You are on page 1of 44

Fecha Partida NOMBRE

Item Factura MARCA MODELO


Factura Nandina COMERCIAL

1 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS


2 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
3 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
4 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
5 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
6 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
7 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
8 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
9 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
10 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
11 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
12 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
13 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
14 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
15 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
16 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
17 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
18 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
19 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
20 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
21 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
22 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
23 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
24 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
25 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
26 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
27 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
28 69328 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
29 69328 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
30 69328 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
31 69328 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
32 69328 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
1 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
2 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
3 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
4 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
5 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
6 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
7 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
8 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
9 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
10 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
11 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
12 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
13 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
14 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
15 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
16 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
17 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
18 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
19 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
20 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
21 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
22 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
23 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
24 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
25 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
26 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
27 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
28 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
29 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
30 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
31 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
32 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
33 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
34 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
35 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
36 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
37 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
38 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
39 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
40 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
41 69331 08/11/2016 4202290000 004 PAGANI VARIOS
42 69331 08/11/2016 4202290000 004 PAGANI VARIOS
43 69331 08/11/2016 4202290000 004 PAGANI VARIOS
44 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
45 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
46 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
47 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
48 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
49 69331 08/11/2016 4202290000 004 SIN MARCA VARIOS
50 69331 08/11/2016 4202290000 004 SIN MARCA VARIOS
51 69331 08/11/2016 4202290000 004 SIN MARCA VARIOS
52 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
53 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
54 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
55 69331 08/11/2016 4202290000 004 ARENA MILANO VARIOS
56 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
57 69331 08/11/2016 4202290000 004 ISABELLA PIU VARIOS
58 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
59 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
60 69331 08/11/2016 4202290000 004 GUSTO VARIOS
1 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
2 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
3 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
4 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
5 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
6 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
7 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
8 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
9 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
10 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
11 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
12 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
13 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
14 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
15 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
16 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
17 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
18 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
19 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
20 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
21 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
22 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
23 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
24 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
25 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
26 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
27 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
28 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
29 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
30 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
31 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
32 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
33 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
34 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
35 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
36 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
37 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
38 61290 11/9/2016 4202290000 004 BOSALINA VARIOS
39 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
40 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
41 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
42 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
43 61290 11/9/2016 4202290000 004 D'ELINE VARIOS
44 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
45 61290 11/9/2016 4202290000 004 CIPRIANA VARIOS
46 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
47 61290 11/9/2016 4202290000 004 CIPRIANA VARIOS
48 61290 11/9/2016 4202290000 004 CIPRIANA VARIOS
49 61290 11/9/2016 4202290000 004 CIPRIANA VARIOS
50 61290 11/9/2016 4202290000 004 QSTAR VARIOS
51 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
52 61290 11/9/2016 4202290000 004 KMQ VARIOS
Porcentaje Sub tipo Porcentaje Sub tipo Porcentaje Sub tipo
de de de de de de
Compone componen Compone componen Compone componen
nte 1 te 1 nte 2 te 2 nte 3 te 3
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 209
100 209
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 209
100 211
100 209
100 211
100 209
100 209
100 209
100 209
100 209
100 ZZZ (PAPEL)
100 ZZZ (PAPEL)
100 ZZZ (PAPEL)
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 209
100 209
100 209
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
100 211
Cant. Tipo Cant. Tipo
Acabad Acabad
Tipo Composicin Forro Accesori Accesorio Accesorio Accesorio
o1 o2
o1 1 2 2

007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO


007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
003 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
003 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
003 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
005 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
ZZZ ( 007 (50%)/ 005 (50%)) 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
005 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
007 004 1 ZZZ PLACA DE ACERO
Cant. Tipo Cant. Tipo
Cant. Tipo Cant. Tipo
Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio Accesorio 5 Accesorio 5 Aplicacion 1 Aplicacion
3 3 4 4

2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
2 003
Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo
Aplicacion 2 Aplicacion Aplicacion 3 Aplicacion 3 Aplicacion Aplicacion 4 Aplicacion5 Accesorio5
CARACTE
CLASE USO
Presentaci Peso RISTICAS OBSERVA
Medidas Usuario (MERC.NO (MERC.NO
on Unitario (MERC.NO CIONES
4202) 4202)
4202)

5.91*6.30*3.94 001 0.913 002


12.20*11.81*5.51 001 0.708 002
11.02*10.63*3.94 001 0.750 002
14.96*10.24*3.94 001 0.708 002
6.30*5.51*3.15 001 0.938 002
17.72*13.39*3.94 001 0.865 002
7.48*5.51*4.33 001 0.417 002
6.30*5.91*3.94 001 0.625 002
13.39*10.63*5.12 001 0.500 002
11.81*11.42*6.69 001 0.708 002
12.60*9.45*4.72 001 0.438 002
16.54*10.63*5.51 001 0.458 002
11.42*10.24*3.94 001 0.542 002
14.17*13.78*3.94 001 0.750 002
5.51*6.69*3.94 001 0.492 002
13.15*5.91*3.54 001 0.525 002
12.60*9.45*4.72 001 1.083 002
16.54*10.63*4.33 001 1.292 002
10.24*11.81*5.12 001 0.708 002
11.81*10.63*5.91 001 0.521 002
11.02*12.60*5.91 001 0.750 002
12.20*11.02*5.91 001 0.833 002
12.99*12.20*4.33 001 0.875 002
11.81*12.99*7.48 001 0.917 002
11.81*16.14*6.69 001 1.042 002
12.99*12.20*3.15 001 1.154 002
13.39*11.42*4.33 001 0.875 002
13.15*5.51*3.94 001 0.750 002
11.81*11.02*4.72 001 1.060 002
11.81*11.02*4.72 001 1.083 002
11.81*11.02*5.12 001 1.083 002
11.81*11.02*5.12 001 1.083 002
11.81*16.14*6.69 001 1.296 002
15.35*15.75*5.91 001 1.333 002
9.45*11.42*4.33 001 1.333 002
15.35*15.75*5.91 001 1.086 002
14.96*15.75*5.91 001 1.416 002
14.96*15.75*5.91 001 1.416 002
13.15*5.91*3.94 001 0.458 002
10.24*7.87*4.33 001 0.556 002
11.42*14.17*5.91 001 0.560 002
11.42*9.84*13.15 001 0.560 002
15.35*13.78*13.15 001 1.000 002
11.02*11.42*5.12 001 0.833 002
9.45*9.45*4.72 001 0.542 002
9.45*9.06*4.33 001 0.771 002
9.84*9.06*4.33 001 0.833 002
13.39*11.81*5.91 001 0.833 002
12.60*12.60*12.20 001 0.889 002
11.42*9.84*13.15 001 1.458 002
9.45*13.15*4.33 001 1.056 002
11.81*8.27*6.69 001 0.958 002
11.81*8.27*6.69 001 0.958 002
11.81*8.27*6.69 001 0.958 002
11.81*8.27*6.69 001 0.958 002
11.42*11.02*5.91 001 1.017 002
11.42*11.02*5.91 001 1.017 002
7.48*5.91*3.54 001 0.333 002
7.48*5.91*3.54 001 0.667 002
7.48*5.91*3.54 001 0.667 002
7.48*5.91*3.54 001 0.667 002
7.48*5.91*3.54 001 0.667 002
13.15*5.12*19.69 001 0.604 002
7.48*5.91*3.94 001 0.640 002
5.91*5.12*3.94 001 0.479 002
7.48*4.72*3.15 001 0.625 002
7.48*4.72*3.15 001 0.625 002
13.15*5.12*3.54 001 0.604 002
13.15*5.12*3.54 001 0.625 002
13.15*5.51*4.72 001 0.603 002
7.48*5.91*3.94 001 0.640 002
7.48*5.91*3.94 001 0.640 002
46*14.96*5.91 001 0.242 002
46*14.96*5.91 001 0.283 002
46*14.96*5.91 001 0.283 002
3.15*13.15*0.79 001 0.219 002
3.15*13.15*0.79 001 0.229 002
3.15*13.15*0.79 001 0.282 002
3.15*13.15*0.79 001 0.188 002
3.15*13.15*0.79 001 0.229 002
11.81*10.63*3.94 001 1.000 002
9.84*9.06*3.94 001 0.542 002
9.84*9.06*3.94 001 0.521 002
13.39*10.24*5.91 001 0.833 002
13.39*12.60*5.12 001 0.833 002
13.39*12.60*4.72 001 0.833 002
13.39*12.60*4.72 001 0.833 002
7.48*7.48*3.94 001 0.396 002
7.48*7.48*4.33 001 0.500 002
11.42*9.84*5.91 001 0.833 002
11.81*11.42*13.15 001 0.243 002
11.42*11.02*6.30 001 0.667 002
9*2*3.5 001 0.29125 002
9*2*3.5 001 0.291 002
16*5.75*12 001 1.165714 002
15.5*5.5*11 001 1.358 002
15.5*5*9.5 001 1.14875 002
16*5*11 001 1.423333 002
16*4.75*11.5 001 1.216207 002
16*5.125*11 001 1.498966 002
16*5.125*11 001 1.498462 002
16.5*5*11 001 1 002
16*5.5*11 001 1.171333 002
12*6.5*9 001 1.79 002
17.5*11.5*4.5 001 1.398696 002
16*6*10.5 001 1.482857 002
15*5*12 001 1.723125 002
12.5*4*12 001 1.438919 002
13.75*3.75*10.75 001 1.440714 002
17*6.25*13.5 001 1.165 002
7.5*1.25*4.25 001 0.333333 002
8*2*4.5 001 0.258333 002
8*2*4.5 001 0.258333 002
7.5*1*3.8 001 0.223333 002
5.3*1*3.8 001 0.133333 002
18*4.5*12 001 0.916087 002
8*5*6.5 001 0.457188 002
5.5*4*2 001 0.2775 002
11*2*4.5 001 1.243667 002
11*2*4.5 001 0.31 002
8*2*4 001 0.290909 002
8*2*4 001 0.29 002
12*2*7 001 0.49913 002
12*2*7 001 0.499231 002
9*1*5 001 0.33 002
9*1*5 001 0.33 002
11.5*1*7 001 0.36 002
9*2*4.5 001 0.263529 002
9*2*4.5 001 0.2632 002
10.5*2*5.5 001 0.394 002
12.5*1.5*6 001 0.428333 002
12.5*1.5*6 001 0.42625 002
12.5*1.5*6 001 0.428621 002
10*4.5*7 001 0.7075 002
13.25*4.5*8.75 001 1.332222 002
11*5*7.5 001 0.88 002
12.5*5.5*5.5 001 0.7475 002
16*5.5*12 001 0.996 002
16*5.5*12.5 001 1.060556 002
16.25*6.25*12.5 001 1.02 002
13.75*5*11.25 001 0.915714 002
7.5*1*4 001 0.299583 002
17*5.5*11 001 1.04 002
16*5.5*11.5 001 1.248235 002
Fob UNIDAD
Cantidad Unidas FOB TOTAL peso bruto peso neto Regalias PROVEEDOR
Unitario FISICA

24 8 192 21.9 MOREL


12 8 96 8.5 MOREL
24 10 240 18 MOREL
24 9 216 17 MOREL
24 4 96 22.5 MOREL
24 9 216 20.75 MOREL
24 4 96 10 MOREL
24 5 120 15 MOREL
24 4 96 12 MOREL
24 9 216 17 MOREL
24 5 120 10.5 MOREL
24 9 216 11 MOREL
24 8 192 13 MOREL
24 9 216 18 MOREL
36 4 144 17.7 MOREL
36 4 144 18.9 MOREL
36 9 324 39 MOREL
12 9 108 15.5 MOREL
12 10 120 8.5 MOREL
24 9 216 12.5 MOREL
12 9 108 9 MOREL
12 9 108 10 MOREL
12 10 120 10.5 MOREL
12 9 108 11 MOREL
12 9 108 12.5 MOREL
12 9 108 13.85 MOREL
12 7 84 10.5 MOREL
24 7 168 18 MOREL
24 9 216 25.44 MOREL
12 9 108 13 MOREL
12 9 108 13 MOREL
6 9 54 6.5 MOREL
18 8 144 23.33 MOREL
6 8 48 8 MOREL
18 8 144 24 MOREL
12 8 96 13.03 MOREL
18 8 144 25.49 MOREL
12 8 96 16.99 MOREL
24 4 96 11 MOREL
36 10 360 20 MOREL
36 9 324 20.17 MOREL
48 9 432 26.88 MOREL
24 10 240 24 MOREL
24 8 192 20 MOREL
24 8 192 13 MOREL
24 9 216 18.5 MOREL
24 9 216 20 MOREL
24 9 216 20 MOREL
24 8 192 21.33 MOREL
12 9 108 17.5 MOREL
12 9 108 12.67 MOREL
6 8 48 5.75 MOREL
6 8 48 5.75 MOREL
6 8 48 5.75 MOREL
6 8 48 5.75 MOREL
6 8 48 6.1 MOREL
6 8 48 6.1 MOREL
4 4 16 1.33 MOREL
6 4 24 4 MOREL
6 4 24 4 MOREL
6 4 24 4 MOREL
6 4 24 4 MOREL
36 4 144 21.75 MOREL
36 4 144 23.04 MOREL
36 4 144 17.25 MOREL
36 4 144 22.5 MOREL
36 4 144 22.5 MOREL
36 4 144 21.75 MOREL
36 4 144 22.5 MOREL
24 4 96 14.48 MOREL
24 4 96 15.36 MOREL
48 4 192 30.72 MOREL
12 2 24 2.9 MOREL
12 2 24 3.4 MOREL
24 2 48 6.8 MOREL
48 2 96 10.5 MOREL
48 2 96 11 MOREL
48 2 96 13.55 MOREL
48 2 96 9 MOREL
48 2 96 11 MOREL
12 7 84 12 MOREL
12 5 60 6.5 MOREL
12 7 84 6.25 MOREL
36 9 324 30 MOREL
6 8 48 5 MOREL
6 8 48 5 MOREL
6 8 48 5 MOREL
12 11 132 4.75 MOREL
24 11 264 12 MOREL
24 9 216 20 MOREL
24 5 120 5.82 MOREL
12 10 120 8 MOREL
8 2 16 2.33 KMQ MODA
10 2 20 2.91 KMQ MODA
14 11 154 16.32 KMQ MODA
15 11 165 20.37 KMQ MODA
16 11 176 18.38 KMQ MODA
12 11 132 17.08 KMQ MODA
29 11 319 35.27 KMQ MODA
29 11 319 43.47 KMQ MODA
13 11 143 19.48 KMQ MODA
12 11 132 12 KMQ MODA
15 11 165 17.57 KMQ MODA
2 11 22 3.58 KMQ MODA
23 11 253 32.17 KMQ MODA
14 11 154 20.76 KMQ MODA
16 11 176 27.57 KMQ MODA
37 11 407 53.24 KMQ MODA
14 11 154 20.17 KMQ MODA
18 11 198 20.97 KMQ MODA
24 2 48 8 KMQ MODA
24 2 48 6.2 KMQ MODA
24 2 48 6.2 KMQ MODA
24 2 48 5.36 KMQ MODA
24 2 48 3.2 KMQ MODA
23 7 161 21.07 KMQ MODA
32 3 96 14.63 KMQ MODA
8 4 32 2.22 KMQ MODA
30 3 90 37.31 KMQ MODA
8 3 24 2.48 KMQ MODA
22 3 66 6.4 KMQ MODA
6 3 18 1.74 KMQ MODA
23 4 92 11.48 KMQ MODA
13 3 39 6.49 KMQ MODA
4 3 12 1.32 KMQ MODA
3 3 9 0.99 KMQ MODA
14 3 42 5.04 KMQ MODA
34 3 102 8.96 KMQ MODA
25 3 75 6.58 KMQ MODA
5 3 15 1.97 KMQ MODA
30 3 90 12.85 KMQ MODA
8 4 32 3.41 KMQ MODA
29 4 116 12.43 KMQ MODA
12 3 36 8.49 KMQ MODA
9 5 45 11.99 KMQ MODA
9 5 45 7.92 KMQ MODA
12 5 60 8.97 KMQ MODA
5 7 35 4.98 KMQ MODA
18 8 144 19.09 KMQ MODA
21 8 168 21.42 KMQ MODA
14 7 98 12.82 KMQ MODA
24 2 48 7.19 KMQ MODA
13 8 104 13.52 KMQ MODA
17 8 136 21.22 KMQ MODA
Pais Cod.Produ
ESTADO PAIS ADQ T.Prod Ao.Aut Num.Aut. Cod.Lug F.Emis.Aut
Origen cto

NUEVO CHINA PANAMA


NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
NUEVO CHINA PANAMA
TIPO VALOR
FCH.VALO
F.Vcto.Aut C.Docum. CODIDE VALOR 1 ESTIMAD Riesgosan Gcustodia Item_iqbf Subtipdoc
R PROV.
2 O
Tipo de Tipo de Tipo de
Subentaso
componen componen componen OBSERVACION
c
te 1 te 2 te 3

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
003
002
002
002
002
002
002
003
002
002
002
002
002
002
003
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
Subpartida
Nacional NOMBRE COMERCIAL MARCA MODELO Tipo de Componente
4202111000 001
4202121000 001 Bal
4202190000
4202310000
4202320000 002 Billetera
4202390000 002
4202919000
4202920000 003 Bolso de cintura
4202999000
4202210000
4202220000 004 Bolso de mano (cartera)
4202290000
4202119000
4202129000 005 Cartapacios
4202190000
4202919000
4202920000 006 Cartuchera o Canana
4202999000 003
4202919000
4202929000 007 Estuche para armas
4202999000
4202919000
4202929000 008 Estuche para pistolas 004
4202999000 005
4202919000 006
4202929000 009 Estuche para revolver ZZZ
4202999000
4202919000
4202920000 010 Estuche para binoculares
4202999000
4202919000
4202920000 011 Estuche para cmara cinematogrfica
4202999000
4202919000
4202920000 012 Estuche para cmara de video
4202999000
4202919000
4202920000 013 Estuche para cmara fotogrfica
4202999000
4202310000
4202320000
4202390000
014 Estuche para gafas
4202919000
4202920000
4202999000
4202919000
4202920000 015 Estuche para instrumento musical
4202999000
4202919000
4202920000 016 Estuche para joyas
4202999000
4202310000
4202320000 017 Estuche porta lpices
4202390000
4202310000
4202320000
4202390000
018 Estuche porta CD/DVD,
4202919000
4202920000
4202999000
4202119000
4202129000 019 Estuche porta laptop
4202190000
4202919000
4202920000 020 Funda para binoculares
4202999000
4202919000
4202920000 021 Funda para cmara de video
4202999000
4202310000
4202320000 022 Funda para cmara fotogrfica
4202390000
4202310000
4202320000
4202390000
023 Funda para gafas
4202919000
4202999000
4202920000
4202919000
4202920000 024 Funda para instrumento msical (**)
4202999000
4202919000
4202920000 025 Funda porta laptop
4202999000
4202919000
4202920000 026 Lonchera
4202999000
4202111000
4202121000 027 Maleta
4202190000
4202111000
4202121000 028 Maletn
4202190000
4202111000
4202121000 029 Maletn de aseo
4202190000
4202111000
4202121000 030 Maletn porta laptop
4202190000
4202911000
4202920000 031 Mochila
4202991000
4202911000
4202920000 032 Mochila para hidratacin
4202991000
4202911000
4202920000 033 Mochila porta laptop
4202991000
4202310000
4202320000 034 Porta cosmtico
4202390000
4202119000
4202129000 035 Portadocumentos
4202190000
4202119000
4202129000 036 Portafolios (cartera de mano)
4202190000
4202310000
4202320000 037 Portalpices
4202390000
4202310000
4202320000 038 Portamonedas
4202390000
4202119000
4202129000
4202190000
ZZZ Otros
4202919000
4202920000
4202999000
Tipo de Componente SubTipo de componente
CUERO NATURAL, REGENERADO CUERO CHAROLADO 101
102
103
104
105
MATERIA TEXTIL SINTTICA, PLSTICA CAUCHO 201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
MATERIA TEXTIL NATURAL 301
302
303
304
305
MATERIA TEXTIL ARTIFICIAL 401
FIBRA VULCANIZADA 501
CARTON 601
OTROS ZZZ
SubTipo de componente Tipo Composicin Forro
Vacuno o Bovino (Toro, vaca, ternera, becerro) 001
Caprino (Cabra, cabrito, chivo) 002
Ovino (Oveja, carnero, cordero) 003
Porcino (Cerdo) 004
Reptil 005
Acrilo-nitrilo-butadieno-estireno 006
Etil-vynil-acetato 007
Licra (Spandex, elastmero, elastano) 009
Lona ZZZ
Peluche
Poliamida / Nailon
Policloruro de vinilo
Polister
Polietileno
Polipropileno
Poliuretano
Vinilo o vinlico
Algodn
Lana
Lino
Seda
Yute
Rayn viscosa
Fibra Vulcanizada
Cartn
OTROS
Tipo Composicin Forro Acabado Tipo Accesorio
BADANA (CUERO) 001 ABRILLANTADO 001
BADANA SINTTICA 002 AFELPADO 002
PLSTICO 003 CHAROL 003
TEJIDOS ARTIFICIALES 004 REVESTIDO 004
TEJIDOS DE ALGODN 005 ACOLCHADO 005
TEJIDOS NATURALES (EXCEPTO ALGODN) 006 ESTAMPADO 006
TEJIDOS SINTTICOS 007 LAMINADO ZZZ
SIN FORRO 008 REFORZADO
Otros (especificar 009 SATINADO
010 TEIDO
011 NATURAL
ZZZ Otros (especificar)
Tipo Accesorio Tipo Aplicaciones Presentacion
JALADORES 001 BORDADO 001 1 PIEZA
RUEDAS 002 BROCHES (CANTIDAD) 002 2 PIEZAS
CLAVE DE SEGURIDAD 003 CIERRES (CANTIDAD) 003 3 PIEZAS
TAPER 004 MADERA 004 4 PIEZAS
TOMA-TODO 005 MALLA 005 5 PIEZAS
SIN ACCESORIOS 006 METAL COMN 006 6 PIEZAS
Otros (especificar) 007 MOSTACILLAS ZZZ Otros (especificar)
008 PEGA-PEGA (CANTIDAD)
009 BOLSILLO EXTERNO (CANTIDAD)
010 SIN APLICACIN
ZZZ Otros (especificar)
Usuario
001 CABALLERO
002 DAMA
003 NIA
004 NIO
005 UNISEX
6 PIEZAS
Otros (especificar)
12*3R0:*12030C%MCUERINA;R:50%ALGODON/50%POLIESTER.
Cod.Barras 7450005453470
N/50%POLIESTER.