You are on page 1of 2

Zamri Bin Talib/SMK.

Kemumin 2016

Akronim bab 4 : Tingkatan 5

Terangkan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Tema Akronim Fakta/huraian


Ketegasan Kemal Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union

Perpaduan Pergi Perpaduan dalam kalangan orang Melayu

Dasar Denmark Memujuk British menghidupkan semula dasar perlindungan


Sokongan Sebab Sokongan daripada bekas pegawai yg pernah berkhidmat di tanah melayu
Pegawai pitih Sokongan pegawai Tinggi British
Sikap Sikit Sikap politik orang Melayu yang sederhana

Rundingan Rugi UMNO dan Raja-Raja Melayu hanya menuntut rundingan untuk menolak
Malayan Union

Piagam Perniagaan Gesaan Piagam Atlantik 1945 yang Tidak menggalakkan penjajahan baru

Mengapakah sebahagian besar daripada orang-orang Melayu menyokong


pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ?

Tema Akronim Fakta/huraian


Dasar Danial Dasar penjajahan / penaklukan dimansuhkan

Persekutuan Pergi Konsep Persekutuan sebagai mana yang diamalkan oleh


Negeri-Negeri Melayu Bersekutu diterima

Jus soli Jual Dasar kerakyatan secara terbuka/ jus soli dimansuhkan

Perlindungan Pedang Dasar perlindungan terhadap orang Melayu dipulihkan

Kedaulatan Kerana Kedaulatan Raja-Raja Melayu dipulihkan seperti sebelum


raja Perang Dunia Kedua

Iktiraf Ikut Kerajaan British mengiktiraf orang Melayu sebagai penduduk


asal negara
Raja Rombongan Konsep Raja Berperlembagaan telah diwujudkan
Ketua Negeri Ketua Sultan menjadi ketua negeri

Islam Isis Agama Islam terpelihara


terpelihara
Pembahagian Pahang Mewujudkan sistem pembahagian kuasa antara kerajaan
kuasa pusat dengan negeri
Zamri Bin Talib/SMK.Kemumin 2016

Langkah Langkah pembentukan Malaysia

Akronim : Jepun Mari Terengganu Makan Kerepok pahit Di Restoran


Tema Akronim Fakta/huraian
Jawatan Jepun Pada peringkat permulaan British telah menubuhkan sebuah jawatankuasa
Kuasa kerja yang dianggotai oleh 12 orang ahli.

Mesyuarat Mari Mereka telah mengadakan satu mesyuarat di King House, Kuala Lumpur.

Tuntutan Terengganu Dalam mesyuarat tersebut beberapa tuntutan orang Melayu telah
dikemukakan.
Menolak Makan Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan
Union.

Kerakyatan Kerepok Mereka menolak kerakyatan terbuka Malayan Union.

Persekutuan Pahit Mereka menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri


Melayu Bersekutu.

Dasar Di Mereka meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang
Perlindungan Melayu dipulihkan.

Raja Melayu Restoran Mereka menuntut supaya raja-raja Melayu sebagai ketua negeri-negeri Melayu
diakui semula.