea proviziilor militare a vehiculelor şi a trupelor. Barnhart.un sistem de comunicare prin telefon.. cu scopul de 5 Barnhart. II. prin reviste şi ziare. . Elemente ale comunicării J. s-a constituit astfel o ştiinţă autonomă. Actul comunicării se realizează atunci când o sursă de mesaje transmite semnale. o idee sau o atitudine. 1. • aspectul pragmatic. telegraf. televiziune şi altele. face distincţie între comunicare şi comunicaţii.

cursivitate. codul este fix. urmărind schema lui Karl Buhler. Scholten.J. invariabil abstract. p. între emiţător şi receptor are loc un transfer de informaţie. Noomen. referent Relaţia de comunicare se realizează astfel: emiţătorul transmite un mesaj într-un anumit cod (limbaj) către receptor. Informaţia pleacă de la emiţător şi devine informaţie pentru receptor. J. Noomen realizează un model al procesul de comunicare8: emiţător 6 7 codare canal decodare receptor efect Van Cuilenburg. Acest mesaj este constituit într-un anume cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri aflaţi în contact. receptorul are scopul de a primi informaţia. de timp.W. Scholten. care va iniţia o acţiune de decodare a mesajului ce i-a fost transmis. Editura Fundaţiei “România de Mâine”. 27.. O. redus la un număr destul de mic de semne. Scholten şi G. op. fiecare proces de comunicare are o structură specifică reprezentată de un anumit tip de relaţie dezvoltată de trinomul emiţător – mesaj . Van Cuilenburg. 18. adăugându-i încă trei componente: cod. Haineş. 27. 8 Van Cuilenburg. canal. p. claritate. dezvoltă structura procesului de comunicare.. 1998. Apud..receptor. p. Între mesaj şi cod există o anumită discrepanţă. 12 . Bucureşti. în vreme ce mesajul se caracterizează prin coerenţă. O. Noomen. Ion.W. O.. J. REFERENT MESAJ EMIŢĂTOR CANAL COD Schema lui Roman Jakobson RECEPTOR J. Emiţătorul are scopul de a oferi.. de starea psihică a emiţătorului. cit. fiind determinat de loc. J. Altfel spus. Atât emiţătorul.J. cit. G. W. Cea mai simplă schemă a structurii procesului de comunicare a fost propusă încă din anul 1934 de Karl Buhler.a produce asupra receptorului anumite efecte”6. Transmiterea mesajului se realizează într-un anume cod.. cât şi receptorul sunt entităţi orientate către un scop. în lucrarea Die Sprachtheorie7: Mesaj Emiţător Feed-back Receptor Ulterior.. G. Roman Jakobson. op. Introducere în teoria comunicării.. Astfel.

Procesul de comunicare ia astfel naştere ca urmare a relaţiei de interdependenţă ce există între elementele structurale enumerate mai sus. de deprinderile de comunicare ale emiţătorului şi destinatarului. mediul comunicării. preferinţe. canale neformale stabilite pe relaţii de prietenie. mimică etc. ritmul de vorbire. datorită faptului că presupune etape precum codificarea şi decodificarea. ticurile verbale. interes personal. Alte elemente componente ale procesului de comunicare sunt: feed-back-ul. pauzele dintre cuvinte. şi altcineva căruia îi este destinat mesajul. 2. cunoscut de ambii parteneri (de menţionat faptul că. prestabilite. Limbajul verbal reprezintă limbajul realizat cu ajutorul cuvintelor. în general. canalele de comunicare. Feed-back-ul este un mesaj specific prin care emitentul primeşte de la destinatar un anumit răspuns cu privire la mesajul comunicat. este dependent de modul în care va fi recepţionat. orice proces de comunicare are câteva elemente structurale caracteristice : • existenţa a cel puţin doi parteneri (emiţător şi receptor) între care se stabileşte o anumită relaţie. presupune existenţa unor canale de transmitere. destinatarul. 13 . Limbajul paraverbal este o formă a limbajului nonverbal. de contextul fizic şi psihosocial în care are loc comunicarea. emiţătorul. Mesajul poate fi transmis prin intermediul limbajului verbal. barierele comunicaţionale. o formă vocală reprezentată de tonalitatea şi inflexiunile vocii. canale formale. modul de accentuare a cuvintelor. • existenţa unui canal de transmitere a mesajului. în orice proces de comunicare partenerii „joacă" pe rând rolul de emiţător şi receptor). Mesajul transmis este o componentă complexă a procesului de comunicare.). Există două tipuri de canale de comunicare: 1.zgomot de fond Astfel. cum ar fi sistemul canalelor ierarhice dintr-o organizaţie. nonverbal sau paraverbal. Această relaţie de interdependenţă face ca orice proces de comunicare să se desfăşoare astfel: există cineva care iniţiază comunicarea. • capacitatea partenerilor de a emite şi recepta semnale într-un anumit cod. Canalele de comunicare reprezintă căile urmate de mesaje. Limbajul nonverbal este limbajul care foloseşte altă modalitate de exprimare decât cuvântul (gesturi.

Specialiştii în comunicare au identificat două feluri de feed-back: pozitiv şi negativ. Feed-back-ul negativ încearcă să schimbe comunicarea sau chiar să o întrerupă (pornind de la acelaşi exemplu. II. 1. unii chiar citesc altceva sau îşi copiază cursuri la altă disciplină etc. factori interpersonali sau intrapersonali şi de natură externă care apar în mediul fizic în care are loc comunicarea (poluare fonică puternică. iar receptorul devine noul emiţător. bariere de mediu. bariere de concepţie. În procesul de comunicare. aceste semne constituie un feed-back negativ care ar trebui să determine profesorul să schimbe modul de comunicare). întreruperi succesive ale procesului de comunicare). există mediu oral sau mediu scris. barierele pot fi clasificate în bariere de limbaj. bariere datorate poziţiei emiţătorului şi receptorului. fax. telex. calculator.factori fiziologici. profesorul a reuşit să capteze atenţia acestora. semantici. dacă profesorul nu a reuşit să capteze atenţia studenţilor. vorbesc. II. aceştia transmit un feed-back pozitiv: nu vorbesc. 2. toate aceste semne constituie un feed-back pozitiv ce încurajează profesorul să continue în acelaşi mod). Mediul comunicării este influenţat de mijloacele de comunicare. zgomotele. bariera reprezintă orice lucru care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj. Perturbarea mesajului transmis poate avea o asemenea intensitate. dacă sunt întrebaţi răspund la obiect etc. Feed-back-ul pozitiv încurajează comportamentul comunicaţional care se desfăşoară (de exemplu. perceptivi. mediu vizual. au ochii aţintiţi asupra profesorului. dacă într-un amfiteatru plin de studenţi. figura lor denotă atenţie şi concentrare. Bariere în comunicare şi înlăturarea lor 14 .Canalele de comunicare au un suport tehnic reprezentat de toate mijloacele tehnice care pot veni în sprijinul procesului de comunicare (mijloace de comunicare): telefon. mijloace audio-video. Perturbaţiile pot fi de natură internă . aceştia sunt neatenţi. se agită. 1. Feed-back –ul în procesul comunicării Noţiunea de feed-back desemnează acele răspunsuri ale receptorului care formează şi deformează mesajul ulterior al emiţătorului. Filtrele. barierele reprezintă perturbaţiile ce pot interveni în procesul de comunicare. prin care emiţătorul devine receptor. 2. încât între acesta şi mesajul primit să existe diferenţe vizibile. În funcţie de caracteristicile pe care le au. El reprezintă reversul fluxului de comunicare.

• lipsa de atenţie în receptarea mesajului. Teoria comunicării.Doctor Leonard Saules. • lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj. existând câteva aspecte care trebuie luate în considerare pentru înlăturarea lor: • planificarea comunicării. 3. • utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze. Deşi îmbracă forme diferite. 9 Apud. barierele nu sunt de neevitat. • starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce acesta aude. 22. p. • clarificarea ideilor înaintea comunicării. Barierele de concepţie. • ideile preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea. 2. Stănciugelu. 4. • rutina în procesul de comunicare. constituind reale probleme în realizarea procesului de comunicare. de asemenea. care pot consta în faptul că: • aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane. Poziţia emiţătorului şi receptorului în comunicare poate. Vasile. • climatul locului de muncă poate determina angajaţii să-şi ascundă gândurile adevărate pentru că le este frică să spună ceea ce gândesc. considera că în procesul de comunicare pot interveni următoarele tipuri de bariere: 1. Bucureşti. constitui o barieră datorită: • imaginii pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi despre interlocutor. acestea fiind reprezentate de: • existenţa presupunerilor. • cel ce vorbeşte şi cel ce ascultă se pot deosebi ca pregătire şi experienţă. Tran. • determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări. • concluzii grăbite asupra mesajului. • sentimentelor şi intenţiilor cu care interlocutorii participă la comunicare. 2001. • alegerea momentului potrivit pentru efectuarea comunicării. Bariere de limbaj. care sunt reprezentate de: • climat de muncă necorespunzător (poluare fonică ridicată). Irina. • caracterizării diferite de către emiţător şi receptor a situaţiei în care are loc comunicarea. de la Grand School of Business Universitatea Columbia9. • exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător. • folosirea de suporţi informaţionali necorespunzători. 15 . Barierele de mediu. • dificultăţi de exprimare. Editura SNSPA.

• folosirea unui limbaj adecvat II. care presupune a reda mesajul cuiva cu propriile cuvinte. 10 Săhleanu. 3. Necesitatea unor astfel de întrebări este dovedită atunci când se doreşte obţinerea unor informaţii scurte şi concise. întrebarea indirectă . Există trei feluri de zgomot: a) zgomotul semantic. Editura Ramida. cele mai des folosite şi eficiente tehnici de feed-back sunt: 1. considerăm că. Un rol important în reducerea efectelor zgomotului îl are feed-back-ul. sau când dorim să clarificăm o neînţelegere.acesta este întrebarea la care nu se poate oferi un răspuns categoric da sau nu. emiţătorul este cel care trebuie să ceară un feed-back. c) zgomotul de mediu. Zgomotul . necesitând o anume dezvoltare. Victor Săhlenu10 consideră că principiul reacţiei inverse este important pentru controlul eficienţei unei acţiuni. 3. 16 . Acest gen de întrebări nu trebuie puse în cazul în care cel întrebat nu ştie nimic. care se referă la zgomotele externe care intervin în procesul comunicării (un restaurant zgomotos pentru cineva care doreşte să întreţină o conversaţie etc). atunci celălalt va trebui să efectueze reacţia inversă. 1. Feed-back este un termen preluat din limba engleză şi este întrebuinţat cu deosebire în cibernetică. Bucureşti. pentru asigurarea corectării ei în scopul atingerii unui obiectiv fixat. Este folosită ori de câte ori se încearcă a determina pe cineva să-şi exprime sincer o părere. De la omul necunoscut la omul cognoscibil.este interogaţia prin care se poate răspunde prin da sau nu. 2. când ne aflăm în faţa unui interlocutor laconic. 1996. Structurând informaţiile despre tehnica şi rolul feed-back-ului în comunicare. foarte zgârcit la vorbă. b) zgomotul mecanic. când textul respectiv este reprodus. parafraza. întrebarea directă . Victor. dar în situaţia în care el nu face precizarea necesară. spre deosebire de citat. iar celălalt ştie totul. ce apare atunci când există o problemă cu mecanismul folosit pentru a ajuta comunicarea. care apare atunci când oameni diferiţi au diferite înţelesuri pentru aceleaşi cuvinte sau fraze. semnificând reacţie inversă.barieră de comunicare Zgomotul reprezintă orice lucru care intervine în transmiterea mesajului. De obicei. ea este utilă atunci când dorim să clarificăm poziţia pe care o susţinem într-o discuţie.

În cadrul comunicării indirecte distingem între: • comunicare imprimată (presa. aceste întrebări au un pronunţat caracter manipulator.4. etc. Cu alte cuvinte. Identificăm astfel11. dojeni. comunicare prin cablu. comunicarea directă. în situaţia în care mesajul este transmis uzitându-se mijloace primare . Limbajul (verbal sau nonverbal) al neacceptării se exprimă prin sentinţe. având ca suport undele hertziene).scriere. gestică). revista. Acceptarea partenerului de dialog trebuie dovedită prin gesturi sau mesaje tipice. Un rol aparte în acest tip de feedback îl are comunicarea nonverbală (mimică. pp. carte. Editura Şansa. banda magnetică etc. mimica. ameninţări. Atunci când dorim să iniţiem o comunicare sinceră este bine să ne ferim de a pune sau de a răspunde la astfel de întrebări. afiş. întrebarea cu răspuns sugerat reprezintă genul de întrebare care conţine deja o părere. critici.). • comunicare prin fir (telefon. intenţia nedeclarată fiind aceea de a-l influenţa pe celălalt să-şi însuşească acea opinie. participă la procesul de comunicare identificăm următoarele forme ale comunicării: • comunicare intrapersonală (sau comunicarea cu sinele. gesturi specifice etc.). realizată de fiecare individ în forul sau interior). distingem mai multe forme ale comunicării. astfel încât pot apărea divergenţe de păreri. Astfel. • comunicare radiofonică (radio. 5. 1996. • comunicare înregistrată (film. Un prim criteriu luat în clasificarea formelor comunicării îl constitute modalitatea sau tehnica de transmitere a mesajului. Ion. 10 – 11. în situaţia în care se folosesc tehnici secundare . disconfort. semnale transmise prin unde hertziene. telegraf. 11 Drăgan. II. indispoziţie. 17 . TV. disc. aceste semnale de neacceptare îi provoacă partenerului de dialog teamă. Paradigme ale comunicării de masă. Un individ nesigur interpretează automat lipsa unui mesaj de acceptare ca pe unul de refuz. 2. tipăritura. fibre optice etc.). În funcţie de modul în care individul. o comunicare poate să se desfăşoare optim doar în cazul în care fiecare receptor îi dovedeşte transmiţătorului mesajului că îl acceptă ca partener de discuţie. acest lucru realizându-se fără ca acesta să conştientizeze acest fapt. În cele mai multe cazuri. Bucureşti. sau indivizii. se încearcă conducerea discuţiei în mod deliberat spre a obţine de la interlocutor răspunsul dorit. pretext de interiorizare. gest. cabluri. sistem grafice etc. Forme ale comunicării În funcţie de criteriul luat în considerare. ascultarea activă presupune ascultarea punctului de vedere al interlocutorului şi exprimarea acordului sau dezacordului faţă de acesta.cuvânt. şi comunicarea indirectă.

sensul cuvintelor comunicate nu poate fi stabilit în întregime decât dacă ne servim de indici. prin natura sa. • comunicare de masă (este comunicarea realizată pentru publicul larg. diferenţa dintre indice şi semnal devine relativă. Indicele nu oferă informaţii decât în mod ocazional. Astfel. rămâne ascunsă în măsura în care nu se manifestă prin consecinţe perceptibile. nefiind nici vizibilă. cu condiţia ca acesta să fi fost produs în mod deliberat de cineva care se aşteaptă ca acesta să fie înţeles ca atare. 18 . • comunicare orizontală (realizată între indivizi aflaţi pe poziţii ierarhice similare sau între compartimentele unei organizaţii în cadrul relaţiilor de colaborare ce se stabilesc între acestea). • comunicare descendentă (atunci când fluxurile informaţionale se realizează de la nivelele superioare către cele inferioare). Vom spune deci că este vorba de un indice intenţional. Nu există comunicare deplină fără semnal. realizată între indivizi în cadrul grupului sau organizaţiei din care fac parte. putem astfel identifica: • comunicare ascendentă (realizată de la nivelele inferioare ale unei organizaţii către cele superioare). de către instituţii specializate şi cu mijloace specifice).• comunicare interpersonală (sau comunicare de grup. putem numi indice ceea ce oferă informaţii asupra unei stări psihologice care. indicele. II. în timp ce semnalul le furnizează prin chiar natura sa. dar care devine un indice atunci când este folosit de creierul uman ca sursă de informaţii. De exemplu. atunci când întăreşte sau modifică informaţiile pe care destinatarul le are asupra conţinutului comunicat sau intenţiei comunicante. 3. De multe ori. nici accesibilă nici unuia din celelalte simţuri ale noastre. deoarece şi unii şi alţii au acelaşi rol. în această categorie intră şi comunicarea desfăşurată în cadrul organizaţiei). Un alt criteriu îl reprezintă modul de realizare a procesului de comunicare în funcţie de relaţia existentă între indivizii din cadrul unei organizaţii. nu serveşte comunicării voluntare decât ca accesoriu. Etape evolutive ale comunicării – de la indice şi semnal la cuvânt/text II. Semnalul este orice element purtător de informaţie. Indice şi semnal Din punctul de vedere al comunicării. 1. Indicele este un dat al realităţii. cuvintele constituie semnale cu ajutorul cărora informaţiile sunt transmise. care nu este în sine un indice. În principiu. 3.

transmise în cursul unui act de comunicare. Cel care determină până la urmă cât de mare este valoarea informativă a unui mesaj este publicul. Formal. căruia nu i-a acordat atenţie în mod deosebit. Când cineva apare la televizor. dar tot atât de importante. 2. un concept pragmatic. intenţia comunicatorului poate fi aparentă. dimpotrivă. 3. Dacă acestea constituie aspectul său obişnuit. 3.În ce priveşte semnalul. gradul de incertitudine presupus de un anumit eveniment (probabilitatea ca acel eveniment să se producă).obiectivităţii" valorii informative a mesajului s-au înregistrat diverse tentative. putem vorbi de semnale. 2. sau. 3. Bineînţeles. Un mesaj nu poate fi eficace decât dacă este înţeles: semnalelor din care este constituit din punct de vedere material. sau un ansamblu de semnale. ca indice. în general sub forma orală. ţine de strategia comunicatorului de a prevedea. acesta este produs pentru a fi semnal. cum va fi interpretat semnalul de către destinatar: dacă este receptat ca semnal. de fapt. ţinuta sa. II. II. Există şi alte cuvinte. Mesaj. aspectul fizic etc. iar un mesaj sub formă scrisă este denumit text. semn şi cuvânt II.. această incertitudine este foarte pronunţată. ascunsă. cu extensie mai redusă. sau. trebuie sa le fie asociat un sens. dacă. valoarea informativă pragmatică a mesajului 19 . putem vorbi de indici. Două aspecte sunt în acest cadru importante. Într-un semnal văzut din punctul de vedere al destinatarului. alteori drept semnale. 2. valoarea informativă poate fi stabilită printr-un calcul diferenţiat al tuturor şanselor posibile de ieşire dintr-o situaţie dată. 1. Dacă le-a adoptat în mod deliberat în vederea emisiunii. În primul rând. 2. anume: enunţul şi textul. cele mai importante ţinând de nivelul formal sau de nivelul semantic. ci şi în funcţie de coafura sa. Un enunţ este un mesaj lingvistic. nu fără riscul de a greşi. el nu pre-există sensului pe care i-1 dăm atunci când îl emitem. Valoarea informativă a mesajului Cu privire la stabilirea . Aceleaşi realităţi pot servi uneori drept indici. În cadrul semnalelor distingem pe cele care sunt emise pentru a fi percepute ca semnale şi cele care sunt emise pentru a fi percepute ca indici. dimpotrivă. spectatorii îşi fac asupra sa o opinie nu numai în funcţie de ce a spus. Acest termen desemnează un semnal. pentru o anumită categorie de public. Valoarea informativă a mesajului este. Mesajul Se spune în mod obişnuit că se comunică prin mesaj. pentru a desemna mesajele.

de improbabilitatea care înconjura evenimentul înainte ca acesta să se fi produs şi de importanţa socială a evenimentului însuşi. când discutăm comunicarea prin intermediul limbajului. de incertitudinea receptorului în ceea ce priveşte posibilităţile de a ieşi dintr-o situaţie. nu au. Dar corespondenţa nu este decât relativă 15. semnalele incluse în semn. op. 20 . folosite deja de gramaticienii stoici ai antichităţii greceşti. În loc de semnal. cu atât mai mare este valoarea informativă (pragmatică) a ştirii care se referă la el. el desemnează o unitate complexă. Conform modelului dominant în lingvistică. Se spune în acest caz că semnele lingvistice sunt arbitrare14. Ferdinand. Pentru aceste două entităţi. 1998. p. compusă din alte două unităţi: semnalul şi sensul său. nimic în comun cu sensul pe care sunt destinate să-l transmită. valoarea informativă a mesajului este dependentă: 1. motivaţia semnelor lingvistice 12 13 Saussure. unui anumit sens îi corespund semnale complet diferite. 2. 3. cele în care semnalele prezintă analogii cu semnificaţia lor. 88. p. Acesta este sensul comun al semnului.. pentru un anumit sens. 87. Semnul Termenul semn primeşte în lingvistică. Editura Polirom. cuvinte a căror fonie reprezintă un zgomot sau un sunet. această incertitudine trebuie corelată cu importanţa pe care receptorul o acordă fiecărei posibilităţi de a depăşi situaţia dată. Există şi semne motivate. în limbi diferite. p. Semnul este asociat în mod arbitrar şi convenţional unui concept. Saussure utilizează cuvântul semn având în vedere un fenomen complex. cu alte cuvinte că nu există o justificare pentru alegerea unui anumit semnal în detrimentul celorlalte. Astfel. Curs de lingvistică generală. Exemple de semne motivate sunt onomatopeele. Ferdinand. p. compus dintr-o „imagine acustică” şi un „concept”13 (obiectul semnificat). prin ele însele.. cit. În al doilea rând. înainte de emiterea/receptarea mesajului. 14 Saussure. 15 Saussure. Saussure. II. după receptarea mesajului. Iaşi.este foarte mare. când cu semnalul. op. destul de diferit de cel din limbajul curent unde este echivalent uneori când cu indicele. cit. Saussure a utilizat alte denumiri. 3. De aceea. începând cu Ferdinand de Saussure un sens precis. Ferdinand. op. 86. Ferdinand. importanţa pe care o categorie sau alta de public o acordă evenimentului în cauză: cu cât importanţa acordată evenimentului este mai mare. Aşadar. cit. 85.. iar utilizarea sa convoacă imaginea mentală a conceptului. el propune semnificant şi pentru sens – semnificat 12. Un cuvânt sau o combinaţie de cuvinte dintr-o limbă indică sau se referă la un obiect exterior sau o idee existentă.

seamănă". Acest arbitrar se regăseşte şi în alte domenii decât cel al limbajului. atunci când pe un panou rutier desenul unei curbe semnalează utilizatorilor că vor aborda o curbă. Aceasta se întâmplă deoarece imaginea nu poate vehicula toate tipurile de sensuri. şi. dar rareori vorbim de cuvinte izolate. care ţine de domeniul imaginii. Cuvintele dobândesc înţelesuri atunci când se combină în fraze complexe. Un afiş. şi există o multitudine de noţiuni care nu se pretează sau se pretează cu dificultate unei reprezentări vizuale. cu cât diferenţa dintre sens şi semnal este mai mică. unde semnificaţia culorilor este pur arbitrară. Comunicarea nu operează întotdeauna cu ajutorul mesajelor articulate. partea de motivaţie creşte. În acelaşi fel. Se pare că semnificaţia se transmite cu atât mai uşor cu cât ea este mai solid ancorată în suportul său. ci doar acele sensuri cărora le . decât o frază pe care o putem descompune în cuvinte. el permiţând comunicarea oricărui tip de semn. care utilizează semne arbitrare. comportă aproape întotdeauna o parte scrisă: informaţiile pe care imaginea nu reuşeşte să le redea sunt încredinţate cuvintelor. Noţiunea de cod 21 . 5. în sensul definit mai sus. caracterizează limbajul în cadrul mijloacelor de comunicare.este relativă şi este impregnată de un arbitrar care rămâne predominant. 3. 4. Unitatea de comunicare în acest caz este fie fraza. 3. care reprezintă macrosemne (semne formate la rândul lor din alte semne). nu este supus acestei limitări. Limbajul. unde comunicarea se face prin limbaj: televiziunea cumulează omnipotenţa limbajului şi eficacitatea imaginii. în semnale distincte având un sens. încă. Cuvântul Prototipul semnului lingvistic este cuvântul. numit omnipotenţă. comunicarea prin intermediul imaginii este mult mai eficace. Totuşi. un clip publicitar se descompun mult mai greu în elemente semnificante. II. fie ansamblul de fraze pe care îl putem numi enunţ sau text. avem de-a face cu un semn motivat: curba a fost aleasă pentru asemănarea sa cu virajul. Exemplul clasic este cel al semafoarelor rutiere. O imagine este mai puţin şi mult mai rar arbitrară decât un cuvânt sau o frază. Această proprietate este vizată în general atunci când spunem că limbajul este articulat. des preferate cuvintele imaginilor. Ne putem pune întrebarea de ce sunt. În general. II. Acest caracter universal. un afiş. Pentru aceleaşi motive. de aceea. atunci când comunicarea se face altfel decât prin limbaj.. înţelegem de ce televiziunea tinde să înlocuiască radioul.

Tratat de semiotică generală. elemente ce pot fi combinate prin intermediul regulilor şi convenţiilor . 89 –90. El constă atât în semne. Conform concepţiei lui J. cât şi în reguli sau convenţii care determină în ce mod şi în ce context semnele sunt folosite şi cum pot fi ele folosite pentru a forma mesaje complexe.conţine un număr de elemente din care poate fi făcută o selecţie . destinatarul îi ataşează un sens. Bucureşti. Introducere în ştiinţele comunicării. . cât mai apropiat de sensul la care se gândea comunicatorul.este transmisibil prin mijloacele de comunicare sau canalele care îi sunt aplicabile. imagistice.aceasta este dimensiunea sintagmatică (sintactică). 2003. fapt pentru care explicitarea sa presupune a pleca de la ideea de codificare. Comunicatorul produce un mesaj. la un alt mesaj. codificarea desemnează operaţiunea care constă în a înlocui semnale care aparţin unui anumit sistem. . Umberto. Iaşi. fapt care se explică prin aceea că nici un cod de semnificaţii nu poate fi separat de practicile sociale şi de utilizatorii săi. decodificarea va reprezenta acum înţelegere: în momentul în care percepe un mesaj constituit din semnale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. poate fi numit codat. importantă este semnificaţia. elaborarea unui mesaj plecând de la o semnificaţie care. Umberto Eco este autorul unei semiotici speciale17. care pleacă de la presupoziţia că un cod nu poate fi separat de cultura în care s-a format şi pe care 16 17 Fiske. chiar dacă nu a fost dată în prealabil.Când se vorbeşte de comunicare. Cele două tipuri de coduri sunt interconectate. 22 . În cazul codificării lingvistice. Codul este un sistem de înţelesuri comun membrilor unei culturi sau subculturi. Alteori. Aceasta desemnează uneori operaţiunea care face să corespundă unei semnificaţii anumite semnale.îndeplineşte o funcţie comunicativă sau de identificare socială. 1982. cel puţin nu a fost încă raportată la o serie de semnale. Fiske16 orice tip de cod are următoarele trăsături: . pp. vom merge de la un mesaj deja constituit. în general un text.aceasta este dimensiunea paradigmatică (semantică). cu semnale care aparţin unui alt sistem. Editura Polirom. Este un termen dificil din cauza polisemiei sale. Astfel.depinde de un acord prealabil între cei ce îl folosesc şi care împărtăşesc acelaşi fundament cultural (codurile şi cultura interacţionează dinamic). Orice aspect al vieţii noastre sociale care este convenţional sau guvernat de reguli la a căror aplicare consimt membrii unei societăţi. . Codurile de semnificaţii sunt sisteme de semne (lingvistice. dar îl elaborează în funcţie de sensul căruia acest mesaj va trebui să-i corespundă. Codurile pot fi: coduri ale comportamentului (numite convenţii sociale) şi coduri de semnificaţii. bazate pe teoria codurilor. gestuale). În acest al doilea sens. Eco. John. deci o suită de semnale. se foloseşte adeseori cuvântul cod.

o deserveşte. Premisa de la care pleacă autorul în realizarea acestei semiotici este aceea că, pentru a explica funcţionarea sistemelor semiotice nu avem nevoie de conceptul de referent, căci acesta, deşi reprezintă condiţia necesară pentru proiectarea modelului semiotic, nu este în acelaşi timp şi condiţia funcţionării semiotice. Chiar şi atunci când la sursă se poate afla o minciună (un fapt care nu este real) există posibilitatea de semnificare. Astfel, semiotica lui U. Eco este, conform propriei definiţii, o semantică bazată numai pe condiţiile de semnificare (teoria codurilor) şi nu pe condiţii de adevăr (teoria referinţei)18. Concepte precum: semn, cod, mesaj şi text, dobândesc accepţiuni diferite. Codul asociază elementele unui sistem vehiculant (expresia) elementelor unui sistem vehiculat (conţinutul). Semnul poate fi considerat ca fiind constituit din unul sau mai multe elemente ale unui plan al expresiei, elemente corelate convenţional cu unul sau mai multe elemente ale unui plan al conţinutului. Ca şi la Saussure, dar exprimat în alţi termeni, semnul este corespondenţa dintre un semnificant şi un semnificat. Semnul nu este o unitate fizică sau o unitate semiotică fixă, ci locul de întâlnire al unor elemente reciproc interdependente, provenind din două sisteme diferite şi asociate printro relaţie codificantă. Un semnificant vehiculează conţinuturi diferite şi înlănţuite, iar ceea ce se numeşte mesaj este de cele mai multe ori un text al cărui conţinut este un discurs cu mai multe nivele. Textul este rezultatul coexistenţei unor coduri diferite, sau, cel puţin, al unor subcoduri diferite. În viziunea lui U. Eco, din punctul de vedere al funcţionării codului, referentul trebuie exclus ca prezenţă stânjenitoare; chiar dacă referentul poate fi obiectul numit, trebuie admis din principiu că o expresie nu desemnează un obiect, ci vehiculează un conţinut cultural. II. 3. 5. 1. Codul restrâns şi codul elaborat Bernstein, în lucrarea Class, Codes and Control19 examinează raporturile dintre limbă şi societate, folosind cercetările proprii asupra eşecului şcolar. Există, observa Bernstein, două modalităţi fundamentale de a vorbi, ilustrate în experienţa următoare: nişte copii de vârsta şcolară trebuie să povestească cu voce tare episoadele dintr-o bandă desenată în faţa unui adult care urmăreşte textul într-o carte. Unii copii nu pot transmite decât un număr mic de informaţii interlocutorului ce cunoaşte deja povestirea (folosesc un cod restrâns), în timp ce alţi copii descriu conţinutul complet al imaginilor fără să uite nici un amănunt (folosesc un cod elaborat).
18 19

Ibidem, p. 79. Apud. Baylon, Christian, Mignot, Xavier, Comunicarea, Editura Universităţii „A. I. Cuza” – Iaşi, 2000.

23

Bernstein vrea să arate că acei copii proveniţi din mediile defavorizate nu întrebuinţează decât codul restrâns, în timp ce elevii proveniţi din clasele superioare se folosesc la fel de bine de ambele coduri. Autorul nu afirmă că fiecare clasă socială ar poseda un limbaj distinct, ci raportul variază în funcţie de importanţa care se dă în familie însuşirii şi folosirii corecte a limbajului. Căci, spune Bernstein, limbajul vorbit este principalul mijloc prin care un individ particularizează regulile sociale. Iar, în timp ce în clasele superioare, discursului îi este acordată o atenţie specială: copilul este obişnuit să reflecteze asupra sensului cuvintelor, să reformuleze frazele incorecte, să-şi exprime sentimentele personale, în mediile populare, folosirea limbajului vizează înainte de toate respectarea unei norme.În plus, limbajul comun pune accentul pe evidenţele proprii interlocutorilor şi nu pe crearea unor semnificaţii noi. Teza lui Bernstein, numită şi teza deficienţei lingvistice a fost prost întrebuinţată, fiind acuzată de faptul că urmăreşte să inculce valorile clasei mijlocii copiilor clasei muncitoare prin însuşirea vorbirii elaborate. Însă, dincolo de cauzele care duc la folosirea codurilor restrânse sau a celor elaborate, distincţia în sine poate fi folosită cu mult succes în a analiza raporturile pe care codurile le au cu societatea.

24

III. Comunicare şi sistem
III. 1. Denotaţie/conotaţie Cuvintele au, pe lângă semnificaţie, un surplus semantic. De pildă, noţiunea „american” are drept semnificaţie „orice individ care are cetăţenie americană”. Aceasta este denotaţia, sau latura denotativă pe care o semnifică „american”. Denotaţia este acea latură a semnificaţiei care, pentru toţi cei care aparţin unei comunităţi de limbă, este mai mult sau mai puţin identică. „American” poate avea însă diferite adaosuri semantice: pentru islamişti după deschiderea de către SUA a războiului împotriva terorismului în Afganistan, de pildă, „american” vizează acea persoană sau, extrapolând, acea cultură care le ameninţă modul de viaţă şi sistemul de valori. Aceste asociaţii pe care le declanşează cuvintele sunt conotaţiile. Conotaţia aduce cu sine o asociere cu aspectul evaluativ şi valoric al cuvintelor. Cuvintele au o semnificaţie generală (valabilă pentru toţi vorbitorii) şi una variabilă (prezentă doar la unii dintre vorbitori). Aşa cum am văzut, „american”, poate avea variabile semnificaţii secundare, eventual în asociere cu o evaluare diferită (pozitivă sau negativă). III. 2. Simbolul şi simbolizarea Simbolul desemnează un tip de semnal emblematic căruia i se identifică un grup social, o doctrină sau o idee – forţă. Drapelul naţional, crucea creştină, semiluna Islamului, zvastica ş.a. sunt exemple de simboluri. Din nefericire, nu există un acord general asupra conţinutului exact al acestui termen. Pentru F. de Saussure, simbolul este un semnal care nu este, sau nu în totalitate, ales în mod arbitrar: de exemplu, balanţa care serveşte drept semnificant justiţiei, deoarece, metaforic, justiţia cântăreşte acţiunile oamenilor. Pentru alţi specialişti însă, simbolul este şi el un semn arbitrar.

25

leul este un simbol al puterii şi curajului. sacre. prin conotaţie. 1999. sensul este asociat cu obiecte. unui obiect. Astfel. profund semnificative şi extinse în timp şi spaţiu dincolo de experienţa imediată). recunoscută pe plan social reprezintă simbolizarea.Procesul prin care unui cuvânt. 92. Simbolizarea este un proces esenţial colectiv. Comunicarea. Pentru a da numai câteva exemple: steagul semnifică identitatea unei naţiuni sau comunităţi şi întruchipează ideea de naţiune. iconi. individul face apel la fondul colectiv de semnificaţii pe care le împărtăşeşte cu interlocutorii săi. putem spune că simbolurile. Denotaţia unui semn este realitatea pe care acesta o desemnează în mod direct. ca şi eventualele evaluări (judecăţi favorabile sau defavorabile) care sunt asociate realităţilor primare sau secundare. În termeni tehnici. cuvântul nu mai are doar sensul său primar. Simbolurile sunt exprimate într-un limbaj de semne. trebuie să înţelegem realităţile desemnate în mod secundar de către semn. p. Utilizând simbolurile pentru a comunica. în primul rând. practici sau mituri au o formă materială concretă. concepte. 26 . Editura Institutul European. Putem considera simbolizarea „un proces prin care. în al doilea rând. desenul exprimă altceva decât ceea ce reprezintă. ele sunt proprietatea unei colectivităţi şi acţionează pentru a lega individul de colectivitate. dar limbajul simbolic îl constituie de fapt obiectele sau evenimentele fizice la care se referă limbajul. încărcate emoţional. primul nivel al doilea nivel realitate 20 semne cultură McQuail. relaţionându-se unei idei abstracte. Ceea ce trebuie subliniat aici este faptul că sfera expresiei simbolice este limitată la anumite graniţe de spaţiu şi timp şi la proprietăţile sale mediatice pentru colectivitate. unui desen figurativ i se atribuie o valoare particulară. practici. crucea este simbolul creştinismului în general. putem folosi cuplul denotaţie/conotaţie pentru a explica această distincţie. semnale. sunt transmise într-un mod economic şi sigur celor care au fost socializaţi într-o cultură sau într-o societate20. Simbolizarea implică faptul că obiectul nu se mai reduce la utilizarea sa imediată. fie obiecte. naraţiuni specifice sau cu reprezentări ale acestora”. legii sau armatei. sabia este un simbol al dreptăţii. Denis. Iaşi. iar în al doilea rând un proces prin care ideile şi imaginile (puternice.

McQuail. asociată unor concepte şi idei generale a căror experienţă directă nu o putem avea. op. Simbolul este un obiect sau o activitate direct experimentabilă.. pentru E. Simbolul este un bun cultural. Public and Private. Ibidem. care ne ajută să facem faţă problemelor comunicării în timp. Barthes referitor la cele două modele ale semnificaţiei. p. Aceasta nu exclude însă ambiguitatea şi caracterul aluziv al simbolului (care priveşte cea de-a doua observaţie cu privire la simbol). cit. cu precizarea că sistemul de semne al primului nivel este inserat în sistemul cultural de valori al celui de-al doilea nivel. III. Symbols. Firth. denotaţie şi simbol şi reprezintă modelul lui R. 3. Sensul în procesul comunicării 21 22 Apud.formă denotaţie semnificant semnificat conţinut conotaţie mit Această schemă redă relaţia dintre conotaţie. simbolul poate fi utilizat lesne de individ. Firth face două observaţii: una priveşte simbolul ca „depozit de semnificaţie”. Raymond Firth. iar valoarea sa depinde de gama de interpretări posibile într-un caz dat: „pentru ca simbolul să fie un instrument de comunicare eficient. greu definibilă în alte moduri. Denis. În opinia lui R. În lucrarea sa. Plecând de la aceste considerente. 94. existenţa sentimentelor sociale depinde de procesul de simbolizare: „viaţa socială sub toate aspectele ei şi în toate momentele istoriei sale este posibilă numai datorită unui vast simbolism”22. p. 23 Ibidem. permiţându-i să facă referinţe. R. dar care sunt importante pentru funcţionarea unui grup sau a unei colectivităţi. prezintă teoria lui E. Durkheim. este esenţial ca el să transmită în mare acelaşi lucru persoanelor implicate”23. Astfel. 27 . Durkheim asupra simbolurilor şi efectuează un comentariu pertinent al ideilor acestuia21. sprijinind rememorarea şi preîntâmpinând nevoia reformulării ideilor. să acţioneze în relaţie cu ceilalţi şi să înţeleagă de o manieră mulţumitoare ceea ce constituie o entitate complexă. 93.

raporturi specifice. p. Din acest punct de vedere. cât un sistem de sisteme. Sensul nu este transmisibil pe cale materială. deci. Căci. se întâmplă rar ca echivalenţa să fie exact aceeaşi şi aproape întotdeauna ne mulţumim cu o echivalenţă apropiată. Definind limbile ca sisteme de semne. 41. care se ocupă de semnele de toate tipurile 24. De aceea. 4. Sistemul de semne În linia tradiţiei saussuriene. între elemente. simplu sau complex. Transmisiunea este legată de elemente materiale sau mai exact perceptibile. Partea de semiologie care se ocupă de limbaj şi care se numeşte lingvistică prezintă o mare diversitate. Noţiunea de sistem implică coerenţa între elementele constitutive. Ferdinand.Deoarece orice mesaj este compus din semnale şi deoarece fiecărui semnal îi este asociat un sens sau o semnificaţie. Este cazul sistemelor lingvistice. sistemul. limba este caracterizată nu ca un cod. Este totuşi posibil. lingvistica este un capitol dintr-o ştiinţă mai generală. semnalele. ca şi obiectul însuşi. în anumite tipuri de comunicare. în cadrul cărora există. operând prin substituţie. op. comunicarea este. III. să vedem în această diversitate o bogăţie şi nu o imperfecţiune. dacă nu mai multe. termen care este recunoscut astăzi sub numele de semiotică. din punctul său de vedere. iar sensul nu poate exista în afara acesteia. Termenul de sistem indică faptul că între elemente. care este singurul important. dintre care cele mai importante astăzi sunt: 24 Saussure. S. Un sistem poate fi el însuşi complex şi constituit din mai multe subansamble. ea nu este capabilă să-l vehiculeze. semnale şi sens. 28 . Poate şi de aceea denumirea de lingvistică cedează adeseori în ziua de astăzi în faţa unei expresii plurale: ştiinţele limbajului. în cazul de faţă semnele şi componenţii lor. cit. astfel se explică faptul că un acelaşi mesaj poate primi sensuri foarte diferite. un mesaj comportă un sens. ci ca un sistem de semne. cum ar fi literatura. de altfel. paradoxală. putând fi exprimată prin sintagma: „un ansamblu în care totul se leagă”. există relaţii care le reunesc pentru a constitui o unitate. Reuşita comunicării nu este niciodată decât relativă şi acest lucru nu trebuie neglijat. începând cu Ch. şi care corespunde. Saussure admitea faptul că putem întâlni semne şi în alte domenii decât limbajul. termenului de semiotics al specialiştilor anglo-saxoni.. ceea ce l-a condus pe Gustave Guillaume la a declara că limba este nu atât un sistem. Destinată sensului. Peirce. dar comunicarea nu reuşeşte decât în măsura în care comunicanţii stabilesc o aceeaşi echivalenţă între semnalele percepute şi semnificaţiile atribuite. nu există sens decât pentru mintea umană. El sugera numele de semiologie.

8) Sociolingvistica. cât şi imaginea mobilă. deci limbajul. care studiază utilizarea semnelor sau relaţia lor cu utilizatorii (Morris). aceasta integrează. care studiază relaţia dintre limbaj şi societăţi. după cum afirma Charles Morris. utilizează atât cuvântul. 7) Semiotica textelor. inclusiv conversaţia). 4) Semantica. şi chiar un semn izolat constituie un sector al semiologiei. putem ezita în a califica drept sisteme de semne diverse forme de activitate în care comunicarea pare să joace totuşi un rol. 2) Morfologia. care studiază forma cuvintelor. cinematografia. 3) Sintaxa. clasificarea ansamblelor de semne pune şi probleme legate de frontierele dintre diferite tipuri de semne. Ca orice clasificare. literare sau nu. care studiază sensul semnelor sau. Spre exemplu.1) Fonologia. 9) Psiholingvistica. În afara limbajului. numită şi analiza discursului (scris sau oral. unitatea reprezintând mai mult decât suma părţilor sale. mai ales pe cei pe care le numim foneme şi fonetica. structurii şi percepţiei lor. 29 . o disciplină auxiliară a fonologiei. dintre care unul este mult mai arbitrar decât celălalt. care studiază modul în care se organizează ansamblul de cuvinte. aceasta din urmă fiind din punct de vedere semiologic. orice ansamblu de semne. Dar semiologia cinematografiei nu se reduce la o simplă însumare a semiologiei limbajului şi semiologiei imaginilor mobile. într-o anumită limbă. 6) Lexicologia. raportul lor cu realitatea. altele două. care studiază semnele sub triplul aspect al producţiei. cu forma şi sensul lor. care studiază capacitatea combinatorie a semnelor în cadrul macrosemnului numit frază. Astfel. care ţine de psihologia limbajului. la rândul său. 5) Pragmatica. care studiază constituenţii semnalelor fonetice. Dacă cinematografia este într-adevăr un sistem de semne.

important este modul în care emiţătorii şi receptorii codează şi decodează un mesaj. Şcoala proces şi şcoala semiotică – paradigme ale studiului comunicării Plecând de la prezentarea presupoziţiilor de bază asupra naturii comunicării. precum şi modalităţile de corelare a acestora. Această şcoală interpreteză comunicarea ca pe un proces prin care o persoană afectează comportamentul sau starea de spirit a unei alte persoane. Fiske defineşte comunicarea drept „interacţiune socială prin intermediul mesajelor”26. John. 16. p. Pentru şcoala semiotică. se consideră că. adică în sisteme care precizează ce semne pot fi corelate cu altele. Obiectul de interes îl reprezintă studierea modului în care mesajele (textele) interacţionează cu oamenii pentru a produce înţelesuri (sau 25 26 Fiske. semnele şi codurile sunt transmise altor persoane. 30 . desfăşurarea comunicării reprezintă o producere şi un schimb de sensuri (semnificaţii). 1. Şcoala proces este interesată în special de probleme ca eficienţa şi acurateţea transmiterii mesajului.16. în studiul comunicării. comunicarea este punctul central în viaţa culturilor: fără comunicare. putem deosebi două mari şcoli: şcoala proces şi şcoala semiotică. 15 . iar transmiterea şi receptarea lor este o practică socială. John Fiske25 aduce în atenţie următoarele aspecte: toate tipurile de comunicare implică semne şi coduri.. În ceea ce priveşte efectul comunicării.IV. ele sunt construcţii semnificative. dacă acesta este diferit de ceea ce se intenţiona să se comunice. J. Semnele sunt artefacte sau acte care se referă la altceva decât la ele însele. modul în care transmiţătorul foloseşte canalele şi mediile comunicării. Ele se organizează în coduri. studiul comunicării trebuie să implice şi studiul culturii în care ea este integrată. şi consideră că. atunci vorbim despre un eşec al comunicării şi trebuie căutat motivul eşecului de-a lungul desfăşurării procesului de comunicare. orice cultură nu poate supravieţui. Şcoala proces vede comunicarea ca transmitere a mesajelor. pp. în consecinţă. cit. Teorii şi modele ale comunicării IV. prin aceasta. op. Ibidem.

atunci când receptorul interpretează textul. definit ca transmiţător al mesajului. precum şi rolul textelor în cultură. 31 . prin interacţiunea cu receptorii. studiul fenomenelor artistice şi se autodefineşte în termeni de producere a comunicării. îşi declină importanţa. Şcoala semiotică foloseşte termeni ca semnificaţie. Faptul că receptori proveniţi din diferite culturi interpretează diferit acelaşi text. Intenţia emiţătorului poate fi declarată sau nedeclarată. dar ea este esenţială pentru a putea analiza mesajul. mai ales asupra psihologiei şi sociologiei şi se autodefineşte ca studiul actelor de comunicare. este de la sine înţeleasă multiplicitatea de interpretări pe care o poate lua unul şi acelaşi text în interacţiune cu diferiţi cititori. studiul comunicării este studiul textului şi a culturii.semnificaţii). intenţia fiind un factor esenţial în definiţia mesajului. Şcoala semiotică defineşte interacţiunea socială ca fiind ceea ce constituie individul ca membru al unei culturi specifice sau al unei societăţi. ci al diferenţei de orizonturi culturale. Şcoala proces defineşte interacţiunea socială ca fiind procesul prin care o persoană relaţionează cu altele sau afectează comportamentul. starea de spirit sau reacţiile emoţionale ale unei alte persoane şi invers. Şcoala semiotică vede mesajul ca o construcţie a semnelor care. Cititul este procesul descoperirii înţelesurilor. produc înţelesuri. înţeles şi nu consideră neînţelegerile ca fiind neapărat efecte ale eşecului de comunicare. accentul este pus pe text şi pe cum este el citit. şcoala proces vede în mesaj ceea ce este transmis prin procesul de comunicare. În ceea ce priveşte mesajul. nu este un efect al eşecului de comunicare. De asemenea. ci consideră că ele pot rezulta din diferenţele culturale dintre emiţător şi receptor. sens. Emiţătorul. Şcoala semiotică influenţează lingvistica. Pentru această şcoală. Această descoperire are loc pe măsură ce cititorul introduce aspecte ale experienţei sale culturale în descifrarea codurilor şi semnelor din care este constituit textul. Şcoala proces tinde să se răsfrângă asupra ştiinţelor sociale. iar principalele metode de analiză provin din interiorul semioticii.

În centrul acestei ştiinţe stă conceptul de semn. aceasta este dependentă pentru propria ei existenţă şi formă de folosirea acestor coduri şi semne. denotaţie. precum şi în studiul modului în care semnul relaţionează cu oamenii care îl folosesc. Pentru a înţelege în mod cât mai adecvat originalitatea modelelor semiotice (în special lingvistice) este important de reţinut ceea ce unii autori numesc dubla situare sau dimensiune a mesajului: . a înţelesului. conotaţie) sunt termeni care se referă la diverse modalităţi de producerea a sensului. semnul însuşi. 2. ca intermediar între o realitate şi imaginea acestei realităţi (realitatea la care mesajul se referă sau la care trimite). Şcoala semiotică Termenii cu care operează semiotica (semn. acest studiu cuprinde modurile în care o varietate de coduri s-a dezvoltat pentru a satisface nevoile unei societăţi sau culturi sau pentru a exploata canalele de comunicare disponibile pentru transmiterea lor. 2. în studiul diferitelor moduri în care acestea transmit înţelesul.V. icon. codurile (sistemele în care semnele sunt utilizate). Semiotica are trei domenii principale de studiu: 1. semnificaţie. Modelele semiotice iau în considerare dubla situare (informaţională şi simbolică) a mesajului. să spunem. cultura în care operează semnele şi codurile. o „informaţie" care circulă între cei doi poli ai circuitului comunicaţional). Semnele sunt definite ca fiind nişte constructe umane şi pot fi înţelese numai în utilizările pe care oamenii le atribuie. acestea se situează şi se cristalizează la intersecţia celor 32 . Modelele propuse de şcoala semiotică sunt modele de tip structural şi indică relaţiile care se stabilesc între elementele prin care se creează sensul Aceste modele nu sunt lineare şi nici nu conţin indicaţii despre etapele transmiterii mesajului.a doua vizează descrierea mesajului ca element al unui proces de reprezentare. acesta constă în studiul diferitelor varietăţi de semne. el circulă printr-un canal şi ajunge la receptor (este. 3.prima dimensiune a mesajului se referă la faptul că mesajul este un element al circuitului comunicaţional: trimis de către emiţător. .

de interpretare sau chiar de traducere a unui semn prin alt semn. 1. 27 – 28. O semnificaţie nu este niciodată o relaţie între un semn şi ceea ce reprezintă semnul (obiectul). Interpretantul unui obiect nu este o semnificaţie definită de dicţionar. Peirce. Interpretantul nu este interpretul semnului. cit. modelul lui F. orice proces semiotic este o relaţie între trei componente: semnul însuşi. Interpretantul este o altă reprezentare. Peirce VI Pentru Ch. care se referă la un acelaşi obiect pe baza unui alt fundament (ground-ul reprezentării). În cadrul teoriei codurilor. Eco. interpretantul poate fi identificat cu întreaga serie de denotaţii şi conotaţii succesive ale unei expresii. Peirce. Modelul lui Ch. IV V IV. S. 2. pp. amintim: modelul lui Ch. Dintre modelele propuse în cadrul şcolii semiotice. ci este un concept mental produs deopotrivă de semn şi de experienţa obiectului pentru cel ce utilizează semnul. obiectul reprezentat şi interpretantul27 Interpretant Semn Obiect Un semn se referă la altceva decât la el însuşi (obiectul) şi este înţeles de cineva: acesta este efectul pe care îl produce în mintea receptorului (interpretantul). de Saussure şi modelul lui Ogden-Richards. în care interpretantul are un rol mediator de informare. op. S. Umberto... Semnificaţia rezultă din relaţia triadică. ci variază în funcţie de experienţa pe care utilizatorul semnului a avut-o vis-a-vis de acel obiect. 27 Apud. acesta este punctul de plecare al semiozei nelimitate: relaţia semn-obiect nu este posibilă decât prin raportare la un alt interpretant care se explică pe sine printr-un alt interpretant.două procese – de comunicare şi de reprezentare. 33 . S.

Ch. Peirce consideră că există trei tipuri de semne: iconul, indicele (sau indexul) şi simbolul. Un semn iconic este un semn bazat pe o anumită asemănare cu obiectul real sau fictiv; de exemplu, o fotografie, o schemă, o diagramă. Un indice este un semn care se află într-o relaţie reală, nu de reflectare, cu obiectul, funcţionând ca o indicaţie sau o referinţă; de exemplu, un indicator de drum, simptomele unei boli etc. Simbolul este un semn determinat numai în cadrul unei interpretări, dar nu are legătură fizică sau de asemănare cu obiectul; de exemplu, un steag. IV. 2. 2. Modelul lui Ogden şi Richards Modelul Ogden şi Richards este asemănător modelului lui Ch. S. Peirce. În această perspectivă, în analiza comunicării se poate da prioritate: realităţilor (lucrurilor); psihicului, gândirii (ideilor) sau limbajului (cuvintelor), reţinându-se atunci dubla funcţie a cuvintelor: noi gândim cu ajutorul cuvintelor şi comunicăm cu alţii prin intermediul lor. Referinţa (idei)
Simbolizare (relaţie cauzală) Se referă la (relaţie cauzală)

Simbol

Stă pentru

Referent

34

IV. 2. 3. Modelul lui Saussure Semnul, pentru F. de Saussure, este unitatea între semnificat şi semnificant. Semnificantul este imaginea acustică, forma fizică a semnului pe care noi o percepem, iar semnificantul este conceptul mental la care se referă acesta28. Acest concept mental este în mare măsură comun tuturor membrilor unei culturi care împărtăşesc acelaşi limbaj.
Semn Alcătuit din

Semnificat (concept mintal)

Semnificant (existenţa fizică a semnului)

Semnificare

Realitatea externă sau înţeles

Modelul arată că relaţia dintre concept şi obiectul real pe care îl reprezintă este operaţia de semnificare: prin intermediul acestei operaţii omul acordă înţelesuri realităţii, o înţelege. Este important să reamintim că semnificatul este, în aceeaşi măsură ca şi semnificantul, producţia unei culturi particulare. Este evident că semnificanţii (cuvintele) sunt diferiţi (diferite) în funcţie de limbă.

28

Saussure, F. de, op. cit., pp. 85 – 86.

35

IV. 3. Şcoala proces În cadrul Şcolii proces, mesajul reprezintă ceea ce se transmite prin procesul de comunicare, un factor decisiv în ceea ce constituie mesajul fiind intenţia. Intenţia emiţătorului poate fi specificată (anunţată) sau nespecificată (neanunţată) şi este identificabilă prin analiza mesajului. Această şcoală impune ideea abordării comunicării ca proces, propunând modele de analiză asemănătoare unor „hărţi”, care reprezintă caracteristici selecţionate ale „teritoriului”, fără să fie atotcuprinzătoare. Dintre modelele Şcolii proces amintim: modelul C. Shannon şi W Weaver, teoretizat în 1949, în studiul Teoria matematică a comunicării; modelul H. Lasswell, teoretizat în 1948, în studiul Structura şi funcţia comunicării în societate; modelul George Gerbner, teoretizat în studiul Către un model general al comunicării; modelul T. Newcomb, modelul Westley şi MacLean şi modelul Roman Jakobson. IV. 3. 1. Modelul Roman Jakobson Modelul Roman Jakobson (1960) prezintă interes atât pentru structura internă a mesajului, cât şi pentru semnificaţia acestuia. Teoria lui Roman Jakobson poate fi văzută ca o punte între proces şi semiotică. Acesta pleacă de la modelarea factorilor constitutivi ai actului de comunicare, apoi modelează funcţiile pe care actul de comunicare le realizează prin intermediul fiecărui factor constitutiv. De pildă, un expeditor trimite un mesaj către un adresant, iar adresantul recunoaşte că mesajul se poate referi şi la altceva decât la el însuşi, anume la un context. Canalul fizic şi conexiunile psihologice dintre emiţător şi adresant alcătuiesc contactul, iar sistemul de semnificaţii împărtăşite prin intermediul căruia a fost structurat mesajul poartă denumirea de cod. Factorii constitutivi ai comunicării, conform lui R. Jakobson29, se grupează astfel:

context
29

Apud., Fiske, John, op. cit., p. 56.

36

2. 57. Funcţia de metalimbaj constă în identificarea codului utilizat în comunicare. asigurând posibilitatea realizării actului de comunicare şi realizând. şi un maxim. Funcţia empatică menţine relaţia dintre emiţător şi adresant. persuasivă Ibidem. Numită şi funcţia expresivă. IV. scopul principal al acestei funcţii îl reprezintă realizarea consensului. de metalimbaj Funcţia emoţională exprimă relaţia dintre mesaj şi expeditor. empatică F. un pachet de ţigări gol aşezat pe un ziar vechi. În comunicarea socială. Modelul lui Lasswell 30 F. păstrând canalele deschise. actul de comunicare presupune: F.Expeditor mesaj contact cod Destinatar În ceea ce priveşte funcţiile limbajului30. emoţională F. Această funcţie poate fi îndeplinită şi de o ramă sau un muzeu. şi un maxim. de pildă o ştire de presă. pe stradă). de pildă: comanda militară. atitudinile. poetică F. 3. p.. aspecte care personalizează mesajul şi îl face unic. mesajul transmite emoţiile. clasa socială a expeditorului. elementul redundant al mesajelor (de pildă. adică relaţiile dintre elementele mesajului şi are rol central în comunicarea artistică. de pildă. referenţială F. în acelaşi timp. de pildă: gluma gratuită sau jocul de cuvinte. împlineşte o asemenea funcţie. poezia de dragoste. formulări precum: Să ne precizăm termenii! sau Era o glumă!). De pildă. sau înţelegerea oamenilor ca producători de resturi sau a ura cuiva Poftă bună! în loc de Poftă mare!. o precizare care se impune fiind aceea că trebuie evitate enunţurile meta-comunicaţionale pentru a nu pune „cu spatele la zid” (de pildă. Funcţia poetică exprimă relaţia mesajului cu el însuşi. Funcţia referenţială descrie orientarea reală a mesajului. statusul profesional. salutul Bună!. Funcţia persuasivă descrie efectul mesajului asupra destinatarului şi variază între un minim. aceasta variază între un minim. 37 .

După Lasswell. pentru a înţelege procesul comunicării de masă.. procesul de comunicare îndeplineşte trei funcţii principale în societate: supravegherea mediului. analiza conţinutului. 38 . Modelul Shannon & Weaver 31 Ibidem. analiza mijloacelor de comunicare sau a suporturilor. 3. 3. analiza audienţei şi analiza efectelor .Modelul lui Harold D. Lasswell (1948)31 este un model specific studiului comunicării de masă. Modificând unul din elementele procesului. Prin „efect” se înţelege că o schimbare observabilă şi măsurabilă a stării receptorului este cauzată de un element identificabil în procesul comunicării. noi avem nevoie să studiem nivelele ce corespund următoarelor întrebări: • • • • • Cine? Ce spune? Prin ce canal? Cui? Cu ce efect? Acest model a fost folosit de Lasswell în 1948 în cadrul conceptual al mass-media. IV. transmiterea moştenirii sociale. acest model reprezintă versiunea verbală a modelului Shannon & Weaver. 50 – 51. Fiske. Pentru J. punerea în relaţie a componentelor societăţii. Modelul urmărea: analiza controlului. este un model liniar care priveşte comunicarea ca o transmitere de mesaje şi este mai interesat de efectele comunicării decât de semnificaţii. dezvăluind tot ceea ce ar putea ameninţa sau afecta sistemul de valori al unei comunităţi sau al părţilor care o compun. pp. pentru a produce un răspuns faţă de mediu. vom modifica şi efectul. Autorul susţine că.

cod. Irina. receptor. Apud. aceasta înseamnă că sursa decide ce mesaj să trimită. Noţiunile principale ale modelului sunt cele de: emiţător. informaţia nu se identifică cu semnificaţia a ceea ce este transmis. canal. Opusă redundanţei este entropia.. Tran. p. transmitere şi decodificare a informaţiei. op. Informaţia este înţeleasă ca „măsură a ceea ce este transmis. a comunica înseamnă a transmite un semnal (o informaţie) care este primit (primită). Sursa este văzută ca un factor de decizie. 39 .Modelul de bază al comunicării creat de aceşti doi cercetătorii (1949) are o reprezentare lineară32: Sursa de informaţie semnal Transmiţător emnal s semnal recepţionat Receptor Destinatar Sursă de zgomot În acest model. cit. Aceasta poate fi definită drept ceea ce poate fi predictibil sau convenţional într-un mesaj. Dacă redundanţa este rezultatul predictibilităţii ridicate. 44. iar acestea sunt văzute ca dispozitive tehnice de codificare. entropia este rezultatul unei predictibilităţi scăzute. măsură a incertitudinii din sistem”33. transportat de la emiţător către receptor. Vasile. 22. sau alege unul dintr-o serie de mesaje posibile. Un concept strâns legat de cel de informaţie este redundanţa. ceea ce înseamnă că transmiterea informaţiei (emiterea şi receptarea semnalelor) se poate realiza sau nu. p. Acest mesaj selectat este transformat într-un semnal care este trimis prin canal receptorului. Zgomotul este ceva care se adaugă semnalului în procesul transmiterii şi care nu este intenţionat de sursă. Stănciugelu. 32 33 Ibidem.. Unitatea de măsurare a comunicării este de natură binară. Deci.

caburile telefonice. televiziune. sistemul nervos. decoraţiunile interioare etc. în principal.. Casa de Editură şi Presă “Şansa” S. mijloace mecanice: telefon. 3. Mijlocul fizic sau tehnic prin care mesajul este convertit într-un semnal capabil să fie transmis prin intermediul unui canal reprezintă mijlocul de comunicare. Principalele canale sunt undele de lumină. 34 Drăgan. mesajul ca unitate a formei şi conţinutului. 4. un mesaj cu o predictibilitate ridicată este redundant şi cu un nivel scăzut de informaţie. la două întrebări. noţiunea de intersubiectivitate ca expresie a raportului dintre producţia mesajelor şi percepţia evenimentelor şi mesajelor. Proprietăţile fizice sau tehnologice ale mijlocului de comunicare sunt determinate de natura canalului sau canalelor care îl folosesc. John. procesul de comunicare este un proces subiectiv. teletext. picturi. conform unui comentariului realizat de Ioan Drăgan34: 1..Un mesaj cu o predictibilitate redusă poate fi numit entropie şi are un nivel ridicat de informaţie. Fiske. faţa. Mijloacele pot fi clasificate în trei mari categorii: • • mijloace prezentaţionale: vocea. 14. 1996. Ioan. 2.R. cum poate fi transmisă o informaţie în modul cel mai rapid şi cu cele costurile mai reduse. 40 . producţia. fotografii. op. Paradigme ale comunicării de masă. p. de sunet şi de radio. semnificaţia mesajului. Conform acestui model 35. cit. cum se poate asigura identitatea dintre informaţia primită şi cea emisă. corpul. 43 – 48. Mijlocul fizic prin care este transmis semnalul este canalul. • Teoria propusă de Shannon & Weaver răspunde. Bucureşti. selectiv. 35 Apud. pp. mijloace reprezentaţionale: cărţi.L. Modelul lui Gerbner Modelul lui Gerbner (1956) introduce ca elemente originale: percepţia. variabil şi imprevizibil. arhitectura. Invers. radio. IV.

fizice şi sociale. selecţie. Între eveniment şi percepţia acestuia intervin: o Acţiunea de selecţie. ● reacţia şi receptarea se produc într-o situaţie dată care le poate influenţa şi modifica. care poate fi un eveniment natural (E) sau un eveniment mediatizat (de tipul SE). reacţie care se manifestă prin diferite mijloace. ● percepţia implică o legătură între eveniment (E) şi reconstituirea lui senzorială. cognitivă şi creativă de către cel care percepe (M). context accesibilitate SE1 Percepţie sau stare după receptarea evenimentulu M1 S Forma E Conţinut Axa orizontală redă procesul de percepţie: ● la originea procesului de comunicare se află percepţia unui eveniment. o Accesibilitatea evenimentului (posibilitatea de a fi perceput). 41 . o Contextul în care se produce evenimentul. accessibilitate E1 Percepţie Producţia mesajelor şi (dimensiunea omunicării) Dimensiunea perceptivă Acces la mijloace de comunicare (control media) context. ● percepţia evenimentului este o reacţie a celui care îl percepe.M E Eveniment E control selecţie. Este axa mijloacelor comunicării. context. transmiterea şi distribuirea mesajelor. Axa verticală cuprinde elemente ce caracterizează producerea mesajelor (produsul comunicării) şi controlul relaţiei dintre cel ce percepe evenimentul şi mesaj. Situaţia are dimensiuni psihologice. a mijloacelor utilizate pentru producerea.

. Enunţul mesajului se produce într-un context dat.resurse administrative. Comunicarea verbală V. media). a obiectivelor iniţiale ale comunicării). . Orice percepţie a unui enunţ produce efecte (consecinţe). mesaj care trebuie să posede o formă şi structură bine definite. acelaşi mesaj poate fi perceput diferit de persoane diferite.punctele de vedere şi experienţele trecute ale mesajului influenţează percepţia. instituţionale pentru controlul producţiei şi distribuirii mesajelor. 1. unele efecte ţin de eficienţă (atingerea obiectivelor vizate. Modelul arată că sistemul comunicării este dinamic şi deschis. altele sunt consecinţe neintenţionate sau nedorite ale comunicării.agenţi care permit transmiterea semnalelor (canale.fiecare persoană are o percepţie proprie a mesajului. .procedee de alegere şi combinare a mijloacelor utilizate. Comunicare şi limbaj 42 . V. parţial imprevizibile. în sensul că efectele (consecinţele) sunt parţial previzibile. iar contextul se referă la elementele care intervin pentru a face ca un eveniment să fie selectat pentru a fi perceput. Mijlocele fac disponibile pentru destinatar elementele componente ale mesajului.Mijloacele comunicării sunt formate din: . mijloace tehnice. Toate aceste mijloace permit transformarea unei reacţii (percepţii) într-un mesaj. Modelul indică în primul rând importanţa elementelor care intervin în percepţia evenimentelor: .

Stănciugelu. care nu au un specific individual accentuat. Formele gândirii nedirijate se dovedesc a avea un caracter pronunţat individual şi sunt mai puţin susceptibile de normare în vederea constituirii unei discipline de studiu. ci. Irina. Limbajul datorat fenomenelor de gândire nedirijată constituie o ţesătură în care sunt prinse reprezentările. clarificări conceptuale 36 Apud. celălalt unor fenomene de gândire nedirijată. judecăţi. V.. propoziţii. din felul în care se comunică. Formele gândirii dirijate. într-un eseu care poartă chiar acest titlu36. Limbă şi limbaj. i se pot identifica elementele constitutive: este limbajul raţional. se supune regulilor gramaticale. trăsăturile de personalitate. Vasile. De aceea.Există vorbitori care ne fascinează. cit. doar acestea pot fi studiate cu pertinenţă şi în mod sistematic. Limbajul datorat fenomenelor de gândire dirijată urmează legile lingvistice. gesturile. experienţele. atitudinile. 43 . Unul dintre ele poate fi transpus în reguli. ale sintaxei şi semanticii. sunete. În astfel de situaţii suntem în prezenţa a „două limbaje". ci unul general. primul limbaj este atribuit unor fenomene de gândire dirijată. operează nu cu semne. Celălalt este metaforic. 69. într-o teorie a limbajului. au fost asamblate într-o disciplină. 2. figurat. Tran. cuvinte. mai ales. cuantificabil în fraze. ci cu simboluri. La acest limbaj ne vom referi în continuare. p. silabe.. op. „farmecul" vorbitorului. spune Paul Watzlawick. Din punctul de vedere al analizelor de limbaj şi comunicare. iar fascinaţia nu vine numai din ceea ce se comunică.

În sens strict. ce constituie latura concretă. 1767. ca realizări conjuncturale ale limbajului. Persoana nu apare numai în hainele care înveşmântează corpul nostru. Ceea ce este comun în modul în care toate fiinţele omeneşti folosesc cuvântul sau scrisul desemnează limbajul. dihotomia saussuriană primordială căreia i se subordonează toate celelalte opoziţii evidenţiate de lingvistica structurală. vorbirea este activitatea de codare. într-o limbă. Barbou. a eu-lui. Vorbirea poate fi privită ca pe o oglindă. a noastră. activitatea de decodare. Pentru F. Distincţia dintre limbă şi vorbire constituie. pentru exercitarea acestei funcţii prin vorbire. Funcţia lingvistică. Actualizarea limbii se realizează sub forma vorbirii. ci şi în cuvintele care îmbracă ceea ce dorim să comunicăm. de manifestare practică a posibilităţilor lingvistice ale indivizilor. înţelegem produsul social particular al facultăţii limbajului. după cum se ştie. 37 Beauzée. Prin limbă. limba este instrumentul de comunicare propriu unei comunităţi umane. care comportă caracteristici proprii. o raţiune fondatoare comună. limbajul reprezintă o instituţie universală şi specifică umanităţii. Limbajul este un cuvânt folosit mai ales la singular. limba constituie un sistem existent în mod virtual în conştiinţa unei comunităţi umane determinate sub forma unui ansamblu de reguli şi convenţii acceptate tacit de membrii corpului social. datorită faptului că servesc aceluiaşi scop: semnificării prin intermediul limbii. el reprezintă o aptitudine şi poate fi definit drept orice sistem sau ansamblu de semne care permite exprimarea sau comunicarea. sunt susceptibile de a fi traduse. Toate limbile au un fundament comun.„Toate popoarele de pe pământ. Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage. în sens comun. sau o fereastră. se exercită prin intermediul vorbirii. Nicolas. J. care le permite acestora exercitarea facultăţilor limbajului. reprezintă ceea ce se numeşte ascultare în procesul comunicării. Paris. vorbesc unul şi acelaşi limbaj” susţine Beauzée37. de Saussure. iar reversul acesteia. Dacă limbajul este facultatea sau aptitudinea de a construi un sistem de semne. ansamblul de convenţii necesare comunicării. transmiterii gândurilor personale unor altor oameni. ca expresii particulare. adoptate în mod mai mult sau mai puţin convenţional de către vorbitorii unei societăţi. a persoanei. schimbului de informaţii. în ciuda diversităţii idiomurilor. 44 . Limbile. intraductibil sau universal.

Pentru a reuşi. Vorbirea este un act individual. Cercetări filosofice. fiecare vorbitor are un dicţionar propriu pentru limba pe care o vorbeşte. ci de capacitatea de a pune „în joc” zestrea acumulată de termeni (semnificanţi) şi complexul de reguli pentru a obţine sensuri noi. cod necesar pentru a realiza comunicarea. dintr-un set de reguli după care se face asocierea designatorilor pentru a exprima o imagine mentală. în funcţie de interpretările care apar în cursul comunicării. Editura Politică. De aceea unii vorbitori pot folosi cuvintele cu sensuri greşite. al vorbirii. 2004. Chomsky făcea distincţia dintre competenţa lingvistică şi performanţa lingvistică39. Competenţa lingvistică este dată de ansamblul posibilităţilor pe care le are un subiect vorbitor al unei limbi în ceea ce priveşte capacitatea de a construi şi de a recunoaşte fraze corecte din punct de vedere gramatical. Aşadar. Performanţele lingvistice mai reclamă şi ansamblul cunoştinţelor despre lume ale subiectului şi o anumită 38 39 Wittgenstein. limba constă într-o multitudine de semne izolate. 45 . 139 – 146. presupune recurgerea la semnificant şi semnificat. Din acest punct de vedere. Teorii ale învăţării. în Teorii ale limbajului. N. Performanţele lingvistice ale vorbitorului unei limbi nu ţin neapărat de competenţele lingvistice pe care le poate demonstra acesta. Sensurile cuvintelor se pot schimba. fiecare vorbitor având pentru un termen una sau mai multe semnificaţii. false (adică neconforme cu sensul de dicţionar sau cu cel atribuit de grupul social în a cărei limbă se exprimă). Organizarea semnelor şi combinarea sensurilor lor ţin de sintaxa propoziţiei sau a frazei. Editura Humanitas. Noam. 1988. pp. iar practicile discursive . entităţi statice ale codului lingvistic. Actul enunţării. o reprezentare. Chomsky. „Jocurile de vorbire” 38 consacră sensul folosirii unor expresii în conformitate cu întrebuinţarea lor. pe când limba este un fenomen social. În această ordine de idei. care se pot asocia pentru a desemna un referent. Bucureşti.tipuri de organizare ale comunicării . Despre structurile cognitive şi evoluţia lor.Ca manifestare practică a posibilităţilor lingvistice ale indivizilor.reprezintă utilizarea limbii în vorbire. limba ia forma codului lingvistic. Bucureşti. comunicarea între indivizi are nevoie de înţelegerea codului. un răspuns lui Piaget. Semnificaţiile termenilor unei limbi se regăsesc în dicţionare. de a le interpreta pe cele cu sens şi de a le identifica pe cele ambigue dintr-o anumită limbă. de grup. Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky. Ludwig.

op. 3. Astfel. necesităţile comunicării conduc la obligaţia de a se pune ordine în gândire. Toate acestea contrazic opinia generală. anumite funcţii. În mod reciproc. afirmaţia: limba este „instrument de comunicare. potrivit căreia diversitatea limbilor se reduce la o diversitate de etichete. în cazul discursului se pleacă de la asumţia că în pofida infinităţii de valori ale unui termen. 64. p. Aceasta nu se întâmplă 40 41 Apud..practică în abordarea şi gestionarea relaţiilor interumane. gândirea ar rămâne o nebuloasă dezorganizată. într-o definiţie dată de Martinet. Cum nu există un limbaj în sine. care pot funcţiona independent de competenţa lingvistică. cu argumente puternice. p. o teorie foarte larg acceptată afirmă. Formulei celebre a lui Humboldt. ci doar limbi multiple şi diferite. Bucureşti. legate de semnificaţii invariabile care ar reflecta direct realitatea. 46 . căci doar acesta permite gândirii să se organizeze. Limbă şi gândire În lingvistică. Xavier. deci sensului. Printre aceste funcţii. Editura Ştiinţifică. V. unei unităţi de semnificaţie minimale îi corespunde un sens şi numai unul. conform căruia experienţa omenească este analizată diferit în fiecare comunitate”41. termenilor (cuvintelor) li se puteau atribui mai multe sensuri. implicit. că o limbă impune gândirii o organizare originală. Elemente de lingvistică generală. Aceasta se explică prin faptul că între cele două funcţii există strânse legături. potrivit căreia o limbă est „o viziune a lumii” (Weltanschauung) îi corespunde. 1970. dar complet falsă. F. Limba are o anumită utilizare şi. 40. specialiştii consideră ca predominantă fie funcţia de comunicare. cit. fiind la latitudinea interlocutorilor să aleagă sensul care le convine sau cel pe care-l cunosc. gândirea unui individ rămâne într-o largă măsură dependentă de limba pe care a învăţat-o. Baylon. fie funcţia de reprezentare. fără limbaj. Mignot. Martinet. O altă distincţie pe care trebuie să o avem în atenţie este cea între limbă şi discurs. André. Astfel. Specializarea implicată este datorată relaţiei specifice care se stabileşte în cadrul discursului între sens şi efectul de sens. Dacă în cazul vorbirii. de Saussure40 consideră că. discursul joacă un rol analog vorbirii. gândirea devine comunicabilă doar pentru că limba permite să se afecteze semnale unor elemente de gândire. atât doar că este vorba de o vorbire specializată. Cristian. sau de semnale.

Înţelegerea nu se reduce la identificarea cuvintelor dintr-un mesaj. Faptul că aşa stau lucrurile se exprimă şi prin posibilitatea traducerilor. conform căreia decupajul semantic indus de o limbă este în întregime original. combinaţii de foneme. fie în primii ani de viaţă. ca ansamblul de reprezentări corespunzătoare unităţilor semnificative dintr-o limbă. limbile nu sunt în întregime ireductibile unele faţă de celelalte. fără să o limiteze la tipare rigide şi definitive. Pentru unii. În ceea ce priveşte sinteza şi elaborarea reprezentărilor lexicale. ci unitatea sintactică pe care trebuie să o poată prelucra vorbitorul pentru a comunica este fraza. îi permit să corespundă gândirii celuilalt. De achiziţia unei limbi.doar în momentul în care ne exprimăm. Pentru alţii. această operaţie presupune a ţine cont de lexicul intern. în aşa fel încât între două decupaje ţinând de două limbi diferite. universul semantic al umanităţii conservă o anumită unitate. 47 .învăţarea sunetelor elementare şi gruparea lor. Analiza indicilor acustici presupune: percepţia categorială . 4.Whorf. precum reprezentarea silabică sau capacitatea de a uni în silabe mai multe semne. Operaţionalizarea limbajului Atunci când se pune problema achiziţionării de către fiinţa umană a limbajului se pun întrebări precum: cum se învaţă sensurile şi modurile de combinare ale cuvintelor şi expresiilor sau cum se ajunge la performanţe lingvistice? Acestor întrebări li se poate răspunde parcurgând trei etape ale operaţionalizării limbajului: analiza indicilor acustici. adaptarea selectivă . exprimat prin aceea că lexicul intern scade în condiţiile nefolosirii cuvintelor. V. care constă în aceea că lexicul intern creşte cu cât cuvintele sunt folosite mai des. şi de efectul de amorsare. Chiar dacă în ansamblu lingviştii sunt de acord asupra faptului că limba influenţează gândirea. este valabilă ipoteza afirmată de Humboldt – Sapir . multiplicând în acelaşi timp posibilităţile de îmbogăţire. de efectul de frecvenţă. fie mai târziu. se leagă cu siguranţă o structurare specifică a gândirii care. nu există multe puncte comune.pentru a identifica mai mulţi termeni este nevoie de o prezentare variată de foneme şi de parametri lingvistici. opinia lor variază asupra profunzimii acestei influenţe. sinteza şi elaborarea reprezentărilor lexicale şi înţelegerea.

Relatarea este o formă de comunicare în care se face o decodificare. o reprezintă discursul. discursul. el stând la baza unei întregi viziuni asupra comportamentului social. prelegerea. întâlnindu-se competenţa şi performanţa lingvistică care. opiniile. toastul. abia aici. Printre formele comunicării verbale. în acelaşi timp nici nu se poate vorbi de existenţa unui monolog absolut. 5. povestirea. Din această categorie fac parte registrele de exprimare. dezbaterea. predica. a unor stări de fapt. sistemul de valori ale celui care vorbeşte şi care îşi transmite opiniile cu privire la un subiect. Provenit din teatru. expunerea. conceptul de rol ocupă un loc aparte în sociologia contemporană. argumentarea şi susţinere unor puncte de vedere şi a unor idei inedite. alocuţiunea. colocviul. Monologul este acea formă a comunicării în care emitentul nu implică receptorul. Forma cea mai evoluată şi cea mai pretenţioasă a monologului. Formele comunicării verbale Diversitatea situaţiilor de comunicare dă naştere mai multor moduri de adresare orală. în această formă a comunicării există totuşi feed-back. funcţionează independent. care presupune emiterea. care exprimă un moment sau o situaţie crucială în evoluţia unui domeniu. distingem: monologul. o dezvăluire sau o prezentare a unei realităţi obiective.Percepţia lingvistică este dată de nivelul competenţei lingvistice. apelându-se la un tip sau altul de limbaj. V. dar nu există un public anume. 48 . iar înţelegerea este consecinţa directă a gradului de performanţă lingvistică a subiectului. care corespund rolurilor pe care vorbitorii le joacă într-un context dat. a cărei expresie de maximă coerenţă a fost dezvoltată de Erwin Goffman în lucrările sale. relatarea. dialogul. a unor acţiuni fără implicarea subiectivă a celui care participă. Aceste două aspecte ale procesului de operaţionalizare a limbajului se completează reciproc. la nivelul înţelegerii. în afara procesului de operaţionalizare. această formă de comunicare este ferită de subiectivism şi de implicare personală. Expunerea este forma de discurs care angajează în mod explicit personalitatea. interpelarea. conferinţa.

Alocuţiunea reprezintă o intervenţie din partea unui vorbitor într-un context comunicaţional. fără o introducere de acomodare a subiectului pus în discuţie. Predica este un tip de adresare în care posibilitatea de contraargumentare şi manifestare critică sunt reduse sau chiar anulate. Intervenţia reprezintă situaţia în care emiţătorul vine în sprijinul unor idei ale unui alt participant la discuţie.4 minute. la emoţii. subiectivitatea povestitorului este prezentă din plin. lăsându-şi amprenta pe forma şi stilul mesajelor transmise. Interpelarea reprezintă situaţia în care cineva. Toastul reprezintă o rostire angajată cu prilejul unor evenimente deosebite care nu trebuie să depăşească 3 . în care se folosesc cele mai variate modalităţi.Prelegerea reprezintă situaţia comunicativă în care publicul care asistă a avut posibilitatea să sistematizeze informaţii. Povestirea este forma cea mai amplă a comunicării. diferenţiindu-se de aceasta prin aceea că prezintă şi susţine un punct de vedere propriu. care face apel la imaginaţie şi sentimente. este specifică instituţiilor puternic ierarhizate. evenimente anterioare angajării acestui tip de comunicare. această formă de comunicare face apel la emoţionalitatea celor prezenţi. fiecare fiind pe rând emiţător şi receptor. Dialogul este tipul de comunicare în cadrul căreia mesajele se schimbă între participanţi. ea presupune un nivel de abordare mai ridicat. având drept scop ilustrarea unui punct de vedere. prin intervenţie emitentul adânceşte un punct de vedere şi îl susţine. fie şi tacit. 49 . cere unor anumite surse o mai bună precizare în anumite probleme.este asemănătoare ca formă şi funcţie discursivă cu alocuţiunea. dar cu măsură. acordul cu mesajul enunţat. toţi considerându-se egali şi acordându-şi acelaşi statut. acesta din urmă declarându-şi. pe anumite domenii. Pledoaria . aflat în postura de distribuitor de informaţie. aceasta nu trebuie să depăşească 10 minute. fapte. participanţii la dialog fac un schimb de informaţii. la cunoştinţe anterioare. în mod deosebit îi este specifică angajarea dimensiunii temporale sub forma trecutului.

în cadrul căreia se prezintă mai mulţi conferenţiari. Există o serie de caracteristici care ţin de personalitatea comunicatorului şi care contribuie la eficienţa unui act de comunicare: claritatea. în baza unei discuţii. prin participarea fiecăruia la discuţii îmbogăţindu-se sfera subiectului abordat. rezumându-se să le prezinte cu fidelitate pe cele ale autorilor despre care conferenţiază. acurateţea. de obicei publică. V. pauzele în vorbire. Colocviul este forma de comunicare în care participanţii dezbat în comun o anumită idee. sau a conferinţei cu preopinenţi. 6. atitudinea. Acurateţea presupune folosirea unui vocabular bogat pentru a putea exprima sensurile dorite. Claritatea reprezintă organizarea conţinutului de comunicat astfel încât acesta să poată fi uşor de urmărit. este folosit ca metodă de obţinere de informaţii în presă. în care rolurile de emitent şi receptor nu se schimbă. care presupune o adresare directă. pe un anumit subiect. în care cel care conferenţiază (conferenţiarul) evită să enunţe propriile judecăţi de valoare. empatia. care prezintă idei opuse pe aceeaşi temă. dar are un moderator. viteza de vorbire. cere exploatarea completă a subiectului de comunicat. a trecerii limbii în act. care este şi centrul de conducere al discuţiilor din cadrul seminarului. presupune o serie de abilităţi necesare interlocutorilor pentru a reuşi o comunicare eficientă.Dezbaterea este o formă a comunicării în care nu sunt implicate structuri evaluative. Seminarul este forma de comunicare dialogală care implică serioase structuri evaluative. ea este destinată clarificării şi aprofundării unor idei. folosirea unui vocabular adecvat temei şi auditorului. o pronunţare corectă şi completă a cuvintelor. contactul vizual. vocea. are un centru autorizat de comunicare. postura. „liniar”. Conferinţa poate lua forma conferinţei clasice. Există mai multe tipuri de interviu: „în pâlnie”. Vorbitorul şi ascultătorul în procesul comunicării Situaţia „vorbirii”. 50 . Conferinţa cu preopinenţi poate fi regizată sau spontană. „tunel”. înfăţişarea. nu are un centru de autoritate vizibil. sinceritatea. Interviul reprezintă forma rigidă a dialogului.

la statutul social al interlocutorilor. fiind o probă a credibilităţii şi a dispoziţiei la dialog. să încerce să le înţeleagă atitudinile. vestimentaţia. este necesar să trecem în revistă fazele ascultării. ea nu trebuie să fie nici prea mare. Vocea trebuie modelată astfel încât să fie auzită şi înţeleasă de cei care ascultă. aceasta trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi situaţiei. Auzirea. exprimă impactul fiziologic pe care-l produc undele sonore.Empatia presupune ca vorbitorul să fie deschis tuturor interlocutorilor. a spatelui. poziţiile din care adoptă anumite puncte de vedere. trebuie să fie adecvate la locul şi la felul discuţiei. manifestând în acelaşi timp amabilitate şi prietenie. vizual. Postura reprezintă poziţia corpului. a picioarelor. pentru a indica urgenţa. Un rol foarte important în comunicare îl are acţiunea de a asculta Pentru a înţelege de ce acţiunea de a asculta este importantă în comunicare. contactul direct. este actul automat de recepţionare şi transmitere la creier a undelor sonore generate de vorbirea emitentului. Contactul vizual este absolut necesar în timpul dialogului. de zgomotul de fond. toate acestea trebuind controlate cu abilitate de către vorbitor. nici prea înceată. Atitudinea presupune evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii. a capului. încercând să înţeleagă situaţia acestora. 51 . pentru a nu pierde interesul ascultătorilor. toţi participanţii la dialog trebuie să se poată vedea şi să se privească. cea mai importantă fază a ascultării. a poziţiilor încordate sau a unora prea relaxate. de distanţa până la interlocutori. În ceea ce priveşte viteza de vorbire. Înfăţişarea reflectă modul în care fiecare participant la actul comunicării se priveşte pe sine însuşi: ţinuta. Pauzele de vorbire sunt recomandate atunci când vorbitorul doreşte să pregătească auditoriul pentru o idee importantă. Sinceritatea reprezintă situaţia de evitare a rigidităţii sau a stângăciei. a modificărilor bruşte de poziţie sau a scăpărilor de sub control a vocii. a mâinilor. volumul vocii trebuie reglat în funcţie de sală. recurgerea şi menţinerea unei situaţii naturale într-o comunicare.

accidentale. o reuşită a acesteia.concentrarea atenţiei pe ceea ce se spune. de a urmări ceea ce se transmite.ascultarea în totalitate.disponibilitatea pentru ascultare sau încercarea de a pătrunde ceea ce se comunică. care presupune a asculta astfel încât să fie evident că cel care vorbeşte este urmărit. nu pe ceea ce nu se spune. .luarea de notiţe . ca fază a ascultării presupune efectuarea de judecăţi de valoare sau adoptarea de atitudini valorice din partea ascultătorului. care pot să apară în timpul comunicării. o bună comunicare. Cea de-a treia fază a ascultării. depinde şi de atitudinea ascultătorului.ajută la urmărirea mai exactă a ideilor expuse şi permite elaborarea unei schiţe proprii a ceea ce a fost expus. iar evaluarea. .manifestarea interesului. şi nu pe efectele secundare ale comunicării sau pe cele colaterale.ascultarea critică presupune ascultarea cu atenţie şi identificarea cu exactitate a persoanei căreia îi aparţin ideile care se comunică. . O comunicare verbală nu este deplină dacă în relaţie nu se află şi un receptor. precum şi recompunerea sunetelor auzite în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii şi fraze. . presupune referire la ideile principale din ceea ce a fost spus şi nu insistarea pe lucruri fără importanţă.susţinerea vorbitorului reprezintă o atitudine pozitivă şi încurajatoare din partea auditoriului pentru a permite emitentului să izbutească în întreprinderea sa. de vorbire a ascultătorului. celui care vorbeşte trebuie să i se dea semnale în acest sens.Înţelegerea reprezintă actul de identificare a conţinutului informativ comunicat.urmărirea ideilor principale fără pierderea în amănunte. revenirea asupra unui subiect. să epuizeze ceea ce vrea să spună. Dintre cele mai importante calităţi ale unui bun ascultător reţinem: . . Atribuirea de semnificaţii informaţiei receptate se realizează în funcţie de nivelul de operaţionalizare a limbii. . pe ideile principale. 52 . care presupune a lăsa interlocutorul să-şi expună toate ideile. traducerea în sensuri presupune implicarea memoriei şi a experienţei lingvistice. a vocabularului sau a performanţelor lingvistice. culturale. .

cu sensurile în care acestea sunt folosite de anumite grupuri de vorbitori.precizia. care poartă pecetea propriei personalităţi. nonsens şi la echivoc. a temperamentului şi a mediului social în care acesta trăieşte. a culturii. Stilul nu este o proprietate exclusivă a textelor literare. topica. 7. Potrivit unei celebre formulări stilul este omul însuşi. un limbaj folosit doar de anumite grupuri de vorbitori care conferă cuvintelor alte sensuri decât cele de bază pentru a-i deruta pe cei care nu cunosc codul şi jargonul. cuvinte recent intrate în limbă. Indiferent de stilul de comunicare abordat. este evident că fiecărui individ îi este caracteristic un anumit mod de exprimare. anumite calităţi: . cu precădere.corectitudinea. conducând la obscuritate. . Potrivit cu valoarea de întrebuinţare a cuvintelor. concisă şi uşor de înţeles. putem identifica două categorii de termeni: argoul. care are în vedere folosirea numai a cuvintelor admise de vocabularul limbii literare. al căror uz nu a fost încă pe deplin validat şi regionalisme. se referă la modalitatea folosirii celor mai potrivite cuvinte pentru a exprima mai exact intenţiile autorului.V. reprezintă o calitate care pretinde respectarea regulilor gramaticale în ceea ce priveşte sintaxa. absenţa clarităţii influenţează calitatea comunicării. care reprezintă cuvinte vechi. un anumit stil. care constă în expunerea sistematizată. are drept scop utilizarea numai a acelor cuvinte şi expresii necesare pentru înţelegerea comunicării. fără divagaţii suplimentare şi neavenite. 53 . adică de stilul comunicării. . folosit pentru a realiza o comunicare mai rapidă. cuvinte a căror întrebuinţare este locală. specifică unei zone. Stil şi comunicare Comunicarea eficientă şi eficace depinde în mare măsură de felul în care comunicăm. . ieşite din uzul curent al limbii. acesta trebuie să îndeplinească.claritatea. care urmăreşte exprimarea concentrată pe subiectul de comunicat.puritatea. . el este specific oricărui act de comunicare. neologisme. care este un limbaj de termeni specifici unor anumite comunităţi profesionale. potrivit cu evoluţia limbii putem identifica arhaisme. abaterile de la normele gramaticale sintactice se numesc solecisme şi constau. în dezacordul dintre subiect şi predicat.concizia. în principal.proprietatea. .

fără o căutare forţată a unor cuvinte sau expresii neobişnuite. ca urmare a unor intense trăiri afective. stilul beletristic. sentimente sau idei. 54 . Demnitatea impune utilizarea în exprimarea orală numai a cuvintelor sau a expresiilor care nu aduc atingere moralei sau bunei cuviinţe. şovin. Dintre stilurile de comunicare. de dragul de a uimi auditoriul. fără afectare. armonia şi fineţea. opusul armoniei este cacofonia. stilul solemn. demnitatea. stilul administrativ. misogin sau androgin. 7. pentru că între emiţător şi receptor nu se stabilesc alte relaţii decât cele oficiale. antisemit. solicitată de împrejurări deosebite. calităţi care au un rol foarte important în procesul de comunicare. folosită în relaţiile cu membrii familiei. presupune o exprimare mai puţin pretenţioasă. în vederea exprimării unor gânduri şi sentimente grave. menite a conferi enunţării o notă evidentă de ceremonie.A vorbi despre stil. Stilul solemn sau protocolar are ca trăsătură specifică căutarea minuţioasă a acelor formule. măreţe sau profunde. prietenii. Tipologia stilurilor de comunicare Există mai multe stiluri de comunicare. aceasta presupune folosirea unor cuvinte sau expresii prin care se exprimă într-un mod indirect gânduri. În ceea ce priveşte fineţea. mai apropiată. evitarea referirilor cu caracter rasial. colegii. cele mai des folosite sunt: stilul neutru. Stilul neutru se caracterizează prin absenţa deliberată a oricărei forme de exprimare a stării sufleteşti. Stilul familiar se caracterizează printr-o mare libertate în alegerea mijloacelor de expresie. cuvinte sau moduri de adresare. stilul ştiinţific. V. Armonia reprezintă obţinerea efectului de încântare a auditoriului prin recurgerea la cuvinte şi expresii capabile să provoace auditoriului reprezentări conforme cu intenţia vorbitorului. 1. de serviciu. mai nou este invocată în acest sens şi atitudinea politically corectnnes. stilul publicistic şi stilul de comunicare managerială. În ceea ce priveşte naturaleţea aceasta constă în exprimarea firească. Dintre acestea enumerăm: naturaleţea. proprii situaţiilor de comunicare aferente. înseamnă a lua în atenţie şi calităţile particulare ale acestuia. stilul familiar.

apoi şi datorită faptului că rolul ei este adesea minimalizat. Stilul administrativ este un stil funcţional. dar îl deosebeşte de acesta faptul că pune accentul pe informaţie mai mult decât pe forma de prezentare. este stilul care încearcă să abordeze dicţionarul unei limbi în exhaustivitatea sa. Stilul publicistic abordează o mare varietate tematică. etc. 55% din informaţie este percepută şi reţinută prin intermediul limbajului neverbal (expresia feţei. urmărind informarea auditoriului. angajarea la rezolvarea de probleme. VI.Specificitatea stilului beletristic constă în marea bogăţie de sensuri la care apelează şi pe care le foloseşte. cu ajutorul cărora se efectuează o comunicare specifică instituţiilor. comunicarea non-verbală (body language) prezintă interes din cel puţin două motive: în primul rând. În fine. urmărind să activeze eficienţa şi eficacitatea acestuia. Stilul ştiinţific se caracterizează prin aceea că în procesul comunicării se apelează la formele de deducţie şi de inducţie raţională ignorându-se într-o oarecare măsură. care are ca element definitoriu prezenţa unor formule sintactice clişeu. dirijarea spre anumite scopuri. informarea. gesturile.). stilul de comunicare managerială reprezintă stilul în care mesajul managerului caută să aibă un impact puternic asupra auditoriului. fapt ce îl apropie de stilul beletristic. datorită faptului că într-o comunicare orală. sensibilitatea şi imaginaţia. Comunicarea non-verbală În contextul tipurilor de comunicare. 55 . postura corpului.

paralimbaj (în principal intonaţia şi inflexiunile vocii) şi 55% . Kinetica Kinetica reprezintă teoria care studiază ansamblul semnelor comportamentale emise în mod natural sau cultural. Astfel. ea presupune observarea tuturor gesturilor pe o axă fundamentală pentru înţelegerea dinamicii comunicării.cuvinte. social şi cultural. Această disciplină a aplicat metodele lingvisticii structurale sistemelor de gesturi. de pildă. Introduction to kinetics43. vol. Lucrarea lui Ray Birdwhisteell. Morton. dar şi ritmuri constante. forma şi poziţia corpului.limbaj non-verbal. Louisville. „ochiul stâng închis". flux constant. cele mai mici unităţi semnificative ale lexicului le corespund kinemorfemele. Comunicarea non-verbală are. Această dimensiune mai largă este integrată într-un context psihologic. fără a le disocia de interacţiunea verbală. cele mai mici unităţi de acţiune ale gestului sau mimicii. În studiul Decoding of inconsistent communication 42.Faptul că 55% din informaţie este percepută şi reţinută prin intermediul limbajului neverbal. mesajul non-verbal este cel mai apropiat de realitatea emitentului şi este cel căruia i se acordă de către interlocutor atenţia cea mai mare. Washington. reprezintă primul mare studiu sistematic al faptelor gestuale. pp. se instituie o parakinetică. kinetica devine o gramatică a gesturilor. a fost stabilit pe la mijlocul anilor ‘70 de A. 43 Birdwhistell. 56 . Albert şi Weiner. prozodie şi poetică a gesturilor. de exemplu. contrazice sau substitui comunicarea verbală. 6. 38% . 42 Mehrabian. Weiner. Decoding of inconsistent communications. No. Limbajul corpului contribuie la comunicare prin expresia feţei. Mehrabian şi M. mişcarea corpului (gesturi). 1. un rol deosebit de important. 1952. Fondată pe aceasta. University of Kentucky Press. unităţi distinctive ale fonologiei le corespund kinemele. ei au stabilit următorul raport al percepţiei informaţiei de către receptor într-o comunicare orală: 7% . 1. în Journal of Personality and Social Psychology. Ray. Morfemelor. datorită ponderii ei mari în cadrul comunicării realizată de un individ. aspectul general şi prin comunicarea tactilă. durată. VI. 109-114. care se referă la: intensitate. mai 1967. întindere. Introduction to Kinesics. Limbajul non-verbal poate sprijini. Fonemelor. American Psychological Association. Mai mult. de exemplu „clipitul”.

middle. Stănciugelu. ca şi cele ale limbii. O altă clasificare este cea datorată cercetătorilor americani Paul Ekman şi Wallace Friesen46. mirosul. căci. de reglaj. Kinetica se bazează în mare parte pe opera lui Ray Birdwhistell. p.. Încă din 1949. Stănciugelu. Mihai. Wespi 45 . Proiectul lui R. de mediu. Ray Birdwhistell va deveni celebru printr-un studiu minuţios al unei secvenţe de nouă minute de film. care a predat în universităţile din Philadelphia. p. de repetare sau de substituire. Vasile. p. majoritatea cercetătorilor iau ca punct de pornire raportarea gestului la cuvânt. lower). de completare.accentele gestuale exprimă particularităţi. higher). 46 Apud. op. ale căror instrumente le preia şi adaptează44. la care se adaugă o multitudine de indicii de „stil de viaţă”. Washington şi Toronto. în funcţie de regiune. Astăzi se consideră că în relaţia cu planul lingvistic. op. Irina. manifestări 44 45 Apud. „ţigara lui Doris". care conţine de la numărul camerelor la culoarea perdelelor din salon. Comunicarea: repere fundamentale. 229. Tran. Bucureşti. O problemă îndelung dezbătută este cea a clasificării gesturilor.. Apartenenţa la unul din aceste straturi este determinată printr-o combinaţie de şase caracteristici (profesie. Analiza sa asupra comunicării non-verbale se sprijină pe o concepţie a „stratificării sociale" cu trei clase (lower. 93. Potrivit acestora gesturile pot fi: embleme. comunicarea non-verbală poate îndeplini funcţii de accentuare. de a crea „o lingvistică corporală”. Editura Ştiinţifică. H. 57 . el va considera imposibilitatea corpului de a fi creativ. generativ. cit. cit. Apud. de aceea. 92. considera că gesturile pot fi: substitutive. analiză exemplară care ilustrează următoarea teză: gesturile. 1997. cercetătorul se află în contact strâns cu lingviştii. completive şi de însoţire a discursului verbal. valoarea veniturilor etc). În realizarea unei clasificări. Birdwhistell. limbajul vorbitul. în cercetările ulterioare. el întrepinde în Statele Unite diverse lucrări etnologice în care ţinuta corpului şi gestica devin instrumente privilegiate. în sensul în care este limbajul. nu se va finaliza. pipăitul. Vasile. fiecare divizată în două (upper. de contrazicere. Apropiat din punct de vedere personal şi intelectual de Margaret Mead şi de Gregory Bateson. Irina. ilustratori. Dinu. spaţiul şi timpul reprezintă tot atâtea moduri ale aceluiaşi sistem de comunicare. Tran.

expresia privirii. controlează şi întreţin comunicarea. Expresia feţei Comunicarea prin expresia feţei include mimica (încruntarea. ridicarea sprâncenelor. Gesturile din această categorie dobândesc valoare comunicativă atunci când sunt efectuate în scop didactic. acestea comunică stările sufleteşti prin care trece emiţătorul şi se prezintă precumpănitor sub formă de indicii şi numai în subsidiar ca semnale. ca atare. Cât despre manifestările afective. cât şi în absenţa observatorilor. 1. ochii şi partea de jos a feţei sunt privite cel mai intens în timpul comunicării. şi privirea (contactul sau evitarea privirii. în funcţie de reacţiile interlocutorului. având funcţie expresivă şi fatică. etc). etc). de exemplu. încreţirea nasului. 1. ele pot transmite informaţii despre cel care le săvârşeşte numai în calitate de indicii. Gesturile de reglaj dirijează. VI.afective. adaptorii constituie clasa de gesturi cea mai puţin legată de comunicare. să se constituie într-un limbaj de sine stătător. În fine. nu şi de semnale. iar sub cel de autoadaptori. iar emiţătorului îi permit să-şi ajusteze. prin feed-back. o parte dintre ei fiind chiar reacţii gestuale înnăscute şi. parametrii enunţării. universale. Astfel. incluzând mişcările ce răspund unor necesităţi umane care pot fi efectuate atât în prezenţa. Faţa este cea mai expresivă parte a corpului şi expresia acesteia constituie un important mijloc de exprimare. În mod normal. gesturi de reglaj şi adaptori. Altfel. că într-o conversaţie cu 58 . zâmbetul (prin caracteristici şi momentul folosirii). la nevoie. direcţia privirii. cele care se referă la nevoile propriului nostru trup şi pot satisface necesităţile trupeşti. Ilustratorii îndeplinesc deopotrivă funcţia de însoţire şi de completare a comunicării verbale. ţuguierea buzelor. ei prezintă un caracter mult mai puţin arbitrar decât emblemele. deoarece relevează atitudinea participanţilor faţă de interacţiune şi oferă asigurări receptorului privind continuitatea contactului. Sub numele de alteradaptori sunt cunoscute gesturile de manipulare a obiectelor într-un scop practic. emblemele sunt mişcări substitutive ce ţin locul cuvintelor şi pot. Se consideră.

o persoană de gen feminin.mirare. Interpretarea sensului zâmbetului variază însă de la cultură la cultură (sau chiar subcultură). pupilele micşorate sunt expresie a manifestării nesincerităţii sau neplăcerii. Evitarea privirii înseamnă ascunderea sentimentelor. ezitare. interceptarea privirii cuiva înseamnă dorinţa de a comunica. Modul în care privim şi suntem priviţi are legătură cu nevoile noastre de aprobare. capabil să exprime o gamă largă de informaţii. acceptare. fiind strâns corelată cu presupunerile specifice care se fac în legătură cu relaţiile interumane în cadrul acelei culturi. dar în anumite situaţii comunică ameninţare. pp. în care privirea joacă un rol determinant în realizarea feed-back-ului. de la plăcere. Realizarea contactului intermitent şi scurt al privirilor indică lipsa de prietenie. Mimica este acea parte a feţei noastre care comunică: fruntea încruntată semnifică preocupare. Mişcarea ochilor în sus exprimă încercarea de a ne aminti ceva. Pupilele lărgite sunt semnul vederii a ceva plăcut. Mihai. sprâncenele ridicate cu ochii deschişi . 47 Apud. ea constituind principalul mijloc de reglare a interacţiunii. 59 . în jos tristeţe. buze strânse . Privirea într-o parte. încredere şi prietenie. excitare senzuală. sau a nu privi pe cineva poate denota lipsa de interes.. răceală. că există pentru noi.nesiguranţă. Dinu. mânie. O privire directă poate însemna onestitate şi intimitate. ceea ce exprimă ochii este mult mai important decât ceea ce exprimă cuvintele. cit. După Mark Knopp47 funcţiile mai importante ale comunicării vizuale sunt în număr de patru: a) cererea de informaţie. ascunderea unor informaţii. se spune că ochii sunt „oglinda sufletului”. modestie. faţă de care avem o atitudine de sinceritate. lipsă de confort sau vinovăţie. Privind pe cineva confirmăm că îi recunoaştem prezenţa. nările mărite . cinism. În general. Zâmbetul este un gest foarte complex. Chiar şi a privi sau a nu privi pe cineva are un înţeles. Pupilele dilatate indică emoţii puternice. o privire insistentă şi continuă deranjează. satisfacţie. jenă.neplăcere. surpriză. timiditate sau ascunderea unor emoţii. bucurie.mânie sau. nas încreţit . op. la promisiune. în alt context. frustare. clipirea frecventă denotă anxietate. Dacă ne raportăm la privire. 245 – 246.

iar un grad mai mare de intimitate îl aduce mai jos. care denotă ostilitate şi mânie. sau prin orientarea deictică a privirii. solidaritate. expresie a sincerităţii sau acceptării. care vizează faptul că orientarea şi durata privirii nu se asociază numai cu interesul sau cu ostilitatea. Câteva elemente ale limbajului gesturilor ar fi: strângerea pumnilor. braţe deschise. 2. c) indicarea naturii relaţiei. ele întregesc comunicarea verbală şi se manifestă cu o frecvenţă foarte mare. Mişcarea corpului Principalele mijloace ale comunicării care sunt puse în evidenţă prin mişcările corpului sunt gesturile. privirea instaurează o proxemică vizuală. depinzând de context. chiar dacă. selectarea vorbitorului următor putând fi făcută pe căi lingvistice. mână 60 . amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea într-o convorbire oficială vizează. în cea mai mare parte a timpului.b) semnalul dat altor persoane că pot vorbi. ea putând semnala şi existenţa unui raport social de un tip anume. sau. care vizează faptul că interceptarea privirii cuiva aflat la distanţă. De natura relaţiei depinde şi amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea. În procesul comunicării gesturile ocupă un rol foarte important. De pildă. ce poate intra în contradicţie cu cea dintâi. d) compensarea distanţei fizice. ne face să ne simţim mai apropiaţi de el. rămânem departe unul de altul. determinare. stres. într-un loc aglomerat. într-o comunicare de grup. VI. 1. într-o regiune situată între bărbie şi zona coapselor. practic. În paralel cu proxemica spaţială. postura corpului şi comunicarea tactilă. un loc situat în mijlocul frunţii interlocutorului. în timp ce o conversaţie amicală coboară punctul ochit undeva între ochi şi gură.

fără nici o reţinere) diferă de cel al europenilor (controlat. aceasta comunică în primul rând statutul social pe care indivizii îl au. Modul în care americanii îşi încrucişează picioarele (relaxat. În ceea ce priveşte postura sau poziţia corpului. cel al bărbaţilor diferă de cel al femeilor. în timp ce oamenii din Sri Lanka redau acelaşi lucru prin mişcarea capului de la dreapta la stânga. De asemenea.la gură. dar uneori şi nelinişte şi preocupare. emoţii. Gestul de arătare cu degetul este considerat nepoliticos la noi. Posturile pe care le au oamenii. de orientare corporală şi de congruenţă/necongruenţă. cred că îl au. De exemplu. iar cea supusă în jos. expresie a surprizei şi acoperirea gurii cu mâna. Prin postura de includere/neincludere se defineşte spaţiul disponibil activităţii de comunicare şi se limitează accesul în cadrul 61 . corelate cu relaţia dintre ei atunci când sunt împreună au fost clasificate în trei categorii: de includere/neincludere. în SUA. poate indica detaşare. Urmările posturii corpului ne dau informaţii şi despre atitudine. tensiunea. competiţia. bâţâitul picioarelor fiind pus pe seama plictiselii. se constituie un mod în care oamenii se raportează unii faţă de alţii atunci când sunt împreună. O persoană dominantă tinde să ţină capul înclinat în sus. căldură sufletească. grad de curtoazie. prin mişcarea capului de sus în jos spunem „da”. de indicare. atent la poziţia finală). dimpotrivă. În general. trebuie să fim foarte atenţi la particularităţile şi diferenţele culturale. dar gesturile mâinilor au creat faima italienilor de popor pasional. înclinat pe scaun spre spate. mâinile ţinute la spate pot să exprime superioritate sau încercare de autocontrol. în timp ce europenii tind să fie destul de conştienţi de modul în care fac acest gest şi îl asociază în moduri diferite cu formalitatea. denotă interes extrem. capul sprijinit în palmă semnifică plictiseală. sau vor să îl aibă. Atunci când ne situăm pe tărâmul gestualităţii. insultă în Thailanda şi absolut neutru. mişcări largi. Un american va pune chiar picioarele pe masă dacă aceasta înseamnă o poziţie comodă sau dacă vrea să demonstreze control total asupra situaţiei. aplecarea corpului în faţă semnifică interesul faţă de interlocutor. Utilizarea gesticulaţiei excesive este considerată ca nepoliticoasă în multe ţări. nerăbdării sau stresului. Poziţia relaxată. iar palma (degetele) pe obraz. plictiseală sau auto-încredere excesivă şi apărare la cei care consideră că au statut superior interlocutorului. ca semn al ascunderii a ceva. sau al nervozităţii. Sub acest aspect.

acestea uşurează interacţiunea. În cazul în care există între comunicatori divergenţe de statut. aceleaşi atingeri putând comunica lucruri diferite. 48 Ibidem. de luare de braţ. delimitând cinci clase principale: a) atingeri care transmit emoţii pozitive. de puncte de vedere sau de opinii. modul de îmbrăţişare. înzestrate cu un potenţial meta-comunicativ de invidiat. prin modul de a da mâna. membrii unui grup pot forma un cerc.grupului. etc. De exemplu. forţa şi tipul de atingere depinde în mare măsură de vârstă. înclinarea capului înlocuieşte datul mâinii ca salut. Acest tip de comunicare diferă de la o cultură la alta. nu interacţionează sub nici o formă. la japonezi. iar mişcările verticale sunt proprii persoanelor cu putere de convingere. Postura de orientare corporală se referă la faptul că doi oameni pot alege să se aşeze faţă-n faţă (vis-a-vis) sau alături (paralel). b) atingeri în joacă. să-şi întindă un braţ sau picior peste intervalul rămas liber. 62 . prima situaţie comunică predispoziţia pentru conversaţie. Cât priveşte cea de-a treia postură. mişcările faţă-spate sunt proprii omului de acţiune. statut. p. schimbarea posturii interlocutorului declanşează în acest caz schimbarea posturii celui puternic implicat în comunicare. se consideră buni comunicatori. Participarea intensă conduce la postura congruentă (similară cu a interlocutorului). se consideră că cei care fac de obicei mişcări laterale. Comunicarea tactilă reprezintă acel tip de limbaj non-verbal care se manifestă prin frecvenţa atingerii. indicând prin toate acestea că accesul la grup este limitat. aceasta comunică intensitatea cu care o persoană este implicată în ceea ce spune sau face interlocutorul. În ceea ce priveşte modurile de mişcare ale corpului.. în timp ce la eschimoşi acest salut se exprimă cu o uşoară lovitură pe umăr. bătutul pe umăr. iar a doua indică neutralitate. pot să se întoarcă sau să se aplece spre centru. fără să angajeze răspunderea celui ce atinge. apar posturile necongruente: persoana nu priveşte spre interlocutor. Unii oameni evită orice atingere. 211. relaţie şi cultură. De exemplu. Stanley Jones şi Elaine Yarbrough au încercat să clasifice funcţiile comunicării tactile48.

a atitudinilor sau chiar a sentimentelor persoanei atinse. ca atare. la atingerea frunţii unui bolnav. modul de a percepe spaţiul în diferite culturi. cu cât o persoană este mai importantă. efectele simbolice ale organizării spaţiale. înălţime. distanţele fizice ale comunicării ţin de această disciplină. iar depărtarea excesivă poate comunica aroganţă.c) atingeri de control. În majoritatea culturilor europene. De pildă. care poate îmbrăca o multitudine de forme: de la susţinerea unei persoane care urcă şi coboară dintr-un vehicul. Proxemica Proxemica reprezintă limbajul spaţiului sau distanţa între interlocutori în procesul comunicării. atitudinile de dominare. nu pot fi efectuate decât unidirecţional. constituie. nu se apreciază apropierea cu mai mult de 40-50 cm decât în cazul celor din familie sau a persoanelor iubite. care impune o distanţă mai mare faţă de interlocutor. importanţă sau statut social superior. Dacă urmărim modul în care oamenii tind să-şi aleagă locul într-o încăpere (atunci când există posibilitatea de a alege) şi cum îşi marchează spaţiul personal (prin 63 . vizând dirijarea comportamentelor. ori a încheieturii. apropierea exagerată poate comunica ameninţare sau relaţii de natură strict personală. un parametru semnificativ. iar „invadarea” lui produce senzaţia de disconfort. acesta defineşte spaţiul intim. De asemenea. în majoritatea acestor cazuri se transmit şi informaţii afective. Gestul are mai multe implicaţii decât pare şi îmbracă nenumărate forme. Jocul teritoriilor. chiar dacă obiectivul urmărit este altul. VI.în afară. grad de intimitate. d) atingere rituală. Astfel. egalitate sau supunere sunt comunicate prin intermediul poziţiei mâinii celui ce iniţiază gestul de salut. e) atingerea în alt scop decât comunicarea propriu zisă. de asemenea. dintre care cea mai cunoscută şi mai frecvent utilizată este strângerea mâinii în semn de salut şi de despărţire. acestea implică o relaţie de dominare şi. apropiere . ea studiază relaţiile spaţiale ca mod de comunicare. în majoritatea cazurilor. Limbajul spaţiului trebuie interceptat simultan în funcţie de cinci dimensiuni: mărime. înăuntru . cu atât va tinde să aleagă o masă de birou mai mare.depărtare. forţa cu care se strânge mâna. 2.

atunci când este impusă. Modul îndepărtat: 15-40cm în mişcarea corporală („bula"). E. DISTANŢA INTIMĂ 49 Hall. parfum. De aceea. El tinde să dea o definiţie a culturii ca ansamblu de coduri şi va aplica această codificare în cea mai celebră lucrarea a sa. Astfel. The Hidden Dimension49. voce normală: sosire. familie. Edward. Inc. iar cele mari sunt asociate cu puterea. lucrare care reprezintă o adevărată gramatică a spaţiului. 1969. Orice spaţiu personal se organizează cu o parte interioară şi cu una exterioară. intimidate. rol minor al vocii sau manifestări vocale involuntare. evităm privirea celuilalt (ex. spaţiile mici sunt percepute ca fiind mai prietenoase. DISTANŢA Modul apropiat: 45-75 cm. publică: Modul apropiat: corp la corp: actul sexual şi lupta. New York. de bulă psihologică. voce normală. 64 . la o distanţă de un braţ. înalt şi cu mobilier masiv. el posedă zone private şi zone publice. dăm înapoi. calde şi intime. adeseori suntem intimidaţi intrând într-un spaţiu mare. miros şi parfum. O contribuţie importantă în domeniul proxemicii a avut-o Edward Hall. Probabil că acest tip de manager va lua deciziile singur şi stilul său de conducere este mai degrabă autocratic decât democratic. limita parfumului.împrăştierea foilor. Hall pleacă de la ideea că animalele au un teritoriu adaptat nevoilor lor şi că omul posedă şi el această noţiune de spaţiu individual. personală. Doubleday & Company. socială. viziunea precisă dereglată. Modul în care un manager foloseşte spaţiul în timpul şedinţelor poate comunica ceva despre personalitatea sa. devine evident ce vor acestea să ne comunice. discuţii pe stradă sau pe subiecte neutre. PERSONALĂ familiaritate Modul îndepărtat: 75-125 cm. voce şoptită. despre stilul de conducere şi luare a deciziilor. Managerul ce stă în spatele biroului indică lipsa dorinţei de acţiune. În general.:orele de vârf din metrou). privirea de sus în jos. limita contactului fizic cu celălalt. întinderea picioarelor etc). lumea nord occidentală comunică în funcţie de patru distanţe: intimă. statutul şi importanţa. rămas bun. The Hidden Dimension.

Culoarea afectează comunicarea sub următorul aspect: culorile calde stimulează comunicarea. monotonia. Verdele semnifică la europeni invidie.DISTANŢA SOCIALĂ DISTANŢA PUBLICĂ Modul apropiat: l. Discursul este foarte formalizat.25m-2. frontiere ale teritoriului social al unui individ care iau forma unui birou. unei mese. Semnificaţia culorilor poate fi diferită în diverse culturi. la americani este culoarea intelectualităţii. în timp ce aceste stări sunt exprimate la japonezi şi chinezi prin alb. în timp ce culorile reci inhibă comunicarea. comunicarea interpersonală e săracă. iar la asiatici semnifică puritate. Pentru europeni. poartă o mască (profesor . negru este culoarea tristeţii. iar cea de reflectare a ideilor într-o cameră cu mult verde.10m. extrovertiţi. 65 .10m-3. voce mai puternică decât în modul precedent. 3. iar în SUA comunism. roşu este asociat în China bucuriei şi festivităţii. în Europa dragoste. întâlnire în cerc închis). coeficient ierarhic (director general) sau nevoie de linişte (soţii când se întorc de la serviciu adeseori se aşează pentru aşi citi ziarul. omul politic sau actorul. iar cele pale de timizi. negru sugerează binele. Culorile strălucitoare sunt alese de oamenii de acţiune comunicativi. precum şi varietatea excesivă de culoare. Privirea nu mai fixează. gesturile stereotipizate. Gândirea creatoare are loc optim într-o încăpere cu mult roşu. Limbajul culorilor Culoarea. dincolo de percepţia şi trăirea ei afectivă. Locutorul joacă un rol social. negocieri impersonale. Modul îndepărtat: 7. în Japonia luptei şi mâniei. interlocutorul a devenit simplu receptor şi comunicarea spectacol. Distanţă administrativă: simplu client la bancă. Mod apropiat: 3. Pe de o parte. informaţia devine mai formală. echilibru între poziţionarea la acelaşi nivel şi vizibilitate. relaţii profesionale la birou.50m şi mai mult: celebrarea unui coeficient ierarhic. este şi o oglindă a personalităţii noastre şi deci influenţează comunicarea. unui ghişeu. De exemplu. iar în anumite ţări speranţă în timp ce galbenul comunică la europeni laşitate. VI. inhibă şi îi distrag pe comunicatori. voce plină şi clară. gelozie. iar albul răul. introvertiţi. la trei metri sau mai mult de soţiile lor). pe de alta spectatorii pasivi: feed-back-ul funcţionează la minimum. pentru a se destinde. care ţin interlocutorul la distanţă. Modul îndepărtat: 2. în cultura indienilor americani semnifică masculinitate.60m-7.50 m: semnificarea prezenţei colectivităţii. sunteţi primit din spatele unui birou. În ţările cu populaţie africană. la asiatici bucurie.60m. recepţie: comunicare verbală fără contact fizic.elevi.

în general. pentru a manipula. atunci când cineva îşi permite să ni-l structureze. Întârzierea poate irita şi insulta. limbajul timpului se poate folosi. Studiile sociologice au arătat că. De pildă. precum este ritmul (de exemplu: mâncăm de trei ori pe zi şi la anumite ore). Limbajul timpului Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este corelat cu: precizia timpului. respectul şi importanţa acordată. Sărbătorile şi ritualurile. oamenii de afaceri ştiu că în preajma sărbătorilor de iarnă se cumpără mai mult şi se lucrează mai puţin.VI. în mod voit sau nu. A veni mai târziu sau ceva mai devreme la o întâlnire de afaceri sau a fi punctual sau nu la o şedinţă are anumite semnificaţii: comunică atitudinea faţă de interlocutor sau faţă de activitatea respectivă. Cu privire la lipsa timpului se impune ideea că timpul este perceput ca pe o resursă personală limitată şi. se simt desconsideraţi şi inferiori ca statut social. percepţia statutului şi a puterii. modul în care fiecare alegem să îl folosim comunică atitudinea noastră faţă de cel care solicită o parte din această resursă. sunt marcate de timp. anotimpurile impun anumite activităţi şi un anume fel de viaţă clar situate în timp. de aceea. lipsa timpului sau timpul ca simbol. relaţia de comunicare pozitivă se dezvoltă proporţional cu frecvenţa interacţiunii (deci timp petrecut împreună). Similar. Cu cât oamenii sunt făcuţi să aştepte mai mult. Dacă nu acordăm timp pentru o anumită comunicare se va percepe ca neacordare de importanţă. cu atât ei se simt mai umiliţi. În ceea ce priveşte precizia timpului trebuie menţionat faptul că timpul este considerat ca ceva preţios şi personal şi. 4. Astfel. 66 . în general. fapt „exploatat” de unele fiinţe umane. acesta comunică diferenţa de statut. de asemenea. Timpul ca simbol reprezintă un aspect care ţine de o anumită obişnuinţă. supune şi controla sau pentru a comunica respect şi interes.

Pollock se ocupa de probleme de economie politică. Horkheimer) cercetări de economie şi istorie socialã a capitalismului. Benjamin . O dată cu preluarea conducerii de M. E. Marcuse – de filosofia socialã. sub conducerea lui Max Horkheimer. activitatea Institutului a fost reorientată spre cercetări de filosofie socială.de estetică. cuprindea iniţial grupul de cercetători reuniţi. la Institutul de cercetări sociale de pe lângă Universitatea din Frankfurt am Main. H. În activitatea institutului predominau (până la preluarea conducerii de M. Astfel. Th. Horkheimer. începând cu anul 1932. F.de sociologia literaturii. Şcoala de la Frankfurt Ceea ce numim astăzi Şcoala de la Frankfurt.VII. Adorno . Fromm -de 67 .

Teoria critică a societăţii Teoria critică a societăţii reprezintă una dintre concepţiile fundamentale dezvoltate în cadrul Şcolii de la Frankfurt.psihologie Toate aceste cercetări au generat în condiţii istorice. bine definite. 384. 68 . VII. teoriei kantiană a persoanei autonome. J. însuşindu-şi teza lui Fourier: “nimic nu poate justifica o civilizaţie. nici chiar reuşitele sale «culturale». Paris. În cadrul cercetărilor de filosofie socială a fost lansată o cercetare a problematicii situaţiei individului. 1973. 1.. Noua Stângã se reclamã de la socialismul utopic francez. b) cunoaşterea reală a societăţii capitaliste şi lupta pentru o societate mai bună nu pot fi realizate decât cu mijloacele materialismului. p. Herbert Marcuse et la Nouvelle Gauche. Dintre cele mai importante idei vehiculate în cadrul acestei teorii reţinem: a) postulează necoincidenţa perpetuă dintre concept şi realitate.M. dacã bogăţia unora nu este posibilã decât prin nefericirea celorlalţi”50. o teorie socialã care a servit (în unele din variantele sale) drept paravan ideologic mişcãrilor politice cunoscute sub denumirea de Noua Stângă. cadrul problematizărilor centrându-se în jurul doctrinei clasice a liberalismului. dacã ea este întemeiatã pe foamete şi opresiune. Edition Pierre Belfond. c) evoluţia social-istorică a dezvăluit relativitatea şi importanta social-politică a nevoilor şi disponibilităţilor naturale ale oamenilor 50 Palmier. rol demonstrat în teoria marxistă. condiţionării istorice a existenţei individului aşa cum apare aceasta în opera hegeliană şi a rolului hotărâtor al factorilor materiali în existenţa oamenilor.

aceasta s-a datorat înscrierii în coordonate filosofice. g) ţine să delimiteze teoria critică a societăţii. nu ale psihologiei (aceasta din urmă fiind considerată doar o disciplină complementară). cunoaşterea nefiind legată numai de condiţii psihologice. considerând că este nevoie de descrierea realităţilor social-istorice şi detectarea tendinţelor evolutive imanente. economie. psihologie. care presupune subordonarea economiei la nevoile indivizilor Teoria critică este solidară unui “materialism practic”. d) cunoaşterea societăţii capitaliste nu poate urma itinerariul stabilit în ştiinţele naturii (descrierea fenomenelor şi formarea de concepte pe baza raporturilor de asemănare). în istoria ei. ci şi de condiţii sociale. drept urmare se pune accent pe o psihologie diferenţiată a grupurilor care să studieze funcţia individului în procesul de producţie. Teoria critică a societăţii a fost elaborată de Horkheimer în studiul Teoria tradiţională şi teoria critică. se consideră că este legitim şi necesar ca în cunoaşterea societăţii să fie investigată dialectica nevoilor şi disponibilităţilor factorilor social-istorici. morale. Fundamentale pentru istorie sunt însă noţiunile economiei. destinul individului într-o familie de un anumit fel şi acţiunea forţelor sociale de formare a spaţiului social. Drept urmare. ştiinţa a intrat în conflict cu realitatea social-istorică dată. Baza teoriei critice a societăţii o reprezintă “societatea raţională”. istorie. În acelaşi număr al revistei. sociologie. e) o dată cu eroziunea societăţii capitaliste liberale are loc o cunoaştere radical critică la adresa acesteia. H. ca determinare a nevoilor şi disponibilităţilor umane şi a atitudinilor corespunzătoare. care 69 . pentru rezolvarea de probleme).De asemenea. pentru a explica specificul teoriei critice a societăţii. f) funcţia esenţială a cunoaşterii este critică (şi este întruchipată de filosofie). înţeles ca atitudine. iar în măsura în care. publicat în revista institutului în 1937. considerând că obiectivul final al teoriei critice este o societate în care nevoile indivizilor să fie centrul organizării sociale. un rol esenţial în cunoaşterea societăţii atribuindu-se psihologiei. fără a o lega pe aceasta de acţiunea istorică a unei clase sociale sau a unui partid politic. Marcuse publica studiul Filosofia şi teoria critică. cunoaşterea societăţii presupune o cercetare interdisciplinară (solicitând cercetători din diverse domenii: filosofie.

dar constituie mediul principal al împlinirii acesteia. . în care: . a deciziilor relevante pentru mersul istoriei 70 . Începutul investigării îl constituie “aspectul empiric” al relaţiei dintre teorie şi praxis. Problema formării voinţei politice. De asemenea. au un rol decisiv pentru destinul lor. literaturã universală). 2. . el vine spre aceastã şcoală de pe alte poziţii teoretice (filosofie. intitulatã Unele dificultăţi ce apar la încercarea de a mijloci teoria şi praxisul. Adevăratul loc în care se decide soarta libertăţii şi fericirii oamenilor reprezentându-l raporturile sociale. Habermas este alăturat de către comentatorii scrierilor sale grupului Şcolii de la Frankfurt. VII. Teoria societăţii concepută în intenţie practică J. psihologie.numeşte adresanţii care pot. Se pleacă de la premisa că interacţiunile moralpractice. 3.sesizează determinările obiective (raporturile cu natura şi raporturile sociale) şi posibilităţile a căror realizare este împiedicată în starea dată a acestor raporturi cu natura şi pentru care trebuie luptat. sunt abordate situaţii sociale date ca situaţii de „coerciţie” din perspectiva posibilei lor depăşiri.oferă o reflecţie asupra contextului de apariţie şi asupra anticipării contextului de aplicare. drept. Habermas elaborează şi promovează “teoria societăţii în intenţie practică” (în introducerea lucrãrii Teorie şi praxis. să se edifice asupra rolului lor emancipativ potenţial în procesul istoric.indică condiţiile în care o conştiinţă de sine a istoriei speciei este obiectiv posibilă. ele nu sunt primordiale pentru existenţa umană. în mediul cărora oamenii trăiesc şi acţionează. VII. istorie. cercetarea materializându-se într-un şir de studii consacrate problemei evoluţiei sferei publice în capitalismul modern. Existã două elemente care leagã materialismul de adevărata teorie a societăţii: grija pentru fericirea oamenilor şi convingerea că această fericire nu poate fi atinsă decât printr-o modificare a condiţiilor materiale de existenţă. J. cu ajutorul teoriei.

Habermas considera că reproducerea socio-umană în condiţiile creşterii complexităţii sistemelor sociale poate fi luată sub control prin intermediul comunicării.Primele scrieri ale lui J. care este echivalentul muncii şi o acţiune comunicativă. Habermas va aborda “societatea administrată” din punctul de vedere al modificării suferite de viaţa politică. Habermas Teoria acţiunii este fundată pe conceptul de praxis. Teoria acţiunii la J. acestea se pun în privinţa organizării raţionale. adică asigurarea cadrului unei 71 . în raport cu un scop. VII. mai ales a celor de acţiune. Problemele practice se pun în privinţa admiterii sau respingerii normelor. l-a numit “societatea administrată”. VII. Habermas culminează cu circumscrierea unui fenomen pe care Şcoala de la Frankfurt. J. de la forma discuţiei publice a problemelor de interes general la forma rezervării elitare a deciziilor şi a dispunerii de persoane. a mijloacelor şi. care rezolvă „probleme tehnice” şi dispoziţia asupra proceselor sociale. ale căror pretenţii de validitate putem să le susţinem sau să le contestăm cu temeiuri. ce nu se reduc la „probleme tehnice”. Conceptului de praxis îi corespund două tipuri de acţiuni: o acţiune instrumentală. Acest lucru presupune luarea sub control a sensului. echivalent al interacţiunii. Delimitarea acestor două tipuri de acţiuni este operată din punctul de vedere al unei teorii a societăţii orientată spre critica socială. 5. ea vizând şi distincţia dintre dispoziţia asupra proceselor naturale. în faza ei târzie. 4. Pragmatica universală J. respectiv. Pentru abordarea şi depăşirea acestei înstrăinări este nevoie de articularea şi promovarea de strategii teoretice. În ceea ce priveşte problemele tehnice. care rezolvă „probleme practice”. în privinţa alegerii raţionale între mijloace alternative pentru scopuri date (valori si maxime). “Societatea administrată” aduce cu sine o nouă formă de înstrăinare: tratarea persoanelor ca obiecte de manipulat (specifică capitalismului târziu).

se impune cercetarea acesteia din punctul de vedere al constituirii ei ca mediu al vieţii sociale. -> analiza logică şi lingvistica structurală. al asigurării condiţiilor pentru atingerea scopului. Datorită rolului structurant pe care îl are limba. J. care stabileşte corelaţii empirice de o anumită generalitate între structura lingvistică şi structura socială. -> stabilirea condiţiilor ce trebuie reunite pentru atingerea consensului. -> un caracter descriptiv. aceasta se extinde şi cuprinde acordul celor ce 72 . -> abordarea proprietăţilor formale ale limbii. care viza o abordare a comunicării. -> cercetarea structurii limbii din punctul de vedere normativ. Cercetarea limbii presupune trei etape: a) etapa lingvisticii.comunicări sociale lipsite de blocaje ancorate în chiar structura comunicării. Habermas include nu numai componente tehnice şi psihologice ale comunicării. ci şi componente sociale şi instituţionale. expresia limbii. Acesta consideră că în comunicare se pun nu doar probleme tehnice. recunoaşterea reciprocă a vorbitorilor sau recunoaşterea de către aceştia a normei interacţiunii lor). Habermas a elaborat o teorie generalã a comunicării. În ceea ce priveşte înţelegerea. Urmărind să stabilească diferenţa specifică a limbii în raport cu alte medii (munca) şi să identifice conexiunile limbii cu celelalte medii (munca şi reflexivitatea). ce presupune: -> trecerea de la analiza formală la analiza materială a limbii. Teoria comunicării a lui J. mijlocind toate procesele vieţii sociale şi reorganizând comportamentul individual sub imperativul vieţii sociale. c) pragmatica. care presupune: -> delimitarea între limbă şi limbaje. determinarea condiţiilor ce trebuie satisfăcute pentru ca înţelegerea să poată fi atinsă în comunicarea socială. b) etapa sociolingvisticii. ci şi probleme social-umane (precum. care presupune: -> folosirea limbii ca o activitate de un fel aparte. are în societate rolul unui “transformator”. anume: înţelegerea şi implicit. ca acţiune comunicativă. ţinând de transmiterea rapidă şi nedeformată a informaţiei. Comunicarea verbală. ca urmare a împărţirii şanselor sociale la exercitarea de roluri în comunicare. dar şi o abordare a structurii funcţiilor şi rolurilor sociale.

177. una lingvistică. reconstrucţia raţională.comunică asupra normelor interacţiunii lor: “între membrii unei comunităţi lingvistice se realizeazã un acord în privinţa justeţei unei exprimări relativ la un fundament recunoscut în comun”51. totdeauna subîntinse ce exprimări verbale: “În contextele interacţiunii aceste trei clase de exprimări verbale şi extraverbale sunt totdeauna legate. care cere reciprocitatea comportamentului şi a aşteptărilor de comportament. În interacţiunile mute 51 Habermas. o pretenţie ce se referă la autoprezentarea vorbitorului şi o pretenţie care se referă la norma interacţiunii vorbitorului cu ascultătorul. 5. În comunicarea socială intervin nu numai acte de vorbire. Jürgen. Cadrul în care pot fi explicate proprietăţile sintactice şi semantice ale limbii devine pragmatica universală. în cazul omului. Putem vorbi de o nouă formă a reflecţiei. asumate tacit cu orice act de vorbire. care duce la identificarea condiţiilor posibilităţii limbii. Suhrkamp. 1975. Exprimările extraverbale sunt. 1. Was heisst Universalpragmatik? în Sprachpragmatik und Philosophie. acţiuni propriu-zise şi gesticulaţia. ci presupune o identitate a semnificaţiei. aceasta studiază “condiţiile posibilităţii înţelegerii în limbă în general” şi oferă baza pentru explicarea comunicărilor sistematic distorsionate şi a proceselor de socializare deviante. bazată pe posibilitatea de critică reciprocă a comportamentului orientat de reguli. ci şi exprimări extraverbale. cogniţiei şi acţiunii. Discursul -formă a comunicării Teoria comunicării trebuie înţeleasă ca teorie a înţelegerii prin intermediul unor acte de vorbire care ridică mereu patru pretenţii de validitate: o pretenţie cognitivă. Frankfurt am Main. Aceasta nu se reduce la o preluare exactă a conotaţiei exprimărilor. Pragmatica universală abordează comunicarea din punctul de vedere al condiţiilor interactive ce trebuie să fie întrunite pentru a atinge scopul comunicării: înţelegerea VII. p. 73 . de cunoaştere şi acţiune şi care are natura unui sistem de reguli anonim şi forma unor “cunoştinţe intuitive”.

. ci căutam să restabilim un acord care a fost problematizat şi care a existat în acţiunea comunicativă. aceasta presupune un consens. exprimările lingvistice sunt cel puţin implicate”52. Editura Politică. . emancipându-se complet de acţiuni şi gesturi Solubilitatea celor patru pretenţii de validitate are o importanţã decisivă în teoria comunicării la J. Discursul se deosebeşte de acţiunea comunicativă prin conţinut şi prin status. teoreticianul distinge între două forme ale comunicării: acţiunea comunicativă (interacţiunea) şi discursul.susţinerile în judecăţi. 200. În funcţie de această solubilitate. întemeierea discursivă transformând : . Preliminarii la o teorie a competenţei comunicative.> susţinerilor şi explicaţiilor (se comportă astfel?.explicaţiile în explicaţii teoretice. Jürgen. de ce nu te-ai comportat altfel?). de ce se comportă astfel?). La asemenea întrebări se răspunde în discursuri. p. -> justificărilor (de ce ai făcut aceasta?. exprimările verbale se despart de cele extraverbale.justificările în justificări teoretice. persoane şi exprimări). Pe treptele mai evoluate ale comunicării. 74 . . Bucureşti. În ceea ce priveşte interacţiunea dintre vorbitor şi ascultător. Prin discurs nu se schimbă informaţii. sub forma: -> lămuririlor (cum înţelegi aceasta?. discursul presupune despărţirea problemelor validităţii de cele ale genezei şi formulează rezerve cu privire la existenta obiectelor acţiunii comunicative (lucruri şi evenimente.(acţiuni şi gesturi).lămuririle în interpretări. cum trebuie să înţeleg aceasta ?). în Cunoaştere şi comunicare. 1983. Habermas. a cărui deranjare naşte întrebări. 52 Habermas. .

75 . comunicarea fiind chiar cea care înnoieşte radical formele dominării sociale.VIII. Caracteristicile comunicării în câmpul social sunt: • asimetria. Modurile de exercitare a dominaţiei sociale prin comunicare se dezvoltă la iniţiativa diverselor instituţii sociale şi este un catalizator al schimbării sociale. Comunicarea – proces de influenţare socială Orice act de comunicare implică anumite grade de influenţare. neimplicând doar acceptarea pasivă a anumitor opinii sau aderarea la anumite modele de comportament. rezultat al importanţei crescânde a dispozitivelor comunicaţionale folosite astăzi de cea mai mare parte a instituţiilor sociale care îi pun pe subiecţii cetăţeni în situaţie de „interacţiune parţială”.

Abilitatea de a-l influenţa pe celălalt depinde de două componente: anumite proprietăţi ale agentului. cit. Ibidem. comunicarea poate fi folosită pozitiv. numite baze motivaţionale ale puterii54. o mare similitudine de gândire şi comportament între transmiţător şi receptor. • politică se suprapune uneori cu cea publică. pe care autorii le numesc resurse de putere şi anumite nevoi sau valori ale persoanei influenţate. Definirea spaţiului public 53 54 Apud. T. fie. Parsons sugerează că un actor social poate încerca să obţină conformarea altuia fie influenţându-i intenţiile. 76 . în cadrul argumentaţiei raţionale. Mai mult. Parsons. pur şi simplu. nu poate fi eficientă decât dacă este acceptată de receptor. Influenţa. dispozitivele comunicaţionale vor ajuta la compatibilizarea mişcării de individualizare a practicilor sociale cu participarea la spaţiul public). op. În ceea ce priveşte conceptul de influenţă. interactiv). Denis. Cea mai bună caracterizare a influenţei ca un concept distinct faţă de cel de putere a fost făcută de T. în acest sens. în special în cadrul unui proces de interacţiune socială intenţionată. chiar şi în forma extremă a persuasiunii. McQuail. discurs fărâmiţarea în spaţii care se juxtapun sau chiar se suprapun (comunicarea o participare diferită în funcţie de clasă şi grup social (acces la media în tendinţa spre o anumită întrepătrundere cu viaţa profesională precum şi persuasiv. şi negativ. influenţa este un mijloc simbolic de persuasiune.• diversificarea modalităţilor de exercitare (discurs argumentativ. VIII. Acesta consideră influenţa un „mecanism generalizat prin intermediul căruia sunt determinate atitudinile şi opiniile” 53. activând anumite obligaţii ale celui supus procesului de influenţare. fie manipulând în beneficiul său situaţia în care acesta se află. Astfel.. 149. p. • cu spaţiul privat. acesta poate însemna fie a-l determina pe altul să ţi se conformeze. 1. comunicarea publicitară de asemenea). • funcţie de modalităţile de exercitare a controlului social).

75. Noţiunea de spaţiu public constituie elementul conceptual de bază al analizei pe care J. care cere puterii reglementări legale ale funcţionării relaţiilor economice şi sociale prin elaborarea unor legi cu valabilitate generală şi care acţionează totodată ca opinie publică. Prin spaţiu public el înţelege acea sferă în care „reuniţi ca public. 77 . Editura Comunicare. săşi exprime şi să-şi publice liber opinia lor asupra problemelor de interes general. Stănciugelu. Mai mult. Manifestare a intereselor indivizilor în spaţiul public.ro. VIII. opinia publică va avea o dublă funcţie: de legitimare a normelor publice. Tran.. Habermas55 spaţiul public s-a constituit ca loc de mediere între societatea civilă şi stat. ca unică sursă de legitimare a acestor legi”56. 2. Jürgen. loc în care se formează şi se exprimă opinia publică. 57 Apud. Bucureşti. înlocuind structurile tradiţionale de socializare cu propriile instrumente de comunicare. a legilor şi cea de instanţă publică raţională de judecare şi critică a puterii. Această analiză integrează următoarele concepte: opinia publică. Comunicarea în spaţiul public Din punctul de vedere al comunicării. spaţiul public traduce fenomenul 55 Habermas. Vasile.Definirea spaţiului public este legată de concepţia lui Jürgen Habermas. graţie mai ales ştiinţelor umane. cit. 107. După J. Habermas o realizează asupra relaţiei dintre comunicarea de masă şi democraţie. În cadrul acestei sfere publice se dezvoltă o conştiinţă politică. dacă societatea civilă este istoric anterioară naşterii spaţiului public şi îi condiţionează cel puţin teoretic apariţia. cetăţenii tratează neconstrânşi sub garanţia de a putea să se întrunească şi să se unească liberi. interesant este demersul lui Paul Beaud57. care considera faptul că autonomizarea socialului îl somează pe fiecare individ să se considere un individ social şi să găsească în social noi norme ale apartenenţei şi ale integrării sale. Astfel. De aceea se impune a se avea în atenţie distincţia dintre societatea civilă şi spaţiul public. p. mass-media şi actorii politici. p. op.. spaţiul public ar intra în fosta sferă privată. 2005. Sfera publică şi transformarea ei structurală. 56 Ibidem. Irina.

dispozitivele comunicaţionale se confruntă cu strategiile sociale şi sunt obligate să se adapteze raporturilor sociale. În ciuda forţei lor. (care nu se dezvăluie ca atare. în sensul că democraţia face din aproape toate problemele propriul obiect de confruntare şi negociere. să se ajungă la o asemenea concluzie. Influenţă şi manipulare în spaţiul public contemporan Ideea spaţiului public reliefează accente critice şi provocări de ordin etic pe care sistemul socio-economic şi politic actual le aruncă specialiştilor în comunicare. pericolul se naşte din descoperirea posibilităţii de manipulare şi de control a câmpului social prin utilizarea potenţialului simbolic al comunicării. dacă procesul de comunicare. Totuşi. Cu alte cuvinte. VIII. 3. Ni se pare eronat ca. Astfel. ci o posibilă utilizare a acestui sistem de către persoane interesate în acest sens. căci ele iau de obicei aparenţa interacţiunii sau chiar a convivialităţii). căci aceste tehnici nu ţin doar de ordinul simbolicului şi cu atât mai puţin pot fi analizate ca „punere în practică” a unui simplu artefact. prin caracteristicile sale (îndeosebi prin relaţia de influenţă şi putere ce se stabileşte între sursă şi destinatar) face posibilă manipularea. plecând de la constatarea pregnanţei tehnicilor de comunicare şi a pătrunderii lor în toate câmpurile sociale. manipularea nu este un efect automat al funcţionării sistemului de comunicare. Abundenţa de critici a noului spaţiu public se concentrează pe două acuze: statul este hipertrofiat şi impregnat de o raţionalitate tehnicistă.de politizare a celei mai mari părţi a problemelor cu care se confruntă societatea. participând însă în acelaşi timp la „reclădirea” lor. Complexitatea spaţiului public de astăzi este o invitaţie la a-i înţelege mai bine marile articulări. iar mişcările sociale care i se opun întreţin puţine legături unele cu altele. numai intenţia celui care iniţiază procesul face ca acesta să 78 .

ci inocularea unei înţelegeri convenabile. Funcţionarea sistemului comunicaţional limitează efectele exercitării influenţei. Pierre. Spre deosebire de influenţa de tipul convingerii raţionale. 1986. ci şi capacitata de a le interpreta şi a le judeca în funcţie de situaţia sa personală şi socială. Economia bunurilor simbolice. Bucureşti. Raymond. Editura Meridiane. efectele manipulării sunt limitate de însăşi funcţionarea normală a sistemului. Teoria comunicării dezvoltată pe linia sociologiei acţionale a lui R. recurgându-se atât la inducerea în eroare cu argumente falsificate. Boudon 59 refuză însă abordarea pur mecanicistă a acestei probleme şi consideră că în locul unei manipulări în sens unic ar trebui luate în considerare ajustările reciproce dintre emiţătorii şi receptorii mesajului. Bourdieu 58). care contribuie la reprimarea eficientă a unor aspiraţii care nu pot fi satisfăcute altfel la nivelul receptorului. chiar şi în forma extremă a persuasiunii.fie manipulativ. Intenţiile reale ale celui care transmite mesajul rămân insesizabile primitorului acestuia. Editura Humanitas. 79 . Bucureşti. Unii analişti consideră manipularea drept o metodă de substituire a violenţei fizice printr-o violenţă simbolică (P. Coord. de credinţele. 2) efectele comunicării sunt mai mari atunci când mesajul este în acord cu 58 59 Bourdieu. singurul remediu este responsabilitatea etică pe care ar trebui să şi-o asume emiţătorul mesajului. cât şi la apelul la palierele non-raţionale. Putem distinge astfel între o „manipulare” ca efect de sistem la nivelul destinatarului. nu poate fi eficientă decât dacă este acceptată de receptor. 23 – 64. În situaţiile de comunicare prin influenţare (şi este cazul întregului proces de comunicare realizat în spaţiul public) influenţa. opiniile. datorată poziţiei de putere şi influenţă de care se bucură sursa şi o „manipulare voită”. Boudon consideră că receptorul are nu numai capacitatea de a selecţiona mesajele care îi parvin. ideile. cu rea intenţie din partea sursei. în cazul celei de-a doua. Astfel: 1) schimbarea în direcţia încurajată de sursă va fi cu atât mai mare cu cât monopolul respectivei surse de comunicare asupra receptorului este mai complet. 2006. aşteptările sale. Boudon. Dacă în primul caz. Tratat de sociologie. prin manipulare nu se urmăreşte înţelegerea mai corectă şi mai profundă a situaţiei. R. pp.

precum şi cu dispoziţia receptorului. IX. chiar dacă este despărţit din punct de vedere spaţio- 80 . Comunicarea de masă IX. Abia în aceste condiţii se poate spune că acest tip de comunicare face posibilă transmiterea unui mesaj către un public variat şi numeros. în care individul nu este angajat sau care nu se raportează la predispoziţiile sale. periferice. 4) probabilitatea reuşitei influenţei este cu atât mai mare cu cât receptorul acordă un prestigiu şi o credibilitate mai mare sursei mesajului. care îl recepţionează simultan. Deşi începuturile comunicării de masă pot fi situate în secolul al XV-lea datorită inventării tiparului. 3) comunicarea de masă poate fi eficientă şi poate produce o schimbare de atitudine în probleme nefamiliare. după prima conflagraţie mondială. o dată cu dezvoltarea mijloacelor tehnice în domeniul audio-vizualului. ceea ce implică unele trăsături specifice.opiniile şi credinţele existente. 1. aceasta este pregnantă în secolul al XX-lea. Conceptul de comunicare de masă Nu putem defini conceptul de comunicare de masă fără să ţinem cont de faptul că este vorba despre un ansamblu de fenomene socio-culturale strâns legate de evoluţiile în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

mijloacele de comunicare şi se traduce. la nivelul cunoaşterii comune. 118. Chiar mass-media semnifică şi are o cuprindere mai mare decât cea de mijloace. De cele mai multe ori.temporal de sursă. Stănciugelu. vasta lor rază de acţiune. op. Confuziile care se fac în acest sens limitează sensurile conceptelor printr-un reducţionism simplist. inadecvat. „Termenul medium (la plural media) este un cuvânt de origine latină. un canal de televiziune. afişul publicitar.antrepenorii de presă şi personalul lor). p. ca o standardizare a consumului de produse culturale şi. mijloacele tehnice de transmitere a mesajelor) există diferenţe vizibile. cit. este un profesionist al comunicării. iar mass-media reprezintă mijloacele de comunicare pentru un mare public. Noţiunea de mass înseamnă de fapt un public numeros. care nu pot fi ocolite sau trecute cu vederea. în acelaşi timp ca un nivel scăzut de receptivitate. El desemnează în principiu procesele de mediere. casetele sau videocasetele. inventate şi utilizate în civilizaţiile moderne şi având drept caracteristică esenţială marea lor forţă sau putere. cu expresia comunicaţiile de masă”60. cinematograful. Expresia mass-media nu poate şi nu trebuie să înlocuiască noţiunea de comunicare de masă. Din această perspectivă. înţeleasă ca mesaje şi procese de comunicare şi mijloace de comunicare (instrumentele comunicării. ca o simultaneitate a receptării pe o arie largă. cartea. conceptul de comunicare de masă 60 discursurile. Irina. Între noţiunile de mass-media şi comunicare de masă sau mijloace ale comunicării de masă nu poate există o sinonimie perfectă. Vasile. de asemenea. un ziar (grupuri sociale specializate . în acest caz. transplantat într-un ansamblu anglo-saxon. în general. telegraful sau scrisul. Prin urmare. dar poate fi înţeleasă şi ca o amplitudine socială a mesajului. un jurnalist o „persoană instituţionalizată” sau o organizaţie de comunicare.. şi cuvântul. benzile. un public de masă. media semnifică mijloace de comunicare. presa. telefonul. Între comunicare de masă. În această categorie se înscrie radiodifuziunea şi televiziunea. şi după opinia lui Marshall McLuhan chiar Apud. 81 . comunicarea de masă este identificată drept mass-media. Emiţătorul.. un post de radio. Tran.

receptarea de masă. 2. pe categorii de interese. cât şi în ceea ce priveşte calitatea ziarelor. cât şi de difuzarea de masă. atât în ceea ce priveşte tehnica de imprimare. Ulterior.este definit în sens unilateral. În 1848 se constituie prima agenţie de presă americană . canale de difuzare colectivă. de apartenenţă socială şi politică. 82 . Acesta este şi motivul care îi determină pe unii teoreticieni să prefere noţiunile de tehnici de difuzare colectivă. de pregătire intelectuală etc. creându-se în mod artificial o despărţire între cultura înaltă. producţia de masă. în 1832 Charles Auguste Havas înfiinţează la Paris un birou de ştiri. În secolul al XlX-lea presa cunoaşte atât o creştere spectaculoasă a numărului de ziare şi a tirajului lor. a elitelor sociale şi cultura de masă.agenţiile de ştiri – născându-se astfel şi publicul modern. corporaţii. sociale. ea dispune de toate posibilităţile (tehnice. Revoluţionarea tehnicii imprimeriei şi inventarea rotativei.Associated Press.00018. a unor trusturi. marcată de apariţia unui mare număr de ziare şi în tiraje impresionante. Produs al erei industriale. de profesie. simplist. culturale) pentru apariţia unor ziare de mare tiraj şi la preţuri accesibile unui public de masă. care în 1835 va deveni agenţia de presă Havas. ajungându-se ca între anii 1860-1870 în ţări ca Franţa. vârsta de aur a marilor cotidiane este aceea a anilor 1890-1920. dar şi apariţia unor organizaţii comerciale. de vârstă. Anglia sau Statele Unite ale Americii să se imprime 12. o agenţie internaţională. au avut consecinţe extrem de favorabile asupra producerii ziarului. Secolul al XX-lea a adus o extraordinară îmbogăţire şi diversificare a presei. consumul de masă. economice. Mijloace de comunicare de masă Istoria mijloacelor folosite în comunicarea de masă este destul de recentă.000 exemplare pe oră. ia naştere la Belin. În secolul al XIX-lea apar şi instituţii specializate în comunicarea de masă . concerne. în 1849. Astfel. Este unanimă aprecierea că. care-şi propunea să ofere ziarelor ştiri din diverse domenii. agenţia Wolf iar în 1851 este creată agenţia engleză Reuter. de exemplu. interesate atât de producţia de masă. deoarece are la bază descoperiri rezultate ale revoluţiei industriale. IX. Presa este desigur cel mai vechi mijloc de comunicare de masă. aducătoare de profit. cât şi o diversificare a acestora.

a unei prese specializate (cu caracter sportiv. 61 62 Tofler. primul massmedium”61. caracteristic societăţilor agrare. pp. Noile fabrici aveau nevoie de o forţă de muncă omogenă conducând la inventarea mass-media pe bază tehnologică. ceea ce a dus la naşterea oficiului poştal. a telefonului. „îşi specializează produsele imagistice şi trimite imagini. Powershift . Privind evoluţia mass-media din perspectivă istorică. a presei centrale. a unei prese literar-artistice. Editura Antet. Bucureşti. ochite cu grijă”63. economic. p. revistele. categorii de vârstă şi profesiuni. idei şi simboluri diferite unor segmente de populaţie. radioul şi televiziunea. filmele. „majoritatea comunicaţiilor circulau din gură în gură şi faţă-n faţă. 349 – 350. trei valuri. de popularizare ştiinţifică. Caracteristic pentru această etapă este că presa cunoaşte în paralel un proces de diversificare şi unul de specializare. de fapt. Alvin. astfel. a unei prese a elitelor intelectuale. a unei prese pentru femei. Într-o lume fără ziare. cit. pieţe. Alvin Toffler distinge trei moduri diferite de comunicare. la care nu au acces decât cititorii avizaţi. existenţa unei prese politice. radioului. ca instrument al comunicării de masă. În Primul val. au devenit principalele instrumente de masificare în societăţile industriale”62 afirmă Alvin Toffler. Sistemul de comunicare specific celui de Al doilea val avea la bază producţia de masă din fabrică şi presupunea apariţia mai multor comunicaţii la distanţă. radiou sau televiziune. singura cale ca un mesaj să atingă o audienţă de masă era aceea de a aduna mulţimea. a presei de scandal etc. cinematografului. ai unor grupuri restrânse. op. Toffler.Puterea în mişcare. a fost determinată de tehnologia din domeniul electricităţii şi electronicii. Mulţimea a fost. 1995. Spre deosebire de sistemele anterioare. televiziunii. O etapă deosebit de importantă în dezvoltarea comunicaţiilor moderne. Este perioada care marchează apariţia telegrafului. în termenii săi. dar şi locale. fiecare capabile să transmită acelaşi mesaj simultan spre milioane de receptori. 350. care exprimă opiniile unor grupuri sociale sau politice. Se poate constata. juridic etc). în cadrul unor grupuri foarte mici.comercializarea şi difuzarea lor. după opinia sa.. 63 Ibidem. Alvin. sistemul din Al Treilea Val. grupări etnice sau ca stil de viaţă. „ziarele. pentru copii şi adolescenţi. 83 . a telegrafului şi a telefonului. fonografului.

Această diversitate a mesajelor şi mediilor de transmisie este explicată prin caracterul tot mai eterogen al forţei de muncă. Aceasta este şi cauza pentru care Alvin Tofler crede că „de-masificarea” a devenit o trăsătură cheie a noului sistem de informare. În ultimele decenii ale acestui secol o nouă descoperire se impune în comunicarea de masă: calculatorul. El este instrumentul care permite ca informaţiile să poată fi păstrate şi prelucrate în diverse moduri cu o maximă rapiditate. Prin capacitatea sa extraordinară de a memora cantităţi imense de date se modifică profund modalitatea de comunicare, calculatorul ocupând un rol fundamental în evoluţia societăţii, în general, a presei, în special. În lumea presei calculatorul devine nu numai o importantă bancă de date, ci şi o modalitate modernă de editare, prin prelucrarea ştirilor, punerea lor în pagină, titrarea lor, realizarea propriu-zisă a ziarelor şi revistelor. Uriaşul potenţial de comunicare al calculatorului rezultă din introducerea tehnologiei informatice care, în esenţa ei, este profund comunicaţională. Procesul de informatizare determină transformări substanţiale în sfera comunicării. Se modifică mediul de comunicare, care devine unul specializat, destinat doar cunoscătorilor, fapt care provoacă anumite inegalităţi în procesul comunicării. Totodată, se impune tendinţa de mondializare a contextului comunicării, ceea ce înseamnă integrarea comunicării într-o industrie a comunicării, care conduce la asigurarea accesibilităţii ei. IX. 2. 1. Comunicarea prin Internet Internetul a revoluţionat lumea computerelor şi comunicaţiilor. Invenţii ca telefonul, radioul, computerul au format solida fundaţie pe care stă Internetul, acesta fiind cel mai folosit multimedia la ora actuală. Internetul este un mecanism de difuzare a informaţiei şi un mediu de colaborare şi interactivitate între indivizi şi calculatoare fără limite de ordin geografic. Prima idee despre o reţea globală de acest tip a fost concepută în 1962 de către J.C.R. Licklider, care a avansat conceptul de „galactic Network". Ideea a părut destul de interesantă, iar în 1966 era prezentată în cadrul unei conferinţe ARPANET (Advanced Research Projects Agency). La sfârşitul anului 1969 proiectul era pus pe picioare de

84

către Departamentul de Apărare al SUA, pentru a asigura transferul informaţiilor în cazul unui război ce ar fi făcut ca folosirea celorlalte linii de comunicare să fie imposibilă sau periculoasă. Pornită acum 30 de ani ca unealtă servind unui scop militar, Internetul a ajuns să domine lumea comunicării. Reţeaua a fost prezentată public la Conferinţa Internaţională de Computere şi Comunicaţii în 1972. Cercetători din diferite state ale lumii au avut posibilitatea de a vedea şi de a învăţa despre „reţea”. În anul 1986, Fundaţia de Ştiinţe Naţionale începe dezvoltarea NSFNET (National Science Foundation), care acum reprezintă coloana vertebrală pentru Internet în Statele Unite; acest mijloc de comunicare dezvoltându-se foarte repede, aşa cum nici unul dintre mijloacele de comunicare nu s-a dezvoltat vreodată. Internetul este o gazdă primitoare: există site-uri ce protestează faţă de politicile considerate nedrepte, sau site-uri create de unii pentru a-şi reprezenta naţiunea. Internetul a evoluat enorm, modul în care comunităţile se manifestă prin intermediul acestuia variind de la comic la dramatic. Astfel, Internetul poate fi deopotrivă un imens Disneyland, o tribună politică, sau chiar biserică. Legătura dintre societatea actuală şi Internet este foarte strânsă, mărturie stând miliardele de dolari ce „navighează” de la magazinle on-line către producători şi ritmul ameţitor cu care reţeaua se extinde. Proclamând instalarea unei noi ere în istoria Internetului, începând cu anul 2000, Bill Gates a declarat: „Paginile web se vor transforma radical, în anul ce vine, din simple furnizoare de informaţii în centre de servicii interactive, care vor permite utilizatorilor acces rapid la datele, bunurile şi serviciile pe care le doresc. Ne aflăm în faţa unei explozii de tehnologii noi, instrumente şi reţele noi care vor transforma în întregime know-how-ul informaţional actual. Internetul devine o platformă puternică prin intermediul căreia companiile vor oferi o gamă infinită de servicii, o platformă accesibilă atât prin reţele de transmisie prin cablu, cât şi prin reţele de comunicaţii mobile”64. În ceea ce priveşte tânăra generaţie de utilizatori, Bill Gates afirma: „copii care se nasc în era Intemetului - aşa numita Generaţie I - vor trebui să facă faţă provocărilor şi oportunităţilor generate de acest impact tehnologic de o nemaiîntâlnită amploare”65.

64 65

Apud., Tran, Vasile, Stănciugelu, Irina, op. cit., p. 126. Ibidem.

85

Maria Cornelia Bârliba vede în computer un erou mitic al epocii contemporane şi caută răspunsuri privind evoluţia relaţiei om-calculator în perspectiva viitorului: „Vom putea gândi calculatorul ca având dreptul să ocupe un anume loc într-un “tablou al elementelor” existenţei? Va apărea în perspectivă un nou Mendeleev, care să descopere acest loc destinat calculatorului şi generaţiilor sale? Vom învăţa o nouă istorie, o istorie comună, a umanului care se dezvoltă paralel sau concordant cu generaţiile electronice? (…) Va fi computerul eroul comunicării? Fără genealogie olimpiană, posedând “magii” contemporane şi viitoare, acesta va modifica destinul oamenilor, va participa la apariţia unei noi meniri a omului în Univers? 66 ” se întreabă autoarea. Şi tot ea formulează un răspuns fără echivoc: „Computerul va universaliza nevoia de dialog a fiinţei umane într-o formă contemporană, dar, mai ales, în forme ale viitorului comunicaţional. La fel ca Dialogurile platoniciene, poate nu va formula concluzii şi va păstra cu grijă frumuseţea şi bogăţia limbii naturale, aşa cum opera filosofului antic devenea idealul limbii clasice greceşti. Tehnologia informaţională va da fiinţă unei noi realităţi, existenţa artificială. Prin codurile şi limbajele sale, ea va aspira nu numai la siguranţa şi destinderea sensurilor univoce, ci şi la participarea la procesul mai larg al democratizării vieţii sociale”67. IX. 3. Industrializarea comunicării sociale Apariţia şi funcţionarea tiparului a permis multiplicarea bunurilor culturale şi, prin aceasta, difuzarea lor pe arii geografice din ce în ce mai largi şi în medii sociale din ce în ce mai diverse. Astfel, relaţii de comunicare ce ar fi trebuit, anterior acestei epocale invenţii, să reunească grupuri restrânse de persoane, au pus în legătură nenumărate alte persoane. Aceşti indivizi sunt străini de autorul comunicării, nu au o legătură directă cu el şi beneficiază de un duplicat al mesajului iniţial. Din dorinţa de a asigura o arie de cuprindere cât mai mare a mesajelor, dar şi de a amplifica durata acestora, oamenii au inventat noi şi noi mijloace tehnice. Direcţiile de căutare s-au orientat spre soluţii capabile să asigure capacitate mare de înglobare şi
66

Bârliba, Maria Cornelia, Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 204, 205. 67 Bârliba, Maria Cornelia, op. cit., p. 206.

86

În prima categorie. precum şi filmele. dar îndeosebi în secolul al XX-lea. 1983. Dominick. În toate aceste situaţii. cu competenţe dintre cele mai diverse. Addison Westley. Dynamics of Mass Comunication. explozia tehnologică a oferit o considerabilă diversitate de soluţii. un ansamblu de colectivităţi formate din indivizi care nu se cunosc 68 Dominick. în vederea atingerii unei audienţe cât mai mari. care distribuie la un număr din ce în ce mai mare de beneficiari. instituţii sofisticate. ci unei mulţimi enorme de receptori. simultan. Din această perspectivă. dar nu în ultimul rând.rezistenţă sporită suportului pe care erau fixate mesajele şi să multiplice aceste suporturi. emiţătorul şi receptorul. În concluzie. mai ales.. conduce la realitatea conform căreia emiţătorul nu se mai adresează unei singure persoane sau unui grup restrâns de indivizi. au mărit volumul audienţei la nivelul milioanelor de oameni. se interpune un întreg angrenaj tehnologic repartizat în mai multe tipuri de instituţii şi controlate de un număr mare de specialişti. suporţii magnetici de stocare şi transmitere a informaţiei au amplificat la cote. Cărţile tipărite în tiraje de masă. ori să mărească viteza cu care aceste mesaje erau fixate pe suport şi ajungeau la destinatari. discursurile publice amplificate prin instalaţii de sonorizare. acelaşi mesaj. cândva greu de imaginat. posibilităţile de înmagazinare şi păstrare a datelor şi informaţiilor. prin şi datorită acestui angrenaj tehnologic şi instituţional. denumită de J. comunicarea mediată cuprinde în sfera ei două tipuri de relaţii: comunicarea mediată tehnologic. comunicare asistată de aparate68 pot fi enumerate discuţiile prin telefon. 87 . În sfârşit. discurile (clasice sau de ultimă generaţie). comunicarea mediată a devenit o comunicare de masă.R. telegraful. televiziunea şi satelitul au permis transmiterea din ce în ce mai rapidă a mesajelor. acum receptorii reprezintă o masă enormă de oameni. radioul. ajungându-se ca diferenţa dintre momentul transmiterii şi cel al receptării să fie zero. între entităţile de bază ale comunicării.R. „dialogurile” realizate prin e-mail. London. concertele şi spectacolele etc. ziarele şi revistele. fiecare dintre ele fiind menită să răspundă unei nevoi sau unui vis de comunicare. În ultimele două secole ale acestui mileniu. În cea de-a doua grupă sunt cuprinse toate situaţiile în care între emiţător şi receptor se interpun utilaje complexe şi. dar în grup restrâns şi comunicarea de masă. J. înregistrările magnetice. Acest sistem care multiplică suporturile (în diferitele lor concretizări) pe care este transmis mesajul.

el presupune un „sacrificiu". Cu alte cuvinte. cu cât un produs din sfera comunicării de masă este cunoscut de un public mai numeros. Industrializarea producţiei de mesaje presupune standardizarea şi tipizarea. 2005. reducerea preţurilor. 4. Balle69. Dicţionar de media. evitarea „unicităţii” (atât de importantă în artă) şi aplicarea legilor economiei de piaţă în definirea valorii (producţia este dictată de consum şi nu de criterii de judecată de ordin estetic. implicit. Acestea au condus în cele din urmă la eficientizarea creaţiei în comunicarea de masă şi. până la cărţile şi ziarele de astăzi. socială sau religioasă. Bucureşti. la lărgirea fără precedent a formelor şi posibilităţilor de acces la informaţii şi divertisment. Rolul şi funcţiile mass-media în societate Conform concepţiei lui Fr. cu atât preţul accesului la produsul respectiv este mai mic. deoarece accederea la conţinutul mesajului are un cost oarecare. din acest punct de vedere.).între ei. Istoria comunicării de masă este. toţi cei care doresc pot avea acces la mesaje fără bariere de natură politică. Francis. de la pionieratul în radiodifuziune şi televiziune. deoarece sporirea continuă a numărului de beneficiari a permis. moral etc. constant. pp. există trei mari tipuri de media: 69 coord. filosofic. 88 . ci în valoare relativă. sexul. vârsta. nu se află în relaţii de proximitate şi sunt foarte diferiţi în ceea ce priveşte poziţia socială. IX. o istorie a scăderii costurilor: de la primele cărţi produse cu tiparul lui Gutenberg. Balle. Editura Univers Enciclopedic. Acest acces nu este însă total „liber". costurile presupuse de accesul la informaţii au înregistrat o permanentă scădere. Rezultatul unui asemenea fenomen reprezintă industrializarea producţiei de mesaje. Datorită tehnologiilor. producerea după principiul lucrului la banda rulantă. mentalităţile etc. prin comunicarea de masă se generalizează dimensiunea democratică a informaţiei. 200 – 201. religia. Este evident că acest lucru s-a produs nu în valoare absolută. până la performanţele actuale în materie.

funcţia instructivculturalizatoare. termenul de funcţie cumulează frecvent cele trei variante enumerate anterior. funcţia poetică. afacerile publice şi viaţa politică. de ansamblu de influenţe (efectele presei) sau de misiuni atribuite acestor sisteme (rolurile presei). În limbajul uzual şi chiar în unele lucrări de specialitate. caseta). mai multe sau doar una din funcţiile specifice: funcţia informativă. funcţia critică. 3) Media de comunicare. care este valoarea acestor interacţiuni şi ce putere are presa în procesele de transformare a structurilor economice. politică. funcţia conativă sau persuasivă. satelitul. în care suportul de transmitere poartă în el mesajul. ce legături se ţes între ea şi diferite instituţii. Funcţia informativă priveşte alimentarea publicului cu ştiri sau informaţii despre evenimentele sociale. funcţia emotivă. acestea permit instaurarea dialogului la distanţă între indivizi sau între grupuri. dar şi a influenţelor pe care indivizii şi grupurile sociale le exercită asupra presei. Funcţia interpretativă se referă la interpretările şi judecăţile de valoare la care sunt supuse evenimentele sau faptele cotidiene în difuzarea lor de către mass-media. politice ori culturale. ea presupunând existenţa mass-media ca un forum în care indivizii sau diversele grupuri sociale îşi pot face cunoscute opiniile şi câştigă o identitate culturală. În acest context se poate observa că relaţia dintre mass-media şi societate se poate pune în termeni de consecinţe globale (funcţiile presei). 2) Media de difuzare. funcţia de liant social. în care suportul are doar funcţia de a transmite mesajele: releele. Realizarea funcţiei expresive depinde de măsura în care diversele curente de opinie îşi găsesc expresia mediatică. întrun domeniu sau altul. specialişti din diverse domenii au încercat să vadă ce loc ocupă mass-media în viaţa socială. Funcţia critică se referă la o categorie diversă de activităţi mediatice. în 89 . funcţia de divertisment. ziare. sociale. socială. televizorul. Mass-media sunt active în diverse sectoare ale vieţii sociale şi pot îndeplini. Pornind de la observarea efectelor pe care mass-media le produc asupra vieţii sociale. fără să implice instalaţii tehnice de decodare (cărţi. funcţia referenţială.1) Media autonome. cablul. funcţia fatică. funcţia interpretativă. funcţia metalingvistică. afişe) sau poate implica un decodor (radioul. funcţia expresivă. Este vorba.

Funcţia instructiv-culturalizatoare se realizează prin difuzarea de informaţii sau cunoştinţe cultural-ştiinţifice. În această situaţie apare uneori necesitatea de a atrage atenţia asupra adevăratului mesaj. şi. Prin această funcţie se urmăreşte în primul rând un anumit răspuns de la receptor. de rolul tradiţional de „câine de pază” pe care mass-media îl joacă. cum se vorbeşte. în numele opiniei publice. axată pe conţinutul comunicării şi funcţia contextuală sau situaţională. 90 . situaţii personale deosebite care solicită ajutorul celorlalţi membrii ai societăţii. în special reclamele pentru serviciile turistice. sau retorică) este cea în care construcţia mesajului este la modul imperativ prin excelenţă.primul rând. deoarece candidatul trebuie să ştie să-şi exprime foarte bine emoţiile în contact cu realitatea de pe teren. Funcţia emotivă a comunicării constă în evidenţierea stării interne a emiţătorului. Pe această funcţie se bazează şi comicul de situaţie. prin urmare. de investigarea sau punerea în lumină a situaţiilor sau aspectelor anormale din viaţa socială. Aceasta funcţie nu trebuie redusă la textul gazetăresc. Funcţia metalingvistică ţine de utilizarea unui anumit cod şi are în special în atenţie acele situaţii în care un mesaj de o anumită natură este spus pe un ton serios. Funcţia de divertisment se referă la modalităţile de petrecere a timpului liber pe care mass-media le pune la dispoziţia publicului. în al doilea rând. anumite reclame fac şi ele apel la acest tip de mesaj. Funcţia poetică se referă în special la mesaj. Funcţia de liant social presupune generarea de către mass-media a unui mecanism de solidaritate socială în caz de calamităţi naturale. Această funcţie este extrem de importantă. în al treilea rând. solicitată. Funcţia referenţială vizează contextul în care are loc transmiterea unui mesaj şi poate fi: funcţie propriu-zis referenţială. deşi interlocutorii zâmbesc şi se amuză. punând accentul pe modul cum se spune. care poate fi o ironie. în special în campaniile electorale. care ţine cont de cadrul în care se desfăşoară procesul de comunicare. funcţia critică priveşte confruntarea unor curente diferite de opinie care se manifestă prin intermediul mass-media. Funcţia conativă (sau persuasivă. faţă de sistemul de guvernare al statului.

iar autorităţile ar trebui să prevină pe cale juridică abuzurile care se fac în numele libertăţii de expresie. fiecare dintre cei trei parteneri trebuie să-şi asume responsabilităţile ce decurg din rolul pe care îl are de jucat: mass-media ar trebui să-şi asume responsabilitatea de factor de influenţă pe care o deţine faţă de public. iar structura verbală a unui mesaj depinde. cele mai banale exemple sunt gesturile sau formulele de salut. public şi autorităţi. Îndeplinirea acestor principale funcţii mediatice depinde de interacţiunea dintre mass-media. pentru a le orienta atitudinile şi conduitele. în primul rând. precum şi „alo”-ul cu care începem fiecare convorbire telefonică. publicul ar trebui să se distanţeze şi să sesizeze neajunsurile mass-media. pentru a le influenţa judecata şi aprecierea asupra fenomenului de actualitate. de funcţia predominantă.Funcţia fatică a comunicării are în vedere caracteristicile canalului de comunicare şi controlul bunei funcţionări a acestuia. Toate funcţiile descrise mai sus coexistă practic în orice comunicare. În cadrul acestui joc de interferenţe. Funcţiile mass-media pot fi reprezentate conform următoarei diagrame: Funcţia mediatică Informare Interpretare Exprimare Critică Instructivculturizatoare Acţiunea mediatică Diseminarea informaţiei Comentarea faptelor Semnalarea în public Analiza faptelor Selecţia şi difuzarea cunoştiinţelor şi informaţiilor cultural -ştiinţifice Prezentarea faptelor într-un mod afectiv Realizarea de emisiuni şi rubrici cu specific 91 Consecinţele pentru public Ridicarea nivelului de cunoaştere Cristalizarea propriei opinii Conştientizare Prelucrare şi adoptarea / respingerea criticii Educarea în conformitate cu valorile promovate de societate Sensibilizare şi conformare la apelurile de solidarizare Relaxare şi distracţie Liant Divertisment . Mijloacele de comunicare de masă se adresează oamenilor pentru a-i informa.

alte aspecte ale comunicării de masă fiind neglijate. şi se acordă o atenţie 92 . A doua etapă apare o dată cu multiplicarea cercetărilor empirice de sociologie a comunicării de masă şi va fi marcată de ideea efectului minimal al media. că media are o putere nemăsurată de a influenţa direct opiniile şi comportamentele. ale lui Gustave le Bon. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 5. A treia etapă este denumită a revirimentului. comunităţile de referinţă). Astfel. expuşi fără nici o rezistenţă valorilor de propagandă. Ea este legată de expansiunea televiziunii şi de cercetări originale mai profunde şi mai cuprinzătoare. Rezultatele cercetărilor converg spre ideea relativităţii efectelor media. Prima etapă a fost caracterizată prin ideea autoputerniciei media. Cercetările se efectuează pe perioade mai lungi de timp. Paradigme ale comunicării de masă din perspectiva evaluării efectelor Cercetările media au fost orientate mult timp unilateral asupra studierii efectelor mass-media. influenţa este mai curând indirectă. spontaneitatea primitivă. deci media depinde de alte elemente ale mediului social. reprezentările asupra publicului au fost dominate de teoriile asupra psihologiei mulţimilor. creşterea sugestibilităţii şi a sensibilităţii la contagiunea mentală. publicul este reprezentant ca o societate de masă. la început. adică a revenirii la ideile marii puteri de influenţare de care dispun sistemele mediatice. de a manipula masele. iar influenţa sa este condiţionată de alte componente ale mediului social. se credea. Joseph Klapper argumenta în 1960 că o triere completă a literaturii relevante pentru efectele sociale şi psihice ale mass-media ar presupune identificarea a trei mari etape. grupuri mici. sau al lanţului procesului comunicaţional (lideri de opinie. format din indivizi izolaţi şi anonimi. Mass-media reprezintă doar una dintre multiplele surse sociale. şi presupuneau că în starea de mulţime indivizii se caracterizează prin trăsături ca: sentimentul puterii invincibile.IX. Aceste teorii erau centrate pe conceptele de suflet colectiv şi individ în mulţime. pierderea simţului de responsabilitate.

în lucrarea sa Introducere în sistemul mass-media. sociali şi culturali. IX. care elimină toţi factorii raţionali. Editura Polirom. şi are ca rezultat un răspuns uniform din partea indivizilor. p. Toate aceste teorii au ca numitor comun faptul că receptorii mesajului sunt indivizi izolaţi. 70 Moscovici. De asemenea. Iaşi. Pentru a facilita accesul la teoriile şi studiile asupra efectelor mesajului mediatic. modelul hegemonic.răspuns mesajul televizat este considerat un stimul. Acest model ar putea fi redus la următoarea schemă: SSURSĂ (stimul) Transmiterea mesajului direct. cu o putere incomparabilă cu celelalte media.). 123 – 150. Serge. care atinge şi atrage audienţe de dimensiuni fără precedent. reprezentările sociale şi ideologice au elemente comune. pp. Ca organizare şi mecanisme de structurare a raporturilor simbolice. Teoriile efectelor mass-media Efectele mass-media pot fi considerate efectele „unor contexte nor construcţii mentale pe care individul le primeşte prin educaţie” 70 . 1997. 2004. în Reprezentările sociale (coord. 39. În cadrul teoriilor efectelor puternice se desprind patru modele: modelul stimul .răspuns. Mihai. Mihai Coman. 6. le sintetizează. lor fiindu-le atribuit şi un caracter ideologic. Fenomenul reprezentărilor sociale. teoria acului hipodermic şi cea a glonţului magic. cel al dependenţei şi cel al spiralei tăcerii. se iau în considerare relaţiile dintre comunicare şi dinamica sistemelor de valori şi a modelelor culturale. Neculau. 71 Coman. unor Indivizi izolaţi Acest model a fost dezvoltat de-a lungul timpului sub forma mai multor teorii: teoria fluxului într-un singur pas (one step-flow). Introducere în sistemul mass-media. fără intermediari. 93 . duce la destrămarea dogmei efectului minimal. Iaşi. ca ordonatoare ale mediului. impunerea televiziunii. limitate şi slabe71. Mai mult. A. Editura Polirom. În cazul modelului stimul .mai mare contextului social şi motivaţiilor expunerii la media. clasificându-le în trei categorii: teoriile efectelor puternice.

94 . Primul pas presupune colectarea informaţiei filtrate pe orizontală. presa ca reprezentant al unui anumit grup (social. 73 Kunczik. sau pe verticală. Necesitatea acestor mesaje este mult amplificată în zonele metroplitane. Modelul dependenţei se bazează pe faptul că receptorul este un om integrat întrun sistem social informaţional şi are o nevoie vitală de informaţii din anumite domenii pentru bunul mers al vieţii cotidiene. dorinţa de conformare la valorile societăţii. 1998. Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării. Noelle Elisabeth. Modelul hegemonic apare în situaţii de calm în plan social şi economic. The spiral of silence. spre marea masă. University of Chicago Press. panică. Astrid. Editura Presa Universitară Clujeană. evaluarea permanentă a opiniilor comune. A theory of public opinion. Zipfel. terorism. violenţă) şi campaniile de influenţare a publicului. după Elisabeth Noelle –Neumman sunt72: teama de izolare şi dorinţa de integrare în comunitate. În cazul modelului spiralei tăcerii. cultural. 1984. Efectele mesajului televizat prin modelul fluxului în doi paşi depind în opinia lui Michael Kunczik şi Astrid Zipfel73 de structura personalităţii şi aptitudinile native ale 72 Neumman. Michael. Folosindu-se de sistemul educativ şi canalele comunicării publice. politic) “impune” celorlalte grupuri din acelaşi domeniu două posibile reacţii: tăcerea şi izolarea şi integrarea în grupul reprezentat de media. clasa superioară a societăţii îşi impune propriile valori unui public pasiv.răspuns: dezordinea socială (creată de catastrofe. Cluj-Napoca. tendinţa de marginalizare a indivizilor al căror comportament este deviant. Premisele de bază ale spiralei tăcerii. către membrii grupului. pe existenţa unor lideri de opinie care selectează şi interpretează informaţiile transpunându-le într-o formă accesibilă maselor sau grupului său.Există două situaţii tip care favorizează emergenţa unui efect stimul . al cultivării şi al agendei (Agenda-Setting) Modelul fluxului în doi paşi se bazează. Chicago. crearea unei opinii publice majoritare. ca un mijloc persuasiv de cucerire a maselor de către clasele dominante. lipsit de puterea de a filtra mesajele şi de a avea un răspuns critic. Teoriile efectelor limitate sunt reprezentate prin trei metode: al fluxului în doi paşi (Two Step-Flow). unde au rol de orientare cotidiană.

1963. Modelul autoritarist 74 75 Severin. de atitudinea prin care el se poate exprima. libertarian. Această teorie a sociologului american Georg Gerbner defineşte cultivarea prin efectul de preluare „a unei viziuni comune asupra lumii. Cele patru teorii normative sunt: modelul autoritarist. Peterson. University of Illinois Press. Four Theories of the Press: The authoritarian. Theodore. Evoluţia comunicării de masă în raport cu societatea Cea mai cunoscută tipologie a structurilor instituţionale şi variatelor filosofii privind evoluţia media este cea propusă de trei profesori americani: Fred Siebert. Theodore Peterson şi Wilbur Schramm în 1956. crearea agendei sau a ordinei de zi. IX. J. Schramm. În viziunea acestora. Wilbur. 7. pentru a avea un impact cât mai mare asupra publicului. 1. Siebert. totala ei eliberare de sub controlul direct al publicului. Iaşi.liderului. IX. în lucrarea Patru teorii despre presă75. Bazându-se pe faptul că televiziunea reprezintă o sursă importantă de informare în cadrul familiei. de personalitatea şi mijloacele de percepţie ale receptorului şi de contextul de interacţiune între lider şi acesta. În cadrul teoriilor efectelor slabe s-a dezvoltat modelul de uses and gratifications (utilizări şi gratificaţii). Fred. Editura Polirom. 2004. cele patru mari teorii. modelul cultivării subliniază factorul formativ (de opinie) al mesajului televizat asupra lumii. determinând astfel priorităţile cotidiene şi. a unor roluri comune şi a unor valori comune”74 de către marii consumatori de televiziune. apărute în momente istorice şi în zone geopolitice diferite. în consecinţă. modelul comunist şi modelul serviciului public. social responsibility and soviet communist concepts. W. 95 . modelul liberal. În modelul agendei. prin valorile consacrate de televiziune se influenţează sistemul axiologic al omului. cartografiază rolul social al presei dintr-o perspectivă istorică şi pe o axă ce aşează la un pol completa subordonare a presei de către instituţiile puterii şi. la celălalt pol. 7.. care constă în ideea că. produsele mass-media trebuie selectate conform nevoilor şi aspiraţiilor acestora. Perspective asupra teoriilor comunicării de masă.

O altă formă de exercitare a restricţiilor a fost aceea prin folosirea unei pârghii economice: se fixau impozite sau preţuri de distribuţie falimentare pentru o întreprindere privată. al XVIII-lea şi chiar al XIX-lea. la distribuţie. Sistemele autoritariste au încercat să facă faţă acestei dificultăţi utilizând două mijloace: privilegiile şi restricţiile. Privilegiile au vizat îndeosebi instituţiile de presă subordonate sau obediente.Reprezintă prima concretizare filosofică şi instituţională a relaţiei dintre stat şi presă. de o distribuţie preferenţială şi de favoruri acordate liderilor sau ziariştilor care se remarcau în promovarea temelor dorite de putere. De aceea. sfera de acţiune a puterii era limitată de existenţa proprietăţii private: statul nu putea interveni împotriva cadrului economic şi a legilor pe care le promulgase. puterea selecta pe aceia pe care îi considera de încredere. ci doar folosirea lor excesivă. care au beneficiat de atribuirea mai rapidă a dreptului de publicare. Folosind o pârghie de tip juridic. În statele europene din secolele al XVII-lea. Deci. problema era de a găsi forme de constrângere împotriva unei prese care opera în baza instituţională a proprietăţii private. ele s-au grăbit fie să le absoarbă. Cele mai eficiente erau legile referitoare la trădare şi la instigare la revoltă. 96 . fie să le supună unui control riguros. De asemenea. la informaţie. Principiul de bază al modelului autoritarist este controlul exercitat de instituţiile statului asupra funcţionării organelor de presă a conţinuturilor vehiculate de acestea. prima încercare de a defini misiunea socială a presei. monarhiile vremii percep transformarea foilor tipărite cu prilejul unor evenimente în publicaţii lunare sau săptămânale ca pe o ameninţare directă. Existenţa unor astfel de legi nu reprezintă în sine un semn de autoritarism. la resurse. se folosea un sistem de legi şi reglementări pentru a influenţa activitatea întreprinderii de presă. de sprijin financiar sau de scutiri de taxe şi impozite. La începutul secolului al XVII-lea. Restricţiile au cunoscut o paletă mult mai bogată: multe au vizat accesul la licenţă.

structura organizaţională. 7. stăpânirea mijloacelor de distribuţie. IX. 97 . mobilizarea lor pentru îndeplinirea unor obiective politice şi economice. dotată cu misiuni şi sarcini precise: educarea maselor. a readus în discuţie problema controlului şi a reglementării accesului la comunicare. conform unor criterii restrictive de ordin social. Modelul comunist Din perspectiva comunismului. cu valoare pur propagandistică şi nu informativă. Redacţiile erau construite pe o tipologie piramidală. deoarece prin monopolizarea acesteia puterea crea şi distribuia un produs numit informaţie oficială — în realitate un amestec pervers de adevăruri parţiale si minciuni credibile. Statele occidentale. Sistemul se caracteriza printr-un control extraordinar de sever al informaţiei. Astfel. 2. ca şi numărul de frecvenţe şi ore de program.Modelul autoritarist a fost depăşit în două direcţii: modelul comunist care a perfecţionat tehnicile de exercitare a controlului şi modelul liberal care a dezvoltat formele de emancipare de sub controlul autorităţii. congrese. acestea oferind date filtrate. procesul producţiei trecând prin filtre succesive. reorganizate. unde spectrul autoritarismului şi al totalitarismului creează reacţii de adversitate făţişă. concepută ca un mijloc de exercitare şi legitimare a puterii. la începutul secolului al XX-lea a unor noi tehnologii. preamărirea realizărilor etc. Accesul la informaţii era posibil numai prin intermediul instanţelor stabilite de putere: comitete de propagandă. până nu demult. ideologic sau politic. au rezolvat mai echilibrat problemele induse de dezvoltarea media prin crearea unui model al serviciului public. şedinţe. Apariţia. accesul fiind controlat de aparatul de partid.cotele de hârtie fixate prin planuri anuale limitează numărul de ziare şi reviste. ceea ce se făcea prin deţinerea controlului total asupra sistemului mass-media. în care fiecare eşalon controla ce a făcut eşalonul inferior. Presa era. agenţii de presă. Regimul comunist se caracterizează prin distribuţia centralizată a resurselor . presa nu este decât o armă a puterii. se obţinea: stăpânirea mijloacelor de producţie. documente oficiale.

drepturile individului sunt sacre. de reprezentanţii politicului şi ai puterii 98 . Modelul liberal Modelul liberal a atins apogeul în secolul al XIX-lea. Omul este considerat deţinătorul unor drepturi naturale. şi. o parte din ei vor pune în mişcare diverse tehnici ale aluziei şi metaforei. fapt care plasează presa în ipostaza de producătoare de campanie de mobilizare şi de propagandă permanentă. În paralel însă. oamenii trebuie să cunoască adevărul şi. deoarece presa ocolea realităţile. îndemna populaţia să ghicească sensuri diferite de cele explicit cuprinse în text. IX. limbajul presei căpăta caracteristicile limbii de lemn a discursurilor oficiale. asociaţii civice. În urma unui „contract social” el poate ceda o parte din prerogativele sale unor instituţii precum: statul. liderii politici asupra cărora îşi exercită puterea şi controlul prin mecanismele democraţiei: alegeri. ancorat în formule stereotipe. fundamentale şi inalienabile. mai ales. motiv pentru care trebuie să fie în primul rând liberă de orice presiune a părţilor interesate. Jurnaliştii înşişi dobândeau şi deprinderi de autocenzură şi eliminau din proprie iniţiativă acele informaţii şi idei pe care le ştiau din start nepublicabile. grupuri de presiune. adevărul se poate obţine doar prin confruntarea liberă a ideilor şi opiniilor. Discursul presei. referendum. reproducând la nesfârşit aceleaşi formule standard. Controlul se realiza şi prin instituirea unor mecanisme diversificate de cenzură: aceasta se exercita în forma cea mai simplă prin controlarea sumarelor şi a grilelor de programe a textelor şi emisiunilor sau prin standardizarea temelor jurnalistice.Controlarea informaţiei conduce la generalizarea caracterului planificat al activităţii mass-media. Cenzura era aplicată de specialişti din afara instituţiei şi de conducătorii din interiorul organizaţiei. prin care încercau să stabilească o punte paralelă de comunicare cu o ipotetică audienţă. partidele. 3. 7. dezbateri publice. Presa poate fi înţeleasă ca instituţia care permite circulaţia acestor idei şi confruntarea lor neîngrădită. conform concepţiei liberale. Pentru a putea lua decizii corecte. Conform concepţiei liberale.

ea creează o opinie publică . ceea ce s-a concretizat. În căutarea adevărului. Procesul de atribuire a frecvenţelor a dus la dezbaterea unor principii şi norme de funcţionare. revoluţia tehnologică. în goana după profit poate să dispară piaţa liberă a ideilor şi răspunderea faţă de informarea individului. presa şi instituţiile puterii. IX. iar cerinţa adresată presei de a controla guvernul a apărut în contextul acestei teorii. Acţiunea presei este indirectă: distribuind informaţii şi idei despre modul cum celelalte puteri îşi exercită mandatul. presa trebuie să fie o întreprindere economică stabilă. presa trebuie să apeleze la instituţii din alte zone de activitate capabile să-i asigure existenţa prin forme alternative de finanţare. Modelul serviciului public Introducerea autorităţilor statale în sistemul comunicării de masă într-un triunghi ce leagă publicul. prin dezvoltarea conştiinţei şi exigenţei profesionale. necesare pentru a satisface interesele firmelor. Însă. presa era considerată un partener de discuţie. 2. Aşadar. jurnaliştii au devenit din ce în ce mai conştienţi de răspunderea civică şi morală care revine celor care produc şi distribuie mesaje prin presă. 7. 4. se face în numele conceptului de responsabilitate socială. în 99 . pentru realizarea misiunii de a informa şi de a oferi un forum de dezbatere.cetăţenii se mobilizează în favoarea unei cauze . De aceea. presa ajunge un produs vândut de două ori . într-un final. S-a încetăţenit desemnarea presei ca fiind cea de a patra putere pe lângă cea legislativă.administrative. exigenţele statului şi aşteptările publicului. şi o dată firmelor de publicitate.o dată cititorilor. Această sintagmă nu se referă la acţiunea directă a mass-media asupra celorlalte puterii. Modelul serviciului public a apărut sub impulsul a trei factori: 1.şi exercită presiune asupra factorilor politici şi legislativi şi obţine modificarea atitudinii şi a comportamentului celorlalte puteri. legile pieţei devin factorii reglatori ai sistemului massmedia. executivă şi juridică. care a readus în discuţie problema resurselor deţinute de stat. În modelul liberal. De aceea. Sub presiunea concurenţei şi profitului. controlul se va deplasa din sfera statului în sfera oamenilor care au destui bani. apariţia radioului şi a televiziunii.

analiza discrepanţa între lume şi „realităţile” pe care le percepem şi pe baza cărora acţionăm. Lippmann observa că „singura percepţie pe care cineva o poate avea despre o întâmplare prin care nu a trecut este aceea creată de imaginea sa mentală despre acea întâmplare”77. Raţiunile unei participări pot fi de ordin politic. Ibidem. p. care subliniau necesitatea eliminării practicilor excesiv comerciale. precum sprijinirea democraţiei. reacţionăm la ficţiuni la fel de puternic 76 77 Apud. iar orice lucru despre care credem că este o imagine adevărată îl tratăm ca şi cum ar face parte din mediul însuşi. 8. Irina. modelul serviciului public porneşte de la premisele teoretice ale modelului liberal. op. Vasile. în anumite momente. Tran. Mass-media şi reprezentările mentale În 1922. 8. sau de ordin filantropic.. 180. 100 . 3. Modelul liberal a dus la o exacerbare a legilor pieţei şi a goanei după profit.. Astfel. Manipularea informaţională şi structurile mediatice IX. În esenţă. amplificarea dezbaterilor teoretice privind rolul presei. W. considerând însă că. atât statul. adăugând că. sistemul a abdicat de la principiile sale fundamentale. fără a încerca să le influenţeze sau să le impună punctul lor de vedere şi interesele lor specifice. precum sprijinirea creaţiei culturale. cit. 1. Stănciugelu. IX. în evoluţia sa. El remarca faptul că cea mai mare parte din ceea ce cunoaştem despre mediul în care trăim ne parvine în mod indirect. Walter Lippmann. cât şi grupurile economice pot sprijini diferitele instituţii mass-media fără a interveni în politica acestora. în lucrarea Opinia publică76.definirea unor principii şi coduri profesionale.

Putem spune astfel. Tirania comunicării. fiecare om aşteptând de la presă să restituie o „copie” după modelul pe care viaţa îl pune la dispoziţie. trebuie să-l reconstruim ca pe un model mai simplu înainte de a putea să ne ocupăm de el. Realitatea mediatică de astăzi ne pune însă în faţa funcţiei de constituire. 147 – 154. pp. Ramonet 78 . rol pe care ar trebui să şi-l asume mass-media (în reconstruirea acestui model simplificat al realităţii pe baza căruia omul gândeşte şi acţionează). împreună cu I. conceptele de bază ale jurnalismului s-au schimbat. cererea încurajând oferta de documente false. Astfel. deoarece sunt implicate definitiv şi substanţial în acest „dat”. reconstituiri. O asemenea concepţie duce la o fascinaţie pentru imagini turnate în direct. configurându-l după propria lor finalitate. În această accepţie. astăzi. că. Ignacio. manipulări şi mistificări. 78 Ramonet. Editura Doina. în special a ideologiei sale de informare (transmisia în direct şi în timp real). ci. a informa înseamnă acum “a arăta istoria în desfăşurare”. ceea ce facem nu se bazează pe o cunoaştere precisă şi directă. astfel încât. furnizarea nu numai a descrierii precise (şi verificate) a unui fapt. Ea nu mai este o oglindă neutră a unui dat ce premerge. doar reprezentarea. De aceea. raportarea la accepţia reprezentaţională a presei nu poate decât să fie generatoare de crize. mai degrabă că noi reacţionăm la o reprezentare a unui mediu pe care noi înşine îl fabricăm. prea complex şi prea rapid pentru a-l cunoaşte direct. El nu vrea să spună că aceste ficţiuni sunt minciuni. ci pe reprezentările lumii de obicei furnizate de altcineva (de unde şi influenţa pe care mass-media o are asupra societăţii). Căci.ca la realităţi. Bucureşti. oglindirea unui „ce” preexistent este luată în seamă. ci şi un ansamblu de parametri contextuali care să permită cititorului să-i înţeleagă semnificaţia profundă. Această stare de spirit este generată de iluzia ce mai persistă încă. a unui eveniment. 101 . recent. Dintre cele mai importante schimbări trebuie avute în atenţie următoarele: a) Informaţia însemna. potrivit căreia sistemul media are doar rolul fundamental de a reprezenta realitatea. pentru a acţiona asupra unui mediu. Facem acest lucru pentru că mediul real este prea mare. 2000. de construcţie a realităţii pe care o manifestă astăzi informaţia. s-a stabilit iluzia că a vedea înseamnă a înţelege. Sub influenţa televiziunii însă.

2. fiind constrânsă să se limiteze la relatarea evenimentelor din plan local. c) Timpul informaţiei care s-a micşorat o dată cu apariţia Internetului. în întârziere faţă de data producerii evenimentului. ele prezintă un mare număr de rubrici şi ilustraţii care privesc domeniile cele mai variate. aflându-se. nu mai are un rol primordial: afişe. cinema. televiziune etc. odată cu imaginea. constrângând astfel presa scrisă să o urmeze. Un eveniment care poate fi arătat în direct este mai remarcabil decât cel care rămâne invizibil şi cu o importanţă abstractă. dacă orice om ştie să folosească limbajul vorbit. este aceea care impune alegerea evenimentului semnificativ. fotografii. presa cotidiană pare demodată. care se bazează nu pe criterii obiective. d) Veridicitatea informaţiei. nu acelaşi lucru se întâmplă cu imaginile. Repetiţia se substituie demonstraţiei. datorită impactului imaginilor sale. Comunicarea prin imagini este o comunicare de multe ori cu sens unic. importanţa evenimentelor este proporţională cu bogăţia lor de imagini. Putem vorbi de naşterea unei adevărate ere a imaginii. Astfel. benzi desenate. ci pur şi simplu pe faptul că celelalte medii de informare repetă aceleaşi afirmaţii şi le confirmă. ilustraţii de cărţi sau pentru ziare. Cotidiene de mare tiraj o folosesc de cele mai multe ori ca să atragă cititorul. Comunicarea prin imagine Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a permis multiplicarea mesajelor-imagine unde limbajul propriu-zis. fără a fi în totalitate exclus. iar informaţia este înlocuită cu confirmarea. Se instalează ideea că. Există însă un tip de publicaţie în care accentul este pus pe imagine. tendinţă periculoasă dacă ne gândim la apariţia noilor monopoluri informaţionale. 8.b) Actualitatea se leagă de faptul că televiziunea. creându-se în acest fel posibilitatea manipulării. prin forţa lucrurilor. informaţiile politice 102 . la genul people şi la afaceri. IX. fără feed-back. riguroase şi atestate la sursă. Inegalitatea dintre emiţător şi receptor se accentuează. în plus. Recursul la imagine s-a impus mult în ziua de astăzi datorită presei. anume „revista" sau „magazinul". se trece la un tip de comunicare mult mai puţin interactivă a cărei eficacitate este multiplicată prin faptul că ajunge la receptori extrem de numeroşi. Rolul primordial al acestui tip de publicaţii este de a distra cititorul. a megatrusturilor internaţionale de media.

Editura Didactică şi Pedagogică. jurnaliştii tind să acorde privilegiu detaliului în detrimentul esenţialului. astfel. nu poate fi considerată o imagine. aceste publicaţii fac concurenţă televiziunii şi cotidianelor de informaţie. Robert Cisimo a studiat „presa ca parte din sistemele de manipulare cele mai active ale opiniei publice”80. ajungând la concluzia că ea reprezintă o armă teribilă sub raportul potenţialului de influenţare. Bucureşti. de pildă.şi economice sunt reduse la minimum şi oferite numai în formele lor cele mai spectaculoase. este acuzată că îi face pe tineri să piardă gustul pentru lectură. Sociologia opiniei publice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. IX. 2. 79 Bachelard. pp. 3. Tehnici de manipulare prin presă Plecând de la premisa că „mass-media participă nu numai la geneza. turistice. Banda desenată. ne putem întreba dacă lumea. Ele constituie elementul perfect de lansare a modei vestimentare. noţiunea de „sfaturi practice” permite atenuarea graniţei dintre informaţie şi publicitate. De altfel. în sensul metaforic al cuvântului. 103 . după spusele lui nu ar reuşi să formeze gândirea conceptuală. atunci când faptele în sine nu oferă nimic captivant. 80 Apud. ei creează actualitatea din toate aceste fragmente senzaţionale. mici fraze „nevinovate” aruncate la timpul potrivit pot să străbată în prim plan. vede în imagine şi în idee doi poli opuşi ai activităţii psihice. Gaston. Actualitatea ar deveni astfel doar un „potop” de „pseudo-evenimente": urmăriri calculate. fiind considerate cele mai bune suporturi pentru publicitate. vol. interviuri de senzaţie. ci şi la manipularea opiniei publice”. În perioadele în care actualitatea nu este bulversată de războaie sau de catastrofe. 8. 287 – 315. aşa cum o percepem prin intermediul mijloacelor de comunicare de masă. Obsedaţi de găsirea unor informaţii exclusive. Ştefan. Proliferarea imaginii este deseori considerată a fi un fenomen de regres cultural.. 1996. Aceste publicaţii sunt cunoscute pentru faptul că sunt mai degrabă privite decât citite. Buzărnescu. Gaston Bachelard79. În special. un important antropolog şi interpret al simbolurilor. Bucureşti. Imaginea. Dialectica spiritului ştiinţific modern. 1986.

în timp ce un eveniment autentic dar defavorabil puternicilor zilei. redactarea ştirilor trebuie să ţină cont de faptul că realităţii prozaice publicul îi preferă o imagine mai tonică. dar eficientă. b) orientarea ştirilor . De asemenea. În acest sens.este apreciată ca cea mai eficientă cale de inserţie a influenţei în spaţiul informaţional. publicul având acces doar la unele segmente ale circuitului informaţional. opinia publică urmând acest curent. folosite în mod curent. Caracterele cu care sunt alese indică şi importanţa lor pentru editori. În consecinţă. f) selecţia fotografiilor în presa scrisă precum şi explicaţiile care le însoţesc pot afecta semnificativ atitudinea publicului faţă de conţinutul din imagini. deoarece criteriile de selectare aparţin deja celor care deţin o anumită influenţă în structura socială. plasarea unui fapt oarecare pe prima pagină îl poate proiecta în sfera evenimenţialului. importanţă ce se transferă şi publicului.se realizează de obicei prin omiterea unor componente ale mesajului iniţial.Ca principale tehnici de manipulare prin presă. întrucât abordarea întregii activităţi a unui lider în contextul statusului de prestigiu a ramurii de activitate în care s-a afirmat contribuie la discreditarea lui într-o manieră aparent reverenţioasă. Astfel. e) alegerea evenimentelor care vertebrează un flux comunicaţional are mare putere de influenţare. asigurând accesibilitatea acestora. d) influenţarea prin titluri .se bazează pe faptul că sinteza din titlul articolului constituie o evaluare a articolului în structura de ansamblu a publicaţiei. autorul enumera: a) selectarea ştirilor . c) influenţarea prin plasarea ştirilor . Simpla vecinătate poate 104 . O modalitate de denigrare fără cuvinte o constituie alăturarea unei fotografii scandaloase de imaginea unei persoane căreia nu i se face presă bună în momentul respectiv. cei care le redactează folosesc formulări deosebit de familiare chiar pentru fapte deosebit de grave. prin distribuire pe ultimele pagini. contribuie la aruncarea lui în anonimat. ştiind că nu trebuie să se opună publicului.vizează dimensionarea axiologică a conţinutului în funcţie de pagina pe care este culeasă ştirea sau de locul atribuit acesteia într-o emisiune. Este evident că aceştia vor selecta numai informaţiile care nu le lezează interesele. ei au obligaţiade a controla stilistic conţinutul în sensul aşteptărilor publicului larg.

b) Intoxicarea. fie cu minciuna.. în timp ce minciuna este o neadecvare faţă de adevăr. colectivitate) să gândească şi să acţioneze într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului. Irina. prin orientarea inerentă poate contribui nu numai la afirmarea unei personalităţi. g) editorialul. Ca neologism semantic. Vasile. care tinde să acrediteze anumite opinii. Tran. Dintre practicile manipulative reţin atenţia: a) Zvonul. grup. op.induce în percepţia cititorului o echivalenţă valorică deosebit de remanentă în fondul aperceptiv şi cu impact asupra apariţiilor publice viitoare ale persoanei respective. Zvonurile sunt puse în circulaţie pentru că au o dublă funcţie: de a explica şi de a atenua anumite tensiuni emoţionale. IX. iar nu cu interesele sale. 105 . dezinformatorul foloseşte chiar şi calomnia sau minciuna atunci când acestea se dovedesc a-i sluji interesele. prin utilizarea unor tehnici de persuasiune care distorsionează intenţionat adevărul. intoxicare este de origine militară şi este rezervat doar unor planuri militare superioare. 4. h) producerea şi difuzarea informaţiilor tendenţioase ocupă un loc aparte în manipulare. să demoralizeze. Stănciugelu. p. Efectul acestei situaţii îl constituie cultivarea comodităţii cititorului care începe să vehiculeze idei şi opinii ce nu-i aparţin.. Într-o lume grăbită. ci şi la transformarea ei în lider de opinie al publicului care împărtăşeşte punctul de vedere al editorialistului respectiv. Studii recente au clarificat faptul că eroarea se defineşte numai ca o neadecvare în raport cu realitatea. care reprezintă o afirmaţie prezentată drept adevărată fără a exista posibilitatea să i se verifice corectitudinea. el colportează aparenţa girului obiectivităţii pe care-l pretinde presa în ansamblul ei. editorul rezumă în ochii cititorului scara de valori necesară orientării în succesiunea evenimentelor deosebit de schimbătoare. să deruteze. Cum obiectivul îl constituie manipularea. Principalele practici manipulative Manipularea este definită ca „acţiune de a determina un actor social (persoană. dar. Informaţia tendenţioasă a fost multă vreme identificată fie cu eroarea. cit. însuşindu-le din editorial. lăsând însă impresia libertăţii de gîndire şi de decizie”81. 8. 81 Apud. 172.

medicală. sportivă. Acesta din urmă nu trebuie să fie neapărat dezinformatorul. În cadrul generos al perspectivelor socio-lingvistice s-au dezvoltat şi abordările „lingvisticii politice”. Cercetările vizează şi analiza tratării diverselor grupuri minoritare sau dezavantajele acestora. tehnică. lingvistice. d) Propaganda reprezintă o activitate sistematică de transmitere. opinii. el poate fi o instituţie. formării unor concepţii. o organizaţie etc. urmărind realizarea unor scopuri persuasive. În sensul clasic. având drept obiectiv fundamental analiza formelor şi funcţiilor discursului politic. culturală). Studiile “lingvisticii politice” dezbat şi modurile de infiltrare ale puterii în toate formele comunicării 106 . Majoritatea studiilor privesc măsura în care acestea contribuie la expansiunea şi întărirea clasei politice. Comunicarea politică Ştiinţa comunicării politice a apărut în urma cercetărilor interdisciplinare (sociologice. care modifică deliberat mesajele vehiculate. atitudini. fapt ce a implicat şi o extindere a comunicării politice. diferenţiate după conţinut şi prin raportare la profilul grupului social care o iniţiază. care are acum la dispoziţie noi mijloace de asigurare a eficienţei şi performanţei. Perspectiva cercetărilor s-a lărgit peste două decenii. politologice. X. datorită progresului tehnologic (în special dezvoltarea audiovizualului). se constituie ca un subsistem al sistemului politic al unui partid. teze sau idei de pe poziţiile unei anumite grupări sociale şi ideologii. Studiile iniţiale îi aparţin lui Walter Lippman şi au fost continuate de Şcoala Universităţii de la Columbia. reacţii. în scopul influenţării. se dezvoltă numeroase forme de propagandă (economică. schimbării. ştiinţele comunicării) ale anilor '50.c) Dezinformarea reprezintă orice intervenţie asupra elementelor de bază ale unui proces comunicaţional. convingeri sau comportamente. precum şi oportunităţile lor de exprimare a opiniei împotriva consensului politic general. promovare sau răspândire a unor doctrine. în prezent însă. acţiuni dorite de un anumit agent social. cu scopul de a determina la receptori (numiţi ţinte în teoria dezinformării) anumite atitudini. al unui grup social sau al unui regim de guvernare.

9 – 12. ci fiind acompaniat şi de limbajul non-verbal (gesturi. Politica este un univers al discursurilor şi al comunicării. tonalitate. simbolurilor şi stereotipurilor. efecte sonore). Histoire des doctrines politiques depuis l’antiquité jusqu’a nos jours. Descoperirile televiziunii în domeniul reclamei comerciale. 1936. politicul are de fapt acces la un canal multiplu sau la o suprapunere de canale. O abordare fundamentală o reprezintă modalitatea în care publicul distorsionează comunicarea în scopul menţinerii puterii. În asemenea situaţii. iar încercarea de definire a conceptului de comunicare politică este un demers complex. materializată în spoturi electorale . Politologul italian Gaeno Mosca82 afirma că orice elită politică are nevoie de o „formulă politică” care să îi legitimeze dominaţia. ritm. Folosind televiziunea. X. Mijloacele de comunicare în masă devin unul din canalele folosite de domeniul politic pentru a-şi exercita persuasiunea. pp. ele deţin un rol major în transmiterea informaţiilor stabilizatoare de sistem. se transferă acum reclamei politice. mimică etc). Modelul comunicării politice 82 Mosca.publice prin utilizarea miturilor. etc. Gaeno. Paris. limbajul vizual (imagine) şi cel auditiv (muzică.ca principal mijloc de convingere şi influenţare. volum. întrucât mediile sunt cei mai importanţi furnizori de mesaje şi dispun de capacitatea de difuzare a unor concepţii proprii asupra realităţii. limbajul paraverbal (ton. Payot. discursul politic uzând nu numai de limbajul verbal.) şi nu în ultimul rând de unul sonor. Comunicarea politică îşi găseşte finalitatea prin intermediul mass-media: ele ajung la destinatari numeroşi şi insistă să stabilizeze şi să întărească cultura politică existentă. 107 . 1. mobilizarea socială. toate slujind aceluiaşi scop: convingerea audienţei şi adeziunea publicului. cu toate tehnicile şi strategiile implicate de acestea. modificarea percepţiilor şi convingerilor sau întărirea celor deja existente. Televiziunea în special ajută la expansiunea publicităţii electorale. limbajul politic distorsionează comunicarea şi dezinformează publicul.

Cu ce efect?) Funcţiile pot fi considerate a fi cele descoperite de Roman Jakobson. funcţia conotativă. Structura poate fi reprezentată de elementele modelului comunicaţional al lui H. Limbajul verbal joacă rolul codului lingvistic. Cui?. indirectă: praxis-ul politic). funcţia empatică. Locutorul-emitent trebuie să identifice grupul . Complexitatea desfăşurării procesului de comunicare politică necesită realizarea unei paradigme proprii.Scopul comunicării politice este de a asigura un flux de informaţie dinspre Putere spre populaţie. elemente văzute ca răspunsuri la întrebările din formula sa (Cine?. funcţia poetică. care exprimă un mesaj doctrinar şi ideologic către destinatarul politic: publicul (în mod direct) şi mijloacele de comunicare (în mod indirect). acesta are un rol comprehensiv-activ. funcţia referenţială. În ceea ce priveşte destinatarul. Cunoaşterea caracteristicilor şi tipologiilor publicului este foarte importantă în acest sens. Astfel. cultural. care să analizeze structura şi funcţiile comunicării politice. afişe. discursuri. prin intermediul mass-media. emitentul exercită o funcţie expresivă.ţintă pe baza căruia trebuie să îşi structureze discursul. funcţia expresivă) răspunde la întrebarea “cine?” şi desemnează clasa politică. Adaptând cele două modele specificului comunicării politice se poate obţine o paradigmă a comunicării politice. iar mesajul politic o funcţie de esenţă şi sens. canalul de comunicare (directă: limbajul verbal şi contactul psiho-ambiental. anume: funcţia emoţională. iar praxis-ul politic are o funcţie pragmatică. serbări realizate fie direct. funcţia persuasivă. social. Prin ce canal?. funcţia de metalimbaj. Emitentul este preocupat să găsească metoda şi strategia care să capteze şi să intereseze destinatarul politic în diversitatea de grupuri diferenţiate din punct de vedere economic. religios sau după vârstă ori sex. contactul psiho-ambiental îndeplineşte funcţia de simbolizare. fie cu ajutorul aparatului de partid sau mai recent. Ce spune?. Pentru aceasta ei se folosesc de mijloace tradiţionale precum: întâlniri electorale. destinatarul. blocul doctrinar (repertoriu tematic şi mesaj politic). Elementele modelului comunicării politice sunt reprezentate de: emitent. 108 . Politicienii folosesc comunicarea pentru a crea opinii favorabile şi implicit a dobândi cât mai multe voturi ale electoratului. Lasswell. 1) Emitentul (respectiv. vizite.

grupurile de presiune. expresii colocviale. care dezbate probleme ale puterii politice. strategiile de politică internă şi externă. democraţie. lăsând loc multiplelor posibilităţi de interpretare. Pentru a influenţa prin conţinutul mesajului se folosesc metafore. profesional. exemple şi descrieri cu putere imagistică. sunt canalele cu acoperire naţională (TV. solidaritate. 3) Blocul tematic răspunde la întrebarea “ce?” şi defineşte pe de o parte repertoriul tematic (aria semantică. Pentru a dobândi o anumită determinantă ideologică sau o anumită interpretare. funcţia comprehensiv-agresivă) răspund întrebării “cui?”. credinţe sau convingeri politice. Astfel. împărtăşind sau nu aceleaşi valori. monumentele. minorităţi. 4) Canalul de comunicare răspunde la întrebarea "cum?". echivoc. problematica pe care clasa politică doreşte să o impună mai ales cu ajutorul mass-media). Canalele de comunicare sunt folosite în funcţie de destinatarul vizat. În mesaj se regăsesc valori politice perene (ex. Asocierea unei anumite teme cu alte evenimente care au fie conotaţie pozitivă. Receptorul poate fi un singur individ.ultimele două sunt canale informale de comunicare. formulări speciale. Destinatarul poate fi elita politică. dispersaţi. În cazul comunicării politice există două posibilităţi de realizare a procesului: în mod direct (comunicarea verbală dublată de limbajul non-verbal şi paraverbal) şi indirect. conversaţii .2) Destinatarul (respectiv. dinamica politicii. apelul la sentimente şi emoţii). Repertoriul tematic îndeplineşte o funcţie denotativă. fie conotaţie negativă conduc la deformarea situaţiei iniţiale după cum cere interesul instanţei emiţătoare. partide. libertate. Mesajului îi corespunde funcţia conotativă. puneri în context ale unui subiect. procesul de contextualizare este însoţit de structuri retorice şi procedee ale elocvenţei (comparaţii. suveranitate). grupurile de interese. prin acţiunea politică. legate de organizarea statului. 109 . Pentru construirea mesajelor politice se uzează de reprezentările mentalului colectiv care aparţin comunităţii căreia i se adresează. ambiguitate. etnic. noţiuni abstracte şi de maximă generalitate care conţin conotaţii. un grup social sau o populaţie având caracteristicile publicului de masă: eterogeni din punct de vedere socio-cultural. radio. iar pe de altă pare mesajul (care conţine soluţia politică la repertoriul tematic propus). presa scrisă. zvonuri.

London. şi anume îşi adaptează vocea potrivit contextului. Efecte ale comunicării politice 83 Wilson. Understanding journalism. Totodată politicienii se folosesc şi de limbajul paralingvistic. pp. La nivelul sursei. Limbajul non-verbal şi paraverbal este cu atât mai important cu cât atinge straturile psihice profunde ale auditoriului. privire. vestimentaţia. ştiinţific. 1996. volumului şi tonului glasului exprimă sensul global al mesajului transmis. 2. Factorii care influenţează perceperea mesajului raţional exprimat prin limbajul verbal sunt legaţi de instanţele comunicării (scrisă şi vorbită). X. simpozioane). drept urmare. Un exemplu de încercare de influenţare prin limbajul cromatic îl reprezintă emisiunea "Nine o'clock news" difuzată de BBC. Limbajul politic foloseşte termeni care aparţin de drept altor domenii (sociologic.canale simbolice de comunicare). Edition Routledge. preponderent emoţionale şi pulsatorii. 56 – 57. 110 . canale cu acoperire selectivă (acestea se referă la mijloacele de comunicare specializate şi întruniri. culorile din cadrul în care apare emitentul mesajului. charisma. congrese. filosofic sau limbaj popular). poziţia corpului etc.evenimentele sportive sau culturale . iar cel mai restrâns canal de comunicare îl reprezintă cel cu ţinte individualizate (documente pretins confidenţiale). precum şi decorul sau ambianţa sonoră. simpatia. gesturi. însă este centrat pe scopuri proprii şi este de multe ori denaturat ideologic. fundalul a fost schimbat83. al cărui fundal era albastru. Gradarea ritmului. În timpul alegerilor din 1992 se difuzau multe ştiri electorale. Baza comunicării politice o constituie limbajul politic. dar şi de contextul în care are loc comunicarea. apartenenţa etnică sau sexuală. literar. Ca urmare s-au înregistrat numeroase plângeri care afirmau că albastrul favorizează Partidul Conservator (fiind culoarea acestui partid). Persoanele publice îşi însuşesc noţiuni de comunicare non-verbală pentru a influenţa publicul prin elementele adiţionale discursului propriu-zis: voce. interlocutorului şi a mesajului. factorii care asigură perceperea favorabilă sau nefavorabilă a mesajului sunt: credibilitatea. John.

Comportamentul este cel care intră în discuţia modelelor. grad de instruire. teoria priorităţilor ("priming theory"). precum: încadrarea ("flaming"). modificarea sau infirmarea celor deja existente. de aceea cercetările au studiat efectele la nivel comportamental. ca rezultantă a efectelor cognitive. afective şi volitive.) care le determină. altele cercetează doar efectul expunerii. X. ca şi comunicarea în general şi comunicarea de masă. afective şi cognitive. La nivel individual. 1997. Comportamentul este efectul dorit sau nu. Efectele volitive şi la nivel afectiv sunt greu de cuantificat. diferenţiate în literatura de specialitate în funcţie de criterii diverse. L. şi McCombs84. Donald. stabilirea agendei ("agenda setting"). în special. 111 . 1. grup socio-profesional. exprimate comportamental. Lawrence Erlbaum Associates. Efectele sunt relative şi complexe şi există o multitudine de factori (mediul social. al grupului sau instituţiei şi al societăţii în ansamblu. Mahwah. prezintă o serie de efecte. Conceptul de “agenda setting” a fost elaborat ca atare de Donald L. Shaw. Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. după cum efectele mass-media se manifestă la nivel individual.Comunicarea politică. Esenţa teoriei constă în existenţa unei legături puternice între 84 McCombs. N. iar altele iau în calcul doar o campanie electorală (o lună).. Efectele comunicării politice se pot manifesta la nivel individual. stabilirea agendei şi priorităţilor în dezbaterea politică. la nivelul grupurilor politice sau la nivelul grupului social în ansamblu. Modelul „agendei” politice şi publice Teza existenţei unui grup decizional care stabileşte “ordinea de zi” este consemnată încă de la începutul secolului al XX-lea în studiile lui Walter Lippman. efectele apar în cele trei dimensiuni: volitive. J. prin formarea opiniilor. aşteptat sau neaşteptat al influenţei mass-media. Unele studii sunt realizate pe o perioadă mai lungă de timp. Maxwell E. au reprezentat obiectul cercetărilor care au condus la formularea unor teorii ale efectelor. Shaw. Studiile mai aprofundate ţin cont şi de motivaţiile care îi fac pe oameni să selecteze anumite canale mediatice. vârstă. Efectele cognitive ale comunicării politice realizate prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. Comunicarea politică are impact major la nivelul dimensiunii cognitive.. 2. construirea valorilor politice. sex etc. Maxwell E. în special.

Din această perspectivă. pe domeniul politic. Teoria încadrării 112 . Importanţa oferită unui eveniment se realizează în detrimentul altuia. Teoria se bazează. subiecte care îi vor determina în ce fel să voteze. Mass-media dezbate anumite probleme politice. respectiv modul în care ştirile politice influenţează atribuirea semnificaţiilor şi importanţei chestiunilor politice de către audienţă. delimitează şi limitează dezbaterile politice. În acest mod publicului îi este impusă importanţa problemelor politice. şi alături de discursurile politice şi campaniile electorale contribuie la formarea conştiinţei politice. 2. Astfel. ca apoi să devină insignifiant şi chiar necunoscut publicului. 2. ordonează evenimentele politice. mass-media. X. Schimbul comunicaţional este dominat de elita politică care are prioritate în faţa altor formaţiuni. i se selectează din totalitatea de ocurenţe numai anumite întâmplări. decide care sunt subiectele de maxim interes pentru public. Mesajele sunt selectate în conformitate cu interesele sistemului politic existent. în consecinţă.modalitatea în care mass-media expune problemele în timpul unei campanii electorale şi ierarhia evenimentelor publicului. construieşte o realitate politică. i se sugerează posibilităţi de semnificaţie a evenimentelor. Cercetările celor doi autori au relevat dependenţa dintre gradul de atenţie acordat de media unei liste de probleme şi gradul de atenţie acordat aceloraşi probleme de către publicul expus mesajelor presei. ci prin crearea unei atmosfere politice favorabile unor grupuri de interese şi prin ponderea cu care anumiţi actori politici apar în materialele de presă (modalitatea prin care un om politic îşi asigură vizibilitatea). stabilind priorităţi. iar publicul se lasă influenţat de subiectele dezbătute şi de modul cum sunt ele înfăţişate în presă. este considerat un spectator pasiv al fluxului informaţional dintre presă şi puterea politică. cetăţeanul şi. Toate relatările mass-media devin semnificante pentru o companie politică. care a consemnat materialele de presă. alegătorul. Influenţa produselor mass-media nu se realizează în mod direct. care este ignorat pentru început de mijloacele de comunicare.

New York. deformate sau diminuate ca importanţă. 1987. 3. prejudecăţi Aceste structuri există atât în conştiinţa publicului. Kinder. schematizări. ca şi în cazul modelului agendei. Noţiunile sinonimice corespunzătoare acestei teorii sunt cadre sau structuri fixe. anumite aspecte ale unui eveniment sau anumite faţete ale realităţii sunt evidenţiate. de la cercetări privind evenimente politice. în structura celor trecute. în acest sens. indivizii îşi creează scheme de interpretare pentru a integra experienţele noi. pentru teoria încadrării s-au analizat evenimente politice ale anilor '60. iar pe de altă parte. 2. În fiecare mesaj mediatic ei caută indiciile acestor “cadre” fixe pentru a putea înţelege şi interpreta lumea evenimenţială. Harper and Row Press. 1974. comportamentul agresiv este unul din “condimentele” discursului televizat. Erving. Pe de o parte. indivizii îşi dezvoltă reprezentări fixe. Teoria preeminenţei în formarea convingerilor politice Esenţa acestei teorii este aceea că preferinţa orientată în mod selectiv are cauze psihologice şi nu motivaţii ideologice. identificate şi etichetate conform acestor scheme de interpretare. cât şi a jurnaliştilor. dacă în demonstrarea existenţei priorităţilor în "agenda presei" s-au studiat campanii electorale. tipizări. preeminenţa unor informaţii asupra altora. Preeminenţele duc la formarea unor “gusturi” specifice de receptare a 85 Goffman. preferinţa pentru un eveniment sau o personalitate sunt generate de necesitatea psihologică a selectării. ajutându-i şi pe unii şi pe ceilalţi să selecteze şi să ofere sens evenimentelor. dar este inerentă într-un mediu suprasaturat informaţional. 113 . Evenimentele sunt percepute. Pentru a înţelege lumea şi a ordona social evenimentele la care participă sau la care sunt martori. pe când altele sunt ignorate. Numai că. London.Premisele acestei teorii au pornit. stereotipuri. Datorită cadrelor interpretative. Ipoteza de la care a pornit Erving Goffman 85 a fost aceea că aşteptările indivizilor depind de experienţele anterioare şi că elementele afective prevalează asupra raţionamentului. Iniţiatorii Iyengar şi Kinder86 aduc două tipuri de argumente în favoarea ideilor pe care le susţin. News that matter: Television and American Opinion. X. evenimentele noi. Selectarea limitează capacitatea de receptare şi analizare a publicului. Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience. 86 Iyengar.

În societatea contemporană. limbajul devenind unul din ce în ce mai apropiat de limbajul comun. Modalităţi de adaptare a limbajului politic cerinţelor comunicării de masă O formă a comunicării politice este aceea a comunicării cu publicul plin intermediul mass-media. Acest tip de discurs este diferit de cel tradiţional. cultură. Pentru a răspunde dublei cerinţe. uşor de reţinut şi preluat de presă. discursul politic s-a văzut obligat să-şi creeze un limbaj accesibil publicului. Termenii abstracţi. personajele politice şi-ar câştiga cu greu popularitatea şi şi-ar face cunoscute mesajele politice cu mai multă dificultate. omul politic al timpurilor noastre a trebuit să îşi creeze un alt tip de discurs. scade capacitatea de analiză. Pentru a se adapta caracteristicilor mediatice. Fără intermedierea canalelor mediatice. etnie. Întrucât comunicarea mediatică se adresează unui public eterogen.informaţiei. sentenţioase. Prin intermediul presei. Discursurile ţinute în amvon erau construite pe baza principiilor şi strategiilor textuale ale retoricii. clasa politică îşi extinde destinatarul într-un mod mult mai facil. Jargonul politic dispare cât mai mult din discurs. 3. discursul este structurat în mai multe blocuri de text concentrate şi abstracte. prin trimiteri istorice. despărţite de fraze scurte. categorie socioprofesională etc) şi discursul politic trebuie să se adapteze pentru a putea câştiga şi menţine atenţia unui public cât mai larg. ca o scurtă ilustrare în cadrul unui material jurnalistic. şi a fost menţinut în Parlamente secole de-a rândul. necesitând mai mult timp. în funcţie de mai multe criterii (vârstă. Într-un cuvânt mass-media asigură vizibilitatea clasei politice şi contribuie la creşterea popularităţii actorilor politici. care era specific oratorilor greci şi latini. sex. tehnici. X. rostite de elita politică ele uzau de erudiţia acestora. Acest lucru era permis şi adecvat întrucât destinatarul era el însuşi elitist. În absenţa jurnaliştilor clasa politică ar trebui să depună eforturi pentru deplasări în teritoriu şi întâlniri cu electoratul. cât şi mijloacelor de comunicare. specializaţi sunt 114 . cheltuieli mai mari şi mai multă răbdare. care. simplu. când publicul a devenit unul mult mai numeros şi mai eterogen. factural. cu informaţie cât mai oportună. concis. la rândul ei. ceea ce duce totodată la stabilirea unei rutine de percepţie. religie. care să se preteze atât rostirii în Parlament. nivel de instruire.

Primul spaţiu public din istorie este considerat a fi Agora Atenei antice. ci mizează pe afectivitate. unde cetăţenii discutau problemele importante. Acest lucru se datorează mai ales apariţiilor televizate. pe demonstraţie. limbajul politic se dezideologizează. Adaptarea limbajului politic la cerinţele comunicării mediatice se rezumă la cele trei procedee detaliate mai sus.excluşi în favoarea celor comuni. pe stârnirea emoţiilor auditoriului şi pe imaginaţia acestuia. comun al conversaţiilor cotidiene. în cadrul cărora politicienii apelează la tehnicile comunicării verbale în acest mod. devenind unul al simplei conversaţii cotidiene. discursul politic nu mai mizează pe stilul argumentativ abstract. iar participarea la dezbateri este văzută ca o modalitate de control a puterii. 4. Participanţii erau aleşi aici după anumite criterii (nu orice cetăţean putea participa la discuţiile din Agora). Persuadării i se alătură şi elemente paralingvistice şi non-verbale. pe raţionalitate şi logică. în special impresia generală pe care omul politic o face publicului (în cazul televiziunii mai ales). apelând în acelaşi timp la forţa sugestivă a cuvântului de a crea imagini vizuale. În acest mod sunt create imagini plastice. Discuţiile se desfăşoară astfel încât sunt folosite tehnicile argumentaţiei. 115 . Această adaptare la caracteristicile canalelor de comunicare conduce la apariţia unor noi trăsături ale comunicării politice reprezentate în special de personalizarea puterii politice şi spectacularizarea fenomenelor politice. conceptele abstracte şi silogismele lasă locul elementelor concrete şi afective. În acest spaţiu se realizează participarea politică a diferiţilor actori sociali. temele de interes public. care mizează pe afectivitate. Având drept obiective principale persuadarea şi seducerea unui public numeros şi eterogen. care dezbat probleme de interes public. pe stârnirea emoţiilor auditoriului şi pe imaginaţia acestuia sau mizează pe reprezentări şi simboluri. din perspectiva interesului general. Discursul conţine reprezentări şi simboluri uşor de înţeles şi închipuit. elementele specifice de limbaj politic dispar în favoarea unui limbaj popular. X. Spaţiul public – loc de manifestare a acţiunii politice Spaţiul public reprezintă locul de intersecţie al politicului cu universul comunicării. şi anume: structura frazei este simplă.

Bucureşti. Studiile sale se înscriu în categoria teoriilor critice despre mass-media. sub garanţia de a putea să se întrunească şi să se unească liberi. presă de informare culturală. J. continuare a perspectivei deschise de Theodor Adorno. Dacă primul reper în constituirea istorică a opiniei publice îl reprezintă Agora. Jürgen. actorii politici. La început însă. 126. Cunoaştere şi comunicare. Habermas examinează relaţia dintre comunicarea de masă şi democraţie.În plus vorbitorii îşi doreau să exceleze în faţa auditoriului mai ales prin forma. în Europa apar cafenelele literare. îşi împărtăşesc idei şi opinii. în secolul al XVIIIlea. p. ca şi în cazul Greciei antice. locul unde se formează şi se exprimă opinia publică. cetăţenii tratează neconstrânşi. în scopul de a include categorii din ce în ce mai largi în dezbateri. Pentru a remedia această situaţie şi a lărgi sfera participanţilor la discuţii şi implicit la viaţa politică. piese de teatru. Habermas se află relaţia dintre stat şi sfera publică. Elementul central al teoriei sale îl constituie spaţiul public. mass-media. academiile. 87 Habermas. să-şi exprime şi publice liber opinia lor asupra problemelor de interes general”87. considerat reprezentant al Şcolii de la Frankfurt. Cunoştinţele erau difuzate prin mijloace diverse: educaţie. Editura Politică. toate conducând la o democratizare a vieţii politice. saloanele şi presa. iluminiştii au iniţiat o acţiune de educare a maselor bazată pe diverse mijloace (de la teatru la literatura de popularizare). care integrează opinia publică. Spaţiul public s-a constituit de-a lungul istoriei ca loc de mediere între societatea civilă şi stat. literatură de popularizare. Prin spaţiu public el desemnează acel loc unde „reuniţi ca public. exponent al teoriei critice. În centrul analizelor lui J. 1983. Promotorul noţiunii de spaţiu public este Jürgen Habermas. apoi prin conţinutul discursului. 116 . cluburile. În aceste spaţii indivizii discută. următorul pas în dezvoltarea spaţiului public îl desemnează apariţia unor noi locuri publice unde se dezbăteau subiecte de interes general. Astfel. la acest spaţiu public nu aveau acces decât indivizii cu un grad de cultură ridicat şi cu o stare materială prosperă. încercând să ajungă la un consens.

jurnaliştii care transmit maselor mesajele puterii şi atenţionează clasa politică asupra aspiraţiilor. 1987. Ziarele şi revistele cresc cantitativ. secol ce a adus transformări şi în domeniul politicului. modelul burghez a involuat. Payot. formaţiunile politice. J. Domeniul etatizat se substituie domeniului spaţiului public de natură democratică şi civilă. iar televiziunea în anii '50). În cadrul sferei publice se constituie „conştiinţa politică” şi aceasta cere puterii reglementări legale ale funcţionării relaţiilor economice şi sociale prin 88 Habermas. în imagine şi publicul. Paris. mai ales începând cu secolul al XIX-lea. principiu legat şi de constituirea societăţii civile. marşuri. aşteptărilor şi necesităţilor populaţiei. 117 . Habermas critică această evoluţie istorică a spaţiului public. Faţă de modelul iluminist. organizarea în sindicate). manifestaţii. diverse forme de protest devenite legale (greve. În secolul luminilor s-a elaborat principiul treburilor publice. specialiştii în sondaje. Profesionalizarea şi instituţionalizarea activităţii de comunicare a condus la creşterea numărului indivizilor implicaţi în dezbateri publice. Are loc o apropiere între politic şi mase în mod direct prin întâlniri cu alegătorii şi în mod indirect prin intermediul presei. Discuţia politică liberă era considerată a fi principala instanţă de legitimare în spaţiul public şi principala expresie a principiului publicităţii 88. ale cărei elemente erau altădată. Spaţiul public s-a constituit prin unirea persoanelor private într-un public. Locul politicului este luat de uniuni şi partide care se suprapun sferei publice. Indivizii au acum mai multe posibilităţi de participare la viaţa politică: vot universal. locul acestora fiind luat mai târziu de jurnalişti. Jürgen. Amploarea vieţii politice solicită un nou spaţiu public: sistemul mass-media.Elitele iluministe se plasau ca mediatoare între putere şi populaţie. apar noi mijloace de informare în secolul al XX-lea (radioul – 1901. Actorii care îşi joacă rolurile în spaţiul public contemporan sunt acum liderii politici. în comunicare. L’espace public. dezvoltând o teorie a declinului rolului opiniei publice sub impactul acţiunii conjugate a tehnocraţiei şi a comunicării de masă. Acest principiul a permis statuarea treptată a discuţiei şi criticii publice asupra opţiunilor şi deciziilor politice.

protejate astfel de capitalul privat. J. În timpul războiului rece. J. şi care se obţine prin desacralizarea politicului cu ajutorul unor tehnici şi strategii formale şi informale de publicitate şi evaluare politică. X. explozia comunicării de masă şi a publicităţii. Propaganda politică. Problemele grave ale sfârşitului de război au necesitat din partea politicienilor campanii de refacere a imaginii. Rousseau). În epoca societăţii mediatice dispozitivul instituţional şi tehnocratic preia controlul spaţiului public. în statele cu regim politic nedemocratic. Efectele maximale ale propagandei politice se obţin datorită puterii 118 . de cucerire şi recucerire a popularităţii. 5. Acţiunea politică în spaţiul public modern se bazează pe principiul legitimării care reprezintă noul principiu de acţiune politică. După încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale. în plus informaţia vehiculată cedează la proba verităţii. începând cu secolul al XIX-lea. apelul la emoţii şi impresionabilitate. În societatea informaţională. publicitatea şi comunicarea prin acţiunea politică Propaganda politică a cunoscut o intensificare deosebită înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial. mediatizarea este ontologic constitutivă în acţiuni politice. iar funcţia critică a dezbaterii să se transforme într-o funcţie de integrare. Habermas optează pentru instituţiile publice sau semi-publice. care iniţial apăruse ca o contrapondere a puterii. în cadrul căreia.elaborarea unor legi cu valabilitate generală şi care acţionează ca o opinie publică (ceea ce se numea voinţa generală a lui J. În concepţia lui Habermas. propaganda politică era arma de care uzau ambele părţi. propaganda şi-a instaurat hegemonia asupra politicii interne şi externe a statelor. În ceea ce priveşte statutul audiovizualului. Astfel. face ca spaţiul public să fie luat în stăpânire de stat şi de aparatul tehnocratic. puterea politică practica sistematic propaganda politică. convingerea pe baza argumentelor raţionale şi a logicii demonstrative este înlocuită prin instigare. a confruntării celor două tabere adverse. pentru mobilizarea populaţiei.

de la muncă la divertisment.alegător. “Piaţa” va fi segmentată într-un anumit număr de “ţinte” (indecişii. publicitatea este legată de activitatea economică de promovare a bunurilor şi serviciilor comerciale. asigură venit din vânzarea spaţiului de emisie (instituţiile media private 119 . Conotaţia negativă a propagandei politice o întrece pe aceea a publicităţii. artizanii propagandei politice difuzează mesaje care în mod obligatoriu trebuie să pară verosimile. publicitatea politică înseamnă cumpărarea de spaţiu publicitar pentru difuzarea unor anunţuri. Pe de altă parte. care ierarhizează rolurile şi face apel la emoţiile publicului şi la convingerea sa. Publicitatea politică îmbracă două aspecte: pe de o parte se referă la activitatea de “vânzare” a unui om politic. Rolul propagandei politice este de a influenţa. educaţia şi informarea cu ajutorul sistemului massmedia. afişe sau spoturi publicitare pe diverse suporturi mediatice. Căci. Pentru instituţiile de presă această practică este benefică din două motive: în primul rând. nu de a furniza informaţii.absolute pe care o are statul. incluzând deci. Acesta este noul model al comunicării acţiunii politice – „modelul marketing”. care controlează toate aspectele vieţii. Pentru a fi crezut nu este important să spui adevărul. militanţii. la origini. în scopul promovării interesului general şi „modelul propagandistic”. Noua comunicare politică uzează de cuceririle tehnice şi strategice ale publicităţii comerciale. ci trebuie doar ca ceea ce afirmi să pară verosimil. aşa cum se vinde un produs. opozanţii) pe care omul politic trebuie să la atragă într-o publicitate adecvată reprezentată de o imagine valorizantă şi sloganuri reprezentative. motiv pentru care se recurge la tehnicile de ocultare a adevărului. Activitatea de publicitate are drept ţintă principală determinarea publicului de a cumpăra produsul (ţinta factitivă a comunicării publicitare). în cadrul căruia se realizează schimbul de idei pe baza raţionalizării argumentelor. şi anume „modelul dialogal”. care a depăşit celelalte două modele tradiţionale. iar pentru a realiza acest deziderat publicitatea se sprijină pe strategiile de seducere şi persuadare a destinatarului. cu grija de a seduce consumatorul . Pentru a obţine însă încrederea publicului şi a apărea credibili în faţa acestuia.

„Oferta” se realizează pe baza caracteristicilor pieţei (publicului). Comunicarea politică reprezintă un proces intenţional care se desfăşoară într-un spaţiu social. reticenţi. constituirea într-un model care aparţine de drept spaţiului politic american. Tehnicile de publicitate se constituie în strategii de persuadare a publicului. la sfârşitul anilor '60. Cercetătorii comunicării politice vorbesc despre standardizarea acesteia şi anume. în cadrul cărora „oferta” este reprezentată de programul politic şi este rezultată a „cererii” (aşteptările electoratului). iar în perioada electorală a dus la balotajul generalului De Gaulle. personalităţile publice. aceste produse puse la dispoziţie de clasa politică pot fi difuzate ca atare. în 1965. publicul. Publicitatea politică.obţin cea mai mare parte a veniturilor din publicitate) şi. un politician să fie vândut la fel ca orice bun economic. politicienii dialoghează cu jurnaliştii. oamenii politici aveau încredere totală în consilierii de imagine. 120 . La început. canalul utilizat preferenţial este cel audiovizual. în al doilea rând. idei sau ideologii politice. Partidul Liberal se făcea cunoscut publicului prin intermediul BBC-ului. având drept subiect evenimente politice. trebuinţe care au fost cercetate în prealabil. contracandidaţii. Tehnicile dovedite eficiente în publicitatea comercială au fost translatate şi în domeniul politic. datorită modificării relaţiei de comunicare dintre politic şi public. care prezintă aşteptări. oamenii politici şi formaţiunile politice vor dezvolta comportamentele politice noi în relaţia cu publicul. Acest pattern se referă la strategii care adaptează acţiunea comunicării la tehnicile specifice pieţei publicitare economice sau a show-business-ului. în Marea Britanie. În această relaţie de comunicare. având finalitatea de însuşire a unei concepţii. în speţă văzut ca electorat. doctrine. În 1964. Proiectul autorului politic este structurat potrivit strategiilor de marketing. „Produsul” se adresează unei „ţinte”: diferite grupuri sociale. Prin aceste strategii comunicaţionale. în Franţa opoziţia este prezentă în programele radiodifuziunii. necesitând intervenţii din partea jurnaliştilor şi contribuind la manifestarea exerciţiului democratic. spre deosebire de propagandă este apanajul regimurilor democratice. lucru care a făcut ca. nevoi. Practicile mediatice trebuie să contribuie şi la democratizarea acţiunii politice prin intermediul dezvoltării responsabilităţii omului politic în faţa electoratului. Adaptându-se noilor cerinţe de comunicare.

Acest model de comunicare este parte integrantă a oricărui plan de acţiune politică. însă ea compensează cu alte forme de participare civică: mişcări sociale. logistice. în cazul unor ceremonii politice sau ca rutină politică. acţiune afirmativă. Specialiştii oscilează între a-l considera un model global al comunicării politice şi a-l privi drept originar în SUA şi adaptat cerinţelor diferitelor state. Din perspectiva resurselor de care trebuie să dispună un om politic sau o formaţiune politică (resurse financiare. este supusă evaluărilor. Cum principala sursă de informare rămân mediile. în special televiziunea. accesul la comunicarea acţiunii politice este discriminatoriu.profesionale. deci şansele ca mesajele lor să ajungă la public sunt diminuate. Aceste tehnici includ strategiile de comunicare. datorită comunicării politice. iar comunicarea asigură vizibilitatea politicului în diverse ipostaze: în perioadele electorale. cu un anumit grad de instruire şi educaţie etc. Prin intermediul comunicării politice. cultură asociativă. 121 . discursul politic mizează atât pe limbajul verbal. ci şi o practică socială. Caracterul modelului politic american. este paradoxal: în aparenţă participarea cetăţenilor la viaţa politică. Comunicarea acţiunii politice ajută la îndeplinirea responsabilităţilor civile. Prin acest procedeu se formează mentalitatea conform căreia vizibilitatea politică nu este numai o caracteristică a democraţiei. prin care oferta este făcută cunoscută unui public cât mai larg. „oferta” trebuie adaptată acestui canal. simbolice). etnice. cât şi pe cel non-verbal. pentru a-şi maximaliza persuasiunea. acţiunea politică devine informaţie publică. considerat model global al comunicării politice. Unele cercetări în domeniul comunicării politice contemporane confirmă existenţa unui model de comunicare comun ţărilor democratice. Acţiunea politică. interpretate şi în consecinţă sancţionate de mass-media şi public. Însă nu toate acţiunile politice sunt comentate. în cunoştinţă de cauză. prin intermediul votului se află în scădere. Unii actori politici au un acces mai redus la comunicare şi implicit vizibilitatea lor este mai scăzută. judecăţilor şi interpretării publicului prin intermediul mass-media. Conceptul de americanizare a comunicării politice este controversat.

Introduction to Kinesics. 1952. Raymond. 9. 10. Mignot. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 4. 2. 1965. 2002. vol. Buzărnescu. Boudon. 6. 12. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1767. Pierre. Beauzée. Coord. 1999. Paradigmele comunicării. 14. 13.. Don Juan sau Pavlov? – eseu despre comunicarea publicitară. 5. 1986. Caune. Editura Universităţii „A. Editura Cartea Românească. Thomas. 122 . Barnhart. Daniel. Editura Polirom. Psihologia comunicării. Economia bunurilor simbolice. 2. 7.Bibliografie: 1. Ştefan. University of Kentucky Press. Nicolas. Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage. Claude. Balle. Bucureşti. Chantal. Gaston. Paris. Chicago. 2005. 11. Bucureşti. Louisville. Bucureşti. Barnhart. 3. Birdwhistell. Ray. Iaşi. Comunicarea. Editura Humanitas. Dicţionar de media. Tratat de sociologie. Christian. Editura Didactică şi Pedagogică. 2000. Bârliba. 2006. Field Enterprises Educational Corporation. Iaşi. Bonnange. 2000. Robert K. Cultură şi comunicare.. Editura Trei. Introducere în ştiinţele comunicării. 1996. 1986. Bucureşti. 2000. Sociologia opiniei publice. Abric. Bucureşti. Baylon. Bachelard. I. Cuza” – Iaşi. Jean. Xavier. Jean-Claude. Barbou. Francis. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Meridiane. Editura Univers Enciclopedic. Clarence L. Dialectica spiritului ştiinţific modern. J. 8. Maria Cornelia. Bougnoux. Bourdieu. 1987. Bucureşti. The world book dictionary. Bucureşti.

Editura Humanitas. 1996. 19. Drăgan. 1983. 21. Suhrkamp. J. Iaşi. 23. Iaşi. La société de l’ubicuité. Casa de Editură şi Presă “Şansa” S. Mihai. Habermas. Dictionaire de médias.J.R. 33. Dynamics of Mass Comunication. Bucureşti. 22. Goffman. 1971. 2004. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Teorii ale limbajului. Denöel-Gonthier. 1987. Bucureşti. Scholten. 1983. Editura Polirom. Ioan. Erving. Bucureşti. Constructia simbolică a câmpului electoral. Coord. Dinu. Chomsky.. 1982. Jürgen. Editura Polirom. Bucureşti. Teorii ale învăţării. Introducere în sistemul mass-media. Noomen. 20. Habermas. Editura Fundaţiei “România de Mâine”. Fiske. Mome. Iaşi. 1999. 2003. G. 1997. Editura Ştiinţifică. Introducere în teoria comunicării. Cunoaştere şi comunicare. 1998.ro. Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky. 31. Mihai. Paradigme ale comunicării de masă. L’espace public. Frankfurt am Main. 25. 18. Editura Polirom. 24. Dominick.R. Despre structurile cognitive şi evoluţia lor. Editura Mediamira. Jürgen. Sfera publică şi transformarea ei structurală. Graur. Bucureşti.W. Editura Institutul European. 2000.. Payot. De Fleur. Georges. Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience. 1975. 1972. Editura Comunicare. 26. 28. Teorii ale comunicării de masă. 17. Bucureşti. Drăgan. 29. Bucureşti.15. Paris. Haineş. 1988. Editura Politică. J. Jean. 30. Harper and Row Press. Jürgen. Ioan. Was heisst Universalpragmatik? Philosophie.L. Tratat de semiotică generală. Bucureşti. 2005. 32. 27. Coman. un răspuns lui Piaget. Paris. Noam. Melvine. Ion.. Cazeneuve. S. Evelina. Comunicarea: repere fundamentale. Umberto. Cluj-Napoca. 1974. 1998. Tehnici de comunicare. Friedman. John. Ştiinta comunicării. Addison Westley. Introducere în ştiinţele comunicării. Iaşi. Ball-Rokeach. Cuilenburg. Paris. Editura Politică. în Sprachpragmatik und 123 . 2001.. 16. Eco. Jürgen. Habermas. Habermas. O. London. London.

1. 46. 2000. 40. Neumman. Huyghe. Iaşi. 51. Chicago. Shaw. 39. Edward. Cuvântul şi tăcerea. 1998. Albert şi Weiner. Noelle Elisabeth. N. Editura Ştiinţifică. 1984. Histoire des doctrines politiques depuis l’antiquité jusqu’a nos jours. Marinescu. McCombs. Doubleday & Company. 42. Editura Polirom. Martinet. Principii. Morton. New York. André. vol. American Psychological Association. Elemente de lingvistică generală. 37. Iyengar. Editura Institutul European. Keane.. 35. 1971. Kunczik. Armand. Iaşi. 6. aplicaţii. Ree. Mass-media şi democraţia. Moretta Angelo. Maxwell E. L. 47. Cluj-Napoca. 43. Istoria teoriilor comunicării. Moscovici. Iaşi. The spiral of silence. Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. Mehrabian. Lohisse. 1987. Mattelart. Gaeno. Donald. Payot. Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării. No. 1997. Introducere în teoria comunicării. A theory of public opinion. 1970. 50. Editura Polirom. în Reprezentările sociale (coord. Miège. Paris. Inc. Mattelart. McQuail. Mosca. în Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Denis. Roberto. J.34. Washington. A. Mahwah. Lawrence Erlbaum Associates. Iaşi. Decoding of inconsistent communications. 124 . Izurieta. Societatea cucerită de comunicare. 41. Bernard. University of Chicago Press. 2000. Zipfel. Comunicarea. Bucureşti. Fenomenul reprezentărilor sociale. Serge. 2000. 1936. The Hidden Dimension. Cluj. modele. 2003. Valentina. 1994. Bucureşti. 44. Neculau. mai 1967. 38. News that matter: Television and American Opinion. 1998. Kinder.). Jean. 36. Armand Colin. 1969. Editura Presa Universitară Clujeană. 48. Astrid. 1997. Editura AMA Impact. Bucureşti. Bucureşti. Puterea imaginii. 2003. New York. Hall. Editura Tehnică. Michael. Comunicarea statului în era diverstismentului. Iaşi. 45. Editura Meridiane. Michelle. Editura Tritonic. Les systeme de communication. Paris. John. Editura Polirom. 49. Editura Institutul European.

69. 2000. Comunicarea politică azi. Thoveron. Platon. Boniface. Ionut. 1996. Bucureşti.A. Editura Politică. 67.Puterea în mişcare. vol. Edition Pierre Belfond. Palmier. Siebert. 66. Iaşi. Şoitu. Popa. Ferdinand. Bucureşti. Bucureşti. 55. J. Fred. 125 . Bucureşti. J. 1993 58. 2002.M. Editura Institutul European. Isabelle. Editura Polirom. Alvin. 65. Bucureşti. Constantin. Iaşi. Legrand. 2001. 70. Tofler. Saussure. Spaţiul public şi comunicarea. Schramm. 1998. Semnificaţie şi comunicare în lumea contemporană. Ramonet. Solomon. Bucureşti.. Editura Antet. 53. Perspective asupra teoriilor comunicării de masă. Peterson. Iaşi. Wilbur. Editura Humanitas. 1. J. 68. Iaşi.. Tran. Discursul puterii. Tatiana. Iaşi. Tirania comunicării. Editura Facultăţii de Comunicare si Relaţii Publice “David Ogilvy”. 57. Editura Risoprint. Dicţionar enciclopedic. 2003. Curs de lingvistică generală. Paris. Editura Polirom. Vasile. 64. social responsibility and soviet communist concepts. Filosofia comunicării. 1997. Four Theories of the Press: The authoritarian. 61. Ignacio. Powershift . 2004. Editura Ramida. Bucureşti. 56. W. 54. Comunicare şi acţiune. University of Illinois Press. Editura Doina. Slama-Cazacu. 1963. Peretti..52. Pârvu. 1973. Editura SNSPA. Tehnici de comunicare.. ClujNapoca. Editura Polirom. Marcel D. 2000. 1999. Gabriel. Stănciugelu.. Bucureşti. 1997. 1985. Herbert Marcuse et la Nouvelle Gauche. Teoria comunicării. Marcus. Sălăvăstru. Pailliart. J. 59. Săhleanu. Editura Institutul European. libertarian. 60. Tănase. Irina. Severin. 2001. 62. Ilie. De la omul necunoscut la omul cognoscibil. Laurenţiu. Iaşi. A. Victor. Editura Polirom. Bucureşti. 1996. 63. 2000. Stratageme comunicaţionale şi manipularea. Iaşi. Theodore. Editura Antet. Comunicare politică şi integrare europeană.. Editura Polirom. 1995. Editura Enciclopedică. Apărarea lui Socrate.

Wilson. 72. Editura Humanitas. Wittgenstein. London. Editura Nemira. 1996. 1996. Edition Routledge. Bucureşti. Structura minciunii. Piotr.71. 73. Understanding journalism. Wierzbicki. Bucureşti. 126 . 2004. Cercetări filosofice. John. Ludwig.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful