You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
FFD 111 - izim ve Reprezantasyon

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
izim ve Reprezantasyon FFD 111 Gz 0 4 2 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Yrd. Do. Dr. Ali ASLANKAN

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Deniz SAYAR

* r. Gr. Didem KAN KILI

* r. Gr. Dr. Ali ASLANKAN

* r. Gr. Filiz ZKAN

* r. Gr. Selin GLDEN

* Yrd. Do. Dr. Onur MENG

* r. Gr. Mahmut Haluk TATAR

* r. Gr. Gne Atakan PEKEN

* r. Gr. Aye AYDOAN

* r. Gr. Mert VELPAAOLU

* r. Gr. Didem YAVUZ VELPAAOLU

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Bu ders temel izim tekniklerini tantr ve rencilerin gzlemleme ve temel izim

becerilerini gelitirmek zere tasarlanmtr. Serbest el teknik izim metodu kullanlarak

algsal ve kavramsal izimler zerinde durulur.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875330

Page 1/6
* Gerek ya da sanal durumlar resmetmek zere izim tekniklerini renmek.

* Obje ve meknlarn iki ve boyutlu dzlemlerde nasl grndn doru bir

ekilde iletmek.

* Tasarm fikirlerini izim yoluyla ifade etme yeteneini gelitirmek.

* Temel bir izim dili ve bireysel alma zerine konuabilme yeteneini gelitirmek.

* Etkili stdyo alkanlklarn (dakiklik, zaman ynetimi, dzenli teslim, snfa

donanml gelme, uygun stdyo davran, stdyoyu temiz tutma, grup halinde

alma) gelitirmek.

Dersin erii boyutlu uzay ve nesne algsn yanstan izim ve renklendirme teknikleriyle hem dsel

hem de gerek, serbest el reprezentasyon teknikleri konusunda bilgi verilir. Kark sunum

ve renklendirme teknikleri ile kavramsal ve sunuma ynelik izim uygulamalar da

gerekletirilir.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri, Mimik ve Kontur izimi Sunum ve snf altrmas

2 izgi, Kontur izimi Sunum ve snf altrmas

3 Yzey izimi, Glgeleme ve Doku Sunum ve snf altrmas

4 Kontur izimi, Glgeleme ve Doku Sunum ve snf altrmas

5 ARA SINAV 1 lk drt haftaya ilikin izim snav

6 Ortografik izim 1 [Platonik] Sunum ve snf altrmas

7 Ortografik izim 2 [Organik/Amorf] Sunum ve snf altrmas

8 Section izimlerinden tretilen Plan Oblik izim [Platonic] Sunum ve snf altrmas

9 Paraline izim; zometrik izim (30/30) 1 [Platonik] Sunum ve snf altrmas

10 Paraline izim; zometrik izim (30/30) 2 [Organik/Amorf] Sunum ve snf altrmas

11 Paraline izim, Plan Oblik izim (45/45) Sunum ve snf altrmas

12 ARA SINAV 2 izim snav

13 Lineer Perspektif (Mekansal Derinlik 1P) Sunum ve snf altrmas

14 Lineer Perspektif (Gzlemsel, 2P) Sunum ve snf altrmas

15 Dnemin gzden geirilmesi

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875330

Page 2/6
16 Dnemin gzden geirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Notu Zorunlu okuma materyali:Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003

Dier Kaynaklar nerilen referans materyali:Powell, D. Presentation Techniques. Little Brown, 1990. Laseau, P.

Graphic Thinking for Architects and Designers. John Wiley & Sons, NY, 2001. Lin. M. W.

Drawing and Designing with Confidence: A StepByStep Guide. John Wiley & Sons: NY,

1993.Mitton, M. Interior Design Visual Presentation: A Guide To Graphics, Models and Presentation

Techniques. John Wiley & Sons, NY, 2004.Betti, C. & Sale, T. Drawing A Contemporary

Approach. Thomson Learning, 1997.Doyle, Michael E., Color drawing: design drawing skills and

techniques for architects, landscape architects, and interior designers, John Wiley & Sons: NY,

1999.Ching, F. D. K. Drawing a Creative Process. John Wiley & Sons: NY, 1990 (also available

in Turkish)

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875330

Page 3/6
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 1 10

Laboratuar - -

Uygulama 1 30

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii - -

dev - -

Sunum/Jri - -

Projeler - -

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 2 40

Final/Szl Snav 1 20

Toplam 5 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 4 70

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 30

Toplam 5 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri X

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875330

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte


X
tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi

farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve


X
olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle,

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,

yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875330

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64

Laboratuvar - - -

Uygulama 12 3 36

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas - - -

Sunum / Seminer - - -

Proje - - -

devler - - -

Kk Snavlar - - -

Ara Snavlar / Szl Snavlar 2 4 8

Final / Szl Snav 1 4 4

Toplam Yk 112

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875330

Page 6/6