You are on page 1of 314

GZL BENLGiNiZ

ASTROLOJNN 12. EV

TRACY MARKS
TRKESi: SERAP ENGZ
lhan Yaynevi
Astroloji/Psikoloji: 20

Gizli Benliiniz
Astrolojinin 12. Evi
Tracy Marks

ngilizce'den eviren
Serap engz

Yayna Hazrlayan
Ayem Aksoy

Your Secret Self


1989, Tracy Marks
2006, Trke yayn haklar ilhan Yaynevi'ne aittir.

Kapak Tasarm
Bar lhan

Kapak Resmi
Ayem Aksoy

Ofset Hazrlk
Vildan Bizer

Bask
Mart Matbaaclk Sanatlar
Tel: (0212) 321 23 00 pbx
Faks: (0212) 295 11 07

ISBN 975-7029-22-X

lhan Yaynevi & Danmanlk


BARI LHAN
Av.Sreyya Aaolu Sok. 12/5 Tevikiye 80200 - STANBUL
Tel: (0212)247 31 77 Fax: (0212)231 55 17
E-posta: barisilhan@superonline.com
ww.ilhan.com www.astrolojidergisi.com
GZL BENLGN2
ASTROLOJNN 12. EV

TRACY MARKS
TRKESi: SERAP ENGZ

r
LHAN
Teekr

Bu kitaba katk larndan dolay aadaki insanlara teekkr


ermek isterim: Jill Goodman, Jaqe Graham, Michael Jaro, Helen
Landerman, Martha Marks, Parricia Mokry, Christian Palocz, ilana
Rhodes, Tom Watkins, Sruarr Wei nberg ve Ellen Wilson.
indekiler

Sunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
On kinci Ev Telkinleri 12

1. Blm- On kinci Ev: Gizli Bilgeliiniz 13


On kinci Ev Profiliniz 16
sel Yaam 19
Karmik Deneyimler ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ocukluk ve Ebeveyn Etkileri 24
Yer Deitirme Modelleri: Alar 27
Ya Hep Ya Hi Modelleri 29
Gizli Zayflklar 31
likiler .................................. . 33
Hassasiyet, Hizmet ve Hayalgc ............... . 36
Tinsdlik ve-nsanst Deneyimler 40
Gizli Gler 41
Bi.itn Olmak 43
On kinci Ev: Anahtar Szckler 50
On kinci Ev Profiliniz ...................... . 52
On kinci Ev Profiliniz zerine Notlar 55
Ve Sonra Harita Kon_um .................... 58

II. Blm- On kinci Ev Gezegenleri ve Burlar 61


Gr .................................. . 61
Ev Yerleimine Gre On kinci Evin Gezegensel
Y neticileri: 6"''.)

5
Gne (Aslan) On kinci Evde 68
Ay (Yenge) On kinci Evde ..... . ......... . .... 75
Merkr (kizler, Baak) On kinci Evde ............ 81
Vens (Boa, Terazi) On kinci Evde 89
Mars (Ko) On kinci Evde 95
Jpiter (Yay) On kinci Evde 104
Satrn (Olak) On kinci Evde 11 o
Urans (Kova) On kinci Evde 118
Neptn (Balk) On kinci Evde 123
Pluto (Akrep) On kinci Evde 129
Daha ok Fikir Edinmek in 1.)7
Ay Dmleri On kinci Evde 138

III. Blm- On kinci Ev atmalarnn Psikodinamii


ve Btnleme Sreci 143
Sahiplenilmemi Benlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Aile Dinamikleri . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 145
Savunma Mekanizmalar 150
Bastrma zerine . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . 153
imizdeki Zalimler ve blisler . . . . . . . . . . . . . . . . 155
U rancn Dinamikleri . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 159
Aile Dzenini Srdrmek 161
Sululuk, Istrap ve Kendini Baltalayan Davranlar 163
Korku ve Kayg zerine 166
Glge Benliklerimiz 1 170
Btnleme Sreci: On kinci Evin Kurtuluu 171
Btnle Balanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Deiim Sreci 174
Kayg ve Korkuyla Baa kmak 181
Glge Benliklerimizle Karlamak . . . . . . . . . . . . . . . 185
Glge Benliklerimizi Kabullenmek 189
Gerek Benliklerimizi Kucaklamak 196
Glge Benliklerimiz il 200

iV. Blm- Rya almalaryla Kiisel Dnm 201


Rya almas Neden Gereklidir? 201
Ryalar Nasl Hatrlanr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Rya almalar ve Rya Yorumlar iin pular 21 O

6
Rya Sembolizmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Sk Rastlanan Rya Temalar ve Sembolik Anlamlar 218
Rya alma Formu 221
Sebilci Ryas 227
Kozmik Ryalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Rya Deneyimleri: On kinci Ev rnek almalar 238
Karen: On kinci Evde Olak'raki Satrn ile Kova'daki
Jpiter Kavuuyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Debby: On kinci Evde, Aslan'daki Satrn ile Pluro
Kavuuyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Chrisrian: On kinci Evde Akrep'reki Neptn 246
Ann: On kinci Evde Gne/Merkr Kova'da,
Ay/Vens Balk'ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Jennifer: On kinci Evde Akrep'te Jpiter ve
Gney Ay Dm 256
Laura: On kinci Evde Baak'ra, Gne ve Veni is
Terazi'de Neptn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Bir On kinci Ev Rya Yolculuu . . . . . . . . . . . . . . . . 264
sel Rehberlie Gvenmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Tecavz Ryalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Yetersizlik ve Yeterlilik Ryalar 274
imizdeki Erkeksi Yan 27 6
Saldrganlk Ryalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Beden resi: Genileme Ryalar . . . . . . . . . . . . . . 288
Glgeyle Karlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Bedeni Sahiplenmek: Artan Kapasite 291
Salvermek ve Brakmak 299

Dipnotlar 304
Kaynaka 307

7
Dardaki dnyada ne iin savayorsak,
i benliklerimizde de bu mcadele vard r.
Carl-]11ng
-

Kendi benlii, kendi i blisi, il_e uyum iinde yaayan kii


evrenle de uyum ijndc yaar.
- lvf(rms A11reli11S

Ne kalabalk bir caddenin grl tsnde


Ne de ynlarn lklar ve vglerinde ..
Zafer ve yenilgi iimizded ir.
- Henr'y \V. ongfelloii:

Benlie sahip olmaya giden yol ie ynelir.


Plotinm
-

Dnyay bir tezgahta dokudum ,


Kumalarm ryalarmla iledim.
Burada kk yalnz bir odada
Topra n ve denizin ustasym
Ve bana gelen gezegenlerin.
- Arth11r Symm

8
Sunu

Gizli Benliiniz kitabnn amac, hedeflerinizi alt st eden , an


cak bilinli olarak yaamnzla btnletirebildiinizde refahnza
katkda bulunacak bilind ynlerinizi anlamanza ve onlarla te
.
masa gemenize yardmc olmaktr. Bu gizli kalm ve bastrlm
paralarnz genellikle, astrolojik haritanzn o ikinci evindeki ge
zegenler, burlar ve ynetici gezegenleri taraf ndan gsteri lir.
B u kitap doum haritalarn bilen, gezegenlerin , burlarn ve
evlerin temel bilgi lerini renmi olan astroloji rencileri iin ya
zlm olsa da, burada sunulan teori, yorum ve rehberliin pek o
undan yararlanmak iin astroloji bilmenize gerek yok tut. Yanlz
ca, kendi iinize bakmaya istekli olmanz ve kitapta kendinize uyan
materyallere dikkat etmeniz yeterlidir. Astroloj i rencisi olanlar
iin de, on ikinci evlerindeki belirli gezegenler ve burlarn yan s
ra, kitaptaki materyalleri yaamlaryla ilintili olarak anlamlandr
mak iin isel iaretleri takip etmeleri nerilir. Astroloj inin deeri,
size uygun gelmeyen grleri kabul ettirmek iin sezgisel yne
limlerinizi kalplara oturtmay retmekte deil, sizi kendi bilge
liinizle uyumlu hale getirmekte. yardmc olmsndadr.
Gizli Benliiniz kitab, her biri zel bir amaca ynelik drt b
lme ayr lmtr. 'On kinci Ev: Gizli Bilgeliiniz' blmnde, e
.
itli gezegen ve bur yerleim leriyle, farkl on ikinci ev ileyileri
ile ilgili belirli rneklerle birlikte on ikinci evin anlamlarnn o
uyla tanacaksnz. kinci ve en geni blm olan 'On kinci Ev

9
Gezegenleri ve Burlar'nda sizin iin nemli olan -on ikinci evi
nizde bulunan veya bu evi yneten gezegenler- on ikinci ev geze
genlerinin an lamlarn inceleme f rsatnz olacak. lham verici im
geler ve alm lar, on ikinci ev enerjilerine uyum salama ilemi n
de, sol beyninizden daha gerekli olan sezgisel sa beyninize eri
mekte size yardmc olacaktr.
Bu kitabn nc blm, sadece entelektel anlayn tesi
ne gemek isteyen ve on ikinci ev enerj i leri kendini mahvetme yol
lar olarak gsteri ld iinde meydana gelebilecek atmalarn daha
deri n psikolojik kefine girimek isteyenler iin yaz lm tr. Yaln z
ca kendi modellerini tehis edip anlamann 'yansra yaamlarnda
ok daha byk bir tatmin oluturmaya alan pek ok astroloji
rencisiyle yrttm psikoterapi almalar srasnda, pek ok
m terimin de kendi psikodinamikleri ve psi koloj ik deiim s
releri ile ilgili daha derin bir teorik anlay kazanmaktan fayda
saladklarn fark ettim . O yzden burada ele alnan iki blm ,
kendi lerini kiisel geliim lerine adayan ve psikoterapi veya z tera
piyle uraan kiiler iin yaz lmtr. 'On ki nci Ev atmalarnn
Psikodinamikleri' adl blmde on ikinci ev at malaryla, zellik
le utan, korku, sululuk ve ayrmayla i lgili baz sknt lar gre
ceksiniz. 'Btnleme Sreci' blmnde psikoloj ik deiimlerin
nasl meydana geldiini kefedecek ve kendi kiisel gelii m sreci
nizi kolaylatrmak konusunda ok daha usta hale geleceksiniz.
Son birka yldr ryalar zerinde almak uzmanlk alan m
olduu iin ve ryalar o n iki nci evin ta d gizli anlamlara en et
kili geit olduundan, Gizli Benliiniz kitabnn son blmn
ryalarnz hat rlama, yorumlama, anlama ve yapc bir ekilde
kullanm aya ay rdm. ' Rya almalaryla Kiisel Dnm' bl
mnde ryalar nzla al man n deeri , ryalar hatrlama sreci ,
rya sembolizm i ve yorumlamayla ilgili bilgileri reneceksiniz.
' R ya Deneyimi: On kinci Ev rnek almalar' blmnde ise
son yllarda rya grubuma katlm olan ve on ikinci evde gezegen
leri bulunan alt kiinin hari talar, ryalar ve yaamlar size sunu
lacak. Son olarak, ' Bir On iki nci Ev Rya Yolculuu'nda hem do
um haritamda hem de buradan gei yapan on ikinci ev gezegen-

10
!erimi yans ttndan, rya almalar sayesi nde oluturduum ki
isel geliimimi aklyorum.
Astrolojik ve psikoloj ik an layn, rya al malar ve dorudan
duygusal deneyimlerin yardmyla on ikinci evinize yap lan yolcu
luk, ayn anda hem zorlu hem de elenceli bir sre olabilir. On
ikinci ev enerj ilerinizle karlaarak, iliki kurarak ve onlar dn
trerek kendinizdeki en karanlk, en bozulmu, ykc veya yaralan
m ynleri nizle yzlemek zorunda kalabilirsiniz. Ama ayn za
manda, glge benliklerinizde gml olan gizli yeteneklerinizi ve
mutluluk kayna nz kefedeceiniz gibi , daha nce farknda ol
madnz veya eriemediiniz bilgeliinizin, sevginizin ve cinsel
liinizin yeni boyutlar n da ortaya kartrsnz.
Hedeflerini zle atan , size boluk veya gszlk hissi veren
gemiin kalplarndan kurtulmak istiyorsan z ve sizi glend ire
cek, byk Btn'e, mutluluunuza ve yaam amacnza ulamak
ta yardmc olacak ynlerinizi kefetmek, d zeltmek ve geliti rmek
arzusundaysanz, o zaman on ikinci evinizin kapsn amaya ve
gizli benliinizin zengin ve birbirinden farkl odalar n kefetmeye
hazrsnz demektir.

11
On kinci Ev Telkinleri

Dnyann relayla, yksek benliimizden


ok uzun sre ayr kaldmzda ve mirsizleriimizde,
inden bkp, hazzndan usandm zda,
Ne kadar nazik, ne kadar efkadid i r, Yalnzlk.
- \Villiam \'(/ordsl'orth

sel bir yaam olmayan insan, kend i evresinin esirid ir.


- Henri Frederic A miel

Kendinden habersiz olan bir adam, kendisinde farkermedii eylerin


d ardan komusuna yansyp geri dndhi.i grr.
- Cari ]11ng

Derler ki, en iyi adamlar haralarla ekillenmirir,


Ve pek ouna gre, ne kadar kr olursan o kadar iyi olursun.
- Shakespeare. K!Sasa Ksas

yi, abamlarak daha iyi deil d ha kr olur ve kk bir krlk


nemsenmez, basmlrsa byk bir krle dnr.
- Cari ]11ng

Her kle kendi esarerini yok edecek gc


kend i ellerinde rar.
- Shakespeare. }11/im Caescr

12
1. BLM

On kinci Ev:
Gizli Bilgeliiniz

Gne her gn ykselirken, haritada yolculuk yapt ilk evin


on ikinci ev olduunu farketmi miydiniz? :Ufku geerken, tepe
noktasna (M.C.) doru ve arkn etrafndaki uzay ve zamanda dn
gsne balarken , sizi nce gemie doru girmeye davet eder. On
ikinci ev gemii n, bilin yzeyininin alt nda yatan her eyin -er
ken ocukluk, hatta daha da geriye giderekgemi yaamdan kalan
duygular, dnceler ve imgelerin- bulunduu bir depodur. Bun
lar, kendimizden ve bakalarndan sakladmz ve inzivadayken
iimizde ortaya kan, bizi hem tehdit eden, hem de zenginletiren
eylerdir.
On ikinci ev hem isel eytanlarmzn hem meleklerimizin
ikamet ettii isel ambarmzdr. Yukar doru hareket etmek ve
yaratc esin kaynamz, cinselliimiz, sevgi ifadesinin en yksek
hali ve insanla hizmet kaynaklarmz olan meleklerimizle temas
etmek iin nce aalara doru ynelmemiz gerekir. Gemiin bi
ze musallat olan hayaletleri , haralar, aa lanmalar ve ac dolu de
neyimleri i le yzlemeliyiz. zlmemi problemlerimizle, iimiz
de bulunan kzgnlk, hrs, gaddarlk, arlk, kibir gibi holanma
dmz ynlerimizle karla mamz gerektii gibi, deer verdii
miz, ama yine de doruluunu kabul ermekte teredd t ettiimiz
ynleri mizle de karlamalyz.
leriki blmlerde tehlikeler ve sevinlerle dolu, ok zor, ama
nihayetinde zgrletirici bir sre olan on ikinci ev enerj ileriyle
yzleme yntemlerini birlikte kefe kacaz. Ama nce on ikinci
eve ilikin ok sayda farkl anlam kavramak zorundayz. ster hala
gezegenlerin, burlarn ve evlerin temel tanmlarn renmekte

13
olan balang seviyesindeki bir astroloj i rencisi olun, ister harita
yorumlamasnda derinlemeye alan ileri seviyede bir renci , bu
kitaptan en byi.i k fayday veri len bilgileri kend i on ikinci evi niz
deki gezegen ve burlarla ilikilendirirseniz gr rsnz.
imdi, kendinize birka dakika ayrn ve on ikinci evinizi ha
trlayn. On ikinci evinizin balang izgisinde hangi bur bulu
nuyor? Bu bur on birinci evinizin burcu ile ya da Ykselen burcu
nuz ve birinci evi nizle ayn m , yoksa farkl m? Eer varsa, on ikin
ci evinizde bulunan dier bur nedir? On iki nci evi nizin burlar
n hangi gezegenler ynetiyor ve bu gezegenler haritada nerede ko
numlanm? Eer on i kinci evinizde hibir gezegen bulunmuyorsa,
on ikinci evinde gezegen bulunan i nsanlar kadar i dnyanza
odaklanmaya ihtiya duymayabilirsi niz. Ancak, on ikinci evinizde
ki bur veya burlarnz yneten gezegenler hayat nzda zel bir
nem tayacaklardr, zira anlalmas zor ve genellikle bilindn
da olan on ikinci ev enerj isini nereye ynelrriinizi gsterecekler
dir.
Tekrar on ikinci evinize bakn. Orada hangi gezegenler bulu
nuyor? Hangi burta veya burlarda bulunuyorlar? Haritanzda
baka hangi evleri ynetiyorlar? Buradaki her bir gezegenin tad
on ikinci ev zellii, bu gezegenlerin ynettii evlere erki ede
cektir. Eer pek ok on ikinci ev gezegeni bulunuyorsa, on ikinci
ev enerj ileriniz hayatnzn pek ok alanna yaylacaktr.
On ikinci evi nizde veya daha fazla gezegen varsa (ya da ile
rinden biri Gne , Ay veya Neptn'se), o durumda bilincinizin b
yk bir blm on ikinci evinizdeki plkleri ve altn madenleri
ni kazyor olacaktr. Eer bir ya da iki gezegen varsa, on ikinci ev
enerj i leri i le uzlama i htiyac n zellikle duyuyorsunuz demekti r.
B u gezegenler haritanzdaki dier gezegenler taraf ndan iaret edi
len drtleri engelleyebilir veya destekleyebilirler.
imdi de tm on ikinci ev gezegen ve yneticileri nin dier ge
zegenler, burlar ve evlerle oluturduklar alar dnn. On
ikinci ev enerj ilerinizle ka tane gezegen, bur ve evi n i likisi var?
Dier evlerle oluan bu alar, on ikinci ev gezegenlerinin kendile
rini gsterdikleri, telafi aradklar, atmadan katklar ve ayn za-

14
manda isel becerilerini darda ifade ettikleri enerji kanallardr.
Kavuumlar m ounlukta? Eer on ikinci evinizdeki geze
genler birbirleriyle kavuumdaysa, ama hari tanzn dier unsurlar
ile az bir as varsa, o zaman kendi iinize ekilme ihtiyacnz da
ha derindir. On ikinci ev enerj ilerinizle balant kuramadnz
hissedebilir, i ve d dnyanz arasnda bir blnme yaayabiiirsi
niz. Kare a lar daha fazla m grnyor? O takd irde derinlere yer
lemi olan kalplar bakalarna yanstarak ve kendinizi kiisel ili
kilerinizin aynasndan izleyerek kendinizle ilgili bir anlay geli
tirmeniz mi.imkndr. genler ve altmlklar m daha n planda?
Bu durum on ikinci ev enerji leriniz iin yapc k noktal:r n
kefetmekte size yardmc olacaktr. Ancak ncelikli problem iniz
motivasyon eksiklii olabilir. Psikolojik kaynaklar nz gel itirmek
iin yeterince zorlanmadnz hissedebilirsiniz. Kendinizle bar
yapmak belki ok kolay gelebilir.
Doum hari tan zdaki gezegenlere ek olarak, u anda on ikinci
evden transit veya progresyon yoluyla geen gezegenleri de hesaba
katn . Transit yapan d gezegenler ve progres gezegenler, do,um
haritanzdaki on ikinci ev gezegenleri niz gibi yllardr on ikinci
evinizi etki liyor ve ruhunuzun dehlizlerinde dolanyor olabilirler.
Bu gezegenler de hari tanzda baz evleri ynetiyor ve dier geze
genlerle a yapyorlar.
Doum haritanzda on ikinci evi nizde bulunan gezegenler, evi
yneten gezegenler ve bir sreliine oradan gei yapan gezegenler
zerine kafa yorduunuzda, onlarn hem olumlu hem de olumsuz
grnmleri ni gz nnde bulundurun. Mesela Satrn basky, s
k nty, snrlanmay, kapanmay, korkuyu, geri ekilmeyi ve yok
sunluu gsterebilir. Ancak, on ikinci evinizdeki Satrn, ie dnk
bir tarzda alarak kendi nizi isel geliiminize veya bir hizmer yo
luna tamamen adamanza yardmc olabilir, tek bana almak
iin gereken z disiplini harekete geirebilir. On ikinci ev gezegen
lerinizin hem olumlu hem de olumsuz anlamlarn ifade etme po
cansiyeliniz vard r, ama iinizdeki olu msuz ve ykc eilimleriniz
le, en azndan yzlemeye, onlara sahip kmaya ve zerinde al
maya balamadan en yapc kullanmlarn renemezsiniz .

15
On kinci Ev Profiliniz*

ON KNC EVNZDEK Bl!RLAR

Ba lang izgisinde ki bur


kinci bur
nc bur (kstrlm sa)
Balang izgisindeki burcun yneticisi , bu-
lunduu bur , bulunduu ev ve u
alar yapyor:

a gezegen orb
a gezeg en orb
.
a gezegen orb
a gezegen orb

1 1 . ve 1 2 . evleri veya 12. ve 1 . evleri tek bir bur mu yneti-


yor?

12. EVNZDEK GEZEGENLER

Hangi gezegenler?

Gezegen # l burcu haritamda y-


,

nettii evler (ve ). Aadaki alar


yapyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

* Onikinci ev profilinizi ramam1amak ve yorum1ama.k iin 55. sayfaya bakn.

16
On kinci Ev Profiliniz

Bu gezegen karlkl arlamada, kendi burcunda veya kendi evin


de m i ?
B i r hari ta mode l i n i n veya a oluumunun fokal gezegen
;

Gezegen # 2 burcu ,haritamda y-


nettii evler (ve ). Aadaki alar
yapyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

Bu gezegen kar lkl arlamada, kendi burcunda veya kendi evin


de m i ?
B i r hari ta mode l i n i n veya a oluumunun fokal gezegeni
mi?

Gezegen # 3 burcu , haritamda y-


nettii evler
(ve . Aadaki alar yapyor:

a gezegen orb
a gezegen orb
a gezegen orb
a gezegen orb

B u gezegen karlkl arlamada, kendi burcunda veya kendi c-vin


de m i ?
B i r harita modeli n i n veya a oluumunun fokal gezegeni
;

17
O n ikinci ev n ze
ilikin gezegenleri ema
ya dkn. 1 2 . Evinizde
bulunan ve evi yneten
gezegenleri ve a yap
tklar dier gezegenleri
yerletiri n .

TRANSTLER VE PROGRESYONLAR (LERLETMLER)

1 2 . Evinizde hangi d gezegenler transit yapyor ve ilerliyor? Bu


gezegenlerin doum haritanzdaki pozisyonlar nelerdir (ev pozis
yonu, ynettii evler, vs.)?

18
sel Yaam
On ikinci evin zayflatan ve yaam zenginletiren anlamlar
nelerdir? On ikinci ev neyi temsil eder? Her eyden nce, oras yal
nzlk evi midir? Eer orada pek ok gezegen varsa (zellikle G
ne, Ay, Vens, J piter ve Neptn), byk olaslkla yalnz kalaca
nz zamanlara byk ihtiya duyar ve kendi i dnyanzla syle
ebileceiniz cra ortamlardan holanrsnz. Yalnz kald nzda
iinizde beliren ey nedir? B u evde bulunan Gne isel bir scak
l , canll, isel kaynaklarla beslenen g veni gsteri r. Ay, ilgini
zi talep eden duygusal ihtiya ve hassasiyetlerinizi; Merkr, bir d
nce ve endieler karmaasn, sizi okumaya veya yazmaya tevik
edebilecek sinirli bir zihinsel yapy; Vens, bar ve sevgi hisleri
ni , sizi sanatsal ilgi alanlarna kanalize edebilecek bir gzellik an
layn; Mars, cinsel arzular, nceden kabul edilmeyen kin ve kz
gnlklar ve sizi srekli megul olmaya iten huzursuzluu; Jpiter,
zengin ve genilemeye ak bir inanc , isel ufuklarnz kefederek
ve genileterek bilgelik kazandran bir abay anlatr.
On ikinci evdeki Satrn yzleilmesi zor olan, derinlerdeki yal
nzl, korku veya sululuu, aresizlik veya olumsuzluklar gs
terir. Ayn zamanda, isel kaosa bir dzen getirebilmeniz ii n tek
bana yaplmas gereken bir eye -belki de iinize- kendinizi karar
llkla ve tm dikkati nizle verebilme yeteneinizi gsterir. Urans
ise, yaln z olduunuzda kendinizi zgn ve genelde srad bir e
kilde ifade etmeye ve srekli deiim ve zihinsel uyar salayacak
aktiviteler aramaya ynlendirir. Neptn sizi eken yaratc esi nlen
meyi , akn deneyimleri veya fantezileri ve ryalar ortaya koyar.
Son olarak, on ikinci evdeki Pluto'da dingin yzeyin altnda yle
byk bir iddet pusuya yatmtr ki, tm varlnzla ruhunuzun
derinliklerin i kefe ekildiinizi hissedersiniz ya da tam tersine,
volkan ik bir patlamann tehditlerinden uzaa, dar doru ekile
rek, tm bu enerj ileri kullanmanz gerektiren bir aktivite zeri ne
azimle odaklanrsnz.
On iki nci ev yalnzlkla ilgili olduu kadar ayn zamanda, s
nrlanma (kapat lma) evidir ve isteyerek veya isteiniz dnda ya-

19
am nzn bir dneminde snrlanmay gsterebilir. On ikinci evi
gl olan pek ok kii aramlarda yaamay veya uzak yerlerde yal
nz kalmay semitir. Dierleri genellikle, ya enerj ilerini kt bir
ekilde kullandklarndan ya da kendi zihin , beden . ve duygulary-
. .

la ba lantlarn kopardklarndan, kendileriyle yeniden balantya


geebilmeleri iin inzivaya davet edilip, hapishanelerde, hastane
lerde veya ak l hastanelerinde kapal kalm lardr. On ikinci evinde
gezegenleri bulunan pek ok kii, insanlia hizmet isteiyle, ku
rumsallap almaya ve kendi karmaalarn ikinci elden dene
yimlemeye arlmlardr. Bu tr bir snrlanma, ruhun baka tr
l ulaamayaca ynleriyle yzlemek ve btnlemek amacyla
yapt bir seim olabi lir.
Yalnzlk ve snrlanma dnda, on ikinci evi izdeki gezegen
ler toplumun dikkatini ekme konusunda an hassas olduunuzu ,
kendinizi sessiz bir ekilde ifade ederek ve toplumsal olarak
tannmadan yaamnz srdrerek sahne arkasnda kalma arzunu
zu gsterir. B urada Mars veya Satrn bulunuyors.a, rekabet orta
mnda tehdit hisseder ve kendi banza veya d bask lardan uzak
bir ortamda almay tercih edersiniz.
Sklkla, on ikinci evin geri planda kalma arzusu, dolayl veya
kaamak hareketlere neden olur. On ikinci evdeki . Merkr, dn
celerinizi dorudan ifade etmek yerine laf dolatrmaya meyilli ol
manza yol aar. Mars, kendinizi gstermek veya kzgnlnz ifa
de etmek iin kendinizi aka ortaya koymak yerine, ukalalk yap
mak veya kendinizi sinsice en ne atmak gibi hileli ve dolambal
yollara bavurmaya; Pluto sizi farknda olmadnz bir eki lde,
bakalarn maniple etmek zere, i nsanlarn iine ileyen psikoloj ik
sezgilerinizi kullanmaya ve ilikileri nizde g kazanmaya _ tevik
edebilir.
On ikinci evinizde hangi gezegen yerlemi veya ynetici ko
numunda olursa olsun, genellikle onlarla ilgili olduka korumac
olursunuz. B urada pek ok gezegen bulunmas ie dnk bir insan
olduunuza iaret eder, bir ya da iki gezegen olmas deneyimlerini
zin (gezegenlerin doasnn belirledii ekilde) incinmeye yol aa
bilecek belli ynlerini kendinize sakladnz gsterir. Kisel ya-

20
amnzdan bahsetseniz bile, bu on ikinci ev enerj ilerini yalnzca en
ok gvendiiniz birka insana dorudan aklarsnz. Zira bunlar,
sizin ail topuunuzu, en savunmasz noktalarnz gsterdiinden,
dier insanlarn bu paranza gsterdii anlaysz tepkiler yzn
den kolayca yara alabilirsiniz.
Eer Ay ' nz on ikinci evdeyse, belki de zayf veya ocuksu ola
rak alglanmamak iin incindi inizde, teselli ya da sempatiye ihti
ya d uyduunuzda, kendinizi aa vurmak veya i nsanlarn duygu
larnz dorudan grmelerine izin vermek konusunda isteksiz
olursunuz. Burada bulunan Merkr ve Jpiter'le, dier insan larn
zihinsel kabi liyetleri, inanlar, iletiim yntemleri tarafndan teh
dit edildiinizi hissedebilir ve gerek ren dndnz eyleri
paylamakta ekimser kalabilirsiniz. On ikinci evdeki Vens, asln
da merhametli olduunuzun, ama bu merhameti ak bir ekilde
gstermekte gnlsz olabileceinizin habercisi olabilir. Mars, di
er i nsanlar incitmemek veya kaybetmemek ad na kzgnl nz
kendinize sakladnz; Urans, anormal veya tuhaf karlanma
mak iin acayip meraklarnz ve srad alkanlklarnz toplum
gznden uzak tutmaya altnz ; Pluto ise en derin arzu ve tut
kularnz kendinize sakladnz ve para, seks ve lmle ilgili ger
ek sorunlarnzla yzlemek ve onlar ifade ermek konusunda e
kingen davrandnz gsterir.
B u yzden, on ikinci evinizdeki gezegenler tpk geri giden ge
zegenler gibi, da dnmekten ziyade i e dnen enerj ileri gsterir
ler. B urada bulunan Ay, besleyici bir rolde darya ynelik faaliyet
te bulunmak yerine kendinizi beslediinize veya kendinize bebek
gibi davrandnza iaret eder. Eer on ikinci evde Merkr'nz
varsa, pek ok insanla iletiim kurmak veya etkileime girmek ye
rine, kendi kendinize konuur veya yazarsnz. Jpiter a k bir e
kilde dar uzanmak yerine, anlay gelitirmek iin sizi ie dn
meye yneltir. Satrn g, kontrol ve gvenliin dsal ifadelerini
aramak yerine, kendinizi kontrol ermeye ve isel dayankl l ko
rumaya davet eder.
On iki nci ev enerj i lerinizi dar deil de ieri yneltme eili
miniz hem yararl hem de zararldr. Bir yandan i kaynaklarn z

21
gelitirebilirsiniz, dier yandan bu enerj ileri kendinize kar kulla
nabilir, kendini beenmi ya da benci l olabilirsiniz. Eer on ikinci
evde Vens'nz varsa, sevgiyle i lgili gereki olmayan imgelerini
zi tatmin eden yakn bir iliki kurmakta zorlanabilir, insanlarla te
mas kurmaktan vazgeip, dier insanlar sevmekten ziyade kendi
nize duyduunuz sevgiye daha ok enerj i harcayabilirsiniz. On
ikinci evde Mars' nz varsa ve kzgnlnz etkin bir eki lde ifade
ermeyi renmemiseniz, fkenizi kendinize yneltebilir, kendi
nizden nefret edebilir ve depresyon nbetleri yaayabilirsiniz. On
ikinci ev gezegenleri ve ynetici leri , d dnyayla erkin bir biim
de ba edebilme kapasitenizi gelitirmeniz konusunda hem gizli
yardmclar hem de bunu engelleyen isel saborajclardr.

Karm ik Deneyimler

On ikinci ev gezegenlerinizi anlamann bir baka yolu da bun


larn gemi yaamdan tadnz, halledilememi meseleler ve g
revlerin ifadeleri olduu perspektifiyle bakmaktr. E zoterik astrolo
j iye gre, gemi yaamdan neler getirdiinizi sadece Gney Ay
Dm gstermez. On iki nci evinizin balang izgisindeki
bur, gemi yaamdaki Ykselen burcunuzu belirtir ve on ikinci
evde bulunan gezegen ve burlar o yaamdaki ncelikli odak nok
talarnz ifade eder. Bu gezegenlerin ald alar, bu enerj ileri na
sl kullandnz anlatr ve deneyimlemi olabileceiniz mcadele
lere iaret eder. On ikinci eve olan kare ve kart alar (veya Sa
trn/Pluro kavuumu gibi zorlu kavuumlar), bu hayatta telafi et
mek zorunda olduunuz iin bakalarna yklediiniz karmik bor
ve alacaklar ortaya koyar. On ikinci evde gen ve altmlk ala
rn ok olmas veya faydal gezegenlerin ve kavuumlarn (Ve
ns/Jpiter gibi) bulunmas sevgi, cmertlik ve isel geliimle ge
irilmi bir gemi yaam i fade eder. Bu enkarnasyonda ise, ge
mite verdiiniz tm bu eyler iin dllendirilebilirsiniz.
Eer on i kinci ve birinci evlerin balang izgilerinde ayn
bur bulunuyorsa, muhtemelen bu yaamda da gemi yaamda u
ratnz ayn meselelerle urayorsunuz demektir. Belki yaam

22
dersini alamad nz veya baka bir yaam dersine veya greve geme
den nce, bu burca zg deneyimler hakknda daha ok ey ren
meye ihtiyacnz vardr. On ikinci evin enerj ileri Ykselen burla
dar eki ldii iin, bu yaamnzda bunlardan kamanz mmkn
deildir. Kendinizin en iyi dostu ve en byk dmansnzdr.
Ykselen'de dar verdiiniz enerj i nin aynsn, on ikinci evde ie
ri alrsnz. Bakalarna yansttnz imaj n ok farknda olmasanz
da (zira Ykselen'inizin altnda on ikinci ev dinamikleri yatar),
davranlarnzn sonularyla yzleecek ve bilincinizi gelitirecek
siniz demektir.
Eer on birinci ve on ikinci evlerin balang izgilerinde ayn
burlar varsa, gemi yaam karmanzla arkadalklar, grup akrivi
teleri , sosyal konular ve hedeflerinize ulama abalarnz yoluyla
karlaacaks nzdr. Eer on ikinci evinizde bir bur kstrlm du
rumdaysa, bu yaamnzda ifte greviniz vardr. ncelikle, bu evin
balang izgisindeki burla ve bu burtaki gezegen lerle ilintili
meselelerle yzlemeniz gerekir, sonra daha derinlere dalp kstrl
m burcun enerjileriyle karlarsnz. Bu derinlerdeki meseJeler
pek ok gemi yaamdan arta kalan, zlmemi, ok eski mesele
lerdir.
Astroloj i haritasn karmik bak asyla inceleyen pek ok ki
i bir enkarnasyondan dierine tadmz kiisel karma zerine
odaklanr. Ancak, kiisel karma sklkla ailelerimizin, toplumumu
zun ve bir btn olarak gezegenimizin tad daha byk karmik
dramalarn (olaylarn) bir parasdr. Mehur Yunan mitleri, rne
in Arreus'un Evi gibi hikayeler, sk sk ocuklarn atalarnn g
nahlarn tekrar ettiini veya bu gnahlar iin bedel demeye y
neldiklerini anlatr. Aile dramalar doum haritasnda net olarak
grlmeyebilir, ancak aile yelerinin haritalarn karlatrmak
nemli karmik balar ortaya koyabilir.
yle bir aile dnn ki, ebeveynlerin kzlarnn Gney Ay
Dm' i le birleen gezegenleri var ve ayn zamanda her ikisinde
de gl Plutonik etkiler bulunuyor. Anne bir Akrep, baba ise Plu
to'ya giden bir t-kareye sahip. Kzn on ikinci evinde Pluro bu
lunuyor (tesadfen tek erkek kardei iin de yle), annesinin Ay'

23
ve babasnn J piter'i bu Pluro'yla ayn derecede. Bu tr on ikinci
ev balantlar aile yeleri arasnda gemi yaam kkenli olabilen
derin psikoloj ik balantlara iaret eder. Asl nda bu kz gemi ya
ama dndrme seans nda kendini eski Roma'da her iki ebeveyni
ni de idama mahkum etmi bi r siyasi lider olarak deneyimledi. Bu
yaam nda ebeveynlerinin gl enerj i gnderimlerine tepki olarak
hem gcn hem de saldrganlk zelliin i engelledi. Ykc gd
lerinin bir tr cezas olarak grd, yaamn tehdit eden bir has
talkla m cadele etti .
Genelde on ikinci ev, sadece kiisel ve ai levi karmay deil, ay
n zamanda toplumsal veya kolektif karmay da gsterir. On ikinci
evinde Urans, Neptn veya Pluto bulunanlarnz, daha byk bir
topluluun yklerini tayor olabilirsiniz; zaman zaman bu enerj i
lerle yaptnz isel sava kaldramadnz hissedebi lirsiniz,
nk ounlukla dnyay ynetiyormu gibi grnen anarik, ka
otik ve iddetli enerji ler gibi i nsanln inkar ettii glgeleriyle
karlarsnz. B elki bu enerj ilerle yzleme ve dizginleme ya da
dntrmeyi renme deneyimlerinizin, gezegenin evrimi zeri n
de bir etkisi olabilir; eer kendi isel mcadelelerinizin sizi aan bir
anlam tadna nanrsanz, ac larnza dayanmak belki daha ko
lay olacakt r.

ocu klu k ve Ebeveyn Etkileri

Gemi yaamla balantl meseleler dnda, on ikinci eviniz


le ilintili enerj ilerin ocukluunuz zerinde de byk bir etki ya
ratm olmas mmkndr. B u enerj iler, gemiten getirdiiniz
duygulara yklenmi tortularn gstergesi olduu gibi, erken o
cukluk dneminde derinlere yerlemi, sizi bugn hala bilindn
dan etkileyen bir gerginlie iaret edebilirler.
Howard Sasporras'a gre, on i ki nci ev gezegenleri sadece erken
ocukluk dnemi meselelerini yanstmaz, ayn zamanda ana rah
mindeki yaam da yanstrlar. On ikinci ev enerj isinin yaps, do
um ncesinde aldnz ve dnya zerindeki yaamla ilgili ilk al
glarnz belirlemi olan anne deneyimlerinin boyutlarn gsterir.

24
rnein, eer on ikinci evinizde Satrn varsa, annenin hamilelik
boyunca yaad korku, kstlanma ve depresyon gibi deneyimlere
kar hassas olduunuz iin, ana rahminde kendinizi olduka zor
lanm ve snrlanm hissetmi olabilirsiniz. On ikinci eviniz cenin
halindeki deneyimlerinizi gsterirken, Ykselen'iniz (ve Ykse
len 'inize kavuum yapan gezegenler) doum srasndaki deneyimi
nizle, yani d dnyaya nasl giri yaptnz ve nasl tepki verdii
nizle ilgili bilgi verir.
E rken ocukluk deneyimleri de en az gemi yaam ve doum
ncesi etkiler kadar nemlidir, zellikle de eer haritanzda dr
dnc ev/on ikinci ev balantlar varsa (rn. , on ikinci ev gezege
niniz drdnc evi ynetiyorsa, on ikinci ev yneticiniz drdnc
evde ise veya drdnc ev/on ikinci ev alarnz varsa). lk yllar
nz boyunca kiiliinizin yaps geliir, yaamnz boyunca bir daha
asla bu denli yorulmaya ak olmazsnz. Balangta dnya ile il
gili alglamalarnz yeni ve akcdr. Zamanla katlar ve hala ken
dinizi ve dnyay arkasndan alglamaya devam ettiiniz filtrelere
dnrler. Ay, Gney Ay Dm ve on ikinci evinizi etkileyen
gezegen ve burlar kendinizin dndaki dnyaya arkasndan bakt
nz ilk fi lrrelerdir. Size kar ne trde dnce, duygu ve davra
n yneltilirse yneltilsin, siz, bu astrolojik deikenlerce belirle
nen beklenti ler ana gre, tm bunlar ileme tabi tutarsnz.
Belki ebeveynlerinizden biri sizin on ikinci ev enerj inizi , aile
yelerinden hibiri nin (zellikle de sizin) bu enerj iyi dar kar
masna izin vermeden, gl bir ekilde kendinde gsterdi; bu nun
sonucunda siz bu enerj iyi bastrmaya alrken, bu konuda fazla
syla kam lanm bir hale geldiniz. Belki ebeveynleri niz bu ener
jinin ifade edilmesinin onaylanmadn ve cezalandrlmas gere
ken bir ey olduunu dorudan veya dolayl yollardan ifade ettiler.
Eer kendinize, ocukluunuz boyunca nelerle ilgili "yapma"
dendiini, aleni veya st kapal olarak hangi yasaklar geti rildii
ni sorarsanz, bu konularn ounun on ikinci ev enerj ilerinizle il
gili olduunu kefedebilirsiniz. On ikinci evinde Ay olan bir ocu
a annesi defalarca "Alama" der, "Bebek gibi davranma" . On ikin
ci evi nde Mars bulunan bir kza, ebeveynleri srarla fiziksel enerji-

25
nin ifadeleri olan iddiaclk, saldrganlk, cinsellik ve doal davra
nlar gibi eylerin kadns olmadn ve ho karlanmadn sy
ler. Derler ki "Glmse", "Sinirli olma". Bir ocuk olarak g sz
olduunuz ve duygusal ve fiziksel varlnz srdrebilmek iin
ebeveynlerinize baml olduunuz iin, onlarn 'Yapma' dedikleri
eyler zerinizde bir lm-kalm etkisi yaratr. Onlarn yardm,
bakm ve destei olmadnda, ak l almaz bir kaybetme ve yok ol
ma deheti ile yzleirsiniz. imdi bile, onlarn yasaklarn sorgula
dnzda, ayn deheti yaayabilirsi niz.
On ikinci evinizdeki Gne ebeveynlerinizin ego geliiminizi
desteklemediini ve zgven gelitirmeniz konusunda size yardm
c olmadklarn gsteri r; Ay duygusal ihtiyalarnza cevap verme
diklerine veya sizi beslemediklerine iaret eder. On ikinci evde bu
lunan bir Ay sklkla erken yata bir anne kaybn ve netlikle anla
lmayan gl psiik balar ima eder. On ikinci evdeki Merkr
ailenizle iletiim kurma konusunda kendinizi rahat hissetmedii
nizi veya zihinsel olarak daha dk olduunuzu h issettirir tarzda
muamele ettiklerini ifade eder; buradaki Vens efkat, sevgi veya
kltrel meraklarnzn ifadesi konusunda bir kstlama olduuna
arettr.
. .

On ikinci evinizde Mars varsa, kzgnlnz i fade etmenize ve


ya fiziksel olarak aktif olmanza izin vermemi olabilirler; Mars
"Ben" duygusunu ifade ettii iin, ailenizden farkl bir kimlik ol
duunuzun farkna varlamamtr. On ikinci evdeki J piter ebe
veynlerinizin onlarn dar dnyalarn ap kendi felsefi anlam aray
nza girmenizi, yolculuk giriimleri nizi ve dardaki yeni ufukla
r kefetme isteinizi engellediklerini gsteri r. Satrn disiplin, or
ganizasyon ve gnlk yaamla mcadele anlamnda model olutu
ran veya alan bir babann (otori te figr) psikolojik veya fiziksel
olarak eksik olduunu gsterir; hrsnz veya rekabeti ynnz
ya da baarya ulama potansiyelinize i nancnz gelitirme konu
sunda tevik edilmemisinizdir.
Bu evdeki Urans bireyliinizin ve zgnlnzn bastr l
dn ve ebeveynlerin beklentilerine uymaya zorlandnz ifade
eder; Neptn yaratc ve t insel geliiminizin i hmal edildiini veya

26
grmezden gelindiini ve sonu olarak hayal dnyasna daldnz
gsterir. Son olarak bu evdeki Pluto yaamn ilkel boyutlaryla
(tutku ve cinselliin gl enerj isi, para, lm, oklt deneyimler
ve g kullanm vb. ) yzleme ve onlar ifade etme konusunda
ebeveynlerin koyduu yasaklar gsterir.
ocukluunuzda on ikinci ev enerj i lerinizi ak bir ekilde ifa
de edemediinizden, onlarla ilgili kendinizi rahatsz hisseder ve
reddedersiniz. Ancak bilin yzeyinizin altna itmek onlardan kur
tulmanz salamaz, aksine bilincin karanlklar iinde yara hali ne
dnmesine, arpk ve lsz bir ekilde bymesine neden olur.
Siz farketmeden, gemiin hayaletleri, duygu ykl deneyimlerin
hafzada kalan imgeleri ve reddedilen, ifade edilmemi dnce ve
duygular deposu, gereklii alglad nz mercekler halini alr. Bir
ekilde, isel olarak nemli gemi deneyimleri anmsatan yetikin
lik deneyimleri, i lk rendiiniz tepki ve davranlar tetikler ki,
bunlar genellikle hatrlayamadnz, hatta alglayamadnz be
beklikteki konuma ncesi verdiiniz tepkilerdir.

Yer Deitirme Modelleri: Alar


B i lindna itilmenin bir sonucu olarak, on ikinci ev enerj ile
riniz st kapal alrlar. Sklkla uyand rdklar eskiye dayal en
die duygusu, on ikinci evle ilgili kare alarn (veya bakalar na
yanstma durumu yaratan kar t a larn) gsterdii otomatik ve
drtsel hareketleri ateler. Genellikle ayn modelleri defalarca tek
rarlarsnz, ta ki onlar bilinli olarak inceleyip kefedene ve kken
lerini yeniden deneyimleyip artk onlara ihtiya duymay brakana
dek.
On iki nci ev gezegenlerinizin kare alar zerinde yapacanz
bir inceleme on ikinci ev meselelerinin kendi lerini nasl ortaya koy
duklaryla ilgili ok faydal bilgiler verebilir. On i kinci ev gezegen
leri ile ilgili problemlerin farknda bile olmayabilirsiniz, zira onla
ra kare a yapan gezegenler onlarn enerjilerini tayor ve telafi et-

27
meye alyor olabilir. On ikinci evden iki nci evinize bir kare a
varsa, para harcama, mal mlk birikrirme, para kazanma veya ken
di deerinizi i spatlama ya da kendine deer verme konularnda i
gdlere ak olabilirsiniz. Erken yalardan itibaren on ikinci ev
gezegeniniz i le i lgili hassasiyet ve karmaalarnz ikinci ev
konularna kanalize olmu olabilir. Dier on ikinci ev kareleri ile
de aynen bu ekilde, enerj iyi kanalize veya telafi erme araylarna
gidi lebilir.
Bir on ikinci ev/nc ev karesi , bilindnn teviki i le ener
j inin yazmaya, iletiim kurmaya, gnlk erkiliimlere ve kardeler
le olan i likilere ynelti ldiini gsterir. On ikinci evden drdnc
eve bir kare a , st rtl ve genellikle zarar telafi ermeye yne
lik enerj iyi ev ve ai le yaam na yneltir. B i r sekizinci ev/on ikinci
ev enerjisi belki de en kolaylatrc kare adr, nk on ikinci ev
gezegeniniz dorudan psikoloj ik veya tinsel bir k kaps bulabi
lir; psikoloj i , psikoterapi, yaam/lm konular, oklt ve cinsellik,
on ikinci ev gezegeninizin enerj isi tarafndan motive edilebilir. An
cak, cinsellii on ikinci ev karmaalarndan kama yolu olarak da
kullanabilirsiniz.
Ya, bir on ikinci ev gezegeninin dokuzuncu evle kare as ne
yapar? B u tr bir kare a on ikinci ev konularn aydnlatan bilin
ve anlay arayn areleyebilir, ama ayn zamanda zihinsel alanla
ra geri ekilerek, okuyarak, kurslara karlarak ve ac verici isel de
neyimlerden kanmak iin diplomalar peinde koarak, on ikinci
ev yaralar ve karmaalarnn dorudan deneyi mlerinden kurtulma
ya alabilirsiniz. Ayn ekilde, bir onuncu ev/on ikinci ev karesi,
on ikinci ev gezegeninizi kariyerinizde baarl bir eki lde kullan
manza neden olabilir veya sizin drtsel bir ikolik ya da mevki
peinde biri olmanza yardm ederek, i dnyanzdaki meselelerle
yzlemekten kamaya yneltebilir. Eer on ikinci evinizde hi ge
zegen yoksa, ama evin yneticisi bir ya da daha fazla kare a yap
yorsa, bu gezegenin zellikleri , burcu ve evi ayn ekilde, on ikinci
ev enerj inizi ne ekilde kanalize ettiinizi veya evi n zlmemi
meselelerine nerede telafi aradnz gsterir.
On ikinci ev gezegenlerinin altmlk ve gen a lar da ener-

28
j ileri kendilerini olumlu ifade edecekleri veya karmaalarndan ka
abilme yollar n bu labi lecekleri ekilde dier evlere yneltir. Alt
mlk ve gen alarla baa kmak karelerle olduundan daha ko
layd r, zira enerj i biraz da olsa tatmin salayabi lecek ekilde bir ;
k noktasna doru rahat bir ekilde akar. Fakat, bu tr bir tatm in
her zaman yararl deildir. On iki nci evdeki bir Pluro'dan ikinci
evdeki bir Neptn'e yaplan bir altmlk a , on ikinci evdeki Plu
ro'nun getirdii kendini sulama eilimi ve isel karmaadan bir
ka yntemi olarak, sizi alkol tketmeye ynlendirebilir. Altm
lk ve gen alar nz on ikinci ev konularnz iin kolay ka nok
talar salayabili rken, kare alarnz srekli olarak yer deitirmi
ve haritanzdaki baka alanlara kaydrlm psikolojik atmalar
nzla durmadan uramaya zorlarlar.

Ya Hep Ya Hi Modelleri

On ikinci evinizin enerj ileri , duygularla dolu olduu ve bu


duygular genellikle bastrld iin kendilerini dolayl yollardan
gstermeye meyillidirler. Yine de ska ftursuz ve aceleci bir tarz
da bilincinize ve davranlarnza szarlar. Ortaya ktklarnda, on
lar ne kadar yadsyorsanz kendinizi o kadar kontrolsz hissedersi
niz. Bir gn kendinizi Gulliver'in lillipurlular gibi kck ve
kendinizden uzak hissederken, ertesi gn (genelde bir on ikinci ev
transitine yant olarak) yine Gulliver'in devlemesi ya da Harikalar
Dnyas 'ndaki Alice'in birden byten iksirini yutmusunuz gibi,
kendi enerj inizle itiinizi hissedersiniz. Ancak, yine ksa bir sre
sonra dayanlmaz hale gelen ihtiyalar, arzular, duygular, hayaller,
dnceler ve drtler tarafndan srklendii nizi hissedersiniz.
On iki nci evin bu 'ya hep ya hi' modeli , bu evin enerj ilerini
dikkate alan seimler yapmadnz takdirde, yaamnz iin olduk
a ykc bir durum yaratabilir. Ne zaman bu paranz bir srelii
ne dlasanz, daha arpc bir ekilde orraya kar. Uyuyan Gzel' in
dnne davet edilmeyen peri gibi, orraya ktklarnda sizi la
netlemek iin orraya karlar. Reddedilen her trl enerj i bilince
bozulmu ve sorunlu bir halde ykselir.

29
Merkr' on ikinci evde bulunan Spiro Agnew'un dilini tuta
mamasn veya on ikinci evinde Pluro olan Anita Byrant'n sahne
de fkeyle homoseksellie saldrmasn dnn . Bir enerj i ne ka
dar az kabul edilir, kendi btnlmze ne kadar az katlrsa,
kend i ni o kadar gl bir ekilde ifade eder ve o kadar uygunsuz
grnr.
On ikinci ev enerjileri, onlar daha medeni ve uyumlu k labile
cek erken dnem sosyalletirme deneyimleri nden yoksun kaldklar
iin, genellikle ilkel ve eskiye ait bir ekilde varlklarn srdrr
ler, dolaysyla sosyal evrenin iaretlerinden ok isel uyarmlara
kar l k verirler. On ikinci evinizde Mars varsa ve bir arkadanz si
zi istemeden krdysa, onu fark nda olmadan kkken size kt
davranm olan babanz olarak alglayabi lirsiniz, ona a r tepki gs
tererek fkeyle sert bir k yapabilirsiniz. fke dmenize basl
dnda, sadece mevcut artlarda hissettiiniz kzgnlkla deil, o
cukluunuzdan beri tadnz fke uvalnzla yant verirsiniz.
Tepkiniz sizden baka herkese anlamsz gelir, ama durumu Mars'n
mercekleri nden bakarak alg ladnz iin tepki niz size tamamen
hakl grnr. Belki, arkada nza kar beslediiniz gcenme duy
gusunun size nemsiz gelmesi veya arkadanzla aranzda bulunan
grnteki uyumun bozulmamas iin aylarca durumun farkna bi
le varmam olabilirsiniz. Ancak, imdi kastl veya kas tsz tm g
nl krc szlerini hatrlayp, sanki arkadanz hibir zaman dostu
nuz olmam da, sanki size zulmetmek iin domu bir dmannz
m gibi davranrsnz. Frenleriniz ar kullanmdan amana dek,
duygularn zn veya dncelerinizin farknda olmayabilirsiniz ve
nedenini anlamadnz duygu ve dnceler bilince akmaya balar.
Bylece on ikinci ev enerj ileri gizli zayflklarnz, sizi yanl
yola sevkeden veya kendinizi hsrana uratan tutumlar, kendinizin
korktuunuz veya holanmadnz ynleriniz, fark etmenin ac ve
rici olduu psikoloj ik problemleriniz halini alrlar. Bu zellikler,
eer onlar fark etmez veya kabul etmezseniz, sizi alt etmeye al
an yabanc gler gibi grnrler. Kendilerini arptlm olarak
ortaya koyar, olumsuz ve z ykc bir ekilde ilerler.

30
Gizli Zayflklar

Hangi enerj ileri bastrdnz ve gizli zayflklarnzn neler


olduklarn nasl anlarsnz? Eer on ikinci ev gerekten de kr
nokranzsa, karanla nasl k tutar ve orada bulunan glgeleri na
sl grmeye balayabilirsiniz? Burada da yine zihinsel deerlendir
me ile balayn. On ikinci evinizde bulunan veya ynetici durum
daki gezegenlere bakn. Kendin ize, bu enerj ileri gnlk yaamnz
da nasl deneyimlediinizi ve iinizde bu enerj ilerin olumsuz bo
yutlar nn ne ekilde ortaya ktn sorun. Bunlar yapmak sizi
huzursuz edebilir. On ikinci ev enerj i lerinizle sadece onlarla kar
lamaya hazr olduunuzda, onlarn yzeye kmasna izi n verebi
lecek kadar kendinizi gvende hissettiinizde y zleebilirsiniz.
Kendinize kar efkatli olmadan , kendinizi affetme kapasi tenizi
gelirirmeden, insann snrl olduunu kabul etmeden, on ikinci
ev enerj ilerinin btnlemesi ve dntrlmesi mmkn dei ldir.
Sadece grkemli ideallere odaklanmaktan ok, tevazuyu renme
ye gnll olmak, kendinizi olduunuz gibi sevmeyi istemek, on
ikinci ev enerji lerini btnlemenin n kouludur.
Bu zellikleri ister gelitirmi isrer henz gerekletirmemi
olun, on iki nci ev gezegen ve burlarnn iaret edebilecei gizli za
yflklarnz, yle ksaca incelemek isteyebilirsiniz:
O n i ki nci evinizde Gne veya Aslan'n bulunmasyla darya
kar kendini geride tutan biri olarak grnebilirsiniz, ama iiniz
de olduka fazla bencillik, kendini beenmilik ve gurur tayor
olabilirsiniz. Sizin iin son snr egonuzu gurur ve zgveni nizi
tehdit eden d . glerden korumak olabilir. Eer Baak burcu yk
seliyorsa, bu gururu alak gnll ve kendini hizmete adayan bir
kiilikle rtebilirsiniz.
Ay veya Yenge on ikinci evdeyse ar hassas ve pasif olabilr
siniz. ocuksu isteklerinizi, baklma ihtiyacnz, anne olma arzu
nuzu reddedebilirsiniz. Sonu olarak, etrafnzda ocuklar varken
huzursuz olabilir veya (eer kadnsanz) annelik igdlerinizi yad
syabilirsiniz.
Buradaki Merkr sinirsel gerilime, aralksz zihinsel konuma-

31
ya, zelet iriye ve endieye eilimli olmanza neden olabilir. kizler
ar dnme ve irdeleme, kendi kendine konumalarn iinde
kendini kaybetme eilim ine iaret edebilir. On ikinci evdeki Baak
burcu dzene takntl, zeletiriye, detaylara ve olumsuz dnce
ye meyillidir.
On ikici evinizde bulunan Vens yaknlk oluturabileceiniz
bir partner isteini yadsdnz veya nnzde duran insan yeri
ne, hayali bir ilikiyi tercih ettiinizi ileri srer. Gizli zayflklar
nz ar zsevgi, kibir, kendine ar msamaha gsterme ve mater
yalizm olabi lir. Eer Boa on ikinci evinizdeyse materyalistik ei
limlerinizi, dogmatizmi, tembel liinizi veya nefsinize dknl
nz inkar edersiniz. Burada Terazi varsa, kiisel ilikilerinizi
engelleyen zorunluluklar ve yanlglar grmekten kanrsnz,
kendinize ilitirdiiniz 'her ne pahas na olursa olsun huzur' dn
cesi kendi iinize drste bakmanz engelleyebilir.
Mars veya Ko on ikinci evinizdeyse, fiziksel veya cinsel ihti
yalarnzla veya kendinize kar yneltmeniz hatta paranoya olarak
deneyimlemeniz muhtemel olan fkenizle ak bir ekilde i lgilene
mezsiniz. Kendi karlarnza ne kadar yneldiinizi bilmek sizi ra
hatsz eder. steklerinizin peinden gitmeyi ve kendi haklarnz sa
vunmay renmeniz gerekir.
Jpiter ve Yay'n on ikinci evde bulunmasyla, arlklarnz ve
kendinizi stn gren yannzla yzlemekten kanrsnz. Artk
size uygun olmayan, kendinizle i lgili inan ve varsaymlara tutuna
rak d dnyaya almnz snrlarsnz. B ununla birlikte, a lma
konusunda kendinizi fazlaca zorlamaya ve duygusal olarak kendi
deneyimlerinize gereinden ok prim vermeye eilim gsterebilir
snz.
B urada Satrn veya Olak burcunun yer almasyla, kendinizi
aka ifade etmek ve zellikle korku, sululuk, yalnzlk ve gven
sizlik gibi olumsuz duygularnzla uzlamak konusunda tereddt
edersiniz. Sizi engelleyen korkularnz ve kendi nizle ilgili phele
rinizle uramam olduunuzdan, profesyonel baar ile ilgili ar
zularnz reddedersiniz. Eski kalplar brakma konusunda gsz
olduunuz iin bu Satrnyen etki psikoloj ik katlk veya engelle-

32
me olarak ortaya kabilir. Sizi n, her eyden nce kendinizi bask
lama eilim iniz olduunu kabul ermeniz gerekir.
Eer Urans veya Kova on ikinci evi nizde ise bamszlk, de
iim , zgrlk ve bireysel olarak kendinizi ifade edebilme konu
larnda kendinizi bastryorsunuz demektir. Ancak isel dzeyde
bildiini okuyan, kendi kurallar olan , sorumsuz veya disiplinsiz
biri olabilirsiniz. Srekli bir isel karmaa ile uraabilirsiniz.
Neptn veya Balk burcunun kendi evinde olmas ar hassasi
yet, bamllklar, kamaya veya hayal dnyasna ekilme eilimi,
kendini kandrmay veya kendi ynn belirlemeden yaamn iin
de srklenmeyi tercih ermek gibi gizli zayflklarnz olduunu
gsteri r. Yaratc veya tinsel kapasitenizi ak bir ekilde gelit ir
mek ve ifade ermekten kanabilirsiniz.
Son olarak, eer Pluro veya Akrep burcu on ikinci evinize yer
lem ise, isel gcnzden ve merhamersizlii nizden olduu ka
dar, cinsel deneyimleri tamamen slah ermekten inkar ve korku
oluturabi lirsiniz. Gizli zayflklarnz ise, kendini zi acmaszca
yarglamanz, kendinizi merhametsizce zorlamanz ve youn i lkel
enerj inizi olumlu bir ekilde kanalize ermek yerine bastrmanzdan
kaynaklanan ani parlamalarnz olabilir.

likiler
On ikinci evinizi hangi gezegen ve bur etkilerse etkilesin, on
lar n da vurumlarnn farknda olmayabi lirsiniz, ancak bu etkile
ri bakalarndan saklaman z mmkn deildir. ounlukla bu ge
zegen ve burlarn etkilerini kafa kartrc veya anlalmaz olabi
len karmak mesaj lar kullanarak, farknda olmadan etrafa yayars
nz.
B i li nsizce kullandnz bu enerji lerin manyetik bir etkisi de
vardr. liki kurduunuz i nsanlar veya baa kmaya altnz
durumlar vastasyla, ak bir ekilde kendilerini ifade ermenin yol
larn ararlar. On ikinci ev enerj ilerinizle bilinli olarak uyum sa-

33
lamadnz srece, sizin iin bu enerj i leri ifade eden insanlar ken
dinize ekersiniz, zellikle de on ikinci evinize ya da yneticisine
kart alar varsa. Bu enerj ilerle temasnz ne kadar az ise kendile
rini o denli olumsuz bir biimde -on iki nci evinizin abartlm ifa
delerini yanstan insanlardan gelen kar konulamaz bir cazibe ve
ya grnte istenmeyen yaam ihlalleriyle- ifade edeceklerdir.
Kendi dmannz sadece kendiniz deil, ayn zamanda yaamnz
da on ikinci evinizin olumsuz boyutlarn gsteren insanlar da ola
caktr.
Bu on ikinci evinizi ifade eden insanlar ekme olgusu, kendi
nizde kabul etmediiniz zellikleri baka insanlarda farkedip ar
bir tepki gsterme durumu, bir eit yans tma olaydr. On ikinci
ev gezegen ve burlar , sadece bu zellikleri ortaya koyan insanlar
ekmenizi salamaz, ayn zamanda insanlarda bu zellikler ok az
olsa da onlar bytlm olarak alglamanza neden olur. Bu zel
liklere sahip kmadysanz, bu durumda kendi glerinizden veya
zayflklarnzdan daha fazla rahatsz olacak ve bunlar yanstan in
sanlara ya kzacak ya da idealize edeceksiniz. Eer on ikinci evini
ze veya yneticisine kart a lar varsa, on ikinci evinizin rahatsz
eden bu zelliklerini karnzdaki insanlara yanstarak bilhassa kur
tulmaya almanz mmkndr.
Eer Ay'nz on ikinci evdeyse ocuksu ve ihtiyal insanlarn
farkna varr ve belirgin bir ekilde onlardan holanmazsnz, eer
Mars varsa birini hemen kavgac diye etikeclendirip, bu yzden
onu reddedersiniz. Dier insan larda algladnz bu negatif zel
likleri kendinizde btnyle farkedip kabul ederseniz, gereksiz ye
re onlardan rahatsz olmay da brakrsnz.
Sadece on ikinci ev deil, yedi nci ev de haritann yanstma evi
olarak kabul edilir. Gne her gn doduktan sonra, afan aka
binde on ikinci evden geerken, bir de gnbatmndan nce yedin
ci evden geii srasnda en uzun glgeyi oluturur. Jung psikoloji
sinde "glge" bizim karanlk tarafmz, bilincimizden en gizli olan
yanlarmz temsil eder. Yedinci eviniz on ikinci eviniz kadar bi
lind enerj i lerinizi gstermez, ama en ok aa kardnz ve
bakalarnda aradnz paralarnz tanm lar. Eer, haritan zda

34
bunlardan birinin yneticisinin dier evde bulunmasndan veya bu
evler ya da yneticileri arasnda alar olmasndan veya her iki evin
ayn gezegen rnrafndan ynetilmesinden dolay yedinci ve on ikin
ci evler balantlysa, ilikilerinizde bilind psikolojik ve karmik
modellere gre hareket ermeye meyilli olursunuz.
Yedinci evinizin yneticisinin on ikinci evinizde olmas , bilin
d kompleksleri nizi tetikleyen veya on ikinci ev enerji lerinizi si
zin iin ortaya koyan ve kkl ruhsal veya tinsel bir ba deney i m
leyeceiniz bir partnere ekildiinizi gsterir. likinizin d sal bo
yutlarna itibar ermekten ok isel deerleri -belki de her ikinizin
kendi gizli dnyalar nz paylamadan veya konumadan anlaabil
me kapasitenizi- bulmaya alrsnz. Ayn zamanda, iliki dene
yimlerine kar duygusal olarak hassas olabilir, hatta yakn ilikiler
iinizdeki savunmasz yan uyandrd iin bir partnere olan ihti
yacnz reddedebilirsiniz. On ikinci ev gezegeninizin yed i nci evde
olmas da benzer d urum lar getirir, stelik burada bunlarn yan s
ra, isel deneyimlerinizi partnerinize yanstmanz ve hayatnzdaki
insanlar gemiin s zgeci nden deerlendi rmeniz daha da olasdr.
Kendi on ikinci ev enerj ilerinizi bakalarnda grp reddetme
veya yanstma olasl ile birlikte, buradaki gezegen ve burlarla
i lintili tepkileri biliyormusunuz gibi davranmanz da mmkn
dr. On ikinci evdeki Satrn reddetme konusunda sizi kkrcr;
Vens msamahakar davranlara ve erki altnda kalmaya davet
eder; On ikinci evi nizdeki Gne, teki insan merkeze alp, onun
etrafnda dnmenizi ve baka trl yoksun kalacanz merkezi de
neyimlemenizi ister.
Yaam nza i nsanlar ekmenize ek olarak, on ikinci ev gezegen
ve burlar manyetik olarak olaylar hzlandrabilirler. On ikinci
eviniz a aldnda, bu enerj i lerin etrafnzda olup biten, ama sizi
dorudan etkilemeyen tezahrlerine de tank olabilirsiniz. Bu evde
Neptn veya Ay bulunuyorsa bir sel felaketine ahic: olabilirsiniz,
eer Mars buradaysa sk sk bir kaza veya yangnda olay mahalli n
de bulunabilirsiniz. rnein Marilyn Monroe, Judy Garland, Ge
orge Wallace, Party Hearst ve Ani c:a B ryant' dnn, hepsi de
iddet , lm ve cinsellik gibi mevzularla uramak zorunda kal-

.3 5
mlard. Tm bu insanlarn on ikinci evlerinde Pluro bulunuyor
du.

Hassasiyet , Hizmet ve Hayalgc


On ikinci ev enerj ilerinizle karlamak bir hayli acy berabe
rinde getirebilir. Ancak, bu ynleri niz le ister yzlein ister yzle
meyin, on iki nci ev gezegenleriniz (zellikle Ay ve Neptn) baka
larndan gizleyebileceiniz sknt , krlganlk ve hassasiyetlere ia
ret ederler. Dier insanlar iin rahatsz edici olmayan deneyim ler,
sizi duygusal olarak alt edebilirler.
B u hassasiyetin olumlu ve olumsuz ynleri vardr. Olumsuz ta
raf , ar duygusal gvensizlik, fobiler, ekingenlik, kendine ac
ma, bamllk veya kama isteini de ieren psikoloj ik problemle
ri olan zayf i radeli bir kiilie yol aabilmesidir. On ikinci eviniz
de pek ok gezegen varsa, kendinizi eziyet gryormu gibi hisse
debilirsiniz. B ir kurban veya mazlum olabi lir veya bakalarn n si
zi suistimal etmesine izin verebilirsiniz.
Fiziksel seviyede, zellikle de altnc ev kar t alarla iin ii
ne giriyorsa veya on ikinci ev gezegenleri (veya yneticileri) Mer
kr, Neptn, altnc evin yneticisi veya Balk burcundaki ya da
Baak'taki gezegenlere kare veya kart a yapyorsa, on ikinci ev
kronik bir hastala iaret edebilir. Ykselen'e veya birinci evin y
neticisine gelen alar da fiziksel zayfl gsterebilir. Ayn eki l
de, Ykselen'in yneticisinin on ikinci evde olmas da, bu duruma
iaret edebilir. Hastaln nitelii on ikinci evle ilintili en ok a
alan gezegenlerce tanmlanabilir. Mesela Gne kalp sorununu, Ve
ns hormona! dengesizlii, harta diabet hastaln ima edebilir.
ocuk felci geiren veya ksmi fel olan pek ok kiinin bazen Ba
ak'raki Neptn i le Balk'taki Merkr'n kart asn da ieren,
bir ya da daha fazla on ikinci ev kart as bulunur. On ikinci ev
le ilikili fiziksel problemler, genellikle psikolojik kkenlidir ve
gvenli bir ortamda deneyimlenmesi ve zlmesi gereken duygu-

36
sal atmalar akla getirirler.
Eer on ikinci evinizde birka gezegen varsa veya Ay, Merkr
ya da Neptn buradaysa, fel gibi bir problemin psikoloj ik kken
leri aikardr. Bu durumda zmseyeceinizden daha fazlasn ieri
ald nz iin ezildiinizi ve psikoloj ik olarak fel olduunuzu his
setmeniz ok m mkndr. Doutan ruhsal ve ar duyarl oldu
unuz iin her duygusal ti treimi, her trl farkl ifadeyi kendini
ze ekersiniz. Eer haritanzda Satrn gl deilse, enerji girile
rini kapatmak iin gerekli bir filtreleme mekanizmasndan yoksun
olursunuz. Bakalarnn duygularn , ihtiyalarn, sorunlarn ve
deneyimlerini kendinizinkiymi gibi duyumsayabilirsiniz. B u
akl kontrol edebilirseniz neml i bir danman veya psikolog
olma potansiyeline sahip olursunuz. Merkr veya Pluto on ikinci
evinizdeyse olaanst bir psikolojik kavrama yetenei tarsnz,
eer Ay veya Neptn buradaysa hayli yksek bir empati ve merha
met duygusu yaarsnz.
B u empati ve merhamet nitelikleri , on ikinci evin en yapc ifa
delerinden ikisidir. B uradaki gezegenler ihtiyal insanlara olan il
ginize ve hassasiyetinize iaret eder. zellikle on ikinci evdeki Ve
ns veya Neptn kiisel sevgiden tm i nsanla duyulan tinsel sev
giye alma ve kendinizi dier insanlara yardm etme misyonuna
adama konusunda doal bir yetenek verir. Bu nedenle, hasta, prob
lemli veya hapiste olan insanlarla ilgilenen bir kuruluta almay
ieren bir sosyal hizmet urana ekildiinizi hissedebilirsiniz; bir
hayr kurumu iin gni.i ll olarak alabilir veya bata bulunabi
lirsiniz.
Bir hapishanede mahkumlara astroloj ik danmanlk yapmak
zere gnll alrken, haritalar nda benzer modellerin bulundu
unu farkettim . Her eyden nce, pek ounun haritasnda Ura
ni.is'e t-kare alar vard; bu adamlar isyanlarda veya toplumsal y
kma ynelik faaliyetlerde yer almlard . Bir ounun Neptn'e t
kare alar bulunuyordu; bu mahkumlar uyuturucu satc lndan
dolay hapsedilm ilerdi. 1fahkumlarn bir baka byk yzdesi ise,
Pluro ' nun t-karesine sahipti ; bu adamlarn pek ou iddet sula
rndan dolay ieri alnmt. Sadece bu haritalarda deil, inceledi-

37
im dier haritalarda da, gerek doum haritasnda gerek transitler
de, on ikinci evle, Neptn'le ve sklkla Balk'taki gezegenlerle zor
lu etkileimler gze arpyordu.
Bu ksa dnemli gnll almam sras nda yarm dzine ka
dar hapishane personeline danmanlk yapma ansm oldu. Bu ha
ritalarda mahkumlarn haritalarna benzer zelliklere rastladm.
Personel ile mahkumlar aras ndaki esas fark neyd i ? Fark haritala
rnda deildi , onlara ak olan frsatlarda ve on ikinci ev enerj ileri
ni ifade etmeyi setikleri yollardayd .
On ikinci ev gezegenleriniz yaamn r_aleplerine uyum salaya
mayacanz kadar yksek bir hassasiyet tadnz gsterebilir, di
er yandan bu hassasiyet sizin bir yardmsever, bir ifac veya bir sa
nat olmanz da salayabilir. On ikinci ev gezegenlerinizi n yaps
ruhsal olarak hassas olduunuz enerj ileri ve onlarn vas tasyla ba
kalarnn ihtiyalarna nasl kolayca adapte olabildiinizi belirtir.
B uradaki gezegenler insanla h izmet etme arzusuna iaret ettiin
den, etrafnzdaki i nsanlarn ihtiyalarna cevap vererek, on iki nci
ev enerj i lerinizi ifade etmekle ilgili bir grev duygusu yaayabilir
snz.
Bu hizmet duygusu birok erken taraf ndan motive edilebilir.
ncelikle on ikinci ev enerji lerinizle i lintili deneyimlediiniz ac
lar, benzer ac lar yaayan insanlara kar efkat duygunuzu onaylar
ekilde krkler. kincisi, on ikinci evi n ruhsal hassasiyet i , yaam
nzn sadece kendinize ait olmadn ve yaamnz en ok kendi
nizi aan bir nedene hizmet ederek ifade edebi leceinizi hissetme
nize yol aar. ncs , bir insan olarak kendi deerinizden ve
kendi karlarnz gzetmeye hakknz olup olmadndan phe
edebilir ve zsaygnz kendinizi bakalarna adayarak oluturmaya
alabilirsiniz. Drdnc olarak, bilinli veya bi liniz bir ekilde
ta dnz sululuk ve utan duygunuzu telafi etmeniz gerektiini
hissedebilirsiniz.
Telafi ihtiyacnz, ncelikle karmik faktrlerden veya bilinci
nizde ya da bilindnda sknt veren , bu yaamdaki gerek veya
hayali 'sularnzdan' kaynaklanr. Tayor olabileceiniz sululuk
ve utan duygularnn kkleri erken ocukluk dneminde ocuksu

38
egonun iinde bulunduu gerekli.i deitirmek iin ebeveynleri
ne kar yaratt ykc fantezilerinin farkna vard zamana dek
gider. fantezilerle veya fazlasyla aa vurulmu saldrganlklarla
ya da ai lenizin zmsenmi srandardarna uygun davranmad nz
iin hissettiiniz 'kt' olma dncesi ile ilgili sululuk duygusu,
hizmet ederek bir eyleri tamir erme ve bu eki lde telafi yoluna git
me arzusu uyandrr.
Pek ok anlamda on ikinci eviniz dsal gerekliin deil isel
imgelerin ve ideallerin evidir. B urada, sizi ele geiren kt ve na
ho imgelerden ka yollar ararsnz, ayn zamanda ister hizmet,
ister gzellik ve sevgi ya da akn deneyimler olsun, idealinizcleki
leri yaama hayalleriyle kendinizi tatmin ermeye alrsnz.
On ikinci evin hayale ei limli yaps yznden, on ikinci ev ge
zegenleriniz (zellikle de Ay, Merkr, Jpi ter veya Neptn) canl
bir hayalgc ve akrif bir rya yaantsna iaret eder. Elbette tm
bunlarn olumsuz ynleri de vardr. Sonunda hayallerle gerekleri
birbirinden ayrt etme yeteneinizi kaybedecek kadar srekli fan
tezi dnyasna eki lebilirsiniz. Mesela, on ikinci evde Vens gibi
bir gezegenin bulunmas ideal bir ak ilikisi talep etmenize ve
mkemmel olmayan bir ilikiyi kabul edememenize neden olabilir.
Ancak, on ikinci evin olumlu ynleri olduka zenginletiricidir. On
ikinci evde bulunan J piter'le, ryalar veya meditasyon yoluyla ge
len deneyimlerden kazandnz bilgelikle, byk bir geliim sa
layabilirsiniz. Burada Pluro'nun yer almasyla, insanln ortak g
modelleriyle derin balantlar kurabilirsiniz.
On ikinci evde yer alan gezegenler, eitli medi tasyon okulla
rnda, Silva Zihin Kontrol teknii nde veya psikosentez gibi psi
koterapinin spiritel ekollerinde uyguland gibi, hayalgc ve
gznde canlandrma almalar iin olduka besleyicidir. Ne ol
mak istediinizi canl bir ekilde hayal ederek, yaamzda istedii
niz deiimleri ortaya karabilecek kadar gl bir dnce formu
olururabilirsiniz. Merkr, Mars ya da Satrn'n bu evde bulunma
s da hayallerinizi pratik yaama geirmenizde yardmc olabilir.
On ikinci ev etkileri nin iaret ettii bu hayalgc yaratc esin
lenme ile balantldr. Pek ok yazarn (Ernest Hemingway, Pearl

39
B uck, Germaine Greer, Gertrude Stein, John Ruskin ve Anarole
France) on ikinci evleri nde Merkr vardr. B irok arkcnn (Bar
bara Streisand, Janis Joplin ve Judy Garland gibi) ve mzisyenin
Gimi Hendrix, Richard Srrauss ve Claude Debussy) on ikinci evle
rinde Vens bulunur. Bu evde Ay'n yerleimi , hem airler (Wi lli
am B lake, Percy Bysshe Helley, Arrhur Rimbaud ve W.B .Yeats)
hem de mzisyenler Gose Feliciano, Liberace, Eric Satie ve Paul Si
mon) iin ortak bir noktadr. On i ki nci ev gezegenleri niz, yaratc
enerj i ler iin bir kanal olmanza yardmc olabilir ve kendinizi esin
kaynana teslim etme konusundaki aklnz ve kapasitenizi
arrrrabilirler.

Tinsellik ve nsanst Deneyimler


On ikinci evin i lham verici yn genellik le i nsanst deneyim
lerin , i nancn ve tinselliin kaynadr. Duygusal ve deneysel an
lamda on ikinci ev son derece dinsel bir evdir. Dokuzuncu evin ve
Jpiter'le Yay'n etkilerinin tersine, felsefi ve dini inanlarla alaka
s yoktur. Alan daha ziyade Tanr' n n veya (Tanra'nn) ilahi ener
j i lerinin dorudan deneyimlendii isel bir alandr. Eer on ikinci
evinizde birok gezegen, zellikle de Ay, Jpiter veya Neptn, bu
lunuyorsa bilincin yksek dzeylerine ulamak, kozmi k birliin
m thi deneyimleri nde yalnzlnzdan kurtulmak ve iinizdeki
tanrsal kla ahenk iinde olmak konusunda byk bir yetenee
sahip olabilirsi niz. Kozmik enerj ilere ak olmanz srekli bir inan
ca, insandan ve dnyevi eylerden daha byk gler tarafndan ko
runuyor olduunuzla i lgili gvenlik hissine neden olur. Gne her
gn evler emberi etraf nda bu enerjileri tarken, bu duygular l
tl, iyiletirici ve yol gsteren enerj ilerin yaamnzn her alanna,
haritanzn her bi r evine nfuz etmesine izin verir.
On ikinci eviniz kozmik enerj i aklarn aldnz yerdir. Bu
evde bulunan veya bu evi yneten gezegenler, kendinizi bu enerj i
lere en rahatlkla aabilme yollarnn anahtarlar olabilirler: Vens

40
sevgi veya sanat araclyla; Jpiter renim grerek veya seyahat
ederek; Satrn alarak, zellikle de hizmet bazl bir ite alarak;
Neptn hizmet, iir, mzik veya meditasyon yardmyla.
On i kinci eviniz, hem bilinstne (beden tesi), hem kolektif
veya arketipsel enerji lere balandnz kendinize ait bir boyut ol
duundan, on ikinci evinizi etkileyen gezegen ve burlarn kiisel
olmann tesine uzanan anlamlar vardr. Bu gezegen ve burlar ev
rensel ifadeler ararlar; snrl bir znel alanda alarak tatmin ola
mazlar. Bu yzden, on ikinci evinizdeki Vens, sadece bire bir ili
kilere odaklanmaktan ziyade pek ok insann ruhuna dokunabilece
i tinsel sevgiye uyumlanmrr; bu evdeki Merkr byk, evren
sel konularla i lgili yazmak ve konumak ister; Satrn kar ve kiisel
karlar iin deil, insanla hizmet iin alr.
Kendinizi on ikinci evinizde kaybedebilir ve yaamda dmen
siz bir ekilde srklenebilir, kiisel dnyanzda kaybolabilir, ken
dinizin dna kmaktan korkabilir, bakalarnn isteklerine boyun
eebilir veya uyuturuculara ya da alkole baml olabilirsiniz. Ve
ya sevginin, inancn ya da i nsanst deneyimlerin dntrcl
ne ak olmay renir ve ilikileriniz, yaratc projeleriniz ve ii
niz yardmyla deneyimlerinizi d dnyaya ifade etme konusunda
kendinizi tevik edebilirsiniz.
On iki nci evinizin zorluklar ok olsa da, armaanlar da ol
duka fazla olabilir. Zira bu ev sadece gizli zayflklarnz deil,
gizli glerinizi de gsterir.

Gizli Giiler

Kiisel gezegen yerleim leriniz ve yneticilikleri , gizli gleri


niz hakk nda neler anlatabi lirler? On ikinci ev gezegenlerinize giz
li zayflklarnz bulmak iin baktnz, imdi de gizli glerinizi
kefetmek iin bu gezegenlerin en olumlu kullanmlarna bak n.
Bu gler gizlidir, nk ancak gergin bir durumdayken en deri n
lerdeki i kaynaklar kullanmaya zorlanana dek onlarn fark nda bi
le olmayabilirsiniz. Bu durumda kendinizde neyi kefetmeniz ola
sdr?

41
Eer Gne'iniz on ikinci evinizi etkiliyorsa, gizli gi.ileriniz
isel zenginliinize olan gven, kendinizi canlandrma yeteneiniz,
konsantrasyonunuz ve liderlik potansiyelinizdir. On ikinci evdeki
Ay, duygusal olarak kendine yeterlilii, kendi nize bakma ve besle
me becerisini , size ihtiya duyan insanlara duygusal hassasiyetinizi
gsterir.
On iki nci evde bulunan Merkr, kendin izle olaanst ak bir
ekilde iletiim kurma yeteneinizi, kendinizi zihin uyarc faali
yetlerle megul ettiinizi ve isel geliiminiz iin yazmay bir ara
olarak kulland n z ortaya koyar. Veni.is, kendinize olan sevgini
ze, nezaketinize, kendin izle babaa olmaktan aldnz hazza, ide
allerinize olan ballnza, i huzura iaret eder.
Eer Mars on ikinci evin izi etki liyorsa, kendinizi motive etmek
ve faliyetlere n ayak olmak iin her eye defalarca batan balaya
bi lme kapasitesine sahipsiniz demektir. Ruhunuzu kefederken ve
kendiniz veya inandnz nedenler iin mcadele ederken cesaret
ve kararllk gsterirsiniz. Buradaki Jpiter kendinize ve gelecei
nize olan kkl inancnz , felsefi veya dini inanlarnzn destekle
yici gcn, olumlu ve iyimser yaklamlar , her tr deneyimle ve
isel yaamnzn her trl zenginlii ile byme yeteneinizi be
lirtir.
Satrn isel bir g, z disiplin, yalnzlkla ba edebilme ve so
rumluluk stlenebilme yetenei ve tek banza kararllk ve sabr
la alma konusunda isteklilik salar. On ikinci evdeki Urans'i.in
gizli hediyeleri psikolojik zgrlk ve bamszlk, ak fikirlilik,
kklemi sezgi ler, oriji nallik ve hem kendini deitirebilme hem
de ykc , beklenmeyen yaam koullaryla ba edebilme yetenekle
ridir.
Buradaki Neptn sonsuz inanc, efkati , esin kaynann yk
sek seviyelerine uyum salamay, ideallere kendini adamay ve size
ihtiya duyanlara kendinizden verme istekliliini ifade eder. Son
olarak on ikinci evdeki Pluro derin psikolojik anlay, boyun e
meyen bir iradeyi , gerilime dayanabilmek ve kendinizi canlandr
mak iin kullanlmaya hazr olan mthi bir g dzeyini gsterir.

42
Btn Olmak
On ikinci evinizin farkndala kapattnz enerj ilerinin im
olumlu, yararl yanlarna ak olabilmek iin, ilk nce sizi engelle
yen ve kendi gerek benliinize uyanmanza meydan vermeyen
gemi korkular, nefretler, aclar, kayplar, aalamalar vb. gibi
duygularla yzlemeniz gerekebilir. Neden bu on ikinci ev enerj i
leriyle uramak zorundasn z ? Bu olumsuzluklarnzn yzeye k
masna gerekten deer mi ? Eer gizli benliinizin kaplarn bi
li nli olarak amay seerseniz, krlr, paralanr ve ilevleri nizi
imdi olduundan daha az m grrsnz? Neden bilindnz
deneyimlemeyi bir tarafa brakp kendinizi gvenli zihinsel keif
lerle tatmin etmeye almayasnz?
Eer on ikinci ev gezegenlerinizin gen ve altmlk a lar
varsa, gizli enerj i lerinizle yzlemeye gerek duymayabilirsiniz. Za
ten bilincinize kolayca akyor olabilirler. Ancak, bu enerj ileri tama
men kullanmyor olabilirsiniz, hatta yapc ynlerini gstermiyor
ve kendinizi daha fazla gel itirme sorumluluunu almay ihmal
ediyor olabilirsiniz.
Eer ya da daha fazla gezegen on ikinci evinizde bulunuyor
sa, imdi olduunuzdan daha fazla ie dnmeniz gerekmeyebi lir.
Yne de bu, ounlukla isel yolculuklar nz srasnda bu enerj iler
le duygusal olarak uzlap uzlamadnza veya onlarla boumak
ya da onlardan kamak arasnda yaptnz seime baldr. On
ikinci ev vurgusunu hayalleri nizi bilinli ve gereki bir ekilde in
celeyerek, ieri giren enerj i aklarn durdurmay renerek, kendi
d nza karak, d dnyayla yzleip kabullenerek ve kendi g
rlerinizi ve esinlerinizi dnya stnde uygulamaya alarak den
gelemeniz gerekir.
Ya on ikinci evinize ve on ikinci ev gezegenlerinize zm zor
kare ve kart alarnz varsa? Bu enerjilerle neden yzlemek zo
runda kalasnz ki ? Eer yzlemezseniz ne olabilir?
Her eyden nce, on ikinci ev gezegenleri i le balantl dene
yimler duygularla ykldr. Onlar iin ok fazla psikolojik enerj i
sarf edersiniz. Bu enerji deneyimlerini ve bu deneyimlerle ilint ili

43
dnceleri, hisleri ve drtleri bastrdnzda, epeyce byk bir
enerji mikrarn bili ndna itmi olursunuz. Ne kadar ok enerj i
yi bastrrsanz, g nlk yaamnz iin elinizde o kadar az kalr. Fi
ziksel ve duygusal olarak tkenirsiniz.
kincisi, deneyimleri nizle i lgili farkndal ne kadar ok snr
larsanz, egonuz ve z imgeniz (kendi hakknzdaki fikriniz) kendi
bcnlnzden o denli ayr olarak geliir. Kendinizle i lgili anla
ynz daralr; tm ben liinizin geni dairesi iinde, duvarlarla
evrilmi kk dairesel bir kale gibi hareket edersiniz. z imge
nizi tehdit eden, dardan geliyormu gibi grnen yabanc gle
re kar , srekli kendinizi savunmanz gerekir. Ayn zamanda, bi
lindndaki benliinize kar olabi lecek, ama bilinli aklnz tat
min ediyor gibi gelen seimler yaparsnz.
Yine de, kendinizin geri kalan parasn o kadar kolaylkla dur
duramazsnz. Bu reddedilmi enerj iler, sadece zorlayc ve dolayl
bir ekilde veya kendinize ektiiniz insanlar ve deneyimlerle etki
sini gstermekle kalmaz, gerilimli, tkenmi ve ar sorumluluklar
la ykl olduunuz zaman aniden infilak edip, duygularnzn ve
davranlarnzn kontrolni.i ellerine geirirler. Onlar ne kadar ok
inkar ederseniz, o denli size hkmeden, egonuzu, z deerinizi,
kontrol duygunuzu tehdit eden dman kuvvetleri olarak deneyim
lersiniz. O zaman, anlayamadnz, sizi fazlasyla utandran ekiller
de hareket edersiniz. On ikinci evinizde Ay varsa, beklenmedik bir
ekilde gzyalarna boulursunuz; Mars varsa, grnte hibir ne
den yokken arkadanza saldrrsnz; eer Jpiter bulunuyorsa, al
verite kendinizi kaybedersiniz; Satrn varsa, sevdiiniz birini bir
kenara atarsnz. Reddedilen enerj ilerin infilak edip sizi ele geirme
sinin oluturduu en iddetli sonu psikozdur (akl dengesizlii).
Eer bu reddedilmi enerj iler sk sk kontrolnz ele alrsa,
byk ihtimalle, durup kendinizi bu konuda sorgularsnz. Ancak
bunlarla kar lamak iin ok derinlere dalmaktan ekinirsiniz, zi
ra iinizde pusuya yatm glerden ve eer su yzne daha ok
karlarsa z deerinize ve ilikileri nize yapabi lecekleri eylerden
korkarsnz. Sizi tamamen ynetmeye balayacaklarndan endie
edersiniz.

44
Sorunlu on ikinci ev gezgenlerine sahip insanlar, sklkla aai
daki ifadeleri kullanrlar:

GNE- "Eer sahneni n ortasna karsam, bir daha asla bra-


kamam. "
AY - "Eer imdi alamaya balarsam , asla duramam . "
MERKR- "Eer deneyimlerimi sana anlatmaya balarsam, ko
numay asla kesemem . "
VENS- "Ak olma konusunda kendime izin verirsem, ak
tan baka hibir ey yapamam . "
MARS- "Eer fkemi dar vurursam, herkesi uzaklatn-
rm. "
JPTER- "Eer zenginlik peine dersem, kendi agzll
m tatmin edemem . "
SATRN- "Eer gerekten ne kadar zgn ve yalnz olduumu
hissedersem, yle kederli olurum ki , kendimi bir
odaya kapatr, asla dar kmam. "
URANS- "Eer gerekte ne kadar srad ve tuhaf olduumu
insanlarn grmesine izin verirsem, beni bir yere ka
patrlar. "
NEPTN- "Eer gerekte ne kadar krlgan olduumu anlar ve
bunu insanlara gsterirsem, bu acya dayanamam. "
PLUTO- "Eer iimdeki ykc duygular ifade edersem, bir
volkan gibi parlarm. Birini ldrebiliri m . "

Bu korkularn hakl nedenleri olabilir. O n ikici ev enerj ile-ri


nizle yzlemenin epeyce byk tehlikeleri vardr. Hepsinden n
ce, z imgenizde dalma, duygusal kaos, aresizlik, hayattan geri
ekilme veya psikolojik fel gibi Neprn'e zg etkileri deneyim
leyebilirsiniz. inizde gn na kan bu zelliklerle ilgili ken
di nizi ok sert bir biimde yarg larsanz, kendinizi kendinize duy
duunuz nefretle tketir, umursuzlua kaplr ve intihar hayalleri
kurabilirsiniz. Dier yandan, Jpiter veya Gne on ikinci evin iz
deyse, ram tersi deneyimler yaamanz da m mkndr: Ar ken
d i ne gvenden kaynaklanan manik tepkiler, megalomani, kendi
gcnz veya ranrsallnza fazlasyla itibar ermek gibi .

45
Carl J ung'a gre, "glge", anlamaya ve kendi farkndalmza
karmaya ekindiimiz karanlk tarafmzdr. J ung yle yazar:

Hi kimse ciddi bir manevi aba gsrermeden glgenin bilincine va


ramayaca iin, glge manevi bir problemd ir. B u konuda bilinli ol
mak, kiiliin mevcur ve gerek d urumunun karanlk ynleri ni de ka
bul ermeyi ierir. B u eylem , her ri.rl kend ini canma durumu iin ge
rekli bir kouldur ve bu yzden bir kural olarak fazlaca diren ile kar
la r. i.iplesiz, kendini canma bir psikorerapik ilem olarak, olduka
uzun bir dneme yaylan zenli bir al ma ister. (2)

Pek ok insan iin bastrlm gereklerle yzleme, gvenli ve


iyiletirici insan ilikilerinin oluturduu koullar altnda meydana
gelen yava bir sre olmaldr. Genellikle, bu enerji lerin varln
tanmak, duygusal olarak onlar (ounlukla kkenleriyle ilgili an
lay kazanrken) deneyimlemek ve onlar kendilerini dntrmeye
balamadan nce kabullenmeye balamak zorunda kalrsnz. Bu tr
bir sre eski, zellikle de ocukluktan kalan deneyimlerden kork
mayan bir psikoterapist, arkada veya partnerin empatik, efkatli
varln gerektirebilir. On ikinci ev gezegen ve burlar nz bilinci
ne var lp kabul edildike, gizli yeteneklerinizi ortaya sermeye ve
kendilerini yaamnzn geri kalan ksmyla btnleti rmeye ba
larlar. B undan sonra, sizin iin var olduunu asla hayal etmediiniz
canllk ve mutluluu, kiisel zenginlik, kusursuzluk ve btnlk
duygusunu deneyimlemeniz olasdr. Gerek benlii niz, kanlmaz
olarak, hayal ettiiniz ideal benliin salayabileceinden daha b
yk bir z deer ve bedensel rahatlk duygusu salayacaktr.
Benim on ikinci ev enerj ilerimle karlama deneyimim ar
ilerleyen bir srete olmad. Yetmili yllarn balarnda, kiisel ge
liim hareketinin ykseldii sralarda, bir haftalk temel terapi ve
gestalt terapisi semi nerleri ne kendimi attm. Transitteki Neptn
on ikinci evimdeki Mars'a kavuumunu henz tamamlamt ve
Urans transiti Mars'ma altmlk a yapyor, Gne'imle kavuu
yordu. Bir sre duygular mla temasa geip, onlar ortaya kartt
mda hissettiim canllk duygusuyla kendimden gemi ve ram
bir "gerilim bamls " olmutum. O zamanlar kendimi boaltt-

46
m oranda deiimi de dorudan yaayacama inandm iin,
ego savunmalarma ok az itibar ettim ve bilincime akan materyal
leri birletirmek iin gereken zamann neredeyse hi farknda olma
dm. Psikolojik olarak kendimi lyormu gibi hissetmeye bala
mtm; z benliimde karanl ve hilii deneyimlemek, beni he
men hemen aciz bir duruma drd. Egomun paralandn his
settim, kendimi yeniden toparlamak yllarm ald . Maruz kald
m youn deneyim lerle geen yldan sonra bu enerjiler yaa
mmda pozitif bir ekilde onaya kmaya baladlar.
Kendimdeki bu i lkel seviyelerle yzleirken, ayn zamanda rol
finge benzeyen kuvvetli bir masaj yaptryordum. Bu masaj iimde
yle gl bir enerji boaltyordu ki, her seanstan sonra gerekten
de saatlerce titriyordum. Bu, srrap verici olmaktan ok, kendim
den getiim bir vecd hali yaratan bir deneyimdi. Ama, o zaman
iin ok fazla geliyordu. ounlukla seanstan sonraki birka gn
iinde bedenim salverdiim tm gerilimi yeniden toplamaya ba
lyordu. Bu zehirli enerjinin iradem dnda vcuduma geri boal
mas ok rahatsz edici bir eydi; tm bir yaamn psikolojik kirli
liini yeniden deneyimlerken, sanki birka saat iinde yllarca ya
lanm gibi hissediyordum.
Basrrlm enerji aklar ndan arnmak iin kullanlan bu yo
un metodun savunuculuunu yapmyorum, tabii eer Pluco'nuz,
Akrep'teki gezegenleriniz veya sekizinci eviniz byle bir eyi ra lep
etmiyorsa. nerdiim ey, gnde birka kez meditasyon trlerin
den birini uygulamak, isel deneyimlerinizle ilgili bir gnlk c ut
mak, ryalarnz incelemek ve belki de iyileme, kabullenme ve
benliin reddedilen ynlerini btne katma srecini kolaylatrma
konusunda yetkin bir uzmanla yaplan psikoterapiye kendinizi (es
lim etmek olabilir. Bu ister tamamen kendi kendinize, bir arkada
veya grupla alarak, ister gvendiiniz bir profesyonelin destei
ni alarak olsun, size uygun olan metodu kendiniz semelisiniz.
Hangi metodu seerseniz sein, iinizde rahatsz edici duygu
lar aa kacaktr. Onlarla savamanz gerekir. Onlarla beraber ne
fes almak ve olmalarna izin vermek yararl olacaktr. Psikoterapi
de uygulanan ou yntemde, bilincinize ulaacak bir yol bulabil-

47
meleri iin onlara zaman canyarak, yava yava bu problem lerle il
gili konuacaksnz. Haftalarca. Sonra z imgenizi, yaklam ve
davran modellerinizi deitirmeye balayacaksnz. Gestalt tera
pisinde on larla zdeleecek, onlar aa vuracaksnz. Farkl par
alarnz kendi aralarnda sk sk syleecek (tpk haritanzda bi
rbirine a yapan gezegensel kiiliklerin kendi aralarnda syleme
sini seebileceiniz gibi). Meditasyonda oturacaksnz, gzlerinizi
kapatacaksnz ve duygularnzn, dnceleri nizin akmasna izin
vereceksiniz. Onlarla zdelemek ve boaltmak yerine, sadece gz
lemleyeceksiniz. Baz meditasyon uygulamalarnda odak noktanz
duygu ve dncelerinizin stnde deil, nefesinize veya iinizden
tekrarlad nz manrraya ynelik olacaktr.
Hangi uygulamay seerseniz sein, kendinizin bir paras ola
rak yeni yeni yzletiiniz duygu ve dnceleri nizi yarglamaktan
vazgemeyi renmeniz gerekir. Zamanla, ykc duygularn tesine
geerek, bu ykcln altnda yatan yapc duygulara ynelme ye
teneinize kar bir inan ve gven gel i tirmeniz mmkndr. Bi
lincinizde younlama arttka hem "ykc" hem "yapc"yla daha
az zdeleecek ve duygularnz, dnceleri nizi ve davranlarnz
aan bir benliin daha ok farknda olacaksnz. Bu benlik by
dke ve glendike z imgeniz deiecek, benlii dorudan dene
yimlemekten daha az nemli hale gelecektir. Artk, sahip olduu
nuzu zannettiiniz ya da oluturmak istediiniz imgeyi korumak
tan ok, gerekte tam olarak kim olduunuza nem vereceksiniz.
Kendi deneyimim fazlasyla iddetli getii iin, ksa bir sre
iinde zmseyebileceinizden fazlasnn bilincine varmak konu
sunda kendinizi zorlamamanz tavsiye etmek istiyorum . Bu yeni
materyali sindirmek iin, itiraf etmen in acsndan, kabullenmeye
ve sonrasnda da tm bunlarn ardnda kilitli duran sevgi, mutlu
luk ve zgrce akan bir enerj iye gemek iin kendinizi ne kadar
uzun sre bask altnda tuttuysanz, o kadar zamana ihtiyacnz var
demektir.
On ikinci ev enerj ileriyle bu yzleme ileminin gnlk faali
yetlerden uzak bir ekilde, bu amala ayrlm zaman dilimleri
iinde yaplmas her zaman art deildir.

48
Gn boyunca -uyandn zda ryanz hatrlayarak, baka in
sanlarda sizi rahatsz eden zellikleri ve bu zelliklerin sizde nasl
altn gzlemleyerek, normalde aklnzdan kovaladnz d
nceleri (gr alannzn dnda kalan bir hareket gibi) yakalaya
rak veya yannzda tadnz kk bir deftere srekli aklnza ta
klan mevzular , bir any veya bir duyguyu yazarak- ksa sreler
iinde de gerekletirebilirsiniz.
Unutmayn ki on ikinci ev dier evlerden bamsz bir ev de
i ldir. Evler aras ndaki snrlar, keskin snrlar deildir. Gne her
gn, doduktan sonra, on ikinci evden geer. Ondan sonra, G
ne ' in enerji leri yaam nzn her alanna, haritanzdaki her eve s
zlr. Onlarn a lm pencerelerini yayd parlak, stc enerj isiy
le canlandrr ve tazeler.
Yllar nce, Yunanistan 'da yaadm sralarda, adalarda seya
hat ederken yaadm pek ok olayn son derece canl ve zengin
letirici deneyimler olduunun farkna vardm. O zamanlar orada
gzlemlediim ve yaadm ou eyi hala net bir eki lde hatrlar
ken, yaammdaki dier pek ok olay sisler iinde ve unutulmu
olarak duruyor. Balangta bu canlln seyahat ermenin, srekl i
olarak yeni yerler v e insanlar grmenin b i r sonucu olduunu d
ndm . Ama sonra manzaralarn ve insanlarn srekli deimedi
ini ve deneyimlerimin canl olarak zihnimde kalmasnn ksmen
de olsa benim yaadm her ana getirdiim yaklamn -kendi
iimdeki ve etrafmdaki dnyaya kar bir kavray, bir beklenti ve
tamamen ak olma halinin- bir sonucu olduunu fark etmeye ba
ladm.
Evimdeyken de dnyaya byle bakma yolunu devam ettirmeyi
denedim. Bylece, bu canll ve ak olma hali ni gnlk yaam
ma karabilecektim. ehirden ayrldm , yalnz yaadm, evde al
tm ve sosyal evremi daralttm. Gittike dairemin drt duvar ze
rime gelmeye ve yalnzln iinde, on iki nci evimin iaret ettiJi
bir sr dnce, duygu ve davran su yzne kmaya baad.
Ama onlar itmek veya (ben im iin yantlar vermek veya beni ra
hatlatacak deneyimleri oluturmak iin) bana yardm edecek rer
menler, terapistler, ruhsal liderler veya astrologlar aramak yerine,

49
daha nce asla yapamadm biimde kendimle yzlemeye bala
dm. Gizli mesaj lar dinledim, onlardan ok ey rendim ve sez
gilerimi yazya dkmeye baladm.
Zamanla, yaamm yeniden benim iin nemli olan i nsanlarla
dolmaya balad . Artk kendimi dinlemek iin uzun zamanlarm
yoktu. Ama bu ak olma halini, bu ilhamlar kaybecrim m i ? Baz
zamanlar, ever. Gerekliin sizden talep ettii eyler, genellikle de
Satrn t ransitleriyle birlikte, dayanlmaz olabiliyor. Ama dier za
manlarda, daha byk gelimeler, on ikinci evimin hem eytanlar
nn hem de meleklerinin daha byk farkndalklarn yayordum,
iimin ve ilikilerimin derinlikleriyle i lgili olumlu almlar fark
etmeye balyordum .
On ikinci ev enerj ilerini gnlk yaantma tamamen geirebil
me urann bir baka sonucu da, gnlk yaamn sradan kk
detaylarn kefetmem oldu. Sadece bir anlna zevk alnan veya
nemsenmeyen detaylar anlaml bir hale geldi . Bir fi ncan kahve,
banka kuyruunda bir yabanc ile edi len birka kelime, posta ku
tusundaki bir mektup, aata dierlerinden ayr duran bir sonba
har yapra; tm bu kk detaylar sihirle donand . Bu, yaamn
gzelliine ve zenginliine ak olma halinin hepimizde bulunabi
leceine ve on ikinci evimizin enerj i leri i le bar yapmann doru
dan bu sonucu yarataca na kesinlikle nanyorum.

On kinci Ev: Anal tar Szckler


yalnzlk psiik/oklr deneyimler
i gzlem empati ve efkar
yalnz kaldmzda iimizde ihtiyal insanlara hassasiyet
aa kanlar bakalarna hizmet arzusu
mahremiyet duygumuz bakalarna nasl hizmer erriimiz
gizli ilikiler veya eylemler gnllii alma
dolayl eylemler yapnmz fedakarlklar
perde arkasnda nasl altmz grev d uygumuz

50
oromatik veya drtsel tepkiler hastalklarmzn mahiyeti
ya hep/ya hi rurumlar psikosomatik hasralklar
uygunsuz ifadeler sakarlk
bilinsiz alkanlklar ve drriiler kendini savunma rurumlar
hapishane, aramlar, hastaneler, bastrdmz eyler
tecri t yerlerinde; kapatlma, inkar ettiklerimiz
hizmet, i nz iva psikoloj ik kompleksler
isel aclar, kendini kandrma
hassas iyet gizli zayflklarmz
krlganlk utan ve sululuk
Ail topuumuz derinlere yerlemi korkular
tadmz yk gizli dmanlar
psiik yetenekler kendimizle nasl iliki kurduumuz
beceriklilik psikoloj ik kavrama
karmak mesajlarmz sezgiler
yansttmz eyler eskilere ai t/ ocukluk enerj isi
bakalarnda ekildiimiz eyler gizli fanteziler
bakalarndan kaptmz/ hayalgc
ektiimiz eyler i imgeler
yaammza ektiimiz olaylar rya yaants
kurban/mazlum eilimleri uyku durumumuz
z-smr davranlar yaratc esinlenmeye aklk
gemie ka duygularmza ak olma hali
karmik borlar gemi bir yaamda kendimizi
ailevi ve roplumsal karma bilincin yksek seviyelerini kavrama
gemi yaamlarn mahiyeti sisteme veya Tanr'ya i nan
gerekletirememe spiritel ilgiler
gemi yaamdan gelen yetenekler/ manevi ballk
beceriler medi tasyon
doum ncesi deneyimler zverili sevgi
ocuklukraki yasaklamalar kriz durumunda ortaya kan isel g
ocukluk travmalar gizli kaynaklarmz ve glerimiz
yakamz brakmayan gemi geliimsel katlama
deneyimler ailenin glgesi
bitirilmemi iler

51
On kinci Ev Profiliniz*

ON KNC EVNZDEK BURLAR

Balang izgisi ndeki bur


kinci bur
nc bur (ksrrlmsa)
Balang izgisindeki burcun ynetcs , bu-
lunduu bur , bulunduu ev ve u
alar yapyor:

a gezegen orb
a gezegen orb
a gezegen orb

1 1 . ve 1 2 . evleri veya 1 2 . ve 1 . evleri tek bir bur mu yneti-

1 2 . EVNZDEK GEZEGENLER

Hangi gezegenler?

Gezegen # l burcu ,haritamda y-


nettii evler (ve ). Aadaki alar
yapyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

* Oniki nci ev profilinizi ramamlamak ve yorumlamak iin 55. sayfaya bak n.

52
On kinci Ev Profiliniz

Bu gezegen karlkl arlamada, kendi burcunda veya kendi evin


de m i ?
B i r hari ta modelinin veya a oluumunun foka! gezegeni
mi?

Gezegen # 2 burcu haritamda y-


,

nettii evler (ve ) Aadaki alar


.

yapyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

Bu gezegen karlkl arlamada, kendi burcunda veya kendi evin


de m i ?
B i r hari ta modelinin veya a olu umunun fokal gezegeni
mi?

Gezegen # 3 burcu , haritamda y-


nettii evler
(ve ) Aadaki alar yapyor:
.

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

Bu gezegen karlkl arlamada, kendi burcunda veya kendi evin


de m i ?
B i r hari ta modelinin veya a oluumunun fokal gezegeni
;

53
O n ikinci evn ze
ilikin gezegenleri ema
ya dkn. 1 2 . Evinizde
bulunan ve evi yneten
gezegenleri ve a yap
t klar dier gezegenleri
yerletirin.

TRANSTLER VE PROGRESYONLAR (LERLETMLER)

1 2 . Evinizde hangi d gezegenler transit yapyor ve ilerliyor? B u


gezegenlerin doum haritanzdaki pozisyonlar nelerdir (ev pozis
yonu, ynettii evler, vs.)?

54
On kinci Ev Profiliniz zerine Notlar
On kinci Evdeki Gezegen ler

On ikinci evinizdeki her gezegenin yaps yalnz kaldnzda


iinizde hangi enerj i lerin ideallerinize ve isel telkinlerinize gre
rtl bir ekilde ilediini gsterir.
Her gezegenin burcu enerj isinin nas l altn tarif eder. Her
gezegenin ynettii ev veya evler, bu gezegenin bili nli ve da d
nk olarak ilev grebildii yaam alanlarna iaret eder. On ikinci
evi nizi yneten ama orada bulunmayan gezegenler yerleik olduk
lar evde ilevlerini gerekletirirler, ama bu blmde de bahsedil
dii gibi on ikinci ev konularnn duygularyla ykldrler.
Her gezegenin yapt alar, o gezegeni n kiiliinizin ve yaa
mnzn dier alanlarnn nitelikleriyle ilikilerinde nasl ilev gr
dn ortaya koyar. Orb yaknl ne kadar fazlaysa, yaamnzn
btnndeki ilevi o denli nemli olacaktr. Kavuumlar, bu geze
genin ilevi ile bir baka on ikinci ev gezegeninin ilevini harman
layacaktr. Ykselen'le olan kavu umlar on ikinci evi olduu kadar
birinci evi de etkiler ve daha darya dnk bir ekilde ifade edi
lirler. Kare alar kiisel at ma ve srtme alanlarn gsterirler,
ancak gezegeni yararl bir ekilde kullanabilmek iin gerekli olan
enerj iyi ve motivasyonu salarlar. S klkla, on ikinci ev gezegeninin
ifadeleri kare yapan gezegene aktarlr ve buray rtl bir ekilde
etkilerler.
On ikinci eve yaplan kar t alar, genellikle salkla ilgili ko
nularla olduu kadar, i ile ilgili konularda ve i ilikilerinde ken
dilerini aa vururlar. Kartlklar, on ikinci ev enerj ileri hakkn
da kare alardan daha fazla farkmdalk getirirler, ama kart ada
bulunan gezegenlerden biri veya her ikisi baka bir i nsana yanst
labilir.
gen ve altmlk alar, a yapan gezegenlerin kendilerini
ifade etmelerine kanal olacak on ikinci ev enerj ileri iin yapc
k noktalar olutururlar. Yi ne de bu alara sahip gezegenler on
ikinci ev gezegeni tarafndan olumsuz bir ekilde etkilenebilir. B u-

55
rada bilind ynlendirmelerinin etkisine girebilir, drtsel dav
ranabilir veya en kolay olan yolu semeye meyil gsterebilirsiniz.
A yapan gezegenlerin ev yerleimi, on ikinci ev gezegeniniz tara
fndan etkilenen veya on ikinci evi nizi etkileyen yaam alanna ia
ret eder.

On kinci Ev Burlar

On ikinci evinizin balangcndaki bur en ok bastrdnz


veya ok zel durumlarda aa kardnz enerj iyi ifade eder. Y
neticisi (ynetici gezegenin bulunduu bur ve eve gre) aka or
taya koyduunuz, yar bilinli bir ekilde ilev gren ve yalnzken
veya sahne arkas ndayken ifade edebildiiniz bir kiilik fonksiyo
nunu belirtir. Yneticinin yapt alar kiiliinizin dier nicelik
leri ve yaamnzn dier alanlar ile ilikide nasl ilev grdn
ifade ederler. rnein, on ikinci evinde Ko olan , ikinci evi nde ve
kizler burcundaki Mars', beinci evinde Baak'caki Satrn ile ka
re a yapan bir kadn, kitap alma ve biriktirme konusunda gizli
bir drtye sahip olabilir. Kitapda bir alveri lg nlndan
sonra keyifli , ama pahal olan bu eyleme kendini kaptrd iin Sa
trn'n sululuk hissine kaplr.
Yukardaki bilgiler, on ikinci evde kstrlm olan bur ve y
neticisi iin olduu kadar, Ykselen'in bulunduu, ama on ikinci
evin izgisinde olmayan burtaki gezegenlerin ve burcun ynetici
si iin de geerlidir. Ancak, kstrlm durumda olann, bilind
nda ok derinlere gmlm olup farkna varlmas olduka g
ken, dieri fiziksel varlnz ve d benliinizi etkiledii iin ken
dini da dnk olarak aa vurabilir.

On kinci Ev Progresyon lar ve Trans itleri

On ikinci evinizde i lerleyen (transit veya progres) bir gezege


nin yorumu bu gezegenin doum haritanzda on ikinci evde bulun
masyla benzeir, yalnz bu etkiler geicidir ve progres veya transit
halindeki gezegen doum haritasndaki orijinal yerleiminin etki-

56
lerini beraberinde tar. Bu gezegenin haritanzda iaret ettii ener
j iler burada rtl, ie dnk ve kiisel bir tarzda hareket ederler.
On ikinci evinizden geerken yapt a lar haritanzdaki dier ge
zegen, bur ve evlerle balantl olarak nasl ilediklerini gsterir
ler.
On ikinci ev gezegenlerinizden birine a yapan progres ya da
transit bir gezegen, on ikinci ev enerj isi iin bir k noktas olu
turur. Bu k noktasnn nitelii progresin/transitin burcu ve na
tal haritanzda gei yapt ev tarafndan belirlenir. Bu gezegenin
doum haritasndaki pozisyonunun anlam imdi bulunduu yer
den ifade edilir. Bu progresler/transider on ikinci ev gezegenini,
yaptklar ann niteliine ve gezegenin enerj ilerini nasl kulland
nza bal olarak, etkiler ve ondan etkilenirler.

57
Ve Sonra Harita Konu;tu
Tracy Marks

Astrolog sabit bir ekilde kald.


Geriye giderek,
'Yaammn ayakucuna vardm' dedi.
'Yllardr alalyord um .'
'Artk haritas n kardm yolu rekrifiye ermenin,
erki orbunu azaltmann,
kendi ans nokram bulmann zaman geldi.'

'Yaama kar tl k iinde yaadm,


evden eve gei yaprm,
benim olduunu sandm uzay kaplayan
byk ktlelerle tutulmalar yaad m,
burlarn anlalmaz dilinde konutum,
h ibir a yapmadan,
baka insanlarn
gezegenlerini birletiren alara dikkar ederek,
dier i nsanlarn ac ve sevinlerinin
logarirmalarn hesaplayarak,
benim olmayan bir Gne'in yrngesinde giderek,
her bir sabit yldzn kendi kozmik oyununu
uzaktan gzleyerek,
kendi umutlarmn sapmasna ahitlik ederek. '

'Artk' ded i , 'kend ime bir paralel oluturmann,


esas ynm belirlemenin zaman geldi . '

Sonra h e r gn
kendi haritas n n sembolleri iinde yzd,
onlarn gizli manalarna dald,
yaamnn her balangcna,
her progresyonuna ve geri progresyonuna
dikkat ederek,
sorularna simyasal bir cevap arayarak.

Ama harita konutu.


Anlalmaz bir d ille, bel irsiz szlerle,
lgn bir Delfi kahini gibi.

58
O ise beyhude,
anlalmas g alar izdi.
Asteroidleri, nnlmalar,
sabit yldzlar iarerledi .
Kozmobiyoloj iyi, harmonikleri denedi ,
bou bouna.
Her bir yol
sadece tehisi dorulad,
reeteyle ilgili hibir ipucu vermeden.
Ortaya koymaya yetmedi
her bir strabn alrnda yatan liitfu,
her bir kareyi gene evirebilmesi iin.

Sonra delice bir fke ile


kitaplarn, tablolarn frlatt bir kenara,
huzuru bulmak iin sevdii adama dnd,
ailesini, arkadalarn arad,
iirler yazd,
uzun geceler boyunca, vazgeerek
ryalarndan,
sabah n ilk klar
karanlk kesini ayd nlatana dek.

Gn zerine aard .
Sonra kalkt, pencerelerin i at
on ikinci evinin. Gne nlar
ykad onu scaklk ve mucizeleri ile.
Gzleri snen yldzlarn,
ayn solmakta olan yuvarlann
zevkine vard.

Astrolog sabit bir ekilde durdu.


Sessizce. Sakince.
Ve sonra harita konutu.
'Ben bir haritaym' dedi,
'Bir pusula deil. B ir rehber kitap,
bir rehber deil'.

'Senin iin kal n izgilerle


pek ok a, yol izerim
g idebilmen iin,
ancak hangisini takip edeceini

59
sadece sen seebilirsin,
eklini sen doldurabilirsin,
kend i deneyimlerinin admlaryla . '

'Baz srlar asla vermeyeceim.


Aratrmalarn yolundan saprracam,
hayal krklna uratacam seni,
kendi dnmn gerekletirmeye zorlayacam,
seni da dnmeye mecbur brakacam.
Gnlk yaamnn saysz mcadeleleriyle,
sana afakta bir sessizlik an brakacam.
Ve sonra ruhunun derin dehlizlerine srkleyeceim
seni destekleyen,
ayd nlanman salayan
isel Gne'ine . '

'Ve orada resmin gzler nne serildiini,


tm hari tann okunduunu anlayacaksn . '

Astrolog sabit b i r ekilde durdu, dzelerek,


'Dar bir mercekten bakmm
kargack burgack sembollere' dedi.
'Kefettiim sadece mikroskobik gerekler'
gzleri tm teleskobik gereklere kapal.
'Ama yaammdaki her bir kartlk,
geni mi geni al bir mercek,
gr as sonsuzlua uzanan,
merkezde birleen iki enerj i hatt,
bir olmak iin. '

'imdi , afak vaktinde,


arkn merkezine doru gidiyorum.
Gece ile gndz aras ndaki bolua bir kpr kurdum,
mimar oldum ruhumun, yeniledim
her bir evimi, atm
pencerelerini,
dntrdm
her bir afan enerjisi ile akan bir yaama. '

'Yaammn baka bir kesine


vardm' dedi.
'Artk ufka doru ykselmeye balayacam. '

60
2 . BLM

On kinci Ev:
Gezegenleri ve Burlar

GiriJ

On ikinci ev enerj ileriyle ilgili eksiksiz ve kapsaml bir analiz


salayabilmek adna, her gezegen ve her bur iin ksa bilgiler ver
mek yerine, bu blmde on gezegen (ve dmler) iin uzunca yo
rumlar ekledim. O yzden bu blm on ikinci evde bulunan ve on
ikinci evi yneten gezegenlerin bir incelemesidir.
B u yorumlar kendi haritanza uygularken, kendi on ikinci ev
modelinizin esiz olduunu da gz nne al n . Eer, diyelim ki, on
ikinci evinizde Olak burcunda ve Jpiter'e kare a yapan bir Ve
ns'n z varsa, on ikinci evdeki Satrn'n (Olak burcunun yne
ticisi) yorumlarn okumak sizin iin uygun olabilir, ayn zamanda
on ikinci evdeki J piter'in tanmlarndan bazlaryla da balant
kurabilirsiniz. Eer Vens, Boa burcundaki drdnc evinizi ve
Terazi'deki dokuzuncu evinizi ynetiyorsa Vens'n on ikinci ev
manalar yaaminzn bu alanlarn da etkileyecektir.
ft
Eer on ikinci evinizde hibir gezegen yer almyorsa, on ikinci
ev burlarnzn ynetici gezegenlerine bakn. Bu evi yneten, an-
cak burada bulunmayan bir gezegen, ncelikle yerleik olduu yer
de kendini gsterecektir. Ama yine de, on ikinci ev enerj ilerinden
gl bir ekilde etkilenecektir. (On ikinci ev ynetici leri ile ilgili
daha fazla bilgi iin bir sonraki blme bakn.)
On ikinci evinizde gezegen bulunsun veya bulunmasn, on
ikinci evinizden gei yapan hali hazrdaki transit ve progresyonla
rn yorumlarn inceleyerek de yarar grebi lirsiniz. Bunlar kalc
dan ziyade, geici olan on ikinci ev enerj ileridir. Ancak progresyon-

61
lar ve d gezegen transitleri sizi uzun yllar boyunca etkileyecei
iin, natal on ikinci ev gezegenleri gibi alabilirler. (rnein
transit Pluro on be yl boyunca orada kalabilir; ocukluunuz s
ras nda progresle on ikinci evinize gi ren bir d gezegen yaamnz
boyunca orada olacaktr; progres yapan bir i gezegen otuz yl bo
yunca burada bulunabilir) . En temel fark udur ki, bu transit ve
progresyonlar erken ocukluk dneminde zmsenmi enerj ileri
ifade etmeyecekler ve bu y zden de kiiliiniz zerinde derin bir
yapsal etkiye sahip olmayacaklardr.
Bu yorumlar okurken, her bir gezegenin temsil ettii temel
problemler ve atmalar zerinde durduumuzu aklnzda tutun.
On ikinci ev enerj ileriniz pek ok kare ve kart a yaptnda,
gen ve altmlk alara sahip olduu durumdan daha fazla mi.ica
dele meydana gelir. Haritanzn oluumuna, yaam arrlarnza ve
psikoloj ik geliiminize gre, bu problemlerle karlap karlama
yacanz belirlenir. Ben sizi glge benliinizle yzleme konusun
da tevik etsem de, iinizde on ikinci evinizin tm olas ykc (ve
ya tm yapc) grnmlerini tadnz ima etmiyorum .
Gezegenlerin aklanmasndan sonraki imgeler listesi, kendini
zi on ikinci ev enerjilerine daha derin bir ekilde uyumlamanza yar
dm etmek iin sa beyninize hitap etmek zere eklenmitir. Her
bir on ikinci ev gezegeni ve burcunu tayan nllerin l istesi eitli
harita kitaplarndan derlenmitir. Sadece doum saatlerini aklayan
kiilerin bilgileri kullanlmtr, baz durumlarda verilerin dorulu
u tartlabilir. On ikinci evleri nde belli burlarda gezegenleri bu
lunan nl kiileri listelerken sadece on ikinci evlerinde bu burlar
da iki veya daha fazla gezegen bulunan kii leri dahil ettim .
Son olarak, her bir on ikinci ev enerjisi nin anlam ve deneyim
lerini daha fazla ayd nlatmak iin alntlar ekledim. Alnt yaplan
yazar n haritas ile bahsedilen gezegen pozisyonlar arasnda bilinen
bir balant yoktur. Daha ziyade, her bir on ikinci ev enerjisinin
bak asna uygun, mizahi veya i lham verici alntlar sunmaya a
ltm . Neredeyse tm alnt lar ikinci el kaynaklardan (orijinal kay
naklar bilinmeyen) geldii iin , her bir alntnn kesin kaynan
belgeleyemedim.

62
Ev Yerleimine Gre
On kinci Evin Gezegensel Yneticileri
Aadaki ksa yommlar on ikinci ev burlarnzn yneticile
ri nin, on ikinci ev enerjilerini belirli ev yerleimlerine nasl kanali
ze ettiklerini anlamanza yardmc olacaktr.

On kinci Ev Yneticisi Birinci Evde (on ikinci evi n balan


g izgisinde bulunan burcun, Ykselen'i de ynetmesi i le ilgili
yorum la benzeir):
Genellikle kendinizi nasl yansttnzn farknda deilsiniz
dir ve on ikinci ev enerj ilerinizle temastan uzak olduunuz iin
karmak mesaj lar verirsiniz. Dardaki dnyadan gelen etkilere
kar kr lgansnzdr. ekingen veya utanga olabilirsiniz. Salk
l gelimi bir kiilikten veya d grnnzle ilgilenmekten
yoksun olur, i yaamnz kolayca paylar, ideallerinizi ve ruhsal
ilhamlarnz dardaki insanlara ifade edersiniz. Dnyadaki kim
lii nizden ok, i kimlii nizle zdeleir ve u dsturla yaarsnz,
"Kendi benliine uygun ol" .

On kinci E v Yneticisi kinci Evde:


Bilind enerj i leriniz kiisel kaynaklarnz , para ve sahip ol
makla ilgili tutumlarnz , davranlarnz ve finansal olarak kendi
nize yeterliliinizi ve hayatnz kazanmakla i lgili ynelimlerinizi
etkiler. Duygularnz ve gvensizliklerinizle yzlemek yerine, pa
rasal konularda endie duyar ve para kazanma veya harcama konu
larnda drtsel davranabilirsiniz. "Yetersiz olma" duygunuz, "ye
terince" paraya veya parann satn alabilecei objelere ve deneyim
lere sahip olamadnz kaygsna dnebilir. Parasal konular ve sa
hip olduunuz eylerle ilgili tadnz gl sorumluluk duygu
su, gizli benliinizle balant kurmanza yardm eder. yaamn
za verdiiniz deer, hem i seiminize hem de para harcama biimi
nize erki eder. Erken yalardaki artlanmalar ve bir olaslkla gemi
yaamlarnz, z deerinizle, kiisel kaynaklarnzla ve maddi dn
yayla olan ilikinizle ilgili tutumlarnz derinden etki ler.
On kinci Ev Yneticisi nc Evde:
Duygu ve dncelerinizi szl veya yazl olarak ifade etmeye,
gl ve ounlukla da drtsel bir ihtiya duyarsnz. Gemiten
kalan bilind temalar i letiiminizi etkiledii iin , szcklerini
zin veya aa vurduunuz gizli mesaj larn ardnda yaran drtle
rin farknda olmayabilirsiniz. Bakalarnn dncelerini kavrama
yeteneiniz ve psiik hassasiyetiniz sayesinde insanlarn gnlk s
k ntlar i le ilgili destek aramak iin bavurduklar iyi bir dinleyi
ci olmanz mmkndr. Bu yerleim ayn zamanda kardelerinizin ,
dier akrabalarnz ve komularnzn size duygusal skm yararc
n ve ksa seyahatlere giderek, kurslara devam ederek ve gnlk
plannza ve meguliyerlerinize odaklanarak problemleri nizden sk
sk kat nz gsterir. Okuldaki akranlarnzla ve kardelerinizle
yaadnz erken ya deneyimlerinin zerinizde olduka byk bir
erki yapm olmas mmkndr.

On kinci Ev Yneticisi Drdnc Evde:


Yalnzlk ve evinizde inzivaya ekilmek sizin n nemlidir.
Yalnz yaayabilirsiniz veya ailenizden, partnerinizden ya da ev ar
kadanzdan ayr , kendinize ait zaman ve mekan yaratma konusun
da zellikle srarl olursunuz. Ailenizin kkleriyle ilgili deri nlere
yerlemi mevzular, inzivaya ekilmeye ve yaamnzn erken d
nemlerinden beri dardan gelen mdahelelere kar korumaya a
ltnz isel benliinizle temasnz srdrmeye ihtiya duyma
nza neden olur. Ailevi konular size zor gelebilir. Kendi psikoloj ik
ve tinsel kaynaklarnz bulma ve ayn zamanda daha salam isel
temelleri ina etme veya yeniden kurma arzunuz, yaamnzn esas
oda olabilir.

On kinci Ev Yneticisi Beinci Evde:


sel deneyimlerinizle temas kurabilmenizi ve onlara ekil ve
rebilmenizi salayacak hayalgikne dayal uralarla kendinizi ya
ratc bir eki lde ifade etmeye ihtiya duyarsnz. Eer yaratc ta
rafnz zayfsa, bo zamanlarnzda duygusal acmalarnzla u?'.la
man za yardmc olan hobilerle zihninizi megul ediyor olabilirsi-

64
niz. Bilind etkiler sizi kiisel gvensizliklerinizi hem kkrran
hem de amanza yardmc olan ak maceralarna (daha ok gizli
ilikilere) yneltir. Ayn ekilde, iinizdeki ocukla bulumann ve
onun gemi yaralarn iyilerirebilmenin bir arac olarak, ocuk sa
hibi olmak veya ocuklarla balanr kurmak iin drrsel bir istek
duyarsnz.

On kinci Ev Yneticisi Altnc Evde:


Beslenme biiminiz, egzersiz programnz ve salkla ilgili fa
aliyerleriniz sizin iin nemlidir ve psikolojik raharlnz koru
mann aralardr. Genellikle fiziksel bedeninize odaklanarak ve ii
nize ve i ilikilerinizle dalarak duygusal atmalardan kaarsnz.
inizde hizmet erme ihtiyac d uyarak, zellikle psikolojik, sosyal
hizmerlere ve tpla ilgili (veya holistik -btnsel- salk konular
i le ilgili) mesleklere ekilirsiniz. Fazlasyla aktif bir program de
vam ettirmenin getirdii ikoliklik zellii veya eilimleri , yzle
mekten kandnz, ama rerken olma ve bakalarnn ihtiyala
r na cevap verme arzunuzu besleyen, kkl duygusal meselelerle il
gili olabilir.

On kinci Ev Yneticisi Yedinci Evde:


Glge benliinizi -kendinizde reddettiiniz ve bu yzden ifa
de edemediiniz, hem olumsuz hem olumlu yanlarnz- yanstan
partnerleri kendinize ekmeye veya bu tip insanlar semeye meyil
li olursunuz. Ortaklklarnz zerindeki bilind etkiler yzn
den , bakalarnda karlatnz kendi ynlerinizle yzlemek ve
uzlamak iin ilikilerinizde tekrar tekrar ayn meseleleri olutura
bilirsiniz. Sonu olarak, iliki modellerinizde biraz zorlayc ve ta
kntl olabilirsiniz. On ikinci evi nizle yedinci eviniz arasndaki bu
balant bir ruh ei -gl duygusal, spirirel veya karmik bir ba
hissettiiniz birini- bulma isteine neden olabilir.

On kinci Ev Yneticisi Sekizinci Evde:


B i lindna ait veya karmik etmenler cinsellikle, paylalan
kaynaklarla ve oklr aktivirelerle i lgili tutumlarnz etkiler. a-

65
tmalarnz d kaynaklardan (ocuk yardm, miraslar, vergi iade
leri , vs. ) alnan parayla ilgili zorluklar olarak darya yansr. Ge
miteki zlmemi atmalarn neden olabi lecei duygusal kar
maalar cinsel yaamnz kstlayabilir veya arttrabilir. Bu yerle
im ayn zamanda, hem ruhsal hem psikolojik yetenekleriniz bu
lunduunu ve bakalarnn duygular na ve ihtiyalarna derin bir
hassasiyetiniz olduunu gsterir. B unun yansra, metafiziksel ve
spirirel uralar n bir sonucu olarak ok byk dnmler veya
farkl ruh halleri deneyimleyebilirsiniz.

On kinci Ev Yneticisi Dokuzuncu Evde:


yaamnz yanstan ve kiisel atmalar nzn anlamn bul
manz salayacak eirim veya dinle i lgili meguliyetler iinde ol
manz gerekir. Uzak ufuklarn kaifi olarak, kendinizle temas kur
maya ve anlaynz artt rarak, tinsel bir yol izleyerek veya size
gnlk rurininizden uzak bir snak sunan uzak, huzurlu yerlere
seyahat ederek bilincinizi geniletmeye ekildiinizi hissedersiniz.
Dokuzuncu evinizin araylar, duygusal sorunlardan bir ka veya
onlar zmenin ya da amann arac olabilir.

On kinci Ev Yneticisi Onuncu Evde:


Duygusal atmalarnzdan kariyerinizi n veya toplumsal akri
vitelerinizin zerine bazen takntl bir biimde odaklanarak kan
maya alrsnz. Ancak, bilind temalar baarma drrlerinizi
fiekler ve isel ilhamlarnz somur dsal ifadelere evirmenizi
mmkn k lan kiisel kaynaklar salar. Yksek idealleriniz y
znden ve rekabeti bir pazara girmekten ekinerek, bakalarnn
ihtiyalarn sessizce karlayabileceiniz psikoloj ik veya sosyal hiz
met grevlerine ekilebilirsiniz. Gemi korku ve gvensizlikleri
nizin profesyonel abalarnz etkilemesine ramen, insanla de
erli bir katkda bulunmanz salayacak bir sezinleme, efkat, i l
ham, tinsellik ve psikolojik anlay pnarna sahipsi niz.

On kinci Ev Yneticisi On birinci Evde:


Arkadalklar ve grup faaliyetleri vastasyl a , yadsd nz veya

66
gizli olan benliklerinizle yz yze gelirsiniz. Problemlerinizden bir
ka yolu olarak arkadalara ve grup deneyimlerine odaklanmaya
ynelirsiniz, ama yine de bilind dnyanz yanstan insanlar
kendinize ekersiniz. Bu etkileimlerde, davranlarnz bilind
unsurlar ve karmaalar motive ettii iin, kendinizle daha derinden
yzlemenizi gerektiren, tekrarlayan olaylar ve atmalar yaayabi
lirsiniz. Neyse ki on ikinci evin psikoloj ik ve tinsel etkisi sizi bu
srece yardmc olan i likileri semeye yneltir. Arkadalklarda ve
grup ilikilerinde i yaamnz pay !amaya ve bakalarnn i ya
amlarn anlamaya alrsnz. Ayn zamanda psikoloj ik, metafi
ziksel, spiri t el veya sosyal hizmet organizasyonlarnda aktif bir e
kilde yer alma konusunda bir ekim hissedebi lirsiniz.

On kinci Ev Yneticisi On kinci Evde:


B u pozisyon on ikinci evinizi yneten ve bu evde bulunan ge
zegenin on ikinci ev manasn pekitirir. Bu gezegenin ve burcunun
enerj isi temsil ettii duygusal karmaalar zerinde almakta ve
salkl bir ekilde ifade edi lebilmesi iin yapc k noktalarn
kefetmekte zorlandndan, psienizin iinde engellenmi olabilir.
B u gezegensel enerj i ile ilgili hassasiyetiniz, sezgileriniz, ilhamla
rnz ve insancl ideal leriniz olduka fazladr, ama tekrarlayan bi
lind korkular ve gvensizliklerden o denli etkilenmi olabilirsi
niz ki, hapsedilmi benliinizi gemiin balarndan kurtaramazs
nz. B u gezegenin alar gezegenin temsil ettii meselelerle ilgili
bir aydnlanmaya yardm edebilir ve kendinize karabilmeniz iin
gerekli kanallar salar. Ayrca, kendi gizli ynlerinizle uzlama ko
nusunda yardmc olabilecek psikoterapiden ve spiritel uralar
dan fayda grebili rsiniz.

67
Gne (Aslan) On kinci Evde
On ikinci ev Gne'i niz hassas bir insan olduunuzu, evreni
zin etkilerine kar olduka savunmasz olduunuzu ima eder.
yaamnz paylamaya ekindiiniz iin d dnyann caleplerin
den uzaklaacanz zel bir snak oluturursunuz. kalenizin
kral veya kraliesi olarak, m utlak hakimsinizdir. Ancak dnyevi
ileri ynetmek ve stesinden gelmek ok daha zordur. Etrafnzda
ki dnyaya ait olmadnz hissettiinizden i sesinize uygun,
kendinize ait, sakin, koru nakl bir dnya yaratr, psikoloj ik ve tin
sel geliim yolunuzu takip edersiniz.
Kendinizi dncelerinize, duygularnza ve hayallerinize ka
nalize etmek ve kolayca kap ldnz, bakalarndan gelen etkiler
den zgrlemek iin, yalnz banza kalp iinize dnmeye gerek
sinim duyarsnz. Yksek ruhsal glerle balantda olduunuzu
hissettiiniz iin, peinde olduunuz aydnl kazanmanz sala
yacak meditatif bir alma uygulayabilirsiniz. kaynaklarnz
muazzamdr; ie dnmek suretiyle enerjiyle dolarak, kendinizi ye
niden canland rr ve baka trl yaayamayacanz scak ve mutlu
luk veren duygulara kendinizi aarsnz.
Gl ynlerinizden biri de, isteklerinizi yaratma ve sonra de
neyimleri nizin akna teslim olma kapasitenizdir. Dsal olaylar
oluturmak iin n iyetlerinize odaklanarak, onlar yaratmak adna
hibir aba sarf etmeden, bu tip olaylar yaamnza ekersiniz.
steinizi dorudan yerine getirmek yerine, kendinizi isel ola
rak amalarnza yneltir ve sonra onlara ulamak iin gerekli ara
lar salamas iin evrene izin vererek, serbest brakrsnz. Eer
amalarnz netse ve peinde olduunuz eyi alacak kadar kendini
zi deerli gryorsanz, isel yeteneklerinizin bir sonucu olarak ol
duka byk baarlar yaayabilirsiniz.
On ikinci evdeki Gne tevazuyu gsteririr, ama ayn zamanda
aalk duygularna ve zayf bir z deere iaret edebilir. Erken
yalarda ebeveynlerinizden, var olmaya hakk nz olmadna, kii
sel isteklerinizin bencilce ve nemsiz olduuna ve iinizde kefare
tini de m ek zorunda olduunuz doutan gelen bir ktlk ve de-

68
ersizlik olduuna inanmanza yol aan mesaj lar alm olabilirsi
niz. Belki sylediiniz ve yaptnz hibir ey yeterince iyi olarak
kabul edilmemi veya ebeveynleriniz, bencil bir ekilde kendi dn
yalarna dalp, gelimekte olan krlgan egonuza yeterli destei sa
lamamlardr. Eer bir ocuk olarak, derinlere yerlemi bir sulu
luk besleyip, sk sk cezay hak ettiinizi dndyseniz, bir yeti
kin olarak yaam nzda, sulu hissedeceiniz veya baz gerek ya da
hayali hatalar nzla i lgili cezalandrlacanz durumlar yaratrsnz.
Dk z deer duygusu, z savunmaya yol aabilir. Kendini
ze sorun: Bir ocuk olarak, deerinizle ilgili iinize aldnz nega
tif mesaj lar onaylamak, dndnz kadar deersiz olduunu
zu kantlamak iin ne yaparsnz? Dnyadaki eylemleri nizi sabote
eder ve bylece iinizdeki saklanma yerinize ekilebilmek iin bir
bahane mi yaratrsnz? Aciz ve erdemli olarak dndnz,
kendi hakknzdaki fikriniz, yani z imgenizle mutlu olur ve i li
kilerde kendinizi ikincil bir pozisyona koyarak suistimale davetiye
mi kartrsnz? Yetersizliinizi kantlamak iin, kk dt
nz veya baarsz olduunuz durumlar yaratr ve kendinizi bazen
kmseyip, bazen de kendini beenmi bir ekilde yaral egonuzu
savunmaya m giriirsiniz? D dnyada kendinizi gsz hissede
bileceinizden, i dnyanzda g kazanabi lmek iin kendinize ezi
yet edici imgelerle z savunmaya girimekten saknmalsnz. Kur
ban rolnn getirdii bo tatminler, kiisel g ve z deer duygu
su kazandrmaz.
On iki nci evdeki Gne'in zorluklarndan biri de gereki bir
z i mgeyi koruyabilmektir. Sk sk, gemite gelitirdiiniz hayali
bir imgeye balant yaptnz iin kim olduunuz duygusu sa
lam olmayabilir. Harikalar dnyasndaki Alice gibi, kendinizi ba
zen ac verecek derecede kk, bazen de huzursuz edecek kadar
byk -erdemleriniz, baarlarnz ve deerinizle ilgili heybetli
kavramlarnzla iirilmi- hissedebilirsiniz. Kendinizi gvenli his
settiinizde ar gvenli olur ve yeteneklerinizi aan ileri stlene
bilirsiniz; sonra, baarszla uraynca, beceriksizliiniz yzn
den kendinizi cezalandrrsnz.
ncinmeye ak z deer duygunuz yznden haralara hogr

69
gstermek sizin iin kolay deildir. Erkekseniz, erkeklikle ilgili
ulalmaz srandardarnza uygun yaayamadnzda cinsel kimli
inizle ilgili zorlanrsnz. huzuru bulmak, standartlarnz yeni
den gzden geirmeyi gerektirecek ve snrlar nz kabullenmeyi,
hatta saygyla kar lamay getirecektir. Srrephon Kaplan Williams
"Gerek ego ne kadar glyse, o kadar az kendi ne odakl veya ben
merkezci olmas gerekir" ( 1 ) diye yazm tr. Tm bacalaryla gerek
benliinizi ne kadar ok kabul ederseniz, kr lgan egonuzu her ne
pahasna olursa olsun savunmanza yol aacak gizli egoizm ve gu
rur yznden de o kadar az ac ekersiniz. Ben lii nizle ilikiniz ne
kadar gerekiyse , kendinizi deerli gstermek iin yararr nz bir
z imgeye o kadar az mrunur ve o kadar az n plana kartrsnz.
Kendinizden emin olmad nz zamanlarda gelitirmi olabile
cei niz mekanizmalardan biri de baar , muduluk ve hret ieren
aaal fantezilere bavurmaktr. Toplum nnde olmaktan rahatsz
olsanz da, ilgi oda olmaya can arabilirsiniz. Seyircilerin nne
ktnzda zerinize odaklanm gzler ba nz dndrebilir. Ba
zen, uzun zamand r karlanmam ihtiyalarnza kendinizi kapt
rarak, mnasebetsiz bir biimde sahneden inmek istemezsiniz veya
sizin iin yeni olan bu kendini ifade zgrl aklnz banzdan
aldndan dramatik davranlara kaplabilir, oyunculukla veya rol
yapmayla i lgili gizli yeteneklerinizi ortaya dkebilirsiniz.
ok gz nnde olmann getirdii tehditlere maruz kalmak
tansa, kendinizi gizlemeniz daha byk bir olaslktr. Belki k
kken tehircilik, kendini ifa etme veya kk dmeyle ilgili
travmatik deneyimler yaamsnzdr. Belki gemite derinlere
yerlemi uranlarnz bu zamana kadar ramsnzdr, belki de
alak gnlllk ve kendini feda etme duygularnn getirdii ah
lak kurallarn ok byk bir hevesle benimsediinizden, egonuzun
dikkat ektiinizde ve tanndnzda comas ndan rahatsz oluyor
sunuzdur. Durum ne olursa olsun , yaamnzn erken dnemi nde
on ikinci evinizin dna kma konusunda kendinize izin vermenin
tehlikeli olduuna ve kendinizi "ieride kalarak" daha mutlu ve
gvenli hissettiinize karar vermi olabilirsiniz.
Kendinizi saklama ve toplum nnden uzaklama eiliminiz,

70
sadece yetersizlik duygusunun bir sonucu olmayabilir. Tinsel yak
lamnz ve ahlak kurallarnz sizi alakgnll ve hizmet eden bir
yaam daha deerli grmeye yneltmitir. Zaman zaman itibar ve
hrete kar iddetli arzular duysanz da, genelde i nsanlarn ihti
yalar n kar lamann, perde arkasnda yoksun insanlarla urama
nn veya bunlar olmasa da, desteinize gereksinim duyan insanlara
yardm etmenin verdii gsterisiz tatminden gayet honut olursu
nuz. Sadece dier insanlarn drtlerini ve sorunlarn sezme konu
sunda olaanst bir yeteneiniz yoktur, ayn zamanda sosyal g
vencesi olmayan , hasta ve engelli kiilerin durumlarna kar da faz
lasyla hassasnzdr. Bunlarn sonucunda, sosyal hizmet alanlarnda
almaya veya hayr amal ilere gnll olarak zaman ayrmaya
ekilebilirsiniz. Bir yandan bar ndrdnz sululuk duygusunu te
lafi ermek iin etrafnz sizden daha beceriksiz insanlarla doldura
rak egonuzu ykseltmeye alrken, dier yandan kendinizi zde
letirdiiniz ac eken, fakir, ihtiyal, yani ezik insanlar iin ger
ek ve iren bir efkat hissedersiniz. H izmet dolu bir yaam sre
rek, sadece zayf z deer duygunuzu telafi etmezsiniz, ayn zaman
da sevginizi ifade edebilme ve insani ideallerinize ve deerlerinize
gre yaama frsatn yaratrsnz.
Eer dindarsanz, Tanr i le ilgili inancnz veya tinsel gleri
niz, kendi babanzla asla yeterince yaayamadnz ekilde bir ba
ba figrne balanmanza yol aabilir. B yk ihtimalle gerek ba
banzn zerinizde ak bir etkisi olmamtr. ocukluk yllarnzn
ounda ortada olmayabilir, sizi grmezden gelmi olabilir veya
anlalmas zor, psikoloj ik yollarla etkilemi, ama gereklikle ba
etme konusunda size gl bir model oluturamam olabilir. B u
nunla birlikte, onunla i lgili pek ok any ve duyguyu bastrm ve
bylece yaamnzn gidiat n bilinli bir ekilde etkilemesini en
gel lemi olabilirsiniz.
Bazen on ikinci evdeki bir Gne ev halkna hkmeden, ama
size varlnz deersizmi gibi davrand iin psikolojik olarak
ulalmaz gelen, fazlasyla da dnk bir babaya iaret edebilir.
Eer erkekseniz, 4-6 yalarnn "dipal dnemi" srasnda babanz
tarafndan bastr ldnz hissetmi olabi lirsiniz, sonrasnda cinsel

71
kimliinizi gelitirmeye balam ve bir erkek olarak yen i kefetti
iniz gcn getirdii haklar ne srerek kendi nizi annenizden so
yutlamaya yeltenmisinizdir.
O n ikinci evdeki Gne yaam nz kontrol ettiiniz bir isel
g merkezi yaratma potansiyeline i aret eder. Ama ayn zamanda,
eer 'Gne benlii 'nizi yeteri nce gelitirmediyseniz, kalbinizi aa
madysanz veya etkin bir biimde ilevlerinizi grebilmek iin ge
rekli cesaret ve canll sinir sisteminin enerj isinden ekmeyi
renemediyseniz, gten yoksun olduunuzu gsterebilir. Kiisel
gcnzn ok fark nda deilsen iz, hayatnza sahneye kolayca
hkmeden gl, etki li erkek figrlerini ekersiniz. Baz i nsanlar
iin, zellikle de babalar zayf veya ortada olmayan kiilerin yaa
mnda, tam tersi bir model hakim olabi lir. Yaamnzn erken d
nemlerinde gl bir erkek modeli olmadan yaamay rendiyse
niz ve yeterli beslemeyi salayan bir anne modeliyle yaadysanz,
erkeklerle yakn ilikiler kurmaya ihtiya veya istek duymayabi li r
siniz; bu tr ilikiler olmadan kendi iinizde bir btnlk duygu
su geliti rmisinizdir.
On iki nci evinizdeki Gne'iniz sizi toplumsal gsterie veya
tannmaya ynelrmeyebilir, ama psikoloj ik ve tinsel gelime potan
siyeline iaret eder. D dnyayla kar lamalarnzda byk bir ce
saret gsreremeseniz de, isel kar lamalarnzda, kendinizle yz
lemelerinizde ve gemiin hayaletleriyle uzlama konusunda ke
sinlikle cesaret sergilersiniz.
Gelii miniz iin z benliinizi kabul ermeniz, bazen ok kk
bazen de ok byk olan sahte bir benlikten, gereki olmayan bir
ego idealinden veya hayali bir z imgeden vazgemeniz gerekir.
Kendi snrlarnz kabulleni rken ve g lerinizi takdir ederken
"Kendime deer vermek ve nemsemek benim elimde. Var olmak
en doal hakkm" diyerek onaylamanz gerekebilir. Kendinizi orta
ya koymak ve ifade etmek konusunda hassas olduunuz iin oyun
culuk, psikodrama, insanlarn nnde komma ve gven kazanma
nza yardmc olabi lecek dier konularda almalarn faydasn g
rebilirsiniz. Gerek benlik duygu nuz ne kadar salamsa, sizi gizli
ce baltalayan ve gerek benliinizi kefetmekten alkoyan salksz

72
egoizm , gurur veya kibir duygularnzla o denli rahat bir biimde
yzleecek ve onlardan kurmlabileceksiniz.

On kinci Evdeki Giine; (As lan) mgeleri

korkak aslan denizin kral mazlum


esir aslan sahne arkas ynetmeni su alt sahnesi
bulutlarn arkasndaki G ne yeral t dnyasnn efend isi srgndeki kral
Oz'un yneticisi hastane yneticisi
tursak ed ilmi prens yeralt lideri

n lii Ki;iler: On kinci Evdeki Giine;

Orsan Welles Judy Garland J an is J oplin


Henry Kissinger Pearl Buck Joseph Sralin
Evangeli ne Adams Richard Wagner Liza Minelli
Anne Frank Mohandas Gandhi Alan Leo

nlii Ki; iler: On kinci Evde Aslan'daki Gezegen ler

ndira Gandhi Perer Sellers Alan Leo


O.J . Simpson Liza Minelli Elron John

On kinci Evdeki Giine; (Aslan)

Kendimle ilgili ne kadar olumsuz d nd m ve ne kadar az ey hak ettii


me dair h ibir ey bilmiyorsun.
- \E S. Gilbert

nsanlarla dolu bir evin ortasnda olsa da, kendini kend isi tarafndan bir yere
kili tlenmi gibi h isseder.
- Carson lfcC!tllers

Mcadeleden vazgeiorum, b rakyorum gelsin . . .


I3 i r yalnzlk, bir ulalmaz kuytu benim ii n.
- Roher Broming

73
B ugiinlerde dardakiler kadar ok aslan
kilir al tnda.
Sana bir ra sunulursa, geri evir.
- Kemeth Rexroth

Kapadm kapm dnyaya . . .


imde kaldm, byleyici, grnmez bir ekilde . . .
eride kendimi aydnlattm .
- Emilio Prado

nsan topluluklar iinde bir yaam iin yaratlmamrr, kendi yaram rya
lar dnyasnda yalnz bir kraldr.
- Herman Hesse

Ben Muhteem ve Korkun Oz'um, dedi kk adam , rperten bir sesle. Ama
bana saldrma, l iitfen yapma! , istediin her eyi yaparm.
- Frank Ba11

Ruhumuz sadece darya ynelik tehirler veya gsterilerde deil, bizimkiler


den baka hibir gzn parlamad iimizde, sessizce roln oynamak zorun
dadr.
- Montrigne

Darya uzanmaya gerek yok


Daha iyi grebilmek iin . . .
Bekle biraz
Kendi varlnn merkezinde.
- Lao TZl

74
Ay (Yenge) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Ay duygu ve ihtiyalarn aa vurmak
tan ekinen ketum bir insan olduunuzu ne srer. Sk sk, incine
bilirliinizden korkarak kendinizi duygularnzn farkndalna
kapatrsnz. Otomatik hareketlerle yerine getirdiiniz allagel
mi faliyetlerle i dnyanzdan kamaya alrsnz. Gizli duygu
sal benliinizle temas kurmak sizin iin zor olabilir, zira sizi kor
kutan ilkel ihtiya ve bamllk dengelerine kar yaamnz bo
yunca savunma taktikleri gelitirmisinizdir. inizdeki ocukla il
gili youn bir utan hissediyor olabilirsiniz.
Uzun sre bastrlm olan znt ve zlemleriniz, bazen ge
mie ynelik ve zamansz bir ekilde ocuksu gzyalaryla patlar.
Kendi gzya selinde boulmakta olan Harikalar Dnyas'ndaki
Alice gibi kendinizi sulara gmlm hisseder, sonraki duygu gs
terilerini susturmann yollarn ararsnz. "Gl ol, alama" szle
ri dsrurunuz olabilir. Sadece duygularnz ve ihtiyalarnzla bo
ulmaktan deil, krlgan ynlerinizi bakalarna aklayp sonra
snda reddedilmekten veya terk edilmekten de korkarsnz.
Belki , ocukken size hassasiyetle karlk vermeyen bir ebe
veynle olan ilikinizde deneyimlediiniz aresizlik, ihtiya ve ba
mllkla ilgili rravmatik olaylar yznden yaamnzn erken bir
dneminde kendinize dnmeyi ve kendine yeterli biri olmay
rendiniz. Kendinizi iliki lerde duygusal adan geride tutarak "Bu
nu yalnz yapmalym, kimseye ihtiyacm yok" diye karar verdiniz
ve i nsanlara tam bir ballk oluturmadan yaklamay rendiniz.
Duygusal olarak kendi kendine yeten ve kendini tecrit etmi bir
halde, hayatta kalma konusu nda becerikli biri oldunuz ve sizden
beklenen rolleri etkin bir biimde oynamay rendiniz. Ancak, bu
basklamann sonucu olarak, kendi nizi ounlukla isel besin kay
naklarnzla temastan uzak, bo ve tkenmi hissedersiniz.
Eer Ay'nz ok derinlere gmlmse, iinize kilitlenmi
olan kk ocuun korkularyla ve ana rahmine dn arzusuyla
veya ram bir beslenme isteinden kaynaklanan fantezileriyle mca
dele etmek zorunda kalabilirsiniz. Edilgenliinizden ve ana bir

75
sevgi arzunuzdan korktuunuz iin, bir yetikin olarak sahip oldu
unuz gleri bir eylere adayarak ve konmac biri olarak bunu te
lafi ermeye alrsnz. Ama, d dnyada bamsz olmanza ra
men, kalplam davran modelleri ne ve gelitirdiiniz isel g
venlik kaynaklarna sk sk tutunursunuz.
Kk yalarda kendinize snmaya zorlandnz iin, kendi
nize nasl bakacanz ve bakalarndan alamadnz beslenmeyi
salamak iin gerekli tutum ve davranlar n yerini nasl doldura
canz renmisinizdir. Bunun sonucunda kendinizle i lgilenme
ritelleriniz, zellikle de yemek yeme konusunda, drtsel davra
nrsnz. Anoreksiya eilimleri, sk diyetlere girme, yemek yapa
rak zihni datma ve restoranlarda yemek yeme korkularnn hep
si, on i kinci evdeki Ay'n tezahrleridir. Bazen , yetikin benliini
zin taleplerinin getirdii yorgunluk yznden dinlenmek ve ihti
ya duyduunuz bakm alabi lmek i i n hasra olursunuz.
On ikinci evdeki Ay, asla ocuk olmanza izin verilmedii n i
hissettiinizi gsterir. Belki anneniz duygusal olarak bir ocuk gi
biydi ve sizin ihtiyalarnz karlamaktan ziyade, sizin onun ihti
yalarn karlaman z istiyordu. Belki , olduka sorunlu biriydi ve
psikoloj ik veya fiziksel olarak yannzda deildi; kendisini ailesin
den ok d dnyadaki uralarna adamt . Durum ne olursa ol
sun, i htiyalarnz ve duygularnz beslemeyen olumsuz yantlar
ve "Alama", "Gl ol" veya "Kendin yap" gibi mesaj lar , duygu
lara sahip olmaya hakknz olmadna i nanmanza neden oldu. De
neyimlediiniz ac veya travma, kendinizi bir daha asla yaralanma
ya ak tutmamak konusunda kkl bir karar vermenizle sonulan
m olabilir. inizden annenize "Sana ihtiyacm olmasndansa, l
rm daha iyi " , "nk eer sana ihtiya duyarsam, bu ihtiyacm
karlamaktaki yetersizliinin verdii dayan lmaz acy ekmek zo
runda kalrm" demi olabilirsiniz. Yanz ilerledike, daha nce
yaadnz yaralar n yeniden deilmesi nden ve almasndan kor
karak, kendi kendi nize "Bir daha asla kimseye baml olmayaca
m" demi olabilirsiniz.
Genellikle on ikinci evdeki Ay, derin bir isel ban var olma
sna ramen, anneyle erken yalarda kuru lan bu bada bir sorun ol-

76
duunu ifade eder. Bu tr bir ba (idealize ermenin de eliinde)
bir ekilde varln srdrr, zira yeterli zen ve beslenmeyi ala
madnz iin fiziksel olarak ondan destek bulmaya ihtiyacnz
. vardr. On ikinci evdeki Ay genelde, oral veya meme emme dne
minde sorun olduuna veya yeterli fiziksel beslenmenin olmad
na iaret eder. Eer anneniz szsz (ve szl) bildirileri nize yant
veremediyse, dier insanlarn yaknlndan da phe etmeyi
renmi ve salkl bir gven duygusu gelitirmeyi baaramam
olabilirsiniz.
ocukluk travmalar yznden, erken dnem deneyimlerini
bastrabilir ve aile hayatnzla ilgili ok az eyi anmsayabilirsiniz,
ayn zamanda aile balarnn minimumda olduu bir yaam biimi
gelitirebilirsiniz. Belki asla gvenli bir ev ortamna sahip olama
dnzdan veya bir eve ve aile yaamna olan ihtiyacnzla ilgili
korkunuzla uramamak iin, sizi gerekten besleyebilecek bir ev
yaratmaktan kanrsnz. Bazen, Ay' on ikinci evinde olan i nsan
lar hibir yerde kk salamazlar; sk sk tanrlar, bir yere yerle
mekte zorlanr, ev ve aile balar i le ilikilendirdikleri duygu ve ih
tiyalarna gmlmekten korkarlar.
On ikinci evdeki Ay' n bir baka etkisi de kadn kimlii ve ka
dnlarla ilikiler konusunda yaanan karmaadr. Uygun bir kadn
modelinden yoksun olduunuz iin, kadnlk ve annelikle ilgili ar
ptlm fikirlere sahip olabilirsiniz. Eer kadnsanz, bir kadn ola
rak kimliiniz hakknda gvensiz olabilir ve dii davran modelini
zveri ile eletirmeye meyil gsterebi lirsiniz; daha sonra, buna bir
tepki olarak, geleneksel dii deerlerini reddeder ve "erkek" deer
leri ne ka yollar ararsnz. Bazen, on ikinci evinde Ay bulunan ka
dnlar anne olma isteini reddederler veya tam tersine, anne/ocuk
ban yeniden yaratabilmek iin hamile kalmaya raz olurlar.
Eer erkekseniz zaman zaman dayanlmaz ihtiya ve edi lgenlik
duygular veren iinizdeki dii yannzla ilgili gvensizlik hissede
bilirsiniz. B ir taraftan kadnlar idealize edip, isel imgeleri niz ve
fantezilerinizi yanstanlara ak olurken, mkemmel bir kadn/an
ne/partner iin yanp tutuurken veya sizi yansttnz enerji lerle
temasa gemeye zorlayan bamsz kadnlar ekip onlara yapp

77
kalrken, bir yandan da yaamn "kadns" alanlarn deersiz g
rrsnz.
Kendi kr lganlnzdan ve beslenmeye olan alnzdan
korktuka, size ihtiya duyan ve baml olan insanlar kendinize
ekersiniz. Kendi ihtiyalarnz uyandran ilikilerden kasanz da,
y ine de bakalarndaki ihtiyalara karlk verme konusunda olduk
a yeteneklisinizdir. Aslnda, kendinize gsteremediiniz hassasi
yet ve sempatiyle bile yaklaabilirsiniz. Ruhsal olarak bakalarna
kar ok duyarl olduunuzdan, duygular n anlayabilir ve sezgisel
bir ekilde onlarn ne diyeceklerini ve ne yapacaklarn bilirsiniz.
Doal bir bakc olmanz, s izi yaral ve problemli insanlarn ge
reksinimlerini kar layabilecei niz hizmetle ilgi li ilerde almaya
yneltebilir. Sorunlu, hasta veya aciz insanlarla zdeleip, bir hem
ire, ifac ya da danman olarak yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.
Kiisel annenizi dnyaya feda ettiiniz iin, kendi anneliinizi de
bir btn olarak insanla annelik etmek zere feda edebilirsiniz.
Her zaman almak istediiniz eyi bakalarna verme araylarna gi
riirsiniz. Bu trde bir verme eylemi ii nizdeki boluu doldurma
yabilir, ama benzer bir tatmi ni ve toplumsal bir katkda bulunma
nn getirdii hazz tatmanz salayabilir.
On ikinci evi nizdeki Ay ' n bir dier yarar da derin sezgiler ve
doutan gelen cinselliktir. Duyarl l nz yznden, hayatnzn
bakalaryla paylamadnz ynleri zerine kafa yormak ve ok
youn ilikilerin sonrasnda biriktirdiiniz ar psiik yklerden
arnmak iin, ou zaman yalnz kalmaya ihtiya duyarsnz. Yalnz
kalmak da sizin iin nemlidir, zira kendinizle temasa gemenizde,
duygusal ynnzle iliki kurmanzda ve meditasyon, mzik veya
dier uralarn yardmyla, yarattnz duvarlar kaldrmanza ve
sizden byk bir gce teslim olmanza yardmc olur.
ocuk benliinizi dnyann pek de dokunamayaca bir biim
de, kendi derinliklerinizde korumaya aldnz iin, bu ocuun
iinde duran zengin isel beslenme kaynaklaryla iliki kurabilir ve
oradan beslenebi lirsiniz. nk bu ocuun snrlar incedir ve tin
sel alanlara alabilme yetenei vardr. inizdeki arkaik ocuu ne
kadar ok takdir ederseniz, ilahi ynnzle de O denli uyum salar

78
ve size sunabilecei yksek enerjilere a larak kendinizi zenginle
tirebilirsiniz.
Onun cerk edilme deheci ne, ilkel duygularna ve ihciyalarna
anlay gstermek ve onu sakinletirmek e gven vermek iin, ii
nizdeki ocukla cemas kurmak, onu kabul ermek ve kucaklamak
zorundasnz. Duygulara ynelik cerapiler, yeniden dou cerapisi,
benlik psikolojisi, remel cerapi ve gem i yaam cerapilerinin her
biri bu sreci kolaylacrabi lir. inizdeki ocuu tanyp, cakdir er
meye baladnzda, sizin iin gerekten besleyici olan ve iinde
kendinizi scak, rehlikelerden uzak ve duygusal olarak gvende his
sedebi leceiniz bir ev yaratmay seebilirsiniz. Bir kez iinizdeki
ocuun gerek ihtiyalarn duyup, kabul edip, karlamaya bala
dnz m, daha nce aklnza bile gelmeyen bir gereklik ve tamam
lanma duygusu yaayacaksnz demektir. Kayp benliinizi bulmak
iin dier insanlar emanet bir ara gibi kullanmak yerine, onlara
gerek ihtiyalarn karlayarak daha erkin bir ekilde yardm ede
ceksiniz.

On kinci Evde Ay ( Yenge) mgeleri

akvaryumdaki ah capor esir kadn byc kozmik beik


istiridye yara kszler evi terk edilmi ocuk
beikteki ocuk suya doymu snger ocuk bakcs kad n
okyanusun dlyara diya evi zel mutfak
yeral r akn ts yeralt sna gizli kuyu
psiik snger gel-gir dalgas kursal yemek
. .

cenn pozsyonu yzer liman

nlii Ki;iler: On kinci Evde Ay

Anroine de Sr. Exupery Shirley Mclaine Paul S iman


R udyard Kipling Arrhur Rimbaud Oscar Wilde
Claude Debussy William Burler Years Gregory Peck
Abraham Lincoln Edgar Degas Billy rhe Kid
Jose Feliciano Michael Dukakis George Bernard Shaw
Henry David Thoreau Thomas Hardy William Blake

79
n lii Ki; iler: On kinci Evde Yengef'te Gezegen ler

Tony Curtis Galileo J udy Garland


J ane Russell I ris Murdoch

On kinci Evde Ay ( Yenge)

nsan n gvenlii iinden gelir.


- Manfy Hail

Ama ben neyim ?


Gecenin iinde alayan bir ocuk;
I aran bir ocuk,
Alamaktan baka dili olmayan.
- A lfred Lord Tennyson

Keke o kadar alamasayd m! imdi bu yzden cezalandrlacam san rm,


kendi gzyalarm iinde boularak.
- Leuis Carrolf

Oturdu, etrafna baknd ve su yzne km, onu kuatp, tamamen ele ge


irmi olan rpertileri ve zlemleri , iddetli eski arzular bast rmaya alt.
- Kenneth Grahame

Sanrm yaamdaki en tatl ey, birinin size ihtiyac olduunu hissetmektir.


- Oli-re Schreiner

Yaral bir insana nasl hissettiini asla sormam. Ben kendim yaral bir insan
oldum.
- \'(/aft \'(lhitman

E n derin duygular kendini daima gsterir


Sessizlik iinde.
- Aiarianne Moore

80
Merkr (kizler, B aak) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Merkr'i.in etkisi, sizin, kendi zihinsel
uyar lar n oluturan, okuma ve yazma gibi entelektel i lgi alanla
rna ekilen, derin dnceli bir i nsan olduunuzu ortaya koyar.
Evinize ekildiinizde, genelde ahsi kayglarnzla ilgi li dnce
lerinizden arnmak iin i gzlem yapar, eitli konular zerinde
alr, yazar veya telefonda konuursunuz. Neredeyse her zaman
kendinizle iletiim halindesinizdir -dncelerinizle diyaloa girer,
yksek sesle kendi kendinize syleir ve hatta uykunuzda bile ko
nuursunuz. Kendini eletiren, vesveseli ve endieye meyilli biri ol
duunuzdan, tek bir ie konsantre olma veya dikkatinizi odaklama
yetenei nize engel olabi lecek olduka yksek bir sinirsel gerilim
tarsnz.
Aklnz srekli , i deneyimleri ileme tabi tutmakla ve sizi alt
etmeye alan ok sayda uyarlar dzenleme yollar aramakla
meguldr. Bunun sonucunda listeler ve planlar yapmak, yaam n
z organize etmek gibi detaylar dnmek konusunda arrlanrs
nz. Baz zihinsel saplanclarnz, endielerinizi kontrol etmek ve si
zi tehdit eden dnceleri bilincinizin d nda tutmak iin kalk
tnz bilinsiz yaklamlar olabilir. On i kinci evlerinde Merkr
bulunan i nsanlar sklkla ahlaki kurallar bozan dnceleri ile il
gili fazlaca utan, sululuk veya huzursuzluk yaarlar; ama yine de,
bu dnceleri engelleme abalar sadece endielerini ve d rtsel
zihin hareketlerini arttrr.
On ikinci evde bulunan Merkr'n yaratt sorunlardan biri
de zihinsel gerilim, endie, znc veya olumsuz dncenin, psi
kosomatik semptomlardan ve kolayca tehis veya tedavi edileme
yen zihinsel problem lerden sknt ekmenize neden olmasdr. So
nu olarak, kendinizi savunmaya ynelik dnce modellerinizi in
celemek ve kendinizle konuurken yapc bir yaklam oluturmak
duygusal ve fiziksel salnza nem li bir katkda bulunabilir.
'Mantksal-hissetme' terapisi gibi dikkati coplama, kavrama, anla
ma ve deerlendirmeye dair terapi ler, ocukken hayatta kalmanza
yardm etmi olan, ancak imdi yetikin ilevlerinizin verimlilii-

81
ni engelleyen zararl dnce modellerinden kurtulmanza yardm
edebilir.
Merkr'n bu konumu, zihinsel kapasitenizle i lgili hassas ol
duunuzu gsterir. Merkr'n kare alar (zellikle nc ve do
kuzuncu evle) ve kartlklar okul yllarnda yaanan travmalara
iaret eder. Okuma problemleri yznden sorun yaam veya ku
surlarnzdan dolay duyarsz retmenleri niz veya arkadalarnzca
aalanm olabilirsiniz. Belki de ok altnz, ama sizin iin
nemli olan yetikinlerin standartlar na ykselemediniz. Zihinsel
eksiklii niz olmamasna ramen, Oz B ycs'ndeki Korku luk
gibi ("Keke bir beynim olsayd ") kendi zihinsel yeteneklerinizden
kuku duymu olabilirsiniz.
Bazen on ikinci evlerinde Merkr bulunan insanlar zekalarn
kmsemez, aksine fazla deer verirler. Zihinsel yeteneklerine s
nrlar veya okuldaki baarlaryla yeterliliklerini ispat ermek iin
gayretle mcadele ederler. Ancak, zihinsel yeteneklerin izle i lgili
kendinize koyduunuz yksek standartlar kendinizi deersiz hisset
menize yol aabilir, zira dnme, alma ve yazma konularnda
imkansz bir mkemmellie ulamak iin didinip durursunuz.
Yksek standartlar, entelektel bir alanda veya iletiim konusunda
baarl olmay ve alklanmay ieren olaanst fantezileri besler,
ama bu alanlarda profesyonel bir baarya ulamak iin kendinizi ta
mamen adayarak yeteneklerinizi aka snamaktan ekinebilirsiniz.
Dnme ve entelektel becerilerinize dair hassasiyetiniz, yaz
mayla i lgili tutumunuzu da iine alabilir. Gizli bir yazar olarak,
yazdklarnz bakalarna gstermekten ekinmeniz ve onlarn
e letirel standartlarnn da sizinkiler kadar hogrsz olacandan
korkmanz olasdr. Yine de yazmak sizi n iin doyurucu bir ura
tr. ster profesyonel olarak yazn, ister yazmayn, gnlk yazlar
yazarak ve dncelerinizi arrmakra size yardm edecek, yaamn
z yanstan yazlar kaleme dkerek byk bir tatmin duymanz
olasdr.
Yazmak konusunda doal bir eiliminiz vardr, nk yaan
lanlara anlam veren duygusal artlar isel olarak alglama ve duyar
llk konusunda ustaca bir uyum salama yeteneine sahipsinizdir.

82
Kkleri derinlere uzanan sezgileriniz, srekli kendini tanma aba
larnz ve psikoloj ik srelere olan ilginiz insan davranlar ve d
ncesiyle ilgili idrak kabi liyetinizi arttrr. D dnyay kapatp, i
sesinizi dinleme kapasiteniz, iinizde derinlerde bulunan sezgisel
kaynaa uzanmanz salar.
Temelde dnyay duygular, imgeler ve izlenimler aracl i le
alglayan , ok konumayan bir dnrsnz. B u izlenimleri sz
cklere dkmek size tpk okyanusun di binde yaadktan sonra y
zeyinde dolamaya mecbur olmak gibi zor gelebili r. Ancak bu su
dolu ortamlarda yaadnz iin, yaaylarn daha derin anlamlar
n artran imgeler, metaforlar ve hikayeleri kullanman z sala
yacak tanr vergisi iirsel bir kavraya sahip olabilirsiniz. Zihnini
zin iinde yaamanza ramen, aklnz neredeyse her zaman, her tr
iletiimi nizi deerli hale getiren, zengin bir imgeler ve manalar bi
rikiminin salad tm duygular, sezgiler ve gemi alglamalar
tarafndan etki lenir.
Kendi iinizde ok derinlerde yaadnzdan, isel deneyimle
re ok kesin bir biimde uyum salarken , d dnyadaki detaylarla
ilgili dalgn olabi lirsiniz. ok fazla hayal kurmaya ei limli olabi
lirsiniz, hatta dardaki gereklikle hayallerinizi birbirine kart
rabilirsiniz. B ilinli aklnzla bilind alglamalarnz arasnda var
olan yakn ilikinin getirdii bir baka zorluk da, net bir ekilde
dnebilme kapasitenizi engellemesidir. Bu su altndaki yaam
nn bir sonucu olarak, net olmayan ve karmak dncelerden do
lay aklnz bulank, dnceleri niz arprlm ve karar verme ka
pasiteniz belirsiz olabi lir.
Sze dklmemi izlenimlere bilili bir farkndalk getirmek
iin mcadele etmek ve istenmeyen pek ok imge ve dnce tara
fndan isel olarak bombardman yaamak, sizi bir karmaa halinde
brakabilir. Tekrarlayan veya ayn yerde dnp dolaan dnme
biimi ve manra uydurma modelleri , arad nz berrakl bulma
kapasi tenize mani olabilir. Sonu olarak, aklnz kullandnz,
ama z savunmac bir tavrla oluturduunuz analitik ve eletirel
zell ikleri nizden sizi zgrletirecek dzenli aktivitelerle megul
olmaya ihtiya duyarsnz. Gnlk yazma denemeleri , iir yazmak,
meditasyon, negatif dnceleri olumlama ve gznde canlandrma
almalarnn her biri sizin ii n yararldr.
Dnce ve yazma eilimlerinizi etki leyen bilind hassasiye
ti ve uyum salama yetenei, ayn ekilde dier insanlarla iletiimi
nizi de etkiler. e dnk bir insan olarak, aka konumaktan ve
insanlarn gerek dncelerinizi anlamalar ndan korktuunuz
iin, her zaman ak szl ve drst olmayabilirsiniz. Bazen dn
celerinizi kendinize saklarsnz, ama sonra uzun cmleler seliyle
patlar, dier insanlarla diyalog kurmaktan ok bir monolog iine
girersiniz. Dncelerinizi anlatrken karnzdakilerle balant
kurmak zor olabilir. Sizi zaman zaman tketen isel uyarmlar bo
alma yolu arar ve dier insanlarla ift tarafl iletiim kurmaktan zi
yade, onlar ses yanstcs olarak kullanmaya iter. zellikle gruplar
iinde olmak yorucudur, zira dardan gelen sinyalleri anlayamama
pahasna isel sinyallere uyum salamanz, sosyal etkileimin ileti
im sinyallerine ak olma kapasitenizi snrlayabilir. Ne sessiz ka
larak ne de istemeden bakalarnn szlerini keserek, gelen replikle
ri duyma ve onlara yant verme becerisini gelitirmeniz gerekebilir.
Fakat iletiim becerileriniz ve zekanz hakknda kendinizi hor
grdnz iin, dncelerinizi ifade etmektense saklamay ter
cih edebilirsiniz. Bakalarnn anlayamayaca karmak alglama
larnz szcklere dkmek sizin iin zor olabilir. ounlukla san
ki zel bir dil konuuyormu gibi hissedersiniz ve kendinizi ger
ekten ifade edebilseniz duyulmayacanz ve anlalmayacanz
dnrsnz.
znel ve genellikle ok youn bir dnce biimine sahip ol
duunuz iin, sosyal etkileime byk bir kolaylk salayan hava
dan sudan konuma yeteneinizi gelitirememi olabilirsiniz. Bu
sosyal dezavantaj insanlarla tanma, sohbet balatma ve sizi pek il
gilendirmeyen harici meselelerle ilgili tartmalara katlma konu
sunda rahat olmanz engeller. Bu yzden pek ok sosyal durumdan
ekinir ve balantlarnz sadece isel dnyanz daha zgrce pay
laabildiiniz insanlarla sn rlarsnz.
Sosyal karlamalar n getirdii ar uyarmlardan kendinizi
geri ekme eilimi, ayn zamanda bakalarnn dnce ve duygu-

84
lar na kar ar duyarl olmanzdan da kaynaklanr. Bi lmeden et
raf nzdaki insanlarn dnce ve endielerini iinize ekersiniz;
pek ok insan n ka rd anlalmaz i malar ve bilindndan ge
len ifadeleri ekip karrs nz. Bundan sonra kanlmaz bir ekil
de, psikolojik olarak fazlasyla dolar ve tadnz bu dnce ve
endielerin kime ait olduunu kartrabilirsiniz. Dier yandan, bu
psikoloj ik duyarllnzn size faydas olabilir, zira dier insanlarn
drtlerine ve ihtiyalarna kendinizi algsal olarak uydurabilir ve
onlarn gizli, ama tamamen gerek olan mesajlarna keskin bir du
yarllk ve farkndalkla yant verebilirsiniz.
On ikinci evinizdeki Merkr sizi yazdnz eylerle veya sosyal
hizmetle topluma katkda bulunmaya i ter; zihinsel, rgtsel ve i le
tiim temelli becerilerinizi, kiisel rahatnzn tesi nde bir ama
iin kullanmak isteyebilirsiniz. Olaylarn altnda yaran dengeleri
alglayabilme ve karmak duygular zihinsel olarak rgtleyebi lme
yeteneklerinizle edebiyata, danmanla veya spiritel mesleklere,
bir yazar, alim, aratrmac, psikolog veya din adam olmaya eki
lebilirsiniz.
Merkr'nz yapc bir ekilde kullanma kapasiteniz yaam
nzn erken dnemlerinde dnme, iletiim ve sosyal becerilerini
zi etkilemi olan olumsuz artlanmann stesi nden gelebilme yete
neinize baldr. Eer Merkr'nz zorlaycysa, "Aptallk etme ! " ,
"Sessiz ol! " veya "ocuklarn sesi kmamal " gibi ebeveyn mesaj
lar duymu olabilirsiniz. Belki de ebeveynleriniz duyarsz bir bi
imde sizin dnme ve konuma tarznza satatlar veya alglar
nz kmsedi ler. Bu nedenle, ebeveynlerinizin dnme biimle
rini kolayca zmsediniz ve kendi zihinsel ve szel yeteneklerinize
kar byk bir gvensizlik ve kuku gelitirdiniz. Bunun sonu
cunda, kendiniz iin dnmeye ve kendi dncelerinizi di le ge
tirmeye hibir hakknz olmadn hissetmi olabilirsiniz.
On ikinci evdeki Merkr'n bir baka erken dnem etkisi de
kiisel ve kiileraras deneyimlerin konuulmad bir ailedir. B u
tip durumlarda, srlar hkm srer. Ebeveynler diyalog kurmak ve
ya dnce ve deneyimlerle ilgili anlaml bir fikir alveriini te
vik etmek yerine, kendi aralarnda ve ocuklaryla tek tarafl konu-

85
urlar; d ier ebeveynler ocuklarnn dncelerini bildiklerini var
sayarlar ve onlara ne dndklerini syleyerek veya baka insanla
rn nnde onlar adna konuarak ocuklarn "akllarn okurlar"
veya "akllarna tecavz ederler" .
On i ki nci evdeki Merkr'nzn olumlu potansiyelinden ya
rarlanmak iin gelitirmi olduunuz savunmac yakla m ve dav
ranlarnzn ayrdna varmanz ve onlar yapc inanlar, modeller
ve hareketlerle deitirmeniz gerekir. Bunu yapmak, sadece dn
ce kalplarnz i ncelemeyi iermez, ayn zamanda kendi kapasite
nizin deerini bilmek iin dnme, yazma, i letiim biiminizi ,
sosyal becerilerinizi ve bilinli renme yntemlerinizi erkin bir
ekilde gelitirmeniz gerekir. Konuma bazl terapiler, zellikle de
idrak gelitirmeye odakl terapi ler, olumsuz dnme biiminizi
yeniden programlamaya, alg larnza ve zekanza i nanmay ren
meye, iletiim ve sosyal etkileimle ilgili daha fazla gven kazan
maya yardm edebilir.

On kinci Evde Merkr ( kizler, Baa k) mgeleri


kafesteki papaan denizci alnana grnnez nrekkep
bodrundaki radyo hapisteki nuhabir hayalet yazar
yazarn sna s isteki haber gvercini hayal
gizlenen bukelanun yeralt ula nanastr katibi
grnnez ar kovan yksek sesle konunak slak gazete
sualt vericisi yeralt muhabiri

n lii Kiiler: On kinci Evde Merkiir


R ichard Wagner J udy Garland E rnest Hemi ngway
Peter Sellers Evangel ine Adans Marc Ednund J ones
Henry Kissinger Pearl Buck Henry David Thoreau

n lii Kij iler: On kinci Evde kizler-'de Gezegen ler

Vincenr Van Gogh Greta Garba Cher


Arrhur Canan Doyle R ichard Straus Paul McCarmey
Theodore Roosevelt Henry Kissinger Arnold Schwarzenegger

86
n lii Ki;iler: On kinci Evde Ba;a k'ta Gezegen ler

J ulie Andrews B rooke Schields Yoko Ono


Shirley Maclaine Ira Progoff Jay Norrh

On kinci Evc(e Merkiir ( kizler, Ba;a k)


nsan hayacca sessiz kalmay ve kendi karmaalaryla uramay renir.
- Corne!ia Otis Skimer

ok okur, ok iyi bir gzlemcidir ve insanlarn eylemlerini camamen grr.


- Wi!liam Shakespeare

Asla rnparlanamayacak dnceler izdihamnn sprntleri iinde kaybol


dum.
- Anonim

Seninle ileriim kurmak zordu. Daima kendi kendine konuuyordun. Harlar


meguld.
-Jean Ken

Kendini megul bir zihnin arkasna saklar.


- Brian Hooker

Asl sulama, sonunda fark enii gibi, sadece kendi akln kullanmasyd.
- Henry james

1 3 Yama kadar, admn " Kapa eneni" olduunu sanyordum.


-joe Namath

Konumadan nce iki kere dn, ve farkedeceksin ki herkes baka bir eyden
bahsediyor.
- Francis Rodman

Eer gereklie uymak zorunda deilse, zihinsel faal iyer kolayd r.


- !Harcel Pro11st

Kendi gereklerini hayalgi.ici.inii kullanarak sunmak bi r eydir, kend i gerek


lerini hayal ermekse baka bir ey.
-John B11rro11ghs

87
Biz yaammz amak, tesine ulamak iin yazarz. Kendimize bakalaryla
konumay retmek, labirenre giden yolculuu kaydetmek iin yazarz, ken
d imizi boulmu, kstlanm, yalnz hissettiimizde, dnyamz geniletmek
n yazarz.
- A nais Nin

88
Vens (Boa , Terazi) On kinci Evde
On ikinci evi nizdeki Vens yalnzlktan holandnz ve kii
sel ilikilerinizde tatm in olarnadnzda duygusal doyum iin ko
laylkla ie dndnz gsterir. Kendi kendinizin partneri ola
bildiinizden, isel gzelliinizi gelitirerek ve darda aradnz
sevgiyi kendinize vermeyi seerek, kendi deerleri nizi yaratr ve
onlara gre yaarsnz. kaynaklardan destek alabildiiniz ve i
huzurunu derin bir ekilde yaayabildiiniz iin, ruhsal olarak ko
runduu nuzu hissedersiniz; uyank olduunuz zamanlardaki kadar
ryalarnzda da yce glerle olan uyumunuzu yanstrsnz.
Duygusal ihtiyalarnz kendiniz veya i likileriniz karlaya
mad zaman, on ikinci evinizdeki Vens sizi , refah duygunuzu
ykselten eitli haz alma yollarna yneltir.
Gizlice byk miktarlarda tatl tketebi lir veya dnem dnem
(genellikle elbise, mcevher veya estetik objeler satn aldnz)
alveri alemlerine kaplabilirsiniz. Eer Vens'nz ya da doum
haritanz Terazi 'den ok Boa burcunun etkilerini yanstyorsa,
kendi maddeciliinizi inkar eder, ama yine de sahip olduunuz ey
lere fazlasyla bal olduunuzu kabul edersiniz. Ayn zamanda a
rya kaabilen, ama kendinizi sevmek ve yaamdan daha byk bir
zevk almak iin salkl bir giriim olan , dknlklerinizle ilgili
utan duyabilirsiniz.
On ikinci evdeki Vens zellikle sanat veya mzikle yaratcl
nz ifade ederek kendinizi ama arzunuza iaret eder. Kendi ye
teneklerinizle i lgili hassas olduunuzdan, bo zamanlarnda gizlice
resim veya heykel yapan, ancak almalarn bakalarna gster
mekten veya profesyonel olmasn salayacak anlamalar yapmak
tan ekinen gizli bir sanat olabilirsiniz. deal imgeler alanyla sa
nat araclyla balant kurmaya altnz ve yapt nz ie ide
al standartlar uyguladnz iin kendi yetenekleri nizi hafife alrs
nz. Bununla birlikte artistik baarlar ieren fantezileriniz de var
dr, ama bunlar ulalmas imkansz bir baar seviyesini umur etti
iniz iin kendinizi tamamen sanatnza adama kapasitenizi engel
leyen fantezilerdir.

89
Yaratc yaamnz ve ak hayatnz ak n deneyimlere dair z
lemlerle doludur. Kiiselliin resine geen, tm insanln iinde
ki tanrsall kucaklayan bir ak ararsnz. Bu arzu sizi hizmet ie
ren bir i semeye, yaral insanlarn aclarn hafifletmek ve o nlara
kendi potansiyellerinin zn kucaklamak konusunda yardmc ol
maya itebi lir. htiyal insanlara efkat ve sempati beslediiniz iin,
onlara bir eyler vermek istersiniz; onlara yardm konusundaki sa
mimi ilginiz, en azndan, karlnda sevgiyle yant bulur. Ama
bir eyler verme ihtiyacnz ve bakalarnn ruhsal potansiyellerine
odaklanmanz kiisel i likilerde ters bir erki yapabilir; dnya s
tnde tutarl bir iliki kurabi leceiniz bir partneri nasl seeceini
zi bilemeyebilirsiniz.
Ak dknlnzden strap ekersiniz. Bir ruh ei istersi
niz. Kendi tinsel benliinizle temas halindeyken, karnzdakinin
yksek benliine ulamak istersiniz. B irbirinizin gzlerine bakarak
veya genel deer ve ideallerin merceklerinden dar bakarak, ken
dinizi 'bir olma'nn mutluluk dolu deneyiminde kaybetmeyi arzu
larsmz. Gerekten de bu tr doruk ak deneyimlerini yaayabilir
siniz, ancak bu deneyimler gereki deildir, zira genellikle bunlar
kardaki insan btnyle tanyan bir gereklikten ziyade, kendi
fantezileriniz tarafndan yaratlmlardr. Aka ak olmaya veya
b tnyle bir insan sevmekten ok, bir imgeyi veya bir ideali sev
meye meyillisinizdir. Bir i nsann isel zelliklerine veya ruhlarnn
veya ruhsal potansiyellerinin ksa sren parltsna kaplarak, ro
mantizmin altn oyabilecek olan dtaki gereklii grmezden ge
l irsiniz. Akla ilgili geree uymas muhtemel olmayan grleri
nizde o kadar bilinsiz olabilirsiniz ki, srekli gerekle hayali bir
birine kartrr, partnerinizle ilgili kendinizi kandrr ve gemi
deneyimlerden ders almadan, defalarca ayn haralar tekrarlarsnz.
Yine de vermeyi bilen, bakalarn sevebilen ve karlkl derin
paylamn olduu ilikiler kurabilen birisiniz. Buna ramen, sizin
iin almak vermekten daha zor olabilir. Zira ak olma halinden o
kadar ok beslenirsiniz ki, yaadnz bu isel deneyimin yannda
sevdiiniz i nsanla gerek bir temasn nemi ikinci derecede kalr.
Bu nedenle ve genelde alma konusunda rahatsz olduunuz iin, el-

90
de rutulmas zor, ulalmaz ya da ihtiyalarnz karlayamayacak
insanlara ak olursunuz. Ancak biriyle birlikte olduunuz zaman ,
sizi talep eden ayr dnyalarnza dnmeden nce, kendinizi birbi
ri niz iinde kaybedebileceiniz zel bir dnya yaratmaya alrs
nz.
zel ilikilerinizde, toplum iinde sevginizi gsterme konu
sunda ekingen olsanz da, babaa kald nzda son derece sevgi
dolu, hatta belki de fazla nazik ve duygusal biri olursunuz. Ak ha
yatnzla i lgili ie dnklnz, gizli kara sevdalara tutulmaya
eilimli olmanza veya dnyadan her eyin mkemmel olduu cen
net gibi bir yere kama fantezinizi doyuran, ama gerek hayata ge
irilemeyen perde arkas ilikilere girmenize neden olabilir.
O n ikinci evlerinde Vens bulunan insanlar sklkla ak iliki
lerinden kandklar dnemler geirirler. Kendilerini bir bakasn
da kaybetmekten korkarak, duyduk lar youn ihtiyatan utanarak
veya srekli hayal krklndan gelen aclardan olumsuz etkilene
rek yakn balantlardan saknrlar. Yaamlarnda youn ve tketi
ci ak ilikileriyle, tamamen yakn ilikiden uzak kaldklar d
nemler aras nda gidip gelebilirler. Eer bu modeli uyguluyorsanz,
bir partneriniz olmadan geirdiiniz yllarn kendinizi daha etkin
bir biimde sevmeyi rendiiniz ve kendinizi daha tatmin edici
ilikilere hazrladnz yllar olduunu fark edebilirsiniz. Yine de
buradaki tehlike kendi ihtiyalarnz ok uzun sre yadsdnz
dan, ilikilere teslim olduunuzda tekrar youn tutkunluk haline
geri dnebilecek olmanzdr. Yakn ilikiler kendinizle tam anla
myla kar lama aracnz olduu iin, etrafnz derin ve iten pay
lam yaayabileceiniz insanlarla doldurmanz gerekir.
Ak ilikilerinin dnda, on ikinci evdeki Vens'nz karlkl
duygu ve ihtiyalarn ifade edildii arkadalklar veya dier trde pla
tonik ilikiler kurmanza neden olur. Geleneksel anlamda iliki kur
manz salayan sosyal inceliklerden yoksun olabilirsiniz, ama yakn
iliki kurmay mmkn klan, insanlarn i dnyalarn anlama yete
neine sahipsiniz. Bu nedenle ve derin kiisel paylama deer verdi
iniz iin, ilikiye dayal baz ihtiyalarnz karlayabilecek, zengin
letirici ve sevgi dolu ilikiler gelitirme yeteneiniz vardr.

91
Bir dier problemli konu da ilikilerinizde kad ns ynnzle
ilg ili yaadnz karmaadr. Byk olas lkla, kadnlk hakknda
ki grleriniz dzgn bir model oluturmayan bir anne raraf ndan
etkilenmitir. Anneniz ar verici olabilir, ama bunu sizin gerek
ihtiyalarnzn farknda olmadan, bencil bir yaklamla yapm
olabilir veya tamamen sevgi ve bir eyler verme konusunda yetersiz
olabilir ki , siz de bylece erken yalarda sevgi kaynaklarnz bul
mak iin kendi iinize dnm olabilirsiniz. Eer bir kadnsanz,
tm bunlarn bir sonucu olarak, kendi kadn kimliinizle ilgili ak
l kark ve gvensiz olabilirsiniz. Eer heteroseksel bir erkekse
niz, yaamnzn erken dnemleri nde yoksun olduunuz sevgiyi te
lafi etmenin bir yolu olarak, bir kad ndan beklediiniz eyler ko
nusunda gereki olmayan ve ar idealist imgeler tayabi lirsiniz.
On ikinci evinizdeki Vens'nz etkileyen erken ocukluk
dnem i ve ailevi sorunlar anlamak size ok yardmc olabilir. Bel
ki ailenizde sevgi aka ifade edilmemi veya hi yaanmamtr.
Belki de ebeveynleriniz maddi dnyayla ilgili deer yarglarnda,
davranlarnda ve gereki ilikiler kurma konusundaki isteklilik
lerinde anlalmaz tavrlar sergilemilerdir. Kar cinsteki ebevey
niniz muhtemelen asabi biri olduundan -sizi hayal krklna u
ratabilecek d ardaki bir insana tamamen baml olmak yerine
iinizdeki, ideal i mgeler dnyasna dnmeyi setiiniz iin- zel
likle dipal dnem (yaklak 4-5 yalar), sizin iin zor bir dnem
olabilir. Bu seim tinsel ve sanatsal yaamnza katkda bulunur,
ama zl ilikiler kurma kapasitenizi engelleyebilir.
Yine de kendinizi ilikilerde bulursunuz. nsanlarla kiisel ba
lantlar kurmaya ihtiyacnz vardr. Kendi ruhsal yolunuzu takip
edebileceiniz, isel kaynaklarnz deneyimleyip, yaratclnz
ifade edebileceiniz zel bir yaam kurmaya da gereksinim duyar
snz. Sanatsal eitimler kendi yeteneklerinize gven gelitirmeni
ze yardm edebilir, toplumsal beceriler ve incelikleri renmek sos
yallik konusunda yarar getirebilir. Son olarak, kiisel sorunlara y
nelmi bir psikoterapistle efkatli bir ba kurmak yakn ilikilerle
ilgili yaadnz korku ve karmaalar zmenizde yardmc olabi
lir.

92
On kinci Evde Veniis (Boa. Tera zi) mgeleri

gizli sanat kavanozdaki kelebek gizli bahe


sulu boya esir gvercin gzel ryalar
kralienin nedimesi kurbanlk kuzu denizkz
parfm seli elden dme gl su balesi
sahne arkas arkcs hayal lkesinin kraliesi uyuyan gi.izel
gizli gkkua bod rumdaki ieki nilfer iei
kavanozdaki bal gizli dn kutsal gvercin
sualr danss

n l Kij iler: On kinci Evde Veniis

Mia Farrow Claude Debussy Liza Minelli


Barbara Streisand Arrhur Rimbaud Alan Watts
Richard Wagner ]imi Hendrix Julie Andrews
Jane Fonda Grace Kelly George Gershwin

nl Kij iler: On kinci Evde Boa'da Gezegen ler

George Bernard Shaw Orsan Welles O. Henry


Jack Landon Laurence Ol ivier Richard Wagner
Teilhard de Chardin

nlii Kijiler: On kinci Evde Terazi'de Gezegen ler

Ard1ur Rimbaud Ethal Barrymore Dick Martin

On kinci Evde Veniis (Boa, Tera zi)

Hi i.iphesiz ki ilikiler, iinde kendinizi kefettiiniz aynalardr.


- Krish11a1111ri

Kend ini sevmeyi unmma.


- Siiren Kierk:gaard

93
R yalarm ayaklar nn altna serdim;
Nazike yr , nk ryalarm iniyorsun.
- \fi'. B. Yeats

nsan sevmeli, diyorum, ti.im benliinle, ya da yaamal bekaret yeminiyle.


- George Sand

Her zaman seni sevecek birini bulabilirsin, bunu yapan sen olsan bile.
- Thomas Mason

Sana yalvaryorum, oh Tanrm, iimde de gzel olabileyim .


- Socrates

Ak bir oyundur, deil mi?


Sanrm bir boulma oyunu.
- Amy Lowell

Tm isted ii yaayan bir guruydu, ona ilham verecek . . . Onu kendinden ekip
karacak biri .
- R11th Jhabvale

Ve birden kendimden syrldm, bilerek, bilerek.


Yararm yoluyla tu tuan Tanr sevgisinin verdii hislerle ve
ruhuma ve tm damarlarma
akan mutluluun sarholuuyla.
- Loran Htrscott

Eleanor Rigby, dn yaplan kilisede pirinleri roplar,


R ya iinde yaar ti.im yalnz i nsanlar.
- Beatles

Ak, ryalar dnyasnn bir parasn geree dntrme giriimid ir.


- Hen)' David Thorea11

94
Mars (Ko) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Mars genelde fiziksel enerj inin eksiklii
ni hissettiinize ve yorucu almalardan kandnza iaret eder.
Fiziksel olarak aktif olduunuzda ise, yalnz banza uyguladnz
bir egzersiz tarzn, grup aktivirelerine veya rekabete dayal sporla
ra tercih edersiniz. Vcudunuzla rahat olmadnz ve genelde sa
kar olduunuzu hissettiiniz iin, hareketlerinizde bir para uur
suz ve bedensel enerjinizi ynlendirmek ve kontrol etmekle ilgili
kapasiteniz konusunda g vensiz olabilirsiniz. Bazen sanki ayanz
srekli fren pedalnn stnde yayor ve bir trl h zlanamyor
mu gibi hissedersiniz; dier zamanlarda ise, nasl fren yapacan
z veya hznz nasl keseceinizi bilemezsiniz.
Vcudunuzla ilgili gvensizliiniz, mekanik aletlerle ilgili ra
hats zla kadar uzanr. Zayf fiziksel snrlara sahip olduunuz ka
dar, etrafnzdaki makineler ve mororlu aralar araclyla da ken
di psikoloj ik durumunuzu deneyimlersiniz. rnein gururunuz k
rldnda, yani havanz sndnde, arabanzn lastii patlayabi
lir. fkenizi boaltmaya ihtiya duyduunuzda, arabanzn egzos
sistemi bozulabilir ve egzos borusunun susturucusu grlt yapa
rak fkenizi sizin adnza dile getirebilir. Mars'n bu pozisyonu ba
arlar , kanamalar, iltihaplanmalar, yanklar, ate ve yksek tan
siyon gibi fiziksel problemlerle ilintili duygusal karmaalara da ia
ret edebilir. Dikkatsiz hareketler de kazalara ak olmanza neden
olabilir.
On ikinci evinizdeki Mars, sizi zorlayc aktivirelere veya s
rekli enerj iniz iin bir k kaps salayan kiisel projeler retme
ye ynlendirebilecek, devaml bir isel heyecan ve huzursuzluk ha
linde yaadnz gsterir. Sakin durmakta zorlandnz iin ken
dinizi srekli megul edersiniz, ancak d dnyada kendinizi orta
ya koymaktan korktuunuz iin, kendinizi yalnz yaplan veya sah
ne arkas nda kalan akrivitelerle oyalayabilirsiniz.
B u pozisyon Mars ii n, sizde evk uyandran akrivireleri hare
kete geirebildiiniz srece, ziyadesiyle kendini morive erme ve
kendini ynlendirme yetenei veren bir pozisyondur. Sklkla, ma-

95
cera ve baarya ulama hakkndaki grkemli hayallerinizce uyar
larak, tutkunuz geene kadar yeni bir ilgi alanna kendinizi tama
men adar, daha sonra baka bir proje aramaya koyulursunuz. Bir e
yi abartl bir ekilde yapmak ile batan savmak arasnda gidip ge
lerek, hayatla ilgiyi kestiiniz uzun dnem ler ve zlem duyduu
nuz balant ve heyecan hallerini yaayamadnz dndnz
zaman aralklar yaarsnz.
Tutku ve enerj inizle temas ta olmad nz hissettiiniz oranda,
kendi istek ve arzularnz ok fazla bastrp saklamaktan strap e
ker, ayn zamanda "Ben yapamam"la balayan kendi kendinize
olumsuz konumalarla ifade edi len gszlk ve yetersizlik duygu
sunun drdrn dinlersiniz. Hatta, daha bir eyi denemeden nce
baarsz olduunuzu hissederek, sizi tatmin edebilecek deneyim
lerle ilgili arzularnz dizginlersiniz. Karlanmam istekleriniz
den kaynaklanan bkknlklarn zla ba etme konusunda zorland
nzdan, isteyip hayal krklna uramaktansa istememeyi tercih
edersiniz. Yine de ezamanl olarak, gerek istekleriniz ve ihtiya
larnz n yerine koyduunuz ve kanlmaz olarak sizi doyurmaktan
uzak olan arzularla kuat lrsnz.
B ilinsiz olarak, arzularnz yaamak, ifade etmek ve doyur
makla ilgili derin isel tabular n etkisinde kalabilirsi niz. htiyala
rnz salkl ynelimlerle kar lama konusunu, kolayca bencillik
le veya ben-merkezcilikle kartrabilirsiniz. Kendi karnza hare
ket etmekteki zorluunuzdan dolay , her zaman yaamnzn so
rumluluunu ele alabilecek gibi h issetmezsiniz. Kendinizi uygun
bir ekilde ortaya koyamamanzn bir sonucu olarak, kendinizi a
resiz hisseder ve aldatldnz durumlar kendinize ekersiniz. Ay
n zamanda dier i nsanlarn , gnlszlkten veya yapamadnz
iin, istediiniz eyleri sizin yerinize yapmalarn bekleyebilirsiniz.
On ikinci evinizdeki Mars, bazen saldr , iddet ve tecavz ka
buslaryla kendini ifade eden yayg n korkular retmeye meyillidir.
Drtlerinizden, kontrolnz kaybetmekten, kendinizin ve dier
insanlarn hiddetinden, cinsellikten ya da cinsel yeterliliinizin ol
madndan korkabilirsiniz; bunlarla birlikte, vahi hayvanlardan,
ateten, otomobillerden veya dier motorlu aralardan ve mekanik

96
eyalardan da rkebilirsiniz.
Genellikle dardaki dnyada riske girmekten korksanz da,
isel dnyann cesur bir kaifi.sinizdir. sel eytanlarnzla amansz
ca yzleirsiniz, ru hunuzun derinliklerinin dibine inmeye alrs
nz,. duygusal mcadelede geliirsiniz. Bakalarnn ruhlarn de
rinlemesine inceleme konusunda usta olduunuz iin, atmalar
nn kaynaklarn ortaya karmalarnda insanlara yardmc olma ko
nusunda doutan gelen bir yeteneiniz vardr. B u yzden ve ge
miteki gnahlarn kefaretini deme arzusu nedeniyle ve de ig
dsel bir hizmet ynelimiyle, psikoloj ik becerilerinizi kullanabile
ceiniz sosyal bir hizmet kariyerine ynelebilirsiniz.
B yk olaslkla, fke ve cinsellik hakkndaki sorunlarla bir ya
am boyu sren mcadeleniz sayesinde, psikoloj ik alanlar sizin zel
ilgi alannz haline gelmitir. Kendi isteklerinizin farknda olmad
nz ve kendinizi etkin bir eki lde ortaya koyamadnz iin, ken
di arzularnzn neler olduunu, bu konularda hayal krklna u
rayana veya haklarnzn inendiini h issedene kadar fark edemez
siniz; bundan sonra tepkilerinizde ve savunma biiminizde ar bir
fkeye kaplrsnz. fkeyle ilgili deneyimleyebileceiniz dier
modeller yledir: karmaadan uzak durmak , kendinize ynelttii
niz fke korkusu, paranoya (genelde kendini zde kabul etmediiniz
fkeni n bir . yansmas olarak), pasif-agresif davranlar, fkeli ol
mak yeri ne incinmi hissetmek, ertelenmi fke reaksiyonlar, ge
miten gelen zlmemi bir fkeyle sonulanan ar iddet reak
siyonlar , bakalar yerine kendinize evrilen fke, fkenin dolayl
bir ekilde ifade edilmesi ve fkenizin, agresif yannz tetikleyen
insanlar yerine, size ba etmesi daha gvenl gelen yanl insanlara
veya durumlara yanstlmas.
fkenizi onun kt ve/veya ykc bir ey olduu hakkndaki
derini.ere kk salm inancnz yznden bastrrsnz, ama er ge
dolayl veya uygunsuz bir ekilde aa vurursunuz. birlii ve
uyum iinde yaamay arzu ettiiniz iin ve tinsel deerlerinizden
dolay, bakalarn inci tmekten ekinirsiniz. Genelli kle sizin iin
nemli olan bir ilikiyi sarsma ve belki de kaybetme riskine gir
mektense, kendinize i karartc mesaj lar gndererek veya kendini-

97
zi savunmaya ynelik tavrlara girerek, kendi kendinizi incitmeyi
tercih edersiniz. Ama yine de hrslanr ve hncn karmak istersi
niz. Bu ynnz kabul etmeye ekinseniz de, sizi inciten insanla
rn sizin bir davrannz veya kendi ansszlklar sonucunda kv
randklarn grmekten tuhaf bir zevk alrs nz. Bazen bakalarn
incitebileceiniz gereini kabul etmeniz, bilinsiz ve ykc deil,
yapc ve bilinli olarak kendi nizi ortaya koyduunuz arzu ve kz
gnlklarn zla rahat olmay renmeniz gerekir.
On ikinci evinizdeki Mars cinselliiniz ve cazibenizle ilgili in
cinmeye ak olduunuzu gsterir. Sizin iin seks fiziksel bir dene
yimden ok, duygusal bir deneyimdir. Cinselliin ehvetli, hayvan
s boyutlarndan rahatsz olduunuzdan ve bedeni aan ci nsellie
yetenekli olduunuzdan, vcudunuzla olduu kadar ruhunuzla da
sevimeye alrsnz. Seksi tinsellerirmeye meyillisinizdir ve sev
diiniz, gvendiiniz bir partnere teslim olmanz salayacak en
st seviyede cinsel deneyimlere zlem duyarsnz.
Cinsel partnerinize teslim olmak ve tam bir karlk vermek
konusunda yetenekli olsanz da, giriken bir rolde olmak veya cin
sel olarak istediinizi almaya almak konusunda ekingenleebi
lirsiniz. ocuk yalarda oluan kendini ortaya koyma konusundaki
tabular, te yandan cinsel bir varlk olma hakknz, zerinizde erki
yaratr. ocuklukta ve ergenlikte yaanan cinsel travmalar cinsel
deneyimler ve cinsel bir partner olarak yeterliliiniz konusunda
sululuk, uran ve korku gibi duygular yaratm olabilir. Ayrca
seksle ilgili you n heyecan ve istek yaratan deneyimlere kar bir il
gi de dourmu olabilir. B u etkiler cinsellikle i lgili dmeyi bir
ak/bir kapal tutmak gibi bir davran modeline yol aabi lir; uzun
bir sre bekarlk yemini altnda yaadnz, sonra cinsellie ar
baml olduunuz dnemler birbirini rakip eder. Bir bakasna
kendi cinsel arzu ve korkularn zla harmanlanm karmaanz gs
termekten korktuunuz iin, cinsel temasta bulunarak savunmasz
yannz tehlikeye sokmaktansa, cinsel arzularnz mastrbasyon ya
da fantezilerle gidermeye alabilirsiniz.
Mars' n bu konumu, partnerinizle cinsel olduu kadar ruhsal
olarak da birlemeye ve cinsel remasran sonra ayr lma konusunda

98
duygusa l olarak zorlanmaya neden olur. Cinsel bir ilikiye balad
nzda, deneyiminizi gereki bir biimde yaama gcnz kst
layan bilind romantik fanteziler silsilesine kayabilirsi niz. Dier
insanlarn d zelliklerinden ok isel nitelikleri sizi tahrik ettii
iin, farknda olmadan yaamnzn erken dnemleri nde deneyim
lediiniz ayn duygular ve karmaalar ruhsal olarak tetikleyen
partnerlere ekilirsiniz. Gizli sevdalar veya perde arkas yaanan
iliki ler araclyla gemiin deneyimlerini yeniden canlandrma
nz salayan korumac hayallerinizi srdrrsnz. Bu tr canlan
drmalarda gerekte istediiniz eyi sabote eden korku ve sululuk
duygusuna izin vermekten saknmanz gerekir. Prensi seven ve is
teyen , ama onu kuleye hapseden cadya prensin her gece gizlice ku
leye t rmandn azndan kararak onunla birlikte kama ihti
malini sabote eden Rapunzel'i dnn.
Cinsel kim lii niz, davranlar nz gibi on ikinci evdeki
Mars'tan etkilenir. Olaslkla, erken ocukluk dneminde kendini
ze bilinsizce l olarak aldnz diilik ve erkeklik kavramlarn
dan etkilenmisinizdir. Eer kadnsanz, sizi yneten ve ilikilerini
zi kolayca kontrol eden gl isel erkeksi otoritenin fark nda ol
duunuz ii n, kendi diiliinizden korkarsnz; erkeklere baskn
olma kapasitenizden -kadns olmak konusu nda baarsz olmaktan
ve sevdiiniz ve arzulad nz i nsanlar y ldrmakran- rkersiniz.
Erkekseniz, erkekliin geleneksel imgelerine uygun bir ekilde ya
ayamadnz iin ac ekersiniz; bir erkek olarak yeterliliiniz
den, cazibenizden ve gcnzden phe duyarsnz. ster erkek
olun ister kadn, diilik ve erkeklikle ilgili imgelerinizi yeniden
dzenlemeniz ve hem aktif/etkileyen hem de pasif/etkilenen ynle
ri nize sayg duymanz gerekir.
Atlgan ve cinsel ynnzle temas hali nde olmadnz srece,
bu enerj i leri sizin adnza stlenen olaylar , insanlar yaamnza e
kersiniz. inizdeki zalimden korktuunuz iin, kendi 'ktl
nz' dar yanstr, bakalar tarafndan eziyet edi ldiinizi hisse
dersiniz. liki lerinizde bakalarndan bir eyler istemekten veya
onlara yk olmaktan eki nerek, Mars'n youn istek ieren enerj i
sine kar savarsnz. E le geirilmekten veya bozguna uramaktan

99
korkarak, i dnyanza izinsiz girilerden kendiniz_i korumak iin
stnde "girilmez" yazan bir levha tarsnz. atmalardan rk
menize ramen, yine de izinsiz giri yapan ve isel snanzn ya
ralanmaya ak yan na ok yaklaan insanlara kar tm gcnzle
savarsnz.
Tm bu atmalarn kkleri ocuklukta yarar. "Glmse" ,
"Hanm ol" veya srekli tekrarlanan "Yapma" ile balayan cmle
ler "Bencil olma" , "Kendine dokunma" ve "fkeyle davranma" gi
bi ebeveyn mesaj lar , salkl Mars enerj isini bastrmanza neden
olmutur. Yaamnzn erken dnemlerinde, yeni kefettiiniz gi
riken ynnzden keyif almak yeri ne, igdlerinizden ve zerk
bir ekilde hareket edebilme drtlerinizden utanm olabilirsiniz.
Arzularnzn, isteklerinizin ve kendi kendinize hareket edebilme
yeteneinizin ifadeleri ebeveynleriniz taraf ndan yle engellenmi
tir ki, sessizce boyun emeyi ve kendinizi ortaya koyma drrleri
nizi bastrmay renmisinizdir. Ancak bilinsizce, ebeveynlerini
zin davrann "Benim var olmaya hakkm yok" gibi , ac veren bir
anlama dnrrmsnzdr.
Drtler, arzular ve hareketlere kar gelen uyarlar, yine fkey
le balantldr. Daha bebekliinizden beri saldrgan ve can yakan
enerj iniz ebeveynleriniz iin bir tehdit oluturduundan, sizi taat
edecek bir hale getirecek ekilde korkuturlar. Ebeveynleriniz ister
atmadan kansnlar, ister Mars enerj isinin sadece en irkin ve en
ykc zelliklerini ifade etsinler, kendini yapc bir ekilde ortaya
koyma ve fkeyi gsterme konusunda iyi bir model oluturmakta
baarsz olmulardr; bu yzden siz de kendi saldrganlnz diz
ginlemeyi ve ailenize sadece kurnazca ve dolayl yollardan kar k
may renmisinizdir. Ancak, bununla birlikte dile dklmeyen
kin ve hiddet duygularnz iin bir depo ina etmisinizdir.
Son olarak, cinsellikle ilgili atmalarn kaynaklar yaamn
erken dnemlerinde yatar. B yk olaslkla cinsellikle ilgi li isten
meyen, ama cezbedici cinsel uyarlarla birlemi olan kafa kartr
c bir yarglar harmanna veya bir ebeveyninizin veya akrabanzn
zorlamalarna maruz kalm olabilirsi niz. Erken yataki cinsel trav
malar ve arzularnzla ilgili bilinli veya bilinsiz sululuk hissi ,

1 00
seks hakk ndaki hassasiyetinize ve bazen ci nsel konularla ilgili de
neyimlediiniz (genelde yznz de kzartan) utan ve aalan
ma duygusuna katkda bulunur.
On ikinci evdeki Mars sorun yaratan bir konumda olsa da, en
ok kriz zamanlar nda iinize yarayan engin bir psikoloj ik bavuru
kaynana sahip olduunuzu gsterir. Mcadele gc gelitirirsi
niz; her eye batan balama konusunda olaanst bir yetenee sa
hipsinizdir; kendi kendinizi motive edebilir ve yaratc dncele
rinizi eyleme dntrebilirsiniz.
Mars'nz on ikinci evin z savunmac zincirleri nden kurtara
bilmek iin, bedeninizle daha salkl bir ilikiye ihtiyacnz vardr.
Yoga, karate, rolfing ve fiziksel terapi saldrgan, cinsel ve fiziksel
enerj inizi deneyimlemenizi ve onlarla uzlamanz salayabilir.
zellikle (canl varlklarla evresi arasndaki enerj i dnmlerini
inceleyen) biyoenerj ik almalar uyarmlara tolerans gsterme, ak
siliklerle ba erme ve enerj inizi salam bir :emele oturtma konula
rnda kapasitenizi arttrmanza yardmc olabilir.
Ayn zamanda bencillik, kendiniz ortaya koyma ve cinsellikle
ilgili inan sisteminizi gzden geirmek de faydaldr. Bylece,
kendi arzularnz yaayarak ve ifade ederek, ci nsel kimliinizi ve
davranlarnz onaylayarak kendi adnza hareket erme konusunda
daha rahat olursunuz. Kendine gven oluturma almalar ve bu
nunla birlikte cinsel ve saldrgan duygu ve istekleri deneyimleme
ve ifade ermekte yardmc olabilecek psikoterapi yntemleri yarar
ldr. Kendi arzular nzla daha rahat olduka, ne istediinizi fark
ettike ve kendinizi gsterme konusunda gven kazandka, size
daha gl, daha honut ve daha canl hissettiren Mars enerjinizin
hakkn vereceksiniz.

On kinci Evde .i\!Iars (Ko) mgeleri

baraklkrnki rimsah siste araba srmek slak ki bri r


kilidi dolapraki dinamir gml sava balras ka arabas
gerilla sava maaradaki yangn su iindeki gaz pedal
ruhun spor salonu hal seferi koruma grevlisi

101
yeral t patlamas ryalar lkesinin mhendisi hastane cerrah
sava sanatlar kutsal sava direni savas
yasak ate s rcye karan yolcu ddkl tencere
buz pateni buharl banyo motorlu kayk
scak su su sporlar

nlii Ki1 iler: On kinci Evde \iars

Wal r Whi tman lgor Srravinsky Vincenc Van Gogh


Cat Stevens Eleanor Roosevelc Mary Tyler Moore
John Lennon James Hoffa Rollo May

B rooke Shields Paul Gauguin Neil Armscrong

nlii Kijiler: On kinci Evde Ko'ta Gezegenler

Liza Minelli Kralie Viccoria Saral Bernhard r


Isadora Duncan Pancho Gonzalez Johannes B rahms

On kinci Evde Mars (Ko)

Asla isel olmayan bir sava yoktur; iimde savaa neden olan her neyse onu
yenene kadar arpmaya devam etmeliyim.
- Mariamze Moore

Eer uzak tutabilseydin ruhunu/ Kirli grnt veya seslerden,/


Yeralrndaki yuvasna giden/ Yumuack bir kstebek gibi yaardn.
- Elinor \'(ly /ie

Kafatasmn iinde bir vuruun sesi var/ Duvara vuran bir eyin /
Sonsuz, sessiz haykr/ Ve alyor, "Beni dar kartn" diye.
- Ogden Nash

Herkes kzgn olabilir -bu kolaydr, ama doru insana, doru lde, doru
zamanda, doru amala ve doru biimde kzmak- ite bu kolay deild ir.
- A risto

1 02
Derinden yaralanm bir insan fazla kzamayacak kadar ok ac hisseder.
- Geo<!,e Eliot

Ben hem yaraym, hem bak!


Hem mazlum, hem zalim.
- Charles Ba11delaire

Dmanla karlatk ve grdk ki o biziz.


- Pogo. \"(/aft Kelly

Gecenin iine gizlenmi keder hep oradadr,


rpenen terler, bizi bir krba gibi uyandrr,
fke akla geld iinde kendi felaketini yaratr.
imizde henz stesinden gelemediiz o ey nedir?
- Alay Sarton

Arzu. Arzu. Kefed ilmemi uzayda aa kan/ Nebula,


Kalbin d a vurur byk a:larn /Yalnzlkta.
- Adrianne Rich

imdiye dek her ey sakind i, ama imdi yerinden kalkar


inde duran ve unuml mu dmanlar
Tmkuyla ynetilen bir devrim ordusu, balarnda krmz bereler
imdi kim, batan baa kuatlm zavall kasabada,
Hizaya sokru onlarn dank dizililerini ve sesini bastrd Vicdan'n . . . .
Ve hapsed ilmi her serseri arzu
lgnca dar frlad ve kalbini mrururdu.
-JanteS Laver

1 03
Jpiter (Yay) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Jpiter sizin isel bir kaif, psikoloj ik ve
t insel dnyann zenginliklerini takdir eden biri olduunuzu ileri
srer. sel yaamn ve isel kaynaklarnzn deerine olan bitmez
tkenmez inancnz sizi besler, hatta muduluunuza katkda bulu
nan ve kiisel geliiminizi kolaylatran bir ruhsal rehber tarafndan
korunduunuzu bile hissedebilirsiniz. sel geliim iin urat
nz ve srekli her deneyiminizde bir anlam ve ama aradnz iin,
byk bir bilgelii ve d dnyann erik kurallarndan daha fazla
gvendiiniz keskin sezgi lerle uyum iinde olma yereneini bar n
drmanz olasdr.
' Kendi murluluunun pei nden girme' dsturuyla harekete ge
erek, isel yolculuk konusunda geliir, ama kend i nizin dndaki
dnyaya gven olururamayabilirsiniz. Hayallerinizin ve imgeleri
nizin bolluu sizi genilerirken, ram rersine el stnde tuttu u nuz
deerlere i ribar ermeyen bir ropluma uyum salamak sz konusu
olduunda kendinizi ksrlanm hissedersiniz. Bunun sonucunda
i ve d benliklerinizi birbirinden ayrabilirsiniz. Zi ra, yaamn bu
iki yn arasnda nasl bir kpr kuracan z bi lmediinizden, d
a doru gelimek konusunda rereddrl olursunuz. Ayn ekilde,
isel kaynaklarnzdan cmerte verirsiniz, ancak bunlar sizin iin
nemli olmayan ve i yaamnzla zdelemenize tehdit oluturan
dsal veya maddi payla mlar olmayabilir.
On ikinci evinizdeki Jpiter kiisel deneyimlerinizle ilintili
felsefi ve dini inanlardan olduka fazla erki lendiinize, ancak ge
mite zorla benimserririlmi olabilec.e k rgrl felsefi ve dini sis
temlere inanmadnza iarer eder. yaamnz roplum tarafndan
destek almad iin, inanlarnz hakknda olduu kadar, sizi d
ntren ruhsal uyanlar ve akn deneyimlerle i lgili de korumac
harca kerum olmay erken yalarda renirsi niz.
nanlarnzla balanrl hassasiyetiniz ve dikkarli liiniz , size
hem yardm edebilir, hem de engel olururabilir. Bir yandan iiniz
de size g veren bir inanc muhafaza ederken, te yandan varsa
ymlar nz ve fikirlerinizi gereklik resrine rabj rucmadnz iin,

1 04
veri mli bir ekilde yaamanz engelleyen arpk bir inan sistemi
ni devreye sokabi lirsiniz. Farknda olmadan inanlarnz gerek
likle kartrr ve deneyimleriniz hakkndak i objektifliinizi yitire
bilirsiniz; ayn zamanda, kendi dnce biiminizin rek geerli yol
olduunu varsayarak, sabit ve dogmatik bir bak asna sahip ola
bilir, kendi kimliinizi korumak adna dncelerinize inatla ruru
nabilirsiniz.
sel bir sna muhafaza ermenin gecirdii bir baka sonu
sa salam temellere dayanmayan ve tatm in. edilmesi mmkn ol
mayan beklentiler ve umutlar tamakla, umur etmeyi reddeden ve
hayal krkl ndan korkan, karamsar bir gr as na tutunma
aras nda gidip gelmelerdir. J pirer'e zg enerjinizi deneyimler
ken , gereki snrlarla i lgili hibir saduyuya sahip olmayabilirsi
niz: Jpirer'e zg taknlnz her yne geniler ve imkanlarn s
nrsz olduuna inanr. Kan lmaz olarak hayal krklklar meyda
na gelir; bundan sonra iinize ekilir ve aradnz eyi darda bu
lamayacanza kendinizi inandrrsnz. Bu model ayn zamanda,
d dnyann sizin mutluluunuzu destekleyemeyecei ve d yaa
mnzda mutluluu beklememeniz gerekri,. ine dair derinlere kk
salm varsaymlarnzn bir sonucudur.
Dnzdaki dnyada kusur bulma ve mutluluk kapasitenizi
bask altna alma eiliminizin kkleri ocukluk deneyimleri nizde
yarar. Heves, iyimserlik, coku ve dier gelitiren, takn J piter
ifadeleri byk olaslkla yaamn gerirdi pek ok dlden vaz
gemi ve kendilerinin ulaamadklarna ocuklarnn eritiini
grmeye dayanamayan ebeveynleriniz tarafndan tevik edilmemi
tir. Jpirer' iniz anne karnnda keyifli bir deneyim yaadnza ve
domaya hevesli olduunuza iaret ermesine ramen, yaamnzn
erken dnemlerinde anne karnnn dndaki dnyann gvenilir
olmadn renmi olabilirsiniz. Belki ebeveynleri niz srekli sz
ler veriyorlar, ama asla szlerini tutmuyorlard . Bu yzden, asla ye
rine getirilemeyecek umutlara ve amalara balanma konusunda
kukulu biri oldunuz.
On ikinci evinizdeki Jpiter, kendi inanlar nz ve hedefleriniz
olmasna, harta aile iinde kendi ad nza dnmenize izin veri lme-

1 05
diini de gsterebilir. Ebeveynleriniz (ie yanstt nz) kendi dn
ya grlerini size zorla kabul errirdikleri ve sizi kendilerinin bir
uzants saydklar iin, errafnzdaki dnyayla i lgili alglarnza ve
fikirlerinize gvenmemeyi renmi olabilirsiniz. Okul yllarnda
yaadnz kendi inanlarnz ortaya koymakla ilgili travmalar da
kendi iinize eki lmenizde ve kimsenin ihlal edemeyecei kiisel
bir s nak yararmanzda etkili olmurur.
sel i nzivan n bir dier tezahr ise, erken yalarda gelitirmi
olabileceiniz duygular nz ve davranlar nz dramatize etme
eiliminizdir. znel grleriniz nesnel dnyadan nce geldii iin
deneyimlerinizle i lgili perspektifi karabilirsiniz. Dnyan n ama
lar nz engellemesini beklercesine, muazzam hayalgcnzle
abarttnz en kk hayal krkl na kar bile sert tepkiler ve
rirsi niz. Sonu olarak, isel geliiminizi destekleyen deneyimlere
rahat bir ekilde ularken, dardaki deneyimlere uzanma, i ve
d yaamlarnz aras nda bir kpr oluturma konusunda ekingen
davranrsnz.
Sklkla, belki agzllnzden, snr tanmazlnzdan,
tembelliinizden, zevk dknl nzden veya d engeller kalk
tnda kendinizi fazla abartmaktan ya da fazla amaktan korktu
unuz iin, oluturma ansnz olan tatmin duygusundan kendini
zi mahrum edersiniz. Mutlu olmak, servet veya bolluk sahibi ol
mak, kendinizi gelimeye ve amaya olanak salamak ebeveynleri
nizden zmsediiniz ilkelerle atr ve sizi korkutur. Kimliini
zi gelitirmek iin , bolluu tamamen onlardan farkl tanmlam
olabilirsiniz, ama bunu yapmak kendiniz iin btnyle refah iin
de bir yaam yaratma kapasitenizi snrlam olabilir.
Genellikle, isel kefe zaman nz olduunda kendinizi bolluk
iinde hissedersiniz. Yalnzlk sizin iin bolukla eanlaml deil
dir; okuyarak, alarak, geleceinizi planlayarak veya kendinizi
dncelerinize ve hayallerinize kaptrarak pek ok zel saat gei
rebilirsiniz. Kiisel geliim ihtiyalarnza uyan bir mfredat bul
madnz srece kendinizi eiterek, lisans ve lisansst dereceleri
alma konusunu nemsemeyebilirsiniz; ayn ekilde, ruhunuzla ili
kinizi gelitiren ve gnlk yaamn taleplerinden kamak iin bir

1 06
s nak hazrlayan yerlerin haricinde yolculuklara kmaktan eki
nebi lirsiniz. kaynaklar nzla temasa gemek ve iinize ektiiniz
ama kolayca ileme tabi turulamayan ok saydaki uyarmlar zm
seyebilmek iin tek banza zaman geirmeye ihtiya duyarsnz.
J piter' iniz ayn zamanda varlnzdan ilham alan , size destek
veren ve size gvenlerini dile getiren dier insanlarca da farkedilen,
kendi iinde huzur bulma yeteneine iaret eder. Arkada canls ve
cmert bir insan gibi grnmeseniz de, ii nizdeki iyiliin derin
kelerinden bir eyler verirsiniz ve zellikle insanlarn ihtiyalar
na duyarl olursunuz. Bu yzden, yaama derinden yaklamnzn
insanlar n karmaalarn amalarnda yardm edebilecei bir sosyal
hizmet alannda profesyonel veya gnll olarak alabilirsiniz.
Doal bir ruh kaifi olduunuz ve kendi psikolojik srecinizle ve
davranlarnzla yzleebilme ve anlama becerisi tadnz iin,
sizin gibi isel yolculuklarn peine dm dier insanlara yete
nekli bir rehber olmanz mmkndr.
On ikinci evinizdeki J piter sizi snrlayan ve arzuladnz
mutluluu ve bolluu bulmanz engelleyen gemiten kalma var
say mlar ve beklentileri gzden geirmenin size yarar salayabi le
ceini gsterir. Kendinizi mutlu etmeye izin verebilir misiniz? Ya
(gizlice) istediklerinize sahip olmaya? Yeteneklerinizi dnya stn
de kullanmak ve bu ekilde kendinizi zenginletirmek ad na, i ve
d benl ikleriniz arasnda bir kpr kurmaya? Kendinizi gelitirip,
isel kaifinizi mutlu edecek ve toplum iinde baary deneyimle
menizi salayacak ekilde kendinizi hedefleri nize adayabilir misi
niz? Daha fazla renme aray, kavrama veya idrak salayc,
inan ve varsaymlar inceleyen psikoterapiler veya isel bilgelii
ne alan, psikosentez gibi ruhsal terapi ler sizin iin yararl olabilir.
Ayn ekilde, benzer araylara ynelmi ve benzer deerleri payla
an insanlarla oluturduunuz topluluklarla yaayacanz dene
yimler de faydaldr.

On kinci Evde]iip iter ( Yayj mgeleri


yasak yolculu k isel teleskop deniz ua
gizli filozof astral seyahat su gsters

1 07
srgn peygamber medirasyondaki vaiz kursal diploma
sual r kaifi gemide eirim gezisi koruyucu melek
imkansz hayal sisteki oku sularn ykselmesi(med)
i blgelerin kaifi gizli profesr seyir subay

n lii Ki; iler: On kinci Evde jitp iter

Immanuel Kant Buzz Al<lrin Lord Byron


Johannes B rahms Paul Cezanne Vincenr Van Gogh
Henry M iller Alan Leo Hans Chrisrian Andersen
E mi le Zola Ramm Dass

n lii Ki; iler: On kinci Evde Yay'da Gezegen ler

]imi Hendrix Caroli ne Kennedy Henry Mancini


Papa 1. John Paul Alan Alda E rhel Warers

On kinci Evde}iip iter ( Yay)

En uzun yolculuk ieri ,


Varln kaynana yaplan yolculuktur.
- Dcg Hm11111dl:rkj"fd

Kendi dinini kend in yaratmak zorundasn ve sadece kendi kendi ne yaratt n


b u inancn sana faydas olacaktr.
- Mark R11theford

Ruhum iin byk pencereler ayacam.


- A ngelc i\forga11

Ryalarn sevdi ve onlara kendini adad.


- Col:tle

Ben kendi kendimin evreniyim. Ben kendimin profesrym.


- Sy/tia Ashton-W0rner

1 08
Yaad n ac, farkndaln iinde rucan kabuun krldr.
- Halil Cihra11

Bir zamanlar seni elendiren / Canl bir anlayl ruh


Yeniden gelecek.
Sakin ol . Bekle.
- Theodore Roetbke

Byl bir yalnzln ortasndaki keyifle gelien bir adamd .


- Hen)' A . Aforray

Yksek benliine duyduun zlemde erdemlerin yarar, ve bu zlem cm hc


relerindedir.
- Halil Cibran

Tm gerekleri elimde cucsaydm, onlar insanlara amakcan saknrdm.


- Bernard de Fotenelle

Gerek bizim iimizdedi r, d ardaki eylerden


Hibir mdaheleyi kabul ermez . . . .
Hepimizde, gerein tm canllyla durd uu
ok derin bir merkez vard r.
- Robert Bromig

1 09
Satrn (Olak) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Satrn i yaamnz kontrol ve organize
ettiinizi ve bylece karmak duygulara boulmadnz ileri s
rer. sel aknza teslim olmaktan ve sizi cehdic eden korkular de
neyimlemekcen rktnz iin, duygularnz , bilincinizden
uzaklatrarak ve programl ilerinize ve akcivicelerinize dalarak,
disiplin altna alrsnz. Ocokoncrolnz yaam nz idare ermekte
ve krizlerle ba etmekte size yardmc olsa da, ayn zamanda sizi s
nrlar. Ruhunuzun derinlerdeki alanlar ile temas edemediinizi
hissederek, sizi besleyen duygulara, imgelere, rya ve fantezilere
ulam yolunuzu kapatrsnz. inizde donmu halde duran bir de
nizin veya gevemen izi engelleyen isel kat ln acs ve sk nts
n deneyimlemediiniz srece, bakalarndan bir eyler . alamazs n z
veya etrafnzdaki insanlarla gerek bir balant kuramazsnz.
yaamnzdan korkarsnz. Byle olmas anlalr bir eydir,
zira derinlere yerlemi korkular barndrr, cesaretsizlik ve aresiz
lik duygularna kar mcadele edersiniz. Yalnzlktan, bunalmak
tan, tuzaa dmekten, yalanmaktan, reddedilmekten, ayrlmak
tan veya terk edilmekten korkarsnz. Size isel bir yaplanma duy
gusu veren ve erkin bir ekilde ilerinizi yapmanza katkda bulu
nan iinizdeki buzu eritmekten korkarsnz. Kendinize ve dnyaya
inan ve gvenden yoksun olduunuz iin, darya kar uyumlu
ve esnek grnseniz de kendi nize ve gelitirmi olduunuz gven
lik kaynaklarna sk skya cucunursunuz. Aslnda yksek oranda
kendi ne yeterlilik ve isel g sergilersiniz, ancak kendi savunma
szlnz ve ihtiyalarnz gidermek ve tatmin ermek yerine red
detmenizden kaynaklanan bu tr bir g kolayca yklmaya ak
olabilir.
Erken yalarda sevgi yoksunluu i le ba edebilmek iin, tehdit
edici duygular ve ihtiyalar dengenizi bozmamas adna uzak tut
manz salayan g l bir savunma sistem i gelitirmisinizdir.
Ama genelde kendinizi reddedilmi ve yetersiz hissettiinizden,
zgveniniz krlgandr ve kend inden phe erme, aalk duygu
su, deersizlik ve sululuk duygular tarafndan kolayca sarsld-

1 10
nz anlarsnz. Kendinize kar insafsz davranarak ve kendi snr
larnz kabul edemeyerek, kendiniz iin oluturduunuz standart
lara uygun bir ekilde yaamadnzda, hatalarnza hogr gs
termekte ve bir birey olarak deerinizi onaylamakta zorlanrsnz.
Yalnzlk size zor gelebilir, zira kii leraras ilikilerin uyarmla
r olmadnda kendi korkular nzla ve olumsuzluklarnzla kar
larsnz. Bu yzden gerekli olan , ama ayn zamanda sizi besle
yecek ve tamamlayacak d uyarmlardan mahrum eden, ieriye e
kililere kar savarsnz. Ancak, bir kez yalnz kalmaya kar di
rencinizi atnz m, zellikle de sizi cezbeden kiisel bir projeye ve
ya iinizle ilgili bir alana odaklandnzda, kendinize arkadalk
etmekten keyif alabilirsiniz. On ikinci evdeki bir Satrn tek ba
nza alma ve kendinizi adadnz ileri sonuna kadar gtrebil
me kapasitesi verir.
On ikinci evdeki Satrn 'n psikolojik etkilerinden biri de,
ayaklar yere basmayan hayallerle, gerekliin karamsarl aras n
da bocalamalardr. Satrn s izi ynettii zaman, ne hayal kurmaya
veya mutluluu umur etmeye, ne de d ardaki d nyada baarya
ulama kapasitenize inanmaya cesaret edersiniz. Bak anz kas
vetlidir ve kamak istediiniz depresif duygular aa kartr. So
nu olarak, tm Satrn 'e zg sesleri kapatabilirsiniz. Sadece kor
ku, karamsarlk ve zgvensizlii deil, ayn zamanda iinizdeki ve
etrafnzdaki snrlamalar grmenize, kabul etmenize ve zihninizi
altrmanza yardm edebi lecek olan, bilge ve uyarc gereklik il
kelerini de engellersiniz. Hayal kurmaya cesaret etti i nizde, Sa
trn'n temsil ettii temeller olmadan hayal kurarsnz; hayalleri
niz gereklemediinde ise, gerekleebilecek hayaller retmeyi ve
onlarn peine dmeyi renmekten ziyade, yeniden bir eyler is
temekten ve hayal etmekten ekinirsiniz. Gereklikle yzlemek
size zor gelir, nk gereklie baktnz lensleriniz size amalar
nz somut bir ekilde belirlemenize yardm etmekten ziyade, teh
dit oluturan kayg ve umu rsuzluk hisleriyle puslanmtr.
Satrn'e zg korku ve phelerin nn tamamen kesebildi
iniz zaman, Satrn'sz yaam n ba dndrc snrsz yanlarna,
saysz potansiyel ve olaslk anlayna balanabiliriniz. Bu tr bir

111
balant gerek yaam hedeflerinizin sorumluluunu stlenme ka
pasirenizi engelleyebi l i r, zira bunu yapmak, baarya ulaabilecei
niz bir alana kendinizi odaklamak ve snamakla ilgili bir olaslk
duygusunu devreye sokacak demekti r. Snrsz i dealleri brakmaya
i steksiz olduunuz, tuzak ve hatalardan korktuunuz ve ayn za
manda (ailenizde rakip ermeyi rendii ni z senaryoyu tehdi t eden)
baardan rkrnz iin, uzun vadeli hedef ve iliki lere kendini
zi adamakransa, anda yaamay rercih edebili rsiniz. .
Yak n lk tehli kelidir; anlalmakran, sonra ge_m ite olduu gi
bi yarg lanmaktan ve terk edi l mekten korkarsnz. Bu nedenle, g
venmek konusunda yava davranrsnz ve kendinizi korumak ve
kontrolnz srdrmek adna i likilerinizde gerek duygularn
z kendinize saklayabilirsiniz. Reddedil mek ve gsz kalmak ko
nusu nda hassas olduunuzdan, bu rr deneyimlere kar nlem
alrsnz. Ama sevgiyi hak ermediinizi dndnz i in, far
knda olmadan sizi onaylayan ve zayflklar nz ve yaralanmaya
ak ynlerinizi efkatle kabullenen kiileri deil, size sizin kendi
nize davrandnz gibi davranan partnerleri seersiniz.
On ikinci evinizde Sari.irn'n bulunmasnn geri rdii bir avan
raj i se, olumsuz ynnz bakalarndan sakladnz ve Sarrn'e
zg basklardan erkilenmeden gelien neeli ve hayat dolu yn
nz gsterd iiniz iin, elenceli ve i nsanlara kendilerini iyi his
settiren bir arkada olmanzdr. Baskc ve kstlayc enerji nizi ba
kalarndan ziyade kendinize ynlendirdiiniz iin sempatik, sosyal
ve kendi s nrlarna hogr gstermezken bakalarnnkini kabul
eden biri olursunuz. nsanlar sizin olumlu tabiarnza ve abalarna
gsterdiiniz samimi destee ekili rler, ancak bakalarn tevik er
mek ve kendilerin i iyi h issetti rmek iin kendi sknt l duygular
nzn etrafna duvar ektiiniz srece, kendi farkndalnzdan
uzak tuttuunuz benliinizin yaad isel boluk veya yalnzlk
duygusu yakanz hi brakmaz.
Byk olaslkla aileni zde, kara kara hayal krklklarnz d
ndnzde veya ebeveyn lerinizi duyamayacaklar veya duymak
istemedikleri korku ve zntlerini zle sktnzda deil, daha ok
' mutlu bir yz rakndnzda' ve errafnzdaki yaama evkle sarl-

1 12
dnzda destek bulmusunuzdur. Kendi yaamlarnn snrlamala
ryla ba edemezken, sizin kayglarnz nasl yartracaklarn bi
lememiler veya dnyada baarl bir ekilde yer almakla ilgili akl
banda, gereki bir tavrn nasl olururu lacan aklayamam
lardr. Onlarn aresizliklerini ve yetersizlik duygularn iinize e
kip, duygular n zmsemi ve kendinize aitmi gibi deneyimle
misinizdir. nkara ynelik eilim leri , ayn zamanda hayal krkl
na urama ve hedeflerini gerekletirmekten vazgeme modeli
yznden, siz de bunlar iselletirmi, kendi ihtiya ve isteklerini
zi inkar etmeyi renmisinizdir. Uzun vadeli hedefler saptamak ve
taahhtte bulunmak tatmin edici eyler olarak grnmediinden,
kendi hedeflerinizi belirleme ve sizin iin nemli olan deerlere
kendinizi adama konusunda isteksizlik gstermisinizdir.
On ikinci evinizdeki Satrn, zellikle babanzn reddedici, s
nrlayc veya ya duygusal ya da fiziksel olarak ulalmaz biri oldu
unu ima eder. Salkl ve istikrarl bir baba modelinin salayabi
lecei korunma ve gvenlikten yoksun kalm ve i dnyasnda ba
aryla i lerleyebilmek adna gerekli g ve yetenei gelitirmek
iin rnek alabi leceiniz birine sahip olma ansn karmsnzdr.
On ikinci evin gemiten gelen bastrlm duygular , bir geze
genin enerj isiyle ilgili farkndal arptt iin, gerekten ok
hayali olan, arptlm bir baba kavramna sahip olabilirsiniz ve as
la ihtiyalarnza yant vermeyen gerek babanz kadar, iinizdeki
baba arketipinin basklarna kar da savamanz gerekebilir. Baba
nz yadsdnz srece, ataerkil Allah baba inancn ieren gele
neksel din modelini de reddedebilirsiniz; dier yandan , insani za
yflklar anlayan ve koruyucu bir ruhsal baba figr de arayabilir
snz.
Kendi babanz i konularnda zayf bir model oluturduundan
ve okulda eksikliklerinizle ilgili travmatik deneyimler yaam ola
bileceinizden, profesyonel yeteneklerinizle ilintili yetersizlik duy
gularyla mcadele edebilirsiniz. Rekabetten korkarak, otorite fi
grlerine kar rahatszlk duyarak ve hem hata yapma korkunuzla
hem de baarya kar sizi artlandran ailenizin etkisi yznden
kmaza girerek, tatmin edici bir i ortamn her yaratmaya kalk-

1 13
tnzda, kayglarnzla srekli bir mcadeleye girersiniz. Yeterli
liinizi kmseyerek, daha ileri pozisyonlarda mcadele etme ris
k i ne girmektense, becerilerinizin altnda bir ii kabullenirsiniz.
ortamnda kiisel gcnz deneyimlemek ve ifade etmek
size zor gelebilir, sadece dikkat ekmediiniz bir yerde kalmak si
ze daha rahat geldii iin deil, ayn zamanda g ve baarnn in
sanlar smren, yozlam bir ey olduu ve bunun dnda dav
ranmann ho karlanmad ile ilgili isel imgeler tamanz da bu
zorluu yaratr. sel yaamnz kontrol etmekte ustalam olma
nza ramen, zellikle sorumluluk veya liderlik gerektiren bir po
zisyonda olduunuzda, i aktivitelerini kontrol ve organize etme ve
ynetme konularnda endieli ve dzensiz olursunuz.
Profesyonel sorumluluk almak size zor gelebilir, nk siz za
ten bilinsizce sizin iin nem li kiilere kar kiisel bir sorumlu
luk hissediyorsunuzdur. Ayrca insanln ihtiyalarn karlama
konusunda da bir sorumluluk duygusuna sahipsinizdir. Aclara ve
yoksullua ahit olduunuzda bu konuda bir eyler yapmanz ge
rektiini hissedersiniz. nsani deerlerinizi yanstan ilerle ilgili bir
misyon duygusu bile deneyimleyebilirsiniz. Bu nedenle, sosyal hiz
met alanna veya meru i nsan ihtiyalarna cevap verebileceini z ve
ayn zamanda kendi banza retken bir biimde alma yetenei
nizi kullanabileceiniz, gz nnde olmayan bir meslee ynelebi
lirsiniz.
On ikinci evi nizle uzlamak iin, sizi duygusal olarak dondu
rup sertletiren ve isel yaamnzn potansiyel zenginlikleriyle
balantnz hissetmenizi engelleyen gemi kayplarn zlme
mi znt leriyle yzlemeniz gerekir. Bu kayplar gerek lm ve
ayrlklar olabilecei gibi , asla sahip olamadnz bir baba iin ve
ya ocukluunuzdan beri bastrlm olan yaanmam ynleriniz
iin yas tutmak gibi duygusal kayplar da olabilir. Kontrol etme
iht iyacnz yznden, sizin iin gzyalar na teslim olmak, kimli
inizi tehdit eden bir dalma deneyimi olarak kabul edilir. Yine
de, yaralanmaya m sait yannza kendinizi tam anlamyla aarak ve
iinizdeki ocuun korkularn nasl yattracanz renerek,
daha salam ve gl bir i kontrol duygusu kazanabilirsiniz.

1 14
Strephon Kaplan Williams'a gre, "Sadece sevgiyi yaayarak
korkularnz arlaramazsnz. Korkuyla, onu kabullenerek ve bt
nyle deneyimleyerek urarsnz. "(4) Korkularnzla yzlemek
ten korkarsnz, zira genelde bataa sapland nz hisseder, ohm
suz kaytlarnzdan gelen seslerle fel olur, harekerleriniz donar ve
uykuya kamaya meyilli olursunuz. Korku deneyimlerine nasl da
yanacanz ve onlar nasl aacanz renmek, ayn ekilde yal
nzlk ve terk edilme gibi belirli korkularla uzlamak sizin iin ol
duka nemlidir.
yimser, gereki olmayan, boyunu aan bir benlikle korku
ykl, kendini cezaland ran gizli bir benlik arasnda gidip gelmek
tense, iinizdeki yaral ocuu ve ruhun sizi rkten, ama derin
beslenme kaynaklar salayan karanlk blgelerini kucaklayan ve
onurlandran davranlar gelitirmeniz gerekir. Ayn zamanda, ii
nizde zorlu mcadelelere girimeniz , yeterli bir performans gste
remediinizde, sadece riske girecek kadar cesur olduunuz iin bi
le olsa kendi nizi onaylamanz, korkunuzdan kurtulmanz ve arr
lanmalarnzn stesinden gelmeniz gerekir.
zellikle korkularnz, sululuk hislerinizi ve kendinizi ceza
landrma yntemlerinizi dile getirmenize ve kendinizle i likinizde
yeni tavrlar gelitirmenizde yardmc olabilecek psikoterapi yn
temleri sizin iin faydaldr. Gereklik terapisi ve (negatif varsa
ymlara ve isel mesajlara karlk veren) mantksal-duygulanma
terapisi yarar getirebilir. Ayn ekilde, yeterlilik duygunuzu artt
racak mesleki yetenekleri gelitirmede yardmc olan kariyer dan
manl ve iinizle ilgili seminerler de fayda salayabilir.
Son olarak, grevlere , ilere, ilikilere ve uzun vadeli hedeflere
kar sorumluluklarn deerini rendiiniz zaman, on ikinci evde
ki Satrn'nzle bar yapmanz mmkndr. Sadece eski gvenlik
kaynaklarndan deil, gereklememi olaslklarn balayc ln
dan da vazgeebileceinizi bi lmeniz gerekir; seeneklerinizi daral
tarak ve zaman iinde srdrebileceiniz seimler ve taahhtler ya
parak, mutlulua ve kendi yeteneklerinize kar gittike gelien bir
gven duygusuna eriebilirsiniz.
.
On kinci Evde Satrn (Ola k) mge!eri

sualt kalesi gizli mteahhit mercan kayal


gnah keisi sualt mimar gem apas
ruhun l blgeleri isel yap siirgn politikac
manastr duvarlar bir bal n omurgas ssz ada
kutsal aa kumdan temel manastr politikas
mhrl kap denizin stndeki uurum hapishane parmaklklar
sualc kayalklar donmu borular

n l Ki;iler: On kinci Evde Satrn

Robert DeNiro Franz Schuberr Conrad Adenauer


Chris Evere Leslie Caron Wyatt Earp
Robert Redford Spercer Tracy Walt Whi tman
Sissy Spacek ndira Gandhi Hubert Humphrey
Annie Besanc Ulysses S.Granc Benjamin Spock

n lii Ki;iler: On kinci Evde Ola k'ta Gezegen ler

John Ruskin Joseph Sralin Spencer Tracy

On kinci Evde Satiirn (Ola k)

Eer birinin iyi bir babas yoksa, kendisi bir tane yaratmal.
- Friedrich Nietzsche

Korkmamz gereken tek ey korkunun kendisidi r.


- F. D. Roosevelt

Beni yldzlarn arasndaki boluklarla korkutamazlar.


Benim iimde, neredeyse evimde
Kendimi korkuracak, kendi ssz yerlerim var.
- Rober Frosl

Kendini kontroln ne kadar uzaa giderse, zgrln de o kadar uzaa gi


der.
- 1'1aria Ebner l'On Eschenbach

1 16
Gerek baar , baarszlk korkusunun stesinden gelmektir.
- Pa11/ SU'eeney

Her palyaonun iinde, sadece yalnzken orraya kan bir zavall vardr.
- Anonim

Ben, asla yaratmadm bir dnyada, bir yabancym ve korkuyorum.


- A. E. Hom11an

eride baardm z ey, dardaki gereklii de deitirir.


- Otto Rank

Korku, beni sezgilerimi duymakran alkoyan radyo parazitidir.


- H11gh Prather

Kanunda yeterince ey yasaklanmam m? Kendine baka yasaklar da koymak


zorunda msn?
- Ta/1!1d

Keskin ve karanlk A,ralk aynda bir k gn


Yalnzm, penceremden aadaki caddeye bakyorum
Yeni dm sessiz kar .rrsne.
Ben bir kayaym, bir ada.
- Si11011 and Garfimkel

Yapabilseydim, daima sessizlik ve bilinmezlik iinde alrdm ve almala


rmn sonularyla grlmesine izin verirdim.
- Emily Bronte

1 17
Urans (Kova) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Urans geleneksel grnmenize ramen
zel yaamnzda kendine zg biri olduunuzu gsteri r. Kiisel
farkl lklarnz ortaya sermekten , deiik, anormal veya lgn biri
olarak alglanmaktan korktuunuz iin toplum kurallarna uyma
yan ei limlerinizi saklarsnz. Toplumsal imaj nzla ilgili krlgan
l nz, sra dln ve arlklar n onaylanmad , hatta bizzat
kk grld bir aile ortamyla ilikili olabilir. Sonu olarak,
allmad k ilgilerinizin ve davranlarnzn size sadece sknt ve
rip, reddedilmeye ak biri yapmakla kalmayacandan, ayn za
manda srekli sulanmaya neden olacandan korkarsnz. Yine de
gizlice tamamen sra d, bamsz, hatta edepsiz davranlarda bu
lunan biri olmay hayal edersiniz.
Perde arkas nda astroloj i, psiik fenomenler, radikal felsefeler
ve bilginin dier sezgisel ve geliime ynelik yntemlerine ilgi
gsterirsiniz. Aktif bir zihinle, sizi uyaran ve yaama bak anz
genileten eitli sra d etkinlikler peinde koarsnz. lg i mer
kezinizi ok abuk deitirmenize ve uzun bir sre tek bir konu
zerinde younlamakta zorlanman za ramen, her yeni i lgi alan
sizi cezbeder. Dardaki d nyaya uyumlu davransanz bile, sradan
olmayan ya da yeniliki ilgi alanlaryla, zellikle de ruhun veya
gerekliin gizli dinamiklerini aklamakta size yardmc olabile
cek entelektel konularla har neir olmann heyecanndan hola
nrsnz.
On ikinci evin sorunlu zelliklerinden biri, srekli isel bir he
yecan halini yaamanzdr. Huzursuz ve sinirli enerj iniz uykunuzu
etkiler. Sizi aniden uykudan uyandran garip ve tutarsz ryalarnz,
bazen vcudunuzda vzldayan elektrik yknn bir sonucudur.
Gndzleri ise, inat lnz beklenmedik yollardan ifade etmek
ve zellikle kendiniz iin yarattnz kurallar ve dzenlemelere is
yan etmek iin kanunlara uymayan hareketlere girimek gibi gizli
bir istek duyarsnz, ayn zamanda yaamnzda sizin iin her zaman
yarar getirmeyen , ani ve beklenmedik deiimler yapmaya ynele
bilirsiniz. dnyanz ounlukla kaotik ve anla lmaz olduu iin

1 18
baz zamanlar kii liinizin blndn hissedebi lir veya bu yo
un, dzensiz duygusal ruh halinin ldrmann bir belirtisi oldu
undan korkarsnz. B i lincinizdeki ve davranlarnzdaki ani , dra
matik kaymalar sklkla size ynnz kaybettirir, ancak bu durum
psikolojik esnekliinizin ve yaam n eliki ve uyumsuzluklaryla
ba edebilme yeteneinizin nedenini de aklar.
Olduka ykl bir sinir sisteminin getirdii yararlardan biri de
yaadnz karmak ruh hallerinin keskin sezgisel ve psiik bece
ri lerinize katkda bulunmasdr. Ani sezgisel parlamalar, deha anla
r , dntrc deneyimler, Yeni a (New Age) standartlarna
gre bile i lerici olan fikir ve olaslklar n aniden akla gelmesi gibi
eyler sizin iin sk yaanan bir eydir. ok ykc olabilecek bu i
sel enerji , ayn zamanda sizi varoluun yeni ve dikkate deer bi
emlerine uyandrr, gemiin etkilerinden kendinizi kurtarmanz
salar ve isel uyan srecine olan ballnz besler. U rans'n
bu konumu, metafiziksel gerekleri arayan biri iin veya isel ben
liinin nerilerini dinlemek ve izlemek isteyen herkes iin mkem
mel bir konumdur.
Kova burcunun zelliklerini tayan i yaam nzla balantl
bir baka boyut da, Yeni a'a, i nsancl felsefelere ve yaam biim
lerine ekilmenizdir. Ama Urans'nz on ikinci evinizde oldu
undan, sosyal ve politik hareket lere kat lmaktan veya inandnz
bir ama urunda hareket etmekten ekinebilirsiniz. Derinlerde,
toplumun uyumsuzluklaryla zdeletiiniz iin, genel eilimden
yabanclatnz hisseder, grup ve cemiyet faaliyetlerinde yer al
maktan ok, kendi yolunuzu takip etmeyi seersiniz. Toplumun
sizden istedii rol leri oynamak konusunda yetenekli olmanza ra
men, bu rol lere kendinizi adamazsnz. zel yaam nz gelitirme
yi ve kendi bireyliinizi ifade edebileceiniz, benzer ruhsal eilim
ler tayan bir arkada grubuyla birlikte olmay tercih edersiniz.
U rans'n bu yerleimi, arkadalklarnzn sizin iin ok b
yk bir nem tadn gsterir. Keskin sezgileriniz arkadalarn
z anlamanzda ve onlarn yaamlaryla ilgili sorunlaryla balant
kurmanzda yardmc olan deerli bir niteliktir. Bunun karln
da onlar da size, zellikle gergin olduunuz zamanlarda gizli bir

1 19
destek salarlar. d nyanza ne kadar aksanz, arkadalktan da
o kadar yararlanrsnz, zira yzeysel veya maddi konulara dayal
ilikiler kurmaya meyilli biri deilsi nizdir. B ununla birlikte, ruhu
nuzun deikenliinden korkar ve bir baka insanla kendinizi sa
mimi bir ekilde paylamaktan ekinirseniz, Urans'n ifadelerin
den biri olan 'yalnz insan' yanscr ve arkadalk kurmaktan tama
men kanrsnz.
zerkli.i nizi korumaya iht iya duyduunuz iin, il ikilerde
psikoloj ik bir mesafe koyma veya kendinizi geri ekme ei limini
srdrebilirsiniz. Kendinizi bakalaryla paylap ballk olutur
sanz da duygusal yaknlktan ve dikkatle koruduunuz bamsz
lnzn ihlal edi lmesi nden korkarsnz. B ir yandan yaknlk kur
mak isterken, dier yandan incelikle "ok yaklama. Benim alan
ma tecavz etme" mesaj larn yollarsnz. Deiken duygusal yap
nz da yakn ilikileri tehdit eden duvarlar yaratabilir.
liki yaamnzn bir dier yn de, kendi kiisel farkllklar
n aa vurma konusunda sizden daha az kendini snrlayan, birey
sel veya eksantrik nsanlara ekim duymanzdr. Onlarn yannda
kendi nizi ifade ermek ve 'lgn' olmak konusunda kendinizi zgr
hissedersiniz. Ayn zamanda bakalarn ok ermenin gizli tadn
alrsnz. Bazen abuk alevlenen, anla lmaz, garip ve uygunsuz
parlamalar yaadnzda, insanlarn sizin gizli benliinizden ha
berdar olmas ve sizi hem takdir etmeleri, hem de sizden saknma
lar m mkndr. Ne de olsa siz bile sabah uyandnzda kim ola
canzdan emin deilsiniz.
On ikinci evinizdeki Urans'le bar yapmak, kendi bireylii
nize sahip kmanz ve onu kucaklamanz, benzersiz yetenekleri
niz iin yapc k noktalar bulmanz gerektirir ki, bylece
Urans'e zg enerj inizi ifade edebilmek iin yaamnz bo yere
datmaya ihtiyacnz kalmasn. Zaman zaman geleneksellikten ka
abi lmenizi ve lg nca veya ahlak kurallarn takmadan hareket et
meyi gze alabi lmenizi salayan yaplar ve ilikiler kurmanz gere
kir. Sadece bir insan olarak esizlii nizi kabul ve takdir ermek, bi
lin yzeyinin altnda yaran olaanst seviyedeki orijinalliinizle
ve ilham gcnzle balant kurmanz mmkn klar.

1 20
Ayn zamanda, metafiziksel almalara veya insani amalara
kendinizi adamann, zihinsel evikliinizi ve ilerici dnce ve
davranlar nz gsterebilme olanan saladn fark edebilirsi
niz. i nizdeki huzursuz enerj inin dnyada insanla bir katk ya
pabileceiniz ve kendi balantnz deneyimleyebileceiniz bir
odak veya k noktas na ihtiyac vardr.
Sinirsel geriliminiz yksek olduu iin, uyarmlara kar role
rans nz gelitirmeniz, fazla enerjinizi boaltmanz salayacak fi
ziksel aktivirelerde bulunmanz ve aktif zihninizi dinlendirmeniz
de yardmc olacak dzenli bir meditasyonla kendinizi sakinletir
meniz gerekir.

On kinci Evde Uraniis (Kova) mgeleri

grnmeyen lgnlk delinin sna isyankar kei


suyun srndeki imek yeralr sarsnrlar dnme uram balk
ruhun akupunkmru gizli deha esir byc
yeralr elekrrii hidroelektrik g gizli tahriki
isel elekrrik isel devrim akncya kar gi rmek
isel horrum

n lii Ki;iler: On kinci Evde Uraniis

Adolf Hi rler Perer Fonda Burr Reynolds


Phoebe Snow John Travolra Harry Truman
Rainer Maria Rilke Edgar Cayce Fred Astaire
Michael Dukakis Rex Harrison Jimmy Hoffa
Roberr Kennedy Nosrradamus Elvis Presley
B rooke Shields Farrah Fawcetc George Bernard Shaw
George Gershwin John D. Rockefeller Theodore Roosevelt
Sri Aurobindo

nlii Ki; iler: On kinci Evde Kova'da Gezegen ler

Janis Joplin Gertrude Stein Ramakrishna


Immanuel Kam Jimmy Hoffa Konrad Adenauer

121
On kinci Evde Urans (Kova)

Gizli bir benlik isyan eder, uykusu bozulur.


- \Va/ter de la "\-fare

Kendimizi daima deitirmemiz, yenilememiz, tazelememiz arttr; yoksa ka


rla rz.
- Goethe

En iyi arkadamn kendim olduunu biliyorum.


- Ogden Nash

"Kimsin sen?" ded i trtl.


Alice cevap verdi, biraz ekinerek, "Ben, ben pek bilmiyorum efendim, sade
ce u anda en azndan bu sabah kalktmda kim olduumu biliyorum, ama
sanrm o zamandan beri defalarca deimi olmal ym."
- Lewis Carro//

Devrim kendinle balar, kendi iinde.


- Toni Cade

Ben ldrdmda hepiniz gayet akl banda grnyorsunuz, ama benim ak


lm bamdayken hepiniz ldryorsunuz.
- Ogden Nash

Kiiliim blnm deil, paralanm.


-Jack Paar

Ve o, isel olarak daha ne kadar ileri gidebilecei


Gereini anlamay ok istiyordu.
- Lewis Carro//

1 22
Neptn (Balk) On kinci Evde
On ikinci evinizdeki Neptn ihtiyal insanlara yardm erme
eiliminize katkda bulunan, doutan gelen bir duyarl la sahip
olduunuzu gsterir. Son derece efkatli bir eki lde beslemeye ve
korumaya altnz nsanlarn yaralanmaya ak ynlerine eki
lirsiniz. Ancak, Neptn'nz on ikinci evde gml olduundan,
yine de duyarllnz kiisel yaamnzdan tecrit edebi lir ve gerek
siz duygusal ballklar kendinizden uzak tutabilirsiniz. Nep
tn'nz aldatcdr, nk empati ve efkat duygularnz sahici ol
masna ramen, bu duygular zel nsanlara kolayca balayamazs
nz ve en ok kiisel olarak fazla yakn olmadnz insanlarn ihti
yalarn karlarken rahat edersiniz.
Savunmasz ynlerinizle ilgili olduka korumac olduunuz
dan, duvarlarnz indirmekten ve yakn ilikilerde grnen sevgi
ve ihtiya duygularna teslim olmaktan ekinebilirsiniz. Muhteme
len, aile iinde hassasiyetinizi ifade erme konusunda gvende his
setmediinizden, gerek benliinizi , gl bir savunma sisteminin
arkasnda korumaya almay rendiniz ve bylece dardaki dnya
taraf ndan gereinden fazla incinmesini ve bozulmas n engelledi
niz. B unun sonucunda gelen zorluk, bakalarna kar anlayl ol
manza ramen, genelde kendi kalbinizle ve ruhunuzla temas kura
mamanz olur. Sk sk kaynaklarnz tkenmi gibi hissedersiniz.
Bakalar na bir eyler verirken, siz tatminsiz ve zlemler iinde ola
bilir, iinizdeki Neptn enerj ilerinin yumuakl , scakl ve sa
kinleriricilii iinde rahatlayamazsnz.
Yalnzken bakalarndan iinize ektiiniz enerj ilerle boulu
rak, ynnz kaybettiinizi ve isel olarak darmadan olduunu
zu hissedebi lirsiniz. karmaanz dzenlemek ve size berraklk ve
huzur getiren bilin boyutlaryla ilikiye gemek iin, yalnz ba
na kalmaya ihtiyacnz vard r. Du almak, banyo yapmak ve suya
yakn yerlerde olmak, ayn zamanda mzik dinlemek veya yaratc
lnz ortaya dkmek kendinizle temas yeniden kurmakta yar
dmc olur. Genellikle, sizi rahatlatan hayallere ve fantezilere kaar
snz; bununla birlikte gnlk yaamn kayglarn amak n

1 23
uyuturucu ve alkol kullanmaya da meyilli olabilirsiniz. Sizin iin
Neptn sklkla ya hep ya hi deneyimidir; ya i uzaynzda kaybo
lur ve ykseklerde banz dner veya kendinizi anlamsz ve bo, ta
mamen ulalmaz grnen bir mutluluk iin duyduunuz anlal
maz bir zlemle kuatlm hissedersiniz.
Neptn'nzn on ikinci evde olmas, hayalgcnz yaratc
lk gerektiren doyurucu uralara kanalize etme potansiyelini gs
terir. Ancak yaratc benliiniz fazla tevik grmedii nden ve i
karmaanzdan korktuunuzdan, yaratc becerilerinizi gelitir
mekten ekinebilirsiniz. Gizli bir mzisyen veya air olarak, kiisel
ifadelerinizle i lgili gvensiz ve krlgan olabilir, bakalaryla al
malarnz paylamak konusunda tereddt edebilirsiniz. Neptn'e
zg duyarll nz ok derinlere gml olduu iin, i lham peri
nizin sesini duymak ve yaratc drtlerinizi ifade etmek amacyla
uzun dnem tek banza olmaya veya yorucu programlardan ken
dinizi geri ekmeye gereksinim duyabilirsi niz.
Neptn iinizde bir bi linsizlik, birleme ve aknlk hali iin
yanp tutuur. Geceleri ok derin uyursunuz, hatta yle ki ryala
rnz bile hatrlamazsnz. Gndzleri 'ykselme ve ortaya kma'
drtnze teslim olmaya kar direnirsiniz ve dnebileceiniz bir
anne karn aramaya ynelirsiniz. inizdeki o isimsiz zlem sizi, ka
yp ruhunuza kendinizi uydurmanz salayabilecek tinsel bir yola
ekebilir. Gizli bir mistik olarak, ruhsal ykselii hem ister hem
korkarsnz. Kendinizi amay ve sonsuz sevginin snrszln de
neyimlemeyi dilersiniz, ama dnya stndeki kimlik duygunuzu
ve salam temellerinizi kaybetmekten dnz kopar. Tinsel al
malar ve meditasyon, isel araynz gerekletirmede ve bulmaya
altnz, ihtiyacnz olan tanrsal enerj ilerle balam yolunu
bulmanzda yardm edebilir. Vizyon almalar da size yarar geti
rebilir, zira hayalgcnz kullanarak gerei etkileme konusunda
mthi bir yeteneiniz vardr.
On ikinci evdeki Neptn'n zorluklar ndan biri de, kendinize
kar drst o lmanz engelleyen, Neptn'n bulank ve ounluk
la da anlalmazlna olan eilimdir. B unun neticesinde, bakala
rna kar konuma ve davranlarnzda direkt olmayabilirsiniz.

1 24
Niyeriniz yan ltmak veya aldatmak olmayabi lir, ama kendi karma
alarnz ve yan lglarnz, davrannza yansr. Bazen, savunmasz
ln z ve ihtiyalarnz i nkar ederek, bakalarn korumak iin
deil, onlarn tepki lerinden korktuunuz iin direkr davranmaktan
ekinirsiniz.
Zayflklar nzdan, aresizliin izden veya gszl nzden,
hassasiyetinizden, teselli bulma ihtiyacnzdan ve kurtarlma arzu
nuzdan utanrsnz; dolaysyla bu duygulara kar savunmaya ge
ersiniz. Ancak iinizde sizi srekli etki leyen yaral kk bir o
cuk tadnzdan , deersiz olduunuz dncesini pekitirecek
davranlarda bulunursunuz. Darya kar sert, ama ieride yumu
ak biri olarak kolaylkla kurban roln stlenir ve suistimal edil
meye ak olursunuz . .
sel deersizlik duygusunun avantaj l taraf ise, ezilen i nsan
larla zdelemenize ve sosyal hizmet alanlarna olan i lginize katk
da bulunmasdr. Bakalarna hizmer ederek efkatinizi ifade eder
siniz, kendi yaralarnz aa vurmaktansa bakalarn n yaralarn
sarmaya yard m edersiniz ve insanla hizmet ermekle i lgili ideal
lerinizi yerine getirmi olursu nuz.
deallerinize bilinli bir ekilde odaklanmasanz da, onlar sizi
bilindndan etkilerler. Alak gnll ve deersiz bir ben lik duy
gusunun tam aksine, Neptn sizin iin, genelde bilindnda mu
azzam bir benlik duygusu retir. Belki byk bir ifac, yaratc ve
ya ruhsal lider olma hayalleri kurarsnz, belki de kendi becerileri
nizi snamak zorunda kalmamak veya sizi tesel li eden hayali imge
lerinizi riske armamak adna potansiyelinizi gelitirmekren ka
nrsnz. Birisinde, yksek idealleriniz sizi fedakar ve bencil olma
yan bir kendini adamaya ynlendirirken, dieri dnya stndeki
gcnz gelitirememe pahasna kendi potansiyelinizle i lgili ge
nelde arpklam olan duygularnz besler.
te olduu kadar ilikilerinizde de bilind hayallerinizden
etkilenerek harekete geersiniz. Gemi bir zamanda, erken ocuk
luk dneminde veya gem i hayatlarnzda, ruhsal bir birlik veya
ruhlarn kaynamas i le i lgi li imgeler bilincinize nakedi lmitir. B u
yzden, amanszca bu isel ideali yanstan bir deneyim ararsnz; ve

1 25
gerek insan ilikilerini n snrlln kabullenemediinizden, ka
nlmaz olarak hayal krklna urarsnz. Bu ilahi ac , sklkla
kiisel ilikilerdeki elikili duygular nz besler; aradnz ruhsal
balanty , nadir ve deerli baz anlarda yakalasanz bile, ruhunu
zun aln hi kimse doyuramaz. Daima, sevdiiniz ve gereklik
pahasna nrunduunuz isel imgeye srtnz dnmekten kana
rak, nnzde duran gerek i nsan kabul etmekte zorlanrsnz.
Kiisel ilikilerinizde, yine de bakalarnn ihtiyalarna duyar
l olursunuz ve gelimemi Neptn'e zg benliinizi ak bir e
kilde ortaya koyan hassas, yaratc veya tinsel i nsanlar kendinize
ekersiniz. Psiik bir snger olarak onlarn duygularn emer ve
kendi duygularnzla kart rrsnz. Karmak yapnz nedeniyle
imal ve anla lmaz olabilir, birbirini tutmayan gdlerle hareket
edebilirsiniz. nsanlar, sizde sezdikleri derin hassasiyete ve masu
miyete ekilebilirler, ancak anla lmaz veya biri brne uymayan
sz ve davranlarda bulunduunuz s rece, size gvenmeyebilirler.
Kendi iinizde ve dardaki dnyayla yaadnz atmalarn
pek ou, erken dnem deneyimlerinize dayanr. Ruhunuz domak
istememi olabilir; ilahi krallkla olan balantsn brakmay red
detmi olabilir. Belki ebeveynleriniz ocuksu masumiyetiniz, ruhu
nuzun safl, duyarll n z ve yaratclnz tarafndan tehdit
edildikleri ni hissetmi ve sizin sahici ve gzel benliinizi ifade et
menizi engellemeye ynelmilerdir. inizdeki ilahi ocuk derinden
yaralanarak, ulalmas neredeyse imkansz, ama bunu kendi hafza
sndan silecek kadar da uzak olmayan blgelere ekilmitir. B u ara
da, bilinli egonuz ebeveynlerinizin yaratc, tinsel ve fedakarlk
gerektiren deerlerin nemsiz veya sizde grmek istemedikleri ey
ler olduunu yanstan mesaj lar zmsemitir.
On ikinci evinizdeki Neptn'le bar yapmak iin, ruhsal ener
j inizi deneyimlemenize ve iinizde var olan, klar iindeki sevgi
nin usuz bucaksz kayna ndan ekerek kendinizi tazelemenize
yardm edecek tinsel veya yaratclk ieren bir ura bulmanz ge
rekir. Yaamnzda durmadan tanrsall aramak yeri ne, kendi ii
nizde tanrsal ba bulmanz ve onu yaam nza ynlendirmeniz ge
rekir ki, bylece etrafnzdaki dnyay brn gcnzle kucaklaya-

1 26
bilesiniz . ( 5 )
Ancak isel tanrsallnz fark etmek ve ifade edebilmek iin,
nce iinizdeki son derece savunmasz olan ocuun stne sms
k kapanan kaplar amanz arttr. Onun kendini ortaya karma
sn salamak zordur, zira dnyan n gaddarl onu zayflklar na
saldrmakla ve masumiyetini bozmakla tehdit eder. Vizyon ynte
minden faydalanan, tinsellii ve yaratcl destekleyen psikosen
tez gibi terapiler hem ilham salar hem de yardmc olurlar. Son
derece duyarl ve efkatli olan ve iinizdeki savunmasz, korkmu
ve mkemmel gzellikteki ocuu seven ve kucaklayan, onu orta
ya kmaya ve dnyadaki yerini bulmaya tevik edebilecek biriyle
yaplacak her tr psikoterapi veya ifa yntem inden yarar grmeniz
olasdr.

On kinci Evde Neptn (B a lk) mgeleri

koruyucu melek srgn ruh isel gelgic dalgas


rya iinde rya kozmik fancezi yunus
isel mzik isel ikaz esir cekboynuz
yasak by gizli simyac ruhun sular
suyla anma zel grev kurbanlk koyun
hascane hemiresi sahne arkas danss gizli miscik
serap isel gr gizli pnar

nlii Kij iler: On kinci Evde Neptiin

Roberco Assagioli Warren Beany George Bush


Ann Landers John Mitchell Edgar Degas
John Lennon Shirley Maclaine Rudyard Kipl ing
Jan D'Ark Edward G. Robinson Doris Day

n lii Ki;iler: On kinci Evde B a lk'ta Gezegenler

Evangeline Adams Wyan Earp Alexander Graham Bell


Walr Whi cman Mary Tyler .Moore

1 27
On kinci Evde Neptiin (Ba lk)

En byk yetenek bir i nsann kendi benliini kandrma becerisinde gsteri


lir.
- A natole France

Bir mabedim var ziyaret etmediim,


Unumum bir kalbim,
Bir benl ik, asla karlamadm,
Gizli bir tapnak.
- Char/es Sor/ay

Sakla, iinde . . . bir snak, ulalmaz bir hayaller vadisi.


- Ellen G/asgou

Kendimi bir elek gibi gryorum. Herkesin duygular iimden akyor.


- Liv Ul/mann

Karmaann iinde yeterince dolan,rsan, bir sre sonra ayd nlanmay bulur
sun.
- Dicky Diehl

"Bu ci<ldi bir ey" ded i Pooh. "Bir ka yolum olmal."


- A . A. lIi/ne

Biz inanla yrrz, grerek deil.


- Cori11thic1m. ncil

Nezaketim her zaman


Benim lanetim oldu
Yumuak kalbim tadm hatr.
- Don Marq11is

Kendi yolunu bulmak, kendi ruhunu izlemektir.


- }oseph Campbe//

1 28
Pluto (Akrep) On kinci Evde
Pluro'nun on ikinci evinizdeki etkisi olaanst bir enerj i ve
g kaynana sahip olmanza ramen, genelde kendinizi gsz ve
dardaki d nyann insafna kalm hissettiinizi gsterir. Esas
kaynaktan kan enerjinizden korktuunuz iin, iinizde derinlere
gml kaynaklara ulama yolunu kapatan bir savunma sistemi ge
litirmisinizdir. B i lincinizden ayrlm olan bu Pluto enerj isi,
zellikle bilinli benliinize entegre edilmedii, sosyalleme sre
cinde ehliletirilmedii veya uygarlarrlmad takdirde bask lan
d yllar iinde arpklat iin sizi dehete drebilir.
Gemiten gelen cinsel drtler, tutkular, ksknlkler ve nef
retler kendini kontrol duygunuzu alt etmekle ve bilincinizi ele ge
irmekle tehdit ederek iinizde iltihaplanr. Bu duygusal adan
ok ykl enerji lerin ve bunlarn benlik duygunuzla ilgili tehdit
lerinin bilince yaklamasna izin vermeyebilirsiniz. Oysa bunlar n
grlmesi , zerinde allmas ve yaama entegre edilmesi gerekir.
Bu sayede bunlarn salayabilecei yapc g kayna , canllk, ye
nileyici ve iyiletirici yetenekler ve isel g kefedilir.
Ancak, eer Pluro'nuz tamamen asz deilse, bastrmaya
altnz bu enerj i ler yaamda kendilerini bir ekilde gsterirler.
Pluro'nun a yapt gezegenler, Pluro'nun youn duygusal yk
n ve arzularn stlenirler. Transitler P luro'nuza a yaptnda,
volkanik bilindnzn bilince patlamalar yapmas gibi youn ve
patlayc enerjileri deneyimlersiniz. Byle zamanlarda kontroln
z kaybettiinizi, ele geirildiinizi, takntl hale geldiinizi ve
anlayamadnz arzulara itildiinizi hissedersiniz. Ayn zamanda
da kendinizi canl, hareketli, gl ve yaamnzn sorumluluklar
n yklenebilecek gibi hissedersiniz.
On ikinci ev, haritada her neredeyse orada egoyu ezmekle teh
dit eden ve bizi unutmay tercih edeceimiz karanlk ve glge yn
lerimizle yzlemeye mecbur brakan, Pluro iin zor bir yerleim
dir. Pluto'su on ikinci evde olanlarmz, i nsan topluluklarnn gl
gelerinin hamal olabilirler. imizdeki karanlk, eytani g lerle
ve sadece gemite bitiremediimiz ilerle deil, ayn zamanda d-

1 29
ardaki dnyadan iimize ektiimiz ve ziimsediimiz 'kirli atk
larla' da yzleerek, toplumun ruhsal dengesinin konmmasna ol
duka nemli bir katkda bulu nabiliriz.
Ancak kiisel seviyede, merhametsiz ve uzlamaz olan bu ener
j iyi kendimize kar dndrdmzde Pluto yznden ac eke
riz. On ikinci evdeki Pluto'nun kare alar olduka eziyetlidir, zi
ra sizi kendi glge enerj ilerinizle yzlemeye zorlarlar. Yzeyde ta
sasz grnmenize ramen, ieride srekli bir sava verirsiniz. Ken
dinizi acmaszca yarglar ve bir biime sokmak iin krbalamaya
alrsnz. Yklerinizi azaltabilecek mutluluklardan mahrum b
rakrsnz; asla aamadnz gemi gnahlar, sululuklar ve uran
lar taraf ndan ele geirildiinizi hissedersiniz. Kendinizden nefret
etme nbetleri sizi, tm iradenize karn, z ykc giriimlerinde
bulunmaya veya hastalkl bir ekilde lm veya intihar dncele
rine taklp kalmaya yneltebilir.
B u Pluto enerj isini (a yapan gezegenlerle ve Pluto'nun ynet
tii evle ilintili) fiziksel egzersizlere veya aktivitelere kanalize ede
bildiiniz takdirde yapc g cnden yararlanabilir ve d dnyada
ki engelleri alt edebilirsiniz. Pluro'dan alr nc eve yaplan kart
alar, phesiz, i ve salk alanlarnda baarya ulamak iin k
noktalar salarlar. Ancak Plu ro'yu en iyi ekilde kanalize etmek
iin, nce tad enerj ilerin bilince ykselmesine izin vermek
arrtr.
sel yaamnzn nn tkadnzda, yalnzlktan, yanstma
lardan ve savunma mekanizmanz gevetecek sakin, rahatlatc ak
t ivitelerden kanabilirsiniz. Yaln zken, tm dikkatinizi toplama
nz gerektiren ve bylece i seslerinizi susruran takntl dnce
ve davran alkanlklar nza ya da yorucu projelere giriirsiniz.
B ununla birlikte, ie ekilme hallerine ve derin bir uykuya ekildi
inizi hissedersiniz. R yalarnz, genellikle sizi rahatsz eden ve ya
kanz brakmayan glge enerj ilerinizi tasvir ettiinden, onlar na
diren hatrlarsnz. Kendi ilkel i mgelerine girmek isteyen bilind
nz, fazlasyla gznz korkutabilir.
Dier yandan, on ikinci evinizdeki Pluto, isel yaam nza tam
aksi ynde yaklamanza neden olabilir. inizdeki alkantl gle-

1 30
ri engelleyemediinizde, glge benliinizin cesur, azimli ve aman
sz bir kaifi olabilirsiniz. Yalnzlk periyodlaryla kendinizi yenile
yerek, ruhunuzun derinliklerine girer, orada bulunan melekleriniz
le ve eytanlarnzla karlar ve bilinli amalarnz iin onlarn
enerj ilerinden faydalanrsnz. Hem fi ziksel hem de duygusal ola
rak kendinizi yenilemek ii n sonsuz kaynaklara sahipsinizdir. Yaa
mnz tm samimiyetinizle kendinizi adadnz ve atmalarn
zn kaynaklarn ortaya karmaya ve gemiten gelen yaralarnz
iyiletirmeye altnz eitli psikoterapi deneyimleriyle gelien,
devaml bir kendi kendine psikoterapi srecidir. Pek ok insana na
zaran, kendini esas l ve kalc biimde dntrme konusunda da
ha yeteneklisinizdir.
On ikinci evdeki Pluto'nun avantaj lar da, sorumluluklar ka
dar etki leyicidir. Gnlk yaamnzda yeterli enerji ve gc gre
memenize ramen, kriz durumlarnda derinlerde bulunan enerj i,
beceriklilik, diren ve dayanma gc kaynaklarnz kefedersiniz.
Bu yzden, kendinizi risk gerektiren durumlarda yer alarak s naya
bilirsiniz. Sizi , kendi d nzda Pluto enerj ileriyle yzlemeye zor
layan (rnein orduya katlarak veya yeralt faaliyetlerinde buluna
rak) bir yaam biimi seebilirsiniz. Kriz durumundaki i nsanlara
yardm hedefleyen bir meslee eki lebilirsiniz. Kendinizi ve ba
kalarn psikoloj ik ve fiziksel olarak iyiletirme kapasiteniz gerek
ten ok byk olduu iin, bu yeteneklerinizi gelitirmek ve kul
lanmak size yarar salayabilir.
William James, "Pek ok insan, ister fiziksel, ister entelektel
veya ahlaki olarak, kendi potansiyel varlnn ok snrl bir ala
nnda yaar" diye yazmtr. "nemli aciliyetler ve krizler bize ha
yati kaynaklarmzn dndmzden ok daha byk olduu
nu gsterirler" . On ikinci evinizdeki Pluro gizli kaynaklarnzn,
gerilimli zamanlarnda kullanabilecei bu tr bir isel g kayna
na sahip olmayan ortalama bir insandan, ok daha byk olduu
na iaret eder.
On ikinci evi nizdeki Pluro tarafndan iaret edilen bir baka
yetenek ise psikoloj ik kavrama yeteneidir. Kendi iinizdeki i lkel
derinliklere giri yapabildiiniz iin, bakalarndaki zeri rtl

131
enerj ileri de alglama konusunda esrarengiz bir beceriye sahipsiniz
dir. Sonu olarak, glge materyallerle karlma konusunda yete
nekli olduunuzdan, psikolojik bir alanda almay seebilirsiniz.
konusunda baka bir alternatif ise, aratrma ve inceleme gerek
tiren alanlar olabilir.
On ikinci evinizdeki Pluto, erken ocukluk dnemindeki duy
gusal alkantlarn enerj inizi ie yneltmenize ve deneyimlediiniz
ac , arzu ve kzgnlklar farkndalnza kapatmanza neden oldu
unu ne srer. Belki aileniz sizde ciddi utan duygular yaratm
tr. Ebeveynleriniz saldrganlnzn ve cinsel yaklamlarnzn
kabul edilemez eyler olduunu belirtmi olabilirler. Byme a
nda cinsel drtlerin ektirdii bedensel eziyet o kadar byk
olabilir ki bu yzden iinizdeki ilkel, ama etkili glere eriimini
zi daha da sn rlam olmanz mmkndr.
Bazen, on ikinci evdeki Pluco fiziksel veya duygusal bir suisti
male iaret eder. Pluto zelliklerine sahip bir ebeveyn ev halkn
bask altna alarak, onun gcne kar bir tehdit oluturmanz en
gellemek iin gcnz yok ederek size merhametsizce eziyet et
mi olabilir. Ebeveyn lerinizin ba edemedii arzularnz, tutkular
nz, nefretiniz ve fkenize bir onay veya yapc k noktalar bula
madnz iin, bu d uygular iinizde gml olarak t utmusunuz
dur. Kendinizi ortaya koymay beceremeyerek, gszl nz
ifade eden davran modelleri gelitirmisinizdir.
Ebeveynleriniz kendi glge benliklerine sahip kmadklar ve
kendi olumsuz zelliklerini ocuklarna yansttklar iin onlarn
reddedi lmi pek ok duygu ve atmalarn zmseyerek kendini
ze mal etmi olabilirsiniz. O yzden, aile glgesinin taycs ola
rak, sadece kendinize ait bastrlm arzu ve duygular yznden de
il, ailenizinkiler y znden de ac ekersiniz. Kendi ilkel enerj i le
ri i le baa kamadklar iin onlar boaltabilecekleri bir havuza ve
kendi sularn yneltebilecekleri bir hedefe i htiya duymu olabi
lirler. Bu yzden, kendi psikolojik btnlenme srecinizin bir b
lm, kendi glgelerinizi onlarnkinden ayrmay iermelidir. As
la size ait olmayan veya ebeveynlerinizin zlmemi atmalar
nn bir sonucu olan gnah ve sular iin kendinizi cezalandrmak-

132
tan vazgemenizi salayacak ekilde, kendinize kar efkat duygu
su gelitirmeniz gerekir.
Kan lmaz olarak aile iliki leriniz yaamnzn sonraki dnem
lerindeki i likileriniz iin de bir taslak oluturmutur. Zira kendi
iinizde veya kendinizden kaarak o kadar derinlere saklanmay
renmisinizdir ki, iinizdeki youn, rahatsz edici Pluto benliiniz
den olduka farkl bir d kiilik gelitirmi olmanz mmkndr.
Ketum ve kendini saklayan biri olarak, duygularn sizden daha
ok ifade edebilen ve psikolojik atmalar daha aka fark edile
bilen insanlar yaamnza ekerek i sel yaamnzn kargaasn do
layl yollardan deneyimleyebilirsiniz.
Kiisel i likilerinizde bilmediiniz veya anlayamadnz g
ler tarafndan ynlendiri lebilirsiniz. Gcnz ortaya koymaktan
korkarak, bakalarn maniple ederek veya baltalayc hareketlerle
intikam duygularnz gizlice ortaya koyarak dolayl davranlara
girebilirsiniz. Hkmedilmekten ekinerek, eziyet grme paranoya
s veya endiesi ile mcadele edebilir ve dier insann da, tpk ai
leniz gibi, size ykc davranlarda bulunacandan korkabilirsiniz.
Size, sizin kendinize davrandnz kadar acmaszca davranan in
sanlar ararak, gemiin senaryolarn tekrarlarsnz.
On ikinci evdeki bir Pluto'yla uzlamak emek isteyen bir s
retir. Bazen, gmlm olan enerji lerinize eriemediiniz iin,
kaynaklarnz seferber edebilmek iin rravmatik yaam koullarn
kendinize ekerek kendinizi zorlarsnz. Tpk Persophone gibi bir
sonraki geliim aamasna geebilmek iin Pluto'nun karp teca
vz etmesi ne gereksinim duyabi lirsiniz. Ancak i lkel enerj ilerinizle
i lgili ne kadar bilinli olursanz ve kendinizi geliiminize ne kadar
adarsanz, kiisel gcnz kefetmek ve kullanmak konusunda
sizi zorlayan, travmatik olmayan koullar yaratmanz da o kadar
olasdr.
"Sevmek istiyorsan, nefretini ifade er" diye yazm tr Strephon
Kaplan Williams, ve "Nefret etmek istiyorsan, sevgini ifade er" .(6)
B u tavsiye zellikle sizin iin faydaldr, nk yapc , iyiletirici
gcnz geri kazanmadan nce kendinizdeki karanlk ynlere
sayg gstermeniz, sahiplenmeniz ve ifade etmeniz gerekir. Karan-
..
1 J.., J
lklarn hakk n veren bir yaam felsefesine ve i nsanca snrll klar ,
zayflklar ve ktlkleri kabul eden bir z imgeye ihtiyac nz var
dr. Sadece erdemli ideallere tutunmak, karanlk tutkularn irin
toplayp sizi gizlice tketecekleri bir ukurun daha da derinlerine
iter. Psikoterapinin ve glge enerj ilerinizi kabul eden insanlarla
gven dolu ilikilerin yardmyla kendinizi affedebilir, iinizdeki
en karanlk ve en arpk gleri, bir erk ve etki nlik kaynana d
ntrebilirsiniz.
Ruhun eytanlar bilinsizliin karanlnda daha fazla byr
ler. sel eytannz, onu gzlemleyebilmek adna dar karma
nz ve ne hissettiini, ne istediini kefedip, onu deerli bir isel
rehbere dntrmek iin bilincin ak havasna ve efkatin kyla
rna kmasna izin vermeniz gerekir.(7 ) Ancak, bunu yapabilmek
iin, kendi iinizde onun dehetli enerj isini evreleyebilecek kadar
gen ilemeniz arttr. Sk bir egzersiz sistemiyle kendinizi fiziksel
olarak glendirmeniz gerekebilir; yoga, sava sanatlar gibi fizik
sel almalardan yararlanabilirsiniz. Bedensel zrhnz gevetecek
ve heyecanlar, deheti, fke ve tutkular dayankllkla karlama
gcnz arttrmakta size yardmc olacak biyoenerj ik terapilerin
desteiyle daha etkin bir btnleme kazanabilirsiniz.
Ancak, fiziksel/duygusal enerj ilerinizi yeniden kabul etme s
recine balamadan nce, davranlar nz deitirmeniz gerekebilir.
Kendinizi g sz tutmak iin hangi bahaneleri kullanyorsunuz?
Uruna yaadnz hangi idealler sizi gsz klyor? Gszl
nzn veya kurban olmann size getirdii yan kazanlar nedir? On
lardan vazgemenizi ve daha esasl bir tatmin ve z deer duygusu
yaratmanz salayabilecek ey nedir? Yalnzca, Pluro'yu on ikinci
evinizde kilitli tutmak iin neleri feda ettiinize bakarak, sahip
kmadnz enerj inizi tekrar geri kazanmakla ve kiisel gcn
z deneyimlemek ve ifade ermekle ilgili konular deerlendirmeye
balayabilirsiniz.

On kinci Evde P!ttto (A krep) mgeleri


gizli dedekrif mecradaki bomba ejderhan n ini
ifacnn sna bodrumdaki kalorifer kazan perrol kuyusu

1 34
arkeolojik kaz cehennem ukurlar yanarda
k uykusundaki ejderha perili bodrum aman
ruhun arkeolou yeralt tneli sualrndaki hazine
ykmn arifesi arka kolruk dikrarr zaman bombas
dirili gnnn afa sk allklardaki Anka kuu
gaz musluu balants rya gi.ic

nli Ki;iler: On kinci Evde P luto

Muhammed Ali Perer Usrinov James Earl Ray


Clara Barton Mario Cuomo Ava Gardner
Brooke Shields J udy Garland Marilyn Monroe
Salvador Dali Roberto Assagioli Anne Frank
An ira Bryanr Parry Hearst

n lii Ki;iler: On kinci Evde A krep'te Gezegen ler

Benjamin Disraeli Marc Edmund Jones Ch ris Evere


Karherine Mansfield Herman Goering

On kinci Evde P luto (A krep)

Beni rren gecenin dnda,


Bir kuyu kadar kara bir uran bir uca,
Boyun emez ruhum iin mteekkirim
Onu yaratan tanrlara.
- \V. E. Hen/ey

Eer dalar yerinden oynaran bir inan varsa, o da kendi gcne olan inan
tr.
- Maria Eb11er von Escheubach

Ve iimde arele buz savayorlar


Boucu gecenin altnda.
- A . E. Hom111a11

J
,)
Baka hangi zindan bir insann kalbi kadar karanlkrr! Hangi gardiyan insa
nn kendisi kadar acmaszdr?
- Nathaniel Hacthorne

Eer tm bu byk hastalklar/lmler, btn bu mthi aclar


Ve kalp krklklar ve dklen kanlar bize nasl yaanacan retiyora,
B u lmler boa girmemi demektir.
- Mariame Afoore

nnden geip giden dnyada deil, kendi derinliklerinde yaamak zorun


dayd.
- Pearl B11ck

Cehennem bo
Ve brn eytanlar burada.
- William Shakespeare

E n kt dmannn karsnda durduunu zanneder, ama dmann iinde


tar. Uurum iin duyduu liimcl bir zlem, kendi kaynanda boulma
arzusu, ana rahmine ekilme istei. Yaam, yok olmaya kar, her eyi gizle
yen geceden zorlu, ama ksa mrl bir kurtulu iin urat srekli bir m
cadeled ir.
- Cari }1111g

nsanlarn zayflklarnn gayet farkndaydm. Kendimi daha gsz kldm,


glerimi sakladm . . . . eyranlarn kontrol edemezsen, bakalarna zarar verir
sin. Madenin asansrne giden yolu buldum, hepsi bu. Kzgnlk, kskanlk,
intikamclk, kibir. Hepsini kili tledim.
- Anais Nin

Derinlikleri biliyorum . . . . Bunu muh teem ana kkmle biliyorum . . . . Ben ora
daydm.
- Sylvia Plath

Bazlar kkmzn uzand alana lmn yeri dem iler. Biz ise, kaytsz
gzlerimizi onlara dikerek, oraya yeniden dou alan deriz.
- Robin Morgm

1 36
Daha ok Fikir Edinmek in
Mitleri Okuyun
Mitoloji yaammzda harekete geirdiimiz zdelemeleri ve
temalar sembolik olarak tasvir ederek, insanln kolektif bilind
nn kaydn tutar. Yaayabileceimiz senaryolar ortaya seren mit
leri okuyarak ve zerilerinde kafa yorarak, kendimizi on ikinci ev
enerj ilerine daha ok ayarlayabiliriz. Aadaki her gezegen ve bur
iin denk den mirleri okumanz tavsiye ederim.

Gne : Semele, Phaethon, Parsifal


Ay : Niobe, Alcestis, Arremis, Tanralus, Demeter, Io
Merkr : Philomela, Elektra (Orestesle ilintili olarak)
Vens : Psyche, Arachne, Hero, Clytie
Mars : Clytemnestra, Daphne, Pasiphae, Deinara, Iphigenia,
Prometheus (ve "Gzel ve irkin" masalndaki Gzel)
Jpiter : lcarus, Phaethon, Cassandra, Anrigone, Ocyrhoe, Kayran
Satrn : Ariadne, Iphigenia
Urans : Antigone, Hippolyte, Sybylla, Prometheus
Neptn : Dionysius, Hephaisros, Orpheus, Ariadne, Salmakis, ip-
higenia
Pluto : Medusa, Meclea, Phaedra, Clytemnesrra, Kali, Pele

Liz Green , Astrology of Fate ( 9 ) (Kader Astroloj isi) kitabnda on


ikinci evi ele almam olmasna ramen, burlarla ilintili mirler
hakkndaki yorumu, her bir bur ve ynetici gezegenle ilgili derin
psikoloj ik sorunlar ve karmaalar anlamakta ilham verici ve yar
dmc bir rehberdir.

1 37
Ay Dmleri On kinci Evde
Sadece on ikinci ev deil, Ay'n Gney Dm de bu yaama
getirdiimiz g ve zayflklar gsterir. Gney Dm direnii
mizin en zayf olduu hattr; Gney Dmi.i'nn bulunduu bur
ve evin ifadelerine ekilmeye eilim gsteririz, nk bu seviyede
hareket ederek kendimizi gvende hissederiz, nk bu enerj i leri
ok doal bir ekilde kullanrz ve dikkat imiz yaammzn bu ala
nna ekilir. Ancak bu yaamda Gney Dm'nn zelliklerine
ve i lgi alanlarna bo yere odaklanmamamz gerekir, zira bunu yap
mak bizi gemie gerilemeye yneltir ve sonunda da bize ak olan
frsatlar snrlar.
Gney Ay D m'mz taraf ndan kullanlmak yerine, bizim
onu (doutan gelen yeteneklerimizi) kullanmamz lazmdr. Dier
zelliklerimiz ve i lgi alanlarmz yerine bu ynmze taklmak bi
zi gemie baml, tatminsiz klar ve hayal krklna uratr.
B undan ziyade, haritamzdaki Kuzey Ay Dm'mzn amacn ,
bulunduu burca, eve ve dispozi trne (dzenleyicisine) gre belir
leyip gerekletirmek iin, G ney Dm'nn yeteneklerini kul
lanmay renmek grevimizdir.
Kuzey Ay Dm'n gelitirmek bizim iin genelde o kadar
da kolay deildir, zellikle eer haritamzdaki gezegen lere kare ve
kart alar yapyorsa; srekli Gney Dm' nn burcuna ve evi
ne doru ekiliriz. Ancak, Kuzey D m'nn burcunun enerj i le
rini aktif bir ekilde ifade ederek ve Kuzey Dm'nn bulundu
u evin iaret ettii yaam alannda, etkin bir biimde yer alma ka
pasitemizi gelitirerek, kozmik bir kanal aarz. Ortaya koymak
iin doduumuz gleri ve yetenekleri uyandran yardmc, iyile
tirici enerj ileri kendimize eker ve kiisel yaam grevimizi yerine
getirmi olmann verdii snrsz tatmin duygusunu deneyimleriz.

Giiney Ay Diiiii On kinci Evde

Gney Ay Dm'nn on ikinci evde olmas , bilindnn


bulank, karmak alanlarna ekildiinizi gsterir. Kendinizi dn-

1 38
yadan ekip, duygularnzn, ryalarnzn ve fantezilerinizin zevk
leri ve aclar iinde kaybetmeye eilimlisinizdir. Sizin iin yalnz
lk rahatlatcdr; etrafnzdaki dnyann korkutucu taleplerine ve
aktivitelerine odaklanmaktansa, yalnz kalmay ve kendi nizi i
dnyanza uyumlamay tercih edersiniz.
Byk olaslkla meditasyon yapar, sizin iin anlaml bir din
veya mhsal yolda kendinizi ama veya bilgelik yollarn ararsnz.
Ayn zamanda, belki problemli, hasra veya zrl kiilerle alarak
insanla hizmet etmeniz gerektiini hissedersiniz. Ancak isel g
ve beslenme kaynaklaryla balant kurarak onlara yardm edip
edemeyeceiniz, sizi tamamen yanlsamalar ve karmaalaryla ev
relemi olan kendi psikolojik arklarnzn batana saplanm olup
olmamanza baldr. Bilindnza giden vanay kontrol altna al
manz, iinize dnerek duygularnzn ve fantezilerinizin farkna
varmanz, onlar kabul etmeniz ve sonra bu enerj iyi sevgi dolu ve
ilham veren bir ileyile dar doru kanalize etmeniz gerekir.
Altnc evinizdeki Kuzey Ay D m'nz sizden dikkatinizi
dar evirmenizi ister. En az ihtiyacnz olan ey, hayatnz boyun
ca kasvetli psikolojik sularda yzmektir. Greviniz ideallerinize ve
grlerinize gre pratik bir ekilde hareket etmek, fiziksel sal
nz korumak ve etrafnzdaki i nsanlarn salk durumlarn daha
iyi hale getirmektir. Ne de olsa, bir hasta srgsn boaltmak ko
nusunda gnlszseniz, tinselliin ne anlam olur? Eer salnz
bozuksa veya kendinizi iinize ya da gnlk grevlerinize veremi
yorsanz, fantezileriniz size gerekte ne gibi bir tatmin duygusu
salar? Baz gerekli hizmetleri vermek, dnceleri nizi ynlendir
mek, zamannz planlamak, ayn yerde altnz insanlarla du
yarl balar kurmak ve iinizde sorumluluk stlenmek iin hazr ve
ak olmanz gerekir. Eer alak gnllk ve efkatle yaklarsanz,
en aa derecedeki iler bile, sizi tinsel olarak tatmin edebilir.
Zihin ve beden arasndaki balantnn srekli fark nda olmaya
i htiya duyduunuz iin, salkla i lgili mesleklerde, zellikle b
tncl salk alannda almak size yararl olur. Yaamnzn
nemli bir amac -yapc ve gereki bir dnce sistemi olutura
rak, beslenme alkanlklarnz kontrol ederek ve yeterli derecede

1 39
egzersiz yaparak- salkl bir beden/zihin i likisi gelirirmekrir.
Hastayken bi le geliim frsatlarn deerlendirmeniz, dnceleri
nizle, duygularnzla ve fiziksel varlnzla daha erkin bir biimde
baa kmay renmeniz mmkndr. Bu deneyimler sayesinde,
gnlk yaamnzdaki i nsanlarn psikoloj ik veya fi ziksel problem
lerinin stesinden gelmelerine yardmc olmak iin gerekli anlay
kazanyor olacaksnz.

Kuzey Ay Diiiimii On kinci Evde

Kuzey Ay Dm on ikinci, Gney Dm altnc evdeyse


doal olarak bir ite hizmet vermeye ve dzenli, yetenekli ve grev
lerini yerine getirmek konusunda sorumluluk sahibi olmaya ei
limli olursunuz. zellikle salkla ilgili bir meslek alan nda, yap
tnz iin dier i nsanlar iin yararl olduunu hissetmenizi sala
yan en aa derecedeki grevlere b i le gnll olursunuz. Ancak,
kendinizi gnlk rutininizin baz detaylar iinde kaybetmeye ei
lim gsterir ve iinizin sizi tatmin ermeyen ynleri ile ilgili zn
t duyabilir veya kara kara dnebilirsiniz.
Altnc evi nizdeki Gney Ay dm , ayn zamanda eidi
nemsiz hastalklara meyilli olduunuzu veya ac ve arlara ar
tepki verdiinizi ve bedeni nizin durumuna fazlaca odaklandnz
gsteri r. B ununla beraber, beslenmeniz konusunda dikkatli, dzen
li egzersiz yapma konusunda gayretli olabilirs iniz. Hatta vejetaryen
olabilir veya akupunkrur ya da ruhsal ifa gibi alternatif salk ko
nularna ekim duyabilirsiniz.
Kuzey Ay Dm'nz on ikinci evinizde olduundan, zel
likle btncl ve ruhsal salk uygulamalarndan fayda grebilirsi
niz. Zihin ve beden aras ndaki etkileime dikkat ermeniz gerektii
kadar, ayn ekilde ruhunuzu aratrmanz ve kendi ifa kaynaklar
nz bulmanz da gerekir. Sizin iin yalnzlk periyodlar gerekl idir,
zira bastrlm dnce ve duygularnzla balam kurmanz ve
isel btnlnz deneyimlemenizi salarlar.
Bu yaamdaki greviniz, kendinizi yorucu bir alma dzeni
ne adapte etmek deil, daha ok bilind ve sper bilin enerj ile-

1 40
rine -gemi ac larn elemleri , aalanmalar, ksknlkleri ve ya
ratc ilham gcn n, meditasyonun veya akn deneyimlerin vecd
hali veya huzur dolu muduluuna- uyum salamaktr. Brakmay,
iinizin ve sorumluluklarnz n d grnlerine daha az kafa yor
may, deneyimlerinizle akmay, onlara gvenmeyi ve nsanl psi
koloj ik, tinsel veya yaratc olarak zenginletirmenizi salayacak
sevgi ve efkati geliti rmeyi renmeniz gerekir.
Sizi n herkesten fazla ruhunuzu kefetmeye, ryalarnza ve size
verdikleri rehberlie kulak vermeye ve isel kaynanzla temas
kurmak iin, zaman zaman dnyadan kendinizi ekmeye ihtiyac
nz vardr. On ikinci ev yolculuklarnz, sizi sk ormanlarn ve o
rak ovalar n iinde dolambal yollara ynlendirebilir, ama ayn za
manda eterik yksekliklere ve mutluluun kaynana gtrebilir.
sel keifler sayesinde glendiiniz iin, baka insanlara da kendi
fiziksel ve psikoloj ik problemlerini amalar ve kendi gerek, z
benliklerini kefetmeleri iin ihtiya duyduklar isel gc ve ber
rakl gelitirmeleri iin ilham verebilirsiniz.

141
3 . BLM

On kinci Ev atmalarnn
Psikodinamii ve
Btnleme Sreci

Sah iplen ilmem i1 Ben lik

On ikinci evinde gezegen bulunanlarmzn ou inkar ettikle


ri ynleriyle i lgili psikolojik problemlerle urar. Kendimizi ta
mamlanmam hissederiz, biliriz ki yaamlarmzda doru iliki le
rin veya doru iin ya da bankada yeterli m iktarda parann tesin
de nemli bir eyler eksiktir. Gemiin modelleri tarafndan srk
lenerek, zlem duyduumuz ekilde deiim ve azanmlar yarat
ma konusunda gsz kalarak, nceden belirlediimiz yollardan
hareket ederiz. Genellikle neyin eksik olduunu ve ne aradmz
bile bilmeyiz. Aclarmzn ve hayal krklklarmzn varlna o
kadar almzdr ki, sahip olduklarmzdan fazlasn umut etmeye
dahi cesaret edemeyiz.
Kendimizde sahiplenilmemi paralar tadmzda, benlii
mizin merkezinde bir boluk hisseder, canllk ve yaam enerjisinin
eksiklii yaarz. Yaam tutkusundan mahrum bir ekilde depres
yonla mcadele ederiz veya tutkumuzu, isel yoksunluumuzu an
cak bir anlna doldurabilecek insanlara veya deneyimlere ynlen
diririz. O zaman, her trde ykmllkler, saplantlar, kt al
kanlklar -alkol, seks, i, para harcama, ev temizlii (ve hatta astro
loj i bile)- bizi ele geirir. B i zi gerek ihtiyalarmz, korkularm
z, arzularmz ve aclarmz hissetmekten uzak tutan ve gn ta
mamlamamza yarayan anlk zevkleri salayan faaliyetlere baml
hale geliriz.

143
ou zaman gerek duygularmzn ve ihtiyalarmzn bilin
cinde deilizdir. Seimlerimizi ve davranlarmz etki leyen ve ger
ek benliklerimizi duymaktan bizi alkoyan, ebeveynlerimizden ve
toplumdan gelen "Olmal" ve "Olmak zorunda" gibi sindirilmemi
ie yanstmalara, yaamsal yasaklara gre hayatmz srdrrz.
ocukluk travmalarndan zarar grdmz iin dnceler, duy
gular ve hareketler konusunda iimizde bir blnme gelitirmi
olabiliriz, bylece uyumlu ve gl bireyler olarak hareket edeme
yiz. Hissetmek yerine duygusallarz, dnmek yerine zihinselle
iriz, ak llca hareket etmek yerine drtlere veya zorunluluklara
gre hareket ederiz veya harekete gemekten tamamen kanrz.
B izim iin nemli olan ynlerimizle temas kuramadmz za
man , biz klrz, problemlerimiz byr. Bastrlm duygu ve
dnceleri farkndalmzdan uzak tutan fiziksel ve duygusal bir
zrh gelitiririz. Ancak ne kadar ok karla rsak, gnlk yaamn
duygular ve hayal krklklar ile ba etme gcmz de o denli aza
lr. Farkndalm zn dnda olan bir ey iin sorumluluk alama
yz, tanyamadmz ynlerimizle ilgili gereki seimler yapama
yz. Kendimizi bilind gdlerle hareket ederken, yar yarya
inandmz prensip ve inanlara gre ortaya koyduumuz davra
nlarmza bahaneler uydururken, kendimizi baltalamaya ynelik
olduu anlalan davranlarmz hakl kartrken buluruz. zsay
gmz , kendi hakkmzdaki fikrimizi iirme yoluyla oluturmaya
alrken daha da klrz, zira bize kendi yaamlarmz ekil
lendirmekte ok az bir gcmz olduunu defalarca ispatlayan bir
gerekliin aynasnda kendi z deerimizi srdrme ansmz yok
t ur.
Kendi paralarmz ne kadar ok sahiplenmezsek, sahiplenil
memi bu enerj i de o kadar korkutucu bir hale gelir. On ikinci evin
karanlk dolabnda kilitli bir durumda, bilincin ndan uzak ve
insan etkileimleriyle havalandrlmadan duran bu enerji zaman
iinde biimini kaybeder. Transitler ve progresyonlarla tetiklendi
inde, bu enerj i bir anda sakland yerden frlayp, bizi yle bir
dehete drr ki, dolap kapan kapal tutmak ve istenmeyen bu
ziyaretiyi farkndalmzdan uzaklatrmak iin daha fazla enerji

144
sarf ederiz.
Ancak reddettiimiz paralarmz kilit altnda tutulamaz.
Kendi ecraflarnda enerj i biriktirirler. Basklar, takntlar, baml
lklar ve arazlar yaratrlar. Yanstlm bir ekilde onlarn enerj ile
riyle karlamamz salayan i nsanlar ve durumlar ekerler. Neyi
bir kenara itmeye alyorsak, bize klk deitirmi bir ekilde ge
ri dner, bizi tehdit eder ve ilgim izi ister. Biz onlara kar dman
ca davrandmz iin dmanca davranlara giren iimizdeki kii
likler, dikkatimizi ekmek amacyla ryalarmzda istilaclar ve sal
drganlar olarak ortaya karlar. Onlar grmezden gelmi, km
semi, usandrm ve aalayarak bir kenara itmiizdir. Ailelerimi
zin kkken savunmasz, yeni yeni kendini gsteren benliklerimi
ze yaptklar eyi kendimize yapmzdr ki, ailelerimizin yapmay
bildikleri tek ey budur, zira onlarn da benlikleri kendilerine ayn
ekilde davranan ebeveynler tarafndan ekillendirilmitir.
Bu olayn kkleri, bir ihtimal gemi hayatlarmza uzanmas
na ve ebeveynlerimizle etkileime gemeden nce haritalarmz yo
luyla stmze damgalanmas na ramen, erken ocukluk dene
yimlerimiz, kanlmaz olarak bu isel ayrmann psikodinamikle
rini yanstr. fkem izi deneyimleyebilmek ve zerinde alabil
mek iin ebeveynlerimizi sulamaya ihtiya duyabiliriz, ancak on
larn da bilind glerden etkilendiklerini, ayn zamanda bizim
de deneyimlerimizi seici bir biimde alg layan ve ileme tabi tu
ran isel filtrelerle doduumuzu anlamamz gerekir. Bizim en ok
farknda olduumuz, en ok etkilendiimiz olaylar gezegensel
enerj ilerim izi ifade edenlerdir.
imizdeki bir paray sahiplenmeme ilemi nasl gerekleir?
Nasl olur da bizim bir paramz, bir gezegensel enerj i, farkndal
mzn dnda kendine ait bir yaam srerek, bilind bir benlik
ve ' bu ben deilim' durumu haline gelir. ?

A ile D inam ikleri

Aile senaryosu yledir: Ebeveynlerimiz endielerle ba edebil


mek ve zsayglar n ortalama bir seviyede tutabilmek iin savun-

145
ma sistemleri gelitirmilerdir. lerinin, evliliklerinin talepleriyle
ve hayal krklklar nn, gereklemem i isteklerinin ac laryla bas
k altnda kalmlardr. Sonra biz dnyaya giri yaparz ve geni
apl bir duygular, drtler, ihtiyalar ve dnceler alann ifade
etmeye balarz. Kanlmaz olarak, baz ynlerimiz ebeveynlerimi
zin gelitirmi olduu zrhlar andrmaya balar. Onlar tehdit
eden duygular ve deneyim lerle ilgili anlaylarn kapatarak, bizde
aa kmaya alan bu duygular tpk kendi i eytanlarn bir
kenara itip bastrdklar gibi, ayn acmaszlkla, ayn bilinsizlikle
bastrmaya alr ve bir tarafa terler.
Ebeveynlerin ou ocuklarna -ounlukla istemeden ve bil
meden- duygusal zarar verebilmektedir. Onlarn davranlar ve tu
tumlar yeni ba gsteren ocuk benliklerimize kar olduunda ve
bize has olan, ancak onlarn holanmadklar bir ynmz ifade
ettiimiz zaman bizi geri evirdiklerinde veya aaladklarnda,
kendimizi yenilmi, yldrlm ve reddedilmi hissederiz. Kendi z
benliimizin yanl ve hatal olduu mesajn ediniriz. Ebeveynle
rimize tamamen baml olduumuzdan ve onlarn sevgisine, ona
yna ve korumasna ok ihtiya duyduumuzdan, onlardan yaban
clamaya gcmz yetmez. Reddedilme veya cezalandrlma trav
malarna neden olan duygular , ihtiyalar ve drtleri saklamay
reniriz. Bu paralarmz kendilerini ifade edemedikleri iin, ii
mizde derinlerde bir yerde yuvalanr ve bilincimizde gzden kay
bolurlar.
B u arada, ailemizin onayn ve rzasn alan ynlerimizi dar
daki dnyaya gsteririz. Dsal bir kiilik, bir kim lik gelitiririz.
Eer bu kimlik gerek isel benliklerimizden ok ayr ve tamamen
farklysa, sahte bir kimlik halini alr. B i z yetikin olarak kendimi
zi bu sahte benliklerle zdeletirdiimiz ve gerek benliimizin
duygularn ve ihtiyalarn yitirdiimiz srece, yaama gcnden
ve dmzdaki dnyaya ulama ya da dnyann bize ulamas ola
nandan mahrum kalrz.
Belki annelerimiz gerekten sevildiklerini hi hissetmemiler
dir ve sevecen duygularla yz yze geldiklerinde yle kahredici ac
lar yayorlardr ki, bu yzden bizim dknlmze tahamml

1 46
edememi olabilirler. Masum sevgimizi ve akmz ifade ettiimiz
de, her zaman istedikleri eyi almaktan korkup bizi tokatlam
(azarlam) olabilirler, i.ink bu sevgiyi kabul edebilmeleri iin
boluklar n dolduran acy hissetmek ve ondan kurtulmak zorun
da kalabilirlerdi. Biz sevginin reddedi lebileceini rendik. Sevgi
yi verme ve alma ihtiyacmzdan korkup utanr hale geldik. Ve
ns'i.imz on ikinci evde gizleyerek yaamay rendik.
Bir ebeveyn belli bir enerjiyi tanyamyorsa veya ifade edemi
yorsa ve bizdeki bu enerj iyi kk gri.iyorsa, sadece kendi yaral
benliimizin ykn tamakla kalmayz, ayn zamanda ebeveyni
mizin bize yanstt gezegenin enerjisini tama yi.ikn de stle
niriz. Ebeveynlerimizin glge benliklerini srrlanrz.
imdi bu konuda dnn, belki ebeveynlerimiz kendilerini
tamamlanmam ve gsz hissetmekteler. ocuk -onlara baml
kk, aresiz yaratklar n- sahibi olarak gereklii etkileme g
leri ni deneyimlerler. Zayflklara veya savunmaszlklara dayana
mazken, bizim zayflklarmz ve savunmaszlklarmz kmser
ler. Ancak, ayn anda bize zayf, ocuksu ve baml kalacamz
tarzda davranrlar. B izi aptal, yetersiz ve kendi ilerimizi grmek
ten aciz olduumuza inand rrlar. Bizi duygusal ala mahkum
ederler, ekerlerle martrlar, sonra da ar yediimiz iin azarlar
lar. Bize deli olduumuzu dndren ikilemlere sokarlar ve hep
si nden nemlisi , kendi yetersizliklerimizden korunmak iin onlara
baml olduumuzu hissetmemize yol aarlar.
Giriken, yetenekli, bamsz ve kendimize yeterli davrand
mzda da bizi tpk zayf ve ihtiyal olduumuz zamanlarda yap
tklar gibi kmserler. Ancak, kend i ilerindeki hor grlm
ocuu ifade ermek iin bize gereksinim duyarlar ki, bylece onla
r en ok korkutan ilerindeki eyle kar lamak zorunda kalmasn
lar. Bylelikle onlarn reddedilmi glgelerini yklenmemize, bi
reyliimizi ve gcmz ram anlamyla deneyimleyip gelitirme
den , on ikinci evdeki Gne' imiz veya Mars'mz veya Urans ya da
Pluro'muz i le yaamamza neden olurlar.
unu da dnn, ebeveynlerimiz belli bir gezegen enerj isi s
tnde tekel oluturmulardr. rnein baban n haritasnda Ko'ra-

1 47
ki Mars' iine alan t-karesi var. Sadece baba barabilir, sadece ba
ba kzgnln ifade edebilir, sadece baba isteklerinin karlanma
sn isteyebi lir. Bizim Mars'mz iin bu ailede hi yer yok. Ya da
annenin Ykselen Aslan 'da bir Merkr' var ve minnettar seyirci
ler istiyor. Dncelerini ve duygularn dramatize ediyor. Bize
tm problemlerini anlatyor. Bizim deneyimlerimizi duymak iste
miyor, nk biz onun iin iindeki sesi duyulmayan ocukla uzla
abilmesinde kullanaca iki kulak ya da bir ses yanstcs olarak
mevcuduz. On ikinci evde Yenge'teki Merkr'mzn annenin
Merkr'ne ayna olmaktan baka hibir ans yok. Bu yzden de
dinlemeyi reniriz, ama kendimizi ifade etmeyi asla renemeyiz.
letiim kurma becerimizi ne yeteri nce gelitirebiliriz ne de ona
tam anlamyla g venebiliriz.
Gerek ben liimizin iimizde saklanan ve on ikinci evi n sula
rnn derinliklerine dalan paralar na ne olur? Pek ok olaslk var.
Bazen bir enerj i tamamen inkar edildiinde, 'id' de, yani bastr l
m i lkel gdler depomuzda sabitleir. Bir 'yatay blnme' yaa
rz. Benliimizin bir taraf ulalmaz hale gelir ve on ikinci evimi
zin makine dairesine ekilerek, gizlice yaamlarmz ynetmeye
balar. Ondan sonra tm seimlerimiz ve tavrlarmz gizli korku
lar (Satrn), kzgnlklar (Mars), an ve eref istei (Gne) veya il
gi ihtiyac (Ay) tarafndan ynlendirilebilirler. Yine de bu belirli
enerj ilerden habersiz ve onlara kar savunmada kalrz.
'Dikey bl nme' ise daha ok yaadmz bir eydir. Bir tara
fmz tamamen ulalmaz hale gelmez, ama hibir iaret vermeden
bilincimizde bir grnp bir kaybolur. B ir ekilde ayrm veya
paralanmzdr. rnein on ikinci evdeki Neptn'n hi fark er
meden ve dnyevi gereklikte kstrlm hissederek yaayabiliriz,
ta ki Neptn aniden ortaya kp bizi ikiyle, bir guruya ballk
la veya yaratc esinlenme ile kendimizden geirene dek. Sonra ye
niden Neptn ' le i lgili farkndalmz yitirir ve on ikinci evimiz
deki Neptn'e zg ihtiyalarmz dikkate almadan seimler yapa
rz.
Erken dnem travmalar tak nt lara neden olur. Travma ne ka
dar erken yaanm sa, psi koloj ik yapmzn , henz kk bir o-

148
cukken yorulmaya ak, ama zamanla sertleen bir paras olmas
ihtimali de o kadar fazladr. Asl travmay unutmu olsak da, bu
rravmarik duygularla ba ermek iin erken yata gelitirilen takn
t lar varln srdrebilirler. B u travmayla da balantl olmayabi
lirler, ama onu bilinten uzak tutma (rnein duygulardan uzakla
mak adna zihinsel yaam ne karmak iin srekli okuruz) veya
ac veren ilk deneyimin (veya bir dizi deneyimin) yeniden tekrar
lanmamasn dorudan garantileme arac olarak kullanlabilir.
Belki erkek kardeimizi n oyuncak aysn alm, onu para
para ermi ve babamz ylba sabahnda tm hediyelerimizi o k
k yalrakya vererek bizi adaletsiz bir ekilde cezalandrmtr.
Bir Boa ocuu iin ne kadar zalimce bir cezalandrma! O gn
hissettiimiz ac ve yoksunluk yle dayanlmazdr ki , yle korkun
bir acyla, bu kadar ok istediimiz maddi varlklar kaybetmeye
bir daha asla ve asla gz yummayacamza karar vermiizdir.
Bir sonraki hafta, dondurucu havaya ramen, isel yoksulluu
muzdan kendimizi kurtarmak iin yeteri nce para kazanmaya ura
arak, sokakta limonata sarm zdr. O n ikinci evde, Aslan burcun
daki Pluro'muzun ikinci ve nc ev balang izgilerinde bulu
nan Akrep'reki J piter'e yapt kare adan etkilenerek, hayattaki
en nemli eyin para kazanmak olduuna veya sembolik olarak, yl
lar nce bizden alnan ylba hediyelerini kendimize dndrmek
olduuna karar vermiizdir. Yirmi yl sonra, ie takntl bir halde,
kendi dkkanmz iletiyor ve her gn teslimatlar kabul ediyor
ken hala, artk tam olarak hatrlayamadmz o ylba sabahnn
bize verdii zarar telafi ermeye alrz.
Baz takntlar, drtler ve saplantlar egomuza uyum salarlar.
Yani, kendi hakkmzdaki fikrimizle, deerlerimizle, hedeflerimiz
le ztlamazlar. Hayatmz kazanmakta, bir partneri cezbetmekte,
bir beceriyi gelitirmekte bize yardm edebilirler. Bizim iimize ya
radklar ve yapc grndkleri iin altlarnda iltihaplanan, belki
iin iin kanayan ve hatta belki de ok iddetliyse, gerek bir fizik
sel yaraya veya hastala dnen yaralardn habersiz kalrz. o
unlukla, takntmz desteklemek veya o dayanlmaz travmay ye
niden yaamamak iin, bir z imge (yani kendi hakkmzda bir

1 49
kimlik imgesi), bir deer sistemi ve bir rakm hedefler ekillendi
ririz. Sonra gizli yaray ortaya kartabilmek ve iyiletirebilmek
iin, onu sakl tutmak amacyla ina ettiimiz bu kiisel yapy ve
yaam yapsn yerle bir etmek zorunda kalrz. Pek oumuz ya
am artlarmzn aclar dayanlmaz hale gelip de, bu yap lar , 'de
lip gemek' iin 'ykmak ' zorunda kalmadka, bu tr bir dalma
y yaamak istemeyiz.

Savunma lviekanizmalar

Karakter yapmz yaamn erken dneminde geliir. Gerek


benliimizde eksik paralar olduu ve sahte benli kler gelitirdii
miz srece, kayp paralarmzn yerini doldurmak iin isel imge
ler ve idealler olutururuz. Gerek benliimiz bize "Darda, ger
ek d nyada, var olmaya hi hakkm yok" der, "yleyse ieride, ha
yal dnyas nda bunu telafi edeceim . " Gerek benliimizi kefede
rek ve eyleme dkerek ocuksu ve grkemli hayallerimizi brakma
y beceremediimizden, gizlice onlar korumaya devam ederiz. Ge
limemi organlarmz saklamak, yaralarmz maskelemek, za
yflayan zsaygmz desteklemek iin iirilmi bir z imge olu
tururuz. Bir yan mz yceltir, bir yanmz alaltrz. Kendimize
yeterince sahip olamadmz iin, z i mgemize smsk yapr, de
er verdiimiz belli ynlerimizle zdeleir, deer vermediklerimi
zi bastrrz. Bastrdmz eyler on ikinci evin bilinsizliine yol
lanarak glge benliimizin bir paras olur.
iirilmi , idealize edilmi z imge (benliimiz hakkndaki fik
rimiz) i le alalt lan benlik birbiriyle balantldr. ' Btn' halimiz
le, gerekte olduumuz gibi sevildiimizde kendimizin tm yn
lerini ifade edebilir ve kendimizi deerli grrz. Telafi arayyla
iirilmi bir benlik gelitirmeye veya iimizde sevilmeye layk ide
al bir benlik bulundurmaya ihtiya duymayz. Gerek kendimiz
olarak ve bunu gelitirerek, zsaygmz geniletiriz. Ama baz yn
lerimiz reddediliyorsa, yalnzca m kemmel olduumuzda sevili
yorsak (veya sadece, eer daha mkemmel olursak sevilebileceimi
ze inanyorsak), ihtiyalarmzn karlanmasnn gerekte olduu-

1 50
muz benlikle davranmamza deil, ideal olana tutunup onu gerek
letirmemize bal olduunu reniriz. deal imgelerimize kendi
mizi insafszca uydurmaya alarak veya gelecekle ilgili olanaklar
ve potansiyeller hakknda kurduumuz hayallere kaarak yaamda
tatmin ararz. Bu hayalleri gereklik iinde snamak tehlikeli gelir,
zira benliimiz hata yapma veya bizi ayakta tutan isel imgelerin
kme riskini kald rabilecek kadar salam olmayabilir.
B u yzden eer on ikinci evimizde Ay bulunuyorsa, yak n bir
ilikide ihtiyalarmzn anlalmas na izin verme ve arzu ettiimiz
kiisel beslenmeyi alma ve verme konusunda kendimize ans tan
ma riskine girmektense, hastanede bize ihtiya duyan tm hastala
ra yetien mkemmel bakc, kendini adam bir sosyal grevli, ev
rensel bir anne olmakla ilgili hayallerimize tutunuruz. Eer yzeye
kmasna izin versek, gerek ihtiyalarmz ne kadar tuhaf, ne ka
dar ocuksu, ne kadar agzlce olurdu! imizdeki ocuun al
n hissetmektense ve onun ihtiyalar na hogr gstermeyebile
cek bir d nyayla onu yeniden kar karya getirmektense, onu ba
kasna aitmi gibi kar lamak, alternatif deneyimler yaratmak, ken
dimizi hayallerle yceltmek ne kadar gvenli olurdu.
B undan dolay, erken yata kendi kimliimiz hakknda olu
turduumuz fikirleri devam ettiren, z deer duygumuzu srdren
ve kendimizi travmatik duygulardan korumamz salayan savun
ma mekanizmalar oluturarak gereklii arptmaya balarz. Akl
ve manta uydurma eilimleri benlik yaplanmamz ve davran
larmz destekler. 'Yanstmalar' bize, henz badaamad mz
ynlerimizle yzletiimizde bunun z imaj mza ynelik olutura
ca dayanlmaz tehditleri yaamaktansa, reddedilmi ynlerimizle
bizim dmzdaki dnyada karlama imkan tanr. Saplantlar,
zorlamalar, bamllklar ve somatik rahatszlklar (duygusal at
malarn bedensel yansmalar) gibi 'semptom oluumlar ' yoluyla
atmalarmzn youn enerj isi ni, ori j inal travmay -tahamml
edebileceimiz ekilde- yeniden canlandrabileceimiz alanlara y
neltiriz. Reaksiyon oluumlar vastasyla da, gerekte hissettiimi
zin tam aksi hislere sahip olduumuza kendimizi inandrarak z
deer duygumuzu srdrrz. On iki nci evdeki Mars'mz inkar

151
ederek, nefret ettiimiz insanlar seviyormu gibi davranrz. On
.ikinci evdeki Satrn' inkar ederek korktuumuz eyleri isriyor
mu gibi davranrz.
Savunma mekanizmalarmzn yaps genelde astroloj ik harita
dan tespit edilebilir. tane gezegeni kizler'de ve Ay' on ikinci
evde olan bir kadn duygular n akla uydurmaya meyilli olabi lir.
Vens' on ikinci evde Ko'ta bulunan ve hem birinci, hem de al
tnc evini yneten bir erkek Vens'e zg karmaalarn , belki de
diabet hastalna yakalanarak, fiziksel bir ekile dntrebilir.
Ay' Balk'ta ve on ikinci evinde Mars/Pluro kavuumu olan bir Te
razi burcu kadn uyumu koruma, nefreri ve anlamazl reddetme
eilimi yznden kendini, sevdiini zannettii, oysa aslnda nefrer
ettii insanlarn onaylarn almaya sevkedebilir. On ikinci evinin
ynetici gezegeni olan Urans' yedinci evinde bulunan bir erkek,
deiken ve bireysel gizli benliini bir parrnere yanstabilir (yani
karsna Urans zelliklerine sahip bir parrner kabilir) ve asla
kendi Urans'e zg tabiatyla yzleemeyebilir.
Pek ok savunma mekanizmas yaammza katkda bulunur.
Duygusal yoksunluk ile ilgili travmalarmzn baka eylerle telafi
edilmeye allmas, retken bir ekilde alma ve finansal gven
lie ulama gibi yetikin tatminlerini hissetmek iin profesyonel
yeteneklerimizi gelitirmemizi salayabilir. Duygusal atmalar
sanatsal ifadelere dntrmek duygusal olarak tatmin edici olabi
lir ve bize takdir kazandran ve dier insanlara i lham veren sanat
sal almalarla sonulanabilir. Sululuk duygumuz, gemiin ger
ek veya hayali gnahlar iin telafi araylarmz sosyal almalar
ii n motivasyon salayabilir ve tutarl bir sosyal katkda bulunma
n n getirdii z deer duygusunu hissetmeyi mmkn klabilir.
Savunma mekanizmalarmza ihriyacmz vard r. Ancak ger
ekliimizi en az seviyede arptan ve duygusal atmalarmz aa
bilmemiz iin yapc k noktalar salayan savunma mekanizma
larna ihtiyacmz vardr. nemli ynlerimizi ne kadar az bask al
tnda turarsak, ihtiyalarmz karlayan ve iyi durumda olmamza
yardm edebilecek seimleri de o kadar rahat yapabiliriz.

152
Bastrma zerine

ocukluumuzda kabul grmeyen ve bugn de kabul edilme


yecei nden korktuumuz duygular , d rtleri , arzular ve dn
celeri bastrrz. B izim iin nemli olan ve baml olduumuz ili
kileri tehdit edebilecek ynlerimizi bastrrz. Kimliimiz veya z
imgemiz iin tehlike oluturan, dayanlmaz korkular veya aclar ve
ren ya da utan veya aalanmayla sonulanabi lecek eyleri bast
rrz. Drtlerimizi kontrol etmekte zayfsak, zapt edi lemez drt
ler haline gelebilecek ve kontrolmz tamamen kaybetmemize
neden olabilecek arzularmz bastrrz. Ayrca tahamml edeme
diimiz isel karmaalar yaratan , dier ynlerimizle fazlasyla zt
laan paralarm z da bastrrz.
Bastrlm on ikinci ev enerj isi ile ilgili fark ndal yeniden
kazanmamz, haritamzda on ikinci evin ii ndeki ve dndaki ener
j i lerin ilikisine bal olabilir. Bilinli benliklerimiz, egolarmz,
bu on ikinci ev enerj ilerini bozmadan kendi ne katp, zmseyebi
lir m i ?
H i phesiz, eer Bal k'ra Gne'imiz, Merkr'mz v e Ve
ns'mz varsa, zaten pek ok Neptn zelliiyle zdeletiimiz
iin, on ikinci evdeki Neptn ' mzn reddettiimiz enerji lerini
dengeleyebiliriz. Ancak, ya eer Terazi'de bir gezegen kmeleme
si ve Balk'ta bir Ay' mz varsa, ya on ikinci evimizde Akrep'teki
Mars/J pi ter kavuumumuz , Aslan'daki Pluro'ya kare a yapyor
sa? Ya eer sevgi , uyum ve ortak yaam birlii gibi deerleri des
tekleyen bir z imge, deer sistemi, yaam biimi ve ilikiler a
oluturduysak? Akrep'teki Mars/Jpiter'imize nasl hesap veririz?
Transit yapan Pluro bu kavuumun stnden geerken, (yapc g
cmz fark etmeden nce) nefret ve kzgnlmzn derecesini
kefettiimizde ne olur?
Sadece bask altnda tuttuumuz eyleri , olduklar eki lde mu
hafaza etmek iin kiisel yntemler ve yaamsal metodlar gelitir
mekle kalmayz, ayrca yarattmz isel ve dsal yaplar (br
boyutlar kaybetmek pahasna benliimizin tek bir boyutu zerine
ina edildiinde zellikle tehlikeli olan yaplar) tehdit eden dene-

153
yimleri de bastrrz. Kendimizin tek bir ynyle ne kadar ok z
deleirsek ve bir kimlie sahip olmak ve z deerimizi korumak
adna bu zdelemeye ne kadar ok i htiya duyarsak, zt nitelikle
ri de o denli bastrma ihtiyac tarz.
Kimliimizi korumakla z deerimizi korumann mutlaka bir
biriyle balantl olmas gerekmez. Bazlarmz, ailelerimizin biz
lere yanstt glge enerj i leri zmsemekten kaynaklanan,
dolaysyla grmemizi engelleyen olumsuz veya dank kim
l iklere gerekten de sahip olabiliriz. Kendi ac larnn ve hayal k
rklklarnn bata na saplanm olan ebeveynlerimiz, on ikinci eve
srlm olan Gne, Jpiter veya Vens'mzn yaama olumlu
bakan enerj i lerine tahamml edememi olabilirler. Yaammzn
erken dnemlerinde on ikinci evimizdeki Urans'n entelektel
dehasn ifade ermeni n, ebeveyn lerimizde ve akranlarm zda ks
kanlk ve ierlemeye neden olduunu ve bunun yaln zlk ve ya
banclama duygularmza katkda bulunduunu kefederiz.
Belki doutan gelen yeteneklerimiz cinsel kimlik arrlanma
larmza ya da di nsel yetitirilme tarzmza ters dmtr. Be ya
ndaki bir kzn greme yeteneinin, dantel elbiseler giyen, kad
nn 'hanm hanmck' olmas teorisini destekleyen Yengesi bir an
ne tarafndan takdir grmesi olas deildir. Kanlmaz ekilde bu
kz, hayat boyunca on ikinci evi nde Ko zelliklerini gsteren
Mars' i le greecektir. Ya on ikinci evinde Balk burcunda Ay' bu
lunan ve askeri bir ste, mao deerleri savunan bir babayla by
yen bir erkek ocuuna ne dersiniz? Sahip olduu duyarllkla, ba
kalarna olan hassasiyetiyle, cinselliiyle ve yaratc yetenekleri ile
ne yapacaktr? Peki ya on ikinci evinde, Akrep burcunda Ve
ns/Mars kavuumu bulunan ve ebeveynleri tarafndan yarl Kato
lik okuluna gnderilen hareketli ve tutkulu gen bir kz? Kz ye
titiren rahip ve rahibeler, onun tutkularna ve filizlenen cinsellii
ne gereken deeri vermesi konusunda ne derece yardmc olabile
ceklerdir? Kendilerini geride tutan bir m isyoner ift, on iki nci
evinde Aslan burcunda gezegen kmelemesi olan oullarnn gs
teriilie, oyunculua ynelik yeteneklerine ne kadar sayg duya
bilecektir?

1 54
Eer bedenlerimiz salam bir temel zerinde durmuyorsa,
duygusal olarak deikensek, kendi olumlu niteliklerimize sahip
kmaktan korkabi liriz. lgn veya benci l olma riski ne girmekten
se, kendini aada hissetmek ve yere yakn kalmak daha iyi gr
nebilir. Yeni kefettiimiz yeteneklerimizle ok ykseklerde uma
nn batan karc l na kaplp, tepe st aklma riskine girmek
tense, umaktan kanmak daha iyi gelebilir.

im izdeki Z a lim ler ve b lisler

'Aydnlk glgemiz', yani bastrdmz zelliklerin olumlu


boyutlar , on ikinci evimizde bizi kriz zamanlarnda destekleyen i
sel yardmclar, rehberler veya kurtarclar olarak bulunabilir. Di
er yandan, 'karanlk glgemiz' , yani bu zelliklerin olumsuz bo
yutlar , isel basklaycm zn kendinden nefretini zmseyip, ken
di kendini baltalayan yaklamlar n destekleyebilir.
Benliimizi n bir ynn bastrdmzda, en azndan iki par
amz iin i i ne girer: bizim isel basklayc/eziyeti/koruyucumuz
olan on ikinci evin kapsndaki gardiyan ve bastrdmz paramz
(isel kiilik). Bastrma srecinde yer alan fke, nefret veya korku
nun derecesi , bizi duygusal olarak etkileyen ebeveynlerimizden ve
dier yetikinlerden aldmz fke, nefret ve korkunun derecesine
bal olduu kadar, bunlar n karlnda hissettiimiz ve ifade
edemediimiz fke, nefre( ve korkuyla da ilintilidir. B ize kar y
neltilen duygular veya bakalarna yneltemediimiz duygular ,
kendimize yneltiriz. Genellikle kendimize ynelttiimiz bu duy
gulardan, ruhumuzdaki sreci bu olayn gerekletii ilk kii
leraras duruma geri dndrmeden kurtulamayz, ta ki basklayc
larn sesini duyana ve onlarn ilk karlat mz halleri ne karlk
verene dek.
Genellikle, bu sesler iimizdeki zalimler halini alrlar. Onlarn
sesi nefretin sesidir. Verdikleri mesaj lar, sadece ierikleri asndan
deil ("Hi iyi deilsin", "Kimse seni sevmeyecek" , "te buyur, yi
ne salak gibi davranyorsun", "Senin neyin var ki, bir ii bile elin
de tutamyorsun?" "Hibir eyi doru yapamyorsun " , "Risk alma-

155
nn ne anlam var? Zaten yaptn hibir ey ie yaramyor" , vs.),
ayrca, bize ynelttikleri nefretin derecesi yznden de gten d
rcdr. Kendimizle ve yaammzla ilgili yarglarmz, genel
likle arptlm, genellemelere dayal ve ykc olsalar da, bazen
doru bile olabilirler. Sorun sadece, yarg lamann ierii deil, al
tnda yatan kendimize ynlendiri lmi nefret olabilir.
Bazen ikaz edici bir ses bize, akllca olmayan davranlardan
geri durmamz gerektiini syleyebilir. Pek ok drtmz bastr
mamz ve saklamamz gerekebilir. Ama, kendimizi snrlamakla ve
uyarmakla, mutluluumuzun, efkatimizin, sevgimizin ve affedici
liimizin ne ilgisi var? Neden gvenimizi, umutlar mz ve canl
lmz yok ederek, kendimizi boyun emeye zorlamak zorunda
kalal m ?
Genellikle, iimizdeki zalimin sesi bize a i t deildir, zaman
iinde korkuyla ve dile dklmemi fkem izle arptlm ve yo
unlat rlm, bir ebeveynin ie yans rlan sesidir. Bu ses yargla
yc , eletirel, kstah ve acmaszdr. nsani snrllklara, haralara,
kusurlara ve zayflklara tahamml yoktur. Bazen elikilidir, bizi
hareketlerimizi zapt etmeye sevkeder, sonra da kendimizi geri ek
tiimiz iin bizi sular.
imizdeki zalimler, herhangi bir on ikinci ev enerj isiyle ba
lantl olsalar da, en ok Mars, Pluto veya Satrn on ikinci evle ili
kide olduu zaman ortaya karlar. Byle durumlarda, bastrann ve
bastrlan kiiliin enerjisi btnleyici biimde balantldr. Hat
ta, onlar birbirinden ayrmamz mmkn olmaz. fkemize mer
hametsizce fkeleniriz veya korkumuzla kendimizi harap edeceiz
diye rker, dehete kaplrz.
On ikinci ev zalim leri nin doasn anlamak, iyi ve kt hak
kndaki nemli felsefi sorular ortaya kartr. imize szan zalim
ler yalnzca bizim ve ebeveynlerimizin korkularnn bir ifadesi mi
dir? On ikinci evi mize yerlemi olan arptlm kiilikler, sadece
iimizdeki ocuun salkl, doal drtleri ar derecede kstlan
d ve btnlmz bozulduu iin mi arptlyor? Aslnda do
utan iyi ve yaam onaylayan insanlarz da, temel igdlerimiz
ciddi bir ekilde engellendii zaman m kt ve yaam reddeden

156
eilimlere dnyoruz? Yoksa on iki nci evim ize kapac lm arpk
enerji ler doucan gelen kclmzn, lm igdmzn, ya
ama kar nefrecimizin ispac m ? Tpk Freud gibi, biz insan larn
ykc drclerle kaynayan kclk yuvalar olduuna (veya ilk g
nah yznden sulu olduumuza) m inanmamz gerek? imizde
ki zalim lerin veya arpclm on ikinci ev kiiliklerim izin gerek
cen de korkun derecede eycani (bazen kendilerini bu ekilde ifade
eden) grndklerini nasl izah edebiliriz?
Filozoflarn ve psikologlarn asla yecerince aklayamad so
rular yanclayabileceimi sanmyorum . Yalnzca kendi dncele
ri mi belircmeyi deneyebilirim . Bir zamanlar bu yanclar bildiime
inanyordum, 'yceliklerde sevgi hkm srer', 'hepimiz zmz
de ksal varlklarz' gibi . Ancak Sacrn dngs sonras geen on
yl iinde, yaam n karanlk ynleriyle karlama sreci Yay burcu
na zg iyimserliimi sercle cirdi. Arck, doucan geldiine ve ka
nlmaz bir insani davran olduuna inanmasam da, kr olma
gereine inanyorum . Ayrca iyi olma gereine de inancm var.
Temel insan igdleri , ne iyi ne kr olan, ama belki de sevgiyle,
saygyla ve akllca, efkacli bir ekilde snrlama gecirildiinde ev
rende varolan iyi glerin ca ycs olabilen ncr enerj ilerdir. Bu i
gdler fazlasyla engellendiinde, yoksun brakldnda ve ihlal
edildiinde, aslnda gerek, korkutucu ve yaamn zerk bir boyu
m olarak varolan kci.i l kendine ekip, gscerebilir.

On ikinci evimizde, zellikle Mars, Pluro veya Sacrn bu ev


deyse veya bu evi ynetiyorsa, kclk bulunabilir. eycani enerji
ler ara sra bilince frlayabili rler. Ama bu, remel doamz kr ya
da eycanidir anlamna gelmez. Bu, youn aclarmz ve ihciyala
rmzn bizim biimimizi bozduunu ve bize eyrani enerj i leri ek
ciini ve biz bu enerj ileri kullanp dntrrken, eycani olann
iindeki ykc, yaam inkar eden ktU eilimleri alc edip, zp
brakrken, yine onun iindeki yaam onaylayan, dinamik, canl ve
yaracc enerj iyi koruyup kullanabileceimiz anlam na gelir.
Eer ocukken kaldrabileceimizden fazla hayal krkl,
mahrum iyec ve cravma yaamsak, eer gereklii pekitirme veya
ihciyalarmz karlama konusunda srekli gsz kaldmz

1 57
kmazlarda brak ldysak, defalarca yok olma (kendini kaybetme)
ve yalnzlk (bakalarn kaybetme) korkusu yaadysak, bu korku
iinde kklemi bir fke birikimi, gz kara bir yok erme drt
s ve yaama kar bir nefret gelitirebiliriz. On ikinci evimizin
topra, en az ndan gerek benliklerimizi besledii kadar, eytani
drtleri de beslemi olabilir.
Ebeveyn lerimiz kendi ilerindeki ktlk tohum larn ne ka
dar deri nlere gmdlerse, gaddar veya sald rgan drtlerini ne ka
dar redderrilerse, biz de onlarn glge benlikleri iin o kadar uygun
.
bir ekim yeri halini alrz. Ancak tadmz eytani veya ykc
enerj iler, ne ebeveynlerimizin doutan gelen ktlnn bir
gstergesidir, ne de bizim. Bu eytani zellikler, daha ziyade, sade
ce yaam onaylayan enerj ilerin iinde gelime ve iyi leme frsatn
yeteri nce yakalayamadklar iin, ykc glerle bir olmu yaral ,
sapkn ve arpk enerji leri gsterirler.
Ebeveynlerimizin tpk onlarn kendi ebeveynleri nden , harta
gemie, ta balangca doru gidersek, Adem ile Havva'dan nakle
dilen ktl tadklar gibi, biz de onlar n kabullenilmemi
eytanlarn m tayoruz ? Nesiller boyunca aileden aileye nakledi
len, ilk gnah retisini bir kez daha m ileri sryoruz? Ben bir
din bilimci deilim. Ancak, Hrisriyanlk veya Musevilik retile
rini desteklemekten ziyade, pek ok Bat (ve baz Dou) dininin
gelenekleri iine sinmi olan akl/beden , ruh/beden, karanlk/ay
dnlk ayrm ile ilintili deneyimlediimiz iyi/kr ikileminin te
mellerini gz nne almaya daha yatknm. Eer Tanr tamamen
iyiyse, o zaman eytan onun glge benliini tamak iin var olmak
zorundadr. Eer baz zellikleri erdem olarak takdir edersek, o hal
de dier zellikler kusur olarak grlmeli ve hayatn glge boyut
larna srlmelidir. Ne zaman bilinli olarak bir zellikle zdele
sek, bu zelliin ram zrrn bilinsiz olarak ifade ederiz veya ken
dimize ekeriz. Ik taycs olan Lucifer (eytan) iyilik iin ok
fazla alm ve kt olmutur. Biz de ayn ekilde, kendimizin ho
olmayan ynlerini reddederek ve iyilik iin fazlasyla can atarak
reddettiimiz ey haline gelebiliriz.

1 58
Utancn D inam ikleri

Bastrma ve kendini reddetme modellerimize katkda bulunan


aile dinamiklerine bir kez daha dnelim. On ikinci evimizin ken
dini reddeden ynn anlamak ve amaya balamak iin, utancm
z aa kartmak konusunda istekli olmamz gerekebilir. On ikin
ci ev enerj ilerimiz ounlukla karsnda saldrganca savunmaya
getiimiz, derinlere yerlemi utan ve aalanma duygularnca
arptlr. Utan duyduumuz zaman, insani varlklar olarak kendi
mizi nemsiz, klm ve yetersiz hissederiz. Benlik duygumuz
ayaklar altnda inenir. Kiisel itibarmz kaybederiz ve zdeer
duygumuz bir darbe alr. Kendimizi kt , deersiz, hatta belki in
sanlktan km gibi hissederiz. Utanc kendi yararmz veya aile
mizin isteklerinin aksine hareket etmeyi (daha ok sululuk duygu
sunu ortaya kartan hareketler) setiimizde deil, daha ziyade
aalandmzda veya pek kontrol edemediimiz duygularmz
veya davranlarmz yznden aalanacamzdan korktuumuz
da hissederiz.
Yasaklanm isteklerimizden, dileklerimizden ve arzularmz
dan utanrz. Drtlerimizi zapt edememi olmaktan, bedenlerimi
zi kontrol etmekte baarsz olmaktan, kabul edilemez olan duygu
lara kaplmaktan utanrz. Cinsel kimliimizin standartlarna uy
gun yaamadmzda, gelimeye ynelik ilerin zamannda ste
sinden gelemediimizde utanrz. Geri lemekten, baml kalmak
tan, olgun veya bamsz olmamz gerektiinde ocuka davran
lara kaplmaktan utanrz.
Genellikle, farknda olmadan ailevi veya sosyal tabular ihlal
ettiimizde utan duyarz. Ebeveynlerimizin ve toplumun bizden
bekledii davran biimini srdrememiizdir. Medeni bir ekilde
davranmamzdr. Gerek benliimizle, zellikle on ikinci ev ener
j ilerimiz tarafndan iaret edilen ynlerimizle ilgili benlik ideali
miz arasnda byk bir uyumsuzluk vardr.
Yetikin olarak, ocukken urand rldmz duygularmz, d
ncelerimiz ve davranlarmzla ilgi li utan duyarz. On ikinci
evdeki bir Ay zayflmz, savunmaszlmz veya ihtiyallmz

1 59
yznden yaanan travmatik utan deneyimlerine iarer edebilir.
On ikinci evdeki Pluro ruvaler eirimi (rurma ve brakma konula
r), cinsellik, saldrganlk hakkndaki utanc gsterebilir. On ikin
ci evde bulunan Sarrn korkularmzla ve okuldaki derslerde veya
gnlk ilerde kendimizi kanrlama giriimlerimizle i lgili uranc
m z gsrerir.
Son zamanlarda, psikoloj ik eserler uran remelli aile (ebeveyn
lerin ocuklarn sk sk ve zalimce urandrdklar aileler) dinamik
leri zerine odaklanmaya balad. Uran remelli ai leler genellikle,
aile yeleri nin uran ve aalanma duygusunun neden olduu
rravmatik duygularn hafiflermeye alt, baml ailelerdir.
Merle Fossum ve Marilyn Mason'a ( 1 ) gre, uran remelli aileler u
ekilde karakrerize edi lir: kar kurallar, mkemmeliyerilik, sula
ma ve inkar modelleri, empari ve efkar eksiklii , gereklikren ok
i mgelere ve srandarrlara odaklanmak, birbirlerine birey olarak de
il eya gibi davranmak, samim iyer eksiklii ve endieyi konrrol
edebi lmek, gerek ve ac verici mevzulardan kanmak iin geliri
rilmi baml ya da zorlayc davranlar. Genellikle ebeveynler ai
le dzenini srd rmek iin kendileri nin de utandklar davranla
ra ocuklarn ustalkla sevkederler.
Facing Sha11e: Families in Recovery (Uranla Yzlemek: yi leen
Ai leler) adl kiraplarnda, Fossum ve Mason, "U ran Temelli Aile
lerdeki Sekiz Kural" veriyor:

1 . KONTROL. Tm davranlarnda ve erkileimlerinde konr


roll ol.
2. MKEMMELLK. Her zaman 'doru' ol. Doru eyi yap.
3 . SULAMA. Eer bir ey planladn gibi girmezse, birini
sula (kendini veya bakasn).
4. NKAR . Duygularn , zellikle de endie, korku, zm,
redderme ve ihtiya duyma gibi olumsuz veya incinmeye
ak olanlar inkar er .
5 . GVENSZLK. liki lerde gven veya sreklilik bekleme.
nceden bilinmeyen eylere kar dikkarli ol.

1 60
6. EKSKLK (KUSUR). lerini bir sonuca veya zme getir-
me.
7. KONUMAMA. Utanlacak, aalayc veya drtsel dav
ranlar hakknda ak ve dorudan konuma.
8. GEERSZLETRME. Saygsz, utandrc, aalayc ve
ya drtsel davranlarda bulunursan, geersiz kl, inkar et
veya gizle .

Eer utan temelli b i r ailede bydysek, deneyimlemi oldu


umuz duygusal travmann seviyesi o kadar derin olabilir ki, utan
temelli yaralarmzn tekrar deilmesini engellemek iin t m ha
yatta kalma ve savunma mekanizmalarmz kullanmak zorunda
kalrz. Ancak, ocukken urandrldmz ve yetikin olarak utan
duyduumuz davranlar tekrarlamaya devam ederiz.

A ile Diizen in i Siirdiirmek

ocukken hayatta kalmamza, gvenlik duygumuza ve savun


ma mekanizmamza hangi davran modelleri yardm ettiyse, bun
lar karakter yapmzn birer paras olurlar. Benlik duygumuz, bir
lde ebeveynlerimizin tutum ve davranlarn ie yanstmamz
sayesinde geliir. Yetikin olarak, aina olduumuz ocukluk ger
ekliimizi korumak adna isel mesaj lara, dsal nesnelere ve ya
am deneyimlerine bal kalarak, benzer ekillerde kendimize ebe
veynlik ederiz. Eer bir ebeveyn, dokuzuncu evdeki bir Merkr'e t
karesi olan, srekli iyi ve kt hakknda nutuk atan ve gelecek ko
nusunda saplantl biriyse, on ikinci evimizdeki Jpiter'i farknda
olmadan kendimize ahkam keserek, rencilerimize nutuk ekerek
ve bugnn gereklii yerine yarnn olaslklar zerine odaklana
rak ifade ederiz. Kova'daki Gne'i Sarrn 'e kart a yapan , isyan
kar ve toplum kurallarna uymayan drtleri miz iin bizi sulayan
bir ebeveyne kar belirsizce isyan etmeyi rendiysek, iselletir
diimiz kendi standartlarmza kar da gizlice isyan etmenin yol
lar n bulurken, ayn anda gven ilmezliimiz ve tuhaf davranla
rmz iin kendimizi yarglarz.

161
Ne kadar byk bir reddedi yaarsak, ailelerimizin duygusal
veya fiziksel yokluu sonucunda hissedeceimiz ayr lk endiesi de
o denli byk olur ve bize ebeveynlerimizin koruyuculuunun g
venlii ni salayan iselleriri lmi imgelere ve ideallere bir o kadar
sk sarlrz. Gerek benliklerimiz geliim ve salam bir zsayg
remeli olururmak iin gerekli desrei ne kadar az alrsa,
iselleririlmi ebeveyne ve onun yaklamlarna, srandarrlarna ve
yarglarna da o kadar ok baml olmay reniriz. Bulu a
mzda, ebeveynlerimizin kusurlarn alg layp abanm olsak da,
kk ocuklar olarak hayarra kalabilmek ii n onlar idealize erme
ye ve onlara baml olmaya ihriya duymuuzdur. Onlarda algla
dmz kr l, genellikle kendi benliklerimize gndeririz, zira
iyi ve gvenilir ebeveynlere baml kr ve aciz bir ocuk olmak,
kr ve gvenilmez ebeveynlere baml iyi ve aciz bir ocuk ol
maktan daha az endie uyandrcdr.
Ebeveynlerimizden ramamyla ayramam yerikin ler olarak,
ebeveyn/ocuk ilikisinin gvenliini koruma konusunda baml
kalrz. sel gereklik sisrem imizi tehdir eden rumm ve davran
lara kalkrmz zaman ise, kendini ebeveynlerinin korumas ol
madan, kocaman ve korkutucu bir dnyada terk edilmi hisseden
iimizdeki ocuun ilkel ve ezici deheriyle karlaabiliriz. Kendi
mizi doyurucu, glendirici ve egomuzu geliririci deneyimlere a
mak, eer bu deneyimler bizim ebeveyn/ocuk dinamiklerimizi ve
yaam boyunca radmz kimlik duygumuza katkda bulunan
iselleriri lmi yaklamlar , mesaj lar ve davranlar rehdit ediyor
sa, olduka byk bir endie uyandrabilir. selleriri lmi ebe
veynlerin aina i seslerine meydan okumak, yle bir ayrlk korku
sunu ve sululuk duygusunu harekere geirir ki, geliimimizi se
vin ve murluluk duygumuzu besleyecek eylemlerde baarszla
urayarak kendimizi cezalandrrz.
Voice Theraj1y: Psychothempmtic Approach to Self-Destmctive Behc1-
vio11r (Ses Terapisi : z Ykm Davranlarna Psikoterapik Bir Yak
lam) kitabnn yazar Robert W. Firesrone'a gre:

"Gncel hayatta gerek mutluluk, kiisel mutlulukla ilgili hayal


kurma ilemini ted irgin eder. O yzden, bir kez hayali balant olu-

1 62
nunda ve ebeveyni ie yans tma ilem i salam bir ekilde kuruldu
unda, insanlar dierleriyle hakiki ve tatmin edici ilikilere kendileri
ni duygusal olarak vermek konusu nda ciddi bir diren gsterirler. Ba
lca hedefleri ilerindeki ebeveynleriyle olan sanal balarnn hayali
gvenliini korumaktr. . . Bir kii szde ba mszlk hayaline ne kadar
ok bel balarsa, gereklikte o denli baml olur."(3)

Ebeveyni ie yanstma ilemini srdrme ihtiyacmz ve kendi


mizi bamsz yetikinler olarak grme arzumuz yznden isel
ballk ilemini reddederiz. Sonra, srdrmek istediimiz z im
geyi desteklemek ve ne zaman gerek bireylemeye yaklasak orta
ya kan endie ve sululuk duygusunu susturmak iin, hareketle
rimizi manta uydurmaya alrz. ve d dnyalar arasnda ver
diimiz sava para, iliki ler, i vs. gibi konulardaki atmalara yo
rarz (ounlukla on ikinci ev gezegenlerinin ynettii evler ve bu
gezegenlerin alarnn temsil ettii yaam alanlar i le ilintili ola
rak), ama genelde gerek sava korkularmzla ve sululuk duygu
muzla yaptmz bir savatr.

Sululuk, lstrap ve Kendini Baltalayan Davran;lar

Nevrotik sululuk duygusu ocukluumuzun aina modelle


rinden ayr lmaya ve ebeveynlerimizin onay n alamayacak ekilde
hareket ermeye kalktmzda yaadmz sululuk duygusudur.
Bilincimiz bizi tehdi t eder ve eylemlerimizi sabote ederek, z de
er duygumuzdan desteini ekerek, aile tabularn bozduumuz
iin bize ac ektirerek, yaramazlk ettiimiz iin bizi cezalandr
maya alr.
Dier yandan, varoluu sululuk duygusu hayal dnyasna e
kildiimizde, potansiyelimizi gerekletirmek ve glerimizi kul
lanmak konusunda kendimizi engellediimizde veya gelimem iz
gereken konularda geliemediimizde ortaya kan sululuk duy
gusudur. Geri ekildiimizde varoluu sululuk duygusuyla kar
larz, ileriye doru hareket ettiim izde ise nevrorik sululuk
duygusu karmza kar. Sadece z deer duygu muzu, geliim ve

1 63
mutluluk ile i lgili drtlerimizi destekleyerek ve glendirerek,
nevrotik sululuk duygusunun ve endiesinin sesine kar savaa
rak, gerek benliklerimizi gerekletirebilir ve gerek kapasiteleri
mizi kefedebiliriz.
Ancak oumuz straba bamldr. Sanki iimizde, ocukken
ayarlanm, belli bir derecede tutmak zorunda olduumuz bir mut
luluk/mutsuzluk termostat varm gibi, o ilk ayar yeniden tuttur
may garantileyen olaylar yaratmaya devam ederiz. Eer termosra
tmz 38 dereceye ayarlanmsa ve biz ierideki havam z haftalarca
7 5 derecede brakrsak, alk olmad scaklktan korkan iimiz
deki ocuk ortalama dereceyi 3 8 derecelik scakla daha yakn bir
seviyeye getirebilmek iin, o zaman sresince bir derin dondurma
ilemi yaratacaktr. imizdeki bu korkmu ocuk, nasl da merha
metsizce, sinsice ve zekice kontrolleri ele alr! Onunla karlaana,
korkusunu duyana ve endiesini yattrmay renene dek termos
tat dzenlemek iin ne kadar da az gcmz vardr; ta ki onun iin
bildii eski ve aina gvenlik biimlerinden daha cazip hale gelen,
yeterli tatm ini salayacak, egoyu gelitirecek, yaam onaylayan ve
bymeye ynelik deneyimler yaratana kadar.
B u olana dek strab seeriz. Gerek duygularmza ve enerj i
lerim ize kendimizi kapattmzda, hayatta olduumuzu hissede
bi lmek iin strap ekeriz. Istrap ekeriz, nk isel Furia'larm
zn (Yunan mitolojisindeki Erinys'le bir tutulan, sulular cezalan
dran ylan sal Roma tanralar) gerek ve hayali sularmz iin
bizi cezalandrmas gerekir. Deersiz ve balanamaz z imgemizi
srdrmek iin, sempati ve yardm alabilmek iin, fkemizi baka
larna yneltmekten kurtulmak iin ve bakalarnn bize yapacak
larndan korktuumuz eyleri kendimize yaparak yaayacamz
kayp ve hayal krkl duygularn kontrol alt nda tutabilmek iin
strap ekeriz. Kendimizi yetersiz ve beceriksiz tutarz, nk ken
di saldrganlmzdan ve gcmzden korkarz, bakalarnn ks
knlnden ve kskanlndan korkarz ve her eyin tesinde,
ebeveynlerimize baskn kmaktan ve isel ebeveynimizin iimiz
deki ocua fke duymasndan, onu reddetmesinden veya terk et
mesinden korkarz.

1 64
Kendimize olumsuz mesaj lar veririz, baml oluruz, kendimi
zi inciten ak ilikilerine sokarz, bizi tatmin etmeyen veya gerek
kapasitemizi kullanmamza izin vermeyen iler seeriz. Kendimizi
zevkten, cinsel tatminden, anlaml ilikilerden mahrum ederiz. Bi
zim iin nem li olan hedefler iin almaktan ve bizi mutlu eden
ve z deer duygumuzu gelitiren yeteneklerimizi kullanmaktan
saknrz. z savunmaya ynelik davranlarmz tekrarlamay ve
bir kurban olarak (iimizdeki baskc ebeveyn sesi tarafndan yne
tilen lgn bir d nyadaki aciz ocuklar olarak) duruumuzu sr
drmeyi seeriz. (4)
Neden? nk korkarz. nk iimizdeki korkmu, aciz o
cukla ve reddedici isel ebeveynle ok fazla zdelemiizdir. n
k baka bir var olma biimi iin gerekli rnekleri yeterince yaa
mam, zmseyememiizdir. nk henz gerek benliimizin
rtsn kaldrp, onu kefetmeye ve bytmeye yardm edebile
cek sevecen, bilge bir isel ebeveyn yaratmamzdr, ki bylece o
da yeterli ve salkl bir yetikin haline gelebilsin .
Eer zayflklarmz zendiren, fi lizlenen egolarmz iiren,
bamllmz tevik eden ve zel bir muameleyi ve bakm hak
_
ettiimize bizi inandran msamahakar ebeveynlerimiz olsayd,
belki reddedici isel sesler bamza bela olmazd. Ancak yine de,
bizi zayflatan kendini baltalama batana saplanabilir ve yetikin
benliklerimizle ilgili gven duygusundan mahrum kalabilirdik.
Msamahakar ebeveyn , ruh salmz iin, reddedici ebeveyn ka
dar zararl olabilir. Her iki tr de, bizim bir ocuk olarak, hem o
cuk olma hem de btnlemi, etkin ve yeterince mutlu bir yeti
kin olma kapasitemizi gelitirmeye ynelik ihtiyalarmz kar la
may hedeflemekten ok, kendi bencil ihtiyalarn kar layacak e
kilde ebeveynlie yaklar.
Istrabmza ve kendini baltalayan modellerimize tutunmam
zn pek ok nedeni olabilir. imizdeki ebeveynin sesinin verdii
g venlik duygusundan kopmaktan korkabi liriz. imizdeki
msamahakar ebeveyn sesinin verdii mutluluktan vazgemekten
korkabiliriz. Ayn zamanda kendimize ynlendirdiimiz, isel g
c koruma ve gizli bir intikam alma arac olarak kullandmz ve

165
ailemize kar d uyduumuz fkemizi brakmak konusunda gnl
sz olabiliriz. Sloganmz ' yeni lerek yenmek' olabilir. Kendimizi
yetersiz ve kurban durumunda brakarak, meru olarak geliimimi
zi salayan ebeveynlerimizin bir parasn hayal krkl na urata
biliriz. Onlara ve bakalar na mutluluumuza katkda bulunmann
tatminini vermeyi reddedebiliriz; dikkate, zel muameleye, sempa
tiye ve her eyden te zerk bir yetikin olarak yaamann sorum
luluundan muaf kalmaya hakkmz olduunu dnebiliriz.
fkemizin bilincine varana ve onu yeniden ynlendirmeyi
renene kadar gemiin modelleri stnde almaya balayamayz.
Aradmz yaamsal tatminleri , korkumuzun farknda olana ve
onu susturmay, amay renene ve gerek benliklerimizi destek
leme ve gelitirme sorumluluunu alana dek oluturamayz.

Korkt ve Kayg zerine

Genellikle korkarz, ama korktuumuzdan habersiz oluruz. Ya


amlarmz dayanlmayacak kadar byk endieler yaratan bilin
med i k durumlardan ve rrav:matik duygular yeniden uyandrabile
cek, hepsi de ok aina gelen, durumlardan kaacak eki lde yaplan
dr rz. Kendimizi bakalarnda kaybetmekten korkarak, tamamen
yakn olamayan partnerler seeriz. Bakalarn kaybetmekten ve
yalnz bamza kalmaktan korkarak, bize fazlasyla ihtiya duyan
ve yalnzlk ve terk edilme korkumuzu asla hissettirmeyecek ekil
de ortak yaam gvencesi veren partnerleri seeriz.
Korkumuzu seks, para, yiyecek veya ile ilgili alkanlklara,
zorunluluklara, saplantlara dntrrz. Psikosomatik hastalk
lar oluturur ve rahatszlklarmza odaklan rz. Korkumuzu fke
ye, fkemizi ise, aile ve retken hizmet idealleri mizin sorumluluk
lar olarak manta uydurduumuz, baar veya maddi gvenlik
konusunda zorlayc bir drtye eviririz. Korkuyu itici gce, he
yecana, tutkuya olduu kadar, sk tekrarlayan ve nceden kestiri
lemeyen deiim arzularna da dntrrz.
Korku akc olduunda bize enerj i verir. Korkumuzun farkn
da olarak onu yaayabilir, tanmlayabilir, gereki" bir biimde de-

1 66
erlendirebilir ve onu onurlandran veya aan seimler yapabiliriz.
Ama, ou zaman korkumuz kars nda gerilir ve onu bilincimizin
dnda tutmak iin adele kas lmalar ve bedensel bir zrh oluturu
ruz . Duygusal yaammz daralr ve snrlanr. Korkumuzu hisset
mediimizde, sevinlerimizin ve aclarmzn da byk bir bl
mn hissetmeyiz. Yaadmzn daha az farknda oluruz. Korku
muzu hissetmediimizde, hareketlerimizi daha kolayca mantkl
k lar, risk almamz engeller ve ayn ksr dng modeli iinde d
np durmam z salayan seimler yaparz. Kendimizi gittike da
ha gsz, bo ve tatminsiz hissederiz.
'Kayg' korkutucu psikoloj ik veya duygusal deneyimlerin so
nucu olan ve dank, dzenlenmemi tanmlanmam korkudur.
Kayg felce uratan , hareketsiz brakan bir eydir, bizi tehdit eden
dman veya ona nasl karlk vereceimizi bilmeyiz . Korku ge
nellikle ok daha belirgin ve somuttur. Kaygmz bir kez tanmla
dmzda ve onun korku olduunu bildiimizde, glendiimizi
hissederiz. Dmann fark nda olarak, karlamamzn , yzleme
mizin veya savamzn eklini seebiliriz. Korkumuzun eylemleri
mizi kstlamasna izin verebiliriz ya da korkumuzu amay ve ger
eki ya da gereki olmayan biimde harekete geebiliriz.
Bazen, gerek kayg kaynaklarmz -hepimiz iin ortak olan
endie kaynaklarn- gizleyen zel veya somut korkular gelitiririz.
Kabul grmeyen dncelerden, duygulardan ve drtlerden kor
karz. z imgemize, ahlaki standartlarmza, cinsel kimliimize
gelen tehditlerden korkarz. Gerilemekten, utan ve kontrol kayb
getiren deneyimlerden, igdler veya duygular tarafndan ele ge
irilmekten korkarz. Kendi fkemizden , saldrganlmzdan ve
ykc eilimlerimizden korkarz. Dier insanlarn aclarnn zeri
mize yk lmasndan korkarz. ncinmekten, eletirilmekten, redde
dilmekten, gzden dmekten, yoksun kalmaktan, aalanmak
tan, akta kalmaktan, terk edilmekten , bastr lmaktan, mdahele
de bulunulmaktan korkarz. likilerde, sklkla, ok fazla yaknlk
la (birleme, kendini kaybetme) ok fazla yalnzlk (bakalarn
kaybetme) korkularmz arasnda gider geliriz. Bazen istediimiz
eye sahip olmaktan, sadece bu tr bir tatmin dorudan yaam se-

1 67
naryomuzla elitii iin deil, bu kadar deerli bir eye sahip
olup, sonra onu kaybetmekten ekindiimiz iin de korkarz. Kar
lanmam ihtiyalar, yalnzca geici olarak karlanan ihtiyalar
dan daha az korkutucu gelir.
En byk korkular fi ziksel bedenimizin ve psikoloj ik kimlii
mizin znn tehdit edi lmesi korkulardr. Kimlik duygumuzu
korumamza, en temel ihtiyalarmz karlamamza, el stnde
tuttuumuz deerlerle yaamamza yardm eden gvenlik kaynak
larn kaybetmekten korkarz. B izi ocuk veya yetikinken yarala
yan, zellikle yok olma dehetini tetikleyen ve zbenliim izde bir
ayrlmaya veya paralanmaya neden olan travmalar yeniden yaa
maktan korkarz. Eksik kalm benlik duygusunu telafi ermek iin
ie yansttmz ebeveyn kimliine ne kadar ok tutunursak, bu
ie yansrmalarn veya i seslerin varln tehdit edecek ve bizi terk
edilmi, yalnz ve reddedilmi ocuun rktc dnyasna itebi
lecek eylerden de o kadar korkarz.
On ikinci evimizdeki gezegen ve burlar en derin korkularm
za ve endielerimize neden olan deneyim trlerini belirleyebilirler.
Bu enerj ilerle ilgili savunmasz ve gvensiz olduumuzdan, eski
yaralarn deilmesinden, zarar grm benliklerimizin sergilenme
sinden, kimlik duygumuzun kontrol dna kmasndan ve baka
i nsanlarn knam olduu ve tekrar knayabilecei ynlerimiz ta
rafndan ele geirilmekten korkarz. baskc , on iki evimizin ka
psndaki gardiyan gayretle, bizi on ikinci ev yaralarn yeniden ya
amann acsndan ve endiesinden korumaya alr.
On ikinci evdeki Gne zellikle aa lanmaktan, aa k
maktan ve z deerini kaybetmekten korkar. On ikinci evdeki
Ay'mz ihtiyal olmaktan, savunmasz kalmaktan ve baml lk
tan korkar. Buradaki Merkr zihinsel ve szel yetenekleri konusun
da hassastr; Vens parayla veya malla olan balantmz veya sevgi
alp verme yeteneimiz konusunda duyarldr. On ikinci evimizde
ki Mars giriim, fke, drt kontrol, cinsellik ve fiziksel kapasi
tesini ieren ac verici deneyimlere kar savunmaya geer. Jpi
ter' imiz agzllk ve dknlkle, umutlarmz ve beklentileri
mizle, felsefi veya dini inanlarmzla i lgili arya kama modelle-

1 68
rimizle karlamaktan korkar.
On iki nci evde bulunan Satrn iteki hem yetersizliinden
hem de yeterliliinden, yalnzlktan, reddedilmekten, terk edil
mekten ve depresyondan korkar. B uradaki Urans tuhaflktan, top
lum kurallarna uymamaktan, g veni lmez olmaktan ve lgnl
nn ya da dahiliinin belirtilerinden korkar. On ikinci evdeki Nep
tn derinlere yerlemi yaralanabilirliinden, ruhsal ve yaratc il
hamlarndan, idealleri nden ve fantezilerinden korkar. Son olarak,
on ikinci evimizdeki Pluro karanlk ilkel enerj ilerinden -arzularn
dan, tutkularndan, ykclndan, g drtlerinden ve lme ka
fa yormaktan- korkar.
Yalnzca onlar tanyarak, deneyimleyerek ve onlarla yzleerek
bu korkular aabiliriz. Yalnzca eski yaralar aarak kendimizi iyi
letirebilir ve gizli kaynaklarmz kefedebiliriz. Sadece iselletir
diimiz ebeveynlerimizden ayrmann ve gemiin senaryolarn
oynamay reddetmenin verdii endielere katlanarak gerek ben
liklerim izi gelitirebiliriz. Yalnzca o zaman, kendimizle bar ya
pabiliriz ve yalnzca o zaman , bar yapabileceimiz benliklere sa
hip olabiliriz.

1 69
G"lge Benliklerimiz I

Her insan bir glge yapar; sadece bedeniyle deil, kusurlarla kaynayan ruhuy
la da.
- Heni)' Da11id Thoref/

B i r insann nefreti, daima ona kt zelliklerini fark ettiren eylere ynelik-


rr.
- Cari jmg

B ugn insanlk, hi olmad kadar, uzlamaz grnen iki paraya ayrlm


tr. Psikolojik bir kural der ki, isel bir duru m bilince ykseltilmemise, d
arda kader olarak ortaya kar. . . Birey bl nmemi durursa ve isel ztrnm
bilincine varmazsa, dnya mecburen atmalar sahnelemek ve iki zt para
ya ayrlmak zorunda kalr.
- Cari ]1111g

Karanlk ynmz grmeye katlanamayz, o yzden de onu bastrr, al tlara


ter ve bu surede onu bert?-raf ettiimizi dnrz. Ama ondan kurrulama
mzdr. Onu sadece, bizi gcii altna ald ve aromatik olarak kendini ho
lanmadmz kiiye veya ulusa yanstt bir yere itmi oluruz; bylece daya
namadmz gerilim, mcadele ve ac , dikkatsiz ve sorumsuz bir ekilde,
dnyamz n gerilimini, mcadelesi ni ve acsn artrrmak zere darya srl
m olur.
- Charles B. Hanna

1 70
Btnleme Sreci:
On kinci Evin Kurtuluu
Biitiinlie Balanma

On ikinci ev enerj ilerimizle temas halinde olmadmzda veya


onlar yapc bir ekilde kullanmadmzda, kendimizi ounluk
la bolukta, yoksullam veya gsz hissederiz. Gemiteki ger
ek veya hayali gi.inahlarmzn kefaretini demek iin kiisel ve
profesyonel i likilerimizde verici taraf roln stleniriz, ancak ey
lemlerimiz esas meseleye temas ermedii iin sululuk, ktlk ve
ya yetersizlik duygularmzn asla stesi nden gelemeyiz. Eer ya
amlarmzdan yeteri nce memnunsak, stmze den rol, ideal
olmasa da, erkin bir ekilde yeri ne getirebiliyorsak, on ikinci evin
derin lerine dalmak, kayp enerj ileri geri kazanmaya almak ve
gemiin yaralarn iyiletirmek iin harekete gemeyebiliriz. An
cak strabmz dayanabi leceimiz seviyenin zerine ktnda, ge
lime ve btnlkle ilgili ynelimlerimiz, aina yollara skca sarl
ma arzumuz kadar veya ondan daha ok olduunda, psikoterapiye
bavurabilir ve/veya cesurca glge benliklerimizle yzleme sreci
ne balayabiliriz.
u soru karmza kar: On ikinci evimizle ne tr bir iliki
kurmak isteriz? Elbette onlarn ne olduklar n bilmek, onlar fark
edebilr:nek, tanmlayabilmek ve ifade tarzlarn daha zgrce see
bilmek isteriz. Ama onlar on ikinci evimizde olduklarna gre, on
lar gerekten de, sanki haritamzdaki dier evlerdeler gibi, ak bir
ekilde ifade ermemiz gerekiyor mu?
On ikinci ev gezegenlerimiz, haritamzdaki baka evleri ynet
tikleri ve ayn zamanda dier gezegenlere a yaptklar iin ve on
ikinci evimizin yneticisi byk bir ihtimalle baka bir evde yer
lemi olduu ii n , dsal ifadeleri talep ederler. D gezegen ler on
ikinci ev gezegenlerine altmlk, kare, gen veya kar t a yap
tklar nda, onlarn enerj ilerini yaammzn bka alanlarna kana
lize etmemiz gerekir. On ikinci evdeki bir gezegen, progresyonda

171
Ykselen'imizden geerken , bu enerj iyi bilindndan ve kendini
baltalayan modellerden kurtarmaya ve daha fazla bilinle ve da
dnk olarak ifade etmeye balarz.
Yaam boyunca progreslerle on ikinci evimizde kalan on ikinci
evdeki d gezegenler, er ge Ykselen'den geen gezegenler kadar
da dnk ve bilinli olarak kendi lerini asla gstermezler. Onlar
daima st kapal bir ekilde deneyimleyebilir veya yalnzlk halin
de ya da spiritel durumlarda ifade edebiliriz. Ancak bunlarn ve
tm on ikinci ev enerj ilerinin erki altna alabilecei ve imdiye dek
sevin ve mutluluk duygumuzu, erki n bir biimde hareket etme
kapasitemizi baltalam olan eskimi ve zararl korku, sululuk,
bastrma modellerimizden ve kendimizi mahvetmeye ynelik dav
ranlarmzdan kendimizi zgrletirmeye balayabiliriz.
On ikinci ev enerj ilerimizle bar yapman n ilk adm, gemi
modellerin stesinden gelme ve btnl yaama konusundaki
motivasyonumuzu arttrmak ve ayn zamanda gerek benliklerimi
ze kar bir gven duygusu oluturmaktr. ncelikle on ikinci evi
mizdeki ve dier tm evlerdeki 'odalar ' bir dzene koymay iste
memiz gerekir. Kurban olma tutumumuzdan ve ratmin salayan
ikincil karlardan -ikiyzl erdemlilik duygusundan, bakalarn
dan almay hak ettiimizi dndmz sempati ve yardmdan,
dman kendi dmza koyma ve fkemizi veya sulamalarmz
yneltebileceimiz tanmlanabilir bir hedef oluturma huyumuz
dan- vazgemeyi istememiz gerekir. Yaammz elimize almay ,
glenmi hissetmeyi, z deerim izi gelitirmeyi , daha byk bir
tatmin yaamay ve hedeflerimize ulamay istememiz gerekir. On
ikinci ev enerj i lerini yapc bir biimde ifade edebilmemiz ve i
kaynaklarmza ulatmz takdirde yaayabileceimiz hayatla il
gili imgeler yaratabilmemiz gerekir. Tutkumuzu hissetmemiz ve
bizi besleyebilecek trde deneyimler istememiz gerekir. Niyetimi
zi oluturduka, deiim arzumuzun enerjisi geliir ve sonunda de
iimi engelleyen korkudan daha byk bir hale gelir. Bunun ol
mas iin, deiebi leceimize ve daha byk bir mutluluu hak et
tiim ize inanmamz gerekir.
Motive edici dier bir faktr de, farkna varamadmz ve ken-

1 72
dimize katamadmz iimizdeki enerj ilerin tutsaklar olduumu
zu kavramaktr. Onlara sahip kmadmz srece, mutluluk duy
gumuzun kayna olan gerek benliklerimize, saf benliklerimize
ulama yolumuzu kapatm oluruz. The Search far Authenticity
(Sahicilik Aray) kitabnn yazar James Bugental'e gre, yeniden
sahiplendiimiz herhangi bir ynmz, balangta ne kadar naho
grnse de, glenmemize ve mutluluumuza katkda bulunur.
Erdemli veya yeterli bir z imgeye tutunmak, eer bu z imge ken
dimizle ilikimizi yanl bir ekilde ifade ediyorsa, z deerimizi
beslemez. Reddettiimiz ynlerimizi geri kazandka, kendimizi
kazanrz ve z imgemize daha az prim veririz. Sonu olarak, ken
dimizi daha btn, zevke ve sevgiye daha ak hissederiz, daha n
ce bakalarna harcadmz gc kazanrz ve daha etkin oluruz.
Kendimizi btql mze adamamz gerekir, yle ki , iyilii
miz ikinci planda gelmelidir. Din ve ahlak kurallar dini ve sosyal
idealleri yanstmayan zelliklerimizi bastrma konusunda bizi etki
lemitir. Ancak fazlasyla iyi olmaya alarak, baz ynlerimizi bi
lincin nn girmedii -bu yzden de ktleip arptldklar
bilincin karanlk odasna srgne gndermi oluruz. Hatta, erdem
li d kiilikleriyle en fazla zdelemi olanlarmz, varln kabul
etmektense karsnda savunmaya getii ktl, bilmeden ken
dileri bizzat sergilerler.
Strephon Kaplan Williams'a gre,

Sevgi korkunun yokluu deildir.


Sevgi nefretin yokluu deildir.
Sevgi yaamn her halini, brnn iinde birletirip, dntrmek ama
cyla kucaklamaktr.

B tnlemeye kendi mizi adamak ve glge benliimizi kucak


lamak konusunda istekli olmak, sonuta bilincin nn ve efka
tin bu karanlk paralarmz dntrmesini ve sevgi konusunda
almamz salar. Glgemizi sahiplenerek, iimizdeki kti.i l
tm dnyaya yanstmay reddederek, sadece ac eken insanlkla
duygudalk gelitirmekle kalmayp, ayn zamanda sosyopolitik
de iime katkda bulunmu oluruz. Savalar yanstmalardan ileri

173
gelir; evre kirlilii etrafmzdaki dnyayla balancmz ve hare
ketlerim izin uzun vadeli sonularn bilindna itmekten ve red
detmekten i leri gelir.
Kendi ni btnleme srecine kendimizi adamak topluma yap
tmz bir katkdr. Kendi iimizde neyi sahiplenir, neyi kendimi
ze katarsak tm toplumun yararnadr, ancak ayn zamanda, geli
mek ve deimek iin de topluma ihtiya duyarz. Eski ilikiler sa
yesinde aldmz yaralar, yine iliki lerle onarlmaldr. Yeni i liki
ler kurana ve gelimekte olan benliklerimiz ii n , zmseyeceimiz
ve onlara karacamz daha yapc rol modelleri bulana dek, ie
yansttmz ebeveynleri brakamayz. Kendimizi ne kadar tecrit
edersek, iimizde kendi kendini baltalayan davranlarmz destek
leyen olumsuz gler tarafndan ele geirilmeye de o kadar ak
oluruz.
Sahre benliklerimizden vazgetiimizde, gerek ben liklerimizi
yeniden kazandmzda, balangta bakalarnn yardm olmadan
yeni deneyimlenen enerji leri sarmalamak iin yeterince erkin ola
mayz. Bakalarndan efkat almadan kendimize de efkat gstere
meyiz. arptlm, gnahkar ynlerimize ve bazlarmz iin, ii
mizde pusuya yarm olan ktle, sadece scak bir yaknlkla,
sevginin iyiletirici gcyle kar koyulabilir.

Dei1im Siireci

Coleridge ( 3 ), "Ik ver, karanlk kendi liinden yok olsun" di


ye yazmtr. Deiim bilincin n arttrdmzda balar. Ken
dini bilmek daha byk bir hareket zgrlne, kendimizle ilgi
li soruml uluumuzun artmasna ve kendimizi glendirmeye yol
_
aar. Ancak bilincin geliimi olduka zorlu bir sretir. Eros ve
Psyche efsanesinde, Psyche sevgilisi Eros'un formunu grmekten
kanmas yolundaki isteine uymaz. Psyche bir mum yaktnda
(o zaman Eros'un bir tanr olduunu kefeder), E ros gider ve
Psyche onunla yeniden birlemeden nce pek ok s navla ve byk
aresizliklerle yz yze gel ir.(4) ounlukla, bilincin bizi g
nahkar ynlerimizle kar karya getirerek, yanlsamalarmzn

1 74
kaybnn ardndan gelen aresizlik ve travmalar kkrtarak bildi
imiz gereklii yok eder.
Daha bilinli hale geldiimizde, glgemizin de daha ok fark
na varrz. Glge aslndan daha byk grnr. Ia adm att
mzda, bunu bakalarna yans tma kapasitemizi artt rsak da, artk
gremeyebiliriz. Balangta grdmz karan lkrr. Yalnz
ca, hem aydnl hem karanl, hem iyiliimizi hem ktl
mz koruyarak btnleebiliriz. atan kutuplarn endiesinde
ve geriliminde, iimizdeki blnmeyi iyiletiren yeni bir g , bir
nc sentezleyici sonucunda ortaya kar.
'Sper egomuz' (ideallerim iz, yarglarmz ve on ikinci ev kap
snn gardiyan) ' id 'im izle (genellikle on ikinci ev gezegenleri ve
burlar tarafndan yans r lan bastrlm i lkel enerj ilerimiz) arp
r, ta ki atmada uzlama salayabilecek sa lkl bir ego geliti
rilene dek. Egomuza gereksinimimiz vardr, ancak gerekte kim ol
duumuzu anlatmayan sahte benliklerimizle, imgelerimizle ve d
kiiliklerimizle deil, gerek kimliimizle ve gerek enerj ilerimiz
le balantl bir egoya ihtiyacmz vardr. Biz on ikinci ev enerj ile
rini bastrmak ile onlarn on iki nci evin zincirlerine beklenmed ik
isyanlaryla mcadele etmek aras nda gidip gelirken, bilinli olarak
bu enerj ileri kucaklamaya ve zaman iinde bu enerji leri btnle
tirebilecek olan gerek benliklerimizi kefetmeye ve glendirme
ye balayabiliriz.
lk adm, daha nce bastrdmz duygularmz ve ihtiyala
rmz deneyimlemektir, onlarn farkna varmak, kefetmek ve ta
nmlamaktr. Sad ce kabullenici ve efkatli bir eki lde yaklaarak,
bu duygularn evrim geirebilecei ve dnebilecei psikoloj ik
bir alan yaratabiliriz. Wi lliams'a gre, "inde bulunduumuz zor
layc duyguyu, onu dntrmeden nce kabul etmek zorundayz
dr. Ondan kurtulmadan nce, genellikle onu tamamen yaamak
zorunda kalrz" .(5 ) Bu paradoksun uygulamaya geiri lmesi zor
olabilir, zira deimek ii n bir ynmz kabullenmeye almak
yeterli deildir. Yaralanm bir ynmz, onu iyiletirmeden n
ce sam imiyetle ve efkatle kucaklamam z, onu olduu gibi kabul
etmemiz ve onunla olduu ekilde yaamaya gnll olmamz art-

175
cr. Kendi ni reddetmek geliimi engeller; kendini kabul etmekse,
isel geliim srecimizi zgrletirir.
On ikinci evinde Balk'raki Ay' dokuzuncu evinde Yay bur
cundaki Gne'iyle ve nc evi nde kizler burcundaki Sa
trn'yle bir t-kare oluturan Robin ' i dnn. Robi n bilinli ola
rak mantksal davranlar ve kendi ne yeterlilik ideallerini benimsi
yor ve duygusal olarak bask oluturan, rekabeti akademi dnya
s nda ilerlemeye alyor. Ama, yaralanm olan Ay' , ocukken hi
alamad beslenmeye ihtiya duyuyor, kendini iyiletirme sreci
nin bir paras olan derinlere yerlemi aclar ve zlemleri yaama
ya, kendini mantksz ve duygusal bir biimde ifade etmeye ve Ro
bin'in Balk'raki Ay'nn oluturduu benliin su yzne kabil
mesini ve geliebilmesini salayabilmesi iin gerekli birleme ve
bamlla izin vermesine ihtiya d uyuyor. Robin bu ynn G
ne/Satrn standartlaryla yarg lad srece, yaratmas gereken ka
bullenme durumunu yaratmas mmkn deil.
Bu durumda terapi gerekli olabilir. lgili ve anlayl bir tera
pist Robin'in yaralanmaya ak yannn gzelliini sezer, bu Ay'n
iinde gml olan tinsel, yaratc ve sevecen kapasiteyi alglar ve
Robin'in Ay'nn basklarnn, zorlu ocukluunda belirlenmi ge
rekli ve deerli savunma mekani zmalar olduunu anlarsa, Robi n
terapistinin tutum unu iselletirmeye balayabilir ve Ay'n imdi
ald efkatli kabullenmeni n aynsyla besleyebilir.
Bu kabulleni durumunu gelitirmek genellikle, gemiteki
problemlerimizin nedenlerini ve nasl hala gereksiz yere gem ii
bugn de tekrarladmz anlamay ieri r. Bu sre, iimizdeki o
cuun gerekliini yeniden deneyimlemeyi kapsar: gemiten ge
len ve hala tadmz duygular, ebeveynlerimizin onlara olan tep
kileri, yaamla i lgili gelitirdiimiz varsaymlar ve yaklamlar,
bizden beklenen davranlar, renmi olduumuz zorluklarla ba
etme mekanizmalar gibi. Bu tr bir 'yeniden deneyimleme' saye
sinde, kendini gstermesine izin verilmeyen bir evrede yaamay
renmi olan iimizdeki ocuun hayatta kalma mekanizmalarn
ve becerilerini takdir etmeye balayabiliriz.
Yine Robin'in durumuna bakalm . Bir bilim profesr olan i-

1 76
kolik babasnn, kznn duygusal ihtiyalarna hi tahamml
yoktu. Sk sk akl hastanesine yatrlan ar duygusal ve alkolik
annesi ise, o denli zayf bir rol modeliydi ki, Robin yaamnn ol
duka erken bir dneminde annesinin salad diilik ve yetikin
lik modelini reddetti. Babasnn sadece akademik baarlarna ver
dii kabullenmeyi almaya urat. Yetersiz bir ortak yaam ve an
nelik modeli grd iin, karlanmayan ihtiyalarn bask altn
da tutmay ve okuldaki baarlaryla bunlar telafi ermeyi rendi.
Eer Robin on ikinci evdeki Balk Ay'yla balantda kalsayd ,
duygusal ihtiyalar ve acsyla o denli ezilebilirdi ki , kendini ente
lektel olarak gelitiremeyebilir veya baarnn salad z deer
duygusunu geliriremeyebilirdi. Annesiyle daha fazla zdelemi
olsayd , onun uygusal karmaasna ekilebilir ve alkol veya uyu
turucu gibi ka yollarna bavurabi lirdi. Babasndan rnek ald
ikoliklie ka ve yaratt benlik duygusunu srdrmek iin ya
ratt z imgesi ve yaam felsefesi, Robin'in yaam artlarna ba
kldnda yapc bir alternatif oluturmutu. Ancak imdi, bir ye
tikin olarak, Ay' n on ikinci evde saklayan ve yaad boluk ve
aresizlie katkda bulunan varsaymlara ve inanlara gzlerini e
virmesi gerekiyor. Duygular, ihtiyalar ve bamllklarla ilgili ge
litirdii tutumlarn yetikin hayatnn her aamasnda gerekten
gerekli olup olmadn kendine sormas art.
Wallenda kardelerin sonuncusunun hikayesi de, eski tutum ve
davranlar brakamayan Robin 'in ve bizim ikilemlerimizle rt
yor. Wallenda kardeler yirminci yzyl n balarnda nl olan ip
cambazlaryd. Mehur bir ip gsterisi kazasnda biri hari hepsi l
mt. Hayatta kalan karde toplum yaamndan ekildi, ama yl
lar sonra ehir sokaklarnn yzlerce metre stnde denge ustal
n gstererek geri dn yapt .
Wallenda kardelerin bu yesi gergin ipin stnde yrrken
daima elinde, dengesini bulmasna yardmc olan ince bir sopa tu
tuyordu. Onu bir dten koruyacak herhangi bir a olmadan
yapt bu gsteri srasnda, tkezledi ve yerden olduka yksekte
olan gergin ipin stnde rek eliyle asl kald. Yardm iin biri gel
diinde ve onu kurtarmak iin elini Wallenda'ya uzattndaysa,

1 77
onu gvenl ie ekecek bu eli kavramak zere dier elinde tuttuu
sopay brakamad . Sonu olarak dp lene kadar ipi n stnde
sallanarak asl kald . Yaam boyunca sopas onun hayatta kalma
sna yardm etmiti , ancak imdi hayatta kalmas iin bu sopay b
rakmas gerekiyordu. Ama hayatta kalma mekanizmasn braka-
. .

mad ve brakamazd.
Genellikle gemii bugnden ayrma sreci, iimizdeki ocu
un ger) ekliine girme istekliliini ve yeteneini gerektirir ki, bu
durum yaamlarmzdaki gemi travmalarla balantl belirli bir
olayla i lgili dayanlmaz korkularn, ac larn veya fkenin etkisinde
olduumuzda meydana gelir. Bu tr durumlar, bugnk gerekli
imize tamamlanmam gemi deneyimleri n merceinden bakt
mz iin, travmalarn ilk yaand durumlarla yeniden balant
kurmamz salarlar. Gemiteki durum hakknda daha fazla far
kndala ulatka ve onu bugnden ayrmay rendike, iimiz
deki ocuun youn duygularn yattrma konusunda da daha be
cerikli oluruz. Artk hayatmzn tehlikede olmadna ve imdi
gemite sahip olduumuzdan daha ok kaynaa sahip olduumu
za kendimizi i nandrmamz gerekir.
Belki, on ikinci evimizde Mars bulunuyordur ve kkken ba
bamz, biz -bir hrnlk krizi geirip, ona olan nefretimizi ifade et
tikten sonra fel geirmitir. Bundan sonra, sevdiimiz insanlara
fkemizi ifade etmenin deheti ne kaplm (zellikle hasta oldukla
rnda), sonunda lebileceklerinden, arkada kalacamzdan ve su
lanabileceimizden korkmuuzd ur. Kendi fkemizden bu kadar
ok korkarak, onunla i lgili farkndalmz bastrmay renmi
olabiliriz. Bu fkenin yzeye kmasna izin vermeye baladmz
da, bir zamanlar olduumuz ocuun hayatta kalma deheti , sulu
luu, hiddeti ve utanc ba lamnda bu fkeyi deneyimleyebiliriz.
imizdeki bu ocukla konumamz, duygularnn gerek ve
hakl olduunu bilmesini salamamz gerekir. imdiki artlarn
farkl olduunu ve fkeyi hissetmenin ve ifade etmenin yollarn
renmenin, artk yaam yok etmekten ziyade yaam n deerini
art tran bir ey olduunu anlatmak zorundayz. imizdeki ocu
un igdsel duygu reaksiyonlarn efkatle kabul edip, saygyla

178
karlarken, bir yandan da her yaamsal engeli halledebilecek isel
bir yetiiin bulunmasndan g alarak, mevcut gereklie uyan
masna yardmc olmal yz.
Ama yaral ocuu iyi leci ebilecek ve on ikinci ev enerji lerini
zgrletirecek i sel bir yetikin mevcut mudur? Pek oumuz iin
bu yet ikin ocuk ortaya kp, duygular , tutumlar ve eylemleri
i le ilgili yeni tepkiler renmemizi istediinde geliir. Bu i sel ye
tikin, isel mesaj larla uramak iin, yeni kendi kendine konuma
modelleri yaratarak,. yen i hedefler oluturarak, yeni davranlar de
neyerek, yava yava. yeni varsaymlar ve yakla mlar reni r.
Ynelimimizi belirlemek iin bir psikoterapiste veya baka bir
rol modeline (tandmz ve hayran o1duumuz i nsanlar, tanma
dmz ama otobiyografilerini okuduumuz i nsanlar) balanma
n n dnda, iimizdeki yetikinin geliiminden nasl faydalanabi li
riz ? imizde, gvenli ve uygun ifade yntemleri bulmamza
yardm etmekle i lgilendii iin, enerj imizi korumakla pek fazla
urmayan bir on iki nci ev kaps gardiyann nasl oluturabili
riz ?
Astrolojik dzeyde, on ikinci evimizle i lintili gezegen v e bur
larn yapc zellikleri ve ayn zamanda on ikinci ev gezegenleri
mizle, onlarn a yaptklar gezegenler arasndaki yapc zellikler
stnde almaya balayabiliriz. (Eer Satrn'e kare a yapan
Mars'n nasl yapc olacan bilmiyorsak, bu enerj ilerin ibirlii
iinde nasl alabileceini kavrayabilmek iin, Mars'n Satrn'e
altmlk veya gen asnn geleneksel anlamlarn gz nnde
bulundurabiliriz).
Eskilerinin yerini alacak yeni varsaymlar ve olumlamalar geli
tirebiliriz; "fkem yle korkun ki, btn ilikilerimi mahvede
cek" demek yerine, "Kzgnlm bakalarnn ihtiyalarnn far
k nd a olarak ifade etmek, kendimi daha gl hissetmemi ve ba
kalarnn saygsn kazanabilmemi salayacaktr" demek gibi. Ba
zen gemiten geti rdiimiz ykc varsaymlarn her birini gzden
geirmek ve bunlar olumlu bir tarzda yeniden dnmek veya yaz
mak, dnce modellerimizi gelitirmemizde yardmc olabilir.
Bu srecin bir paras olarak, sesine kulak vermek istediimiz

1 79
iimizdeki ocuun gerekliinde bir nebze de olsa hakikat ve
bilgece bir tedbir bulunduu ihtimaline sayg gstermemiz gere
kir. fkemiz ykc olabilir. Bunu nasl gstereceimizi, ne zaman
gstereceimizi ve kime gstereceimizi renmek, btnleme
srecimizin nemli parasdr. Howard Sasporcas'n iaret enii gi
bi, oluturduumuz yeni varsaymlar ve inanlar mutlaka eskileri
ne kart olmayabilir. ok defa eski gereklii iine almak, ama ay
n zamanda onu amak zorundadr. (6) rnein, kendimize "Eer
fkemi hissecciimde, cam olarak hissecciim ekilde gsterirsem,
zararl sonular verebilir. Ancak onu kendi kendime nasl sakinle
cireceimi ve bakalaryla olan ilikilerimi cehdic edecek deil de
yarar getirecek ekilde ifade ermeyi renebilirim" diyebiliriz.
Nrolinguiscik programlamann (NLP) kurucular Richard
Bandler ve John Grinder, alc kiiliklerimizle (gezegensel benlikler)
iletiim kurmay ieren 'yeniden tasarlama' adl bir metodu kulla
nyorlar. Scephen Johnson ' nefret edilen ocuu iyiletirmek' iin
kullanlan psikocerapik tekniklerle ilgili sentezinde, Bandler ve
Grinder' n bir kiinin belirli bir sorun yaratan parasyla temasa
gemesine yardmc olmakla balayan yaklamn yle zetliyor:

"letiim kurulduunda, bu parasnn pozi tif amalarn kefetmesi


istenir. Bunun ardndan, kendisinin yaratc ve zeki olan parasyla te
masa gemesi sylenir. Yaratc parasnn ti.im kaynaklarn kullana
rak, yeni kefettii amalar baarmak iin yollar retmesi istenir. Son
ra, problemli modeli i.irermekle ykml olan paradan , bu yeni
zmleri kabul edilebilir hale gelene kadar ilerletmek iin yaratc par
ay incelemesi, dzeltmesi veya ona yardm ermesi istenir. . . Ti.im
zmler kabul edilebilir hale gelince, daha nce soru nlu modelleri i.irer
mekle yi.iki.iml olan paradan, yeni zmleri i.irerme sorumluluunu
almas istenir. " (7)

Psikosencez tekniinin alc kiilik almasnn ve getalt tera


pisinin diyalog kurma ilem inin bir uzants olan bu gizli kalm
ynlerimizi yeniden sahiplenme yaklam, olduka yararl bir yak
lamdr.

1 80
Kayg ve Korkuyla Ba1a kmak

Varoluu felsefeci Sren Kierkegaard'a ve varoluu psikolog


Rollo May 'e gre benliin geliimi kaygyla yzleebilme ve onun
iinden geerek yeni ve byme salayan deneyimlere doru hare
ket edebi lme kapasitesine baldr. Kierkegaard, "Gze almak kay
g yaratr, ama gze almamak kendini kaybettirir" diye yazmtr.
Ne kadar ok bireyleirsek, ebeveynlerimizin gerekliinin igd
sel ve aina ekim gcnden kendimizi ne kadar ok kopartrsak, o
kadar kayglanrz. Gemie tutunduumuzda yaadmz kendi
mize ihanet ermenin endiesi ile, ileri doru hareket ettiimizde
yaadmz, gemiin gerekliinde gvenli tutunma noktalarn
kaybetmenin nevrorik endiesi arasnda srekli olarak asl kal rz.
Pek oumuz kayg yaamaz. Kayg bedenlerimizin kastan
olumu zrh iinde fi ziksel arazlara dnerek veya kt alkan
lklara ya da dier d rtsel saplantlara kanalize edilerek kilitli ka
l r. Donmu kalm kayg ve korku, bizi yaam sevincini deneyim
lemekren ve yaamlarmzda baar yaratmaktan alkoyan grn
mez duvarlar veya bariyerler oluturur. Ne hissettiimizden haber
dar olmak yerine, otomatik davranlara geri dner veya nmzde
duran mcadeleyle karlamamz engelleyen, aklmzn negatif
mesajlarna ve her eyi manta uydurma abalarna kulak veririz.
Kaygmzn farknda olmadmz zaman, frsatlar ve ileyile ilgi
li ok az seim ansmz olur. Kaygyla ilgili fark ndalk ve taham
ml kapasitesi, seim zgrlmz arttrr.
Kaygnn iinden geerek ilerleyebilmek iin, nce onu dene
yimlemekten bizi alkoyan baz fiziksel bariyerleri ve korumalar
eritip yok ermemiz gerekir. Bylece, korkumuzu tanmlamak, ie
riini belirlemek ve onu aarak yeni bir alana gememizi salayan
akcl deneyimlemek konusunda daha becerikli bir hale geliriz.
Kayg bilinmeyenin korkusudur; kaygnn kayna bir kez ta
nmlandnda, yaamas ve yzlemesi daha kolay olan, bilinenden
korkmaya balarz. Kayg veya korku deneyimimiz, onun yan nda
alabildiimizde ve ona elik eden duygusal ve fiziksel duygulanm
lar tarif edecek kelimeleri bulduumuzda, deiir. Balangta

181
korkumuz dayanlmaz gelebilir ve kotr l duygumuzu tehdit ede
bilir, zira korkunun ynettii berilik klr ve iim izden :amak
zere olan duygular; tamamen d nyimlediimiz, ranmlad;nz
ve ifade ettiimiz duygulardan daha gl ve daha tehdit edici g
rnebilir.
imizde olan biteni1 bu. ister korku olsun ister ac veya kzgn
lk, tamamen grdmzde, ie doru dner ve benliin yeni bo-.
yutlarna geeriz. Jeanne Seagal, "Onunla yzle, iine gir, onu ya
a. B u sre seni zgr k lacaktr" diye yazar. "Va1i at sr"(S) di
yerek bizi tevik eder. Werner Erhard'n da tavsiye ettii gibi "Kar
_
koyduun ey, varln srdr_r. Ya d n ey, um,tulup gider-'.'
_
(9)

Korkuyu ve dier istenmeyen uygulan deneyimleme kapasi
temizi arttrmay renmek bafangrra zor olabilir. O nlara gven
meden nce, ilk olarak bu dt,ygulada s-klenmek iin kendimize
izin vermemiz gerekebilir. Kendimizi toplamadan . nce, .paralara
ayrlmak zorunda kalabi liriz. Fiziks'e l olarak engellenmi olanlar
mzn, duygularn daha derin seviyelerini deneyimlemeden nce,
bedensel zrhlarn zmeleri gerekebilir. Bedenin engellerini kal-
drmak, dnyayla olan balanrm z. gl,endirmek, uyarmlara da
yanabilmek ve bilincin en.gellerini' kaldrmaktr. Alexander Lo
wen 'in biyoenerj i k (canl organizm iarda oluan enerj i dei_i mleri-
.

ni konu alan bilim dal) almas, bu fiziksel -ve duygusal zgrle


me sreci konusunda muazzam bir almadr. ( 1 0) .
Korkumuzu ve korkunun rdnda yatan duyg u ar deneyimle-
.
. . .

me becerimiz arttka (enerj i olutuan) eri n nefesler alarak isel


alanmz geniletmemiz ve toprakla olan balantmz korumamz
gerekir. Bununla beraber? (ya,lnzca balangira) naho olan duygu.:.
lara dayanabilme becerimizi desteklemekten de yarar grebiliriz.
Kendimize "BEN bu duyguyla baa acak kadar glym, bu
nunla ba edebilirim, ba etmek istiyorum'-' dediimizde, korku- .
muzla ve yaamsal engel lerimizle yzleme konusunda dah baar
l olabiliriz. Esas hedefimizle ilgil haa imizi farbnd lmzda
tutmak bu sreci kolaylatrabilir.
On iki nci evinde .kizler'de kavuu:n yapan ne/Merkr/

1 82
Mars' ve bunlara kare a yapan nc evdeki Baak'raki Sa
trn 'yle, i lkokuldan beri kendini ifade yetenei ks tlanm olan
Roberr'i ele alalm. renim hayatnda sivrilmi ve daha sonra
nemli bir televizyon muhabiri olmu bir aabeyden iki ya kk
olan Roberr, kendini her zaman zihinsel olarak yetersiz hissetti. B u
. hisleri b i r kekeleme sorunu ve renme zorluuna kar duyarsz
yaklaan retmenlerinin olumsuz davranlar ve ibirlii eksik
likleri sayesinde ktleti.
Roberr bir yetikin olarak, erken yalardaki szel zorluklarnn
stesin en gelip, bir gazete yazar olmak suretiyle, kizler'deki ge
zegenlerini tatmin ermi oldu. Ancak, masa banda geen on iki
y ldan sonra skld ve rportaj ya da grme yapma konularnn
daha fazla iine girmek istedi . B u , bire bir iletiim becerisi gerek
tiren ve yedinci evinde Olak'taki Ay' tarafndan desteklenen bir
iti. Gerekten de, Roberr'a bu yn lerini gelitirebilmesi iin pek
ok frsat sunulmu, ama o byle bir yetenei olmadn iddia ede
rek bunlar geri evirmiti.
Psikoterapi srasnda yetersizlik duygusu zerine konuurken
Roberr, kendisini korku (yaam boyunca srdrd z imgesiyle
mcadele etme, baarszla urama, aalanma,, baarl aabe
yiyle rekabete girme korkular) yznden al koyduunun farkna
vard . Korkusunu tanyp deneyimledike, kariyerinde i lerlemesini
engelleyen duygularn mantksallarrma alkanln brakabi ldi
ve yava yava, grme yapma becerilerine uyum salama riskine
girebildi . Roberr korkusu ve incinmeye yatknl yznden, he
men 'atee atlamamay' rendi , zira bu hareket , yetersizliini is
patlamakla sonulanabilirdi. Kendini, fiziksel zrhn geveten,
korkularn ve arzularn daha derinden grmesini salayan derin
masaj seanslarna teslim etti . letiim becerileri kursuna ve gr
me yapma konularndaki seminerlere devam etti. Yava yava, ge
lime kapasitesine yarar salayan yeni projeleri stlenmeye balad.
ki yl sonra gazetedeki iini tamamen brakarak, bir i bulma b
rosunda grmeci olarak, cazip ve tatminkar bir ie girdi:
Roberr iin olduu gibi, bizim iin de korkuyla yzlemenin
ve yolumuzu korkudan geirmenin ve korkuya ramen eylemde

183
bulunmann kazanc, ondan kaarak elde edebileceklerimizden da
ha fazladr. On iki nci ev korkularmzla yzleebilme ve yeni dav
ranlar edinme riskine girebilme becerilerimiz arttka, Ibsen' in
Lord Gynr oyunundaki Lord gibi byrz. Oyunun sonunda trol
ler "Geri git. Etrafndan dola ! " diye ark sylerken, Lord on lara
yle haykrr, "Ah! Hayr! Bu kez dosdoru iinden geeceim."
(1 1)

1 84
Glge Benliklerimizle Karlamak
Hedeflerimize ulamaya ve daha nce farknda olmadmz
ynlerimizi geri kazanmaya altmzda, ciddi bir i (ve genel
likle d) direnle karla rz. Gemiin, hem bilinli hem bilin
siz davranlar ve inanlar bizi engellemeye al r. Direnlerimi
zi brakmay baarabilmek iin, bu direnleri aa kartmamz ve
onlarn dile gelmesini salamamz gerekir. ounlukla, hayal etti
imiz deiimin meru ihtiyalarmz karlamayacandan kor
kan gerek ve nem li bir ynmz bu direnci gsterir.
Bu durum en byk olaslkla, on ikinci ev gezegenlerimiz ve
ya yneticileri haritamzdaki dier gezegenlere kare ve kart a
yaparsa veya enerj i leri, daha bilinli olan on ikinci ev dndaki ge
zegenlerin enerji lerine b yk lde ters d erse meydana gelir.
Terazi burcu zellikleri ar basan bir erkek, derinlere yerlemi
uyumlu iliki arzularyla nas l btnleyeceini bilmedii on ikinci
evindeki Mars/Pluto kavuumunu ifade etmeye kar zellikle dire
nir. Baak/Olak arlkl bir kadn, on iki nci evindeki Neptn'n
dalgal , hayalperest ve dzensiz enerj isine maddi gereklii iinde
nasl yer aacan bilemeyebilir. Ko burcundaki gezegen kme
lemesi Tepe Noktas'na yerlemi olan ve on ikinci evinde Yen
ge'teki Ay'na kare a yapan gezgin bir satcnn yumuak, incin
meye ak ve eve bal bu Ay'n macerac yaantsyla btnletir
mekte zorluk ekmesi m mkndr.
Deiime direndiimiz zaman, sadece gemii brakmak konu
sunda korku yaamayz. Ayn zamanda, yaamlarmz iin sorumlu
luk almak zorunda kalmamza kzarz ve yerine gelmemi ihtiya
larmz karladka dier gerekli ihtiyalarmzn engellenecein
den korkarz. Deiime direnen paralarmzla karlatka, hangi
gerek ihtiyalarmz tatmin etmeye altklarn kefeder ve ken
dini ifade yollar arayan dier ynlerimizi gereksiz yere tehdit et
meden, yeni olann kendini gsterebilecei bir hareket plan olu
turmaya alabiliriz.
On ikinci evinde Neptn bulunan, Baak/Olak arlkl bir
kadn olan ]anine, eer Neptn'ne bilinli bir dikkat sarf etmi-

185
yorsa, gnlk yaamnda dalgnlklar, kafa karklklar ve aldan
malar yaayabilir ya da alternatif olarak, kendini bilinsizce ar
uyuturucu veya alkol almna ynlendirebilir. Neptn'ne sayg
duymay, kendine mzik dinlemek, iir yazmak veya medi tasyon
yapmak iin her gn zaman ayrmay rendike, Neptn'n onun
dnyevi deerlerini dren bir ey deil, erkin bir ekilde yaaya
bilmesine katkda bulunan, gvenilir bir rehber olduunu anlaya
caktr.
Janine'in hepimiz gibi , on ikinci ev enerj ilerine sayg duymas
gerekir. Tpk Uyuyan Gzel'in ailesinin, doum kutlamasna a
rmadklar kr peri tarafndan uursuzluk haliyle (uyku) lanet
lenmesi gibi, gezegenler de, arketipler olarak, reddedildiklerini
hissettiklerinde bizi lanetleyen iimizdeki tanr veya tanralar gi
bidir. Bu reddedilmi tanr ve tanralar yaammza davet ermek
balangta, bu yaral ve genellikle kzgn enerj inin arptlm ha
line tahamml etmemizi gerektirebilir. Ama yava yava, ona dost
a davrandka, o da bize dosta davranmaya balar. ou kez bu
enerj iyi davet ermek, ailevi veya sosyal bir tabuyu ykmay da ie
rir. Psyche'nin yapt gibi sevgilimizi grmek iin bir mum yak
maya cesaret etmek veya Mavi Sakal masalndaki yasak odaya gir
mek gibi .
imdi, on ikinci evinde Satrn bulunan, Yay/Balk arlkl Pa
ula'y ele alalm. Her yl bir dk cretli iten dierine geerek,
profesyonel bir hedef seme ve kendini ona adama mutluluunu as
la yaayamam. Sevgi aray iinde, bakalarna hep ever demeye
ei limli, nasl ve ne zaman hayr deneceini renememi veya ih
tiyalarn karlamasn salayacak ve daha uygun i likiler kurma
sna yard m edecek snrlar koymay becerememi .
Eer bizim de Paula gibi, on ikinci evimizde Satrn bulunu
yorsa, Sarrn' n yapc yann renmek ve bilinli olarak onayla
nan bir Sarrn'n yaama nasl katkda bulunduunu d nmek is
teyebiliriz. Ayn zamanda, kendi Satrn veya Olak enerjileriyle
(veya on ikinci evde bulunan baka herhangi bir enerj iyle) olumlu
bir i liki gelitirdiini bildiimiz i nsanlarn bunu nasl yaptn
gzlemleyebiliriz. Bu enerj iyi kullanmay nasl rendiler? Bu ge-

1 86
zegen veya bur onlara nasl bir yarar salad ?
ounlukla, on ikinci ev enerj ilerimizin gerek ihtiyalarn
karlamayan seimler yaparz, zira bu gerek ihtiyalarn ne oldu
u hakknda bir fikrimiz yoktur. Onlar doyurmak iin , nce onlar
la temasa gemek ve diyalog kurmak gerekir. Mesela on ikinci evi
mizdeki Merkr' temsil eden gezegensel kiilik veya alt kiilik
kimdir? Bizden ne ster? sel balanty kurduumuzda, bu ener
jiyi daha sklkla ifade edecek, ayn zamanda onun ihtiyalarn da
hesaba katan seimler yapacak ekilde yaamlarmz yeniden yap
landrmaya balarz.
Paula Satrn alt kiilii hakknda dnp, onunla diyalog ku
rarken, onun kimsey e bir ey vermek istemeyen, hrsl, aksi ve cim
ri , yal bir adam olduunu ve grmezden geliniinin kzg nln
i ve iliki konularndan geri kalarak ve uzaklaarak ifade ettiini
kefetti. Paula bir Yay/Balk olarak, z imgesi ve deerleriyle fazla
syla elien bu ynyle karlamaktan rkmt. Ancak, Sa
trn'yle diyaloa girdike, sahip olmad bir benlii kaybetmek
ten korktuu iin, herhangi bir balantsna kendini tamamen ver
mekte baarsz olurken, hayat boyunca verici bir rol stlendiini
fark etti.
Pall: la bilin dzeyi nde kendisine srekli, mevcut iinin veya
ilikisinin 'doru' olmadn ve 'doru' olan ortaya kt zaman
kendisini adaya.can syleyip durmutu. Ama doru i ve doru
ilikinin gelmesi, onu bekleyip durmaktan ziyade, Paula'nn bu ko
nudaki endini adayarak doru olan yaratma isteklili ine bal ol
duu iin, Satrn' 'doru' olann asla ortaya kmamasn sal
yordu.
Pala, redded mi Satrn alt kiilii ile bir iliki kurmaya ve
onun olumsuzluklarna ve yarg arna katlanmay rendike, Sa
trn ' yumuamaya ve dnmeye balad. Diyaloglar srasnda
(l;>azen . kat stnde, bazen terapi seanslar srasnda gznde can
landrma almasnda), Satrn gerek ihtiyalarn bildirmeye ba
lad. Ondan, bakalarna karlk veren biri olarak yaamas yerine,
kendine ait bir i lgi alanna kendini adamasn istedi . Elbette, on
dan kendisini dinlemesini ve yant vermesini, korkular n dinleyip

1 87
yattrmasn ve kendisi iin tm bunlarn mmkn olabilecei
inziva zamanlar yaratmasn istedi.
Paula, Satrn benliini duyma ve neticede onunla zdeleme
ihtiyac duymutu. Bizim de ayn ekilde, yadsnm benliklerimi
zi 'denemeye' ve yaamlarmza onlarn gzlerinden bakma altr
mas yapmaya ihtiyacmz var. On ikinci evimizdeki Satrn'le bir
olduumuzda, "Korkuyorum, kendimi saklyorum, yalnzm" di
yebiliriz. Ama ayn zamanda, "Balanabilirim, sadk ve gvenilir
biriyim, hedeflerimi belirleyebilir ve onlara ulaabilirim" demeyi
de renebilir ve bunlara inanabiliriz.
Yoruba kabilesi, bir kiinin glge benliine dnme fikrini ri
t elletirmi az bilinen Kzlderili kabilelerinden biridir. Eer bir
Yoruba, ryas nda bir kurt grmse, ertesi gn bu kurdu oynard.
Eer ryas nda sakat veya aciz biri olduunu grmse, bu ynn
kabullenmek ve btne katmak iin, sakat ve aciz yann canland
rrd. Yalnzca, benliini n olumsuz boyutuyla zdeleerek kendi
erdemlerini kefedebilirdi. Ursula LeGui n , derinlikli ve iirsel ro
man A Wizard of Earthsea'de (Yerdeniz B ycs), onunla yzle
me g cn bulup, kendi adyla ona seslenene kadar kendi glge
sinden kaan gen byc Ged' i konu almt:

"Ged glgeli , dik dik bakan bir ift gz grd ve sonra aniden tan
mad korkun bir yz, kslm dudaklar , karanlk bir bolua uza
nan ukurlar eklinde gzleri olan bir adam, bir canavar. . . Sessizlikte,
adam ve glge yz yze geldiler ve ylece durdular.
Ged yksek ve net bir sesle glgenin adn syleyerek nceki sessiz
lii bozdu ve ayn anda, dudaklar ve dili olmayan glge, ayn szc
syleyerek dile geldi: "Ged ".
Ve iki ses, tek bir sesti.
Ged, elindekileri yere atarak, ellerini uzatt ve ona uzanan karanlk
benliinin glgesini nmu . Aydnlk ve karanlk kavumu, birlemi
ve bir olmutu . . . "Bak, ite oldu. Artk birri . . . Yara iyileti" dedi, " B
tnm, zgrm". ( 1 2)

Tpk Ged'in rendii gibi, yalnzca yadsdmz benlikleri


mizle kar laarak ve onu barmza basarak iyileebiliriz.

1 88
Glge Benliklerimizi Kabullenmek

Kendim izdeki bir arketiple veya bir zellikle zdeletiimiz


de, zttn da donatm oluruz. Eric Neumann'a gre, tek boyutlu
erdemlilie sahip bir Tanr anlayna dayanan Hristiyan gelenei,
kanlmaz olarak, ktln karya yanstlmasna neden olur.
Bu gelenein, hem iyi hem kty kapsayan ok boyutlu bir Tan
r 'y ieren, ayn zamanda her bireyin daha nce reddettii tm ir
kin, arptlm ve kt zelliklerini sahiplenmesini gerektiren ye
ni bir anlayla yer deitirmesine ihtiya vardr. Neumann, Depth
Psychology (Derinlik Psikolojisi) ve New Ethic (Yeni Etik) adl ki
taplarnda yle yazmtr:

"Egonun eski, idealize edilmi imgesi girmeli ve yerine, insan n do


asndaki ifr anlamllk ve ok ynllkle ilgili riskli bir anlay yer
leririlmelidir. Ego, aklca kci.i ve hasra olduunu, ancisosyal ve ncv
rorik scraba ak olduunu, irkin ve dar kafal olduunu, ocuksu,
uyumsuz, mursuz ve huysuz olduunu fark ermek zorunda braklma
ldr. . . Sonuca birey, kendi kcli.ii.i ni.i kabullenmen in gereklilii ile
yz yze geririlmi olur. "

Bu tr bir tanma ve kabullenme sayesinde, iimizdeki ktl


n gleri dntrlebilir.
Voice Therapy'nin (Ses Terapisi) yazar W.W. Firesrone'a gre
ykc olan ynlerimiz genellikle bizi, "Ben iyi deilim . " ve "Asla
baaramayacam" gibi birinci ahs mesaj lar veya " Sen iyi deil
sin" ve "Asla baaramayacaksn" gibi ikinci ahs mesajlar ile azar
layan, eziyet edici i sesler haline brnr. Bu saldrgan i sesler o
unlukla, zdelemeye ihtiya duyduumuz ve stesinden gelme
den nce kendi grlerimizden ayrmamz gereken ebeveynlerimi
zin ie yanstlmasnn bir sonucudur. Firesrone, psikoterapide ezi
yet edici i sesler zerinde alrken unu kefetti:

"kinci ahs diliyle kendine saldrlar dile dkmek, hasrann kendi


bak asn, benlie kar yabanc bak asn olururan dmanca
dncelerden ayrma si.i recn kolaylacrr. Hascalarn ou genell ik-

1 89
le, bu sesleri bilfiil d ile dkmeden nce, negacif dncelerinin kendi
leri hakkndaki doru deerlend irmeler olduunu ve mlara st kapa
l olarak i nandklarn kabul ermilerd ir. "

Firestone ayrca i sesin saldrlar nn genellikle kendini balta


layc davranlardan nce geldiini belircir. Bu sesin varl ram
anlamyla ayrlamadmz bir ebeveynin varln temsil ettiin
den, bu sesin stesinden gelmek iin onu dorudan karmza al
.
maya. almak ge nellikle, bir ayr lk endiesi ne neden olur Fires
tone, iimizdeki zalimlerle m cadele edenlerimizin, onlar daha bi
linli hale getirmeleri ni, sesli bir biimde sze dkmelerini ve ger
ek benliklerimizi glendirecek ve eninde sonunda eziyet edici se
sin gcn zayflatacak yeni ; yartrc mesajlar oluturmaya ba
lamalarn nerir. Pamela Butler da, Tclking to Yo11rself: Learning he
Lang11age of Self-S11pport (Kendinle Konumak: Kendini Destekleme
Dilini renmek) adl kitabnda, kendi kendine ykc konuma
larla yzleme ve kendi ni olum layan i sesler yaratma srecine ia
ret eder. ( 1 5 ) imizdeki karanln dorudan stesinden geline
mez, ama aydnlkla diyalog kurarak dntrlebilir.
I deil, karanlk ve aydnln btnletirilmesini hedefle
memiz gerekir. Amacmz iyilik, mutluluk ve kendi. sistemimizi
srdrmek deil, ' b tnlk' olmaldr. Kkleri topran derinleri
ne yaylrken dallarn gkyzne uzatan bir aa gibi, biz de bi
reysel ve kolektif olarak bir denge tutturabilmek adna, endi de
rinliklerimize uzanmal ve iimizin derinliklerinde yatan beslenme
kaynaklarn bulmalyz.
Baka nemli bir simgesel hikaye olan Darkchild'da (Karanlk
ocuk) Sydney Van Scyoc, uzayl bir ocukla dost olan bir kzn y
ksn anlatr. Bu ocuk bilmeden, amac kzn toplumuna gizl ice
_
girip yok etmek olan bir isel rehberle programlanmtr. Kz, ya
ni Khira, ocuun, bu yeni dnyada dostluklar kurduka m cade
le etmeye balad kr isel rehberi dnda tm yn lerini sever.
Kzn akl hocas Kadura, ocua yani Darkchild'a, negatif prog
ramlanmasnn stesinden gelebilmesinin rek yolunun ohu kendi
btnlne karmak olduunu syler. Kadura ona yle der:

1 90
"Dieri, kmsediin kii . . . . Ona da biraz efkar gsrerebilirsin .
Bu efkari rarrarak, besleyerek gelirirmeye balayabilirsin. Arkada
nn kendiyle bir sorunu var. Onu, harta en az holandn yann bile
desreklersen, isel zorluu ile ilgilenebilmesi iin onu giilendirirsin . . .
Hangi yzn sana gsrerirse gstersin, onu sevecek hale gelebilirsen,
kesinlikle onu daha gl klarsn.

Khira, Kadura'nn nerisi karsnda isteksiz kalarak, areren geri e


kildi. Rehberi sevmek mi? Hem de onun varl Darkchild'n kendisi
ni rerk ermesi anlamna gelirken? Onu grd anda fkelendii hal
de, rehberi nasl sevebilirdi ?

"Gerekten ok basi r", diye cevap verdi Kadura . . . "Onun grmesini


istediin yz taknmay renmek zorundasn, kabullenici yzn . . .
Bir sre sonra, artk b u sadece bir yz olmakla kalmayacak. . . Sonunda,
eylem gereklik olur, Khira. Rehbere kar kabullenici bir ravrla yak
larsan, ksa zaman sonra onu kabul edersi . " ( 1 6)

Paradoksal biimde, psikoloj ik ve ruhsal geliim sreleri ide


al benliklerimize (ve bakalarnn ideal benliklerine) olan balar
mz azaltmamz ve en dk benliklerimizi barmza basmam
z gerektirir.
Herhangi bir ynmz ne kadar bastrlp, reddedi ldiyse ve ih
tiyalar yaam mz boyunca ne kadar ok karlanmadysa, kendi
ni de balangta o denli irkin, arptlm, ocuksu, eskimi veya
lgn bi tarzda gsterecektir. Gzel ve irkin masalndaki G
zel' in, irkin'i sevmeyi rendii ve sevgisiyle bir hayvan vcudu
na hapsedilmi olan prens adaynn zerindeki byy zd gi
bi biz de, balangta bizi tehdit eden veya iten ynlerim izi kucak
lamaya istekli olarak, iimizde gml olan hazi neyi kefedebiliriz.
Eer iimizdeki ocuun nemli bir yan , yllar nce karanlk
bir dolapta kapal kaldysa, bu kapy atmzda hemen kahkaha
lar aran, sevgi dolu bir paramzla karlamamz olas deildir. Bu
korkmu ocuun yoksun, tepkisiz, fke dolu, gvensiz olmas ve
ya ibirlii yapmak istememesi gayet mmkndr. Dnyadan ken
dini geri ekmi otistik bir ocuk gibi, yaama geri dnmesi iin
uramak gerekir. Sevimsiz ynlerine tolerans gsterirken, ii nde

191
uyku halinde olan gzellie gvenmeyi renmemiz gerekir. Bu
sre, nce borular kaplayan ve temiz suyun akn engelleyen
pislikleri temizlemeyi gerektiren, tkanm bir kanal ama ile
minden pek farkl deildir.
B u srecin bir paras olarak, Mars veya Pluro'su on ikinci ev
lerinde bulunan veya bu evin yneticisi olanlarmz, ilerindeki r
ktc eytani enerj ilerle karlaabilirler. Bakalarnn ansszlk
larna ahlakszca glebiliriz, bizi incitenlerin incinmesi nden, onla
rn dlerini tertiplemekten, i ntikam almaktan byk bir zevk
alabiliriz. Hatta, kendimize duygusal veya fiziksel olarak zarar ve
recek deneyimlere mazoiste istek duyabiliriz. imizdeki Hitler'i
kefetmek z imgemiz, zgvenimiz ve tm yaammz boyunca
benimsediimiz tinsel ideallerimiz iin korkun bir darbedir. Ken
di irkinliimizin ve ktlk potansiyelimizin bilincine vard
mzda, kendimizle nasl yaayabiliriz ?
Kendi eytani enerji lerimizle ilk deneyimlerimiz, hemen her
zaman en ktleri olur. eytan grnmeden hareket eder, bir kez
karanlktan ktnda gc aalr. Bazlarmz iin eytani enerj i
mizin yaygarac gsterileri , sahtekar zavallln saklama konusun
da becerikli ovmenliine gvenen B yk ve Korkun Oz'un gs
terilerine benzer. Gerekten de, en korkun ve en eytani ynleri
miz znde, ihtiyalar duygusal suistimal ve ihmalle arptlm
olan, dehete dm bir ocuun savunma mekanizmalar olabilir.
Bu korkmu ocukla temas kurarak, onun ihtiyalarn anlayarak,
elimizi uzatarak ve korkularn yattrarak, dnmesi ni salaya
cak besleyici koullar yaratabiliriz.
John Beahrs, ayrm benlikler hakkndaki kitab Unity and
lHttltip!icity' de (Teklik ve okluk), eytani alt kiiliklerle uzlama
srecini tartr. zer olarak Beahrs bu eytani ynle bir nesne, ben
l ik duygumuzdan ayr bir g olarak i letiim kurmamz ve sonra
gvenlik duygumuz arttka (daha ok, yeterli bir terapi desteiy
le), onunla zdelememizi veya onu zne olarak deneyimlememizi
tavsiye eder. eytani enerj ilerle urama konusundaki kurallar y
ledir:

1 92
1 . eytanla balant kurun (nesne olarak), ihtiyalarn onayla
yn ve onunla dost veya arkada olun.
2 . Ayrm olduunuz ynnz yeniden sahiplenin ve onu
znel olarak deneyimleyin (ben).
3 . Daha nce kt olarak beli rlenmi bu benlik enerj isini ka
bul edin , kullann ve ynlendiri n.
4. Bunu tamamen kontolnz altna al n . ( 1 7 )

eytans ocuk benliimizle ilgili yapabileceimiz nemli ke


iflerden biri de, enerjisinin yaam reddetmekten ok yaama is
tekli olmasdr. B u benliin ifade younluu, bizi onun gl bir
enerj i kayna olduu gereine uyandrr, yaad hazzn derece
si de, iimizde bulunan haz ve sevincin bilinmeyen kaynaklarna
iaret eder. Bu eytani benlii reddetmek yerine kucaklarsak, ona
var olma izni verirsek ve onunla arkada olursak, onun ihtiyalar
na hizmet etmeyen eylemlerimizi sabote etmek yerine mutluluu
muza katkda bulunacaktr.
On ikinci evinin giriinde Akrep burcu olan, Akrep'teki Nep
tn' on ikinci evinin sonlarnda Ykselen'i ile kavuan ve Ba
ak'taki Pluto'su onuncu evinde bulunan gen mzisyen Mark' ele
alalm. Pluro ' nun Mark'n on iki nci evinde transit yapt drt yl
boyunca Mark, orij inal herhangi bir mzik almas yapamamt .
ou zaman, kendini ilhamsz, zgn ve keyifsiz hissediyordu.
Mzikle ilgili giriimlerinde baarya ulaamamasnn sonucunda,
girmek zorunda kald tam zamanl iten sklmt, ayn zaman
da cinsellie olan ilgisini yitirmiti.
Mark kendinden bahsederken pek heyecan gstermedi . Ancak
yava yava, patronu ve kz arkadayla ilgili kzgnlklarn akla
dka, onlarn kendi hakk ndaki ikayetlerini paylatka, gzleri
parlad ve mantksz bir ekilde glmsedi. Kendi kaynaklarn he
deflerine ulamak iin kullanamaynca, farknda olmadan bakala
rn hayal krkl na uratarak tatmin olmaya alyordu. inde
ki eytann tuzaklarn kabul etmek onun iin zordu, ama bunu ba
arnca ve eytan sakland yerden karnca canl, enerj ik ve a
kac biri olmutu. Balangta, patronu ve kz arkada iin tasarla-

1 93
d incikam fantezilerinin zevkini kard, sonra, kendini daha
gl hissettiinde, bu enerj iyi yaamndaki problemlerle daha net
bir ekilde ilgilenmeye yneltme istei duymaya balad .
Mark b u srecin b i r paras olarak, kendi hain v e eytani ben
liini ve yaamn gizlice kontrol eden becerikliliini takdir etme
ye balad , hatta bu enerj isiyle ilgili o kadar rahatlad k i , Cadlar
bayramnda eytan k lna girdi ve tm geceyi eytanlklar yapa
rak geirmek iin kendisine izin verdi. Spontanl ve oyuncu o
cuksu ruhu ortaya kt . Ksa bir zaman sonra, yaratcl eskiden
olduu ekilde deil, ama daha neeli bir formda geri geldi. Klasik
mzie olan ilgisini kaybetmiti . Vurmal alglardaki becerileri ni
gelitirdi . Sonunda bir rock grubuna kat ld ve dzenli iini, sade
ce yarm zamanl bir hale indirgemesini salayan hafta sonu konser
almalar buldu. Ayrca, pasif-agresif davranlarn tetikleyen ta
lepkar kz arkada ndan ayrld ve ondaki muzip, yaratc ve artk
cinsel olarak gl benlie ilgi duyan, gen bir kadnla iliki kur
du.
Yunan mitoloj isinde Furialar, onlara ve dier kad nlara haksz
lk yapan erkeklerden intikam almaya kararl, eytani kadnlardr.
Yunanllarda takdirden ok korku uyandran bu kadnlar, amansz
ca Orestes gibi ktlk yapan kiilerin peine derler. Orestes, ba
bas Agamemnon'un katledilmesinin i ntikamn almak iin anne
sini ldrmtr. Orestes erdem tanras Athena' dan merhamet
diler, ama Furialar Athena'nn Orestes'i rahat brakmalar ynn
deki isteini reddederler. Athena araya girer. Furialara kar gelmek
yerine kadnlar ve aileyi koruma grevleri ne sayg duyar, amala
rn onaylar ve Orestes'e eziyet etmekten vazgemeleri iin onlar ,
Atina' da onlar adna bir tapnak ina ettirerek, Eumenides (efkat
li olanlar) diye yeniden adlandrarak ve roplurnsal olarak daha say
gn bir rol vererek ikna eder. Furialarn fkeleri ne dorudan mey
dan okumak yerine, bu fkenin altnda yatan ihtiyalara, hedeflere
ve deerlere bakmtr. B u deerleri onaylayarak ve daha geerli bir
ifade ekli salayarak, Furialar n yaral dii ruhlarn kucaklam,
ihmal ve suistimal edilmiliin fkesinden vazgemelerini sala
mtr.( 1 8)

1 94
hmal edilmi ve suistimale uram paralarmzn fkesi ve
irkinlii .fkar sayesinde dntrlebi lir. Glge benliklerim izi
yeniden sahiplenme srecinde, olmas gereken ilk deiim bu ben
liklerdeki bir deiim deil, iimizdeki yargcn ve zalimin (spe
regomuz) yumuamasdr. Karanlk ynmzle yzlememiz saye
sinde mtevazi bir hale geliriz. B u evredeki geliimimiz, daha n
ce. bastn lm olan paralarmzla birlikte olabilme kapasi rem ize,
efkat ve gv n konusundaki i lerlememize baldr. Sn rlamalar
mz, insanlmz veya hayvanlmz kabul ermeyi renmeli
yiz. Kendi paralarmzn, ho karlanmadklar bir dnyada ha
yatta kalabilmek iin gelitirdikleri ustalkl savunma mekanizma
lar n takdir etmeyi renmeliyiz.
B u kefedilmemi blgelere girme, kendi karanlmzla kar
lama, onu dntrme ve ayrca, belki de ilk seferde baaryla so
nulanmayacak yeni davranlar deneme riskine girme cesaretini
gstermeyi kendimize borluyuz. Biz, kendilerine kar esen rz
garda yol almaya hazrlkl olmayan denizciler gibiyiz, srekli rota
dan kacamz dnmek yerine, dikkatimizi hatalarmza deil,
tekrar rotaya girme srecimize yneltmeliyiz.
deal bir benlik yeri ne, brn olan benliimizin sorumlulukla
r'n yklenmek, bizi besleyen yanlsamalar brakmann getirdii
umutsuzlukla yzlemek demektir. zel biri olmamaya raz olmak,
snrlamalarmz, yetersizliklerimizi ve hatalarmz kabul ermek
demektir. Yaln zca, sperinsan standartlarna uyduumuzda kendi
mizi yeterli farz etmek ve bunu yapamadmzda yetersiz saymak
yerine, sadece insan olmann yeterli olduuna inanmal ve daha
yksek standartlarla kendimizi kar latrdmz o nadir zaman
larda fazladan destek vererek, kendimizi onaylamalyz.
iirilmi bir z imgeyle, zayf bir z imge arasnda gidip gel
mek yerine, ift ynl, iyi ve kr, gl ve zayf imgeyi orurrabil
diimiz zaman ok daha fazla btnlemi oluruz. Gerek, btn
lenmi benliimiz ortaya ktnda ve geliim gsterdiinde, yal
nzca grkemliliimizi ve ayaklar yere basmayan idealizmimizi
.
deil, ayn zamanda kendimizi yerme alkanlklarm z ve kendini
baltalayan davranlarmz da kaybederiz. Btnlemi benlikle

1 95
karlamak ve onu kabul ermekten kaynaklanan z deer duygu
su, ayaklar yere basan ve gereki bir duygudur. Manta aykr
grnen bir biimde, idealize edilmi z imgenin daha salam bir
benlik duygusunun uyanyla balantl olan erozyonu, daha b
yk ve daha yapc bir gce ve baarya yol aar.
Bu btnleme sreci, yksek ideallerimizden vazgeeceimiz
anlamna gelmez. Daha ziyade, yeterlilik duygumuzu ve benlik
duygumuzu korumann bir arac olarak onlarla kurduumuz ba
lantdan vazgeeriz. Daha nce reddedilen zelliklerimizle karla
ma ve onlarla btnlemenin bir sonucu olarak gerek benliimiz
gelitike, kendimize daha ok sahip olur, daha az z i mge tarz.
Sadece kendimize sahip olarak, en deerli grdmz hedefleri
mize -gereki hedeflere- ulamay bekleyebiliriz.

Gerek Benliklerimizi Kucaklamak

Daha ok btnletike, gerek benliklerimizi kefeder, geri


kazanr ve gelitiririz. Yaamdaki tatminimize katkda bulunan
tm ynlerimizi kefederiz. Sahiplenmediimiz paralarmz -ba
langta irkin grnebilecek, ama zamanla armaanlarn gstere
cek 'karanlk glge' benliklerimizi ve kaybettiimiz veya u nuttu
umuz sevin kaynaklarn uyandran 'aydnlk glge' benlikleri
mizi- geri kazanrz. B u benlikler uyandnda ve evrim geirdi
inde, efkat ve anlay kazanrz, ayn zamanda yeni davranlar ve
yetenekler ediniriz. Gerek ve gn na km benliklerimizde
ne kadar ok deerle karlarsak, zdelemi olduumuz sahre
benlii de o kadar rahat brakr ve yaam larmzda o denli ok tar
nn yaarz.
Bazen, yanlsamalarmz (hayallerimizi) bir kenara brakt
mzda ve olaylar tarafndan gemie ait ilikileri , rolleri veya kim
likleri terk ermeye zorlandmzda, ne kazanacamz bilmeden
kaybettiimiz eyi n kederine isel olarak ekilme duygusuyla yz
yze kalrz. Dier zamanlarda, zeri nde durduumuz zemini terk
etmeyi baaramayz, ta ki yeni tohumlardan birka fi liz topran
stnde ba gsterene ve yeni bir doumun mjdesini verene dek.

1 96
Genellikle, eski olan etrafmzda dalrken, yensnn tohumlar
oktan ekilmi olur. Bu tohumlar iimizde st kapal olarak yeti
irken, aina olduumuz yaplarn iinde birden ortaya kverip,
onlarn zlmelerine yardm edebilirler.
Henz kefettiimiz veya geri kazandmz ynlerimizle ba
lant kurduumuzda ya da nmzdeki ufku grmeye balad
mzda, gemii brakmak ne kadar kolay olur. Bu yzden, iimizde
byyen yeni tohum lar n tanmlanmas zor, ama varlklar aikar
hareketlerini duymay renerek ve onlar zenle, tevikle ve hatta
saygyla sulayarak fayda salayabiliriz.
Tauris'teki (bugnk Kirm yarmadas) phigenia mitinin,
Euripides taraf ndan arpc bir ekilde anlatld Iphigenia A mong
the Ta1trians (Taurisliler Aras ndaki phigenia), benliin kayp bo
yutlarnn geri kazanm ve yeniden doum srelerini tasvir eder.
Europides'in daha nceki oyunu olan lphigenia at Alllis'te (Yunan
filmi phigenia'da muhteem bir ekilde senaryolatrlmtr) Yu
nanl lar Truva savann banda, hi rzgar olmad iin yelken
aamazlar. Kahine bavurulduunda, kursal ormanna izinsizce gi
rilmesine hiddetlenmi olan tanra Artemis, Yunanllar'n kral
Agamemnon'un en byk kz phigenia'y Aulis sunanda kur
ban ettii takdirde rzgarn dneceini syler.
Agamemnon bu hkm duyunca kahrolur, kzn ldrmek is
temez. Ancak savala i lgili hedefleriyle zdeletii ve yola kma
ya hevesli askerlerine kar sorumlu olduu iin , kzna Aulis'te
Yunanl asi l gen Achilles'le evleneceini syleyerek, orada tuzak
kurar. B abasna bal olan phigenia, masum bir ekilde dn
iin hazrlanr. Ama Aulis'e vard nda gerei farkeder, fkelenir,
ihanete uradn hisseder ve mthi bir kedere kaplr. nce, ba
basna fikrini deitirmesi ve kamasna yardm etmesi iin yalva
rr. Ancak durumun umutsuzluunu anladnda ve Yunanllar' n
zaferinin onun kurban edilmesine bal olduunu rendii nde,
kurban edilmeye gnll olur. Kadnln kmsendii ataerkil
bir toplumla zdeletiinden, onu yok etmeye alan deerleri
yceltmek iin yaamn verir.
Ancak phigenia kurban edilmez. Son anda, Arremis onu alp

1 97
barbarlarn adas Tauris'e gnderir. Orada, Tauris'e giren yabanc
adamlar sunaklarnda kurban eden rahiplere yardm eder. Kurban
edilmi olan phigenia, kurban eden kii haline gelir ve bu ekilde
ona ihanet etmi erkek cinsinden fkesini kartr. Yine de bir ta
raftan, i nsann kurban edilmesini knayan vicdanyla mcadele
eder. Ryalarnn ve anlarnn etkisiyle, sevgili erkek kardei Ores
tes'i ve kurban edilmeden nceki sakin yaantsn da zlemeye ba
lamtr.
Gemi yaamdan pozitif imgelerin isel olarak geri kazandma
syla, phigenia barbar bir rahibe olduu yaamn aar ve bir ka
yolu planlar. Kamann tek yolu erkek kardei Orestes'e bir mesaj
gnderip, ona yaadn sylemek ve gelip onu eve gtrmesini is
temektir. Mesaj yollamann tek yolu ise, rahiplie ihanet etmek ve
kurban edilecek erkeklerden birini azar ederek, Taurist'ten kama-
sn salamaktr.
Ancak, yakalanan ve kurban edilmeye haz rlanan bir sonraki
yabanc, phigenia'ya yabanc deildir. Kardei Orestes, onu pein
deki Furia'lardan kurtarmas umuduyla, bir Artem is heykelini ara
mak iin Tauris'e gelmitir. phigenia mesaj n ona i lettiinde,
Orestes kimliini aklar ve kucakla rlar. B u noktada phigenia,
kamak ve yeni bir yaama balayaca Yunanistan 'a geri dnmek
iin, yllardr ona aile olmu adann insanlarna kar gizli bir plan
hazrlarken byk bir cesaret, yaratclk ve beceri gsterir. phige
nia'nn yks, on ikinci ev enerji lerini yeniden sahiplenme sre
cinin bir yznn -bize gemi olan ebeveynsel/ailevi/karmik se
naryolar , genellikle bilinsiz bir ekilde, yeniden dzenlerken kay
bettiimiz gerek benliimizin paralarn yeniden kazanmak i l
i lgili yz- m uhteem bir tasviridir.
Eksik, ihmal edilmi veya arptlm boyutlarmz kefedip,
geri kazanp, gelitirdiimizde, bu enerj i leri dier ynlerimizle di
yaloa sokmamz ve ok ynl kiiliklerimizi saygyla karlayan
bir yaam biimi yaratmamz gerekir. Assagioli 'nin ye takipisi
Ferruci 'nin psikosenrez almas, Beahrs taraf ndan ele al nan psi
kolojik paralanma ve birlik almalar, Bandler ve Grinder tara
fndan tariflenen ayr benliklerle hipnotik almalar ve bu teorile-

1 98
ri ve tekn ikleri astrolojik kavramlara evirerek yazdm The Astro
fogy of Sel/ DiscoveJ (Kendini Kefetme Astroloj isi), Plcmetary As
jJects (Gezegensel Alar) ve The Sq11are Asjm"fs (Kare Alar) adl ki
taplar bu sreci aklar.
Alt kiiliklerimiz veya gezegensel benliklerimiz, birbi rleriyle
arparak bir sivil savaa veya gerilla faaliyeti ne girebilirler, tpk
Dou ve Bat Almanya gibi birbirlerinden ayran duvarlar ekebi
lirler, enerj ilerini yeni benliklere katp onlarla kaynaabilirler, yan
yana alarak, koordineli deiim yntemiyle ibirliine girierek,
huzur iinde bi rada yaamak iin bir yol oluturabilirler; ve son
olarak, yaamlarm zdaki doruk dnemlerde seslerini birletirerek,
kendi yaam senfonimizi yaratabilirler.
Her bir gezegensel kimliimiz, ne kadar farkl, elikili ve g
lyse, farkl enerj ilerimizi koordine edebilecek, hem gzlemci hem
de i rade ve eylem kayna olan bir merkezi benlik yaratma ihtiya
cmz da o kadar byk olur. Siyasi bir sistemin bir yrtme orga
n na ihtiya duymas gibi, bir orkestrann bir efe olan gereksinimi
gibi , biz de, pek ok benliimizden her birinin ihtiyalar ve arzu
lar i le i lgili farkndal koruyan ve onlarn davranlarn ynlen
diren, kendi yrtme organmz ve efimiz olmalyz.
Yaammzn sorum luluunu almak, farkndalkla ve gemiin
kendini baltalayan balarndan kendimizi zgrletirmek niyetiy
le balar. On ikinci ev enerj ilerimizle karlamak, yzlemek, on
lar deneyimlemek ve kabul etmek, btnleme srecimizdeki
neml i admlardr.

1 99
G.lge Benliklerimiz 11

Nefret, gaddarlk, karmaa, aresizlik ve lgnlk brne katlmadan nce bi


lince kabul edilmelidir. fkeme ve korkuma, onlar uygarlamadan nce say
g gstermem gerek.
- Sam Keen

Glgeyle yzlemek balangra bozuk bir denge yaratr, doru kararlar g


letiren ve inanlar geersiz, harta imkansz klan bir duraksama yaarr. Her
ey pheli hale gelir, bu yzdendir ki , simyaclar bu evreye nigredo, yani ka
os (melankoli) demilerdir.
- Cari ]11ng. Afysterimn Conitmctionis

B ilin bilindna yaklatnda, sadece m thi bir darbe almakla kalmaz, ay


rca ndan biraz da bilindnn karanlna siner. B unun sonucunda
bilind artk o kadar uzak, yabanc ve korkutucu gelmez ve bu durum ni
hai birlie giden yolu der ... Olan udur ki, bilind ndakiler bilince nce
sinden ok daha kolay bir biimde gei yaparlar.
- Cari]11ng. Mysteri11m Co11i1111ctionis

R yamda bir ocuum olduunu, hatta bu ocuun benim hayatm olduu


nu ve budalann biri olduunu grdm ve katm. Ama ocuk her seferinde
kucama trmand ve giysilerime skca yapt . Ta ki onda bana ait olan
persem, rahata uyuyabileceimi akl edene dek. Paralanm yzne doru
eildim, korkun grnyordu, ama onu ptm. Sanrm insan n eninde
sonunda kendi yaamn kollarna almas gerekiyor.
- A rth11r Miller. After the Fail

200
4. BLM

Rya almalaryla
Kiisel Dnm

Ryalar, uup giden glgeleriyle bizi alaya alan ryalar,


Onlar, tan rlarn tapnaklarndan gelmez,
Onlar , gkyznn gleri gndermez,
Her insan kendi ryalarn kendi yaratr.( 1 )
- Petronim

Bir rya, gerekliin bir parasdr. . . Anlamla ykl, ama belirsiz olan,
uyank egonun dnyasnda yazgs bizim ellerimizde olan. Eer ona
saygyla yaklarsak, bize hizmet eder. Hi kuku yoktur ki, altnda ya
ran ama, bizim en byk iyilie kavumamzdr.
-Jcmes Hafi

Rya alpnas Neden Gereklidir?

Geen birka yl iinde ryalarmzn nasl hatrlanacan, ye


niden nasl deneyimleneceini , yorumlanacan ve ne ekilde
zmleneceini renmenin, kiisel btnleme ve on ikinci ev
enerj ilerini ynlendirme konusunda paha bii lmez bir deer tad
na ikna oldum. B i linsiz aklmzn pek ok dinamii, mantkl
aklmz iin ulalamayacak kadar uzak ve ayn zamanda korkutu
cu olduundan, ryalarn isel imgeleri, bilinle bilind aras nda
tutarl bir arabulucu olarak hizmet eder. Medusa'yla yalnzca ayna
ya yansyan grntsne bakarak arpabi len Yunan m itolojisin
deki Perseus gibi , biz de sadece mecazi isel imgeler kprsn
kullanarak, ilkel ve beden tesi benliklerimizi n zorlu enerj isine
ulaabilir ve onlar kendimize katabiliriz.

20 1
Elle tutulan, somur deerlerin geerli olduu toplumumuzda,
rya zmleri pek ok i nsann bavurduu bir ey deildir. nsan
larn ou, "Ryalarm hacrlamyorum" veya "O kadar tuhaflar
ki, yaam mla balantlarn anlamyorum" , hatta "Ryalarm o
kadar tatsz ve endie verici ki , onlar unutmay tercih ederim" der.
R yalarmz anmsamay renebiliriz. Baz ryalarn oluturduu
endielere dayanmay ve kabuslarmzla bir kez yzletiimizde or
taya kacak olan mthi deneyim ve hazza kendimizi amay re
nebiliriz. Ryalar mz nasl yorumlayacamz ve onlarn getirdi
i anlay yaammza uygulamay renebiliriz.
Bunu neden yapmalyz? Neden ryalarmz stnde almak
zere gnde ekstra 5 - 30 dakika harcamalyz? Ryalarmzn sonu
cunda esasl bir anlay ve deiimi hi yaamamsak, bu tr bir
dnmn m mkn olduunu nasl bilebiliriz? Gerekten de r
ya zmlemenin ne anlam var?
B irincisi , ryalarmz hatrlamay ve bilinli bir ekilde onlara
dikkatimizi yneltmeyi rendiimizde, bilind enerj imizi, git
tike artan bir ekilde uyank olduumuz zamanlara aktarabi lece
imiz bir kpr yaratmaya balarz.
kincisi , ryalarmz psikodi namiklerimizi veya bilin yzeyi
nin altnda gerekte neler olduunu aklar. Kendinizi, dnyay ve
dier i nsanlar nas l deneyimliyorsunuz ? Hangi varsaymlar ve ki
isel mirler sizi etkiliyor? Hangi kaserleri tekrar tekrar, defalarca
alyorsunuz ? D dnyadaki mcadeleleri nizin altnda, asl nda
hangi ruhsal atmalar yatyor? Sorunlarnz nas l zmeye al
yorsunuz? Onlar ne zaman ve hangi yollardan zyorsunuz? zel
likle de fke ve cinsellikle i lgili olan igdsel yaklamlarnzn
altnda hangi korkular yatyor? Erken ocukluk dneminden gelen
hangi modeller veya deneyimler sizi u anda etkiliyor ve hangisine
ulamanz gerekiyor ki, bylece belirl i davranlarn gelitirilmesi
ne neden olan deneyim lere dnerek, onlar yeniden programlayabi
_ lesiniz? Asl arzularnz ve ihtiyalarnz nelerdir? Bu arzu ve ihti
yalarnz kar lanmadnda, onlar nasl telafi ediyorsunuz? Rya
larnz tm bu sorulara yant verebilir.
Ayn ekilde bir terapistle ya da kendi bamza yaammz ze-

202
rine kafa yorarak veya psikoloji kitaplar okuyarak da yantlar bu
labileceimizi syleyebilirsi niz. Doru. Ancak ryalarn avantaj ,
saladklar imgeleri n ve anlay n, iimizdeki ok derin bir kay
naktan geldii iin phe gtrmez olmasdr. Aklmzla rendi
imiz eyler genellikle aklmzda kalr, iimize ilemez. Baka in
sanlar n syledii eyler bizi etkileyebilir, ama gerek bir deiim
yaratacak kadar derinlere nfuz edemez. Ryalar ve ryalarn olu
turduu anlayn, deiimi kolaylatrmak iin ruhumuzun deri n
liklerine doru kendilerine yol amaya gereksinimleri yoktur, on
lar zaten o derinliklerden ykselirler. Tamamen deneyimlenen veya
en azndan ksmi olarak anlalan bir rya, psikoloj ik dinamikleri
miz zerinde d dnyadaki pek ok deneyi mden daha derin bir et
ki yapabilir, zira bu rya bizi iimizdeki yaratc deiim kaynak
larna balar.
Cari Jung'a gre, "Yenilikler asla yukardan gelmez; farkl e
killerde aadan gelirler, tpk aalarn gkyznden aa doru
deil, topraktan yukar doru bymeleri gibi . " Gerekten de, r
yalar ruhun sesini duyururlar. Onlar en derinlerdeki benliimizle,
i cevherimizle ba lantlarmzdr. Sadece onlar hatrlama, dene
yimleme ve bilinli bir ekilde hakkn verme eylemi bile, yoruma
gerek kalmadan, bizi gerek benliimizle ilikiye geirir ve daha
nce ulaamadmz yaratclk ve canllk seviyelerini uyandrr.
Ho olmayan ryalarmz, glge ryalarmz veya karabasan
larmz dnn. Bunlar rahatszlk verecek derecede huzursuz
luklara neden olmulardr. Yine de bu ryalar endieleri boaltarak
veya serbest brakarak, bizim daha erkin bir ekilde yaamamz da
salarlar. Genelde ilkel olan byk korku larmzla (yalnzlk kor
kusu, kendini kaybetmek, saldrganlklarmz ve ykclmz, di
er i nsanlarn saldrganlklar vb. ) temasa geerek, bu i lkel korku
larn altnda bulunan g kaynaklarmzla da yeniden iliki kurabi
liriz.
Max Zeller, "Glgenin %80'i altndr" diye yazmtr. "yile
meyi ve yeni bir yn bulmay salayacak gerek hammadde, yara
nn kendisindedir" .(4) Travmarik ryalar, zellikle tekrarlayan te
mal olanlar, sevimsiz karakterlerin ve olaylarn bulunduu ryalar,

203
genellikle ruhumuzda yksek m iktarda yaratc enerj inin kstrl
d ve dnm ihtiyac iinde olduu dehlizleri ifade ederler. Sa
dece bu ryalar hatrlama ve yeniden deneyimleme kapasitemizi
arttrmak bile nem lidir, onlar yorumlamak ve kazandmz an
lay gnlk yaammza geirmeyi renmek daha da nemlidir.
B u tr ryalar, g ten drc modellere taklp kalmamza ne
den olan ve hayatta olmann hazzn tatmamz engelleyen bastrl
m materyalleri serbest brakp, yaammzn btnne katabi l
mek iin sahip olduumuz esiz anahtarlardan biridir.
imizde olanlar deneyimlemek ve olduumuz yerde tam ola
rak bulunmak iin kendimize izin verdiimizde deiim meydana
gelir. Getalt terapisti Fritz Perls, "Direnerek hibir eyin stesin
den gelemezsiniz" diye yazmtr, " Herhangi bir eyin stesinden,
sadece onun derinlerine inerek gelebi lirsiniz. Olduunuz eyin de
rin lerine i nerseniz, orada olanlar kabul ederseniz, bundan sonra
otomatik olarak kendiliinden bir deiim meydana gelir. " ( 5 ) Ay
n ekilde, "Ryalar ve Kabuslar" kitabnn yazar Jack Downing
de, deiim ve kiisel tatminin, ego ideallerimizi ve tinsel hedefle
rimizi savunurken, benlii bir kenara brakarak deil ryalarmzn
sk sk iaret ettii bu i lkel ve ocuksu benlii kucakladmzda
meydana geldii zerinde durmutur. Downing, "Balangta olu
an benliim iin sevgi , efkat, kabul ve anlay bulamazsam, o za
man kendimi yalnzla mahkum ederim" diye yazmtr.(6)
Ryalarn bize, gsz benliklerimizi , hatalarmz ve snrll
mz kucaklamak konusunda yardm edebileceini, kendimize
efkat duymann ise, benliimizi gelitireceini ve 'sadece hatalar
mzn' b izi inand rdndan ok daha yce varlklar olmamz sa
layan deiim sreci ni kolaylatrabileceini sylemitir.
Ancak, rya zmlemeleri yalnzca gsz ya da glge benlik
lerimizle bir karlama deildir. R yalar ayrca, uyank olduu
muz zamanlarda meydana gelen veya gelmek zere olan yeni geli
meleri de yanstrlar. Yllarca kendi fkemizden korkarak, iri yar
bir adam n eli nde bakla bizi kovalad ryalar grrz. Sonun
da, terapistimizle defalarca grtkten ve kendi fkemiz hakkn
da daha rahat olabildikten sonra, ryamzda bu i ri yar adamla yz-

204
leir, hatta ona dosta davranrz. Ryalarmz, gerek bir ilerleme
nin meydana geldiini bize anlatarak, yaadmz geliimi onay
larlar, ayrca ieride oluan ve ksa bir sre sonra kendini gstere
cek olan deiimi de ortaya koyarlar. R yada bir ocuun doumu,
yeni bir giriimin balangc, bizi yllarca zorlayan mcadeleli bir
ryan n baarl bir ekilde zlmesi; tm bunlar d benliklerimi
zin deneyimleyecei deiikliklerin iaretleridir ve isel glerimi
ze gven , umut ve inan beslememizi salarlar.
Bazen, zellikle glge benliklerimizi deneyimleyip yzletik
ten sonra, bili ncin derin , arketipsel seviyelerinden geldiini hemen
anladmz fizik tesi ryalarla dllendiriliriz. B izi koruyacan
syleyen bilge yal bir kadn veya adam n ya da zntlerimizden
kurtulmamz salayan sessiz, byl bir ormann ryasn gr
rz . ocuk benliimizi kucaklayan i lahi veya sihirli varlklarla kar
latmz masals bir rya grrz ve iimizde daha nce ulaa
madmz nee ve haz kaynaklar uyanr. Kimi zaman, ok fazla et
kilenmediimiz ryalarmzdan sadece baz paralar hatrlarz.
Ancak fizik tesi veya arketipsel ryalar bizi yle derinden etkiler
ki, uyank bilincimize gnlerce veya aylarca sinebilirler. Deiim,
bakalam bir bilinle balar. Kendimizle ve iinde yaadmz
dnyayla ilgili tm duyularmz rehber bir rya sonucu dnme
urayabilir.
Ancak, sradan ryalar da arketipsel ryalar kadar nemli bir
rehberlik salayabilirler. Ryamzda bir tepenin altnda dar bir t
nel boyunca srnrken, neredeyse boulmak zere olduumuzu
grrz; kirlenmi cierlerimiz iinde yolculuk yaptmz bir e
ki lde anlayarak dehetle uyanrz ve artk baka bir seim ansmz
olmadn b i ldiimizden sonunda sigaray brakmaya hazrzdr.
Ryamzda yaz kampndayken annemizin ona mekrup yazmamz
konusunda bize srar ettiini grrz ve uyanp ona yazma drt
s duyarz; beklenmedik lmnden bir gn nce ald, sevgi do
lu bir mektup. Ryamzda birinin yazdmz bir iir stne yo
rum yaptn grrz ve uyanp, yllar sonra ilk defa, spontan bir
ekilde iir yazarz.
O n ikinci evde, Akrep'te Vens' bulunan ve Baak burcunda

205
Mars/Neptn kavuumu olan orta yal bir kadn yllar nce, d
nnden nceki akam, cinsellie pek i lgisi olmad iin , ilk cinsel
deneyimi hakknda tereddi.it duydu. O gece ryasnda, sa'nn onu
kucakladn ve onun gelini olduunu, yaamn cinsel boyutun
dan rahatsz olmamas gerektiini, nk bunun kadn iin sorun
olmayacan sylediini grd. Hi phesiz, tinsel yaam her
eyden nce geldi ve cinsellik evliliinde ve daha sonraki ilikile
rinde nemli bir rol oynamad .
Rya zmlemelerinin deeri inkar edilemez. Ayrca kolektif
ve politik adan da olduka deerlidir. nsanlar arasndaki pek ok
atma ve uluslararas ndaki savalar, kiisel btnlemenin eksik
liinden, kendi reddedilmi ynlerimizi bakalarna yanst ma ei
l imimizden kaynaklanr ve i eytanlarmzla -klk deitirmi
yardmclarmzla- uzlamak yerine onlarla darda savarz. Hay
li kiisel bir i olan rya zmlemeleri i le uramak, aslnda top
lumsal ve politik bir katk yapmaktr. Reddettiimiz benlikleri
mizle tanmak, onlar kucaklamak ve kendimize katmak, ryalar
mzda ortaya kan glgelerle yzlemek, insanlmzla bar yapa
bilmek iin grkemli z imgelerimizden ve ideallerimizden ac da
olsa vazgemek, kendi hakkmzdaki fikirlerimizde daha kk ol
maya raz olduumuz iin benliimizi daha da bytmek -ilkel, o
cuksu, arptlm, yaral, ykc benliklerimizle yzleme tevazusu
nu renmek- tm bunlar politik eylemlerdir. atma yaayan
iftlerin, aileleri n, gruplarn ve u luslarn beceremedii eyi; biz ii
mizde baarmaya alrsak, sonunda, her zaman bir eyler yaparak
deil, sadece 'olarak' i nsanlk iin gerek destekiler halini alrz.

Ryalar Nasl Hatrlanr?

yl ncesine kadar ylda yakla k sekiz ya da on ryay ha


trlar ve kaydederdim . Rya zmlerine nem veren bir terapiste
danmaya baladktan ksa bir sre sonra, artk haftada birka r
ya hatrlyordum. imdiyse, genellikle bir gecede ya da drt r
yay anmsayabiliyorum. Bu deiimi ne yaratt ? Ryalarm i lgili
bir dinleyiciye anlatabilmek, hatrlama yeteneime phesiz yar-

206
dmc oldu . Ryalarm paylaman n ve onlar anlamann muazzam
gcn kefetmek, daha fazla yardm etti. Ayrca rya zmleri
zerine kitaplar okumak ve ryalarm kaydetmek iin karalama
katlar kullanmak da ekstra yardm salad . Ama en nemlisi , r
ya zmleme ilemi konusunda kesin kararl ve odaklanm bir e
kilde kendini bu konuya adamaktr.
Kararllm ve azmim , ryalara bilinli bir dikkat gsterme
nin, grdm rya trlerini deitirdiini kefetmemle birlikte
daha da gi.i kazand. Artk ok az ryam para para, tuhaf veya
anlalmazd. Ryalarmn ou net, duygu ykl, anlalr, aydn
latc ve genellikle yaratc i lhamlar veren, tutarl hikayeler eklin
de beliriyordu.
Son birka ylda ryalarm hatrlama konusunda neler ren
dim ? ncelikle, yatan yannda bir kalem ve bir rya gnl,
ayrca bir lamba bulundurmak ryalar hatrlamaya yardm ediyor.
Uyumadan nce gnlme, sradaki ryan n tarihini ve numara
sn yazyorum, sonra sabah olduu zaman ryalarm hatrlamam
ve kaydetmem iin kendime telkinde bulunuyorum. Bazen yaa
mmdaki belirli mevzular ayd nlatacak veya bir sorumu yantlaya
cak ryalar talep ediyorum . Bu, ryalar kulukaya yatrma sreci,
zellikle geceler boyunca tekrarlandnda, olduka anlaml sonu
lar verebiliyor. Ayrca saatimi, yataktan kalkp gne balamam ge
reken zamandan on be dakika ncesine kuruyorum .
Sabah olup, alarm aldnda beliren rya imgelerini yakala
mak iin hemen iime yneliyorum (kendime, rya imgelerini ol
tayla bilincimin snrlarna 'ekme' zaman vermek iin, saati her
zaman, be dakikada bir alacak ekilde ayarlyorum). Bu noktada
iki hareketten birini yapabi lirim. Birincisi, rya tamamen kendini
aana kadar yatakta uzanmak ve bu rya imgelerini ya da fragman
larn tekrar tekrar zihnimde oynatmak (uyuduum pozisyonda
kalmak bu si.ireci kolaylatryor); ikinci hareket ise, daha sonra r
yan n remel noktalarnn kaydnn elimde bulunmas ve detaylary
la anlatabilmem iin zihnime akan anahtar szckleri veya cmle
leri rya gnlme yazmak. Ryalarm arrken veya yatakta
yar uykuda uzanrken, ok sayda dnce zihnimde kayor ve

207
bunlar ounlukla ryamn ierii ile balantl dnceler oluyor.
O yzden bu armlarla birlikte uyandmda, hissettiklerimi de
nor alyomm. (Bazlar ryalarn yazmaktansa, onlar bir kasete
kaydetmeyi tercih edebilir. )
Sonra, ryalarm yeniden yazdmda veya daktiloya ekti
imde ya da baka insanlarla paylatmda ryalarmla ilgili daha
fazla detay hatrlyorum ve tad anlam larla ilgili bir anlaya
ulayorum. Ryalar iin, nemli olduunu hissettiim karalama
katlarn kullanmak olduka yardmc oluyor. Ryalar arma
ilemini srekli tekrarlamak, bilincin eidi seviyelerinden gelen
ve farkl duygusal ykler tayan ryalar ayrt edebilmemi sal
yor. Kan lmaz olarak, baz ryalara dierlerinden daha fazla dik
kat yneltiyorum.
Genellikle, uyandmda, ryalarm hatrlamaya ve kaydetme
ye diren gsteriyorum. B irlikte uyuduum biri varsa, yanmdaki
nin sevgi dolu ya da rahatsz edici varl dikkatimi databiliyor.
Bazen, gzlerimi a p gnlme uzanamayacak kadar kendimi
yorgun hissediyorum veya bir ryaya skntl bir tepki veriyorum
ve iaret ettii temann farkna varmak istemiyorum. Bu tip bir di
ren olduka yaygndr, zira ryalar sklkla endie uyandran, ego
yu veya uyank bilinci tehdit eden materyalleri ortaya kartrlar.
B ilinli aklmz bilind dinamiklerinden ne kadar uzak tutuyor
sak, ryalarmz bastrmaya da o kadar ok meyilliyiz demektir.
Bir baka diren tr de i lgin, anlaml veya sra d ryalar
grmeye kendimizi ynlendirdiimizde grdmz fragmanlar
halinde, anlamsz veya sradan ryalara sinirlendiimizde meydana
gelir. Byle zamanlarda, bu tr ryalar ciddiye almay reddederek
uzaklatrma eilimi gsteririz. Ancak fragmanlar anlaml olabilir;
birbiriyle badamayan paralar, iimizde meydana gelmekte olan
elikileri veya dnmleri aklyor olabilir; en sradan ryalar o
anki durumumuzu tarif edebilir. Para para, anlamsz ve sradan
ryalarmz dikkate almadan, brn, anlaml, net, ilham verici ve
ya fizik resi ryalarla dllendirilmemiz pek mmkn deildir.
Son olarak, yaamlarmz olduka yorucu olduunda ve dikka
timizi d dnyaya ynlendirmemiz gerektiinde, ryalarmz ha-

208
trlamayabiliriz. Pek ok i nsan, ryalarn hatrlamann kolay oldu
u dnemlerle dikkatin dar yneldii , hatrlamann zorlat
dnemleri dngler hali nde yaayabilir. Youn bir ekilde d dn
yadaki ilerimize odaklanmamz gerektiren yksek gerilim tayan
zamanlarda, ryalar zerine almak aklmz kartrabilir. Rya
almalarn braktmz dnemlere de ihtiya duyarz ki, byle
ce daha nce kazandmz anlay hayatmzla btnleyebilme
ansmz olsun . Bazen , azmzdan kveren "Ryalarm hatrla
mak istemiyorum, nk . . . " cmlesi , ryalarmza neden ulaama
dmz ortaya koyar. Ryalarmzn bize sylemeye alt ey
lerle yzlemeye veya bizi yapmaya tevik ettii hareketi yapmaya
henz hazr olmayabiliriz.

2 09
Rya alnalar ve Rya Yorumlar iin pular
1 . Ryay deneyimlemek nemlidir. Ryay zihninizde defalarca
oynatn. Sesli bir ekilde anlat n ve bakalaryla paylan. Her
bir detay anmsayn . Ryay daha derin bir ekilde deneyimle
dike, bilind ile bilin aras ndaki kanal daha fazla am
olursunuz.
2. Ryanzdaki duygusal yklemeyi arayn. Ryan n hangi b
lm daha canl ? E n ok nerede duygular ortaya kyor? R
yalarda hareketler, genellikle duygular temsil eder. Ryalar
nz yksek sesle anlatmak, baka ekilde ulaamayacanz
duygular ve balantlar serbest brakacaktr.
3 . Rya sembollerinizi ve karakterlerinizi genel yorumlarna
bal kalmadan anlamlandrmaya aln. Kiisel sembol
lerinizi kefedin. Baz rya sembollerinin evrensel anlamlar
olmasna ramen, ryalarnzdaki pek ok karakterin ve nesne
nin anlam , byk olaslkla kiiseldir. Gemi deneyimlerin ,
davranlarn ve b i r nceki g n yaananlarn vb. hepsi ryalar
n zla balantl olabilir. Kendinize sorun: Bu semboln veya
karakterin esas nedir? Hayatnzdaki bir insan ryanzda g
ryorsanz, hemen ryanzn bu insanla ilgili olduunu varsay
mayn. Kendinize, bu insanla badaan zellikler nedir, diye
sorun. Mesela, eer ryanzdaki karakteri "kurnaz, dalavereci
ve gvenilmez" biri olarak tanmlyorsanz, ryanz u anki
davranlarnzla ilgili ne anlatyor olabilir?
4. Ryanzdaki her eyle zdelein. Ryanzdaki her para size
ait tir. Ryanzdaki 'siz'den ayr veya kart olan karakterler de
sizin bir paranzdr, ama reddettiiniz veya yansttnz par
alarnzdr. Ayrca, yaamnzn bir yann, iki veya daha fazla
sembole blebilirsiniz. rnein, nazik fakat kontrolc koca
nzla ilikinizde, ona kar hissettii niz kark duygularnz,
ryanza -ayn zamanda sizin nazik ve kontrolc ynlerinizi de
temsil eden- bir nazik bir de kontrolc adam olarak yanstabi
lirsiniz.
5 . Ryadaki benliinizin size kendi kimliiniz, tutumlarnz

2 10
ve davranlarnzla ilgili neler sylediini gz nnde bu
lundurun. Ryadaki benliiniz ne kadar aktif veya pasif? Ne
kadar kendine gvenl i , becerikli veya gl? Ne kadar gven
siz, korkulu veya gsz? Ne derece madur? Ne derece akll
kararlar verebiliyor? Hangi y ata grnyor? (Daha gen gr
nen bir benlik, ryada deneyimlediiniz atmann ilk defa
gelitii zamanki benliinizi yanstyor olabilir.) Benliiniz r
yadaki remel konuyu darda kalarak gzlemliyor mu, yoksa
sahnenin ortasnda m ? Asli mcadelesi nedir? zme ya da
zmszle nasl katkda bulun uyor? Ryanzdaki ben, ne
derece yaln z alyor vya dier karakterlere kar veya onlar
tarafndan desreklener_ek hareket ediyor? Ne tr deiimler ge
iriyor? Ryadaki ben , . uyan k benlii nize ne kadar benziyor?
6. Ryanzn duygsal atmalarnzla ilgili neler anlattn
dnn. R yalarnzda engeller ve atmalar yaratrsnz.
Bilinciniz, aclar ve eziyetler yaratarak kabul edilmeyen duygu
larnz, tutumlarnz ve davranlarnz yznden sizi cezalan
drabilir. Egonun alt benle atmalar (arzularla ve drtlerle
sava), sper egoyla atmalar (bilinle atmas) ve dnyay
la armas (dardaki engellerle sava), ryanzdaki olaylar
dizisiyle cisimleir. Reddettiiniz ynl eriniz, ryadaki benlii
nizi tehdir_ eden dmanlar olarak belirebilir.
7 . Ryanzla kendiniz arasnda balant kurup, yorumlamaya
baladnz"da duygularnza kulak verin. "te bu" dene
yimini hedefleyin. Sadece siz ryanzn anlamn bilebilirsi
niz. Belirli bir balant ya veya anlama igdsel bir tepki ve
riyorsanz, buna gvenin. Zamanl , ryanzn sizin iin tad
anlam ayrrrmanz salayacak isel titreiminize ince ayar
yapabil irsiniz.
8. Bir rya ok boyutludur ve pek ok anlam vardr. Ryala
rnz yorumlarken, hemen sonuca varmaya almayn.
Dncelerinizi serbest birakn. Ryalarnzla i lgili bir iki
balanty keferriinizd veya hayat nzdaki bir tek olayla il
gili yorum getirdiinizde, hemen ryanzn rad anlamlara
_
tamamen ulanz zannetmeyin. R yalar sktr lm anlam
211
kmeleri kullanr ve bir szcn veya imgenin pek ok anla
m olabilir. Szck oyunlar yaygndr.
Mesela, bir sanat dersinde, arkada heykellerini tamamlar
ken hala elindeki kil hamurunu youran bir rya karakterini
dnn. * Bu ryay gren kii yalnz ve arkadala ihtiya
(need) duyuyor. Kil almalaryla ilgili sanat eitimi sayesin
de yalnzlndan kaacak bir snak bulmaya alyor. Bu ka
dn bir zamanlar Clay (clay = ki l) adnda biriyle iliki yaam.
B u ryann sonucunda, arkadayla i lgili rekabeti duygular
nn ve daha nce farkna varmad ve kkleri profesyonel bir
sanat olan annesiyle ilikisine dayanan rekabet duygusunun
farkna varyor. (Bu kadnn on ikinci evinde, Olak burcunda
ve Terazi'deki Satrn'ne kare yapan bir Vens' var.)
Daha sonra bu blmde inceleyeceimiz Karen' n grd
bir rya fragman zerine dnelim. Karen ryas nda kendisi
ne yeni pimi bir somun ekmei uzatan ve ona "Sadece evlen
meye hazr olanlar bu ekmei yiyebilir" diyen bir kadn grr.
Karen, ryadaki benliiyle cevap verir, "Ben ekmek yiyemem.
Mayayla i lgili bir alerjim var. " Bu tr ksa bir ryann ok sa
yda balant ve anlam aa karmas olasdr.
9. Ryanza bir isim verin. R yanz yeniden deneyimledikten ve
yorumlamaya baladktan sonra, ryan n zn ieren bir isim
oluturun. Ryalarnza isim vermek farkl balantlar dzen
lemenize ve ryanzn en nemli anlamn kefetmenize yardm
edecektir.
1 0 . Ryanza dnm srecinizin bir evresi olarak bakn. E r
nest Rossi'ye gre, ryalar halihazrdaki dnm srecimizin
deneyimlemekte olduumuz evresini yanstrlar. Ryalar ge
nellikle yle snflandrlabilir: a) gelimeyle i lgili tkanmala
r tanmlayanlar, b) yeni bir enerj inin douuna iaret edenler,
c) eski i le yeni arasndaki atmay onaya koyanlar, d) yaad
mz eski ile yeni aras ndaki btnlemeyi gsteren ve onay
layanlar.(7)

* .N. ngilizce 'knead ' (yourmak) ve 'need' (ihtiya duymak) ayn okunur.

212
Bu srecin , ilerletilmi Ay dngleri ve her bir gezegenin
kendisiyle yapt dnglerle balantl olduunu da grdm:
kavuum asnda (yeniayda) yeni doum, ilkdrdnde hare
kette atma, kar[ ada (dolunayda) bilincin genilemesi ve
sondrdnde bilincin btnlemesi iin mcadele.
Ryalar yaammzdaki kutuplarla i lgili kendi dengemizi
bulma giriimlerimizi ortaya koyarlar. Gerek benliimizle d
kiiliimizi bir benlikte nasl bir araya ge[iriyoruz? Bamsz
la ve bamlla, zgrle ve gvenlie, hakkn arama
ya/bireysellie ve bir gruba ait olmaya, gerekte olduumuz
gibi olmaya ve bizden beklendii gibi olmaya veya davranma
ya duyduumuz ihtiyalarmz nasl karlyoruz? Ryalar, biz
onlar btnletirmeye alrken, bu kutuplar arasnda ileri
geri hareket etme ilemini srasyla, gn gnne anlatrlar.
Ayrca, ryalar ebeveyn lerimizden alp ie yansttmz ve
kendimize mal ettiimiz deerlerden, yaklamlardan ve davra
nlardan ayrma srecimize iaret ederler. Kzgnlk, hatta
nefret bu ayrma s recinin gerekli paralardr.
Ryalarmzda beliren saldrganlk ve korku, hem ebeveyn
lerle ilintili eski g venlik kaynaklarndan ayrlma korkumuzu
hem de gerek benliklerimizi kucaklayabi lmemiz ve gelitire
bilmemiz iin mutlaka olmas gereken, eskimi olan eylerin
ykln yanstr.
Zamanla, ryalarnz hatrlayp kaydettike, ryadaki benli
inizin , rya karakterlerinizin ve ryadaki eylemlerinizin ge
irdii evrimi fark edeceksiniz. nceki ryalarn atmalar,
kendi lerini zmleyene kadar tekrarlanacaktr, ifa veren yeni
i mgeler veya karakterler ortaya kacak, bir dengeye kavuula
cak ve sonra baka bir atma, sahnede yerini alacaktr. Rya
larnza ne kadar ok sayg gsterir ve onlarn stnde ne kadar
ok alrsanz, dnm srecinizi o kadar net bir ekilde
yanstacak ve gnlk yaamnzda size yararl olacak anlay ve
rehberlii salayacaklardr.
Riiya Sembolizmi

Rya sembolleri, gemi deneyimlere dayal kiisel anlamlarla


dolu olsalar da, pek ok semboln anlam evrenseldir. Ryalarda
bulunan ortak ve evrensel sembolizme aina olm k, rya ,dilini yo
rumlamaya balama konusunda bize yardim edebilir. .
Mesela, bedenlerimiz ounlukla, evler, aralar, makineler ve
hayvanlar tarafndan sembolize edilir. B i r evin odalar, ge n ellikle
bizim farkl ynlerimizi temsil eder. Tavan aras, aklmz veya ti
ni; bodrum , 'id'i veya i lkel enerj i_leri ; mutfak , igdsel hisleri i
zi veya beslenme ihtiyacmz; kaplar, farkl ynlerimiz arasndaki
.
geileri ; duvarlar, kiisel snrlarmz ve bizi hem koruyan hem
kstlayan ruhsal bariyerlerimizi betimler.
Genellikle hayvanlar, hem st hem alt seviyelerdeki (birincil ve
ikincil g dler) igdleri embolize ederle r. Kular ou kez, ruh,
_
hayalgc veya tinle ilintilidir; balk, tinsel yapmzla, . ballk ka
pasitemizle ve yeniden dou poransiyeimizle balantldr. Rya
da grlen bir kedi, dii cinsel org.anlarn veya sinsilii ya da de
dikoduya eilimi ima edebilir. Tavus ular da bir baka dii sem
boldr ve genelde gzellii, kibiri ve, tavus kuunun kuyruunun
tad tm renkler kadar snrsz imk.ann var olduu duygusunu
temsi l eder.
Yaygn olarak erkeklik organ ile badatrlan. ylanlar, ayrca
i lkel kundalini enerj isinin uyanna veya hainlik zdliine iaret
edebilir. Kurtlar, gemi .travmalar tarafndan . arpt lm, .vahi ve
ykc davranlara eilimli, a ve hrsl drtlere iaret edebjlir.
Dier yandan , aslanlar, dayankllk, cesaret ye g gibi soylu zel
likleri temsil ederken, ayrca ehlilememi, yakc ve saldrgan zel
likleri de gsterebilir. Ryada aslan grlmesi ayn zamanda yalan
sylemekle (lion = slan, lying = yalan : sylemek -okunular benzer
dir) ilgili bir szck oyununa iaret- edebilir. Bir 'ay (bear) bedenin
veya ruhun plak kalmasn (bare) ima edebilecei gibi, gl er
.
kek cinselliine veya UZl:Jn bir u yku lhtiy<l;cn"a iaret edebilir. Bo
alar (bull) 'sama' (bullshit) veya 'ddiim dedik' (bullheded) bir
inatl ifade edebilecei gibi hayvani bi; iddete veya gce iaret

2 14
edebilir.
Ryada grlen kemirgen ve bcekler genellikle kirli, irkin
veya can skc bulduumuz ynlerimizi gsterir. Bilincimizi, cin
selliimizi, fkemizi veya ilikilerimizi renklendiren birincil dr
tlerimizle i lgili sululuk veya utan duygularndan rahatsz oldu
umuzda, bizi kemiren, sokan veya bir ekilde musallat olan b
cekleri ve fareleri ryamzda grebiliriz. Geenlerde, rya grubum
daki rencilerden biri, ryasnda onu sokup, cann yakmaya al
an bir eekarsnn sesini taklit ermeyi reddettikten sonra bir son
raki derse gelmedi . Henz kendi 'can yakc zelliklerini' sahip len
meye veya fkesini erkin bir ekilde ifade ermeyi renmeye hazr
deildi . Derse 'Eekars ryas'nn stndeki almasndan kork
tuu iin mi gelmediini renmek amacyla onu aradmda, ha
yr deyip, gribe yakal_andn syledi. Ve dedi ki "Eekarsyla hi
bir ilgisi yok, sadece mikrop (bug = mikrop, virs, bcek ve argoda
fkelendirmek, kzdrmak anlamlarn tar) kapm m . "
Bazen ryalarm zda vcut blmleri direkt olarak grnr ve
farkl ynlerimizi sembolize ederler. Kollar, insanlara ulama iste
ine, g cmz deneyimlemeye veya 'bir eyleri yklenen kollara'
atfta bulunabilir; bacaklar ve ayaklar, dnyadaki destek duygumu
zu, ayaklarmz yere basma ve hareket kabiliyetlerimizi ifade eder
ler. Gzler (veya lensler) tinsel ve zihinsel alglar veya sonsuz bil
giyi, ayrca ge eklie arkas ndan baktmz mercekleri sembolize
edebilirler. Diler saldrganl, bir engeli dileyip kopartma veya
kesme drtmz temsil ederler; dklen veya ekilen diler, aciz
lik veya hadm edilme korkusunu gsterebilirler.
Erkek cinsellii ile ilgili en yaygn semboller unlardr: silah,
direk, bak, kl, ylan, fare, muz, burun, kalem, diler, rop ve
anahtar. Kadn cinsellii i le ilgili en yaygn sembollerse yledir:
czdan, kap, maara, yzk veya halka, gl, bor, eftali, iek, ku
ru, mahzen, bahe, bahe kaps , frn, istiridye, gemi ve kuyu. Ba
zen mecazlar ve szck oyunlar normalde fark edilmeyen cinsel an
lamlar ortaya kartrlar. rnein, yabanclarla ve mektup almak
la ilgili bir ryasn paylaan rya grubumdaki bir kadn, yakn za
manda kendi lkesi olan Hindisran'a dnen bir erkek arkadandan

215
bahsetti . Ryas hi mektup alamad iin yaad hayal krkl
ile sona ermi. Gruba, "Bunun ne demek olduunu anlamyo
rum " dedi . " Kurumda hi mektup (mai l = mektup ve male = erkek,
ayn ekilde okunur) yok diye neden bu kadar zleyim? Biz de ona
sorduk, "Erkek (male) m i ? " . "Kucu'nda m ? "
Ryalarda kendimiz y a d a ryadaki benliimiz ve baka insan
lar arasnda geen gerek cinsel deneyimler, bu insana duyulan cin
sel ilgiyi veya sadece daha byk bir yaknlk arzusunu gsterebi
lir. Bu tr ryalar tamamen sembolik de olabilir. Bu insanla ba
da trdmz zellikleri zmsyor veya kendimize ekiyor olabi
l iriz veya bu zelliklerle fiziksel olmaktan ok ruhsal olarak bi rle
iyor olabiliriz.
Doayla ilgili imgeler de isel deneyimimizle ilgili nemli me
saj lar verebilir. Gereklikle ilgili bak amzda byk deiimler
yaadmz zamanlarda, kozmik ryalar grebiliriz. Depremler es
ki yaplarn yklmasnn habercisidir; gelgit dalgalar bilincimizi
tehdit eden kontrol d, ok gl duygularn (genellikle korku
veya kzgnlk) birikimini ifade eder. Toprak sembolizmi fi ziksel
bedene, remel kurmaya, maddi gereklie ve anne prensibine iaret
eder. Su sembolizmi de anne ile i lgili olabilir, ayrca duygusal be
deni, bilindn, hayat veren kaynaklar ve ana rahmine dnme ar
zusunu temsil eder. Su, ayn zamanda ilkel kaosu, gizli srlar ve
arnma srecini de gsterebilir. Bazen suyla i lgili ryalar sadece id
rar i htiyacn da ifade edebilir. Ate sembolizmi kzgnl, arzular
ve cinselliin i lkel enerj ilerini, ayrca yaratc ve cinsel gcn d
ntrc etkisini gsterebilir.
Ya doal mekanlar neyi anlatr? Dalara trmanmak, ak bir
biimde dnyevi ve tinsel gayelere ulama abasn ifade eder; bir
vadiye inmek veya dmek, kendimizin daha derin bir ynne in
diimizi veya ana rahmine dn ima eder.. Okyanus elbetteki ana
rahmi, anne ve bilinddr; ormanlar da bilind ve tinsel alan
lar gsterir, ayrca eikte bir deneyimi, inzivay ve kadnn cinsel
blgesini sembolize eder. B ir ada kendini izole etmeyi ima edebi
lir, ama kaosun sularndan kamay salayan gvenli bir sna da
ifade edebilir; l de ayn ekilde duygusal izolasyonu, boluu ve

2 16
Tanr tarafndan terk edilme veya ondan ayr lma duygusunu gste
rir. Ancak, ncil'deki sembolizmde l, Tanr'nn kendini sk sk
gsterdii bir yerdir. Ryalarmz yorumlarken en bilinen evren
sel yorumlar uygulamakta o kadar acele etmemek gerekir. Eer
lde yaadysanz, l sembolizmi sizin iin, l srailoullar 'nn
vadedilmi topraklar veya "Dune" filmi i le badatran insanlar
dan farkl anlam lar tyacaktr.
Ayn ekilde, aalar, gne ve talar gibi doa sembollerinin
hem evrensel hem de kiisel anlamlar vardr. Aalar dallar n
gkyzne doru uzatrken, kklerini topran derinliklerine sa
larlar. Yenilenmenin sembol olarak aalar, beden ve ruh, benlik
ve doann birliini ifade ederler. Erkeklik organ na benzemeleriy
le birl ikte, toprak anan n barndan gsler gibi ktklar iin,
hem erkek hem kadn zellikleri ni kendilerinde birletirirler. Ta
lar toprak anan n bir baka ifadesidir, ama daha ok bizim souk,
sert, salam, dayankl ve son derece younlam gcmz tem
s i l ederler. Gne yeni lenmenin semboldr ve Tanr'yla, babayla,
kalbi n sevgi dolu enerj isiyle veya ateli tutkularmzla i likilerimi
zi gsterebilirler. Astrolojik olarak da Gne, ayd nlanmay veya
bilincin n sembolize eder.
Bazen ryalardaki karakterler kendi lerini deil isel gerekli
imizin arketiplerini veya ortak ruhsal tasvirleri temsi l ederler.
Yl bilge adam, bilge kadn, kahraman, kt adam , prenses, ba
tan kartc kadn, korkun anne, korkun baba, anima, animus,
dzenbaz ryalarda grlen yaygn arketiplerdir. Ayrca, ruhta
meydana gelmekte olan yeni bir geliimi gsteren ocuk arketiple
ri, tohum ve yumurtalarla i lgili semboller de olduka karakteris
tiktir. Ryada bir ocuk grlmesi , iimizde yeni olaslklarn uya
nna veya erken dnemde olumu bir travma srasnda katlm
olan bir paramza geri ekilmeye iaret edebilir. Bir ocuun ya da
bir hayvann doumu da, yeni bir ynmzn douu ve genellik
le yaratc ifadeye doru oluan bir drt i le ilikilendirilir.
Ayn ekilde, anne imgeleri (rnprak, su, inekler, st, tepeler,
yuvalar) ve baba imgeleri (polis, Tanr, devletle ilgili resmi kiiler
ve krallar gibi otoriteler) anne veya baba arketiplerine, mevcut ha-

2 17
yatlarmzdaki anne ve baba prensiplerine, kendi anne ve babamza
ve onlarla henz bitiremediimiz ilere iaret edebilirler. Yaamn
erken dnemlerinden eski sahneler bugn bizi hala etkilemeye de
vam eden , henz konuamadmz bebeklik dneminin kalntla
rn ta rlar. rnein, bir keresinde ryam a yamur yamasn
umarak gkyzne bakarken, bulutlar yerine zerime dk damla
tan iki dev k grmtm. Bu tip ryalar, artk bilincinde olma
dmz, ilk d uygusal ve bedensel deneyimlerle oluturulmu ger
eklie bak amz zerinde alrken ortaya karlar.
Ryada bir kiinin lm, o kii i le ilgili gerek lm isteini
veya gemi ya da yaknlardaki bir lm veya kayb kabullenme a
basn temsil edebilir. ounlukla lmle ilgili ryalar, len rya
karakteriyle badatrdmz niteliklerin/deneyimlerin geip gidi
yor olduunu ve hayatmzdaki bir safhay sona erdiriyor, eski ben
liimizi deitiriyor ve yenisi iin hazrlanyor olduumuzu gste
rr.

Sk Rastlanan Rya Temalar ve Sembolik Anlamlar

Aadaki temalar ryalarmzda yaygn olarak grlrler:


1 ) Ykl valizlerle bir yolda yolculuk yapmak- beraberimizde
tadmz gemiin ykleri yznden yaam yolculuunda
zorluklar yaamak.
2 ) Bir ua veya treni karmak y a da nemli bir olaya ge kal
mak- nmzdeki ilerle i lgili hazrlksz hissetmek veya ha
zrlanmakta ge kalm olmak; olaydan veya yolculuktan kor
karak, iten ie ondan kurtulmay veya karmay dilemek;
cinsel olarak boalamama veya zamanlamada ok ge kalma
korkusu.
3 ) Dmek- kontrol, bilinci kaybetme veya gerek dnyada
ayaklarn salam yere basamama korkusu; gemie dnme
veya gerye gtme.
4) Umak- ruhumuzun dnyevi bandan serbest kalmas ; ka
mak ve kendimii zgr klmak.

218
5 ) Kyafet deitirmek, uygunsuz giyinmi olmak veya n e giyi
lecei zerine kafa yormak d kimliimiz, dnyaya kendi
mizi nasl gstermek istediimizle ilgili karmaa.
6) Bir konserde veya bir oyunda vs. halk nndeki performansla
ilgili yetersizlik duygusu- zerimize den rollerle ilgili g
vensizlik, hazr hissetmemek, toplumsal aalanma korkusu.
7) Ryada bir film seyretmek- yaam senaryolarmzda, genel
likle basmakalp ya da dramatik ve gerek benliimizi ifade
etmeyen bir rol oynarken kendimizi gzlemlemek.
8) E lbisesiz, her ey akta, plak kalmak- kendini fiziksel ve
duygusal olarak gsterme arzusu; kendini sergileme veya te
hircilikle ilgili utan veya savunmaszlk.
9) Bir snavla ilgili endie duymak, haz rlksz olmak veya snav
da kalmak yaam taraf ndan test edildiini hissetmek; n
mzdeki ite, yeterli performans gsterememe korkusu.
1 0) Gelgit dalgalar , sel ve boulma korkusu- kendimizi veya bi
lincimizi kaybetme korkus_u; kaos duygusu veya basks altn
da ezilme; bazen, eer duygulardan kalmsa, meydana ge
lebilecek bir souk algnl veya hastalkla i lg i li uyar.
1 1 ) Kr olma, grememe, zayf gr- yaammzdaki yzleeme
yecek kadar korkutucu gelen baz ynlerimizin bilincine var
ma konusundaki isteksizlik; karanlktan veya ktan kork
mak.
1 2) B ir yabanc veya saldrgan taraf ndan takip edilmek, saldrya
uramak, tecavz edi lmek veya soyulmak- genellikle bizim
iin korkutucu olan ve dikkatimizi ekmeye alan reddetti
imiz bir paramzn yansmas ; yaammzda bizim iin teh
likeli olabilecek gerek bir insanla ilgili bizi uyaryor olabilir.
1 3) Oromobilimizin veya evimizin zarar grmesi (rn . almayan
frenler, ak tan borular vs. )- drtlerimizi kontrol etme veya
duygusal kapasitemizle ilgili yetersizlik duymak; ruhsal iyi
leme ihtiyac.
1 4) lediimiz veya ilemediimiz bir sutan mahkum edi lmek

2 19
saldrganlk, hakszlk yapma vb. ile ilgili sululuk duygula
rmzn bedelini demek iin kendimizi cezalandrma ihtiya-
c.
Bu ortak rya temalarn ve i mgelerini tandmzda, dier
rya yklerini ve sembollerini anlamak da kolaylaacaktr. Rya
da grlen kpr, kutuplarmz (ztlklar) arasndaki (benlie kar
dier insanlar, ruha kar beden, cennet ve dnya) geileri ve
balant lar gsterir. Basamaklar veya portatif merdivenler, aklm
za/ruhumuza veya gelecekteki geliimlere ykselmeyi ya da beden
lerimize, ilkel enerj ilerimize veya gemie doru inmeyi ifade eder.
Anahtarlar, yeni frsat kaplarn aan , sahip olduumuz kapasi tele
ri temsil edebilir.
Bu tr i mgelerin sembolizmi her ne kadar ak grnse de,
kendi armlarmzn, bu yaygn ya da ortak armlardan da
ha anlaml olabileceini unutmamamz gerek. Mezuniyet geceniz
de ebeveyn lerinizi n anahtarlar n aldnz iin cezalandrlm
mydnz? Eski kocanz on be yldr birlikte yaadnz evinizin
anahtarlarn size iade mi etti ? Geen gece siz yarmaya giderken k
znz, kendi kapsn kilitleyip erkek arkada ile odaya m kapan
d ? Siz yalnz uyurken, kznzn erkek arkadann 'anahtarn' k
znzn 'kilidine' soktuundan m phelendiniz? Bu deneyimlerin
her biri, anahtar imgesiyle balantl derin duygusal ykleri ortaya
kartr.
Son olarak, ryalardaki renklere dikkat ekmek istiyorum. Si
yah genellikle lm , yas, boluu temsil eder; mavi tinsellii, sa
kinlii , znty; yeil yenilii, verimlilii, zenginlii, yeniden
yaplanmay, imrenmeyi, paray, refah ; krmz arzular , fkeyi,
enerj iyi, canll sembolize eder. Renk psikolojisi zerine kitaplar
okumak, renk sembolizmi hakknda daha fazla bilgi almanz sa
layabilir, ancak ryalarnzda beliren renklerle ilgili kendi kiisel
armlarnz kefetmek sizin iin daha yararl olacaktr. Rya
yorumlamann 'anahtar ' sembol szlnde deil, sizin kendi eli
nizdedir.

220
Rya alma Formu
lerideki sayfalarda bulunan rya alma formu, rya incele
melerine balamak (ve gelitirmek) iin yararl bir aratr. Bu say
falar kopyalayp defalarca kullanabilirsi niz.(8) Rya zmleri ko
nusunda ustalatktan sonra, karalama katlarn bir tarafa bra
kp, sezgilerinizin size syledii gibi hareket ermek isteyebi lirsi
niz. Yeni bir beceri gelitirmek, balangta detaylara ve teknie
bilinli bir dikkat sarf ermeyi gerektirebilir. Bu bilgi leri zmse
yip btnlerirdikten sonra, onlar brakp kendi yaklammz ve
yntemlerimizi gelitirebi liriz.

22 1
Rii1a alna ;F'o,rmu
() 19816 Tncy M;t:ks)'

lLK TEPKLER
Uyan.r uyan.maz gelen ilk duyaula-:

Ryadaki duygusal arhk:

RYA

Anahar semhoUer/imeter ve airmlar:

l:)

:n

222
2)

3)

An.-htar
_. _. _ . _ __ _ __. svVA-
. _ _
- :mWelerJstizck
x,._ ....nr-werlcu
__ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
- -- nl-i'lir
oyu ___ __
ve
. _
.a8,
- - =.,-
_ _ ,mllla
___ - r:
_ _

l)

2)

K111rt gler:
yiletirici/yardmc gler:

Arketipler:

GENEL DURUM

Bir nceki gnn (ve uykuya yattnz gnn) olaylar ve en


dieleri:

Gelecek gnle ilgili beklentiler ve endieler:

Dier ryalar ve olaylarla balantlar:

Ne zaman benzer duygular yaamtnz:

Rya yaam koullarnz nasl yanstyor:

224
RYAYLA LGL

Aadaki egzersizlerden birini veya birkan yapn:

1 ) Kendinizi bir karakter veya sembolle tanmlayn: "Ben . . .


"

2) Bir karakter veya sembolle diyalog kurun.


3) Ryanz baka bir bak asna gre yeniden anlatn.
4) Ryanz, bir sayfann sol tarafna yazn. Sayfann sa tara
fnda armlar iin yer brakn.

ANALZ

Ryadaki benliinizin durumunu tanmlayn:

yknn iinde/dnda:

Aktif/pasif:

Davranlar/hareketler:

Yaklamlar/inanlar:

Grnen ya/hissedilen ya:

Sorunu/atmay tanmlayn:

zm/ zmszl tanmlayn:

Badamazlklar/dnmleri/yeni gelimeleri tanmlayn:

Ryada eksik olan nedir?

225
Yantlanmayan sorular nelerdir?

Rya hangi mesajlar veriyor?

Bu ryaya imdi neden ihtiya duyuyor olabilirsiniz?

Ryann sizden istedii ey nedir?

Ne ekilde harekete gemeyi seeceksiniz?

RYAYI GENLETMEK

Aadaki egzersizlerden birini veya birkan yapn:

1 ) ncesinde ve sonrasnda ne oldu? Ryay geniletin ve de


vam ettrn.
2) Daha uygun bir zm yaratarak ryay yeniden yazn. (R
ya karakterleri bu zme nasl yant verird i).
3) Ryay bir veya daha fazla kiiyle birlikte canlandrn. Bir
psikodrama yaratn.
4) Ryay -bir kolaj , izim, resim, iir, hikaye, dans vs . ile- ya
ratc bir ifade ekline dntrn.

2 26
Bu alma formunu kendi ryanzla denemeden nce, bu form
yardmyla anlatlan ve yorumlanan bir rya stnde alarak, kul
lanmyla ilgi li daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bir
rnek vermek adna, "Sebilci Ryas" ad n verdiim ryam zerin
deki al am buraya ekliyorum. Bu rnek olduka belirgin arke
tipsel bir ryayla i lgili olsa da, alma formunun sadece bu tipte
ki ryalar iin kullanlaca anlamna gelmez. (Bu rnei verme
nedenim, sra d ryalara olan tutkumdan kaynaklanyor. Ama
burada itiraf etmeliyim ki, ryalarmn ou son derece sradan r
yalardr. Pek ou fragmanlar halindedir. Ve belki de, bazlarn as
la anlayamayacam.) En kk ve en anlamsz ryalar bile geliti
rilerek anlatlabilir, arm yapabilir, yorumlanabilir ve yaratc
bir biimde ifade edilebilirler. Bu ryalar, genellikle zengin ve
farkl anlamlar meydana kartrlar.

Sebilci Riiyas

(n ikinci evdeki transit Satrn, dokuzuncu evde bulunan Te


razi 'deki naral Gne 'le alrmlk a yapyor. On ikinci evde ve Yay
burcunda bulunan transit Urans, Balk'taki transit J piter'le ve
dokuzuncu evde, Baak burcundaki natal Merkr'le t-kare olutu
ruyor. Transit Vens, on iki nci evdeki ve Yay burcundaki Mars'a
altmlk a yapyor. Transit Neptn, natal Gne 'e kare a yap
yor.)
Yaadm topraklar kurumu ve le dnyormu. Kabm dol
duracak su bulamadmdan, yaad m topluluun merkezindeki g
le doru (ilk notlarmda lack olarak yazmm) (lake =gl, lack= yok
sunluk anlamndadr. ), oradaki sebilciden su temin edebilmek iin,
uzun bir yolculuk yapmaya karar veriyorum. Yolculuum esnasnda,
bana mesaj getiren bir haberci tarafndan yolum kesiliyor. Bana gele
cek yl sebi ci oh)cam bildiriliyor, o anda da merkeze rapor vermek
zorundaym m. lk tepkim e;die ve tereddt oluyor. Benim verecek
h i suyum yok. Haberciye sebilci olmaktansa uzaklardaki kra toprak
larma dnmeyi terc h edeceimi syli.iyomm. Haberci evimden artk
oraya dnemeye"c ek kadar uzaklatm ve gliin de dnyan n br

227
ucundaki evime ulaamayacak kadar uzak kald n belirtiyor, rpk
Gne sistemimizin kendi galaksisinin merkezine uzak kald gibi.

"Sebilci Riiyas" al;ma Kayd

LK TEPKLER

Uyanr uyanmaz gelen ilk duygular: Keyif, sebilcilik grevi i le


ilgili huu duygusu, derinliklerle temas etme.
Ryadaki d uygusal arlk: Sebilci olacamn sylenmesi .
lk armlar: Haritamda su elementinin olmamas, kendimi
yalnz ve yoksun hissetmem, arkadalarm n ehir dnda ol
mas, bir sr i sorumluluu.

RYA

Zaman/yer ve armlar: Arketipsel/hayali dnya, yaz kampn


daki gl, Tahoe Gl (rya almalar seminerimin olduu yer),
Negev l.
Anahtar semboller/imgeler ve armlar:
1 ) Gl- ryam ilk kaydettiimde gl (lake) yerine yoksunluk
(lack) yazdm; topluluun merkezinde, berrak, sakin, uysal ve
kutsal. Kum oyunu almamz yaptmz gl; okyanusun
tersine gvenli ve snrlar belirli .
2) Su (sebilci)- duygu, bilind, vaftiz ayini, yaam, ruh veya bes
lenme salamak, arnma, temizlenme, yenilenme.
3) Kap- kapsayan, tutan, alma arac, dii, "benim kabm dolu" ;
"kab n yar bo mu, yoksa yar dolu mu? "
4 ) Topluluun uzak bir kesi/galaksinin ulalmaz uzakl- mer
kez dnda, ok uzaklarda, beslenmenin kaynandan uzakta
olmak, balant kuramamak, Galaktik Merkezi'ndeki Ykse
len'im (transit Neptn buraya yakn duruyor).
Anahtar karakterler ve armlar:
1) Ben istek iinde, susuz kalm, uzaklarda, yolculuk halinde, bir
228
bakas ndan bir ey alman n yollarn aryor, verilen rolle onur
duyuyor, ama rol stlenmeye ekiniyor, vermesi gereken eye
gvenmiyor.
2) Haberci- yz yok, arac , grevinin bilincinde, yardm etmeye
alyor.
3) Sebilci- Tanr ? , beslenmeyi salayan kii, anne, dii prensip, tin
sel kaynak, terapist.
Anahtar szckler/cmleler/ szck oyunlar ve armlar:
1 ) Gl/yoksunluk isel beslenme glne gidi lmek isteniyorsa, n
ce yoksunlukla uramal, natal Satrn Vens' le kavuum yap
yor, yalnzlk, dinginlik ve snrlarn bilememenin yoksunlu
u, ocukluktaki yaz kamp topluluu ile i lgili nostalj i, Tahoe
Gl'ndeki rya almalar grubu.
Ryada mevcut olan duygular: stek, ihtiya duyma, ihtiyalar
karlama arzusu, yolculuun beklentileri, sebilci olma zorun
luluu ile ilgili endie/hayal krkl , huu ve onur duygusu.
Kart gler: l, suyun olmamas; balangta, haberci
yiletirici/yardmc gler: Beni hem onurlandran hem rehber
lik eden haberci , sebilci, gl.
Arketipler:Gl, sebilci.

GENEL DURUM

Bir nceki gnn olaylar ve endieleri: Tatil iin ehirden ayr


lan arkadalar, sahilde zaman geirme istei, mzisyenlerle ev
relenmi merkez glndeki kum oyunu sahnesini yaratma.
Gelecek gnle ilgili beklentiler ve endieler: Mteriler, rya
grubu.
Dier ryalar ve olaylarla balantlar:
nceki ryalardaki gl bir borun iinde girecek bir koy ararken,
dii bir ruhun varl; yaz kampn aramayla ilgili ryalar. Ta
hoe Gl rya almalar eitimi, tinsel topluluk ve birlik.
Ne zaman benzer duygular yaamtnz: Bakalarna enerj i/il-

229
ham verme ihtiyac duyduumda, inzivaya ekilmek istedi
imde veya kendimi doldurma ihtiyac duyduumda.
Rya yaam koullarnz nasl yanstyor: D glm kurudu
unda, i glm de kuruyor ve vermek zorlayor

RYAYLA LGL

Aadaki egzersizlerden birini veya birkan yapn:


1) Kendinizi bir karakter veya sembolle tanmlayn: "Ben . . . "

2 ) Bir karakter veya sembolle diyalog kurun.


3 ) Ryanz baka bir bak asna gre yeniden anlatn.
4) Ryanz, bir sayfann sol tarafna yazn. Sayfann sa tara
fnda armlar iin yer brakn.

EGZERSZ: BR SEMBOL OLMAK- GL

Ben, sebilcinin kabn doldurmaya alan insanlara su verdi


i, glm. Toplumun merkezindeyim, ancak dingin, durgun bir
halde, toprak ana tarafndan evrelenmiim. Dibimde ise, topra
a ait, salam ve dayankl bir kumum. Nazik dalgalarla hafife
kabaran uysal mavi sularm , sakin deri nliklerime ulayor. Akc
bir ekilde szlyorum. Sularm buharlaarak ve sonra yamur
olup geri dnerek, kendini yeniliyor. imde kk balklar y
zyor ve geliiyor. Yaam besleyen bir su olmama ramen ben
de verdiim ve aldm ve bir paras olduum daha byk bir
kaynaktan, daha byk sulardan besleniyorum.

EGZERSZ: DYALOG

Haberci: Selamlar, yolcu. Ben kursal Gl'den gelen ve sana kursal


grevinle i lgili mesaj getiren bir haberciyim. Seni Merkeze
doru yolculuk yapmaya ynelten ey nedir?
Ben: Gl'e giden yolda seninle kar lamak beni ok mutlu etti .
Grdn gibi kabm bo. Gl'n sular lkeme kadar ulam
yor. Halkma dnmeden nce kabm doldurmam gerek. Sebil-

230
ci 'yi bulmaya alyorum ki, bylece bana verdii sularla bes
lenebileyim ve kendimi doldurabileyim.
Haberci: Onu doru yerde aryorsun, tpk benim seni ararken
bulmam gibi, sen de aradn kiiyi buldun. Sana kursal bir g
revin onurunu vermeye geldim. Sen, yeni Sebilci'sin.
Ben: Ben yeni Sebilci miyi m ? Ama, benim kabm bo. Susuzluk
tan lyorum. Beslenmeye ve doyurulmaya ihtiyacm var. Ba
kalarna ne verebilirim ki ? Oraya gittiimde, eer benden ka
bm doldurmam deil de, bo bir kaptan su vermem istene
cekse, kursal Gl 'e girmeyeceim. Ben Sebilci deilim, Sebil
ci'yi aryorum. Byle imkansz bir grevi stlenmektense, ku
rumu topraklarma dnp, susuzluktan kavrulmay tercih
ederim.
Haberci: Yolculuunda bu kadar ileri gi tmiken, imdi dnmeme
lisin. Topraklar n perian halde. Gl 'n sular sana ulaamad,
nk evini topluluktan ok uzaklara i na ettin. Herkesin su
yunu doldurduu ortak kaynaktan, kutsal Gl'den, ok uzak
larda yayorsun . Tpk Gne sistemimizin durmadan dar
doru genileyip, galaksimizin merkezinden uzaklamas gibi,
sen de gittike kaynandan uzaklara yolculuk ettike srekli
geniliyor ve Gl ' n merkezdeki nabz atlaryla temasn kay
bediyorsun.
Ben: yleyse ben de Gl'e geri dnmeye alrm, ama almak iin,
sahip olmadm suyu vermek iin deil.
Haberci: O kadar uzun zamandr uzaklardasn ki, hatrlamyorsun.
Sebilci olarak, suda vaftiz edileceksin. Bir kii kutsal suda vaf
tiz edildiinde, almak ve vermek birbirinden farkl eylemler
deildir. Sebi lci olarak verdi i n suyu yaarsn ve solursun. Bir
Sebilci olarak grevini barna basmaktan daha byk bir he
diye, kaplarnn her zaman dolu olmasyla ilgili daha byk bir
vaat var m? B undan korkma. Kendi bo kab ndan verecek de
i lsin. Gl, sana ve senin araclnla verecek. Seni onurland
ran onurlandrmay seecek misin?

23 1
ANALZ

Ryadaki benliinizin durumunu tanmlayn:


yknn iinde/dnda: inde, merkezde.
Aktif/pasif: Aktif, arama yolculuunda.
Davranlar/hareketler: htiyalarn karlamaya alyor.
Yaklamlar/inanlar: htiya duyduum eyin bir bakasnda
olduuna, bakalar nn kabn doldurmadan nce kendi ka
bm doldurmamn art olduuna inanyorum.
Grnen ya/hissedilen ya: Gen yetikin .
Sorunu/atmay tanmlayn: htiya iindeyim ve ihtiyacm bir
bakasnn karlamas iin urayorum. Ama bu bakasnn
grevini stlenmem gerektii bana syleniyor. htiyalarm
karlamaya altm yol hedefine ulamyor, ama bana baka
bir yol sunuluyor. Bu beni tatmi n edecek mi?
zm/zmszl tanmlayn: Bana zm olacak veya ol
mayacak bir yol sunuluyor. Sebilci olma srecinde kabm dola
cak m ?
Badamazlklar/dnmleri/yeni gelimeleri tanmlayn:
Bana aradmdan baka bir ey sunuluyor. Yolculuumda
nm kesiliyor. Sebilciyle deil, haberci i le balant kuruyo
rum . Grnte benden baka sebilci yok.
Ryada eksik olan nedir? lk sebilci ve gle var.
Yantlanmayan sorular nelerdir? Kabm nas l boald ? Evimde
neden l var? Haberci kim? lk sebilciye ne oldu? Neden o ka
dar uzakta yayorum ? Ben neden sebilci oluyorum ? Gle var
dmda ne oluyor? Bakalarn n kabn doldurarak, kendi ka
bm doluyor mu?
Rya hangi mesajlar veriyor? Vermeyi seerek, almaya alt
mdan daha fazlasn alabileceim. Ama nce, tinsel/duygusal
beslenmenin glyle temasa gemeliyim .
Bu ryaya imdi neden ihtiya duyuyor olabilirsiniz? Verme-

232
nin/almann beni kurutmadn , hatta beslediini dne
bileyim diye; nmdeki ilerden honut olaym diye.
Ryann sizden istedii ey nedir? Veren biri olarak rolm ka
bullenmemi, yce kaynakla (gl) temasa gemek iin kendime
izin vermemi ki, bylece ben de ondan alabileyim ve daha faz
la paylam oluturabi leyim.
Ne ekilde harekete gemeyi seeceksiniz? sel kaynamla da
ha fazla uyum salamak; danmanlm/retmenliim sra
snda daha ak olmak; daha yararl ilikiler ve ortaklk duygu
su oluturmak.

RYAYI GENLETMEK

Aadaki egzersizlerden birini veya birkan yapn:


1) ncesinde ve sonrasnda ne oldu? Ryay geniletin ve de
vam ettrn.
2) Daha uygun bir zm yaratarak ryay yeniden yazn. (R
ya karakterleri bu zme nasl yant verirdi).
3 ) Ryay bir veya daha fazla kiiyle birlikte canlandrn. Bir
psikodrama yaratn.
4) Ryay -bir kolaj , izim, resim, iir, hikaye, dans vs. ile- ya
ratc bir ifade ekline dntrn.

EGZERSZ: RSEL DZYAZI

(Gle dnmeden nce bir yoksunluk yolcuu, bir yl kadar son


ra, on ikinci evdeki transi t Satrn, dokuzuncu evdeki natal Ve
ns'le kare a yaparken ve Yeniay, on ikinci evdeki, Yay burcunda
ki natal Mars'a kavuum yaparken yazlmtr.)

"f, Senin Stym Nerede?


l, senin suyun nerede? Hangi kakts ieinden arab
n yudumlayabilirim ? Yine de sen, benim kra lkem, scak
kalbinle ve kasrgalarla savrulan kumlarnn uultusuyla be-
ni besledin. Beni yakp kavuran, zlem iinde brakan vahi
topraklarn, ssz kum tepelerini nas l terk ederim ? Nasl da
aresizce biriktirdim bana nadiren sunduun, gnete alev
alev olmu her bir su damlasn . Nasl da acyla gemiimin
rtlerini kaldrdm ve canlandrdm her bir kazda, gizli de
rinliklerine doru topran eelerken, bulmak iin sakl bes
lenme kaynan.
Sen , benim yabani lkem, glden uzakta, Su Ana'dan
uzakta. Sen nasl Toprak Ana'sn ki, byle verimsiz, yz bu
dertli kederli , bedeni bu kadar zayf ve tkenmi? Ruhunu
dalayan atein kavurucu penelerinden, kimse seni tutup,
ekmedi mi, dindirmedi mi acn efkatli , sudan yaplm
kollarnda. Sadece seni batan karan ve kandran seraplarn
m oldu? Sen ki, beslenememiken, nasl besleyebildin sana
yakaranlar , aina talarnda nem arayanlar ?
Sana defalarca dnp geldiler benim gibi yolcular, evleri n
den uzak topraklar arayanlar. Onlar anlamayan , onlar ya
kan , alklarn susuzlukla, susuzluklarn yarnn ana rah
minin Gne' le imi hayalleriyle veya onlar asla doyurma
m olan gem ite kalan vahalarn grntleriyle cezaland
ran seven yolcular. Onlar, sularda boulma riskine girme
den, atei sndrmeyi gze almadan, kz kardein gln yu
muak, sakinletirici, barna basan yabanc kollarna atlma
riskini denemeden, sana dndler.

* * *

"Sebilci" ryasn grdkten ksa bir sre sonra, "Suyla Dolan


Glck" ryasn grdm. On ikinci evimdeki transit Urans, ay
n zamanda Balk'taki transit Jpiter'in kart a yapt natal Ve
ns'me, artk kare a yapyordu. On ikinci evimdeki transit Sa
trn naral Gne'ime altmlk a yaparken, Neptn duraan bir
durumda Gne' ime kare yapyordu. Bu rya sebilci olma yolunda

2 34
olduumu ve verme eylemi iin benim tarafmdan bir para aba,
suyun akabilecei bir kanal yaratma becerisi ve suya girme konu
sunda isteklilik gerektiini aka gsteriyordu.

Stty!a Dolan Glciik


Yi.izmek iin bir glci.ik kazyorum. Glck s, ama yzlebilir du
rumda, sular sakin ve raharlatc geliyor. Metrelerce derinlikte, suyla
dolacak bir yzme alan iin sadece birka santim kazmann yettiini
grnce aryorum. B i r si.i re yiizi.i.yorum, sonra gln kenarna bir
levha dikiyorum ve yaadm eve (ayamda ayakkabmn bir tekiyle)
geri yryorum.
O gn daha sonra, dier insanlara da glckten bahsediyorum ve ak
amn erken saatlerinde pek ok arkadamla oraya dnyorum. Gl
ck neredeyse kurumu bir halde. Artk sadece hzla buharlaan, i.i
drt tane ok s su uku ru kalm. Buna ramen ilk s glce gir
diimde, hemen dier glci.iklerdeki sularla birleerek ve kararak ye
niden doluyor ve byk bir yzme alan oluturuyor. Arkadalarm bu
gln, iine girilir girilmez dolmasndan ok etkileniyorlar ve levha
nn i.iscne buray benim yaratrm ve keferriimi yazmam gerekti
ini sylyorlar. Glden kendime pay karmay reddederek onlara, as
lnda ti.im yaptmn suya ulaana dek birka santim kazmak olduu
nu ve gln sonradan kendilii nden dolduunu sylyorum.

Ko zmik Riiyalar

Richard Grossinger, The Night Sky: The Scie11ce and Anthropology


of the Stars and Pfanets (Gece Gkyz: Yldzlarn ve Gezegenlerin
B ilimi ve Antropoloj isi) adl eserinde ve dier kitaplarnda, geze
genlerle ilgili baz ilham verici ryalarn nakleder. Grossinger'in
Urans' kizler'dedir ve Yay'daki Vens'ne kart a yapar, bu
iki gezegen Baak'taki Jpiter'iyle bir t-kare oluturur. 1 98 1 'in
balarnda, Jpiter/Satrn kavuumu, onun natal Neptn'i.inn ya
knlarndaki bir konumdayken, Grossinger aadaki ryay gr
mtr:

235
Bir zamanlar yaadm Vermonr'raki kye geri dnyorum ve gece
leyin nehri n kenarnda yryorum. Gne sisteminde olduumu anl
yorum ve gezegenleri aramaya balyorum. Jpirer'in uydusu Ganyme
de'yi parlak, kocaman ve anlalmaz derecede genilemi bir halde g
ryorum. Birinin n bahesinde duruyor. Ji.ipirer'i n nerede olduuna
bakmaya balyorum. Kasaba merkezindeki dev ann oralarda bir yer
de olmas gerektiini rahmin ediyorum. Orman o kadar sk ki, yolu
mu bulmakta zorlanyorum . ok dikkatli bir ekilde yryorum, n
k yanl bir admda sendeleyip Jpiter' in dev bedeninin stne de
bilirim.
Tepeye giden yolda, bir evin nndeki allklarda frl f rl dnen
kck bir aya bakmak iin dnyorum ve "Ne irin. Bu on beinci
Ay" diye dnyorum. Bu ok hareketli, parlak aylardan dzinelerce
sinin buralarda all klarn iinde gizlenmi olabileceini fark ediyo
rum , ama arlk beni m utlak bir karanln iinden muazzam parlak
bir ktleyi grdm tepeye doru ekiyor. Bu krle o denli gl ki,
kelimenin ram anlamyla beni aa itmeye alyor. Gezegen i n geni
halkalarn gryorum ve ii ne dmekten baka bir ey yapamayaca
m hissediyorum.
Artk ok ge. Birden, bir ses yerekiminden hi anlamadm sy
lyor. "Bunlar gerek gezegenler deil" diyor. "Bunlar boyal roplar" .
Uzaydaki gerek gezegenlerden bahsettiini anlyorum. Ses bana, on
larn sadece toplar boyad klarn ve gezegenlerin bu kopyalarnn yal
nzca isel gezegenlerin sembolleri olduunu sylyor. Yerekiminin
iinde, zn gerek merkezi olan baka bir yerekimi var. O anda, ya
am boyunca birleemeyen veya gerekleemeyen bir btnln ve
bykln, tek bir benlik halinde kaynatn hissediyorum.

Kozmik veya fizik resi ryalar grdmz zaman, genellik


le bilincimiz stnde uzun sren etkileri olur. imizde bir Tan
r 'yla karlam gibi hisserriim izden , deiiriz. Bu ve dier r
yalarn ortaya kard kursal gerekleri , i benliimizin gerekle
ri ve iimizdeki kaynaa giden kanalmz (ruhumuzun patikas) ol
duklar iin kimse elimizden alamaz.
Pek ok air rya aleminin sihirli doas ve arzularmz yldr
ma veya yerine getirme kapasitesi hakknda iirler yazmlardr. W.
B . Yeats, Shadowy \Vaters (Glgeli Sular) iirinde yle yazar:

Her ey iyi olu rdu,


Ama verebilir miyiz kendimizi tamamen ryalara
Ve girebilir miyiz dnyalarna hissedebilecek kadar
Glgeyi ve aresizce raklmayp maddi eyler arasnda
Zira bizi aka geiren, yrein zledii
Dnya'ya gt rendir, ryalar.(9)

Ancak biz dnya seviyesinde yaayan fiziksel varlklar olarak,


sadece rya aleminde mutlulua ulamay bekleyemeyiz. Gerek
ten de, ryalarmzn tad en byk deer, uyank olduumuz
hayatmz zenginletirme yeteneinde yatar. Sorun yaratan duygu
lar boaltma, ilham verici hisler uyandrma, yakla mlarmz, dav
ranlarmz, atmalarmz, krlgan lklarmz, becerilerimiz, ka
zanlarmz ve gelime srecimiz le i lgili bir anlay ve aydnlanma
salarlar.

Ryalar -hepsi iyidir-, ama daha da iyisi Uyanmaktr.


Birinin sabah uyanmasmdansa
Daha iyidir uyanmas Geceyarsnda,
Dlerken Uyanmay.
-Emi/y Dickinson ( 1 0)

2 37
Rya Deneyimleri:
On kinci Ev rnek almalar
Son birka yldr rencilerin ryalarn paylat , kefettii,
yorumlad ve yaratc ifadelere dktkleri haftalk rya gruplar
n ynetiyorum . Bu yl gruba kat lanlarn her birinin on ikinci
evinde bir ya da daha fazla gezegen bulunuyordu. lerinden alts
rya incelemelerinin deerini ve ryalarla on ikinci ev arasndaki
ilikiyi gstermek iin, ryalarn ve mevcut durumlarn akla
may kabul etti.

Karen: On kinci Evde Olak'taki Satrn ile


Kova'daki Jpiter Kavu1uyor

Karen okuduu okulda eitmenlik yapan ve ounlukla iiyle


megul olan, erkek arkadayla birlikte yaayan, yirmilerinin orta
larnda bir sanat rencisi . Bu gnlerde yorucu okul ve staj prog
ramlarn stlendiinden ilikisi, yaratc faaliyetleri ve deer ver
dii ruhsal araylar iin ok az vakti kalyor. Yllar nce, ok ta
nnan bir gurunun mridlerinden biriymi. Ryalarnn bir ou,
bir guru veya ruhsal lider arayn yanstyor ve kendi gcn ide
alize ettii erkeklere (genellikle baba figrlerine) teslim etmesinin
bir sonucu olarak deneyimledii atmalar gsteriyor.
Karen'in on iki nci evi Olak burcunun son derecelerinde bulu
nan Satrn' yle kavuan , Kova'nn balang derecelerindeki , Jpi
ter'i ieriyor. Jpiter onuncu ve on birinci evlerini ynetiyor. Sa
trn ise on ikinci evinin yneticisi. Bu gezegenler birlikte, onun
grup deneyimleri araclyla sosyal ve ruhsal dnme dair arzu
larn ifade ediyorlar. On ikinci ev enerji leri genellikle yanstld
ndan ve buradaki kavuumun birinci evinde, Balk burcundaki
Gne'ine altmlk a yapmasndan dolay Karen, yeni bir sosyal
dzeni bnyesinde barndran bir ruhsal lider aramaya meyilli . Her
iki gezegen yedinci evindeki P luro'ya 1 S O ' lik, Merkr'e otuzluk ve
Ko'taki Vens'ne kare a yapyor.

238
Karen ou ryasnda, bir gurunun idaresindeki bir grupta ya
ama mcadelesinde olduunu gryor. Ryalarndan birinde, gru
bun yelerinden biri izimlerinin stnde yryor ve onlar kirle
tiyor. B u rya, kiisel ifadelerini destekleyen bir evre veya toplu
luu kendisi iin yaratp yaratamayaca mevzusunu ortaya kar
d. Rya grubunda aada okuyacanz ryay paylat:

Grupta, byk bir binann yanndaym. Guru atda konuuyor. D


ar kp, onu dinleyen binlerce kiiden oluan bir kalabal n iine
giriyorum. Balangta hafif bir yamur iseliyor, sonra sel gibi ya
maya balyor. Hepimiz onu duymak stediimiz iin yamurun altn
da durmaya devam ediyoruz. Ama babacan yal bir adam kol larn ba
na dolayp, beni yamurdan kararak ieri gt ryor.

2 39
B u ryay tartrken , guru ile ilgili ekincelerini ifade etti (g
cn kullan biimi , bencillii , mritlerinin duygularna ve ihti
yalarna kar duyarl lktan yoksun olmas gibi). Ayn zamanda,
onu terk etmenin verdii sululuk hissini paylat ki, bu sululuk
duygusu ebeveynlerinden (zellikle babasndan) ayrlmasyla ve
kendi gcne gvenmeye ve onu ifade etmeye balamasyla i lgili
d uyduu sululuun bir uzants olabilir. Olaks on ikinci evi ,
Karen'in idealize ettii otori te figrleri uruna kendini bir eyler
den yoksun brakmasyla ilgili olduu gibi, bir baba figr arama
ya ei limli olduunu da gsteriyor. B u ryada, babacan adam gu
ruya bir alternatif olarak ortaya kyor, ama onun karizmasna, ih
tiam na ve gcne sahip deil.
B ir dier rya Karen'in, lisans st derslerinde otoriteyle yaa
d baz atmalar ifade ediyor:

Erkek kardeim ve ben iletiim seminerlerine girmek iin orman n


iinden bir tepeye doru rrmanyomz. Ayamda trmana hi de uy
mayan sandaletler var. Oraya vardmzda, anlatlan konularla ilgili
kscahlayorurn ve hi dinlemiyorum. Kalkyorum ve ilan cahcasnn
stne kriscallerimi koyuyorum ( bu nlar yarm daire ekli nde yerletir
d iim byk kristaller).
Ara verildiinde, bakan bana enerj imin kristallerime benzediini
sylyor. Balangta iltifat eniini dnyorum, ama sonra kristal
lerden holanmadn ve bana hakaret ettiini anlyorum. O nunla
dalga geiyorum.
Daha sonra, benim brn krisrallerimi aa indirdiini ve kendi
ninkileri sattn fark ediyorum. Benimkileri geri stediimde vermi
yor. O kadar kzyorum ki onun ve benimle konumak iin gnderdi
i bir kadnn suratna tkryorum. Bundan sonra, bana en deer
verdiim iki kristal hari hepsini geri veriyor. Kriscalleri ona tarif et
tiimde ve onlar talep ecciimde, yerdeki i ki adet byk krlm kris
tali, benimkilermi gibi iaret ediyor. Sonra bana yzme havuzunun
filtresinde bulduu kristalleri getiriyor. Bunlarn benim olmad ve
kend iminkileri stediim konusunda srar ediyorum. Bana onlar geri
vermyor.

240
Bundan sonra, kend imi bykannemle birlikre gryorum . Tuvaler
f rasyla kir rabakalarn ve karmanlarn kararak, cuvaler ve lavabo
yu remizl iyorum.

Karen burada g cn bir bakasna teslim etmek ve geri iste


mekle ilgili mevzularla mcadele ediyor. Bu rya okulda baka bir
rencinin almasn serte eletirdii bir dersten sonra meydana
gelmi. Karen balangta fikrini ifade ettii iin mutlu olmu, an
cak snfn olumsuz tepkileri yznden zlm. Ryasnda, gc
ondan alndnda g cn ortaya koyabilme yolu olarak tek yapa
bildii, bakann yzne t krmek oluyor. Ancak mecazi olarak,
tkrk ona geri dnyor (sadece kristallerini kaybetmekle kalm
yor, bir de arkasndan bi.iykannesinin banyosundaki pislikleri te
mizliyor). Bu rya, Karen'in kiisel kaynaklar (kristallerin kaybol
mas, ikinci evdeki Vens'e olan kare ay temsil ediyor) konusun
da gven duyduu konular ve Merkr/Pluto kartlnn potansi
yel ktlne bavurmadan, on ikinci evindeki Satrn/Jpiter ka
vuumunun verdii gc geri alma s recini ortaya koyuyor.

24 1
Debby: On kinci Evde, Aslan' daki Satrn
ile P luto Kavujttyor

Debby evinde profesyonel olarak reklamclk iiyle uraan ve


ok alan biri. Erkeklerle profesyonel ve sporla balant l arkada
lklar gelitirmi, ama romantik ve cinsel balantlar kurmaktan
ekiniyor. Heteroseksel olmasna ramen, erkeklerin kendisine
ok fazla yaklamasn salayacak fiziksel yaknlklardan ok kork
t uunu da itiraf ediyor. erkek ocuklu bir ailenin en k ve
tek kz olan Debby, sporda ve derslerinde sivrilmesi iin babas ta
raf ndan etkin bir ekilde yetitiri lmi. Debby henz on be yan
dayken, babas kanserden ldnde mahvolmu ve ilgisini yeni-

242
den delikanllara ynlendi rememi. Hala babasn idealize ediyor.
Debby'nin on ikinci evindeki Satrn/Pluto kavuumu Aslan
burcunda bulunuyor ve Akrep'teki Mars/J piter kavuumuna kare
a ve ikinci/nc ev balang izgisinde bulunan Terazi bur
cundaki Gne/Neptn kavuumuna ise altmlk a yapyor. Al
tnc evinde ve Olak'ta bulunan Ay' Akrep'teki Vens'ne altm
lk ada. Aadaki ryalar grdnde, transi t Pluto Debby'nin
Mars/Satrn karesine yaklayordu:

1 ) Ak havada, geni bir beyzbol sahasnn yannda, duvarlarla evre


lenmi , repesi ak, ama kaps kilidi olan bir binann iindeyim. ki
arkadam beni dar karma planlar yaparak kapnn arkasndan be
nimle konuuyorlar. Daha sonra bir anahrarla dnyorlar ve dar
kabileyim diye kapy ayorlar. Onlar girrikren sonra ak alana k
yorum, ancak kendimi o kadar gz nnde h issediyorum ki, duvarlar
la evrilmi alana geri dnyorum (ancak, kapdan deil de aniden bir
ka merre ykseklikte grnen duvardan trmanarak). Sonra, baz ka
ba grnl gen adamlar sahaya frlyor, beni gryor ve ak sak
laflar ediyorlar. B i ri kapal alana doru yryor ve duvar trmanmaya
balyor. Bana cinsel saldrda bulunacak diye korkuyorum.
2) B i r arkadam olan Jim beni ziyaret ediyor. ok yorgun ve kanepe
de uyuyakal yor. Ev arkadam Andrea ve onun erkek arkada Tom ne
redeyse eve dnmek zere olduklarndan, ona yukar, yarak odama k
mamz neriyorum. Ama o anda Tom ve Andrea geliyorlar. Jim kalk
yor ve gizli bir merdiveni ortaya karan bir dolabn kapan ayor.
Aada bir oda olup olmadn merak ediyor. Artk bir ip merdivene
dnen karanlk basamaklardan aa iniyorum. Birka basamak son
ra merdiven sona eriyor ve ben bolua adm acyorum. Aadaki ka
ranla dmekten korkarak kollarmla cumnmaya alyorum. Jim'in
merdivenlerin tepesi nde olduunu ve beni yukar ekmek iin uzana
bileceini biliyorum, ama beni kurtarmasn umur ederek, yardm er
mesi iin Tom'a sesleniyorum.
3) Lisedeyim. B ugi.in, lmden sonra iinde yolculuk yapacamz
aralar olan 'Mezar daireleri' iin partnerler seiyoruz. Bu yolculuk s
rasnda partnerlerimizle fiziksel ve ruhsal olarak ram bir birlik iinde

243
olacaz. retmenimiz bize halihazrdaki bir arkadamz veya erkek
arkadamz seemeyeceimizi, bu yaamda ilikide olmadmz biri
ni sememiz gerektiini sylyor. Ben, benimle asla konumayan ve
olduka popler bir ocuk olan Sam ile birlikte olmak istiyorum. Ol
duka akll, ama sevilmeyen bir kadn, Sam'in onun partneri olmas
n istiyor. Sam onu geri eviriyor ve sonra beni seiyor. Heyecanlanyo-
rum.
4) Dev dalgalarn kumsaln duvarlarna grltyle arpt bir sahil
deyim. Yanmda gnelenen, uzun kr sal , kasl ve gi.ili.i bir adam
var. Dalgalarn ok byk olmadn sylyorum, ama sonra dev bir
dalga mendirei kryor ve dalgalarn dndmden daha byk ol
duunu fark ediyorum. kimizin de duvar yanndan geerek bir yere
girmemiz gerekiyor ve oraya gitmenin tek yolu d uvara iddetle arpan
dalgalarn iinden yzmek. Bana merak etmememi , becerikli bir yz
c olduunu, beni gsne dayamasna izin vermemi, bir kolunu ba
na dolayacan ve yzeceini sylyor. Kollarmdan biri ona dayal
dururken, dieri serbest kalacak. Onun ben i dalgalardan koruyabilece
ini anlayarak, bir inan ve gven duygusu hissediyorum.

Bu serideki ilk ryada, Debby duvarlarn indirmekten ve ken


dini cinsel olarak olduka tehlikeli grnen erkeklere gstermek
ten korkuyor. Kadns cinselliinin kapsn kilitleyerek kendini
daha gvende hissediyor, ama yine de erkek saldrganlar darda
tutamyor (isel eril enerji leri duvarlarn stnden trmanyor ve
onu tehdit ediyor). kinci ryada, (tpk kendi isel cinsellii gibi
uykuda olan) bir erkek arkada i le cinsel bir balant kurmay d
nyor, ancak onu yarak odasna davet etme i htimali , derinlerde
ki karanlk korkularna inme korkusunu uyandryor. B u korkular
dan kurtulma yolunu ararken, sevgili olma potansiyeli bulunmayan
ev arkadann erkek arkadan aryor. Bu ryalar aka onun
on iki nci evinde bulunan Sarrn/Pluro'sunun Akrep'teki Mars/J
piter'e yapt kare ayla ifade edi len, cinsel yaknlk korkusunu
gsteriyor.
nc rya, Debby'nin babasnn gbek adnn Samuel oldu
unu ve okul yllarnda Sam diye arldn kefettiimizde ol-

244
duka aklayc geliyor. Bu rya u soruyu ortaya atyor: Debby
babasnn ruhuyla m birlet i ? Sadece lm vas tasyla m bir er
kekle tamamen birlemek iin kendine izin verebilir? Debby rya
sndaki akll ve sevilmeyen kz olabilir, ama ayn zamanda Sam 'in
setii kz olarak grlyor. B u rya, onun cinselliini etkileyen,
babasyla olan ruhsal bann derinliini tasvir ediyor.
Drdnc ryada baka bir deiim ortaya kyor. Debby'nin
erkeklere olan gveni artyor. Bilincinin alkantl sularna kar
koruyucu bir kalkan olmak artyla, fiziksel bir temasa izin veriyor.
Adam kr sal ve yalca: gl, salam ve yardmc. B u ryayla
ayn zamanlarda, Debby'nin bir sevgilisi olmamasna ramen, ar
kada Jim 'le arkadaa mesajlayor ve ona kar bir gven duygu
su yayordu. Yava yava, yaknlk kurmayla i lgili gelitirdii en
gellerin bazlarn amaya balyordu.
Bu drt ryadaki nemli bir zellik, Debby'nin ona ulamas
veya onu kurtarmas iin bakalarn (ounlukla erkekler) arad
durumlar tasvir etmesidir. Mars/Jpiter'e kare yapan Satrn/Pluco
kavuumunun gcn tamamen sahiplenemedii iin, bu enerjiyi
kendi dnda tehlikeli veya koruyucu erkekler zerinden deneyim
lemekte. Debby'nin, babasnn lmyle uzlamaya ve iliki kurma
korkusuyla yzlemeye baladnda, imdiye dek igdsel ve ta
kntl bir ekilde iine kanalize ettii duygusal/ci nsel enerjisini ve
gcn fark etmesi olasdr.

245
Christian: On kinci Evde Akrep'teki Neptn

Christian, Boston'da felsefe blmnden mezun olmaya hazr


lanrken, bir taraftan da New Age (yeni a) topluluklarnn semi
nerlerine devam ederek, yeni tinsel ufuklar amaya alan gen bir
Gney Amerikal . Christian 'n on ikinci evinde, Akrep burcunda,
nc evi ndeki Olak'taki Vens'ne, ikinci evindeki Olak'raki
Mars' na gen a yapan ve ayrca on birinci evindeki U rans/Plu
to kavuumuyla altmlk as olan bir Neptn' var. Urans ve
P luto, dokuzuncu evin yneticisi olan Balk burcundaki Ay'a kar
t ada duruyor.

Christian rya grubuna katld sralarda, ruhsal arayna uy


madn hissettii renimine dair memn uniyetsizlii ile mi.ica-

246
dele ediyordu. Toplumun beklentileri nin hayaletleri bana musal
lat olmutu. Kendi lkesindeki kltr ve ileyilerin etkisi, Ame
rikan toplumunun ' baarnn gereklilii' i le ilgili dnceleri ve
zmsedii baba deerleri yznden ona nemli gelen bir okulda
okuyordu. Yine de, toplumla ve eitim kurumlaryla i lgili kendini
gsz hissettii ve kendi kiisel araynda mutluluu bulduu
iin okulu brakmay dnyordu. Rya toplantsnda aadaki
ryalarn paylat :

1 ) Arkadalarmla birlikteyiz, Baston niversitesinin ynetim bina


snn yanndan geiyoruz. Arkadalarm tenis toplar frlatarak, bina
nn ok yksek olan pencerelerini kryorlar. Ben yakalanmaktan veya
birine zarar vermekten korktuum iin pencerelere ta atmyorum.
B unun yerine, bi nada birinin bize bakp bakmadn grmek iin ge
ri dnyorum. Bu yzden ierideki insanlarn gr alanna giriyorum.
Beni camlar krmakla suladklarn ve "koyu uzun sal adam" diye
tarif eniklerini duyuyoru m .
2 ) Yannda dier drt valye ile birlikte duran b i r kara valyeyi
gzlyorum. lerinden biri, yaknda aralarndan ayrlacak olan gen
bir valyenin babas . Hepsi birden onurlu bir macerada veya savata
yer aldktan sonra kasabaya geliyorlar. valyelerin ou, olunun iyi
zelliklerini verek babayla konuuyorlar. Baba bunlar kabul etmiyor
ve olunun iyi ya da soylu olmad, sadece aklna ne eserse onu yap
t konusunda srar ediyor ve diyor ki, "O benim olum de il . " Dier
valyeler onu, olunun erdemleri hakknda ikna etmeye alyorlar.
3) Don Kior yal bir at ehliletirmeye alyor. Sonunda at, b
yk bir insan kalabal onu seyrederken ve kahkahalar atarken, sa
manlarn stne derek teslim oluyor. Don Kiot ve at seyirciler iin
bir ov yapyormu gibi grnyor. Don Kiot ehliletiriliyormu gibi
hareketler sergileyen at aslnda ehliletirmeye almyor.

B u ryalar Christian' n soylu Neptn ideallerine, toplumun


beklentilerine uyum salamakla ilgili kurban edilme duygusuna,
medeni ve valyevari olma uruna kendi fkesini sahiplenme ve
ifade edebilme konusunda yaad zorluklara iaret ediyor ve zgr

247
ruhunun ehliletirilmesine izin vermeyi reddederken , bir yandan
da uyum salamaya almann getirdii ikilemlerini yanstyor.
Christian'n ruhsal aray , Urans/Pluto kavuumunun ifade ettii
direngen isyandan kaynaklanabilecei gibi , Neptn'e zg ruhu
nun ve Vens'n benzer cinlerle balant kurma alnn da bir
ars olabilir. Ayn zamanda, Yeni a Amerikas'nn isel val
yeyi kefetme ideallerinin, valyevari erkek davranlar i le i lgili
spanyol idealleriyle elimesinden de etkilenmi olabi lir.
Christian'n bir paras, babasna ve topluma sayg gstermek
istiyor. Ancak Olaks deerleri takip etmek, ruhunu beslemekten
ziyade ona alk ektiriyor. Dardaki dnya onun canl, Yay bur
cuna zg ruhsal atn feda etmesini istiyormu gibi grnyor, an
cak o byle bir fedakarl yapmay reddediyor. Ynetim binas r
yasnda, tek g ifadesi tepkisel gzkyor (g kaynana kar y
kc bir saldrganlkta bulunuyor). D arya kar isyan edemedi
inden, saldrganln arkadalarnn onun adna ifade etmelerini
salyor, ancak sonunda daha da fazla kurban oluyor. Bu rya ze
rinde tartrken grup, ykc g ve kurban edilme temalarnn d
nda baka alternatifler de kefetti. Christian baz i deallerine okul
program sayesinde ve onun dahilinde nasl ulaabilir? B amsz a
lmalar yapabilir mi ya da seminer deneyimlerinin bazlar sayesin
de i nan kazanabilir mi ? B u ryalar paylarken nemli bir baka
soru da ortaya kt . Christian, gl bir dmana kar ideallerini
savunurken, kurban olma duygusuna daha ne kadar bal kalabilir
ve bu idealleri kurulularn ve toplumsal yaplarn iinde yaamak
konusunda kendini glendirirken, onlar on ikinci evinden dar
karp, ortaya koymas ne kadar gvenli ?
Bu ryalar, Christian'n progres (ilerletilmi) Yeniay' Olak
burcunun bir derecesine girdikten ok ksa bir sre sonra grld.
Dane Rudhyar'a gre, bu derecenin Sabian sembol "toplantdaki
kabileden gcn talep eden bir kabile ef "dir. Rudhyar bu sem
bolle i lgili yorumunu yle izah eder, "stn bir g te cisimlenmi
veya belirginlemi dinsel ideal. Yaam iin gerekli grup koulla
rnda otorite talep etme veya stlenme konusunda her insanda giz
li kalm olan kapasite. Grup almalarnda serbest brak lan, de-

248
rinleen ve duygusal anlamda byk bir g birlii olarak yaanan,
manas ve bilinli amac belirlenen enerjiler artk dengelenir ve hi
yerarik olarak dzenlenir. "( 1 1 ) Bu sembol Christian'n on ikinci
evindeki Neptn'nn Yeniay dngs boyunca yaayaca btn
leme srecine yol gsterebilir.

249
Ann: On kinci Evde Gne1!Merkr Kova'da,
Ay/Vens Balk'ta

Ann, yirmili yalarnn sonlarnda bir elektronik mhendisi ,


pilot, azimli bir koucu, gizli bir air ve manevi femi nist hareketi
nin aktif bir yesi . ounlukla isiz bir makinist olan, ocuklarna
ve eine hi sevgi gstermeyen bir baban n kzndan biri olarak,
erken ya larn ev ileri ve ar bahe ileri yaparak, araba tamir
ederek ve doayla ilgili gizlice iirler yazarak geirmi . Hibir za
man ocuk olmasna, gzel elbiselere sahip olmasna ya da bir bi
rey olarak var olmasna izin verilmediini hissetmi.
Annesine fiziksel olarak kt davranan ve szleriyle kzlarn
inciten babasndan d patlad iin, Ann erkeklerle ve dolaysy
la evlilikle ilgili olumsuz artlanmalarn yenmeye alyor. Yakn-

250
larda, birlikte yaad , sk sk tavr deitiren, genellikle onu bir
tarafa atan ve sorumlu bir i liki kurma konusunda gvenilmez bi
ri olan adamla ilikisi zorlu bir ekilde sona erdi. Ann'in on ikinci
evinde bulunan Kova'daki Gne/Merkr kavuumu Urans'ne
kar t a yapyor ve on ikinci evindeki Ay/Vens kavuumu ise
Pluro'ya kar t ada ve Neptn'i.ine gen a yapyor.
Erkek arkada onu terk ettikten ok ksa bir sre sonra Ann
ryasnda, uarak tehlikeli erkeklerden kaabileceini grd:

Babam ve ben hrsz klkl sarho bir adamla karlatmzda i


eklerle ve sebzelerle dolu geni bir tarladan gemekteyiz ve adamn
yaad kulbeyi gryoruz. Adam bizi bitki dizilerinden uzak dur
mamz konusunda uyaryor. Sonra, yine biz yrrken aniden ortaya
kyor, ben i taciz ediyor ve itip kakyor. Sonra bana baryor, " Hah, ha!
Babana ihtiyacn var kk kz" ve ben lk aryorum. Babam ve ben
uzaklayoruz.
Eve dn yolunda geni kanatlar olan ve kokpi tinde gen bir pilo
tun oturduu, uzun ve tuhaf bir uak gryoruz. Kuyruk ksm nda bir
adam paratle atlamaya hazrlanyor. Babam bana bunun ne tr bir
uak olduunu anlatyor. Uak yere indiinde pilot dar kyor ve
paratye yardm ediyor. Babam eve gidiyor, ama ben kalyorum.
Sonra sarho adam yeniden beliriyor, bana satayor ve beni yakal
yor. Bana "Baheme sakn dokunma" diyor. Uzun otlarla dolu bir tar
ladan geerek olabildiince hzl bir ekilde kayorum . Adam bu ara
da beni rakip ediyor. Yaklatnda, yerden havalanyorum ve yatay bir
pozisyonda yeryznn i.isrnde uuyorum. Gerekten uuyorum! G
kazanmak iin bacaklarm sallyorum.
Sonrasnda, birbirine dokunan meyve aalarnn d izildii bir cad
deden aa kouyorum. Adam yeniden, benden uzakta bir toprak yo
lun stnde kart ynde koarken gri.iyorum. Beni takip etmeyece
inden emin olmak iin dikkarle onu izliyorum.

B u ryada erkek imgesi , baba/yol arkada (Kova'daki G


ne/Merkr) ve tuhaf tacizci adam (Urans, P luto) olarak ikiye b
lnm. B u kt adam n bitkilerini ve bahelerin i korumakla ilgi
li kaygs (Balk'taki Ay/Vens), tpk Ann'in babas n n kendi d-

25 1
ndaki cinse (diiye) kar kavgac bir yol izlemekle yapt gi bi ve
Ann'in Balk'taki Ay/Vens'nn deerli iir bahesini ve feminist
cinselliini koruduu gibi , btne katlmam erkek gcnn ken
di kad ns doasn veya hassasiyetini aa vurmaktan kanmas
na neden oluunu sembolize ediyor olabilir.
Ann bu ryay grdnde, sadece bir ilikinin bi tii iin yas
tutmuyordu. Ayn zamanda ailesi ile ilgili sorumluluklar da yk
lenmiti. Hastal gittike ktleen babas artk yryemiyordu.
Babas na duyduu ihtiyac sorulduunda, "Hayr. Artk onun bana
ihtiyac var" dedi. Bununla birlikte, evlenme ihtimali ve bir erke
e olan ihtiyacyla verdii mcadele hakk nda kendini kt hisset
tiini de itiraf etti . Duyduu hasret , ayn zamanda ocukluunda
babasyla kt neredeyse unutulmu yrylerle ilgili de olabi
lir.
Ann, ryasndaki uuun verdii keyif ve tehlikeli erkeklerden
kurtulma arac olarak kulland havalanma becerisinden ilham al
d . Uman n onun iin anlam neydi? "Farknda olmak" dedi , "Ak
lm kullanmak, durumu kavramak, negatifle pozitifi dengelemek,
bunlarn stne kmak . "
Kova'daki Gne/Merkr kavuumu, sadece ryas nda deil,
bundan sonra yazd iirde de kendini gsteriyor. te bir dii tin
sel gcn kendi Ay/Vens fark ndal :

Millerce yukardaki tneimden aa bakyorum,


inden getiim her bulutla bklerek ve kvrlarak,
zleyerek dnyay baka bir boyut can . . .

Havalanmak hzl bir ka oluyor


B rakarak karkl ve endieleri arkanda.
imdi tek bir amacm var, nmde duran mcadele.
Ykseklie attm her bir admla, kanatlarm geniliyor,
Yeni bir bak oluuyor sisin ve aresizliin sayesinde.
zerimden kayan kabuk benden syrlyor, derek,
Altndaki zn nazik zayfln sergileyerek.
Uyandran rzgarn souk szs yzme arpyor,
Benim kendime ait olduumu hatrlatarak.

252
B ir prensin rac gibi,
G de bana hediye
Kz hava olan Doa Ana'dan,
Bana elini uzanyor ve ben curuyorum .
Oh , ne muhreem, ne sihirli bir an bu.
Huu iindeki bir ocuk gibi , gzlerim yalardan iiyor.
Ona akla rapyorum, uam bir yana yarrka ve szldke,
Beni asla rerk ermesin! Bu havada si.izi.ilme hayali . . .
Gkyznn cazibesi, yaamn nefesi . . .

Ufkun yi.iz al rm derecesi,


Sonsuzluun odak noktas, Ben'im.

Ann ' in rya grubuyla paylat bir dier rya ise, lmle i lgi
li bir kutlama olan ve kiinin lm korkusuyla (Gne'in lmy
le sembolize edi len) yzlemesini, negatif duygulardan arnmasn
ve tinsel enerji lere uyanmasn ieren Cadlar Bayram 'ndan bir ge
ce sonra meydana gelm i:

"nce ve kaln barsak girii" d iye iaretlenmi bir caddeden gee


rek yryorum. imde olduumu biliyorum. "Ia bakanlar koruyu
cu gzlkler rakmak zorundadr" yazan gkyzndeki kredici
iarer eden bir adamla karlayorum. Sonra, sahnede bulunan insanla
r gzlemliyorum. Bir arkadam koyu renkli gzlkler rakyor ve si
yah elbiseli bir sihi rbaz klar ayor. Grupta bulunan bir kadn a
gzlksz baknca, ona koyu renk gzlkler cakmas syleniyor. Kad n
d inlemiyor, ba dni.iyor ve baylyor. Bir arknn szleriyle uyandm,
"Bu lkede yryorum, bu bo lkede y ryorum . "

Bu ryadaki ince ve kaln ba rsak Ann'in Cadlar Bayram de


neyimlerinin ie ekilmesi/zmsenmesi ve duygusal arklarn ser
best braklmasn yanstyor. Aydnlk ve karanlk g ler arasnda
ki kartlk (on ikinci evde, Balk burcundaki Ay/Vens'n, seki
zinci evin yneticisi olan Pluto'ya kartl) siyah giysili byc ve
n gc tarafndan ifade ediliyor. Bu ryan n bir yorumu, rt
l enerjilerden ve bloke eden karanlk enerj i leri kanlmaz
olarak salveren yksek enerj ilere a lma srecinden korkuyu gs-

253
reriyor olmasdr, ayn zamanda egonun ve bedensel benliin yok
olduunu hissetrirebi lecek, huu veren bir tinsel gc ifade eder.
ocuklukla ilgili bir taciz veya yoksunluk ieren bir gemii
miz varsa, gemiin aina gelen kalplarn brakmak veya kendimi
zi sevgi dolu, yaam onaylayan enerj ilere amak, gemi kalplar
korumaktan daha rktc gelir. Kendimiz olarak bildiimiz ey
rehdit edilir, snrlarmz zlr ve isel olarak kmekren korka
rz. Daha byk mutluluklara almak iin, rarmin edilmemi de
rin zlemlerimiz ve bu tr bir a lman n zd gemie air kor
ku, fke ve aclar serbesr brakarak kendimizi kaybetmek arasnda
blnrz. Bu tr almlar, cinsel ve yararc deneyimler sayesinde
ve sevgi alp verme ve dierleriyle scak ilikilerim iz ii nde kendi
mize geveme izni verdiimizde meydana gelebilir.
Ann iin k korkusu, pek oumuz iin olduu gibi, sadece
tin korkusu deildir, ayn zamanda sevgiye uyanma korkusudur.
R yay grd sralarda Ann, sevgiyi deneyimlemekren ve yakn
lk iin duyduu zlemlerden korkarak, eski bir parrneriyle remas
kurmaktan kanyordu. Pluto'ya kart a yapan Ay/Vens'yle ve
babasnn dayaklarnn korkusuyla sindiri lmi bir anneyle, erkek
lerle birlikteyken gcn ve dayanklln koruyan bi r rol mode
line sahip deildi . Yakn ilikileri kabullenmesi , sevgi na (ay
n zamanda arzulara ve duygusal ihtiyalara) ak olmas ve rehdir
edici bir erkekle ilikide kendisini boyun edirilmi ve g sz d
rlm hissetmesi anlamna geliyordu.
Bu ryadan ksa bir sre sonra, Ann kendini zorlu bir i orta
mnda gsz hissederken ve ayrca ilikilerle ilgili korkular ve z
lemleriyle mcadele ederken , arndrc bir rya grd. Ann, hak
knda "O doal, komik, yararc ve milyonlarca i nsann sevgilisi. O
baarl biri, hayatn kendi ellerinde tutuyor. Kocasnn onu irip
kakmasna izin vermiyor. Kocas bunu denese de, o arkas ndan do
laplar eviriyor ve bylece yine de gerekren istedii eyi yapyor"
eklinde konuruu Lucille Ball'a yllardr hayrand . Ann iin Lu
cille, onun Balk'taki Ay/Veni.is diiliinin ve duyarllnn, ayrca
Urans'e kar t ada duran (ki bir eki lde Lucille Ball'n nara! G
ne'ine kavuum yapan! ) on ikinci evinde ve Kova burcundaki G-

254
ne/Merkr'i.inn zgnl ve bamszlnn btn lemesini
ifade ediyordu. Ann 'in ryasnda, bir arkada Ann arka planda du
rurken Luci lle'in resmini ekiyordu, daha sonra Lucille Ann'e gele
cek yl ii nde evlenecei konusunda sz veriyordu. Ann bu ryay,
sadece evlilikle ilgili bir ngr olduu iin deil, ayn zamanda
bamsz, kendini kabul eden ve btnlemi bir kimlii olutur
ma abalarnda yapc dii bir rol modeli olan Lucille Ball 'la kendi
ni zdeletirme eilimini canland rd iin de, gven verici ve
tevik edici bulmutu.

255
Jennifer: On kinci Evde Akrep'te }iipiter
ve Giiney Ay Diiiimii

Jennifer, Fransz edebiyat konusunda doktora yapm krk ya


nda bir kadn. Y llar nce, annesi lp ona miras braktnda,
akademiden ayrlm ve kendini kiisel geliimine adam. O za
mandan beri kendisiyle ilgili inanlarn ve gerekliini ciddi bir
ekilde deitiren ' ruhsal bir devrim'i deneyimlemekre. B u sre
boyunca, pek ok erkekle tanm, gven duygusu (yeni maddi
stats nedeniyle) ile ilgili konularla mcadele etmi ve tinsel ina
nlarn reddeden erkeklerin dmanlklaryla kar karya gelmi.
Jennifer profesyonel ilgi alanlar ile ilgili mesleki testlerden
yksek puanlar almasna ramen, yeni bir kariyerin peinde koma
konusunda harekete gemekten kanyor ve kendi z imgesinin

256
kkl ve bykl konusunda bir rakm elikilerle yzlei
yor gibiydi . Bir doktora diplomas, serveti ve bo vakti vard, ama
her iki ebeveynini de kaybetmi, yeni bir kimlik duygusu gelitiri
yor ve bu yzden yeni bir profesyonel alana girmekten endieleni
yordu.
Jennifer'n on ikinci evinde, Akrep'te J piter'i ve Gney Ay
Dm bulunuyor. Jupiter'i , dokuzuncu ev balang izgisinde
Aslan burcunda bulunan Gne'i ve onunla kavuum halinde olan
ve sekizinci evinde bulunan Satrn, Pluro ve Vens'yle kare a
yapyor. Grupla paylat ryalar, zellikle benliin kklk/b
yklk mevzular ve ti nsel glerle ilikisini onurlandran yeni bir
gereklie gvenmeyi renmesi i le ilgili halihazrdaki dnm
srecn yanstyor:

Bir bitki maazasnn deme kasasnda duruyorum. Kasa grevlisi


ni tanyan bir hanm bi r para iin deme yapyor ve grevliye bir s
ve sarma hed iye ediyor. Daha sonra baka biri ayn grevliye sar
mak gvdes ine benzeyen bir kurc veriyor. Bu kLn, soluk krmz iz
gili , ak yeil bir kurt.
Sonra grevli ve ben telkari desenli bir masada oruruyoruz; kesilmi
bir dal ve kurt masan n stiinde duruyor. Biz konuurken amip benze
ri ekillere girerek maskaral k yapmaya balyor. Hayranlk ve zevkle
izl iyoruz. En sonu nda, bir kabuklu hayvana, deniz bceine dniii.i
yor, sonra tpk karnnn kanmasn isteyen bir kpek veya kedi gibi
srt stii dnyor. Yarat ok sevimli buluyoruz ve onu eve almak ve
ya ona bakmak konusunda bir istek duyuyoruz.
Daha sonra, arkadam Marianne orcaya kyor. kimiz de turnede
sahneye kmaya hazrlanan bir mzik grubunun ii ndeyiz. Yarat
grdi.iiinde, onu geride brakmamamz gerektiini sylyor ve ih ti
ya duyduu bakm salayabilmek iin gezimizi ipral etmemiz konu
sunda srar ediyor. Ne yapacamz konusunda fikir alveriinde bulu
nuyoruz.

Jennifer rya grubunda kurtla zdele irken, deri n bir hzn


alanyla temasa geti. Kurt olarak konuurken kendini kk, ii
yumuak, topran deri nlerinde kstrlm ve sanki baka bir dn-

257
yadan gelmi bir yabanc gibi tarif etti. Alayarak ve Aslan G
ne' inin ve Yay Ykselen' inin kendinden emin kimliini brakarak,
kendi kk savunmasz benliini kucaklad . Ayrca, kendine kurt
olma ve d uyarl bir izleyici grubu tarafndan takdir edilme izni ver
diinde, nce bir deniz bceine dntn ve sonra daha yk
sek hayvan formlarna ve sonunda bir insana dnerek evrim ska
las nda daha yukarlara trmandn hissetti . B u rya Jennifer' n ,
benliin byklne ulamak isteyip, ancak bunu nce kk,
reddedilmi Akrepsi ' kurt' benliiyle kar lama ve onu kucaklama
yoluyla elde edebildii, Aslan'daki gezegen kmesine kare yapan
on ikinci evindeki ve Akrep burcundaki J piter'inin rtl by
me srecn yanstyor.
Birka hafta sonra, Jennifer kendi inan sistemini paylaan bir
adamla nemli bir romantik iliki kurmadan hemen nce, u rya
y grd:

Ben Shirley Maclaine'im ve bir kocam var. Baka bir iftle akam
yemeindeyiz. Kendimi onlarla balantl hissediyomm, nk bizler
Yeni a dncesinin (New Age akmnn) inananlar ve destekile
riyiz. Ancak, eimin baz pheleri olduundan, erkek olan arkadam
onu etkilemek iin beni bir oyuna davet ediyor. "Pazar sabah"diyor ve
ben komik yz harekederi yaparak, glerek ve gz krparak bu oyunu
kabul edip "Ah, Pazar sabah" diye cevap veriyorum. Shirley Maclaine
olarak ben, gnlk yaammda olduumdan ok daha fazla eytani, ko
mik ve korkusuzum.
Pazar sabah kocam ve ben , krlm ve pasl metal bir parmakln
yan ndaki kayalk tepeye doru kyoruz. Kayalar trmanrken kay
nayan okyanusun stnde gnein ykseldiini gryoruz. Manzara
son derece huzurlu ve gzel. Sonra aniden dev bir dalga kayalarn ve
bamzn zerinden ykselerek yere arpyor ve dmz parlatyor.
Dalgann azameti ve gc o kadar i nanlmaz ki , kocam o anda inanma
ya balyor ve bizden daha byi.ik cinsel glerin gerekliine ikna olu
yor. Zeki ve kurnaz olmama ramen bunun olmas iin bir ayarlama
yapmamtm; dalga her ikimiz iin de beklenmedik, gc i nkar ed i
lemez bir eydi.

258
B u ryay tartrken, Jennifer yeni bir gereklik duygusunu
ancak yava yava benimseyebi len pheci bir taraf olduunu itiraf
etti . Ayrca, Aslan'daki gezegen kmesine kare a yapan on ikinci
evindeki Jpiter'i aka yanstan kendini Shirley Maclaine'le z
deletirmesindeki oyuncu tarafyla elendi . Ryadaki gelgit dal
gasn canlandrrken, Jennifer derin bir nefes ald ve doann b
yk ve inanlmaz gc olarak deneyimini anlatt. Gelgit dalgasy
la balantsnda, kendini sakin, odaklanm ve insan/kurt/deniz b
cei benliinin gvensizliklerini karlayacak ve kaplayacak kadar
byk hissetti. Birka ay sonra Jennifer, "Ne zaman kendimi ger
gin hissetsem, gce ihtiya duysam veya kendime gelme ihtiyac
hissetsem, o zamanki gibi nefes alp, ryay, zellikle de dalgay
hatrlyorum " dedi. Son rya grubunda, yaratc rya seremonisin
de, Shirley Maclaine gibi giyinip geldi ve kendisinin bu ynn
ifade etme konusunda tamamen rahat olduunu gstermi oldu.
Ayrca bu ryay grdkten sonra tant adamla evlilik planlar
yaptn aklad.

259
Lara: On kinci Evde Ba1ak'ta Giine1
ve Vens, Terazi'de Neptiin

Laura yaknlarda, hassas Yenge burcu bir psikoterapist olan


sevgilisi i le birlikte yaamak iin en kk oluyla beraber Ameri
ka'nn bir dier ucuna ranm, krkl yalarn n ortalarnda, bo
anm bir anne. Daha nce holistik salk alan nda bir pratisyen
ken, partneri ile birlikte olabilmek, zihin/beden btn lemesine
ynelik masaj bilgilerini gelitirmek, heykelcilik konusunda yete
neini ilerletmek ve yaam nn neredeyse byk bir blmnde
ona sorun olan i atmalarn halledebilmek iin, imdi lerde iine
bir sre ara vermi durumda. Laura ocukken bi.iyk bir duygusal
ve fiziksel tacize maruz kalm ve snrlamalarndan fazlaca utan
duyuyor. Babas onun sevgi veya mutluluk ifadelerine hogr gs-

260
termediinden ve annesi kendi duygusal problemleriyle urap k
zyla ilgilenemediinden, Laura en olumlu zelliklerini bile deer
siz grmeyi renmi. u sralar iindeki yaral ocuu iyiletirme
ye alyor.
Laura'nn on ikinci evinde tane gezegen (Gne, Vens,
Neptn) bulunuyor. Baak'taki Gne ve Vens', altnc evinde ve
Balk burcundaki Ay'na kar t adayken, t-karesinin odak nokta
s olan sekizinci evindeki Mars/Urans kavuumuna kare a yap
yor. Hem Baak'taki Gne'i hem de Terazi 'deki Neptn ', doku
zuncu evi nde ve kizler burcunda bulunan Satrn'yle kare ada.
Laura'nn on ikinci ev gezegenleri ne sekiz tane kare ve kart as
varken, hibir altmlk veya gen as bulunmuyor.
Laura, ocukluundan beri pek ok tekrarlayan rya grd
iin, ryalar stne odaklanmaya karar verdi . Boandktan ve ken
dini adama modelini uygulad i likilerden vazgemeye balama
s ndan hemen sonra tekrarlamay brakan bu ryalardan birini ilk
defa Laura on yandayken ve bir ocua ak olduu zaman gr
m:

Babamla birlikte holandm ocuu ve babasn grmeye gidiyo


ruz. Byk bir insan ropluluum n yanndan geerken drdmz de
bir arabann iinde yolculuk yapyoruz ve babam durmaya ve neler ol
duunu anlamaya karar veriyor. Durmasna aryorum, zira bu top
lant dini bir trenle ilgili grnyor ve o dine eilimli biri deil. Ara
badan ktmzda, rane siyah da gryoruz. Dalarn tepelerin
de, beyaz giysili rahipler kurbanlarn dadan aa atarak kurban er
me treni yapyorlar. Babam beni kurban ederek trene karlmaya ka
rar veriyor. Kendimi aldatlm hissediyorum ve dehete dyorum.
Rahipler ben i dadan aa atmak iin havaya kaldrdklar s rada kor
kuyla uyanyorum.

Bu rya, Laura' nn dokuzuncu evindeki Satrn 'ne kare a ya


pan ve sekizinci evindeki Mars/Urans' ne kare alarda bulunan
on ikinci evdeki Gne ve Neptn'le ilgili iki lemlerini aka ifa
de ediyor. Agamemnon\n kz phigenia'y tanrlara kurban etme
sini anlatan phigenia mitini hat rlatr bir ekilde, bu rya, baba-

261
nn kzna hogr gstermedii ve onun gerek benliini destek
lemedii bir ailede yetimeni n verdii kederi ve aldatlmlk duy
gusunu tasvir ediyor. Sonu olarak kz babasyla veya sevdii erkek
le bir ba kurabilmek iin kendini feda etmek (kurban etmek) zo
runda hissediyor.
ok kr ki Laura, psikoterapi ve tinsel geliim yardmyla bu
modelin stesinden gelebiliyor. ocukluunda balayan bir baka
tekrarlayan rya serisi de, isel n kefetmesini yanstyor. lk
rya ocukluunda defalarca tekrarlanm:

Bir bahede, allklardan olumu bir labirentin iinde, bahenin


merkezinde bulunan bir eyi arayarak yryorum. Ama aradm eyi
bulamyorum ve merkeze giden yola ulaamyorum. Ulalmaz olan bir
ey iin dayanlmaz bir zlem duyarak uyanyorum.

Laura yllar sonra, evliyken ve ocuklar varken , ayn zamanda


gerek benliine henz uyanyorken ryalarnda nemli bir dei
im yaad . Aada anlatt ryay grd sralarda, transit Plu
to ve progres Merkr Neptn'ne kavuum yapyordu:

imdi bahenin merkezindeyim. Grm her eyi belirsizleciren


bir sis tarafndan engelleniyor. Ancak bir doum sahnesi ile ilgili bu
lank bir grnt alyorum. Ona yaknm, ama nec bir ekilde gremi
yorum veya daha yakna gidemiyorum .

B u ryalar Laura'nn sevgiyi ve kabullenmeyi deneyimlemesi


ne ve doutan gelen tinsel hassasiyeti ile balantl olan isel ben
liinin iyilemesine duyduu ihtiya ve zlemlerini yanstyor. On
ikinci evi nde bulunan ve Balk'raki Ay'na yakn bir kart ada
olan Vens', bahedeki aray ile sembolize edilen tatmin edilme
mi zlemlerini gsteriyor. Ayn ekilde, dokuzuncu evindeki Sa
t rn'e kare a yapan Gne ve Neptn ise, bu arayta deneyimle
dii engelleri gsteriyor.
1 980'lerin balarnda J piter ve Satrn, Gne'ine ve Nep
tn'ne a yaparken, Laura geleneksel i nan biimini brakarak,
kendini ruhsal uyana adad ve en kk ocuunun doumu es
nas nda beden tesi bir deneyim yaad ve einden ayrld . O sra-

262
lar, aadaki ryay grd ki , bu rya onu takip eden ryalarda ve
meditasyon larda daha da geliecekti:

Olum Tim'le bahenin ortasnda duruyorum. Oradaki Zen tapna


na doru yrrken, duvarda sa'nn byk bir resmini gryoruz.
Ik iinden geerek parlarken, yznde vecd hafini yanstan bir ifade
var. Oluma, yle olmadn bilmeme ramen, "Bu Ecce Hama" di
yonm, zira Ecce Homo'daki sa dikenlerle delinmi bir ekilde ac e
kiyor, kan yor. Resmi gsterip, "Tim, nemli olan a bakmaktr" di
yorum . .Mest olmu, kla ykanm ve tamamen huzurlu bir ekilde
uyanyorum.

Daha yak n zamanda grd bir ryada ise, bir Zen tapna
ndaki B uda ona iaret ediyor ve "Darda oturarak ne yapyor
sun ? Ia gel ! " diyor. Her iki ryada da Laura kendi tinsel kayna
i le temas kurarak, kendini iyiletirmeye balyor. Ancak, tinsel
liini gnlk yaamyla birletirme ii devam ediyor (yani sevilme
yen, utanan, ac eken ve sadece babasnn ihanetini hak eden kz
evlat olmak i le kendi yce kaynayla uyumlu, kla ykanm ve
bakalarn sevebilen ve iyiletirebilen bir kadn olmak arasnda gi
dip gelmekten kurtulmaya alyor).

263
Bir On kinci Ev Rya Yolculuu
Yaammn byk bir blmnde on ikinci evi mde yaadm.
Yalnzca bir tek on ikinci ev gezegenim (Yay burcundaki Mars' m)
olmas na karn, Mars Ko burcundaki Ay'mn bulunduu ve I.C.
(geceyars) noktasn ieren 4.evimi ynetiyor. On ikinci evimden
geen transit d gezegenler -Neptn, Urans, Jpiter ve Satrn
beni bu evin psikolojik ve tinsel anlam lar konusunda duyarl hale
getirdi. Kendini gnlk yazmaya adam biri olarak, sadece bilin
li benliimin deneyimleri ni deil, ayn zamanda ryalar aracly
la, bilind benliimin de yolculuklarn kaydettim.
Son on iki yldr kaydettiim ryalarn pek ou, on ikinci ev
mevzularn dorudan yanstyor. Belirli temalar kendilerini tek
rarlyorlar. Hepsi de, ikinci evde Kova burcundaki Jpiter'e kare
a yapan ve dokuzuncu evde Terazi'deki Gne'ime altmlk a
da duran Mars'mla ilintili. En sk grdm rya ykleri yle:

1 ) Eya toplayarak ok zaman harcadm ve bavullarla ar yk


l olduum iin bir uzun mesafe uuunu karmak.
2 ) Gizli, mistik bir gln ve onu evreleyen tandk b i r ormann
arayyla, uaklar ve otobsler arasnda aktarma mcadelesi
yaparak yabanc bir lkede seyahat etmek.
3) Yabanc bir adann sahilinde, yaklaan bir gelgit dalgasna ba
karak kaaym m, yoksa bedenimi bir ime yatakla veya yu
muak nesnelerle kapatarak koruyaym m diye karar vermeye
almak.
4) Semi olduum yaratc edebiyat ve iir dersleri yerine oto me
kanii, bilim ve fiziksel eitim derslerine kaydedildiimi
renmek iin okula gitmek. /

Ryalarm Mars'mla, onun alaryla ve on ikinci ev transide


rimle i lgili neleri aklyor? Pek ok rya, sadece J piter'in ikinci
evdeki yerleimini deil, ayn zamanda Ykselen'imin yneticisi
oluunu ve Mars'mla yapt kare ay yanstyor (bedenimle ve
d dnyayla ilikilerimi ieren konular). Defalarca fiziksel, duygu-

264
sal ve finansal ihlallerle, fkeyle, maddiyata bamllkla ve yeter
siz ya da yeterli kaynaklara sahip olmakla ilgili ryalar grdm .
Bedenimi kaybetmekle, yeniden sahip olmakla ve isel erkeksi -
reddedilmi, yanstlm, kadns ynm ezen veya koruyan- ya
nmla ilgili ryalar grdm . Son olarak, isel bymeyle dolu bir
yaama olan ballm ve kendimi aa karma veya sakl tutma
gibi konular n en genel rya temalarm oluturduunu syleyebi
lirim . .

9 20

TRACY MARKS
9/26/1950 9 20 '
28 28
{; -- p. m.
1 2 : 35
47
Miami Beach
FZorida USA


9
27
,,
53 20

dl
1
er20

Son on iki yldan fazla bir sre, her bir temann geliimini yan
stan, reddedilmi glgemi tasvir eden ryalar grerek ve hatrla
yarak, kapasitemdeki artan ilerlemelere tank oldum . Ne zaman
ho olmayan bir glge ryas bili ncime f rlasa, genellikle sonunda
d yaammdaki yeni ve dllendirici byme deneyimleri olarak

265
kendini gsteren, yeniden doum , zmleme ve stesi nden gelme
gibi ierikleri olan ryalar bunu takip etti . Travmatik bir rya ve
ya kabus, ounlukla yolumu kapamakta olan, gemie ai t psikolo
j i k bir modelin serbest brakldna iaret eder. Bazen bir rya,
sembolize ettii mevzularla yzleene ve bar yapana kadar kendi
ni -bir tema stne eitleme eklinde- tekrarlar.
B u blmde, on ikinci ev dinamiklerimi ortaya kartan rya
larm ve rya yorumlarn size on ikinci ev meselelerinin derinle
mesine kefi iin bir rnek, kendi meselelerinize ulamanz ve be
nimkine benzer olabilecek btnleme srecinizi akla kavu
turmanzda yardmc olacak bir katalizr, on iki nci evinizde gm
l bulunan hazi nelerinizi kefedebilecek ekilde ryalarnz hatr
lamay, kaydetmeyi ve yorumlamay renmeniz iin tevik edecek
bir ara olmas bakmndan sunuyorum.
Ryalarmn ou -byk ihtimalle sizin ryalarnzn da o
u- pek ho deildir. Ancak genel beklentinin aksine, en irkin, en
korkulu ryalar, reddettiimiz benliklerimizi yeniden sahiplenme
mizi ve onlarla btnlememizi salarlar. Rahatsz edici bir ryay
grmek ve anlamak, sklkla o ryann ortaya kard enerj iyi d
ntrr, ayn zamanda bu yeni yaklam ve davranlar yaamla
rmzda ifade edebilecek hale geldike yeni bir dou , geliim, reh
berlik ve bedeni aan deneyimlerle ilgili ryalar grmemizi salar.

te, on ikinci ev atmalaryla karlamak ve onlar zmle


mekle ilgili baarl ve baarsz giriimlerimi tarifleyen nemli r
yalarmdan bazlar.

sel Rehberlie Gvenmek

Yzk Ryas
Amerika'dan Avrupa'ya giden yolcu gem isinde seyahat ediyorum.
B i r gn, parmaklklara yaslanm, suya doru bakarken deerli ame
tist yzm parmamdan kayyor ve okyanusun derinliklerinde gz
den kayboluyor. Kaptandan yzm geri alabilmem iin durmasn
istediimde, bana gi.ili.iyor. Bana, yzn okran okyanusun dibine

266
varm olmas bir yana, dt yeri getiimiz iin nerede olduunu
bile bilemeyeceimizi sylyor. Yiizm kaybettiimi ve asla bula
mayacam kabul etmem gerektiine inanyor.
Ama ona inanmay reddediyorum. Avrupa'ya vardmda, Ameri
ka'ya geri giden ilk gemiye biniyorum. Dn yolunda bir bor ve dal
g tutup, yzm bulmaya alacam. Byle imkansz bir ie gi
ritiim iin herkes bana glyor. Yzmn dt yeri bile ram
olarak bilemiyorum. imdiye dek okyanusun devasa byklnde
herhangi bir yere gitmi olabilir.
Sonunda, yardm aramaktan vazgeip, kendim kk bir bot kiral
yorum. Gnlerce, sezgisel olarak yzi.imn yaknlarnda olduumu
anlayana dek okyanusun s tnde krek ekiyorum. Sonra suya dalyo
rum ve okyanusun dibinden yzmii alyorum. Herkesin aksini sy
lemesi ne ramen, yzm bulacam ve bunu isel rehberliime
gvenerek ve onu izleyerek yapabileceimi BLYORDUM.

'Yzk Ryas' 1 97 5 'te, transi t Kuzey Ay Dm on ikinci


evdeki Mars' mla kavuum yapt sralarda grdm en eski r
yalardan biridir. Ametist yzk, annemin ben ocukken -daha n
ceden sanki oray biliyormuum gibi hissettiim- talya' daki Tos
kana blgesi nde bana ald, takmakta olduum gerek bir yzk
tr. Bu yz k benim iin her zaman en derinlerdeki benliimi, 'yu
vaya dnle' i lgili isel deneyimimi ve t insel amacm simgelemi
tr.
'Yzk Ryas' benim iin, i rehberliime gvenmemi syle
yen bir mesajd. Ksa zaman nce ilk retmenlik iimden kartl
dmda yaamm bamsz bir ekilde kazanabilmeyi, bir kitap
yazmay, astroloji ve yaratc yaz konusunda ders vermeyi ve astro
lojik danmanlk yapmay umut ediyordum . Beni tanyan hi
kimse bunu yapabileceime inanmyordu. Ama ben sezgilerimin
arsn rakip etme konusunda kararlydm. zel bir okulda geir
diim bir yl boyunca, ruhumla olan balantm neredeyse kaybet
mitim ve artk onu geri kazanyordum .
Ancak yllar sonra 'Yzk Ryas'nda gizli olan ve bir zme
iaret ermekten ok bir problemi gsteren bir mesaj n farkna var
dm. B u ryada, i yaamm ve d dnyann tepkisi birbiriyle zt-
267
!ayordu. On ikinci evimde, Yay burcunda bulunan Mars'mn,
Ykselen' imin yneticisi olan Jpiter' le yapt kare ann da ifa
de ettii gibi, dardaki dnya benim isel arayma glm:.
Bu yolda g itmek demek, hibir destek veya rehberlik olmadan, ta
mamen yalnz bana gitmek demekti. Bu ryann iinde, i reh
berliimi n plana karmann, beni dnyayla zt bir konuma soka
ca ve bu rehberlii rakip etmenin dnyadan ve ondan aldm
tm beslenmeden vazgemek anlamna gelecei i le i lgili deri nlere
yerlemi bir varsaym vard . Hayatmda, isel ve dsal olan eyler,
birl ikte uyum iinde almaktan ok, birbiri nden ayrlm durum
dayd .
En derin, e n felsefi ryalarmdan biri olan "Gelecei n Kitab"
adl ryamda, isellie kar d sal temalar farkl bir ekilde ifade
ediliyor. B uradaki soru u: aldm rehberlie nereye kadar gven
meli ve dardaki yaammla ilgili zarar verici sonular dourma
ya balarsa- onu rakip ermeye nereye kadar devam etmeliyim? B u
rya yaklak o n yl sonra, o n ikinc i evimdeki transit Satrn G
ne'ime altmlk a yaparken, yine on ikinci evdeki transit Ura
ns Merkr'e kare adayken ve pek ok kiisel gezegen Mars'mla
a yaparken kendini gsterdi.

Ge!ecein Kitab
Dev bir kitap karalounda bir kirabn ismini arayan bir adama ba
kyorum, sonra birden o adama dnyorum . i rkecim Pazanesi g
n yabanc bykelileri arlayacakm. Hafta sonu boyunca, yabanc
bi.iykelilerin nasl arlanaca ve onlarla nasl ileciim kurulacay
la ilgili bir kitab okumam gerekiyor. Aradm kicab bulamasam da,
benzer sra numaral, farkl isimde bir kicap buluyorum. "Nkleer Fe
lakec Nasl nlenir" adl bu kicap, anci-nkleer meselelerle -ack mad
delerin nasl halledilecei, nkleer atklarla nasl ilgilenilecei ve yeni,
daha gvenli ve ok daha erkin jeneracrlerin nasl ina ed ilece i- ilgi
li rehberlik salyor.
Bal ndan etkilenerek, kitaba merakla gz gezd i riyorum ve 2020
ylndaki nkleer krizden edinilen bilgilerle ilgili belgeleri buluyo-

268
rum. Bunun bir bilimkurgu kitab olup olmadn merak ed iyorum.
Okumaya devam ediyoru m . Kitap sk sk, 2 1 . yzyln balarndaki ta
riheye bavuruyor ve bu zaman aralnda insanln, zellikle anri
nkleer meselelerle ilgili ald derslere younlayor. Anlalmas g
dkmanlar. Telif rari hine bakyorum. 2020'lerde bir rarih . gdsel
olarak, bu kitabn aslnda gelecehen gnderild iini hissediyorum, an
cak sezgilerime tamamen gvenem iyorum ve inandm eyi bakala
rna sylersem benim deli olduumu dneceklerinden korkuyorum.
Bir hafra sonra pacropuma, ki taptan ald m baz cmleleri , kayna
n sylemeden, aktaryorum. E rkileniyor, ama "Hep, kenarlar ere
velenmi, ortasnda alnc szlerin bul unduu mekrup ka dar dizayn
ermeyi dnrdm" diyerek konuyu sradan bir hale getiriyor. He
men sonra bana, irket iin ki taptan baz nemli alntlar kullanarak
mekrnp ka dar dizayn etme iini veriyor. Kullanmak iin setiim
aln clar ok uzun gel iyor, sayfann sa ve sol tarafnda iki sra kullan
mak gerekiyor. Ancak, nemli olduklar iin onlar ti.im mektup kat
larnda kullanmak is tiyorum.
B u arada, kitap stnde alyorum ve ne yapacam bilemiyorum.
nemli pol itik bir bilgiyi keferciime inanyorum, ama gerekten ge
lecekten gelen bir rehberlik olduu na gvenmekten korkuyorum. Bir
dier problem ise ti.im yaamm boyunca altm irketin sadece po
l itikayla hi ilgisi olmamas deil, ayn zamanda ki taptan aldm bil
gilere tamamen kart iler yapyor olmas. Ki taptan edindiim anla
y ifade etmeye devam edersem, irket gryle z tlaacam. imi
kaybedebilirim. Bu byk bir risk, i.inki. uygun olduumu dnd
m baka h ibir i yok ve kitabn doru olup olmadn bile bilmi
yorum.
Dier yandan amk bildiim eyleri bilerek, burada almaya nasl
devam edebilirim? Bu k irap benim iin ve belki de ti.im insanlk iin
nemli bir rehberlik ieriyor. Kitabn retilerine gre yaama ve iin
de bulunan bilgileri paylama sorumluluum olduunu hissediyorum.

Bu ryay grdmde, bir J ungian-Senoi rya almas ei


timine devam ediyordum . araym beklemeye almam ve dik
katimi politik konulara yneltmemi gerektiren klinik sosyal al-

269
malar konusundaki l isansmn ilk yln henz tamamlamtm.
Psikoterapi alan nda daha i leri bir eitim almaya al rken, ders
programmn byk bir blm politikayla ilgiliydi, ayrca lisans
programnn gerekliliklerine uyum salama sreci pek ok yn
m maskelememi ve deer vermediim bir kurumsal srele etkin
bir ekilde badamam gerektiriyordu.
le ilgili i rehberliimi izlediim ve hayatm yeterli bir e
kilde kazanma konusunda baarsz olduum yllardan sonra, da
rdaki dnyaya nasl adapte olacam renmeye karar vermitim,
ama byle bi r adaptasyonun bedeli ard. Yalnzca i bilgeliim
den gittike uzaklamakla kalmayp, ayn zamanda ona deer ver
meyen bir evrede yaadmdan, artk ben de i rehberliime g
venmez olmunm. B ununla birlikte, okuduum kitaplardan ve
gittiim seminerlerden aldm rehberliin ounun yararll
konusunda phe duyuyordum , zira yaammdaki bana halen ra
hatszlk veren meseleleri zmlemekte yardmc olmamlard.
'Gelecein Kitab ' yaammn pek ok alanna hitap eden, ok
boyutlu bir ryadr. O zamanlar, ayn zamanda i/d armalar
mn kklerinin, dsal aracmla -bedenimle- olan yabanclamama
dayandn kefetmitim ve bedenimi yeniden sahiplenmenin yol
lar ile ilgili, ama her zaman dikkate alamadm tavsiyelere ve r
yalara maruz kalyordum . Tam zamanl alrken, hem okula de
vam edip hem de beni gsz klan fiziksel rahatszlklarla mca
dele halindeyken , egzersiz ve fiziksel bakm iin gerekli zaman ve
enerj iyi nasl bulacam bilemiyordum. Ayn zamanda kendimi
bedensel yaama tam olarak adamann zihinsel, t insel ve duygusal
benliklerimi ve bir ekilde ruhsal ve bedensel olarak blnm,
ama tandk gelen kimlik duygumu ifade etmeme engel olacan
dan korkuyordum.
Ryadaki irket , yaamm boyunca aina olduum psikolojik
yapya ve yaam biimine gnderme yapyor. Ryada ima edilen
varsaymlardan biri, halihazrdaki gelime yolunu izlemenin, bu
irketin snrlamalar/yaplar iinde mmkn olmamasyd. sel
benliim semi olduum dsal yaplar iinde var olabilir miyd i ?
Ya d a bedenimin v e dnyann iinde erkin b i r biimde yaayabil-

270
mem n, isel benliimde bir dnmn, isel yaplanmamda
bir deiimin mi gereklemesi gerekiyordu? Belli ki , bir kriz,
inanla ve hem isel hem dsal dnyayla ilgili bir kriz yaklamak
tayd . Bir yl sonra, okuldan izin alp i dnyam yeniden kucakla
dm ve bu kitab yazmaya baladm.

Tecaviiz Riiyalar

Fiziksel bedenim ve dardaki dnyayla yabanclamamn ba


langc, bedensel yaam ve fiziksel dnyay reddetmeme ve tinsel
yaam benimsememe neden olan erken yalardaki fiziksel travma
lara dayanyor olabilir. B u travmalarn bazlar saldr ve tecavzle
ilgili ryalarma yansd . Mars'ma zg fkeyi, girikenlii, fizik
sel enerj iyi ve cinsellii sahiplenip, yapc bir ekilde kullanmay
rendike, saldrganlk ieren ryalar bilincime srad ve bunla
r , gittike artan fiziksel yeterlilik, zgven ve cinsel tatmin ieren
ryalar izledi.

Ormandaki Ate;
Erraf alr seviye diizlkle sarlm orrasnda en vahi hayvanlarla do
lu derin ve karanlk blm bulunan geni bir ormanda kk, ak ve
meydanlk bir alanda kabilemle birlikre yayorum . Ancak rehlike y
znden, oyun oynamak iin sadece ilk dzl e kadar girmeye cesarer
edebiliyoruz. Yerleim alan nn ereklerinde bizi orman yararklarndan
koruyan, ormandan gelen, uzun siyah vahi bir adam var. Bu adam n
kannda krliik var ve gnahn afrrirmek iin kabilesinden ayrl
m. H i eirilmemi bir vahi bile olsa, derinliklerinde dingin bir g
rayor. Yerleim yerinin orras nda, bizi sran ve besleyen bir ate bu
lunuyor.
imdi bu ate yok olmaya yz rurcuu iin bir kriz yayoruz. Are
neredeyse snm. Ormann alc seviyesini geip dier rarafran daha
ok are getirmeye cesarer edecek biri erkek biri kadn, iki kiiye ih ri
ya duyuluyor. Vah i hayvanlarn varl yznden bu olduka rehlike
li bir yolculuk. Erkek, siyah koruyucu/beki olacak, ama bir de kad n

27 1
seilmesi gerekiyor. Bu kadn, adamn ramamlaycs olan biri olmal .
Onun karanlk olduu yerde aydnlk, onun vahi igdlerine gre
davrand yerde ti nsel ve onun fkeli olduu zaman nazik olabilen bi-
r.
Kad n olarak ben seiliyorum ve alt hafta srecek bir inisiyasyon ri
ti.iel ini geirmek zorundaym. Siyah adam bana, imdi olduum ekil
de, brak ti.im alt seviyeyi, ormann tek bir seviyesini bile zor arlara
cam sylyor. Hayarra kalabilmek iin gerek duyduum gi.ici.i kaza
nabilmem iin bir eitimden gemem art. Yok edilmeden yolcuu ta
mamlayabilmek iin sald rganlm ve fkemi deneyimlemek zorun
daym. Sonra, yolculuu yapmaya hazr olana dek, alt hafta, hafrada
yed i gn ve gece boyunca bana defalarca tecavz ediyor.

O dnemde transit Gne , Merkr, Vens ve Urans hepsi bir


den natal Mars'mla kavuuyordu ve on iki nci evdeki progres Mars,
natal Satrn'e kare a yapyordu. Transit Gney Ay Dm,
Merkr, Jpiter ve Urans de on ikinci evimdeydiler.
'Ormandaki Ate' ryas , deneyimlediim tinsel ve hayvani
ynlerim (ayn zamanda Ay'mn ve Tepe Noktas'nn, Mars/Pluto
ve Gne/Neptn orta noktalarnda yerleik olmasnn da yans tt
gibi) arasnda balanty ve ayrca tinsel/yaratc ifadelerimle fi
ziksel/duygusal aclarm veya bedensel suistimalim aras ndaki ili
kiyi canl bir ekilde tasvir ediyordu. Bu rya, her eyden nce ba
na, fkemi deneyimleme ve gcm geri kazanma arac olarak de
vaml saldrganlkla ilgili deneyimleri ortaya kartmam ve bazen
onlar bilinsizce yaamma ekmemle ilgili modeli akl yordu.
Bu modeli n artk fark nda olduumdan, kendime u sorular sora
bildim: Bu modelin kkleri gemite nereye dayanyor? Bana uy
gun, daha az ykc olan kendini glendirme yntemleri var m ?
Kendi ti nsel gcm kefetme eylemi mutlaka fiziksel varlma
zarar vermekle paralellik mi gsterecek? Doru soruyu sormak her
zaman doru cevab bulman n i lk admdr.
Bununla birlikte bu ryaya farkl bir bak asyla bakarsak,
saldrganlkla ilgili deneyimi zayflk olarak deil, bir geliim ia
reti olarak da rnsvir edebiliriz. nsan ruhunun dnyevi dzlemde
kendini tam olarak gsterebilmesi iin, dnyevi gereklik taraf n-
272
dan iine nfuz edi lmesi gerekir. Saf, masum kz ocuun olgunla
mas ve bir yecikin olmas iin, cinselliinin farkna varmas ve
kendini erkek carafndan nfuz edi lmeye brakmas gerekir. Dii
kiml ikli kadnn androjen (ift cinsiyetli) gcn kefetmesi iin,
hem erkek hem dii zelliklerini btnletirmeni n ve ifade edebil
menin gerekli bir n art olarak, erkein gcn iine almas arc
t r.
Ancak bu deneyimin cecavz m olmas gerekir? Bir kadn tp
k Persephone gibi Pluro carafndan yeralt dnyasna karlarak,
anne sevgisinin yumuak , aina dnyas ndan ayrlarak, cinsel ig
dlerin in gcyle isteinin dnda yzlemeye mi zorlanmald r?
Eer geliiminde bir sonraki adm ve masumiyetini terk ermeyi
seebiliyorsa, dnyevi, igdsel yeni boyutlar kucaklayabiliyorsa
ve bildii benliini isteyerek brakabiliyorsa, buna gerek yokcur.
Yaammzn ounda, kapal bir odada, dikkatimizi ekmek
ve mevcut gerekliimize davet edi lmek isteyen gelecekteki ben
liklerimizin kapmza vurularn duyarak yaarz. Ancak, gelii
min sesleri ni dinlemediimizden, korktuumuzdan ve duyduu
muz korku nedeniyle kendimizi yeni seslere amaktansa eski sesle
ri daha da ykselcriimizden, bunlara yant vermeyiz. Vuru sesle
ri gicrike ykselir, sonra kap kr larak alr ve kara pelerinli da
vecsiz bir misafir bizi havaya kaldrr ve kendi karanlk odasna ca
r. Aslnda ne pelerin karadr ne de oda gerekten karanlkt r. Bu
dehecli sahneyi korkularmz yaratr. Pelerinin alcndakinin bizi,
isteyerek girmeyi reddettiimiz yeni geliim alanlarna tamaya
gelmi yardmc bir ruh deil de, bizi yok edecek bir canavar oldu
una inanmzdr.
"Uyuyan Gzel"de doum trenine davet edilmeyen peri, yeni
domu olan ocuu lanetler. Eer davet edilmi olsayd, deerli
hediyeler getirebilirdi. Ayn ekilde bizim davet etmediimiz ener
j iler, onurlandrmadm z o gezegensel tanrlar, bizi lanetler, bize
tecavz eder, saldrr, tehdit eder, rakip eder, isteimiz dnda itek
leyerek, haykrarak, bizi bir sonraki geliim aamasna zorlarlar.
Eer onlar davet edersek ne olur? Gereki korkularla, gereki ol
mayan korkular birbirinden ayrt edebilsek ve gereksiz yere bizi

273
dehete dren hayaletleri databilsek ne olur? Belki, tecavz ve
saldr travmalarna ihtiyacmz olmaz, ama ortaya kan sesleri
duyma, korkularmz yattrma ve kendi geliim srecimize g
venme yeteneimizi gelitirmekten fazlasyla yararlanabiliriz.

Yetersizlik ve Yeterlilik Riiyalar

Mars 'yapabilirim' ve 'yapacam' diyebi lme yeterliliini sem


bolize eder, Jpiter ve Yay i nan sistemlerimizi yanstr, ikinci ev
kiisel ve maddi kaynaklarla i lgilidir; Zodyak'n "Ben sahibim" di
yen evidir. Yay burcundaki Mars'mn ikinci evdeki Jpiter'e kare
a yapmas, fiziksel enerj imi yapc bir ekilde kullanma ve yeter
li fi nansal gelir elde etme konusundaki acizliimle i lgili derinlere
yerlemi inanlarm ak bir ekilde gsteriyor. Bu inanlarn
kkleri erken dnem deneyimlerine dayanyor. Eve akademik ko
n ularda 1 1 tane "A" notu ve fiziksel eitimden 1 tane "D" notu
olan bir karne getirmek, entelektel g venimi atelemi olabilir,
ama ayn zamanda fiziksel olarak uyumsuz ve kabiliyetsiz olduu
ma da beni ikna etmitir.

Beyzbol Oyttnt
B i r izginin sci.inde durarak, ac alcrmas yapyorum. Topu fr
laccm her seferde, yukar doru havaya ykseliyor ve sonra yere d
yor. Fiziksel cesci gemek iin gerekli olan on mecrelik alana acam
yorum. Sonra, beyzbol oyununda sopay kullanma sras bana geldiin
de copa ancak acc ya ulaacak kadar vurabiliyorum, sonu olarak birin
ci kede ceza alyorum. Bir sonraki sefer sopayla vurma sram geld i
inde, copa vurmaya girimek yerine accya bir zeka cesciyle meydan
okumaya karar veriyorum. Yan mdaki kza, accya "B m inrdeki be
mollerin ismini" soracam sylediimde, kz bana sorunun ok kolay
olduunu ve bunun yan sra soru-cevap oyunu oynayarak sopay kul
lanma sram savamayacam sylyor. Oyuna devam ecmek yerine ca
km cerk ecmeye karar veriyorum.

Allahtan, tm ryalarm yetersiz kaynaklarmla i lgili duygula


rm ifade etmiyor ya da hepsi i ve d dnya arasndaki ayrmay
274
yanstmyor. eitli zamanlarda, bu problemlerin stesinden gele
bi ldiimde, ryalarm geliimimi onaylyor. Lisans st eitimime
geri dnm de byle bir zamand. Gittike artan i ykmle,
kendime ve arkada larma bo vakit ayrabileceimden emin deil
dim . J piter Mars'ma altmlk adayken ve on ikinci evdeki
transit Urans Merkr'me kare a yaparken, 'nan Sramas ' r
yasn grdm .

nan Sramas
B yk bi r bavul tayarak bir trene binmeye alyorum . Trendeki
arkadam bana bir yer tutuyor. Ancak tren istasyonuna, eren kalkar
ken yeriiyorum. Yolcu vagonlar okran gemi ve imdi tren hz ka
zandka, nmden yi.ik vagonlar geiyor. Trene binmek iin rek an
sm, yk vagonlarnn sonuncusuna doru komak ve merdivene zpla
mak. B ir elimde bavulumu tayarak kouyorum ve g bela srayarak
yk vagonuna kan basamaklara adyorum. Vagonun d yekpare bir
duvardan oluuyor ve basamaklar vagonun ak olan srne kyor.
Basamaklara trmanyorum ve vagonun iine adyorum.
Vagonun iinde imdiden kii var. Her biri bir keye yerlemi.
Dier ke bo ve ben de onu alyorum. Oraya oruruyonm. Dinlene
rek rahatlyorum. Kendi yerimden memnun bir ekilde, mavi gky
zi.ini.in geni aklnn ve gne klarnn tadn kartyorum. Ayn
zamanda ereni yakalam olduum , koabildiim ve dmeden ya da
bacaklarm arpp krmadan basamaklara srayabildiim iin ken
dimle gurur d uyuyorum. Arkada mla birlikte olma ansn karm
olmama ramen, olduum yerde bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Ksa bir sre sonra, tren duruyor ve vagonun dier yannda beliren
bir kapdan arkadam ieri giriyor ve beni sevinle karl yor. Onun
ziyaretine memnun oluyorum ve yk vagonuyla yolcu vagonu arasnda
direkr bir balant bulduuma aryorum. Arkadam ne zaman ister
sem bana ayrd yere gelip, ona katlabileceimi sylyor.

B urada, tehlike olasl olan bir durumda, gvenlie koma ve


atlamayla ilgili fiziksel yeterliliimi deneyimliyorum. Hareket ha
lindeki bir trene, Yay burcuna zg baarl sraym, gurur duy-

275
gusuyla, keyifli bir dinlenmeyle ve anlaml bir sosyal balant se
enei ile sonulanyor. Bu ryay grdkten ksa bir sre sonra da
iremden vazgeip, bir arkadamla ev kiraladk. Okuldaki bu ilk y
lmda, bo zamanlarmda duygusal ve sosyal olarak kendimi yeni
den doldururken, zorlu bir alma programnn da stesinden gel
dim.

im izdeki Erkeksi Yan

'nan Sramas ' ryas , fiziksel yeterlilik anlamnda, ruhum


daki (isel) erkek yanm gittike daha fazla sahiplendiimi gste
ren pek ok ryadan biridir. Ancak, yllarca bu erkek yan iimde
kilitli kalmt , bilindmdan beni ynetiyordu ve ocukken
rendiim diilikle ilgili kendim hakknda sahip olduum fikirleri
ve bilind ideallerimi tehdit ediyordu. Ailemde fiziksel hareket
lilik , kendini ortaya koymak ve fkeyi ifade etmek tabu davran
lard. Bana sadece erkek ocuklarn fkeli olabileceinin sylendi
ini ve ii mde, aslnda bir erkek ocuu olduu ile i lgili korkun
sr yznden utan duyduumu hatrlyorum. B u korkunun dere
cesi, "Tootsie" fi lmini grene ve sinema salonunu terk etmek zo
runda kalacak kadar byk bir endie krizi geirene dek kendini
pek belli etmemiti. nsanlar, kadn k lna giren Dustin Hoff
man' n aslnda erkek olduunu anlayacaklar diye dehete kaplm
tm.
Kaydettiim en eski ryalarmdan biri olan 'Aynadaki Grn
t' ryas, iimdeki erkeksi yanla karlatmda deneyimlediim
deheti ve sahiplenmediim bu yanmn sosyal olarak reddedilme
me neden olaca ile i lgili korkuyu aklyor. B u ryay transit
Mars Ykselen'ime kavuum yaptnda ve transit Ay on ikinci
evimdeki Mars'a kart adayken grdm. O zamanlar, baarsz
bir endometriyosis (rahim duvar) ameliyat geirmitim ve dokror,
erkeklii zayflatc yan etkileri bulunan bir erkeklik hormonunu,
danazol denememi nermiti.

276
Aynadaki Griintii
lgimi eken bir erkek tarafndan akam yemeine davet edilmi ol
duumdan zerime dantelli, kad ns bir elbise giyiyorum. Evlerinde
yal bir ifte katlyoruz. Onlarla tantmda, zarif giysileri ve dav
ranlarndan dolay kendimi kaba h issediyorum. Evlerine gittiimiz
de kadn, lezzetli ve zel bir yemek piiriyor. Yardm edip edemeyece
imi soruyorum ve sakar bir biimde, onama hi de uygun olmayan
basit bir tarl yapyorum. Ben cad y servis ederken herkes sessizlik
iinde omruyor.
Yemekten sonra dar kmay dnyoruz, ben "Small Change"
(Kk Deiiklik) adl filmi neriyorum. Herkes bana onaylamaz bir
cavrla bakyor, bunun yerine, beyler kemin tehlikeli bir blgesinde
bulunan bir gece kulbne gitmemize karar veriyorlar. Sokakta yrr
ken, beni davet eden kii dier iftle konuarak nmden gidiyor.
nemsenmediimi hissediyorum. Kulpte baka bir kadn masamza
davet ediyor, onunla flre ediyor ve dansa kaldryor. Yanmda oturan
adama, bu kt davrana maruz kaldm iin kzgn olduumu sy
lyorum . Sonra adam giydiim elbiseyi iaret ediyor ve "Kend i ne bak
sana! Ne bekliyordun ki?" diyor. Kars kahkahalar ararken, her ikisi
ne de ekilmelerini syleyip, taksiyle eve dnyorum.
Evde aynaya bakyorum ve kll bir erkek gs tadm fark ede
rek dehete dyorum. Gsmden kan kaln kllar ince dantelden
dar frlyor.

70'li ve 80'li yllarn balarnda sk sk, genelde erkekler tara


fndan alnan lise derslerine kaydediliimle ilgili ryalar grdm.
Bu ryalarn ounda ilgi duyduum yaratc yaz derslerinden
yoksun braklp, kimlik duygumu tehdit eden derslerle yklendi
im iin ileden kyordum. 'Oto Mekanii ' ryasn grdm
sralarda, progres Mars'm Satrn'mle kare adayd ve progres
Ay'm ise Mars'ma kart a yapyordu. On ikinci evdeki transit
Neptn de Vens'me kare a yapmaktayd .

Oto Mekanii
Okulun ilk gnnde, B iscayne Bulvarndan aa yanl ynde gid i-

277
yorum ve okula ge kalyorum. Snftaki en iyi sralar kapmak veya
holandm delikanlnn yannda omrmak iin amk ok ge. Oturma
d zeni okulun ilk gnnde belirlendiinden, kendimi imdiden d
lanm hissediyorum. Sonra ders programm aldmda, mitoloji ve
yararc yaz dersleri yerine makine atlyesi ve oto mekanii derslerine
kaydedildiimi fark ediyorum. O kadar ziilyorum ki, tm gnm
mdrn ofisinde, isrediim dersleri almaya alarak geiriyorum . lk
ismimden dolay, okul yanllkla beni erkek olarak alglam. Md
re srekli , "Ben erkek deilim, ben bir kzm" deyip duruyorum.

Erkeksi enerj imle daha rahat hale geldikten sonra, bu rya se


rileri deiti ve sonra tmyle yok oldu. Geleneksel erkek dersleri
ne kaydedilmekle ilgili grdm son ryada, biyoloj i bilimi keif
ekibinde grevlendiriliyordum . Ben ve bir grup yakkl gen er
kek gnlerimizi tropik bir adada, istakozlarn iftleme adetlerini
i nceleyerek geiriyorduk. B u sefer, yaratc yaz derslerine gideme
diim iin fazla da zlmediimi sylememe gerek yok sanrm .
1 98 3 'te ryalarmdaki 'erkeksi enerj i ' temas dnm sreci n
deyken, babam vefat etti . Alt hafta boyunca hastaydm ve enerj im
tkenmiti. Benliimin merkezi nde yle geni bir boluk h issedi
yordum ki, bir trl kendimi toplayamyordum . Salm ve g
cm yeniden kazanrken, 'Erkek ocuunun Gc' adn verdi
im ryay grdm. Transit Vens Mars'mla kavuurken, transit
Pluro/Neptn orta noktas da bu kavuumla ayn derecelerde bulu
nuyordu. On ikinci evimden kan transit Jpiter, artk Ykse
len'ime kavuum yapyordu. E rkek ocuu eklinde bedenlenmi
-erkek ocuuna zg, zgr ruhun arketipi- bir adamla iliki kur
mam ierse de, aslnda bu rya, daha ok iimdeki erkek yann do
umuyla ilgiliydi.

Erkek octmm Giic


ki rane am var. Biri uzaklara gidiyor ve beni ad Vava'ya benzer
bir ey olan -en azndan syleyebildii rek kelime bu olan- dieriyle
brakyor. Vava baka bir gezegenden geliyor ve bir erkek ocuunun
bedenine sahip. Sadece dnyevi bir bedene sahip olduu iin rahatsz

278
olmakla kalmyor, ayn zamanda ereksiyon salayamama problemi var.
Ona erkek bedeniyle uzlamas iin yardm etmem ve ona anne gibi
davranmam gerekiyor. Vava'dan holansam da, gerek am beni terk
ettii iin ksknlk h issediyorum ve Vava bir erkek ocuu, gerek
bir erkek deil. Bana gerek am geri dnmeden nce, erkek ocu
u gcnn gelitiri lmesinin ve Vava'nn kend i erkekliini kefedip,
ifade etmesinin arc olduu syleniyor.

Genellikle bir yanmz reddedildiinde, ryalarmzda arptl


m, yabanc bir form -ounlukla bir saldrgan veya dman- ola
rak ortaya kar. Bazen bir ynmz sahiplenmeye ve kendimizle
btnletirmeye balarz ve bir sreliine eski modellere geri kaya
rz. 1 986'da alt ay boyunca gnlk dans ve egzersiz programna
balayp, sonra Neptn'e zg piyano ve mitoloj i alanlarna dn
mem de byle bir durumdu. Transit Vens Mars'mla kavuum
yaptnda ve Transit Satrn ve Urans dokuzuncu ev gezegenleri
me kare adayken, 'eytann Dairesi' ryasn grdm. O dnem
de bir senedir cinsel i likilerden uzaktm ve fiziksel bedenimi ta
mamen sahiplenme konusunda kark duygular yayordum. Ne
kadar bedenimin iinde yaarsam, tatmin edemediim cinsel ve
duygusal arzular da o kadar ok hissediyordum.

eytann Dairesi
Beni takip eden, siyah uzun sal, hrpani klkl, rktc bir adam
raraf ndan ehrin caddeleri boyunca kovalanyorum. Ne zaman bir k
eyi dnsem aniden beliriveriyor. Bir noktada beni yakalyor, kayo
rum , ama bana "Benden kaamayacaksn" diyor. Sonunda nazik, yal
bir adam onu kovuyor ve sonra bana dnerek "Seni kovalayan bu ey,
sahiplenmediin kendi karanlk enerjin. B u senin baban iin duydu
un sahiplenmediin arzun" diyor.
Sonrasnda, arkadalarn ve akrabalarn olduu bir grubun iinde
yim. Byk bir atein etraf nda oturan esirleriz. eytan ba mzda du
ruyor. E rkek kardeime, "Seni brakmak istiyorum, nk seni kaybet
meyeceimi biliyorum" diyor. Bana mevcut ikilemimin zlmesi
iin, gidecek 1 400 kilometrem daha olduunu sylyor.

279
dmz patlyor, ama arkadam Hana ve ben durumumuzla ilgili
akalar yapyoruz. !lana burada olan her eyi hamlamak istediini sy
lyor, bylece son radan herkese anlatabileceiz. Ona ve dierlerine hi
kayenin sadece bir parasn bileceklerini sylyorum. Diyorum ki,
"eytan bizi buraya getirmeden nce, bama korkun bir ey geldi.
ehrin d nda beton bir yolda yrrken, beni bir adam kovalyordu."
eytann gc altnda, aresiz ve korkmu bir ekilde otururken, bir
den koruyucu gleri yardma arabileceimi fark ediyorum. "ifa
rehberleri, bana gelin" diye armaya balyorum ve !lana da bana ka
rlyor. Biz ar yaparken, korkumuz azalyor ve ifal enerj iyle doldu
umu hissediyorum. eytan nmzde ekil deitirerek zlmeye
balyor. Cad benzeri bir anneye dnyor ve sonra tamamen yok olu
yor.

B u ryann, hem beni eken hem de reddeden babamla ilgili


dipal dneme ait arzular da ieren mevzulardan balayan, pek ok
yorumu bulunuyor. B yme andaki bir ocuk olarak babamla
i lgili atmalarm, kendi arzularmla ve cinselliimle alakal ola
rak olduka fazla sululuk ve endie duygularyla mcadele etme
me neden oldu.
Bu ryann dier bir yorumu, benden 1 400 km uzakta yaayan
ve yaknda ziyaret edecek olduum annemle ilgiliydi . Ben byr
ken annem olduka hasta olduu iin, kendimi ileri srmemin, f
kemin ve doal davranlarmn onu ldrebileceine inandrlm
tm. Kzgnlm ve ksknlm iimde tutmay ve duygular
m asla ifade etmemeyi erken yalarda rendim. Doal olarak,
uzun zamandr gml olan youn duygular, arpk ve ykc ol
maya eilimlidirler. Aylarca sren dans ve fiziksel egzersizden son
ra, anneme yaptm bir sonraki ziyarette, gmlm bu duygula
r daha fazla bastramadm. lk defa, aile ilikilerimizi bozan, ifade
edilmemi kinler ve nefretler patlad ve dile geldi.
Geliimsel psikoloj iye gre kk ocuklar, ancak 'yeterince
iyi' bir annelik aldklar zaman kzgnlklarn dntrp, bir ey
lere kanalize etmeyi renirler. Eer ebeveynler duygularn ifade
edilmesi ne izin verirlerse ve ocuklarn reddetmekten ziyade onla-

280
r sevip kabul ederlerse, ocuklar bu sevgi ve kabullenii zmse
meye balarlar ve kendi kzgnlk hisleriyle ba edebilen ve onlar
yattrabilen isel kaynaklar gelitirebilirler. ocuun gerek ben
lii sevgiyle kabul edilmezse veya ebeveynler ocuklarnn fkele
rini yapc bir biimde yantlama yetisine sahip deillerse, ocuk
fkesiyle uzlaamaz ve bu fkeyi bilincinden ayrr. Sonu olarak,
hayaci bir enerj i kayna na giderek yabanclar ve srekli i ve d
eytanlar tarafndan kovalanyormu gibi, kendini ounlukla g
sz hisseder.
Daha sonra bir yetikin olarak ocuk, fkenin gerekli dn
m gerekleene dek, insanlar siyah ve beyaz, iyi ve kt -besle
yen, duyarl bir anne ve reddeden kt bir anne- eklinde alg lar.
yi bir annenin isel tarifi , kr bir anne figrnn getirdii kart
ucu da ierecek kadar geni ve daha byk bir carif iinde eritip b
rne karacak kadar salam ve etkili olmaldr.
'eytann Dairesi ' nde, erkek gc tuhaf ve tehdit edici olarak
alg lanmasna ramen ryan n sonundaki ifal gleri arma ye
teneim, bir dnm srecinin meydana geldiini gsteriyor.
destein ifal gleri artt ka, eytan kayboluyor. Sonunda yeni,
btnlemi erkek yaam gleri ve kiisel otorite, kendini yaam
da etki n bir biimde ifade etmeye balyor.

Saldrganlk Riiyalar

Kendimizle btnleciremediimiz saldrgan ynmz, kendi


ni st rtl ve dolayl yollardan ifade eder. Yaammda, Yay'da
ki Mars'mn Jpicer'e olan kare asnn da sembolize ettii gibi ,
genellikle saldrgan enerj iden zararsz bir ekilde kamak iin bana
k kaps salayan bir mizah anlaym , afacan ve oyuncu bir ru
hum oldu. Yine de akayla insanlara satama huyum, bazen onlar
incirci bazen de geri teperek benim incinmeme neden oldu. Bu eh
li letirilmemi, bcnleciri lmemi Mars enerj isi, ayn zamanda
kendini kontrol d bir ekilde ortaya koyar ve kiiyi yanl karar
lara veya akllca olmayan bir ekilde risk almaya itebilir. 'Denizk
z ve Kpekbal ' ryas , bu ikilemleri ifade eden keyifli bir rya-

28 1
dr ve yllar nce, Mars dngmde, transit Urans Mars'ma kavu
um yaparken ve on ikinci evdeki transit Neptn natal Gne 'ime
kare adayken ortaya kmt .

Denizkz ve Kpekbal
Ben, uzun ince kuyruuyla szlerek yi.izen bir denizkzym. Ben ve
dier balklar, her gi.in oyunlar oynadmz, iplerle ayrlm, kyya
yakn, korumal bir su alan nda yayoruz. Bazen, korunakl evimizi
aarak byk dalgal sulara gicmeye cesarec ediyoruz. Yorgunlukcan
ckendiimiz ve bu yzden evimize geri yzemediimiz, bu byk
dalgal sularda kar karya geldiimiz cek tehlike, ara sra -krk ylda
bir- kpekbalklarna rasdamamz.
Bir gn, elence olsun diye, byk dalgal sulara gicciimizde k
pekbal grdmze dair bir dedikodu balacmas iin , hain bir ba
l ikna ediyorum. Hi kimse s namz terk etmeye cesaret edemi
yor. Ancak ben, cehlikenin aslsz olduunu bild iimden, cesaretimle
hava acyorum. Pervasz ruhumdan ve bana kaclma cesareti bulamayan
cm deniz bal klar zerinde braktm eckiden byk bir keyif ve
gurur d uyarak, neeyle ve dikkatsizce dalgal sulara hzla anl yorum.
Aldm hazza kendimi o kadar kaptryorum ki, etrafma bakmyo
rum. Sonra, aniden, dev bir kpekbalnn alm azna doru yz
dm fark ediyorum.

B urada akac saldrganl m kendini apak belli ediyor. An


cak dier ryalarda, sald rganlk kend i ni daha korkutucu bir yolla
gsteriyor. 'mha Ajan' ryas , yakn bir arkadam lkenin dier
ucuna tandktan sonra grdm bir karabasandr. O zamanlar
incinme, kzgnlk ve terk edilmilik duygularm kabul edemiyor
ve dile dkemiyordum. Bu ryay, transit Gne J piter' i me kar t
adayken v e Mars'mla t-kare olutururken grdm . Transit Mars
ise Pluro'ya kavuum yapyordu.

mha Ajan
Esir alnmm ve beni bir sava ajan yapmlar. Dier esirler ve ben
bir otobse dolucuruluyoruz ve sadece birka eyamz yanmza alma-

282
mza izi n veriliyor. Kitaplar yasak. Elimde bir ki tap olduu iin, onu
pamalonumun arkasna saklyorum. Yanmda oruran kadn onu gr
yor ve srrn paylaarak kendisinin de yan nda bir kitap olduunu sy
lyor. Daha sonra ki taplarmz paylamamz neriyor.
Bamzdaki insanlar bize, omuriliimizde byyecek ve sonra konr
rolmz eline alacak bir hayvan yerletirileceini sylyorlar. Buna
baklk gelitirecek ve hayatta kalabilecek olmamza ramen, bi
zimle temas kuran herkes hastalanacak ve lecek. Gelecek birka hafra
boyunca, sonraki kurbanlarmza gemeden nce, hasral bulatraca
mz, seilmi ailelerle yaayarak ei timden geeceiz.
Sonra, gelecek zamanda, bu hayvans virs etkili olmu. Halkmz
dan neredeyse hi kimse kalmam. Grevlerimizden alnmz. Artk
normal yaama dnmek ve yeniden sevgi dolu ilikiler kurmak isriyo
rum, ama hayvans virs sinir sistemimi ele geirmi durumda. Yakn
olma riskini gze alabileceim tek insan ropluluu, ayn hayvans vi
rsn yerletirildii kiiler. Ama bu insanlar ok az sayda. Onlar da
benim gibi, kendi gizli ykclklarn aklamaktan utanyorlar ve bir
zamanlar bizim lkemiz olan yerden geriye kalan ropraklarn her bir
yanna dalyorlar.

B u rya beni son derece rahatsz etti . Ancak bu ryann ortaya


k , bana artk yllardr tadm gml saldrganlmla ve
sevdiim insanlar ykmakla ilgili korkum yznden yakn i liki
lere koyduum engellerle uraabildiimi gsterdi.
'Erkek dersleri' ile alakal ryalar serisi dnmeye baladktan
ve tmyle sona erdikten sonra, yeni bir ryalar serisi balad (Na
zi Almanyas , soykrmdan kurtulu ve silahla ate etmek gibi). o
cukken yaz aylarn, iinde bir at alan bulunan kzlar kampnda
geirirdim. Tfek atlarnda ok baarl olmam ve Marks (Mark =
nian, nian alma anlamna da gelir) soyadn tamam bana birin
ci snf 'Nianc' lakabn kazandrd . Dikkatli ve emin bir ekilde
hedefe yneliyordum. Tfek at, Jpiter'e kare yapan Yay'daki
Mars'n iaret ettii hedefe ynelme yeteneini m kemmel ekilde
sembolize ediyor ve saldrganlk zelliini sosyal olarak kabul edi
lebilir bir alana kanalize etmeyi salyordu.

283
Ancak gerek yaamda, saldrganlk enerj imle uygun bir ekil
de nasl ba edeceimi ve onu hedefe nasl ynelteceimi henz bil
miyordum. Ykc potansiyelinden ok korkuyordum ve yapc bir
ekilde kullanma konusunda ok recrbesizdim. Silahlarla ilgili r
yalar, on ikinci evi nde ve Yenge burcundaki Mars' benim Ura
ns'mle kavuan ve Gne'ime ve Ay' ma kare a yapan yakn bir
erkek arkada mla birlikre yaamaya baladktan sonra orraya kr.
Birka ay iinde pasif-agresif davranlar , ocaklar ak brakmas ,
kaplar kilirlememesi ve evimizin gvenliini rehlikeye sokmas
beni ldrrr. Ancak, balangra, kzgnlm ifade edemiyor
dum. Sarrn Mars 'ma kavuum yaparken ve Urans on ikinci ev
de Merkr'e kare adayken, 'n Sra' adn verdiim ryay gr
dm.

n Sra
Bir grup kad nla birlikre, bir odann n blmndeyim. Uzaklarda
olduum iin, gncel olaylar hakkndaki n roplanry karmm. O
anda, savata olduumuzu ve insanlara are erriimizi reniyorum.
Dmann kim olduunu ve bana verilen silahlar nasl dold urup are
edeceimi bile bilmiyorum.
Sonra, n srann sonlarna yakn bir yerdeyim ve ropluca are erme
ye balyoruz. Srada, balara daha yakn olanlarn gi.ilii bir pozisyon
da olduklarn fark ediyorum. Ho kyaferler giyiyorlar ve belli ki,
liim tehlikesiyle yzleme konusunda gnll olduklar iin dllen
dirilmiler. Arka srada olanlar kt bir ekilde giyinmiler, gleri az
ve daha az rehlikedeler.
Aniden orada olmak istemed iimi fark ediyorum. lme veya ldr
me riskine girmek istemiyoru m. nsanlara kar bir sava srdrmek
iin de bir neden gremiyorum. G ve zenginlik dlleri, ded iim
bedele demez diye dnerek geri dnyorum ve arka sraya geiyo-
rum.

Bir yl sonra, 'are etmeye' istekliydim, ama 'silahm' nasl er


kin bir biimde kullanacamla ilgili daha ok ey renmeye ihri
yacm vard. Her gn kendi srmde otorire kurmaya alyor-

284
dum, ama bu her zaman uygun bir ekilde olmuyordu. Sk sk, ge
nelde tepkisel ve savunmaya ynelik, ancak amacma ulamam en
gelleyen huysuzluk nbetlerine kap lyordum . Transit Satrn Mer
kr'e, transit Urans Sarrn'e ve transit Ay Mars'a kare a yapar
ken, 'Nianclk' ryasn grdm .

Nianclk
Nianclk ei rimi aldm bir snftaym. Ancak, derse ge kalyo
rum ve biri nci adm henz birmi. kinci admla balyorum, iinci.i
adm reniyorum ve sonra are e rmeye gi riiyorum, ama silahm ge
ri repiyor ve dzgn arelemiyor.
B irinci adm kardm iin ikinci derse kalyorum, ancak burada
ki renci says mevcur silahlardan daha fazla, bu yzden birinci ad
m yine karyorum. Yard m isred iimde, d ier kzlar birinci adm
bilmediim iin , bana apral bir ocukmuum gibi davranyorlar. On
larn kibirliliklerine kzyorum ve nasl are edeceimi renir ren
mez silahm onlara ynelrmek isrei duyuyorum.

Kendi stmde otorite kurmay ve kzgnlm ifade ermeyi


renmeye altm yl boyunca, ayn zamanda tm ilikilerimde
sevginin ve hassasiyeti n daha derin seviyelerine de aldm. Ev ar
kadamn da benim de herhangi bir ilikimiz olmad iin, birbi
rimizin yaknlk ve temas kurmakla ilgili pek ok ihtiyacn kar
l yorduk. Kanlmaz olarak, birbirimize gsterdiimiz efkat ve
hassasiyet, kzgnlk ve cinsell ikle iinden klmaz bir ekilde bir
birine kart. Sevgili olmamay setiimiz iin , cinsel arzularmz
kontrol altnda tutmann ve mesafeyi korumann yolu olarak bir ta
km atmalar yarattk. 'efkat Korkusu' ryas , birlikte oturmaya
balayarak kurduumuz ilikinin erken dnemlerinde ortaya kt
ve ok yakn bir zamanda birbirimize kar duyacamz kzgnl
n habercisi oldu. Transit Vens Mars'ma kart adayken, Sa
trn Ay'ma gen ada duruyordu ve Urans Vens'e kare a ya
pyordu. Kompozit haritamzda, transit Jpiter on ikinci evdeki
Mars'mzla kavuumdayd .

285
efkat Korkmtt
Jake ve ben birbirimizi nazike ve efkatle okuyoruz. Sevecen bir ar
zunun iinde eridiimi hissed iyorum. Her ikimiz de; kendimizi duy
gularmza m reslim edelim, yoksa daha aktif bir ci nsellie mi gee
lim bilemiyoruz. Sonra kap alyor ve beklenmedik misafirler ziyare
te geliyor.
Aniden kzlderili bir kadn oluveriyorum ve baka kabileden bir
grup nazik ve samimi kzlderili, bizim kabilemizi ziyaret ediyor. On
lar, yani Karga Ayaklar, o srada onlar ele geirmeye ve katletmeye ant
imi, saldrgan ve vahi bir kabile olan Kara Peneler taraf ndan rakip
edilmekteler. ok sevdiimiz konuklarmz sevinle karlyoruz, ama
sonra onlarn kalmalarna izin verip vermeme konusunda tartyoruz.
Onlarn varlnn tehlikeli Kara Peneler'i kapmza getirecei nden
korkuyoruz.

O dnemde, hapsedilmi enerjimle ba ermemi salayan ve ye


tersiz dayanma gcm n yerini dolduran bir alkanlk olan siga
ray brakmtm. B u gvenlik mekanizmas olmadnda, saldr
gan ve cinsel enerjilerim aha kalkmt . Parlamadan ve etrafmda
ki insanlar gereksiz yere uzaklatrmadan, bu enerji lerle ba erme
yeteneime gvenebilir miydim ? 'efkat Korkusu' ryasndan iki
gn sonra kaydettiim 'Acee Kar Dayanklk' adl rya, gittike
daha ok uyanan Mars enerj ilerimi kontrol alcna alma ve kanalize
erme kapasitem i n gelimekte olduu i nancn verdi . O zaman,
progres Mars'm yirmi alc derece Yay 'dayd ve Ykselen'ime ge
mek zereydi .

Ate;e Karp Dayanklk


Ahap bir evde yayormuum ve attm bir komum varm. Ba
na hiddetlenmi olan komum, evimi atee verme niyetiyle elinde b
yk ateli sopalar tayormu. Belli ki, o anda neler olduunu grmek
iin roplanmakra olan kasabann zengin m i.ilk sahiplerini etkilemek
amacyla, esasl bir dram sahnelemeye karar vermi.
Bu arada ben, evimin ve eyalarmn yanma ihtimali karsnda pa-

286
nie kaplyorum. Evimin sigortal olmasna karn, sigortann kitap
larmn ve tamamlanmam yaz larmn kaybn karlayamayacan
biliyorum. Ona engel olamadan, evimi aree veriini seyrediyorum.
Alevler evin atsna doru yaylyor, ama sonra birden bire snyor.
Ev yanmyor. Sanki ev bir eit atee dayankl maddeyle kaplanm gi
bi. Dtaki ahap kaplama yeniden hafife alevleniyor, sonra ate tama
men snyor. Evin iinde veya dnda ateten ya da dumandan oluan
hibir zarar grnmyor.
Ben ve zengin mi.ilk sahipleri aknlkla seyrediyoruz. Ayrlmadan
nce, evim i vyorlar ve satmak isteyip is temediimi soruyorlar. ok
yksek bir teklifre bulunuyorlar. Grnen o ki , aree ve dumana daya
nkl olduu ispadannca evin emlak deeri olduka ykseliyor.

Ayn hafta grdm baka bir ryada, isel ykseli (deer


lenme) modelinin sonuna ahit oldum. Yllarca melodram gibi bir
hayat yaamtm. Yay burcundaki Mars'n, on ikinci evde ve dn
yada ayaklar yere basan bir balantdan yoksun bir bedenin iinde
kilitli kalm ar isel enerj isi, ar duygular ykseltmi ve ret
miti . Artk, ifa verici balantlar ve kiisel i likiler (ayn zaman
da fiziksel aktivite) sayesinde kazandm yeni zmseme ekille
riyle, bu enerjiyle baa kmay reniyor olduumdan, gemiten
gelen pek ok korkuya kar da gsz olmayacaktm . Ryalar iin
deki ryalar veya ryalarn iindeki filmler, gemiteki senaryolar
izlerken edindiimiz yeni tavrlar ve davranlar ortaya kartrlar.

Uak Kazas
Bir uaktaym ve sert bir havada uuyorum. Uakta, bir uak yolcu
luu hakknda ve yolcularn uak derken yaad klar panikle son bu
lan bir film gsteriliyor. Filmi seyrederken, uakraki yolcular, ua
mzda bir problem olmamasna ramen panie kaplyorlar. Ben g
vende olduumuzu bildiim iin , sakinliimi koruyorum. Yine de, bir
uu sras nda bu filmi gsteren ve bu kadar byk bir korku yaratan
havayolunun sorumsuzluuna kzyorum, ayn zamanda kend imi dier
yolcular sakinletirme konusunda sorumlu hissediyorum.

287
Ryalarm , gittike artan bir biimde, fkeyle yzleme, ifade
erme ve saldrgan enerj im le karlatmda yaadm zarar verme
korkusunu sakinletirme konusunda gelien kapasitemi yansryor.

Beden tesi: Geni1lene Ryalar

Zihnimin iinde ykselip uabiliyorken, neden ralepleriyle ve


huzursuz enerj isiyle baa kamadm bedenimin iinde yaamal
ym ? Dokuzuncu evdeki Gne'e altmlk a , Neprn 'e yarm ka
re ve J piter'e kare a yapan Yay'daki Mars, yksek deneyimlere
zlem duyar. Bugne kadar Ikaros'un efsanesini yaadm, dnyann
stnde kanarlanp urum ve gneten yandm . Hayallerle alevle
nerek, bedenimin ii ndeki i kanamann (kronik endomerriyoz-ra
him duvar problemi) yakc duygularyla ac ekrim ve cokun de
neyimlerin ateinin dumann iime ekrim. Ykseklikler beni hala
aryor ve hala dllendiriyor, ama yav yava dnyay ve iinde
yaadm dnyevi bedeni sevmeyi ve kucaklamay da reniyo
rum .
Genileme ryalar bazen aydnlarna bazen de uyar amal
olarak kendilerini gsterirler. Yammn dier ynlerini ihmal
edip, yetenekli ocuklarla ilgili uzunca bir yaz yazarken , Yay bur
cuna zg bir genileme uuuyla havalanarak 'Daha leriye Girme'
adl ryay grdm. Transit Urans Vens'e (beinci evin ynetici
si) kare a yaparken, Merkr Mars'la kavuuyordu ve Sarrn Ay'la
gen adayd.

Daha leriye Gitme


Geni bir penceresi olan kk, hcre benzeri bir odadaym. Her ge
ce, bedenimi olabild iince esneterek bu pencereden dar, bir yolculu
a kyor ve bilinen dnyann sonuna ulamaya alyorum. Sonunda
bir gece, bir ormanda, ortasnda pek ok ktn ve devrilmi aacn
bulunduu ve stnde "Tehlike. Gei yok. Daha ileriye gitmeyin" ya
zan bir tabelann olduu yar ak bir alana ulayorum. Korkuyorum ,
ama kendimi daha i leriye gitmek ve nmde hangi topraklarn bulun-

288
duunu kefetmek arzusuyla yanp tutuan Kolomb gibi hissediyo
rum. Ancak yine Kolomb gibi, daha ileriye gidersem kenardan de
bileceimden korkuyorum.
Aniden, nefesimi uzun dakikalardr ruttuumu ve burada dnyann
sonunda, havadaki oksijenin nefes alabilmem iin yetersiz olduunu
fark ed iyorum. Eer gerekten yeniden nefes almak stersem, odama
geri dnmem gerekiyor.
Odama geri dndmde, be ram gn boyunca uzaklam olduu
mu ve kedilerimin yalnz, yiyeceksiz veya bakmsz kaldn kefedi
yorum. Komularm, fark ermeden ok ihmal ettiim kedilerimin ses
lerinden ikayeri olduklarna dair kapma notlar brakmlar.

Benim iin kediler, igdsel ihtiyalaryla hayvani bedensel


benliimi ve ayn zamanda dii benliimi sembolize ediyorlar. Zi
hinsel uularma kendimi ne kadar ok kaptrrsam, fiziksel ve
duygusal ihtiyalarm (kedilerimi) da o denli ihmal ediyorum.
Daha eski bir ryam olan 'Kaleydoskop', on ikinci evimdeki
transit Urans natal Merkr'me kare a yapmak zere yaklar
ken ve natal J piter'e kart a yapan transit Ay, Mars' la t-kare ya
parken meydana geldi . Mars ve Vens natal Vens'e kavuum ya
parken , transit Gne de Neptn'mle kavuuyordu.

Kaleydoskop
nsan potansiyelinin geliimi hakknda bir sergiyi ziyaret ediyorum.
Kendimin ve bakalarnn geniletilmi bilin potansiyellerine bir gz
arma ansm olduu syleniyor. Sergide her biri dierinden daha ar
tc olan 1 0 aama var. eitli, allmadk renkte baln bulunduu
dev bir akvaryum olan 8 numaral aamay henz grmm. Kapan
saati nden yarm saat nce, en yukardaki iki sergiye ok ksa bir bak
atabileceim syleniyor. Ks tlama sadece zamann azl yznden de
il, ayn zamanda o seviyelere dorudan bakmann gnee veya Tan
r'nn yzne bakmak gibi olduundan, ok fazla almay ve mevcut
kapasitemizin ok resine esnemeyi gerektiren, gelecek zamandaki bir
bilin seviyesine almann getirdii younlukla kavrulabilirmiiz. 9
Numaral sergi, suyla canlanm grkemli da yeilliklerinin stnde

289
asl kaldm sra d bir ku lm deneyimi.
1 O Numaral aamaya doru ilerl iyorum. Merd ivenleri karken, o
cuk kahkahalar d uyuyoru m. Bana bu serg i nin, heni.iz tamamlan mad
, gri.i nri.isi.inn insan potansiyeli iin akl durd urucu olduu ve sa
dece bir ocuun bil incine ulaabilen yetikinler rarafndan baklabi le
cei syleniyor. Bunu grmeye neredeyse hazr olduum iin, yaknda
bana gsterilecek. imdi sadece merd ivenlerin tepesinden bir bak at
mama izin veril iyor. Dzinelerce ocuk, oday doluran ve gelecekleri
ne ynel tilmi olan dev bir kaleydoskopu i na ediyorlar ve altryor
lar.
Sergiden ayrlrken, arka arkaya sralanm birbi rini eken arabalar
dan birinde olduumu fark ediyorum. Ti.im d ier arabalar serginin
merkezinde ayrlyorlar. Bana arabamda kalmam gerektii ve yaknda
nakledileceim syleniyor.

Bu akn rya pek ok arma neden oldu. Lisedeyken Kaley


doskop adnda, dl kazanan edebi bir dergi yaynlyordum . Ryay
grdm gn, b i r kaleydoskopla keyifli bir deneyim yaamtm.
Ayn zamanda rya, yetenekli ocuklara olan i lgimi tetikledi. B i r
hafta sonra, yetenekli ocuklar iin gelitiri lmi Kaleydoskop adl
bir programdan haberdar oldum ve retmen olarak bavurdum.

G"/geyle Karplapna

'Kaleydoskop' akn bir rya olmasna ramen bende, daha


sonra grdm, 'Defne' adl ryann yaratt etkiyi yaratmam
t. Ancak 'Defne'yi deneyimlemeden nce glge benliimle 'mev
cut olduu gibi' karlamam gerekmiti. Glgem bana nce sal
drgan bir erkek olarak deil, Yay burcuna zg ideallerime ters
den zellikler -Yay burcundaki on ikinci evimin karanlk, gnah
kar zelliklerini- gsteren bir ka_dn olarak grnmt.
B ir ideal veya z imgeyle kendimizi zdeletirdiimizde, bu
nun ram aksini ifade eden ve kimlik duygumuzu tehdit eden bir
glge benlik olutururuz. 'k Yok' adl ryamdaki Carolyn'i ha
t rlamak ve deneyimlemek bana tiksi nd irici gelmiti , ancak onun
la birlikte, hayatm boyunca kendimi savunduum, iimdeki aptal,
290
iri, iman, hantal, korkak, aciz ve yana gre fazla gelimi ocuk
la yzle[im. Onu nla kar lamak, iimdeki eytanla karlamak
tan ok daha rahatsz ediciyd i , ayn zamanda ok daha zgrle[iri
ciydi.
'k Yok ' ryasn, 'Defne' ryas ndan bir gece nce grm
tm. Transit Jpi ter Mars'a kare yaparken , [fansi[ Urans Vens'e
kare a yapmaktayd , artk on ikinci evimde transit yapan Satrn
ise Ay'la gen adayd . Ay, Mars'n karsndayd ve on ikinci
evimden kan Mars, Ykselen'imle kavuum yapmaktayd.

kJ Yok
Bir nkleer savan balamak zere olduunu biliyorum, ama bana
kimse inanm yor. Sadece, Bebek Huey'e benzeyen iman, aprnl ve aciz
Carolyn , eli kulanda olan felakere inanyor. Kend imi radyasyona kar
korumak iin kuma karmanlar ile rrriim, yerin al tndaki geni
bir amar odasn s nak olarak seiyorum. Korkuyla bzlm olan
ve anlamszca mrldanarak benimle saklanan Carolyn hari, baka her
kes d arda dolanp duruyor. B irden korkuyla, eer nkleer bir bom
ba derse ve yer i.isri.indeki herkes liirse, yaamm n geri kalannda
rahammi.il edemediim Carolyn'le kalacam fark ediyorum . Sonra,
bomba derken kr edici bir k akmas gryorum ve yakc par
lakl engellemek iin gzlerimi kaparyorum.

Bedeni Sahiplenmek: Artan Kapasite


'k Yok'tan sonraki gece, iki tane rya grdm. lki olan
'Masumiyetin Kayb ' , ebeveynlerimin zengin arkadalar nn ocuk
laryla bir akam geirmem iin beni braktklar , on yama ait
gerek bir anya dairdi. On drt yndaki iki basit kz, gizlice de
likanllar bira ve seks partisine armlard. Bu davranlaryla
dehete d m ve meydana gelecek su sahnesinden svmtm.
kinci ryam ise 'Defne' idi.

Defne
Almanya'nn Kara Orman' nda yayorum ve be ya ndaym. E n iyi

29 1
arkadam ise, uzun dalgal sal bir peri, ayn zamanda ruhu olan <lef

ne adnda krpe bir aa. bir fidan. Gen, kolayca eilip bi.ikiilen, ne

eli ve masum, ayn amanda dans ediyor.

Defne ram bir keyifle ve zgUrce dans ediyor, mutluluu benliinin

bir paras ve neesi sonsuz. Yapraklarn ve ieklerin, yamurun, g

nein, gkyilziinn ve riizgarn dilini konuuyor. Her gn orman zi

yaret ettiimde, beni kendi bilincine girmeye aryor. Bunu yaparak,

yapraklarn hrdatan riizgarn, dallarn slatan yamurun, kabuu

m stan ve rengini deiriren gnein nasl bir ey olduunu ve nasl

hissedildiini deneyimliyorum. Kendi aa varlnn duyusal diinya

sna tamamen ak olan Defne, diinyay onun gzlerinden grmemi

salyor. Saf ve dokunulmam, ama ayn zamanda di.inyevi, ehlileti

rilmemi ve canl griiniiyor.

Ailem yaknda Kara Orman'dan, okuma ve yazmay renmek ze

re okula balayacam, Amerika'ya canacakm. Defne'yi brakmaya

karlanamyorum. Ancak bana, onu bir insana, kk bir kza dncii

rebileceim ve bylece yanmda gtii.rebileceim syleniyor. Bu dn

mden Defne'ye bahsedip bahsedemeyeceimden emin olamyorum.

Eer ona sylersem anlamayacak, zira onun aa benliine yabanc olan

herhangi bir eyi alglayamaz. Onun iin, benlikteki bir deiim, rz

garn, yamurun veya gnein okayndaki bir deiimdir ya da mev

simlerin deiimidir. Eer ona sylememeyi seersem de, artk bildii

ve sevdii ekilde gi.inele, ri.izgarla ve yamurla syleebilen bir aa

olamayacan bilmesini engellemi olacam. Bunlarn yerine, bir o

cuk olarak, okumay ve yazmay, insan diinyasnda yaamay ve dier

ocuklarla birlikte, ebeveynleripin koullarna uyum salamay re

necek.

Sonra kendimi darda, ailemin Kuzey Carolina'daki evlerinin arka

sndaki aalarn arasnda, aa ruhu Defne hakkndaki bir kitab

okurken gryorum. Kitab okuyarak, Defne'nin yksnn bir sonra

ki blmn kefediyorum. Aa bedeninin kaybolduunu ve kendi

sini hanral ve yabanc hissettiren bir nsan eklinde olduunu fark et

ciinde yaad youn, sonsuz, strap veren acy hissediyorum.

zndeki aa varlnn doal, zgr, masum ve duyusal zevkini ar

tk yaayamayarn.n da anlyorum. Onun, kalbinin derinliklerinden

292
gelen hkrklara boularak, bildii ve deer verdii her eyi kayhl't

tiini hissederek ormandu yere uzandn griiyorum.

Ayn zamanda benim, yani en iyi arkadann ona ihaneci ile.: ilgi 1 i

uyanan farkndaln ve kzgnln da hissediyorum. Onu, aa bl'

deninden vazgemek ve ok de];er ve rdii benliini kaybetmek zorun

da bnkmrm. Onun ykiisn okuyarak, acsyla ve kaybettii her

ey iin duyduu zlemle ykldm hissediyorum.

'Defne', sonrasnda aylarca uyank olduum hayarma nfuz


eden bi.iylii bir ri.iyayd. Defne'nin aslnda iimde yaayan, aa ve
insan olduu bilincini hissederek uyandm. imdi bile, aradan ne
redeyse iki yl gemiken, tm saflyla ve duyusal keyfiyle iim
deki Defne ruhuyla temas kurabiliyorum.
Bu ri.iya yaratclm yeniden uyandrd. Yi.izi.in stnde Def
ne iiri yazdm (pek ou 5 hece, 7 hece ve 5 heceden oluan di
zelik Japon iiri). Defne resimleri yaptm, bir defne arksn ke
fettim ve piyanoya uyarladm, aa ruhlarn ve aalar nceledim.
Aylar sonra, Defne'nin danserrii gibi dansetmeye baladm. Ayr
ca, btnyle ri.iyamla rtti.ini.i kefettiim Defne efsanesi
hakknda psikoterapik bir alma olan bir yaz yazdm.
Efsaneye gre Defne kendini Artemis'e ve onun zgrlk ve
saflkla ilgili ideallerine adam bir orman perisidir. Apollo ona
ak olunca peine der ve onu tecavz ermekle tehdit eder. Defne
nehir tanrs olan babasna koar ve babas onu defne aacna d
ntrerek kurtarr. zgr ruhuyla zdelemi olan ve Mars ener
jisini reddeden Defne, Apollo grnri.isi.ine brnen kendi glgesi
tarafndan ele geirilmeye allr. Ancak glgesini kucaklamak
tansa, insani ynn ldrr ve bir aa olarak hareketsiz hale ge
lir. Bu, darda kar ieride canl olma deneyimidir ve doa anayla
bir olmak iin ortak yaama ekilme halidir.
Ryamdaki Defne bir aa ruhu olarak yaamndan keyif du
yuyor. A a formu bildii ya da ha t rlad tek form olduu iin,
kendini onunla zdeletiriyor. Onun gerekliinde, o bir aa, bir
aacn gvdesinde bulunan veya yaknda insan bedeni iinde yaa
yacak bir ruh deil. Yaad ikilem, ruh ve beden, z ve biim ara
sndaki iliki hakknda nemli sorular onaya karryor. Defne

293
mevcut kimliini, insan bedeni iinde bir ruh olarak gelitirip ge
niletebi lirse defne olarak kalmaya devam edebilir ve yeni bir form
(biim) araclyla onun saf duyusal hazzn ifade edebilir. Ancak,
ryan n sonunda mthi bir keder iinde kalyor, ihaneti deneyim
liyor. B ir aa ruhu olarak, btnlk duygusundan gelen mutlulu
unu kaybettii iin yas tutuyor ve tuhaf ve yabanc olan bir bede
ne sahip olduu ii n kzgnlk duyuyor.
Bahar eki noksuna yakn bir zamanda meydana gelen ' Defne'
adl ryamn en dntrc yansmas, Defne'nin bilincini tar
ken bahar yaamak oldu. iek aan aalar, benim iin dayanl
maz gzellikte, batan kartc , elenceli ve bayram gibiydi. ret
kenliklerinden haz duydum, her bir ieinin patlamasyla, renk
cmbyle, uzanan dallarndan kan bol yeilli si.irgnleriy le
mutlulua bouldum . Bir ay veya biraz daha uzun bir sre, ben
aa ruhu, Defne'ydim . Tamamen duyu lar ak ve canl, ancak 'bir
i nsan bedeninin ii nde ' saf ve masum. Aylar sonra, bedenime dah
da fazla sahip ktm ve dansta kendi hazzm kefettim.

294
Defne ile Diyalog
Tracy Marks

Kim koydu scme Ben aa kabuunu bilirim, deriyi deil .


Bu insan derisinden manroyu? Rzgar dokunur sadece bana.
Ben Defne'yim, bir aa. Benim adm Defne'dir.

Uymuyor bana bu beden. Baharda iek aarm.


ekilsiz bu giysi. Dacrm salarm . vrmlarm ,
Verin bana aa kabuumu geri . Sapsar akndan baharlar m .

Bu yaam, bu keder, Taddr nekrarm.


Bu zlem, hayacca rkek bir arzuyla,
Yeni bir sayfa aacak m ? Aarm ca yapraklarm.

Ben ne zaman Defne'ydim? ki yana sallanr ve frlacr acarm


Yamur gvdemi okadnda, iekleri mi, kvrml sapsar cacm ,
Yapraklarm , kabuumu; ama deriyi dei l. Telayla baharn .

Is cr gvdemi gne klar , Defne, cicriyorsun arzudan.


Rzgar beni okar, yamur, Ta yapraklarn
Beni gm lclarla parlacp b rakr. Kprdyor zlemle.

Defne, biliyor muydun yamurun Defne, yaz parlcn


Kabuklarn gmle kaplad n ? Alyor aklm bamdan.
Hacrla yamuru. Kvrand ryorsun cm balarlarn.

Defne, sallar mydn dallarn Nasl dans eder bir aa,


Yaz rzgarnda Defne? Bir aa nasl sallar dallarn,
Krpe bir fidanken? Ti crecir kklerin i ?
Defne, danserrin mi Benim dansm,
Kabuunu rparak, dallandrdn m Zamann dans , der Defne.
Kpkrmz hazanl ban? Benim dansm , kendimi anlatmak.

B yled i n bizi renklerle,


Sonbaharda. Sen , Defne,
Kzla ve alcna donanarak.

Ya sen iek ac n m ,
Defne? ieklendin m i
lkbaharda?

295
'Defne'den ksa bir sre sonra, Jungian.!Senoi rya almalar
eitimine giderken, bedenimle zihnim/ruhum arasnda deimek
te olan ilikiyi anlatan anlaml baka bir rya daha grdm. On
ikinci evdeki Urans Vens'e kare a yapyordu, qn ikinci evde bu
lunan Satrn, Gne'e altmlk adayd ve Merkr Mars'a gen
a yapyordu.

Uan Makineleri Atmak


Halkm ve ben uan makinelerimizi atp acmamak konusunda karar
vermeye alyoruz. imizden rcbe olarak dierlerinin zerinde olan
ve bu makineleri kullananlarmz, onlarn cehlikeli ve gvenilmez ol
duunu fark ediyorlar. Umaya balamzda ne zaman veya ne kadar
havada kalacamz ya da uu srasnda ne cr bir zarar grece imizi
bilmiyoruz. Bu yzden de onlar denize acyotuz.
Sonra, makinelerim iz olmadan , daha st yneticilerimiz olan ve g
venli uu makinelerine sahip Yew'lara gidiyoruz. Onlarn artk bizden
ok dal1a fazla gce sahip olduklarn anlyoruz. Yew'lar uan makine
lerini disiplin ve cezaland rma amacyla al t snf olan klelere kar
kullanabilirler. Klelerin alt rarlalarn zerinde alakran uarak,
kendi isteklerine uymalar iin onlar srekli cedi rgin edebilirler. Ye
gane g kaynamzdan vazgeciimiz iin, artk biz de onlarn kle
lere kt davranmalarn engellemek iin pek bir ey yapamayz.
Yew'lardan geri dndmzde, eski g aracmz ve klelerin ko
ruyucusu olarak sclendiimiz rol kaybetmemiz hakknda gryo
ruz. Yew'lara kar stn bir gc nasl srdreceimizi belirlemek
iin zel bir grev cimi kurmay rasarlyoruz.

Bu rya anlam ynnden zengin bir ryayd . Ynetici snf


olan Yew'lar, 'Yous'un (Yews gibi okunur ve 'sizler' anlam na gelir),
yani 'dier insanlarn ' gcn gsteriyor. Bu yneticiler kendile
rinden aada olanlara kt davranyor ve kendi ihtiyalarn kar
lamalar iin onlar kullanyor, ayn zamanda hassas orta snfa
(duygular) ve alt snftaki klelere (beden) acmas olmayan yksel
mi akl sembolize ediyor. Ben, ryadaki benliimle, kendimi akl
la beden aras nda arabulucu olan orta snfla zdeletiriyorum. Bu

296
snf etki n bir ekilde ykselememi. Biz, kendimizi veya bakala
rn tehlikeye sokmaktansa gvenilmez bir arala ykseklere uma
nn cokusundan vazgemeyi seiyoruz. Yi ne de uan makineleri
miz bize Yew'larla neredeyse eit bir ekilde hareket etmemizde
yardmc olmu ve klelere olan nefretlerini dengelemek iin des
tek vermi. Emniyetsiz ve tehlikeli bir g kaynandan vazgeme
ye karar vererek, kendimizi dk bir konuma getirmeyi, az bir
gllk duygusuyla hareket etmeyi seerken , iimizdeki dier
g kaynaklarn ortaya karmaya giriiyoruz.
B urada, hayatmn bu aamasnda bedenim, duygularm ve ak
lm aras ndaki i liki ve d dnyayla olan i likimin deiimi canl
bir eki lde tasvir ediliyor. Artk yaln z deilim, halkmn bir ye
siyim. Artk aklmn gcne bel balayan, bedenimden uzaklam
ve ona kar olan, ykseklerde uan karos deilim . Rolm artk,
bedenimin ve dnyevi almalar mn koruyuculuunu stlenmek.
Tehlikeli bir ekilde ykseklere karak deersizliimi gizlemeye
almyorum, onu sahiplenmeyi ve iindeki gerek g kaynakla
rnn peine dmeyi seiyorum. Dnyaya yakn yaayp, ayaklarm
yere basarken gcm nasl bulacam henz bi lemiyorum, ancak
halkmla harekete geiyorum ve dnyadaki rolm daha etkin bir
ekilde baarabilmek iin 'politik' oluyorum.
Devam ettiim eitim sras nda, bu ryay canlandran bir psi
kodramada yer aldm . Balangta, grubumun tek temsilcisi olarak,
benden daha yukarda duran yksek yneticiler ve benden aada
ki , toprakla uraan mcadeleci kleler tarafndan evrelendiim
den , kendimi aresiz hissetti m . Kleleri rahat b rakmalar iin y
neticileri ikna etme abalarma kimse kulak asmad , sadece beni de
rahatsz etti ler. Tek glenme yolunun klelere katlmak ve birlik
te sahip olacamz gc kefetmek zere kendi halkmla beraber
onlarla birlemek olduu grnyordu. Epeyce bir isel direnile,
klelerin etrafm sarmalar na izin verdim. Onlarn vcut scaklk
larn hissettim ve onlara ilerinde yardm ettim. B unu yaparak, ya
adm scakl ve gvenlii kefettiimde ve ilerinde mevcut
olan gc hissettiimde hayrete dtm. O zaman an ladm ki, ki
isel g, beden/dnya araclyla ulalan bir yol, ondan uzak ka-

297
lnarak deil.
Geceler sonra, (daha nce bu blmde anlatlan) 'Gelecei n Ki
tab' ryasn grdm. Ertesi gn, yirmi yl iinde birka kereden
fazla dans etmemi olan ben , Defne iin kendiliimden bir dans ya
rattm. Yere dene, Defne'nin acsyla hkra hkra alayana ve
acsn serbest brakana dek dans ettim. Ondan sonraki her gn ve
halen daha bedenimin iindeki ruhumu kutluyorum ve dans ediyo
rum.
Daha sonra, transit Satrn Gne'ime altmlk a yaparken ve
Mars'mn yaknlarndayken, Yeniay ise Mars/Jpiter orta nokta
syla kavuumdayken, 'Kar Trman ' ryasn grdm .

Kar Trmanp
Bir dan eteklerinde kamp yaptktan sonra, hafif bir kar frtnas e
liinde daa trmanyorum . Bir dan tepesinde, bir de dibinde evim
varm. Tutunma noktalarna ve ayak basma yerlerine bakarak, yavaa
ve dikkacle dik bir uurumdan yukar doru srnyorum. B ir nokta
da, ayam koyduum yer kopuyor ve aada bulunan bir kayaya
doru srkleniyorum . Ama zarar grmyorum. Trmanabilmek iin
uygun bir oyuk bulunca, bedenimi kaya yzeyine skca yaslayarak ve
salam yzeyle temas n verdii rahatl hissederek, tekrar batan ba
lyorum. Dan tepesine ulaana dek, tekrar tekrar yukar uzanyoru m
ve kendimi st tarafa ekiyorum. Sonra, durmak yerine, dan tepesin
deki evin yanndan ak bir pencereye ulaana kadar trmanmaya de
vam ediyorum. Pencerede d uran arkadalarm ben i karlamadan ve
beni ieri ekmeden nce, d udaklarm sevgilimin d udaklaryla birlei
yor ve geliimi sevgi dolu bir pckle selamlyor.

'Kar Trman' derinliklerden yksekliklere, bedenden yaban


clamak yerine onu kullanarak aadan yukar doru ilerlemeye
dair bir rya. Kiisel kaynaklar ve becerileri sevinle karlayan Vf:
birinin gcn yapc bir ekilde kullanmasn dllendiren sevgi
hakknda bir rya. Asla bir daa trmanmam olan, ama onlarn
zerinde ykselmi olan ben, artk bir daa trmanyordum. So
nunda, kendime dnyordum. Yuvama dnyordum.

298
Salvermek ve Brakmak

Gelimeni n yolu hem ac hem sevin veren bir yoldur. Bazen


benlik yrt lp a lmal , yaral kalbimiz aa kmal, yok olma
korkusu ile yzleilmelidir. Be yl nce, imdi anlatacam 'Ak
Kalp' adl ryam grdm sralarda, 'Kar Trman' ryam gr
mem veya yaamam m m k n deildi. Bedenimle aklm aras ndaki
paralanma, kalbim kendini aana ve yabanclam iki benliim
arasndaki ve kendimle dnya aras ndaki sevgi ve efkate bir gei
yaratana dek ifa bulamad. Ben byrken, annemin defalarca yaa
d kalp ameliyatlar (annem gerekten lm ve tekrar hayata ge
ri dnmt) benim iin nemli bir anlam tayordu. 1 98 1 'de J
piter ve Satrn Gne 'i me kavuum yapt srada, annem ameli
yathanedeyken Tanr'ya nasl yalvardm , eer onu kurtar rsa
kendi kalbimi Tanr'ya verecei me nasl sz verdiimi hatrlyo
rum. O zaman yaadm paralanmay ve arkasndan, alkantl
duygularmdan aklma doru kalarm hatrlyorum.
Annemin sekizinci evindeki J piter, Gne ve Satrn Gney
Ay Dm'me kavuum yapyor. Neptn'm ise onun Kuzey Ay
Dm'nn stnde. J piter ve Satrn Gne'ime kavuum yap
tnda, kalbimle i lgili szm yerine getirdim . Spiri tel bir
retmen ve psikoterapistin yardmyla, asla mmkn olabileceini
dnemediim almalar yaadm. Ertesi yl, Mars dngmde,
transit Urans Mars'mla kavuurken ve on ikinci evdeki transit
Neptn Satrn'e kare a yaparken aadaki ryay grdm.

Ak Kalp
Kalbimdeki ardan kurtulmak iin ameliyar olmaya karar veriyo
rum. Dokrorum ameliyata kar kyor, zira lm rehlikesi byk,
ama riski gze alyorum. Ameliyar masasnda dokror, kalbimi kar
maya balyor ve yeni bir kalbi naklermeye hazrlanyor. Kalp naklinin
srecei on iki dakika srasnda lebilirim. Hayacca kalsam bile, kal
bim olmadan on iki dakikalk lmii deneyimleyeceim.
Cerrah gsm ap, eski kalbimi bedeni mden ayrmaya balar

2 99
balamaz, korunmasz kaldm ve dehece di.ici.ii.im hissC'diyorum.

Panik iinde ameliyat masasndan frlyorum ve hasrancclcn dar ka

yorum. Eski kalbim ak gsi.imden dar sarkyor. Artk, kendimi

iki kalbin yer deitirmesi s ra s n da oluacak lUm dakikalarn yaa

maya istekli hissecmiyorum.

Sonra, ailemin evindeyim, annem ve babam beni eletiriyorlar. G


si.im kesilmi bir ekilde dolarsam, beni bir yerlere kapatacaklarn

sylyorlar. Onlarn eleririleri yaram daha da fazla deiyor. Radyo

dinlediim odamda gizleniyorum, tutuklanmam iin bir emir kartl

dn reniyorum. Beni bulan kiinin ameliyatmn rnmamlanmas

iin beni hastaneye geri gtrmesi gerekiyor.

Paniim amyor. Ebeveynlerimle kalamayacak kadar savunmasz his

sediyorum. Kalbim dar sarkarken, beni yakalayabilecek birilerine

grnerek sokaklarda dolaamam. Ham.neye de geri dnemem, i.ink

tamamen karanlkm, kalbim olmadan, on iki dakika boyunca makine

ler tarafndan yaaclmay deneyimlemek isremiyorum. Kapana ksld

m hissediyorum. Paniimi sakinletirmeye ve bir hareket plan

olumrmaya alrken, kalbimdeki kanamann arnk arrcn ve ya

am svsnn yavaa bedenimden dar aktn fark ediyorum.

Bu ryay grdm sralarda 'kalp ameliyatm' tamamlamak


iin gerekli olan inan sramasn yapacak durumda deildim.
Cerraha gvenmek gerekiyordu, ancak dardaki dnyaya (dier
insanlar) gvenmiyordum. Yine de, Jpiter'e kare yapan, kalbin
gezegeni Gne'e altmlk ada bulunan, inan gezegeni Nep
tn'e y a r m kare yapan Yay burcundaki Mars'mn balang sra
masn yapmtm ve ameliyat balatmay semitim. Dmanca
bir dnyada savunmasz olmak ve kendini gstermek ne kadar da
tehlikeli grnyordu. Duygularm belli etme, ihtiyalarm gs
terme ve sevgimi ifade etme riskini nasl alabilirdim? Beni koruyan
bir kalbim olmadan, .lm alanna girme dehetinin stesinden na
sal gelebilirdim? Kalplerin yer deitirdii dakikalar boyunca, en
savunmasz olduum anlarda, bakalarnn kalbine gvenmek zo
rundaydm. Bu ryay takip eden be yl iinde, terapiler, arkada
lklar ve sevgi dolu yakn ilikiler sayesinde bu gveni oluturma
ya baladm.

300
imdi, Yiikselen'imden geen transit Urans ve Satrn, ay
zamanda progres Mars'la her eye yeniden baladm. Veda eden, bi
linmedik yeni maceralara atlan sevdiim insanlarn li.imlerini rii
yamda gryorum. Baz ryalar ac verici, dierleri elenceli. Sa
tiirn Vens'e kare, Ay Mars'a kart a yaparken, 'Uzanan Kollar'
adl ryay grdm. Yeni bir dng, yeni bir brakma, yeni bir
uzanma, yeni bir Yay yolculuu balyor.

Uzanan Kollar

Bir yolculuk iin hazrlanyorum. Elbiselerimi valize yerletirmeye:

balyorum ve iki uzun kollu kazak dnda tm eyalarm alacak ka

dar yer var. Kazaklarn kollar ar derecede uzun grlinyor. Aniden,

bunlarn uzun boylu, uzun kollu ve bacakl tuhaf b ir adamn kollar ol

duunu fark ediyorum. Adam, fermuarn bir ksmn ak brakarak

valizimin iin e yerleiyor ve kollar valizden dar sarkyor. Sonra ba

na, " nce ki deneyimlerimden, valizinin iinde kapal kalmann gayer


rahatsz olduunu rendim. Bu sefer, valizin iindeyken yaylmak

iin yere ihtiyac m var. Kollarm uzatmam gerek." diyor.

Gelimenin tohumlar at lana ve bunlar kklenene kadar ge


mii brakmak mmkn olmayabilir. stnde durduumuz zemi
ni nasl brakabiliriz? Yeni hareketlerin sarsntlar topran iinde
hissedilmelidir. Ana rahmindeki bir bebek tekme atmaldr. Bu s
rete, bilincimiz yaklamakta olan doumdan habersiz olabilir. Bir
sre kafamz kark, dikkatimiz dank, aciz ve yetersiz olabiliriz.
Bir paramz, enerjisini bilindna dn vererek uykuya dalabi
lir ki, bylece yeni doacak olan benlii besleyebilsin.
Gvenmeye ihtiyacmz vardr. -Hepsinden te, iimizden ge
lip, yzeye doru harekete geen ve olumakta olan yeni benlie
srayp, ona brnd anda dar kartacamz benlie gven
memiz gerekir. Eski benlik bu sramadan korkar; ona gre, bilin
cin yeni benlie nakli, lm demektir. Bu lm yaamaktan kur
tulmak ve bildii gereklie tutunmak iin ti.im silahlarn topla
mak zorunda kalr. Bu durumda, ana rahmindeki yeni benliin sin
yallerini dinlemek, onu beslemek ve geliim ini kurlamak ok

301
nemlidir. Yeni benliimize brneceimiz, gemiin balarndan
zgr kalp, kurtuluvereceimiz zaman gelecektir.
Yllar nce, Sausaliro'da bir yzen evde, ana rahmine, oradaki
aclarmn ve yaratc ruhumun kaynana bir yolculuk yaptm,
aktif bir i mgeleme seans almtm. Orada, by k bir yumurta bul
mu ve onun bilincine girmitim. Geenlerde, bir ryamda bu se
ans yeniden yaadm. 'Yumurtadan k ' ad n verdiim bu rya
da, kabuundan kan bir yavru ku olarak deneyimlerimi bir kon
ferans salonunda rencilere anlatyorum.

Yttmtrtadan kJ
Ben , henz domam, etrafm evreleyen kabuk iin ok byk
olan yavru bir kuum. Harra, kabuun beni ezen basksn yaayarak,
boulduumu, zorlandm, bir zamanlar beni efkarle koruyan du
varlar rarafndan kscrldm hissediyorum. Arck doma, orcaya k
ma, dnyaya giri yapma zaman gelmi . Ancak, esneyemiyor, genile
yemiyor ve kabuu k racak gerekli enerj iyi sarf edemiyorum. Kabuu
krp amakcan ok korkuyorum ve krlr krlmaz parampara olacak
diye dm parlyor.
Rehberim nazike beni derin derin nefes almaya, kabua deen be
denimi hissecmeye cevik ediyor. Yava yava, bilincimi bedenime e
kiyorum ve scakln, yaylan enerjisini deneyimliyorum. Geriniyo
rum. Geniliyorum. Yeniden geriniyorum. Sonra, bir bulucun ardn
dan orraya kan gne klar, yzen evin pencerelerinden akarken ve
oday alem klarla ykarken, yaama arlyorum ve gzlerimi ayo-
rum.
Dnyaya saf bir sevinle cepki veriyorum. Al rndan glckler, g
nele cucumu kahkahalar sayorum. Kollarm ve bacaklarm sall
yorum ve ecrafmdaki yeni dnyaya hayranlkl a adm acyorum. Ken
dimi ok canl hissediyorum.
"Ac nerede?" diye sanyor rehberim. Ona knlkla bakyorum.
"Hi ac yok" diyorum. Korkunun beni nasl kscrdn arck anlaya
rak, yeniden bir kahkaha acyorum. " Ben kendimi kabuk zannediyor
dum . "

302
Kabuun bak asndan, gemi modellerden zgrlemek
gerekten de lm ve eski benliin yok olmas anlamna geliyor.
Yavru kua gre ise bu, byleyici yeni bir evrene domak demek
tr.
Bizler on ikinci evde, gemii isel olarak yaarz. Tekrar tekrar
eski dramalar sahneler, eski kayt lar prova ederiz. Yine de yeni
olan burada doar, burada beslenir, yeni bedenler gelitirir; gebe
kalr, sualt bar namzn karanlk gvenlii iinde olgunlarz.
Sonra, gezegenler on ikinci evden ortaya ktnda ve Ykse
len' imizden geerken , kabuumuzdan frlar ve yeni yaamlarmz
kucaklarz.
Ben on ikinci evimin zenginliini deneyimledim. B urada gl
ge benliim , sahiplenilmemi benliim (iyileemeden irin toplayan
gemi yaralarn karanlk ac lar ve fkesi) gizli hazinelerini mey
dana kard . On iki nci evdeki her sarsnt domay bekleyen yeni
bi r yaamdr. Bastrlm bir enerj iyle her karlama onu reddeden
eski benlie balangta bir tehdit oluturur, nce korkularmzn
karanlnda gizlenir, sonra ald arpk ekiller korkularmzn
biimini belirler.
Ancak iimizdeki yeni doumlara gvendike, kendimizi yeni
bir yaam n nefesiyle doldurduka korkularmz dalr. Bilincin
yla ve efkatiyle kendimizi aar ve ifa buluruz. Kendimizi his
sederiz, kendimizi anlarz ve gizli benliklerimiz varln srdrp,
domay beklerken bizi sadece teselli eden sahte imgelere deil,
kendimize -gerekten bize ait olana- sahip karz.
Ben on ikinci evin zenginliini yaadm ve hala yayorum . Bu
nu siz de yapabilirsiniz.

303
Dipnotlar

On kinci Ev: Gizli Bilgeliiniz


( 1 ) Greene, Liz ve Howard Sasporcas. The Developme11t of thr Perso11tlity , Samuel
Weiser, York Beach , Maine, 1 987 , Blm 1 .
(2) J ung, CarL Psydological Refleciom, Bolli ngen Foundarion , New York, 1 9 5 3 ,
s.2 1 9. lk olarak AI ON' da bas lm m. , 1 9 5 1 . Ayrca The Portable J1111g' da
a l n t yap l m rr. " A i on: Phenomenon of rhe Self, " Vi king Press, New York,
1 97 1 , s. 1 4 5 .

O n kinci Evdeki Gezegenler v e Burlar

( 1 ) Wi l l iams, Srrephon Kaplan , The Prtctice of Persoal Tra11sfor111e1tion. Journey


Press, Berkeley, Cal i fornia, 1 984 , 1 98 5 , s.60.
(2) The B11ried Moon and Oher Sories -de k i "B11ried Moo11 " h ikayes i , O n i ki nci
evlerinde Ay b ulunan larla i lg i l i i lham verici bir h i kayed i r, Molly Bang,
Charles Scri bner's Sons, New York , 1 97 7 .
(3) A y enerj isini yeniden sahi plenme konusunda daha fazla b i lgi ii n the Asrology
ofSelfDisrnve/deki Ay blm ne bak n z , Tracy Marks, CRCS Publ icarions,
Sebasropol , Cal iforn ia, 1 98 5 .
(4) Wi ll iams, Screphon Kaplan , s. 5 5
(5) Nepri.i nyen enerj i y i sah ip lenmek ve yapc b i r ek i lde kanalize ermek i le i l g i l i
daha fazla b i lgi i i n The Astrology of Self- Disrn11e)''dek i Nepciin blmne
bak n z, Tracy Marks.
(6) Will iams, Srrephon Kaplan , s. 1 20
(7) eyrani duygularla i lg i l i daha fazla b i lgi ii n , baknz; U11ity a11d M11/Jiplicity,
John Beahrs, Voice Therapy: A Psycotherapeutic A/'frocch o Self Desmctive
Behavio11r. Roberc W. F i resrone ve Love a11d \Vi/I, Rol lo May. Ayrca John
Gri nder ve Richard Band ler'in nrol i nguisrik p rogram lama (NLP) k i raplar
yabanc lam alt k i i l ikleri sah iplenme konusunu ele a l r.
(8) Kend i mizi nas l gsi.z t uttuu muz konusunda ve Pl uronyen gc geri
kazan ma ynre m i i le i lg i l i daha fazla b i lg i iin The Asrology of Self
Discovery1 'deki P luto blmne bak n z, Tracy Marks.
(9) Greene, Liz, The Asrology of Faith k i rabndaki "Myth tnd the Zodiac" bl m ,
Sam ue l Weiser, ine. , York Beach , Mai ne, 1 984.
( 1 0) Ay Dmleri konusunda daha fazla b i lgi iin The Astrology of Self-
Discovefdeki Ay Diii.i m leri blmne bak nz.

Ek Not: On i k i nc i ev gezegen leri n i n anlam lar n ayd n latmak iin bu blme dah i l
edi len al nt lar, dzi nelerce ki isel gnlklerden olduu kadar, say s y zden
fazla olan i k i nci l kaynaklardan (anroloj i) derlen mitir. Bu alnr lar n ounun
kayna b i l i n memekred ir. Tel i f haklar yasas neden iyle, ayn yazardan ve
gncel yazarlardan ku l hn m olduum a l n r larn saysn sn rlad m .

304
On kinci Evin Psikodinamikleri
( 1 ) foss u m , Merle A. anc Mari lyn ) . Mason, Facing Sham: Frmilie.r i11 Recoe)',
W.W. Ncmon ancl Company, New York , 1 986.
(2) Fossum and Mason, s.86.
(3) Fi rescone, Roberr W. , Voice Therapy: A Psychohera/eutic A/proach o Self
Desmcfre Behavior, Human Sciences Press, New York, 1 988. s. 1 1 0.
(4) Gci.imzden vazgeti i m i z ve kurban olarak kalmay seti i m i z durum larla
i lg i l i daha fazla b i lgi iin. The Astrolog; ofSelfDiscm. 'i!fdeki Neptn ve Pluro
blm lerine baknz.

Btnleme Sreci
( 1 ) Bugen ral, J ames , The Setmh for A11henicity, I rvi ngton Publ ishers, New York ,
1 965 , 1 98 1 . iddetle ravsiye ed i l i r.
(2) Wi ll iams, Srrephon Kaplan, The Practice of Perso11al Tra11sfor11aio , Journey
Press, Berkeley, Cal i fornia, 1 984, s . 5 6 .
(3) Coleridge a l n t s n n kayna b i l i n m i yor.
(4) Erich Neu man n ' n , Cupid ve Psyche m i t i n i n psi koloj ik al mas ve yeniden
an lat m olan Amor and Psyce : The Psychic Develo/1111en of he Fe111i11iue'i tavsiye
ederi m . Boll ingen Foundarion, ine. , New York, ve Pri nceron U n i versity
Press, 1 95 6.
( 5 ) Wi l l iams, s. 5 5 .
(6) G reene, Liz end Howard Sasporras, The Develop11en of he Personaliy Sam uel ,

Weiser, l nc . , York Beac h , Maine, 1 987 .


(7) Johnson, Srephen M . , Characterological Transformatio, W. W. Norron and
Company, New York , 1 98 5 . s . 1 1 1 . Ayrn r l bi lgi i i n , R ichard Band ler ve
John Grinder' i n Frogs lnto Princes ve Refra111i11g adl ki taplarna bak nz, Real
People Press, Moab, U rnh.
(8) Sega l, Jeanne, Li,i11g Beyond Fear, Newcastle Publ ish i ng Co. , N.Hol lywood ,
Cal i fornia, 1 984, s. 5 8 ,74.
(9) B i r EST kat l mcsndan a l n t yap l m tr.
( 1 0) Lowen, Alexander, Fear of Life, MacMi l lan ine. , New York, 1 980, ve
Bioenergetics k i taplarna bak n , Penguin Books, New York, 1 976. Lowen'in
a lmas nn mkemmel b i r ze t i ve uyarlamas , ayn zamanda Johnson ,
Sr cphe n M. " n i n Chamcterological Trdnsfor111atio11 adl kitabnda yer alm tr,
W.W. Norron and Co. , New York, 1 98 5 .
( 1 1 ) Ibsen, Hcnri k , Peer Gy. Mer h ue n , i ne. , New York , 1 98 1 .
( 1 2) LeGu i n , U rsu l a, A \Vizard of Earthsea, Parnassus Press, Emery v i l le , Cali forn ia,
1 968, s. 1 7 9-80.
( 1 3 ) Neuman n , E rich , Depth Psychology a11d he Neu Ehic, Harper and Row, New
York, 1 969. 1 97 3 .
( 1 4) F i restone, Roberr \V/. , Voice Thempy: A Psychotherapt11ic Ajproach o Self
Destmctie Behaio11r, Human Sciences Press, New York, 1 988.
( 1 5 ) B ucler, Pamela, Talki11g to Yo11rself Lear11i11g he La11gt1ge of Se/f-S11ppor ,
Harper and Row, New York, 1 98 1 .

305
( 1 6) Van Scyoc, Sydney, Dark(hild, Berkley, Mad ison , New York , 1 98 2 , s. 1 69-70.
( 1 7 ) Beahrs, Joh n , U11ity and M11/ipli-ity: l\fo/ilevel Comcio11sness of Self B run ner/
Mazel ine., New York, 1 98 2 , s. 1 5 0.
( 1 8) Daha fazla b i lg i i i n , Euripides' i n , The Emmnides oyununa bak nz.
( 1 9) Eurip ides, Moses Hadas tarafndan rercme edilen Ten Plays dek i lphigenia
'

A mong the Ta11rias oyununa bak n , Bancam Books, New York, 1 960.
(20) lphigenia' n n h i kayes i , gelecekre yazmay umduum Beco111i11g Yo11r Orn
Heroine k i rab n n ana remasd r,
(2 1 ) Tam alnr lar iin kaynakaya bak n z.

Rya almalar Yoluyla Kiisel Dnm

( 1 ) Arbi rer, Petron ius, "Som nia,"dan B rook, Srephan raraf ndan Oxford Book of
D reams de alnt yap l m r r, Oxford Univers iry Press, Oxford , New York,
'

1 98 3 , s.2 5 5 .
(2) Hali, James'den olduu varsay l yor, }1111gia11 Drea m bterpretation, Inner City
Books, Toron to, 1 98 3 . Kiisel gnlnde bulunmutur.
(3) Jung, Cari, belgeselden a l n c , Mallers of the Heart.
(4) Zeller, Max , The Drea111-Visio11 of the Nigh. Analyrical Psychology Club of Los
Angeles, 1 97 5 .
( 5 ) Perls, Fritz'den o lduu varsay l yor, Gestalt Themj1y Verbtti111 , Real People
Press, Lafayet te , Cali fornia, 1 969.
(6) Dow n i ng ve Marmorstei n 'den, Dreams and Nightmares, Perenn ial Library
(Harper and Row), New York, 1 97 3 . B i l i nmeyen b i r iki nci kaynaktan alnt
yap l m r r.
(7) Rossi , Ernest, Dreams and Grou h of Perso11aliy, B runnel/Maze l , New York,
1 97 2 , 1 98 5 , B i rinci Bl m .
(8) K iisel kullan m i i n oalt labi lecek rya anketi haricinde, b u k i tabn h i
b i r ksm h ibi r eki lde kopya ed i lemez.
(9) Grossinger, R ichard, Dreams are \Viser ha11 Mau, North Aclancic Books,
Berke ley, California, 1 987 , s.242. lk olarak Richard Grossi nger tarafndan
The Nigh Sky'da bas l m tr. , Sierra Club Books, 1 98 1 .
( 1 0) Yeats, Wi l liam Butler, " The Shadoll 'J' W'aters, " Brook, Stephen ' n Oxford Book
o/Dreans kicab nda a l nt yaplm rr, Oxford University Press, Oxford , New
York , 1 98 3 , s.2 5 2- 5 3 .
( 1 1 ) Dickinson, E m i ly'den Oxford Book of Drea111s'de yap lan a l n t , s.244.

Rya Deneyimleri: On kinci Ev rnek almalar


( 1 ) Rudhyar, Dane , An Astrological Mandala, Random House, New York, 1 97 3 ,
s. 229-30.

3 06
Kaynaka

Astroloji
Bacher, Elman, S11dies in Astrolog;: Vol II , Blm 6, "Nepcune Pacterns-The Twelfrh
House" Rosicrucian Fel lowship, 1 962.

Greene, Liz ve Howard Sasporcas, The Developmen of the Perso11aliy, Sam uel \'V'eiser,
ine . , York Beach, Maine, 1 98 7 .

Greene, Liz, The Astrolog; of Ffe , Samuel Weiser, ine . , York Beach, Maine, 1 984.

Halev i , Hai ve Halev i , Zahava, Astrolog)' and Psychoa11alysis, S. Y.S. Publicacions,


Jerusalem , Isra i l , 1 98 7 .

March , Marion v e Joan McEvers, The Only way o. . . Leam Astrolog;: Vo/1111e ili, , Asrro
Compucing Services, San Diego, Cali fornia, 1 98 2 , s. 1 0 5 - 1 1 3 .

Marks, Tracy, The Astrolog; of SelfDiscovet)', CRCS Publ icacions, Sebastopol ,


Cal iforn ia, 1 98 5 .

Marks, Tracy, Pla 11eta ry Aspecs, (Daha nce 'Hou to Handle Yo11r T-Sq11are" adyla
yay n lanm t r.) , CRCS Publ icacions, Sebastopol , Californ ia, 1 979, 1 987 .

Marks , Tracy. The Sq11are Aspect, Sagiccari us R ising, Arl i ngcon , Mass, 1 982.

Marks , Tracy, Twelfth Home, Sag i ccari us Rising, Arl i ngcon , Mass, 1 978 (Bu
materyalin byk bir ksm bu k icapca yer al maktadr.)

Rudhyar, Dane, The Asrological Ho11ses, "The Twelfch House," CRCS Publicacions,
Sebastopol , Cal iforn ia, 1 97 2 .

Rudhyar, Dane, A n Astrological Ma 11dala , Random House, New York, 1 97 3 .

Psikoloji
Bandler, Richard ve John G rinder. Frogs lno Pri11m , Real People Press, Moab,
Ucah , 1 979.

Bandler, Richard ve John G ri nder, Reframig, Real People Press, Moab, Ucah , 1 982.

Beahrs, John, U11iy and Alulipliciy: M11/ilevel Co11scio11sness of Sel/, B runner/ Mazel
i ne . , New York, 1 982.

D randen , Nathan iel, Tle Di.rowned Self, Bancam Books, New York, 1 97 1 .

Bugental, James, Th: Se,rrch far Alfthwticiy, Irvi ngcon Publishers, New York, 1 96 5 ,
1 98 1 .

B ur ler, Pamela, Talki11g o Yo11rself Leami11g he La11g11age of Se/f-S11ppor , Harper and


Row, New York, 1 98 1 .

Fenscerhei m , Herberr & J ane Baer, Stop Rm111i11g Scared.'. New York, 1 977.

Ferucci , Piero, \Vha Wle i\fay Be: Techiqtes for Psychological and Spiri11al Groll'th.
J.P.Tarcler, Los Angeles , 1 982.
Firescone, Robert W. , Voice Thera/Jy : A Psychohmpmic Approach to Se/f-Desmcit1e

307
Behavio11r, H u rnan Sciences Press , New York, 1 988.

Fossum, Merle A . ve Mari lyn ) . Mason. Facing Sha111e: Families i Recon:)' , \Y/. W.
Norton and Co. , New York , 1 986.

Freud , Anna. The Ego and the Meda11is111s of De/ense, I n rernational U n i versities Press,
ine. New York, 1 966.

Jeffers, Susan , Feel the Fear a11d Do it A yua)', Harcourt B race Jovanovich , Ncw
York, 1 987 .

Johnson , Stephen M, Characerological Trt1mfor111aio11, W.\Y/. Norton and Co. , New


York , 1 98 5 .

Jung, Cari , Secret of he Golden Flol'er'daki "C01ume11tt11)'. bl m ii, R i chard Wi l hel m ,


''

Harcourc , Bracc and World, New York, 1 93 1 .

Jung, Cari, The Porabl: Jmg'daki "A io11: Phe110111e110/ogy of he Self' bl m , Joseph
Campbell taraf ndan d zen len m i t i r, Vi k i ng Press, New York, 1 97 1 .

J ung , Cari, Psychological Ref/e(fiom daki "The Developmenr of rhe Personaliry" ve


'

" Prob lems of Self-Rea l i zation , " b l m l e r i Jolande J acob i taraf ndan
d zen len m i t i r, P ri ncecon U n i versi ty Press, 1 9 5 3 .

Klein, Melan ie ve Joh n R i viere, Lov:, Hat: and Reparaion, W.\Y/. Norcon and
Cornpany, New York, 1 964.

Lowen , A lexander, Fe({r of Life , MacM i l lan ine., New York, 1 980.

May, Rollo, The Meanig of A nxiey, Si mon ve Schuster, New York, 1 9 5 0 , 1 97 7 .

M i l ler, A l ice, The Drama of he Gifted Child: .The Seanh for he Tme Sel/ (daha nce
Prisoners of Childhood olarak i s i m lend i r i l m iti r.), Basic Books, ine. New York,
1 98 1 .

M i l ler, Susan, The Sha111e E:x./1erie11ce, Anallyric Press, Hi llsdale, New Jersey, 1 98 5 .

M i l ler, J ul ian , Breaki11g Through: Freeing Yo'1trself fron Fem; Helplessness cmd DejJYession.
Thomas Y. Crowe l l , New York , 1 979.

Neumann, Erich, Amor and Psyche: The Psychic Develop111e11t of he Fe111i11i11e, Bolli ngen
Foundation , ine., New York , ve Pri ncecon U n i vers i ty Press, 1 95 6.

Neuman n , Erich, Deph Psycology and A Neu Ehit, Harper and Row, New York,
1 969, 1 97 3 .

O'Connor, Elizabeth , 011r Many Selves, Harper and Row, New York, 1 97 1 .

Peele, Srancon , How M1tch is Too M11ch?: I-lealhy Habits or Destm({ve Addictios.
Prencice-Hal l, ine., E nglewood Cliffs, New Jersey, 1 98 1 .

Rubi n , Theodore lsaac, Co111passio11 and Se!f-Hate: A n A leraive To Despair,


Ballancine Books, New York, 1 97 5 .

Sanford, John, Evi/: The Shadow Side of Realiy , Crossroad Publ ish ing Co. , New York,
1 98 1 .

Sega\, Jeanne, Liiug Beyod Fear, Newcastle Publ ishing Co. , N. Hol lywood ,
Cal ifornia, 1 984.

3 08
Von Franz, Marie-Lou ise, Shadou a11d Eril 1 FrIJ' Ta/es, Spring Publ ications, New
York , 1 974.

Warner, Sam uel . Self-R:alizatim t111(/ SelfDefeat: Freeing Yir Crcat'e Pote11tirt!,
Grove Press, ine. New York, 1 966.

W i l l i ams, Screphon Kaplan , The Pracire of Perso1t1! Tra11sfor11aio11, Journey Press,


Berkeley, California, 1 984 , 1 98 5 .

R y a al malar
Brook, Steven, Oxford Book of Drea111s , Oxford U n i vers i cy Press, Oxford, New York ,
1 983.

Faraday, Ann, The Dream Ga11e, H a rper and Row, New York , 1 97 4 .

Hai l , Calv i n . The Mea11ing Of Drwm, McGraw-Hi l l , N e w York , 1 95 3 , 1 966.

Hai l , J ames, jmgim Dream btepretatio11 , I n ner C i ty Books, Toronco, 1 983.

Mactoo n , Mary A n n , U11derstandi11g Drea11s, Spring Publicacions, Dallas, Texas,


1 984 .

McDonald , Phoebe, Drea1m: Nigh la11g11age of the 5011/, Con c i n u u m Publish ing, New
York, 1 987.

Mor i s , J i l l , The Dre(ll/ \florkbook , Licrle, B rown and Company, Boscon ,


Massachusects, 1 98 5 .

Ree d , Henry, Get1i11g Help Fro111 Yo11r Drea111s, l nner Vision Publish i ng Company,
Virg i n i a Beach , Virg i n ia, 1 98 5 .

Ross i , Ernesc , Drea111.r a11d Groch of Personaliy, B runnel/Mazel , New York , 1 97 2 ,


1 98 5 .

Tay lor, Jere m y, Dremmtork, Pau l isc Press, New York , 1 98 3 .

\X'i l l iams, Strephon Kaplan , Thr }m1gia11-Se11oi Drea1111l'ork ilfmllfal, Journey Press,
B erkeley, Cal iforn ia, 1 980.

Kurgu
B ryan c , Dorothy, The Kin of ATA A re \Vaitiug for Yo11 , Moon Books/ Ran<lom House,
New York , 1 97 1 .

Euripi<les, lj1higenia A 111011g the Ta11ria11s Uphigenin at A 11/is i n devam), Ten Plays by
'

E11iopides'de yera l r, Moses Hadas taraf ndan tercme ed i l m i t i r, Bancam Books,


New York, 1 960 , 1 98 1 .

LeGui n , Ursula. A \Ylizard of E1rth.rea, Bancam Books, New York, 1 968.

Neu man n , E rich. Amor ant! Psyche, B o l l i ngen Foundacion , ine., New York, ve
Princeton U n iversicy Press, 1956.
Van Scyoc, Sydney. Darkchild, Berkley Books, New York, 1 98 2 .
\Vi lson, Col i n . The i\Ii11d Pa-tlStes , Onei ric Press, Berkeley, Cal i forn i a , 1 967 .

309
LH A N

ASTROLOJ

ASTROLOJDE Y ET KNLER N B ULUG AGI: Ascrolojik Adan Yaamda


Kriz Dnemleri ve Deiim Frsaclar, Bar lhan, 200 sayfa.
Ascrolo j i , ascroloj i k semboller ve keh:net sanac n n ksaca ran r ld ki t:pra rm i nsan
larn yaam lar nd:ki ortak kriz dnemleri ve bu dnem lerden nas l fayda lan laca an la
t l yor.

NZDEK GKYZ: Herkes in Dinamik, Yeni Ascroloj i, Sreven Forresc,


Trkes i : Bar lhan, 3 59 sayfa.
Forrest " n Ye n i Ascroloj isi kaderi de i l , zg r i radeyi savun uyor. K i i l i k sz konusu olun
ca h ibir ey "yaz l " dei l d i r de iebi l i rs i n i z. Forrest i i n i zdeki gi.ic ve kiisel geliim
yollar n aram: n za ve bulmanza rehbe rl i k ediyor.

YKSELEN BUR: Ascrolojik Maskeniz, Jeanne Avery, Trkesi : Naci mrak, 3 5 1


sayfa., Tkend i .
G ne burcu k i i n i n remel karakteri n i , steklerini ve i h tiyalar n bel i rlerke n , Y kselen
bur ki i l i i n e n kolay i fade edi lebi len yn n i.i gsterir, kii n i n dier i nsan larn onu k i m
olarak grmesine i z i n verd i i n i anlatr. ou zaman b i r i nsa n n deri n v e gerek ben l i i
darya yans rc i majdan o k fark l d r.

GKYZ ORTA KLIKLARI: Sevgi, Cinsellik ve Yaknlamann Ascrolojisi, Sre


ven ve Jodie Forresc, Trkesi : Ni l ii fer Kavalal, 365 sayfa.
Y.-zarlar bu k i tapta i nsan i l i k i lerinde astroloj i n i n s i z i n ve e i n i z i n duygusal gereks i n i m
lerini tan m a n z amacyla kullan lm:s n carcyorlar. Bu bak as nda astroloj i i k i n i zi
de tarafsz, nec b i r ek i lde ve i gri.iyle seven nc bir kii, ya l b i r b ilge olarak deer
lend irilmektedir.

DEGEN GKYZ: Gelecei-Tahmin Astrolojisi, Sceven Forrest, Trkesi: Bar


lhan, 3 76 sayfa.
"Bizim grev i m i z ve hiineri m i z olaylar nceden grmek de i l , on lar yaratmaktr" d iyen
Steven Forresr cransi rleri, progresyonlar detayl bir ek i lde akl ayarak senrez sanat n r
nekleriyle gsteriyor. nsana zg b i r gelecekten korkmuyorsanz bu ki tap size i thaf ed i l
m r r.

ASTROLOJN N ANAHTAR SZCKLER , Hajo Banzhaf & A n na Haebler, Trk


es i : Canan Ener S l ay, 304 sayfa.
Bu el k i t:b geleneksel asrroloj i k deyim ler ve yorum konusunda ok salam bir temel su
nuyor. Sayfann kenarna yerlet iri lmi sembolleri ve hari ka rasar m i l e astrolo j i k al
malarda ok iyi b i r referans n i celii nde.

ASTROLOJ, PS KOLOJ ve DRT ELEMENT, Stephen Arroyo, T rkes i : Bar l


han . 237 sayfa.
Astrolojiyi modern psikoloj i ile i l i k i lendiren ve astrolo j i n i n i nsan n evrensel glerle
balan ts n an lamak i i n praci k bir yncem olarak nas l kull:n laca n a klayan bu ki
rap kol:y kulla n labi lecek bir enerj i d i l i sunuyor.

3 10
GNE & AY TUTULMALARI, D i.i nyaya Etkileri, Sepharial , Trkesi : Bar lhan,
1 1 2 sayfa
Asrroloji k ve asuonom i k aklamalarndan, hesaplanmalar ndan, i l k carihsel kaytlarn
dan Di.inya'ya ve insana etkilerine kadar cutulmalar hak k nda b i l mek stediiniz her ey
rnekleri i le bu kitapca yer al yor.

DOGUM H ARTA S I YORUMLAMA SA NATI, Tracy Marks,Ti.irkesi : Ayd n Albay


rak, 2 3 2 sayfa
Ki tapra bir haritay adn ad m yorumlamada kendine has b i r yntem sunulmakta, res
m i n ti.imi.inli kefedebilmek i i n nas l sencez yapld b i lgisi veri lmekted ir. Ayrca yazar
yorum sana t n aarak astroloj i k dan man l k srecini aklamakcadr.

ASTROLOJ , KARMA ve DNM, Stephen A rroyo, Trkesi : G l ehre l i , 408


sayfa
Karma ve i l iki ler; Transi tler; Progresyonlar; Edgar Cayce okumalar nda astroloj i ; Yk
selen burcun an lam ; Saciirn'e olumlu yaklam gibi konularn yansra Pluco ve Asrrolo
j i k Alar bliimleriyle sz konusu ba l k lar derinlemesine irdeli yor.

ASTROLOJ DERSLER, Bar lhan, Derleyen: Ayem A ksoy, 360 sayfa.


Astroloj iyi b i l mek ve astrolog olarak yet k i n olabi l me k siirekli alma, aratrma ve di
sipl i n l i ei t i m gerekti ren bir itir. Yani herhangi bir bilim dal n nasl ren iyorsan z ast
rolojiyi de yle renmeniz gerekir. Bu k itap astrolo j i ye ve kulland sembol izme temel
bir giri n i teliinded i r.

PSKOLOJ

TERAPSTM YA NIMD A , Susanna McMahon, Ph.D., Trkesi : Nilfer Kavalal , 2 20


sayfa.
Hastalar n n en fazla sord uklar sorulardan harekede psi kolog Susanna McMahon size -
kendi n i sevmekten sevgi i liki lerinde y k c olmaya kadar- birok konudaki sorunlar n z
la nasl ba edece i nizi retiyor. Kendini sevme, Kend i n i Kefetme ve Yaam n gerek
anlam n bulma yolculuunun balang noktas . . . Sizs i n i z .

SORUNSUZ LKLER N . . . , Susanna McMahon, Ph. D. , Trkesi : Turan Aksoy,


224 sayfa
McMahon bu kitabnda size tiim i l ikilerin i zde bi.iyi.ik bir sorun zc olmay gsteri
yor. Yed i sorun zi.ici.i basamak sizi, i leride karlaaca n z herhangi bir krizde yard m
c olacak tekn i k lerin ustas yaparken, bugnk soru nlar n z zerinde altryor. A y n za
manda duygusal ve fizi ksel adan kendi n i ze bakmay ve yaam denen bu srecin sorun
lar n zecek yeteneklerinizi kul lanmay retiyor.

KEFEDLMEM BENLK, C.G. J u ng, Trkesi : Bar lhan, Canan Ener S lay, 1 28
sayfa. Tkendi.
Kefedi l memi Benl i k sorgulayan bir k itap. Onu okurken kend i n izi diinyann en byk
psi k iatrisclerinden biri n i n yannda ocuruyor ve i nsann en nem l i sorunlarndan birisi
zerine syleisini d i n l iyor gibi oluyorsunuz. Konuma tarznda yaz l m , bu nedenle an
la l mas ok kolay. J u ng'tn en popler kitab olabi l i r.

R YALARI ANLAMAK: Ryalarn Gcnden Faydalanmak in Bir Rehber,


Nerys Dee, Trkesi: N i l fer Kavalal, 1 59 sayfa.
Dee bu k i tabnda riiyalarn i ben l i i m i z le nasl bir balanr greci i.isclendiini gster
mekte, deiik rya temalar n ve remel psikolojik rya tanmlarn i ncelemekte ve tari
h i n ak n deitiren nl ryalar anlatmaktadr.

311
Y KADI NLAR - MUTSUZ YAAMLAR: nemli likilerde Ben l i k ve Yaknlk
Aray , Claudia Bepko ve Jo-Ann Kresra n , T rkesi : Canan E ner S lay, 325 sayfa .
E v l i l i k ve a i le rerapisri olan yaza rlar kad n lara sa l k l \"e payla mc i l iki ler yol u nda reh
berl i k yapyorlar. Kad nlarn n i i n o kadar iyi ol maya al r klar n aklayara k, kendi ih
riya ve duygular n ihmal ermeden yakn laryla nas l gzel i l i k i ler kurabilecekleri n i
gsreriyorlar.

C.G. JUNG & H ERMANN H ESSE: ki Dostluun A n lar, Migucl Serrano. Trke
s i : Bar lhan , 1 60 sayfa.
i l i 'li yazar ve diplomar Miguel Serr:no'nun Avrupa ' n n i k i bi lge ismi il e griimelcri n i n
v e mektuplamalar n n r ii n i.i . Ki tapta bi rok mekrup, ze l l i kle J u ng't n lmeden ksa
bir sre nce yazd , doa zerine d nceleri n i ve kendi a l malar n n z n a klayan
nem l i bir dokman ve Hermann Hesse' n i n Pikror'un Meramorfozu isi m l i ykiisii yer
alyor.

C.G. J UNG PS KOLOJS, Jolande Jacobi, Trkesi : Mehmer Arap, 236 sayfa.
Jung\ n almalar n ve giinliik yaa m m za b i le yerle r i rdii kavram lar n en bas i r ve
anla l r bir d i l le ak layan ki tap n i hayer kirap larda . . . .

RUHSAL REHBERM YANIMDA , Susa n na McMahon , Tiirkes i : Serap engz, 200


sayfa.
Eer kend i m izi gezg i n ler, yaam lar m z da uzu n yolculuklar olarak d iiiin iirsek , en bas i c
ifadeyle hep i m i z i n b i rer hac , yaamlar m z n ise kursal b i r yolcu luk olduunu sy leyebi
l iriz. Yaam lar m zdaki manay aramaya ba lad m zda, i y i , nem l i ve gerek ola n n far
k ndal n n pe i ne diiri.iiimiizde, yan i kursal olana b i zden daha biiyiik olan bir eye
ulamaya al r m zda, bir hac n n geleneksel tari fi ne uymu oluruz. Manaya yapt
m z bu yolculuk, kendi kiisel keif yolcu lu u m uz, ruh lar m za yaprmz kursal yolcu
luk o l ur.
Ruhsal Rehberim Yan md.1 bu yolculukta bize rehber l i k ediyor. Yolculuun ok bas i r ve
remel yedi ad m n an lar yor. Terap isrim Ya n mda k i rabyla Ti.irk okuru n u n youn i l
g i s i n i eken psi kolog Susanna McMahon b u yeni k i rab nda psikoloj i k yolcuun ri nsel
boyun n u da ok anla l r bir d i l le a k l yor.

SEMBOLZM

TAROT YOL R E HBER , Hazo Banzhaf, Trkes i : G ne Yaman l ca, 1 84 sayfa.


Bu Taror klasii i le reori k bi lgiye i h riya duymadan pra t i k yolla 'faror'ya giri yapabi l i r
s i n i z , ki isel soru lar n za simgesel anah rarlarla yan r alab i l irs i n i z . Ve onu 78 Ta ror karr
n n giinliik konu larda, genel v e i yaam , b i l in ve i l i k i ler alanlarnda zel a n l am n ras
vir eden bir uygulama ki rab olarak kul lanabi l i rsi niz.

TAROT GNN, AYIN, YILIN KARTI, Hazo Banzhaf, Trkes i : Nee Tfeki ,
280 sayfa.
Bu k itap ok sayda karrtan oluan dier T:uor a l mlar n karma k bulan veya ren
mek isremeyen kii ler iin bii l m i kafran. Sadece bir karda sembol izm i n deri n l i kleri n
de gez i n i p z i h n i n i z i ayd n hcab i l i rs i n iz . Ayrc b i l i nd n z n e ng i n bi lge l i iyle remas
kunp, onun rehberlii nden yararlanab i l i rsi n i z .

312