You are on page 1of 4

Yabanc Diller Yksekokulu

ince Dil Program


CHN 202 - ince IV

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
ince IV CHN 202 Gz/Bahar 2 2 3 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ince

Dersin Tr kinci Yabanc Dil

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr -

Dersi Veren(ler) * Okutman Yuan PENG

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac CHN202 dersini alan reniciler, ska kullanlan, gnlk ortamda geen temel dil

malzemelerini anlayabilecek ve reneceklerdir. Az bir yanlma pay ile kelime ve cmleleri

tekrar edebilecek, ezberden syleyebilecek ve yenilerini tretebileceklerdir. ince dilini

renme konusunda gven ve ilgi oluturmaya balayacaklardr.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* renciler postanede ne yapmak istediini syleyebilecek

* renciler para bozdurabilecek, yatrabilecek ve ekebilecek

* renciler alveri alkanlklar hakknda konuabilecek

* renciler belli bir hastal ksaca tasvir edebilecek

* renciler bo zamanlarda birinin ne yapmas gerektiini syleyebilecek

Dersin erii Kltrel olayla hakknda balangc seviyede dilbilgisi ve kelime bilgisini rencilere iletmek

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497876933

Page 1/4
HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Tekrar Ders kitabi2/3; Dersi kitab3 Unite4

2 Dersi kitab3 Unite4

3 Dersi kitab Unite5

4 Dersi kitab Unite5

5 Quiz 1, Dersi kitab3 Unite 6

6 Ders Kitab3 Unite6

7 Dersi kitab3 Unite7

8 Ara Snav

9 Dersi kitab3 Unite8

10 Dersi kitab3 Unite8

11 Dersi kitab3 Unite9

12 Dersi kitab3 Unite9

13 Dersi kitab3 Unite10

14 Quiz 2; Szl Snav Snav belgeleri

15 Final Snav Snav katlar

16 Dnemin gzden geirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Notu

Dier Kaynaklar

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497876933

Page 2/4
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 1 5

Laboratuar - -

Uygulama 1 25

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii 2 10

dev 1 10

Sunum/Jri - -

Projeler - -

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 20

Final/Szl Snav 1 30

Toplam 7 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI - 70

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI - 30

Toplam 0 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497876933

Page 3/4
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64

Laboratuvar - - -

Uygulama 1 5 5

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas 15 1 15

Sunum / Seminer - - -

Proje - - -

devler 6 1 6

Kk Snavlar 2 4 8

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 10 10

Final / Szl Snav 1 12 12

Toplam Yk 120

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497876933

Page 4/4