You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
FFD 202 - leri Tasarm Sunum Teknikleri

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
leri Tasarm Sunum Teknikleri FFD 202 Bahar 1 2 2 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * r. Gr. Dr. pek KATA UZUN

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Dr. pek KATA UZUN

* r. Gr. zge MARD BAYAR

* r. Gr. Cengiz ULTAV

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Bu ders rencilere tasarm grselletirme ve sunumu zerinde ileri dzeyde bir

gelitirmeyi ve bilgi salamay hedeflemektedir. Ders sresince aratrmalar yaplacak ve

farkl tasarm disiplinleri, alanlar, konular ve amalarna gerektirdii farkl teknikler

kullanlarak, eitli sunum uygulamalar gerekletirilecektir. Farkl tasarm alanlarna zg

sunum ihtiyalar aratrlacak ve uygulanacaktr. /

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* renci, tasarmn grselletirme ve sunma konusunda ileri dzeyde etkili

olabilecektir.

* renci, farkl tasarm konular zerinde geni bir grsel ve kavramsal bilgi

daarcna sahip olacaktr.

* renci, manuel ve bilgisayar destekli grselletirme tekniklerini deneyerek ve

uygulayarak tasarm sunumu yapabilecektir.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875898

Page 1/6
* renci, tasarm anlatm ve sunumu zerine kendi teknik ve tarzn

gelitirebilecektir.

Dersin erii Bu ders eitli ileri seviye tasarm grselletirme ve sunum almalarndan olumaktadr.

renciler farkl tasarm disiplinlerinin sunumlarna ynelik geni bir grsel birikim

salamak iin aratrmalar yapacaklardr. rencilerin manuel ve bilgisayar becerilerini

gelitirmeleri ve tasarm sunumu zerinde kendi stillerini oluturmalar iin egzersizler ve

uygulamalar yaplacaktr. Dnem boyunca bir adet kk snav yaplacak, ayrca renciler

her hafta farkl konularda aratrma yaparak sunum gerekletireceklerdir.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri: Dersin genel tantm. Tasarm grselletirme ve sunum yntemlerinin temel Yok

kavram ve terimleri zerine sunu ve tartmalar.

2 Snf ii uygulamalar: Tasarm grselletirme programlar, arayz ve aralar Yok

zerine ders ve pratikler. dev 1 in duyurulmas.

3 Snf ii uygulamalar: Tasarm grselletirme programlar, arayz ve aralar dev 1

zerine ders ve pratikler. Genel tartmalar ve dev 1 zerine geribildirim oturumu.

dev 2 in duyurulmas.

4 Snf ii uygulamalar: Tasarm grselletirme programlar, arayz ve aralar dev 2

zerine ders ve pratikler. Genel tartmalar ve dev 2 zerine geribildirim oturumu.

dev 3 n duyurulmas.

5 Snf ii uygulamalar: Tasarm grselletirme programlar, arayz ve aralar dev 3

zerine ders ve pratikler. Genel tartmalar ve dev 3 zerine geribildirim oturumu.

6 Quiz -1. Genel tartmalar ve genel geribildirim oturumu. dev 4 n duyurulmas. Yok

7 Snf ii uygulamalar: Dijital grselletirme teknikleri ve pratikler. Genel tartmalar. Yok

8 Snf ii uygulamalar: Dijital grselletirme teknikleri ve pratikler.Genel tartmalar dev 4

ve dev 4 zerine geribildirim oturumu. dev 5 in duyurulmas.

9 Snf ii uygulamalar: Dijital grselletirme teknikleri ve pratikler.Genel tartmalar dev 5

ve dev 5 zerine geribildirim oturumu. dev 6 nn duyurulmas.

10 Seminer: Profesyonel Tasarmc ile tasarm grselletirme kavramlar ve Yok

uygulamalar. dev 7 nin duyurulmas.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875898

Page 2/6
11 Snf ii uygulamalar: Dijital grselletirme teknikleri ve pratikler.Genel tartmalar dev 6

ve dev 6 zerine geribildirim oturumu.

12 Snf ii uygulamalar: Dijital grselletirme teknikleri ve pratikler.Genel tartmalar. Final projesine hazrlk

Final Projesine giri: Final Projesi gerekliliklerinin duyurulmas. retim elemanlar

sunumlar ve tartmalar.

13 Quiz-2. Genel tartmalar, ve geribildirim oturumu Final projesi ilerleme dkmanlar

14 Final Projesi iyiletirilmesi: Genel tartmalar, ve geribildirim oturumu. Final projesi ilerleme dkmanlar

15 Final Projesi Teslimi Final projesi gereklilikleri teslimi

16 Dnemin gzden geirilmesi Yok

KAYNAKLAR

Ders Notu Mardi Bayar, zge. 2016. Photoshop CS6 & CC, 12th Edition. Kodlab, stanbul.

Dier Kaynaklar Doyle, Michael. 1999. Color Drawing: Design Drawing Skills and Techniques for Architects,

Landscape Architects, and Interior Designers, 2nd Edition. John Wiley & Sons Ungar,

John.1985.Rendering in Mixed Media. WatsonGuptill Publications. Pipes, Alan. 2007. Drawing for

Designers. Laurence King Publishers. Powell, Dick. 1990. Presentation Techniques. Little, Brown &

Company Powell, Dick. 1986. Design Rendering Techniques: A Guide to Drawing and Presenting

Design Ideas. North Light Books Hughes, Alan. 2008. Interior Design Drawing. Crowood Press

Belker, Harald. Burg, Steve. Clyne, James. Goerner, Mark. Pugh, Nick. Page, Neville. Robertson,

Scott. 2003. Concept Design 1: Works from Seven Los Angeles Entertainment Designers. Design

Studio Press. Belker, Harald. Burg, Steve. Robertson, Scott. 2008. Concept Design 2: Works from

Seven Los Angeles Entertainment Designers and Seventeen Guest Artists. Design Studio Press.

Kemnitzer, Ronald. 1983. Rendering with Markers: Definitive Techniques for Designers, Illustrators

and Architects. WatsonGuptill Publications Woolery, Lee. 1988. Marker Techniques, Workbook

Series. North Light Books Strothotte, Thomas. Schlechtweg, Stefan. 2002. NonPhotorealistic

Computer Graphics: Modeling, Rendering, and Animation (The Morgan Kaufmann Series in

Computer Graphics). Morgan Kaufmann. Leggitt, Jim. 2009. Drawing Shortcuts: Developing Quick

Drawing Skills Using Today's Technology. Wiley

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875898

Page 3/6
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 16 5

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii 2 20

dev 6 45

Sunum/Jri - -

Projeler 1 30

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar - -

Final/Szl Snav - -

Toplam 25 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 26 100

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI - -

Toplam 26 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri X

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875898

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak X

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte


X
tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve


X
olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile X

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin
X
bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle, X

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875898

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas 10 2 20

Sunum / Seminer - - -

Proje 1 22 22

devler 6 4 24

Kk Snavlar 2 3 6

Ara Snavlar / Szl Snavlar - - -

Final / Szl Snav - - -

Toplam Yk 120

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875898

Page 6/6