You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
FFD 142 - Maket Yapm

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
Maket Yapm FFD 142 Bahar 1 4 2 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Yrd. Do. Dr. Ali ASLANKAN

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Deniz SAYAR

* Yrd. Do. Dr. Ali ASLANKAN

* r. Gr. Selin GLDEN

* r. Gr. Hande ATMACA

* r. Gr. ada CANTRK

* r. Gr. Argun TANRIVERD

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Bu ders rencilere maket ve model yapm teknikleri ve malzemeleri konusunda gerekli

temel bilgileri vermeyi hedefler. Maketler ve modeller ile almann tasarm srecinde ne

denli vazgeilmez olduunun faknda olmalarna yardmc olur. Profesyonel yaamlarnda

ve mesleki geliim srelerinde bu arac kullanmalar konusunda rencileri tevik eder.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* Profesyonel tasarmclarn kullanabilecei ve kolaylkla temin edebilecei uygun

malzeme ve rnler hakknda bilgi sahibi olacaktr.

* renci basit ve temiz kesme, yaptrma, geme ve yzey ilemlerini rahatlkla

kullanabilmek ve tm bu becerilerini eitli malzemelerden yaplan fiziksel modeller

zerinde kullanabilecektir.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875781

Page 1/6
* renci 3D model yapm ve rlyef tekniklerini deerlendirme ve sunum arac olarak

kullanabilecektir.

* renci olas tasarm zmlerini oluturup analiz ettikten sonra tasarm

konseptlerini iyiletirebilecektir.

* renci malzemelerin estetik ve dokunma duyusuyla hissedilebilen zelliklerinin

farkna varabilecektir.

* renci 3 boyutlu tasarmlara eletirel yaklaabilmeye ve tasarm fikirlerini

muhakeme edebilmeye uygun bir anlay gelitirebilecektir.

Dersin erii Bu derste rencilerden profesyonel bir tasarmcnn model yapmnda olas kulland

basit malzeme ve teknikleri aratrp, deneyip boyutlu modeller zerinde doru bir

biimde uygulayabilmeleri beklenmektedir. Sunum becerilerini boyutlu model ve rlyef

tekniklerini renerek gelitirmeleri istenir. Dnem boyunca bir adet arasnav yaplacak,

ayrca renciler her hafta farkl konularda uygulama ve devler yaparak becerilerini

gerekletireceklerdir.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri: Dersin genel tantm-Ders ve atlye gvenlik kurallar aklanmas; derste Yok

kullanlacak malzemelerin aklanmas ve tartlmas. Uygulama-1 iin gerekli

malzemelerin aklanmas.

2 Snf ii uygulamalar: Uygulama-1. dev-1 in duyurulmas. Uygulama-2 Uygulama 1 iin gerekli malzemeler.

malzemelerin duyurulmas.

3 Atlye kullanm konusunda eitim 1. gn. Genel tartmalar ve dev-1 zerine Atlye kullanm eitim kitap. dev-1

geribildirim oturumu. dev-2 nin duyurulmas

4 Snf ii uygulamalar: Uygulama-2. Genel tartmalar ve dev-2 zerine geribildirim Uygulama 2 iin gerekli malzemeler.

oturumu. dev-3 n duyurulmas. Uygulama-3 malzemelerin duyurulmas. dev-2

5 Snf ii uygulamalar: Uygulama-3. Genel tartmalar ve dev-3 zerine geribildirim Uygulama 3 iin gerekli malzemeler.

oturumu. dev-4 n duyurulmas. Uygulama-4 malzemelerin duyurulmas. dev-3

6 Snf ii uygulamalar: Uygulama-4. Genel tartmalar ve dev-4 zerine geribildirim Uygulama 4 iin gerekli malzemeler.

oturumu. dev-5 in duyurulmas. Uygulama-5 malzemelerin duyurulmas. dev-4

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875781

Page 2/6
7 Snf ii uygulamalar: Uygulama-5. Arasnav Projesi gerekliliklerinin ve Uygulama 5 iin gerekli malzemeler.

malzemelerin duyurulmas ve tartlmas. Genel tartmalar ve dev-5 zerine dev-5

geribildirim oturumu.

8 Snf ii uygulamalar: Arasnav Proje ilerlemesi. Uygulama-6 malzemelerin Arasnav Projesi malzemeleri

duyurulmas.

9 Arasnav teslimi, geribildirim oturumu ve genel tartmalar. Snf ii uygulamalar: Arasnav Projesi teslimi. Uygulama 6

Uygulama-6. dev-6 nn duyurulmas. Final Projesi gerekliliklerinin ve malzemelerin iin gerekli malzemeler.

duyurulmas ve tartlmas.

10 Snf ii uygulamalar: Final Projesi Uygulama-1. Genel tartmalar ve dev-6 Final Projesi Uygulama-1 iin gerekli

zerine geribildirim oturumu. dev-6 nn duyurulmas. malzemeler. dev-6

11 Snf ii uygulamalar: Final Projesi Uygulama-2. Genel tartmalar ve Final Projesi Final Projesi Uygulama-2 iin gerekli

zerine geribildirim oturumu. malzemeler.

12 Snf ii uygulamalar: Final Projesi Uygulama-3. Genel tartmalar ve Final Projesi Final Projesi Uygulama-3 iin gerekli

zerine geribildirim oturumu. malzemeler.

13 Atlye kullanm konusunda eitim 2. Gn. Atlye kullanm eitim kitap.

14 Genel tartmalar ve Final Projesi zerine geribildirim oturumu. Yok

15 Final Projesi Teslimi. Final projesi gereklilikleri.

16 Dnemin gzden geirilmesi Yok

KAYNAKLAR

Ders Notu

Dier Kaynaklar

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875781

Page 3/6
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 16 5

Laboratuar - -

Uygulama 9 30

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii - -

dev 6 25

Sunum/Jri - -

Projeler 1 25

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 15

Final/Szl Snav - -

Toplam 33 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 33 100

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI - -

Toplam 33 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri X

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875781

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak X

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte


X
tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve


X
olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile X

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin
X
bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle, X

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875781

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64

Laboratuvar - - -

Uygulama 9 1 9

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas - - -

Sunum / Seminer - - -

Proje 1 20 20

devler 6 3 18

Kk Snavlar - - -

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 9 9

Final / Szl Snav - - -

Toplam Yk 120

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875781

Page 6/6