You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
FFD 121 - Sanat ve Tasarm Tarihi 1

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
Sanat ve Tasarm Tarihi 1 FFD 121 Gz 2 0 2 2

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Prof. Dr. Alexander van ECK

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Didem YAVUZ VELPAAOLU

* r. Gr. Dr. brahim Altu Ian

* r. Gr. Thomas KEOGH

* Prof. Dr. Alexander van ECK

* r. Gr. Seda ZEN TANYILDIZI

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Tarih boyunca grnt ve nesnelerin retimi rencilere tantlmas ve sanatsal ve kltrel

retim hakknda grsel bir duyarllk gelitirmek.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* renci, sanat ve tasarm kompozisyon kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarm renk kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarm k kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarm doku kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarm mekn ve zaman kavramlarn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarmda temsil kavramn aklayabilecektir.

* renci, sanat ve tasarmda metin kavramn aklayabilecektir.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875350

Page 1/6
* renci, bir sanat veya tasarm eserini hangi aa ait olursa olsun veya hangi stilde

olursa olsun ya da daha nce grm olup olmamasna ramen, yukardaki

kavramlar kullanarak analiz edebilecek ve tartabilecektir.

Dersin erii Sanat, tasarm ve mimarlk nesnelerin grsel analizi.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri Yok

2 Kompozisyon Okuma Paras: "Proportion,"from Art

Fundamentals, pp. 56-60.

3 Renk Okuma Paras: "Simultaneous

Contrast," Art Fundamentals, pp.

156-161.

4 Ik Okuma Paras: "Chiascuro &

Tenebrism," Art Fundamentals, pp.

116-119.

5 Film Gsterimi Yok

6 Ders ve Okuma Konularnn Tekrar Yok

7 Birinci Ara Snav Yok

8 Doku Okuma Paras: "Texture, Pattern,

Composition," Art Fundamentals, pp.

136-139.

9 Mekn Okuma Paras: "Line, Shape, Value,

Texture, Color, Space,"Art

Fundamentals, pp. 202-207.

10 Zaman Okuma Paras: "Motion Pictures, Video,

the Computer and Art,"Art

Fundamentals, pp. 213-215.

11 kinci Ara Snav Yok

12 Temsiliyet Okuma Paras: Ernst Gombrich,

"Pygmalion's Power," Art and Illusion,pp.

80-83.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875350

Page 2/6
13 Metin Okuma Paras: Janet Marquardt and

Stephen Eskilson, "AfricanAmerican Art

History," Frames of Reference, pp.

329-332.

14 Ders ve okuma konularnn tekrar Yok

15 Dnemin gzden geirilmesi

16 Dnemin gzden geirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Notu Yok

Dier Kaynaklar Art Fundamentals: Theory and Practice. Otto G. Ocvirk, Robert E. Stinton, Philip R. Wigg, Robert O.

Bone and David L. Cayton. McGraw Hill: New York, 2006.Ernst Gombrich, Art and Illusion: A Study

in the Psychology of Pictorial Representation. Phaidon Press: London, 2002 (6th edition).Janet

Marquardt and Stephen Eskilson, Frames of Reference: Art, History and the World. McGraw Hill: New

York, 2005 (16th edition).

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875350

Page 3/6
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm - -

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii - -

dev - -

Sunum/Jri - -

Projeler 1 25

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 2 50

Final/Szl Snav 1 25

Toplam 4 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 4 75

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 25

Toplam 5 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri X

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875350

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak X

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte

tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve

olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle,

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875350

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas - - -

Sunum / Seminer - - -

Proje 1 8 8

devler - - -

Kk Snavlar - - -

Ara Snavlar / Szl Snavlar 2 8 16

Final / Szl Snav 1 10 10

Toplam Yk 66

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875350

Page 6/6