You are on page 1of 291

ASTROLOJDE AILAR

Horoskopta Gezegensel ilikileri Anlama Rehberi

Sue Tompkins

Trkesi: Serap Rumelili calan


Bar ilhan Yaynevi
Astroloji/Psikoloji: 22

ASTROLOJiDE AILAR
Horoskopta Gezegensel ilikileri Anlama Rehberi
Sue Tompkins

lngilizce'den eviren
Serap Rumelili calan

Yayna Hazrlayan
Bar ilhan

ASPECTS iN ASTROLOGY
Sue Tompkins, ilk basks 19B9'da Rider/Random House tarafndan yaplmtr.
2008 T rke yayn haklar Bar ilhan Yaynevi'ne aittir.

Kapak Resmi
AyemAksoy

Ofset Hazrlk
Vildan Bizer

Bask
Mart Matbaaclk Sanatlar
Tel: (0212) 321 23 00 pbx
Faks: (0212) 295 11 07

ISBN 978-975-7029-24-3
Yaync Sertifika No 10727

Bar ilhan Yaynevi & Danmanlk


BARI iLHAN
Av. Sreyya Aaolu Sok. 12/5 Tevikiye 34365 - ISTANBUL
Tel: (0212) 247 31 77 Faks: (0212) 231 55 17
E-posta: barisilhan@superonline. com
www. barsilhanyayinevi. com
www. astrolojidergisi. com
ASTROLOJDE AILAR
Horoskopta Gezegensel ilikileri Anlama Rehberi

Sue Tompkins

Trkesi: Serap Rumelili calan


Bar ilhan Yaynevi
Astroloji/Psikoloji: 22

ASTROLOJiDE AILAR
Horoskopta Gezegensel ilikileri Anlama Rehberi
Sue Tompkins

lngilizce'den eviren
Serap Rumelili calan

Yayna Hazrlayan
Bar ilhan

ASPECTS iN ASTROLOGY
Sue Tompkins, ilk basks 1989'da Rider/Random House tarafndan yaplmtr.
2008 T rke yayn haklar Bar ilhan Yaynevi'ne aittir.

Kapak Resmi
Ayem Aksoy

Ofset Hazrlk
Vildan Bizer

Bask
Mart Matbaaclk Sanatlar
Tel: (0212) 321 23 00 pbx
Faks: (0212) 295 11 07

ISBN 978-975-7029-24-3
Yaync Sertifika No 10727

Bar ilhan Yaynevi & Danmanlk


BARI iLHAN
Av. Sreyya Aaolu Sok. 12/5 Tevikiye 34365 - ISTANBUL
Tel: (0212) 247 31 77 Faks: (0212) 231 55 17
E-posta: barisilhan@superonline. com
www. barsilhanyayinevi. com
www. astrolojidergisi. com
ASTROLOJDE AILAR
Horoskopta Gezegensel likileri Anlama Rehberi

SUE TOMPKINS

Trkesi: Serap Rumelili calan


NDEKLER

Giri 7

Birinci Blm: A Yorumunun lkeleri 9


1. Gezegenler 11
Gne 11 Jpiter 24
Ay 14 Satrn 26
Merkr 16 Urans 30
Vens 19 Neptn 33
Mars 21 Pluto 36
2. Daireyi Blmek ve Alan Hesaplamak 41
Gerilimli Alar 42 Dier Alar 44
Uyumlu Alar 44 Alan Hesaplamak 45
3. Alann Anlamlan 50
Kavuum 50 Quintile 61
Kart 53 Altmlk 64
gen 56 Yarm-kare ve Birbuuk-kare 65
Kare 59 Quincunx ve Yarm-altmlk 68
4. Alar Yorumlama 71
Arlk Saptama 74 Yaklaan ve Uzaklaan Alar 78
Orblar 75 Deklinasyon Alar 79
Gezegensel Protokol 78
5. Alarda Nitelikler, Elementler ve Burlar 81
nc Burlarda Kart/Kare Alar 81 Sabit Burlarda Kart/Kare Alar 86
Ko-Terazi 82 Boa-Akrep 87
Yenge-Olak 83 Aslan-Kova 87
Ko-Yenge 84 Boa-Aslan 88
Ko-Olak 84 Boa-Kova 89
Yenge-Terazi 85 Aslan-Akrep 89
Terazi-Olak 85 Akrep-Kova 90
Deiken Burlarda Kart/Kare Alar 91
kizler-Yay 92 kizler-Balk 94
Baak-Balk 92 Baak-Yay 94
kizler-Baak 93 Yay-Balk 95
Ate genleri 95 Hava genleri 96
Toprak genleri 96 Su genleri 97
lkind Blm: Gezegensel Reeteler 99
6. Gne'in Alan 101
Gne-Ay 101 Gne-Satrn 118
Gne-Merkr 106 Gne-Urans 121
Gne-Vens 109 Gne-Neptn 126
Gne-Mars 111 Gne-Pluto 131
Gne-Jpiter 114
7. Ay'n Alan 137
Ay-Merkr 137 Ay-Satrn 150
Ay-Vens 140 Ay-Urans 154
Ay-Mars 144 Ay-Neptn 158
Ay-Jpiter 148 Ay-Pluto 161
8. Merkr'n Alan 165
Merkr-Vens 165 Merkr-Urans 177
Merkr-Mars 166 Merkr-Neptn 180
Merkr-Jpiter 169 Merkr-Pluto 184
Merkr-Satrn 173
9. Vens'n Alan 188
Vens-Mars 188 Vens-Urans 197
Vens-Jpiter 191 Vens-Neptn 200
Vens-Satrn 193 Vens-Pluto 204
10. Mars'n Alan 208
Mars-Jpiter 208 Mars-Neptn 218
Mars-Satrn 210 Mars-Pluto 222
Mars-Urans 215
11. Jpiter'in Alar 227
Jpiter-Satrn 227 Jpiter-Neptn 233
Jpiter-Urans 231 Jpiter-Pluto 235
12. Satm'n Alar 237
Satrn-Urans 237 Satrn-Pluto 244
Satrn-Neptn 240
13. Dsal Gezegenler Arasndaki Alar 247

nc Blm: Ke Noktalan 249


14. Ykselen-Tepe Noktas Kompleksi 251
Ykselen-Alalan Ekseni 251
MC-IC Ekseni 255
15. Gezegenler ve Ke Noktalan 263
Gne ve Ke Noktalar 263 Jpiter ve Ke Noktalar 275
Ay ve Ke Noktalar 267 Satrn ve Ke Noktalar 276
Merkr ve Ke Noktalar 269 Urans ve Ke Noktalar 279
Vens ve Ke Noktalar 271 Neptn ve Ke Noktalan 282
Mars ve ve Ke Noktalar 273 Pluto ve Ke Noktalan 285

Bibliyografya 288
GR

Astroloji almaya 1970'lerde baladm ve onu kefettiimde, ou renci gibi, zaman


zaman olduka saplantl da oldum. Hibir zaman bir kariyer potansiyeli tadn d
nmemitim. Yalnzca bylenmitim ve zel bir acelem de olmadndan, renciliim
uzun ve yava oldu. almalarmda ilerledike, nitelik kazandka ve dananlarla gr
tke, doum haritasnn en nemli ynnn, kiinin ncelikle anlamas ve tanmlama
becerisi gelitirmesi gereken ksmn, alar olduunun farkna vardm. Fakat konu hak
knda ada yaynlara baktmda fazla bir ey bulamadm.
O zamanlar gezegensel kombinasyonlarn karakteriyle ilgili piyasada ok sayda m
kemmel kitap vard. rnein dsal gezegenler konusunda Stephen Arroyo, bunlarla ve Sa
trn'le ilgili olarak da Liz Greene. Charles Carter' n kitab Astrological Aspects bu alanda bir
klasikti, hala da yledir, fakat biraz gncelliini kaybetmitir ve Pluto'yu iermez. Bili Ti
crney'in kitab Dya11ics ofAspect A11alysis, a modelleri konusunda paha biilmezdir. yle
ki yazar bu konuda daha fazla bir ey syleme abasnda olmamtr. Bylece, daha fazla
sn bilmeye ihtiya duyduumdan ve retmeye baladmda rencilerin de daha faz
lasn bilmeye ihtiya duyduklarn fark ettiimden Aspects in Astrology dodu. zetle; pek
de gl olmayan bir ynme, deneysel aratrmalara yneldim ve ortaya kan bunun
sonucudur.
Astrolojik yorum sanatnn ou, astroloun farkl sembolleri bir araya getirip sentez
leme kapasitesine dayanr. Yoldaki her admda yorumcunun yapt budur. rnein Mer
kr'n Yay burcunda 4. evde olduunu dikkate alan astrolog, gezegenle, burla, 4.evle ve
Merkr'n ynettii evlerle ilgili kavrayn bir araya getirmelidir. Ortalama bir astroloji
rencisi bu farkl unsurlar dairesinde hner gstermeyi genellikle baarabilir, ancak Mer
kr' n yaltlm olmayp aslnda 'a'lara sahip yani haritadaki dier gezegenlerle veya

7
noktalarla da iliki iinde olduu gereiyle karlatnda bsbtn bunalabilir. Bu a
rtc deildir. A oluumlarn yorumlamak ok karmak bir itir, hatta en deneyimli

pratisyenler iin bile kolay deildir.


Bununla beraber, haritadaki enerjiyi, horoskopu ruhsuz bir kukla tasvirinden atma
ve mutlulukla tamam olan canl ve hayatiyet dolu bir insan simgesine dntren enerjiyi
alar temin ettiinden, bu tr bir yorum abaya deerdir. Alar, haritadaki dier her eyin
tesinde, 'prima 111ateria'y, her bireyin yaamn yaplandrrken yararlanaca kendine zel
ham maddeyi betimler. Her ey iin bir horoskop hazrlanabilir. Horoskoplarn kullanm
insan karakterinin ve insan hayatnn anlalmasyla snrlanm olmayp d ou m haritas
her neyle ilgiliyse onunla ilgili bilgi verirler: bir olayn zamanyla, bir soruyla, yaayan bir
varlkla. Alar dram, gerekte olan bitei betimler. Ve a oluumlar, insanlar ynnden,
psikologlarn 'kompleks' dedikleri durumlar (etkileim iinde olan sembol gruplarn) be
timler. Bunlarla ilgili olarak, C. G. Jung, insanlarn komplekslere sahip olmasndan ok
komplekslerin insanlara sahip olduunu sylemitir. Dier bir deyile, alar, nelerle u
ramamz gerektiini aklad kadar 'kader' olarak ifade edilebilecek olan aklamakta
da byk bir rol oynar.
Doas gerei bir doum haritas biriciktir ve bir btn olarak deerlendirilmelidir. Bu
yzden bunun gibi herhangi bir astrolojik 'reete' kitabnn, bir ksm bilgiyi haritann ge
riye kalannn balam dnda yorumlamas nedeniyle, her zaman kendi snrlamalarn da
iinde bulunduraca aka anlalmaldr. Yine de yorumcu bir yerden balamak zorun
dadr ve bu kitabn bir miktar yardm edecei mit edilir.
BRNC BLM

AI YORUMUNUN LKELER
1

GEZEGENLER

Gezegenlerle ilgili aadaki aklamalar ler biriyle ilikili baz nemli temel noktalan yeniden
gzden geirip aydnlahnaya ynelik bir giriimdir.

GNE

Kimlik duygumuz, nemli saydmz eyler, gurur duyduklarmz, yreimizi koy


mak zere aradmz eyler. Canllk. nemlilik. Gurur. Aydnlanma. Tannma. rademiz,
amacmz, gelecee ynelik hedeflerimiz.

Gne'in ne anlama geldiini kesin olarak tanmlamak benim iin yine de g. Bazen
benliin gstergesi olarak tanmlanr. Belki de bu tanm 'benlik' terimiyle ne anlahlmak
istendiiyle balanhldr. Ben, bu szc Jung'un kulland biimiyle, yani bir bireyin bi
linsiz ve bilinli yanlarn ieren Btn Benlii anlamnda alglyorum. Bu durumda 'ben
lik' elbette ki en azndan doum haritasnn tamamn iermelidir. Hatta doum haritasnn
snrlarnn dnda bir eydir. Doum haritasnda bulunan her eyi de kapsayan bir ey.
Herhangi bir olayda Gne, haritann tamamnda gl bir btnleyici etken olarak hare
ket ediyor gibi grnmektedir. Adeta bir lider veya orkestra efi gibi. Kiinin 'z' n, kal
bini tanmlyor grnmektedir. Atom' un ekirdeine olduka benzerdir. Bu z, gerek
anlamyla her zaman bilinir olmayabilir. Gne'in en derin anlamlarnn tanm d kal
masnn nedeni budur belki de.
Daha basit bir yaklamla, Gne'in egomuza, kendimizi ne ekilde tanyorsak ona, ol
duumuzu dndmz kiiye, zdeletiimiz kimlie katkda bulunduuna inan-

11
yorum. Bu bakmdan Gne'imize a yapan gezegenler, bizim kendimizle zdeleme bi
imimizi etkilerler. Kendimizle ilgili olumlu yarglara m sahibiz, yoksa zayf bir benlik
imajmz m var? Hatta bir imajmz var m? Gne'imizin ald alar bu sorulara k
tutar. Gne'imize a yapan gezegenler ya 'Gne burcumuz' la btnleir veya onu kabul
etmezler. Sz gelimi Gne'e a yapan Jpiter, Gne burcumuzun zelliklerinde abarbya
neden olabilirken, Satrn bunlar engelleyebilir, grmezden gelebilir ya da bu zellikler her
ne ise, bizi onlar daha yakndan anlamaya zorlayabilir.
Gkyznde gnein k ve s yaymas gibi, haritalarmzda da Gne'in dokunduu
her ey annda aydnlatlr ve shlr. Hangi gezegen olursa olsun spot onun stne tu
tulur, ona g ve dayankllk verilir. Alar phesiz her iki ynde de alr. Bylece, dier
ynden Gne'in ald alar, zellikle 'zor' gezegenlerden olan 'gerilimli' alar, Gne
bireysel olarak bizim iin her neyi temsil ediyorsa ona ilikin dayankll ve gc balta
lyor gibi grnmektedir. Bu biraz gneli bir gnde koyu renk camlar olan gzlkler tak
maya benzer bir durumdur.
Ykselen ve yneticisi yaam yolculuumuzu, iinde yol aldmz arac ve izlemek
zorunda olduumuz yolu betimliyorken, Gne, yolculuumuzun gerek amacn olduu
kadar, bu yol boyunca muhtemelen karlaacamz meydan okumalarn bazlarn da
daha fazla aklaycdr.
Gne, nereye gideceimize iaret ettii kadar, gl bir gelecee ynelimi de bnye
sinde barndrr. Nereden geldiimizle ilgili syleyecek ok eyi olan Ay'n tersine.
Gne iin kullanlabilecek temel tanmlayc szcklerden biri 'irade'dir. Mars'la bir
likte Gne, istencimizi, eilimlerimizi, gelecekle ilgili niyet, dilek ve arzularmz gsterir.
Kendimiz olma, belirli bir karakterimizin olmas, hayatlarmzla bir eyler yapma arzula
rmz. Daha basit olarak, Gne'in, bizim amacmz, yaam hedefimizi ve bu hedefi an
layp bilinli ekilde hayata geirme grevimizi betimledii anlalmaktadr. Gne'in
bulunduu ev ve bur, phesiz bizim nem verdiimiz alanlardr, en nem verdiimiz
yaam alanlardr ou kez. Eer bir gezegen Gne'le temas halindeyse, bu gezegen bizim
iin zellikle nemli hale gelir ve bizim nasl grlmek istediimizle ilgili ipular verir.
Bunu baarabilmemize ynelik kolaylk veya zorluklar gsterir. rnein, Gne-Satrn
karesi olanlar yaamlar boyunca ounlukla otoriteyle ilgili nemli sorunlarla karlaa
caklardr. Bu aya sahip kiiler ounlukla belirli bir alanda otorite olarak kabul edilmek
isterken, ayn zamanda bakalarnn otoritesini kabul etmekte veya kendileri otorite st
lenmekte zorlanacaklardr.
'Ben istiyorum, benim amacm, niyetim, ynm bu' diyen Solar (Gne'e zg) pren
siptir. Gne' in bulunduu yer, 'Ben buradaym, ben burada dikkate deer bir g olmak
istiyorum' dediimiz yerdir. Burada kendim olmak istiyorum. Burada zel olmak istiyo
rum. Esiz olmak istiyorum ve kendim olma hakkna sahip bir birey olmak istiyorum. Eer

12
Gne bir eyi yapmak iin bizim eilimimizi ve ynmz tanmlyorsa, Gne'in a
lar, neyin bunun gereklemesini engelleyebileceini, neyin bize ait olan gerekletirme
mizin nnde durduunu ve bizde olan en iyiyi ortaya karmamza neyin yardmc
olacan gsterecektir.
Gne, kiinin bir parasdr, kiiyi merkeziletiren parasdr. Gne 'ben-merkezci'
dir. Gne' in alar, 'ben-merkezci' ve 'kendinin farknda' olma konusundaki, kendimizi
tanyp kabul etmekle ilgili yaayabileceimiz kolaylk ve zorluklarmz aklar.
Bir haritada Gne' in bulunduu yer kim olduumuzu anladmz, onaylanmak iste
diimiz ve onaylanma yoluyla kimliimizi glendirdiimiz alandr.
Eer onay almay beceremiyorsak, daha olumsuz olarak, dpedz geleneksel bir bi
imde ilgi aramaya ynelebiliriz. Bu durum evlerle ve alarla uygunluk iinde iler. Bu
rada bir ka ok basit rnek vermek uygun olabilir. Gne-Mars 'Beni fark et. Ben
glym' diyebilir; Gne-Neptn: 'Beni fark et. Ben bir kurtarcym' veya 'Bak ne kadar
da madurum. Beni koruyamaz msn? Benim iin zlmyor musun?'; Gne-Urans:
'Beni fark et. Ben senden farklym'; Gne-Satrn: 'Beni fark et. nsanlar ounlukla fark
etmezler.' Ve bunun gibi. Gne'imizle vnme eilimindeyizdir. Gne'imizin dokun
duu gezegenlerin iaret ettii ynlerimizle de vnp gurur duymak isteriz.
Herhangi bir astroloji kitabnn size syleyecei gibi, Gne, bizim canllmz, isten
cimizi ve kendimizi yaratc biimde ifade edebilmemizin yollarn tanmlar. Bu 'Kendini
yaratc biimde ifade ehne' deyimini her zaman olduka mulak bulmuumdur. Yine de
Gne'e a yapan gezegenler, bizim kendi bireysel esizliimizi kefedip ifade edebilme
mize phesiz katk salarlar. Gne burcu ve solar alar bizim canllmz, temel yaam
gcmz zerinde etkilidir. Bu nedenle Mars ile birlikte, hastalklarla ba ehne yetenei
mize katkda bulunurlar.
Gne ayn zamanda kahraman olarak da tanmlanr. Gne'in haritadaki konumu,
iimizdeki kahramann karlamas kanlmaz olan meydan okumalar hakknda bir ey
ler syleyecektir. Jungcular bu sreci anlatmak iin 'bireylemek' szcn kullanrlar.
Oxford ngilizce szlne gre 'bireylemek' szc 'bir birey veya farkl bir varlk ola
rak biimlenmek, bir eye bireysel yap veya ekil vermek. Ayn trden olan dierlerin
den farkllamak' anlamna gelmektedir.
Tartmaya ak olsa da, bunlar Gne'le ilgilidir, kahramann amac belirli bir birey
olmak zerinedir. Kendisi olmak, ierlerde bir yerde var olan gerek kii olmak. Liz Gre
en'in syledii gibi, mee palamudu yalnzca bir mee aac olabilir. Fakat her mee aac
esizdir. Onun potansiyel esizlii gizil olarak mee palamudunun iinde mevcuttur. By
lece, Gne' in, kiinin kim olduunu (z varln) bulma srecini sembolize ettii anla
lmaktadr. Gne' e a yapan gezegenler yalnzca kahramann neye benzediini
tanmlamaya yardmc olmayp, ayn zamanda kiinin isel znn yz yze gelecei mey-

13
dan okumalar da aklar. Srece ivme kazandrabilen veya engelleyebilen tm destekle
yici ya da pek de yardmc olmayan isel figrleri.
Gne ayrca doum haritasnda babay temsil eden birka sembolden biridir. Biyolo
jik babadr, hayat ortaya karan adamdr, ayn zamanda ocuun kimlik duygusuna ilk
modeli tekil eden (veya etmeyen) kiidir.

AY

Duygular, etkilenme, tepki ve yant verme, anne, ev (yuva), gda tercihleri, domestik
alkanlklar, genel anlamda tm alkanlklar. Geri ekildiimiz alan. Gvenli hissettii
miz yer. Beslendiimizi nasl hissettiimiz. Bakalarn nasl beslediimiz. Barndrmak,
yetitirmek, badatrmak.

Ay, bizim besleme, beslenme drtmz, baklma, martlma ve korunma arzumuzu


temsil eder. O hepimizin iindeki, yetikinlikte bile bazen baml olabilen, ihtiyal ve ko
runmaya gereksinen ocuktur. Ay'mzn alarnn, bakalarn beslerken veya kendimiz
iin snak ve gvenlik ararken sahip olabileceimiz kolaylklar ya da karmza kabi
lecek glkler hakknda syleyecek epey sz vardr.
Ay, zellikle bur olarak, bizi neyin sakinletireceini, rahat ettirip destekleyeceini
gsterir.
Ay, IC ve onun yneticisiyle birlikte, en geni anlamda bizim nereden geldiimizi; duy
gusal arka planmz, kklerimizi, gemiimizi ve bize aktarlan miras aklar. Davran bi
imimizi de karakterize eder. ocukluumuzda evremizdeki iaretleri yantlarken
gelitirmi olduumuz davran alkanlklarna ve hala belki de istem d olarak, bu al
kanlklarn zoruyla nasl davranma eiliminde olduumuza dikkati eker. Ay ve alar,
ou zaman, farknda olmadan, esasen otomatik olarak, uyaranlara ne ekilde tepki ver
diimizi betimler. rnein Ay Mars'la birlikteyken, arabuk veya fkeli biimde tepki
verebilir, harekete her zaman balklama dalma eilimindedir. Ay-Satrn ise tepkilerinde
kontroll grnr, tedbirli ve dikkatli biimde karlk verir.
Ay' mzn alar duygularmz ifade etmekle ilgi kolaylk veya glklerimizi gster
dii kadar bu duygularn doasn da aklar. Duygularmz, kaltmla bize aktarlanlarla
fazlasyla ilgili olduu kadar yetime dnemimizde bizi evrelemi olan, farknda olmasak
da, iselletirdiimiz duygu ahnosferiyle de balantldr.
Ay, genel anlamda, evimizi ve domestik tercihlerimizi anlatr. Evimiz, bizim 'beslen
diimiz yer' dir. Ay'mz en geni anlamyla bizim bakalarn nasl besleyip destekledii
mizi, kendimizi karlatmz hayat durumlarna ve insanlara gre nasl ayarlayp

14
uyumladmz syler. dealde, farkl insanlara ve deneyimlere bireysel bazda tepki ver
memiz gerekir. nk her yeni durum farkl bir tepkiyi talep eder: Farkl spontan bir duy
gusal tepkiyi ve farkl bir davransa! tepkiyi.
Ay, evimizin bize bir snak olmas anlamnda yuvann da gstergesidir. Duygusal
demir atma anlamnda bir snak, gvende hissedebildiimiz ve kendimiz olabildiimiz
bir yer, d dnyann gzlerinden uzakta terliklerimizle dolap istediimiz biimde dav
ranabildiimiz bir yer. Ay, kendi isel yuvamzda nasl hissettiimizle de ilikili olup, bu
iliki bakalarna tepki veri tarzmz ve onlann da bize geri iletimde bulunu tarzm et
kiler.
Ay'mzn syledii biimde geri ekilme eilimindeyizdir. nk buna ainayzdr.
Her eyden te, kklerimizi, geldiimiz yeri anlatr. Bir ocuk olarak kendimizi nasl g
vende hissettiimizi, hatta zellikle gvende hissetmediimizde (belki Ay'mz, sz ge
limi Satrn, Urans ya da Pluto'dan zorlayc alar alyordur) bile Ay'mzn temsil ettii
davran biimlerine ekilme eilimindeyizdir. nk bu gezegen balanhda olduumuz
alkanlk modellerini ayrnhlaryla betimler. Bu durum kahveyle birlikte sigara imeye
benzer: Bunu yeterince bir sklkta tekrarlamsanz, sigarann elik etmedii bir fincan
kahveden gerekten zevk alamayacanz bir duruma gelmisiniz demektir.
inde en rahat ettiimiz domestik ortam tanmlamasnn yannda, Ay'mzn alar,
ounlukla birlikte yaanmas ne denli kolay veya zor bir insan olduumuzu ve bakala
ryla birlikte yaamay ne denli kolay veya zor bulduumuzu da gsterir. Bu yine bizim
badama kapasitemizle ve duygusal olarak gvende hissetme lmzle olduka ilgili
dir. Eer kendimiz olmann gvenli olduunu hissedersek, o zaman ounlukla daha spon
tan bir tarzda davranabilir, bakalarnn farkl yaam biimlerine, farkl alkanlklarna
(zellikle domestik alkanlklarna!), ruh hali dalgalanmalarna, vb. koullarla badama
konusunda daha yetenekli oluruz.
Ay, annenin balca gstergesidir. Hepimizin biyolojik bir annesi vardr ve Ay'mz
onunla ilgili deneyimlerimizi niteler. Ayn zamanda u ana kadar zerinde durduumuz
etkenlerin ounu da etkileyen erken dnemdeki beslenip baklma deneyimlerimizin tm
hakknda ok ey syler. Bir, iki veya ok sayda aile tarafndan yetitirilen, belki de bir
bakm kurumunda yaam olan ocuklarn haritalarndaki Ay (MC-IC ekseni ve bunlarn
yneticileriyle birlikte), btn bu bakm stlenen farkl kiileri, ayn zamanda' gerek an
ne'yi, farkl yollarla da olsa ounlukla gsterir. zetle; bakm stlenen kii veya kiiler
her kim olursa olsun Ay, erken dnemdeki anneyle ilgili deneyimlerimizi betimler. Ay,
anne-baba olmann 'Seni, her durumda kabul edeceim. Seni koruyacam, sana bakaca
m. Duygusal olarak rahat ettirip, sana kendi duygularm kefedip ifade edebilecein g
venli bir yer salayacam. Duygularn ne olursa olsun kabulleneceim. Korku, fke ve
kayglarn iin bir tampon olacam' diyen yn ile ilgilidir.

15
Bu tr bir ilgiyi herhangi bir kiiden alabiliriz. deal bir ocuklukta en azndan birka
kiiden alrz. Yine de bizim ncelikli bamz annemizledir. Keke sadece tamamen pra
tik nedenlerle bunun byle olmas gerekseydi. Oysa onun rahmindeyken evrede dolah
nlr, onun gdasyla beslendiimiz gibi onun duygular ve ruh halleriyle de besleniriz.
Annemiz bal olduumuz ilk kiidir. Bu nedenle de koulsuz kabul grmek iin y
neldiimiz ilk kiidir. Bylece Ay'n, anneyi tanmlad anlalmaktadr. Fakat ayn za
manda genel anlamda baklma ve terbiye ile ilgili ilk deneyimlerimizi de aklar. Byleyken
babann ve bakm stlenen tm dier kiilerin de bir gstergesi olabilir. Ay'n bulunduu
ev, biyolojik anne dnda ocuun bakmn stlenen dier bir kiinin gstergesi olsa da,
bu durum, haritada, ev yerleimleri, ev yneticilikleri veya dier etkenler tarafndan ge
nellikle aka belirtilir.
Herhangi bir olayda, Ay'mzn burcu, evi ve dier gezegenlerle alar, ocuklukta
nasl hissettiimiz, zellikle de kendimizi gvende hissedip hissetmediimiz hakknda ok
ey syler. u anda kendimizi nasl gvende hissettiimiz, nasl korunuyor hissettiimiz,
bakalarn nasl koruyup onlar nasl beslediimiz ve bunlar yapma becerimizdeki ko
laylk veya zorluklar, bunlarn tm, zel olarak Ay tarafndan etkilenir.

MERKR

Dnce, konuma, yazma. letiim. Rasyonel zihin. Fikirler. Balanhlar kurmak. Kar
deler. Okul. Nasl rendiimiz.

Tm iletiim biimlerinin gstergesi olarak natal Merkr ve alan, iletiim biimimizi


en azndan duygu d, szel bir dzeyde betimler. Merkr haritamzdaki bir gezegene
veya bir noktaya dokunduunda, kendimizin o yn hakknda yazmak, konumak ya da
sadece dnmek iin, byle bir aya sahip olmayanlardan daha gl bir arzu hissede
riz. Merkr haritann farkl blmlerini birbirine balayarak bir tr arac gibi hareket eder.
Bylece bu gezegenin bilinlilii ykseltme bakmndan nemli bir ilevi vardr. rnein
Satm'le temas olan bir Merkr, kiiye, korkularyla balanh kurarak zerinde dn
mesi ve iletiimde olmas frsahn sunar. Buradaki Merkr, kiiye, Satrn'n temsil ettii
konularda daha bilinli olma olana salyor olabilir. Bu nedenle, Merkr'n zorlayc a
lar bile bymeye potansiyel olarak yardmc grlebilir. nk haritadaki farkl geze
genlerle balant kurma yoluyla, Merkr bize ruhumuzun eitli ynlerinin iine dalp
kma frsah sunar.
Daha yksek bilinlilie ulahran bir ok yol vardr elbette. Merkr belki de bunlardan
yalnzca birini sunmaktadr. Fakat bu tutulacak kolay bir yoldur. Merkr'n bir 'isimlen-

16
dirme' ilevi vardr. Eer bir eye bir isim vermisek, onu daha kolay sahipleniriz. Dier
kiilerle onun hakknda konuarak bu yolla ona farkl alardan bakabilir, onun bize ifade
ettii anlam ou zaman geniletebiliriz. Tersine, Merkr'n alan kendimizle ilgili
renmelerimizin ve elbette genel olarak renmemizin yolunda nelerin durduunu da ak
layabilir. Merkr-Satrn asnda, korku kendini-bilmenin ve bir btn olarak eitim
srecinin yolunda duruyor olabilir. Merkr-Mars asnda, fke ve ar bir drtsellik
kendini-bilmenin kazarulmasrun dman olabilir.
Zihinlerimizi en fazla igal eden yaam alanlan yalnzca Merkr'n burcu ve eviyle
deil, haritamzn btn tarafndan aklanr. Bu nedenle, haritasnda gl bir 7.ev veya
Terazi vurgusu olan bir kiinin zihni, ou zaman Merkr'n Terazi'nin 7.evinde bulu
nup bulunmamasndan bamsz olarak, doal biimde ilikileri hakknda dnp ko
numaya ekilecektir. Bununla birlikte natal Merkr'n burcu, evi ve asal ilikileri bizim
ne dnp konutuumuza, genelde ne hakknda iletiim kurduumuza katk yapacak
hr. Daha da nemlisi, Merkr zihnimizi en ok igal eden konularda hangi yolla iletiim
kurduumuzu aka betimler. Merkr'mz dncemizin zerinde komas olas par
kurlar gsterir. Bizim kendine zel zihinsel dalga boyumuzu.
Na tal haritadaki dier herhangi bir gezegen gibi, Merkr de asla kendi saf halinde bu
lunmaz. Her zaman bir bur, bir ev ve dier etkenler tarafndan renklendirilir. Fakat eer
saf bir halde mevcut olabilseydi, tamamyla rasyonel ve nesnel zihni nitelerdi. Yalnzca
herhangi bir arptma veya tarafllktan deil, herhangi bir ahlaki yarglamadan da ba
msz olan bir zihni. nk Merkr belirli bir durumun dorular veya yanllaryla ilgili
deildir. Prensiplerin, etiin, anlamn ve ahlaki deerlerin krall Jpiter'in emsiyesi al
hndadr. Jpiter, Merkr tarafndan ynetilen burlara kart konumdaki burlar yne
ten gezegendir. Merkr, tanrlarn habercisidir. Fakat kendisi tanr deildir. Yarglamada
bulunanlar, btn bu olan bitenin ne olduunu soranlar ise tanrlardr. Merkr, sadece
bilgiyle ilgilidir. O bilginin faydas veya dier ynleriyle ilgili deildir. Hatta belki bilgi
nin doru olup olmadna da aldr etmez.
Merkr'n bizim kanlarmz hakknda da syleyecei ok ey vardr. Belirli herhangi
bir konuda mevcut olan her eyi bilmemiz mmkn deildir. Bu nedenle, yaptmz her
hangi bir yarg daima yetersiz kanta, yani kanya dayal olacaktr. Kanlarmz durumun
nasl olduuna inanyorsak onu yanstr. Sahip olduumuz bilgiye ve dncelerimizin
izleme eiliminde olduu belirli izleklere dayanr. Biz biliyoruz ki, nesnel bilgi diye bir
ey yoktur. Merkr'mzn burcu, zellikle de alar, nesnellie mmkn olduunca
yaklama yeteneimize katkda bulunur veya ondan uzaklatrr. Nesnellik ve rasyonellik,
tarafllktan ve nyargdan kanmak iin gereklidir. Fakat duygulara kart konumdan
gelirler ve onlara fazlasyla deer atfedilebilir. Duygularn ve deerlerin olmad bir
dnya yalnzca hayal edilmesi imkansz olmakla kalmayp tuhaf bir yer olacakhr. Eer biri

17
bunu baarabilirse. Merkr'n haritamzdaki grece nemi ve alar, rasyonel dnceyi
kmsyor muyuz yoksa fazlasyla deerli mi buluyoruz, bu konudaki eilimimizi bize
syleyebilir.
Bir kiinin Merkr'nn gerilimli alar, kanlarnn snanma olasln, bakalar ta
rafndan onlara meydan okunabileceini, onaylanmayabileceini veya kendisinin bu tr
beklentiler tadn gsterebilir. Oysa uyumlu alar tersini anlatr. Bazen kiinin dnce
ve kanlarn en bata ifade etmesi nedeniyle ekime eksiklii olabilir. Uyumlu alar olan
kii kendisiyle uzlalmadnda tehdit edilmilik hissetmeye daha az eilimlidir. Bu ne
denle ou zaman kendisini daha kolaylkla ifade edebilir. Onlarn hayatn Merkr'le ilgili
alanlarnda incinebilirlik hissetmeleri daha az olasdr. Bylece, dierleri uzlamadnda
daha az aldr ederler. Hatta bundan holanabilirler de. Uyumlu alar sahip olunan ka
nlarn dier insanlar veya kiinin kendi dier ynleri (ilgili gezegenlerin aklad bi
imde) tarafndan pekitirileceine de iaret edebilir. Bu, belirli bir ynde dnmeleri iin
bir yatrm tekil edebilir. Buna karn, kanlarn her zaman yetersiz kanta veya anlaya
dayandrlmak zorunda olmalar yznden, gerilimli alarda ortaya kabilen bir durum
olarak, onlara meydan okunmas, ho bir deneyim olmasa da, fena bir ey deildir (mey
dan okuma iimizden veya dardan gelebilir.) nk orada zihnin ve dncelerimizin
esnetilip geniletilmesi olana bulunur. Her zaman olduu gibi gerilimli alar byme
potansiyeli sunarken, uyumlu alar, zellikle de gen, kaytszl arttrabilir.
Herhangi birimizin yaam sresi iinde ne lde deitii tartma gtrr, fakat el
bette tutum ve kanlarmz deiebilir. Buna olanak veren Merkr'dr. Davranlarmzda
ve yaam biimimizde balattmz her deiimin, tutumda bir deiimin ardndan gel
mesi gerektii olduka aktr. Enerji her zaman dnceyi takip eder. Bu ekilde bakld
nda, Merkr'n ilerlemenin anahtarn elinde tuttuu iddia edilebilir.
Merkr, en bata balant kurmakla ilgilidir. Zeka tanmlanamaz, belki byle bir ey
yoktur. IQ testleri, bir insann, 'zeka' kadar belirsiz bir eyden ok, bu testleri zme yete
neini ler. Eer IQ testleri bir eyi ortaya koyuyorsa, bu, kiinin hzl balant kurma ye
teneidir. Bu retilebilen bir yetenektir, aka Merkryendir. Merkr'n gstergesi
olarak okul, balant kurmann retildii ilk yerdir. Okul ayn zamanda, bilgiyi toplayp
ilemeyi ve iletmeyi rendiimiz yerdir. Orada nasl iletiim kurulacan, nasl okuyup
yazlacan reniriz. Orada dili tm dzeylerde reniriz. Bur konumunun ve Mer
kr'mzn alarnn, nasl rendiimiz ve bu renme srecine nelerin engel kartp
yolu tkad, nelerin destek olup ivme kazandrd hakknda syleyecek ok eyi vardr.
Bizim Merkryen alarmz, mmkn olan en geni anlamda ne rendiimiz hakknda
da bir tayin gc tar.
Merkr, ulatrmann da semboldr. Ulatrma yalnzca birini veya bir eyi bir yerden
baka bir yere gtrme aracdr. A'y B'ye balama aracdr.

18
Merkr, erkek ve kz kardelerin de gstergesidir. 3.Evle birlikte bu gezegenin, bir ki
inin kardeleriyle ilikilerini nasl olup da bu kadar doru nitelemelerle aklad ar
tcdr. Bir ocuk erkek ve kz kardelerinden ok ey renir. Onlar ounlukla kendi
aralarnda veya ebeveynlerle ilikilerde kkrtc veya arabulucu rol oynarlar.

VENS

birlii. Verme. Paylama. Taviz. Gzellik. Sevgi. Deer. Karlatrma. Sanat. Zevk.
Dei toku aralar. Para. Bakalarn ve kendimizi mutlu etme yolumuz.

Vens bizim ibirlii yapma ve bakalaryla paylama drtmzdr; verme ve uyumlu


olma arzumuzdur; sevme ve sevilmedir. Vens'mzn alar popler olmann ve uyum
salamann bizim iin ne lde nemli olduuna k tutabilir. Vens'le temas eden ge
zegenler, bu ibirlii ve ahengi gerekletirebilmek iin bize nelerin destek olduunu ya da
nelerin yolumuzun zerinde durduunu anlatr. rnein Urans'e kare a yapan Vens,
bamsz olma, birey olma, esiz olma (Urans) ihtiyacnn, dier kiilere uyum salayp
ahenk iinde olma arzusuyla attn hisseder. yle de diyebiliriz: Acil bir ihtiya (kare)
vardr, bu nedenle de gerilim ortaya kmaktadr. nk kii, iliki ihtiyacn bamszlk
ve zgrlk ihtiyac ile btnletirmeye ynlendirilmekte, fakat bu iki drt birbiriyle a
tyor grnmektedir. Yine de en sonunda bu kii, bir ilikinin olmamasndansa iliki
iinde aslnda daha zgr olduunu anlayabilir.
Hepimizin 'iliki' problemleri, verme (Vens) ve alma (Mars) erevesinde dnen prob
lemleri vardr. Vens'mzn alan (Mars'la birlikte) bu problemlerin doasn aklar,
onlarn zerinde allp, birletirilerek iyiletirilmesine ynelik yollar nerir. Fazlaca
Vens odakl insanlar, zellikle bu durum rnein gl bir Mars'n pahasna ise, fazlasyla
ibirlii yapmaya, verici olmaya yatkn olabilir. Bu ylesine fazladr ki kiisel prensipler
pencereden uup gidiyor, kii byk fedakarlklar pahasna kendisini bakalarnn ihti
yalarn karlar durumda buluyor olabilir. Vens'le temas iinde olan gezegenler fazla
dn verme veya eksik dn verme eilimini yanstabilir. Farkl durumlarda genellikle
bunlarn bir bileimi sz konusudur. Vens'le temas eden gezegen, bu durumun niin or
taya ktn detayl olarak aklar. Vens prensibi bar ister; dier gezegensel prensiplerle
kontrol edilmediinde, bedeli her ne olursa olsun bar arar. Vens, her eyin en stn
halini ortaya kartp, her eye en uyumlu k altnda bakar. Charles Carter'n syledii
gibi 'Vens her zaman benzerlik noktalarn ve ortak karlar grmeye, farkllklarn ze
rini rtp onlar uzaklatrmaya yatkndr.'
Yzeyde, Vens daima 'veren', Mars da daima 'alan' olarak grnebilir. Bu nedenle,

19
Vens 'eker gibi'., Mars ise 'kt adam' olarak nitelenebilir. Geleneksel astrolojide, elbette,
'kk benefik' ve 'kk malefik' olarak tanmlanmlardr. Fakat durum bu kadar basit
deildir: Vens vermek ister, nk ou kez karlnda bir ey verilmesini bekliyordur.
Bu, genellikle, sevgi, poplerlik veya paradr. Mars prensibi alr, fakat bununla ilgili d
rsttr. Mars ou kez verir de. Eer birilerine bir armaan veriyorsak ve onlar da alp, ho
bir tepki veriyorlarsa memnun ve mesut oluruz. Alrken, alan taraf veriyordur da.
Vens yle der: 'Senin istediini istiyorum' Mars ise bunun tersine 'Kendi istediimi
istiyorum' der. Bir kutupsallk erevesinde i grdkleri iin, her iki gezegen de yaltl
mlk iinde incelenmemelidir. Daima bir ift olarak grlmeye ihtiyalar vardr. Vens,
rekabeti olmad iin bar ile ilgilenmektedir ksmen.
Ay annenin sembolyken, Vens gen kadn (Mars da gen erkei) temsil eder. Ve
ns'e bu isel kimlikle ve onun haritadaki dier isel kimliklerle diyalou erevesinde
bakmak ounlukla fayda salar.
Vens ilikiyle, bizim sevgi verme ve alma yeteneimiz ve ihtiyacmzla, genelde sos
yal ortamlarda nasl olduumuzla ve daha zelde romantik veya cinsel bir sonucu olabi
lecek sosyal durumlarla ilgilidir. Vens'mz bakalarm cezbetmek iin, bilincinde olarak
veya olmayarak, nasl bir arayta olduumuzu ve bunu nasl baardmz anlatr. rne
in Vens-Urans, farkl ve allmadk olma yoluyla insanlar cezbeder. Dierlerine ekici
ve srprizlerle dolu grnebilir. Onlarn ekici bulduu da budur.
Bakalarn nasl cezbetmeye alhnuz ve kendimizi deerlendirme yolumuz bizim
d grnmze, nasl giyinip, samz nasl ekillendirdiimize, genelde kendimizi
nasl mmkn olduunca ekici klmaya altmza etki eder. Bunlarn hepsi Vens'n
diyalog kurma yoludur. Vens-Urans, dier insanlarn oundan daha farkl grnmeyi
arayabilir. Vens-Satrn iin btn sorun korku tarafndan sarlm olmaktr; ekingen
hissedebilir, kt giyinebilir. Her kombinasyon elbette ki bir ok farkl sonu dourabilir.
nemli olan ey, pek de yle kiinin nasl giyiniyor olduu deil, fakat giysi seimiyle ne
tr bir ifade yaratyor olduudur. Diyalog iindeki gezegenlerin doas her zaman nasl ve
ne sorularn yantlad kadar niinin cevabn da verir.
Vens yalnzca d grnlerle ve zevkin btn ynleriyle ilgili deildir, zellikle de
er kavramyla ilgilidir: Kendimize ve bakalarna nasl deer biiyoruz? En ok deer ver
diimiz ey genelde ne? Neden o? Bu gezegen kiisel gzellik anlaymzn ve estetik be
enilerimizin bir barometresi gibi hareket eder. Vens, parann da gstergesidir. Para,
deer verdiimiz eyler iin dediimiz bir eydir. Ayru zamanda bir deiim aracdr. Ve
ns her eyden nce tm seviyelerde dei-toku aralaryla ilgilidir. Baz astrologlar para
ile Jpiter'i ilikilendirir, fakat ben en geni anlamda bolluun gstergesi olmasna ramen,
bunun uygun olduunu hibir zaman grmedim. Jpiter, Vens'n tarznda maddi de
erlerle ilgili deildir.

20
Vens, deer bilmekle, haz verici ve gzel olann yarahlmas ile ilgili olduu iin, sanat
ve mziin de semboldr. Dier eylerin yannda, sanat hazla ilgilidir. Bu da bir baka
Vensyen uradr. Aslnda Vens'mzn, hayahn zenginlikleri ve eitli tezahrlerinin
iindeki gzellii nasl alglayp, haz duyduumuzla ilgili syleyecek ok eyi vardr. Bu
nedenle Vens bizim mmkn olan en geni anlamda hayattan zevk alma yeteneimizin
veya kendimize izin verme lmzn derecesinin ve ynteminin de bir belirtecidir. Ve
ns'mzn burcu, evi ve alar, bizi neyin mutlu ettiiyle ilikilidir. Neleri severiz ve
neleri sevmeyiz; neden; bize neler haz verir ve neler mutlu klar; bakalarm nasl mutlu
eder, onlara nasl haz verir ve deer verdiimizi, beenip sevdiimizi nasl gsteririz. Ve
ns'mzn alan, kendimize ve bakalarna sevgiyi , takdiri ve.mutluluu hissettirme
yeteneimizi nelerin destekleyip nelerin engellediini anlahr. Vens alan hakknda dier
bir nemli nokta, Vens'n dokunduu gezegeni yumuatmasdr. O gezegen neyi temsil
ederse etsin, Vens'n dokunuu onu daha yumuak, daha uysal ve kolay ekillendirilir
hale getirecektir. Potansiyel konfor, kolaylk, lks, tatllk veya nezaketle ilgili konular o ge
zegensel prensibin ifadesini pekitirecek veya engelleyecektir.

MARS

Hayatta kalma, kaynak bolluu ve cesaret. Dayankllk ve sava. Dayatma. Cretkar


lk. Rekabet. Hareket.

Mars geleneksel olarak, kk malefik olarak tanmlanr. Kiisel olarak, ben bu bene
fik ve malefik terimlerinden holanmyorum. Tm enerjiler temelde faydal ve gereklidir.
Ama eer biz onlar uygun biimde ynlendiremezsek, olumsuz olarak i grebilirler.
Elbette Mars'a ihtiyacmz vardr. nk bu gezegenin esas konusu tm seviyelerde ha
yatta kalmak iin savamakla ilgilidir. Baz insanlar iin, sessiz kalmak ve bir sorundan ka
nmak en iyi hayatta kalma yoludur. Dierleri iin ise, kollar svayp dnmeden
kavgaya dalmaktr. Mars prensibinin doru kullanm, cesaret ve dayanklla yneliktir.
Cesaretin elbette saldrganlk ve sava anlamna gelmesi gerekmez. Cesaret korktuumuz
eylerle yzlemek demektir. Bazlar iin savamayp dierinin incinmi ve rkm ol
duunu kabul etmek cesaret olabilir. Mars prensibi, gidiat etinletike metaneti koru
mak iin bize 'zorluklara katlanma' becerisi verir. Stresle baa kmak, gnlk hayatn
stresleri ve gerginlikleri altnda ezilmekten kanmak iin Mars'a ihtiya duyarz. Bur ve
ev konumuyla birlikte Mars'mzn alan hangi aralarla kendimizi savunmamz gerekti
ini, karlatmz durumlarda bu aralar kullanmakta ne denli ehil hissedip konumu
muzu muhafaza ettiimizi gsterir. Zorlayc alar, nedeni ne olursa olsun, kendimizi

21
savunmakta zorlandmz belirtir. rnein Satrn'n elik ettii Mars, kendini savun
mann nndeki engelin korku olduunu aka ifade eder. te yandan Mars'n alar,
kastl hibir tehdit olmasa bile dsal tehditler alglayarak kendimizi savunmak iin faz
lasyla hevesli olma yatknl tanmlyor olabilir. Yine, Mars'la temas olan gezegenler
btn bunlar hakknda bilgi verecektir.
Mars, iddia ve kendini ne srmekle ilgilidir. Kiinin kendini ne srmesi, bask veya
direnle karlahnda kendi ilgilerini aklamas, onaylamas, olumlu olmas, konumunu,
bireyliini muhafaza etmesidir. Bu, insanlar hie sayarak kt davranmak deildir. Bun
lar Mars enerjisinin yaygn yanl kullanm olup gezegenin neden bylesine kt bir n
olduunu aklar. Kendini ileri srmek esnek olmay, bakalarnn ihtiyalarna salkl
bir sayg gstermeyi gerektirdii iin, hakkn arama becerilerinin uygun kullanm Mars
prensibi kadar Vens'n kullanmn da gerektirir. Eer biz tayfn yalnzca Mars tonuna
odaklanrsak, hakkn ne srmenin zor olduuna dair nedenler bulmamz kolaydr. Bun
lar haritada Mars'la temas eden gezegenlere baldr. Belki popler olmay istediimiz
(Vens) ve her ikisini birden olamayacamz dndmz iin kendimizi ne srmek
zor geliyordur. Belki gven eksikliimiz vardr veya korku doluyuzdur (Satrn). Belki ye
tersizlik (Satrn) duygulan hissediyoruzdur. Ya da en kolay k yolunu semek ok daha
cazip geliyordur (Vens). Benzer nedenler sralanabilir.
Mars prensibi yalnzca dardan gelen istenmeyen basky savuturmamza yardm
etmez, isel psikolojik ahmalarla baa kma yetenei de verir. Bask ok fazla olduu
zaman bizi akl hastanesine gitmekten koruyan da oraya gtren de ou kez Mars'tr. Bu
gezegenin, vcudun hastalklarla ve salkszlkla savama yeteneine de bir etkisi olmal.
Baka her eyin dnda, Mars bizim hayatta kalma arzumuzu ve irademizi tanmlar.
Yaam iin mcadele etmek hayata ballmz ima eder. Mars, Vens'le birlikte, hayat
tan zevk alma yeteneimizin barometresi gibi kullanlabilir.
Mars, ayn zamanda tm rekabet biimleriyle ilikilendirebileceimiz bir gezegendir.
Spor rekabeti ruhu ifade etmeye ynelik uygun bir vastadr. nk sporda ve egzersiz
yaparken, bakalaryla olduu kadar kendimizle de yarabiliriz. Aratrmalar, dzenli eg
zersiz yapan insanlarn daha iyi hissetme eiliminde olduklarn, ounlukla daha gelikin
bir benlik-imajna sahip olduklarn sylemektedir. ou kez daha fazla kendine yeterli
lik vardr, kiinin kendi talihsizlikleri yznden dier insanlar sulama eilimi de daha
azdr. Egzersiz bizi salkl tutar.
Her eit rekabet ortamnda ne hissettiimizi Mars'mzn alar gsterir. Belki
Mars'tan ok Vens titreimleri yayyoruzdur, bu durumda bizim iin rekabet deil ha
yatta kalmak nemli bir meseledir. Ya da ok rekabeti bir kii olabilir, meru rekabet or
tamlarna girerek bu ynmzle baa kabiliriz. Veya tam tersi, en iyi olmamak bize ok
ac verici gelebilir, sorun ylesine yk getirir ki rekabetten tamamen saknrz.

22
Mars'a zg drt, gidip istediklerimizi almakla ilgili olduuna gre bencil bir drt
dr. Mars'mzn alar, ocukluumuzda bencil olmak hakknda rendiklerimizi belir
tir. Baz insanlara ocukluklarnda bencil olmalarnn yanl olduu kat bir biimde
retilir (belki Mars-Satrn as). Hayatn daha sonraki yllarnda bu kiilere kendileri iin
bir ey istemek, hatta bunu ifade etmek bile zor gelir. Bazlar ise, ok rekabeti bir ortamda
yetitirilirler (belki Gne-Mars veya Ykselen-Mars alar) ve hayatta kalmann tek yo
lunun kendini ne srmek olduu retilir veya onlar iaretlere gre bu sonucu karrlar.
Kiinin her zaman bir eyleri zorlamas gerektiine inandklarndan, hayatn sonraki d
nemlerinde, arkalarna yaslanp, aka izin verme sreci onlara zor gelir. Sonsuz sayda te
zahr vardr, fakat ou, sonu olarak doum haritasndaki Mars alarna balanr. Ayn
durum fke iin de geerlidir. Mars'mzn alar, burcuyla birlikte, fkemizi ve tutku
muzu ifade etme yolumuzu, bunlarla ilgili kolaylk ve zorluklarmz gsterir.
Kazalara, en azndan ksmen, Mars'n hareketleri neden olur. Kazalar, genellikle yan
l ynlendirilmi enerjinin sonucudur. Belki de ou zaman ifade edilmemi fkenin so
nucudur. k noktas bulamayan hayal krklnn sonucu. Mars, geleneksel olarak ate
ile de ilikilidir. Aslnda 'scaklk' hissedebileceimiz tm alanlarla ilgili olduu gibi, genel
olarak 's' zerinde hakimiyeti vardr. fke halinde 'scaklk basmas sonucu gmlein
yakasn gevetmek', cinsel olarak heyecan duyduumuzda 'scaklk' hissetmek gibi.
Mars, bizim bir eyler yapmaya cesaret etme drtmzn bir gstergesidir. Bir ey
yapmaya kalktmz an incinebilir oluruz, nk kaybedebilir veya baarsz olabiliriz.
Mars'mz nerede, nasl ve hangi yolla gcmz ortaya koymaya cesaret edebileceimizi
gsterecektir. Saf Mars enerjisi son derece incinebilirdir. nk bizi dar gidip bir ey
elde etmeye, cret etmeye zorlar. Giriimde bulunduumuzda, kartlarmz nmzdedir;
istediimiz ey aka ifade edilmitir ve bize nasip olmayabilir.
Mars, Vens'le birlikte bizim cinselliimizin de bir gstergesidir. Fakat Vens cinsel bir
liin uyumuyla ve duyusal hazla ilikiliyken, Mars cinsel hayatn zorlayc taraflaryla ili
kilidir: Av, fethetme, nfuz etme gibi. Bu yine incinebilirlik getirir, yalnzca erkek cinsel
organn dikkate almak bile Mars prensibinin ne denli incinebilir olduunu anlatr.
Mars'mzn alar, zodyak burcuyla birlikte, bakalarnn bizim hakkmzda neyi he
yecan verici bulduklarn olduu kadar, kendimizde cinsel olarak neyi heyecan verici bul
duumuzun iaretlerini verir. Mars'mzn alarnn, cinsel korkularmz, fantezilerimiz
ve bunlarla en iyi biimde nasl baa kabileceimiz hakknda syleyecei ok ey vardr.
Mars, doum haritasnda hangi gezegene dokunuyorsa onun ifadesini de hzlandrr.
O gezegen hzlandrlr ve kii onu ifade etmek iin sabrsz olur. Her neyi vurguluyorsa
onu ifade etmek iin gl bir drt vardr. Dierlerinde olmasa bile bu alanda kii g
lenebilir. Mars prensibi ok kolaylkla eyleme dnr. Kii temas eden gezegenin temsil
ettii ey her ne ise ou zaman onunla ilgili olarak eyleme geme arayndadr. Mars,

23
Gne'le birlikte isten (irade) kavramna katkda bulunur. Oxford ngilizce szl, is
tenci 'bilinli veya amal olarak harekete yneltilen imkan veya ilev' eklinde tanmla
mtr.
Mars prensibi bylesine drste 'git ve al' dedii iin, haritada ne kyorsa, lsz
olduunda fazla zorlayclk da verebilmesine ramen, kiilie ou kez stn bir ruh ve
zevk katar. ne kan Mars alan, bir haritann atlgan niteliini arttrarak, bu niteliin
yokluunun ortaya karabilecei baz problemleri dengelemeye yardmc olabilir.

JPTER

Genileme, enflasyon, abartma. Bilgelik, zenginlik, anlam. Her tr inan. Vizyon, n


gr, iman, itimat, gven. Agzllk.

Jpiter'in en gvenilir balca niteliklerinden biri onun dokunduu her eyi geniletme
eilimi olduundan, baz ynlerden Jpiter alan yorumlanmas en kolay olanlardr. J
piter'le balant kuran gezegensel prensip her ne olursa olsun, tek kelimeyle bytlr.
Fakat daha fazlann her zaman daha iyi anlamna gelmeyeceini hatrlamak nemlidir.
Eer Jpiter dokunduu her eyi geniletiyorsa bir haritada var olan zorlayc a gr
nmlerini de abartp bytecektir. Yalnzca stresli olan bir konfigrasyonu potansiyel ola
rak ldrc bir hale dntrebilir.
rnein; kaza ve felaket haritalarnda Jpiter hemen her zaman ne km konumda
dr. Byle haritalarda geleneksel olarak iddet ve kazalarla ilikilendirilen Mars, Urans ve
Pluto gibi gezegenler arasnda zorlayc alar vardr. Kanlmaz olarak Jpiter de bu mo
dele dahildir. Jpiter'in dahil olmasnn, bu tr felaketlerin bir ok ahlaki, dini ve felsefi so
runlara dikkati ekecei gerei de olmak zere, bir ok nedeni olabilir. Zeus'un
Olimpos'un zirvesinden imekler ve yldrmlar yadran sava bir tanr olduunu da
hatrlayabiliriz. Yine de daha basit olarak, Jpiter'in doum haritasnda her ne prensibe
dokunuyorsa onu genileteceini hatrlamamz yeter.
Jpiter'imizin burcu, evi ve alar; nerede byme, genileme ve hayatn anlamn
bulma araynda olduumuzu betimler. Genileme ve her eyi gsterili biimde yapma
peinde olduumuz yeri ve bunu baarmak iin olduka geni zgrle ihtiya duydu
umuz alanlan.
Jpiter, her eyden nce 'anlam' kavrama yeteneimizi temsil eder. Bizi mevcut ger
eklerin ve gncel durumun tesine bakarak daha derin bir anlam, nemlilik ve ama gr
meye sevk eder. Aktr ki bir takm inanlar (bunlar dini, felsefi, siyasi, vb. olabilir)
benimserken bunu yapmak zorundayz. Bir olayn arkasndaki anlam ve amac grmeye

24
altmz her seferinde, Jpiter' in veya 9.evin prensiplerine bavururuz . Jpiter harita
mzdaki bir gezegene temas ettiinde o gezegen tarafndan temsil edilen konular hakknda
felsefe yapma eiliminde oluruz. O gezegensel prensibin gerekte ne anlama geldiini so
rarz. Kanatlarmzla o alan kapsamay, alabileceimizin en fazlasn yanmza alarak mu
azzam uzaklklara yolculuk yapmay isteriz.
Jpiter alarmz, inanlarmzn nitelii ve onlar ifade ehne tarzmz hakknda da ok
ey syler, Mars'la kavgac biimde, Satrn'le tedbirli. Jpiter-Mars inanlarmz iin sa
vaacamz, dierlerinin inanlarna kar savam, oysa Jpiter-Satrn en bata inan
larmzn olmas iin ok sk abalamamz gerektiini gsterebilir. Mars-Jpiter kazanmaya,
rekabeti olmaya inanc, inisiyatif stlenmenin nemine inanc tanmlayabiliyorken, Satrn
ile balantl Mars sorumluluun nemine, yapya, maddeye, gerekte kiinin grebilecei
eylere inanc anlatyordur.
Bu nedenle Jpiter'imizin alarnn, inandklarmz ve bu inanlarmzla nasl yol al
dmz hakknda syleyecei ok ey vardr. Yaamda anlam ve ama bulmann bir ihti
ya olduunu sylersek fazla abartm olmayz. Eer acya katlanmamzn bir tr yksek
amac olduuna inanabilirsek, vahetin her tryle ve acyla daha iyi baa kabiliriz. Dn
yann balca inan sistemi dindir. Jpiter'imizin balantlar Tann'yla ilikimiz hakknda
ok ey syler, bu terimle kiisel olarak neyi kastediyorsak. Jpiter elbette tm inan sis
temlerinin de gstergesidir, yalnzca dini olanlarn deil, fakat phesiz dini bir gayretle
insanlarn takip ettii sistemlerin, rnein siyasetin.
Bize ou zaman insanlarn Tanr'y kendi imgelerinde yarattklar anlatlr. Bu nedenle
Jpiter alarmz kendi hayatlarmzda "Tanr rol oynama" eilimimizin eklini ve l
sn de tanmlar. Bizimkinin tek inan sistemi olduuna inanyorsak yalnzca ok kibirli
olmakla kalmaz, "Tanr rol oynuyor" da oluruz. Bu elbette Jpiter prensibinin arptl
masdr. O aslnda bilir ki "Tanr" var olan her eyi kapsar: Tm dini ifadeleri veya gz
lemleri, tm siyasi eilimleri, her birimizin benimsedii ya da benimsemedii tm farkl
dnya grlerini. 9.Evdeki gezegenler veya yneticisiyle birlikte Jpiter'imizin alar,
Jpiter prensibinin arptlabilecei, kiisel inan sistemimizin ie karaca yollar belir
tir. Uyumlu alar, inandklarmz konusunda fazla kaytsz (kendini beenmi) olabilme
mize ramen, hayatta kolaylkla bir anlam bulabildiimiz gereini aklayabilir. Uyumlu
alarda, bakalar bizim inanlarmza daha az meydan okuma eiliminde olurlar. nk
onlar bizim en dk diren hatlarmz temsil ederler. Onlar, bir ynden rahat edemeyip
bu yzden ar ifade etme eiliminde olabildiimiz inanlarmzdan ok, bizi destekleyen
ve bavurduumuz eylerdir. Genellikle zorlayc alar inanlarmz konusunda emin veya
net olmadmza ve bunlara meydan okunacana iaret eder. Uzun dnemde bu tr mey
dan okumalar inan sistemimizi daha fazla esnek klar. Zorlayc alar ve kavuumlar, ha
yatmzn anlamn bulmak iin ok fazla abalamak zorunda olduumuzu ya da kendi

25
inanlarmzn doru olanlar olduunu kantlamaya urarken tepe taklak olabilecei
mizi anlatabilir.
Jpiter, en geni anlamda iman, itimat da tanmlar. Bu durumda isel iman, gven ve
nee duygularmzn da bir gstergesidir. Jpiter haritamzdaki bir gezegenle yumuak
bir a oluturduu zaman, genellikle gezegenin sembolize ettii eyle balantl olarak
kolayca genilemi ve iyimser hissederiz. Sert alarda, o alanda ar iyimser olabilir veya
gerekte ne kadar inanl olduumuz konusunda kararsz olabiliriz. Fakat herhangi bir
olayda o alanda 'ansmz denemeye' zorlanm hissederiz.
Jpiter bilgelikle de ilikilidir. Bilge olmak iin bilgi ve enformasyona sahip olmalyz,
fakat bunlar daha byk btnn altnda anlama kapasitesi de gerekir. Jpiter bizim,
her eyin byk plann, daha geni kapsamlar grmemizi salayan ilevi temsil eder.
Daha geni kapsam algladmzda, bilgece deerlendirme yapmak iin daha iyi bir ko
numda oluruz. Jpiter'imizin alar, varlmzn daha geni resmi grebilme yeteneini
neyin hzlandrdn, neyin bize engel kardn veya neyin yol gsterdiini aklayabi
lir. Jpiter kiinin zihnini, anlayn ve bilgeliini geniletmesi ile de ilikilidir. Bu sfatla,
uzak mesafelere yaplan yolculuklarn ve yksek renimin yneticisidir. Bunlarn her
ikisi de zihni geniletebilir. 9.Evimizin yneticisi ve burada bulunan gezegenlerle birlikte
Jpiter'imizin alan seyahat ve renim ihtiyalarmz ve deneyimlerimiz hakknda ok
ey syler.
Jpiter'in olduu yer, oburlua eilimli olduumuz yerdir de. Jpiter haritamzdaki bir
gezegene dokunduu zaman gezegenin temsil ettii konularda daha fazla istemeye (belki
daha fazla verebilmeye de) yatkn oluruz. Buras, bizim iin her zaman daha fazlasnn
mevcut olduu bir alandr. Bu nedenle Jpiter zenginlikle de ilikilidir. Zenginlik iinde ol
duumuzda, deerli olan bir eye bolca sahibizdir. Jpiter alarmz, zenginlii elde
etmek, kullanmak ya da tanmakla ilgili kolaylk veya glklerimizi tanmlar. Bur ve ev
konumuyla birlikte bu zenginliin trnn gerekte ne olduunu da gsterir.

SATRN

Korku, kontrol (denetim) ve inkar. Otorite. Disiplin. Zaman. Bir eyleri zor yollardan
renme. Sorumluluklar. Grevler.

Satrn belki her eyden nce 'korku'yu temsil eder. Bu gezegeni evreleyen sorunlarn
ve glklerin ounun kkeni bu ana ilkeye balanabilir. Satrn haritamzdaki bir geze
gene dokunduu zaman, o gezegenle sembolize edilen konular ifade etmekte tedirginle
iriz. Bundan da te, onlar ifade etmekte yetersiz hissederiz. nk bu alanda kendimizi

26
tuhaf, beceriksiz ve fazlasyla engellenmi hissediyoruzdur.
Doal olarak, insanlarn kendimizi tuhaf, beceriksiz bir hayvan gibi hissettiren yn
mz grmelerini ounlukla istemeyiz. nk bakalarnn bunu kabul edilebilir, hatta
gzel olarak alglayabilecekleri aklmza gelmez. Byle alglasalar bile, pek ok eye karar
veren kendimize ilikin algmz olduu iin bunun pek bir faydas dokunmaz. Satrn
Jung'un 'Glge' kavramyla balantldr. Yalnzca bakalarndan saklamaya altmz
deil, ayn zamanda kendimizden de baarl biimde gizlediimiz bir ynmzdr. Sa
trn' korkularmz sosyal olarak kabul edilebilir bir ekle uydurmaya alarak veya ken
dimizin bu beceriksiz ynn ustala yeltenerek gizleriz. Bylece Satrn bizim Ail
topuumuza iaret ediyorken, kendimizin bu ynn kendimizden bile saklamay ou
zaman becerebiliriz. Natal haritadaki Satrn balantlarn incelerken Satrn'n bu y
nn anlamak nemlidir. nk kii ilk bakta kendi hayatnn bu alannda belirgin ola
rak beceriksiz grnmeyebilir. Hatta bu konuyla ilgilenirken ok bilmi ve maharetli de
grnebilir. Bilgilik taslamak her zaman 'yanl' da deildir, nk en sonunda balan
gta bizim en byk problemlerimiz olan konularda gerekten de ok becerikli olabiliriz.
Simyaclarn yapt gibi kurunu altna dntrerek. Fakat bu ancak zamanla ve yalnzca
pek ok abann ardndan gelir. Korkularmzla yzleerek belki de saysz hayal krkl
yaadktan sonra.
Bir eyleri zor yoldan ve deneyim yoluyla rendiimizde, onlar hakknda genellikle
adamakll bilgi sahibi oluruz. O alanda bir otorite oluruz. Bu Satrn' n srarla zerinde
durduu eydir: Her ne olursa olsun, sorunu tam olarak ele almak. nk Jpiter' in ter
sine, Satrn herhangi bir eyi alp gitmemize asla izin vermez.
Bu nedenle Satrn ile haritamzdaki baka bir gezegen arasndaki balant, bir lde
yalandmzda, o gezegenin neyi temsil ettiinin gerek anlayn verebilir. te yandan,
biz bu anlay varm gibi de davranabiliriz. Satrn'mzle yalnzca rol yapyorsak (as
lnda bilinli olarak hayatmza geirmemisek), ilgili gezegeni kontroll vefonnle edilmi
bir yolla ifade etmeye yneliriz. Karlatmz ortamlarda nasl davranmamz gerekti
ini dnyorsak, toplum bizden nasl davranmamz bekliyorsa yle davranmaya y
neliriz. Kendini ifadenin spontanl kaybedilir. 'Sahte' ve sosyal anlamda kabul edilebilir
olan tepki, genellikle olduka skcdr. Tm alldk eyler sylenirken, bir ekilde iten
lik eksik kalr. Bu bir ocuun Noel armaan iin 'Teekkr' mektubu yazmasna olduka
benzerdir. Bir tr 'ablon' yanttr.
Satrn'mzn temsil ettii eyi kefetmek kanlmaz olarak uzun ve ac dolu bir s
retir. Her ey gibi, acnn da bir amac olduu grlyor. nk iimizde bir eylerin yan
l olduunu bize anlatan acmzdr. Ac, bir yerlerde ilgimizi talep eden bir yara olduunu
anlatr. Korkunun da bir amac vardr. Tavan durduran, antilopu koturan korkudur.
Durmak ve komak savunma mekanizmalardr. Savunmalar bizi korur. Souk bir gnde

27
giysilerin bizi koruduu gibi. Bizim Satrn balanhlarmz hayatin eitli ynlerinde zayf
savunma m yaptmz yoksa fazla savunmac m olduumuzu tanmlar. ocukken sa
vunma mekanizmalarna zel bir ihtiyacmz vardr. ocukluk bu mekanizmalarn yap
landrld temel dnemdir. Fakat yalandka bu mekanizmalarn bazlar uygunsuz hatta
engelleyici olabilir. Eer gzlerimize ilk arpan ey tuladan bir duvarsa, asla uzak bir
ufku gremeyiz. Satrn haritamzdaki bir gezegene temas ettiinde, o gezegenin temsil
ettii eylerin etrafna ou kez tuladan bir duvar rm gibiyizdir. Haritalarnda zorla
yc Satrn alan olan bir ok insann yetikinlik dnemlerinin ou bu duvar ar ar
ykmaya harcanacaktr. Tula tula. nk glgeyle yava biimde, byk dikkat ve
zenle yzleilmelidir.
Fazla savunmac olduumuz zaman, kendimizi ok sayda tuladan duvarla evrele
diimiz zaman, hayatlarmzdaki bir ok potansiyeli kilit altnda tutmu oluruz. nk
risk almak iin an rkeizdir. Bu Satrn' acyla ilikilendirebileceimiz nedenlerden de
biridir. Oysa ac iindeyken, eer geveyip gitmesine izin verebilirsek, ou zaman daha
iyi hissederiz. Ac dolu olan, devam ettirmektir. Fakat Satrn temaslarmz yznden sa
lvermekten ou kez korkarz. Savunma mekanizmalarmz bizi u ana kadar korumu
tur ve hep byle gideceine inanrz. Oysa arhk ou kez serbest brakma zaman gelmitir.
Dier bir Satrn' e zg prensip kontroldr. Bu da ou kez korkuyla ilikilendirilebi
lir, nk genellikle korktuumuz zaman olup bitenleri kontrol etmeye alrz. Ayn za
manda her eyin ok ak biimde tanmlanmasn isteriz. Satrn haritamzdaki bir
gezegene dokunduunda, o gezegenin temsil ettii konularda netlii arama eiliminde
yizdir. Vens-Satrn sevilmemekten korkar, bu nedenle elerini duygularn ifade etmeye
zorlar. Beni seviyor musun? Ne kadar ok? Sonsuza dek srecek mi? Bu sorular genellikle
istenilen yanh almaz elbette. nk duygular bu ekilde nicelletirilip tanmlanamaz. E,
herhangi bir durumda bu ekilde yant vermeye zorlanmay istemeyebilir. Bylece Vens
Satrn tipi sevgisizlik ve takdir edilmemilik duygular iinde bir odada tek bana oturup
kimsenin kendisiyle ilgilenmediine yanaca bir baka yalnz akama katlanmak zere
uzaklar.
Satrn problemleri ou kez ocukluktaki sorunlardan kaynaklanr. ocuklukta Sa
trn' n temas ettii gezegenler tarafndan temsil edilen konularda ounlukla reddedil
milik hissetmiizdir. Bu reddedilmilik hissinden dolay sonsuza dek onlar arzularz.
Onlar varoluumuzun en nemli nedeni haline gelebilirler. ocukluumuzda hi kimse
nin suu olmamasna ramen yalnzca kaderin hain bir oyunu yznden reddedilmi ola
biliriz. Bu yle bir kaderdir ki, bir kez sendelemelerimizin tesine getiimizde sonu
olarak kran duyabiliriz.
Yetikinlikteki problemlerimiz iin ocukluumuzun 'sorumlu' tutulamamasna karn,
hayatmzn balangcndaki baz temalar kefetmemiz, gemiimizle bar yapp gelece-

28
imizi zenginletirmemiz iin gereklidir. ocukluk imgeleri Satrn alar iin ne olursa
olsun faydaldr. nk Satrn'le temas eden gezegenler, Satrn' n ciddi otoriter sesiyle
karlatklarnda, ou zaman, kk bir ocuun hissettii gibi hissederler. rnein Mer
kr-Satrn insanlar, bir renme deneyimiyle karlahklar her seferinde sanki bir snav
salonunda test ediliyormu gibi hissederler, gerekte onlarn rencilik yllar zellikle zor
layc olmasa ve sert snav koullar iermese bile. Fakat imge yardmcdr ve onunla di
yalog kurabileceimiz trdendir.
Bir ey tarafndan reddedilmilik hissederek onu arzulama fikrinin faydal olduunu
dnyorum. nk Satrn bir gezegene dokunduunda, o gezegenin temsil ettii ey
leri arzulama eiliminde oluruz. Gne ile tannmay, Ay ile baklp, bir yuva ve ailemiz
olmasn, Vens ile sevgi ve efkati, Jpiter ile inanc, vb.
Satrn balantlar ev, a ve daha az lde de bur olarak, gvensiz olduumuz, daha
iyisini yapmak zorunda hissettiimiz alanlar tanmlar. Haritamzda Satrn' n dokunduu
alanlarda ou kez zr dileriz. zr dilerken yalnzca pimanlk ifade etmiyoruzdur,
ayn zamanda yeterince iyi olmadmz d ndmz de sylyoruzdur. Bazen ha
talarmzla ilgili bir tr mazur gsterme iinde de oluruz. Byle yaparak kendimizi savu
nuyoruzdur. Bir ok astroloji retmeninin vurgulad gibi, buras haritamzda,
iselletirdiimiz bir ilkokul retmeninin bize srekli olarak sert biimde daha fazla a
lmamz, daha iyisini yapmamz, daha iyi olmamz, daha zorunu denememizi syle
dii ksmdr. Satrn her neye dokunursa onun geliimini inkar eder, geciktirir, snrlar,
frenler, genel olarak yavalatr, hatta bazen sakat brakr. Btn bu inkar ve snrlamann
amac, ou kez yaptklarmzn veya istediimizi dndklerimizin geerliliinin s
nanmasdr.
Jpiter' in tersine Satrn en az rahat ettiimiz, en fazla korku duyduumuz, en bece
riksiz ve incinebilir olduumuz yeri anlatr. Oysa Jpiter nerede gvenli hissettiimizi ya
da iyi hissetmek iin nereye gidip, nerede anlam bulduumuzu tanmlar ou zaman.
Satrn' anlamak iin Satrn' n ynettii kurun elementi hakknda dnlebilir.
Kurun son derece ar, grn vasat ve dayankldr, kolaylkla anp paslanmaz. Bu
nedenle bir zamanlar su borularnda kullanlyordu ve hala at kaplamalarnda kullanl
maktadr. Satrn, haritada dokunduu her eye, kurun benzeri cansz, hareketsiz bir ni
telik aktarr. Satrn, ayn zamanda, dokunduu her eyin geliimini yavalatr, fakat bu
geliimin kapsaml olmasnda ve kestirme yollara bavurulmamasnda srarcdr. Satrn s
kc grnebilir, fakat dayankllk armaan eder. Gereken zamann harcanmasnda srar
cdr. Ayn zamanda kurallarla, ynetmeliklerle (yine 'doru' eyi yapmakla), grev,
sorumluluk ve disiplinle ilgilidir. Kurallar ve ynetmelikler geni anlamda bireyi ve top
lumu bir btn olarak korumak iin dzenlenmitir. Ebeveynlik yasalar da ocuu koru
mak ve maddi dnyada yaamann getirdii kstlama, bask ve sorumluluklara gre

29
eitmek iin dzenlenmitir. Fakat ar vurgulandnda, disiplin, ocuun tm otorite
biimlerinden (isel veya dsal) korkmasna ve bireyliini ifade edememe;ine yol aar.
Satrn geleneksel anlamda babayla, bazen de anneyle ilikilidir. Elbette ki Satrn i
selletirilmi bir baba imgesiyle ve ou zaman fiziksel baba ile de ilikili grnmektedir.
Bir ebeveynin veya baka bir otorite figrnn disiplini dayath yerde, bu kiiler Satrn
roln oynuyorlardr. Disiplinin olumsuz olmas gerekmez. Satrn, atee dokunduu
nuzda elinizin yanacan kefetmenizi de temsil eder. Bu nedenle Satrn, z disiplini ve
z hakimiyeti gelitirme ihtiyacmz kadar, genel anlamda otorite figrlerini de temsil eder.
Zorlayc alar otorite sorunlar evresinde derslere iaret ederler: Bakalarnn otoritesini
kabul edebilmeye veya kiinin otoriteyi kendi iinde gelitirebilmesine.
Bir kii yalandka ve gerek dnyada yaamann korku, bask ve snrlamalarla ya
amay ierdiini, fakat bunlarn bazlarnn yalnzca kendisinin icat ettii engeller oldu
unu kabullenmeyi becerebildike, Satrn alan genelde daha iyiye gider. Satrn yala ve
yetikinlikle ilikilendirdiimiz grev ve sorumluluklar stlenmekle ilgili olan gezegen
dir. Satrn'mzn evi ve alarnn, bu grev ve sorumluluklar ele alma biimimiz hak
knda syleyecek ounlukla ok eyi vardr.

URANS '

Yarp gemek ve zgrlemek drts. Bakaldrmak ve sarsmak drts. Kurtulu.


Ani uyan. Gerein getirdii zgrlk. Radikal deiim. Devrim. Standarttan sapma.

Dier dsal gezegenler Neptn ve Pluto ile birlikte Urans'n dnglerinin, dnyasal
bir temelde meydana gelen psikolojik, ekonomik ve fiziksel deiimlerde byk etkisi var
dr. Bir burta yedi yl kalan Urans ounlukla daha yksek bir oktavda ileyen Merkr
gibi deerlendirilir. Bu gezegen kolektif dncelerin deiiminin afan simgeler g
rnmektedir. Haritalarnda Urans ile temas eden gezegenler veya kiisel noktalan bulu
nan insanlar, bilinli olarak veya olmayarak, bu noktalar ve gezegenler vastasyla, yeni
dncelerin ncleri ve yol aclar gibi hareket ederler ou zaman. Bu kiiler daha Sa
trnyen ve ortodoks akranlar tarafndan greneklere aykr veya anarik olarak deer
lendirilebilen insanlardr.
Urans en son dnceleri, en yeni keifleri ve en modem teknolojileri mjdeler. zel
likle dnce iletiminin daha hzl ve radikal biimde farkl bir yolu iin frsat sunan tek
nolojileri, rnein ileri elektronik ve bilgisayar teknolojilerini. Deiimler, kolektif
erevede, sanki birdenbire beliriverir ve bir gecede hayatlarmzda esasl deiiklikler ya
rabr. Bir ok bulu gibi, Urans de, hem zaman hem de gelenei kesintiye urabr. Ura-

30
ns'n diren yaratmas da artc deildir. nk bu gezegenin hareketi ani, kkl ve
fazlaca uzaa gitme eilimindedir. Urans hibir ii yarm yapmaz, ibirlii istei de yok
tur. Gelenee ve insani duygulara sayg da duymaz. Btn dsal gezegenlerde olduu
gibi, hareketinde kiisellik yoktur.
Urans prensibi herhangi bir eye ve Satrn'e zg olan her eye; geleneksel, gre
neksel ve kat olana meydan okur. Bu gezegen her zaman otoriteye ve zamana kar kar.
Engellenmi, bastrlm, korkutulmu veya esnekliini kaybetmi olan her eye meydan
okur. Urans haritadaki bir gezegene dokunduu zaman, bu gezegensel prensipten ken
disini en kart ve aykr yolla ifade etmesini talep eder. Toplum Satrn'e eilimli olduu
iin 'aykr olan' ou kez yanl bir ey olarak yorumlanr. Fakat bu szck, yalnzca, al
ternatif bir yolu semek anlamna gelmektedir. Urans prensibi, kukusuz her zaman farkl
bir rotay izlemeyi isteyecektir. Urans bakaldrma drtsn simgeler. Haritada bir ge
zegene dokunduunda, ou kez, kiinin o gezegenin olaan durumda temsil ettii veya
gemite temsil etmi olduu ifade biimine bakaldrmak isteyecei bir durum yaratr.
Bylece Uranyen kiiler statkoya meydan okurken kendilerini topluma yabanclatrabi
lirler, fakat ayn zamanda kendileri araclyla kanlmaz dnce deiimlerinin ortaya
kaca vastalar olarak ilev grrler. Bu nedenle, rnein Urans-Ay balants olan ki
iler, geleneksel anne rolne meydan okuyabilirler. Vens veya Mars'la temas eden Ura
ns, 'olan kza rastlar, evlenirler' trnden geleneksel senaryolara meydan okuyan kiileri
tanmlayabilir. 'Olmayan' szc genellikle nndeki szcn anlamnn kartn ifade
etmek iin kullanlr. Urans' n anahtar szckleri ou zaman bu szckle birlikte kul
lanlan szcklerdir: Geleneksel olmayan, alldk olmayan, muhtemel olmayan, muha
fazakar olmayan, duygusal olmayan gibi.
Urans' n alan, zellikle Gne veya Ay'la olan alan, yaamdaki en kapsaml ve
kkl deiimlerin dnemsel dzeni ile ilikilidir. Bu tr deiimler, bazen gndelik d
zeyde daha kk deiimler konusunda bir beceri eksikliinin sonucu olarak grlebilir.
Bylece hareket iin isel drt ina edilir. Yaamda iddetli geriye dnler dsal baz ko
ullar tarafndan kiiye dayatlabilir ya da kii kendisi var olan durumu ykmak iin isel
bir sese kulak verebilir. Her iki durumda da, byle bir deiim, kiinin kendi iinden veya
dardan gelen, bu deiimlerden etkilenecek olanlar tarafndan uygulanan, muazzam bir
kar baskyla (ounlukla Satrnyen karakterde) karlamaya mahkumdur. Urans ne
reye giderse, her iki yanda da, eilmezlik, itidalsizlik ve ibirlii eksiklii oraya gider.
Urans tarafndan dokunulan gezegenler, heyecan, zgrlk ve bamszlk arar. r
nein Ay-Urans alar en basitinden duygusal bamszlk ve i zgrlkle ilikilendiri
lebilir. Vens-Urans ise sosyal heyecan ve ilikilerde zgrlkle. Meydan okuyucu
alarn olduu yerde, kii, bir yandaki duygusal motivasyon, gvenlik ve korunma, alp
vermeye ynelik ihtiyalaryla (Ay), dier yandaki bamszlk, mesafe, zgrlk ve he-

31
yecan ihtiyalarn btnlemeye alacaktr.
Urans prensibi Satrn prensibini davet ettii iin, Urans bazen bir sreliine, do
kunduu eyin geliimini dondurur. Gl Urans alar olan kiiler deiim ihtimaliyle
heyecanlandklar kadar ounlukla korku da duyarlar. nk deiim olduunda bu
ou kez an uta olur. Uyumlu alar deiim, zgrlk ve heyecan olanana ve bundan
mutlu olmaya iarettir. Bu nedenle, bu alarda ar davranlar daha az olasdr. Buna
karn zorlayc alar farkl, aykr, isyankar, heyecanl veya dier bir Urans'e zg hale
ilikin sorunlarn snanacana iaret ederler.
Erken ocukluk dneminde haritadaki gl Urans alan, temas edilen gezegenden
tahmin edilebilirlik ve gvenilirlik bakmndan fazla bir ey beklenmemesi gerektiini ha
trlatr. Bunun yerine, ani dzensizlik, ok veya en azndan tutarszlk belirgindir. Kii bu
dzensizlii heyecan verici ve zgrletirici (daha ok uyumlu alarda beklenilebilecei
gibi) veya derinden sarsc, ou kez de her ikisinin bir bileimi olarak alglam olabilir.
Herhangi bir olayda bu tr alar (zaten hemen hemen oumuzun en az bir gezegenle
byle bir as vardr) olan kiiler, yetikinlik dnemlerinde, dzensizlik bekleyip bunlar
alkanlkla bertaraf etme eilimindedirler.
Urans oklarla da ilikilendirilir. Her tr ok ok rahatsz edebilir, fakat heyecanlan
drp uyandrr da. ok canlandrr, bir hareketlilik ve yayor olma duygusu ortaya ka
rr. Urans daima durgunluun dman olup bizi zgrlemeye, snrlamalar,
savunmalar, yasalar, bizi balayan her eyi, amaya sevk eder, bunlar ister kendi kendi
mize koyduumuz ister dardan empoze edilmi olsun.
Keskin eyleme ynelik Urans drtsnn arkasndaki ama, ou kez uyan ve z
grlemekle ilgilidir. Gezegen gerekliin ve daha da nemlisi anlayn hzl, kr edici
sezgisel imei ile de ilgilidir. Bu son derece zgrletiricidir, nk dier her eyi yarp
geer. Urans haritada hangi gezegensel prensibe dokunuyorsa onun ifadesini altst eder.
Bu ok zgrletirici ve heyecan verici olabilirken, savurunalan altst etmekte fazla ileri gi
debilir. Urans, en iyi halinde, bizi geri tutan, ebeveynlerle ve toplumla ilgili balarmz,
katl, deiim ve bamszln nnde duran sosyal normlara bamll kaldrabilir.
Bu bamszlk dncede veya eylemde ortaya kabilir. En kt halinde bir miktar geri
durmaya, hayatta bir miktar gvenlik ve ngrlebilirlie ihtiyacmz olduunu unutur.
Oysa bunlar bize destek ve dayankllk salamaktadr. Bunlar vastasyla hayatlarmzda
ve dnyada deiimleri yaplandrabiliriz.
Urans' belki de en iyi anlatan szck 'radikal'dir. nk bu gezegen yalnzca zgr
dncenin ilerlemesiyle deil, ayn zamanda en radikal ve keskin eylem biimleriyle de
ilgilidir.

32
NEPTN

Temizlemek, saflatrmak, rafine etmek. Szmek, inceltmek. Aldanmak, aldatmak. Fe


dakarlk. Amak veya kamak. dealler. Dler, hayaller. Sihir. Bylenme.

Neptn natal haritada hangi enerjilere temas ediyorsa onlan saflatrma eilimine girer.
Temizlemek, saflatrmak, rafine etmek, przleri ve kusurlar silmek ister. Neptn' n do
kunduu gezegenler hem daha saf hem de elde tutulmas daha g hale gelir. Neptn
hangi gezegensel prensibe dokunursa ondan kabal ya da bayal uzaklatrma eili
mine girer. O gezegenin temsil ettii konular daha byk hassasiyete, safla ve incelie
yneltir. ncelii fark edip takdir etmek becerisi Neptn prensibinin asl armaanlarndan
biridir. Haritalar bu gezegen tarafndan gl biimde vurgulanan kiilerin, ounlukla,
ok yaratc ve sanatsal olmalarnn nedenlerinden biri elbette budur. nk sanat ister
gzel sanatlar, ister mzik, isterse drama alannda olsun genellikle !?iimin, rengin ya da
sesin daha zenginletirilmi bir algsna sahip kiidir.
Fakat Neptn'n arndrmakla ilikisi her zaman olumlu deildir. Bir ey ne denli ann
drlmsa, o denli zgn durumundan uzaklatrlm demektir. Rafine eker veya un r
neini dnelim. Belki gze ho grnr, ama olduka sentetiktir. Bylece Neptn'n
sahtelik, aldatma ve samimiyetsizlikle nlenmesinin nedeni aklk kazanm oldu. Nep
tn bir deneyimi ycelterek, onu ykselterek, bizi ayn zamanda bu deneyimden uzak
latrmaktadr. Gereklikten uzaklatrmaktadr. Bir ey bizden uzaklatrldnda onu
artk net biimde gremez, ona ulaamaz oluruz. Hepsinden te, tm temel astroloji ki
taplarnn aklad gibi, Neptn, sradan gereklii ap kama drtmz temsil eder.
Neptn haritada hangi noktaya dokunuyorsa, o yanmzn sradann tesine gemesini,
gerek dnyadaki yaamn dayatt limit ve snrlar amasn talep eder. Neptn bizi
dnyevi ve maddi kayglarn tesine gemeye iter. En iyi haliyle, daha ileriye gitmemiz,
mkemmellememiz, stn gelmemiz ve snrlarmz amamz iin bize ilham verir. Nep
tn' n idealizmle ilikisi herhalde bu balamda ortaya kmtr. Neptn haritamzda bir
gezegene dokunduu zaman o gezegenin enerjisini ifade ederken ok idealist olma eili
minde oluruz. En yksek ve en saf yolla byle yapmak isteriz. Hatta yle ki istediimiz
eyin hayali ile sahip olduumuz veya gereki biimde elde edebilmeyi bekleyebilecei
miz eyin gereklii arasnda geni bir uurum oluur. O zaman byk bir fedakarlk yap
maya karar verebiliriz. Muhtemelen de bir tr kurban durumuna der ve hepten
kaybederiz. Neptn'n kayplarla ilgili hreti de buradan kmtr.
Neptn bir gezegene temas ettiinde, o gezegen her neyi temsil ediyorsa onu elden
kartrz. Onunla balantl olarak bir kurban veya ehit oluruz. Kurbanlar ve ehitler ken
dilerini feda ederler. Bu ikisi arasndaki tek fark ehitlerin bir tr itibar kazanmak iin

33
kendilerini feda etmeleridir ya da fedakarln bir tr ruhani anlam olmasdr.
Neptn'n bulunduu yer veya dokunduu nokta snrlan kabul etmeme (hatta tan
mama) eilimindedir. stein, hayalin veya arzunun elde edilmesinin nne hibir ey ge
emeyecek gibi grnr. Bu bir idealin gerekletirilmesi iin faydaldr. nk ayamzn
baland veya dnyevi snrlamalann ar farknda olduumuz yerde hibir eye esin
lenmeyiz. Snrlarn reddi yararldr, nk byl, soyut ve benzersiz olabilecek olana
imkan verir. Ayn zamanda anarinin, kaosun ve mkemmeliyet dnda herhangi bir eyin
olaslna da kap aar. Snrlann gz ard edilmesi ift ynde iler. Snrlanmzn ok az
olduu yerde deneyime ve bakalann ayartmaya olduu kadar, ayartlmaya da ak olu
ruz. Neptn'e ayartma izni veren ey snrlann eksikliidir. O bunu gizlice szarak yapar.
Bunun bir imgesi olarak bir oda dnelim. Bu odann iiyle d arasnda elbette s
nrlar vardr: duvarlar ve bir tavan. Pencerelerin ve kapnn kapal olduunu varsayalm.
Eer danda bir gaz kaa varsa, gaz yine de odann iine girer. Kapnn alhndan sz
lerek, duvardaki atlaklardan szarak. Ne kadar korumal grnrse grnsn, normal bir
oda gazla dolacakhr. Bu rnek Neptn' n nasl i grdn aklar. Neptn, sznt ola
bilecek noktalann gstergesidir ve bu tr her nokta (elbette skandal ve srlar da dahil) sinsi
ve rktc olma eilimindedir. Bir sznh noktas ihtiva etmek zordur. Belki yalnzca Sa
trn tarafndan sembolize edilen eyler bunu yapabilir: Duvarlar, snrlc;r ve savunmalar.
Bir gezegen Neptn'e dokunduu zaman o gezegenin temsil ettii ey daima bir s
znh dourma tehlikesindedir. Merkr-Neptn bilgi szdrabilir: Srlarnz vermeye en
uygun olmayan insana. Gne-Neptn asnda, benlikle dierleri arasndaki snrlar
zlerek benlik ile benlik-d olan birbirine geiir.
Neptn yalnzca dokunduu her eyin prensibini ykseltmeyi amalamaz, o deneyi
min hep daha fazlasn istemeye de eilimlidir. Neptn tm su hallerinin bir gstergesidir.
Haritamzda her nereye dokunuyorsa oradaki gezegenin sembolize ettii konularda her
zaman susuzluk hissedebiliriz. Bu durumda her eyi olduu gibi kabul etmekte isteksiz
veya tatminsiz hissedebiliriz. rnein Gne-Neptn sradan ve dnyevi olmann belirgin
bir korkusunu tar. ou kez zel, 'daha stn' bir ey olmaya zlem duyar. Vens-Nep
tn aka, ideal ve mkemmel ilikiye susamlk hisseder. Bu kii hayatta her karlat
kiiyi idealize eder veya her zaman tanrsal bir figr arayyla ilikilerden hepten uzak
durur.
Neptn prlty sever. Haritamzda Neptn' n bir gezegene dokunduu yerde bu ge
zegenin ifadesinin mmkn olan en parlak biimde da vurumunu isteriz. Prlhnn bir ta
nm yledir: 'Tlsm, sihir, byleyici, aldatc veya kandran cazibe.' Bu ekilde
tanmlandnda, prlh fikri peri masallarnn dnyasn artrr. Krallann ve kraliele
rin, prenslerin ve prenseslerin olduu bir dnyay. Tlsmlar, peri anneleri ve benzeri. Peri
masallan, fanteziler, televizyon, film, mzik, tm bunlar bizi gerek dnyann korkula-

34
nndan uzaklahran eylerdir. Bunlar bir ka yolu sunar ve Neptn bunlarn hepsi iin bir
simgedir. Fakat hayal dnyamzn yalnzca bir ka yolu sunmann tesinde ilev yapt
aktr.
Peri masallarnn ocuklara yarar hakknda yazan Bruno Bettelheim The Uses of Enc
lantnent adl kitabnda yle demitir:

"Bir ocuk bilinli benliinin iinde nelerin olup bittiini anlamaya ihtiya
duyar. Bylece bilindnda olup bitenlerle baa kabilecektir. Doann veya kendi
bilindnn akli olarak anlalmas yoluyla deil, fakat bunlarla gndz dleri
kurma yoluyla yaknlaarak bu anlay kazanabilir. Uygun masal gelerini bilin
d basklara tepki olacak biimde zihninde evirip evirir, yeniden dzenler ve ha
yali grntler yaratr. Bu anlayla da, baa kabilme yeteneini gelitirir."

Bruno Bettelheim' n ocuklar ve peri masallar hakknda yazdklarnn aynen yeti


kinlere ve onlarn televizyon, sinema, kraliyet ailesi ve benzeri ihtiyalarna da uyarlana
bileceini dnyorum. Peri masallar gibi, bunlar da hepimizin neyin 'iyi' ve 'kt',
neyin 'doru' ve 'yanl' olduunu anlamak iin savat srp giden mcadelenin ara
lardr. Bu gibi aralar, anlalmaz biimde hayatlarmz anlaml klmamza yardmc olu
yor grnmektedir. Dlerimiz de bizi kendi bilindmza balayarak hayatlarmz
anlaml klmamza yardmc olmaktadr. Belki bir ekilde bizi temizleyip anndnyorlar.
Medyann gstergesi de elbette Neptn'dr. Bizim kendi kraliyet ailemiz (dlere olan
kolektif ihtiyacn bir rnei olduklar muhakkak) gerekte yalnzca medya tarafndan kral
lara ve kralielere dntrlmtr. Uzunca zamandr 'naylon gazeteler' diye nitelenen
sansasyonel gazetelerin poplerlii hakknda dnmekteyim. Onlan bu denli popler
yapan nedir? Bu gazetelerle bize Neptn'n ar bir dozunun verilmesidir phesiz. El
bette ok satacaklardr. nk hikayeleri gereklikten ylesine uzaktr ki, nk bunlar
byk lde dzmecedir. Neptn incelikli ular uzaklatrarak arndrr. Sansasyonel
gazete hikayeleri dzmece olabilir, fakat bizim dlerimiz gibi, onlar gerein arptlma
sna dayanmaktadr. Gndz dlerimiz, televizyon, boyal basn, tm bir ka yolu
sunar. Gerek hayat karikatrletirerek ou kez gln hale dntrrler. Bunu tm
gereklerin tesinde hikayeleri abartarak yaparlar. Dlerimiz de bunu yapar, mesaj daima
abartlm, yine de gerei yanstan bir biimde gelir. Dlerimiz her eyi siyah ve beyaz
terimleriyle temsil ederek, gze arpan noktalan abucak alglamamza olanak verir.
Ne ptn kiisel dlerimizin bir gstergesi olduu kadar, kolektifin dleri ve zlem
leriyle de ilikilidir. Haritalarnda Neptn kiisel gezegenlerine belirgin alarla fazlaca
vurgu yapan kiiler, bu kolektif imgeleri ve fantezileri cisimletirme konumunda olurlar.
Bu nedenle ou kez bir biimde sanatlardr. Kendilerine zel ortamlar vastasyla, bizim
iin, bizim hepimize ve kukusuz Neptn'leri doum haritalarnda kabaca ayn konumda

35
bulunan kendi kuaklarna konuurlar.
Gerekliin baka bir yz olduunu, belki gerekliin kendisinin sahte olduunu ve
daha da dorusu, hibir eyin aslnda grnd gibi olmadn bize gstermek Nep
tn' n amacdr. Belki de biz Neptn' gz nne alarak sihirin kullanllar zerinde
dnebiliriz.

PLUTO

lm, form deitirme, dnm, yeniden dou. Tabular. Hayatta kalma. Takntlar.
Zorlamalar. Krizler. Tecavz. Paranoya.

"lmn seiminde elbette kart da gizlidir. lm seinceye kadar, yaam


seemeyiz. Yaama hayr diyebilmeyi baarncaya kadar, ona gerekten evet de
memiizdir, ancak onun kolektif akntsyla uzun sre tannuzdr." Oames Hill
man, Suicide and the Soul)

Pluto bir gezegene veya haritadaki dier bir noktaya temas ettii zaman, o gezegenin
temsil ettii eyleri derinletirip, younlatrd anlalmaktadr. Gerilimli alarda, Plu
to'nun ifadesi dier gezegenin ifadesiyle atr. ou zaman Pluto dier gezegeni gm
yor, hatta ldryor gibi olur. Bu nedenle rnein Ay-Pluto balantlar olan insanlar,
duygularn gmm, bazen de uzun dnemler boyunca duygularyla balantlar kesilmi
grnrler.
Mitolojide Hades (Pluto) masum Persephone'yi karp ona tecavz etmeye yetecek bir
sre iin yeralt dnyasndan kar. Persephone yeralt dnyasnda yaamaya mahkum
edilirken, yln en azndan bir blmn annesi Demeter'le birlikte geirmesine izin ve
rilmitir. Haydn Paul'n kitab Phoenix Rising' de syledii gibi, iler "eytani bir ayartma
hikayesi gibi grnse de, bu psikolojik bir srecin semboldr". yle devam ediyor:

"Bu, Persephone'nin kendi kadnl ile tanmas iin doru zamand. Artk
dar gelen nceki gerekliinden zorla uzaklatrlarak tamamen yeni bir dnyaya
uyumlanmak zere deneyimlemeye ve deimeye zorland. Doum zamanndan
1
beri ileyen srecin kanlmaz bir parasyd ve Pluto, her zaman olduu gibi, onun
balatcs veya hayatnn kronometre tutucusu olarak en uygun imaj ve sembol ro
ln oynad. Bu deneyim, geliim iin hayati neme sahip bir deneyim olup, bi
lindnn younlamasnn, isel btnlk ve zn stndeki rtnn
kaldrlmasn salayan daha byk bir a, igrye gtrdn ne sren bir
forml oluturur. Persephone balangtaki 'tecavz' olaynn ardndan daha olgun

36
ve bilinli bir kadna dnr. Naif yeni yetme gitmitir. Annesiyle yeniden dou
ve daha byk bir btnlk perspektifiyle tekrar karlar. Her yl Pluto'nun kral
lna geri dndke sre devam edecektir, nk 'gerek bir inisiasyon asla sona
ermez'. Srecin balad yeri gsteren belirli bir nokta olabilir, fakat bittii yeri
gsteren yoktur."

Bir gezegen Pluto'muza dokunduu zaman ounlukla o gezegen tarafndan iaret edi
len eylerin gerekten olduka irkin bir eye maruz kaldn, ihlal ve istila edilip zorla
alndklarn ya da gelecekte byle olabileceini hissederiz. Pluto tarafndan dokunulan
gezegenlerin ounlukla infaz edildiini hissederiz. En azndan kavuum ve zor alarda
hissedilen budur. rnein Ay-Pluto kiisi gemite ou zaman duygularnn ihlal edilmi,
onlara tecavz edilmi, kabaral botlarla inenmi olduunu hisseder. Byle bir istilann
tekrar ortaya kacann muazzam korkusu da ou kez elik eder. Gne-Pluto, ou
zaman kimliinin kendisinden alndn veya alnabileceini hisseder.
Vens-Pluto veya Mars-Pluto alarnda, bazen gerek bir tecavz veya baka birinin
sevgisinin (Vens) veya iradesinin (Mars) zoruyla gtrlme yks olabilir.
Pluto'muza dokunan gezegenlerimizden dolay hayah keyfe keder yaayamayz. Bu
dokunular vastasyla yeralt dnyasnn kendi bilindrruza uyan bir ynn ve san
yorum ki kolektif bilindnn daha irkin ynlerini alglayabiliriz. Bu alglamalar tatsz
olabilir, fakat bizim sorun yaratan gezegensel prensiple ilgili anlaymz dntrrler.
Pluto bir gezegene dokunduu zaman ounlukla erken dneme ait bir istismar duygusu
vardr. Fakat bu duygu abucak derine gmlr ve uygun bir transit olmadka uzun yl
lar tekrar yzeye kmayabilir. Bu duygu tekrar yzeye kmadan ve onunla tam olarak b
tnleme frsat olumadan nce, ounlukla ilgili gezegeni evreleyen muazzam bir korku
vardr. Bu korku kendisini, bir eyi ieri almamak (darda tutmak) zere zorlayc, ta
kntl bir arzu vastasyla gsterir. Sanki bir seviyede tecavze urayacamz biliyor gi
biyizdir. Belki belli belirsiz gemite byle olduunu hatrlarz. Pluto neredeyse, orada
kapy skca kapatmaya alrz.
Hades ismi genellikle 'grlemeyen' anlamna gelir. Mitolojide onu grlemez klan
miferidir. Pluto 'zenginlik' iin kullanlan szckten gelmektedir. Gml hazineyi bulan
da O' dur. Belki de Pluto'nun temas ettii gezegenlerle ilikili bu gml hazine, bu geze
genler hakknda potansiyel olarak sahip olduumuz mevcut anlay derinliidir. Yeralh
dnyasyla ilgili koyu karanlk imgelere sahip olma eiliminde oluruz, nk gremedi
imiz ve anlamadmz bu eylerden korkmamz olduka doaldr. Sakl olan eyler
daima en gl olanlardr, benzer ekilde ruhumuzun daha bilinsiz ynleri potansiyel
olarak en tehlikelidir, fakat tm irkinliin yannda genellikle gml bir hazine de var
dr ve bu Pluto'nun blgesinde arahrma yapmann karlnda aldmz dldr. Mi-

37
tolojide yeralt dnyas pek de kt bir yer deildir; Hades orada yaad iin phesiz
mutluydu ve yalnzca iki kez oradan ayrlmt. Bir ok mitte yeralt dnyas cehennemi bir
yer olmaktan ok bir araf veya ekilme yeridir. Fakat her ruhun tam olarak neyi hak edi
yorsa onu ald bir adalet yeri olarak da dnlebilir.
Pluto ile a yapan gezegenler uzun zaman dilimleri boyunca bir 'araf' konumundan i
grrler veya Pluto'yla olan alar balamnda 'araf'n tamamen iindedirler (araf'n bir
tanm, cennet ve cehennem arasnda zellikle vaftiz edilmemi olanlar iin bir ara blge
olduudur).
Pluto'nun kefinde de bir 'araf' dnemi vardr. Percival Lowell ve dierleri 1915 gibi
erken bir tarihte Pluto'nun varlndan phelendiler. Fakat kefin kesinlemesi iin onbe
yl daha gemesi gerekti. 1930'da farkl bir adam, Clyde Tombaugh tarafndan kefedildi.
Bu durum Pluto'nun haritada i grme biimine ok benzer: Bir ey belki de yllarca g
ml, gzlerden sakl kalr. Ama yava yava yzeye doru yolunu der. Pluto genelde
yalnzca srlarn ve gizli eylerin simgesi deildir. Gml olann rtsnn kaldrlp y
zeye karlmasndan da sorumludur. Bir kstebein neticede hava almak iin yzeye k
mas gibi, Pluto konulan da en sonunda meydana kar. Ne kadar derine gmlmlerse
bu o kadar uzun zaman alr, gizli kalmalar iin ne kadar fazla aba harcanmsa yzeye
ktklarnda sonulan da o kadar ykc olur, benliin dnm iin o kadar fazla po
tansiyel vardr.
Pluto iin anahtar szcklerden birka; dnm, lm ve yeniden doutur. Bunlar,
phesiz doru szcklerdir. Benim gibi astrologlarn peynir ekmek gibi kullandklar sz
cklerdir. Fakat 'l' grnrler. Belki fazlasyla kullanldklarndan anlamlarn yitirdiler.
Bu anahtar szcklerin Pluto'nun haritalanmzdaki anlamyla yzlemek iin ok az fay
das dokunur. nk bu gezegen, eer bu bir ekilde mmknse, yalnzca i dnyamzda
ve kiisel deneyim vastasyla anlalabilir. Gerekte, Pluto'nun simgeledii konularn b
ykln ve derinliini anlatan sihirli bir szck yoktur. Pluto'nun konulan, benim iin
her durumda, nihai olarak olduka kavranlamazdr.
Bir an iin ' lm' dncesine odaklanalm. Deneyimime gre, benliin fiziksel lm
byk lde hain oraknn, yani Satrn' n sahasna girer. Buna karn Pluto, oun
lukla bize yakn irsanlarn lmnde haritalarmzda ok etkilidir. nk bu tr lmler,
geride kalanlarn kiisel dnmnn habercisidir. Aktr ki fiziksel lmn dnda bir
ok lm tr vardr ve hayatlarmzdaki herhangi bir temel dnm, kanlmaz olarak
bir eyin lmn ierir. Artk gerekmeyenlerin ayklanp uzaklatrlmasn, uygun ol
mayan deerlerin, tutum ve dncelerin lmn, varln bir durumdan bir bakasna
dnmn. Pluto'nun ilgili olduu lm tr budur.
Stephen Arroyo Pluto'yu tabu fikriyle ilikilendirir. Grne gre bu terimi ilk kulla
nan merhum Richard Ideman' d. Kiisel olarak ben, Pluto'yu tabu fikriyle ilikilendirme-

38
nin bu gezegene ynelik en kolay ve en faydal yol olduunu anladm. Tabuyla ilgili bir
ka tanm yle diyor:

"zel kullanm veya ama iin ayrmak veya kutsallahrmak; bakalarna ya


saklanmken bir tanrnn veya bir rahibin kullanmna tahsis edilmi olan."
"Belirli eylem, yiyecek veya kiilerle temastan geici veya daimi olarak yasak
lanma."
"Bir tabu snfna dahil etmek: bir eye, onu sradan kullanm veya muameleden
farkl bir kullanmla snrlayan ayrcalkl bir karakter veya kutsal bir yer vermek."

Sonu olarak Pluto ile ilgili ok gl bir 'yasak meyve' nitelii vardr. Pluto'nun ko
nular dkkan vitrininde incelenmek zere ortada olmadndan, tabu szcnn kut
sallkla balantl yan ilgintir. Pluto'nun anlalmasnn bu denli g olmasnn ksmi
nedeni, insanlarn genellikle hayatlarnda Pluto konularn daha az konuup, hatta daha az
anlama eiliminde olmalardr. nsanlarn Pluto transitlerini her danmanlk seansna mut
laka getirmelerine karn, natal Pluto sorunlarnn, herhangi bir astrolojik danmanlk se
ansndansa uzun vadeli bir saalhc sre iinde yzeye kmas daha fazla muhtemeldir.
Hayatlarmzdaki balca dntrc deneyimlerle ilgili bir kutsallk da vardr. Bunlar
gerekten gvendiimiz insanlar dndakilerle paylalmamaldr.
Belirli bir kltr veya zaman dilimi iinde tabu veya kutsal olan eyler, bir bakasnda
tabu olmayabilir. Bu yzden Pluto'yu kolektif glge sorunlaryla ilikilendirebiliriz. Glge,
bize zg kltrmzn kabullenmeyi veya 'sahiplenmeyi' beceremedii eylerdir. Pluto
haritamzda bir gezegene temas ettii zaman, a yaplan gezegenin vastasyla, kiisel ola
rak yalnzca bizim iin tabu olan bir eyi deil, fakat bizim kltrmze de zg bir tabuyu
kabul etmeye itiliriz. Bazen bu bizi toplumla olan bamz kesmekle tehdit edebilir veya
biz byle alglarz. Bu da Pluto sorunlarmz bakalarndan olduu kadar kendimizden
de saklamaya ynelik zorlayc bir ihtiya iinde olmamzn baka bir nedenidir.
Pluto haritamzda hangi noktaya dokunuyorsa, bunu gizlilik iinde yapacakhr. Gne
Pluto benlik hakknda gizlilik tar, Vens-Pluto ile gizli ak ilikileri veya gizlice bir yerde
tutulan para evresinde sorunlar vardr, Mars-Pluto ile cinsel srlar olabilir. Sr, saklanm
veya kiiye zel bir bilgidir. Ondan haberdar olanlar haberdar olmayanlardan daha fazla
g sahibidir. Gizli, grlemeyen, bilinmeyen veya hakknda bilgi edinilemeyen ey, ister
istemez ak olan eylerden daha fazla g tar. ok defa eriimi olmayanlar iin o alan
lar korkutucudur, eriimi olanlar tarafndan ise bir silah olarak kullanlabilme potansiyeli
tar. Fakat gizli bilgiler, esas olarak zarar verici giriimler amalanarak gizli tutulmaz,
kendini koruma ve hayatta kalma asl amatr. Pluto da zaten hayatta kalmakla ilgilidir.
Eer Pluto'la balantl bir gezegenimiz varsa, o gezegen her neyi temsil ediyorsa onun
hayatta kalmasn isteriz (veya en azndan kendini ldrme gcn elinde tutmasn). Dier-

39
!erinin onu bizden skp almak istediklerini dnmeye eilimliyizdir. nk her zaman
olduu gibi Pluto paranoyaya eilimlidir. ou zaman Pluto'un dokunduu gezegenlerle
ilgili inanlmaz g ve gszlk duygular yaarz. Bu g ile ne yapacamz deiir.
phesiz bu en yok edici ykmlarn arkasndaki g olabilirken, iyilik iin kullanlabilecek
bir g de olabilir.
Tabu kavramna tekrar dnelim. Bizim kltrmzde fke, iddet ve her tr drtsel,
ilkel, medenilememi duygu tabudur, lm ve seks gibi. Her tr tecavz, her tr zorla
alkoyma da tabudur. Pluto'nun 'ister miydiniz, hayr teekkr ederim' trnden yakla
mlar olmad muhakkaktr, olmamas da gerekir. nk Pluto krizlerle, doum ve lm
de dahil olmak zere hayahn temel sorunlaryla urar. Byle zamanlarda, tarzlarn uy
gunsuzluu son derece biimsiz bir noktaya varabilir.
Benim Pluto hakknda en beendiim kitap bir astroloji kitab deil, James Hillman'n
Suicide and the Soul adl analitik psikoloji kitabdr. lm, intihar ve dnm konularyla
ilgilidir.
Bu kitapta Hillman, intihara kalkma drtsnn gerekte bir "hzl dnm drts"
olduunu ileri srmtr. yle der: "Tbbn syleyebilecei gibi bu vaktinden nce bir
lm deil, fakat devam ettii srece dnmeyip ertelenmi olan bir hayatn ge kalm
bir tepkisidir" . Pluto bir gezegene dokunduu zaman, ounlukla o gezegen tarafndan
temsil edilen eylerin intihar etmeye, kendilerini bir tr hzl dnmn peinde sabote
etmeye altklar hissi uyanr. Babas Satrn gibi, Pluto da, ou zaman ertelenmi bir
tepkiyi, ertelenmi fakat ezici bir dnm yzeye kartr.
Hillman'n syledii gibi, umudun kalmad, yalnzca aresizliin olduu noktada
dnm balar. Hayatta, genellikle, Pluto'nun dokunduu gezegenlerin byle bir kriz
noktasna arpt (transitlerin tetikledii) dnemler vardr. Fakat yalnzca dibe vurduu
muzda, umutlarn hepsi tkendiinde bu dnm meydana gelir. Tam bu 'lm' nokta
snda yeni hayat belirir. Bir gezegen Pluto'ya dokunduunda ou zaman o gezegen neyi
tanmlyorsa, o eyin grnen arafn araya girdii derinliklere d_alma dnemlerinden
geme eilimi vardr.
Pluto alar belki de anlalmas en zor olanlardr, fakat onlarn kefedilmesi ou
zaman byk bir zenginlik de getirir. Hillman'n syledii gibi: "Hayahn kolektif akn
dan ayrlmak ve bireylii kefetmek iin lm deneyimine ihtiya duyulur".

40
2

DAREY BLMEK VE AILARI HESAPLAMAK


(Yeni balayanlar iin)

A - 'Bir eye bakmak veya seyretmek yollarndan biri. Birfaz . ' (Oxford ngilizce szlk)

Herkese kullanlan arhc sayda szck ve deyim gibi, 'a' szc de ilk olarak as
trolojide kullanlmtr. Astrologlar olarak biz bu szc, normalde gezegenler veya ek
liptik zerindeki noktalar arasnda boylam dereceleriyle llen asal ilikiyi tanmlamak
iin kullarunz. ounlukla jeosantrik (yer-merkezli) ilikilerle urahrnz iin Gne ve
Ay arasnda da oluan alar olabilir.
Teknik olarak ifade edersek, haritadaki tm gezegenler ve noktalar birbirine a ya
parlar (birbirini grrler). Bu durum bir dzine insann bir oval masa etrafnda oturmala
rna olduka benzerdir: Her kii dier kiileri farkl bir noktadan grebilmektedir. Fakat
haritadaki gezegenler ve dier ilgi noktalar, oturan bu kiilerden farkl olarak hareket ha
lindedir, bylece asal uzaklk srekli deimektedir. Baka bir deyile gezegenler kendi
dngleri iinde ilerlerken, alar da, srekli oluturulup zlmektedir. Doum haritas
zaman iinde dondurulmu bir ann haritasdr, bir dzine dngnn belirli bir anda e
kilmi fotorafdr.
Her gezegenin dierleriyle a yaphn hatrlamak nemlidir, ancak bir yemekli par
tide olduu gibi, bir kiinin kendisiyle belli bir iliki iinde olacak ekilde oturtulmu in
sanlarla konumas daha olasdr (sz gelimi yan yana veya kar karya oturtulmu
olabilirler). Astrologlar olarak, baz alann dierlerinden daha nemli olduunu dnme
alkanlmz vardr. rnein kavuum, kart, kare, gen ve altmlk alarn. Daha
yakn zamanda, yann-kare ve birbuuk-kare alann da ou kez edeer nemde olduu
netlemitir.

41
John Addey, David Hamblin ve dierlerinin arahrmalar, dairenin 5, 7, 9 hatta daha
byk saylara blnmesinin de bir kii hakknda son derece nemli bilgiler verdiini gs
termitir. Buna karn, quintile serisinden sz etmenin dnda, bu kitap kendisini en ok,
daha fazla irdelenen alarla, zellikle de 360 derecelik dairenin ikinin ve n katlarna b
lnmesiyle elde edilen alarla snrlayacakbr.
Eski 'kt' gnlerde, temel alar doalarna gre genellikle ya 'iyi' veya 'benefik' ya
da 'kt' veya 'malefik' eklinde niteleniyorlard. Daha modem yaklam, bu bak as
nn, en iyimser ifadeyle an basite indirgenmi, en ktmser ifadeyle ise tamamen sa
malk olduunu gsteriyor. Bunun zerinde daha sonra durulacaktr. u kadarn
sylemek yeterli olur: Bugnlerde daireyi ikinin katlarndan birine blerek elde edilen a
lar (kart, kare, yarm-kare ve birbuuk-kare) 'gerilimli' veya meydan okuyucu alar;
n katlarndan birine blerek tretilen genleri ve altmlk alar da 'uyumlu' veya
kolay alar olarak tanmlamak daha allm bir eydir.
Bir de belki de en nemli a olan kavuum as vardr ki, o hibir ekilde daireyi b
lerek tretilmemitir, tabii bire blmek dnda. Bu a trnde iki gezegen ayn noktada
veya ok yakn noktalarda konumlanmhr.

Kavuum: Burada hem Gne hem de


Ay ayn Zodyak burcunu ve dereceyi igal
etmektedir; Boa'nn 2. derecesini.

ekil-1

GERLML AILAR

Kart A: Burada Gne ve Ay dairenin


iinde birbirine kart konumdadr. Gne 2
Boa'dayken, Ay 2 Akrep'tedir. Daire ikiye
blnm olup, Gne ile Ay birbirine alh bur
ya da 180 uzakhr.

42
Kare A: Burada 0 Olak'taki
Gne ile 0 Ko'taki Ay birbirine dik
a yapmaktadr. Birbirlerinden bur
veya 90 uzakta olup, tam bir kare olu
tururlar. Daire drde blnmtr.

Yarm-Kare: imdi Gne 0 Olak'ta,


15 Kova' daki Ay' dan 45 uzaktadr.
Yarm-kare tamamen bir karenin yansdr;
90' nin yars.

Birbuuk-Kare (Sesquiquadrate):
0 Olak'taki Gne, 15 Boa'daki
Ay'dan 135 uzaktadr. Bu ada birbu
uk-kare'yi (135) elde ehnek zere bir
kare (90) ile bir yarm-kare (45) top
lanmtr. Hem yarm-kare' de hem de
birbuuk-kare' de daire sekize blnr.

43
UYUMLU AILAR

Uyumlu alar olan gen ve altmlk


alar, dairenin n katlarndan birine
blnmesiyle elde edilir. ekil-6' da 0
Ko' taki Gne, 0 Aslan' daki Ay' dan
120 uzaktadr. Aralarnda drt bur olup,
tam bir gen olutururlar.
ekil-7'de altmlk bir a grlmek
tedir. Gne ile Ay arasnda iki bur veya
60 uzaklk vardr. 360'lik daire altya
(2x3) blnmtr.

DGER AILAR

Quincunx (150) ve Yar-Altmlk:


Burada Vens ve Mars arasnda 150
veya tam olarak be bur uzaklk olup,
bir quincunx olutururken, Gne ve Ay
birbirlerinden tam olarak bir bur veya
30 uzaktadr. Tam bir yar-altmlk a
oluturmulardr.

44
Quintile Serisi: Quintile'lar, dairenin bee
blnmesiyle tretilmitir (5 x 72 = 360).
Yay'n 0' sindeki Vens, Kova'nn 12' sindeki
Mars' tan 72 uzakta olup, tam bir quintile olu
turmaktadr. Gne ve Ay arasndaki uzaklk
144 dir, bir biquintile oluturmaktadrlar.
36'1ik (72'1ik ann yars) bir uzaklk da
quintile serisi iinde deerlendirilebilir.

AILARI HESAPLAMAK

Alar saptamann en gvenli fakat en yorucu yntemi, her gezegen veya ke noktas
arasnda ka derece bulunduunu saymaktr. rencinin u konulan iyice sindirmi olmas
bu ii kolaylatrr:

Zodyak' ta oniki bur vardr


Her bur 30 boylam derecesinden oluur
Bir derecede 60 dakika vardr.
Alar her zaman iki gezegen (veya ke noktas) arasndaki en ksa uzakla gre
llr.

Orb, tam adan her iki ynde ka derece kadar uzaklalabileceini gsterir. Buna bir
ann etki alan da denilebilir. rnein, kizler'in 14. derecesindeki bir gezegen, Baak'n
18.derecesindeki dier bir gezegenden 94 uzaklkta olacakhr. Tam bir kare a 90 olma
sna karn, biz 94'1ik bu uzakl yine de bir kare a olarak kabul ederiz.
Yorumda orblar konusu baka bir balk altnda incelenecektir. imdilik biraz aklk
getirmek amacyla izleyen orblar kullanacaz: Kavuum, kart, kare ve gen alar iin
8, altmlk alar iin 4, dier her tr a iin 2. Bu durumda yle bir tablo hazrlaya
biliriz:

45
TAM AI ARADAK AI ARALIGI
SEMBOL AI TR (Derece) BUR SAYISI (Orb ile)

o Kavuum o o 8
Yarm-altmlk 30 1 28 - 32
"- Yarm-kare 45 43 - 48
Altmlk 60 2 56 - 64
Q Quintile 72 70 - 72
a Kare 90 3 82 - 98
o gen 120 4 112 - 128
Eti Birbuuk-kare 135 133 - 137
8Q Bi-quintile 144 142 - 146
"' Quincunx 150 5 148 - 152
d' Kart 180 6 172 - 188

ekil-10

ekil-11

Jane Austen 16 Aralk 1775, 11 .45 pm LMT, Steventon, ngiltere, 51N05' 01E20'

46
"Q L o a 0

I'\.

a
L L L
a
el' Q


" Q 8
il

"" o
I'\.SG a iti a d
o


" it' a 1)
-H I'\.
"
iti
o
il il "" 'i'

ekil-12 lI lol L lol0l0I 111::

Sonu olarak Jane Austen'in haritasnda Gne Yay'n 25. derecesinde (24 derece 57
dakikay 25olarak almak buradaki amacmzla elimez), Ay ise Terazi'nin 15. derecesin
dedir. Aralarnda 70 uzaklk vardr. Bu iki gezegen arasnda quintile bir a olduunu tab
lodan saptayabiliriz. Gne Merkr' den 19 uzakta olduundan aralarnda olumu bir
a yoktur. Sonra, ekil-12' de grld gibi, ayn eyi olas her etkileim iin yapabiliriz.
Elementler ve nitelikler ok iyi anlaldnda, renci burlarn ate, toprak, hava, su
ve nc, sabit veya deiken ayrmn yapabildiinde, alar tehis etmek ok daha kolay
olur. nk nc burlar nc burlara kare veya kart a yapar; sabit burlar sabit bur
lara kare veya kart a yapar; ayn ey deiken drtl iin de geerlidir. Ate, su ve top
raa kare, havaya ise kart a yapar; su, ate ve havaya kare, topraa ise kart a yapar;
ve benzer ekilde . . . Ate havaya altmlk a yapar; toprak suya altmlk a yapar. Ayn
elemente ait burlar birbirine gen a yapar.

47
ATE TOPRAK HAVA su

NC Ko Olak Terazi Yenge

SABT Aslan Boa Kova Akrep

DEGKEN Yay Baak kizler Balk

Bylece, rnein farkl nc burlarda a iinde olan iki gezegen normal olarak birbi
rine kare veya kart a yapar. Farkl hava burlarnda a iinde olan iki gezegen normal
olarak birbirine gen a yapar. 'Normal olarak' diyorum nk istisnalar var. Bu istis
nalar 'ilgisiz (disassociate)' alarda ortaya kar. lgisiz alar, normal olarak a yapmas
beklenmeyen elementler ve nitelikler arasnda oluan alardr. rnein: Aslan'n 27.de
recesi ile Olak'n l.derecesi. Burada 124 derecelik bir uzaklk olduundan bir gen a
oluur. Fakat bu bir disassociate (ilgisi olmayan) adr. nk ate ve toprak ounlukla
birbirine gen a yapmaz; aralarnda uyum yoktur. Benzer ekilde, bir disassociate kare
a rnei yle olabilir: Terazi'nin 27.derecesi ile Kova'nn 2.derecesi. Her ikisi de hava
burcu olmasna karn, arada 95 derecelik bir uzaklk vardr.

ekil-13

Enoch Powell 16 Haziran 1912, 9.SOpm GMT, Stetchford, ngiltere 52N29' Ol 0E54'

48
Bir disassociate a yalnzca bir gezegen bir burcun sonunda, dieri ise bir burcun ba
nda olduunda ve yahut tam tersi olduunda oluabilir. Yukardaki haritada Satrn ve
Urans'te olduu gibi. Sayarak hesaplama, bu alar gzden karmay nler.
Yorumlamada, disassociate kare alarn sradan kare alardan daha az zorlayc, di
sassociate genlerin ise alldk genlerden daha dinamik olduunu sylemek yanl
olmaz. Her tr disassociate a ounlukla daha dikkatli ve incelikli yorumlama gerekti
rir.
3

AILARIN ANLAMLARI

KAVUUM - DARENN BRE BLNMES

Eskiden astrologlar ayn burta olan gezegenlerin kavuum yaptklarn kabul eder
lerdi. Gnmzde 8 veya 10'lik bir orb kullanmak daha allm bir eydir ve bir kavu
um iki burcu birden kapsayabilir. Baz astrologlar hala bu a trnn daha geni bir alan
etkileyecek denli gl olduuna inanrlar.
John Addey ve Charles Harvey'nin aratrmas, bir ann anlamnn, en azndan ks
men, onu oluturmak iin gereken saynn anlamndan tretildiini ileri srer. Baka bir de
yile, belirli bir aya ulamak iin 360 derecelik dairenin blnd saynn anlamndan.
Kavuum durumunda, daire yalnzca kendisine, yani bire blnmtr. 'Bir', birlik
kavramyla ilikili bir say olup, bu temel ann asl anlamdr. nk kavuumdaki ge
zegenler daima mttefiktir. Enerjileri kanm, harmanlanmtr ve her zaman birlikte ha
reket ederler. Tm alarda olduu gibi kavuum, tam aya ne denli yaknsa etkisi de o
denli gl olacaktr. Tam ada, iki ann ayn anda almasna olduka benzer bir durum
vardr: Her birinin sesini tek tek ayrt etmek zordur. Benzer ekilde, kavuum yapan ge
zegenlerin birbirlerini "grme" problemlerine eilimleri vardr. Aslnda, eer tam bir ka
vuum varsa, gezegenler kiiye ou zaman ayr kimlikler olarak grnmezler. Farkllk
bakalar tarafndan grlebilir, fakat ilgili kiiye bu iki enerji sanki tek bir enerjiymi gibi
grnebilir. Hemen hemen yeni bir gezegen oluturulmu gibidir. Bu yzden kavuum
daki gezegenler, uzaklap birbirlerine nesnel bakabilmekte zorluklar yaayabilirler.
rnein, Gne-Merkr kavuumu ile doan bir kii, 'rasyonel' zihniyle ok gl bi
imde zdeleme eiliminde olacaktr. Dnceleri, kanlan ve onlarn asl syledikle
riyle zdeleecektir. Kavuum as olmayan bir kii, dnce, fikir ve kanlara sahip

50
olduunu, fakat bir birey olarak dncelerinden ibaret olmadn daha kolay kabul ede
cektir. Dnceleri ve syledikleri, kiiliklerinin yalnzca bir ksmdr ve kiinin btnn
yanstmas gerekmez.
Bu nedenle, kavuumun ok znel bir nitelii vardr ve bu aya sahip olanlar bunun
ezici gcnn ou zaman farknda deillerdir. Ancak bu durum dier insanlar iin daha
aikar olabilir. Bazen bunun anlalmamasnn nedeni herkesin ayn yapda olduunu var
sayyor olmanzdr. Bu yzden kendi bireyliinize zg bir nitelii gz ard edersiniz. Bu,
zellikle, Gne'e ve Ay'a olan kavuumlar sz konusu olduunda karlalan durum
dur. Dier her solar kavuum gibi, zellikle kiinin kimliini ve bunun alglan biimini
de etkileyecektir. Genel olarak kavuumlar, zellikle de Gne ve Ay' ierenler, kiinin y
zndeki bir iz gibidir: Aynaya bakmadka gremezsiniz. Onu hissedebiliriz, fakat eer
gerekten gremiyorsak baka birisi bize anlatmadka tanmlamamz ok daha zordur.
Kendimizi grmek iin bir aynaya ihtiyacmz vardr. Aynalar veya teki kiileri dn
meye baladmzda, kendi dmza uzanp ilikiler, 'teki olmak' ve kart alar hak
knda dnmeye balam oluruz.
Yeniay'da Gne ile Ay kavuum halindeyken kimsenin Ay' gremeyeceini hahrla
mak ilgintir. Bu rnek bize kavuumun 'kr nokta' nitelii hakknda ipucu verir.
Haritalarnda baskn kavuumlar olan kiiler (ya bir ok farkl kavuum veya bir tane
temel ya da oklu kavuum vardr) son derece kendini ynlendirme ve harekete geirme
eilimindelerdir. Kendini tanmlamak ve onaylamak iin kendi dlarna bakma eiliminde
deillerdir. Bu nedenle kendinden daha az kukuya derler. Sanki kendilerine bir aynaya
ihtiya duymakszn bakyor gibilerdir. phesiz bu, kendimizi bakalaryla bir araya gelip
etkileim iinde olma yoluyla anlamaya eilimli olduumuzdan, g bir itir. Kendi y
zn bir aynada veya fotorafta hi grmemi olan bir ressamn kendi portresini yapb
n hayal edin. Tablonun bildiimiz 'ressam ve modeli' tablolarndan byk lde
farkllaacan ve byk olaslkla ok fazla bir benzerlik yanstmayacan dnyo
rum. Her durumda, ok znel bir benzerlik olacaktr, nk ayna, model veya fotoraf
daha fazla nesnellik olaslna izin verir.
Yeniay' da doan kiilerin astrolog, terapist veya benzeri kiilere daha az danma ei
liminde olduklar zellikle dikkatimi ekti. Belki kendi ilerinde gl, ynleri net, ama
larndan emin olabilirler. Fakat znellie eilim de olabilir. nk kendimiz olmayanla
karlama yoluyla kendimizi tanyp daha uyumlu bireyler olma yetenei kazanrz. i
mizdeki ve toplum iindeki paradokslarn daha fazla farkna varrz.
Kavuumun haritada saptanmas en kolay a olmas gerei, annda etkilerinin ne
kadar ortada olduuna ynelik bir ipucu verir. Haritann kk bir ksmna bu denli enerji
younlatrlm olduundan, bir kavuum astroloa mercek altna alnmas gereken bir
alan sunar. zellikle kiisel gezegenler iin iindeyse. Oturma odasndaki mine ateine

51
benzer biimde buras da haritada bir odak noktas olacaktr.
Kavuum asnn niteliklerinin znde 'iyi' veya 'kt', 'kolay' veya 'zor' diye bir ey
yoktur, yalnzca neyse o vardr. Bu ekilde birletirilen enerjiler daimi olarak nikahldr. Bir
birleriyle ne kadar geinebildikleri, byk lde bu enerjilerin ne denli iyi harmanlan
dklarna baldr. rnein Vens ve Ay, her ikisi de temelde uyumlu ve esnek olan
nitelikleri deiiklie uramakszn kavuumda var olabilirler. Oysa Satm'le kavuum
yapan Ay, bu kadar rahat hissetmeyecektir. Eer kavuum yapan iki gezegenin enerjileri
nin her zaman birlikte hareket ettiini kabul ediyorsak, o zaman kiinin bakp besleme ve
spontan duygusal tepki verme kapasitesi (Ay) nereye giderse, tedbir, snrlama, korku,
kontrol, grev, sorumluluk, vb. (Satrn) de oraya gider.
Hannanlayc etki nedeniyle, kavuumdaki gezegenlerin, zellikle de oklu kavuum
iinde olanlarn yorumlanmas olduka zor olabilir. in iindeki enerjilerin dikkatle sen
tezlenmesini gerektirir. Genellikle en dsal gezegenin daha isel bir gezegen zerinde,
tersi duruma kyasla, daha gl bir etkisi var gibi grnmektedir.
veya daha ok gezegenin 8 derece veya benzeri bir aralk iinde dahil olduu oklu
bir kavuum 'ylm' (stelyum) olarak bilinir. Bu tr herhangi bir gezegensel kmelenme,
kavuum asyla ilikili her eyi glendirecektir. Bir ylm phesiz ki haritada ger
ekten byk nem tayan bir alandr. Temel bir odak noktasdr. Bu ekilde ilikili olan
gezegenlerin hepsinin enerjileri birleecek, yorumlamak ou zaman olduka zor olacak
hr. lgili blge zerinde kukusuz byk bir odaklanma ve younlama olacaktr. Fakat ka
vuum durumlarnda genel olarak olduu gibi, ylm kr nokta gibi hareket edebilir.
Bylece kii bu alanda ne denli znellie eilimli olduunu grmekte baarsz olabilir. Bir
ylmn iine szmak iin bir yol bulmaya gerekten ihtiya olduunda, en gl gezegeni
veya bir nedenle knt gibi duruyor grnen gezegeni izole etmeye almak ou kez
iyi bir yaklamdr.
Sayfa 48' deki rnekte, bir ieri szma yolu Merkr ve Pluto'yu btn kmenin anahtar
olarak ele alp izole etmektir. nk Merkr, kizler' deki tm gezegenlerin yneticisi olup
kendi burcundadr. Pluto ise, oluumdaki en ar gezegendir. Bu nedenle gl bir ileti
imci; tabular hakknda dnp konuan, kolektif glgenin szcs gibi hareket eden
(belki burada rkln), rasyonel zihniyle zdelemi (Hava burcu kizler'deki an vurgu
ve Merkr), bilgiye deer veren biri; belki dili seven (Vens) ve ondan bylenen biridir.
Bir dnce (Merkr) ve onun etkili iletimi konusunda takntl, sahiplenici (Pluto) olabi
len biridir. Bu byle srdrlebilir, fakat bereket versin ki okuyucu ana fikri almtr. Yu
karda verilen rnekte ylm 5.evdedir, fakat yneticilikler kanalyla gerekte doum
haritasnn byk bir ksmn, Gne, Merkr, Vens ve Pluto tarafndan ynetilen evle-
rin tmn etkilemektedir. Psikologlar bunu bir 'kompleks' olarak niteleyebilirler. Bu ev
lerde olan gezegenleri ve onlarn a modellerini de hesaba katarsak, ylm ve

52
oluturduu ilikiler adeta haritann btnne rehberlik edecektir. Merhum ngiliz siya
set adam Enoch Powell' n haritasnda bir ylm vard. Onun ateli, grnte rk (ken
disini tahminen bu gzle grmyordu) konumalan daha eski kuaklar tarafndan ok iyi
bilinir. Etkili ve tarhmac bir hatip olan Powell'n ok dayahnac biimde ifade ettii gl
kanlan vard.
Eer tatsz bir akademisyen diye nitelenmeyecekse, entelektel tipte biri olduu ve
zihne deer verdii (hatta fazla deer verdii) sylenebilir. Eski Yunanca, ve Latince gibi
'l' (Pluto) diller de dahil olmak zere yaklak sekiz dili konuurdu. Sava sresince is
tihbarat servisinde alh ki, bu yine Merkr-Pluto kavuumuyla ve gizli bilgiler anlayyla
uygunluk iindedir. Desert Island Discs zerine bir syleisine baklrsa, iir sevgisine ili
kin duygularn ifade ederken son derece rahath. Tercihi gl mzikten (Vens-Pluto)
yanayd, rnein Wagner'den.

KARIT AI - DARENN KYE BLNMES

Kart a dairenin ikiye blnmesiyle tretilmitir. iki saysna gelince, yalnzca as


trolojinin deil, dier hemen tm felsefi, psikolojik ve oklt retilerin temel ina blokla
rndan biri olan kutupsallklar dnyasna adm atarz. Varoluumuzun z, (dier eylerin
yannda) 'Kartlar Yasas' na dayanr. Ben ve teki, yin ve yang, k ve karanlk, erkek ve
dii, bilinli ve bilinsiz, i ve d, yukans ve aas, tkenmeyen bir silsile. Tkenmiyor,
nk her eyin bir kart var. Kartlklara ilikin ilgin nokta udur: Kart olan eyler
benzerdir; yalnzca derece olarak farkllarlar.
ocukken hepimiz Jack Sprat'n yal et yiyemediini, kansnn da yasz et yiyeme
diini renmitik. Jack Sprat ve kars gibi, haritadaki kart alar, zt ama balantl ey
leri talep eder. Kart ay ounlukla sanki iimizde hem Jack hem de kars varm gibi
deneyimleriz. Her biri zt eyler ister. Belki de daha uygun bir imge u olabilir: Evimizin
iinde n ve arka kapdan eit uzaklkta dururken her iki kapnn birden ayru anda aln
dn duyuyoruz. Hangisini aacaz? ki yerde ayn anda olamayz. Bir kartlkla u
ramann srr ksmen, bu kartln her iki ucunun da farknda olup her ikisini de
kullanmaktr. nemli nokta udur: Ayn anda her iki kapya birden gidemememize ra
men, eer sraya koyarsak her ikisine de yant verebiliriz. Yoksa bir yabancy almam
bir kapnn ardnda brakarak deerli bir karlamay kanyor olabiliriz. O yabanc bir
dman bile olsa, dmana aldrmamak daha byk bir ihtimalle onu uzaklahrmayacak
tersine onun ieri girme kararlln bir ekilde pekitirecektir.
Kart ann dier yansyla ilgili farkndalk kazanmadan nce, daima, yalnzca bir ya
rsnn farknda olup onu sahipleniriz. Dier yar bir sreliine almam kapnn ardn-

53
daki yabanc gibi kalr. Genellikle kabullendiimiz gezegen kendimizle ilgili imajmza
daha uygun olandr. Yabanc, reddedilen gezegen, ounlukla daha ar olan, bizim de
erlendirmemize gre sosyal bakmdan daha az kabul edilebilir olan gezegendir. Bu her
zaman byle ilemeyip, birok faktre gre, byk lde haritann btnne, kiinin cin
siyetine ve iinden beslendii kltre gre deiim de gsterebilir. Kukusuz biz Bat' da
Mars', Satm' veya dsal bir gezegeni, sz gelimi Ay ve Vens'e kyasla, sahiplenme
meye daha eilimliyiz. Bir enerjiyi reddedebiliriz, fakat ruh btnlk konusunda srarl
dr. Bu nedenle reddedilen gezegenin enerjisi hayatlarmz zerinde bir ekilde zorla etkili
olmaya alacak, onu sahiplenmediimiz lde bizi zorlayacaktr. Bu grnte yabanc
olan enerjiyle kendi dmzda baka bir kii, grup veya nesne vastasyla karlar, by
lece onun kurban oluruz. Bu elbette 'yanstma' terimiyle anlatlmak istenendir.
Kendi dmzda bir kii veya grup vastasyla reddettiimiz gezegenimizle karlat
mz her seferinde, bize onun daha fazla bilincinde olma, onu daha fazla ' sahiplenme' fr
sat sunulur. Onunla tekrar tekrar karlarz, ta ki farkmdalk afa skene dek.
Doamzn tm ynlerini yaayncaya dek btn olamayacamz iin, bu 'hakszlk' veya
'kt' deildir. Kartln sadece bir tek yamru hayata geirmisek, kullanabileceimiz
enerjinin yalnzca yarsn kullanrz.
Akas, gezegenlerin onlar reddetmemiz iin kart konumda olmalar gerekmez, on
larn ortaya kmalarn 'olumsuz' olarak deerlendirmemiz de gerekmez. Ak olduu
muz her defasnda, sevilen kii araclyla kendi haritarruzn bir grnmyle karlarz.
Benzer ekilde, akn sona ermesi genellikle kiinin yanstlan gezegeni 'sahiplenmesini' de
ierir.
Kartlarn yalnzca derece olarak farkllk gsteren benzerler olduu dncesinden
yola karsak, kart a yapan burlar birbirini tamamlayc olup birbirinin arlklarn
kontrol etmek zere siyasi partiler gibi hizmet ederler. Siyasette partilerin birbirlerini ge
nellikle daha ar ulara ittiklerini dikkate aldmzda bu enteresandr. Sa daha saa,
sol daha sola gider. Bir partinin tekini, kendi arlna ynelik gerekli bir kar denge un
suru olarak grdne inanmak saflk olur. Ancak, eer her iki parti de eit gce sahipse,
gerekte alnan kararlarla her biri kesin olarak bu tr ilev grr hale gelir.
Dou felsefelerinde 'k', karanln olmay, 'karanlk' ise k eksiklii eklinde yo
rumlanabilir. Kutupsalla bu gzle bakmak, kartlklar konusuna yaklamda belki daha
uygun ve ok daha olumludur. Tersine, bizim kltrmzde kartlk ounlukla ne pa
hasna olursa olsun zapt edilmesi gereken amansz dman olarak deerlendirilir. Birok
kinik gzlemcinin fark ettii gibi, atma ne denli ar olursa her iki tarafn davran da
o denli benzer olur! Eer douya doru yeterince uzaa gidersek balang noktamzn
batsna ve en sonunda ayru yere vardmz dikkate alnrsa, bu artc deildir.
Kartlk iindeki elementler birbirine uyumludur, yani birlikte var olabilirler. Hava

54
burlar ate burlarna kart a yapar ve hava, atei sndremeyen tek elementtir. As
lnda hava olmakszn bir ate yakmak imkanszdr. Bununla beraber, u uyumluluk sz
cne geri dnersek, bir rzgar dalgasnn yanan kibrit pn bir orman yangnna nasl
da abuk dntrebildiini hatrlamak iyi olur. Bu rnekte kartlklarn neden arlk
larla nlendiini anlamak kolaydr. Bu bize element uyumluluu hakknda da bir eyler
syler: Hava atele uyumludur, fakat yalnzca atein bak asna gre!
Benzer ekilde, toprak suya kart a yapar ve yine onlar yalnzca mutlu biimde bir
likte var olmazlar, ayn zamanda birbirlerine ihtiya duyarlar. Verimli olmak iin toprak
suya ihtiya duyar; ok fazlas araziyi suyla doldurur, ok az kurakla neden olur. Kar
t burlar en uygun biimde ilev grmek iin birbirine ihtiya duyarlar. Fakat bunun ol
mas iin dn verme, alak gnllk ve bir alma verme ruhu hkm srmelidir. Yani
uzun sreli bir ilikiyi korumak iin gerekli trden bileenler. Kart a ile dier zorlayc
alar arasndaki esas farkllk, kart ann zellikle ilikiler sahasnda ortaya kmasdr.
Kartlklarla dolu bir harita, en olumsuz halinde, davran arlklar arasnda gidip
gelmeye eilimli ya da harekete gemesini engelleyen ve sonuta bakalarna bamllk ge
litirmesine neden olan byk kararszlklar iindeki bir kiiyi niteleyebilir.
Kartlklar farkndal besler; ilikiler vastasyla bir eylere dikkatimizi ekmek iin
tasarlanmtr. Fakat orada her sorunun (en azndan) iki yannn da var olduunun gl
farkndal, bizi bir tenis ma izleyicisine olduka benzer klar. Bamz bir o yana bir bu
yana evirir dururuz. Srekli iki yn arasnda gidip gelmek, bizde bir yne gl biimde
ekilme etkisi yaratabilir, bir uca an gitmemizi de engelleyebilir, aslnda herhangi bir ta
rafta yer almamzdan btnyle alkoyabilir. O zaman bir orta yol izlemeye ynelebiliriz.
Bazen bu en net konum olabilir. Fakat itin zerinde oturmak ok zor ve rahatsz edici ola
bilir. Belki tahteravalliyi yatay bir ada tutmaya almak kadar zordur.
Temelde, bir kartlkta, mevcut iki enerjiyi de kullanmak zorundayzdr ve bunlar
mmkn olabildiince btncl bir biimde kullanmamz gerekir. Belirli bir lde iki
taraf arasnda gidip gelmek yalnz kanlmaz olmayp, kt bir ey de olmayabilir. nk,
bu ekilde kendimizin dier ynn grme, daha esnek bir kii olma, igr ve derinlik ka
zanma frsat verilir. En hafif deyimiyle, kartlk, bize yalnzca kendi iimizdeki para
dokslarla deil hayatn her cephesinde varolan paradokslarla ilgili bir farkndalk ve
deerbilirlik duygusu kazanabileceimiz vastalar sunar.
Bu ann amac, bir eyi bizim dikkatimize sunmak ve farkndal arttrmaktr. Bir
kez o farkndal kazanrsak, onu bakalaryla da paylaabiliriz. Kartlk ilikilerle ilgili
bir adr. Yalnzca iliki problemlerinin muharebe meydan olmayp, ayn zamanda ili
kilerin geliimi iin en byk arenay salar.

55
GEN AI - DARENN E BLNMES

ki gezegen birbirinden 120 uzaklkta olduunda aralarnda gen a oluur. 360'lik


daire e blnmtr.
Balca 'uyumlu' a olan gen a, geleneksel yaklamda ok kolay bir a ve kiinin
haritasnda olabilecek en faydal grnm olarak kabul edilir. Kukusuz kendisini olu
turan gezegenler veya noktalar arasnda oluan rahatl niteleyen anlamyla kolay bir a
dr.
Kolaylk fikri, ksmen, gen a ile balanan iki gezegenin enerjilerinin birlikte uy
gunluk iinde akmalanndan kaynaklanr. Gerekte ayn elementi paylarlar. Ynleri farkl
olabilir, fakat birbirlerinin yollarn hkamazlar. Tersine, her biri dierini pekitirip destek
ler. Elele verirler. Bu nedenle gen adaki gezegenler akc bir kolaylkla yapabildiimiz
eyleri tanmlar. Onlan yapmak sanki bizim ikinci doamz gibi gelir. Bu denli kolay ol
duklar iin de onlar yapmaktan holanma eilimindeyizdir. gen alarmz bir yere
kadar doutan getirdiimiz yeteneklerimizi belirtirler, bize mutluluk verirler. Nelerden
sevin duyup, nelerden keyif aldmz, ou zaman estetik ynden nelerin bizi honut
edip ruhsal olarak ykselttiini, nelere zlem duyduumuzu, nelerin bizi motive ettiini
gsterirler.
genler motivasyon ifade eder, nk, yalnzca keyif almann, kolayln ve mutlu
luun peinden giderek deil, daha ok bir niteliin veya 'yapmak' tan ziyade 'olma'nn pe
inde ileriye doru motive ediliriz. Genliimizde doal olarak zlediimiz eyin rahat bir
hayat olduunu dnp, yalandmzda daha rahat bir hayat yaabilmek iin belki de
hayatmzn ilk yarsnda bir eyleri baarmaya urarz. Yllar getike, ironik biimde
ve ideal olarak, rahatlk dncesine daha az, fakat 'var olma'ya, Tann'y ('Tanr' fikri yo
ruma ak olsa da) dnp kabul etmeye, onunla bir anlamda balanh kurmaya daha
fazla zlem duyarz. Bu durumu bir psikolog kendi isel zmzle balanh kurmay iste
mek eklinde yorumlayabilir. Bu sonraki aklamayla ilikili olarak gen ann dairenin
e blnmesiyle tretildiini hahrlatalm. Hristiyan geleneinde Teslis (l-Birlik) de
nilen Baba, Oul ve Kutsal Ruh ile ilikili saydr, yle ki gizemli bir biimde bu Bir' dir.
Kare aya geldiimizde greceimiz gibi, gerilim yalnzca deerli olmayp ayn za
manda gelime ve bizim gerek varoluumuz iin esastr. Yine de ar gerilim ok stresli
olup bizim psikolojik, fiziksel ve ruhsal iyilik halimizi zamanla bozar. gen alarmzca
belirlenen bir miktar rahatln ok ifalandrc olabilmesinin nedeni budur. Gerilimli a
larn yaratt stres, kaynaklarmz ylesine tketir ki tm bataryalarmzn tamamen bo
ald noktaya gelebiliriz. gen alarmz kolaylk salayan bir yeteneimiz vastasyla
holandmz bir eyi yaparak tekrar enerjiyle dolmamza olanak verirler. genler bizim
en az diren gsteren hatlarmzdr. nsanlar zlmek, gevemek ve genel olarak serbest

56
brakabilmek iin her trl farkl etkinlikle ilgilenirler. Setikleri etkinlikler, dier faktr
lerin yannda, gen alar tarafndan da anlahlr.
gen alarmz ifalandrc da olabilir, nk kabul etmemizi mmkn klarlar. Geri
limli alarda hibir ey yeterince iyi deildir. Ya mtemadiyen kendimizi zorlayarak veya
pestili km, hayal krklna uram ve yenilmi hissederek kendi kendimizi tketiriz.
genlerimiz, zlemlerimize ulaamayan, kendimizle ilgili eyleri ve baarlarmz ka
bullenmemize yardmc olur. Bir krkya gittiim srada genin ifalandrc niteliklerini
daha iyi anladm. Yllarca srhmdaki arlarn artt zamanlarda eitli krklara tan
mtm. Oramda buramda iddetli garip atrhlarla hep allm elle tedavi uyguland. Bir
seans beni kriz durumundan karhyor, fakat uzun vadede duruum veya bundan kay
naklanan sorunum zerinde fazla etkili olamyordu. Sonra, bir kafatas knks kefettim.
Onun ellerini kullan biimi ylesine incelikliydi ki glkle hissedebiliyordum. Her
neyse, benim srhm onard. Hikayeyle vurgulamak istediim nokta u; onun teknii sr
tma kendi kendini yeniden hizaya sokma izni verdi. Bu krk, olduka gensel bir po
zisyona sahipti. nceki krklar sorunu zorlamlard. Psikolojik anlamda terapistler de
gensel trde enerji kullanrlar. Bir terapist bazen hastalarn zorlayp itelemeyi veya on
lara meydan okumay seebilir. Bu durumda kare a enerjisi kullanyordur. Fakat yaygn
biimde faydal olan gensel enerjidir. deal olarak terapist, hastas iin ifa srecini ola
nakl klp kolaylahran bir atmosfer ve motivasyon yarahr. Terapist hastasn sahiplenir,
anlayp destekler ve her eyden nce kabul ederse, o insan da kendisini kabul etmeye ba
layabilir. Bu kabullenilmilikle gerilimli alarn iaret ettii ahmalanyla ba etme ko
nusunda daha iyi bir konumda olacak, olgunlama konusunda ilerleme kaydedecektir.
Bylece genler kabullenme ve kolayla yardm ederler. Fakat kolaylk, kendine gre
ilevleri olup mutluluk verse de, iyi, faydal, talihli ya da genelde uyumlu alara, zelde
de gen aya yakhrlan dier benzer nitelemeleri yaratmayabilir. Kolaylk ve mutlu
luk ifa verebilir, fakat ounlukla bymeye gtrmez.
genlerimizi severiz, ancak bunlarn her zaman olumlu olmas gerekmez. Karelerin
her zaman olumsuz olmas gerekmedii gibi. Neyin iyi veya kt olduu gzlemcinin
bak asna ve iinde bulunulan durumda nasl bir enerjiye gereksinim olduuna fazla
syla baldr.
Enerjileri doal biimde birbirine uyum salayan gezegenler ou kez herkesin takdir
ettii karakter zelliklerini ortaya koyarken, baz gezegenler birbirine bylesine kolaylkla
uyum salamaz. genlerin olduka zorlayc olabildii nokta da zaten burasdr. Vens,
Satrn ve Pluto'su byk su geni oluturan bir kadn tanyorum. Bu kadnn, zamann
snamalarna (Satrn) dayanan, gl, derin (Pluto) bir sevgili (Vens) roln muhafaza
ederek uzun sreli ilikiler kurup bunlarla gdlenme (gen a) becerisine sahip olduu
sylenebilirdi. Suyun baml olma eiliminde olduunu, byk genin de zellikle zor-

57
!ayc bir niteliinin olmadn hatrladmzda, belki de bu kiinin evliliini hayah bo
yunca srdrmesi ok da arhc deil (o, yetersizlikleri kabullenmiti - gen a). Fakat
sevgiyi inkar, korku, mahrumiyet ve g ile ilikilendirdi. Gezegenleri de gen a yapt
ndan bu ilikilendirme biimini sorgulamad. Eine kar sert, ocuklarna kar fazla
syla hogrsz ve kontrol ediciydi. Onlara ve kendisine, "onlarn iyilii iin" urahn,
"nk onlar sevdiini" syleyerek davranlarn daima hakl karhyordu. Bu nedenle,
ocuklarnn Vens-Satrn gerilimli alarn miras almalar arhc deil. Sevgisizlik, ken
dini deerli bulmama ve temelde olduklar gibi kabul edilmeme duygular hissettiler. Bu
a oluumu ve bu davransa! modele etki eden dier harita bileenleri hakknda sayfa
larca yazlabilir. Fakat burada zerinde durulmas gereken asl nokta, ilgili kiinin durumu
tersine evirmekte, hatta tehis etmekte byk glkleri olduudur. Bunun nedeni sa
dece enerjinin gensel karakterde olmasdr. Eer gezegenler gerilimli alarla balanm
olsayd, psikolojik deiim daha kolay olurdu. nk o zaman kadn, kendinden daha
fazla kuku duyar, durumu daha az kabullenirdi.
gen alarmzla tanmlanan eyleri kabul edip, sorgulamayz. Anlayabileceimiz
gibi bu ok yardmc olabilir. Bir dereceye kadar onaylanma ve kolayla herkesin haya
hnda ihtiya vardr. Fakat bymek iin gerilimli alarn sunduu belirsizlie ve sorgu
lamaya da ihtiya duyarz. Eer kim olduumuzu ve ne yaptmz asla sorgulamazsak,
ok kolaylkla kaytszla der, herhangi trde bir ilerleme kaydetmekte yetersiz hale
gelebiliriz.
ok edilgen bir a olan gen bir dereceye kadar motivasyon salar, fakat gerilimli
bir ann tersine, gerekte herhangi bir ey yapmak iin bizi zorlamaz. Bunun yerine,
genler, bizim en az direnli olduumuz noktalan gsterirler. ler etinletiinde onlarn
iaret ettii biimde geri ekilmeye yatknzdr. Bu yolla daha gerilimli alarla balants
olan genler, basknn ve gerilimin bir ksmn boaltabilir, bylece daha zor bir ann et
kisini son derece ifalandrp, yumuahc olabilirler. Fakat bazen tersi olur. gen gerekte
kiinin daha gerilimli ayla baa kmasn engelleyebilir (zellikle gen ann orbu ok
dar, gerilimli arunki deilse bu durum ortaya kmaktadr). Kii durumun zorluu kar
snda pes etmeye ve onu uygunsuz ele alma biimini hakl grmeye fazlasyla hazrdr.
gen alarn yaygn olduu bir harita daima kolay yolu seen, bir eyleri 'kapp g
tren' bir kiiyi tanmlar. Bu kii ansl grnr, nk dierlerine syleyecek sz brak
mayacak biimde her ey ayana gelir. Her ey iyi gitme eilimindedir. nk gen
ann etkiledii alanlarda byle olmasn bekleriz.
ou kez gen amzdan gelen yeteneklerimizi yetenek olarak alglamayz. Bunlar
bizim dikkatimize sunulduunda her insann ayn becerileri kolaylkla kazanacana ina
narak omuz silkme eiliminde oluruz. Tuhaf biimde hayatlarmzn ounu doutan ye
tenekli olmadmz hissettiimiz eyleri (gerilimli alarmzn gsterdiklerini) yapmaya

58
alarak harcarz. Zor olan bir eyde ustalamann, bize daha kolay gelen ilerle ura
maktan daha fazla doyum verici olduunu dikkate aldmzda, belki bu o kadar da tuhaf
deildir. Tartmaya ak olmakla birlikte, elde etmek iin ok alhmz eylere daha
fazla deer verme eilimindeyizdir. Oysa gen amzn sunduu beceriler ve dllerle
ilgili olarak daha ok 'brakalm, olur' tutumunda oluruz. Yine de, zaman zaman kendimizi
gen alarmzn sunduu daha az stresli seenekler iine dahil etmek ok yattrc ve
ifalandrc olabilir.

KARE AI - DARENN DRDE BLNMES

Dairenin drde blnmesiyle tretilen kare a kart adan bir ka nemli bakmdan
ayrlr.
Bir balang olarak; kart alarn tersine, kare alar birbiriyle uyumsuz veya muha
lif elementler arasnda oluur. Bylece belirli bir gerilim derecesinin mevcudiyeti batan
ima edilir. Belki hi deilse buras 'germe' ve 'gerilim' szcklerini ele almak iin uygun
bir yerdir. Oxford ngilizce szlnde yle tanmlanmtr:

'Germe hareketi veya gerili olma durumu eitli anlamlarda olabilir: Sinirsel
veya duygusal gerilim, bashnlm youn heyecan, o an iin grnte dingin olan,
fakat ani bir knt veya fke patlamas ya da bir tr iddetli eylemle sonulan
mas muhtemel duygu veya karlkl ilikilerin gergin durumu.'

Tm gerilimli alar gibi kare a da, belki kart adan daha da fazla gerilim ve bask
yaratr. Her zaman kolay olmasa da gerilim faydal bir haldir. rnein fiziksel dzeyde;
eer bedenlerimizin kaslar germe kabiliyeti olmasayd, bizim iin oturmak, ayakta durmak
veya herhangi bir bedensel hareket yapmak hibir ekilde mmkn olamazd.
Yksek gerilimli bir durumda ok fazla yaamak, yani ok fazla gerilim, bizi tketebi
lir, yere serebilir, zamanndan nce yalanmamza neden olabilir, hi bir ey yapamaya
camz noktaya gelinceye dek mahvedip srndrebilir. O aamada i, kare alarmzn
merhametine kalmtr. Fakat Oxford ngilizce szlnn aklad gibi, daha olumlu
adan, bizi harekete tevik eden gerilimdir; bizi genileten, bytp u anda bulunduu
muz kii yapan da yine gerilimdir.
'Kutupsallk' ve kart a kavramlarn tartrken, kart kutuplarn benzer olduu,
yalnzca derece bakmndan farkllah ifade edilmiti. Bu nedenle, 'yukars', ' aas'yla,
'sa', 'sol'la kutupsallk iindedir. Kare ada ise sanki 'yukars', 'sol' tarafa kar geliyor
gibidir. Kart a iindeki gezegenler yalnzca farkl eyler istemezler, atan amalar iin
alrlar.

59
Kartlklarn tersine, genellikle kare alarmzn her iki yann da alglarz. Problem,
enerjilerin birbirinin nn kesme konusunda kararl grnmesidir. Bu durum gerilim,
belirsizlik, ounlukla da her bir gezegende dierine kar byk bir diren yaratr. Ener
jiler birbirinin nn kestiinden, ok gergin bir durumda oluruz, bir sonraki admda ne
olacan bilmeyiz. ou kez bir belirsizlik duygusu ve baa kp kamayacamz ku
kusu vardr. Satrn gibi, kare alar da ounlukla byk korku yarabr. Bu korku ve be
lirsizlik eitli farkl biimlerde iler. ncelikle, kare alarmzla baa kabileceimizi
kantlama giriiminde tepetaklak olabiliriz. Bu kantlama abas iinde ilgili gezegenler ta
rafndan tanmlanan konularda ar zorlayc olabiliriz. Ardndan d dnyadan gelen her
tr hayal krkl ve engellerle yz yze geliriz. Karelerimizde, ou zaman, bamz tu
ladan bir duvara arpyor gibi hissederiz. Fakat bir eyler yapabildiimizi kantlamak, gi
riimde bulunmak ve mtemadiyen zorlamak, kiilii glendirmek iin muhteemdir.
nemli eyler yapmak iin bize enerji de salar. Karelerimiz bizi mecbur brakr.
Kareler faydaldr da, nk engellerle karlatka, her ne uygunsa, ya kendi konu
mumuzu rafine ederek veyahut glendirerek byrz. Bu durum kare alarmz idare
etmenin, Satrn' ti idare ehnemiz gibi, neden yalandka biraz daha kolaylama eiliminde
olduunu aklar. Karelerle dvmek tmyle olgunlama srecinin bir parasdr. Ha
ritalarnda kare a bulunmayan insanlar ounlukla daha ge olgunlarlar. Hayatlarnn
balang dnemi onlar meydan okumalarla karlatrmaz. Bu nedenle, daha kolay yolu,
en az diren yolunu semeye alm olduklarndan, hayatlarnn ilerleyen dnemlerinde
koullar talep ettiinde dayanma gcn toplamakta ok zorlanabilirler.
Charles Harvey, kare ann tretildii drt saysnn madde ve grnr olma (tezahr
ehnek) ile ilgili olduunu syler. Kare alarla, ilgili sorunlarla savamaya mecbur brak
lrz. Onlar gerekletirmek zorundayzdr, onlar da kendilerini ok gerek, somut bir yolla
hayatlarmzda, hem kendimizde hem de davranlarmzda grnr klma eiliminde
olurlar. Bunlar elbette ayn dnlemez. Karelerin farknda olmamzn, onlarn bu denli
ak olmalarnn dier bir nedeni, sanyorum ki, tm gerilimli alarda olduu gibi bir enerji
fazlas olmasdr. Bu enerji tap coma eilimindedir.
'Kare' (ke) szc gnlk konuma dilinde herkese kullanlmaktadr. 'Kede bu
lualm' derken, bir ortak noktada uzlatmz anlalr. Esasnda kare alar uzlamakla
ilgilidir. Haritamzdaki X'i, Y ile nasl uzlatrabiliriz? Bir menfaat atmas vardr. Kart
ada bir utan dier uca kayabiliriz. Kare alarda bunu yapamayz. Eer kare ann ta
raflarndan birine dierinden daha fazla arlk yklersek bir dikdrtgen meydana gelir ki
bu mmkn deildir. Kare alanmza olduklar gibi tahamml ehnek zorundayz. Prob
lemi zmek iin tek yolumuz enerjileri mmkn olduunca retken ve bilinli biimde
kullanmaktr.
En olumsuz halinde, karenin belirsizlii bizi bir ekilde hibir ey yapamaz hale sokar.

60
Haritamzdaki X ile Y'yi uzlabrmarun bir yolunu bulamayz (her zaman bir yol olmasna
ramen). Byle olduunda enerjiler bir tr yeniememe durumunda bloke olurlar. Bunun
zellikle sabit karelerle ve bir de Pluto alaryla gereklemesi olasdr. Bu tehlikelidir,
nk kareler eylem alardr. Eyleme gememek bizim karelere deil, onlarn bize hakim
olduunu ima eder. Tm gerilimli alarda olduu gibi kare ann temel sorunu ve er
demi yaratlan enerji fazlaldr. Yumruklarn havaya kaldrm iki insan, el ele tutuan
iki insandan daha fazla enerji yaratr. Kare alarmzn yaratt enerji fazlas iin maddi
dnyada uygun bir vasta bulmak zorundayzdr. Aksi halde, bu enerjiler z yka ve belki
bakalarn da ykc olabilir.
Kareler, yapc biimde kullanldnda, imkansz grneni baarmak iin bize enerji
salayan alardr. Karler is.tek ve karakter gll yaratr ve bizi bymeye zorlarlar.

QUINTILE DZS - DARENN BEE BLNMES

Quintile 72 derecelik bir adr, bi-quintile ise 144 derecedir. Daireyi, vigintile (18), de
cile (36) ve tredecile (108) alan elde etmek zere bein katlarna blmeyi srdrmek
mmkndr ve harmonik teorisiyle de btnyle uygunluk iindedir. Mamafih, bu en
son belirtilen alar quintile dizisinin bir paras olsa da yalnzca onlar iin en dar orblar
alnmal, aslnda belki de birka dakika dnda hibir orb dikkate alnmamaldr.
Okuyucunun, John Addey, Charles Harvey, David Hamblin ve dierlerinin, quintile di
zisi ve 'be ve katlarnn' doasna k tutan almalarna gz atmas hararetle tavsiye
edilir.
Hamblin, 'stil' kavramn quintile ay nitelemek iin kulland. yle ki; bir quintile, bi
reyin yalnzca kiisel stili hakknda deil, aynca yarabc almasnn stili ve teknik nite
lii hakknda da bir eyler sylecektir.
Hamblin 'be ve katlar'yla ilikili olarak, Leonard Bosnan'n 11e Meaning and Plilo
sopl y ofNumbers kitabndan alnhlar yapm. O alntlar ben de burada vermek istiyorum:

"Be, kk anlamna gre, hasadn, retilen varl demetler halinde dzenleme


nin, imdi madde olan potansiyel olarak mevcut cevherin saysdr. Be says, kul
lanma hazr hasat gibi maddenin nitelik kazand, trlere ayrlp dzenlendii
kozmik sreci temsil eder."

'Be ve katlarnn' bu ekilde nitelenmesi, bana, bir nmeroloji ustasnn normalde be


saysyla ilikilendirecei Merkr tarafndan ynetilen Baak burcuna ok benzer geliyor.
Aslnda Merkr'le ilikilendirilen konularn quintile dizisine deneysel olarak balanmas,
bu ayla ilgili biraz anlay kazanmaya balamak iin iyi bir yol.

61
Zihin ile quintile dizisi arasndaki iliki uzun zamandr bilinmektedir, bu da olduka
Merkr' e zg grnyor. Daha net biimde John Addey bu ay 'kiinin kendi zihnini
dnyaya empoze etmesi' dncesiyle ilikilendirir.
Eer quintile a stili aklyorsa, belki bir adm daha ileri gidip nasl iletiim kurdu
umuzu veya zihinsel srelerimize szel olarak yazl szckler vastasyla veya ellerimizi
kullanarak nasl form verdiimizi anlatr. Hamblin, quintile dizisinin, bir eyleri yaratma,
form verme, balant kurma ve dzenlemeyle zihnen megul kiilerin haritalarnda gl
biimde vurgulandna da iaret eder.
John Addey, Hannonics in Astrology kitabnda, quintile dizisinin bir kiinin ekim duy
duu sanat trn tanmladn ileri srer. Ayn zamanda bu diziyi g drtsyle,
'btn yaratln bir n oyunu, bir madde tr zerinde hakimiyet kurma arzusu'yla ili
kilendirir. Bir tr yaraty douran fikir gibi, bilgi gtr. Addey, be saysn bir evliliin
karakteri ile de ilikilendirir. Evliliin bir ynnn de Merkryen olduu dnlebilir,
nk balant ve ilikiyle ilgilidir. Eer 'evlilik' szcn en geni ve en doru anla
mnda ele alrsak, birlemek, birletirmek anlamna gelir. Quintile a da, bir dnceyi bir
maddi varlk tryle birletirme drtsyle ilgilidir. Addey'in syledii gibi :

"Her sanat bir dnce, ideal veya biimlendirici prensibi zihninde canland
m ve bunu ifade etme arzusuyla, nasl grnen bir gereklik haline getirebilece
ini kendisine sorar (sanat szc, insan sanatnn her trn iermek zere
kullanlmtr, -heykeltra, ehir plancs, ah, siyaseti, doktor, vb.)"

Sanat (bu terimi yine ayn ekilde olas en geni anlamda alalm), ounlukla kendi
yaratc almasyla 'evli' dir. Bill Tierney, quintile alarn dsal evredeki deneyimlerle
koullanmam veya gelitirilmemi, normal olarak ender olan veya Allah vergisi potan
siyel yetenekleri betimlediini syler.
Dairenin bee, yediye ve dokuza blnmesi, bu tr nadir, zel, Allah vergisi nitelikler
verdiinden, bu alar, allm klie yorumlar iin pek uygun deildir. Doas gerei kli
eler, zelden ok genel konulan, ok az insana has zellikler ve nadir yeteneklerdense, in
sanln tmnde ortak olan eyleri ele alma eilimindedir. Bylece David Hamblin'in
mkemmel kitab Hannonic Cl1arts genel konular zerine faydal olurken, quintile, septile
ve novile alar, temel alarn incelendii durumlardan daha bireysel, incelikli ve zel dik
kat gerektirir.
Belki burada birka quintile rneine bakmak yararl olabilir. Sz gelimi bir Gne-Sa
trn quintile asn inceleyelim. Burada kii, z denetime, z disipline, kendini korumaya
ve ciddiyete dayal bir kiisel stil benimseyebilir. Yaratc yetenekleri planlama ve yap
landrmayla ilgili olabilir. Zihni olduka dzenli ve sistematik yollarla dnme eiliminde
olabilir. Gne-Satrn alaryla ilikili olabilecek psikoloji tr ve zellikle bu kitabn ge-

62
rilimli a trlerine ilikin klie yorumlar ieren blmndeki aklamalar uygun dme
yecektir. Eer quintile baba hakknda bir eyler anlatyorsa (ki byle olduuna inanyo
rum), onu da olduka z denetimli, ciddi ve belki yaplandrma ve planlamaya ynelik
yaratc yeteneklere sahip bir kii olarak niteleyecektir. Aslnda bu aya sahip bir insan
tanyorum. Babas dkkan, bahe, vb. tasarm yapyor (ilkini meslek olarak, sonrakini de
hobi olarak). Plan ve genel yapy kuruyor ve neyin nerede olacana karar veriyor. Bu
aya sahip kii ise mimari zerinde epeyce dnp aklamada bulunuyor.
10.Evimdeki Jpiter'im, 3.evimdeki Satrn'e bi-quintile a yapyor. Benim iim, yaz
may ve genel olarak astroloji hakknda iletiimde bulunmay ieriyor ki, bu zamann eski
bir felsefesi olarak ifade edilebilir: Jpiter-Satrn. Bu benim zihnimi dnyaya empoze etme
yolumdur. Benim sanat trmdr ve neleri dndm anlatr.
rneimizde (ek.11, s.46), Jane Austen'in bir ok quintile as var. Merkr Ykse
len'e quintile yapyor. Bu bir yazar iin ok uygun. Fakat belki de bunu fazla ciddiye al
mamalyz. nk doum zaman kesin olmayabilir. Fakat onun Merkr' de Neptn' ne
kesin biimde quintile yapyor. Bu da imgelerle dnme ve yaratc yazma iin ideal.
Gne ve Ay'n birbirlerine quintile yapmas daha da arpc bir gerek. Vens ve Mars da
ayn ekilde quintile yapyor, ayrca her ikisi de Jpiter'e bi-quintile yapyor.
Eer bir haritada Vens, Mars ve Jpiter' in alldk gerilimli veya uyumlu alar tara
fndan birbirine balandn grrsem, kiinin ak hayatnn ok enteresan olmasn bek
lerim. Bu bileim, hayatta son derece romantik ve cinsel bir yaam olmas gereken bir
kiiye iaret eder. Aslnda, zellikle gerilimli alar varsa, kiinin ayn anda bir ka ei bir
den idare ediyor olmas beklenebilir. Hatta byle davranlarn daha az kabul edilebilir ol
duu onsekizinci yzylda bile. Aslnda Jane Austen phesiz ok romantik ve mkemmel
ak dleyen bir kii olmasna ramen hi evlenmedi. Bence hi kimseyle yatmad bile
sylenebilir. Bunun nedenleri haritada olduka kolay bulunabilir. Baak' ta ykselen Nep
tn' n (7.evin yneticisi) Vens'e yarm-kare yapmas ve Yay'daki Gne'e kare yapan
Neptn, bunlarn hepsi byk romantizm ve idealizm verir. Kiiyi mkemmel beraber
likten daha azna raz olarak, dlerini krmaya gnlsz veya yeteneksiz hale koyabile
cek bir romantizm. Kukusuz bu harita, ekonomik veya sosyal olarak ayakta kalmak iin
evlenen gnmz kadnna veya kendi kitaplarnda niteledii daha sradan karakterlere
ait bir harita deildir.
Vens-Mars-Jpiter quintile alar onun yaratc almalarnda son derece ak bi
imde kendini gsterir. Kitaplarnn hepsi romans, zellikle de gen kadnn (Vens), gen
adamla (Mars) bir araya gelmesini iler. Ruhban snf da Opiter) kanlmaz olarak talip
ler ve mstakbel evlilik ortaklar olarak ortaya karlar. Babas (IC, Yay'daki Gne'le ka
vuum halinde, Jpiter ise Neptn'e kare yapmakta olup MC' dedir) bir rektrdr.
Gne ile Ay arasndaki quintile a da yaratc dncenin gstergesidir. Eril ve diil

63
prensiplerin ortakl ile ilgilidir.
John Addey'in gzlemlerinde quintile ann 'takntl' olarak alglad niteliini ben
zihnin devaml olarak ayn konuya doru ekildii taknt tr anlamnda alyorum. Hem
Gne-Ay, hem de Vens-Mars quintile alarla balandndan, Jane Austen'in belki de
ilikiler hakknda dnmeye takntl olduu sylenebilir. Balantlar quintile ayla ol
duundan, ilikilerin onun hayatnda dsal bir formda grnmeyecei, fakat bunun yerine
onun dnce srelerine neyin hakim olduunu, zihnini dnyaya empoze etme yolunu,
onun sanatnn konusunu aklar.

ALTMILIK - DARENN ALTIYA BLNMES

Uygulamada altmlk a gen aya olduka benzer biimde yorumlanabilir ve o


unlukla da byle yaplr. Bununla beraber, altmln genel fikri onun ne gen a kadar
kolay ne de onun kadar edilgen olmaddr. Bili Tiemey kareler 'zorlar', genler 'izin
verir' veya 'kolaylatrr', oysa altmlklar 'ikna eder' der. Ben bu 'ikna eder' szcnn
altmlk aya tamamen uyduunu dnyorum.
genler ayn elementle ilikiliyken, altmlklar farkl fakat birbirine uyumlu ele
mentler arasnda meydana gelir. Ate burlar hava burlarna altmlk yapar, toprak da
suya. Farkl elementlerin balants bir miktar tevik salar ve altml gen adan daha
az edilgen klar.
Alt says ikiyi le arparak (veya birle bei toplayarak) elde edilir. ki saysna ge
reksinim belki bu aya dinamizm de katmaktadr.
Genel olarak, altmlk alarmz tarafndan temsil edilen eyleri yapma yeteneine sa
hibizdir. Eilimimiz vardr, fakat biraz tevike ihtiya duyarz. Bu nedenle altmlklarn
ounlukla frsat alan olarak nitelenmesi artc olmaz. Altmlk alarmz tarafndan
iaret edilen eyler, genlerimiz tarafndan iaret edilenler kadar kolay elde edilmez. Bun
dan dolay altmlklarla ilgili yatknlklarmza genlerinkilerden daha fazla deer veri
riz.
Alt says ou zaman Vens ile ilikilendirilir ve bu ayla ilgili Vensyen bir his var
dr. Altmlk bir mutluluk, memnuniyet ve (benim inancma gre) deer bime asdr,
zellikle entelektel anlamda deer bime.
Altmlklar ritim ve tekrarla, bu nedenle dans ve mzisyenlerle de ilikilendirilmi
tir. Bunlar da olduka Vensyen etkinliklerdir. Altmlk phesiz bir ahenk asdr. Bu tr
bir ayla balanan burlar birbiriyle ibirlii yapma eilimindedir. Bu, gen a ile ba
lanan gezegenlerin el ele verip, hi sorgulamayan tarzna benzer bir durum deildir.
birlii bir miktar aba talep eder.

64
YARIM-KARE VE BRBUUK-KARE - DARENN SEKZE BLNMES

Bu alarla kare a arasnda tam olarak nasl bir farkllk olduu konusunda net dei
lim. Fakat kukusuz, kare adan hi de zayf olmalar gerekmiyor. Bunlar 'nemsiz' a
lar deil. Orbu dar olan bir yarm-kare veya birbuuk-kare, orbu geni bir kare adan
phesiz ok daha nemlidir. Kolaylk adna, bu blmn geri kalannda, ou zaman yal
nzca yarm-karelerden sz edilecektir. Fakat okuyucu, bu tr tarbmalarn hem yanm
kareyi hem de birbuuk-kareyi kapsayacan bilmelidir.
Kaza zamanlan iin haritalar incelediimde, karelerle yarm-kareler arasndaki fark
llklardan biri dikkatimi ekti. Bu haritalar ounlukla genler ve kart alarla dolu
olup, dikkati ekecek lde kare eksiklii vard. Tipik olarak toprak en zayf elementti, Sa
trn de sonradan netleen baz nedenlerle zayf biimde yerlemiti. Ama genellikle yarm
kare veya birbuuk-kare eksiklii yoktu. Bunun bir ok istisnas vardr, fakat bunlar
ounlukla kaza bir 'oldu bitti' durumu olmadnda meydana gelir. Belki de an bir
yaam sava veya dier bir trde istisnai mcadele vardr.
genlerin kaza haritalarnda ne kmas beklenebilir, nk onlar enerjinin engelsiz
akna izin verirler. Karelerin daha az grldn syleyebilirim. nk enerjinin ser
beste akn engelleyip kstlarlar. Bu nedenle, rnein bir yangn kmas durumunda ha
ritadaki kareler yangnn kontrol dna kmasnn daha az olas olduunu gsterirler,
nk direnle karlar. Bu rnek aka karelerin ktye, genlerin de iyiye iaret ol
mas gerekmediini gsteriyor. Haritada ok sayda gen olmas yangnn bak asna gre
iyidir. nk yangnn genileyip yakmas engelle karlamayaca iin kolaylar. Kart
alar arlklara sevk ettiinden, kavuumlar (zellikle ke noktalarna olanlar) gibi, kaza
haritalarnda yaygndr. nk gezegensel enerjinin younluunu arttrrlar.
Charles Harvey'e gre yarm-kareler ve birbuuk-kareler 'salam, elle tutulur sonu
larn retiminde olaanst olabilirler'. Ben, kiisel olarak, bunun nedeninin bu alarn
kare ann belirsizliine ve kukulu niteliine sahip olmamas olduunu sanyorum. Bu
kadar amaca ynelik olduklar iin sanki bu alarn somut olarak serbest braklmasnn
nnde hibir ey duramyor gibidir. Dnyada son derece net dsal bir biimde grnr
hale gelir ve gerekletirilirler. Dier bir deyile, bu alar olay yadnrlar. Kareler de el
bette bunu yapar, fakat bir karenin enerjisi, iki farkl enerjiyi birletirmekteki zorluk ve be
lirsizlik nedeniyle ou zaman bir sreliine bloke olurken, yarm-kareler bir miktar
salvermeyi zorlama eilimindedirler.
Kiinin psikolojisi ve erken geliimsel gemii dikkate alndnda, benim deneyimime
gre, yarm-kareler ve birbuuk-kareler dier gerilimli alardan ayrlr. nsanlar genel
likle bu alarla balanbl gezegensel etkileimlerin psikolojisiyle fazla ilgili deillerdir.
Bunun nedeni bu tr psikolojinin mevcut olmamas veya farkl olmasdr. Ya da benim

65
inandm haliyle, onun bilindnda da/ta derinde gml olmasdr. Ruhumuzun bilind
ynleri hayatlarmz iinde beklenmeyen olaylarla iddetli biimde pskrmeye daha yat
kndr. Bir eyin farkna vardmz anda, haritamzn sembolizmi ok daha az dramatik bi
imlerde yaanmaya balanr. Doamzn daha derin ynlerinin farkna vardka, daha
fazla seenei kullanmaya balar, hayatlarmz zerinde daha fazla kontrole sahip oluruz.
Yarm-kare ve birbuuk-karelerin dsal olaylar vastasyla bu denli yzeye kmasnn ne
deninin bu alarla ilgili byk bilinsizlik olduunu dnyorum. Bu teoriyi destekle
mek iin, bu alarn yzyllardr biliniyor olmasna karn astrologlarn kendilerinin bile
bunlarn neminin bilincine yeni yeni varmaya baladklar sylenebilir. Ayn ey, elbette
quintile alar iin de sylenebilir. Kepler tarafndan 1600'Ierin banda kefedilmi, fakat
yakn zamana kadar ihmal edilmilerdir.
Uygulamada, herhangi bir olayda, yann-karelerin ve birbuuk-karelerin, karelere ben
zer ekilde yorumlanabileceklerini dnyorum.
Okuyucunun bu alarn nemi konusunda herhangi bir phesi olmas ihtimaline
kar, bu tr pheleri ortadan kaldracak bir rnek verilmitir.
Bildiimiz gibi, gezegenler (Ay dnda) gnlk bazda nemli miktarda ilerlemezler. Bu
nedenle herhangi trde nemli bir olayn haritas ke noktalarn ie katan ana bir akti
viteye sahip olmaldr. nk Ykselen ve MC eksenleri tamamen belirli bir zaman ve
yere zeldir.
1987' de bir ok kiinin ld, batan Herald of Free Enterprise gemisinin haritas bu du
rumu aka gsterir. Daha nce yazlm olanlarn tersine, bu haritada ok sayda kare a
da vardr. Belki de bu, olayn byk belirsizlik ve mcadele ieriyor olmasndandr.
Kaza gnnn ana zelliklerinden biri, dar orblu Mars-Pluto kart asyd. Bu a 2.
ve 8.evler arasndayd. Bu yerleimler kaza ile lmle ve ok youn bir hayatta kalma sa
vayla olduka tutarldr. Kukusuz yzlerce insan gemide mahsur kalm, kurtulmak iin
mcadele etmek zorundayd. Bu kurtulma mcadelesi, kart ann Urans'le balanbl ol
mas eklinde haritada da grnyor. Bu nedenle, etkileim gerekten de bir Mars-Ura
ns-Pluto birleimiydi. Ani iddetle ilikili olabilecek bir kombinasyon. Mars-Pluto as,
hayatta kalanlarn yaknlarnn kaybndan dolay hissettikleri kzgnlk ve aciz fkeyle,
ayn zamanda kendi hayatlarna dayatlan dnmse! etkilerle de tutarldr. Bu durum,
sonradan tazminatlarla ilgili olarak sigorta irketleriyle yaplan acmasz mcadelelerle de
tutarldr. Fakat kaza neden Zeebrugge' da ve o belirli anda meydana gelmitir? Oysa Mars
Pluto kart as, bu evlerde, dnya genelinde gnn eitli saatlerinde olumutu. Ya
ntlardan biri kukusuz bu haritann, ayn zamanda geminin sahibi olan irketin,
ngiltere'nin ve Zeebrugge kentinin de bir transit haritas olmasdr.
Merak edenler iin Townsend Thoresen irketinin haritas verilmitir. Transitlerin ve
ke noktalarnn genel benzerlii kukusuz olduka arpcdr. Ancak yann-karelerin ve

66
ekil-14

Yolculuun Balamas 6 Mart 1987, 6.38pm GMT, 51Nl9' 03E12'

ekil-15

Townsend Thoresen, 22 Aralk 1924, gece yans GMT, 51N07' 01El9'

67
birbuuk-karelerin kullanlmas artyla, kaza gnnn haritas zaten tek bana yeterince
sarscdr. Hem Mars hem de Pluto Ykselen ve MC ile a yapyorlar. Urans tam olarak
Jpiter'e kare a yapan IC zerinde konumlanmtr, bylece kart ay da toparlamak
tadr. Tm bunlar, olayn ani, iddetli ve felaket dolu doasna ok uyuyor.
Bu haritann verilmesinin nedeni gerilimli alan ve zellikle de yarm-karelerle bir
buuk-kareleri meklemektir. Yalnzca bu alar gsterilmitir. Fakat haritada elbette bir
ok baka nemli faktr de vardr. Burlar ve evler ok ak biimde sahneyi kurup
tanmlarlar. Burada drama gerekleecektir. Ay ve Neptn arasndaki tam quincunx a
da bu dramay tanmlamaya katkda bulunuyor.
Felsefi bir bakla, geminin adnn Herald ofFree Enterprise (Serbest Giriimin Habercisi)
olmas da ok anlamldr. Townsend Thoresen irketi Enterprise House denilen bir binada
bulunmaktadr. Gemilerinin bir ouna benzer ' giriimci' isimler verilmitir. 'Serbest giri
im' kavram yalnzca Townsend Thoresen'in haritasnn ruhuna deil, ayn zamanda n
giltere'nin kaza zamannda ok gl olan siyasi tarzna da iaret eder. Bunun gerekte ne
anlama geliyor olduu hakknda var1iaymlarda bulunmak okuyucuya braklmtr. Kii
lerin hayatlar boyunca kendilerine ruhlarnn daha bilinsiz ynlerini yanstan olaylar ve
insanlarla karlamalarna benzer ekilde, bir ulus veya irket de bunlarla karlar.

QUINCUNX VE YARIM-ALTMIUK
- DARENN ONKNN KATLARINA BLNMES

Quincunx (lSO'lik A)

Quincunx' a dahil olan bur} ar kart ada olduu gibi birbirlerine kar kmazlar veya
kare ada olduu gibi birbirlerinin yollarn engellemezler. Onlar ylesine farkl diyarlar
dan gelip ylesine farkl ynlere gidiyorlardr ki birbirlerini grmezler bile. Aynen birbi
riyle balants olmayan uu yollan zerinde bulunan iki uak gibi. Quincunx'larmzn
farknda olabilmemiz, haritalanmzdaki dier atmal durumlarn farknda olabilme
mizden daha da fazla aba gerektirir. Bu tamamyla varsaymdr, fakat bunun nedeni ma
teryalin yarm-kare ve birbuuk-karelerde olduu gibi daha derine gml olmasndan
deil, o materyalin gerekten ok daha az nemli olmasndan ve bu nedenle geri plana
itilme eilimindendir.
Bir kare veya kart a zlmesi gereken temel bir atmay ve bu nedenle hayatta
sahnelenecek asl dramay anlatyorken, quincunx daha ok bir tr ilave sinirlilik ve stres
belirtir. likisi kriz durumunda olan ve ayru zamanda iini kaybetmek zere olan bir ki
iyi hayal edin. Hayat muazzam atmalarla doludur. Eve gelir ve mutfak tamir ihtiyac

68
iinde berbat durumdadr. Bu grnt onun duygularn daha da rseler. Bana yle geli
yor ki, quincunx, dklen mutfak dzeyinde ilev grr. Bu ann arka plannda bir psi
koloji ve ou zaman fiziksel bir da vurum vardr. Fakat bu sorunlar ikincil nemde olma
eilimindedir. Kii, dikkatini quincunx'lar tarafndan iaret edilen ahmalara yneltme
den nce, genellikle, temel alarn iaret ettii merkezi yaam sorunlaryla uramay
seer, hatta buna mecbur braklr.
Charles Carter ve bir ok dier astrolog, bu ay hastalkla, hatta lmle ilikilendir
milerdir. Bunun ounlukla 6. ve 8.ev balang izgilerini Ykselen'e quincunx a yap
masyla ilgili olduunu dnyorum. Kiisel olarak bunu ne onaylayabilir, ne de redde
debilirim. Fakat bu fikrin arkasnda bir manhk var. Kukusuz birok salk sorunu srekli
stres yaratan, bizi zayflatan, ama bizi onunla uratracak kadar byk olmayan eyler ne
deniyle olumaktadr. Bu nedenle, eer quincunx'lar bazen salk problemlerinin artma
sna neden oluyorsa, bu problemlerin yaam tehdit edici olma eilimi yoktur. Fakat daha
ok yaamn altnda srp giden bir rahatszln gnlk yapsal zaaflar karakterindedir.
Quincunx'n enerjisiyle ilgili olarak bir ritim eksikliinin, bir aksiliin olduu anlal
maktadr. Bir tr organizasyonsuzluk. Bu ann kl krk yarp rahatszlk hissi verme ei
liminde olmasnn nedeni muhtemelen budur. Bu durum ayakkabnzn iinde kk bir
ta parasnn bulunmasna olduka benzerdir: Eer ayanz bir para ayarlarsanz, ger
ekte o kadar da rahatsz etmez.
Dier her gerilimli ada olduu gibi, quincunx'n verdii rahatszln amac onunla
uraabilmemiz iin bir eyi dikkatimize sunmaktr.
Bir ok astroloun da belirttii gibi, Quincunx'n temel problemi nemli lde bilin
li aba olmadnda atmayla uraabilmek iin fazlasyla edilgen bir a olmasdr. As
lnda bu atma srtnme gibi byk bir ahma deildir.
Quincunx'daki burlar ne nitelik ne de element ynnden benzemezler. lk bakta ara
larnda ortak hibir ey yok gibi grnr. Yenge'in Kova'yla, Boa'nn Yay'la, Balk'n
Aslan'la nesi ortak olabilir? Bu kurala uymayan nemli istisnalar vardr. Boa Terazi du
rumunda olduu gibi. Her ikisi de Vens tarafndan ynetilir. Ya da Ko ve Akrep; yne
tici olarak Mars' paylarlar. Fakat quincunx'larn ounun fazla ortak noktalar olmad
anlalyor. Bu ann gcnn olduu kadar rahatszlnn da nedeninin bu olduunu
dnyorum. Eer bir burca bakp, onun daha az aksayp daha btn olabilmesi iin en
fazla nelere ihtiyac olduu zerinde dnrsek, bunlar pekala o burcun quincunx a
yapt burlarn nitelikleri olabilir. rnein Balk burcu ylesine benliksizdir ki, Aslan'n
ben-merkezciliine olumlu biimde ihtiya duyar, tersi de dorudur. Kova, Yenge'in ai
leye ynelik koruyucu nitelikleri tarafndan yumuahlmaya ihtiya duyarken, Yenge
Kova ile bir miktar bamszlk kazanabilir. Quincunx ve yarm-altmlk alardaki bur
lar, birbirlerinin daha utaki ifadelerinin grnen yzlerini kontrol ederler. Elbette kart

69
alar da bunu yapar, fakat kart yne doru ekerek alrlar. Oysa quincunx'n enerjisi
tamamyla farkl bir kaynaktan gelir. Bu nedenle quincunx'lar kart ann arlklarn
gstermezler.
Quincunx'larla ilgili farkna vardm bir ey de sinastride ortaya kma sklklardr.
Derece olarak tam a olmasa da burlar balamnda kukusuz byledir. Yakn kiisel ili
kilerde ve i ortaklklarnda da bur quincunx'far bana gre en azndan kart alar kadar,
hatta daha sk olarak grnyor. Bir ortan Gne burcu ou kez dier ortan Gne
veya Ykselen burcuna quincunx a yapar. Bunun ne anlama geldii benim iin pek ak
deil, fakat 8. ve 6. evlerin Ykselen'e quincunx a yapmas fikriyle ilikili olabilir. Olu
turduumuz en nemli ilikiler ounlukla dier kiilerin gezegenlerinin bizim 8.evimize
veya bizimkilerin onlarn 8.evine yerletii durumlar ierir. Burada zellikle kiisel geze
genleri veya Ykselen burcu kastediyorum. Bu artc olmamal. nk nemli ilikiler,
olduumuz kiiyi (yani bizi) sihirli biimde dntrr ve ok derin duygusal dei to
kular ierir. Kukusuz onlarn baarsnn veya baarszlnn salmz zerinde ve
kendimizi iyi hissetmemizde byk pay vardr.
Belki de sinastride quincunx'larn yaygn olmasnn nedeni quincunx yapan burlarn
ok az ortak noktalarnn olmas, bu yzden de potansiyel olarak birbirlerine sunabile
cekleri ok fazla eyin bulunmasdr.
Quincunx'lar bazen yeni igrler ve bilgiler sunarken, daha ziyade doum harita
snda halihazrda aklanm dier faktrleri teyit eder veya belki onlarn iyiletirilmesine
katkda bulunurlar. Bu yzden u an iin bu ayla ilgili benim grm birincilden ok
ikincil nemde itibar edilmesi ynndedir.

Yarm-Altmlk

Charles Carter daha byk bir a oluumu iinde yer almadka bu ann ihmal edi
lebilir bir neme sahip olduuna inandn sylemitir. Ben de bu gr paylatm
sylemeliyim. Quincunx'lar gibi, yarm-altmlklar da ou zaman haritada mevcut dier
bilgileri destekleyip teyit ederler. Bu durum zellikle progresyon haritalarnda grlr.
Yarm-altmlklar bazen balant kuran faktrler gibi hareket ederler. rnein; eer hari
tada yalnzca yarm-altmlk ayla birbirine bal, tamamen farkl iki a varsa, o zaman,
ikisini balayan tek bir enerji kompleksi olarak alr. ki temel a tarafndan iaret edi
len her bir alt-kiilik, yarm-altmln olmad duruma kyasla, dierini daha kolaylkla
fark edip onunla daha kolay btnleecektir. Carter'n syledii gibi 'Birbirini izleyen iki
burca gl vurgu yaplmasnn potansiyel anlamda uyumlu bir deeri olmaldr. lgilerin
dank olduunu gsteren baz haritalarn dank kompozisyonundan farkl olarak, bu
tr yerleim belirli bir kariyere iaret eder. Bu odaklanma ile bir tr btnleme olur.'

70
4

AILARI YORUMLAMA

Uygulamada, bir a oluumunu yorumlamaya alrken, en azndan balangta, o be


lirli a trnn kesin karakteri hakknda ok fazla tasalanmak gereksizdir. Benim gr
me gre, belirli bir ann kart, gen veya kare a olup olmadndan ok, ilk nce mev
cut sembolleri bir araya getirmeyi baarmaya odaklanmak daha verimlidir.
Belirli bir gezegensel kombinasyon iinde ortaya kan sorunlar farkl olarak grnse
ler bile, gerek a ne trde olursa olsun, benzerlik tayacaklardr. rnein Mars-Pluto as
olan bir kii, a gen, kare ya da quintile gibi farkl trlerde olsa da, tmnde hayatta
kalma, cesaret ve kazanmayla ilgili olacaktr.
Bu yzden, gezegensel reeteler blmnde, tek tek a trleri ele alnmam yalnzca
gezegen kombinasyonlar ele alnmhr. nk bana gre, ihtiyatan doan byle bir kitapta
yalnzca genel bilgiler verilebilir. Bu tr zel ayrmlar, zerinde olduka dnmeyi ge
rektirir. Bu demektir ki okuyucu gezegensel reeteler blmn okurken, elbette, genler
ve altmlklar olduunda metni yumuahp, tm durumlarda, kombinasyonlarla ilgili ak
lamalarn aslnda gerek hayattaki realitenin ne olabilecei hakknda karikatrize edilmi
ve ou zaman uygunsuz arptmalar olabileceini unutmadan, incelenen ann trn ak
lnda bulundurmaldr. Bir ay veya aslnda dier herhangi bir astrolojik bilgiyi yorumla
mann en iyi yolu, onu, uzun ve dikkatli incelemelerle kendine zel yarahc biimde zme
ulatrmak olmaldr. ablon yorum kitaplar her zaman dnce iin besin salar yalnzca.
Bu tr yorumlama giriimlerinin farkl yntemleri vardr. Bunlardan biri, eski, denenip
snanm olan 'anahtar szck' yntemidir. Kiisel olarak, ben bunu tercih ediyorum. Bir
rnek faydal olabilir. lgilendiimiz kombinasyonun Satrn-Urans olduunu varsayalm.
Satrn'le ilikili olabilecek tm szck ve imgelerle, Urans'le ilikilendirdiimiz tm sz
ck ve imgeleri yan yana listeleyebiliriz. Ksaltlm bir liste yle olabilir:

71
Satrn Urans
eski yeni
kontrol isyan
disiplin souk ve sert
lm bamszlk
gecikmeler gerek
zaman uyan, farkna varma
gelenek ayknlk
yap radikal deiim
baba oklar
otorite serbest brakma
sorumluluk zgrlk
kemikler/ cilt devrim
frenler krlmalar, yklmalar
kurun uranyum
tedbir reform
korku kolektif dnceler
savunmalar ani/beklenmeyen
snama sapma
yadsma topluma ayak uydurmayan
kstlama allmadk

ok basit grnebilmesine karn, bu tr eletirme yoluyla szckleri bir araya getir


meye alp uydurma abas ou zaman arhc biimde retken bir kullanmdr. By
lece:

Tedbirli reform
Deien zamanlar
Otoritede krlmalar
Beklenmeyen frenlemeler
Kontroll deiim
Deiim korkusu
Gereklik korkusu
Gerein yadsnmas
Otoriteye kar isyanlar
Ani lm
Yeni a

72
Krk kemikler
Souk cilt
Dondurucu kurun
Gelenekten sapma
Duvarlarn yklmas
Sorumlulua uyanma
Serbest brakma grevi
Kah disiplin
Teknolojik gecikmeler
Otoriter radikaller (kktenciler)
Allmadk (gelenek d) baba

Bu, zellikle bir kombinasyonu yorumlama abasnda saplanp kalndnda yararl bir
yntemdir. Bu yntem yalnzca alar iin deil, astrolojik sembollerin eletirilmesiyle il
gili her durumda kullanlabilir. rnein burlarn ve evlerin anlamlar da byle yan yana
dizilebilir. Basitliine karn, bu yntem herhangi bir etkileinle ilgili anlaymz artr
maya yardmc olabilir. nk oluturulan tamlamalar daha derin ve geni bir anlay
bulup karabilir. Anahtar szck yntemi, belirli bir gezegensel kombinasyon hakknda
o ana kadar ne rendiimizi kendimize hahrlatmann iyi bir yoludur.
Mitoloji bilgisi de, gezegenlerin birbirleriyle nasl iliki kurduklarnn anlayn geni
letip derinletirmeye yardm eder. ou zaman kiinin yaam yksnn belirli bir miti
yanstan alar vardr. Bazen bu olduka arhc olabilir.
Anlaymza ister anahtar szckler, ister mitoloji, isterse baka bir yolla ulam ola
lm, belirli sembolizmin anlayn artrmak iin uramamz gereklidir. Bir haritay tama
men anladmz veya kendimizin dibine ulatmz syleyebileceimiz bir nokta asla
yoktur. Btn bu ura, devam edip giden bir sretir. Bir kiinin davran tarznn X, Y
veya Z olduunu sylemek yeterli deildir (astroloji rencileri olarak hepimizin bala
mas gereken nokta bu olsa da). Ayn zamanda, ideal olarak, bu kiinin neden byle oldu
unu, davrannn kkeninde ne olduunu, etkileimin amacnn ne olduunu ve kiinin
bu konfigrasyonu baka hangi biimlerde kullanabileceini kefetmeye alabiliriz. Bir
danmanlk hizmeti srasnda, danan ve astrolog beraberce, gemite balca gdleyi
cilerin neler olduunu kefettikten sonra, gelecekte hangi seeneklerin danana ak ol
duunu kefetmek iin alabilirler.
Hepimiz bir miktar zgr iradeye sahip olduumuzu dnmekten holanrz ve eer
denemeyi seersek, gerekte de sahibizdir. Fakat ou zaman farkl etkileri birletiren bir
tayf tarafndan harekete geiriliriz. Bu etkilerin yalnzca silik biimde farkndayzdr. Ku
kusuz bu 'etkiler' in ou erken ocukluk dnemine ve aile ilikilerine balanabilir. Bu yz-

73
den ilerleyen sayfalarda belirli gezegensel konfigrasyonlara elik edebilecek en olas o
cukluk dnemi deneyimleri zerinde durulmutur. Gelecek daima gemi zerine ina
edilmek zorundadr. Bizim yetikin yaammz, ou zaman erken ocukluk dnemimizin
temeline dayanr. Hayatlarmzn balang dnemi ou zaman ulalmas en zor olandr
(rnein, doumun bizde nasl bir duygu yarattn nasl bilebiliriz?). Fakat yaam yk
mzn balangcn anlamaya almak ou kez yarar salar, nk ocukluk deneyim
leri, yetikinlikte devaml olarak yeniden sahnelenme eilimindedir. Genellikle de bizim
bilinli onaymz dnda. Bu, yetikinlik yllarmzdaki deneyimlerimize ocukluumu
zun neden olduu anlamna gelmez. Astrologlar olarak biz biliriz ki, astrolog Eve Jack
son'n ifade ettii gibi, balangtaki ve sonraki deneyim 'haritada bir sembolizm olarak her
iki deneyimden nce de vardr'.
Dier bir deyile, dnyaya belirli bir biimde tepki vermeye eilimli olarak geliriz. Bu
yzden belirli hayat deneyimlerine ekilmeye eilimli oluruz. ocukluumuzda ne olup
bittii, o olaylar nasl deneyimleyip iselletirdiimiz kadar nemli deildir. Erken o
cukluk dnemimizin nemli olmasnn nedeni, balang yllarnda son derece incinmeye
ak olmamzdandr. Ksmen de Tad Mann'in syleyebilecei gibi, biz iki gnlkken bir
gnn hayatmzn yarsn temsil etmesindendir. Bu nedenle o bir gn iinde olanlar mu
azzam nem tar. Elli yamzdayken bir gn iinde olup bitenler, daha ok okyanustaki
bir damla gibi deneyimlenme eilimindedir.
Durumun ardnda yatan felsefe ne olursa olsun, ok az psikolog ocukluktaki yarala
rmzn (ve sevinlerimizin) hayatmzn izleyen dneminin tamamna yansyor grnd
ne itiraz eder. Doum haritasnn yardmyla, ocukluk dnemi yaralaryla ve bunlarn
gemiten gelecee etki etme yollaryla ilgili daha fazla farkndalk kazanmak mmkn
dr. Bizi gerekten nelerin harekete geirdii hakknda daha fazla bilinli, u anda sahip
olduumuz trde seimleri niin yaptmzn daha fazla farknda olmamz mmkndr.
Bu farkndal kazanrken gelecekle ilgili zgr seim yapma yeteneimizi de arttrabili
riz.
Bylece haritamzdaki alar, tm dier harita bileenleri gibi, bilinli biimde takip
edilebilir veya bilinsizce izlenebilir. Belirli gezegensel veya kesel kombinasyonlar b
tnletirmeye mahkum olsak da, bunu ok eitli yollarla gerekletirmeyi seebiliriz.

AGIRLIK SAPTAMA

Belirli bir ay yorumlamakla ilgili en nemli nokta (ve astrolojik yorumu bylesine
meydan okuyucu bir sanat yapan ey) herhangi bir gezegensel kombinasyonun ve esa
snda haritadaki herhangi bir faktrn, yalnzca kiinin hayatnn iindeki yeri baknundan

74
deil, haritadaki dier faktrlerin nda incelenmesi, yorumlanmas ve anlalmas zo
runluluudur. Doum haritasndaki gezegenlerin ve noktalarn hepsi ayn arl ta
madndan, astrolog hangi faktrlerin daha nemli olduunu ve hangilerinin ikincil
nemde kabul edilebileceini kararlahrma abasnda destee sahiptir. rnein geni orblu
alar bir yorumda gl biimde vurgulanrnayabilir, fakat ounlukla baka bir noktay
teyit edebilir veya aslnda o anda daha gl biimde ifade edilmi bir konuyu rtulaya
bilir. zetle; belirli bir ann grece nemliliini deerlendirirken hesaba kahlabilecek en
nemli faktrler unlar olabilir:

Ke noktalarndaki gezegenler. Drt ke noktasndan herhangi birine dar orbla
kavuum yapm olan gezegenler fevkalade neme sahiptir. Eer doum zaman
kesin olarak bilinmiyorsa, bu tr kavuumlara temkinli yaklalmaldr, nk
byle bir kavuum sz konusu olmayabilir. Ke noktalarna olan dar orblu dier
alar da, kavuumlar kadar olmasa da olduka nemlidir.

Alarn Taml. Tam veya tama yakn alar daima yksek nemlilie sahiptir.
Gne'in, Ay'n, Ykselen'in, Ykselen' in yneticisinin ve Gne' in yneticisinin
dahil olduu alara, dier alardan daha fazla arlk atanabilir. (Kiisel olarak
Ykselen'in yneticisinin haritada en az Gne kadar nemli bir faktr olduuna
inanyorum).

Gezegenlerin grece g dalm. Kendi burcundaki veya evindeki bir gezegen ifa
desinde daha kahksz olacaktr. Bu nedenle de etkisinin daha gl olaca sy
lenebilir.

'ifte Vuu (double whammies)'. Stephen Arroyo tarafndan kazandrlan bir de
yimdir. Ayn konfigrasyon iinde bir konunun eitli defalar vurgulanmas du
rumunu anlatr. rnein, Prenses Margaret'in bu duruma uyan bir Merkr-Mars
karesi vardr. Mars' kizler' de 3.evinde (her ikisi de Merkr tarafndan ynetilir) ve
Merkr' Baak' ta 6.evinde (bu da Merkr tarafndan ynetilir). Ykselen'i Ko ol
duundan, Mars haritann yneticisidir. Bu nedenle Merkr-Mars etkileimi son
derece katkszdr.

ORBLAR

eitli alar iin hangi orblarn kullanlmas gerektii konusunda bir miktar ihtilaf var
dr. Bana yle geliyor ki, astrolojide bu tr bir uyumazlk olmas, genellikle o an iin hi
bir ekilde bir 'doru' yant olmadn gsterir. Bir psikoloun kendi psikolojisini, kendi
kiisel deneyimlerini yanstan bir psikoloji dnyas formle edebilmesine benzer ekilde,
astrologlar da kendi konularyla ilgili olarak kesinlikle ayn eyi yaparlar. Orblar konu-

75
sundaki anlamazln ve aslnda astrolojinin dier sahalanndaki tm uyumazlklann ne
deni budur.
17e Faculty ofAstrological Studies orblar iin aadaki alma modelini nermektedir.
Bu muhtemelen dier herhangi bir model kadar uygundur:

A Orb A Orb
Kavuum 8 Quintile 2
Kart 8 Bi-quintile 2
gen 8 Yanm-kare 2
Kare 8 Birbuuk-kare 2
Altmlk 4 Yanm-altmlk 2
Quincunx 2

Bu modelde Gne ve Ay'n dahil olduu temel alar iin iki derece ilave edilebilir.
Eer 22 1/2 veya 36'lik alar alglyorsak, bu durumda yalnzca 1 derecelik orb kullanl
maldr. 18'lik bir a (bu bir eyrek quintile' dr) sz konusuysa, yarm dereceden fazla
orb kullanlmamaldr.
Astrologlar bir ann etki alan zerinde uzlaamasalar da, belki de hepsi bir ann et
kisinin aniden sona erdii bir noktann bulunmad gereini kabul edeceklerdir. Bir a
tam adan uzaklatka gc de azalmaya balar.
John Addey Hannonics in Astrology kitabnda orblar konusunda ok yerinde saptama
lar yapmtr. eitli alarla ilgili olarak kullandmz orblarda daha fazla tutarllk iste
mekte ve orblann daireyi blmek iin kullanlan sayyla dorudan orantl biimde
azaltlmas gerektii nermesini yapmaktadr. rnein, dairenin ikiye blnmesiyle elde
edilen bir kart ada orbu 10 olarak almsak, o zaman dairenin drde, yani ikinin iki ka
tna blnmesiyle elde edilen kare ada 5'\ik bir orb kullanmamz gerekir.
Haritalar deiiktir: Bazlannda yanm dzine veya civarnda ok dar orblu alar var
dr, bazlar ounlukla geni orblu alan ierir, daha bakalan ise nadiren herhangi bir a
ierir. Belki de orb sorunu incelenen haritaya gre kiisel bir bazda ele alnmaldr. Hari
tada ok az a olduunda, geni orblu alar kii tarafndan genellikle olduka gl bi
imde hissedilir.
Fakat ou durumda, genellikle kullanlanlara gre daha dar orblar kullanmamz ge
rektiini dnyorum. zellikle uzaklaan alarda. Dar orblu alar, bu alarn karak
teri her ne olursa olsun, hayatta her zaman merkezi neme sahip olacaktr. Dar orbla
kavuum ve balca gerilimli alar iin 4 dereceyi, gen iin 3 dereceyi, altmlk iin 2 de
receyi ve dier hepsi iin 1 dereceyi kastediyorum. Geni orblar kullanrken, gerekte bazen
alar birbirine kantrnz. rnein, ben, haritamdaki Gne ile Jpiter arasndaki geni

76
hissedebildiimi hep dnmmdr. Aslnda bu gen olduka geni kabul edilebilen
6 derecelik bir orbla tam adan farkllayordu. Oysa bu iki gezegen arasndaki etkileimin
farknda olabilmemin gerek nedeni galiba birbirleriyle dar bir quintile ada olmalanyd
(72 + 36 + 18 126)
=

Pratikte insanlar olduka geni orblu alarn (temel alar iin 10 veya 12 dereceye
kadar bile) belli belirsiz farkna vanrlar, fakat eer haritalannda ok az a varsa veya bu
farkndala odaklanmlarsa. Birok dar orblu a varsa, genellikle geni orblu alann, onlara
kulak vermeye hazr olmadmz srece, en ufak bir farkndalna sahip deilizdir. Bu bir
orkestray dinlemeye olduka benzerdir: Eer bir mzisyenin trombon aldn biliyor
sanz, o zaman dier enstrmanlarn zerinde onun sesini iitmeyi baarabilirsiniz. Fakat
bu bilgi olmadan trombonun sesi pirinten yaplm dier enstrmanlarn sesleri arasnda
kaybolacaktr.
Geni orblu alar dier konfigrasyonlar iinde yer aldklar zaman, bazen de kesin bir
orta nokta oluturarak, daha gl biimde hissedilebilirler. rnein, Margaret Thatcher'n
haritasnda gl bir Jpiter-Pluto kartl var. Her ikisi de Gne'e ve Mars'a 5'1ik orb
larla kare a yapyorlar. Gne ve Mars, birbirinden 10 uzaklkta ve olduka geni bir ka
vuum as yapyor. Fakat onlann orta noktas olan Terazi'nin 14.derecesi, Jpiter-Pluto
kartlna tam olarak kare a yapyor. Bu nedenle, Gne-Mars kavuumu sanki bir tam
aym ve Jpiter ve Pluto ile tam bir T-kare oluturuyormu gibi yorumlanabilir.
Bu durumda, genel olarak, incelenen haritann karakterine gre a orblarrun seimine
karar verirken bir miktar esneklik talep edilir.

ekil-16

Margaret Thatcher 13 Ekim 1925, 9am GMf, Grantham, ngiltere, 52N55' 00E59'

77
GEZEGENSEL PROTOKOL

Astrolojide gezegenlere Gne'e olan uzaklklarna gre arlk atanabileceini syle


yen genel bir teori vardr. En uzakta olanlarn daha yakn olan gezegenler zerinde ok
daha byk otoriteye sahip olduklan dnlr. rnein, Vens ile Satrn arasndaki bir
ada Satrn snrlayc, engelleyici veya Vens' e ekil veren olarak yorumlanabilir. Daha
ar gezegen bir lye kadar isel gezegeni basklar.
Bu teori belirli bir doruluk payna sahip olup kukusuz faydal da olsa, kiisel olarak
abarhlm olabileceini dnyorum. rnein Vens-Satrn durumunda Vens' n Sa
trnyen prensipleri yumuatacana da inanyorum. Uygulamada bu Vens-Satrn kii
sinin disiplini yrtmekte zorlanabilecei anlamna gelebilir. Byle yapmak, popler ve
sevecen bir kii olmakla ahyor grnebilir. Vens-Satrn kiisi kendisini disipline et
mekte zorlanyor olabilir, nk byle yaptnda, kendi isteklerine dknlk veya tam
anlamyla sosyal bir hayat arzusu gibi dier ihtiyalaryla ahyor olabilir. Uygulamada
bir gezegenin dierini basklama ls belki de bireysel olarak tarhlmaldr. Haritada
Vens m, yoksa Satrn m daha gl? Satrn burlar Olak ve bir lde de Kova ha
ritada Vens burlar Terazi ve Boa'dan daha fazla m vurgulanm? Vens m yoksa Sa
trn m dier alardan, onlarn haritadaki grece konumlarndan veya iinde
bulunduklar burlar ve evlerden dolay daha ne km gezegen?

YAKLAAN VE UZAKLAAN AILAR

Henz tam olarak olumam bir aya 'yaklaan a' denir. Halihazrda oluumunu ta
mamlam ve ayrlmakta olan bir a ise 'uzaklaan a' olarak bilinir. ki durumda da, yava
hareket eden gezegene yaklaan veya ondan uzaklaan, hzl hareket eden gezegendir.
Eer bir a yaklayorsa doumdan sonra, kiinin hayal iinde belirli bir zamanda,
tam a oluacaktr. Oysa uzaklaan ada kii domadan nce tam a olumutur. Galiba
ksmen bu yzden bir ok astrolog, bu kitabn yazan da dahil, yaklaan alarn uzakla
anlardan ok daha gl olduuna inanrlar.
Bunun gibi teorileri snamann iyi bir yolu kiilerin transitleri nasl deneyimlediini iz
lemektir. Bu belirli bir ann nasl hissettirdiini anlamann da iyi bir yoludur. Eer rne
in Pluto bir kiinin Gne'ine yaklayorsa, o zaman bu transit sresince kii daimi
Gne-Pluto as olan kiilerin nasl hissettii konusunda bir fikir edinebilir. Bir ok insan
transitleri, transit yapan gezegenin doasna gre deneyimliyor grnyor. rnein, Sa
trn transitleri tam adan uzaklayorken ounlukla tam adaki kadar, hatta daha fazla
hissedilirler. Bu da elbette Satrn'le uyumlu geciktiricilik nitelii bakmndan anlalabi-

78
lirdir. Urans transitlerinde transitin esas ifadesinin ne zaman hissedilecei konusunda
hibir kural yok gibiyken, Mars transitleri ounlukla zamanndan nce hissedilir.
Bu aklamalarn yaklaan ve uzaklaan alara nasl yardmc olabileceinden emin
deilim, ama bu alann etkilerinin de ilgili gezegenin karakterine bal olmas mmkn
dr. Ayn zamanda yaklaan alann gelecekte olabilecek eylem ve deneyimlerle daha fazla
ilgisi olmas mmkndr. Oysa uzaklaan alar kiinin arkasnda brakt, fakat hala
nemli bir etki yapan olaylan daha fazla niteliyor olabilir. Bu nedenle yaklaan alar daha
ok 'neden' belirtirken, uzaklaan alar 'etki' belirtir. Belki de bu yzden yaklaan a
larda zgr iradeye gre hareket etmek daha kolaydr. Haritalarnda yaklaan alar daha
baskn olan insanlar, uzaklaan alan baskn olan insanlara gre, dsal olaylar bakmn
dan daha aktif hayatlar srdrrler. John Addey yaklaan ve uzaklaan alarn niteliksel
bakmdan phesiz farkl olduunu hissetmitir. Recent Advances in Natal Astrology kitabna
gre, zellikle psikolojik astrolojide, iki farkl a tr arasndaki ayrmn, en azndan
uyumlu ve gerilimli alar arasndaki ayrm kadar nemli olduuna inanyordu. Yaklaan
alara abalama, huzursuzluk ve saldrganlk niteliklerini, uzaklaan alara ise istikrar,
huzur ve eylemsizlik niteliklerini vermitir. Kiisel olarak ben yaklaan alarn uzakla
anlardan daha aktif ve abalayan karakterde olduklanna inanyorum. Uzaklaan alara,
yaklaan alara uygulanan orblardan daha kk orblarn uygulanmas gerektiine de
inanyorum.

DEKLNASYON AILARI

Bu kitap boylamlarla llen alarla ilgili olmasna karn (yani gezegenler ekliptik
boyunca Ko'un O derecesine gre llr), bir gezegen, bir yldz veya dier bir cismin ko
numu bir ka baka avantaj noktasna gre de llebilir. rnein, bir gezegenin gksel ek
vatorun kuzey veya gneyine gre llen konumu, bu gezegenin 'deklinasyou' olarak
bilinmektedir.
Ayn derece kuzeyde veya gneyde olan iki gezegenin 'paralel' olduklar sylenir. Bir
gezegen dierine kart olduunda (szgelimi Gne 3 kuzeyde, Ay 3 gneyde oldu
unda) ise 'kontra-paralel' olduklar sylenir. Genellikle yaklak olarak 1 derecelik bir orb
uygulanr.
Yorumlama asndan, paraleller kavuumlara ok benzer ekilde deerlendirilebilir.
Kontra-paraleller ise kart alara benzer ekilde yorumlanabilir. Bu alar burada ayrn
tl olarak tartmak bu kitabn kapsamnn tesindedir. Fakat bunlar nemli olabilir ve
doum haritasnda halihazrda baka yollarla saptanm faktrleri teyit etmek iin ok fay
dalan dokunur.

79
Jane Austen'in haritasnda, a tablosunda Gne, Mars ve Pluto'nun, birbirlerine pa
ralel grnmde (ileriye bakan iki dikey izgi), Merkr ve Urans'n ise kontra-paralel
(zeri yatay olarak izilmi ileriye bakan iki dikey izgi) olduklan belirtilmitir.
5

AILARDA NTELKLER,
ELEMENTLER VE BURLAR

Yorumlayan kii belirli bir ay anlamaya alrken, kukusuz yalnzca gezegensel


kombinasyonu deil, ayn zamanda konfigrasyondaki burlar, evleri ve yneticilikleri de
anlamak zorundadr. Bu kolay bir i deildir, ancak alar hakknda baka bir dnme
yoludur, eitli burlarn birbirleriyle nasl geindiklerini dikkate almakhr ve buna yne
lik baz abalar bu blmde yer almaktadr.
Astrolog burlarla ve harita yorumuyla ilgili tam bir fikir sahibi olmak iin, elementle
rin ve niteliklerin bir haritada nasl ilediini doru anlamak zorundadr, nk bunlarn
hepsi belirli bir ann arln saptamay etkiler. Elementler ve nitelikler erevesinde
mkemmel bir malzeme bolluu vardr ve onlar burada tekrarlama arzumuz da yoktur.
Yine de nc, sabit ve deiken kart/kare alar ve elementsel genler hakknda birka
nemli noktaya k tutmak istiyorum.

NC BURLARDA KARIT VEYA KARE AILAR

nc burlarda kart/kare alar en ok kiisel ve aile hayahnn esas konulan evre


sinde dnen atmalar yaratmaya eilimlidir. Kiinin kendisi iin istediklerinin peinden
dorudan (Ko) gidip, ayn zamanda ortann ihtiyalarn ve kendisinin ortaklk ihti
yalarn (Terazi) karlayabilmek. Btn bunlarn tepesinde toplum iinde bir yer olu
turmak ve bir tr kariyer (Olak) ihtiyacn karlarken te yandan duygusal, isel ve aile
hayat (Yenge) iin zaman ayrabilmeyi baarabilmek. Muhtemelen ebeveyne sahip ol
mann veya ebeveyn olmann getirdii zorunluluklar.

81
nc burlarda gerilimli alar olanlarn esas armaan, atmayla karlald
zaman, kiinin ounlukla en azndan onunla baa kmaya almasdr. Yine de kii ou
zaman iin iinden kamaz, nk problemlerini, yeterince planlamadan ve nceden d
nmeden, dorudan diren gstererek ele almaya alr.
Dier her ey eit olsa da, nc tiplerin muazzam gdleri, canllklar ve yalnzca 'kalk
ve bala' eklinde nitelenebilecek yaklamlar vardr. Haritalarnda nc kart/kare a
larn baskn olduu kiiler, hayatlarn daimi olarak 'haddinden fazla drtsel' bir du
rumda yaama eilimindedirler. Nereye gitmeleri gerektiini gerekten dnmeden
sabah kalkp dar frlarlar. Bu nedenle devaml lgnca bir aktivite iinde yaamlarn
srdrrler. Srekli bir eyler balatr, fakat bunlar tamamlamayabilirler (Bu durumu te
lafi etmek iin haritada Satrn' n veya sabit niteliin yeterince gl olmas umulur) ..
D dnyadan onlara empoze edilen herhangi bir basky iitmeme eklinde tuhaf bir
sarln elik ettii ok az kiisel snrlama anlay vardr.
Klasik olarak, nc tipler kendilerine ait eyleri kendilerine zg yollarla ve kendi hz
larna gre (saatte bin kilometre!) yapmay srdrme konusunda srar ederek balarn
otoriteyle belaya sokarlar. leri kendilerine zg yolla yapma konusundaki bu srar zel
likle Ko' un bir zelliidir ve eer Ko veya Mars gezegensel tabloda mevcutsa daha dik
kat ekicidir. nc burlardaki alarn ilikili olabilecei genel bir denge, sabr ve sakinlik
eksiklii gibi.

nc Burlarda Kart Alar

Ko-Terazi

Ben-biz kartl. Ben-sen kartl. Kiisel istekler-sosyal normlar kartl. ddia


dn kartl. Rekabet-ibirlii kartl. Bamszlk-iliki kartl. Karar-tereddt kar
tl.

Kendi istediinizi nasl elde edersiniz? Bunu baka birisiyle birlikte nasl yapabilirsiniz?
Bir ortakla ver-ve-al ruhuna kendi ilkelerinizi feda etmeden nasl girebilirsiniz? Kendi bi
reyliinizi, bir eyler zerindeki kendi konumunuzu srdrrken nasl ibirlii yapp, pay
lamda bulunur ve o eylere kendi perspektifinizden baka biimlerde nasl bakabilirsiniz?
Haritalarnda bu ikilinin gl olduu kiiler, sralanan sorulara yant bulmaya mah
kumdurlar.
ounlukla bu kii belirgin biimde ilikilerle veya daha da zel olarak her tr bire bir
deneyimlerle ilgilidir.

82
Her iki bur da sava ve mcadeleyle ilikili olabilir. Benim grme gre, bir araya
geldiklerinde ncelikle byledir. Sava sorumluluu ounlukla Ko'a braklmken, Te
razi doruluk ve adaletle ilgilidir. Adalet ise, savalmas gereken bir ey olarak alglana
bilir. Terazi, ayn zamanda, para ve deerlerin simgesi Vens tarafndan ynetilir. Pek ok
insan deer verdikleri eyler iin savar. Savan gerek nedenleri, ou zaman, kken
olarak ticaridir, fakat daha yaygn biimde bu kartlk bir evlilik balamnda farkllklar
iin sonuna kadar mcadele demektir.
Bu kombinasyon, her eyin iinde ileyen, insanlar ve ilikilerini de ieren dualitenin
gl bir farkndalna gtrebilir. En stn ifadesinde Ko-Terazi kiisi, kendi yararlan
ile ibirliini nasl harmanlayacam, saldrgan olmadan hakkn nasl ileri srebileceini
bilir. Bu kutupsallk, kiinin nasl dinleme becerisi gelitirilebileceini, kendi duruunu
kaybetmeden dier kiileri nasl kabul edip onlara farkl istek ve ihtiyalara sahip olma
izni vereceini renmesiyle ilgilidir.

Yenge-Olak

Akclk-kahlk kartl. Aile-kariyer kartl. zel hayat-kamu hayah kartl. Tes


lim olmak, raz olmak veya disipline etmek. Anne ve baba. Aile-devlet kartl.

Bu kombinasyon muhafazakar, sorumlu ve disiplinli olma eilimindedir. Aileyi mu


hafaza edenler, toplumu muhafaza edenler ve genel olarak statko. ounlukla gemie
hrmet ve kklerin takdiri sz konusudur. Olak ailevi ve toplumsal snrlara, kstlama
lara ve yasalara ihtiyacn bir farkndalna sahipken, Yenge duyarl, sorumlu ve teslimi
yetidir. Olak 'Belirli snrlar dahilinde kalp kurallara uyarsan seni seviyorum' derken,
Yenge 'Seni seviyorum, nk sen benimsin' der. Eit ve uygun biimde birletirildii
zaman, belki ideal ebeveynin bir grnmn elde ederiz. Bu kartlk kukusuz daha
geni anlamda dnyann ebeveynlii ile ilikilidir. Yenge ev ve ailenin simgesidir, Olak
ise btn olarak toplumun ve devletin temsilcisidir. Psikolojik bir bak as toplumun
yalnzca ailelerden olutuuyla ve bir ocuun ebeveynleriyle deneyimleri vastasyla sos
yallemesinin gereklemesiyle daha fazla ilgilenebilirken, siyasi bir bak as toplumun
bireyin zerindeki etkisini tarhabilir. Bu kutupsalln gl olduu kiiler, ou zaman
bu tr sorunlarla ilgililerdir. Dolaysyla sosyal ve siyasi tarhmalara dahil olurlar.

83
nc Burlarda Kare Alar

Ko-Yenge

Charles Carter, bu kombinasyonu 'tutkulu seyyah' ve 'frhna krlangc'* diye niteler.


Kukusuz Ay ve Mars'n burlarnn bu nc kombinasyonu bir eylere 'patlamaya hazr'
vaziyette olabilir. Fevri ve heyecanl Ko-Yenge tipi, ou zaman, zellikle aile tehdit al
hnda grndnde uyarlr, belki barnma sorunlar veya i cephedeki daha kiisel ko
nular hakknda.
ki bur arasndaki ahma; Yenge baml, aile merkezli ve evcil karakterdeyken, Ko
prensibinin bamsz, kendi-ynelimli ve nc olmas gereiyle ilgilidir. Kiinin kendi
bana buyruk yaayarak aileyle, anneyle, alkanlklarla ve gemile balarn koparma
arzusuna dayanan bir ahma olabilir. Bu kombinasyonun gl biimde vurguland bir
haritada ortaya kan gerilim kiiye fazlaca hayal krkl yaatabilir. Ko-Yenge, mca
dele etme veya gemiten kamaya alma ya da gemi adna mcadeleyi gerektiren her
durumda iyi bir kombinasyondur. Muhafaza etmek, tarih veya gelenek adna mcadele ge
rektiren her durum iin. Ko-Yenge bu sorunlarla ilgili taraf olabilir veya bunlara kar
kabilir. Kiinin ailesi iin veya daha geni anlamda bir klan adna, hal seferi benzeri bir
mcadele vermesini gerektiren herhangi bir ey iin ideal bir kombinasyondur. Konut
edindirme alannda, cephe hathnda alan insanlar iin de ideal kombinasyondur: Yer
letirme komisyonu yneticileri, toplu konut kooperatiflerinin iileri vb iin.

Ko-Olak

ok hrsl, 'git ve al' tarznda bir kombinasyondur. Tm giriimcilikle ilgili aktiviteler


iin idealdir, drt ve inisiyatif verir.
Bazen en tepeye ykselme sabrszl, kiinin drst vastalar kullanmak veya dolak
yollara sapmak arasnda pek ayrm yapmamasyla sonulanabilir. Mars ve Satrn tarafn
dan ynetilen bu burlarn kombinasyonu, kabala ve bencillie, duygular veya ilkeleri
grmezden gelmeye eilimlidir. Bununla birlikte, su ve hava elementlerinin varl veya
gl bir Vens, bu tr eilimleri dengelemek iin ok olumludur.
An durumlarda, bir eyleri ok abuk baarma arzusu, d dnya tarafndan empoze
edilen kurallar ve kstlamalar tarafndan srekli olarak hayal krklna urahlp istedi-

* Frtna Krlangc: Hayatlarnn byk ksm denizlerde geen, ylda yalnz bir kez aylna ka
raya kp karadaki oyuklarda yuva yapp reyen en kk deniz kuu. Monogamdr. Genellikle ka
rada ok aciz durumdadr.

84
ini yapamadn hisseden bir kii yaratabilir. Bu durum kiiyi daha byk abalar har
camaya veya srekli olarak otoriteyle ahmaya itebilir. Hkmete, geleneklere veya ku
rumlara kar hakl mcadeleye ihtiya duyan bir kii iin iyi bir kombinasyondur.
Paradoksal biimde, toplumun kurumlam erevesi iinde yksek pozisyon elde etmek
iin mcadele edenlerin haritalarnda da vurgulanr.
Bu kombinasyon, kariyer anlamnda hrsl olmasa bile, kendilerine bakalarna ok zor
gelen hedefler koyan insanlarn haritalarnda da bulunur. Bu kombinasyon muazzam bir
'dayankllk' ifade eder. eitli hayat durumlarnda faydal olabilir. Bazen kaya hrmaru
cl veya daclktan holanan insanlarn veya baka biimlerde doaya kar mcadele
edenlerin haritalarnda grlebilir.

Yenge-Terazi

Haritada bu iki burcun vurgulanmas ortaklklara, ev ve aile konularna gl bir ilgiyi


gsterir. Bazen kare a ncelikle bir aile hayat kurmak iin ilikiye giren bir kii olarak g
rnm kazanr. ou zaman evin, ailenin ve ocuklarn gereksinimlerinin baka bir ki
iyle birebir etkileim iinde olma ihtiyacn tehdit ettii hissedilir.
Yenge' in gl duygusal gvenlik ihtiyac nedeniyle baml bir bur olduu aikar
dr. Terazi daima yanstmak, paylamak ve bir eyleri birlikte yapmak iin bir ortak ister.
Bu iki burcun vurgulanmas, iki aya zerinde durmay baaramayan, genelde kendine
bakamayan bir kii olarak grlebilir. Bu kukusuz ok esnek, teslim olan ve kararsz bir
kombinasyondur. Bu insanlar pek ok eyde yalpalarlar, zellikle de kendi duygularnn
gerek doasyla ilgili olarak.
likilerde bazen atma olur, nk Terazi'nin eitlik arzusu Yenge'in ilikilerde an
nelik etme veya kendisine annelik edilmesine gereksinim duyma eilimi yznden sapma
gsterir. Bazen bu kombinasyona sahip kiiler kendilerini kap kurtulamadklar mutsuz
ilikiler iinde bulurlar. 'ocuklarn hahrna' ve belirli bir durumun hakszl konusunda
kendi duygularna (ounlukla ok hzl deiir) gvenemedikleri iin ilikiyi srdrrler.
Ya da kendi balarna yaamak ilerisi iin fazla rktc grnr.

Terazi-Olak

Haritalarnda bu iki burca vurgu olan kiiler, ounlukla ok 'dzgn' ve sakinlikleri


kolaylkla bozulmayan kiilerdir. Son derece ho, sakin ve kendine hakim olan bir tavrla,
medeni ve rafine olmaya eilimlidirler. Bu kombinasyon kamu hayahndaki birisi iin veya
elebi bir imaj, hi kimsenin hatrn krmayacak bir imaj gerektiinde idealdir.

85
Bu tip, dierlerinin dncelerini dikkate alma eiliminde olup, bu yzden dsal ka
nlara zellikle duyarldr. ou zaman sayg duyulmaya gl bir ihtiya vardr. Ara sra,
ounlukla saygnlkla ilgili nedenlerden dolay, ortaklklar oluturulur. Bu kiiler daha
ok hem ilikilerinin hem de kariyerlerinin taleplerine zaman ve dikkat ayrma yetenekle
riyle ilgili olarak meydan okumalarla karlarlar.
Terazi'nin ncelii doruluk, eitlik ve tavizlerle ilgiliyken, Olak kendisini otorite ve
disiplinle ilikilendirir. Olak otoriterdir, Terazi tereddt etme eilimindedir. Ayn ko
nuda hem otoriter hem de demokratik bir yolu izlemek mmkn olamayacana gre, bu
burlar arasndaki ahma aka ortadadr.
Bu kombinasyon 'kadife eldiven iinde demir el' benzeri bir duygu verebilirken, bu tip
ounlukla belirli bir durumda neyin 'doru' ve neyin 'yanl' olduuyla son derece ilgi
lidir. Gerekte bu iki bur da 'hukuk' ile ilikili olabilir: toplumu yneten yasalarla Olak,
adalet arzusuyla Terazi. Bazen hukuk ve dzen ilgisi evrensel yasaya, rnein neden sonu
yasasna bir merak ve farkndalk eklinde belirir. ou zaman dzen arzusu ve bunu ger
ekletirecek beceri, kiinin fiziksel grnnden ev ortanuna kadar btn hayahna nfuz
eder.

SABT BURLARDA KARIT VEYA KARE AILAR

Haritalarnda sabit burlarda kart ve kare alan daha ok olan kiiler genel olarak g
venilir, istikrarl, kararl ve deiime diren gsteren insanlardr. Sabitliin problemi ba
llktr: Sahip olunanlara ve gvenlie ballk (Boa), duygulara, arzulara ve isteklere
ballk (Akrep), gurur ve bireylie ballk (Aslan), dncelere ve ilkelere ballk (Kova).
Kural olarak sabit burlar 'kendi haline brakma (salverme)' konusunda problemler
yaarlar. Azimli ve gvenilir sabitlik, byk dayanklla ve irade gcne katkda bulu
nabilir, fakat ayn zamanda bir uyum salama eksikliine ve deiime neredeyse alerjik bir
tepkiye eilimlidir.
Sabit burlardaki gerilimli alar, bir tr zmn ortaya kmas iin ounlukla bir
eylerin olmasna izin vermeyi gerektirir. Fakat meydan okumay karlamaya ynelik
sabit bir tutum vardr. Sahip olduklar iin abalayp devam ettirmeye, onlara tutunmaya
ynelik bir tutum vardr. Bir glkle karlahnda, sabitlik iki farkl biimde davrana
bilir. Ya duruma katlanmaya karar verir (bu tip kukusuz nc ve deiken burlarn ho
grlemez bulduu durumlara katlanabilir) veya problemi yava yava, dikkatli ve kararl
biimde azalhr.
Sabit tip, hareket ettirilemez nesnelerin hareket halindeyken kar konulmaz bir di
rence sahip olduklarna ilikin tm gl bilir. harekete gemeye geldiinde, sabit ki-

86
inin kendi tasarrufunda gl bir iradesi ve muazzam enerjisi vardr. Fakat ou zaman
enerjiyi harcamaktansa korumay seer. Deiim, sabit tipe, nadiren fakat ounlukla ol
duka kesin ve patlayc biimlerde gelir.
Sabitliin, dier her yerde olduu gibi ilikilerde de deitirilmesi gtr. Sabit tip itil
meyi, ekilmeyi ya da zorlamay reddeder. Sabitliin boyun emeyen nitelii hem en
byk erdemi hem de en byk baanszldr. Nerede tutmas, nerede kendi haline b
rakmas gerektiinin farkndalnn elik ettii bir sabitlik, byk eylerin baanlmasn
mmkn klan dayankll verebilir.

Sabit Burlarda Kart Alar

Boa-Akrep

Yapc-ykc kartl. Sakinlik-duygu frhnalan kartl. Gvenlik-ayartma kart


l. Statko-krizler kartl. Seks-tabular kartl.

Her iki bur da ballk ve arzularla ilgilidir. zellikle seks, para ve gle. Natal hari
tada bu kutupsallk vurgulandnda, bu konular evresinde yzlemeler, fke, hiddet,
kskanlk ve haset, eer bir veya daha fazla kart a gze arpyorsa bundan daha da
fazlas, beklenmelidir. Sekse, oral ve anal bamllk kavramlanna vurgusuyla Freudcu
Psikolojinin kkleri kukusuz bu kutupsalla dayanmaktadr.
Aslnda, Freud'un kendisi Ykselen'i Akrep olan bir Boa'yd. Akrep bakalanyla ve
kiinin kendi ruhuyla derin psiik balanh kurmay baarmakla ilgilidir; Boa fiziksel
olana, gvenlie, yiyeceklere ve sahip olduklann biriktirmeye daha fazla baldr. Seks
ile daha ok duyulann doyurulmasna ynelik temel bir seviyede ilgilidir.

Aslan-Kova

Bireylik-grup kartl. Kiisel ayncalk-halk insan kartl. Otokrat-demokrat kar


tl. Sanat-bilim insan kartl. Gururlu mlkiyetilik-zgrlk kartl.

Kova bir grubun demokratik bir yesi olmakta srar ederken, Aslan nde olmay ve
btn almalarn hkmdan olmay diler. Aslan, bir izleyici grubu (Kova) olmadan var
olmadn hissedebilir. Haritalannda bu kutupsalln gl olduu kiiler gururlu, sabit
ve aykn olmaya eilimlilerdir veya en azndan stn grnmeye alrlar. Kova'nn eit
frsatlar, demokrasi ve zgrlk ideallerini tevik eden bir durum iinde bir stnlk veya

87
kdemlilik konumu elde ederek ou zaman otokrat-demokrat ikilemine uyumlanrlar ya
da belirli trdeki orijinallik veya eksantrikliklerinden dolay hret kazanrlar. Bu kutup
sallk belki de gerekten sevgi ve dostlukla ilgilidir. Arkadalarmz kalbimizde yer eden
kiilerdir. Oyunlar (Aslan) arkadalklara ve grup ilikilerine (Kova) ynelik ilk admlar
dan biridir. Aslan 'Seni seviyorum, seninle gurur duyuyorum, sen benimsin' derken Kova
'Seni sevdiim iin zgr brakyorum' der.

Sabit Burlarda Kare Alar

Boa-Aslan

Bu inatla ve sertlie yatkn, salam ve gvenilir bir kombinasyondur. ounlukla


gurur fazla vurgulanm bir zelliktir. 'Salamlk' fiziksel olabilir, nk her iki bur da iyi
yaamann deerini bilir (zellikle iyi arabn ve zengin sofralarn!) ve bu durum, haritada
her iki bur da gl biimde vurgulandnda ikiye katlanr, zellikle iki bur arasnda
kare alar bulunduunda. Genellikle yalnzca mutfakla ilgili konulara deil, tm seviye
lerde fiziksel rahatla (eer lkse deilse) byk bir itah vardr. Bazen zengin besinlerin
uzun sre an tketiminden kaynaklanan salk problemleri olabilir. Genellikle bu, yal
nzca, kii yreini tam olarak koyabilecei bir projeyle uramadnda ortaya kan du
rumdur. yi bir duygusal ve cinsel iliki de beklenebilir. nk Aslan-Boa tipini ar
fiziksel dknlklere gtren aslnda bunlarn eksikliidir.
veya finans dnyasndaki meslekler iin uygun bir kombinasyondur. nk.para
nn gcnn ve sunabilecei gvenliin deerinin farkndal genellikle ok gelimitir.
Buna yksek bir maan satn alabilecei gzel eylere deer vermeye ynelik bir arzu da
elik eder. Bu kombinasyonun finansal alanlarda bu denli baarl olabilmesinin nedeni, Bo
a' nn sebatkarl ve tedbirinin yanna, speklasyon yeteneinin de eklenmesidir. Aslan,
zellikle oyundan holanr ve kumara kar deildir. Byk meblalarda para kazanmak
ou zaman makul miktarda risk almay da ierir. Para hrs ve agzllk, bu kombinas
yonla ilgili bir problem olabilir, fakat her zaman olduu gibi, harita bir btn olarak dik
katle incelenmelidir. Kukusuz bu kombinasyon, hareketlerinin ve onlarn geri
tepmelerinin altnda yatan prensiplerle zellikle alakadar deildir.
Bu ok yaratc bir kombinasyondur; bunun i dnyasnda ortaya kmas gerekmez,
fakat yaratcln maddesel anlamda ortaya kmas olasdr. nk Boa her zaman bir
eyler retmekle ilgilidir.

88
Boa-Kova

Boa muhafazakarlk, gelenekler, ballk ve fiziksel olarak gvenli bir ortam ina et
mekle ilgiliyken, Kova derinden gelenek d ve balantszdr. Arkadalkla ve grup ha
yatyla ilgili bir radikaldir. Bylece bu iki bur arasndaki atmay anlamak kolaydr.
Fakat bu kare ann vurguland insanlar, ou zaman, Boa'run dnyevilii ile Kova'run
idealizmini hayatlarnda kolaylkla btnletirirler.
Bu kombinasyona sahip kiiler, ounlukla toplumun fiziksel ve maddi problemleriyle
ilgilenirler. Kendi zgrlklerine sahip kiiler olarak, dier herkesin ayru dnce ve eylem
zgrlne sahip olmasyla ilgilenebilirler.
Carter'n syledii gibi, en iyi ifadesiyle bu kombinasyon pratik idealizmi temsil eder.
Srad ticari durumlarda, daha radikal i giriimlerinde ve zellikle de bilgisayarlar kul
lanp gelitirenlerin haritalarnda ounlukla yer alr, nk bilgisayarlar maddi dnyay
btnyle deitirmitir.
Bu, bazen basit, derli toplu, doaya yakn bir hayat srmeyi isteyen kiilerin de kom
binasyonudur. Bazen bir topluluk (cemaat) hayat ina edenlerin. Kii geleneksel olmayan
tarzda, ancak bir biimde salam ve gvenli bir yaam srdrr. Bu yzden kendine ye
terlilikle megul 'lks dkn' ile hippinin bir kombinasyonudur.
Boa-Kova'nn bir grnm de kukusuz 'yerkre dostlar' dr. Bar eylemlerinde de
yaygndr. Bazen, kare aya sahip olmayp bunun yerine Boa'daki Urans' haritala
rnda olduka foka! bir konumda olan kiilerde belirgin derecede bu grlebilir.
ou kez yeryznn sezgisel bir kavran vardr ve kii pratik ve buluu olabilir.
Belki bu, organik retim yapan iftinin, kitlelerin beslenme biimini yeniden yaplandr
mak isteyen kiinin kombinasyonudur.
Her tr farkl yolla, geni lekte insan gruplarn beslemek de ou kez bu birleimin
konularndan biridir. Bu kii, arkadalar veya dahil olduu kulpler iin her trl teda
riki salar.

Aslan-Akrep

En iyi ifadesiyle Aslan ve Akrep ok scak ve tutkulu tipte bir kii oluturur. Dier sabit
kombinasyonlarda olduu gibi, fazla gurur, kskanlk ve inatlk da verebilir. Her iki
bur da gc sever. ou kez stat sembollerinden holanmak da sz konusudur. 8.Evle
balants nedeniyle Akrep, 'bakalarnn paras' ile Aslan da bankaclkla uzun zamandr
ilikilendirilmektedir. Bu nedenle bu kombinasyon bankalarda ve byk finans kurulu
larnda almak iin idealdir. Bu kombinasyonla ilgili atma, Aslan grlmekten, tann
maktan, fark edilmekten holanrken, Akrep' in mahremiyeti arzulamasndan kaynaklanr.

89
Bununla beraber haritalannda bu kombinasyon gl biimde vurgulanm olan kiiler,
ounlukla dramatik eyleri sever, nadiren sakin bir varolu srdrrler. Dramatik, canl,
renkli olandan holanma elence endstrisinde veya dier yaratc sanatlarda k nokta
lar bu labilir.
Aslan-Akrep kiisinde duygular derine gidebilir, fakat kolaylkla katlarlar ve iler
ters gittiinde datmak kolay olmaz. Muazzam gururun (zellikle cinsel gururun) elik et
tii bu kombinasyon, aclk, sertlik ve intikamc duygular verebilir. Eer gerek bir kan
davasndan kanlmak isteniyorsa, bunlar bir eit yaratc k noktasna olu1J1lu biimde
kanalize edilmelidir. Bu mafya iin harika bir kombinasyon olurdu! Drama ou zaman bu
birleimin boaltlmas iin mkemmel bir aratr. Haritada hava elementinin mevcudi
yeti kiinin kendisini o an iinde bulunduu durumdan ayrmas ve eylere daha geni
perspektiften bakabilmesi iin yardm etmek zere ok ey yapacaktr.

Akrep-Kova

Carter'n iaret ettii gibi, bu burlar arasndaki temel atmalardan biri ou kez Ak
rep'in derinden mahremiyete, gizlilie ve tek banala nem vermesi, Kova'nn ise sr
halinde yaamas, dost canls ve 'drst olmak'la ilgili olmasdr.
Bazen birey sessiz, fakat radikal biimde farkl ve geleneksel olmayan bir yaam tarzn,
daha sosyal bir meslek hayatyla birlikte, tamamen mahremiyet iinde srdrerek bu a
tmann etrafndan dolar. Kiinin Akrep konulannda (seks, oklt ve lm konular) o
unlukla fazlasyla aykr bulunabilen grleri vardr. Eer bu grleri paylarsa halkn
byk ounluuyla yabanclaacam hissedebilir. Bu yzden, kii derin ilikileri benzer
kafadaki insanlardan oluan kk bir grupla kurabilir.
Carter, insan rkndan holanmamann sz konusu olabileceini syler. Akrep-Kova
kiisi phesiz insanlar motive eden eyler konusunda kmseyici, alayc olma eili
minde olup, genellikle ok az hakknda tutkuludur.
Her iki bur da ou kez psikolojiye ilgi duyar, fakat farkl perspektiflerden. Bu kom
binasyon bir haritada gl biimde vurgulandnda bu konuya veya terapi gruplarna
ilgi beklenebilir.
Bu sabit kombinasyon, ou zaman, en gl dnce ve duygular ve derin kanaat
leri retir. Bazen bir kiiyi ykseltebilir, fakat kii bir an tutkulu biimde iin iinde ve il
gili hissederken, az sonra en az ilgiyi bile esirgeyecektir. Ayn zamanda acmasz, souk ve
devrimci bir kombinasyondur. Dnyay (veya en azndan bir ksmn) dntrmek iste
yen kiilerin haritasnda bulunur. yi ynde veya kt ynde.
Akrep-Kova kiisi ounlukla herhangi bir eyden ekinmez. Sosyal holuklarla ilgili
deildir, Vens' n konumuna bal olarak olduka antisosyal de olabilir. En stn ifade-

90
sinde, Akrep' in odaklanm igrs ve anlay, Kova'nn insanlk sevgisi ve balanhsz
idealizmiyle, kelimenin tam anlamyla stn dnmle ilgili bir insan yaratmak zere
birleir.

DEGKEN BURLARDA KARIT VEYA KARE AILAR

Klasik deiken tip davran, bir problemle karlaldnda ondan tamamen kana
rak durumu ele almakhr, nk bu tip yzleinceye kadar genellikle elinden gelen her eyi
deneyecektir.
Deiken burlarn (kizler, Yay, Baak, Balk) hepsi fikirlerle, bilginin veya ideallerin
bir biimde bir araya getirilmesiyle ilgilidir. Bu burlar arasndaki kartlklar ve kare a
lar, ounlukla, kiinin farkl idealleri, fikirleri ve inanlar arasnda isel (ok defa da d
sal) bir mcadeleyle sonulanr.
Deikenlik gle hem nc hem de sabit nitelikten ok daha az ilgilidir. Byle oldu
undan nitelik arasndan potansiyel olarak en az tehlikeli olandr. Buna karn kizler
ve Yay (bilinen nedenlerle) ounlukla ulamla ilgili kaza haritalarnda ne kar.
Deikenliin keyfi, adaptasyon, uyum salama becerisi ve esnekliidir. Fakat huzur
suzluk ve srekli deiim arzusu somut, kalc ve gvenli herhangi bir eyin gerek kaza
nmn olduka zorlahrabilir. Bu durumun deiken kiiyi zmesi gerekmez, nk onlar,
aratrmak ve sorgulamak iin zgr olmaya verdikleri nem kadar baaryla ilgilenmez
ler. Haritalarnda deikenlik baskn olan kiiler, zamann yarsnda ne istediklerini bil
miyor grnebilirler. Bu da byk honutsuzluk ve tatminsizlik yaratabilir.
Deiken burlar esnek bir yaklam gerektiren durumlara ok uygundurlar. Eitim
ve iletiim (kizler ve Yay) ve dierlerine hizmet ehnek (Baak ve Balk) gibi alanlara. Onlar,
yalnzca deiime ve esneklie izin vermeyip bunlara olumlu biimde ihtiya duyan mes
leklerde en fazla rahat ederler.
Deiken tip hedef ynelimli olmadndan, hem nc hem de sabit tipten ok daha
fazla an'da yaama yeteneine sahiptir. Her seferinde bir tane anlayyla uyum iindedir.
Deikenliin temel problemi, zellikle T-kare veya byk-karede, tutarllk eksiklii ve
ok kolaylkla bklme eilimidir. En olumsuz halinde, bu burlar arasnda baskn kare
leri veya kart alar olan insanlar amasz olup yalpalayabilir. Deikenlik, enerjilerini
biraz odaklamay renmeye ihtiya duyar. Dnce ve eylem dankl ounlukla ki
ide her eyi belirli perspektiften grmekte zorluklara yol aar. Bu yzden ou zaman en
die eilimi vardr. ou zaman byk sinirsel gerilim ve daimi bir deiim halinde
yaama eilimi vardr. Mars'n burcunun ve ev konumunun baskn biimde deiken bir
kiiye drt ve yn verebilmesini mit edelim.

91
Deiken Burlarda Kart Alar

ikizler-Yay

Bilginin dank paralar-resmin btn kartl. Mantk-sezgi kartl. Bilgi-bil


gelik kartl. Okul-niversite kartl. Ksa-uzun seyahatler kartl. Ahlak d - ahlak
kartl.

Bu ikili eitimin, seyahatin, uzak (Yay) ve yakn (kizler) mesafelerden bilgi toplama,
balanh kurup, bunlar yaymann eitli ynleriyle ilgilidir. Haritalarnda bu kartln
gl biimde vurguland kiiler genellikle her eye ilgi duyarlar; ok konukan, tez
canl ve hayatlarna olabildiince fazla eyi dahil etme hevesindedirler. kizler her eyi bil
mek isteyen arketipsel renci niteliindedir. Yay ise bu bilgiye sahip olduu varsaylan
retmendir. kizler ahlak d ve masum ocuu temsil eder. Yalnzca 'neden' diye sorar;
Tarot destesindeki 'abdal' dr belki. Yay tersine, yarglama, bilgelik ve ahlakla ilgilidir. Bu
ikili Jungcularn puer aetemus dedii, Charles Carter'n 'Peter Pan' diye ifade ettii 'ebedi
ergenlik' fikriyle ilikilendirilebilir. nk bu tip yetikinlie adm atmaya gnlszdr.
Ruhsal olarak genlik dolu ve kalben gen kalma eilimindedir.

Baak-Balk

Ayrt etmek-evrensellik kartl. Dzen-kaos kartl. Eletiri-merhamet kartl.


Kusursuzluk-tamlk kartl.

Bu kutupsalln vurguland kiiler genellikle olduka uysal ve hizmet etmekle ok


ilgililerdir. En stn ifadesinde, gerekten faydal ve verici trde bir insan ortaya kart
mak zere Baak'n ayrt edici ve eletirel gleri, Balk'n alakgnlll, zgecilii ve
merhameti ile birleir. Balk benliksizlie, fedakarla ve kendini adamaya eilimliyken,
Baak bakalarna pratik olarak hizmet etme arayndadr. Birlikte byk tevazu ve byk
efkat ortaya koyarlar. ehitlie (kendini feda etmeye) ynelik ayrcalkl bir eilim de ola
bilir. Haritalarnda bu ikili vurgulanm olanlar ou zaman kurban, ehit veya kurtarc
roln stlenirler. Bakalarn kurtarmak veya kurtarlmay istemek bu tipin iliki model
lerinde ortak bir temadr.
ki bur arasndaki ekime Baak'n arnma ve dzen arzusu ile Balk'n kaosa eilimi
nedeniyle ortaya kar. Baak eer bir konuyu yeterince uzun bir sre deneyimlerseniz,
yabanc olann atlacana ve kalann sentezlenebileceine inanr ve sonunda 'doru' ya
nta ular. te yandan Balk doru yantla ilgili deildir. Tersine izafi (greceli) deerlere

92
inanr. Baak benliin, bakalarnn, toplumun geliimiyle ilgiliyken; Balk yalnzca her
kim ise ya da her ne ise ona teslim olur, akntyla birlikte ilerler.

Deiken Bwlarda Kare Alar

kizler-Baak

Bu iki bur doal olarak birbirine kare a yapmalarna ramen, gerekte olduka fazla
ortak noktalar vardr. Baak bir toprak burcudur. Fakat phesiz olduka havai bir toprak
burcudur ve havaya kar kt nokta da buradadr. Konuya daha yakndan bakarsak,
her iki burcu da Merkr ynetir. Astroloun gznn hemen aratrmas gereken bu ge
zegendir. nk onun bur, ev ve a konumlar kare ann nasl faydal klnacann
yntemine ilikin ipular verecektir.
Bu kare, deiken karelerin de tesinde zellikle deikendir ve haritalarnda bu kare
baskn olan kiiler karar vermekte, zihinlerini odaklamakta ou zaman problemler ya
arlar. Charles Carter temel zaaflarndan birinin 'motivasyon eksiklii' ve 'hibir eyi de
erli bulmamak' eilimi olduunu syler. Bu ifade kukusuz bu kombinasyonun zellikle
honutsuzlua ve tatminsizlie yatkn ruhunu aklar. kizler ve Baak arasnda dar orblu
kare alan olan kiiler, en olumsuz haliyle, eletirel, somurtkan, abuk kzan ve her an
hata bulmaya hazr tiplerdir. Carter bunu 'kusur bulucu tavr' diye nitelemitir. te yan
dan, Merkr' n yksek dozunun dil ve edebiyata ilgi ve yetenek oluturmas olasdr.
Geni ilgi alanlarnn ve muazzam bilginin de gstergesidir. Bununla beraber haritala
rnda bu kare a baskn olanlar, sindirebileceklerinden daha fazla bilgi toplamaya yat
knlardr. kizler-Baak karesinin ilgi alanlar ve etkinlikleri ou zaman ok danktr ve
her ey hakknda biraz bilgi sahibi olma eilimi yalnzca yzeysel bir anlaya ve belirli bir
ukala niteliine deil, ayn zamanda can skntsna ve 'hibir eyi deerli bulmama' ei
limine de gtrebilir. Ate burlarnn ve atlgan gezegenlerin haritada belirgin biimde
ne km olmas mit edilir, nk bunlar yn duygusuna, heveslilie ve inanca yardm
edecektir.
Bu bir kez uyarldnda ve berrak bir yn duygusuyla, tm aratrma biimleri iin
mkemmel bir kombinasyondur. Ayrntl bilgi toplamay, snflandrmay ve sralamay
gerektiren herhangi bir alma iin de iyidir. in ilgin olmas kouluyla, kizler-Baak
brokratik bir sistem iinde alrken bile kendini evinde gibi hisseder. Szlkler derle
yerek, aratrma verilerini karlatrarak ve benzeri. Bunlar kiinin zel olarak dzenli ol
duu anlamna gelmez. Satrn veya Olak da gl olmadka byle olmaktan ok uzaktr.
Fakat verileri byk bir ustalkla ele alr. kizler-Baak kuru, pragmatik, aklc ve gereki

93
olma eilimindedir. ou zaman ok nktedan bir kombinasyondur, anekdotlarda da iyi
dir. Her tr yaz biimi iin idealdir.

kizler-Balk

ok lml bir kombinasyondur ve tm deiken kareler gibi, olduka rahatsz bir ya


ps da vardr. kizler dncelerle, gereklerle ve bilgiyle ilgili rasyonel bir burtur. Balk
dncelerden ok ideallerle ilgilidir; izafi deerler ve isel deneyimlerle ilgilendii kadar
gereklerle ilgilenmez. Haritalarnda bu kare a vurgulanan kiiler, d dnyann nesnel
gereklii ile kendi deneyimlerinin isel gereklii arasnda bir atma yaayabilirler.
Onlarn zel amalar, her ikisini bir araya getiriyor olabilir. Bu burlar birlikte, zellikle
Merkr haritada iyi konumlanmsa, 'rasyonel olmayan konular' aratrma yeteneine
sahip, nicel olarak llemeyeni anlayp ifade edebilme yeteneine sahip bir kiilik or
taya karabilir. mgelere ynelik yazlar, zellikle iir alan iin mkemmel bir kombi
nasyondur.
Charles Carter bu kombinasyonu yalnzlk korkularyla, muhtemelen de akl saln
kaybetme korkularyla ilikilendirir. Kukusuz baz kizler-Balk kiileri zihinlerinde yzen
ok sayda imge ve dnceyle ykandklarn hissederler. Kii duygularn ve anlayama
d eyleri, fazlasyla akliletirmeye yatkn olabilir. Bunlar belki de kimse gerekten an
lamyordur. Bir ok alan kapsama ihtiyac ve bazen her eyi bir klfa uydurma ihtiyac, bu
baarlamadnda ise endie duygulan sz konusudur. Bu yzden zihinsel karmaa duy
gulan olabilir. Carter'n syledii gibi, 'konuma' bu kombinasyon iin ok iyi bir panze
hirdir. Bir sanat biimi vastasyla iletiim kurmak da.

Baak-Yay

Bu Merkr-Jpiter ikilisi, genellikle bir kiinin deiken bir kombinasyondan bekleye


bilecei tm konukanla ve tezcanlla sahiptir. Baak, Yay'n keifse! avareliklerine ok
snrlayc gelebilen gnlk hayatn incelikleriyle ilgilidir. Oysa Yay detaylarla asla ilgile
nemeyen bir burtur. Bu iki bur arasndaki kareler bir kiinin haritasnda gl biimde
vurgulanmsa, kiinin 'pireyi deve yapmak' gibi bir eilimi olabilir. Kendisinin ve ba
kalarnn kusurlarn abartma ve belki eletirilerinde fazlasyla serbest olma eilimi de var
dr.
Klasik olarak, bu tip eletireldir, bakalarnn inanlarna phe duyar, i kendisinin
kilere gelince bazen kibirli olabilir. Bu, mantkla farkl inanlar ve ideolojileri aratrmak
ve analiz etmek iin iyi bir kombinasyondur. Farkl salk tedavilerinin felsefesiyle ilgili
alanlarda almak iin de uygundur. Her tr danmanlk ii iin de mkemmel bir kom-

94
binasyondur. Baak-Yay ou zaman hayat felsefesini hizmet etme ihtiyac ile birletir
meye alr. Bu nedenle, gnllle dayal hizmetler ve hayr kurulularyla ilgili mes
lekler iin ideal bir yerleimdir.

Yay-Balk

Byk hayalperestler olarak Yay-Balk kiileri ou zaman bir idealin zlemini duyup
peinden giderler. Gerek hayatta olmasa bile imge dnyalarnda byk seyyahlardr.
zellikle Urans haritada gl biimde konumlanmsa, kesinlikle uzay yolculuklarnn,
bilim kurgularn, fantezi kurgularn kombinasyonudur. Her iki bur da herhangi bir bi
imde snrlanmaktan holanmaz. Bu kombinasyona sahip kiilerin sava naras 'beni bir
yere balama' olabilir. Yay-Balk kiisi sihirli ve olaanst bir eyler olabilmesi olasl
na ynelik olarak her zaman kapy ak tutmay ister.
Btn deiken kombinasyonlarda olduu gibi byk bir tezcanllk, tatminsizlie ei
lim ve yarn bir eyler deiebilirmicesine bir tr Mr Micawber* tavr olabilir. Bu kiiler
byk avareler de olabilirler.
Balk, Yay'n taknln arndrr. Yay' da Balk'a cesaret alar. Genellikle naif bir
zlem ile algsal bir igrnn pek ho bir karmdr. lgileri ve dier insanlar kavray
bakmndan ok geni tabanl olabilen bir igrdr bu. Bu kombinasyonun haritalarnda
ne kt kiilere ynelik ou zaman biraz masum, pheci bir duygu vardr.
Bu burlar arasndaki kare a, kaygsz ve idealist biimde, ou zaman abartya ei
limli ve dikkatsizdir. Her iki bur da inanlarla ilgilidir. Kare ada kiinin siyasi ve dini g
rleri arasnda isel atma olabilir. Bazen ayn anda tamamen birbirinin kart inanlar
ve ideolojileri benimsiyor olabilirler. Nesnellie veya rasyonellie yaklaan herhangi bir va
stayla ideallerinin peinden gidebilmekte byk zorluk ekerler. Gl biimde konum
lanm bir Merkr, bu eilimi amaya ok yardmc olabilir. Bazen kii, dini, siyasi veya
dier inanlarnn evresiyle badamadn grr ve bir tr ayarlama gerekli hale gelir.

ATE GENLER

Ate elementinde oluan gen alar, kiinin, scaklk, heves ve yaama sevinci yay
masn artrd kadar, bu elementle ilikilendirilen bildik ben-merkezcilik, dncesizlik
niteliini de glendirir.

* Mr Micawber: Dickens'n David Coopperfield kitabnn en elenceli ve nl karakterlerinden. S

rekli olarak ilere girien ve batan, herkese borcu olan biri.

95
Ate genleri, insanlan gelecee doru, ilerideki bir eylere bakmaya doru motive
etne eilimindedir. Herhangi bir durumda potansiyel olarak mevcut, gelecekle ilgili ola
slklarn kokusunu kolaylkla alabilme yetenei vardr. Fakat kare alar olmakszn bu
olaslklan gerekletirmek iin gereken drt olmayabilir.
Haritalarnda ate genleri vurgulanm olan kiiler, genellikle risk almaktan hola
nr veya belirli bir durumda herhangi bir risk alglamazlar (inanyorum ki bu daha doru
bir aklama). Ate kiileri kendilerini cesaretli grmezler, nk korkulacak herhangi bir
ey olduunun farknda deillerdir. Ate elementinde gen alar olanlann motivasyonu
hareket ve heyecanla ilgilidir. Bu alara sahip olan kiiler, bir eye aktif biimde dahil
olma fikriyle motive olup hayat buluyor gibidirler. Genellikle doutan gelen (ou zaman
bilinsiz) hibir eyin kt gitmeyeceine veya gitse de korunacaklarna olan bir inan var
dr. ounlukla bu gven duygusu zarar grmeden paay kurtarmalarn temin eder.
Ate genine sahip kii drama, oyun ve heyecandan holanr. Fakat, ate genleri
kendi balarna, bir kiinin byle bir drama veya eylemi ortaya koymasna neden olmaz
lar. Daha ok bakalar tarafndan elendirilebileceklerine gvenir ve bunu beklerler.

TOPRAK GENLER

Toprak genleri maddesel konularda muhafazakar olma eilimindedir. Bu genlere


sahip kiiler, genellikle, rnein parasal konularla ilgili olarak tedbirli olma eiliminde
dir. zellikle byk toprak geni olanlarn sefaletle veya sonraki nlerini nasl kar
layacaklaryla ilgili korkularla uramak iin zorlanmalar daha az olasdr, nk ncelikli
motivasyonlarndan birisi ou zaman ekonomik anlamda bamszlk kazanmakla ve fi
ziksel olarak gvende olmakla ilgilidir. Toprak genleri maddi hayat balamnda stat
koyu devam ettirirler. Uygulamacl, gerekilii ve gvenilirlii arttrarak kiiye sosyal
bir nitelik de katarlar. Bu alar, kiinin gerek anlamda maddi dnyada bir eyler ret
mekten mutluluk duyduunu, buna yetenei olduunu veya en azndan buna ynelik mo
tivasyonu olduunu gsterir. Haritalarnda toprak elementi vurgulanm olanlar,
genellikle bedenleriyle ve gerek dnya ile bark insanlardr. Ne zaman ackhklarn, ken
dilerini ve bakalarn nasl besleyip bakmalan gerektiini bilirler. Parayla ilgili bir anla
ylar ve maddi dnyada yaamaya ynelik gereki ve pratik yaklamlar vardr.

HAVA GENLER

lk astroloji sruflarmdan birini her zaman hahrlarm. Her hafta gelip n sraya oturan

96
bir bayan rencim vard. Yeterince ilgili grnmesine karn hi not tutmaz, ilerleme kay
dediyor grnmezdi. ok sayda kitap alr, fakat onlara yalnzca yle bir gz atmakla ye
tinirdi. ok ho, aka parlak tipte bir kii olduundan ve ben o tarihte olduka
deneyimsiz olduumdan, neyi yanl yaphm dnrdm. Onu skyor muydum? An
lathklarm biliyor muydu? Eer yleyse, neden bildiini belli etmiyor ve neden derse gel
meye devam ediyordu? Daha sonra kefedeceim gibi, hava elementinde byk geni
vard ve kentin her tarafndaki astroloji derslerine devam ediyordu ve ayn eyi hep yap
mh. Bu derslere devam ediyordu, nk renme ortamlarndan keyif alyordu. Bir ok
zihinsel uyaran olmas ve tarharak renme dncesi onu motive ediyordu.
Anlatmak istediim nokta, hava burlarnn bilgili, alkan veya entelektel olmalar
gerekmediidir. Dnce veya 'zeka' zerinde, suyun duygularn krallnda olduun
dan daha fazla, bir tekele de sahip deillerdir. Asl nokta udur: hava burlar ve daha zel
olarak da hava elementindeki genler kiinin bilgi ve dnceleri ileme yeteneine sahip
olup kendisine gven duyduuna iaret ederler. Bu kiiler renmekten zevk alrlar. Hava
genleri kolay iletiim kurma yeteneini arthnr ve kiiye geni kapsaml sosyal ortamlar
iinde rahatlk hissi ve beceriklilik verir. Hava genleri, sadece varlklaryla entelektel ye
tenekleri ilerletmez, fakat kukusuz ilgi ve merak arttrrlar. Hava genleri bir kiiyi ken
disini bir eyler renmeye doru itmesi iin zorlamazlar. Bu yzden dier harita
faktrlerince desteklenmedike, hava genleri, zellikle de byk hava genleri, y
zeysel bilgiye ve anlaya sahip bir kii yaratabilirler. Hava genine sahip kiiler, ente
lektel armaanlarndan honut olup onlar gelitirmek iin aba gstermeye ihtiya
duymazlar, fakat bu kendini beenmilik genellikle dier harita faktrlerince ortadan kal
drlabilir. rnein 3. ve 9.evde yerleen gezegenler tarafndan veya ok sayda gerilimli a
alan bir Merkr tarafndan.

SU GENLER

Bir haritada su elementinin gl biimde mevcudiyeti, ounlukla gl bamllk ih


tiyacnn gstergesidir. Su genleri, zellikle de byk su genleri, kiinin bu baml
lk ihtiyalarn d dnyada kolaylkla karladn (bu yzden bunlarla yzlemek
zorunda kalmayabileceini) gsterir.
Su genleri dier insanlarn elinden tutma, onlar destekleme ve koruma becerisine
iaret eder. Kiinin ncelikle duygusal gvenlik ihtiyac tarafndan motive edildiini vur
gular. Su genleri genel su niteliini belirgin biimde arthnr ve kiinin duygulan bak
mndan belirli bir olgunlua sahip olacan gsterir. yle ki; herhangi bir obje hakknda
ne hissettiklerini, ondan holanp holanmadklarn bilirler. Bu obje hakknda nas his-

97
setmeleri gerektiiyle ilgili dier insanlarn beklentilerinden daha az etkilenme eilimin
dedirler. Temelde su genleri, kiinin nesnelere ynelik igdsel reaksiyonlaryla temas
halinde olma olasln arttr ve ou zaman dier insanlarn nasl hissettiklerini alglama
yetenei de verir. Bu noktada, hislerin heyecanlarla ayn ey olmadn ve sadece su
genlerinin varlnn kiinin hislerini gerekten anlad ve onlar hakknda konuabildii an
lamna gelmediini sylemeliyim. Su geninin becerisi, kiinin bir ey hakknda ne
hissettii ile annda temasta olma yeteneidir. Haritalarnda su vurgusu olanlarn, dier ele
mentlerden daha youn veya daha iyi duygular iinde olmalar gerekmez. nemli nokta
udur: Kii ou zaman duygularn daha iyi ynetme yeteneindedir. Bir rnek verelim:
ki insan arasnda scak bir tartma olsun. Birinde su elementi eksiklii, dierinde ise faz
lal var diyelim. Haritasnda su elementi olmayan kiinin, kara kara dnp gzya
dkmeye, endielenmeye ve durumu boyutunun tesinde ele almaya daha fazla eilimi
olacaktr. Su elementi vurgulu kii ise, durumu kolayca ele alarak ynetmeyi becerecektir.
Su eksiklii olan kii uyumazln ilikinin sonunu hazrlayabileceini dnrken, su
kiisi byle alglamaz, duygusal hayabyla ilgili olarak statkoyu devam ettirme eiliminde
olacak ve duygularndan dolay tepki almay (ounlukla bu olur) bekleyebilecektir. Ha
ritasnda su genleri vurgulanm olan kiilerin bu alandaki becerikliliklerinden dolay
duygusal bakmdan dalmalar daha az olasdr ya da en azndan bu gerei pek kafala
rna takmazlar. Onlar, arada bir ortaya kan ezici tutkulara maruz kalmaya daha az ei
limlilerdir. Bu tipler olduka kabullenici olabilir ve iinde bulunduklar ilikide kalabilirler.
Her zaman olduu gibi, genler memnuniyet duygularn arttrd kadar edilgenlii de
arttrr.
KNC BLM

GEZEGENSEL REETELER
6

GNE'N AILARI

GNE-AY

stekler-ihtiyalar. Gelecek-gemi. Baba-anne. Karakter-kiilik. Bilin-bilind.

Dier blmlerde de zerinde durulduu gibi, Gne ve Ay doum haritasnda zel


likle nemlidir. Gne ve Ay'n nemleri asndan, bu kombinasyon, kitaptaki dier ge
zegensel kombinasyonlara gre farkl biimde ele alnmtr. Bu erevede, kavuum as
ile gerilimli ve uyumlu alar ayn ayn incelenmitir.

Kavuum As

Dane Rudhyar ve dierlerinin de iaret ettii gibi, Ay'n Gne'e yaklat ve uzak
lat durumlar arasnda muhtemelen belirli bir fark vardr, fakat bu farkn ne olabilecei
konusunda benim net bir fikrim yok. Teknik olarak ifade edersek, Ay Gne' in arkasnda
olduunda bu balzamik bir Ay' dr. Fakat buradaki incelememizin amacna uygun olarak
'yeniay' terimini, zaman zaman Gne-Ay kavuumunun yerine kullandm.
Gne ile Ay kavuumunun iinde bulunduu burca, eve ve elemente byk vurgu
yapaca aktr. Bylece haritada ana bir odak noktas olutururlar. Tm kavuumlarda
olduu gibi yeniayn alarnn da ok dikkatli biimde incelenmesi gerekir.
Gne gelecei ve nereye varmak iin uratmz tanmlarken, Ay gemiimizi ve ha
yatmzda rahat edebilmek iin neye ihtiyacmz olduunu temsil eder. Bu iki cisim kavu
um yaptnda ihtiyalarla hedefler arasnda bir ayrm yoktur, tersine byk bir ama,
odaklanma ve yn birlii vardr. Bu konfigasyona sahip kiinin tm yumurtalarnn ayn

101
sepette olduu sylenebilir. Kavuumun bulunduu ev ve bur, bu sepetin neye benzedi
inin eklini izer.
Yeniay kiileri ou kez ebeveyn figrlerinin birlikte hareket ettii, ocua birleik bir
grnt verdii bir aile gemiinden gelirler. Bazen bu, gerekte tek kiinin veya bir ku
rumun, ilkokulun veya yetimhanenin hem anne hem de baba rol oynad durumdur.
Yine de en yaygn olan durum, her iki ebeveyn figrnn tutumlar, hayat amalar veya
ocua yant verme yollar bakmndan ayn yerden geldikleri durumdur.
Bunun sonucu, ocuun alternatif bir otoritenin sesini duyabilmek iin gidebilecei bir
yer olmamas olabilir. Yetikinler olarak, yeniay kiileri bakalarna tavsiyelerini almak
veya renmek iin bavurmama eilimindedirler. Kendi en yksk otoritelerinin kendi
leri olduuna inanr veya byle olmasn isterler. Kendi amalarn veya kimliklerini ta
nmlamalarna destek almak iin bakalarna bilinli bir bamllklar yoktur. Bu nedenle
yeniay kiilerine, astrologlarn, terapistlerin ve benzerlerinin danmanlk ofislerinde daha
az rastlanr. Ebeveynler olarak yeniay kiileri, bazen ebeveynlik roln baka biriyle pay
lamay istemediklerinden, her iki rol de oynarlar.
Yeniay kiileri son derece znel olma eilimindedirler. Kendileriyle, kendi btnlk
leriyle byk zdelemeye sahiptirler veya yle grnrler. ou zaman dier insanlarla
zdelemeleri veya bakalarnn farkl ihtiyalar olabileceini alglayabilmeleri pek kolay
deildir. Bu byk bir dar grllk ile ilikilendirilebilecek bir adr.
Haritada diil ve eril prensiplerin kaynamas sz konusu olduundan, bu kavuuma
sahip kiinin androjen (ift cinsiyetli) zellikte olmas beklenebilir ve en iyi ifadesinde olan
budur. Daha yaygn biimde ise, yeniay kiileri zellikle genliklerinde cinsellikleriyle il
gili karmaa yaarlar. Yeniayda doan erkeklerin ocukluklarnda evrelerinde ou
zaman kadnlar bulunur, ayrca kendi ilerindeki diil ynler tarafndan basklandklarn
da hissederler. Kz ocuklar iin eril figrler ve bazen son derece pederahi bir aile gemii
edeer bir bask yaratabilir. Bunun sorun yarahc olmas gerekmez; karmaann yaan
mas, phesiz, toplumun eril ve diil prensipleri kutupsallahrma eiliminin bir sonucu
dur. Daha da tehlikelisi bu kutupsallatrma sonucunda ortaya kan, herkesin belirli
rollere uyum salamas talebinin, gerek hayattaki erkek ve kadn realitelerini karmaaya
sokmasdr.
Bu kavuuma sahip erkekler olduka Ay'a zg bir grne sahiptir. Geni yapl,
gzel tenli ve yuvarlak yzl olurlar. Babalarndan ok anneleriyle zdelemeye daha
eilimlilerdir. Bu kavuuma sahip birka kadn tanyorum, yani genelleme yapacak bir ko
numda deilim, fakat bu kavuuma sahip kadnlar, benzer ekilde, annelerinden ok ba
balaryla zdeleme eiliminde olabilirler.
Yeniay tipleri genellikle ok duyarl olurlar. Kendilerinin bakm ve beslenme, alp
verme konusundaki ihtiyalarnn nemli olduunu bilirler. Fakat dar grllkleri ne-

102
deniyle dier insanlarn ihtiyalarn fark etmekte yava olabilirler. Bu durum, her zaman
karsndaki insarun yksek farkndalna sahip, insanlar arasnda ve evrelerinde oluan
en ince nans alglama eiliminde olan dolunay tipiyle tam bir tezat oluturur.
Btn Gne-Ay alar aileye gl bir ekim verir. Kavuumda kiiye yuvadan
umak ounlukla zor gelir. Bu, ailesiyle birlikte yaamay seen ve 45 yana gelse de yu
vada kalmaya devam edecek olan bir ergenin karakteri olabilir. Yine de bu konum aile
gemiinden, en nemli fikir ve tutumlarndan kurtulmann genellikle simgesel bir gs
tergesidir. Ay bizim gemiimizi temsil eder ve Gne ile glendirildiinde, gemiin e
kimi ok gldr, ounlukla ok derinlere kk salm ve geni lde bilinsiz .
alkanlklar vardr. Yeniayda grlebilecek bir Ay yoktur. Ayn en karanlk gecesidir. Bu
durum yeniay kiilerinin ou zaman kapsaml biimde, kendi ilerinde ve toplum iinde
ileyen bilind sreler tarafndan (farknda olmadan) hkmedildikleri gereinin sem
bol olarak alnabilir. Tanmdan da anlalaca gibi, her birimiz kendi bilinsizliimizin
farknda deilizdir, bilinsiz denmesinin nedeni de budur zaten. Fakat yeniay kiileri ge
erli bir kavram olarak bunun varlm kabul etmekte ou zaman gnlszdrler ve
kabul ettikleri zaman, onun hakimiyeti alhna girdiklerini hissederler.
ou zaman geriye doru bakldnda, bu kavuum kiisinin hedefinin zihnini ge
mie younlatrma yo1uyla, gemii bilince tayarak, ok nceden olan bitenlerin ze
rine k tutarak, gelecei etkilemek olduu anlalabilir. Bunun ve yeniay kiisinin tek
ynllnn bir rnei Boa burcunda 2.evinde Gne-Ay kavuumu olan Kari Marx'hr.
Onun mlkiyet veya bunun eksikliine ilikin felsefesi, tm toplumlarn temeli olarak son
derece ak bir felsefedir. Ona gre, 'retim aralar'na sahip olanlar ve olmayanlar vardr.
Marx bu felsefeyi sadece siyah-beyaz gibi iki u noktada alglam, bunu byk bir inan
la ileri srmeyi baarmtr. Marx gibi, klasik yeniay tipi de uzlamaya yanamaz, kendi
yolunda gider. Grnte olumlu ve fazla iddial olmasna karn, iinde bulunulan burca
gre ou zaman edilgen biimde byledir. Bu yzden yeniay kiisi Ko burcunun baz
zelliklerine sahiptir. Bu bur gibi nclkle ve balatc eylerle ilikilendirilebilir. Kavu
um kiisi, kendisi gerek balatan olmasa da, genellikle en batan iin iinde olan kiidir.
ou zaman da en batan iin iindedir zaten. Bu, 'Ben bensem, her ne olursa yapabilirim'
diyebilen tiptir. Yine de kavuumun yer ald bur ve kavuumun alar bu durumu de
itirir, fakat iednk kiiler bile olduka gl ve kah olabilirler: Kararl, odaklanm,
kendi ilerinde gl ve hedefleri konusunda berrak.

Kart A

Dolunay tipi kararszla eilimi ve odaklanma eksikliiyle yeniay tipine kesin biimde
kontrast tekil eder. Gl bir iliki ihtiyac vardr. Bu durum, isel gvensizlik eliinde

103
ou zaman kiiyi kendi dnda birinde veya bir eyde doyum aramaya iter. Dolunay ti
pine terapistlerin ve astrologlarn danmanlk ofislerinde ve tm dier birebir iliki du
rumlarnda rastlanabilir. liki, kart a kiisinin varlnn nedenidir. Bu tip kendini
tanmlama ve hedeflerini aydnlatma ihtiyacn desteklemek iin birebir ilikiden nasl ya
rarlanmas gerektiini bilme beceri ve anlayna sahiptir. Bunun avantaj, dolunay kiisi
nin nesnellik ve farkndalk ynnde byk bir kapasiteye sahip olmasdr. Onlar
bakalarnn farkndalna ve her zaman pek ok farkl olasln olabilecei bilincine sa
hiptirler. Kendi ilerindeki ve genelde hayatn her safhasndaki mulaklklarn ve para
dokslarn da farkndadrlar. Fakat kartlk daha esnek bir kii yaratrken, hedeflere
ulamay da gletirir, nk eer birisi her zaman dier olaslklarn ve nesneleri farkl
grme biimlerinin farkndaysa, bir eyleri zorlamaya ynelik bir inanca sahip olmas pek
de o kadar kolay olmayacaktr. Eer Marx'n yaklam 'Byle olabilir, fakat te yandan
yle de olabilir . . . Siz ne dnyorsunuz?' eklinde olsayd, onun yaratabilecei ya da
yaratamayaca etkiyi hayal edebilirsiniz. Kolektif bilindnn siyaset zerindeki etkisini
bir yana brakrsak, eer Marx Gne-Ay kavuumu yerine kartlna sahip olsayd Mark
sizm ortaya kmayabilirdi.
Yeniay kiisinin tersine, dolunay kiisi ounlukla ebeveyn figrlerinin ok farkl rol
ler stlendikleri bir aile yapsndan gelir. Belki biri ar iednk, dieri ise fazlasyla d
adnilktr veya biri hep evde olup ev hayatyla har neirken dieri her zaman
dardadr. Bu tema zerinde bir ok eitlemeler olabilir, fakat esas nokta udur: Ebe
veynlerin her biri, hayata kar tutumlar ve ocua verdikleri tepkiler bakmndan, bir bi
imde, ok farkl yerlerden geliyor grnrler.
Bazen aile paralanr ve ebeveynler ayr yaarlar; bunun ou ocuk iin zel prob
lemler yaratmas gerekmez, fakat dolunay ocuu iin genellikle yaratr, nk o, her iki
ebeveyne de yakn hissedip, her ikisine de yakn kalmay arzular. ki ayr kii arasnda
gidip gelmeyi duygusal olarak zorlayc ve byk isel gvensizlik dourucu bulur. ou
zaman ebeveyn figrleri arasnda mcadele vardr ve ocuun problemi bu iki ok farkl
,kiiden hangisinin kendisine bir rol modeli salayacana karar vermek olabilir. Gerek
durum ne olursa olsun, ocuk biraz ortada kalm gibi hisseder. ocuk byrken bu farkl
iki kiinin her ikisini ruhunda btnletirmeye alr. Dolunay ocuu, dolunay yetikini
gibi, son derece duyarldr ve bir ocuk olarak fke nbetlerine yatkndr. Bu fke nbet
leri ocuun gvensizliinin bir iareti olduu kadar, bir grlme talebi olarak da, dikkati
ekmek iin alama eklinde tezahr edebilir. Bazen de bir veya her iki ebeveyn figr
birden, gerek duygularn ifade etmiyorlardr ve bunu onlar adna yapmak ocua der.
Bu durum kare ada da ortaya kar.

104
Kare A

Kare a, kart ayla genellikle ayn sorunlar paylar, ama ben onun ou zaman
daha huzursuz bir karakterde olduunu dnrm. Kii hayatta gerek duygusal g
venlii ve gerekten kim olduu duygusunu elde etmek iin ounlukla ok sk almak
zorundadr. ou kez kiinin kendi evresine ve onun iindekilere adapte olabilme istei
ile yaratc biimde istediklerinin peinden gitme arzusu arasnda bir atma duygusu
vardr. Gne ve Ay arasndaki btn gerilimli alarda, kiinin istekleriyle (Gne), ihti
yalar (Ay) arasnda bir blnme vardr. Hedef bir ekilde bu iki faktr birletirmektir.
Birey hedeflerini tanmlayabildiinde, ou zaman sanki pratik bir engel onun bu hedef
leri gerekletirmesinin yolunda duruyor gibidir. Bazen kendi yolundaki engel kendi dav
ran modelleridir. Kendisini tandm, manav olmak istediine karar veren bir adamn
durumunda olduu gibi. En sonunda bundan vazgemek zorunda kald, nk mallar
almak zere toptanc haline gitmek iin sabahlar kalkamyordu. Btn hayat boyunca
ge kalkm, kendisine bu alkanl krma iznini vermemi veya verememiti. Bazen aile
veya ev ii durum, ilerleyip zgrlemek isteyen kiinin yolunu engeller. Bir gencin ko
lejden yeni mezun olduunda ev ahalisinden birinin hastalanp bakma ihtiya duymas
durumunda olduu gibi. Temelde, kiinin ne istedii hakknda netleip onu ifade etme
yeteneine yolun her aamasnda srtnmelerle meydan okunur. Fakat ailenin ve gemi
in ekimi yalnzca biz izin verirsek gelecee mdahale edecektir.
Kare alan olanlar, hayatta, kendilerinin ve ailelerinin gurur duyaca bir eyler ba
armak iin, genellikle son derece gerek bir ihtiya iindelerdir. ocukluklarnda ebe
veynlerinin onlarn baarlaryla gurur duyduklarn ounlukla hissetmemilerdir ve bu
duygu eksiklii hayatta kendilerini ileriye doru zorlamalar iin bir tevik veya bunu ba
aramamalarnn nedeni olabilir. Gne-Ay karesi ebeveynlerinin gerekten onunla gurur
duyup duymamasnn nemsiz olduunu en sonunda renir. Onlar dnyaya bu ipula
rn alglamak, olduklarndan farkl bir kii olmalar gerektiini hissetmek zere prog
ramlanm olarak gelirler.
ocukluktaki aile hayatnn kare ada kart ada olduundan daha zor olmas olas
dr. Ebeveyn figrleri grnrde yle fazla kartlk iinde deildir. Fakat srekli olarak a
tan ve birbirinin yolunu engelleyen kiilerdir. ocuk da sk sk ebeveynlerden birinin
veya her ikisinin birden yolunu engellediini hisseder. Bazen ocuk evdeki atmann ne
deni olduunu hisseder ve bu durumda her ne sylerse sorunun daha da ktleeceine
inanarak doal biimde kendini ifade etmekten utanr. Ama iler genellikle bu denli can s
kc olduunda, Satrn de iin iindedir. Kare alarda karmakark aile paralanmalar
yaygndr; ebeveynlerden biri kazayla veya planlanm olarak ebeveynlikten tamamen e
kilir veya kart ada olduu gibi ocuk iki ebeveynle de ilikisini srdrme mant ne-

105
deniyle glklerin ortasnda kstlanr. Fakat kartln tersine, ocuk ou zaman her iki
ebeveynle birden bilinli olarak ilikide olmay istemez. Bazen ebeveynlerden biri, dieriyle
iliki olasln engeller. Bazen de bu alarda ev hayat herhangi bir insannkinden daha
travmatik deildir, ancak aile ilikileri ve evle ilgili durumlar, bir ok olay ve mtemadi
yen tanmalar nedeniyle ok dinamiktir. Bazlar bunu heyecan verici bulabilir, Gne
Ay kiisi de heyecan verici bulabilir. Fakat bu tr alara sahip olanlarda byk gvensizlik
duygular yaratma eilimi de vardr.
Genellikle, yetikinlik hayatmzdaki kendi ilikilerimiz vastasyla ebeveynlerimizin
ilikisindeki zorluklar zerinde alrz. Modelleri tekrarlar ve inallah onlardan renip
daha yaratc biimlerde kullanabiliriz. Bu, gerilimli Gne-Ay alarna sahip olanlarn
durumundan baka birey deildir.
Btn gerilimli Gne-Ay alarnda olduu gibi, kare aya sahip olanlarn yapmas
gereken ey, grnrde atan tm ihtiyalar ve gemi, imdi" ve gelecekteki ev ve aile
durumlarn kiisel hedefler etrafnda birletirmeye almaktr.

gen ve Altmlk Alar

Uyumlu alar olan kiiler kendileriyle ve hayatlaryla ilgili olduka rahat hissetme
eilimindedirler. Kiiliin bilinli ve bilinsiz ynleri arasnda ve gemile gelecek ara
snda gerilimli alardakine benzer bir blnmlk hissi yoktur. Ebeveynlerle ilikiler ge
nellikle istikrarldr ve ocuklukta ev hayatyla ilgili bir gvenlik duygusu olumutur.
Bunun ev hayatnn veya ebeveynlerle ilikilerin mutlu olduunu veya tersini ima etmesi
gerekmez. Yalnzca bir uval inciri berbat etmeye kar diren vardr.
Kolay alara sahip olanlar genellikle kendilerini olduka kolay ifade ederler, zellikle
de duygularn. Daha olumsuz olarak, zellikle gen as olanlar, daha ok kendi do
yumu ile ilgili ve kendinden honut kiilerdir, nk kendilerini veya hayatlarn gerilimli
alar olanlarn yapt biimde sorgulama eiliminde deillerdir. Ara sra gen a ger
ekten bir problem olabilir. Eer kii kendisini ar kabul etme eilimindeyse, bu harita
daki baka daha g alanlarn irdelenmesinde zorluk yaratabilir. te yandan, kolay alar
kiinin hayatnn baz daha stresli unsurlarna uyumlanmasru mmkn klan, kendisi hak
knda yeterince olumlu duygulan olduunu gsterebilir.

GNE-MERKR

Kendini bilme. Bamsz dnr. Gl kanlar. Bilginin nemi.

106
Gne ve Merkr birbirinden 28 boylam derecesinden daha uzak olamayacaklarndan,
natal haritada bu iki gezegen arasnda mmkn olabilen tek a kukusuz kavuumdur.
Araplara ait olduunu dndm bir gelenek var: Bir gezegen Gne'e 5 iinde bir
uzaklktaysa, 'yanm' veya 'yank' denir. Gne'e 30 dakikalk uzaklk iinde ise ar ya
nk olup, 'kazimi' olarak bilinir. Baz otoritelerce kazimi olan bir Merkr' n stn akla ia
ret ettii, yank bir Merkr' n ise bir biimde zayflatlm olduu dnlmektedir. Ben
kiisel olarak kazimi geleneini ne reddedebilirim ne de dorulayabilirim. Durumu her iki
ynden de aratrmak iin Gne' e bu denli yakn Merkr rneklerinin yeterince yaygn
olmadnn da sylenmesi gerekiyor. Kazimi bir Merkr' e sahip olan kiiler zihin gle
ri bakmndan bana herhangi dier bir insandan farkl grnmyor. Benim grme gre,
Gne Merkr'le kavutuunda eer Merkr' n yanmayaca uzaklktaysa, ona g ve kuv

vet verir.
Temelde Gne-Merkr kiileri egolaryla dncelerini etkilerler. 'Rasyonel' zihinle
gl biimde zdeleirler. Bu, dnceleri, fikirleri ve gerekte ne syledikleriyle zde
leen bir kiidir. Bu kombinasyona sahip kiiler sylediklerinin nemli olmasn ve yle bir
felsefeyle tannmay isterler: 'Ne sylyorsam o' yum, Ne dnyorsam o' yum ' .
Gne-Merkr iin bilgi nemlidir, gurur duyulacak bir eydir, g, otorite v e gvenle
ifade edilecek bir eydir. En iyi ifadesiyle kiinin hayattaki hedefi bir alanda yalnzca oto
rite olduuna inanmak deil, gerek bir otorite olmaktr. Kavuumun burcuna ve ala
rna bal olarak bu kombinasyona sahip olan kiiler dncelerini gven ve hevesle ifade
ederler. Bu kavuum kiinin kendisi iin dnme, kendi fikirlerini ekillendirip gerek
bamsz bir dnen olma frsatna iaret eder.
Kavuumun ana problemi, kiinin kendi bak as dndaki grleri alglama yete
neksizlii olabilir. Herkesin fikirleri zneldir. Gne-Merkr'n problemi, kiinin kendi
grlerinin btnyle tarafsz olmadm, asla olamayacan, yegane dnce olama
yacan ve dier insanlarn da tamamen farkl, fakat gayet geerli fikirlere sahip oldukla
rn idrak etmekte baarsz olmasdr.
John Addey'nin Selected Writings kitabndan aktarlan szlerinden daha uygunu ola
maz:

"Mr. Carter Aspects kitabnda, bu balantlarn zihinsel olarak fazla kat olmaya,
en kt yam olan inatla, nyarglla ve debdebeye yatknla ve genel olarak
kiinin kendi gururu ve kiisel duygular tarafndan bir tr krletirilme eilimine
iaret etmitir. renci, bu eilimin Merkr'e ait yetenekleri ne ekilde etkileyece
ini merak edebilir. Yani, gzlem gcn, bak asn, bellei, konumay, adap
tasyon becerisini ve dierlerini. Bu a, dahi babasnn yapt kanatlarla Gne' in
ok yaknna uan Icarus'un yksyle, yine kanatl at Pegasus'un srtnda benzer

107
bir yolculuk yapp haddini bilmezlii yznden frlahlp dnyada kr ve sakat do

lamaya mahkum edilen Bellerophon'un yksyle ilikilendirilebilir."

Gne ve Merkr' n gkyznde birbirlerine ok yakn olduklan dikkate alndnda,


bu durumdan, hepimizin yalnzca birer lml olarak, yetersiz bilgiye dayanan kanlarn
nemsiz bir silah deposu olduumuz, herhangi bir durumu tm alardan ve kendi b
tnl iinde alglamaya muktedir olamadmz anlamn kartabiliriz.
Potansiyel olarak Gne-Merkr kiisinin dncelerinde kr nokta benzeri bir ey
olabileceinden, 'yanm' olma fikrinin nasl ortaya khru anlamak kolaydr. En iyi d
avurumunda bamsz bir dnr, en kt davurumunda ise fikir farkllklarm kii
sel saldr olarak yorumlayan son derece dar bak asna sahip znel dnen bir insan

ortaya kar.
Kavuumun bur konumu, phesiz alan kadar nemlidir. Kavuuma Satrn'n kare
a yapmas, fikirlerinden emin olmaktan fazlasyla uzak, fikirleriyle ve onlarn iletimiyle
ilgili olarak son derece gvensiz bir kiiyi tarif edebilir. Byle bir kavuum, kiinin d
np sylediklerinin nemli olmasn umutsuzca istediini belirtmeye yneliktir. Benzer
ekilde, potansiyel sabit fikirlilik ve inatlk olumsuz bir zellik olarak sabit burlarda
daha olasdr, su ve hava burlarnda ise (Kova istisna olarak) daha az olasdr.
Gne-Merkr tipleri, genellikle kz ve erkek kardelerin ve iinde bulunduklar or
tamdaki dierlerinin nemini takdir ederler. Kavuum Satrn veya Pluto ile a yapma
dka, Gne-Merkr kiileri geni ailelerden gelebilirler, bir ok ziyaretin ve sohbetin
olduu bir atmosferde yetiirler. Bazen baba konukan bir tiptir. Byke bir ailenin var
l, Gne-Merkr kiisinin konuma ve hobe ebne becerisindeki kolayl aklar. Bu tip
ilgili ve ilgi ekicidir. Her eye merak vardr. Bilme isteine ve renme hevesine sahip
tir.
Kavuumun ok dar orblu olduunu ve uygun bir burca dtn varsayarsak,
Gne-Merkr tipleri kizler'deki Gne' in zelliklerini tarlar. Genellikle konukan, d
a vurumcu (ou zaman elleriyle konuan) ve sorgulayc insanlar olurlar. Hala dinleyip
dinlenmediklerinden emin olmak iin kendilerini dinleyenlere arada bir dokunma ve ieri
girdiiniz andan itibaren krk eit soru sorma eilimindedirler. Gne-Merkr kiileri d
nmek, kendileri ve hedefleri hakknda konumak iin ou zaman salkl bir yetenee
sahiptirler.
Kavuum Merkr'e zg karakterde tm mesleklere ve aktivitelere uygundur. Tm
iletiim biimleri, eitim, acentalk, ulahrma ile insanlar, yerler ve dnceler arasnda
balant kurmay ieren her ey iin.

108
GNE-VENS

likinin nemi. Poplerliin nemi. Uysallk. Kendini sevmek. Seven kalp. Seven baba.
Barn peinden gitme.

Gne ile Vens arasndaki uzaklk 48 dereceden daha fazla olamayaca iin, natal
haritada, bu gezegenler arasnda oluabilecek alar kavuum, yann-altmlk ve yanm-ka
redir. Bu blmde en ok kavuumu aklayacam. phesiz, eer varsa, yanm-altmlk
ada hissedilebilecek etkiler hakknda pek bir ey syleyebilecek durumda olmadm
hissediyorum.
Gne-Vens kiileri her eyden nce sevmek ve sevilmek isterler. Seven ve efkatli
(doru veya yanl biimde) bir insan olma fikriyle zdeleme eilimindedirler. Bu k al
tnda grlmek, cana yakn, popler ve yumuak kalpli bir insan olarak tannmak isterler.
Genellikle, hep memnun etmeyi ve popler olmay isteyen Gne-Vens, zellikle kadn
lar arasnda poplerdir. Seven bir insan olmak ve byle tannmak Gne-Vens tipi iin
dnyadaki en nemli ey olabilir. Ama haritann geri kalannn da ok dikkatli biimde
incelenmesi gerektii aktr. Kiisel poplerlik ihtiyac ylesine gl olabilir ki, kiiye
ho olmayan konulara kar kmak veya kendisini ho olmayan bir k altnda gstermek
ok g gelebilir. Kendilerini ileriye doru zorlamak zorlarna gidebilir, nk byle ya
parak dalgalar yaratabilirler. Oysa Gne-Vens tipi bunun iin riske girmemeyi yeler.
Bu tip, herhangi bir durum ve bu durumun iindekilerle ilgili olarak en iyiye inanmay
ister. Kendisi veya ilikide olduu kiilerle ilgili olarak mkemmelden daha az olan her
eyin zerini rtmeye alr. Bu durum kiiyi, yalnzca grmek istediini gren olduka
dar grl biri yapabilir. Daha olumlu olarak, Gne-Vens dierlerini kabullenmek ve
dikkate almakta olduka baarl olabilir. Bu hayrsever bir kombinasyondur ve en iyi d
avurumunda gerekten seven bir kalple ilikilidir. efkatli bak asna eilim nedeniyle
dierlerinin kabul edilemez grd insanlara veya durumlara katlanabilir. Gne-Vens
bir sinei ldrmeye tereddt eder. Bakasnn benliini kendi haline brakr.
Gne-Vens kiisi hemen her zaman taviz vermeye, paylamaya ve eilmeye istekli
dir. likilerde uyumu baarmaya, acdan kanmaya ve poplerlii srdrmeye verdii
nem nedeniyle zayf grnebilir ve bask altnda ezilebilir. Terazi'de olduu gibi, her ne
pahasna olursa olsun bar aray problem yaratabilir. Liderlie, prensiplerin korunma
sna ya da bir ek.ilde kararl durmaya uygun bir kombinasyon deildir, nk ok fazla
uysaldr.
likilerin, Gne-Vens kiisi iin ncelikle nemli olmas artc deildir. Bu denli
nemli ilikilerin hangi trde olduu, iki gezegenin ev ve bur konumlar tarafndan be
lirtilir. Dar orblu bir kavuum as, kendini (benliini) yalnzca sevgi, takdir ve bakala-

109
rndan alnan (alnd zannedilen) onay vastasyla deerlendirme eilimini gsterebilir.
Dier bir deyile, Gne-Vens kiisinin belirli bir anda dier kiilerle ilikilerinden ald
geri bildirimler dnda kendisiyle ilgili herhangi net bir alg elde etmesi bazen zordur.
Baba veya en azndan babann bir as da byk ihtimalle benzerdir. Kii babasn ra
fine ve sanatsal bir insan olarak deneyimleyebilir. Kat ve kaba olan herhangi bir eyden
ounlukla holanmayan, hayrsever ve efkatli bir adam olarak. Ayn zamanda atma
lardan kanmaya eilimli bir baba ya da erkek figr olarak poplariteye, evliliini veya
dier durumlar mmkn olduunca tatl biimde srdrmeye almakta srar etme ba
mll nedeniyle etkisiz hale dntrlm olabilir. Ancak bu kavuuma sahip olan
ocuklar ou zaman sevgili babalarnn kk kz veya olu olduklarn hissederler.
Gne-Vens asyla ilikilendirilebilecek anahtar szcklerden biri 'kendini sev
mek'tir. Bu kavramn anlalmas ve onunla iliki kurulmas, bu gezegenler arasnda sk
balants olanlar iin, temel bir grev gibidir. Eer kavuum dier gezegenlere gerilimli
alar yapyorsa kendini sevmeyi baarmak, ou zaman kolay bir i olmayabilir. Bunun
yannda, Jpiter gibi bir gezegenle olan kolay alar, hatta gerilimli olanlar bile, kendini be
enmilii tanmlayabilir. Her zaman olduu gibi, Gne bizim halihazrda ne olduu
muzu deil, ne olmaya altmz aklar. Bu kombinasyonla kahramann grevi benlik
sevgisini ve insann kendisini sevip benliiyle bar iinde olmadka gerekte hi kimseyi
sevemeyeceinin farkndaln kefetmeyi ierir. Oysa Gne-Vens kiileri ou zaman
kendileriyle ban iinde grnmezler. Haritann dier gstergeleri kendi deerini bilme
konusunda ne sylyor olursa olsun, zellikle kavuum, kiinin kendisinin belirli ynle
rinden honut olduunu, hatta kendini-beenmi olduunu ileri srer. Gne-Vens tipi
nin uzun vadeli hedefi ounlukla huzurun elde edilmesidir. Tam bir i ve d huzurunun.
Bu kombinasyonda eer doutan gelen bir yetenek yoksa, ounlukla incelik ve sa
natn takdir edilmesi sz konusudur. Gzellik bu kii iin ok nemlidir. Gzel bir yz
bir an iin grmek veya manzarann gzellii ya da ahenkli bir melodi, duyular honut
eden her ey, ruhumuzu yceltebilir. Genellikle sanata temayl vardr ve kii sahip ol
duu herhangi bir sanatsal yetenekten gurur duyar. zellikle mzik sevgisi, tm alarda
ou kez olduka vurgulanmtr. Hem yanm-kare hem de yarm-altmlk arkclarn ha
ritalarnda ok yaygndr. Fakat bana gre kavuum yaygn deildir,.
ounlukla feminen olana ok fazla deer verme her iki cinsiyette de vardr. Bt
nyle ele alndnda, dierleri olmasa bile kavuum as, uyuuk olmasa da edilgendir.
Kolay yaama dknlk, her tr katlktan kanmaya bir eilim ile uzlalabilir ve ho
tur. Ay-Vens as (ok daha az byle olmasna karn) gibi, tatllardan ve zengin yiye
ceklerden holanlabilir. Gne-Vens kiisi tipik olarak, msrif olup kolaylk, konfor, hatta
lks sevgisine sahiptir. Gne-Vens kiisi iin para, yalnzca, almann sertliklerinden
kanmak ve kolay bir hayat srdrmek, kendilerini ve bakalarn martabilmek istedik-

110
)erinden dolay nemlidir. Kendi bana bu kombinasyon, kp darda, rekabeti i dn
yasnda bir ekilde para kazanp zengin olmak iin muhtemelen olduka edilgen, fazla ka
ytsz, sosyallemekten fazla holanan bir yap verir. Haritann dier alanlar kukusuz
farkl eyler syleyebilir.
Her zaman olduu gibi, bir kombinasyonun bulunduu element ok nemlidir. Hava
burlarna den Gne-Vens, ou zaman zellikle drst, adil ve mantkldr. Su ele
mentindeki kombinasyon ok merhametli ve koruyucu olabilir. Toprak genellikle istisnai
biimde destekleyicidir (ve kendini martr), i zekasna sahip olabilir. Ate, bakalarna
olan tepkilerinde zellikle scak ve sevecendir.

GNE-MARS

Kendisiyle savamak. Savaan baba. Kazanmann gururu. Mertliin nemi. Cesaretin


nemi.

Bu gezegenler arasndaki gl balantlar, genellikle nemli 'kiilik'ler ortaya kar


tr. Bu balantya sahip kiiler, ounlukla takipiden ok lider, seyirciden ok katlmc ol
maya eilimli olan gerek bireycilerdir. Gne-Mars tipi, aksi ynde gl belirtiler
olmadka, bol enerjiye sahiptir. Her eyi etkin biimde yapmay ister, yalnzca oturup bir
eylerin olmasn beklemekten nefret eder. Hayata byle bir bak asyla kanlmaz bi
imde olaylar ona doru ekilir.
Gne-Mars balants olanlar, fazla odaklanma eilimindedirler. Ne istediklerini ve
onu elde etmeye ynelik en ksa yolu bilirler. Gne-Mars bir ey istediinde, onu ok fazla
ister ve hemen ister. Bazen, bu, sua ynelik eylemlere karan kiilerin haritalarnda te
vik edici bir faktr olabilir (zellikle yakalananlarn haritalarnda). nk kuvvet zoruyla
almak, bir eyi almaya ynelik en hzl vasta olarak alglanabilir. Burada ounlukla byk
hrs ve rekabetilik de vardr. Ko'taki gibi, umarsz bir ncelikle 'ora'ya varma arzusu
vardr (oras her neresiyse). Gne-Mars tipi baarmann ve yapmann nemli olduunu
dnr. Cesaretinden, cretinden ve baarma yeteneinden gurur duyar. Yine de sabit
lik veya Satrn gl olmadka, Gne-Mars kiisi istedii lde baarl olamayabilir,
nk bu kombinasyon ylesine cokulu ve atlgan, her eye ylesine balklama dalma
eilimindedir ki, bu durum ok kt hatalar yapma riskini harekete geirir. Fakat oun
lukla Gne-Mars asnn.fevrilii haritadaki baka faktrlerce ya da zaman, ya ve de
neyimle dengelenir.
Bu kombinasyonda herhangi bir olayda, zellikle gerilimli alarda bir ok drt ve li
derlik potansiyeliyle birlemi olarak, muazzam 'mcadele' vardr. Bu sadece kazanmak,

111
kazanmak ve yine kazanmak isteyen kiidir. Sava kazanm olarak, fethedecek yeni alan
lar kefetmek ister. Gne-Mars tipleri istediklerini veya kendilerinin olan savunmaktan
korkmazlar. Bu ay kullanmann iyi bir yolu daha az gl olanlar adna mcadeleler
vermektir.
, temkinliliin, sakinliin ve dengenin tesisine geldiinde bu kombinasyon kiinin
gemite pek de baarl olamadna iaret eder. Her an kollarn svayp harekete ge
meye hazr olan Gne-Mars kiisi, kukusuz Vens veya Terazi haritada gl olmadka,
problemleri barl ve ho biimde zme konusunda genellikle iyi bir ne sahip deildir.
Bu kombinasyon, bir alanda aksaklklar saptayp zmleyecek ve bir eyleri iler hale
getirecek zere istihdam edilecek olanlar iin ok yararldr. Gne-Mars, bencillikle ilgili
genellikle ok salkl ve drst bir baka sahiptir. Fakat bazen salkl kendini dnme
ile dierlerinin ihtiyalarnn tamamen grmezden gelinmesi arasnda ince bir izgi olabi
lir. Bu durum, bu kombinasyonun olumsuz bir grndr. Bu kombinasyon, suya sa
buna dokunmayan cinsten bir mizala glk.le ilikilendirilebilir. Aslnda bu iki gezegen
arasnda gl balanhya sahip olan kiiler daha nazik tipleri hie sayarak onlara kt
davranabilirler. Dier herkesin eit kabiliyette olduunu ve benzer bir kiisel kar anlay
iinde ilev grdn varsayma tehlikesi de vardr.
Esas olarak, Gne-Mars, Ay-Mars gibi, drst gayretlilii iin bir nedeni, meru bir va
stas olduunda en iyi ifadeyi bulur. Kalkar ve eylem ve hzl karar alma ustalnn ie ya
rayabilecei yere doru yola koyulur. Bu, mcadele etmek iin domu bir karakterdir.
En kt halinde, fazla enerjisi iin bir karial bulamadnda, kavga edecek yer arar.
Ykselen-Mars gibi, Gne-Mars da duvarlara, sokak lambalarna ve dier potansiyel
olarak tehlikeli veya tahrip edici durumlara doru bodoslama dalabilir. Ykselen-Mars
benzeri, kiinin, zellikle banda kesikler, syrklar ve darbe izleri grlebilir. Bir asker
veya elleriyle savaan bir kii iin uygun bir kombinasyon olabilir. Sosyal adaletsizlie
kar savaan bir ok irsanda olduu gibi, Robin Hood'un da bir Gne-Mars as olabi
lir.
Bu kombinasyon her spor tr iin, zellikle de mcadele ieren veya rekabeti spor
lar, tenis, boks, squash gibi, kiiye yalnzca bakalaryla deil kendisiyle ve kendi gemi
iyle de en iyi yarma olana sunan sporlar iin idealdir. Gne-Mars alar da dahil
olmak zere haritalarnda Mars alan gl olan kiiler, ara sra, kendilerini etkin biimde
rekabet etmedikleri durumlar iinde bulabilirler. Fakat byle bile olsa, kiinin gerekte ok
rekabeti olduu, ikinci gelmek dncesi onu fazlasyla dehete drd iin yar
mamay setii kefedilebilir.
Gne-Mars kiisinin kendisiyle savat sylenebilir. Sklkla da byledir. ocukluk
taki baba figryle, ya bizzat babann kendisiyle veya onun temsil ettikleriyle de sava ha
lindedir. Babayla ilgili bu fke, kiinin istisnai her tr ustalk gerektiren ii baarmas iin

112
yakt olabilir. Olduka sk olarak, erkek trlerinin tamam ile yaam boyu sren bir sava
da balatabilir. Ayn zamanda onunla zdelemeyi de. Babann kendisi ou zaman sa
va bir tiptir. Daima kavga arar. ocuk kendisini ona kar koruyarak bym olabilir.
ou zaman gl, sapkn, kontrolsz bir cinsellii olan bir kii olabilir. Her ne kadar de
neyimlediklerinin adn koyamasa da, ocuun zellikle tehdit edici bulduu durum bu
olabilir. Bazen baba ile ocuk arasnda rekabet vardr. Dier durumlarda baba figr
Mars'n niteliklerinin cisimlenmi halidir. Mars'a zg bir ticaret iiyle uraabilir (aletler
ve metallerle), asker, cerrah, kasap, elleri ou zaman kan iinde bir adam olabilir. Bu mes
lekler Gne-Mars kiisinin bu kombinasyonu yararl biimde kullanabilmesi iin yollar
salar.
Genellikle babann hayatnda cesaret konusunun sorguland zamanlar olmutur. Ba
bann savaa gittii bir durum rnek verilebilir. Bir Gne-Mars kiisine, ou kez, baba
snn mcadelesini onun iin srdrrken rastlanr. Gne-Mars kavuumuna sahip olup
babalar sava olmayan, sava sresince vicdanl protestolarda bulunan bildiim iki
rnek var: lkinde, ifti olan baba iftiinde kalm ve kendi domuzlarn kesip katlet
mitir. Yine de o, dndklerinin doru olduunda srar ederek ve sistemle savaarak,
Gne-Mars tavrn sergiliyordu. Baz topluluklarda, bu rnekteki durumda olduu gibi,
sava sresince savamamay semek, gerekten savaa gitmek kadar, hatta daha bile fazla
cesaret ister. Fakat bu seimin yansmalar, Gne-Mars ocuu olan kznn ou zaman
kendisini okulda mcadeleler iinde bulmas eklinde olmutur. Hem kendisi hem de ba
bas baz kyllerce ve zellikle de okul arkadalarnca korkaklkla sulanmtr.
Bir Gne-Mars tipini korkak olarak nitelemek, bir boaya krmz bez sallamak gibi
dir; kolaylkla kanl biimde sonlanabilir. Kare alara sahip olanlar ounlukla cesaret
kapasitelerinden emin deillerdir. Gerekten korkak olmaktan veya byle yorumlanmak
tan endie duyarak, fakat ou zaman farknda olmadan, yalnzca kendilerini kantlamak
iin, genellikle atlgan ve korkusuz olmalarn gerektiren durumlar iine girerler. Kart
aya sahip olanlar zellikle genken, ou zaman kendilerinden ok dierlerini tartmac
ve saldrgan grdkleri dnemde teke tek mcadelelere girmeye belki de daha eilimli
olurlar. Kavuumu olanlar Mars'n cesaret, cretkarlk ve gayretkelik zellikleriyle z
deleirler, ancak ou zaman srarclklarnn ls konusunda bir kr noktalar vardr.
Gne-Mars iin sanyorum 'yreklilik' anahtar szcktr ve bu szc cesaret, mertlik
ve atlganlkla ilikilendirmemize karn, szck tam olarak 'ie yreini koymak' anla
mndadr. 'Yrek' szcnden gelmektedir.
Gne-Mars gerilimli alar ile kalp krizi riski arasndaki balantya, Carter ve Eber
tin de dahil olmak zere, bir ok astrolog tarafndan dikkat ekilmitir. Bu kombinasyona
sahip olan okuyucunun kalp hastal kaygsna kaplmadan nce, potansiyel olarak tm
Gne alarnn kalp problemlerine neden olabileceinin belirtilmesi gerekir: Gne-

113
Vens, ya balam, tembel bir kalp; Gne-Jpiter, bym bir kalp; Gne-Satrn ve
Gne-Urans, kalp hkanmas ve ritim problemleri, vb .. Gne-Mars da dahil olmak zere,
bu gezegenler arasnda as olan milyonlarca insann hi bu tr problemi yoktur. Fakat
natal alarla olmasa bile, progresyon ve transitle byle bir ilikiyi kefettim. zellikle kar
t ada daha fazla geerlidir. Balanh kurmak iin hakl bir sebep bulmak kolaydr. nk
Gne-Mars asn 'ar drt' ile hayah hzl yaamak, mecbur oluncaya kadar hi dur
mamakla ilikilendirebiliriz. yle ki, psielerinin geri kalan gibi kalp de fazla alp ka
slr. Gne-Mars tipi her eye ok fazla yreini koyar ve hayahnda, ilerin kendi akna
uygun biimde ilerlemesine izin verebilecei kk kuytu bir ke kefetmeye ihtiya
duyar. Daima 'yapmak'tan ziyade yalnzca 'olmak' niteliinin deer bulabilecei kk
bir kuytuluk. Bunun tersi olmasna ramen, Gne-Mars tipinin gnl verip, di geirebi
lecei kaynayan bir projesi olmadnda salk problemlerinin ortaya kmas belki daha
fazla olasdr. Kendi yeteneklerine uygun bir vasta olmadka, Gne-Mars tipleri ok f
keli olur, hayata ve kendilerine kar hayal krkl duyarlar. Bu durum beden iin zel
likle hayahn ileriki yllannda ok stresli olabilir, nk Gne-Mars tiplerini kendilerini
fkelendiren durumlarla ilgili harekete gemeye ve bir eyler yapmaya tevik eden bu fke
olabilir.
Bir Gne-Mars kavuum as rnei, York Desinin haritasnda vardr. Onun ko
numundaki bir kii iin muazzam crete sahip grnmektedir. Ayn zamanda kendine
zg bir kiidir. Kendisini bir prensesin nasl olmas gerektiine dair medya imgesine uy
durmamhr, nk son derece olduu gibidir, yine de poplerdir. Hatta dier bir yaygn
Gne-Mars zelliine sahiptir, kzl salara.
Hem Gne hem de Mars isel eril figrlerin iaretleri olduklarndan, bu kombinas
yona sahip olan kadnlarn, bunu d dnyada kendileri iin ifade ettikleri kadar, bakala
nna zellikle de Mars-tipi davran sergileyen erkeklere ekilmeleri de olasdr: Askerlere,
nclere, istediklerini gidip alan tiplere, risk alma cesareti gsterenlere.

GNE-JPTER

Kaif. Arahran. ngrl. Frsat. Geni yrekli. Byk hedefler. Kendini geniletme.
Tanr ile zdeleme.

A tr ne olursa olsun, bu kombinasyon nee, iyimserlik ve gvene eilimlidir.


Uyumlu alarla nazik, hemen hemen kaytsz bir honutluk ve gelecee ilikin iyimser
beklentiler eklini alr. Gerilimli alann ar gven ve daha ak bir cokunluk yaratmas
daha fazla olasdr. Kavuum asnda, duruma gre, birine veya ikisine birden uygun g-

114
rlebilir. Cmertlik, yine bu kombinasyonun genellikle ok belirgin bir zelliidir ve bu
yalnzca maddi anlamda deildir. Btnsel bir bakla, Gne-Jpiter kiileri kendi gd
leri hakknda iyi niyetli ve bakalarnn gdlerini yorumlarken de mfik insanlardr.
Belki bu noktada kiinin potansiyel kibirliliine deinebiliriz, nk en kt halde kii
deki hayrsever bak as patronluk taslayan ve tepeden bakan bir ekilde tezahr ede
bilir. Dier fanileri eiti olarak grmeyip bir ekilde kendisinden daha aa olduklarn
dnr, bu nedenle de onlara kar cmert olup bata bulunmas gerektiine inanr.
Gne-Jpiter, belki, ilahi olann yalnzca olumlu grnmlerini deil, byle bir z
delemenin gsterebilecei tm kibirli varsaymlar kapsayacak ekilde Tann ile zde
leir. Bu yzden Gne-Jpiter tipi (zellikle de gerilimli alar varsa) bazen dierleri
tarafndan, yukardan bakan ve hami tavr taknan biri eklinde alglanabilir. Gne-Jpi
ter cmertliinin ve koruyuculuunun neden bu denli kaba biimde karlk grdn
kolaylkla anlamayp bu ekilde alglanmaktan dolay gururu krlabilir.
Gne-Jpiter'in havas olduka kolay snebilir, fakat yalnzca ksa sreliine. Fiziksel
adan Jpiter gezegeni ok byk ve ok hafif bir balon gibidir daha ok. Gne-Jpiter,
bu yzp batmama kabiliyetini ve bazen de hepimizin bir toplu ine ile sndrlecek ba
lonlar olduu hissini paylar. Jpiter bu kombinasyonda, Gne'e zg 'gurur'u abartr.
Bu yzden bu aya sahip olan kiiler ok gururlu, tavus kular gibi kabaran ve gururun
bir d ncesi geldiini syleyen eski ataszn bize hatrlatan tipte olabilirler.
Gerilimli alar, en kt halde, ikinlikten ve fazla gsteriilikten zorluk ekebilirler.
nk kiinin kendisi hakknda gereklerle uyumayacak denli byk beklentileri ve ka
nlar vardr. Byk, fakat krlgan bir ego. Burada kii, Tanr gibi, her eyi yapabileceini,
her ey olabileceini, hibir eyin kt gitmesinin mmkn olmadn dnr. Hayata
ve kendisine ok fazla gveni var grnr. 'Grnr' buradaki en nemli szcktr.
nk Gne-Jpiter, ou zaman grnd denli gvenli deildir. yle olsa, bu an
gvenli tarz gelitirmek bylesine sancl olmazd.
Gne-Jpiter kiileri, her eyin dahil olduu byk plandaki yerlerini sezgisel olarak
gren ve herhangi bir durumu gelecee ynelik daha byk ve daha iyi olaslklaryla kav
rayabilme yeteneine sahip byk vizyonerlerdir. Onlarn byk hedefleri ilk bata en te
penin de ok stnde grnebilir. Fakat bu kiilerin ne kadar sklkla vizyonlarn geree
dntrdkleri (genellikle haritada sabitlii gl bir Satrn de vardr) arhcdr. Ve
bunu onlara olanakl klan, hayata ve kendilerine olan doutan inanlardr. Gne-Jpi
ter kiisi kalben bir kumarbazdr ve risk almay sever. Gerekte, belki de projelerinin ilahi
onaya sahip olduuna inanarak tehlike veya baarszlk olaslnn farkndalna ok az
sahiplerdir. Bylece felaketlerden de korunurlar. Macera sevgileri, yaptklar ie aka
inanmalar ve bunlara elik eden olaylarn baarl sonulanacana duyduklar gven bu
lacdr ve dierlerine gven alar. Modem bir Gne-Jpiter tipi, TV karakteri 'Sergeant

115
Bilko' olabilir. Fakat aktrn veya programn haritas hakknda hibir fikrim yok.
Bu kombinasyonda muazzam bir liderlik kapasitesi vardr. Hatta daha zelletirirsek,
otoriteye kar olumlu bir tutum ve zellikle onu stlenme sz konusudur. Bu gezegenler
arasnda (Gne, Mars ve Pluto'nun oluturduu T-karenin bir ksm olarak) kare as bu
lunan Margaret Thatcher, iyi bir rnektir.
Gne-Jpiter as gl olanlar bymeye ve zgrle inanrlar ve ideal olarak, b
yme ve herkes iin zgrlkle ilgili olurlar. Bu kombinasyon, Gne-Jpiter tiplerinin i
leri kendi yntemleriyle yapmak istemelerinden ve gerek demokratik srecin gerektirdii
alakgnllle ve kendini ekmeye pek de scak bakmamalar yznden zellikle de
mokratik bir kombinasyon olmamasna karn, ou zaman siyasete kar bir ilgiye gt
rr.
Eer haritann dier gstergeleri uygunsa, bu gezegenler arasndaki tm alarn ki
iyi (veya projeyi) baarl olmaya ve kendi alannda hep artan bir sivrilmeye ynelttii
grlmektedir. Fakat okuyucunun Gne-Jpiter kiisinin uralarnda Midas'n doku
nuuyla kutsandn dnmemesi as_ndan, zaman zaman ilerin feci biimde kt gi
debileceine de iaret etmek gerekir (zellikle gerilimli alarda). Gne-Jpiter konusunda
bu denli ileden karc olan udur: ler gerekten kt gittii zaman, bir ekilde suun
veya sorumluluun pek fazlasn stlerine almadan paay kurtarmay beceriyor grn
mektedirler. Ciddi ihmalkarlk ve dikkatsizlik sulamalar olduu zaman bile. Klasik
Gne-Jpiter tipinin karizmasna yalnzca ufak bir izik atlacak ve kii olanlar byk
plann bir paras olarak felsefi bakmdan deerlendirebilmenin mutlu srrna erecektir.
Kendisini yerden kaldrp, tozlarn silkeleyerek her eye sil batan balamaya muktedir
byle bir tip daha yoktur.
Pervaszl, dikkatsizlii ve ilahi korunmaya olan yersiz inanc nedeniyle, bu geze
genler arasndaki gerilimli alar kazaya olduka yatknlk verebilir. zellikle Mars veya
Urans bu kombinasyonla balantda olduunda. 1987' de battnda pek ok kiinin l
d Herald of Free Enterprise gemisinin sahibi Townsend Thoresen irketinin haritas
bunun bir rneidir (Bkz sayfa 67). Uyumlu alar olanlar ounlukla ansl olurlar, fakat
kendilerini ar geniletmezler veya gerilimli alar olanlar kadar dikkatsiz biimde dav
ranmazlar, bazen kavuum da byle davranr. Gerilimli alar olanlar anslarn denemek
ve zorlamak zorunda hissederler.
Bu, doutan kaif ve aratrmac olan kiinin asdr. Bu kii yalnzca bymek ister
ve bunu yapmak iin bolua ihtiya duyar. Gne-Jpiter tipleri ebediyen kendilerini ge
niletmenin, hayat hep daha fazla kucaklamann arayndadrlar. Bu tipin kendisini al
kanlklar iine veya herhangi trde vasat veya nemsiz bir davran iine sokmas olas
deildir. Vizyonlar byk ve muhteemdir; kk ayrntlarla veya en nemli engeller d
ndaki hibir ayrntyla ilgilenmezler. Gne-Jpiter tipleri fiziksel anlamda genellikle

116
byk seyyahlardr ve Yay burcu gibi, ounlukla fiziksel olduu kadar zihinsel keifle
rin de peindedirler. ou zaman hukuk, eitim, din gibi alanlarla ilgilenip, bunlara dahil
olurlar. Gne-Jpiter gelecekle olduu kadar anlamla da ok ilgilidir. Belirtilen alanlar
bu tr keifler iin frsat salar.
Bu kombinasyon kiinin danmanlk meslekleri gibi meru olarak 'Tanr rol' n oy
nayabilecei durumlarda faydaldr. Sahne iin de uygundur. nk drama, abarh, kari
katr ve kendini gelitirme iin bir ok frsat sunar. Bir Gne-Jpiter as (zellikle
kavuum ve gerilimli alar) efsanevi bir kiilikle ilikilendirilebilirken, spot klan altn
daki hayat fazlasyla katlanlmaz bulan daha iednk kiilerin haritalarnda da eit mik
tarda grlebilir. ednk veya dadnk olsun, Gne-Jpiter kiilerinin hepsi, devam
edip giden temel bir ihtiyac, kendilerini ve ufuklarru geniletip bytme ihtiyacn pay
larlar.
Gne-Jpiter gerilimli alan (zellikle deiken burlarda ise) deneyim iin doyum
suz bir itahla, tatminsizlik nbetleri geirmenin sknhsn ekebilir. Kendisinin zerinde
durduu kk alan dnda kalan baka her yerde imlerin daha yeil olduuna inanr.
Bu tatminsizlik, kukusuz, kiileri kendilerinde, hayatlarnda ve dnyada kkl deiik
likler yapmaya doru ynlendirmek iin gerekli olan tevikin ta kendisidir. Aksine, ger
ekten zor bir dnemden geiliyorsa, Gne-Jpiter tipleri genellikle zor bir durumdan en
fazla yarar nasl elde edebileceklerini, olumlu yan nasl greceklerini ve dierlerine nasl
iyimserlik alayacaklarn bilirler. Bazen bu iyimserlik kiinin yzlemeyi reddettii nok
tada elden kaabilir. Aslnda, durumun daha kah gereiyle yzlemeye tahamml ede
miyordur. Gne-Jpiter tipinde 'Kutsal ocuk' tan ok ey vardr. O ocuu yerkreye
indirmek onu yalnzca lml yapmakhr.
Bu alar gl olanlarn herhangi bir resmi kiliseye bal olmalar gerekmez, fakat o
unlukla ok gl inanlar vardr. Bunlar dini bir karakterde olabilir de olmayabilir de.
Fakat bu gezegenler arasndaki gerilimli alar uzun zamandr 'dini glklerle' ilikilen
dirilmektedir. phesiz baba ocua, ou zaman din konusunda baz problemleri varm
gibi grnr. yle ki; babann inanlar zellikle de ahlak anlay ocuk tarafndan git
mek istedii yolun nnde engel gibi alglanabilir. Bu alara sahip olanlar iin bu durum
problem tekil edebilir de. Kii, ou zaman yaam hedeflerini inan sistemiyle btnle
tirmekle ilgili bir tr meydan okumayla kar karya kalr. Bu tip iin dier bir sorun her
eyi ahlaki adan ele almak eilimi olabilir. Baba da ahlak bir kii olarak grlebilir.
Ayn zamanda ou kez muhteem bir gezgindir. ok fazla mesafe isteyen ve snrlanmay
reddeden tezcanl bir figrdr. Bu durum, byk lde ulalabilecek mesafede olmaya
ca anlamna gelebilir. Fakat bir tr kaif imgesini de arhrabilir. Bazen Tanrsal bir
figr gibi deneyimlenebilir: kavrayabilmek iin fazla byk, dokunabilmek iin fazla uzak.
Uyumlu alarda, belki, daha cmert, felsefi trde bir adam duygusu olabilir. Her du-

117
rumda, baba figrnn inanlar iselletirilmitir ve bu alara sahip olanlarn bunlarla b
tnleip, uygulamaya koymalar gerekir.

GNE-SATRN

Kendini inkar etme, z disiplin, kendini kontrol etme, kendini savunma. Otoritenin
nemi. Korkularn aydnlanmas. Zamann nemi.

Satrn natal haritada bir gezegene dokunduu zaman, kii bu gezegenin temsil ettii
konular iddetle arzular. Bu genellikle o alanda hissedilen bir eksiklik nedeniyledir. G
ne'e zg anahtar szck olan 'nemli'yi rnek alalm: Gne-Satrn kiilerinin ou
zaman nemli olmay ok arzuladklar grlebilir, nk gerekte son derece nemsiz ol
duklarna inanr ve bundan korku duyarlar. Bu duygular ounlukla ocukluk dneminde
balar.
Kk bir ocuk kendisinin tm dnyadaki en nemli kii olduunu varsayar. Ger
ekten de ok az ebeveyn, herhangi bir kimseyi veya eyi kendi ocuundan daha nemli
sayar. Gne-Satrn ocuklar bu gl kiisel nemlilik hissini ou zaman alglamazlar.
Dnyann yalnzca ve bir tek kendi etraflarnda dnd bilgisini deneyimlemezler. Bir ne-
, denle ocuun biriciklii ve bireylii tannmaz, kabul grmez veya pekitirilmez. Tehir
ciliin erken izleri, kendi nemliliine ilikin duygular ve kendi nemini gsteren
davranlar genel olarak ocuklukta renilir. Bir olaslkla ocuk gerekte kendi haklar
erevesinde deil, ebeveynlerinin uydusu olarak grlmtr. Ebeveynler veya ocukla
ilgilenen dier kiilere de genellikle kendi ebeveynleri tarafndan birey olarak deer ve
rilmemitir. Bu yzden ocua kendi gvenlerini pekitirmek iin bakma eilimindedirler.
Bylece, klasik senaryoya gre, Gne-Satrn kimlii olduka sk kontrol altndadr.
Gne-Satrn ocuu zellikle baba figr tarafndan ihmal edilir. Genellikle babann
zamannn olduka kstl olduu hissi vardr. Oysa bymekte olan kn bireysel fark
lln anlayp beslemek iin asl gereken ey zamandr. Bylece, belki kendisinin hibir
suu olmadan, Gne-Satrn'n babas ebeveynsel bir figr olarak zayftr. Bu gibi du
rumlarda, ou zaman anne Satrn' n klna brtt_r ve kat bir disiplinci veya en azn
dan ocuun ne tr bir karakteri olmas gerektii konusunda gl kanlara sahip biri
olarak ortaya kar. ocuk kendine zg bir birey olarak grlp tannmazken, bir yandan
da ok yakn takip altnda tutulur. Gne-Satrn tipi genellikle ocuun karakterinin nasl
olmas gerektii konusunda.gl kanlara sahip bakclarla byr ve geliiminin tavsiye
edilen biimde yrmesini temin etmek iin sk kontrol ve denetim altnda tutulur. By
lece ocuk, belirli tipte bir kii olmas gerektii mesajn ok erkenden alr. Bu yzden ger-

118
ek benlik reddedilir.
ler her zaman bu ekilde yrmez. Fakat nedeni ne olursa olsun, Gne-Satrn tipi
nin temel problemi kimliktir. Aslnda Gne-Satrn asna (zellikle de kavuuma ve ge
rilimli alara) sahip olmann amacnn, kiilerin kendileri iin gerek bir benlik duygusu
ina etmeleri olduu sylenebilir. Kiinin bizzat kendisi tarafndan glklerle yapland
rlan, anlalp kabul edilen bir benlik. ocukluktaki ihmal edilmilik duygusu (bazen
12.evdeki Gne'e benzer bir duygu) kiileri genellikle, bilinli olmasa bile bilinsiz bir e
kilde, umutsuzca grlmeyi, tannmay, fark edilmeyi ve hepsinden nce nemli hissedil
meyi istemeye gtrr. Gne-Satrn tipleri ou zaman hret dkndr, fakat fark
edilmek iin lrken, ayn zamanda kendilerini ileri srmekte olduka sklgan davranr
lar. Bu tip hreti, zaferi ve tannmay her eyin tesinde sever. Aslnda bu tr dsal tak
viyelere ihtiya duyar, fakat ocukken kendisine 'zel' hibir ey iin izin verilmediini
dnerek, byle bir ihtiyac olduunun grlp iitilmesini ou zaman zor bulabilir.
Kendisini spot alhna koyma konusunda olduka utanga olabilir. retmenin 'Kim
resminin duvara aslmasn istiyor?' diye sorduu bir snftakine olduka benzer bir durum
vardr. Genellikle elini havaya yar kaldrm en azndan bir kii olur. Kii resminin duvara
aslmasn ister, ancak bunu istediinin grlmesini istemez, nk bir anlamda resminin
veya kendisinin spot altna koyulacak denli iyi olmadna inanmaktadr. Biraz daha
aklarsak, Gne-Satrn kiisi resmin yeterince iyi olduunu dnebilir, fakat kukusuz
hi kimsenin byle dnmeyeceini dnr. Bu, klasik 'aalk kompleksi' dir.
Gne-Satrn gerilimli alar, gemite otorite figrleri tarafndan hayal krklna
uratlm olarak, 'otoriteye sahip kmak' konusunda zorluklar yaayabilirler. Oysa
bunun iin yanp tutumaktadrlar. Kii, bakalarna kendinin otoritesi olduu izlenimini
verebilir, fakat gerekte kendi mutlak gcne ilikin korkusuyla yzlemedike buna inan
mas mmkn deildir. Paradoksun dier yan olan kiinin kendi nemsizliine ilikin
korkusuyla yzleilmelidir. Bu alar olanlarn misyonlarnn bir ksm da gerek otori
teyi kendi ilerinde bulmakhr. Hayahn sonraki dnemlerinde, Gne-Satrn tipi, kendi
otoritesi dnda hibir otoriteye gerekten gvenmez. Pek ok eyi zor yolla renmi ola
rak, Gne-Satrn, kendisinin en iyi otoritesi olur. Kendi geleceine kendi karar veren ve
hi kimseye gvenmeyen.
Kii saygnlk grmek iin bir otorite veya sorumlu konumunda olmak ister. Snf r
neinde olduu gibi, ya fazla aba sarf edip zorlayarak veya geri ekilip bakalarnn ken
disini o merkezi, ok arzu edilen konuma getirmesi bekleyerek, otorite konuma gelmekte
glkler yaar. Gne-Satrn tipi kendi deerlerinin yarglanmas riskini gze alamaz
(yarglandn varsayar ve byle de olur, kendisi tarafndan). Bylece dnyada anlaml
olacak bir eyler yapmaya alr. Gurur duyabilecei bir eyler yaparak, belki dnyada elle
tutulur bir eyler yaratarak (Satrn' n her zaman elle tutulur ve somut olanla ilgili oldu-

119
unu hatrlayalm) veya insanla zamann testine dayanacak ve kiinin deerini dnyaya
ve kendisine gsterecek zgn bir katkda bulunarak kimliini oluturmaya alr. Gne
Satum bir kahraman olmay ok ister.
Gne-Satrn' n baarlar her ne olursa olsun, bu tip asla yeterince iyi olduuna inan
maz ve bu nedenle kendisini mtemadiyen zorlar durur. Bu durum bir ok bakmdan
Gne-Satrn asyla ilgili iyi bir haberdir, nk rnein Gne-Jpiter retilenle ilgili
kaytsz ve olduka mutlu olma eilimindeyken, Gne-Satrn rahat hissetmeyebilir, ken
disini mtemadiyen zorlar ve mkemmele olduka yakn bir baar elde edebilir. Eer
Gne-Satrn' n baarlar zlemlerinin ok altnda kalrsa, bu fazla nemli de deildir,
nk byme hala devam ediyordur. nk kii her denemede yzletikleriyle (zaten
Gne-Satrn kendisini srekli snamaktadr) zgven ve kendini tanma yolunda daha
fazla ilerler. dealde, abalan nedeniyle saygnlk ve yaralarn ifalandrmaya yardm ede
cek bir tr olumlu takviye de kazanacaktr. Bunun tersine, ve en kt halde, Gne-Satrn
kiisinin derin gven eksiklii, onun rettiklerini teslim etmekte baarsz olaca anla
mna da gelebilir. nk bu kii rettii herhangi bir eyin ortalama olmasna katlanamaz
ve bu yzden en kt halde, bazen ' iten kaarken, ii asarken' rastlanlabilir. Eer Gne
Satrn baarsz olma korkusunu kabul edemezse, korku gerek olabilir. Kii bakalarn
dan vg almaya, dsal takviyeye fazla bamlysa, kiisel zayfla kap alr. nk kii
bakalarnn iyi kanlarna olan bu bamll tarafndan kontrol altna alnabilir. Bu ol
duunda, kiisel btnlk pencereden uar gider; gerekte benliin inkar sz konusudur.
Gne, bizi daima haritann dokunduu blmn aydnlatmaya sevk eder. Gne-Sa
trn asnda kiinin korkularn aydnlatmaya ihtiyac vardr. Sorunun bilincinde olmak,
her zaman olduu gibi, iyileme yolunda ilk admdr. Gne-Satrn tipleri kendi psikolo
jilerinin farknda olmadklar zaman, bunun iddetli sonular olabilir. nk kendilerini
ylesine yetersiz hissetme eilimindedirler ki, ya dier kiileri ya da durumlar kontrol
ederek baka hi kimsenin yeterince iyi olmadn salama almaya kalkarlar. Kanlmaz
olarak, en fazla kontrol ettikleri kiiler kendi ocuklandr. Bu yzden, biz babalarmzn g
nahlarn devam ettiririz. Her zaman kendisine dayanp, kendi geleceine kendi karar ver
mek isteyen Gne-Satrn' n herhangi bir kimsenin kendisine yeterince nfuz etmesine
asla izin vermedii noktada yaratlm bir tr ksr dng de olabilir. Bylece doru bi
imde deerlendirilip, her birimizin olduu gibi, kendine zg bir insan olarak tannma
imkann reddeder. Gne-Satrn'n genellikle ok gl savunma mekanizmalar var
dr. Bunlar kiinin genliinde gerekli olmu olabilir. Fakat yetikinlik dneminde, eer
u noktalara gtrlmse, bir zamanlar yalnzca korumu olan bu savunmalar, kiiyi tu
zaa drp yaltlmla hizmet edebilir.
Gne-Satrn tipi, ounlukla kendisini ok ciddiye alma eiliminde olan ciddi bir ki
idir ve evresinde olan biten her" eyi olduka kiisel olarak alr. Bu zellikle, kiinin kim-

120
lik duygusunun, mevcut dsal kuvvetlerin etkisiyle ekillendii hayatnn balang d
neminde byledir. Fakat kii zaman iinde gerek bir kimlik duygusu oluturur ve genel
likle nemli lde zgven de kazanr. Gne-Jpiter'in grnte sonsuz, fakat gerekte
olduka krlgan zgveni gibi deil, kiinin kendisini ve snrlarn gereki biimde de
erlendirmesinden kaynaklanan bir gvendir bu. Gne-Satrn kiilerinin hedeflerini fazla
temkinli snrlar iinde tutarak kendilerini engelleyebildikleri dorudur, fakat eer bu he
defler snanp baarlrsa, o zaman daha byk gven bunu izler. Her zaman olduu gibi,
Satrn ksa vadede engelleyici olabilir, ancak bunun sonsuza dek byle olmas gerekmez.
Gne-Satrn, ileri srm olduum gibi, kendisini olduka ciddiye alr, fakat bu aya,
komedyenlerin haritalarnda ok sk rastlanr. Onlar, dier eylerin yannda, iyi bir zam
anlama duygusuna da sahip olmak zorundadrlar. Lucille Ball ve Eric Morecambe rnek
verilebilir. Palyaolarn haritalarnda kavuum asnn ortak olduunu kefettim. Palya
olar, dier zelliklerinin yannda, maskeler takarak kendilerini korumaktadrlar. ou
muz iin, cildimiz fiziksel savunma aracmzdr. Bizimle d dnya arasndaki bariyerdir.
Palyao, maske takarak ifte savunma oluturmaktadr. ki misli salamlatrma ve bari
yer. Palyaolar tm komedyenlerden daha ok 'gln bana' demektedirler. Kendisini by
lesine ciddiye alan bir kiinin 'Beni ciddiye alma' mesajnda keskin bir ironi vardr.
Gne-Satrn'n savunma sistemi ksmen bir maske ardna saklanmay ierir. Maske, bir
tr savunma sistemidir. nk bu tip, gerek tehirin getirecei plaklktan ou zaman
korkar.
Hem Gne-Satrn hem de Ay-Satrn alarnda kii ou zaman 'gerek yanda' ol
makta zorlanr. Bu alara sahip kiiler nadiren kronolojik yalarna uygun davranrlar. Ya
genliklerinde ok fazla sorumlu ve ciddidirler, belki ebeveynlerinin zorlamas sonucu
byle tepki vermeleri gerektiini hissetmilerdir ya da ok daha yalyken ocuksu dav
ranrlar. Belki bu durum ocukluun reddedildii genel bir deneyimin sonucu olarak or
taya kmaktadr. ocukluk, yetikinlik iin bir raklk dnemi olarak hizmet eder. Bu
Satrn alaryla raklk sanki hi yaanmam gibidir ve gerek olgunlama glkle gelir.
Ortalama Gne-Satrn tipi iin ya ilerledike hayahn gerekten de daha iyiletiini ve
isel ocuun ortaya kmasna izin verildiinde daha byk bir neenin bunu izlediini
dnyorum.

GNE-URANS

Reformcu, asi, radikal, anarist. Yeniliki ve devrim yanls. zgrlk ve bamszlkta


srar. Gerein nemi. Esizlik ve zgnlkten gurur duyma. Deiimin direnle karla
mas.

121
Genellikle kavuum, zellikle de gerilimli alan olanlar, esiz ve bakalarndan farkl
olmak iin ok gl bir istek duyarlar. Daha da yaygn olan, son derece belirgin ve gl
biimde bamsz bir ruhtur. Fakat Gne-Urans alarna sahip olanlar bazen bir sevi
yede dier her eyden ok 'farkl' olmay isterken, baka bir seviyede uyum gstermeyi
arzulayabilirler. Bu gezegenler arasndaki zor alar kiiye kendisini bir biimde tuhaf, ek
santrik, farkl ve yabanclam hissettiren bir duruma iaret edebilir ve onlarn en ok is
tedikleri ey uyum salamak olacaktr. 'Farkl' olmak bir yandan onlara bir miktar tannma
verebilir, aile iinde dikkati ekebilirler, te yandan dta kalmlk duygular hissettirebi
lir. Carter bu kombinasyonun, ' denein yanl ucu'nu tutmaya eilimli olduunu syler.
Bazen bu hassasln kiinin alay edilmeye veya farkl olarak alglanmaya kar, bir ne
denle duyarl olmas nedeniyle ortaya km olabileceini dnyorum.
Kiinin gemii ne olursa olsun, ondan zgrlemeye ynelik gl bir istek vardr.
ine domu olduu gelenekler ve deerlere kar devrimci bir mcadelesi vardr. Gne
Urans tipleri ok defa, genliklerinde, kendilerini, karlatklar bir otorite figr veya
dzenle herhangi bir ekilde ilikilendirmeye katlanamazlar. Bakaldr, genel olarak, o
cukluktaki baba figrne yneliktir. Fakat bu bazen kiinin iinde byd lkesine veya
siyasi atmosferine ya da dier bir kolektif etkiye kar da olur. Bu belirgin bakaldrma ve
'farkl' olma istei, kukusuz uyumlu alar olanlarn haritalarnda daha az vurgulan
mtr. Onlar, esiz olduklarnn bilgisiyle mutlu olarak, d dnyaya kp kendilerini ka
ntlama konusunda daha az bask hissederler.
Gerilimli alarda balca problem, kiinin her eyi kendi yntemiyle yapmakta srar
etmesidir. Bazen bunun nedeni gemite byle yaptnda giriimlerine kar muazzam
direnle karlam olmasdr. Bu kombinasyonla ibirlii yapmak zor olabilir. Fakat gl
konumdaki bir Vens bu eilimi dengelemek iin ok ey yapacaktr. Eer tipik bir Gne
Urans kiisiyle bir anlama salamak istiyorsanz, tamamen drst olmaya (bu tip y
netilmeye tahamml edemez) ve fazla boluk tanyp zgr brakmaya hazr olun. Bir
Gne-Urans tipine yapmas gerekeni veya neyin iyi olduunu sylemek nadiren arzu
edilen sonucu verir. Kendisi ayn fikre sahip olsa bile, ounlukla kart fikri savunur. Bu
glk ibirliinde ortaya kabilir. nk kii bir ekilde ruhunun basklanacandan,
eer eilirse bireyliini kaybedebileceinden korkar.
Bu a, kiinin bazen ke:disini souk, yabanclam, darda ve tek bana hissedebi
lecei anlamna da gelebilir. Bazen bu yabanclama, kiinin yalnzca zamannn ok ileri
sinde grlerde olmas nedeniyle ortaya kar. Ya da birlikte olduu kiilere gre
fazlasyla ilerlemitir. Herhangi bir olayda grleri ou zaman bakalarnca byk di
renle karlanacaktr. Bazen, diren, kiinin grlerinin niteliinden ok, onlar ifade edi
tarzndan dolay oluur. Gne-Urans kiileri, diren bekleme eiliminde olduklarndan,
kendilerini olduka gergin ve zorlayc biimde ifade edebilirler. Merkr'n ve Vens' n

122
yerleimlerine gre bu deiebilir. Ayrca, Gne-Urans kavuumlar veya gerilimli a
larna sahip olanlar inanlmaz derecede sapkn, ngrlemez, inat ve arzu dolu olabilir
ler. Pek de nadir olmayarak, onlarn inatlklar bakalarnn ayn trden yerlemi inat
reaksiyonlarn ortaya karr.
Ar bir Gne-Urans tipi ok tutarsz da olabilir. Bir gn belirli bir hareket tarzn
esneklikle destekleyip takip ederken, birka gn sonra tam tersi hareket tarzn da savu
nabilir. Daha da d krkl yaratc olan, bu tipin grnrdeki bu elikiyi fark etmez g
rnmesidir. Gne-Urans tiplerinin grleri ok uta olabilir ve en uzlamaz tarzda ifade
edilebilir. Fakat bu kendi iinde de ar bir yorumdur. Gne-Urans, genellikle bu trde
lsz davran ve devrimci anarist eilimleri, yalnzca, ya a ke noktalarndan bi
rindeyse veya Kova burcu haritada gl biimde vurgulanmsa sergiler.
Bazen Gne-Urans kiisinin kendisini iinde bulduu durum, hibir ekilde uzla
lamayan veya uzlalmamas gereken bir durum olabilir. Gne-Urans herhangi bir du
rumda bu dorultuda dnecektir. rnein; Gne-Urans alarna sahip olup iddetli
rk ayrmcl kart olan birka beyaz Gney Afrikal tanyorum. Onlar, yalnzca rk ay
rmcl hakknda deil kendileriyle ilgili olarak da etkili konumalar yapyorlar. 'Biz iin
den kp geldiimiz rejimden farklyz' diyorlar. Bu konumann ardnda, kendilerinin de
gerekte ayn durumla karlaabilecekleri veya bakalar tarafndan ayn k altnda de
erlendirilebilecekleri korkusu gizlenmi olabilir. Kendi kltrleri de, 'farkl' olduklar
iin, onlar farkl kefeye koyuyor.
Gne-Urans gerilimli alar olanlarn temelde deiimle ilgili problemleri olabilir.
Gne-Urans kiisi deiimleri her yere tamay istiyor grnebilir. ou zaman d
dnyada grnen budur. Fakat ben, daha kiisel bir seviyede, Gne-Urans' n deiim
den son derece korktuunu dnyorum. Gne-Urans gnlk seviyede hareket et
mekte ok zorlanabilir. Eer haritada deiken nitelik veya hava elementi zayfsa daha da
fazla byledir. yle ki, deiim olduunda genellikle ok etkilidir ve kiinin yapt se
imler yznden deil de d dnyadan gelmi gibi grnr. Bu tr dramatik ve iddetli
deiimlerin birikmi bir reform, deitirme ve hareket ihtiyacnn serbest braklmasnn
sonucu olduu dnlebilir. Tm seviyelerde, deiim diren yaratr. Gne-Urans kii
leri kendi hayatlarn kendi kendilerine deitirmeye inat biimde gnlsz olabilirler
(veya bazen pratik veya sosyolojik nedenlerle ellerinde olmayabilir). Gne-Urans kii
leri genel olarak dierlerinin kendilerini deitirme niyetinde olmasndan korkarlar. As
lnda hepimiz dier insanlarla ve yeni durumlarla temas araclyla deitiriliriz. Deiimi
gerekletirecek kadar esnek olmak iin olduka gl bir benlie ihtiya duyarz. Gl
bir isel merkez ve benlik imgesi gelitirmek ou zaman Gne-Urans' n uzun yllarn
alr. Gerilimli Gne-Urans kareleri olan birok kr insan tanyorum. Onlar iin, evrele
rindeki en kk deiimler bile etrafta dolaabilmeyi baarabilmek ile bir noktaya kk

123
salmak arasndaki fark gibi, veya en iyi olaslkla an tedbirli olarak ilerleyebilmek gibi,
bir anlam tayabilir.
Gne-Urans'n daima ana akntya kar krek ekme, olan biteni altst etme eili
minin olumsuz olarak deerlendirilmesi gerekmez. nk bu kombinasyona sahip olan
larn amac, kendilerini bu tr nitelikleri gerektiren pozisyonlara getirmektir. Deiimi
gerekletirmek bu kombinasyonun amacdr. Gne-Urans kiisi, deiime ihtiya du
yulan herhangi bir duruma yenilik getirmekte muhteem olabilir. lerin rd, kat
lat veya sonsuza kadar garantiye baland her durumda. Bilgisayarlarla veya ileri
teknolojinin dier formlaryla alan birok insann gl Gne-Urans balantlar var
dr ve bu teknoloji eski alma yntemlerine gl biimde meydan okur. Bilgisayarlar
Satrn'e zg snrlara meydan okur, nk ou bulu gibi zaman tasarrufu salarlar.
ou broda da direnle karlarlar. Gne-Urans' n misyonu yalnzca modas gemi
geleneklere meydan okumak deil, ayrca bakalarnn kendi bireysel farkllklarn ke
fetmeleri ve gerek olandan gurur duymalar iin zgrl bulmalarna yardmc ol
maktr. Gne-Urans kiisi ok defa ilerleme iin bir nc ve szc gibi hareket eder. Bu
alarn en faydal kullanm da budur. Gne-Urans kat ve kendi isteklerine dkn ola
bilir, ancak o zaman gereken deiimin gerekletirilmesi iin kendisini bu niteliklerin ge
rekli olduu durumlara sokabilir.
Gne-Urans tipleri olaanst reformcular olabilirler. Otoriteye ok az sayglar var
dr, bu yzden onun tarafndan snrlanmlk hissetmezler. Bunun yerine, gelenekleri ve
muhafazakarl ihlal etme konusunda byk becerileri vardr. Bu tipler, bir eyleri yal
nzca belirli bir biimde yaplageldiklerinden ya da bir otorite bunlarn gelecekte de nasl
yaplacan sylediinden dolay kabul etmezler.
Byle bile olsa, Gne-Urans gerilimli alar olanlar deiimleri yerletirirken, fazla
ileriye gidebilirler. Sadece birka deiiklik yapmak yerine, gerek bir radikal seyir izleyip,
uygun veya deil, tm kkleri de temizlemek isteyebilirler. Bu nedenle ar utaki Gne
Urans tipleri, ou zaman, bu deiiklikten etkilenmesi olas kiilerin byk direnciyle
karlarlar.
Bazen bu davrann kkleri kiinin kendi kklerini skp bunlara bakaldrmak iste
mesi olabilir. zellikle de babadan gelen kkler olarak deneyimlediklerini.
Gne-Urans kiisinin babasnn bir tr zorba ve otoriter olmas pek de ender rastla
nan bir ey deildir (bunun zellikle kavuum iin doru olduunu buldum). Kiinin, o
cukluktaki bu babadan veya dier bir otorite figrnden mmkn olduunca farkl olmay
istemesi hi de artc deildir. Gne-Urans kiisi, farkl bir yol izlemek ve normdan
sapmak konusundaki srarnda, ironik olarak, ocukluktaki otorite figr veya dzenin
uygulad ayn faist eilimleri sergileyebilir. Pek de nadir olmayarak, bu alarla baba
bir ekilde devreden kar, bu yalnzca kiisel olmayan ve uzak bir tarzda davranarak olsa

124
bile. Mesafe ve zgrlk arzusunu, babaln ondan talep ettii sorumluluklarla btn
letirmekte glk ekmektedir. Gerekte ailesini terk etmi de olabilir. Belki o tutarsz ol
duu lde kayp deildir. ocuk ya onu grp grmeyeceini veya ne zaman greceini,
ya da onun nasl davranacan bilmez. Bir nedenle, bazen dier babalardan sadece ok
farkldu. Bylece o, ya bir heyecan kayna ya da derin bir isel gvensizlik kayna ola
bilir.
Bir radikal olmak genellikle kiinin iinde bulunduu topluluun byk bir ounlu
una aykr dmesi anlamna gelir. Bu durum, Gne-Urans tipini dier tiplerde olduu
tarzda zyor grnmez. Belki Gne-Urans kulbe katlmay istemiyordur, nk in
sanln geriye kalanna otomatikman burun kvrp, kendisini daha deerli ilan ediyordur.
Ailenin veya toplumun dier yeleriyle ayn hizada durmamay semek, Gne-Urans'
balantsz ve zgr klar, bazen de darda yalnz buakr.
Merhamet onun zrhnn bir paras olmad halde, Gne-Urans kiisine, ou
zaman, mazlumun haklarn savunurl<en rastlanabilir. Mazlum da genellikle toplum d
ilan edilmitir. Gne-Urans ise, dier her eyin iinde en fazla yabanclama damgasyla
zdeleebilir. Kendi kiisel zgrlklerinde srarc olmalar nedeniyle, bu kombinasyon,
ounlukla, zgrlk ve insan haklan iin mcadele veren giriimleri destekleyen kiile
rin haritalarnda etkili olacaktr.
Bu gezegenler arasnda uyumlu alan olan kiilerin, gerilimli alarn ve bazen kavu
umun ar inatln, sapknln ve arzululuunu sergilemeleri daha az olasdr. Dn
yay deitirme potansiyeli olan kiiler de olmayacaklardr. Uyumlu alar, daha duyarl
bir aykrla eilimlidirler. Kii farkl hisseder, byle olduu iin motive olur ve bundan
mutluluk duyar. Kare alara sahip olanlar esasen o kadar da farkl olup olmadklarndan
veya bunu gerekten isteyip istemediklerinden emin deillerdir. Hem kavuum hem de
kare alar, ok gergin bir sinir sistemini ve benlii en etkili ve allmadk yollarla drama
tize etme ihtiyacn ortaya kartabilir. Kii, biraz da kendini bir kemann zerindeki fazla
gerilmi teller gibi hissedebilir. Belki dehann kysnda ya da histerinin kysnda.
lk almalar 'histerik' olarak nitelenen hastalarla olan ve devrim niteliindeki fikir
leri zamana karn ayakta kalan Sigmund Freud, Gne-Urans natal kavuumuna sahip
tir. Psikiyatr R.D. Laing'in bu gezegenleri arasnda dar orblu bir kare a vardr. Kendi
alannda bir isyankar olmasyla ve akl hastalklarna radikal yaklamlaryla tannr. a
lmalarnn ou yabanclama zerinedir. Oyuncu Vanessa Redgrave'in Kova'daki G
ne'i, MC ile kavuum yapan Urans'e kare a yapmaktadr. Redgrave, belki en ok
sahnedeki heyecan uyandran performanslaryla olduu kadar radikal grleriyle de ta
nnmaktadr. Dier bir radikal, Germaine Greer de ayn kare aya sahiptir.

125
GNE-NEPTN

Kendini aldatma. Byleyici kii. Kurban durumundaki baba. Egonun kayb. Kendin
den ka. Medyumluk. Kurban veya kurtarcyla zdelemek. Bir vizyonun nemi. Mer
hametten gurur duymak.

A tr ne olursa olsun, Gne-Neptn kiisi genellikle bir tr ideal yaam srmek


ister, 'zel' biri olmay ok arzular, yaamnda ilahi olana bir ekilde dokunmay zler. Bu
durum, iki gezegen arasnda dar-orblu as olan kiilerin ounlukla arzulad bir nite
liktir. Charles Carter'n tanm bu ay mkemmel aklar: 'ncelik ya da sradan, elle tu
tulur ve somut olana uzaklk.'
Neptn, haritada dokunduu her eyi daima yceltmek ister. Fakat bir deneyimi y
celtirken, bizi iinde bulunduumuz durumun gerekliinden uzaklatrr. Neptn G
ne' e dokunduu zaman, kii kendisiyle ilgili deneyimlerini yceltmek istedii kadar cazip
hale getirmeyi de istiyor gibidir. Bunu, ou zaman benlikle ilgili bir tatminsizlik, kayp
veya karmaa duygusu izler.
zel biri olmay isteme tuza, zellikle gerilimli alarda derhal fark edilir. Eer bir
insan her zaman sradann dnda bir ey olmak istiyorsa, kiinin hayatndaki veya ken
disindeki sradan olan kabul edebilmesi ok zor olabilir. Bu nedenle, bu kombinasyonun,
kendinden kuku ve honutsuzlukla ilikili olmas artc deildir. Kii srekli daha faz
lasn ister, daha fazlas olmak ister. Bu durumda, ok defa, kendisinin ve gdlerinin et
rafna fanteziler rer. Gne-Neptn alan, hakl nedenlerle, kendini aldatmakla ilgili bir
ne sahiptir. Kukusuz bu kombinasyon en u noktada kiinin kendisi ve gdleriyle il
gili aldanmalarla ilikilendirilebilir. En kts, Gne-Neptn kiisinin bir fanteziye tu
tunabilmek iin kendi kimlii veya belirli bir durumun karakteri hakknda herhangi bir
eyi arptabilmesidir.
Tm insanlar, benliin geri kalann aydnlatmak iin olduka gl ve salam bir
egoya ihtiya duyarlar. Gne-Neptn as olanlar iin, bu gl egonun geliimi ocuk
luk yllarnda elde edilemeyebilir. Bu alara sahip kiiler, hayatlarnda bir biimde o
unlukla ruhu ararlar ve bu arayta belki de gerekte kendilerini aryorlardr.
Gne-Neptn kiisinin ebeveynlerinden biri, genellikle baba, ocuklukta ou zaman
psikolojik olarak kayptr. 4.Evde tersi ynde bir vurgu olmadka fiziksel olarak mevcut
olabilir, fakat ocuk iin kanl canl, ego geliimine rnek olacak bir kii olarak bulunmaz.
Buna ramen, Gne-Neptn tipleri genellikle babalarn idealletirirler (zellikle gerilimli
alan olanlar). Bu ebeveynin gerekte ulalmaz olduunun farkndal oluuncaya kadar
ou kez bir hayli zaman geer. Bu fark edildiinde veya baka durumlarda Gne-Nep
tn kiisi ou zaman kendisini babasnn kurban olarak grr. Kiinin, hayatnn ba-

126
!ang yllarndaki baba imaj, onun imdiki ve gemiteki gerek kimliinden ok farkl
dr. mge lehte veya aleyhte arptlabilir, fakat, hangi nedenle olursa olsun, bu imge kii
nin geliimi iin ok gerekli grnmektedir. Babann kurgulanm imgesi onun fiziksel
mevcudiyeti ile yer deitirir. Belki de bunun byle olmas gerekmektedir.
Gne-Neptn kiisi, daha gerek bir seviyede baba figrn tanmlamak, zdelei
lebilir herhangi bir yolla onu kavramak iin ne yapacan bilemez. Benzer ekilde ou
zaman yllarca kendini bulmakta da glk eker.
Baba denizde alyor olabilir; okyanuslar ise ocuktan gerek anlamda uzaktr veya
hayr ileri yapan biri, ou kez bir din adam veya benzeri, bakalar iin bir kurtarc,
fakat yine de evde az bulunan biridir. Bir sanat veya bir tr mistik olarak Neptn' ci
simletirebilir. Fakat ayn kolaylkla bir i adam, sokak ps veya alkolik de olabilir.
Sorun daha ok, ocuun babay belirli bir vizyonu veya d takip etmek isteyen, zel
likle de daha dnyevi bir yaam biiminden kaan veya onu amaya alan biri olarak al
glamasdr. Bu, ocuk tarafndan ok eitli biimlerde deneyimlenebilir. ocuk onunla
ilgili romantik hayaller kurabilir, veya onun kim veya nerede olduunu pek de bilmeye
rek, yalnzca hep denizde olduu algsn gelitirebilir.
Bazen, ocuk babann dleri veya ka rotasnn, bunlar her ne ise, babas iin ondan
daha nemli olduunu dnr. ou zaman baba, baarl biimde veya deil, 'ruhsal' te
rimiyle ifade edilenin peinde olarak alglanr ve herhangi bir durumda, Neptn' e zg
yaam tarzn takip etmek iin bir model olarak rol oynayabilir. Bir vizyonun peinden git
meyi veya kendini sradan gereklerin tesine tamay ieren bir model. Yine de ou
zaman yalnzca bir kurban olarak grlebilir. Belki baba byk yetenekleri ve potansiyeli
olan bir adamdr, ancak kendisini dnyevi ihtiyalar iinde tuzaa drlm ve ou
zaman eitli zorluklar ve sorumluluklar altnda eziyet eken biri olarak grmektedir. Ge
nellikle bir ekilde ruhu takip etmeye bamldr, dk bir seviyede ise yalnzca alkol ve
uyuturucu bamll yznden ulalmaz olabilir.
Olaslklar sonsuzdur, fakat benim Gne-Neptn alaryla ilgili bulduum en yay
gn gemie ait oluum, ocuklukta hibir snrn konulmam olmasdr. Kurallar yoktur
ve ou zaman otorite figr eksiktir (ancak haritadaki Satrn bu durumu tersine evirmek
iin ok ey yapabilir). Bu durum, zellikle bu gezegenler arasnda gerilimli alan olan
kiilerin, hayatta neyin 'doru', normal veya mmkn olduu algsna sahip olmamalar
nn nedenini aklayabilir. Bu alara sahip olan kiiler bu denli aldarurlar, nk, ou
zaman, hayattan, kendilerinden veya belirli bir durumdan ne beklemeleri gerektiini bil
mezler. Meslein, ilikinin, evin veya baka bir eyin gerekten feci mi yoksa olduka kabul
edilebilir mi olduuna karar vermekte zorluk ekerler. Gne-Neptn kiisi hayatnn ger
ekliini deerlendirmek iin bir ayar tutturmakta sanki glk ekiyor gibidir. Ayar tut
turmada eksiklik ve yaam kurallarnn olmay son derece yararl veya yoldan kartc

127
olabilir. Eer neyin 'normal' veya 'kabul edilebilir' olduuna ilikin bir kavram yoksa, o
zaman her eyin imkan dahilinde olduu akhr. nsanln geriye kalan tarafndan ko
nulmu standartlar kabul etmeye ihtiya da yoktur. Eer standartlar, idealler yaam iin
ve kendimiz iin ok yksek konulursa, o zaman zerinde tarhlan gerek hayat durumu
neye benzerse benzesin, her zaman yeterince iyi olmayacakhr. Bu ok da yararl olabilir.
Bu gezegenler arasndaki gerilimli alarda temel problem ou zaman her eyi olduu
gibi kabul etmemekle ilgilidir. Bir eyleri olduu gibi kabul etmemekle, durumu deiti
rip gelitirme drts doar. Gne-Neptn kiisi ou kez kendisiyle ve dnyann nasl
olmas gerektiiyle ilgili ok yksek standartlara sahiptir. Sradan gereklii mkemmel
letirip stn klmak ister. Buradaki meydan okuma, yanlglarn ondan tamamen ka
arzusuna veya yle olmad aka ortada olduu halde her eyin kabul edilebilir olduu
yanl inancna gtrmesine izin vermektense, bu mkemmelletirmeyi gerekletirmek
tir. Gne-Neptn alar olan kiiler, Gne'i Balk burcunda olanlar gibi, ou zaman
dnyadaki tm zorluklara ve shraba ylesine duyarl ve bunlarn ylesine farkndadrlar
ki, onlarn bazen d dnyadan kama istei duymas arhc olmaz.
Gerilimli alan veya kavuum as olanlar genellikle kendi paylarna denden tatmin
olmama eilimindedirler. Belirli bir ynde gitmeye, belirli bir kiiyle takm oluturmaya
veya belirli bir iin peinden gitmeye karar vermek bazen onlar iin zordur. nk ya bek
lentiler ok yksektir veya kii eer o frsat kabul ederse gelecekteki dier olaslklara ka
py kapatm olacan hisseder. Gne-Neptn kiisi gereklii kabul etmekle, kendisiyle
veya hayahyla ilgili belirli bir tr vizyonu ounlukla ucuza satyor olacan hisseder.
Oysa kii bazen bir durumun gerekliini kabul ederek ve onunla uraarak, dlerinin
realiteye dnmesini gerekten salayabilir.
Benim grme gre, bu alarn zorluklarnn ve potansiyelinin ou bir tr kendini
kabul etme sorununa gelip dayanr. Fakat bu sorunlar farkl yollarn geni eitlilii iinde
su yzne kabilir. Gne-Neptn kiisi, bazen bir durumu kabullenmeye fazlasyla hazr,
onunla ilgili bir eyler yapmak iin ise fazlasyla edilgendir. Baka bir zaman ise, oun
lukla ezamanl olarak, ya kendisini ya da durumu kabul etmekte bir yeteneksizlik sz ko
nusudur. yle ki; dtan kabul varsa da iten kabul yoktur.
Gne ego anlayna, kendilik algmza, kendimiz olarak bildiimiz kiiye katkda bu
lunur. Neptn'le temasa geildiinde ou zaman net bir kimlik duygusu yoktur, kiinin
kendisiyle dierleri arasnda ok az farkllk vardr. Gne-Neptn kiisi ve aslnda hari
tasnda Neptn' gl konumda olan herkes, aa yukar setii herhangi bir kii olabi
lir. Bu alarda kiinin benliiyle dier her kii arasndaki snrlar amorf grnr. Bu tip bir
bukalemun gibi, birlikte olduu kiilerin veya durumlarn rengine brnebilir. Benlikle
ilgili bu netlik eksiklii, kendinden kukuya ve cesaretin krlmasna neden olabilir. Gne
Neptn tipinde yalnzca kimlik elle tutulur olmamakla kalmaz; erken dnemde kim ol-

128
may istediklerine karar verirken de glk olabilir. Bir kii olmak iin, gsterili ve zel bir
kii olmak iin zlem duyarlar. Fakat kim olacaklardr?
Gne-Neptn kiisi belirli trde bir kimlik iin bu denli arzu duyduundan ve snr
lardan batanbaa habersiz olduundan, ou zaman baka birinin kimliini dn alabi
lir ve kendi hayatn bakas olarak yaayabilir. Benlik ile benlikd arasnda ok ince bir
snr olduu iin, bu alara sahip kiiler, insanlara ve durumlara gizlice szabilir/er. Ken
dilerine ait bir kimliin bylesine zleminde olan Gne-Neptn kiisi, bazen, baka birine
daha yakn olmaya alr. Fakat bu yaknlama sevgi duygularndan kaynaklanmaz. Geri
bunlar da iin iin de olabilir, ama asl neden kiinin hayranlk duyduu kiiye benzemeyi
istemesidir. Mrit her zaman mrit gibi olmay ister. Gne-Neptn kiisi temelde belki
de bakalaryla bir olmay, evrenle bir olmay ve en sonunda da Tanr'yla bir olmay ar

zulamaktadr. Bu phesiz her iki ynde de iler: Gne-Neptn kiileri bakalarna ' ak'

olup, kolaylkla taciz de edilebilirler.


Snrlarn olmay bir idealin gerekletirilmesinde her zaman olduu gibi faydal ola
bilir. Eli kolu bal olan veya yalnzca dnyevi kstlamalarn daha fazla farknda olan di
erleri hibir eye zlem duymayabilirler. Gne-Neptn kiisi ise zlemlerini geree
dntrmenin zor olduunu dnse bile ounlukla zlem duyacaktr. Gne-Nep
tn' n snrlar kabul etmemesi ve kurallar tamamen gz ard etmesi ok da faydal ola
bilir, nk sihirli, soyut ve istisnai olabilecek olaslklarn n alr. Fakat snrlarn
olmay, anari ve kaos olaslklarn da ortaya kartr. Carter'n syledii gibi, Gne
Neptn kiisi 'var olan engelleri, gerekleri ve koullar grmezden gelebilir. '
Snrlarn olmay ve gizlice szabilme yetenei iliki durumlarnda olduka ak bi
imde grlebilir. Gne-Neptn kiisi toplum tarafndan konulmu olan snrlara aldr
mayarak herhangi birine sokulup konuabilir. Mahalle rahibiyle, kedeki pop yldzyla,
keman ustasyla dosta iliki kuran kiidir. Bu aya sahip bir ok kii, hayatlarnn belirli
bir dneminde bir baba figr ile ilgilenip onu idealletirmilerdir. Bu ilgi gereklidir, nk
bireyleme srecine hizmet eder. Bazen bu ilgilenme bir insandan ok bir Tanr imajyla
veya Tanr'yla balants olduu grlen birisiyle ilikili olmaktadr. Bu kiiler, son derece
'gurulua yatkn' olabilirler. Gne-Neptn kiileri hayatlarnn balang dnemlerinde
ou zaman bir kurtarc aryorken, sonraki dnemlerde kendilerini bakalar iin bu rol
oynarken bulabilirler.
Gne-Neptn kiisi bazen bir hretle, bir alandaki bir statla dosta ilikiler geliti
rebilir, nk aslnda kii, bir ekilde kendi zerine yapabilecek parltya ve vaatlere tav
olmaktadr. Gne-Neptn bir ekilde 'zel' bulduu kiilerle kaynarken, onlar iin neyin
uygun olup olmadn saptayabilir. Fakat aldanabilir de. Genellikle bu tip, bir eyi veya
bir kiiyi idealletirir, sonra da herkesin gerekten de olduka sradan olduunu ve her
durumun kendi sefil yann da iinde barndrdn kefeder. Hayran olunan nesne, zel

129
olarak takip edilen hayali zarafetinden kaybederse Gne-Neptn kiisi kaybold_uunu ve
d krklna uradn hisseder. Gne-Neptn kiisi ou zaman dier insanlann ha
yatlannn kendi hayahndan daha nemli, zel, harika veya panlhl olduuna inanr. Belki
de kesinlikle gerekli olan hayal krklna urahlmakhr. Bu kiiler yalnzca aldanma yo
luyla her eyi olduu gibi kabul etmek zorunda kalrlar. Ne yazk ki tipik Gne-Neptn
kiisi ou zaman kurtarlmay istiyor grnr, bylece insanlar onlarn bu tr aldanma
larna tampon olmak iin ok urarlar. Bazen bu uygun olabilirken, ou zaman deil
dir. Gne-Neptn kiisinin kendisini kurtarc rolne ynlendirmeden nce kurban
durumunda grmesi gereklidir (keke yalnz ryalarnda grse).
Bu kombinasyona sahip kiiler kurban-kurtarc spektrumunun her iki ucuyla zdele
ebilirler ve ounlukla zdeleirler de. Yalnzca bunu ve her iki ucun da ayn madalyo
nun iki yz olduunu kefettiinde, bu alara sahip kii ou zaman kendisi iin bir kim
lik duygusu yaplandrma yetenei kazanr. nk tayfn hangi ucunu ne ekilde yaamak
istiyorsa o ucu seebilir. Baka birinin hayallerinin peinden gitmek, baka birisini temsilen
yaamak yerine, Gne-Neptn kiisinin kendi vizyonunu takip etmeye ihtiyac vardr. G
ne-Neptn kiisi ounlukla 'kurtanc kompleksi' gibi bir zellie sahiptir. Bazen bu zel
lik, kiinin meslek seiminde varlk bulur. Eer zellikle 6. ve 10. evler yerleim ve yneti
cilik olarak iin iindeyse byledir. Bazen toplum tarafndan kurtanc olarak yorumlanan
insanlarla ilikiler kurarlar. Gne-Neptn kiileri bazen de evlat edinirler. Bu eer 5. ev vur
guluysa daha olasdr. Gne-Neptn, kaybolmuluk ve srklenme hissinin ne olduunu
bilir ve bu tr bir kuraldl iyiletirmek iin adm atmakta istisnai biimde baarldr.
Bu gezegenler arasndaki tm alarda, byk bir iyi kalplilik, merhamet ve duyarllk
olduunu sylemek adil olur dncesindeyim. Fakat kendini feda etmeye ynelik g
dler her zaman grnd gibi zgeci olmayabilir. Yine de Gne-Neptn kiisi merha
metin nemi konusunda nadir bir anlaya sahiptir ve bu gerekle gurur duyabilir. Bu
alarla ilgili Carter'n syledii gibi 'Sempati, iyi kalplilik ve hayvan sevgisi ok belirgin
dir. Onlar neredeyse her zaman "iyi tipler" dir.'
Gne-Neptn kiisi snrlarnn olmamas nedeniyle ou zaman bir ekilde Neptn
prensibinin tm toplum adna vcut bulmu hali olmaya mukadder klnm gibidir. Bu tr
bir vcut bulma kurtancnn, ehidin veya kurbann roln stlenmeyi ierebilir. Fakat
ok sayda farkl yollarla da bu cisimleme ortaya kabilir. Gne-Neptn kiisi, benli
iyle dierleri arasndaki snrlan zayf olduundan, ou zaman, dierlerinin dnce ve
duygularna, aslnda kimliklerine kanal grevi yapmakta ustadr. Bazlar gerek anlamda
belirgin medyumluk yeteneine sahipken (veya byle olduklarna inanrken), dierleri bir
tr sanatsal veya yarahc alma tr vastasyla medyum gibi ilev grrler. Canlandr
d karakterlerin derinine inebilen bir aktr. Hepimizin duygularn ifade eden bir m
zisyen veya sanat. Bu sanat biimleri egonun bir miktar kaybn gerektirir. rnein;

130
yetenekli bir aktr kendi kimlii oynad rolden ayn olarak alglanamayan kiidir.
Gne-Neptn kiisinin hem problemleri hem de yetenekleri doutan gelen misti
sizmi evresinde dner. Hayahn elle tutulamayan ynlerini ve akl dn anlamak zere
muazzam bir akla sahiptir. Bu tip dnyaya ve kendi egosuna insanln geriye kalan
kadar bal deildir. Hem kendinden kama hem de kendini bulma drts ou zaman
sradan hayah ama drts gibi ok gldr. Bu problem tekil edebilir, fakat bu kii,
paradoksal biimde, genellikle kendisini bir projede kaybederek, kiisel olarak ok nemli
bulduu bir eye kendisini adayarak esasen kendi kimlik duygusunu bulabilir.
Bir sanatsal ifade biimiyle urama Gne-Neptn tipi iin ok faydaldr. nk o
zaman, kendi ruhunu nesnelletirebilecei ve dnyasal gereklii kefedebilecei, ayn za
manda dnyasal kahlklardan kaabilecei bir ortama sahip olur. Gne-Neptn alarnn
rnekleri hemen hemen btn yarahc alanlarda bolca bulunur: Drama, mzik, edebiyat
ve gzel sanatlar. Gne-Neptn kiisi, drama ve edebiyat alanlarnda, ou zaman bir
karakterin derinine inebilmeyi olanakl klan nadir bir yetenee sahiptir. zleyicileri o ka
rakterin i dnyasna dahil eder ve o kiinin karmaklklarn nadir bir doruluk ve ig
ryle aktarr. Baz rnekler verelim: Elizabeth Taylor (Balk'taki Gne, Merkr ve Mars,
Neptn'e kart konumda), Alan Bennett (gen), Jane Austen (Kare), Mozart (Kart).
Charles Carter bu kombinasyonu astrologlarla ilikilendirir ve yine astrolojinin (ve psiko
lojinin) bir yn baka bir insann i dnyasna szma fikriyle ilikilendirilebilir. Bakas
nn ruhu iin bir ortam (medyum) olunur.
Astroloji, elbette ki bir mistisizm biimi olarak da kabul edilebilir. Belki de Gne-Nep
tn' n en ak rnei, almalarnda astrolojiden yararlanan Cari Jung' un haritasnda bu
lunmaktadr. Onun analitik psikoloji ekol, 'bireyleme srecine' (kiinin kendine zg
psikolojik gereinin bilinli olarak gerekletirilmesine) vurgusuyla, analiz srasnda ku
rallarn olmayyla, dleri, peri masallarn ve sanah ruhu kefetmenin bir arac olarak
kullanmasyla, Gne-Neptn iin bir kanthr. Dahas, Jung komplekslerin ve ahmalarn
yalnzca kabul edilebilir olmayp, ayn zamanda insan yarahclnn da kayna olduunu
vurgulambr. Jung'un kendisi bir guru, idealletirilmi bir baba figr olmutur. Kendisi
de Freud' u bir sre benzer bir gzle grmtr. Analist de, aktr gibi, hayatn bir noktaya
kadar vekaleten yaar, nk bakasnn adna ac eker. Gne-Neptn, analistin dan
anlarnn namna ve onlarla sempatik balar kurarak ac ektii tarzda da ifade bulur.

GNE-PLUTO

Gizli benlik. Gcn nemi. Tabular aydnlatmak. Gl baba. Gururu dntrmek.


Benlie taknt.

131
Belki Gne-Pluto alan olanlar, zellikle de kavuum ve kare alar hakknda syle
nebilecek tek ey, kiinin kendisini gizlemek iin ac ektiidir. Bu her zaman bu kadar ak
deildir veya bilinli bir karar olmas da gerekmez. Ancak bir Gne-Pluto kiisini isel
dinamiklerini anlama ynnden pek de ilerleme kaydetmeden yllarca tandnz zan
netmeniz mmkndr. Bu, yaknlk duygularnn olmad anlamna gelmez, aslnda ou
zaman ok gl duygular vardr, fakat Gne-Pluto kiisinin bireyliinin kavranmas o
unlukla zordur, nk bu durum onlarn hayatlarnn erken dnemi hakknda elle tutu
lur gerekler ve duygularla son derece balantldr. Bazen, Gne-Satrn'n kendini
savunmas Gne-Pluto'nun kendini gizlemesi yannda ocuk oyunu gibi kalabilir.
Bu kiiler ou zaman ok gl bir mevcudiyete sahiptirler ve bazen kendileri esas ola
rak nfuz edilemez kalrken ve ok az eyi ieriye alp daha da azn darya verirken,
dier insanlar zerinde olaand manyetik bir etki kullanrlar. ou zaman kendi yolla
rnda olduka gldrler, yine de grnte bu gcn farknda deildirler veya onun al
tnda basklanmlardr. ou zaman hayatn balang dnemlerinde kii bu gc
herhangi bir oranda sahiplenip, dorudan ve dadnk bir tarzda kullanmakta glk
eker. Bu alarda ou zaman youn bir kendine kar farkndalk vardr. Sanki bu kiiler
kendilerinden kaamyor, kendilerinin kim olabileceini objektif olarak grebilmek iin
kendi dlarna kamyor gibidirler. Bu yzden, Gne-Pluto kiileri, sanki kendilerinin
farknda olduu gibi dierlerinin de onlarn i dnyalarnn farknda olduunu varsayyor
gibidirler. Bu durum bir tr paranoyay ortaya kartabilir. Bunun eliinde kii ou
zaman kendinden saklanmay istiyor gibidir.
Bu alar bir yandan, ar da dnk ve aka gl kiilerde bulunabilirken, ou
zaman daha iednk ve savunmac olup kendi klarn yanstmakta olduka beceriksiz
grnenlerde bulunur. Sanki bir ukur kazp kendilerini onun iine hapsetmilerdir.
Gne-Pluto kiisi, dadnk ve gl veya grnrde tersi, hala gerek benliini gizle
mek iin skntlara katlanyor grnr. Bu alara sahip kiilerin sanki saklanacak hibir
yerleri yok gibidir ve bu yzden bir yer oluturmalar gerekir. Ay-Pluto kiileri gibi, Gne
Pluto tipleri de mahremiyete ihtiya duyuyor ve ou zaman istiladan korkuyor gr
nrler. nk Gne-Pluto kiisi sanki ou zaman kimliinin znn tehdit altnda
olmasndan korkuyor gibidir. Bazen kiinin byle bir bak as oluturmasna neden olan
hayatn erken dnemleriyle ilgili bir eyler vardr.
Bu hibir ekilde deimez deildir, fakat bu gezegenler arasnda sk balar olan baz
kiiler, toplumun genellikle stnn rtlmesini uygun grd konularla ilgili muaz
zam aile yklerine sahiptirler. Bu ykler bildiimiz Pluto tabularn ierebilir: Cinsel ta
cizi, iddeti, cinayeti ve delilii. Tabu terimiyle ifade etmek istediimiz her eyi. ocuk
kk bir yata yeralt dnyasna alnp insan hayatnn daha glgeli yanlarna maruz b
raklr. Fakat bu her zaman gerekteki durum deildir. Daha ok, gemite ebeveynler ne-

132
!eri glgeli olaylar olarak deerlendirmilerse, duygular bunlar rtbas etmeye tahsis edi
lir.
Gne-Pluto'nun baba imajnn kasvetli ve otoriter bir karakterde olmas beklenebilir,
ounlukla evdeki baskn figr olarak alglanmasna karn bu terimlerle nadiren ifade
edilir. Gne-Satrn ve Gne-Neptn' n tersine, bu alarda, kiinin babas genellikle ok
fazla etraftadr. Bazen o lde ki, ondan gizlenecek hibir yer yok gibidir. ounlukla
pheci tipte bir insan olarak alglanr. Bir polis figr benzeri, inceledii her eyi sansr
leyen biri (babalan gerekten de polis olan bir ok Gne-Pluto kiisi biliyorum).
Baba, Gne-Pluto ocuuna, her naslsa sanki her eyi biliyor grnr. Yalnzca ge

mite ilemi olduu nemsiz sulan deil, hatta gelecekte byle yapmay dnd be
lirsiz niyet ve arzularn bile. Bazen ii vastasyla Pluto prensibini cisimletirir. i onu
toplumun ve genelde insan karakterinin daha karanlk yanlaryla, toplumun tabularyla
karlatrm olabilir: iddet, lm, ktye kullanma ve delilik.le; toplumun ve bireylerin
skartaya kard, stn rtt veya ihmal ettii hayatn elemanlaryla. Bir ok olas
lk vardr: polis memuru, psikolog, p, tesisat, lam iisi; toplumun srlar veya psi
kolojik ya da fiziksel atklaryla ilgili bir meslee sahip biri.
Her koulda, babayla iliki ounlukla baskn olan ilikidir. liki nasl olursa olsun,
baba ou zaman Gne-Pluto kiisi zerinde ok gl bir kontrol kurar. Onun lm ge
nellikle kiiyi ok derinden etkiler. Kolaylkla unutulmaz ve Gne-Pluto'nun ruhunda
ok zel bir yer igal etmeye devam eder. Genlikte babayla ok youn g mcadeleleri
olacaktr. Fakat daha olumlu ynden bakldnda, bu durum, baba-ocuk ilikisini, gerek
duygu dnmlerinin olabildii daha gerek ve gl bir iliki klmaya hizmet eder yal
nzca. Bu alara sahip her iki cinsiyet de erkeklerle ok az iliki kurma eilimindedir. Sanki
bilindnda babann mevcudiyeti o denli gldr ki, dier gl eril figrlere ok az
boluk brakmaktadr.
Gne-Pluto tipinin babas kendi karanlk yannn ve genelde insan karakterinin bu
yannn ylesine farkndadr ki, ocuu bunlardan korumak iin, kendisinin gemite yap
t yanllarla veya aile gemiindeki utanlacak veya ac verici srlarla karlamamasn
gvenceye almak iin insanst admlar atar. Gne-Pluto kiisinin babasndan zmse
dii anlalan 'arlk', ou zaman sululuk duygusudur. ocuk bu yzden hayatn daha
irkin tarafna ak hale gelir, bir yandan da bunlarn ne kadar "kt" olduklar hakknda
ona nasihat edilir. (en azndan model olunarak). Temelde, ocuun kendi glgelerini ve
bazen de babarunkileri anlayp kabul edebilmesine izin verilmez. Byle bir durumda, ocuk
kendi irkin dncelerini ve drtlerini ne yapacan bilemez ve onlar ya bilindrun
derinine gmer veya onlarn altnda tamamen ezildiini hisseder. kinci durumda kii ken
disini Pluto'ya zg imgelerden ayramaz ve onlarla zdeleir, kendisini bir iblis, bir din
kart veya bir tr canavar olarak grr. Gne-Pluto kiisi bu tr materyali tm toplum

133
adna 'tamaya' bir biimde mahkum edilmi gibidir. Gne-Pluto kiisinin dnyann y
kc gcnden sorumlu olmadn ve onun cisimlemi hali olmadn anlamas yllar
alabilir. Aksine, onun yolculuu kolektifin kalan ksmnn reddettii bu tr eylere (veya
insanlara) maruz braklmak ve inallah younlaarak bunlar dntrmektir.
Bu alara, zellikle de kart aya, sahip ou kii Pluto'larn sahiplenmekten ka
nacak, bu yzden enetjiyle onun kurban olarak, belki son derece gl, baskn, hatta zalim
kiilerle ilikiler kurarak veya sakat olmann veya baka bir engelin strabn ekerek daha
abartl bir biimde karlaacaktr. Gne-Pluto alar olan kiiler ou zaman insanst

iradeye sahiptir. Bazen hayat sanki onlar yaratmalar gereken durumlarn iine srkl
yor gibidir.
Gne-Pluto alarna sahip ou insan, ruhlarn kabullenmek iin onlara fazlasyla
'tabu' olarak grnen ynlerini, egolar ve kendilik duygular bu tr materyali entegre
edecek denli gl oluncaya kadar bastrrlar.
Gne-Pluto alarna sahip olanlar iin esas meydan okuma, benliin aydnlk ve ka

ranlk yanlarn btnletirmeyi baarmaktr. Bunu yaparken spektrumun iki ucundan bi


rinin dieri aleyhine ne kmasna izin verilmemelidir.
Gne-Pluto kiisi, kendi isel gcyle temasa geinceye kadar gerekten de ok zayf
bir benlik-imgesine sahip olabilir. Genliinde genellikle bir tr tahrip edici olduu (veya
bir ekilde 'bozulmu' olduu) algsyla zdeleir. Bu yzden gerilimli alar olanlarda o
unlukla gl intihar drtleri olmasna amamak gerekir. Tm fke, kskanlk, iddet
ve yok etmeye ynelik drtler benlie uyumlanmtr. Bu belki ar bir rnektir, fakat
intihar etme giriimi, daha az dramatik seviyelerde genellikle bir tr sabotaj biiminde de
grlebilir.
Kendilerine gc yasal olarak deneyimleme izni verebilecekleri bir alan bulamayan
Gne-Pluto tipleri, ou zaman otoritedekilerin konumunu sabote etmeye alacaklardr.
Egolar, kendilerinden daha gl kiiliklerin tehditleriyle baa kmak iin fazlasyla k
rlgandr. Bu alara sahip kiiler ounlukla g konumundaki insanlara yakn olur veya
yakn olmaya alrlar. En bata bu tr glere ekilirler, fakat daha az bilinli tiplerin
bazen o insanlarn konumlarn yktklar grlebilir. Genellikle bunu onlarn bir foyalar
nn meydana kmasn kolaylatran bir durum yaratarak yaparlar. Bu sre ou zaman
ylesine incelikle iler ki, gzden kaabilir. Fakat dier ekilde de ileyebilir. Gne-Pluto
tam da baarmak zereyken, tam da bir ekilde baarl olacakken, belki spot n yaka
layacak veya gce ulaabilecekken, bir ey veya bir kii onun abalarn sabote ediyor g
rnr. Bazen Gne-Pluto kiisinin kskan bir babann fkesini tepesinde hissetme riski
nedeniyle kendisini baar noktasna getiremediini dnyorum. Baba lm veya
uzakta olsa da. Bu alara sahip kii, ounlukla ocuklukta, babann gl konumu ve
otoritesini tehdit edecek hrslara sahip olmamas gerektiini ikaz eden gl fakat rtl

134
mesajlar almtr. Belki ocuk, bir seviyede, babann onu baarl grmektense l olmasn
tercih edecei algsn edinmitir. Fakat dsal olarak ocuun baarsn babadan daha
fazla arzulayan da yoktur. Sanki baba figr farknda olmadan Gne-Pluto ocuunun
glgede kalmasn istiyor gibidir. Bu yzden, babann gcn zorlamak, farknda olmak
szn, uygun bir otorite figrne yanstlan yasak meyve olmaktadr.
Bu tr sabotaj dier nedenlerle de ortaya kabilir. Gne dsal gezegenlerden her
hangi birine temas ettiinde, kii benliinden olaanst eyler bekler. Belki Gne-Pluto
alarnda, kii bir seviyede kendisinden ylesine fazla ey bekler ki, eer baars rekor
krmann altnda olursa, iinde bulunduu projeyi sabote eder. Gerilimli alarda en iyi
olmak iin zorlayclk hem sakat brakc hem de ldrc olabilir.
Pluto gezegeniyle ilgili blmde James Hillman' dan alntlar vermitim. Hillman inti
har etme drtsnn gerekte bir 'hzl dnm drts' olduunu ileri srer. Gne
Pluto kiileri, ou zaman kendilerini veya giriimlerini yok etmek isterler. Bir seviyede bu
durumun isel baba imgesine bir yant, baka bir seviyede ise, belki de Hillman'n syle
dii gibi, hzl bir dnm drtsne bilind bir yant olduunu dnyorum. Gne
Pluto kiileri dsal bir olaya ylesine fazla enerji koyabilirler ki, bireyin alg glerini
ierideki benlie doru ayarlamasn temin etmek gerekir ve bazen bir projenin sabote edil
mesi bunun olacan garantiler. Temel olarak Gne-Pluto kiisinin belki de zaman zaman
yeralt dnyasnda bulunmas gerekmektedir.
Pluto alarnda ou zaman bir sabrszlk vardr. Bu sabrszlk Gne-Pluto' da o
unlukla benlii bir gecede bir tr 'harika kadn' veya 'spermen'e dntrme istei bi
iminde ortaya kar. Tm ktleri ldrmek ve bylece kendini arndrmak veya dnyay
kurtarmak istei. Kendi yaratc hazinelerinin ve gerek bireylik duygusunun tpas al
madan nce, Gne-Pluto kiileri gerekte kendilerinin bir ynn ldrp gmmeye ih
tiya duyarlar. Genellikle kurtulunmas gereken \'.e hayatn iinde srekli snanan ey
kiinin gururudur. Gne-Pluto tiplerinin arada bir kendilerine baarsz olma izni ver
meye, mkemmelden daha aa bir ey olmaya ihtiyalar vardr. Ortalama Gne-Pluto
kiisinin ruhun daha az kabul edilebilir yanndan kurtulmaya almak yerine, kusurla
rn kabullenmeye ve zellikle kendisine ynelik bir miktar alakgnlllk gelitirmeye
ihtiyac vardr. Gne-Pluto kiisi bir yandan zayf bir benlik imgesine sahipken, para
doksal olarak, her eyden sorumlu olduunu hayal edip, her eyi ve herkesi kendi gr
dorultusunda ynlendirmek iin gerekenlere ve gce sahip olduu (keke bu gc de
rinlerde bir yerden bulup karabilse) ynnde kendisiyle ilgili yksek bir kanya da sahip
olabilir. Bir Gne-Pluto kiisi iin, kolektif gc sahiplenmekten ok ona kanal olduunu
anlamak bir hayli zaman alabilir.
Bu kombinasyon kukusuz ok maniplatiftir. Bu szck, insanlar ve durumlar kendi
iradesine boyun edirmek zere kiinin hileli yntemler kullanmasn ima eden kltc

135
yan anlamlara sahip olmasna ramen, esasen 'ustalkla ynlendirmek' anlamna gelir. Bu
nedenle tamamen olumsuz olarak deerlendirilmemelidir. Ustalkla ynlendirme baz ko
ullarda tam da gerekli olan eydir. Bununla beraber, Gne-Pluto'nun maniplasyonu en
olumsuz dzeyde ortaya khnda gerekten de ok iten pazarlkl olabilir. Bu insanlar
bakalarn kamalar mmkn olmayacak ekilde keye skhrmaya ynelik muazzam
bir kapasiteye sahiptirler.
Bu alara sahip kiiler ou zaman psikolojiye ilgi duyarlar. En iyi ifadesiyle, Gne
Pluto alan, etkin biimde kendilerini daha fazla tanma peindedirler. Kendi derinlikle
rine dalarak kim olduklarnn ke bucak arayndadrlar.
Bu kombinasyon detayl analiz (fiziksel veya psikolojik) gerektiren herhangi bir mes
lek ve bakalarnn dnmse) srelerine yardm etmeyi gerektiren meslekler iin ide
aldir. Bu alara sahip ou insan fiziksel veya zihinsel olarak bir ekilde sakatlanm
insanlarla alrlar. Bu kombinasyon psikolog ve terapistlerde de yaygndr. Kiinin meru
yollarla ve bilinli biimde yalnzca g kazanmayp, bakalarna hayatlarn dntr
meleri iin yardm da edebildii herhangi bir durum iin uygundur.
Pluto hayata neeyle yaklamay hep reddeder. Gne'le bir araya geldiinde, kii sanki
kendisiyle ve hayatla yzeysel bir bazda ilgilenemez gibidir. Eer byle yapmaya kalkarsa,
bir kriz onlar iddetle yeralt dnyasna geri gnderecek demektir. Masumiyet ve naiflik
Gne-Pluto kiisinden bir ok farkl yollarla ok erken bir yata zorla uzaklahnlmtr ve
sonradan bunlara geri dn yoktur. Gne-Pluto etkileimlerinin amac, ksmen, gml
olan yukarya, gn na getirerek gizli olan eyleri aydnlatmak (orada bunlar kabulle
nilip deer kazanabilir), toplumun tabularnn zerine k tutmak, bylece kolektifin bun
lara ynelik tutumunu dntrmektir.
Gne-Pluto rnekleri arasnda u kiiler de vardr: Elisabeth Kubler-Ross, Mick Jag
ger (her ikisi de kavuum), psikoloji ekol zellikle 'g' ile ilgili olan Alfred Adler (kare)
ve Cari Jung (quintile).

136
7

AY'IN AILARI

AY-MERKR

Saduyu. Duyguda tepkiler. Duygulan rasyonalize etme. eren, barndran zihin. Ge


ici fikirler. Gnlk tutmak.

Ay-Merkr kombinasyonu ou zaman 'saduyu' ile ilikilendirilir. Oxford ngilizce


szl bu terimi yle tanmlar: ' yi, akla uygun yarg; hayatin gnlk ileriyle ura
maya ynelik hner ve isteklilik birleimi, genel zeka.' Belki kurnazlk, cin fikirlilik olarak
da ifade edilebilir.
Bu kombinasyon, en iyi haliyle, Merkr'n soukkanl ve tarafsz iletiim ve akl y
rtme becerilerinin, Ay'n sempatik, koruyucu ve besleyici nitelikleri tarafndan ok du
yarl ve dnceli bir arkada ve birok farkl bak as ve dnceyi uzlatrma
yeteneinde bir kii yaratmak zere yumuatlacana iaret eder. Gerekten de bu, her
ynden son derece uzlahnc bir kombinasyondur. Merkr gereklerle ilgilidir. Ay ile bir
araya geldiinde, eldeki meseleye neyin gerekten faydal olabileceinin, gemi yaanh
larn anlarnn ve o andaki durumla ilikili duygularn dikkate alnmasyla, kat gerekle
rin dengelenebilecei umulabilir. Bu kukusuz saduyudur. Bu beceriler elbette uyumlu
alarda beklenebilir. Kavuumda ve gerilimli alarda da ou kez olabilir. Fakat gerilimli
alarda ve bazen de kavuumda, kiinin bu saduyulu bak asna sahip olmas iin a
balamas gerekir.
En kt durumda, duygular, duygusal nyarg, aile iin neyin iyi olduunu dn
mek ve ta 1923'te Maud Teyzeye olanlar hahrlamak, kiinin iinde bulunulan durumun
gereklerini grmesini ve en akla uygun zme ulamasn arptr. Dinlemek, Ay-Mer-

137
kr'le ilgili dier bir temel konudur. Baz Ay-Merkr kiileri dinlemekte fevkalade bece
riklidir; dierleri (veya belki de farkl zamanlarda ayn kiiler) iin ise bu imkansz gibidir.
nk bazlar iin srekli konuma alkanl, dier kiinin ne sylediini anlamak iin
makul bir sre sessiz kalmann nndeki engeldir. Sonra Ay-Merkr kiisi tm aile ge
miini ve ev yaamn konuma gndemine getirecektir. Gndemdeki konuyla ilgili olan
olmayan tm yaantlarn. Ay-Merkr kiisi, temelde, zmlerin ve kararlarn arand
alanlarda gr al veriinde bulunulmas zor bir kii olabilir. nk Ay-Merkr' n zihni
odaklanmama eilimindedir. Bu zellikle gerilimli alarda ve ok deiken nitelikli hari
talardaki durumdur. Odaklanmama nitelii renme glklerine de gtrebilir. nk
Ay-Merkr rencisi bir dersten nemli olan bilgiyi bulup karmakta ou zaman zorla
nr. Sonuta sayfalarca notla ba baa kalr ve btn bunlarn iinde neyin anlaml oldu
uyla ilgili hibir algs yoktur. Ar durumlarda, seici bir alg yoktur. Kii tm bilgiyi alr,
sonra da maddi hazmszlktan sknt eker. Odaklanma eksiklii, zellikle net olmayan
iletiim tarzna ve kiinin isabet kaydetmesinde zel bir zorlua yol aar. Dinleyici, bir fay
das olmadn kefedinceye kadar bekler durur. Belki de, esasnda ok nazik, sempatik ve
duyarl olan bir kombinasyona insafszlk ediyorum.
Ay-Merkr, herhangi bir noktaya zel bir vurgunun gerekmedii iletiimse! durumlar
iin ok faydal bir kombinasyondur. Ay-Merkr kiisi anekdotlar anlatmakta, fazla bir
eyin olmayabildii, hibir ekilde dramatik olmayan; krizlerin, hatta net bir giri, gelime
ve sonu blmlerinin bile olmad ykler anlatmakta ou zaman muhteemdir. Fakat
dokunakl, keskin biimde gzlemci olan bu ykler, gnlk hayatn incelikleri veya baz
kk olaylarla ilgilidir.
Gnlk dngnn keskin gzlemine ve kiilerle onlarn duygular arasnda her gn
olup bitenlere ynelik bu kapasitenin Ay-Merkr' n byk potansiyel yeteneklerinden
biri olduuna inanyorum. nk gerek anlay bu gibi gzlemlerden doar. Ay-Mer
kr' n anlatm da ou zaman ok elencelidir, gerek hayatta olduu gibi resmedilmi
tir. Maymun itahldr da. Bunlar arasnda gerekte bir a olmasa da ou komedyenin
haritasnda hem Ay hem de Merkr ne kar. ou komedi gnlk hayatn keskin bi
imde gzlemine dayanr. Hem komedyen, hem de Ay-Merkr kombinasyonu toplum
nnde konuma ve icra ile de ilikilendirilebilir. Bazen bu ikili, bu alanlarda yetenek ser
gileyebilir. nk Ay-Merkr kendi duygularn iletme yeteneinde olduu ve konuma
veya yazma vastasyla deneyim kazand iin, bir izleyici topluluuyla gerekten dosta
bir iliki kurulabilir. Eer dinleme becerileri iyi gelitirilmise, taklit konusunda yetenei
de olabilir.
Klasik Ay-Merkr kiisi gevezelik etmeyi sever ve genellikle bu ie uygun geni bir ta
ndk evresi vardr. phesiz ykl telefon faturalar demeye ynelik bir eilimi de var
dr. ou zaman duygular ve domestik hayatn gnlk gaile ve dalgalanmalarn

138
tartmaya ihtiya duyar. Ailedeki deiiklikler, komulara gidip gelmeler gibi.
Bu kombinasyona sahip kiiler erkek kardelerden ok kz kardelere sahip olma ei
limindedirler. Ve bazen ailede anlayl bir karlk verebilecek kii olarak kardelerine
kar annenin roln stlenme eilimindedirler. Yaygn olarak bu rol ve vekalet rol kii
nin mahalli evresinde srp gider.
Bazen Ay-Merkr'n uyum salayc karakteri o denli fazla olabilir ki, o zaman kiinin
duygular, grleri ve kanlar, yeni bilgiler veya duygular ynnde kayar ve yer dei
tirir. Bu kombinasyon ok hzla deien ruh hallerine ve kanlara iaret edebilir. Bu tipe
gre ok az ey deimezdir veya kesin ekilde tespit edilmitir. En iyi halde, bu durum
Ay-Merkr tipinin duygularnn farknda olmas ve onlar kolaylkla aktarmas anlamna
gelebilir. nk duygular deikendir. te yandan, Ay-Merkr kendi kanlarna ylesine
duygusal biimde bal olabilir ki, gerekten mantkl olan bir bak as yakalanamaz ve
fikri gvence ihtiyac ortaya kar. Dnceler ruh halindeki bir deiime uyum salamak
zere deiir. Bu ayn zamanda Ay-Merkr kiisinin bugnden yarna sizinle ilgili duy
gularnn byk lde deiebilecei anlamna gelebilir. Rasyonel dnme sreci ile
duygusal tepkileri dengelemek, gerilimli alan olan kiilerde gerek bir isel mcadele
oluturabilir.
Ay-Merkr kombinasyonunun kendini nasl gsterecei, tm kombinasyonlarda ol
duu gibi, byk lde iki gezegenden hangisinin daha gl olduuna baldr. Eer iki
sinden birisi yle ise, Ay daha gl olduunda ve zellikle gerilimli alarda, kii mantkl
ve nesnel olmakta zorlanabilir. Merkr daha gl ise, kii duygularn fazlasyla rasyo
nalize etmenin kskacna girebilir. Her iki ifade de ayn kiide farkl zamanlarda ortaya
kabilir.
Bununla beraber, haritalarnda bu kombinasyonun ne kt kiiler genellikle fikir ve
kanlarn duyarllkla iletme yeteneindedirler. Ay-Merkr kiisinin berraklk ve ifade
keskinlii ile ilgili her ne eksiklikleri varsa, bunlar fazlasyla telafi edilebilir. nk, bu
kii, dier her ey eit olduunda, btncl anlay ve mfik iletiim tarznda son derece
yeteneklidir.
Bu, gnlk tutmak iin, gnlk duygulan, olaylar ve kiinin bu olaylara tepkilerini
kaydetmek iin ideal bir kombinasyondur. Belki bu yzyln en tannm gnlk yazar
Anne Frank'tir. Onun haritasnda kizler'deki Merkr, Ay-Neptn kavuumuna quintile
a yapmaktadr. Merkr ayn zamanda Ykselen'e yarm-kare yapmaktadr.
Televizyon komedi dizisi Coronation Street, Ay-Merkr'e fazlasyla borludur. Ay ha
ritann yneticisi olup, Mars' a yarm-kare, Merkr' e de kare a yapmaktadr. Ay-Merkr
Mars dedikodu olasl iin daha uygun bir gsterge olabilir mi? Peki ya Coronation Street
dedikodusuz nasl olurdu!

139
AY-VENS

Barseverler. birliine ynelik davran. Adil olma hassasiyeti. Seven anne. Gzel
ev. Kadnlara deer vermek.

Her iki gezegen de son derece yumuak ve doalar gerei teslimiyetidir. Bu yzden
bir araya geldiklerinde genellikle ibirliine ok istekli bir kii ortaya kar. Bu mfik,
uysal karakter nedeniyle, Ay-Vens ilikisine dahil olan dier gezegenlerin veya noktala
rn ok dikkatli biimde deerlendirilmesine ihtiya vardr.

Her neyse, byle bir gln olmadn varsayarsak, bu kombinasyon genellikle


byk uyum yarahr. Ay ile Vens arasndaki gerilimli alarla ve kavuumla ilgili prob
lem, aslnda kiinin genellikle fazla uyumlu olma eiliminde olmasdr. Bu gezegenler ara
snda kavuum veya gerilimli as olan kiiler ok duyarldr, incinmeye ve reddedilmilik
hissine kaplmaya ok fazla yatkndr. Bu yzden bakalarn incitmekten ok korkar, zor
durumlardan ve karlamalardan saknmak iin ou zaman uzaklamay tercih ederler.
Bu kiilere eletirilmek ve eletirmek zor gelir. Bylece, eer haritadaki baz faktrler de
onaylyorsa, memnuniyet yaratmak iin her eyi yaparlar. Kendilerine bir dev verilen
Ay-Vens ocuklarnn (ve yetikin rencilerin de) geri iletimde yalnzca eletiriyi duy
duklarn fark ettim. retmen, esasen devle ilgili vgler yadrm, bir de gelecekte
tekrarlanabilecek kk bir hatay dzeltmi olabilir. Yalnzca eletiri iitilir. Bu durum, bu
alara sahip kiileri her eyi mmkn olduunca gzel biimde yapmaya iter. Bu alara
sahip olan kiiler herhangi bir olayda ok kolaylkla incinip yaralanrlar.
Bu kiiler genellikle ok barseverdir. ou zaman gerek bir bar taraftandr. Buna
karn onlarn duyarll sert bir d kabuun alhnda rtldr. zellikle Mars veya Sa

trn iin iindeyse. Yine de adalet gereksinimi ve neyin adil olup neyin olmadna ilikin
ar duyarllk, ou zaman kiiyi paradoksal olarak kavgac durumlara iter. Ve bir kez
daha Mars'n gerilimli bir as bunu olas klar.
Bu gezegenler arasndaki alar seven ve zen gsteren bir ebeveyn figryle, genellikle
de anneyle, ilikili olabilir. Normal olarak o ok popler bir kiidir. Bazen de ok zarif ve
ekicilie sahip biridir. Genellikle olduka edilgen ve baskya teslim olan biri olarak de
neyimlenir. Bu yzden Ay-Vens kiisi bu ebeveyn modelinden istediini nasl elde ede
bileceini, bundan yola karak da yetikin hayatnda diplomatik yntemlerle kendi
yolunda nasl ilerleyeceini renir. Bu kiiler tatllklaryla ylan deliinden kartabilir
ler ve Mars haritada gl biimde vurgulanmadka istediklerini direkt bir tarzla ifade et
mekte zorlanrlar.
Bu alara sahip kiiler dnyaya koulsuz seven anne anlayyla programlanm ge
lirler. Genellikle bu imgeyi kendi annelerinden miras almlardr. Hibir faninin srekli

140
uyamayaca bir imgeyi. Byle de olsa Ay-Vens kiisi kendi hayabnda ou zaman bu im
geye uygun yaamaya alr veya bakalanndan bunu bekler.
Bir nedenle, bu gezegenler arasnda gerilimli alar olan kiiler ou zaman kendile
rini sevilmemi veya erken dnemde terkedilmi hissederler. Oysa byle bir terk edilme
veya reddedilme, daha ar gezegenlerin etkisi olmakszn nadiren olur. Gerilimli alarda,
iin iindeki burlara bal olarak, bazen fiziksel sevgi eksikliinin var olduu bir gemi

olabilir. Benzer ekilde, bu alara sahip kiiler ou zaman ilerin kt gitme olaslndan

dolay sevdikleri iin ok endieli ve an duyarl olurlar.


Bazen anne figr veya aile yks Vens' ok yaratc ve sanatsal olarak cisimleti
rir. Sonsuz olaslk vardr. Fakat genellikle Satrn veya dsal gezegenler bu oluuma dahil
olmadka Ay-Vens alan olan kiiler, onlarn ihtiyalann karlamakta olaand iyi an
nelere sahiptirler. Hatta fazlasyla iyi. Bu alara sahip kiiler reddedilmeye ve eletiriye
kar duyarl olabilirler, nk gemite bununla hibir zaman uramak zorunda kalma
mlardr. Bazen bizzat anne figr sevgi konusunda ok ihtiyaldr ve Ay-Vens ocu
una kendi hayatndaki sevginin nemli bir oda olarak bakar. Bazen bu o denli fazladr
ki, ocuunun kendi yoluna gitmesine izin vermeyi baaramaz. Bu alara sahip olan baz
kiiler kendi annelerini sosyal, romantik ve cinsel hayatlarndan anne olmak iin vazge
mi bir kii olarak deneyimlerler. Dierleri, annelerini, cinsel ihtiyalarn ve yaratc a
lmalarn anneliin stne koyan ve bu nedenle sululuk duyan bir kii olarak
deneyimlerler. Genellikle bu gibi durumlarda, babann annelie ait sorumluluklar pek
gndemde deildir. Bu da 'kadn eittir anne ve annelik' anlayn glendirir.
Bu alarda ocuk yetitirme genellikle ok geleneksel olduundan, kadn ou zaman
anne rolnn balam dnda veya en azndan bakan, koruyan ve besleyen rolnn d
nda grebilmek zordur. Bu, yaam durumuna ve kiinin haritasndaki dier ihtiyalara
bal olarak problem yaratabilir veya yaratmayabilir, ok eitli farkl biimlerde ele al
nabilir.
Kadnlarn sadece e ve anne rolnde olmamas kampanyalarn yrten insanlarn ha
ritalarnda ounlukla bu kombinasyon vurguludur. Kadn bir tek anne rol balanunda
gren anlay, yalnzca ocukluk deneyimi olmakla kalmayp darya, dnyaya da yans
tlr. Bu aya sahip kadnlar geleneksel dii rollerini stlenmekte ou zaman zorluk e
kerler. Haritann dier gstergeleri, ve zellikle de Satrn ve Urans' n glerine bal
olarak, bu baskyla ilgili neler hissetme eiliminde olduklarn, bunun onlara ne kadar
uygun olduunu ve bununla nasl baa kacaklarn bir miktar aklar. Tipik olarak bu
kombinasyona sahip kz ocuklar gzel elbiseler giymek, kurdeleler takmak, bale ders
leri almak ve benzeri beklentilerle yetitirilir. Erkek ocuklar 'fazla kaba' olmamalar ko
nusunda uyarlr. Bu tr yetime biimleri haritann btnne bal olarak ocuun

istekleriyle uygunluk iinde olabilir veya onlarla derinden eliebilir. Her zaman olduu

141
gibi olaslklar sonsuzdur. Fakat her iki cinsiyet iin de kiinin bir ekilde diil olan gl
biimde takdir ederek yetitirildii genellikle sylenebilir. Bazlar iin zellikle 1950'1er,
1940'1ar ve ncesinde doanlar iin bu, kadnn rol konusunda ok geleneksel anlaya
sahip bir anne demektir. Dierleri, zellikle de daha yakn zamanlarda doanlar iin, ka
dnlar takdir etmek demek, onlarn geleneklerle snrlan izilmi rollere kapahlmam ol
masna empati duymak demektir ve hemen hepsi iin 'kadnlk' ve ' diil' gibi szcklerin
onlara gerekte ne ifade ettiini saptama ihtiyacna iaret eder.
Bakm veya kadnn rol bakmndan arka plan ne olursa olsun, bu ou zaman kii
nin maddi/bedensel bir seviyede marhld, belki stne titrenip fazlaca beslendii bir
konumdur. Haritann btncl anlamna bal olarak, bu, anne figrnn sululuk duy
gularn telafi etmek iin olabilir. Gerekte gerek sevgi eksiklii olabilir veya olmayabilir.
Yaygn olarak sorun udur: Annenin kendisi abarhlm bir 'sper annelik' anlayna sa
hiptir ve bunu hayata geiremedii iin sululuk duymaktadr. Bylece, Ay-Vens ocuu,
zellikle gerilimli alarda, ona daha fazlasnn verilmesi gerektii duygusunu miras alr.
Baz durumlarda, anne figr ocuu ne kadar besleyip ona ne kadar zen gsterirse,
ocuk daha da alk hisseder, nk annenin sululuk duygusunu alyordur. Bu alara
sahip baz erkekler, annelerinin bir kz ocuuna sahip olmay tercih edebileceini hisse
derler ve bunun yansmalar tamamen farkldr. Her durumda, neden ne olursa olsun, Ay
Vens ocuuna ocuklukta pek ok ekerleme, yemek ve oyuncak verilir. Bu durum,
parasal arka plan ne olursa olsun, Ay-Vens kiisinin neden ou zaman kolay bir maddi
yaama alm ve bunu bekler gndn aklar. Gerilimli alara sahip olanlar, ou
zaman kendilerini parasal adan fazlasyla ve ar durumlarda da gerekten sorun yara
tacak noktaya kadar geniletirler. Bununla beraber, gl bir Satrn'n mevcudiyeti, bu tr
eilimlere gem vurmak iin ok yararl olabilir. Gne-Vens gibi, bu kombinasyon ou
zaman kendi isteklerine ok dkn ve cmerttir. Bu gezegenler arasndaki alar bazen
kriminal eylemlerin arkasndaki motivasyonu gsterebilir, nk bu alar kiiyi kolay,
mcadeleci olmayan, barl ve maddi olarak desteklenmi bir yaam biimini elde et
meye motive eder.
Bu gezegenler arasnda gerilimli alar olanlarn ilikilerinde kadn ve sevgili imgeleri
uyumazlk gsterir, bunlar btnletirme ihtiyac vardr. Heteroseksel bir erkek iin
bunun anlam ok ularda arketipsel yaradla sahip kadnlara taknh olabilir. Ya ok ana
ya da meum kadn tiplerine. Hangi trde kadnla birliktelerse ounlukla dier tipe zlem
duyarlar. Yolculuk elbette ki dii unsurun iki ynn kendi ilerinde btnletirmekle ve
kendi ruhlarnn bu ynyle ilgili anlaylarn ykseltmekle ilgilidir.
Bu alarda ecinsel ve lezbiyen ilikiler yaygndr. nk bu etkileime sahip kiiler
ou zaman yalnzca kendi ilerindeki diil yan tarafndan basklandklarn hissetmekle
kalmaz, ayn zamanda kar cinsin farkllklaryla mcadelede de kendilerini fazlasyla k-

142
rlgan hissederler.
Bu gezegenler arasndaki alar, besleyip bakmakla ilgili meslek veya etkinliklerle,
yemek tedariki, bahvanlk veya i tasarm ieren etkinlikler iin idealdir. Eer haritadaki
dier faktrler de uygunsa, bu kombinasyon ou zaman mkemmel bir a yarabr. A
tipi ne olursa olsun, bu kombinasyona sahip insanlar, genellikle kendi yemeklerini sever
ler ve bunlarn sunulu biimine de ok duyarldrlar. ou Ay-Vens tipi zellikle tatl
eylere dkn olur. Rahatlk hissi iin biskvi kavanozuna atlamak yaygn bir davran
sa! zelliktir. Baz durumlarda bu durum tipin fazlasyla ho, hatta cokulu davranlarn
yanstabilir.
Bu kombinasyon romantik ve duyguludur. Bu insanlar, ou zaman gemie deer
verir, tarihi sever, hatta fotoraf albmlerine adeta gmlrler.
Bu kombinasyonun memnun edici yan, a tipi ne olursa olsun, koruma, bakm st
lenme, sahiplenme ve sevme arzusunun genellikle ok gelimi olmasdr. Besleme ve bes
leme arzusunun da. Eer dier faktrler uyumluysa, bu insanlar doal olarak scak,
canayakn, cmert, konuksever, karlk veren, sempatik ve diplomatiktir. Onlar zellikle
gzellie duyarl olup, memnuniyet verici bir ev atmosferi yaratmakta gl drtleri var
dr. ou zaman alldk mzik ve dans gibi eyleri, iekleri gl biimde takdir eder
ler.
Bu, i tasarm iin de ideal bir kombinasyondur. Bu kiiler genellikle tm dzeylerde
ve zellikle de evleriyle ilgili olarak, zevk duygusuyla son derece ilgilidirler. Ahenkli do
mestik evre gereksinimi fazla vurgulanma eilimindedir. Aile atmosferine de genellikle
ok fazla deer verilir.
Eer bu kombinasyon gl biimde vurgulanmsa, baz Mars zelliklerini gelitir
mek genellikle kiinin son derece yararna olur. zellikle, kendini direkt ve drst bir yolla
ne srme becerisini ve teslimiyet basks karsnda kendi konumunu devam ettirme ye
teneini gelitirmek. Bu alarn fazlasyla edilgen doas ve zor durumlardan saknma
eilimi nedeniyle, kii aslnda ou zaman darda Mars tipi enerjiyle karlar, nk
zaman zaman bylesine zayf ve edilgen grnebilen, her ne pahasna olursa olsun bar
kabullenmeye bylesine hazr olan Ay-Vens tiplerine fkelenmek kolaydr. Ay-Vens ki
ileri, haritalarnda Mars gezegeni ok fazla vurgulanm kiilerle iliki kurarak oun
lukla dardan bu gezegenle karlarlar.
Bu ann rneklerinden Mahatma Gandhi (Mars ve Jpiter'in de dahil olduu kare
as var) kukusuz yirminci yzyln en bata gelen eylemsizleri arasndadr ve Vanessa
Redgrave (Vens ile kavuum yapan Satm'e kart a) . Vanessa Redgrave'i ynlendiren
eitli nedenler haritasndaki Urans alarna ve onun ke noktasndaki Mars'na ok
ey borluyken, onun, rnein rklk kart harekete kablmn, adaletsizlikle ilgili kay
gsn aka gstermektedir. ou rol de bu kartl yanstr.

143
AY-MARS

iddetli koruma, korunma. Hzl besleyici tepki. Uyumazla duyarllk. fkeli duy
gular. Duygusal atma. Cinsel duyargalar (antenler).

Ay ile Mars arasnda gerilimli alar olanlar Gne-Mars'a olduka benzerler. Yap
mak, eyleme gemek, kollar svamak ve eldeki projeyi srdrmek iin ok gl bir istee
sahiptirler. Yaygn olarak evle ilgili alanda yaplacak ok i vardr ve ev pek de bataryala
rn yeniden arj etmek iin geri ekilebilecek bir yer deildir ou zaman. nk bu ba
taryalarn arabuk boalmasnn esas nedenidir. Tipik olarak evin trafii geli, gidiler ve
abur cubur attrmalar ile youndur. Kii bunu ann karakterine, haritann btncl ha
vasna ve zellikle de 4.evdeki koullara bal olarak canlandrc veya bktrc bulabilir.
Genellikle kiinin hayatnda isel duygu atmalaryla birlikte epey duygusal hareket
vardr. Kii ou zaman bir ihtiyacn karlamaya ynelik belirli bir hareket tarzyla, g
rnrde atan baka bir ihtiyacn karlamak iin gereken hareket tarzn btnletir
mekte zorluk eker. rnein; gvenlik, ev, ainalk karsnda bamszlk ve cinsel
heyecan ihtiyalarn. Bazen hayatnda evrede uuan tabaklar ve mnakaalar gibi duy
gusal hareketler vardr. Ancak daha yaygn grnen, kiinin byle bir atmosferden gel
mesi ve bunlar tekrarlamamak iin acya katlanmasdr. Btn Ay-Mars alar, herhangi
trde bir atmaya olduu kadar herhangi bir tehdide kar da ok duyarl kiiler ortaya
karacaktr.
Ay-Mars kombinasyonlarnn 'alngan' davranla ilikilendirilebilmesine ve bazen de
kolaylkla aniden fkelenme eilimine karn, zellikle gerilimli alar olan kiiler ou
zaman fkelerini ifade etmekte zorlanrlar. Bu durum kiinin kendi konumunu son derece
ak klmaya alrken tepetaklak olmasyla sonulanabilirken, bazen de belki sonula
rndan korkmas nedeniyle fkesini ifade edememesi ile sonulanr. Sabit burlar fkele
rini tutmaya ve sonra arada bir boaltmaya zellikle yatkndrlar. Deiken burlar ise,
fkelerini sinirli ve eletirel tavrlar yoluyla ifade etme eilimindedirler.
Baz Ay-Mars kiileri, ebeveynlerin veya dier aile bireylerinin 'asla tartmad', bu
nunla beraber birbirine ar fke duyduu erken dnem ev yaamndan sz ederler
(bunun zellikle kart ayla ilgili olduunu kefettim). Tipik olarak Ay-Mars ocuu tm
ifade edilmemi fke ve benzer duygular snger gibi emecektir.
Charles Carter Ay-Mars tipini genellikle yumuak kalpli, sempatik ve yardm etmeye
hevesli eklinde niteler. Bu kombinasyona sahip kiiler hemen her zaman son derece ko
ruyucudur.
Temel olarak, bu alara sahip kiiler, kendi otoritelerini gsterme ihtiyalaryla g
venlik ihtiyalarn btnletirmek zorundadrlar. Bir btn olarak Ay-Mars kiisi yan-

144
ruzda olmas gayet iyi bir kiidir, nk sizi korumaya abalayacakhr. Buna karn gerilimli
alarda kii bazen ocuklar kendisinden alp gtrlmek veya bir eyden dolay itham
edilmek zere olan bir anne gibi davranacakhr. Gerilimli alardaki problem, zellikle, her
zaman olduu gibi, bu durumda da an uca gidip soruna fazla hzl dalmaktr. Ay-Mars
tipi daha siz savata olduunuzu bile fark etmeden atelenip sizin adnza mcadele ede
bilir.
Temelde bu tipin duygular ok kolay ve ok hzl atelenir. Kii genellikle gvensiz
lik hissine alkndr ve tehlike kokusu almakta ok hzldr. Bu yzden de hzl tepkiler ve
karlklar verir. Bazen hayat kurtaran trden tepkiler. Gne-Mars gibi, Ay-Mars da ce
saretli, giriimci ve korkusuz olabilir. Ay-Mars iin hissetmek harekete gemektir. Burada
sorun, alkanlkla tepki vermeleri ve alkanlkla atma beklemeleridir. Gerilimli alan
olanlarn kendilerinin ve sevdiklerinin srekli tehdit altnda olmadklarn ve 3. Dnya Sa
vann her an balamak zere olduuna inanmak veya byle davranmak iin bir neden ol
madru, veya eer yanl tepkiyi verirse byle olabileceini anlamalar ok uzun zaman
alabilir. Bazen, kii atmadan bu denli korktuu iin, savunma iin acele etmekte arya
kaabilir, bylece silah ilk ateleyen pekala da Ay-Mars kiisi olabilir.
Kendisini, zellikle de ailesini ve duygusal bir ba olan dierlerini koruma gereksinimi
btn a tiplerinde genellikle hevesle gelitirilir. Pek de nadir olmayarak, ocuklukta aile
bir biimde tehdit edilmitir. Hane iinde fke veya iddet olmasa da, dardan gelen bir
tehdit olmutur.
Sylenmi olduu gibi, bu alara sahip olanlar, sklkla, zellikle anne figrnn her
an patlamaya hazr olabildii yksek derece istikrarsz ailelerden gelirler.
Haritasnda kart as olan bir adam, ok iddiac olarak alglad kadnlarla karla
tnda hala ou zaman ne denli tehdit edilmi hissettiini bana aklad. Babas ok edil
gen ve grnte fkesini dorudan herhangi bir yolla ifade edemezken, annesini ok
patlayc buluyordu. Akas annesi restoranlarda rezalet kartp, okuldaki retmenle
riyle didien trden bir insand. O bugn kendisini anlamazla ok duyarl' ve 'herhangi
trdeki duygusal bir atmosferi sonlandrmaya gnlsz' olarak nitelemektedir. Bu kom
binasyon iin anahtar bir tanm olarak 'iddetli koruma' gayet uygun olacaktr. Kii hak
knda bir eylere iaret ettii kadar, anne figrn de ou zaman abartlm ve
karikatrletirilmi biimde niteleyecektir. Annenin son derece zorlayc olduu ve ocu
unun bana gelebilecek bir tehlike beklentisiyle her yere ocuuyla gittii durumlar ol
duunu biliyorum. Bazen ocuu ile rekabet eder. Bu yzden farkl bir seviyede bilinsizce
ocua feci bir ey olmasn ister. (Bu kukusuz her iki ynde de alr: Ay-Mars kiileri
ou zaman annelerini ldrme fantezileri kurarlar!)
Annenin ocukla her yere gitmesi fikrine dnersek, bildiim bir durumda, balayna
bile gitmiti. Bu da enteresan bir durum, nk anne figryle ou zaman gl bir cir-

145
sel ba vardr. ocukluktaki duygusal ba ou zaman allmadk biimde gl cinsel
imaya sahiptir.
Anne figr ou zaman ocukla (genel olarak veya cinsel konularda) veya bakala
ryla yarr. Ay-Mars kiileri bazen rekabetle ilgili benzer trde ahma yaarlar. Ya f
keyle ar rekabeti olur veya byle grnmekten korkarlar.
Krtaj, ocuk drmeyi ve erken doumu Ay-Mars alaryla ilikili buluyorum.
Bazen, eer kavuum as 5. evdeyse veya 5. evi ynetiyorsa da bu durumlar ortaya kar.
Sanki besleme drts normal sreye gre fazlasyla hzl, fazlasyla keskin gibidir. Bu
hzl fakat yetersiz besleme tepkisi genellikle Ay-Mars kiisinin zerinde ykseldii te
meldir. Sanki biberon, beslenmesini tamamlamadan nce her an bebein elinden alnacak
gibidir. U durumlarda Ay-Mars tipinin ou zaman yemei iin fkeyle lk atan bir
ocuk gibi davranacan hayal etmek ok zor deil. Bu alarda ou zaman fke yaratan
konu yemek ve beslenme erevesindedir.
zellikle bu gezegenler arasndaki gerilimli alar, hazm sorunlar ve mide lserleri ile
ilikilidir. Bu durum bazen kiinin fkeli olduunda yemek yemesine veya fke duygula
nru yathrmak iin yemek yemesine balanabilir. ocukluk dneminde de beslenme ih
tiyac ou zaman fkeli, hayal krklna uram veya en azndan her zaman megul bir
anne tarafndan karlanmtr. Bazen de annenin evlilik dnda bir cinsel birliktelii var
dr. Bu yzden ocuk annenin dikkatini ekmek iin bu nc figrle rekabet etmesi ge
rektiini hisseder.
Bazen bu aya sahip kii ok gen bir annenin ocuu olarak doar. Yine Ay-Mars'
hemen doum yapm ve cinsel ekicilie sahip bir kadn olarak dnebiliriz.
Kanlmaz olarak, fke ve anneyle ilgili sorunlar bu alarda el ele gider. Kii ya an
nesine kzgndr veya ou zaman anne fkeli bir kii olarak alglanr ya da Ay-Mars kiisi
onun namna fkelenir. Kavuum alar olanlar genellikle kendilerini fkeli olarak bilir
ler, ounlukla da annelerine fkelendiklerini bilirler. Kart alan olanlar ise, genellikle
fkeli ve uyumsuzluktan sorumlu olanlarn dier insanlar olduklarna inanarak epey
zaman harcarlar.
Ay-Mars kiisinin fkesi de, cinsellii gibi, ou zaman kllenmi fakat gizli olarak
mevcuttur. ocuk kitaplarndaki ejderhalara olduka benzerdir. O kitaplardaki ejderha ol
duka sempatik bir karakterdir, fakat burun deliklerinden buhar pskrmektedir.
Ay-Mars tipine, kkleri ve gemii adna mcadele ederken rastland kadar o kk
lerden kap kurtulmak iin mcadele ederken de rastlanr. Boanmalarda ou zaman
mallarla ilgili ateli tartmalar yaplr. Kii, ou zaman, kendisini gvenlii iin hayat
iinde farkl yollarla mcadele ederken bulur. Evlilik eviyle ilgili mcadele, bunun nasl or
taya kabileceinin bir rneidir. Kader bazen, Ay-Mars insanlarnn fazlasyla fiziksel
gvence hissetmesine izin verilmediini dorular gibidir. Bunun amac, onlar, duygusal

146
seviyelerde gvenlii veya onun eksikliini gerekte nelerin oluturduunu kefetmeye
zorlamakhr.
Bu alara sahip kiiler genellikle olduka gen yalarda yerleik dzen kurup aile sa
hibi olurlar. ou zaman ileride bunlar yapacak zamanlarnn olmayabilecei ve etrafla
rnda bunun iin potansiyel e bulunmayabilecei duygusu vardr. Temel olarak kii ou
zaman bir ev ve aile iin sabrszdr.
Ay-Mars gerilimli alarnda kiiler, eer kombinasyon uygun burlara derse, bazen
fazla yiyip iebilir ve arada bir fazla kilolu olabilirler. Sklkla duygusal ve ounlukla da
fiziksel seviyelerde ocuk doru biimde beslenmemitir ve belki de bebeklikte arabuk
stten kesilmitir. Bazen annenin ilgisi iin rekabet vardr, bazen de gerek rekabet yiye
cek iindir. Herhangi bir olayda, u noktalarda Ay-Mars sorunlar olan insanlar sanki ya
ryor gibi veya sanki her an yemek nlerinden kaplacakm gibi yiyebilirler. Fazla kilolu
olmak da ou zaman kendini korumann bir yolu olarak grlebilir. nk Ay-Mars ki
isi ou zaman savunmasz hisseder. ncinebilir ve krlgan birey, kendisini fazla kilolar
dan rl bir zrhn arkasnda korumaya alr. Ay-Mars'n, ister kendisi isterse
dierleriyle ilgili olsun, yeme biimiyle ve gerekte tm beslenme ve besleme biimleriyle
ilgili bir drtsellii vardr. Ay-Mars gerilimli alar olanlarn ou zaman 'ikiden gelen
cesaret' e olan gereksinimlerinden dolay yiyip itiklerini dnyorum.
Ay-Mars'n en byk erdemlerinden biri, bu aya sahip kiinin duygularn ifade eder
ken genellikle drst ve direkt olmasdr (hatta gerilimli alara sahip bazlar dierlerini
rahatsz edecek denli direkt olabilirler). Genellikle duygulan netletirmek iin gl bir
ihtiya, buna uygun olarak da duygusal belirsizlikten holanmama vardr. Bu kombinas
yon duygusal cesaretle ilikilendirilebilir.
Bu alara sahip kiiler genellikle cinsel tepkiyle ilgili drtsel bir duyguya sahiptir.
Cinsel konularda ok da direkt olabilirler.
Bu alarda zellikle erkeklerin, bazen ask suratl, gn gnne uymaz, gcenik ve
iin iin yanan trde bir cinsellii vardr. Fakat yine de bebek yzl kalabilmeyi baarr
lar. Bunun ak bir rnei Marlon Brando'nun haritasnda grlebilir. Brando, Gne-Ay
Mars-Pluto T-karesine sahiptir. Burada aynca Ay ve Mars burlar Yenge ve Ko'tur.
Bazen Ay-Mars yalnzca bebek yzl olmakla kalmaz, ayn zamanda davransa! olarak
aynen bir bebeinki gibi olduka talepkar olabilir. Bunun yine annenin cinsel antenlerini
bebeklikte ocuuna yneltmesiyle ilikili olabileceine inanyorum.
Ay-Mars kombinasyonu dekorasyon, marangozluk, i tasarm ve tm dier 'kendin
yap' projeleri iin muhteemdir. Nasl boaltabileceklerini bilemedikleri ok fazla fkeleri
olduunu hisseden Ay-Mars kiilerine ou zaman evleriyle ilgili fiziksel bir eyler yap
malarn neririm: bir duvar ykmak, tavan boyamak veya benzeri. Bu ayn zamanda gda
tedarii ve kiinin etkin biimde bakalarnn beslenmesiyle ilgilenebilecei dier meslek-

147
ler iin veya radikal bir siyasetinin ya da bir eytan kovucu vaizink.i gibi, fkeli duygula
rn meru biimde yahhrabilecekleri almalar iin ideal bir birleimdir.

AY-JPTER

Engin duygular. Abartl davranlar. nan ihtiyac. Koruma ihtiyac. Kutsal Anne.

Ay-Jpiter tipi, a tr ne olursa olsun, koruyucu, iyi-huylu bir duygusal genilemeye


doru gitme eilimindedir. Bu, ak, cmert yaklamlarla yant ve tepki veren sempatik bir
karakterdir. Gerilimli alardaki problem; kiinin, zellikle, ar tepkisel olma ve an kar
lk verme, tutulmas olanaksz szler verme ve 'byle davranlmas gerekir' duygusuyla
cmertliin zirzop ve savurgan davranlarn benimseme eiliminde olmasndan kay
naklanr. Bu tipin davran bir ok ynden koruyucu 'sper anne' ile rtr. Fakat her
kese her ey olmak iin ok fazla urama riski, Ay-Jpiter'i hi kimseye pek fazla bir ey
olamad bir sona gtrebilir.
Kiisel gezegenlerle olan tm Jpiter alarnda olduu gibi, bazen bu kiinin u veya
bu yolla 'Tanr'y oynama' eilimi olabilir. Herhangi bir oranda, genellikle gl bir
retme ve vaaz verme ihtiyac vardr. Ya kendi inan sistemini aklamak veya bilgisini gs
termek ister. Aslnda bu, okul veya kilise iin uygun bir kombinasyondur. Genellikle gl
bir 'byme'ye adanma ve zgrln bilgiyle geldiinin farkndal vardr. Dier alar
tersine iaret etmedike (Satrn veya Urans'le alar), genellikle Ay-Jpiter tipi, hayatta
doutan gelen bir inanca sahiptir ve hayatn gaileleri ve kederlerinden kolaylkla anlam
kartabilir. Temel olarak, bu tip her ey hakknda hem iyimser hem de felsefidir. ou
zaman dini, siyasi veya felsefi nitelikte bir inan sistemine gerek bir ihtiya ve gl bir
yahrm vardr. Byle bir inan sistemi yalnzca gvenlik ve emniyet duygularn besle
mekle kalmaz, ayn zamanda kii iin dnyada davransa! bir rehber olarak da i grr.
Siyasi ve dini duygular, daha dogmatik, sonlu veya tanmlanabilir eylere muhalefet ede
bilir. Kendi bana ne kan bir a deildir: Bunun iin Ay-Jpiter fazla kaytszdr. Be
lirli bir nesnenin ruhuyla, onun uygulamasndan daha ok ilgilidir. Bu tipe uygun kilise,
btn kltrlerin ve dini inanlarn insanlar iin snak ve gvenlik salayacak bir tr her
eyi kucaklayan Anne olacakhr. Siyasi ve dier inanlar da duygu bolluuna ve dn
cenin zgrlne ynelme eilimindedir.
Ay-Jpiter kiisi ou zaman anne figrnn olduka dramatik olduu bir aile yap
sndan gelir. Kendisi de olmas gerekenden daha fazla tepki vererek, olduka drtsel dav
ranabilir. Bu agzl bir a olabilir: Beslenme iin agzl, geim paras iin agzl. Eer
agzll, aln ars olarak kabul edersek, belki o zaman, daha kabul edilebilir bir

148
insan zaaf olur. Bu ann kendisi yeterince beslenmemi, fiziksel ve duygusal beslenme
iin hala alk eken bir anne figr ile ilikili olduu iin, bazen agzllk ortaya kar.
Baz durumlarda bu ylesine belirgindir ki, anne kendi ocuunun duygusal ihtiyalarn
karlamakta tam olarak beceri sahibi deildir. Bylece, bizim Ay-Jpiter kiimiz, karl
nda ocukluundan beri bylesine umarszca ihtiya duyduu scak duygular alabil
mek iin scak, zenli, sempatik ve koruyucu bir karlk verme tarz gelitirir. ocuklukta
annenin ihtiyalarna kar bu tr bir duyarll gelitirme ihtiyac olduu iin, yetikin
likte bu mutlu, glmseyen yze sahip kiilik ikinci bir karakter haline gelir. Ay-Jpiter
duygusal olarak beslendiini hissettii zaman, bakalarn desteklemek iin ortalamann
zerinde bir kapasiteye sahip olur.
Her iki gezegen de korumayla ilgili olduu iin, ocuklukta, ou zaman, ar korunma
veya yetersiz korunmayla ilgili sorunlar vardr. Sklkla fiziksel olarak ar korunma, duy
gusal olarak ise yetersiz korunma sz konusudur. Bu yzden olgunlama gecikir. Bu tip
genellikle ok belirgin bir koruyucu tarafa sahiptir. Bu yzden bir 'kt kader' yksne
taklmas genellikle olduka kolaydr. Korumak, 'obanlk etmek' arzusu, genelde ok se
vimli bir yndr. Sk sk anne figr ocuu an korumaya almhr. rnein, ou
zaman, ocuu ihtiya duyduundan daha fazla yemek yemee zorlayarak. Ay-Jpiter ti
pinin ocukluunda yemekle ilgili problemlerin olmas akla yakndr. Bunun sonucunda
bazen uzun dnemli yeme problemleri ortaya kar. Birisini an korumak, ou zaman,
onun size bamlln devam ettirmenin ve bylece benlik imgenizi ve 'Tanr rol oy
nama' arzunuzu arthrmann bir vastas olabilir. Daha az hoa giden bir ar koruyucu ki
ilik rnei olarak Hitler'i verebiliriz. Onun Ay-Jpiter kavuumu Olak'ta 3.evindedir.
Yahudileri infaz ederken, yurdunu (Olak) koruduu arpk inancna sahipti. Burada da,
kendisininkilerin yegane doru inan sistemi, felsefe, dini gr, vb. olduunu benimse
yen kstah tavrnda Jpiter'i grrz.
Belki bu, aslnda pek de fena olmayan bu ann olduka acmasz bir grndr.
nk genel olarak bu tip hogrl ve merhametlidir. Bu bakmdan en kt problem, ki
inin dier kiilerin nyarglanna kar hogrszlnn farknda olamamasdr. Ay-J
piter zellikle kart ada daha az alakgnll ve ok daha fazla kibirlidir.
Ay-Jpiter kiisi genellikle tezcanl biridir (zellikle de deiken burlar iin iindeyse).
Gl bir kefetme ihtiyacna elik eden duygusal, ailevi veya dier herhangi bir ekilde
balanma korkusu vardr. Her durwnda bu tipin davranlar rastgele ve zel olmaktan zi
yade genel olmaya yneliktir. Ay-Jpiter bunu planszlk olarak nitelerken, dierleri dik
katsiz, ar ve teklifsiz olarak deerlendirebilir. En kts ve eer dier harita faktrleri
de pekitiriyorsa, byk bir sorumluluktan kama abasyla birlemi ansna fazlasyla
gvenme eilimi olabilir.
Ay-Jpiter tipleri, ailevi zorunluluklarn kstlamalarndan zgr olmak da dahil, ku-

149
kusuz birok nedenle, en azndan hayatlarnn bir ksmnda doduklar yerden uzakta bir
yerde yaayabilirler. Denizar yaamlar da bu kombinasyonun duygusal olarak genile
meci ve kefedici karakterine cazip gelir. Ay-Jpiter yerinde durmaz ve kanatlarn fizik
sel olmasa bile zihinsel olarak amaya ihtiya duyar.
Bu gezegenler arasndaki herhangi bir a, kendi isteklerine dknlk, ar duygu
sallk ve belirli bir aldrmazlk tutumuna eilimlidir. Ilmllk en yce erdem deildir ve her
tr hayat alannda u noktada davranlar ortaya kabilir. rnein, daha nce de ima edil
dii gibi, bu aya sahip kiilere ok ar uta yeme alkanlklarna kaplm, belki bir
zaman kendilerini hasta edecek denli yiyip sonra da lecek denli kendini a brakrken
rastlamak yaygndr (sonraki durum daha az yaygndr, ancak inanlar iin oru tutan
Gandhi'nin haritasnda bulunmasyla iyi bir rnek tekil eder) . Yeme problemleriyle kii
nin inanlar, bu kombinasyonda ou zaman el ele gider. Bu kombinasyonun, rnein
yalnzca alk grevcilerinin deil, aynca baz vejetaryenlerin haritalarnda da ne km ol
mas beklenebilir. Bu, ayn zamanda iki kiilik yemek piirirken yirmi kiiye yetecek mik
tarda hazrlayan kiiye de iaret edebilir. Fakat Ay-Jpiter kiisi kendi abartl
yaklamndan ve hayata kar geneldeki plansz tutumundan olduka kolay biimde
kama eilimindedir. Dier insanlar, kiideki bu aya, genellikle en tavrlar ve onlara
kolay, scak tepki verme biimleri nedeniyle olumlu karlk verip zaaflarn ounlukla
ho grrler. Dierlerinin iyiliiyle samimi olarak ilgili olmas nedeniyle, 'sosyal yardm'
kapsamna giren meslekler iin bu iyi bir adr. nk bu meslekler kiiye gl koruyucu
yamru kullanma imkan sunar. Fakat Gne-Jpiter' de olduu gibi Ay-Jpiter' de de pat
ronumsu ve babaca tutumlar kolaylkla ortaya kabilir.
Bu gezegenler arasndaki uyumlu alar, kiiyi, hayatin daha zevkli, genilemeci ve ke
ifse! yanlarna eilimli klar. Fakat burada kii ok daha az tezcanl ve bu tipin tuzana
debilecei ikiyzlle daha az yatkn olur. yi kalplilik ve merhametlilik burada isa
betle vurgulanmtr. Fakat daha az drtsel olarak evredeki herkese annelik yapma ei
limi vardr. Esasen gen a bazen martlp pohpohlanmay bekleyep bir kiiyi niteler.
ou zaman gemiin grkem ve ihtiamna ilikin gl bir duygu (ancak bu harita
nn baka alanlarnda da vurgulanm olmaldr), eski binalardan (ki bunlar, srf yalarn
dan dolay ou zaman kiliseye aittir), gelenek ve greneklerden holanma sz konusudur.

AY-SATRN

Savunmac duygular. Kontroll tepkiler. Tedbirli davran. Sorumlu anne. Yap kurma
ve devam ettirme gereksinimi. Kasvetli ev. Evde dersler.

150
"Aile balarnn gvencesi aldatcdr. Kiinin kan balarndan dolay, dierle
rinden duygusal destek talep etmesinin hakk olduunu varsaymas ou zaman ol
duka tehlikelidir. Ebeveynler lebilir, eler terk edebilir ve ocuklar byyebilir;
Ay-Satrn asna sahip olan kii, eer duygusal nedenlerle bu dsal faktrlere ba
llk gelitirirse genellikle acya ve hayal krklna davetiye kartr." (Liz Greene,
Saturn)

Ay-Satrn tipinin kiiliinde ou zaman 'tuzaa drlm ocuk' duygusu vardr.


Bu bazen fiziksel olarak salarn rerek at kuyruu yapan kadnlarda veya bir kadn on
larla konutuunda utanga biimde kzaran erkeklerde gzlenir. ok sk olarak, Ay-Sa
trn olduka erken yata bymek zorunda kalmtr ve olgunlama srecini karan
Gne-Satrn'e olduka benzerdir. Bu yzden kiinin duygusal geliiminde ou zaman
bir gecikme olur.
Bazen ocuk ok kk yata sorumluluklar stlenmek zorunda kalmtr. ou zaman
annenin vekilidir. Belki ocuklarn en by olarak domu ve daha kk kardelerine
bakmak zorunda kalmtr. ou zaman anne veya dier bakclar fazlaca meguldrler.
Ay-Satrn kendi anne figrne kar bile annelik rol stlenmek zorunda kalr. 'Koulsuz
sevgi' ile ifade edilebilen Ay'a zg ebeveynlik gstergeleri ounlukla kttr. Bu tr sevgi,
'ne olursa olsun seni seveceim, seni desteklemek, korumak iin burada olacam, endi
elerini, korkularn, gzyalarn, kzgnln, fkeni iime alp bunlara tampon olacam.'
diyen sevgi trdr. Ay-Satrn' de ocukluun bu olumlu zelliklerinin ou temelde ol
duka zayftr. Kii, bu nitelikleri nasl hissedip ifade edeceini en batan renmek zo
rundadr.
Ay-Satrn ocuu, duygusal bakmdan kendi kendine yeterli olmas gerektii mesajn
genellikle ok kk yata alr. ocuk yalnzca belirli bir biimde davranrsa; eer sorumlu
olur, ylk olmaz, arka planda kalp insanlarnn ayaklarnn altnda dolamazsa; sevile
cei mesajlarn alr. ou zaman ocuun ihtiyalarna yant vermek iin asla yeterince
zaman yok gibidir. Anne ounlukla kendi banadr, sorumluluklar altnda iki bklm
olmu, ou zaman tm gn alan, herhangi bir bo zaman nadiren olan biridir. Genel
likle ocuk annenin ihtiyalarna ar duyarldr ve bunlara gre tepkilerini nasl ayarla
mas gerektiini renir. Kiiye spontan bir biimde tepki ve karlk vermek ok zor gelir,
nk sabit, ounlukla belli belirsiz bir eletirilme beklentisi vardr. Gerilimli alar olan
kiiler ve kavuum alan olanlar, duygularn byk bir tedbirlilikle ve belirli bir savun
maclk iinde ifade etme eilimindedirler.
Erken dnem o kadar da bunaltc olmam olabilir, yine de Liz Greene'in ifade ettii
gibi genellikle ev yaamyla ve kiinin sonraki tutumlaryla ilgili 'hazdan nce i' trnde
bir duygu vardr. Ben bunun 'kasvetli ev' kombinasyonu olduunu da dnyorum.
.

151
nk bir keresinde bir atlye almas srasnda odada bulunan drt Ay-Satrn kiisi de
ya Dickens'n ayn adl kitabn okumutu veya isimle balantl baka bir ilikilendirmeye
sahipti.
Ay-Satrn kombinasyonu, iftilikle uraan topluluklardaki insanlarn haritalarnda
yaygndr. Bu topluluklarda ev ayn zamanda bir alma yeridir. iftilik rneinde ol
duu gibi, Ay-Satrn' n geri plannda ounlukla gl bir geleneksel aile alt yaps var
dr. Belki kuaklardr, aile ayn evde veya evrede yayor ya da ayn meslei srdryor
olabilir. Bunun sonucunda, kiinin grev, sorumluluk ve iine doduu gemiten uzak
laabilmesinin ok zor olduu anlam kartlabilir.
Dardan bakan birinin bak asna gre, Ay-Satrn tipinin davranlar ou zaman
olduka hoa gider (ara sra, bir para cansz ve ngrlebilirdir). Bu ou Satrn as iin
sylenebilir, zellikle uyumlu gezegenlere olan alar iin. nk bu tr alar ok duyarl
olma eilimindedir. Kukusuz Ay-Satrn tipi ou zaman strapl biimde byledir. Bu
rada memnun etmeye ok fazla uraan bir kii vardr. Klasik Ay-Satrn tipi kendini sal
drlara ak hisseder ve incitilmekten korkar. Bu yzden sosyal olarak neyin kabul
edilebilir olduunu dnyorsa, mmkn olduunca o biimde davranacaktr. Bu, ou
zaman ihtiya duyduu onay elde etmek zere uyum salama giriimini ierir. Satrn
temas ettii gezegenle ilgili olarak genellikle 'forml' trnde bir karlk vermeye yat
kndr. Ay ile tepkiler fazlasyla kontroll, cansz ve dikkatli veya fazlasyla hevesli ve co
kulu olabilir.
Belki Ay-Satrn'n en byk ihtiyac mmkn olduunca emniyette hissetmek ve g
vende olmaktr. Hissettii biimde davranabileceine gven duymak, gerek hislerini ke
fetmek iin kendisine izin verecek yeterlikte gven duymak. Gvensizlik ne denli bykse,
Ay-Satrn' n duygusal duvar o denli kaln olacaktr. Gvenli olsun ya da olmasn, bir
sre sonra bu bir alkanla dnecektir. Ay-Satrn bir ocuk olarak az sayda savun
maya ihtiya duymu olabilir, fakat bir yetikin olarak hedef, bu savunmalarn en azndan
bazlarn brakabilecek yeterlikte gven duygusu gelitirmek olmaldr. Duygusal yant
laryla ve genelde duygusal hayatla ilgili baz riskler almay renmeleri gerekir. Her
zaman olduu gibi Satrn hangi gezegensel prensibe dokunursa onu iddetle arzu eder.
Ay-Satrn kiisi beslenmeyi arzu eder; ok derin duygusal balantlar, gerek gvenlik
duygulan ve genellikle olduka temel olarak bunlar sunabilecekleri midiyle bir ev ve bir
aile ister. Fakat Liz Greene'in de syledii gibi, bu tr bir gvenlik ou zaman aldatcdr.
Tipik bir Ay-Satrn kiisi ou zaman ev sahibi olmay isteyecektir. Srtn dayayabilecei
gerekten somut bir ey. Bu alar gl olan kiiler dalgn olduklarnda ounlukla tula
.
resimleri izerler. Ta ve tuladan yaplnu duvarlarla ve itlerle ilgili imgeler bu kombi
nasyon iin ok uygundur.
Ay-Satrn kiisinin gzellii, duygularn kralln bylesine fazla ciddiye almasdr.

152
nk bu kii asla, pratik ifadeyle hibir ekilde, sizi yar yolda brakmayabilecek kiidir.
Kendi duygularn ve gemite olanlar ok ciddiye aldnda, Ay-Satrn iin problmler
ortaya kacakhr, nk duygularn lkesini ylesne rktc bulur ve ylesine kendisini
savunmasz hisseder ki, gerekli duygusal geri beslemeyi alabilmek iin yeterince ak ola
maz.
Sreklilie olan gereksiniminden dolay, Ay-Satrn zellikle ilikiler konusunda daima
allm, denenmi ve snanm yollara tutunma eiliminde olacaktr. Ay-Satrn ou
zaman daha ok kendi ebeveynlerine benzeyen elerle bir araya gelecektir. nk belirsiz
bir her sevginin iyi bir sevgi olduu hissi vardr. Tek bana kalma korkusu vardr ve kendi
evinin sorumluluunu almaya da gnlldr. Belki temelde, Ay-Satrn bir anne zle
mindedir. Bazen de kendisi anne olmay arzu eder.
Anoreksiya ve bulimiyadan muzdarip kadnlarla ilgili bir ok vaka biliyorum. Onlarn
haritalarnda gl Ay-Satrn alan vard. Bu gibi durumlarda, kii, ya yemesini kontrol
ederek (veya edemeyerek) kendisini yemekten mahrum ediyordur ya da nceden yeme
dii dnemi telafi etmek iin kendisini besleme abasnda arya kayordur. Baz psiko
loglar anoreksiyay annelie, beslemeye, yetikinlie ve genelde diil olan eylere bir diren
olarak yorumlar. Belki en azndan olas Ay-Satrn tezahrlerinden biri olan baba imge
sine gl, bilind ve duygusal bir ballk ile birletirirler. Ay-Satrn erkekleri ve ka
dnlar dii olanla, 'diil' taraflaryla, zellikle de duygusal hayahn annelii, beslemeyi,
sarlmay ve kiinin kendi ihtiyalln ifade etmesini kapsayan cepheleriyle ilgili sknh
hissederler.
Her ne kadar daha nce ebeveynlerden en bandan beri Ay-Satrn ocuuna verilen
bir 'bamsz ol' mesaj olduunu sylediysem de, ayn zamanda ounlukla Tam olarak
byme nk sana ihtiyacm var, bir aile kurma, uzaklara gitme.' diyen bir kar mesaj
da vardr. Yetikinler olarak Ay-Satrn kiileri, hastalanabilecek veya baka bir nedenle
kendi kendilerine yetemeyecek olan ebeveynlerinin yardmna komaya ou zaman hazr
olacaklardr. ocuk, phesiz aile balarnn yaknlkla ilgili olmas gereinin ok te
sinde bir ok nedenle, ebeveynler tarafndan kontrol edilebilirdir ve bu duruma gz yum
maktadr.
Bu alara sahip kadnlar, genellikle ya ocuk sahibi olmakta aresizdir ya da bunun d
ncesine katlanamazlar. Bazlar iin ocuun fiziksel varl, bir sertifika gibi, kiinin an
nelie ve beslemeye ynelik yeteneklerinin kant olarak hizmet eder. Fakat pek de nadir
olmayarak, Ay-Satrn ebeveynleri ocuklarna asla sahip olamadklar beslenme vastas
olarak bakarlar. stediini almann iyi bir yolu da bunlar dierlerine vermek olabilir. Ebe
veyn olma yoluyla ocukluk yaralarnn bazlarn iyiletirmek mmkndr. zellikle kii
bunun farknda ve bir frsat olduunun bilincinde ise. Bir aile arzusu da, kiinin zlemini
duyduu duygusal ve isel gvenliin bir ksm olabilir. Aile ortamlarnn srdrlmesi

153
gerekte aldatc olabilirken, bu ortamlar kiinin aldanmalarn anlayabilecei ve kendisi
nin bakm stlenme yeteneine ve bakalar tarafndan baklacana gven duymay
renip, gven kazanaca bir arena sunarlar. Tartmaya ak olarak; Ay-Satrn yalnzca
kendi ihtiyallyla ilgili korkularyla yzleerek duygusal anlamda yetikinlie adm
atabilir.

AY-URANS

Duygusal bamszlk. Ani hareketler. Mesafe ihtiyac. syankar duygular. Tutarsz


davran. Deien ruh halleri. Kltr oku.

Bizim neye ihtiya duyduumuzun bir gstergesi olan Ay, Urans'le bir araya geldi
inde, kiinin, her eyden nce, zellikle duygusal ve isel anlamda, byk lde mesa
feye ve gnlk seviyede zgrle ihtiya duyduunu ima eder. Bu kii, neyi seiyorsa onu
hissetmekte zgr olmal ve geici duygular deitirebilmelidir. Kii, hem duygusal ola
rak, hem de ev hayatnda snrlandrlm olmaktan nefret eder. Kprtlar hissetmeye, can
llk hissetmeye ve hayatn her an heyecan verici biimde deiebileceini hissetmeye g
l bir ihtiya vardr. Ay-Urans' n genellikle yerinde pek duramayan, deiime ok arzulu
bir kii olduunu hayal etmek hi de g deildir. Bu, aile hayat ve rutinle ba pek ho
olan bir kii deildir. Bu alara sahip kiiler kanlmaz olarak, bakalarnn geleneksellikten
uzak bulduu bir yaam tarz srdrrken kendilerini daha fazla evde hissederler.
ok defa zellikle gerilimli alarda ocuklukta bir ok veya travma yaanmtr. Baz
lar ok ani olaylardr. ou zaman ocuk ilk elden bir tr duygusal 'alter kapatma' ya
am veya olaya ahit olmutur. Bu annenin aniden kaybedilmesi veya Ay-Urans
ocuundan anne figrn uzaklatran, aileyle ilgili baka bir travma olabilir. yle ki,
ocuk terkedilmi, reddedilmi veya balantsz hisseder. Bu iki gezegen arasnda kare
as olan ve Ay' kardeleri temsil eden 3.evde bulunan bir arkadamn, kendisinden daha
kk erkek kardeiyle ilgili bir deneyimi vardr. ok kkken, cam silen adamn bir
merdivenden derek lmne ahit olmutu. ocuun yaad ok ylesine byk ve
ya ylesine kkt ki, grdklerini tam olarak anlamlandrmas mmkn deildi. A
lamad, lk atmad fakat ksa bir sre sonra eker hastas oldu. Duygularyla balant
sn kesti. Aile de byle yapt. Olduka ciddi olan hastal aile duygusunu ok edip, sarst
ve kkten deitirdi.
Gerek durum ne olursa olsun, Ay-Urans ocuu, genellikle fazlasyla erken bir yata
duygusal bamszlk deneyimi yaar. ocuklukta, ocuun rahat ettirilmeye, teskin edil
meye, desteklenip cesaretlendirilmeye ihtiya duyabilecei olaylar genellikle olur, fakat

154
bir nedenle, tersine bunun yerini yalnzca souk bir geitirme alr. Ay-Urans' n anne
lii, gvenlii ve duygusal kavray verip alma deneyimi daima tutarszdr. Bunun yan
smalar, reddedilmilik hissedip, belki gemile balantsn kesen kiinin devaml olarak
geri evrilmeyi beklemesidir. Kii, ok duyarl ve her eyi tersinden alma eilimindedir.
Eer Ay-Urans kiisinin ald duygusal yantlarda herhangi bir eliki varsa, bunu im
ek gibi alglar, ou zaman da byle bir ey olmad halde alglar. Ay-Urans tipi ge
nellikle ok sezgiseldir. Fakat sezgilerle ilgili problem, onlarn her zaman doru
olmayabileceidir. Kii reddedilmilik hissettii zaman, incinmiliini gizlemenin bir yolu
olarak genellikle saygsz, uzak ve teklifsiz bir tarzda davranacakhr. Normalde diyalogdaki
dier kii ne olup bittiini bilmeyecek ve kendini reddedilmi hissedecektir. Kiinin ou
zaman destek ve besleme istemekte zorlanmas dier bir yansmadr. Dierleri Ay-Urans
kiisine yardm etmeyi istiyor veya ok arzu ediyorken, onu yardma gereksinmeyecek
denli bamsz, fazla soukkanl ve yaklalabilmesi mmkn olmayacak denli uzak grp
geri ekilirler. Ay-Urans kiisi, daha nce sylenmi olduu gibi, ok duyarldr. Fakat
kendisine ou zaman yalnzca ksa, keskin oklar halinde hissetme izini verir. Duygusal
bir travma olasl varsa, kii bir ekilde kendisini devre d brakr, duygularyla ba
lantsn keser veya ev tamak gibi kkl bir deiiklik yapar. Bu kiilerin, kendilerini ko
rumann bir yntemi olarak, bayldklar bir ok rnek biliyorum. Sistemi ar
yklendiinde ksa devre yapan elektrikli bir ev aletine olduka benzer bir durumdur.
Ay'n, hepimizin iindeki isel bebein de bir gstergesi olduunu dnyorum. Bu
gezegenler arasndaki gerilimli alar, genellikle bir bebek olmann ihtiyalaryla bamsz
bir yetikin olmannkileri btnletirmek iin bir tr acil ihtiyaca iaret eder. Bazen bu tr
bamsz davranmaktan uzak Ay-Urans kiisi, genellikle olduu gibi, baklma isteinde
arya kaabilir. Yalnzca gemiinde duygularyla balantlarn kopard iin byle de
ildir, nk bazlar iin bamsz biimde davranmak annenin gidip kendi isteklerinin
peinden koaca, terk edecei anlam tar. Bu gibi durumlarda kiinin bamsz olmama
eilimi pekiir ve kendi ayaklan zerinde durmak ona olduka zor gelebilir.
Ara sra erken dnemdeki gvenlik eksiklii, zellikle 4.ev de iin iindeyse, sk tan
malar nedeniyle gndeme gelir. Ay-Urans kavuumu IC' de olan tandm bir kadnn ba
bas, nl bir mcevher hrszyd. Kadnn ocukluunda, aile, polisten kamak iin
yaklak krk kez tanmt. Geriye baktnda, bunu ok heyecan verici bulduunu, fakat
bu durumun onu klasik Ay-Urans huzursuzluuyla ve kk salmakta zorluklarla kar
karya getirdiini sylemektedir.
Aslna baklrsa, Ay-Urans' n kklerine ayracak genellikle ok az zaman vardr.
Onlar, kan bann dier balardan daha gl olduuna ounlukla inanmazlar ve kla
sik anlamda aile ana fazlasyla bal insanlara hi tahammlleri yoktur. te yandan,
btn dnyann onlarn ailesi olduu anlayn ou zaman benimseyebilirler.

155
Ay-Urans kiisi ounlukla hayahnn nemli bir blmn gemiten kopmaya a
lmakla geirir. ou zaman da isyan ederek, zellikle anneye, dier bir bakcya veya
onlarn temsil ettii her eye kar karak. Anneyi arhp sarsmak hayat boyunca srp
giden bir hedef olabilir. Bu ok eitli farkl yollarla olabilir. rnein bu kombinasyona
sahip birka Musevi tanyorum. Onlar olduka muhafazakar bir evrede yetitirilmilerdi,
fakat aileden ayrlabilecekleri bir yaa geldiklerinde, tam da byle yaptlar ve ailelerinin
ok radikal ve muhtemelen ok arhc bulabilecei bir hayat tarzn setiler. Bayramlar
dan, aile balarndan, yemeklerden ve bu yaam biiminden tmyle kandlar. oun
lukla Musevi olmayanlarla evlendiler, vb.
Gemiten zgrleme anlay yalnzca erken dnem aile hayah ve arka planyla ilgili
deildir. Dn veya geen hafta da bu gemie dahildir. Genellikle deiim ihtiyac ve ken
dini deitirme Ay-Urans alarmda, Gne-Urans alarna kyasla, gnlk bir sevi
yede daha fazla belirgindir. Bu, yeni bir eve tanan, bir sre bundan olduka mutlu olan
ve sonra kalkp baka bir yere gitmek iin isel tereddt hisseden kiidir. Ya da durumlar
kiiyi buna zorlar. Gerilimli alan olan kiilerin kk salmakla ilgili genellikle muazzam
problemleri vardr. Glk vardr, nk onlarn bir yanlan kklenmeyi, gvenlii ve sabit
bir evi arzuladn hisseder. Uyumlu alar olanlarn genellikle bu tr ahmalan yok
tur.
Ay-Urans kiisi bazen anne, baba ve iki ocuk standarhndan radikal biimde farkl bir
aile gemiinden gelir. Bu durum 1990'lara yaklahka iyice artmaktadr. Fakat aile gemii
gemi kuaklarda olduu gibi geleneksel olduunda, Ay-Urans ocuu ailedeki isel
huzursuzluun ounu tamak durumda olacakhr. Yaygn olarak, anne annelik rolyle il
gili elien duygulara sahip olabilir. Bu rol nceki zgrlk ve bamszlna ynelik
davetsiz bir mdahale olarak grr. Bu durumda annenin isteyip de yapamad veya yap
maya cesaret edemedii tm frhnal ve heyecanl eyleri yapmak Ay-Urans ocuuna
der. Bu elbette olduka bilinsizce olabilir.
Bazen Ay-Urans ocuu, annesini veya aile dzenini ok eksantrik olarak deneyim
ler ve bu aykrl rahatsz edici bulur. Fakat uyumlu alarn, anne figrn bir ynden
hafif gelenekd ve eksantrik, belki heyecanl olarak deneyimlemeleri daha olasdr. Kii,
anneyle veya aileyle ilgili bu nitelii genellikle takdir eder ve onun temsil ettii eylere
kar isyan etme ihtiyac hissetmez.
Kiinin annelikle ilgili deneyimi (hem alma hem de verme), Urans' ok eitli bi
imlerde cisimletirebilir. Bazen anne son derece ilerlemeci tipte bir insandr. Ann ka
rakterine ve haritann btnne bal olarak kii, annenin bu zelliinden honut olabilir
veya olmayabilir.
ou zaman bu aya sahip kiiler bamszlklarna ok deer vererek, kendileri ocuk
sahibi olmamay seerler. Dierleri iin, ebeveynlik kiinin var olduunu bilmedii her

156
trden duygunun uyanmas iin bir frsatbr. Ve genellikle hamilelik, eer olursa, bulutsuz
havada bir imek akmas gibi ani olur. Herhangi bir olayda, Ay-Urans kiisi, ou
zaman geleneksel aile dzenini, zellikle de geni aileleri olduka boucu bulur. Aile ye
leri arasnda var olan btn dip aknhlanndan nefret eder ve bu tr bir durumu kopya et
meyi istemez. Ay-Urans ebeveyn, ocuklarna genellikle hayatlanyla ilgili her neyi
istiyorlarsa onu yapmalar iin geni mesafe tanr. Ay alanna bal olarak, ocuklar, bu
tutumu ya takdir eder veya terk edilmi hissederler. Klasik olarak, Ay-Urans kiisi aileyi
yapay ve ikiyzl bir birim olarak deerlendirir. Fakat kii aileden ark etmekle, onun ni
metlerini, zellikle alkanlklardan doan isel gvenlik duygulanru ve bavurabilecei bir
eylerin gvencesini de bu nedenle kaybeder. Ay-Urans' n glge yn genellikle ba
mllktr. Kii bununla allmadk bir arkadalar a kurarak baa kmaya abalar. Ar
kadalar ayr yaayabilir, fakat onlarn 'aile' olduu duygusu vardr.
Ay ile Urans arasnda gerilimli alar olan kiiler kendilerini ou zaman ailelerinde
ve olduka sk olarak kendi kltrlerinde bir yabanc gibi hissederler. Kii, ok defa, iinde
yetitii ortamdan ok farkl bir evrede yaamay seecektir. Ayn aile arka planna sahip
dierlerinin ok yabanc bulacaklar bir evrede ou zaman evlerinde gibi hissederler.
Klasik olarak, iinde yetitiklerinden tamamyla farkl bir lke veya kltr iinde tutu
nurlar. Bu gezegenler arasnda belirgin gerilimli alar olanlar, genellikle kendi ilerin
deki anne imgesine ve bunun geniletilmesiyle, toplum iindekine kar bakaldrrlar.
Ebeveynlik fikrinden kanmalar dnda, bazen bedenin 'anne' ile balanhl olabilecek
blmlerinden holanmama sz konusudur: gslerden, mideden, bedenin daha yuvar
lak hatlarndan. Ay-Urans kiisi, daha geleneksel anne arketipini terk etmenin bedeli ola
rak, ou zaman, gerek duygusal bamszlk ve belki kendi zgn duygu karakterine
kar bir farkndalk kazanr.
Ay-Urans kiisi ounlukla kendisini bir biimde korumak iin kendi duygularyla
balantsn kesme eiliminde olabilirken, bu duygulara uyandnda, ounlukla onlarla
ilgili ok da drsttr. Bakalann artabilecek eyleri kabul eder, nk dierleri bun
lar ifa etme cesaretine sahip deildir. Bu tr itiraflar ani yaknlk ve dosta ilikiler yara
tabilir. Ay-Urans kiisi ok iyi bir arkada olabilir, nk imek gibi bir dorulukla, di
er kiinin nasl hissettiini anlama kapasitesine sahiptir. Ruh halleri hzla deiebilir ve
bu onlara dierlerinin davrarulanndaki deiimlere hogr ve byk igr verir. Ay
Urans kiisi zen gsterdiini bir ok farkl biimde gsterme kapasitesine sahiptir. O, top
lumun beklentileriyle tehdit edilmi hissetmez, bu yzden de herhangi bir durumda ken
disine uygun grnen tepki ve karl vermekte zgrdr. Sezgisel olarak, Ay-Urans tipi
uygun tepkinin ne olduunu ou zaman bilecektir, fakat gvenilir olmayabilir; zellikle
gerilimli alar olanlar ok tutarsz davranabilirler. Ar durumda, Ay-Urans kiisi,
onunla nerede olduunuzu asla bilemeyeceiniz tip olabilir. Bir an duyarsz bir bamsz-

157
dr, az sonra yardm dilenir; bir an scak bir karlama iindeyken, hemen ardndan varl
nz unutmu grnr.
Yine de, genellikle insancl, eitliki ve ok fazla deiim, uyan ve heyecan arzulayan
biri olarak, Ay-Urans tipi deien yalara, gemilere, kltrlere ve dncelere sahip
bir sr arkadatan mutluluk duyacaktr.
Bu a tipi, Gne-Urans gibi, reform, zellikle de aile hayah, barnma, barndrma ve
sosyal konularla ilgili sorunlar ve tutumlar ele alan iyiletirmeye ynelik yeniliklerle il
gili bir kii iin mkemmel bir kombinasyondur. Germaine Greer bunun iyi bir rneidir.
Greer'in haritasnda bu gezegenlerin kavuumu Ykselen'e ve Gne' e kare yapmaktadr.

AY-NEPTN

Aclara duyarllk. Anlalmas zor duygular. Duygusal boulma. dealletirilmi anne.


Kurban konumundaki anne. Muhta kurtarclar. deal ev.

"Annem, uzun boylu, ince, romantik, neredeyse ruhani bir varlkt. En nemsiz
tatszl bile kabul etmekte zorlanrd. Aslnda ortada bir zorluk da olmazd. Tat
sz bir ey olmazd. Hepsi sadece bir hata veya yanl deerlendirmeydi. . . "
" . . . bu konumann yaplmas zorunluydu. Onun incitmeyeceim bir yann bu
labilme midiyle karanlkta bir para tkezlemeliydim." (Kendi otobiyografisin
den, Shirley Maclaine, Don't Fail Of! tle Mountain)

Baak'ta 12.evinde Ay-Neptn kavuumuna sahip birisinin yapt, bu gezegenler ara


sndaki gl ann bundan daha iyi bir aklamasn bulmak zordur.
Shirley Maclaine baka bir yerde, annesine nasl ulaamadn, onun yaknln nasl
hissedemediini sylemitir. Bu, Ay-Neptn alarna sahip olan bir ok kiide anneleriyle
ilgili konuurken ortak olan bir duygudur. Dahas, kendi Ay-Neptn arkadalar hakknda
konuurken de ortak olan bir duygudur.
Bu an duyarl ve izlenimci bir kombinasyondur. O kadar ki, bu a haritalarnda gl
olan kiiler, kendi ayr kimliklerini gelitirmekte byk zorlua sahip olabilirler. Snrlar
zayftr. ou zaman onlar iin dier insanlarn nerede baladn kavramak, Gne-Nep
tn gibi, hatta daha da fazla zordur ve vazgeerler. Kii, her eye duyarl olma eilimin
dedir ve herkesin duygularn ve hislerini yklenmeye olduka yatkndr. Ayn zamanda,
bu kombinasyona sahip kiilerin kendi duygularn kavramalar veya gerekte dier in
sanlarn duygular hakknda ok net bir fikre sahip olabilmeleri ou zaman zordur. Ay
Neptn tipi ou zaman duygular hissetmekte ok iyidir, fakat onlar tanmlayp
anlamakta pek de yetenekli olmayabilir. Hava elementinin veya gl bir Merkr' n var-

158
l bunu amak iin ok faydal olabilir.
Vens-Neptn gibi, Ay-Neptn de bana ou zaman bir deniz kzn anbnr: Elle tu
tulamayan, kaygan, byleyici, yakalanmas imkansz olan bir miktar sihirsel bir yap. Ay
Neptn kiisinin davran ou zaman buna benzerdir: An uucu ve kendini herhangi bir
eye adamakta gnlsz. 'Bununla ilgili imdi mi konumak zorundayz?' diye sorar Ay
Neptn kiisi. Yalnzca kendilerini bir eye adamaktan korkmakla kalmaz, ho olmayan
bir eylerle uramaktan kanma kaygs da tarlar. Tipik olarak Ay-Neptn her zaman
zor konulardan saknmay ve bir eyle ilgili gerekte ne hissediyorsa kendisini ona teslim
etmeyi seecektir. Dier herkesin his ve duygularn emmek ve ortamdaki her bir kk ol
guyu iine ekmek, tipik bir Ay-Neptn kiisini, bir tr psiik snger haline koyar. Onlar
neyin onlarn olduu ve neyin olmadn ayrt edemeyecek denli ar suyla doldurur.
Genellikle her tr straba kar belirgin bir duyarllk vardr. Dnyadaki alk eken in
sanlara, yolun kar tarafnda yalnz grnen yal kadna, yetim ocua ya da babo bir
kpee. Bu tip aya sahip olan kiilerin mcadelesi bu straplarla ilgili bir eyler yap
maktr. zellikle gerilimli alan olanlar bu tr aclar katlanlmas zor bulur ve bu yzden
btn bu kat gereklerle karlamaktan kurtarlmak iin bakalarndan yardm umarlar.
Bu alara sahip kii, kurbanla zdeleir ve byle yapt iin de kendisine acr. Kiinin
kendisine acmas, ou zaman bu kombinasyonun belirgin bir davransa! karakteridir. Bu
son derece edilgen bir kombinasyondur. Kii kurtarma, himaye ve koruma arzusunu etkin
biimde kullanmann bir yolu olarak enerjilerini haritann dier blmlerine (rnein
Mars'a) ynlendirmeye ihtiya duyar.
Kurtarc olsun veya olmasn, genellikle bu kombinasyonda muazzam bir merhamet ve
empati vardr. Kii, ou zaman belirgin bir kendisini bakalarnn yerine koyabilme kap
asitesine sahiptir.
Anne figr veya (Carter ve Arroyo'nun iaret ettii gibi) bazen baba figr, Neptn'
eitli biimlerde cisirnletirebilir. Ebeveynler gerek anlamda ocuk iin 'kayp' olabilir. Bir
ekilde vardrlar veya bir Zmrdanka gibi ksa sreliine ocuun hayatna girer
karlar. Bazen zihinsel bir istikrarszlk vardr, bazen de ebeveyn grnte sradan, pratik
ve dnyevi kayglar tarafndan zincire vurulmam bir mistik veya sanat olabilir. Yine de
daha yaygn olarak, anne deneyimi, nedeni ne olursa olsun, bir tr kurbandr ve o kiinin
strabyla zdeleir. Anne prensibi ve genel olarak kadnlk, bu kombinasyonda ideal
letirilir ve klasik olarak Ay-Neptn kiisi ana insanlarn etkilerine ok aktr. Bazen ger
ek fiziksel annelie ynelik gl bir zlein vardr. Bazen de, Ay-Neptn kiisi bakalar
tarafndan psiik olarak beyninin ykanmasna tuhaf biimde aktr, nk bu tip ou
zaman kendi duygularnn gerek karakteri hakknda ok bulanktr. Hissetmedii bir eyi
hissettiine inanma ynnde ayartlabilir. Ay-Neptn kiisinin duygulan ou zaman ok
kolaylkla aldatlabilir.

159
Bu alarda gl bir ka iltiyac vardr. Belki bu kiinin kendini koruma yoludur.
ou zaman rafinelie ihtiya duyulur ve hainlik, bayalk ve kabalktan holanlmaz.
Tipik olarak kii 'ho olmayan' herhangi bir eyi bilmemeyi tercih edecektir ve eer tatsz
bir ey tarafndan tehdit edilirse, kendi hayal dnyasna veya televizyonun rahatlna e
kilebilir.
Birok Ay'a ve Neptn'e zg kombinasyon hayal gcyle ilikilendirilebilirken, bir
araya gelen bu iki gezegen elbette son derece gl hayal gcne sahip olacakhr. Uyumlu
alar olanlara sorulduu zaman, ou zaman o kadar da fazla gndz d grmedik
lerini veya hayal kurmadklarn syleyeceklerdir. Oysa bazen kii ylesine otomatikman
ve ylesine kolaylkla fanteziler kurar ki bunun nadiren farknda olur.
Ay-Neptn, dier Neptn kombinasyonlarnn ounda olduu gibi, her trden yara
tc insann haritasnda ortaktr. Aktrlerin haritalarnda fazlasyla yaygndr. Fakat bu
kombinasyon parlak klar iin tek bana ar ekingen olabilir.
Bir aktr yalnzca oynad roln arkasnda insan duygulannn btn eitliliini can
landrabilen biri deildir, ayrca bu rollerin arkasnda hayat vekaleten yaayabilir de.
Onlar kiisel olarak varoluun kirli mcadelelerine dahil olmak zorunda deillerdir, fakat
yine de gerek hayat durumlarn yanstabilir ve haritalannn dier blmlerini hayata ge
irebilirler. rnein Shirley Maclaine 8. evinde bir Gne-Mars kombinasyonuna sahip
tir. O, bu yerleimin baz cinsel sorunlarn bir ok filmde fahie rol oynayarak canlandm.
Bir aktr kolektifin duygulann da yanstr. Drama zamann mitolojisini ve kltrn tem
sil eder.
Gerilimli Ay-Neptn alar olan kiilerde bazen belli belirsiz bir asalaklk karakteri
vardr. Temelde bu tip konfor ve baklmaya hasret ekiyor grnr ve potansiyel olarak
bu seviyede zeni sunabilecek herhangi bir kiiye olduka baml olabilir. Arroyo bunu
yle aklar:
"Duygusal beslenme, baklma ve konfor iin doyurulmas son derece g bir alk var
dr. nk kusurlu hibir lml Ay-Neptn kiisinin dierleri zerine yansth tama
men veren ve benliksiz imgeyi hep karlayamaz."
Arroyo'nun aklamay srdrd gibi, Ay-Neptn kiisi, bakalarna byle bir
adanma iin bel balamaktansa, kendisini adayacak bir eye veya bir kiiye ihtiya duyar.
Bu kombinasyonda temelde bir birleme zlemi vardr. Evrenle birleme, anneyle birleme,
kiinin ana rahmine geri dnme zlemi. ocukluk (hatta yakn gemi) nasl olursa olsun,
Ay-Neptn kiisi bunlan idealletirme eilimindedir ve bunlarla ilgili hayaller dokur. Ge
mii idealletirirken, daha iyi bir gelecee zlem duyan bu kiinin, iinde bulunduu ana
odaklanp onu en iyi biimde kullanmas zordur.
Ay-Neptn kiilerinin duyduu tatminsizlik ou kez evle ilgili sorunlar evresinde
dir. Neptn' Ayakucunda olanlar gibi, Ay-Neptn kiileri ounlukla 'ideal' bir evi zler.

160
Yalnzca duygusal olarak huzurlu olmayp fiziksel anlamda da gzel, gvenli ve rahat bir
evi. Demir atabilecei bir liman. Ay-Neptn' n ou zaman ok utanga ve ekingen bir
yan vardr. Kiinin bu yan, kendi duygularnda boulabilecei hissiyle birleince gvenli
bir limana ekilme zlemine katkda bulunur.

Bu ii etkin biimde, ya duygusal anlamda ocuklar iin ideal evler bulmaya alan
sosyal hizmet alanlarnn durumunda olduu gibi ya da fiziksel anlamda imimar ve de
koratrlerin durumu gibi, 'ideal evler' kurmay ieren bir kii iin uygun bir kombinas
yondur.

AY-PLUTO

Gml duygular. Youn bir duygusal hayat. Duygularn dnm. Ev hayatyla il


gili krizler. Duygusal antaj. Gl anne.

Ay-Pluto'nun duygusal hayah bana bir deniz kuunu habrlahyor. Belki bir smsk
kuunu. Yiyecek iin ba aa suya dalan ve sonra her ne yakalamsa onu yiyip hazmet
mek zere tekrar yukarya kan. Ay-Pluto kiisinin kendi duygusal hayahna ou zaman
buna benzeyen bir yaklam vardr: duygularnn ve ilikilerinin iine dalp derinlere
inmek ve sonra iine ektiklerini hazmetmek zere tek bana geirilecek zamana ihtiya
duymak.
Tipik olarak, Ay-Pluto kiisi evinde ve duygusal hayatnda younlua olduu kadar
mesafeye de ihtiya duyar. zellikle kavuum veya gerilimli as olanlar, istilaya ve teca

vze uram hissetme eilimindedirler. Gerekten de ailede ve duygusal durumlarda,


eer kii bunun olmasndan kanacak admlar atmazsa, bu tr bir istila ortaya kar.
Bu alarda duygu hayat genellikle ok youndur. Fakat bu younluun nasl ortaya
kaca, byk lde ve ou zaman, kiinin kendi duygu doasnn ne denli farknda
olduuna gre deiebilir. Kii duygularnn kklerine ulamaya gl bir yahrm yap
m olabilir. Kendisini duygulardan temizleme ihtiyacna ynelik, onlar kaynanda ku
rutmak iin bir yahrm. Bazlarnn ise duygular tmyle reddetmeye ynelik gl bir
yahnm olabilir. Bu durumda Pluto duygulan 'ldryor' gibi alglanabilir. Fakat duygu
lar gmldke lmezler. Tekrar yzeye kma zamaru gelince karlar. Ay-Pluto kiisinin
kendisini kurtarmay veya tmyle zerini rtmeyi istedii duygularn bazlar kanl
maz olarak zehirli ve ykc bir karakterdedir. Bu duygular ou zaman yalnzca kiiye ait
olmayp ailenin btnnden ie alnmhr. Gerilimli alar olanlar ok defa gemiinde
zeri rtlm sorunlar olan bir aileden gelirler. Bir tr travma veya ihlal. Belki zama
nnda toplumun derinden ok edici bulduu bir eyler; belki gayri meruluk veya cinsel

161
taciz. Bazen de nedeni bu denli ok edici olmayabilir. Fakat ailenin tam olarak alhndan
kalkamayaca bir zorluk vardr: Sakatlanma, engeller, delilik, erken lm gibi.
Kukusuz her ailede bu tr zeri rtlm olaylar vardr. Fakat Ay-Pluto kiisi, ilgili
olduu alanda, ounlukla farknda olmadan bu yaralar tayp iyiletirmek zere seilen
kiidir. ou zaman bu sorunlar kesin sonuca balayan kii de o olur. Vcutta biriken iri
nin en sonunda bir ban olarak yzeyde ba vermesine olduka benzer ekilde Ay-Pluto
kiisi, bazen de meslei vastasyla, ou kez bann ba verip patlamasn ve iyilemesini
mmkn klan bir katalizr, hzlandrc gibi hareket eder.
Bazen Ay-Pluto kiisi ailenin bedenindeki bir diken gibi rol oynar, nk bu kii di
erlerinin kendi kendilerinde gremedikleri fakat aileye zehirli gemii srekli hahrlatma
ilevi gren bir rozeti tayor grnr. Onlarn dier gzlerden gizli tutmay ve tercihen
daimi olarak gmmeyi yeleyecekleri gemii.
Tipik olarak Ay-Pluto kiisi atmosferde yzen olumsuz, gml veya ifade edilmemi
duygular iin bir snger ilevi grr. Bu ocuklukta olur. Fakat ounlukla bir alkanlk
haline gelir ve hatta bir yetikinken bile zerine braklan duygusal malzemeyi ou zaman
bir ekilde alr.
Her nerede bir kriz varsa, hatta bunun Ay-Pluto kiisi ile bir ilikisi olmayabilir de, bu
kii genellikle bir ekilde konuya kanacakhr. Bu kiiler krizlerde baarl grnr ve bir
akbaba gibi travmann ufak tefek karlarndan beslenebilirler. Bu tip travmann kokusunu
genellikle epey bir mesafeden alma yeteneindedir. Bazen dahil olma kiinin duygusal da
yankll ve algsal igrs nedeniyle ortaya kar. Krizdeki insanlar ou zaman Ay
Pluto kiisinden yardm isterler, nk onlar gldr, derinden koruyucu olabilirler ve
hibir ey onlar artmaz gibidir. Genellikle kii btn bunlar nceden grp geirmi,
tmn daha nce hissetmi ve tamamyla farkndadr. nsan karakterinin daha karanlk
yanlarna kar ounlukla ok merhametlidir. Ay-Pluto, en iyi durumda, duygularn
gmmek yerine onlarla yzleir ve dierlerinin de kendi duygularyla ve aile gemile
rindeki olumsuzluklarla yzleebilmeleri iin gvenli bir ortam yaratabilir.
Eer Ay bizim besleme, beslenme ve baklma konusunda nasl hissettiimizi akl
yorsa, belki Pluto ile temasa getii zaman youn bir duygusal etkileim ihtiyacna iaret
ediyordur. Baz Ay-Pluto kiileri, Leydi Macbeth'le birlikte yaarken veya bu rol oynar
ken hi yabanclk ekmezler. Ay-Pluto'nun ev ve duygusal hayat kukusuz uzun sreli
ine nadiren sakindir. Duygusal hayat ounlukla Shakespeare trajedilerinden bir sahneye
benzer: Karanlk, vehimli, her an patlamaya hazr kaynayan dip akntlarla dolu. Ay-Plu
to'nun dip aknhlarna alkn olduunu sylemek belki adil olmaz. nk durum, kiinin
insan karakterinin, zellikle de aile yaamnn daha karanlk ynlerine aina olmasndan
ok daha fazlasn ierir. Eer Ay-Pluto'nun duygusal ve ev yaam olduka dramatik ve
krizlere yatknsa, bu durum sradan gzlemcinin nadiren dikkatini eker. Ay-Pluto kiisi

162
genellikle duygulann ve kendi zel ve isel yaamnn tm aynntlann bakalarndan ta
mamyla gizlemeyi sever. ou zaman duygulan ve srlan hakknda bakalanna gven
mek iin bir neden olmadn dnr.
Ay-Pluto kiisi ounlukla kiinin duygularn ak etmesinin gvenli olmad bir ge
miten gelmitir, nk kurnazca ynlendirilmeye, tahakkm edilmeye veya antaja y
nelik amalarla kullanlabilecei hissi tar.
Ay-Pluto kiisi ounlukla annesine (bazen de anne olmaya) taknhldr. Anne de kar
lnda ou zaman ocuuyla ilgili olduka takntldr. Genelde anne figr an ko
ruyucu, kontrol edicidir ve yavru kuun yuvadan umasna izin vermesi olduka zordur.
Ay-Pluto' da annenin sevgisi tketen ve kurnazca ynlendiren karakterdedir. Fakat bu
ou zaman sbtil ve rtldr. Yine de ar durumlarda ve eer kombinasyon glyse,
annenin yiyip bitiren nitelii, gerekte onu hain cad veya vampir benzeri bir ey yapabi
lir, ocuunun hayahn ekip alan bir anne. ocuunun bireysel alann srekli istila ede
rek an annelik yapan, saklanacak hibir yere, srra, mahremiyete izin vermeyen bir anne
figr. Anne figr ocua korkun bir eyler olacandan korkuyor olabilir ve bu yzden
taknhl biimde koruyucudur. Bu durum uyumlu alan olanlarda daha az yaygn da de
ildir. Bazen ebeveyn figr bir bykanne veya bykbaba olur. Genellikle de byk
annedir. Onlar da deilse, bu boucu gemi, kendi kklerini gl bir anaerkil balanh
iinde yine de barndrmaktadr.
Ay-Pluto'nun ok primal duygularla ilikilendirilebileceini dnyorum. Haritala
rnda bu kombinasyonun ne kt kiilerin, belki kolektif bilindnda hepimizde ortak
olan derinlere kk salm drtsel duygularn cisimletirilerek zerinde allp dn
trlmesinde sanki kadersel bir grevleri var gibidir. Uygarlama srecinin, bizim d
mzda, ou zaman zorla sosyalletirmeye giritii duygularn dntrlmesinde.
Ay-Pluto kiisi, grltyle gidip baka insanlarn duygulanna arpma ve onlan istila
etme eilimindedir veya baz durumlarda bundan ok korkar. Kiideki 'arpma' eilimi,
dierinin kiisel duygulan ve kiisel alanna girmesi iin izin verilmesi talebiyle kendisini
belli eder. Bu istila Ay-Pluto kiisinin gdsne bal olarak uygun olabilir veya olmaya
bilir. Gdler ounlukla youn bir duygusal iliki kurmakla balantldr, fakat bunlar
pheyle ilikili olabilir. Ay-Pluto kiisinin bizzat kendisi duygusal istiladan korkar ve di
erlerinin gdlerine gvenmedii lde kendisininkilere de gvenmez. ou zaman
kendisini korumann bir yolu olarak dierinin ruhu iine dalmay diler. Pluto alarnn
genel olarak felsefesi, zellikle de Ay-Pluto alarnnkiler, izleyen sahrlarda zetlenmitir:
Eer dier kiiyi zaaflar da dahil tam olarak tanrsan gc elinde tuttuun iin bu du
rumda sana yanl yapamaz. Ay-Pluto duygusal antajda ok ustadr.
Gdleri ne olursa olsun, bu tr ruhsal istila, olumlu biimde kullanldnda temiz
leme ve artma iin ok ey yapabilir. Fakat istila edilmi kiinin kendisini tehdide fazla ak

163
hissetmesine de neden olabilir. 'flas etme' genellikle Ay-Pluto kiisinin maruz kald ve
alt bir durumdur. Bu, onun becerilerinin bir ksmn ve alldk faaliyet gsterme bi
imini de oluturabilir.
Ay-Pluto kiisi ou zaman gcn yanl kullanmna duyarl ve bunun farkndadr. Bu
niteliin iyi gelitirilmesi kouluyla, ii gizli tutulan duygularla ve kiisel gemilerle yz
leme, kabul ve dnm ieren kiiler iin bu kombinasyon ok faydaldr. Danman,
terapist, biyografi yazar.
Bir Ay-Pluto kiisinin yapabilecei en zor ey duygulannn akna izin vermektir. Ben
liini tilm ykc olan fke, incinme, phe ve kskanlk duygulanndan anndrma dr
ts gldr, ancak gerilimli alarda duygularn akna izin verme korkusu daha da
fazla gibidir.
Ay-Pluto kiisi iin yaam bar dolu ve sakin olmayabilir, fakat isel dnya ve ou
zaman da dtaki dnya canl, ok renkli ve youndur. Ay-Pluto kiisi, en iyi ifadesinde,
sradan gnlk deneyimlerden pek ok ey damtabilir.

164
8

MERKR'N AILARI

MERKR-VENS

Dilin gzellii. Dil sevgisi. Gzellik hakknda dnmek. Sevgi dnceleri. Ban d
nceleri. Zarif hareketler.

Bu gezegenlerin arasnda asla 75 dereceden daha fazla bir uzaklk olamaz. Bu nedenle
natal haritada yalnzca altmlk, yann kare ve kavuum alan oluabilir. Bu benim fazla
bildiim bir a deil, fakat kukusuz sevimlilik, cazibe ve diplomasi verir. eitli yaratc
becerilerle k yolu bulabilen bir ifade gzellii ve zarafet. Bu kombinasyona arkclarda
veya gzel bir konuma sesi olanlarda rastlanabilir. Bazen bir yze olduu kadar bir sese
de ak olmak kolaydr. Sesleriyle bu ekilde dierlerini etkileyen baz insanlar Merkr
Vens alarna sahip olabilirler.
nl yazarlarn natal haritalarnda bir nedenle pek yaygn olmasa bile, ben bu kombi
nasyonu yaratc yazyla da ilikilendiriyorum. Merkr-Vens kiisi sevgi ve ilikiler hak
knda dnmeye (ve konumaya) eilimli olacaktr. Bu nedenle, eer kombinasyon
gerekten yazarlarla ilikili olmasa bile, ounlukla okumaktan zevk alan insanlara iaret
eder. Romanlarn ou elbette eitli iliki biimlerini, zellikle de ak ilikilerini sorgula
makla meguldr. Yazar ve yazn ustas da phesiz dilin gzelliiyle ilgili bir duyguya
sahip olmal, ona yksek deerini vermelidir.
Mzik gibi dier sanat biimleri de Merkr-Vens'le ilikilendirilebilir. Bununla bera
ber daha ok sanatsal yeteneklerle ve tekniklerle, ellerin kullarunuru gerektiren becerilerle,
gzel sanatlardan daha fazla ilikilendirilmelidir. Birok dans bu kombinasyona sahip
tir ve bu yzden estetik hareketlerle ilikilendirilebilir. Bu, tam bir yarm-kareye sahip olan

165
Leonardo da Vinci'nin haritasnda muhtemelen en dar orblu adr.
Sanatla ilgili alanlarda ajanslk ii yapanlarn gl Merkr-Vens alar olabilir. G
zellik endstrisinde, gzellik rnlerini tantmcs olarak dnen, konuan veya ilev
gren insanlar tarafndan temsil edilir. rnein, bu iki gezegen arasnda 45 derecelik tam
as olan parfm partileri dzenleyen bir hanm tanyorum.
Merkr-Vens kiisi kendi deerleri hakknda ok fazla dnp konuabilir ve para
konularyla olduka ilgili olabilir. Hayattaki balca uras dnmeyi, konumay, de
erler ve kaynaklar hakknda yazmay ieren ifte Boa Kari Marx, nemli, fakat olduka
geni Merkr-Vens kavuumuna sahipti (6'lik bir orbla, olduka nemli olarak, Merkr
kizler'de ve Vens Boa' dayd).
Eer haritadaki dier faktrler de uygunsa, Merkr-Vens genellikle ok diplomatik bir
kombinasyondur. Bu tip bar hakknda dnr. Bu yzden diplomasi veya halkla ili
kilerle bir ynden balantl bir kii iin yararl bir kombinasyondur.
Diplomatik yetenekler uzun sreli ve mutlu ilikilere sahip olma ihtimaline katkda
bulunur. Bu kiiler, kabul greceini bildikleri eyleri sylemeye alrlar ve fikirlerini
oluturup bunlar ifade ederken mantkl ve adil olma abas iinde geriye adm atabilme
eiliminde olurlar. Bu karlnda poplerlik getirir.

MERKR-MARS

ddial iletiim. Keskin ve hzl dnme. Rekabeti zihin. Karde rekabeti. Dnceyi
eyleme geirme.

Bu gezegenler arasndaki gerilimli bir a 'ksa kes' kombinasyonu olarak tanmlana


bilir. Tam da bu aya sahip olan bir kiinin kullanabilecei dil trdr. nk Merkr
Mars tipleri iletiimlerinde tm gereksiz uzatmalar ve samalklar krpma eiliminde
olurlar. Belki sizinkileri bile. Bu tip her eyi net, ksa, keskin ve olduu gibi grmeyi ister.
Bir Merkr-Mars tipine taktik, kibarlk veya ifade incelii iin bakmayn. Onlarn beceri
leri daha ok cesaretlerinde ve ak yrekliliklerindedir.
Zihinsel olarak bu insanlar hzl, keskin ve rekabetidir. Dil vastasyla kendilerini ne
srer ve dnce hz gelitirerek kendilerini korurlar. Baz hallerde, Merkr-Mars tipleri
ok hzl kavradklar iin okulda mutlu olabilirler. Fakat ok da kolay canlan sklabilir ve
kendilerinden daha yava zihinlere sabrsz olurlar. Bu tip, bir ocuk olarak, srann altnda
retilenden tamamyla farkl konuda bir kitab okurken yakalanan rencidir. Bu yal
nzca kendini ne srmenin bir yolu olmayp ocuun can skntsnn da ifadesidir. Bu tip
iin zihin esas silahtr ve onu keskinletirmek iin geni frsatlara ihtiya vardr.

166
Merkr-Mars kiisi entelektel olarak diini geirebilecei ok fazla malzemeye ihtiya
duyar. Yine de bu a tek bana bir entelektellik iareti deildir. Entelektellik dnce
derinliini ve kalc gc ima eder. Satrn gl olmadka bunlarn ikisi de bu tipin gl
yan deildir. Aslnda bu kii akademik yaklama sabrsz olma eiliminde olup, belki de
ayn zamanda onun tarafndan tehdit edilmektedir.
ok keskin bir zihne ve Merkr-Mars karesine sahip olan merhum ngiliz astrolog John
Addey, bu gezegenler arasndaki alarn (Merkr-Urans alaryla birlikte) ocuk felci
kurbanlarnn haritalarnda ortak olduunu bulmutu. Addey bize bu kiilerin zel bir ka
rakteristii paylama eiliminde olduunu sylemitir: Zihinsel eviklik. ocuk felci,
krler olsun ki, bu iki gezegen arasndaki kombinasyonun nispeten ender fiziksel
grnmlerinden biridir. Fakat sinirsel gerilim ve hassasiyet ok fazla yaygndr. Dene

yimlerime gre, bu iki gezegen arasnda gerilimli veya yakn as olup bir sre sigara tir
yakisi olmam veya trnak yememi birilerini bulmak zordur. Sinirlerle ilgili fiziksel
problemler, sinir sisteminin kmesi de dahil, o kadar da az rastlanr deildir. Temelde
Merkr-Mars tipinin sabrszl ve fkesi iletiim kanallarnda taknlk yaratyor gibidir.
Bu taknln tahliye edilebilecei, yazmak, hicvetmek veya dierlerinin kendi iletiim ye
tersizlikleriyle savamalarna yardm etmek gibi bir vasta bulunabilmesi nemlidir. Mars
her zaman bir gayeye ihtiya duyar. Buradaki gaye, bu ann gerek amac, bir ekilde ka
lemin kltan daha stn olduu aksiyomunu hayata geirmektir.
Mars-Merkr tipinin hayal krkl ou zaman hissedilebilir. nk zihin eviktir,
hem ses tellerinden hem de kalemden ok daha hzl koar. Szckler daha kii dnce
lerini uygun biimde formle edecek zamana sahip olmadan ve elbette onlar bir miktar
ssleme ansn da bulamadan azdan ounlukla olduka ham haldeyken kverir. Mer
kr-Mars, syleyeceklerini yumuatmann gerekliliini benimsemeyebilir. Bu tip hibir
yumruun geri ekilmedii direkt konumaya son derece inanr. Yaz ve konuma stili ol
duka hicivli ve zldr. Eer bu kombinasyon dier ynlerden 'yumuak' bir insann ha
ritasnda bulunuyorsa, kii bu denli ak szl olmayabilir, fakat yine de genellikle her
eyin basit ve ksa biimde ifade edilmesinden holanr.
Merkr-Mars tipi ou zaman ok tartmac bir aile arka planndan gelir. Oradaki e
kimeli ortamda ocuk kendi fikir ve dncelerini ileri srmek, sesini duyurmak iin ok
az frsata sahip olmutur. Hayatn sonraki yllarnda iletiimde bir yolla baskn olmak iin
acil bir ihtiya ortaya kar. Bu yzden Merkr-Mars sanki muhalefet bekliyor gibi olduka
zorlayc, hzl, keskin ve tehdit edici bir tarzda konuabilir. Bazen ocukluk dnemi reka
beti olduu kadar tartmac olmaz. ocuklardan birine srekli olarak aabeyin/ ablann
okulda ondan ne kadar daha baarl olduunun hatrlatld durumlarda karde reka
beti yaygndr. Senaryo deiir, fakat hayatn sonraki dnemlerinde temel sorun kzgnlk
duygusu ve bu duyguyu sosyal olarak kabul edilebilir terimlerle ifade etmenin zorluklar

167
ve ocukluktaki problemler (erken gelimilik veya nemsiz hrszlklar gibi) ou kez bu
erken dnem rekabetiliine balanabilir.
Merkr-Mars'n ille tarbmac olmas gerekmez, bu aya sahip kii kendi zihnini ok
iyi bilir ve ibirlii yapmakla veya uzlamakla ilgili deildir (iletiimle ilgili her konuda,
Merkr-Mars yalnzca kendi iinden geleni yapmak ister). Bu tip onlan deitirmek iste
yecek kadar fikirlerinizle de ilgili deildir. Kiinin tarbmac olmasnn nedeni tartma d
nda bir iletiim yolunu akl etmesinin genellikle zor olmasdr. zellikle kart alar
olan insanlar, bir tarbmay yapabilmek iin iki tarafn olmas gerektiini unutarak, ge
nellikle bakalann kavgay kartmakla sulayarak yaarlar. Merkr-Mars tarbmac ol
masa bile, abuk alev alma, siyah-beyaz tarznda dnme ve yeterince bilgi olmadan
sonulara atlama eilimindedir kukusuz.
Merkr-Mars insanlan ou zaman 'kiinin hareketi sznden daha nemlidir' duy
gusu tarlar. Bu aya sahip kiilerin bazen bir eyleri tartmaya scak bakmamalarnn bir
nedeni budur (genellikle toplanb korkular vardr). Bylece, ou zaman, belki de hakl
nedenlerle, ibirlii yapmayan ve demokratik olmayan kiiler olarak alglanrlar. Merkr
Mars'n gerekte bir 'eylemci' olduu anlam kartlmamaldr. Bu kombinasyonu gl
olan bir kii iin fikirlerle eylemleri birletirmek, dierlerini kendisinden farkl fikirleri sa
vunduklar iin yok saymadan kendi inanlarna gre eyleme geme dirayetine sahip
olmak esas mcadeledir.
Bu biraz 'dolandnclk' yn olan bir kombinasyondur. Sululann, zellikle dkkan
soyguncular gibi kk hrszlarn haritalarnda yaygndr. Merkr karakterine atfedilen
zellikle ahlakd yan ve Mars'n menfaati nitelii dnldnde belki de bu artc
gelmez. Hrszlk Merkr-Mars'ta fazlasyla var olan nitelikleri gerektirir: Dnce ve
eylem hz, cesaret, ince sinirler ve drtsellik, nce eyleme geip ardndan dnen bir
kapasite.
Bir kii iin bu kombinasyonu kullanmann yolu, kendisini konumaktan ekinmeye
cek birine ihtiya duyulan durumlara dahil etmektir. Aksi taktirde zihni asl karakteri olan
keskin bir alet gibi kullanmay baaramamak, kusur bulmak, honutsuzluk, fkelilik ve
nyargllkla sonulanabilir.
Merkr-Mars alar olan ocuklar olduka erken bir yata ebeveynlerini bunaltacak
denli cinsel konular hakknda merakl olma eilimindedirler. ocuun cinsel meraknn
kurban olduu, karde ensesti durumlar biliyorum.
En kts, Merkr ile Mars arasndaki gerilimli alarn mnakaacl ve dier in
sanlarn farkl kanlarn kiisel hakaret olarak alma eilimini gsterebilmesidir. Bir tehdit
veya sava olarak alglanan her konumayla ilgili yersiz bir rekabetilik de olabilir. Dr
tsellik ve sabrszlk da, byk sinir gerilimleri, fkelilik ve genel bir hata bulma eilimi
nin elik ettii yaygn davurumlardr. Sabrszlk her tr iletiim ve ulatrma biimi ile

168
ilikilidir. Merkr-Mars kiisi kadar otobs beklemekten veya bir trafik kemekeinde ki
litlenmekten nefret eden baka biri daha olamaz. Olumlu ynden, kiinin fikri cesarete
sahip olma, fikirlerinde samimi olma ve bunlar olduu gibi ortaya koyma kapasitesi var
dr. Buna keskin ve delici bir zihin elik eder. ou zaman nktecilik, szel beceriler ve el
ustal vardr. Bu kombinasyona sahip kiilerden iyi yazarlar (zellikle soruturmac ve
hicivci yazarlar), eletirmenler, konumaclar, mnazaraclar, 'scrabble' oyuncular kar.
Bazen aydnlatma mhendislii gibi alanlarda da usta olurlar. Bir eyin veya bir kiinin
adna olumlu biimde konuma yeteneinin gerektii herhangi bir durum, bir Merkr
Mars kiisine ihtiya duyar. Szn z, birinin imparatora plak olduunu hahrlatmas
gerekmektedir. phesiz bu i bir Merkr-Mars tipinin stne kalacaktr. Hatta bu kiinin
bir Merkr-Urans as da bulunuyor olabilir.
Bu gezegenler arasnda dar orblu gze arpan bir karesi olan ve sert karlklar verme
becerisiyle tannan Prenses Margaret, bu kombinasyona iyi bir rnektir. Uyumlu alarda
kiinin ifadelerinin bylesine yaralayc olmas daha az olasyken, dilin gl kullanm,
mnazara ve her eyi berrak ve z olarak ifade etme yeteneklerinde kolaylk olabilir. Alt
mlk zellikle keskin bir adr. Zihinsel glerle ilgili olup, ou zaman, zellikle d
nceleri uygulamaya koymak ve onlara ilerlik kazandrmakla ilgili yetenek verir.

MERKR-JPTER

Pireyi deve yapmak. Gelecei dnmek. En iyisini mit etmek. Felsefi dnr.
Byk fikirler. Emin kanlar.

"(Merkr-Jpiter) . . . entelektel anlamda gereklerden ok prensiplere eilimli


olarak, i dnyasn aratrmaya, dostane ve lml bir tutumu benimsemeye yat
kndr. Bu as gl olan kii, kendisini ifade etmesi gerektiinde, zihnini topla
yp ne sylemek istediini dnmelidir (onun ayrcal felsefi atmalara hazr
bulunuu ve tavsiyelerde bulunma istekliliidir). Nesnelerden ok fikirlerle megul
olduundan, onu ilgilendiren ve dnmek iin ona malzeme sunan konular d
nda, genellikle gzlemci deildir. Eer ei kahvalt masasnda bal m yoksa reel
mi istediini sorarsa, kendi haline brakldnda, brakn tercihi, o an reelin veya
baln ne olduunu hatrlamayabilir ("zgnm tatlm, ne diyordun?"). Hareketleri
ou zaman serbest ve dikkatsizdir. Sizin hatrlamakta hi zorlanmadnz eyleri
o unutur. Bu dalgnln fkeli bir kurban olmayanlar, onu balamaya hazrdr.
Tam da ihtiya duyduu anda, kollarn onun omzuna efkatle dolarlar." (John
Addey, Selected Writings)

169
John Addey, ayn blmde, Merkr-Jpiter insanlarnn bu iebak eiliminden ve
genel ifade yumuaklndan dolay zellikle konukan olmayabilecekleriyle ilgili akla
malar yapar. Bunun ou zaman rastlanan durum olduunu kefetmi olsam da, hibir
ekilde deimez deildir. Merkr-Jpiter alar bazen szel ishal olarak nitelenebilecek
bir eilimde olabilir. Bu, yine de, bu kombinasyonun kizler veya Pluto iin iinde oldu
unda ortaya kan daha ok u noktada bir ifadesidir (letiim kurmak iin zorlayc
drt).
Merkr-Jpiter tipinin iletiimse! eilimleri ne olursa olsun, elli eit konu zerinde
ayn zamanda arabrma yapmaya giriecek trden bir kii olabilir pekala. Tamam elli ol
mayabilir, fakat bir ok. Bu aklama Merkr-Jpiter' in bir baarszln ortaya koyuyor,
abartmaya yatknln. Bu kombinasyon phesiz ok eitli konulara merakl insanlarda
bulunabilir. Eer bu a haritada ok nemli bir aysa, ilgi yelpazesinin genilii olduka
arbc olabilir. zellikle felsefi karakterde konular, belki din, eitim, hukuk, seyahat veya
siyaset konular dahilinde olabilir.
Jpiter neye dokunuyorsa, onu geniletmeye alr. Merkr'e dokunduunda zihni
geniletir. Bu aya sahip kiiler, gndemdeki konuya ou zaman olas en geni adan ba
kabilirler ve genellikle onun ne anlama geldiini kefetmeye zellikle merakl olurlar. Bu
nunla beraber bu iki gezegen arasndaki gerilimli alar her zaman bu ekilde i grmez.
Uyumlu alar, dengeli muhakemeyle ve bir durumu geni adan grebilme yetene
iyle ilikilendirebiliriz. Fakat bu durum, gerilimli alar olanlar iin, bazen bir sonu ol
maktan ok bir mcadeledir. Jpiter haritada balantda olduu gezegene gven vermekle
kalmaz kibir de verir. yle ki, tm alarda zellikle de gerilimli olanlarda, Merkr-Jpi
ter kiisi bilginin bir blmn bu geni gr feda etme pahasna abartabilir. En olum
suz halde, kendi fikirleri konusunda kibirli olabilir. Onlarn her zaman doru olduuna
inanarak, syledikleriyle ve bazen syleme yeteneiyle ilgili olarak fazla gvenli olabilir.
Bu kombinasyon, Birleik Devletler' de 'tribne oynayan' diye nitelenen retmen tipine
katkda bulunur. Bu tip, konusunda engin bilgisi olan, belki karizmatik, fakat syleyecek
lerine gerekten hazrlk yapmayan ve sra gerekleri konumaya geldiinde yalnzca se
vimlilik, bol miktarda genelleme ve pek ok bo lakrd yayan konferansdr.
te yandan, Merkr-Jpiter tipi konumaclar, ilham dolu ve moral ykseltici olabi
lirler. Kii kendi holand konular hakknda byk hevesle konuabilir ve bazen bu di
erlerinde mthi ilgi uyandrabilir. Bu ve dier pek ok balamda, Merkr-Jpiter
kiisinin kendi durumunu abartma ve kendisine uymayan kanlar, fikirleri ve bilgileri
rtme eilimi yznden zorluk ekmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu tip ne syledii ve
bazen kime sylediiyle ilgili dikkatsiz olabilir. Fakat kii tm Jpiter alarnda olduu
gibi, dikkatsiz aklamalardan, iyi dnlmemi szlerden ve hesap hatalarndan bir e
kilde paay kurtarmay baaracakbr. Benim deneyimlerime gre, bu tip ok dikkatli olan

170
Merkr-Satrn tipiyle kesin olarak kartlk tekil eder. Merkr-Satrn' n bir tek hatal
ifadesi ilerin feci biimde ters gitmesine yeter.
Merkr-Jpiter kiisinin, Merkr-Satrn tipine kyasla, akademisyen olmas daha az
olasdr. kincisi entelektel baarlarn veya konumalarn teyit etmek iin sertifika, de
rece ve diploma gibi kantlara ihtiya duyarken, ortalama Merkr-Jpiter kiisi, bunlar
dan zellikle etkilenmez ve kendi beyin gcyle ilgili herhangi bir kant sunmaya ihtiya
hissetmez.
Merkr-Satrn kiileri ounlukla uzmanlamay seerken, Merkr-Jpiter kiisi ok
sayda konuda azar azar bilme eilimindedir. Haritada Satrn etkili olmadka, bu tip bilgi
bakmndan kendisini ok geniletebilir, fakat derinlik eksik kalabilir. Kavuum alar ve
zellikle gerilimli alan olanlar ou kez gerekte olduklarndan ok daha bilgili grne
ceklerdir.
Zihni her eyi bilmekle ve resmin btnn kavramakla bu denli megul olan bu kom
binasyona sahip renci veya aratrmac bir dolu bilgiye sahip olabilir, fakat berraklk
yoktur. zellikle deiken burlarda, kii neyi vurgulamas gerektiini anlamakta glk
eker. Bu yzlerce sayfa not tutan fakat bir deneme yazamayan rencidir. Gl bir Mars
bu eilimin stesinden gelmek iin ok ey yapabilir. Bu aya sahip kii iin gerek m
cadele, kendisine bir hedef koymak ve bu hedefe ulamak iin mmkn olduunca bilgi
edinmektir. Fakat daha fazla risk almadan nce eldeki bilgiyi bir ekilde hazmetmelidir.
Merkr-Jpiter, dier Jpiter alar gibi, limitlerle snrlanmay istemez; bu, bu kombi
nasyonun hem olumlu hem de olumsuz bir yndr. Gerek anlamda seici bir zihni veya
yalnzca s bir zihni ortaya kartabilir.
Merkr-Jpiter kiisi genellikle bilimsellie eilimli olmaktan ok filozoflua eilimli
olacaktr. Merkr-Satrn' n tersine gereklere ve eyleri tanmlamaya daha az ihtiya his
seder. ok fazla tanm, Merkr-Jpiter kiisine snrlanmlk, hapsedilmilik ve darlk
hissi verir.
John Addey'in ima ettii gibi Merkr-Jpiter, dalgn profesr imgesiyle ilikilendirile
bilecek trden bir kombinasyondur. Muazzam nemli eyler hakknda dnen, ancak
hayatn pratik detaylarn zihinsel ajandasnn dnda tutan bir kii. Toprak burcundaki
Merkr veya genelde toprak elementi baskn bir harita, uygulamac dnme olasln
arttrmak iin ok ey yapacaktr. Jpiter, Merkr' n zihnine ok sezgisel bir karakter katar.
yle ki, bu kombinasyona sahip olan kiiler, bir eyin zn alglamakta, belirli bir ko
nunun ruhunu yakalamakta genellikle ok yetenekli olurlar. Bu tip, kesinlik ve bilgilik
kokan her eyden nefret eder. Bu yzden ayrntlar zerinde alma ve dnmeyle ilgili
glkleri olabilir. Yllar iinde, Jpiter-Merkr transitleri srasnda snava giren renci
lerin baar oranlarnn dk olduunu fark ettim. An zgvenli olup aptalca hatalar
yapar, belki de verilen konuya yeterince derinliine bakmazlar.

171
Gerilimli Merkr-Jpiter alar yanl anlamayla da ilikilendirilebilir. Bazen bu du
ruma ar heveslilik yol aar; kiinin zihni hzla gelecee doru koar ve bylece onlar
yalnzca neyin sylenecei veya yazlm olann ierii zerinde tahmin yrtrler. Mer
kr-Jpiter kiisinin, iletiimde olduu kadar dinleme srasnda da abartma eilimi olabi
lir. Yanl duyabilir, baz etkenleri abartabilir veya konuyu anlatan asndan ana noktann
ne olduunu gzden karabilir.
Aksine gl gstergeler olmadka, Merkr-Jpiter asna sahip kii, genellikle okul
dan ve arkasndan gelen tm renme ortamlarndan keyif alr ve bunlara ekildiini his
seder. Zihnen genilediini duyumsamaktan holanr ve gerekten bununla ilgili tek
problem zihninin alglad her eyi zmsemesinin olanakl olmayaca ar bir hzda
gelimesidir.
Zaman zaman kanlmaz olarak iler ktye gittiinde ve hayat acmasz grnd
nde, Merkr-Jpiter asna sahip olanlar, genellikle geriye ekilip duruma felsefi olarak
bakabilirler. En olumlu halde; bu kombinasyona sahip kiiler, dierlerinin yalnzca kat
gerekleri grd noktada anlam ve ama bulabilirler. Buna karn, en olumsuz haliyle;
bu aya sahip kiiler, zellikle gerilimli alar olanlar, belli bir oranda ac eken kii a
sndan durumun kah gerekliinin dnda baka bir eyin var olup olmad tarhmaya
akken, olaylara anlam ykleyebilirler. Bir Merkr-Jpiter, komusunun evinin yanp kl
olmasnn doru/ isel/gerek anlamnn felsefesini yapp lirikletirmekle megulken, daha
pragmatik dostlar belki kollan svayp pratik olarak yardm ediyorlardr. te yandan; Mer
kr-Jpiter kiisi olay bir sre sonra aklamaya yneldiinde, onun trajedisini, feci olu
unu muhtemelen ok fazla abartacaktr.
Merkr-Jpiter ksa ve uzun seyahatlerle, fiziksel olduu kadar zihinsel olarak da, ili
kilendirilebileceinden, bu gezegenler arasndaki gze arpan (zellikle gerilimli) alar,
ok sayda seyahatle dolu bir yaamla balanhl olabilir. Fiziksel seyahat, eitim gezileri bu
alardan yararlanmann ok olumlu bir yoludur. Bu tr keifler kesinlikle bu kombinas
yonun amacdr. Merkr-Jpiter, bir yazar iin iyi bir birleimdir. ou kez ii gelecei
isabetle yorumlamak olan kiilerde bulunabilir. Merkr-Jpiter iletiimcisi, yazdklarn
veya konutuklarn, sosyal, felsefi veya dini olarak dikkati ekmek iin abartma eili
mindeyken, bu abartma, nakledene dramatik bir yan da katar. Bylece hem ierii hem de
nakledeni ok popler klar. Bu nedenle retmenler, vaizler, siyasetiler ve filozoflar iir
yararl bir kombinasyondur. Byk fikirleri olan biri; gelecek hakknda, zellikle iyiletiril
mi bir gelecek hakknda konuup dnebilen biri. Gelecee duyulan merak, genlere il
giye veya genlerle birlikte almaya iaret edebilir. Bu kombinasyon genellikle bizim
dnyamzdan uzak gelecek dnyalarla ilgili, bilim kurgu yazan veya bu trden holanan
insanlarda bulunabilir. Uzak diyarlara duyulan ilgi, bazen astronomiye ve yolculuklara
ilgi uyandrabilir. Bu hem astronom hem de gezi yazar iin uygun bir kombinasyondur.

172
MERKR-SATRN

Otoritenin sesi. Dille ilgili engeller. Olumsuz dnme. Disiplinli zihin. Zor yolla
renme. Kiinin dncelerini tanmlamas.

Satrn kombinasyonlannn ou gibi, Merkr'le Satrn arasndaki gerilimli alar iki


farkl trde kiisel gemi ve davran ve bunlar arasnda her trden olasl ortaya ka
rr.
Merkr-Satrn alar, bir yandan ciddi ve etrafl dnen, vicdanl, te yandan d
nmekten korkan insanlarla ilikili olabilir.
Genel olarak, Merkr-Satrn kiisi konumadan nce dnr ve ne sylemek istedi
ini kesin biimde netletirmeden bir iletiim iine girmez. Kendini ifade ederken tedbirli
olmak bazen okul veya evle ilgili bir gemile balantldr. Kii sylediklerinin bir ba
kmdan yeterince iyi olmadn hissetmitir. ou zaman erken dnemde, sylediklerinin
dinlenmeye deer ya da yeterince deerli olmadna ilikin ipulan alglamtr veya daha
basit olarak, belki de kimsenin hatas olmadan, evresinde zaman olup ta onu dinleyecek
biri gerekten olmamtr. Merkr-Satrn kiisi, ounlukla minik bir sesin iitilmesini en
gelleyen, hep bir azdan konuulan, ok sayda insann bulunduu geni bir aileden gelir.
Bazen dinleme sorunu okul ortamyla ilikilidir. Bazen okulda kiiye aptal olduu hissi
alanr ve hala kendi entelektel donanmnn kendini gstermeye uygun olmadndan
korkuyordur. Bu korku, onu, kendisini ifade etmekte tedbirli ve kendini aptal durumuna
drme riskini almaya gnlsz klar. Erken dnem renme ortamlar bazen ezberle
yerek renmeyi ve kat disiplini ierir. Bylece kiide renmenin neesi yok edilir. o
cuun kendi dnceleri, kanlar ve belki yalnzca gevezelik etmek, laklak etmek eilimi
basklanm olabilir. Merkr-Satrn kiisi hayatn ak iinde ou zaman da dil engelle
riyle karlar. yle ki kendisini genellikle dil veya diyalekt kaynakl nedenlerden dolay
anlalr klamad ortamlarda bulur. Bazen farkl bir dilin sz konusu olduu durum
daki gibi gerek bir engel yoktur. Fakat Britanya' da kiinin eitiminin, yetime terbiyesi
nin ve toplumdaki konumunun bir gstergesi olarak, bir oranda, bilinli olmasa da, dikkate
alnabildii bir snfsal engel vardr. Bu, Merkr-Satrn ocuu iin klasik durumdur. O,
her birinde ocuklarn farkl biimde konutuu bir blgeden dierine tanr durur. ocuk
sylediklerinin ieriinden ok syleyi biimi nedeniyle kendini bir tr srgnde hisse
der.
Dierlerinin kendisinden daha akll veya daha gzel konuuyor olabilecei korkusu
bilinli bir korku deildir ve eitli biimlerde ele alnabilir. Ya szel ya da yazl olarak sra
kendi fikirlerini ifade etmeye geldiinde, Merkr-Satrn kiisi, kendinin snav ortamnda
olduunu dnr ve genellikle imtihana tabi tutulduunu hisseder. Bazen, zellikle kare

173
as olanlar, korkularyla kendilerini snav ortamlarna sokarak urarlar. Merkr-Satrn
kiileri iyi akademisyenler olabilirler, yollarnda ilerlerken sertifikalar da biriktirirler.
'Mensa'* organizasyonunun yeleri arasnda ok sayda Merkr-Satrn kiisi olduunu
dnyorum. Mastennind TV programndaki yarmaclar aklma geliyor. Onlarda da
Merkr-Satrn alarnn eilimi yok mu? Bununla beraber rekabet ve hzl dnme ge
rektiinden gl bir Merkr-Mars asnn varl da dnlebilir. Merkr-Satrn kiisi,
esas olarak, bir otorite biriminden zekasn, bilgisini ve kendini ifade etme yeteneini teyit
edecek bir kat paras ister. Benzer ekilde, adnzn nnde bir dolu unvan olmadka
sizin bilgili olduunuzu dnmeyen bir kii iin Merkr-Satrn olduka tutarl bir kom
binasyondur. Yine bu, otorite tarafndan onaylanmam bilgiye gvensizlii yanshr.
Baz Merkr-Satrn tipleri snav ortamlarndan korkup kaarlar. Baarszlk korkusu
ok fazla olduundan kendilerine snanma izni vermezler. Satrn'n bulunduu yerde
kendimizi ve o an iinde bulunduumuz durumu daima ar ciddiye alrz.
Kiinin bir sertifika toplaycs m yoksa snav ortamlarndan korkup kaan bir kii mi
olaca, byk lde kiinin gemiine, haritann tamamnn eilimine ve genelde kom
binasyonun zelde de Merkr' n konumunun nemine baldr.
Bazen Merkr-Satrn kiisi, hibir kitabn ve konumann olmad, belki de ok az
eitim frsahnn sunulduu bir gemiten gelir. Bu ileride her renim ve iletiim orta
myla ilgili bir korkuya dnebilir. Kiinin stesinden gelebilecei veya hepten kan
may seecei bir korku. Kanma tavr, genellikle, kiinin otorite konumundakilere
fazlasyla gvenip kendi isel sesinin ve fikirlerinin deerini azmsayaca anlamna gelir.
Bu durum, rnein; doktorunuzun size sylediklerinin kesinlikle doru olduuna, sizin
kendi bedeninizle ve tedavinizle ilgili sahip olabileceiniz her dnce veya duygunun
sama olduuna inanan eski dnceye olduka benzerdir. te yandan, Merkr-Satrn
kiisi hibir otorite sesini kabul etmeyen kiilik tipiyle de olduka tutarldr. Bu kii, ken
disine ne anlatlrsa anlatlsn kukucu olacakhr. Olumlu haliyle bu durum, kiiye, her ko
nuda kendi otoritesi olabilmenin nn aar.
Merkr-Satrn ou zaman, bir yandan yava ve budala grnenlerle, te yandan da
istisnai entelektel armaanlara sahip olanlarla ilikilidir. Bu iki gezegen arasnda kavu
um as olan Einstein phesiz ikinci kategoriye girecektir. Elbette ki bu kombinasyona
sahip baz kiiler yava ve dar dnyor grnebilir. Fakat daha yakndan bir inceleme,
genellikle, gerek bir entelektel fonksiyon bozukluundan ziyade byk bir kendini ifade
etme ve dnme korkusu olduunu ortaya koyar. En stn haliyle ilev grdnde,
Merkr'e a yapan bir Satrn, konu d tm dnceleri uzaklahryor gibidir. yle ki,

Mensa Organizasyonu: 100 lkede 100.000' den fazla yesi olan, entelektel beceri sahibi kiiler ta

rafndan kurulmu, IQ testleri veren bir organizasyon)

174
dnce annda daha az dank, daha berrak, daha ll, kapsaml ve tam olur.
Bu ada zihin ou zaman doru ve keskindir ve her eyi dikkatle tanmlamaya elve
rilidir. Esasen Merkr-Satrn daima her eyin dikkatli biimde tanmlanp aklanmasn
ister. Maddenin zyle yetinmeyen tipik Merkr-Satrn kiisi, 't'lerin srglerinin ve 'i'le
rin noktalarnn ihmal edilmemesini ister. Yllar iinde Merkr-Satrn rencilerime
retirken, bu insanlarn en ok, bir eyi tam olarak anlamadklarn hissettiklerinde sinirli
olduklarn kefettim. Onlar, her eyin sonunda yerini bulaca olaslna kolaylkla g
venmezler ve eitli retmenlerin ve ders kitaplanrun benimseyebilecei birbirinden farkl
gr ve yaklamlarla ounlukla daha fazla sorun yaarlar.
Merkr-Satrn, eer ncil gibi tm otoritelerin belirli bir konu zerinde uzlat, ba
vurabilecei bir tek yetkin metin veya kitap varsa en fazla gven duygusu hisseder. Ayn
renciler, ou zaman hesaplama iinde, formlleri takip edip benzer konularda zgven
hissetmekte yeteneklidir. Klasik olarak, Merkr-Satrn kiileri matematik ve fen bilimle
rinde iyidirler. nk burada doru yant tektir. Fakat yorumlama iinde, daha az kesin
olan kurallarn olduu, risk almann zorunlu olduu yerde, mantkd zihnin kullanmna
ihtiya duyulan yerlerde, Merkr-Satrn ou zaman bocalar. Bu durum, kiinin tama
men akla yakn veya 'doru' bir yanta veya gzleme varamamasndan deil, 'yanl'
yapma riskinden dolay sinirli olduu iin ortaya kar. Bu tip, konuyu geriye doru bil
meye ihtiya duyar ve ou zaman muazzam bir uygulama kapasitesi ve z disiplini var
dr. Derinlemesine ve kapsaml olarak bir konu zerinde uzmanlar. Bu iki gezegen
arasndaki gerilimli alarn amac budur.
Akademik durumu veya arka plan ne olursa olsun, Merkr-Satrn kiisi ou zaman
bilgisi, hazrcevapl ve byleyici hitabeti iin takdir edilmeyi iddetle arzular. Fakat her
ne kadar zyle atyor gibi gelse de, Merkr-Satrn, genellikle bu tr bir spontanl
elde etmek iin abalamak zorundadr. Bunu baarm bir kii, bu gezegenler arasnda tam
bir karesi olan yazar ve air Maya Angelou'dur. Rutin olarak tek kiilik ovlar sergilemekte
ve spontan olarak radyoda en mizahi biimde konumaktadr. Ona bu bakmdan phe
siz Ko'taki Gne-Jpiter kavuumu yardm etmektedir. Onun spontanlnn dier bir
nedeni belki kendi deneyimleri hakknda konuuyor olmasdr ve bu da kitaplarda bulu
nabilen bir eyle ilgili deildir. Ve bu belki de Merkr-Satrn asnn bir amacdr : De
neyimlerden zor yolla renmek. Oyun yazan Tom Stoppard' n da bu gezegenler arasnda
bir tam karesi vardr. Yazma elbette kiinin sylemek istediklerini ok dikkatle tanmlama
sn da ierir. Msvedde prova edilir.
Genellikle retmenlerin ve konferanslarn bu iki gezegen arasnda alar vardr. Bu
aya sahip kiilerin, her eyden nce bilgilerinden ve bu bilgileri ifade etme kapasitele
rinden dolay sayg duyulmay ok arzuladklarn anlamak artc deildir. Bu kiiler,
ok kapsaml biimde hazrlk yaparlar. Belki sylemeyi amaladklar her szc not

175
eder, ardndan konumalar srasnda notlarna sadk kalmaya alrlar. ansa hi yer b
rakmayan inceden inceye planlanm bir konumadr bu. Byle bir retmen iini ok cid
diye alr ve harcad aba genellikle semeresini verir. nk almas ou zaman
rencilerin di geirebilecei gerek malzemeye dayanr. Ama en kts, yavan ve kat
biimde geleneksel akademisyenlerdir. Konunun hayatiyetini ldrr, tm bunlarn ger
ekte ne anlama geldiinin grn kaybederler.
Merkr-Satrn tipleri az konuan insanlardr. Kendileriyle konuulduunda veya ko
numann gvenli olduunu ve kendilerini gln duruma drmeyeceklerini hissettik
lerinde konuurlar. Tipik bir Merkr-Satrn, her eyden nce, sylediklerinin ciddiye
alnmasn ve fikirlerine sayg gsterilmesini ister.
Baz Merkr-Satrn tipleri ise, tersine, konumay asla bitiremezler. Belki de bu onla
rn dier insanlar kontrol etme ve seslerini duyurmay garantileme yollardr. Aksi gibi
dier insanlar ou zaman bu tr durumlarda, kendileriyle konuulduunu deil kendi
lerine empoze edildiini hissederek, dinlemezler. Kii duyulacan, dinleneceini anlarsa,
konumay bu denli basklamaya ihtiya duymayabilir. Bu aya sahip durmakszn ko
nuan bir ok astrolojik dananm oldu. Belki ksmen konumaya ve dinlenmeye ihtiya
lar vard. Fakat ksmen de konuma yoluyla beni kontrol ediyor, bylece hibir ey
syleyemememi garantiliyorlard. nk iletiimin bir yerinde belki yle bir varsaymlar
vard: Onlarla, onlarn haritalar veya hayatlaryla ilgili her ne syleyeceksem, bunlar ke
sinlikle olumsuz olacakh. Merkr-Satrn en ktsn dnmeye yatkndr. Olumsuz d
np zlmeye yatkndr. Bu kombinasyonun iitme sorunlaryla ilikili olduunu
dnmek pek de zor deil. En kts; kiinin iiteceklerinin olumsuz olaca beklenti
sinde olmas ve belki bu nedenle kulaklarn tkamasdr. An konuma eilimi yararl da
olabilir. nk kiinin gerekte ne dndn tanmlamasna yardm eden bir yol ola
bilir.
Bir ok kiiye kolay gelen gndelik gevezelikler ve bildik gnlk fikir alverileri bir
Merkr-Satrn tipine bu kadar kolay gelmez. Fakat bu tipin telafi edici baka yetenekleri
vardr. Merkr-Satrn kiileri manhksal ve sistematik dnmede ou zaman fazlasyla
baarldr. Ender ve olduka belirgin bir odaklanma kapasiteleri vardr. Kii modellerle
dnebilir ve sylediiniz her eyi hahrlar. ou zaman muazzam bir odaklanma kap
asitesi ve her eyi fazla dikkatli olarak planlama ve uzunca dnme yetenei vardr. Bu
kombinasyon dncelerin ve verilerin organizasyonunu gerektiren her durum iin ide
aldir. Mimarlar ve heykelhralar gibi biim veya yap hakknda dnmeye ihtiya du
yanlar iin idealdir.

176
MERKR-URANS

zgr konuma. Radikal dnce. zgn fikirler. Ani kavraylar. Kart fikirler. ler
lemeci eitim. Okulda isyan. Benzersiz iletiim. Gerei sylemek.

Bu gezegenlerin kombinasyonu, radikal dncelerle ve dnceleri kendi zamanlar


nn ok ilerisinde olup genellikle akranlaryla uyuamayan kiilerle ilikilendirilebilir.
zellikle gerilimli alarda sahip olunan grler ve fikirler, daha geleneksel bak asna
sahip olanlara gerekten de ok an gelebilir. Merkr-Urans kiisi, baz durumlarda, di
erlerini oke ebnesi olas eyleri elenmek veya fesat kanhrmak adna syleyebilir. Onun
iin iletiim bir isyan eylemi, kiinin esizliini ve srnn geri kalanndan bamszln
ne srmesinin bir yolu olabilir.
te yandan, bu kii, nadiren yalnzca isyankar olur. Merkr-Urans kiisinin, en
olumlu halde, bakala:nn kanlar veya geleneksel olarak benimsenen grlerle snr
lanm hissetmeyecei sylenebilir. Bu kii kendi kanlarna ve grlerine olduka ba
msz olarak ulaabilir. Geree olan saygs, dier her sadakat biiminin, hatta kendisine
olann bile yerini alr. En iyi ifadesinde, bir ortamdaki tm ikiyzllkleri, dip aknhlan,
ifade edilmemi dnceleri yarp geer ve dierlerini hem zgrletirip hem de ok ede
cek bir tehirle her eyi 'yalnzca olduu gibi anlahr.' Her duruma, tamamen yeni bir bak
asyla bakp, yeni bir kla aydnlatan kiidir. eliik duygulan, gelenek ve korkuyu ap
tamamen farkl bir seenek sunan kiidir. Bylece bu aya sahip insanlar, szleri ve dobra
syleyi tarzlaryla insanlar zgrletirebilirler. Bu tip gerekten kendi fikirlerinin pop
ler olup olmamasna aldrmaz. Onlarn tek ls gerekle megul olmakhr. Tabii gre
bildikleri kadaryla.
Bazlar 'gerek' diye bir eyin olmadn, gerein her zaman greceli olduunu, hi
bir eyin grnd gibi olmadn ve bir kiinin en fazla elde edebileceinin aslnda ger
ein yalnzca bir ksm olabileceini tartmaya aabilirler. Bir olayda bir kiinin gerek
olarak alglad bir ey, dieri iin gerek olmayabilir. zellikle gerilimli as olan Mer
kr-Urans kiisi, bunlar hzla unutabilir ve sylediklerinin ieriiyle ilgili ok az kayg
tar. Bu kombinasyona sahip insanlar ileri ve liberal dnce sistemini gelitirmekte o
unlukla iyidirler, fakat iinde bulunulan durumun gereklerine ve duygusal sonularna
pek sayg gstermeme eilimindedirler. unun da sylenmesi gerekiyor ki; Merkr-Ura
ns kiisi bazen yzleilmesi gereken bir gerei ortaya karmaya gdlendiini d
nrken, aslnda bilindnda yalnzca bakaldrmak ve genelde 'tekere omak sokmak'
iin gl bir ihtiya iinde olabilir. Merkr-Urans daha u durumlarda yalnzca kar
km olmak iin siyahn beyaz olduunu syleyecek veya muhaliflerine byle grne
cektir.

177
Dar orblu gerilimli bir ann olduu haritada, aka uygunsuz olsa ve arbk durumun
gerekliiyle uyumasa da, kii, ou kez bir fikir veya inanta inatla srar edebilir. Bu ne
denle, gerilimli alan olanlarn kendi gereklik anlaylarn ve ilkelerini snamalar ge
rektii sylenebilir. Kendilerine ait bir zihinleri olduunu kantlamaya itiliyor gibidirler.
Bu kii, eer yle gerekiyorsa, bir ilkeye bal kalmak adna toplumla her trl iliki
sini kesebilir. Seilecek taraf genellikle ilkenin buna deip demeyeceine gre belirlenir.
zellikle gerilimli alar olanlar, kolaylk veya poplarite adna sylediklerinden taviz
vermezler. Bu nedenle modas gemi inanlarn ve dncelerin deitirilmesi gayesiyle
kiinin silahlarna sarlmasn gerektiren her durum iin iyi bir kombinasyondur. Kii g
rlerinde an ve partizan olabilirken, toplum bilincinin deitirilmesi bakmndan tam da
bu tr ar bir bak as gerekli olabilir.
Gerilimli alar olanlar yalnzca grlerinin arlndan dolay deil, onlar ifade
ederkenki ak szllkleri ve sertliklerinden dolay da iletiim kurmakta glk ekebi
lirler. letiimde, kii ou zaman inandnn doru olduunu dnerek i birlii ve es
neklikte belirgin bir yeteneksizlik gsterir. Bu tip mzakere yapmakta baarl deildir ve
bunun stesinden gelebilmesi iin haritada Vens' n de gl olmas gerekir. Yani, boy
kot ebne yetenei gerektiren her trden durum iin iyi bir kombinasyondur. rnein ii
sendikalar bakanlar veya sab elemanlar iin ideal olabilir, nk bu konumlar bir uz
lama zeminine ulamak iin fazla hevesli olmamay gerektirir. Ak szl kriketi Geoff
rey Boycott'un (Boykot) bu iki gezegen arasnda kart as olduunu kefetmek beni
elendirdi.
Charles Carter bu gezegenler arasndaki gerilimli alarn en fazla dilini tutamayan ol
duunu syler. Belki bu durum bu alara sahip kiilerin dillerini tutamayacak denli hzl
iletiimde bulurunalanndan ve belki de bir srr saklamaktan veya birinin duygularn ko
rumaktansa bir gerekle yzlemeyi tercih etmelerindendir. Carter'n bunu potansiyel
olarak insanlara olduka sevimsiz gelen bir kombinasyon olarak grdn sylemeye bile
gerek yok. Ben de byle dnyorum. nk toplumun ounluunun kar olduu g
rleri benimseyen Merkr-Urans kiisi iletiim kuracak bir tek insan bulamayabilir.
Bununla beraber Merkr-Urans kiisi popler olmamaya mahkum deildir genel
likle, nk bu tip szleriyle ve bu szlerin arkasndaki aklyla canllk yaratp heyecan
uyandrabilir. Bu kiiye egosu olduka gl ve drstle sayg duyan her kii deer
verir. nk Merkr-Urans kiisi 'insann arkasndan konuacak birisi' deildir. Kendi
sini popler klmak iin grler beyan eden biri de deildir. Daha ok, dncelerini ber
raklabrmak ihtiyacndadr (ou zaman dier insanlarn, onlarn grlerini renmeye
ilgi duymayabileceini unutarak). Bu kiiye her tr mulakl ve entelektel sahtekarl
kabul edebilmek son derece g gelir.
Bu kombinasyon genellikle iyi bir bellekle balantldr. Esasnda Arroyo, fotografik

178
bir bellekle ilikili olabileceini sylemitir. Merkr-Urans kiileri ilgi duyduklar konu
lan hatrlamakta ve renmekte ounlukla iyidirler, ancak skc bulduklar konularda
zorluk ekerler.
Bir ok entelektel ve iletiimse! Allah vergisi yetenek bu kombinasyonla ilikilendiri
lebilir. Baz Merkr-Urans'ler imek hzyla dnp bilgiyi ileyebilirler. Zihin ok bu
luu ve sezgiseldir. Fakat Jung' un bizi uyard gibi, sezgi, o imek ak gibi farkndalk,
her zaman doru ve phesiz tutarl da deildir. Gerilimli alan olan bir Merkr-Urans
kiisi ilham kvlcmlar alabilir, fakat Satrn de gl olmadka, yaplandrmak bak
mndan bu tr kvlcmlara gvenilemez. Bu kombinasyon teknolojik veya elektronik ma
kinelerin kullanm, icad veya onarmn ieren almalarda faydaldr. rnein
bilgisayarlar veya elektrikli aletlerle ilgili.
Bir Merkr-Urans kiisi dnrken veya konuurken 'akm kesintisine' urayabilir.
Bu ada deha sz konusu olabilecei gibi, gerilimli alarda igr fazlal sebatszla g
trebilir. Bazlarnda szl iletiimde kopukluklar ortaya kar. Konuurken sesi kslve
ren veya telefon balants (grnte) en uygunsuz anda kesilen kii rneklerinde olduu
gibi. Bu durumun bir ok nedeni olabilir, bazen kiinin iletiimi srdrmesi halinde nor
malde sylemeyi tercih etmeyecei bir eyleri sylemek zorunda kalabileceiyle ilikilen
dirilebilir. Sanki iletiim kanallar an yklenmi gibidir ve bir tr gvenlik nlemi olarak
devre d braklmalar gerekir. Bu kombinasyon byk sinirsel gerilime eilimli oldu
undan gvenlik alteri fikri pek de fena bir fikir olmayabilir. Bazen balant kesilmesinin
nedeni, zellikle kiinin son derece heyecanlanmas sonucunda szckleri unutup cmle
leri ortasnda kesmesidir. Merkr-Urans kiilerinin iletiim biimlerinde ou zaman sra
d bir ey vardr. Bu da onlarn armaanlarnn bir paras olabilir.
Dnce ve konuma zgrl, Merkr-Urans kiisinin genellikle ok nemli gr
d eylerden biridir. En olumlu olarak, bu kiiler zgrlk anlaylarn yalnzca ifade
etmekle kalmaz, ayn zamanda herkes iin savunurlar. Buna karn, daha olumsuz hal
lerde bir Merkr-Urans kiisi iin yegane gereklik tr kendilerininkidir. Benimsenmeye
deer yegane dnce yine kendi dnceleridir. Bu nedenle, bu iki planet arasndaki ge
rilimli alarda dnce ve iletiim zgrl ou zaman snanan bir sorundur. Hakla
rn kullanma yznden hapse giren kiilerin haritalarnda da ounlukla bu kombinasyon
bulunur.
Arroyo'nun syledii gibi, bu kombinasyona sahip kiiler genellikle geleneksel resmi
eitim sistemine tahamml edemezler. Gerekte onlar ilerlemeci eitim yntemlerinin her
trne scak bakarlar, ounlukla da kat kurallara kar olanlara. Genel olarak retilmesi
gereken mfredat hakknda gl kanlar vardr. Ortalama Merkr-Urans kiisi, eitim
yntemlerinin statkoyu devam ettirmekten ok zgr dnmeyi ve liberal tutumlar ge
litirmesi gerektiine inanr. Bu kiiler eitimlerini evde alm olan veya ocuklarna ken-

179
dileri retmeye karar veren kiilerdir. z srlrse, ilkokul ortamnda isyankar davra
nlara sahip olduklar saptanabilir. Modem Merkr-Urans kiileri yrrlkteki eitim
uygulamalarna bakaldryorken, ak retim olanaklarnn sunulmasnda sorumluluk
alanlar da en bata onlar olurlar. Dnyann ak retimin herkes iin mevcut olmad
yerlerinde, bu olanaklarn tamamlanmas iin mcadele edenler de Merkr-Urans tipleri
olacaktr.
Temel olarak Merkr-Urans kombinasyonunun amac, toplumda tutum deiiklik
leri yaratmakla ilgili grnmektedir. Bu deiimin dierleri iin ne denli skntsz veya
yararl olabilecei, byk lde dierlerinin bak alarna ve Merkr-Urans' n dei
tirmeye alt tutumlarn gerekten deitirilmeye ihtiya duyup duymadna bal
dr.
Merkr-Urans arya kaan grlerle ilikili olabilirken, bu tr grler mevcut du
rumdaki her tr deiimin tamamlanmas iin gerekli olabilmektedir. Daha lml kiilerin
dnyann dnme biiminde devrim yapmas asla olas deildir.
Samimi bir barsever olan ve din, ahlak ve eitimde radikal grleri benimseyen Bert
rand Russell'n Merkr', 9.evindeki Jpiter-Urans kavuumuna kare a yapmaktayd.
1950' de 'insanln ve dnce zgrlnn bir savunucusu" olarak yazlarndan dolay
Nobel Edebiyat dln kazand. Bir keresinde ilkelerinde srarl olmas yznden hapse
de atlmt. Dier rnekler arasnda izleyicilerini akna evirmesiyle tannan Bette Mid
ler (kart a), fikirleriyle dnyann dncesinde devrim yaratan Freud (kavuum) ve
Otostopunun Galaksi Relberini 'nin yazan Douglas Adams saylabilir.

MERKR-NEPTN

lham veren szckler. Rasyonel olmayan zihin. Yaratc kompozisyonlar. Baltalayc fi


kirler. Bilginin arptlmas. Gereklerin idealize edilmesi. Kolektif zihne szma.

Tipik bir Merkr-Neptn kiisi (bununla zellikle bu gezegenler arasnda bir kavu
uma veya gerilimli bir aya sahip olan kiiyi kastediyorum) gerei arptma yeteneine
sahiptir. Son derece yaratc veya tehlikeli biimde yanltc olabilen bir arptma. Bu med
yada ve zellikle de reklamclk endstrisinde alanlarda yaygn bir kombinasyondur.
Martin Freeman'n olduka gzel biimde aklad gibi, Merkr-Neptn iin 'gereklik
ayarlanabilir' dir ve bu tip eyleri iinde bulunulan koullarda mmkn olan en iyi kta
gsterme yeteneine sahiptir. Burada 'mmkn olan en iyi k'la anlatmak istediim bir
eyi tanmlarken bir bakasnn dnme veya hissetme biiminde incelikli bir deiim
yaratmak, belki onlarn fikirlerini rtmek veya onlara yeni bir yn vermek iin gerekli

180
olan k her ne ise odur. Bu kombinasyon kesinlikle gazetecilik ve muhabirlikle ilikilidir.
nk gazeteler yalnzca ilham verip bilgilendirmezler, ayn zamanda bilgiye parlh kahp
ou zaman dedikoduyu veya skandal bir sanat biimi havasna brndrrler. Geree
dayanan bilgiye zlem duyan ve aslnda gereklere byk deer veren en titiz haberci bile,
tm gereklere sahip olmayacaktr, nk bu imkanszdr ve kanmca zaten pek de halkn
istedii bir ey deildir. Bylece ellerinde bulunan malzemeyi sunarken daima bir ar
ptma faktr ie karacaktr. Bu arptmann nedeni ksmen isel gerekliin, kiilikle
rin, duygularn ve iinde bulunulan durumun anlam pahasna, olaylarn bir Tann olarak
grlmesi de olabilir. Gazetedeki bir hikaye ve aslnda her kurgusal yk belirli bir se
naryoyu arhr, yle ki sivrilikler ahlr ve bylece olay daha ayarhc, etkileyici, fakat muh
temelen daha sentetik bir yolla sunulabilir. te bu durum Merkr-Neptn alarnn
armaan ve bazen de lanetidir.
Neptn genel olarak Merkr'n akli, nesnel fonksiyonunu zayflahr. Fakat karlnda
kiinin akld algsn ve iletiim yeteneini, zellikle de szel olmayan geniletir. By
lece kii imgelerle veya mzikle ilgili bir yetenee sahip olur. Bu kii szckler vastasyla
imgeleri ifade edebilir veya szckleri tamamen bir kenara brakp, dier bir sanat biimi
araclyla iletiim kurar.
Gerilimli alara sahip olanlar yazl szcklerle kendilerini ifade etme kapasiteleriyle
ilgili olarak ou zaman cesaretleri krlm hissederler. Okuma yeteneksizlii veya
renme gl olan kiilerin haritalarnda gerilimli alar kukusuz yaygndr. Heceleme,
harita okuma, matematik ve formlleri uygulama Merkr-Neptn kiisine genellikle kolay
gelmez.
Bu alara sahip olan ocuklar zellikle onlara imgelem yeteneklerini harekete geiren
ve her eyin sra d bir yolla sunulduu bir eitim verildiinde en st baarlarn ortaya
koyarlar. Onlarn ilham duymaya ihtiyalar vardr. Merkr-Neptn yksek dzeyde im
gesel ve verimli bir zihinle kutsanmhr. Bunu bir deli gmlei iine koymaya almak
saygszlktr, nk bu tip bylenmeye ihtiya duyar, renmeden nce hayal gcnn
kavranmasna ihtiyac vardr. Ezberleyerek renmekten nefret eder ve bu hibir ekilde
sonu vermez. Tm dier her ey eit olmak kouluyla, Merkr-Neptn kiisinin, bir du
rumda tamamen somut gereklere dayanan bilgiye deer vermesi olas deildir. Onlarn
tuhaf imgelemleri olduka somut gereklere dayanan bir eyi hzla kurgusal bir biime
dntrebilir. Aslnda bu kombinasyonda gerekle kurgu arasnda gl bir ayrm iz
gisi de yoktur.
Merkr-Neptn ocuu dnyann peri vaftiz-anneler ve hain cadlarn yaad bir yer
olmasn tercih eder. Bu dnce bir ekilde yetikinlik dnemine de tanr. Dierlerini,
devleti, komularn, her kim olursa olsun hepsini kendi znel bak asn oluturmak
zere gerekleri arptarak ou zaman toptan 'iyi' veya toptan 'kt' olarak grmeye be-

181
lirgin bir eilimi vardr. Bu yzden herhangi bir propaganda biimiyle ilgili olanlar iin iyi
bir kombinasyondur.
Merkr-Neptn kiisi bu gezegenler arasndaki bir kombinasyondan genellikle bekle
nebilecei gibi mphem, belirsiz veya dalgn bir insan deildir. Bununla beraber, eer bu
oluuma Jpiter de dahilse durum byle olabilir. Bunun bir rnei astronom Patrick Moo
re'un haritasnda vardr. Onun bu gezegenleri arasnda dar orblu bir T-kare oluumu mev
cuttur. Olaanst bilgili bir adam olduu phesiz. Fakat mphem ve dalgn
grnebilmektedir. Ayru zamanda enteresandr da. nk bilimsel gerekleri idealletir
mektedir. Bu da Merkr-Neptn' n, zellikle kart ada, dier bir da vurumudur. Onun
astrolojiye olan kar tutumu iyi bilinmektedir; astrolojinin tamamen peri-masal zrvas
ve olaslkla kitleleri aldatmann bir yolu olduu grne saplanm grnmektedir. By
lece onun Neptn' n astrolojinin karde alanna yanstt sylenebilir (kart a). Buna
karn konuyla ilgili gl nyarglar Jpiter' in oluumdaki mevcudiyetine ok ey bor
ludur.
Tipik Merkr-Neptn kiisi dsal etkilere son derece duyarldr. ou zaman dier
insanlarn zihinlerine szar. Onlarn dnceleriyle dier herkesinki arasndaki snr ok
zayf gibidir. Bu yalnzca psikoloji iin deil, sadece beyin ykama olarak adlandrlabile
cek herhangi bir ey iin de doutan gelen bir yetenek verir. Merkr-Neptn kiisi bir
bakasnn zihninin iine szlme srecinde, yalnzca orada bulunan alglayp bunlar
kendi iine almaya deil, incelikle deitirme kapasitesine de sahiptir. Bu nedenle bu ge
zegenlerin reklamclk ve propagandayla balants vardr.
Bu kombinasyona sahip kiilerin renme glkleri ksmen bu insanlarn son derece
etkilenebilir olmalarndan ortaya kar. Zihin her eye ylesine aktr ki, dnceleri ve fi
kirleri tutmakta ya da yaplandrmakta ou zaman glk ekilir. nk, rnein ger
eklere tutunmak, genellikle zihnin yanl bilgi toplamayacan garantilemeyi zorunlu
klar. Oysa Merkr-Neptn kiisinde her ey ieriye akar ve btn bunlar zmleyip ya
plandrmak tek kelimeyle olas deildir. Bu her eyi toplayan fakat onlar akort etmek iin
ince ayara ihtiya duyan duyarl bir radyo-alcsna olduka benzerdir: Merkr-Neptn
kiisinin iyi akort etme yetenei olduu sylenebilir. Genelde bu kii eer bir eyi yazmaz
veya bir liste yapmazsa, bir fikri dier dnceler denizinde kaybedeceini hisseder. Mer
kr-Neptn kiileri yapacaklarnn daima listesini kartrlar.
Benim deneyimime gre, Merkr-Neptn kiisi aynen bir radyo alcs gibi ok az eyi
karr. Ailedeki konuulmayan srlan alglayp, onlar dierlerinin bak asndan en uy
gunsuz anda ifa eden ocuktur bu.
Merkr-Neptn gerilimli asna sahip olanlar ou zaman ocukluklarnda da uslan
maz yalancdrlar. Kilometrelerce uzaklara yaylan etkiler yaratan oke edici bir hikaye an
latarak byk zararlar veren bu ufaklktr. Merkr-Neptn kk yata bile skandal ve

182
dedikoduya ynelik gerek bir anlay ve muzip bir ilgi sergiler. nanlmaz hikayeler o
cuun dudaklarnn arasndan dar hemen hibir bilinli aba gstermeksizin szyor gi
bidir. Bunlar hem anlahcy cazip klar hem de ou kez herkesin dikkatini ocuk asndan
gerekten olduka etin olabilecek dier bir alandan uzaklahrr. Bundan da te, ocuk
hakknda konuulmu olur ki bu da ou zaman bu tr bir davrann gerek amacdr.
Merkr-Neptn kiileri dier insanlar hakknda skandal yarahc biimde konumaya yal
nzca dkn olmayp ou zaman bizzat kendileri bu tr bir dedikodunun n plannda
yer alrlar.
Eer Merkr-Neptn ocuu somut gereklikle hibir balanhs olmayan kuyruklu ya
lanlar anlatmakta ustaysa, bu hikayeler yine de ruhsal gereklik ierir, nk bunlar o
cuun isel gerekliini canl biimde tanmlamaktadr. Ve bu balamda ciddiye alnarak
saygyla yaklalmalar gerekir.
ou Merkr-Neptn yetikininin ok fazla yalan sylemek gibi bir sorunu olmas ge
rekmez. Fakat yine de genellikle bilgiyi arptma kapasitesi mevcuttur. Bu kapasite ses
veya ellerin kullanm yoluyla bilgiyi resmederek aktarmaya da yneliktir. Muhtemelen
bestecinin ve lirik airinin kombinasyonudur. rnekler her alanda pek oktur: Mozart'n
kart as vard; Bob Dylan'n yegane karesiydi (ve Merkr ke noktasndayd); John
Lennon'n yarm-karesi, Liszt'in ise alhnl vard.
Mzik belki Merkr-Neptn insanlarnn anlayabilecei dildir. Hatta temel bir sevi
yede, doal biimde bu kiilerin bir melodiyi nakletmekte byk yetenekleri vardr.
Uyumlu alan olanlar mzii takdir edip ondan holanrken, gerekten mzikal olup ou
kez somut bir formda mzik yaratmaya ekilenler gerilimli alan olanlardr.
Tekstille ilgili alanlarn haritalarnda da bu aya rastladm, zellikle bir hikayeyi
veya imgeyi kuma zerinde resimleyenlerde.
Her zaman olduu gibi Neptn' kolektifin hisleri ve zlemleriyle, bir toplumun mi
tolojisinin grsel tasviriyle ilikilendirebiliriz. Merkr-Neptn gerilimli alarna sahip
olanlar, mitolojiyi szel veya szel olmayan dilde cisimletirmek, ona biim vermek iin bi
rincil bir pozisyondadrlar. Bu yzden bu alar bestecinin, airin veya hepimize konuan
ve incelikle bizim dnya algmz deitiren yarahc yazarn kombinasyonudur. Bu alara
sahip kiiler imgelemleri iin bir vastaya ihtiya duyarlar. Belki ilham dolu dnceleri
nin ve fantezilerinin toplumda meru bir k bulabilecei uygun bir yere. Bu k ol
makszn kiiler Merkr-Neptn alarnn daha ykc unsurlarna av olabilirler: Skandal
ve dedikoduyla megul olmak, kendini byle bir skandaln merkezinde bulmak (bylece
bir kolektif ihtiyac cisimletirmek). Bu a yalnzca naylon gazetecilerin potansiyel kom
binasyonu olmayp, adi gazetelerin kurban durumuna den kiiye de iaret edebilir.
Daha gnlk bir dzeyde ise, komular arasndaki skandal tacirinin as olabilir. Ve en
olumsuz halinde, bu kombinasyonu kendini aldahna ve 'asl' geree yaklaan her eyin

183
genelletirilmi bir arptmasyla ilikilendirebiliriz.
Bu alara sahip herkes ikinci bir Mozart veya Byron olmayacaktr. Fakat Merkr-Nep
tn' n yetenei iin daha kk apta bir yaratc bir ortamn bulunabilmesi umulur.
Peri masallan yazan Hans Christian Andersen'in bu iki gezegeni arasnda birbuuk
karelik (sesquiquadrate) a vard. Kiisel ve kolektif dlerle mitleri aratnp bunlar hak
knda yazan C.G. Jung quintile aya sahipti.

MERKR-PLUTO

Bilgi gtr. Dilin gc. Szckler ldrebilir. Gizli bilgi. Aratrmac. Zehirli kalem.
letiim yoluyla sabotaj. Toplumun karanlk dnceleri.

Merkr-Pluto as olan kiiler ou zaman iletiim iin zorlayc bir arzu sergiledikleri
kadar bilmek iin de takntl bir arzuya sahiptirler. Merkr-Pluto tipi konunun kkne
ulamak iin ylmaz bir aray iinde olabilir. Bu insanlar ounlukla, belki kendi hayatta
kalmalannn yararna, bulup kartlmas gereken kendilerinden gizlenen srlann olduu
hissi tarlar. Merkr-Pluto kiileri genellikle bakalannn srlann ortaya karmakta ok
becerikliyken kendilerininkileri ok az ak ederler. letiim iin zorlayc ihtiya oun
lukla kavuumda ve bazen de uyumlu alarda olduka belirgindir. Oysa kare a daha
ok iletiimi engelliyor gibidir. Bu ada ki_i daha ok kendi dncelerini kendisine sak
lamak eilimindedir. Bu yalnzca kiisel bir seviyede geerli grnmektedir. Gerilimli a
lar olanlar zel olmayan konularda aka konuabilirler fakat bire bir ilikilerde
kendileriyle ilgili konular ortaya koymakta ekimser olurlar.
Tipik olarak, bu kii yzeysel deere ok az itibar eder. nsanlarn ne syleyip yapt,
hayatn nasl grnd, genel olarak d grnler, Merkr-Pluto'nun yzeysellie ve
kurnaz yantlara olan youn antipatisi iin ok az ilgi ve deere sahiptir. Gerekten neyin
olup bittiini bilmek bu tip iin bir hayatta kalma mekanizmasdr. Ona gre bilgi, gtr.
Doru cevab bilmek sanki yaamla lm arasndaki fark gibidir. Belki de ocukken ona
byle gelmi, o zamanlar kiinin etrafnda olan bitenin esasn anlamasn akl saln ko
rumann yegane yolu olarak hissetmiti.
Doru yant bilmek arzusu, bazen eitimsel yetitiriliin bir sonucu olabilir. nk
bu tip, Merkr-Satrn gibi, ou zaman 'entelektel kompleks' olarak adlandrlabilecek
bir skntya sahiptir. Eer bilgi eittir g ise, o zaman kii renmenin en iyisini arayp
bulmaldr. Bu nedenle bu kombinasyon akademik olarak fevkalade baarl kiilerde yay
gndr. Bu durum, elbette, kiinin son derece alglayc zihnine ve her eyin daha derin ge
reke ve nedenlerine olan ilgisine de ok ey borludur.

184
Merkr-Pluto zehir zemberek yazan bir yazar ve hiciv ustasyla kesinlikle ilikilendi
rilebilecek bir kombinasyondur. Bu tipin, zellikle de eer bir durum puslu ve batan baa
kt kokuyorsa, konunun esasna ulama yetenei vardr. Bu kii alaklann kokusunu
ou insandan ok daha hzl alr ve i insan motivasyonuna geldiinde ou zaman son
derece aratrcdr. Doutan kukucu bir ruh olarak, Merkr-Pluto kiisinin gzlerini
balamak kolay deildir. Gerilimli alardaki problem kiilerin zihinlerini bulandrma nok
tasna kadar, olmad yerde hep fare kokusu alan, anlamsz bir kuku iinde olabilmele
ridir.
Bu tip bir konuyu arahrrken, akln bir eyle bozduunda inanlmaz biimde hedefine
odakl ve amansz olma eilimindedir. Bizim srlanmz bulup kard ve ou zaman
sistematik gizli bilgiden haberdar olduu gibi, gizli bilgiyi kendisi de oluturabilir. Bu
kombinasyonun casuslarn, nkleer bilimcilerin vb. kiilerin haritalarnda bulunmas bek
lenebilir. Richard Nixon'n bu gezegenleri arasnda dar orblu bir kart a vard. Bu ann
anlamn kavramak iin yalnzca Watergate'i dnmek bile yeter. Bu rnekte potansiyel
olarak onu ldrebilecek gizli bilgi vard. Tm mesele rtbas edildii iin ounlukla byle
de oldu zaten. Merkr-Pluto asnda szckler sabote edebilir; srlar ldrebilir. Merkr
Pluto kiisi bir ocuk olarak ou zaman gvenilerek kendisine anlatlan veya hibir eyi
karmayan merakl kk olarak algland aile ii srlann bir deposudur.
Bu a bir yandan gl hatipleri, te yandan gerek anlamda iletiim kurmay bece
remeyen kiileri tanmlayabilir. kinci durumda, genellikle, iletiimsel glklere iaret
eden dier gl belirteler vardr. Yine de Merkr-Pluto kavuumu gl olabilir. Ba
langta bu tip anlay derinliini szcklerle ifade etmekte zorluk ekebilir. Kiinin d
np syleme yeteneinde olduu zehirli dncelerden ve sahip olduu
enformasyondan kaynaklanan bir korku hatta dehet duygusu da olabilir. Aile tabulannn,
srlarn rtsn kaldrp afallayarak sessizlie brnen ocuu imgeleyebilirsiniz. Bul
duklarn aklamay bir tarafa brakn, belki tam olarak anlayabilmesi bile olas deildir.
Bu yzden de aralksz bir aba iinde, kendisini korumak iin ne olup bittiini anlayp
kefetmek zere takntl bir arzu duyar.
letiim glkleri olan Merkr-Pluto kiisi bilind olarak szcklerinin ldrebile
ceine inanyor gibidir. Bir bakma byle olabilir de, fakat belki de aldrmamalar gerekli
dir. Bu kombinasyonun amac, kukusuz, gizli kalm ve hibir zaman tarhlmam olan
eyleri ifa etmektir.
Kardelerin lp ocuun iletiim yeteneini temelden sarsh baz rnekler biliyorum
ki bu haritalarda Merkr-Pluto ne kan bir ayd. Bu tr ocuklar kendi szcklerinin
veya dncelerinin kardelerini ldrdne inanyor gibidirler. Byle trajediler ocuun
iletiim kurmaktan mutlu olduu birinin lmyle de ilikili olabilirler. ounlukla 12.
evin dahil olduu durumlar da biliyorum. Bir ocuk lm veya Merkr-Pluto'nun do-

185
umundan nce bir bebek drlmt. Kk Merkr-Pluto'ya bu anlatlmam olabi
lir, fakat gemite feci bir eyin olduunu belli belirsiz alglar. ylesine feci bir olaydr ki
kimse zerinde tek sz edememektedir.
Merkr-Pluto, ocukluu srasnda kardelerinin ld bir rnek olay sonrasnda,
yl sresince hi konumad (fiziksel olarak konuma yeterlilii olmasna karn). eitli za
manlarda szcklerinin irkin veya biimsiz, kard seslerin feci olduunu ve bu ne
denle hi konumamas gerektiini hissetmiti. Eer konuursa bir ekilde kendi hayatnn
tehdit edileceini hissetmiti. Ailede olup biten, onun dahil olmak istemedii baka eyler
de vard. Sessizliini koruyarak durum zerinde daha fazla kontrole sahip olacan ke
fetti. Ailenin ona uymas gerekti; ocuk onlar hibir ey sylemeyerek idare etti. Sessizlik,
kukusuz etkili bir konuma kadar gl bir iletiim kurma yolu olabilir ve Merkr-Pluto
bu teknikte bir gzel sanat inceliinde ustalaabilir.
Bu a, iletiimleri bozulmu veya rselenmi ya da en azndan geleneksel normdan
farkl yollarla iletiim kuran kiilerle alan insanlarn haritalarnda da bulunabilir. Bu
yzden konuma terapistlerinde, mzik terapistlerinde veya zihinsel engellilerle alan
larda yaygn olarak bulunan, onlar iin mkemmel bir kombinasyondur.
Komedyenlerin (profesyonel veya amatr) haritalarnda da yeterince yaygndr. Dal
kavukluk yapmadan bir konunun zne inebilme kapasiteleri metaforik ifadeyle izleyi
ciyi glmekten ldrebilir. ou zaman komik kiilerin bizi 'glmekten ldrdkleri'ni
syleriz. Komedyenler ayn zamanda hayatn tabular hakknda da konuurlar. Seks ve
lm hakknda konuur, iktidardakilerin hain bir yann gsterirler. Onlar hicvederler.
Merkr-Pluto alar, detektif romanlar okuyan ve yazanlar iin de idealdir. nk
bu tip karanlk dip akntlarnn farknda olmann yannda, gdler ve nedenlerle de ilgi
lenir.
ou kez tabu olan konulara, gizli veya en azndan hakknda konuulmayan veya
oklt, seks, lm, nkleer a gibi aka ifade edilmeyen eylere de bir ilgi vardr. Mer
kr-Pluto kiisi bu veya dier konularda etkili bir hatip olabilir. Enoch Powell'n (bkz sayfa
48) bu gezegenleri arasnda dar orblu bir kavuumu vard. ok etkili bir iletiimciydi. Bu
bir Merkr-Pluto imzas olabilir: kii kendisini byk bir gle, belki zehirli biimde ifade
eder. nsanlarn syleyecek sz kalmayp kar taarruzda bulunamayacaklar noktaya
kadar ya onlarn zerinde bask yaratr veya bunu hibir ekilde istemeyecekleri biimde
onlan tamamen deitirir. Merkr-Pluto ou zaman bylesine etkili konuur. nk di
renle karlaacauu umar. Bu zellikle gerilimli alardaki durumdur. Kii benimsedii
fikirlerden dolay imha edilmeyi beklemektedir. Bakalarnn da benimseyebilecei, fakat
aklamaya ekinecei fikirlerinden dolay.
Enoch Powell da Merkr-Pluto'nun iyi bir rneidir, nk gmenlik zerine konu
malarnn bazlarnda ngiltere'deki itiraf edilmemi rkln kesinlikle bir szcs gibi

186
hareket ediyordu. Merkr-Pluto kiisi bazen kendisini toplumun genellikle daha karanlk
dncelerini ifade ettii durumlar iinde bulur. Elbette ki Merkr-Pluto bu tr dnce
leri ou kez alglamaktadr.
Etimolojiye bir ilgi (szcklerin kklerini aratrma) yine bu kombinasyonu akla geti
rir. Bazen de Latince, Eski Yunanca gibi 'l' dillere bir ilgi vardr. Her tr aratrmac ve
detektif iin de muhteem bir kombinasyondur. Dedikodu kesi yazar iin de uygun bir
kombinasyon olduu dnlebilir!
9

VENS'N AILARI

VENS-MARS

Romantik macerac. Ak ve rekabet. Romantik iliki genleri. Cinsel ak. ddia ve


taviz. Gzellie enerji katmak. Para iin savamak.

Bu gezegenler arasndaki tm alar cazibeleri, scaklklar ve kiisel ekicilikleri ile ta


nnan kiilerde bulunur. Dier her ey eit olmak kouluyla, bu insanlar benliklerini etrafa
k olarak saarlar.
Tm a trlerinde Mars Vens'e kuvvet verirken, Vens de Mars prensibini yumua-
tr.
Bu son derece yaratc bir kombinasyondur. Her zaman olduu gibi gerilimli alar
retken olanlar olup, gerekten yaratc bir ey ortaya koyanlarn haritalarnda bulunma
lar muhtemeldir. Oysa uyumlu alar, genellikle bir yaratc yetenek veya vgye deer
kabiliyet yoluyla elenmenin keyfini betimlerler. Pek de yaygn olmayarak, Vens-Mars et
kileimleri tekstille, kumalarla ve renklerle ilgili (Haritada bir Vens-Mars as bulun
masa bile Vens ve Mars burlar Boa ve Ko'a bir vurgu olduu zaman, bunu tekrar
tekrar gzlemledim) yetenek verir ve giysi tasarm yapp onlarla ilgili alan kiiler veya
diki dikenler iin yararl olabilir. Bu gezegenleri arasnda dar orblu bir kare as olan ta
ndm bir hanm kendi kumalarn batik eklinde tasarlamakta ve ipekten eitli yashk
lar, tablolar ve giysiler yapmaktadr.
Bu kombinasyon arkclarda, mzisyenlerde, aktrlerde ve kukusuz dier bir ok
meslekte de bulunur. Bununla birlikte ben kiisel olarak Vens-Mars' ustalk anlamnda
ok fazla yaratclk talep eden sanatlarla (resimde olduu gibi) ilikilendirmiyorum. Bu

188
kombinasyon galiba gzel veya estetik olarak hoa giden eylerle megul olmakla ilgilidir.
Sanatsal rekabet de beklenebilir. Kiinin kendi sanat veya sanatndan para kazanma
becerisi adna mcadele etmesi gereken durumlarla ilgili rekabet.
Eer Vens-Mars'n yaratc yetenekleri ilginse, ilikilerinin daha da fazla byle ol
mas olasdr. nk bu kombinasyon scak ve sevgi dolu bir cinsel beraberlik iinde ol
madka gerekten mutlu olamayan kiiye iaret eder. Bir noktaya kadar bur ve ev
konumuna bal olmakla birlikte, bu kombinasyonun gl olduu kiiler ?u zaman d
arya ok gl cinsel titreimler yayarlar. Tipik bir Vens-Mars kiisi deneyimi olmasa
bile erotik ve nefsine dkndr. Bu kombinasyon kar cinsle genellikle yalnzca zel ola
rak ilgilenmekle kalmaz, ounlukla daha kolaylkla iletiim kurar. zellikle gerilimli a
lar olanlarn ou zaman kendi cinsleriyle yarma eiliminde olmalar olasdr.
Vens-Mars tipleri nadiren uzun sre kendi balarna kalabilirler. Haritalarnda bu kom
binasyonun ne kt kiilerin ak olmas zellikle kolay grnmektedir. ok kullanlan
u deyi zellikle gerilimli alardaki duruma ok uygundur: 'Dar zamanda ak olan, geni
zamanda piman olur' . Bu tip ou kez, genellikle bir ocukluk akyla gen yata evlenir.
Cinsel birliktelii olan iftlerin evlenmek zorunda olduu eski gnlerde, Vens-Mars, 'zo
raki evlilik' trnn ok rastlanan bir grnmdr. Bu gelenekler artk insanlarn ou
iin geerli olmadndan, toplumun Vens-Mars alarna bugn eskiye gre daha ho
grl bakt sylenebilir.
Gerilimli alar olanlar, sklkla, sevginin rekabet ierdii bir gemi yaam yksne
sahiptirler. ounlukla erken dnem aile ortamnda sevgi iin bir tr mcadele vardr. Ya
ebeveynler birbirleriyle yarr veya ocuk bir ebeveynin dieriyle, sevgisi iin rekabet
iinde olduunu hisseder. Yaygn olarak ebeveynlerden birinin veya her ikisinin de evli
lik d ilikisi vardr, yle ki evdekilerin sevgiliyle rekabet ettikleri sylenebilir. Her nasl
olursa olsun, Vens-Mars bir ekilde byle deerlendirebilir. Romantik ve cinsel rekabet
bazen kii tm ocuklarn ayn cinsiyette ve yakn yalarda olduu bir ailede yetitirildii
iin gndemde olur. ocuklar kz veya erkek arkadalar iin birbirleriyle rekabet ederler.
Vens-Mars gerilimli alan, herhangi bir olayda eer dikkatli olmazlarsa bir eyi ka
racaklarna ve hayat souk ve bir ilikileri olmadan srdrmek zorunda kalacaklarna
ilikin belli belirsiz bir anlaya sahip olmaya eilimlidirler ve Vens-Mars iin daha umut
suz bir gelecek dnmek zordur. Bu yzden ou zaman Vens-Mars kiilerinde ro
mantik olarak bir iliki iinde olmak, bir ilikiye dnmeden atlamak ynnde bir
drtsellik vardr. Sanki en iyi sevgiliyi olas en ksa zamanda kapmak iin bir tr yar
iindedirler. Vens-Mars kiisinin, ou zaman dier herkesin kendi sevgi nesnesinin pe
inden kotuuna ilikin bir inanc vardr. ounlukla da byledir. Kendisini evlilik d
ilikilere ve karmak romantik iliki genlerine dahil eden buna benzer bir kombinas
yon daha bilmiyorum -ancak ayn anda iki yerde romantik ilikiye giren eleri olabilir.

189
Dier eylerin yannda, bu tr hareketlilik hayatn tuzu biberi olabilir ve bu kombi
nasyona sahip olanlar romantik maceralarnda bir para eni severler. Macera Vens
Mars kiisinin beslendii damardr. Genellikle romantik ve cinsel birlikteliklere ayrlan
muazzam miktarda bir enerji vardr.
Bu tip iin yaamak ve gerek anlamda canl olmak yalnzca bir ee sahip olmak deil,
o kiiyle ok duygusal ve cinsel bir paylam iinde olmak demektir. Kibar arkadalklar
ve kahvalt masasnda karsnda birin.in oturuyor olmasnn rahatlatcl, sevgiyi, ilgiyi
ve duygularn gerek ve drst biimde ifade edilmesini isteyip bunlara gereksinen Vens
Mars tipi iin genellikle yeterli olmaz. Eer iliki bu titreimsel nitelie sahip deilse, o
zaman kii bunu bulmak midiyle baka yerlere bakmaya meyilli olur. Eer bir ilikiyi
canl tutmak tartmalar ve tabak frlatmak anlamna geliyorsa bu Vens-Mars tipi iin pe
kala uygundur. Bu kombinasyon kesinlikle iddetli bir tartmayla balayp yatakta son
bulan klasik bir ak hikayesi sahnesinin gstergesi olabilir. Sevgi ve fke bu kombinas
yonda ou zaman birlikte gider ve haritalarnda bu kombinasyonu bulunan kiiler ou
zaman sanki ok geleneksel bir 'cinsiyetler sava' peri masaln yayor gibidirler. Canl,
uygun ve kendi ruhlar iinde btncl bir paket program gibi ileyen bir masal.
Vens-Mars kombinasyonu bazen kabalyla nldr. Fakat bu durum byk lde
iin iindeki burlara ve iki gezegenin greceli durumlarna baldr. Elbette ki Vens
Mars gerilimli alar zellikle sosyal inceliklerden yoksun olabilir ve bazlarna olduka
kaba gelebilir. Fakat Mars daha gl olan gezegense, durum daha fazla byle olma ei
limdedir. Kukusuz Vens-Mars kiileri kendileriyle ve dierleriyle cinsel konularda son
derece drst olma eilimindedirler. Hibir eyi halnn altna sprmek gibi bir ihtiya
hissedilmez. Bu kombinasyonda genellikle bedenin salkl bir takdiri vardr. Daha kibar
ve incelmi tiplerin hevesini karabilen trden eylerle ilgili fazla titiz deildir. Temel ola
rak Vens-Mars tipi ilikiyle ilgili direkttir. Bu kombinasyon, dier kombinasyonlarn ya
pabildii gibi cinsellie "kaplarn kolay kapatamaz".
Kavuum ve Vens-Mars arasndaki uyumlu alar, genellikle, ok iyi sosyal becerileri
olan, hibir ekilde kendi konumlarn sarsmadan ne zaman ve nasl iddiac olunacan,
nasl i birlii yapp paylamda bulunulacan bilen insanlar betimler. Gerilimli alar
iin bu durum, ou zaman, en azndan hayatn baz alanlarnda ve zellikle yakn iliki
lerde bir meydan okuma tekil eder. Klasik olarak, gerilimli alan olanlar daha fazla i
birlii iinde veya teslim olarak daha baarl olabilecekken kendilerini ar iddiac tutum
iinde bulurlar. Ya da istediklerini gidip almalar gerektii zaman fazla uzlamac, fazla
edilgen olurlar. Yine klasik olarak, gerilimli alan olanlar zellikle ak ile tensel arzuyu ve
arkadalkla tutkuyu kartrma eilimindedirler.
Vens-Mars kombinasyonuna bir rnek en romantik lke olan Fransa'nn haritasdr.
Bu gezegenler arasnda dar orblu bir gen aya sahiptir. Uzun yllar Spencer Tracy ve ka-

190
rsnn dahil olduu romantik bir genin ortasnda yer alan yetenekli aktris Katherine
Hepbum' un ise bir kare as vard. Raquel Welch'in 8.evdeki Vens' ne Mars yarm-kare
yapmaktadr. Liz Taylor'un 5.evindeki Vens'ne 7.evden bir Mars-Urans kavuumu
yarm-kare yapmaktadr. Hitler'in 7.evinde tam bir kavuum as vardr. Fakat Satrn
buna kare yapmaktadr. u anda inanmamz her ne kadar zor olsa da, kadnlarn Hitler'i
kukusuz ok ekici bulduu akhr. Gen bir adamken, artist olarak yetimeyi istemiti.
Romantik, Vensyen bir meslek. Ancak her eyin tesinde Hitler bir rkyd. Irklk, bir
halkn duruuna ynelik, bu durutan dolay, veya daha genel olarak onlarn ne oldukla
ryla ilgili retilen imgelerden dolay duyulan bir dmanlk duygusu olarak tanmlana
bilir. Freud, rksal nyargnn yer deitirmi saldrganlk olduunu sylerdi. Bir ok
aratrma, cinsel bastrmalar nyarglarla ilikilendirmitir. Bu yzden rklk kurbanlar,
neredeyse her zaman, her trl cinsel g ve eilimden dolay itham edilirler. Yahudile
rin bana gelen de kukusuz buydu. Bana gre, bu durum, Hitler'in haritasndaki nemli
kare ayla net biimde ifade edilmitir. O kavuumla muazzam lde cinsel sorunlar
(ve Boa' da zellikle cinsel kskanlk sorunlar) olmas gerekir, fakat Satrn karesiyle, Hit
ler'in bu sorunlarla baa kmas mmkn grnmyordu. Bylece cinsel duygularn ve
hayal krklklarn bilinalhna att ve oradan bu duygular bir rkn tamamna yanshld. Ya
hudilerin ticari olarak baarl grlmeleri gerei, paraya (Vens) sahip olduklar varsa
ymna neden oldu. Bu da dier bir ana etken olmutur. Para iin mcadele etmek bir
Vens-Mars'n zihnini ou zaman megul edebilir.

VENS-JPITER

Geni, engin duygular. yi hayat. Zenginlik. Anlama deer vermek. Zevk Tanr' dr.
A tr ne olursa olsun, bu gezegenler arasnda bir aya sahip olan kiiler genellikle
ok cana yakn, yumuak bal ve ekici olup ou sosyal ortama uyum salayabilirler.
nk burada, eer Vens prensibinin abartlmas sz konusu deilse, genileme vardr.
Tipik Vens-Jpiter kiisi tam bir sosyal hayata sahip olmakta baarl olur ve genellikle
ok da iyi vakit geirir. Her gece lgn partilere eilimli olmayan sessiz bir kiinin bile,
kendisini arkadasz veya bo bulmas pek olas deildir.
Gerilimli alardaki problem, ou zaman, elence, ak, para harcama ve iyi vakit ge
irme sz konusu olduunda kiinin nerede durmas gerektiini renmesine yneliktir.
zellikle, eer dier etkenler tarafndan da destekleniyorsa, bu a bazen isiz ve rahat bir
yaam, kendi isteklerine dknl ve sl gsteren hedonistin ve alkol dknnn
asdr.
Temel olarak kii herkes tarafndan sevilmek ve hi kimseyi gcendirmemek isteyerek

191
poplerlik zerinden beslenir. Kiinin bu poplerlii elde etmesinin en kolay yolu, ou
zaman her duruma ve ortama uyum salayp kaygsz, sorun karmayan bir karakterde
olmasdr sanki. Genellikle kii ya, kltr ve yetitirilme biimine uygun olarak ' doru'
evrelerin giriken ve gelecei parlak bir yesidir. Fakat klasik olarak, bu aya sahip kii
er veya ge bu yolla kazanlan poplerliin zden yoksun ve bir aldanmalar dngs ol
duunu kefedecektir. O zaman bazen Vens-Jpiter' in dier yn ortaya kacakhr: Dini
prensiplere deer verme, bazen Tannsa) bir sevgi veya bir felsefe sevgisi ve hayata anlam
katabilecek her eyin deerini bilip takdir etme. Eer bu gezegenler arasnda dar orblu bir
a varsa, dinle ilgili konumalar ve deneyimler hi de az rastlanr deildir. Tersine gs
tergeler olmadka, Tanr imgesi merhametli, seven ve balayan bir imgedir.
Vens-Jpiter hemen her zaman duygulu, hatta bazen cokulu ve gvenilmez olabi
lirken, tamaya ve genellikle her yana yaylmaya eilimli duygularyla daima cmerttir.
Ay-Vens gibi bu a da 'sevgiyle taan' duygular betimleyebilir. Bu yzden Vens-Jpi
ter daima hayrsever, sevecen ve genellikle ihtiyal olanlara eli akhr. Vermekten iten
likle mutluluk duyar, stelik bunlar yaparken artan kiisel poplerlii de ikincil bir
pekitirme unsuru olur. Btn seviyelerde cmertlie olan eilimi nedeniyle bu alar
bakm ve himaye gerektiren mesleklerde faydal olabilir.
Haritasnda bu kombinasyonu gl olan kii, ou zaman ocuklukta maddi olarak
marhlmhr veya paraya kar umursamaz bir tutumun olduu veya en iyi halde bu alan
daki bir eksiklie felsefi yaklalan bir atmosferde yetitirilmitir. Bazen her an elini cebine
atmaya hazr olan bir akrabalar bolluu vardr. phesiz zellikle gerilimli alarda, ha
yahn sonraki yllarnda ou zaman 'eer seni seviyorsam, marhnm ve eer beni sevi
yorsan bana armaanlar yadrrsn' trnde bir tutum vardr. yi kalplilikleriyle, haz
sevgileriyle, belki lks dknlkleriyle ve her tr sertlie olan nefretleriyle, esasen para
iin evlenmeseler bile (stat ve konuma aldrmayarak), ki bu durum hibir ekilde nadir
deildir, bu aya sahip kiiler ounlukla varlkl evlilikler yaparlar. Sklkla zengin bir
kiiyle evlenmi olarak, kaynaklar azar azar israf edilir, fakat gerilimli alarda bile para
yoktan varoluyor gibidir ve kii genellikle uzun bir sre sefalet iinde yaamak zorunda
kalmaz. Fakat kendisinin (veya einin) kaynaklarnn arur eder. Gerek mali durumlar
ne olursa olsun, kii ou zaman kendini hali vakti yerinde hisseder. Bu kombinasyon
kesin olarak zenginlikle, duygu ve sevgi zenginliiyle ve maddi anlamda zenginlikle ili
kilendirilebilir.
Belki Vens-Jpiter tipi yalnzca zevkle deil akla ilgili olarak da agzl olmakla ni
telenebilir. Kukusuz ou zaman kii yeterince sevgi alamayabilir. Bu ann temel ders
lerinden biri, sevginin, isel huzur ve kendine saygnn sahn alnamayacan renmektir.
Bu erevede, Vens-Jpiter kiisi ou zaman komunun tavuunu kaz grme eilimin
dedir, zellikle ilikiler sz konusu olduunda byledir. Her naslsa eldeki tavuk, yarnn

192
kazndan daha cazip grnmez. Vens-Jpiter' in yakn kiisel ilikilerde Tanr'y arad
sylenebilir. Ak olunduunda yeni sevgilinin deeri ve gzellii, her tr oranbnn te
sinde arphlp abartlr. Bu o ldedir ki sevgili kim olursa olsun hayal knkl yarat
makla ykml hale gelir. Zeus benzeri, Vens-Jpiter de bir ok iliki vastasyla oyununu
hoyrata srdrr. Mutlu ekilde kendisini taahhtlerin dnda tutarak ve Don Juan'n
pelerinini giyerek.
Dierleri, onlarn Jpiteri'ni yanshr ve onun yerine geer; kendilerini bir puer aternus
(ebedi gen) benzeri (bedenen olmasa bile kalben) canl, gen biriyle evlenmi bulurlar. Ger
ek bir Jpiter stiline sahiptir, iyi niyetlidir, fakat sorumluluk tamaya gelemez. Sanki ce
binde hep bir delik vardr. Kendilerine msrif, dier herkese kar, zellikle de aile
dndakilere kar eli ak olurlar.
Vens-Jpiter d grnlere fazla deer verme eilimindedir. Kiisel bir seviyede bu
durum kendini beenmilie ve vnmeye (bazen kiinin gzelliiyle ilgili bilind bir
gvensizlii maskelemeye) gtrebilir. E seiminde kiiyi 'baarl' insanlara ekilmeye
yatkn klar. Gerilimli alara sahip kiiler ou zaman koullar tarafndan 'btn o yal
dzlarn alhn olmadn' renmeye itilir.
Vens-Jpiter ou kez farkl kltrlerden gelen veya olduka farkl gemilere ya da
inan sistemlerine sahip kiilerle iliki kurar. Bazen bir retmenle veya yaam deneyi
mini potansiyel olarak geniletebilecek baka biriyle iliki de olabilir. Bu yolla farkl bir
din veya felsefeyle karlama, kiiye d dnyann daha fazlasn kendi kiisel hayabna
dahil etme frsah sunar. Kiinin renmesi ve yaam deneyimlerini geniletmesi iin bir
yol. Bazen bu tipte ilikiler, kiiye farkllklar arasndaki uzla problemleriyle karlama
nedeniyle glk yaratabilir. Bununla beraber, bunlar ou zaman bu alarn amacdr.
Uyumlu alar, bu kombinasyonun potansiyel olarak daha u grnmlerine bu denli
yatkn deilse de, iyi bir sosyal yaamdan keyif alrlar. Bu keyif, kolay bir hayat yaamaya
ynelik zlemleriyle birlikte, kiinin, dier yaam seimlerinin ardndaki gl gdle
yici etken olabilir.

VENS-SATRN

Sevginin inkar. Kontroll sevgi. Sevgi ve disiplin. Ciddi iliki. Gzelliin tanmlar.
Sevginin kant. Zaman ve para. Sevgi ve zaman.

Bir Vens-Satrn kiisine giysisini beendiinizi syleyin. Muhtemelen kzarr ve 'aa


bu eski ey mi, evet fena deil, bir indirimli satta 15 liraya almtm.' ya da 'evet yle,
ama ne yazk ki bir yerinde defosu var' gibisinden bir eyler syler. Tahmin edilebilecei

193
gibi, bu ada kendini deerlendirmekle ilgili ciddi sorunlar vardr. Bu deerlendirme zel
likle kiinin gzelliiyle, sz konusu olari eer bir kadnsa onun ' diiliiyle' ilgilidir. zel
likle kadnlarda, bo eylerle uramann yanl olduu, d grnn nemli olmad
mesaj ok erken yata verilmitir ve ocuk da buna aldr edecek denli gzel deildir
zaten. Vens-Satrn kiisi d grnne dier insanlar kadar itenlikle aldr ehnez ve
baka yetenekler gelitirir; ou zaman dier insanlar kadar d grnnn farknda ol
masna ramen, bu bo eylerle ilgili olduunun dnlmesinden nefret eder. Bakalar
nn onu kendini beenmi veya ekici olmay zellikle nemli bir deer olarak gren bir
kii olarak dnmesinden nefret eder. Bu durum kendi d grnleriyle ilgilenmek
zere yetitirilmi kadnlarda genellikle ok daha fazla belirgindir.
Dar orblu gerilimli Vens-Satrn asna sahip bir ok insan, Ay'larna daha fazla g
venir. Vens yolu engelli olduu iin, ilikilere Ay yoluyla girerler. Ya Ay tiplerine ekim
duyar veya dierlerini fiziksel d grnleriyle deil de, daha ok koruyucu, zen gs
teren ve destekleyici olmalaryla cezbehne eiliminde olurlar.
Genellikle ok az sevginin bulunduu, daha dorusu baba figiinden sevgi grlme
yen bir ocukluk yks vardr. Fakat ounlukla da baba kendi deerini bilmeyen, se
vilmemi veya efkat grmemi bir kii olarak alglanr. Bir ok Vens-Satrn kiisi,
kendilerine sorulduunda, brakn babann devaml kucaklamasn babalarnn dizine otur
duklarn bile hatrlamazlar. Anne figr daha sevecen ve efkatli olabilir, fakat oun
lukla kontrol ve disiplinle snrlanmlk vardr. Bu yzden, (zellikle gerilimli alarda,
bazen de kavuumda) kii sevgi ve efkati verirken, zellikle de bakalarndan alrken,
kendini ok acemi hisseder. Btn bunlardan dolay kucaklamalar, pckler ve fiziksel
sevgi tehirleri iin yanp tutuulur, poplerlik her eyden stn tutulur. efkat gsterimi
bu kombinasyona sahip kiiler iin genellikle 'byk bir mesele' dir. Ya bu durumdan veya
ilikiden tamamen kanlarak bunun nemi yadsnr.
Vens-Satrn kiileri sanki bir nedenle dnyaya sevilmediklerini hissederek gelmi
lerdir. ou iin sorunun aslnda kendi deerini bilmekle ilgili olduunu anlamak yllar
alr. Vens-Satrn kiileri bu farkndaln olumasndan nce, her zaman bilinli olmasa
da, zen gstermeyenin, onlar sevmeyenin dierleri olduuna inanrlar.
Satrn her zaman hangi gezegene dokunuyorsa onunla ilgili prensibin geliimini ge
ciktirir. Vens-Satrn tiplerinin almay ve vermeyi renmesi zaman alr. zellikle koul
suz alp vermeyi.
Kral Lear 'da yle bir dize vardr: 'Sanyorum, ge kalmln solgun bir aldrmazl
yd bu.' Kral Lear'n bir Vens-Satrn asna sahip olduu varsaym var mdr yok
mudur bilinmez, fakat buradaki duygu bu a oluumuna ok iyi uymaktadr. nk bu
tipler daima reddedilme beklentisi tarlar ve dier kiinin sevgisinin solduu gereinin
habercisi olabilecek her iarete ok duyarldrlar, adeta kulak kesilirler. Sevginin kantlan-

194
masnn veya dier kiinin srekli olarak duygularn belirtmesini istemek, ou zaman
ilikiye nemli miktarda bask yklerken mtemadiyen 'zr dilerim' denir. Bu Vens
Satrn'n ok kulland bir ifadedir. Senaryo iki ynden de ileyebilir. Yanstma meka
nizmas nedeniyle Vens-Satrn kiisi sevilen kii de olabilir, seven kii de. Tipik olarak,
heteroseksel ilikilerde bir oranda, Vens-Satrn erkekleri grnte souk kadnlar
sevip kendilerini tm sevgi akm stlenmi ekilde bulurlar. Vens-Satrn kadnlar ise
elerinin scak duygularm almak veya karlk vermek iin kendilerine izin vermezler veya
elde edilemeyen erkeklere ak olurlar. Bu durum ounlukla, her zaman olduu gibi o
cukluk modelini tekrarlayarak ters ynde de ileyebilir. Her olayda Vens-Satrn tipinin
iliki iinde gerekten gvende olduunu ve dier kiinin sevgisini gerekten kazandn
anlamas ok uzun bir zaman alr. Bu kiiler bir ortaklkta kiilerden birinin sevme eylemini
yerine getirirken dier kiinin bu sevginin nesnesi olduu dncesini tarlar. Kiinin
renmesi gereken derslerden biri, iin bu kadar basit olmaddr.
Vens-Satrn kiisi, ou zaman kendisini sevdii kii iin vazgeilmez klan giriim
lerde bulunur. zellikle zamann veya parasn daima sunmaya gnll olarak. Bu Vens
Satrn' n ilikiyi kontrol etme biimidir.
Sevgi ve zaman konusu ou zaman Vens-Satrn iin ok nemlidir. Bir Vens-Satrn
kiisi eer zamanm size tahsis etmeye hazrsa size zen gsterdiini syleyebilirsiniz. Ben
zer ekilde onlar da zaman faktrn sizin sevginizin bir ls olarak kullanrlar. Zaman
eksiklii ve bunu izleyen sevginin reddedilmesi, ou zaman ocukluktaki bir sorundur.
ok klasik bir rnek vereyim: Annesinin, onunla (ocukla) babas arasnda hibir iliki ol
mamasn garanti altna almak istedii bir kadn tanyorum. Kendine zel nedenlerle, baba
da bu duruma gz yummutu. Bylece Vens-Satrn ocuu, babas ie gidinceye kadar
annesi tarafndan yatakta kalmaya ve o eve dnmeden yataa girmeye (sevgi ve disiplin
bu kombinasyonda el ele gider) zorlanyordu. ocuk babasn asla grmyordu. ocuun
ya ilerledike, baba evden uzakta almaya balad ve yalnzca hafta sonunda geliyordu.
Hibir kardei, zellikle de erkek kardei olmadndan, erkekler ona yabancyd. Yeti
kinlie ulatnda farknda olmadan, eer erkeklerle ilgilenirse annesinin kskanln
ekebilecei gereine zincirlendi. Babasyla hibir ilikisi olmam, efkat ve fiziksel ili
kisi olmayan ebeveynler tarafndan yetitirilmi olarak, hem erkeklerden hem de cinsel
ilikiden korkuyordu ve bilgisizdi. Daha sonra olaan saylacak ilikiler kurmay, en azn
dan romantik ilikiler kurmay renmek zorunda kald.
Bu alara sahip her iki cinsiyetin de kt giyinmesine ve kadnlarn genellikle doal,
'sala' grn tercih etmesine karn, bunu telafi abasyla teki uca kayabilir. rnein,
bu kombinasyon bol miktarda makyaj malzemesi kullanan ve son derece titiz bir d g
rn olan kadnlarda yaygn olabilir. Konuyu tmyle ok ciddiye alrlar. Gzellik kra
lielerinin ve bu tr yarmalara katlanlarn haritalarnda da yaygndr. Gzelliklerini

195
kantlayan somut bir kanta, bir kat parasna ihtiya duyanlarn haritalarnda. Satrn
alarn hep baz eyleri rtbas etmek iin verilen kontroll, uydurulmu, zirvesinde bir
'forml' tepki olarak adlandrlabilecek bir eyle ilikilendiririm. Gzellik kraliesinin d
grn diilii ve daha derinde cinselliiyle ilgili olarak muhtemelen kontroll bir tepki
sergilemektedir ve bu bir telafi biimi olarak yorumlanabilir. sel bir yetersizlik duygu
sunun delice rtbas edilmesi.
Liz Greene fahielii Vens-Satrn kombinasyonu ile ilikilendirmitir (bazlar g
zellik yarmalarnn bir eit fahielik olduunu syleyebilir). Fahielerin genellikle cinsel
taciz yklerinin olmas dnda, bu yorum benim deneyimlerimle de rtmektedir. Bu
kombinasyon benim tek bana cinsel tacizle ilikelendirebileceim tek a tr deildir. En
azndan fiziksel seviyede. Fahielikte de zamann ak ve parayla ilikisini grebiliriz. Bun
larn hepsi, bu kombinasyon haritalarnda gl biimde vurgulanm kiilerle, zellikle
gerilimli alan olanlarla genellikle derinden balantldr. Fahie, toplum tarafndan cin
sel olarak becerikli biri olarak vurgulanr. Sevginin reddedilmesi, kontrol, sevgi, ak ve ce
zalandrma yine bu kombinasyonla ilgilidir. Babalan hayat kadnlarnn mdavimi olan bu
aya sahip birok kadn tanyorum. Bunlardan birinde baba byle profesyonel anlamda ilk
kez grt bir kadnla derin bir duygusal iliki kurmutu. Bu onun kendi duygularyla
iliki kurmasn saladndan ok olumluydu, nk uzun zamandan beri olmam bir
eydi. Burada ok sayda sorun vardr, ancak ben bunlar okuyucunun imgelemine bra
kyorum.
Vens-Satrn kiisi ou zaman sevgiden korkar, onun orada gerekten kendisi iin
bulunduuna inanmaz. Eer oradaysa, her zaman solup gitme olasl da vardr. Bazlar
iin bu dnce kiinin kendisini ilikiden tmyle mahrum brakmas drtsn dou
rabilir. En kts kii kendi etrafna bir duvar ina edip kimse onu sevmedii iin feryat
figan eder. Kimse de sevmeyecektir, nk yeterince yaknlamalarna izin verilmemitir.
Dierleri pek mutlu olmayan bir ilikiyi uzun bir dnem devam ettirmeyi becerebilirler.
Bunu yaparlar, nk daha iyi bir iliki bulmak iin urama riskinden fazlasyla rkerler.
En azndan hepsi bu acy az ok tanr.
Oysa Vens-Satrn kiisi, en iyi halde, acy, zellikle yalnzl anlay vastasyla,
bakalarna sevgi vermek konusunda ok ey yapabilir. En stn ifadesinde, kendi iliki
ihtiyac ve korkusu ile yzleecektir. Satrn her zaman dayanma gc verir ve bu nedenle
Vens-Satrn tipi, iyi gnde ve kt gnde ilikisine sahip kan ve bu yolla bir ilikiye ger
ekten ilerlik kazandran, vermeyi ve almay gerekten renen kiiyi betimler. Vens-Sa
trn kiisi ilikilerde aba gsterme yoluyla, dier her eyin tesinde, iin aslnn keyif
olmas gerektiini, her eyi ve kendisini gereinden fazla ciddiye aldn kefeder.
Vens-Satrn alarnn dier bir grnm kiinin kendisine mutlu olma izni ver
mekte glk ekmesi olabilir. Bu kiiler bazen kendilerine haz duyma, bazen de paraya

196
sahip olma izini vermezler. Bu, kendi abalarna az paha bien veya ok az cretle alan,
sonra da dar kmaya hali ve mali imkan kalmayan kiidir. Darya kamama sosyal
hayati snrlar ve bylece bir ksr dng yaratlr.
Satrn her zaman zor yolla renmemizde srar eder. Vens-Satrn alarna sahip ki
iler, belirli bir zaman iinde, ilikiler hakknda, ounlukla en derin seviyede renirler.
Bu aya sahip insanlar, genellikle ilk ekim ve illzyon getikten sonra daha baarl olur
lar. nk bu tip gereklerle, gemiten getirilen zorluklarla ve uzun zaman boyunca bir
ilikiyi kazanp devam ettirmek iin gereken abayla balantdadr. Vens-Pluto gibi
VensSatm alan da gzellik endstrisinde etkin olarak alan kiiler (rnein Vida!
Sassoon'un dar orblu bir kavuum as vardr) veya sevgi, alma ve kontroll zaman
aralklaryla ilgili konularda meseleleri olanlar iin uygundur. Bu kombinasyona sahip
olan ok sayda terapiste ve evlilik danmanna rastladm. Bu tr mesleklerde bir dan
mann alp verebilecei sevginin limiti yoktur. Limitler muhtemelen duygusal anlamda
olmayp, zaman ve kiisel snrlar bakmndan mevcuttur.

VENS-URANS

Srad iliki. zgr ak. zgrle deer verme. Duygularda drstlk. Allmadk
d grn. Manyetik ekim.

"Vens-Urans kare ve kart alarna sahip olan kiiler ou zaman, her ey


den nce reddedilmekten, incitilmekten korkar ve biraz Vens' Kova' da olan ki
iler gibi, bir dereceye kadar uzak ve bamsz davranrlar. aka, duygusal
konulara, cinsellie geldiinde deneyime ok ak olurlar, fakat kendini fazla d
nme eilimindedirler." (Stephen Arroyo, Relationships and Life Cycles)

Haritalarnda Vens-Urans kombinasyonu gl olan kiilerin genellikle karlarna


kan balca problem ak ve iliki ihtiyalarn mesafe, zgrlk ve bamszlk ihtiyala
ryla btnletirmekle ilgilidir. A tr ne olursa olsun, bu aya sahip kiiler ou zaman
pek ok kvlcm ve kiisel manyetizma yayarlar. nsanlar Vens-Urans'e pervanelerin
a t gibi ekilirler, nk genellikle ok elektriksel bir nitelie sahiptirler.
likilerde muazzam bir mesafe ve zgrlk ihtiyac vardr. Bu tipin 'ak' ilikiler an
layn savunmas dier kombinasyonlardan belki daha fazla olasdr. Ne ayn cinsiyetten
olanlarn ne de geleneklere uymayan veya baka bir nedenle sra d kabul edilen iliki
lerden rahatsz olurlar. Evlilik ve balayc kontratlar bu kii iin gerekli deildir. Her iki
tarafn da orada olmak istedii iin ilikiye katldndan emin olmak ister ve her durumda
seeneklerinin ak olmasn tercih ederler. Vens-Urans tipleri genellikle zamanla ken-

197
disini snrlamayan kiilerle ilikide olmay seerler. Bir havayolu pilotu veya kabin g
revlisi idealdir. zgrlk arzusu kadar gl bir heyecan ihtiyac da vardr. Bir Vens
Urans kiisinin ilikiye ve zellikle de size olan ilgisini canl tutmak iin srprizlerle dolu
olmanz gerekir. Arada bir gece eve gelmemek, fazlasyla ngrlebilir olmaya tercih edi
lir. Vens-Urans kiileri kendileri de srprizler veya oklarla dolu olabilirler. Bu tip ken
disini hemen her zaman balca mcadelenin kiisel mesafe sorunu evresinde dnd
senaryolar iinde bulur. Vens-Urans kiisinin daima o mesafe iin srar eden kii roln
stlendii varsaymnda bulunulmamaldr. Yanstma mekanizmas nedeniyle bu durum
her iki ynde de alabilir. Erkekler, kendi Vens-Urans alarn kadnlara yanstmalar
nedeniyle zellikle kt bir ne sahiptirler. Ay-Vens-Urans arasnda tam T-kare oluu
muna sahip, her seferinde onu terk eden en az ei olan bir adam tanyorum. Hzl terk
edilerinin nedenlerinden biri inat biimde onlarla ibirlii yapmay reddetmesiydi. Bir
kiiyle orta noktada buluma dncesi ona olduka yabancyd. Astrolojik danmanlk
ald dnemde, eer onun iin en uygun olan zamanda yerimde olmasaydm, bunu kii
sel bir geri evirme gibi alglard. Problem, haritasnda hava elementi eksiklii ile birle
miti. Bu ibirlii yapmasn daha da gletiriyordu. u anda bir havayolu irketinde
alan ve ou zaman uzakta olan bir kadnla birlikte oturuyor. Her ikisi de astrolojik da
nmanlk aldlar. Adam, bu yeni ilikiyi ne denli heyecan verici ve canlandrc buldu
unu anlahp duruyordu.
Bu rnekte olduu gibi, zgrlkte srar etmek nedeniyle, zellikle gerilimli alar
olanlara, dierleriyle ibirlii yapmak olduka zor gelebilir. Her zaman olduu gibi dei
im diren yarahr. Vens-Urans kiileri deimeye ve uyum salamaya ok direnli olur
lar. Bu yzden de eler, bazen iddetli biimde gitmek zorunda kalrlar. ou insan belirli
bir poplerlik ve iyi niyet gelitirmek adna dierlerine uyum salar. Klasik olarak, Vens
Urans tipleri bu durumu sahte bulur ve farkna vardklar her defasnda bu tr oyunlar
oynamaya kar isyan ederler. Vens-Urans iin popler olmak ve fazla sevilmek, ' drst'
ve 'farkl olma'ya gre ikinci planda yer alr. Btn bunlara karn, Vens-Urans Char
les Carter'n syledii gibi, kendi duygularn gzden geirmekte her zaman drst de
ildir. Bu saptama benim deneyimlerimle de olduka rtmektedir. Kii kendi
gerekelerini veya gdlerini irdelemeyi ou zaman reddeder.
Btn Urans alarnda olduu gibi, Vens-Urans tipi, Stephen Arroyo'nun syledii
gibi, olduka ben-merkezli ve bencilce inatdr. Bazen, setikleri e, elbise veya genelde d
grnler nedeniyle, d dnyada karlaabilecekleri diren yznden inat olmalar
gerekir. Prenses Margaret bunun bir rneidir. 7.Evindeki Vens' ne 1 .evdeki Urans'
kart a yapmaktadr. Onun e seimleri sansasyonel basn yllarca beslemitir.
E seimi Vens-Urans tipi iin ou zaman bir bakaldr eylemidir. Eer setii ein
dierlerini artmas olas ise, kii seimiyle ilgili daha da srarc olabilecektir. Vens-Ura-

198
ns'n ilikileri frbnal ve devamsz olabilir, fakat genellikle kendileri de elektriksel ola
rak heyecanlanrlar. ler skc gelmeye balar balamaz elerden biri genellikle bir biimde
ilikiyi bitirir. Tahmin edilebilecei gibi Vens-Urans tipi ok ani ak olur ve ak ayru
ekilde birdenbire sona erebilir.
Bu tipin yayd drstlk, canlandrclk ve gelenek dlk poplerliini garantiler.
Vens-Urans esasen dier kiileri farkl olmasyla cezbeder. Poplerlikleri ou zaman al
ternatif tarafta olmalarndandr. Bu hibir ekilde sry izlemeyi istemeyen Vens-Ura
ns' zmez. Vens-Urans sosyal inceliklerle urama becerisine veya niyetine sahip
olmadndan, ou zaman sanki buna pek de aldr etmiyor gibidir. En an halinde
Vens-Urans' n olduka terbiye d veya nezaketsiz ya da dierlerini dikkate almaktan
uzak olduunu grdm. Vens-Urans kiisi ok defa her gnk sosyal gerekliliklere
isyan ederken grlebilir.
Bu gezegenler arasnda gerilimli alan olanlar hemen her zaman bakalarnn ok sra
d ve (mahrem ynden) fazla heyecanl bulmas muhtemel ilikilere girerler. Fakat yeni
ve farkl olann hzla demode olaca hatrda tutulmaldr. Urans deiim iin daima bir
yol acdr ve Vens ile eletiinde, deiim dierleriyle iliki kurma yollarna kanalize
edilir. Eer Vens-Urans kiileri olmasayd muhtemelen hepimiz ilikiler bakmndan
1880'1eri yayor olacaktk.
Tipik olarak, Vens-Urans kiisi arkadala ve geleneksel iliki kurma yntemlerine
ynelik daha geni, daha insani yaklamlara deer verir. Bu kii dierleriyle, kim ve ne
reli olduklarndan bamsz olarak arkadalk kurabilir. Aslnda onlar ne kadar farkllarsa
birlikteliklerinin de daha canlandrc olmas olasdr. Vens-Urans kiisi, insanlar ara
sndaki farkllklara ve bireyin tm seviyelerdeki zgrlk hakkna deer verip takdir et
tii gibi, benzer biimde insan severlie de deer verir.
Vens-Urans'e genellikle ok fazla mesafenin ve zgrln olduu, her bir ein
kendi ilgi alanlarnn ve hedeflerinin peinden gittii ilikilerde rastlarz. yle ki, iftler
ilikinin tamamen ortadan kalkaca zamana dek ayr ayn gelitike geliirler.
Belki de Stephen Arroyo'nun ileri srd gibi Vens-Urans reddedilme olaslna
kar ok duyarl, hatta bu konuda kskndr. Genellikle erken dnemde sevdikleri bi
rinden ayrlma deneyimi yaambr. Herhangi bir olayda, Ay-Urans'e olduka benzer
ekilde, sevginin bir anda keskin bir biimde sona erdirileceine dair belirsiz bir beklentiye
sahiptir. Belki ei baka biriyle ilgilenmeye balayacakbr. Bu aya sahip baz kiilerin ser
giledii, ilikiye ynelik 'hem iinde hem de dnda olma' tutumuna katkda bulunan
muhtemelen bu duygulardr.
Vens-Urans pek de ender olmayarak, yle souk, ein ekip gitmesi olaslna kar
grnte yle ilgisizdir ki eini bu hareket tarzna adeta iter. En olumlu halde, Vens
Urans duygularyla drste yzleecek ve onlarla ilgilenecektir. En olumsuz halde ve ge-

199
nellikle yapt, sorunlar ve ayrl kanlmaz klan durumu sanki umurunda deilmi
gibi sert ve nezaketsiz bir biimde ele almaktr. Kiinin darya verdii mesaj, 'tamam, el
bette, mkemmel, umarm hoa vakit geirirsin' trnden bir eydir. Bu denli bamsz
davran ve bu denli souk bir tarz nedeniyle, sevilen kii artk kendisine hibir ekilde
ihtiya duyulmadn ve ilikide kalmas iin bir neden olmadn hisseder.
Sosyal, duygusal ve cinsel heyecan ihtiyac alkol ve bamllk problemlerine katkda
bulunur. nk Vens-Urans, deimez biimde, sosyal manzarann belirli bir miktar
heyecana ve grltye sahip olmasn ister. Eer haritadaki dier faktrler de uygunsa,
byle bir heyecan araynda arbc u noktalara gidebilir.
Vens-Urans kiisi genellikle benzersiz bir giyini tarzna sahiptir. Kiisel stilin son
derece zgn ve bireysel olmas olasdr. Bununla beraber, bazen eleri olduka sra d g
rnen, son derece vasat grne sahip Vens-Urans kiilerine de rastlanabilir. Bu kom
binasyon bir nedenle son derece ak bir yanstma biimine istisnai ekilde eilimli
grnmektedir.
Sanatla ilgili ve yaratc alanlarda zgnln belirgin bir zellik olmas da olasdr. Bu,
ailede, okulda ve gemiinde kendisinden beklenilen klasik tarzlardan sapan kiidir.

VENS-NEPTN

Romantik ak. Hayallere dalma sevgisi. Gzel mzik. Gizli ilikiler. Peri masal gibi
bir ak maceras. dealletirilmi gzellik.

"Onun baka bir ehirde yaamas ve orada mazbut bir ilikisi olmas gerei
houma gidiyor. zerimde bir bask yok. Elbette kalc eyi severim, fakat benim
ideal iliki anlaymn gerekle bir balants yok. Hatta genliimde hep bir de
nizciyle evlenmeyi istemitim."

Vens-Neptn kart asna sahip olan bir kadnn bu szleri, bu kombinasyonun baz
ortak sorunlarn, zellikle de taahhtle ilgili olantar aka ortaya koymaktadr. Klasik
olarak bu kiiler kendilerini bir ortaklkla balamak istemezler, nk harika, romantik ve
kesinlikle ilahi nitelikte olan bir iliki hayalinden vazgemek istemezler.
Vens-Neptn alarna sahip kiiler gzellik ve bartan ilham alrlar. Genellikle ir
kinlikleri ve uyumsuzluklar bilmek istemezler. Bu durum sanata, mzie ve ilikilere
uyarlanr.
Vens-Neptn kiisi iliki konusunda daima ok romantik ve idealisttir. ylesine ak
olur ki, her gn ayn kiiyle yaanan domestik ve allm olan, hibir romantizm ierme
yen, sertliklerle dolu hayata ve sradan insanlara ilgi gstermekte ve bunlarla ilgili taahht

200
stlenmekte byk glk ekebilir.
Shakespeare bize akn kr olduunu syler ve phesiz delicesine ak olduumuzda
hibir eyi net gremeyiz. Ancak en sonunda gerek dier kiiyi, kusurlar ve her eyi g
rrz. Oysa Vens-Neptn kusurlar kefetmek istemez. Vens-Neptn kiisi duygusal
bir sarholuk durumundan artk kamadn anlad zaman, muazzam aldanmalann
dan ac ekebilir. Fakat bu durum nadiren uzun srer, nk kii durumun etrafnda fan
teziler rmeyi ounlukla baarabilir. Aldanmalarla bir ok farkl biimde uralabilir.
Vens-Neptn bazen ac ekmekten kanarak ve yaralarna yenik derek, bir ekilde sah
neyi terk edebilir. Bazen de bunu einin yapmasn salar. Bir ou da baka romantik ili
kiler peinde koarken, mevcut ilikiyi bir bahaneyle srdrmeye devam ederler. Bu
kombinasyon kukusuz gizli ilikilerle ilikilendirilebilir.
Uyumlu alan olan kiiler, kiileri ve ilikilerini olduk.lan gibi kabul ehnekte zorlan
mazlar. Onlar, gerilimli alar olanlardan daha az idealist veya romantik deildirler, fakat
ayrt etmeye ynelik ihtiyalar daha azdr. nk bu kiiler dier insanlarla ilgili daha az
yanlsamaya sahiptirler. Sanki bazen dierinin ruhuna dorudan girip orada ne olduunu
alglayabilmektedirler.
Gerilimli alar olanlar bu denli gereki olmazlar. Onlarn beklentileri sradan lml
bir iliki iin fazla yksektir. Dier kiiyle gzel bir mzik yaratmak isterler, fakat prova
lar sresince kan seslerin gzel mzik dnda her eye benzeyebileceini unuturlar.
Bunu o denli isterler ki, idealden daha az bir eyi veya kiiyi kabul ehnekte zorlanrlar.
Ven-Neptn kiisi bazen romantik bir iliki kurma taahhdne girmemeye karar verir.
Balangtaki sihir ve romantizm kaybolduu zaman sessiz bir k yaparak iliki stne
iliki dener. Bazen de her ey gerekten de ok iyi gidiyormu gibi yapar.
ortak seimine geldiinde, bu tipin kt bir hreti vardr. Ortaklar vastasyla maddi
kayba uramak ok yaygndr. Bu kombinasyon neye inanmak istiyorsa ona inanmasyla
nldr. Vens-Neptn kiisi aka grmek istemez. in gerei kesinlikle budur. Ya
nlg daha ho, daha romantik ve ok fazla ilham doludur. Vens-Neptn kiileri ilikile
rinde mistik bir deneyim ararlar, semavi alemde dzenlenmi trden bir ey. Bu yzden
bu oluumun bazen dini bir yaam sren kiilerde bulunmas pek de arbc olmaz, nk
bu adan ilikiler gerekten de ilahi olarak dzenlenmi olabilir.
Vens-Neptn bazen dini olmayan nedenlerle de bekarl veya platonik bir ilikiyi
seebilir. Eer zellikle Baak burcu da oluuma dahilse, kendisini doru kiiye saklyor
olabilir. Neptn Vens prensibini saflabrr ve kaba ve sefil olduu dncesiyle, kiiyi fi
ziksel aktan uzaklabrma noktasna dek bunu yapar. Vens-Neptn ruhlarn birlemesine
zlem duyar. Bedenler birlemese de olur.
Bazen, defalarca yaanan hayal krklklarnn ardndan, Vens-Neptn hayal dnya
sndaki ilikileri gerektekilere tercih eder. Vens-Neptn kiisi iin hayaller gerektir.

201
Bir astrolog olarak ilk deneyimlerimde, bir ok kez, kendileriyle eleri arasnda harita
karlabrmalar talep eden Vens-Neptn mterilerim tarafndan gafil avlandm. u an
lamda gafil avlandm: ounlukla, fazla ynlendirici sorularla, bir sre sonra onlarn as
lnda arzuladklar kiiyle gerek anlamda bir ilikileri olmadn kefedinceye kadar
yalnzca d dnyalarnda gezinmitim. Bir iliki iinde olduklar sylenebilirdi, fakat yal
nzca bir hayalle ve kukusuz dier kiinin buna fiziksel olarak bir katlm yoktu. Belki bu
fantezi birka dosta szcn veya scak bir glmsemenin zerine ina edilmektedir.
Fantezinin ok nemli olduu apaktr. X ile bir ilikiye zlem duyulmas gerei ilgi e
kicidir. Astroloa dananyla birlikte keifte bulunmak zere verimli bir zemin sunar. Kii
neden bu kiiye ak olmutur? Bu kii ne tr bir fantezisini cisimletirmektedir? Ve bu
gibi sorular. Vens-Neptn kiisi bazen yllar ncesine ait kaybedilmi bir aktan zlemle
sz edecektir. Gerek, idealletirilmi habradan ok da farkl olabilir, fakat aldran kim? Bir
kiiyle gerek bir ilikisi olmad halde onu bakasna kaptrm olduundan sz eden ki
iler bile tandm!
Tipik bir Vens-Neptn kiisi kendisini ilikilere dahil etmekte genellikle fazla sorun
yaamaz. Bazen dahil olmak istememi olsa da. Romantiklikleri, sevgiye hasret ekmeleri
ve aka aklklar, onlar aldanmaya ve kolaylkla ayartlmaya elverili klar. Benzer e
kilde bu tipin dier kiilerin sevgisini kazanma konusunda da ortalamann stnde bir
yetenei vardr. Bu nedenle batan karc rolnde de ok beceriklidirler.
Vens-Neptn kiisi gerek bir iliki iinde olduu zaman, sevgi nesnesini ou zaman
idealletirecektir (phesiz, eer kiinin gerek yz kefedilirse ardndan gelebilecek ya
rulmlklann acsdan kendisini korumak iin). Oysa o kii dierlerine baz ynlerden bu
tr bir fedakarla ve vgye deer grnmeyebilir.
Kukusuz bu tipin temel sorunu eitlik baznda bir iliki kuramamakbr. Vens-Neptn
ou zaman farknda olmadan kendisini ya kendinden ok stn ya da zavall olarak de
erlendirdii kiilere adayacaktr. Tapnlacak bir tanrya veya kurtarlacak bir kurbana.
Belki bir ekilde kurtarabilecei veya kendisini onun iin feda edebilecei, hastalk, sefa
let veya bir sutan dolay bir tr kurban durumuna dm birine. Vens-Neptn kiisi
ou zaman kendini, itenlikle kardakini anlayan ve kurtarc olan yegane kii olarak g
recektir. Bu doru da olabilir. Vens-Neptn kiileri kukusuz en zgeci ve benliksiz sevgi
biimlerine kabiliyetlidir. Gzyalar ve ak, sevgi ve fedakarlk ou zaman Vens-Nep
tn' de birlikte gider. Bu kiiler dierlerinin sevgi ve fedakarlk duygularna ilham ver
mekte genellikle ya ok az ya da hi glk ekmezler. Bazen bir ilikiyi srdrmek veya
en ncelikle olas klmak iin bizzat kendileri kurban roln stlenirler.
Bazen bu tip, ounlukla da elde edemeyecei, sanatsal, cazibeli veya ruhani bir kiiye
ak olabilir. Eer kii elde edilebilir deilse, ou zaman kiinin ak olmasnn ksmi ne
deni budur. E byleyici gelebilir ve kiiyi grnte ' daha stn' bir gereklik dzeyine

202
kaldrmaya yetenekli grnmektedir. Bu tr ilikiler balangta ou kez 'gerek' bir ili
kiden uzaktr, fakat bunlara dahil olarak (bunun olanakl olduunu varsayarsak) Vens
Neptn kiisine ideal bir ilikinin nasl olmas gerektii dn yaratma frsat sunulur. Bir
gereklik tryle karlama frsat.
Bir Vens-Neptn kiisiyle ilikide olmann getirdii problem udur: Einiz sanki ger
ekte olduunuz kii olarak sizi deil de, belli belirsiz benzediiniz bir imgeyi sevmekte
dir. ou zaman baka bir modelin ayn uygunlukta bu ii greceini hissettiren rahatsz
edici bir duygu vardr.
Benzer ekilde, Vens-Neptn kiisi ou zaman gerekte olduu kiiyi yok saymak
pahasna belirli bir imgeyi cisimletirerek dierlerine ekici gelmeye alr. Bu alara sahip
kiiler ounlukla bir prens, prenses veya deniz kz imgesini cisimletiren insanlara ak
olurlar veya kendileri bu imgeler gibi grnerek dierlerine cazip gelebilirler. Dokunakl,
zlem dolu, ele geirilmez ve cazip halleriyle, incelikle ayartr, batan kartr ve byler
ler.
deal bir kiisel ak gerekletirmek zor olabilirken, her eyi kucaklayan, merhametli
ve tm insanla zen gsteren bir sevgi Vens-Neptn kiisine genellikle daha kolay gelir.
Bu Vens-Neptn insanlar asndan hem iyi hem de ktdr. Kiisel ak bulmakta ge
nellikle zorlanrken, herkesi sevebilme gibi ender bir armaana da sahiptirler. Kii ger
ekte olduu haliyle kendini daha fazla kabul edip kendi deerini bildike, baka birinin
btnln kabullenmekte genellikle daha fazla beceri kazanacaktr. Bylece ideal iliki
iin frsat doar. Evrensel sevgi duygular, merhamet ve dierlerine ynelik anlay, sa
mimi zgecilik ve kiisel fedakarlk gerektiren her meslee kanalize edilebilir. Bu bazen
bakm ve sorumlulukla ilgili bir alanda almak gibi bir ekle brnebilir.
Bazen kii kendi sanatnn peinden gitmek ve bir ok insan mutlu etmek adna kii
sel ak feda edebilir.
Bu genellikle son derece yaratc bir kombinasyondur ve tm sanatsal etkinlik biim
leriyle, zellikle de mzikle ilikilendirilebilir. Gzellik endstrisinde veya medyada a
lmak da olasdr. Vens-Neptn kiileri yalnzca sevgiden deil gzellikten de ilham
alrlar. Bazen bu tip, yaratcl vastasyla bakalarnn aklarna ilham verebilir; bu a
larda ou zaman mzik yetenei ve mziin takdir edilmesi vardr.
Belki herkes belli bir lde idealletirilmi bir gzellik kavramna ve romantik bir ak
fikrine sahiptir. Medya bizi, zellikle kadnlar konusunda ideal bir beden, yz veya d
grn gibi bir eyin olduuna inandrmaya almaktadr. Gerekte az sayda insan med
yadaki imgelere benzer, eer benziyorsa da phesiz sentetik ve yapay grnr. Fakat in
sanlar bir gzellik idealine ihtiya duyarlar. Bir tr mkemmeliyet arzusuna,
zleyebilecekleri bir eye. Benzer ekilde kurgu roman ve ykler, televizyon dizileri ve
dier bir sr vasta, 'delikanl gen kza rastlar ve sonra her ikisi de sonsuza dek mutlu

203
yaarlar' anlayn pekitirir. Bildiimiz gibi, pek de byle deildir. Gerek hayatta bir ok
insan byle olmasn da istemez zaten. Eer byle olsa, muhtemelen skc olacaktr. Bu ha
yali iliki, bizim kendi kiisel geliimimize katkda da bulunmayacaktr. likiler phesiz
bunu yapmaktadr, fakat zor, usandrc ve ac veren alar vastasyla. Ancak, fanteziye
de ihtiya duyulduu anlalmaktadr. Bir peri masalnn bir ocuun hayatn anlamlan
drarak, fark ettirmeden ona yardm etmesi gibi, fanteziler de bizi daha fazlasn istemeye
ynelterek geri ekilmekten korur, trlerin devamn salar.
Romantik ak anlayn veya ideal gzellii ya da dier bir Vens-Neptn imgesini he
pimiz iin cisimletirmek, belki de Vens-Neptn kiisinin rol ve varolu amacdr. Kesin
olan udur ki, en bata, bu imgeleri zerlerine yansttmz insanlar olarak ilev grrler.
Kii bilinli olarak Vens-Neptn' bu yolla ve yaratc bir ortam araclyla gerekleti
rebilme yeteneindeyse, bu durum genellikle ilikilerindeki basky kaldrr. nk ro
mantikliklerini ifade edebilecekleri bir yol bulunmu olurlar.
Vens-Neptn' n yaratc rnekleri her alanda boldur. Mozart (kart a) ve Jane Aus
ten' (yarm-kare) sayabiliriz. kincisi iliki asndan ilgintir. nk Austen aka mu
azzam bir romantik olmasna ve temelde ilikiler hakknda yazmasna ramen, kendi
hayatnda bekar kalmay semiti. Jane Fonda'nn da bir kare as vardr. Bir oklar iin,
mkemmel kadnn imgesini, 'ideal d grn' cisimletirir.

VENS-PLUTO

Akn gc. Zorlayc sevgi. liki krizleri. Dnen d grn. Gzellik ve g. Para
ve g.

likilerde, hem yakn ve kiisel olanlarda hem de daha rastgele sosyal etkileimlerde,
tipik Vens-Pluto kiileri (zellikle kavuum ve gerilimli alan olanlar) ou zaman bir e
kilde reddedilme korkusuna sahip grnmektedirler. Bu kii sizin sevginizi ve ilginizi ka
zanmak iin bir miktar manevra ve hesap yapma kabiliyetinde olabilir. Stephen
Arroyo'nun syledii gibi, Vens-Pluto kiisi her zaman ok fazla ilgiye gereksinen duy
gusal adan doymak bilmez biri olabilir. Buna elik eden muazzam bir cazibe, dier kiiyi
nasl memnun edeceini bilme yetenei ve az bulunur ynlendirme becerilerine iaret ede
bilir. Bu bir diplomat iin olaanst yararl bir kombinasyondur.
Vens-Pluto kiisi, genellikle her insanla onu kendisi iin yeryzndeki en nemli kii
olduuna inandracak biimde ilgilenme yeteneine sahiptir. Ein Vens-Pluto kiisiyle
bir tr ilikisi olan herkesin kendisiyle ayn eit muameleyi grdnn farkna varma
sndan nce belirli bir zaman geebilir.

204
Vens-Pluto bir ok ynden ok zayf bir benlik imgesine sahipken, baka bir ynden,
sra bakalarnn onu nasl grdne geldiinde, kar tarafn aslnda kendisiyle hi de il
gilenmeyebileceini kabul edemez. Klasik olarak, bu tip brakmay baaramaz. Bunun iin
Vens-Pluto kiisinin dier kiiyle ilgili olmas gerekmez, sanki bu, daha ok baka birinin
sevgisini elde etmeye ynelik isel bir zorlama olarak grnmektedir. O kiiye, bedene
veya ruha sahip olmaya veya en azndan baka birisinin sahiplenmemesini garantilemeye
ynelik bir zorlama. Vens-Pluto tipinde youn kskanlk duygulan ve sahiplenicilik yay
gndr. A oluumuna zellikle Boa, Yenge, Aslan veya Akrep burlar dahil olduunda.
Vens-Pluto kiisi gergin, fazla ykl ilikilere hevesle girebilir. Esasen byle ilikiler
kurmaya adeta srklenir. Ya da Vens-Neptn veya Vens-Urans gibi fazlasyla kor
karak ilikilerden tmyle uzak durur.
Bu kombinasyonda youn biimde sevme ihtiyac vardr. Bu, 'eer birbirimizi sevi
yorsak, birbirimiz iin lebilmeye de hazr olmalyz' diyebilecek kiidir. Bu tipin roman
tik hayatnda ounlukla gl bir dramatik ge vardr. Vens-Pluto tipine yalnzca en
derin tipte iliki uygun gelir. Fakat zellikle gerilimli alarda genellikle byle bir iliki ih
timaliyle balanhl byk bir korku da vardr. Sanki kii duygusal almalarn onu ld
receini hissediyor gibidir. Bazlar, taahhtte bulunma acsndan kanarak ve temasa
getikleri kiileri sk kontrol alhnda tutarak, arkadalarn veya ailenin ilgili olmasru, fakat
ayn zamanda belli bir mesafede kalmasn salayarak bu korkuyla baa kmaya alr
lar. Tipik olarak bir Vens-Pluto kiisi reddedilmesinin imkansz olduu noktaya kadar ca
zibe ve younlukla mukavemeti krar.
Duygusal olarak geri dnlmesi imkansz ilere girien, gerilimli alan olan ou kii
iin, en derinlerindeki sevilemezlik duygularnn, onlar, azap verici, karmakark ve de
rinden ac veren ilikilere hzla dalmaya ittii anlalmaktadr. E, fiziksel ve duygusal
uzaklk, duygusal bulunmay veya baka bir engelden dolay ou zaman mevcut deil
dir. Vens-Mars gibi Vens-Pluto kiileri de kendilerini ou zaman dolak iliki gen
lerinde bulurlar. Fakat bir Vens-Mars kiisi bunu ak hayahna bir para eni ve heyecan
katmak adna yaparken, Vens-Pluto kiisi bunu taahhdn getirecei acdan dlay yap
maktadr. Bu kombinasyon ou zaman 'karlksz ak'la ilikilendirilebilir. Kii nedeni ne
olursa olsun, ou zaman ortada olmayan bir kiiye, tutkulu ve taknhl biimde akhr. Bu
durumda ve ak geni durumlarnda Vens-Pluto kiisinin dier kiiyle tam gn birlikte
olmann gerekte nasl bir ey olaca zerinde iyice dnmeden onun varln talep et
tii anlamna varlabilir. Vens-Pluto kiisi ou zaman derinliine youn, fakat olduka
ksa sren iliki patlamalarna ihtiya duyar gibidir. Zaten o tr bir younluk uzun dnem
srdrlemez.
Daha nce de sylenmi olduu gibi, Vens-Pluto tipi sevgi nesnesi dikkatini bir baka
yere kaydrdnn en ufak, hatta bazen bir an iin, bir iaretini gsterdiinde son derece

205
kskan olabilir. Bu aka grlmeyebilir, nk her zaman olduu gibi Pluto en rtl bi
imde ve el albndan alr. Eini bir arzu lgnlna sevk eden Vens-Pluto kiisiyle bu
durum iki ynde de ileyebilir.
Cinsel ihtiyalar zellikle gerilimli alarda genellikle ok gldr. Kiiyi grnte
acmasz olan bu tr davrana iten de ou zaman bu durumdur. Gerilimli alar olanlar
cinsel glerini daimi olarak dierlerinin zerinden denemeye ihtiya duyuyor grn
mektedirler. ou zaman bunu yapmak iin hangi tabularn ihlal edilmesi gerektiiyle
pek de ilgili olmazlar. Tabu ne denli kklyse, onlarn arzu edilebilir olmalar da o denli
kantlanm olacakbr.
Vens-Pluto tipi ou kez olduka rutin olarak, cinsellikle ilgili olmayan durumlarda
bile cinsel titreimler yayar. Kii byle yapmay genellikle olduka erken bir yata ren
mitir. Bu ou kez ocuun sahip olduunu hissettii tek gtr. ocukluk dnemi cin
sel tacizleri hibir biimde az rastlanr deildir ve ocuk seksin gcn ve bunun sevgi
duygularyla bir ilgisi olmayabileceini bu gibi durumlardan renmitir.
En iyi halde, Vens-Pluto kiisi ' gerek' iliki olarak adlandrlabilecek olan birlikte
likten korkmaz. likilerde kanlmaz olarak ortaya kan krizlerle ou insandan ok daha
kolay baa kabilir. Aslnda yalnzca baa kmakla kalmaz, ou zaman heyecanl ve dra
matik duygu patlamalar yadrr. Vens-Pluto kiisi ilikinin neden ve niinini, asln as
tarn anlamak istemekteki srarclyla bktrc olabileceinden, bu durum problem
yaratabilir.
Vens-Pluto ilikisi, en iyi halde, kiinin gerek bir ilikide srar edip her ne problem
varsa, onlar grmezden gelmeyi reddetmesinden dolay ac verici olabilir. Bu ylmaz ce
saret ve drstlk gerekten de ilikiler sanabn tamamen farkl bir dzeye ykseltebilir.
Kendilerini ve elerini bir kurbaadan prens ve prenseslere dntrmeyi baaranlar, ke
sinlikle Vens-Pluto insanlardr.
Bu gezegenler arasnda gl alan olan kiiler ou zaman, sanki gzelliklerinin ye
gane gleri olduuna inanyormucasna d grnlerine taknbldr. Bu eitli biim
lerde grlebilir; bu a daima gzel giyinenlerde olabildii gibi, ou zaman da giysileri
belki ounluk tarafndan genellikle gzel veya zevkli bulunmayan, fakat yine de kiilik
lerini doru bir ekilde ifade ettii iin ayn ekilde giyinmeye devam eden kiilerde de bu
luna bilir. Dahas, bu durum onlarn gz ard edilmelerini gletirir.
Vens-Pluto kiisi genellikle ikinci el giysi alverilerde olaanstdr. nk ie ya
ramaz grnen (l) giysilerden harikalar yaratabilme yeteneine sahiptir. Bakalarnn
farkna varmad hayran olunacak paralar, Vens-Pluto bulup muhtemelen dntre
cek ve kesinlikle kendine uygun hale getirecektir. Baz Vens-Pluto'larn 'eldekiyle idare
etme' konusunda fevkalade bir yetenei vardr. Az para ile geinmek zorunda olanlar iin
ok faydal bir yetenek. Hesapl yaamak zorunda olmayanlar bile ou zaman en afalla-

206
tan tarzda eski giysiler giyerler.
Bu gezegenler arasndaki alar ounlukla ileri bir kiinin d grnn deitir
mekle ilgili olan makyzler arasnda bulunur. Kuafrler, plastik cerrahlar ve gzellik uz
manlar gibi d grnn gcn kabul edip, gce ynelik, kendi ihtiyalarn bir
bakasna daha gzel ve deerli olduunu hissettirerek tatmin edenlerde de yaygndr.
Yine para Vens-Pluto iin g demektir. Gzel eyler almak, kendini gzelletirmek
iin sahip olunan gc temsil eder. Eer bir kii gzelse, o zaman kesinlikle deer gii p
sevilecektir de.
Vens-Pluto kiisi eitli ekillerde, genellikle de baarl biimde, ou zaman sevgiyi
satn almaya alr. Vens-Pluto insanlar, kanlmaz olarak para ve g sahibi kiilere e
kilirler. Bu olduka para hrs olan bir kombinasyon olabilir. Para sahibi olan Vens-Pluto
kiileri, bunu ou zaman bir g kayna olarak kullanrlar. Be parasz kaldnzda size
bor vermeyi neren kii bir Vens-Pluto olabilir. Grnte cmert bir jesttir, fakat sizin
zerinizde g sahibi olmann da iyi bir yoludur. Bunun tersine, Vens-Pluto nadiren ms
riftir, nk eer para eittir g ise, onun ou zaman muhafaza edilmesi gerektii duy
gusu vardr. Sahip olunanlarla ilgili konularda nadiren bir oluruna brakma tutumu vardr.
Baz Vens-Pluto kiileri en son dakikaya kadar borlu olduklar paray demeyip elle
rinde tutarlar. Bu yine kendileriyle dier kii arasnda bir iliki kalmasn garantilemenin
bir yolu gibi grnr. Her zaman olduu gibi, zellikle gerilimli alardaki problem, ge
nellikle, 'aka izin vermemek'le ilgilidir.
Vens-Pluto kiisi dier kiinin kendisini yalnzca gzellii, seksapeli, gc veya pa
ras iin deil, her ey iin gerekten seveceine gvenme ihtiyac duyar. Bu tipin dersi, ge
nellikle, dier kiinin gerekten ilgili olup olmadn anlamak, saa sola taklp
taklmayacan kefetmek iin, byle olmak zorunda olmasa bile, yeterince mesafe b
rakma riskine girmeyi renmektir.

207
10

MARS'IN AILARI

MARS-JPTER

Kutsal Hal. nanlar iin mcadele. Saldran inanlar. Kzgn suya dalmak. Grltl
ve hoyrat cinsel oyunlar. Promosyon. Serbest giriim. Eek akas.

Bu gezegenler arasndaki herhangi bir kombinasyon, kiinin kendi inanlar iin, ka


nlmaz olarak da bakalarnn inanlarna kar savamasyla ilikilendirilebilir. nanlar
her ekilde olabilir, fakat genellikle gl dini ve siyasi kanlar vardr. ou zaman bu ki
iye, grnte Tanr iin veya onun adna bir gerekeyle savarken rastlanr. Bu bakm
dan bana 'lerleyen Hristiyan Askerleri' ilahisini ve 'Kutsal Hal' fikrini anmsatr. Bu
gerekten de halnn ve bir tr gerekeye sahip kampanyacnn kombinasyonudur. zel
likle kare alar olanlarn pheleriyle yzlemeleri fazla ac verici olabileceinden inan
lar adna fazlasyla gl biimde mcadele ettiklerini dnyorum. Belki
Mars-Jpiter'in glge yn 'phe'dir. Bu alan ne kan kiilerin ok az pheleriyle
yzleme alakgnlllne sahiptir.
Bu a dine, inanca, Tanr'ya kar savaan kiilerin haritalarnda da ayn lde bulu
nabilir. Bunun bir rnei Vera Brittain'dir. Dier ynlerinin yannda o adanm bir ateist
ve ayn zamanda byk bir bar kampanyacsyd.
Bu alar iddet karh kampanya katlmclarnn haritalarnda olabilirken, gerek an
lamda savala ilgili kiilerin haritalarnda da ayn yaygnlkta bulunur. Kart alar iddetli
(!) biimde sava kart olabilir, dier alarn kendilerini potansiyel sava ortamlarnda
veya en azndan kahramanl ve yurtseverlii yceltirken bulmalar daha olasdr. Mars
Jpiter uzaklarda savamak kadar, denizar maceralara ahlmak fikrini de artrr. Bar

208
dneminde silahl kuvvetlere katlan rastladm her kadnn bu gezegenleri arasnda gl
alar vard. Bu durumun erkeklerde geerli olmas gerekmiyor. Onlar belki farkl neden
lerle orduya katlmlardr. Mars-Jpiter kiisine iyi bir rnek Spike Milligan' dr. Onun bu
gezegenler arasnda dar orblu bir gen as vardr. Dier ynlerinin yannda, sava d
nemi deneyimlerini anlatt mizahi kitaplaryla tannmtr.
Mars-Jpiter' e ou zaman yksek bir otorite adna mcadele ettii izlenimi veren, bir
davaya sarlm durumda, rnein lkesi veya Tanr iin savama zorunluluu hisseder
ken rastlanr. Gerilimli alara sahip bir kiinin byle bir gerekeyle ilgili olmas bu kom
binasyonda rastlanan ar heveslilii ve cesareti kullanmas iin uygun bir vasta olabilir.
Bu alarda byk bir heveslilik vardr, dierlerine ilham vermeye, inan, gven ve
heves alamaya ynelik byk bir yetenee elik eden bir kendini ileri srme, byme
ve kefetme hevesi.
Mars-Jpiter gerilimli alarnn ve bazen de kavuumun balca problemi, ar co
maya, bir fikri, ideali veya rn an tevik etmeye eilimdir. Bir eyi tevik edebilme
yeteneinin gerekli olduu yerlerde bu kombinasyonun ok faydal olduu aktr. o
unlukla sat ilerinde alan insanlarn haritalarnda bulunur. Fakat bir eyi satmann bir
gereklilik olmad durumlarda, kii kendi inanlarn savunurken fazla ileri gidebilir ve
bazen dier kiileri kzdrma riskine girer.
Charles Carter kazalarla ilgili kitabnda, Mars-Jpiter'i kaynar su yanklaryla iliki
lendirir. Bu fiziksel grnm muhtemelen ok az artcdr. nk bu kombinasyon e
itli anlamlarda 'ban derde sokmak' deyimiyle ilikilendirilebilir. Her trden farkl
alanda ve her yerde olduu kadar yatak odasnda da son derece macerac olabilen bir kom
binasyondur. Bu bana pek ok eek akasnn, abartl hareketlerle dp kalkmalarn ol
duu ve ou zaman yar plak yarm dzine karakterin baz elerle bulumak ve
bazlarndan kurtulmak iin yatak odalar arasnda telala koturduu yal Brian Rix'in
maskaralklarn hatrlatr.
Mitolojide Zeus bir anlama yapp olduka isteksiz tek tk sadakatsizliklerle kendisini
kskandrmaya alan kskan kars Hera'y ardnda brakarak pek ok cinsel macera va
stasyla hoyrata kendi yolunda gitmitir. Zeus her ne kadar sonsuza dek bir cinsel ma
ceradan dierine sradysa da kendi tarznda Hera'ya sadkt. Zeus gibi Mars-Jpiter
kiileri de, aslnda hayatlarnn pek ok alannda olduu gibi, cinsellii de kefetmek iin
ok fazla zgrle ihtiya duyarlar. Tek elilik tipik bir Mars-Jpiter kiisinin kolay kolay
benimseyebilecei bir ey deildir. Ancak bu a, ilikilerinde Zeus roln oynayanlar
kadar Hera roln oynayanlarda da yaygndr. Burada yine yanstma mekanizmasn ve
Zeus'un darda flrt ederken Hera'ya kendi ilgi alanlarn kefetmek iin olduka fazla
zaman brakyor olduu gereini hatrlatmakta yarar var. Bu da Hera iin dengeleyici bir
unsur olmu olabilir pekala. Mars-Jpiter kiisi bymek iin zgrle ihtiya duyar.

209
Hayatn her eit alannda kolay ateleruneye eilimli olabilir. Aslnda bazen herhangi bir
eye kaplp gidebileceine ve fazla geniledii iin balarn derde sokabileceine inan
yor gibidir (ve buna inand iin genellikle de byle olur). Kolaylkla, gittike daha fazla
sn stlenerek, dikkatsizleerek ve nihayetinde ar fazla stlenmi olarak. Haritadaki
gl bir Satrn' n gerilimli Mars-Jpiter asnn potansiyel tehlikelerini dengelemesi
umulur.
Mars-Jpiter kiisi riskler almaktan mutlu olan genellikle macerac bir tiptir. Bu kii
bazlar tarafndan cesaretli, dierleri tarafndan ise lgn olarak yorumlanr.
Uyumlu alar kavuum as ve gerilimli alar kadar potansiyel olarak tehlikeli de
ildir. nk uyumlu alar bilgece hareket etme eilimindedir. Oysa zellikle gerilimli
alardaki sabrszlk ve drtsellik bilgece hareket etmeyi engelleyebilir.
Zeebrugge aklarnda batan Herald of Free Enterprise gemisinin sahibi Towsend Tho
resen irketi, dar oblu kesel bir Mars-Jpiter karesine sahipti. 1920'lerde kurulan bu ir
ket ok rekabeti olmasyla tannr. Kendisinden daha kk balklar yutmaya hep
hazrlkl byk bir balk olarak, prensiplerine uygun biimde, daha kk irketlerin tm
hisselerini satn ald. Kare a tetiklendiinde meydana gelen Herald of Free Enterprise'n
batmas olay ve irketin bana gelen dier eitli kazalar, Mars-Jpiter karesinin daha
olumsuz bir grnmnn sonucu olarak yorumlanabilir. Hatta Free Enterprise ad bile
Mars-Jpiter'i fazlaca artrmaktadr. nk bu kombinasyona sahip kiiler eer bir
eye inanyorlarsa, bu ancak 'serbest giriim' prensibi olabilir. Margaret Thatcher'n bu iki
gezegeni arasnda bir kare a vardr.
Mars-Jpiter asnn dier bir rnei eytan Ayetleri kitabnn yazan Salman Rd'nn
haritasnda bulunmaktadr. Onun bu gezegenleri arasnda kart a vardr.
Baz daha tehlikeli olaslklarna karn Mars-Jpiter kombinasyonu byk projelere
girien her kii iin yararl bir kombinasyondur. nk muazzam enerji, azim ve gerek
bir macera ruhu verir. Spor, din ve politika iin uygun bir kombinasyondur.

MARS-SATRN

Savama korkusu. Otorite adna veya otoriteye kar mcadele. Rekabet korkusu. Da
yankllk ve cesaret snavlar. Egemenlik, mukavemet, tahamml. Cinsel hakimiyet. Ar
i cezas. alma ykmll. Ar metal.

Tm alarda olduu gibi Mars-Satrn alan da ok eitli biimlerde ortaya kabilir.


Bununla beraber tm a trleri iin unu gvenle syleyebiliriz: haritasnda bu kombi
nasyonu gl olan kiiler bilinli veya bilind olarak dayankllk, tahamml ve mu-

210
kavemet kapasitelerinin snanp esnetilecei durumlara doru ekilirler. Bazen krlma
noktasnn yaknna kadar. Tahamml gerektiren bu durumlar, tm dier harita etkenle
rine bal olarak, fiziksel, duygusal veya zihinsel olabilir.
Mars ile Satrn arasndaki tm alar kiinin grnte birbirine yabanc olan enerjileri
btnletirmesi gereine iaret eder. Korku ile cesareti, kendi isteklerini ne srme ile ken
dine hakimiyeti, drt ile disiplini.
zellikle kavuum ve gerilimli alar, bir yandan kiisel iradenin fel olmasyla ve is
teklerini ne srmekteki yeteneksizlikle, te yandan, kendi isteklerinde ar srar, cret
kar ve saldrgan egemenlie ynelik olas uygulamalarla uzun zamandr ilikilendiril
mektedir. Kiisel olarak ben, Mars-Satrn'n daha tahripkar grnmlerinin, kiinin
haritadaki Vens'e eriimi zor olduunda ortaya ktn dnyorum.
Mars-Satrn kiileri kendilerini ou zaman bir otorite adna savarken bulurlar. r
nein silahl kuvvetlerde veya otoriteyi temsil edenlerle cret mcadelelerinde olduu
gibi. Otorite figrleriyle atmalar, kanlmaz olarak, ocuun isteklerini yaptramad
n hissettii ocukluk dnemi mcadelelerine ve durumlarna kadar uzanabilir.
Mars-Satrn kiileri kendilerini gnah keisi, bakasnn yapt suun cezasn eken
ocuk, itaat ettirilen kii durumlarna sokabilirler. Ya da kendilerini kamy elinde tutan
kii olarak bulabilirler. Herhangi bir olayda bu kombinasyon, kiinin kendi isel otoritesiyle
balant kurmasyla ve bylece dierlerine egemen olup onlar kontrol etmeye veya onla
rn egemenlii altna girip onlar tarafndan kontrol edilmeye ihtiya duymamasyla ilgili
hayat derslerini ifade eder. Bu alara sahip kiiler kendilerini kanlmaz olarak bir eit
kontrol ve disiplinin gelitirilmesi gereken durumlarda bulurlar. rnein; kurallarn ol
mad bir snf ortamndaki retmenin durumu gibi.
Mars-Satrn kiisi, otorite konumunda olsun ya da olmasn, fazla arya kamadan f
kelenmekte, kendisini ne srmekte, isteklerinin peinden gitmekte genellikle glk
eker. Mars-Pluto gibi, Mars-Satrn de nasl baa kabileceini bilmedii byk bir fke
nin strabn ekebilir. Erken yalarda kendisine kontrol kaybetmesinin yanl olduu
veya ok yanl olmasa da bunun bir yararnn olmayaca ok defa sylenmitir. Fakat
Mars-Satrn kiisi fkesi bir kez uyarld m en feci fke krizlerine girebilir. Sanki ifade
edilmeyen tm incinmeler, kzgnlklar ve rahatszlklar biriktirilmi gibidir. Kii kendi
sini ylesine uzun zamandr tutmaktadr ki fkeden deliye dndnde gerekten de ta
mamen boalr. Ancak bunu yapmak gvenli olduu zaman. Belki grnte daha zayf
olup ona misilleme yapamayacak kiilerin nnde veya onlara ynelik olarak.
Mars-Satrn olaanst cesur bir kombinasyon olabilir. zellikle kare alan olanlar
ounlukla cesaretleri olmamasndan korkar, kendilerini snama gerei duyarlar. Kii ce
saretini ancak kendi korkularyla yzletikten sonra kefedecektir. Rekabette de durum
ayndr. Mars-Satrn tipi ou kez rekabetten korkar ve yarmac ortamlar fazla ciddiye

211
alr. Galiba kazanamamaktan da bu nedenle korkar. Bu korku, kiinin bir bakasyla, hatta
kendisiyle rekabet etmesini gerektirebilecek her durumdan kanmas anlamna gelebilir.
Ya da kendisini devaml olarak kazanma yeteneinin dzenli olarak snanaca, meydan
okunup esnetilecei yarmac durumlara dahil edecektir. Genellikle kadnlar ilk seenei,
erkeklerse ikincisini tercih ederler. Fakat durumun hep byle olmas gerekmez.
Mars-Satrn kiilerinin bu alarn kullanmalarnn bir yolu kendilerini bilinli olarak
dayankllklarnn snanmasn gerektiren durumlara dahil etmeleridir. Bu yolla kii ba
arszlk ve yetersizlik korkularyla yzlemeye zorlanr. Meydan okuma, kazanamama ve
baaramama korkusunun cret etme, giriimde bulunma, yzleme ve rekabet etme dr
tsn bomasna izin verildiinde Mars-Satrn' n trajedisi ortaya kar.
Mars-Satrn en iyi haliyle ll bir cesareti ve iradeyi byk baarlarn mmkn ola
ca biimde kontrol edip ynlendirme yeteneini anlatr. Bu kombinasyon disiplin, cesa
ret, tahamml, organizasyon ve kontrol gerektiren durumlar iin uygundur. Mars-Satrn
enetjisiyle zaman israfna yer yoktur. Bazen bu kombinasyonu gl olan kiiler her an il
gilendikleri projenin baarl olmas ynnde kullanabilirler.
Benlii muazzam fiziksel dayankllk snavlarna sokmak Mars-Satrn gerilimli ala
rnn yaygn bir da vurumudur ve bazen alma hayatnda kaynak, madenci, demirci,
dac, mhendis, 'ar metal'le alan kii olarak grlebilir. Ya da insanst sportif de
nemelerle megul olan kiidir. Bu, spor iin ok uygun bir kombinasyondur. Mars'a a
yapan Satrn, ou zaman birinci gelmeyi, en gl veya en cesur olmay isteyecektir,
bunun da tesinde byle alglanmaya ihtiya duyar.
Mars-Satrn kombinasyonu teden beri uygulanan veya maruz kalnan iddetle ili
kilendirilmektedir. Bu, altmz ifadesi olmasa da hibir ekilde az rastlanr deildir. Bu
ilikilendirmeyle balantl nedenleri bulmak zor deildir. lk olarak, klasik Mars-Satrn
tipi ounlukla bir alak olmaktan ve genel olarak hem kendisiyle ilgili olarak hem de di
erlerinden gelebilecek olan iddetten korkar. Bazen bu korkunun temelinde yatan gl
bir kiisel yaam yks vardr. Korkusunun bir ok farkl sonular olabilir. Kii kendi
sini tehlikeye ak durumlara sokmamay garantilemeye alabilir. Fakat meydan oku
malardan kanarak, dierlerinin kendisine meydan okumasndan uzak durmay umabilir.
Bu yaklam kiiyi olduka edilgen ve aciz hale getirebilir. Ya da bazen kii bedelini fazla
syla der. Kendilerini savunabilme yeteneine sahip olduklarn kendilerine kantlama
abasyla iradeleri devre dnda kaldnda tamamen ipin ucunu karp en artc fke
durumlarna dalabilirler (veya bunu daha ok bilinli olarak seerler; Mars Satrn'le be
raberken irade zerinde muazzam bir kontrol kurabilir). Yllarn hayal krklklar bir k
yolu bulmay gerektirecek denli st ste birikerek de kzgnlk oluturabilir.
Bu tr bir fke genellikle dorudan ocukluk dnemiyle balantldr ve kiinin bir
ocuk olarak acsn ekmi olabilecei suistimale (fiziksel veya cinsel) verilen bir karlk-

212
hr. ocuk, yann gerei snrl gc ve cssesiyle, direnebilecek veya kar tepki verebi
lecek kaynaklara sahip deildir. Bu tr bir ocukluun eitli yansmalar olabilir. Bunlar
dan biri, bir yetikin olarak kiinin dier herkesten daha gl olmaya kararl olmasdr.
Dayankllnn veya cesaretinin yalnzca d dnyaca tannmasn istemekle kalmayp,
ayn zamanda bu gc snamak iin dierlerine meydan okuyan (belki madalyalar ve ga
nimetler biiminde) dl avcs veya sava kahraman rnei gibi. Bazen tacize dayal bir
gemi veya yalnzca isteklerin engellendii bir ocukluk dnemi grnmnde, ocuk
erkenden gsz olduunun farkna varr ve yetikinlikte gerekten byle olup olmadn
kefetmekten fazlasyla korkar.
zellikle kadnlar bu edilgen rotay izlemeye eilimlidir. nk toplum bir kadnn
byle olmasn pekitirir. zellikle bu gezegenler arasnda gerilimli alan olan kadnlar o
unlukla erkeklerden korkarlar, kendi ilerindeki eril prensipten de korkarlar. Bu alara
sahip, sert, kaba veya zalim erkeklerle iliki kurmu bir ok kadn tanyorum (uyumlu a
larn bu durumdan muaf olduu konusunda ikna olmu deilim). Bu adamlar onlara id
det uygulam veya en azndan onlar byk lde basklamt. Kanlmaz olarak bu
tr bir senaryo, daha nceden ocukluk dnemi taciz yks olanlarda daha yaygndr. Bu
kadnlarda z sayg dktr. Bilind olarak bir ynden eer iyi/ho/ gzel olmu olsa,
maruz kald biimde taciz edilmeyeceine ve bu yzden o tacizi hak ettiine inanr. Ken
dini yetersiz hisseder. stesinden gelebilecek gcnn olmadn erken yata renmi
tir. Belki de darya kolayca yaralanr olduu ynnde rtl mesajlar vermektedir.
Bylece kendi ifade edilmemi ve kabul edilmemi fkesi ona ebedi bir kaynaktan geri
dnmektedir. ronik biimde, u ana kadar ifade edilen nedenlerle, iddeti uygulayan ki
ilerin bizzat kendileri zorlu Mars-Satrn alarna sahip olabilirler. Homeopati uzmanla
rnn syledii gibi benzer benzeri eker. Bu yzden Mars-Satrn, pek de arhc
olmayarak, bir ok astrolog tarafndan mazoizm ve sadizmle ilikili kombinasyon olarak
ayr bir yere konulmaktadr. Marquis de Sade' in haritasnda Satrn, Vens-Mars kavuu
muna dar orblu bir kare yapmaktayd. Hitler'le ayn kombinasyon. Fakat bu kombinas
yonun potansiyel yararna rnek olarak belki Albert Schweitzer'in de bu gezegenleri
arasnda, dar orblu bir karesi olduuna iaret etmek gerekir. Bu kare a, Urans ve Plu
to'nun da dahil olduu bir byk kare oluumunun parasyd.
Bazen iddete bavuran kiinin, ksa sren kr fke anlar haricinde, kendi mizac ze
rinde byk bir kontrol olduu grlebilir. Kiinin fkesine ve cinsel drtlerine gre
bir dediinin bir dediine uymamas da olduka Mars-Satrn grndr.
Hitler zalim ve hain bir babann ellerinde strap ekmitir. Baz kiiler, zellikle de
gerilimli alar olanlar, benzer bir kaderin acsn ekerler. Bu alarda iddete bavuran ba
bann kendisini ortaya koyma problemi vardr ve klasik olarak g bakmndan kendi
dengi olan birisiyle boy lmeye cesaret edemez. Bylece btn zorbalar gibi bilinsizce

213
en zayf kurbanlar seer: eini veya ocuunu. Genellikle kendisi de ocukluk dneminde
ktye kullanlmhr.
Daha da ounlukla baba figr, ok alkan bir kii olarak iki gezegenin nitelikleri
nin cisimlemi bir rneidir. Hain, kaba ve hiddetli tipte bir adam olabilir, fakat eit l
de hain, zorlu ve przl bir ite alyor da olabilir veya muazzam tahamml gc
gerektiren bir baka meguliyeti vardr. Bahvanlk, daclk, iilik gibi. Ordu mensubu
olmak da yaygndr. Kendi kzgnlk ve hayal krklklarn ifade edemeyen, fakat onlar
zerinde sk kontrole sahip nazik bir adam da olabilir.
Mars-Satrn alarnn ho olmayan grnmlerini inceledikten sonra, belki bu kom
binasyonun her zaman iddeti beslemeyeceinin, bu alara sahip pek ok kiinin ocuk
luk dnemlerindeki kt muamelenin acsn tamad gerinin alhn izmek gerekiyor.
Her zaman olduu gibi astrolog haritann btnne bakmaldr. Bir oluumun ifade bu
labilecei daha bir ok yol vardr. Bununla beraber zellikle kavuum ve gerilimli alar,
evde ocuun etkileim iinde olduu daha kapal bir atmosferin varln niteleyebilir.
Belki bashrlm bir fke atmosferi veya bashrlm cinsel enerji. Zorlayc Mars-Satrn a
lar olan kiiler ok defa birlikte yatmayan ebeveynlere sahiptir. ocuk evdeki belli belir
siz cinsel korku ve gerilimleri ou zaman alglar. Sevimenin kt olduu hissini alabilir
ve bazen cinsel eylemi bir ein dieri zerinde hakimiyet kurmasyla ilikilendirebilir. o
unlukla, cinsel merak ve deneyimin erken yata engellenmesi veya reddedilmesi sz ko
nusudur.
Mars-Satrn' de cinsel eylem ve kontrol birlikte gittiinden, sevimenin hakimiyet kur
may iermesi korkusunun olduu yerde, bu hakimiyet derinden tatmin edici veya youn
olarak korkutucu olduu ynnde, kiiye bal olarak bazen her iki ekilde de, deneyim
lenebilir. Bazlarnda cinsel yetersizlik duygular kiiyi cinsel atlet benzeri bir ey olmaya
ynlendirir. arhc devam ettirme gcne sahip bir ak, fakat sevimenin daha yumu
ak, daha nazik yanlarnda muhtemelen daha az yetenekli. Daha olumlu bir adan, Sa
trn' mzn bulunduu yer, ou zaman bizim zor yolla ve gerekten kiisel deneyim
vastasyla rendiimiz yerdir. Mars-Satrn kiileri cinsel konularda ve genelde Mars ko
nularnda pekala bir otorite olabilirler. rnein cinsel enerjinin kontrolyle balanhl olan
kundalini yogaya ilgi duyan kiiler ounlukla Mars-Satrn gerilimli alarna sahip olan
lardr. Genelde yoga, Mars-Satrn iin muhtemelen faydaldr. nk yoga uygulamalar
bedeni kontrol etmeye ancak zorlamamaya nem verir.
Her iki cinsiyetten olan Mars-Satrn kiilerinin de hakimiyet alhna girme korkulan b
yktr. Bu korku, bazlarnn kendilerini dier kiiler zerinde egemenlik kuracaklar du
rumlara sokmalarnn nedenidir. Bu alara sahip kiiler genellikle bir ynden
kendilerinden daha zayf olan eleri seerler. Kendilerine bir tehdit savurmayacak, kendi
leriyle rekabet etmeyecek eleri. Alglanan tehdit tr, gezegenlerin bulunduu burca, eve

214
ve kiinin gemiine baldr. Fiziksel olmas gerekmez. Alglanan tehdit entelektel, duy
gusal ve hatta rnein, kiinin para kazanma potansiyeliyle ilikili olabilir.
Depresyon, zihinsel hastalktan kaynaklanan genel duygusuzluk olarak bilinir ve her
iki koul da Mars-Satrn alaryla ilikilendirilebilir. fade edilmemi kzgnlk ve yeter
sizlik duygular deimez biimde Mars-Satrn depresyonunun kkenini oluturur. Bazen
bu kzgnlk erken dnem otorite figrleriyle ilgilidir.
Tedavi ou zaman, ifade edilmemi kzgnl kabul etmek kadar, haritadaki Mars
enerjisinin iaret ettii eyi bilinli olarak yapmaktr da. Olas zorluklar ne olursa olsun,
Mars-Satrn kiisi ok sayda potansiyel gce sahiptir. Genel olarak, Satrn Mars' a ait sa
vama, hakkn ileri srme ve kazanma drtsne tedbirle yaklap, onu kontrol altna ala
caktr. Satrn Mars'a kalc bir g de salayacaktr. Dayankllk gerektiren her durumda,
bir Mars-Satrn kiisine olumlu biimde gereksinilir, nk bu kii, dierleri yolun kena
rna yldktan sonra bile ilerlemeyi uzun zaman devam ettirebilir.

MARS-URANS

Eylemde zgnlk. Kararl hareket. Ani hareket. Cinsel heyecan. Ani iddet. Elektrik
yangnlar. Havai fiekler. zgrlk savalar. Devrimciler.

ne kan bir Mars-Urans as olan kii genellikle hiperaktif grnr ve sanki ok


hassas bir sinir sistemiyle yayor gibidir. Asla yerinde durmuyor grnr. Bazen kii ya
landka fiziksel enerji ara sra ortaya kar, fakat zihinsel olarak hep dinamik kalr. zel
likle Merkryen burlar veya evler sz konusuysa.
Bu aya sahip kiiler yalnzca ne istediklerini bilmekle kalmazlar, ayn zamanda onu
elde etmeye ynelik en hzl rotay da bilme eilimindedirler. Bu bekleyemeyen ve bekle
meyecek olan kiidir. Yaya geitlerini ve trafik lambalarn ok az kullanan, nerede ihtiya
duyuyorsa oradan karya geen kiidir.
Mars-Urans ok kararl bir kombinasyondur. Karar verdiinde, ounlukla kimsenin
yoluna kmasna izin vermez. zellikle gerilimli alar olanlar ok sabrsz olabilirler.
Yalnzca sabrsz deil, bazen lgnca bencil ve inat da olabilirler. Bununla beraber, eer
zellikle uyumlu ve i birlii yapan bir Vens de ne kmsa, belirtilen zellikler harita
daki baka etkenler tarafndan ounlukla yumuatlr. Uyumlu alar bencillikten uzak
tr ve ifadeleri nadiren bu denli dramatiktir.
ou zaman byk arlklar reten bu a, yine de kararl davran ve annda hare
kete gemeyi gerektiren her durum iin son derece yararldr. Ve Mars-Urans yalnzca
kararl deil, beceriklidir de. Bu kombinasyonu gl olan kiiler kendilerini zorluklardan

215
karmakta byk bir yetenee sahip olup, bir eyleri yaparken izledikleri yol bakmn
dan da ou zaman son derece zgndrler.
Mars-Urans kazaya eilimli olmakla nldr. zellikle acele hareket etmenin veya
gereksiz riskler stlenmenin ya da kurallara dikkat etmeyip nlem almamann sonucu ola
rak ortaya kan kazalarla. Genel olarak Mars-Urans kiisinin gvenlie dikkat edeme
yecek denli acelesi vardr ve baka birinin fikirlerini veya uyanlarn dinlemeyecek denli
de sz anlamazdr. Bu yzden kazalar meydana gelebilir ve kanlmaz olarak ok ani ve
ou zaman olduka dramatik biimde ortaya karlar. Belki baklar, dier silahlar, me
taller veya kesici aletlerle ya da elektrikle ilgili olarak. zellik.le yangnlar Mars-Urans' n
iareti olabilir. tfaiye tekilatnda alanlarn haritalarnda yaygn bir adr. Tandm
ate yutan yegane kiinin haritasnda da mevcuttur (dar orblu bir kavuum, Ay'a kare a
yapmaktadr, yemei temsil eden gezegene). Mars-Urans havai fieklerin ve genelde ani
iddet patlamalarnn da gstergesi olmaldr. Tfekle vurularak ald yara sonucu aniden
len J.F.Kennedy'nin 8.evinde bir Mars-Urans kavuumu vard.
Eer Mars veya Urans kiinin haritasnda alma konusunda bir gstergeyse, o
zaman alma ou zaman keskin aletlerle ilgili olacaktr, rnein kesici aletlerle. Aslnda
Mars-Urans kiileri genellikle makinelerden ve kk aletlerden iyi anlar ve bozulan elek
trikli aletleri onarmakta beceriklidir. Bu durum Mars-Urans' n bir eylerin nasl alt
n bilmesinden ok, risk stlenmeye istekli olmasndandr. (Eer ii daha berbat hale
getirirlerse, bu dncenin onlar iin caydrc olmasna izin vermezler). ou zaman bu
kiilerin makineleri sezgisel bir kavraylar da vardr. Bunlar bir yana, onarlmak zere bir
eyi uygun bir tamirciye gtrmek zaten zaman alr. Ancak baz kiiler, genellikle de ge
rilimli alar olanlar, zellik.le de elektrikli makinelerin devre d kalmasna neden olarak
almasn engellerler. Sanki kendi elektrikleri makinenin elektrik devresini engelliyor
dur. Bu durumun, Mars-Urans'n an sabrszlyla ilikili olabileceini dnyorum.
Mars-Urans insanlar canlandrmak, dierlerini harekete geirmeye ynelik ilham ver
mek, bazen de sorunlara srklemek konusunda muazzam bir adr. 'Hadi, abuk ol, bu
heyecan verici' gibisinden bir ifade Mars-Urans' n sava narasdr. Kendileri byle bir
neriye karlk verecek ilk kii olabilirler.
'abuk ol', Mars-Urans iin cinsel bir ifade de olabilir. nk bu insanlar, byk cin
sel heyecana ihtiya duyarlar ve bunu yaratma yetenekleri vardr. Tek problem devam et
tirme zorluudur. nk Mars-Urans sizin dier herkes kadar (onlara gre) skc
olduunuzu kefeder kefetmez sizden bkabilir. Bu alara sahip olan kadnlar, kendi
Mars-Urans ifadelerini, 'heyecan verici' erkeklerle ilikilere girerek darda yaamaya
zellikle yatkn olurlar. Belki de kendi hzl yaam tarzlar veya muhtemelen bak srt
durumlarnda ve tehlikeli yaama eilimleri yznden heyecanl hale dnen ilikilere gi
rerek. Erkekler hemen hemen gnlk bir bazda kendilerine (veya bakalarna) zarar verme

216
riskine girerler. Vens-Urans gibi, Mars-Urans de yanstmaya zellikle yatkn grnr.
Bu alara sahip olup genellikle Mars-Urans'e atfedilen davranlarn hibirini sergile
meyen, fakat eleri kesinlikle bu davranlan gsteren bir ok kadn tanyorum.
Temel olarak Mars-Urans heyecan ve tehlike ieren ortamlarda kuvvetlidir ve bunun
olumsuz olmas veya zannedildii gibi iddet iermesi gerekmez. Mars-Urans karesi
8.eviyle balantl olup bir hastanenin youn bakm nitesinde hemire olarak alan bir
kadn tanyorum. Cerrahi sonras getirilen hastalarla ilgileniyor. Onun ii, dier her tr
bakm iinin tersine hibir rutin iermiyor, fakat lm-kalmla ilgili alnmas gereken sa
niyelik kararlara elik eden hzl bir eylem yeteneini gerektiriyor (gl bir Mars-Urans
kiisi genellikle rutinden nefret eder). Onun iinin gnlk bazda lmle kumar oynamay
ierdii sylenebilir. Ayn zamanda nitenin kurulmasna da yardm etmiti. lkedeki ilk
lerden biridir ve olduka ilerici bir giriimdir. Bu tam bir Mars-Urans rneidir. lgin
biimde, Ebertin bu kombinasyonu cerrahi ile ilikilendiriyor. Hem Mars hem de Ura
ns'n son derece keskin nitelikleri dikkate alndnda bu arhc olmayabilir. Operas
yonlar (ve kazalar) ani kan boalmasn ierir (bu da Mars'la ilikilidir).
Astrolog Dennis Elwell bir konferansnda Mars-Urans' 'tehircilik'le ilikilendir
miti ve bu beni dndrd. Mars-Urans' n olduka yaygn bir kombinasyon olduu
ak, fakat cinsel tehircilik bildiim kadaryla bu denli yaygn deil. Tipik bir Mars-Ura
ns kiisi kukusuz sylenildii gibi byk lde cinsel heyecan retme ve alma gd
sne sahiptir. Belki ou Mars-Urans kiisi cinselliini evresine 'tehirciliin' yaygn an
lamndan daha farkl yollarla yanshyordur. Mars-Urans kiisi giysilerinden kurtulmakta
ok hzldr. Belki bu plaklar kamplarnda yaygn olan bir kombinasyondur? Her neyse,
mankenler ve striptizciler iin kesinlikle uygun bir kombinasyon olmal. Dier eylerin ya
nnda, cinsel heyecann da ticaretini yaparlar ve zellikle striptizciler ahlaki kurallara
kar geldikleri iin ok mutludurlar. nk Mars-Urans genellikle eitli farkl yollarla
greneklere kar kmaktan holanr ve sonu gelmeyen toplumsal kurallara sabrsz olup,
toplumun cinsel deerlerindeki tutarszlklara ve ikiyzlle dikkati ekerler.
En katksz halinde eyleme getiinde, haritadaki dier etkenler tarafndan da engel
lenmiyorsa, Mars-Urans yle der: 'Yapacam ey bu, ister been ister beenme.' Genel
olarak Mars-Urans kiisi kstlamalardan nefret eder ve grmezden gelir. Bu durumda
Mars-Urans' n ou zaman grenek d veya alternatif bir cinsel hayat srenlerin hari
talarnda bulunan bir a olduunu dnmeye bile gerek yoktur. En stn ifadesinde, bir
Mars-Urans kiisi, kendi setii yolu izleme cesaretine sahiptir. Cinsellik veya dier ko
nularda.
Mars-Urans' n hz tutkusu bazen kendisini hzl otomobil veya motosiklet kullanma
sevgisi veya herhangi bir yar biiminde ortaya koyar. Mars-Urans' e gre hz korkutucu
deil canlandncdr.

217
Bu kombinasyon insanlk sorunlar adna mcadele etmek iin uygundur. lerleme iin
mcadele. Bir tr reformun ileri srlmesini gerektiren her ey iin iyi bir kombinasyon
dur. i sendikalarnn eylemlerinde etkin olan kiilerde ne kan bir kombinasyon ol
mas da beklenebilir. Belki de daha u bir noktada zgrlk savalar, tccar zihniyetliler
ve devrimcilerde. Tipik devrimci Mars-Urans hareketin ve deiimin imdi olmasn is
teme eilimindedir. Cinsel konularla ilikili reformlarn ncln yapmak iin de uy
gundur. Bazen ok keskin olarak byledir. nk bu kombinasyon cinsiyet dnmnn
de gstergesi olabilir. Mars-Urans, Vens-Urans gibi, fakat belki ok daha fazla, daimi
deiimin iyi bir gstergesidir. Toplumun cinsel sorunlarnn iyiletirilmesinin de iyi bir
gstergesi olmas mit edilir.

MARS-NEPTN

iddet kurbanlar. G illzyonu. Gcn yanl alglanmas. Ezilenler adna mcadele.


Pasif saldrganlk. dealleri uygulamaya koymak. Ayartma. fal. Cinsel fanteziler.

Vens-Neptn' n prltl bazen olduka sentetik diil medya imgesiyle ilikilendirile


bilmesi gibi, Mars-Neptn alar da gzel eril kiiyle veya peri masal prensiyle ilikilen
dirilebilir. Kadnlarn Vens-Neptn tipi gibi belki romantik akn devamn ve trlerin
srdrlmesini garantilemek iin tasarlanm bir imgedir.
Stephen Arroyo'nun bu kombinasyonu zellikle karizmatik aktrler ve sporcu kiilik
lerle ilikilendirmi olmas belki bu yzden artc olmaz.
Drama ve spor etkinlikleri bu gezegenler arasndaki gerilimli alar kullanmann ke
sinlikle mkemmel bir yoludur. Haritasnda gl bir Neptn olan kii, toplumun tama
mnn dlerini, fantezilerini, hislerini ve zlemlerini cisimletirmeye ihtiya duyabilir
veya kendisini buna itilmi bulabilir. Mars'la eletiinde, kii bunu ou zaman spor et
kinlikleri veya dier Marsa zg etkinliklerle ya da toplumun cinsel fantezilerini baka bir
yolla cisimletirerek, gerekletirebilir. Bu kombinasyon parlatlm tm kahraman du
rumlarnda ve zellikle bir ideal iin bir tr mcadeleye girenlerde bulunur. Gereki bir
fiziksel dzeyde, denizde mcadele imgelenebilir ve bu alar gerekten de deniz kuvvet
lerine katlanlarda veya deniz hatlarnda alanlarda bulunabilir. Kanlmaz olarak he
pimiz alarmz bakalarna yanstrz ve bu alara sahip ne ok kiinin gerekten
denizcilerle ilgili olduu artcdr!
Bu kombinasyon sporla ilgili tm durumlarda ve zellikle parlak grnen veya bede
nin fiziksel kullanmm bir tr sanat biimine ykselten kiilerde bulunabilir. Spor gc,
dayankll ve yarma yeteneini yaplandrr. Bunlar Mars-Neptn tipi iin faydal ka-

218
zarumlardr. Ayn zamanda kiiye hiddetini hafifletme imkan verir. Gerilimli alar olan
lar ou zaman kazanna ve bazen de savama kavramn idealletirip bunlarla ilgili ha
yaller kurarlar. Bu bazen onlar bir giriimde bulunmaya itebilir, fakat eit lde
kendinden kukuya kaplp kendilerine deneme izni vermelerini engelleyebilir. zellikle
gerilimli alar olanlar kazanma, baarma ve fethetme dlerini snamaya ihtiya duyar
lar ve bu durum elbette sadece spor etkinlikleri iin geerli deildir.
Bu gezegenler arasnda gerilimli alar olanlarn mcadelesi, genellikle, hayalleri, viz
yonlar ve idealleri ynnde harekete geip bunlar bir ekilde uygulamaya koymakhr.
Bazen Neptn'e zg bir giriimle ilgili eylem dikkati eker. Sinema, fotoraflk, gzel
sanatlar ve sahne almalarnn hepsini gsterebilir. Bu tr sanatsal ortamlar, kiinin top
lumun btn mitlerine biim verebilmesine vasta da olabilir. Bylece film endstrisinde
aktr, ynetmen veya iddet durumlarm, kurtarclarn kurbanlar kurtarmak iin sava
t rollerde oynayan kii akla gelebilir. Televizyon ve sinema, senaryo yazarlarnn, rolleri
oynayanlarn, grntleri ekenlerin veya ovu ynetenlerin olduu kadar, kolektifin de
cinsel fantezilerinin cisimletirilmesi iin bir vasta sunmaktadr.
Bu alara sahip olup vcut gelitirmeyle uraan hem erkekler hem de kadnlar tan
dm. Eer a vurgulanmsa bu tip genellikle olduka adalelidir. Ve bence, sklkla rastla
nan fiziksel g ovunun nedenlerinden biri, bu gezegenler arasnda gerilimli aya sahip
olan kiilerin, gleri ve cesaretleri konusunda ou zaman kuku duymalardr. Bu yz
den hem kendilerine hem de bakalarna cesaret ve gl fizik yanlsamas surunaya kuv
vetle ihtiyalar vardr. Fiziksel gc idealletirir, belki de ekici klarlar. Genel olarak bu
tip iddet kurban olmaktan korkar ve ayn zamanda dierlerini bu tr deneyimlerden ko
ruyup kurtarmann hayallerini kurar.
nsanlarn Mars-Neptn gerilimli alarn ifade etmelerinin ok iyi bir yolu ezilenler
adna bilinli olarak mcadele etmektir. Bu yzden bu alarn sosyal hizmet, vb. alma
lar yapanlarn haritalarnda yaygn olmas artc deildir.
Mars-Neptn kiilerinin gerek gc duyarllklar, merhametleri ve imgelemlerinde
yatar ounlukla. Her iki cinsiyetin de bazen 'hakiki bir erkek' lafn ettikleri duyulmu
tur. Erkekler, bu onlar iin neyi ifade ediyorsa bazen o imgeyi, rnein spor salonunda a
larak, cisimletirmeye alrlar. Kadnlarsa ou zaman g yanlsamalarn cisimletiren
bu erkeklere ak olurlar. Klasik kadn erkek senaryosu erevesinde kadn erkei evine al
dnda, erkek parlayan zrh iindeki valye olmaktan kp daha ok bir kurban hvi
yetine brnr. Kadnn haritasnda Mars-Neptn as vardr ve adam kurtarr.
Gvensizliinden, incinebilirliinden, yn eksikliinden, alkol bamllndan veya olas
dier bir dolu sorunundan. U noktalarda, bu gezegenler arasndaki gerilimli alan 'sa
bkallarla' ve darda onlarn kmalarm bekleyenlerle ilikilendiririm. Mars-Neptn ak
trleri bu tr karakterleri canlandrabilirler. Bugnlerde bir ok kii uyuturucuyla

219
balantl sulardan hapishaneye dyor. Yine bu kombinasyona ok uyan bir durum.
Mars-Neptn kiilerinin ar durumlarda bazen kendilerini hapiste bulabilmelerinin
nedenlerinden biri, eylemlerine getirilecek bir kstlamann olmayacan dnmeleridir.
nk bazen bizzat kendileri bakalarnn hareketlerine kstlamalar koymakta zorlanr
lar. Dier bir neden ise bu tipin ou zaman kolayca bakasna tabi olabilmesidir. Mars
prensibi ynlendirir, bir eyi yapmak iin bilinli uyary verip onu yapmaya sevk eder.
Neptn'le balanhs olduunda bu yn duygusu zayflar ve bu yzden ou zaman bu
lank ve dalmtr. Kii yle ok ey yapmak ister ki, kendisini yalnzca bir projeye, ba
arsz olabilecek bir projeye dahil etmesi olduka zoruna gider. Eer kii net bir yn
duygusuna da sahip deilse, o zaman ok defa bakalarnn amalarn gerekletirmeye
doru ayartlmaya zellikle ak olur. zellikle de eer bu projeler parlak grnyorsa
veya gelecekte parlak bir yaam tarz vaat ediyorsa. Bir yasad durumda etenin Mars
Neptn yesinin yakalanp hapsedilecei akla getirilebilir.
Mars'n gerilimli her as fkenin yaanp boaltlmas erevesinde sorunlar yarahr.
Mars-Neptn alar olanlarn en ncelikli sorunu bu duygularn kontroln ele almak
olabilir. Gerilimli alara fkelerinin hibir snr yokmu gibi grnen kiilerde sklkla
rastlanabilir. Bu yzden gerilimli ou Mars as gibi saldrgan davranlar sergileyebi
lirler. Mars-Satrn fkesine benzemez. Mars-Neptn kiisinin kzgnln yneltebilecei
biri veya zel bir ey yoktur ou zaman. Bu yzden her tarafa yaylabilir. Mars-Neptn' n
fkesi, Mars-Satrn'nkinden daha tehlikeli olabilir, nk da vurumu zerinde hibir
kontrol olmayabilir.
Buna karn daha ounlukla, Mars-Neptn' n fkesi zlr ve kii barmay isti
yorken kendisini alarken bulabilir. Genellikle Mars-Neptn kiisi, hem kendisinin hem de
dierlerinin zayflk gsterilerinden, hatta fazla hassasiyet sergilenmesinden nefret edip
sklrken, son derece de duygusaldr. Her zaman olduu gibi, bu tip ou zaman gerekte
gcn ne olduu konusunda berrak bir fikre sahip olmakszn gc idealletirir. Daha
nce de belirtildii gibi bu tipin asl gc genellikle duyarllnda, merhametinde, empati
yeteneinde ve imgelemindedir. ou zaman bu kiilerin hayatlarndaki olaylarn bazla
rnn arkasndaki ama, onlarn bu gc kefetmeleri iindir.
Mars-Neptn kiisi (zellikle kart as olanlar) ou zaman kendisini ve dierlerini
baka insanlarn saldrganlklarnn 'kurbanlar' olarak grr. Mars-Neptn kiileri 'iyiler'
ve 'ktler' szckleri erevesinde dnmeye ok eilimlidir. Kare as olanlar kendi
lerini ve haklarn ileri srmekte zellikle zorlanrlar. Bunu yapma yetenekleri ou kez
kendinden kuku duygulan ve idealletirilmi edilgenlik anlaylaryla engellenir.
Her zaman olduu gibi, olaslklar sonsuzdur, fakat genellikle Neptn Mars'n saldr
ganlk drtlerini inceltir ve d grnteki gcne karn Mars-Neptn kiisi ou
zaman kendini savunma yetenei olmad hissi tar. A trlerinin tm pasif saldr-

220
ganla ve mazoist davranlara zellikle yatkndr. Kendi kzgnlklarn ifade edemeyip
bazen bu nedenle fazla hassas olan bu kiiler, bunu dsal bir kaynaktan karlarlar ve ger
ekten de bakalarnn saldganlnn veya en azndan kzgn duygularnn kurban olur
lar. Aslnda onlar kendi ifade edilmemi kzgnlklarnn kurbanlardr. rnein bu alara
sahip olup, ocuklar ele avuca smayan kadnlar tanyorum. Yeni yrmeye balayanlar,
ar saldrgan ve tamamen bozguncu, ou zaman gerekten de annelerine vuran ve na
diren byle davranmaktan ekinen bebekler. Onlar byledir, nk Mars-Neptn anne
leri onlara kar gcn sergileyememektedir. Anne bazen onlarla baa kmak iin bir
yandan kendini fazla yetersiz hissederken, te yandan gerek bir otoriteyle 'hayr' diyebi-

len ocuu tarafndan adeta bylenip ayartlr ve bu denli yumuak olduu iin kendi
ifade edemedii fke duygusunu ocuu araclyla elde etmi olur.
ou spor etkinliinin onlar iin mazoist bir yan vardr. Her an lebilecek oto yar
s, yumruklanmay bekleyen boksr gibi.
Mars-Neptn kiisi ou zaman bir adaletsizlie ahit olduunda veya maruz kald
nda yanl yapan cezalandrmaya koyulur, fakat sonra bunu yapamadn grr, nk
o kiiyle zdeleir (o kii artk kurbandr).
Gerilimli Mars-Neptn alar olan kiiler ou zaman baka ekillerde de kendi sal
drganlklarnn kurban olurlar. En olumsuz grnmnde kii, tuhaf psikosomatik has
talklara veya iki ve uyuturucuyla balantl olarak kendi yaratt bozukluklara bilhassa
yatkn grnmektedir. Hasta olmak bazen kendini cezalandrmann, kendini ne srme
nin ve ou zaman bakalarn incitip onlara sululuk duygular hissettirmenin bir yolu
dur, ne yapacan bilememektir.
eitli astrologlar Mars prensibinin hastalklara aldr etmemekle ilgili olduunu sy
lemekteler. Gerilimli Mars-Neptn alarna ve bazen de kavuum asna sahip kiiler,
phesiz ounlukla bunu yapmakta zorlanrlar. 'Mikroplar' ou zaman baklk siste
mine szm gibidir ve kii souk algnlna, gribe ve esrarengiz virslere bilhassa yatkn
grnmektedir.
Mars-Neptn kiisi, en olumlu halinde, fke ve saldrganlk.la ilgili bilinen Mars so
runlarna karn, iddiacln ve bireyliini muhafaza etme ihtiyacyla hem kendisine hem
da bakalarna kar merhameti ve duyarll dengelemeyi becerebilir. Ve ou zaman di
erlerini bu nitelikleriyle etkiler.
Mars-Neptn kiisinin cinsel hayatyla ilgili bir kitap yazlabilir. Fakat burada okuyu
cuyu Stephen Arroyo'nun buna ilikin mkemmel malzemelerine ynlendirmenin te
sinde pek az ey syleyeceim. Temelde, dier her eyde olduu gibi cinsel konularla ilgili
olarak da bu tipi hemen her ey ayartabilir. nk, en olumsuz halde, gerilimli alan olan
bir kii ou zaman ne istediini bilmez. Onlar kendileri de ok batan kartcdr. Cinsel
eylem genellikle fazla idealletirilir ve kii kanlmaz olarak kendisini gerek bir cinsel

221
deneyim iinde kaybetmeyi zler. Mars-Neptn kiileri u durumlarda, kendilerini karma
karmak ve esasen romantik olmayan romantik grnen durumlara sokabilirler, fakat bu
ilikilerde deerleri bilinmez, tersine kullanlrlar. Belli miktarda deneyim ve hayal kurma
yoluyla kii kendisi iin doru olan cinsel ifadeyi bulabilir. Gerilimli alarn problemi, ki
inin 'spermen' veya 'harika kadn' imgesini aramakla fazla megul olmas nedeniyle,
gerekte iinde bulunduu ilikiye emek vermeyi ihmal etmesi ve bu yzden yaadn
hissettirebilecek bir iliki olasln karmasdr. Mars-Neptn iin mistisizm ve evrenle
birlik duygusu, cinsel eylemle uygunluk iinde olmaldr. Bunun mmkn olabilmesi yal
nzca uygulama ve deneyimler yoluyla olur. Bylece kii, kendisi iin uygun olan, yal
nzca neyin uygun olmadn kefederek bulmay baarabilir. Uyumlu alar olanlar
semavi bir ilikiyi ou zaman daha kolay elde ederler. Her zaman olduu gibi, uyumlu
alar olanlar sahip olduklarn kabullenme eilimindedirler ve Neptn' n ilgili olduu
yerde sahip olduklar romantik ve cinsel ilikiyi idealletirdikleri sylenebilir.
Mars ve Neptn arasnda gerilimli as olanlar, pek de nadir olmayarak, 'cennette d
zenlenmi' trden bir iliki hayal ederler ve sanki dnyaya bu algyla ynlerini tamamen
armak ve ayn zamanda bunu tekrarlamaya doru itilmek zere gelmi gibidirler. Ar
durumlarda bu gezegenler arasndaki gerilimli alarn her zaman en hoa giden yans
malar olmasa da, bunlar muhtemelen abartldr. Gl bir Satrn' n varl, bu kombi
nasyonun daha an grnmlerini hkmsz klabilir. Ancak Satrn oluumun iindeyse,
gerilimi gerekten arthrabilir de.
Mars-Neptn alarnn yaratc rnekleri boldur. Bir modem zaman Romeo and Juliet'i
olan West Side Story'nin yaratcs Leonard Bemstein'n Aslan'daki Vens-Neptn kavu
umuna Akrep'teki Mars dar orblu bir kare a yapyordu. Yazar Roald Dahi da ayn kare
aya sahipti. Onun ocuklar iin yazd kitaplar yalnzca ocuklarn dleriyle ilgili ol
mayp, kurbanlar zulmedenlerin ellerinden kurtarmay da ierir. Sinema dnyasndaki
koruyucu ve bazen de ezilenlerin simgesi Sidney Poitier de dar orblu bir Mars-Neptn ka
resine sahiptir. Rafine bir mao imgesinin de kiiletirmesidir. lk filmlerinde 'ktler'e
abay yakma eiliminde olan tipleri canlandran Lauren Bacall'n kart as vardr, ge
nellikle batan kartlmaya msait olduu kadar son derece batan karc da olan rol
lere tesadf ebnitir.

MARS-PLUTO

lnceye kadar sava. Hayatta kalma mcadelesi. Kazanmaya zorlayclk. Gcn da


yatlmas. Cinsel g. Gml fke.

222
"Tehlikelerin karsnda snak bulabilmek iin deil,
onlarla yzleirken korkusuz olabilmek iin dua edeyim.
Kederimin dinmesi iin deil, yreimin onun stesinden gelebilmesi iin yal
varaym.
Hayatn sava alannda mttefiklere deil, kendi gcme gveneyim.
Kurtarlmak iin endieli bir korkuyla yakarmadan, zgrlm kazanmak
iin sabr dileyeyim.
Merhametini yalnzca baarlarnda hisseden bir korkak olmamay ihsan et
bana,
baarszlklarmda da senin dokunuunu duyabileyim."
(Rabindranath Tagore, Fruit-Gathering)

Bu kombinasyon son derece acmasz oluu ve sert rekabetiliiyle nlenmitir. Fakat


ou Pluto kombinasyonunda olduu gibi bu nitelikler sradan gzlemciye, hatta kiinin
kendisine bile her zaman ak olmayabilir. Acmaszlk bazen ieriye, benlie ynelir. Yine
de bu a, bilinli deilse de bilind olarak kendisine 'Kazanacam, mcadele edece
im, ne olursa olsun hayatta kalacam' diyebilen kiiye aittir. Hayatta kalma bu kombi
nasyon iin genellikle ok nemli bir meseledir. Mars-Pluto alarna sahip olanlar, nemsiz
bir konuda bile, bazen kazanmak iin zorlayc bir ihtiya sergileyebilirler. Bu kii tenis
man, Scrabble veya Monopol oyunlarn kazanmak zorunda hisseden kiidir. Eer ka
zanamazsa, bir daha asla oynamamay seer. Buradaki gl hayatta kalma ihtiyac ve m
cadele duygular, a tr ne olursa olsun deimez. Fakat bu duygularn gstergesi olan
davranlar kart ve kare alarda daha ok grlebilir haldedir. Bu kiiler ou zaman
savama dnda her eyi yapabilir grnrler. Pluto sanki bir ekilde Mars drtsn 'l
drm' gibidir. Mars-Satrn' de olduu gibi, btn alar, zellikle de dar orblu kavu
umlar ve gerilimli alar, genellikle ' gl olan hakldr' anlayna dayanan bir ocukluk
yksne sahiptir. ocuun bir konuda 'Bunu istiyorum' veya 'Hayr, onu istemiyorum'
diyebilme hakk kesinlikle engellenmitir. Bu, genellikle, hayatn sonraki yllarnda kiinin
kendini ne srerken, buna elik eden hak ehnedii ynndeki duygularn etkisiyle, kendi
kapasitesinden kuku duymasna yol aar. O zaman kii kendi yolunda ilerlediinden
emin olmak iin ya kendini ar ne srer ya da buna hi aldrmyor grnp, bunun ye
rine, kazanma umudu kalmad iin mcadele ehnenin faydasz olduuna inanarak, dip
lomasi ve uzlama ynnde yanlgya dmeyi tercih eder. Bu durumda genellikle kesin
bir maniplatif nitelik sz konusudur, yle ki kii istediini daha rtl ve derin vastalarla
elde eder.
Bu ikinci durum hibir ekilde nadir olmamakla beraber, gerilimli alarda daha ok
rastlanan grnm, fazlasyla zorlayc olma eilimidir.

223
Her zaman olduu gibi Pluto dokunduu gezegenin prensibini rtme eilimindedir.
Mars' la bir araya geldiinde rtlenler fke, enerji ve bir tr hayvani cinselliktir. Fakat bir
bann ba vermesi gibi bu nitelikler uygun transitler tarafndan tetiklendiinde yzeye
kacaktr. Bu gerekletiinde ou zaman haddi hesab olmayan bir gle olur.
Mars-Pluto'nun fkesi, bir fkeden ok hiddettir. fkeyle haykran ocuun hiddetidir.
Hangi nedenle olursa olsun ocukluunda fke duygusuna kaplmaktan ar rkmtr
ve hibir zaman boaltlmam olan fke yerleip katlar. ocuklukta, genellikle etrafta
serbeste dolaan bol miktarda fke vardr. Yaygn olarak cinsel kkenlidir. Herhangi bir
olayda bu tr duygular ou zaman bilinddr veya byk lde ifade edilmemitir.
Mars ve Pluto birlikte, genellikle tecavzn ve tecavzn cinsel anlamyla ilgili d
ncelerin gstergeleri olarak dnlr. Mars-Pluto hem tecavze urayann hem de te
cavzcnn haritalarnda yaygn bir adr. Fakat szcn gerek anlam 'zorla elde
etmek'tir ve bu ok eitli balamlarda sz konusu olabilir. Mars-Pluto asna sahip olan
lar 'zorla elde etmek' hakknda her eyi bilirler. Bu genellikle iinde yetitikleri ortamn
bir niteliidir. Bu tr davranlara yenik dmeleri allan bir hal deildir, fakat bu olabi
lir ve devaml engellenmi, gsz ve kzgn hissetmi bir ocuun byle olmas beklene
bilir. 'Zorla elde etme' ve dardan gelen baskya direnme fikri olumlu veya olumsuz
olarak kullanlabilir. Arroyo'nun syledii gibi, 'bu alarda zorlayc bir g drts var
dr'. Bu tr bir g, byk ilerin yaplmasna yarayan dayankll salayabilir ve bun
dan byk bir kiisel dnm ortaya kar. Fakat bu g byk bir zulm ve iddetin
kayna da olabilir.
Dar orblu kavuum ve gerilimli alar olan kiilerin, ou zaman, fiziksel iddet, zulm
veya cinsel taciz ykleri vardr. Tecavz bu kombinasyonun yaygn bir ifadesidir. Ger
ekte kiinin tacize uramad halde byle olmu gibi hissettii ve hane iinde arka planda
mevcut olan cinsel fkeyi byk lde iselletirdii durumlar biliyorum. Yine bu a
lara sahip olup bir tecavz olaynn ardndan gebe kalm olan kiilerle karlatm.
Her iki cinsiyetten Mars-Pluto insanlar da genellik.le erkeklere ve kendi ilerindeki eril
enerjiye derinden gvensizlik duyar ve bunu ou zaman erkeklere yanstrlar. Bu alar
lezbiyen bir yaam tarz sren kadnlarda ve genellikle yalnzca kadnlarla iliki kuran er
keklerde yaygndr.
Bu alara sahip kiiler ou zaman kendilerini u veya bu trden cinsel tabulara kar
kmak zorunda kalacaklar yaam durumlarna sokarlar. Kendi cinsiyetinden olanlarla
veya ok farkl bir kltrden ve genellikle farkl bir ten rengine sahip insanlarla cinsel ili
kiler bunun rnekleri olabilir. Neyin cinsel tabu olduu aileden aileye, toplumdan top
luma eitlilik gsterir ve yllar iinde deiir. rnein Hintli bir Hindu arkadam,
kocasndan boanp bir ngiliz erkeiyle yaamaya baladnda ailesinin ve kltrnn
bak asna gre en muazzam tabuyla yz yze geldi.

224
Mars-Pluto iin cinselliin karanlk, vahi ve hayvani olarak deneyimlenen bir yan
vardr ve bu derinden heyecan verici veya yaam tehdit edici olarak deerlendirilebilir.
Kii ou zaman, nfuz etmeyi dier her eyden daha fazla bir saldr gibi grerek, gittii
yere cinsel eylemin barbar imgelerini de kendisiyle birlikte tar. Mars-Pluto kiisi iin
hayat arada bir lmcl duygulara imkan verdiinde daha kolaylar. Bylece bu duygu
lara yalnz kendisinin sahip olmadn kefedebilir. Dier ynlerden 'yumuak' ve 'in
sani' kiilerin haritalarnda bulunduunda Mars-Pluto'nun gerek problemi kendi
ldrc duygularn kabullenmekle ilgili olabilir, bu durum kiinin kendine kzgnln
ifade etme izni vermekte zorlanmasna ve kendine kar ok acmasz olmasna neden ola
bilir. fkesini sahiplenmemesi, kiinin iddet ieren veya insanst cesaret veya dayank
llk gerektiren dier insanlara ve yaam deneyimlerine ekilmesiyle sonulanabilir. Bu tr
durumlarla karlama yoluyla Mars-Pluto kiisi kendi acmaszln, kzgnln ve gl
hayatta kalma igdsn grmeye mecbur braklr.
Mars-Pluto kiisi u veya bu tr ihlal (tecavz) hakknda genellikle bir eyler bilir. Top
lumun daha gizli yanlarnn bazlarnn derin bir kavrayna sahip olabilir. zellikle de,
insanln uygarlam kiiliinin sahip olduunu itiraf edemeyecei yanlarnn. Bu yz
den Mars-Pluto alarnn ou kez taciz etmi veya tacize uram insanlarla alan kii
lerin haritalarnda bulunmas artc deildir.
Bu kombinasyon 'lnceye kadar sava'la ve bazen de 'lme kar sava'la ilikilen
dirilebilir. Elisabeth Kubler-Ross' un Gne-Pluto kavuumu ile Mars arasnda dar orblu bir
karesi vard. Aratrmalar vastasyla lm evreleyen tabular inceleyen ilk kiiler ara
snda yer almtr. lnceye kadar yaam tam anlamyla srdrme felsefesini retmi
tir. Bu kombinasyonun balnn altnda yer alan Rabindranath Tagore'un dizeleri, onun
On Deat/ and Dying (lm ve lmek zerine) adl kitabnn giri blm iin setii sz
lerdir. Ve olumlu biimde kullanlan Bir Mars-Pluto etkileimini ok iyi yanstr.
Belki de bu kombinasyonda bylesine gl bir hayatta kalma igds olduu iin,
bu kiiler hastalklara zellikle de souk algnl gibi gnlk eylere kar muazzam bir
dirence sahiptirler. Fakat haritalarnda dar orblu Mars-Pluto as olan Aids ve kanser has
talarna rastladm. Bu tr durumlarda yaam tehdit eden bir hastalklar olduunu re
nen kiiler, yalnzca hayatta kalmaya deil, fiziksel direncin doruuna ulamaya da
abalarlar. Bazlar bu deneyimden kendi ruhlarnn ileyiine younlamak ve yaamla
rn dntrmek ynnde yararlanrlar. Hatta yaamlar tehdit altnda olmayan Mars
Pluto kiileri bile durumlara ou zaman sanki byleymi gibi tepki verirler.
Bu aya sahip olan kiilerin genellikle olaanst cesaret ve dayankllk kapasiteleri
vardr. Bu kombinasyon fiziksel olarak kendilerini snrlar amaya zorlayanlar iin fay
dal olmakla beraber, sahip olunan cesaret fiziksel olmaktan ok duygusaldr. Danslar, at
letler, daclar ve benzerleri. Mars-Pluto zellikle sabit burlardayken ortalama bir insann

225
ruhunu mahvedebilecek an durumlara katlanabilir.
Bu kombinasyonu yararl biimde kullanmann yolu, kiinin insanst aba gerekti
ren bir eyle meru olarak ilgilenmesidir. Uralan eyin fiziksel olmas gerekmezken, d
ardaki iler veya spor gibi fiziksel trde bir etkinlikle ilgilenmek ou zaman bu ann
bilinli kullanmn salar. rnein, tenis ve squash, iyi bir dv iin meru bir vasta
sunar. fke her trden eylemi atelemekte ok ie yaradndan ve Mars-Pluto kiileri f
kelenmekten son derece korktuklarndan, fiziksel enerjilerini kontrol altnda tutma eili
mindedirler ve bunu boaltmak iin bir tr fiziksel uraya ou zaman gereksinilir.
Dans Mars-Pluto iin bazen tedavi edici bir etkinliktir, nk byk bir fiziksel enerji
tketimi gerektirmesi yannda cinsel bakmdan olduka katarsis salayabilir. Davul almak
da idealdir. Mars-Pluto kendisini balta girmemi orman imgesine ok da kolay kaptrabi
lir. Davul almak ve iinden geldii gibi dans etmek, bu enerjiye eriip onu kullanmann
bir yoludur. Hayvan beslemek veya hayvanlarla ilgili almak yine kendi iindeki hayvani
yn ile balant kurmann bir yoludur. Mars-Pluto'nun byye, oklte ilgiyle ve bu yz
den gizli glerin btn formlaryla ve zihnin madde zerinde etkin olduu fikriyle ili
kilendirilebileceini dnyorum.
Mzik performans veya deneyimi de muazzam miktarda duyguyu serbest brakmak
iin bir vastadr. Belki Mars ve Pluto, Mars tipi enerjinin iki katyla ilikilendirilebilir. Bu
durum Vens'ten de iki kat bir doz talep eder: Mzik, sevgi, kabul ve balama. Sevgi ifa
deleri, bu kombinasyonun yaralarnn ifa bulmas iin ok ey yapabilir.
Mars-Pluto alarna sahip insanlar arasnda Albert Schweitzer (kart), Aleister Crow
ley (tam bir gen), Shirley Bassey (kare) ve Ringo Star (kavuum) saylabilir.

226
11

JPTER'N AILARI

JPTER-SATRN

nancn snanmas. Zenginliin tanm. Materyalizm felsefesi. Bolluk korkusu. Geli


mi stbenlik (sperego).

Eer kii her bir gezegenin dierini nasl etkileyebileceini kavrarsa, kontrol edilmesi
kolay bir kombinasyondur. Satrn Jpiter'le ilikilendirdiimiz her eyi, inanc, anlam,
mutluluu ve hevesi tanmlayp, snrlar, frenler ve bunlara bir korku esi ekler. Bu kom
binasyonun dier bir ana konusu ise Jpiter' in dzen, sorumluluk, disiplin ve tedbir gibi
Satrn' e zg prensipleri geniletmesi, bytp artbnnas gereidir.
selletirdiimiz retmenimiz, 'gerekiyor' ve 'zorundasn' gibi szckleri kullanan ve
ona gre hibir eyin asla yeterince iyi olmad isel figrmz olarak, bizim Satrn im
gemiz bu alarda bytlr. Bir Freudcu, bunu, genilemi bir sperego, farknda olma
dan abartlm bir ahlak anlay ve byk depresyon olarak tanmlayabilir. Nedeni kiinin
kendi abartlm doru ve yanl anlayna uygun yaayabilme yeteneksizliidir.
Olumlu ynden, Jpiter ve Satrn birlikteyken genellikle uzak grlln ve en
olumlu halde tedbirli iyimserliin elik ettii byk bir sebat, sabr ve devam ettirme gc
verir. Kukusuz bu nitelikler uyumlu alarda, ounlukla da kavuum asnda sz ko
nusudur. En kts, gerilimli alarn bir zellii olan kiinin iyimserlikle karamsarlk ara
snda gidip gelmesidir. Bir an her eyin mmkn olduuna ve byk baarlara muktedir
olduklarna inanrken, az sonra hayatn anlamsz ve kendilerinin deersiz olduklarna, yal
nzca en sradan iler yapmaya muktedir olduklarna inanrlar. Bu kombinasyon, bir an
ynetim kuruluna bakanlk etme hayalleri kurarken hemen ardndan asistanlk ii iin

'12.7
bavurmay dnen acemi aylan gstergesidir. Ve gerekte hayat, her iki ynde de ge
liebilir. Yine de somut maddi baaryla ilikili kombinasyon olduu sylenebilir. zel
likle uyumlu alarda hayatn bu alannn etkin olduu grlr. Genel olarak uyumlu
alar olan kiiler, bazen de kavuumlar basiretli olurlar. Szle gre 'Bilgece eletiren.
Sakngan, dikkatli ve yetenekli. Aralar sonulara uyarlamakta becerikli.' Gerilimli alar
olanlar haritann tamamna bal olarak bu basiretli konuma ulamak iin abalamak zo
runda kalabilirler. ou zaman zamanlamayla ilgili problemler vardr. Kii risk almann
kazan getirecei zaman ar tedbirli olabilir, aklszlk olabilecei zaman ise dncesiz
bir inan hamlesiyle riske girebilir. Bununla beraber, bu gezegenler arasndaki gl a
lar bir haritadaki toprak elementi eksikliini telafi etmek iin ok ey yapabilir. Dnyevi
bir kombinasyon olarak haritadaki toprak zelliklerini de arttracaktr. Materyalizmin fel
sefesiyle ilgili olduklar sylenebilen iktisatlarn haritalarnda yaygn olan bir grnm
dr. Refah tanmlayan ve bunun iin grev ve sorumluluklar stlenenlerin haritalarnda
da yaygndr.
Bu kombinasyonla ilgili balca sorun inanlarla ilgilidir. Genellikle kii dini deilse
bile kat ahlak kurallarla eitilir. 'Cehennemde yanmak' korkusuna dayanan bir dini arka
plan. Dini edim mutlulukla deil kiinin davranlarn kontrol etmenin en nihai yntemi
olarak ifa edilir. Bir tehdit olarak yerine getirilir. 'Eer hata yaparsanz intikamc bir Tan
rnn gazabn zerine ekersiniz' gibi bir tehdit. Yaratcnn isel imgesi yumuak ve mer
hametli olmayp, bir ceza kayna, kat bir adaletin merhametsiz bir hakemidir. Bunun bir
Yahudi-Hristiyan imgesi olduu ortadadr. Kiinin sahip olduu asl inan imgesinin,
iinde yetitirildii inan sistemine gre deiiklik gsterecei aktr. Fakat duygular ou
zaman benzerdir ve bu konuda ounlukla ok pederahi bir duygu vardr. Bazen yetiti
rili dini olmayp, bu tr bir inan kesin biimde reddedilebilir. Fakat bunun yerine ge
nellikle gl felsefi veya siyasi inanlar vardr. Bunlar dindar bir gayretle veya ' doru' ve
'yanl' hakknda gl fikirlerle takip edilir. nan sistemi ne olursa olsun, kaynak genel
likle okul veya babadr. Bu alarda baba ok fazla etkilidir ve Tanr imgesi bazen babann
kiisel imgesiyle zdeleir. ounlukla, kii hem onun gibi olarak hem de ondan korka
rak bu figr iselletirir. Bu kombinasyon Jung'a ait 'senex' (Latincede 'yal adam' anla
mna gelir) arketipine ok iyi uymaktadr. Bu kombinasyona sahip olup davranlar kendi
kuaklarna uyum salamaktan olduka uzak ok sayda gen insan tanyorum. rnein,
daima takm elbise ve deri ayakkablar giyen, kot pantolon veya spor ayakkab giyerken
ya da bu ya grubundan beklenebilecei gibi sama sapan veya takn biimde davranr
ken asla grlmemi olan 18 ya ergeninin damgasdr bu.
Her zaman olduu gibi, Satrn dokunduu eyi iddetle ister ve kii bu kombinas
yonda, hem kiisel hem de dini bakmdan hayatta gerek anlam arayndadr. Gerilimli
alarda ve bazen de kavuumda, bu anlam bulmak balca hayat amacdr. Gerilimli a-

228
lan olup iinde yetitikleri dini inanlardan vazgeen bir ok kii tanyorum. Bu kiiler ya
bir ok Satrn transitinin ardndan tekrar ayn inanlarna dndler veya bunlarn yerine
adaletli yaplandrlm baka bir inan sistemini koydular. Bu alara sahip kiiler iin,
hangi inan olursa olsun, bunun kat bir yaps olmas gerekir. Aklkla tanmlanm bir
dogma, netletirilmi kural ve riteller. Jpiter-Satrn tipi iin hayatn gerek anlam ve
amacnn bylesine anlalmas zor olmasnn nedeni, inancn ve 'Tanr'nn (kii Tann sz
cyle her neyi ifade ediyorsa) anlamnn tanmlanabilir olmas gerektiinde srar etme
sidir. Varoluun doas belki asla bir gerek olarak bilinemeyecek, laboratuarda veya
yasalar nnde asla tanmlanamayacaktr. Liz Greene'in Jpiter-Satrn yazsnda syle
dii gibi: 'Samimi inan sezgisel ve akld bir yolla bilmektir. Her deneyimin bir anlam
ve amacnn olduunu ve bunun, iinde kendine zg bilgelii ve amac barndran bir
model iinde inkiaf edeceini bilmektir . . .'

Klasik olarak Jpiter-Satrn kiisi eylerin ya doru olduuna ya da olmadna inan


mak ister. pheyle yaamakta zellikle zorlanr. phe, Jpiter-Satrn kiisi iin bylesine
zor olduundan, kendilerini ya fazlaca neeli bir yz, cokululuk ve gvenle takdim eder
ler veya dierlerinin syledii hibir eye asla inanmayarak spektrumun dier ucunda g
rnrler. Belki de Jpiter-Satrn tipinin kendisine sylenenlere inanmamas gerekmekte
dir. Onun yolculuu, kesinlikle kendisi iin uygun olan inanc bulup karmakla ilgilidir.
Jpiter-Satrn insanlar iinde yetitikleri inan sistemini her zaman reddetmezler. Bu,
din adamlar ve dzenli olarak kiliseye gidenler arasnda yeterince yaygn bir kombinas
yondur. Bu durumda kiinin mcadelesi, Kilisenin yaps olmakszn, onun ritelleri ve
dogmas syrlp alndnda, hayatn nasl olacana ilikin korkularyla ve kukularyla
yzlemek olacaktr. Buna karn bu yaam tarz samimi bir inan iin bir klf tekil etmez.
Satmyen bir ar telafi deildir. Balangta yola k nedeni byle bir telafi olsa bile yal
nzca samimi inancn resmi bir ifadesidir. Bir ok Jpiter-Satrn kiisi iin, kiinin samimi
inanla balant kurma yolunun, ritelleri, dogmas ve kanlmaz olarak mdavimlerin
pheleriyle tam bir ortodoks kilisenin rotasn takip ederek olduunu dnyorum.
Jpiter-Satrn kiisi ou zaman dnyada etkili ve ynetimsel bir konumda olmay
iddetle arzular, ok defa da buna ular. Bu kii ou zaman tm seviyelerde yasalarla il
gilidir ve ona ounlukla hukuk mesleinde, din camiasnda ve eitimde rastlanr.
Maddi baar uyumlu alan olanlara kolaylkla gelir. Gerilimli alan olanlarn daha
fazla almalar gerekmesine ramen, genellikle bu gerekleir. Dnyada gvenli bir ko
numa ve bankada paraya sahip olmak sk rastlanr bir durumdur, fakat Jpiter-Satrn ge
rilimli alarnn her zaman ulaaca sonu deildir. Bazen insanlar, hayatlarndaki anlam
kendini inkar ve mahrumiyet vastasyla fark etmeyi seerler. Bu kiiler haritadaki dier et
kenler tersine bir ey sylemedike nadiren kendi isteklerine dkn olurlar. Tipik olarak,
gerilimli alar olan maddi olarak baarl bir Jpiter-Satrn kiisi maddi salamln tm

229
debdebesine sahip olacaktr: Ho bir arabaya, gzel bir eve, kendi balarna mkemmel
akam yemei ziyafetlerine. Basit, hatta tutumlu biimde yaayacaklardr. Hem maddi
hem de ruhsal bakmdan, sefalet korkusu olduu kadar, bollua sahip olma korkusu da
olabilir.
Jpiter-Satrn kiisi genellikle hayatn ve parasn riske atmaktan korkar. Fakat geri
limli alar olanlarn ne kadar sk gerek bir kumarbaz olduklarn bilmek artcdr. Her
zaman olduu gibi gerilimli alarda, kii bir ey yapmaktan korktuu zaman dengeleme
konusunda fazla arya kaabilir. Bu kombinasyon hem hibir zaman risk almayan kiiye
hem de ou kez risk alan kiiye uygundur. Benim deneyimime gre, gerilimli alar
uyumlu alara kyasla hi de daha az maddi avantaj retmez. Fakat ikincisinde, kii eer
bu avantaj kendisi kazanmamsa, ou zaman kusurlu olduu ynnde bir tr sululuk
duyar. Bu kiilerde ve dnyevi anlamda baarl olmay becerememi kiilerde ou zaman
bir kiinin fazla yalanmadan nce ok byk bir ey yapmaya gereksinimi olduu dr
ts vardr. At yarlarna para yatrmak (ve kaybetmek) ya da borsa, zellikle hayatnda
kiisel bir anlam bulamam olan kiilerde bu drtnn olduka yaygn bir grnm
dr. Belki de maddi baar kazanarak bunun farkna varmann acsyla yzlemekten ka
nabileceklerine inanrlar.
Bazen Jpiter ve Satrn arasndaki gerilimli alar eitim alannda iler. Bu alara, yk
sek dzeyde eitim grm kiilerde olduu kadar genliklerinde yksek renim olana
n karm olup, daha iyi eitim nitelikleri olarak bakalarnda grdkleri zellikler
tarafndan hep tehdit edildiklerini hisseden insanlarda da rastlanr. Bu gibi durumlarda,
Jpiter-Satrn' n sertifika ve diploma cinsinden zlemini ektikleri, genellikle gerek dn
yada elde ettii bilgililik ve beceriklilik nitelikleriyle tazmin edilebilecek olandan daha faz
ladr. Bununla beraber kiinin hayatn sonraki yllarnda yksek renime dn yapmas
ou zaman faydal olur. Yalnzca bu yaray iyiletirip kendine inanc tazelemesi iin.
nl diplomat ve iktisat merhum Dag Hammarskjld yetitirili tarz, inanlar, ka
riyeri ve arada ortaya kan intihar eilimleriyle Jpiter-Satrn tipine iyi bir rnektir. Ha
yat boyunca dncelerini ve hislerini kaleme almt. lmnn ardndan bunlar kendi
isteine uygun olarak Markings bal altnda yaynland. Olaanst ve ok derin bir
kitap olan Deerlendinneler Jpiter-Satrn yaam sreciyle ilgili zengin bir almadr. Ham
marskjld' n kizler'deki Jpiter' i, Balk' taki Satrn'e tam bir kare a yapmaktayd. Onun
u szleri kukusuz bu ay nitelemektedir:
"Dinin dili, temel ruhsal deneyimleri ifade eden bir formller setidir. Bu set, felsefedeki,
yani duyularmza ulalabilir olan ve mantn aralaryla analiz edilebilen realitedeki gibi
terimlerle yaplabilecek bir aklama olarak telakki edilmemelidir. Ben bunun ne demek ol
duunu ge anladm. En sonunda bu noktaya ulatmda, bir zamanlar onlara gre ye
titirildiim ve aslnda aklm hala onlarn geerliliini sorguluyorken hayat ynm

230
vermi olan inanlar, bu kez benim tarafmdan doruluklar nedeniyle ve benim zgr se
imim erevesinde kabul edilip benimsendi."
Bu paragraf belki Jpiter-Satrn' n amacn ve mcadelesini aklyor: Kiinin kendi
inanlarna zor, ama kapsaml bir biimde, kiisel deneyim vastasyla ulamas. Hayatn
anlamyla, zellikle kendi hayahnn anlam ve amacyla ilgili kukularyla ve korkularyla
yzleerek, Jpiter-Satrn kiisi benliinde ve yaam sreci iinde gerek inanc bulabilir.

JPTER VE DISAL GEZEGENLER

Jpiter'le Urans, Neptn veya Pluto arasnda bir a olutuunda, bu a gnler hatta
haftalarca tm horoskoplar zerinde etkili olur. Ann, haritasna tesadf eden kii iin ki
isel nemi olmadn sylemiyorum. Esasnda kesinlikle ok nemlidir, fakat oluumun
greceli neminin ok dikkatle tartlmas gerekir. Eer kombinasyon bir ke noktasna
veya kiisel gezegene ya da nemli bir orta noktaya temas ediyorsa, daha fazla nem arz
eder.

JPTER-URANS

Byk radikal fikirler. nanc gerekle btnletirmek. Deien inanlar. zgrle


inan. Ani yolculuklar. Ani ans vurular.

Hem Jpiter hem de Urans ruhun mesafe ve zgrlk isteyen ynlerini sembolize
eder. Bir araya geldiklerinde, bu gereksinimler genellikle ok vurgulanm bir zellik olur.
Bu, fiziksel, duygusal ve zihinsel dzeylerde de geerlidir. Son derece bamsz bir kom
binasyondur, zgr ve ou zaman radikal dnme, radikal fikir ve inanlar verir. Geri
limli alara ve kavuuma odaklanldnda, kiilikte genellikle gl bir zgnlk ve
kartlk vardr. A tr ne olursa olsun, Jpiter kiinin Urans'e zg konularn ve zel
liklerini geniletir. Bu yzden kiinin hayatnn en azndan kk bir kesinde bakal
drmaya ynelik ok byk bir ihtiya olmas olasdr. Urans inat ve boyun emeyen
davranlar niteler ve Jpiter' le temas ettiinde bunlar ikiye katlanabilir ve olduka fana
tik olabilir.
Bu alarn amac ve balca yarar ou zaman toplumun demode olmu (siyasi, dini
veya daha baka) inanlarn sarsmakla ve bu inanlarn muhafaza edilmesinde ok defa
geerli olan ifte standartlar tehir etmekle ilgilidir.
Dier her eyin tesinde, bu kombinasyon, gereklik kavramyla inan ve anlam kav-

231
ramlanru btnletirmekle ilgilidir. Jpiter-Urans kiileri hayatta anlam ou zaman g
rne gre daha sra d veya ortodoks olmayan kanallarla, rnein astrolojiyle bulurlar.
Jpiter-Urans kiisinin bazen unutabilecei ey, onlarn gereinin dierleriyle ayn ol
mayabileceidir.
Bu alara sahip kiiler temel olarak kendi kiisel gereklerini bulmak zorundadrlar.
Tipik bir Jpiter-Urans kiisi iinde yetitii inan sistemiyle veya ahlaki kurallarla
uyumlu olmadn hissetme eilimindedir. Bazen bu Yahudilik veya Katolik Kilisesi gibi
geleneksel dini bir inan olabilir. Kii byle hissettiinde, bundan zgrlemek iin ge
nellikle gl bir drt sergileyecektir. Bazen ev halkn veya okul ortamn saran bir tr
ahlaki ifre olabilir. Hal ne olursa olsun, buna bakaldrmak iin ounlukla gl biimde
hissedilen bir ihtiya vardr. Eer din konusuna odaklanrsak, kii, ou zaman, kilisenin
ikiyzll olarak grdyle ilgilenir. rnein kurum iindeki refah ile dnyadaki
byk sefalet kartlyla. Ya da kilisenin ahlaki duruunun srurll olarak grdkle
rine dikkatini evirebilir.
Bu kombinasyonun ateistler ve agnostikler, dinden zgrlemek isteyen insanlar ara
snda yaygn olmas arhc deildir. Bunlar ister dini ister siyasi olsun daha az ortodoks,
grenek d ve radikal inanlara katlan insanlarn haritalarnda da bulunacaktr.
Kii yeni inanlarnn peinden giderken, bazen bunlarla ilgili olarak, balangta ar
bulup zgrletii eski inanlarnn kat be kat fanatik hale gelebilir. Baz Jpiter-Urans
kiileri kendi siyasi ve dini arka planlarnn evresinde kalrlar, fakat deiim isteyen asi
ler olarak sistem iinde radikal olurlar.
in iindeki gezegenlerin karakteri dnlnce ok az arhc olarak, Jpiter-Urans
kiisi inan sistemi her ne olursa olsun, zgrlk ve kiisel serbesti konularnda ou
zaman gl kanlara sahiptir. Bu insanlar ilerlemeci eitim reformlarnn sadk desteki
leri de olabilirler.
ou zaman dier bir Jpiteryen elence olan 'seyahat'e adanm oka etkinlik var
dr. Jpiter-Urans kiisi heyecanla ve allmadk yerlere yaph ani gemi/uak yolcu
luklaryla byyp geliebilir. Zihinsel ve fiziksel olarak geni ak alanlara sempatisi
vardr.
Genel olarak, bu alara sahip olan kiiler farkl halklarla ve kltrlerle ilgilenirler. Bu,
bir antropolog iin iyi bir kombinasyondur. Jpiter-Urans kiileri iine doduklarndan
farkl kltrlerin inan ve geleneklerini bazen kendilerine daha yakn hissederler. Eer Ay
ya da 4.ev veya yneticisi iin iindeyse, zellikle byle olmas olasdr.
Jpiter-Urans bazen ani ans vurularyla ilikilendirilir. Ebertin, bu kombinasyonun
'gerilimin veya basknn birden salverilmesi' ile ilgili olduunu sylemi ve 'Tanrya
krler olsun' oluumu diye adlandrmtr.
Bu kombinasyonun rnekleri arasnda: kavuum as olan kaif ve antropolog Thor

232
Heyerdahl, ii sendikas lideri Arthur Scargill (kare), Ken Livingston (kare) ve Nelson
Mandela (kart) saylabilir.

JPTER-NEPTN

Byk dler. Grkemli fanteziler. Mistik deneyim. Byk Ka. Spiritel gurur. De
nizdeki kaifler.

Bu ou zaman ok zgeci, insanlk sever bir kombinasyondur. Jpiter-Neptn kiileri


bazen btnn daha byk hayr iin kendilerini bir ekilde feda etme drts tarlar. Ge
nellikle dnyadaki aclara muazzam bir duyarllklar, bazen de bir yolla ' dnyay kurtar
mak' arzular vardr. Bu gezegenler arasndaki alar kukusuz muazzam merhamet ve
insaniyetli drtler verir. Fakat ok defa byk bir ruhsal gururun, kibrin ve kiinin kendi
azizliine olan yersiz inancnn kkeninde de bu alar olabilir.
Dini ve mistik ok gl bir zlem olabilir. Bu gezegenleri gl olan ve birbirine a
yapan kii Tanr'yla veya en azndan dnyevi, gnlk ilerin dnyasnda yaamann sra
dan kaba gerekliini amasn salayan bir eyle bir olmay zler. Bu zlem kiiye bal
olarak, Bahamalar' da hafta geirerek veya Budizm'le ilgilenerek ya da Kabala konu
sunda aratrma yaparak tatmin edilebilir.
Jpiter-Neptn kiisi ou zaman soyut konularda byk bir anlaya sahiptir. Ya
amdaki tm snrszlklar hem arar hem de onlarla urarken rahattr. Jpiter-Neptn
iin Tanr sonsuzdur, her eye ve herkese szp nfuz edebilir. En stn ifadesindeki J
piter-Neptn kiisi dnyay gerekten de bir kum tanesinde grebilir.
Kii, en iyi halde, gerekliin daha stn bir dzenini zler ve itenlikle buna ynelik
almay diler. En kt halde ise, her daim hazrda bekleyen 'byk kan rotas'n arama
drts vardr. Mistisizm, kiinin kendi hayab.nn gerekliinden ve kendisinden bir ka
yolu olabilir. Bu alara sahip olanlar iin en ak tehlike de budur. Mistik deneyimden bi
linliliin daha yksek dzeylerine ulamak iin deil, kiinin hayahndaki glklerden
saknmas iin bir yol olarak yararlanlabilir.
Bu gezegenler arasndaki alar rahibelerde ve keilerde, bir bak asna gre, ha
yatlar dnyadan kamak veya onu amak balamnda deerlendirilebilecek olan kiilerde
yaygndr. Jpiter-Neptn iin zgrlk kata veya aknlktadr.
Bu gezegenler arasnda gerilimli alan olan kiiler hayatlarnda byk hayal krklk
lar yaamaya eilimli olabilirler. Bu alara sahip kiiler iin her d sndrlmeyi davet
eden muazzam bir hava baloncuu olabilir.
Olduka uzun bir sre Rolls Rayce otomobillerinde teknisyen rakl yapan gen bir

233
adam tanyorum. Teknisyen olduunda ok yksek bir aylk kazanacan umuyordu. Ha
ritasndaki Jpiter-Neptn kart as Boa-Akrep Ykselen-Alalan eksenine apraz ko
numdayd. Gnele ykanan plajlarn bol olduu iirsel tropik adalara gidebilecei, Pina
Collada yudumlayp genel anlamda zevk hayat srebilecei bir gelecei hayal ediyordu.
Bu onun byk gzel dyd. zerinde alh Rolls Royce otomobil de byk gzel bir
d olarak nitelenebilir. nk bu otomobil (gayet yerinde olarak 'Gm Bulut' diye ad
landrlmtr) ou insann ve bu kiinin czdanna ve yaam tarzna gre kukusuz ol
duka gerek ddr. Ne yazk ki onun baloncuu iten karldnda snd. Bu
Jpiter-Neptn gerilimli alar iin ok tipik bir durumdur.
Mistik deneyim, Tanr'yla iliki, neredeyse kanlmaz olan hayal krklklarn ve al
danmalar ortaya karmak zere ok gerek d bir ey zerine ina edilebilir. Gl bir
Satrn bu tr problemlerin stesinden gelinmesi iin ok ey yapabilir.
Mike Harding Jpiter-Neptn alarnn borsa simsarlarnn haritalarnda da yaygn
olduunu sylemiti. Onlarn borsann hangi ynde gideceine ilikin ok sezgisel bir duy
guya sahip olduklar ortadadr. Grnte ilerine kar neredeyse mistik bir yaklamlar
vardr. Borsada oynayarak ka milyar kazanlabilecei hakknda muhteem fantezilere bir
yatknlk da keza akla getirilebilir.
Bu yzden bu gezegenler arasndaki gerilimli alar maddi dnyadan kamak iste
yenlerle, ruhsall onun iinde kefedenlerin haritalarnda eit lde yaygndr. Bazlar
iin dini deneyim kendinden geitir, dierleri iinse Doncaster' da bir yar atna 500 Ster
lin oynamak olabilir.
Jpiter-Neptn btn yollar, ekiller ve biimlerde, 'byk yanlsamalar' olarak ad
landrlabilecek durumlara yatkndr. Bu kombinasyona sahip olan kiinin genel olarak il
hamlar alp almadn, yalnzca kendisinin sahip olduu iitme duyarllyla gksel
mzii iitip iitmediini, vizyonlar grp grmediini, ya da dnyevi Satrnyen bir pers
pektife gre, btn btn aldanp aldanmadn anlamak bazen zordur. phesiz bu kom
binasyon ok safdil, karmak ve belirsiz olabilir. Bu kombinasyonu gl olan kiiler gzel
olmayan her eyden saknmak lsnde her eyin gzel olmasn isteyebilirler. Herhangi
bir gerei kabul etme veya onunla urama cesaretini bulamama riskini tarlar. Gerilimli
alar olanlarn mcadelesi dlerini gerekletirmek olmaldr.
Uzun/uzak yolculuklar da Jpiter-Neptn kiisi iin nemli olabilir. Muhteem yaz
tatili veya Hindistan'n bir ucundan dierine aylk trekking dleri, bir ok insann s
kc bir i gnn devam ettirmesini salayabilir. Bu ayla uramann olduka zararsz
bir yolu da, mmkn olan her frsatta yurtdna ka yapmaktr.
Jpiter-Neptn kiilerinin kendilerinin ve sradan yaamlarnn tamamen tesine ge
ebilmeleri zihnin veya bedenin uzun yolculuklar vastasyla olur. Jpiter-Neptn kom
binasyonuna rnek olarak, Mother Teresa (kare) ve Papa John Paul II (kavuum) verilebilir.

234
Neptn' n suyla ilikisi nedeniyle, bu kombinasyonun deniz kaiflerine ve uzak me
safelere yelken aan denizcilere uygun olabilecei dnlebilir.

JPTER-PLUTO

Gizli zenginlikler. Gml cevherdeki zenginlik. Muazzam g. Yeralt dnyasn ke


fetmek. Madencilik ve geri kazanm.

Haritalarnda bu kombinasyon ne kan kiilerde ounlukla 'gml cevherin zen


ginlii' olarak tanmlanabilecek bir yaamsal tema vardr. Bu zenginlik farkl biimler ala
bilir: leri eitli cevher trlerinin, kmr, petrol veya dier minerallerin arahnlmasn
ieren kiilerin haritalarnda olduu gibi, bazen ok fiziksel bir biim, ya da bazen bilin
altnda gml zenginlik gibi daha psikolojik bir biim.
Biz kendimizin bilind ynlerini, 'glgelerimizi' ruhlarmzn daha irkin unsurlar
nn meskeni olarak dnmeye alknz. Fakat Jung da dahil bir ok psikanalist, bizim o
irkin ve sosyal olarak kabul edilemez yanlarmzn verimli, etkili ve faydal olduuna ve
byk miktarda gml hazineye ev sahiplii yaptna hemen iaret ederlerdi. O daha
ok bahenin dibindeki gbre katmanna benzer: Bozulan, l ve ryen maddeden, gz
ard ettiimiz malzemeden oluur. Fakat o kendisini mucizevi biimde mineral bakmn
dan zengin ve zenginliini yine topraa verecek olan besleyici maddelere dntrr.
Belki bu kombinasyona sahip kiiler gz ard edilen materyalde, fiziksel bir seviyede
mevcut potansiyel hazinenin istisnai biimde farkndadrlar. Bylece bu kombinasyon geri
kazanm dngsnn eitli ynleriyle ilikilendirilebilir. Hem terapist hem de geri kaza
nm taraftar, gz ard edilen malzemenin tekrar kullanlabilecek ekilde yeniden hayat
bulmasyla ilgilidir. Her ikisi de israftan kanmakla ilgilidir.
Jpiter-Pluto'nun mali anlamda gizli zenginliklerle de ilikilendirilebileceini d
nyorum. Bankalar, finans kurumlar ve sigorta irketleri arasnda alnp verilen muaz
zam miktarlarda parayla, halkn gznden gizlenmi, fakat en hadsiz hesapsz gc
uygulayan parayla.
Jpiter-Pluto kiilerinin ellerinden ou zaman muazzam miktarlarda para geer. Bu
a st snflarn miras yoluyla aldklar zenginliklerle ilikili olabilecei gibi, kendileri pa
rasz olup bankalarda, borsa komisyonculuu yapan irketlerde veya sigorta irketlerinde
alanlarn haritalarnda da kolaylkla bulunabilir. Yine eitli madencilik endstrileriyle
de ilikilendirilebilir. nk benzin, ve zellikle gnmzde, petrol zenginlik demektir.
Ne Jpiter ne de Pluto paray simgelemez. Fakat birlikte byk bir gcn gstergesi olur
lar ve genellikle bu tr bir g byk para miktarlarn iinde barndrr. Meydanda ol-

235
masa da gizli olarak. Ayn zamanda ok fazla sr da ierir. Jpiter-Pluto'yu byk srlarla
da ilikilendirebiliriz.
Haritadaki ke noktalarna veya kiisel gezegenlere temas ettiinde, bu aya sahip
olan kiinin ok hrsl olmas olasdr. Tipik olarak, Jpiter-Pluto ok byk bir ey yapmak
ister. Bunun ne olduunu kombinasyonun temas ettii gezegenler veya noktalar gsterir.
Fakat bu kombinasyon ok amansz ve acmasz olabilir.
Bu kombinasyonda genellikle reform yapmak iin ok gl bir drt vardr, bu reform
ister siyasi, isterse hukuki veya dini olsun. Reform kiinin srekli olarak yaamn ve var
ln daha iyi hale getirerek gelitirmesi anlamnda psikolojik de olabilir.
Jpiter-Pluto Sakoian ve Acker' n (17e Astrologer's Handbook) ifade ettii gibi 'dalan ye
rinden oynatan bir inanc'a sahiptir. Bu inan dini anlamda yorumlanabilecei gibi daha
geni kapsaml bir ifade de olabilir. Jpiter-Pluto kiisi ou zaman, eer kii kafasna ko
yarsa her eyin mmkn olabileceine, yaamda her istenilenin elde edilebileceine ina
nr. Bu yzden sihirbazla ilgi duymas artc deildir. nk sihirbazlk zihnin madde
zerindeki gcyle ilgilidir, iyi veya kt ynde kullanlabilir.
Jpiter-Pluto felsefesinin acmaszl, eer btnn daha byk bir iyilii sz konu
suysa, lm veya cezalandrmann kabul edilebilir olduu ynndeki deerlendirmesinde
grlebilir. Jpiter-Pluto'nun en belirgin rnei Margaret Thatcher'dr. Onun 2. ve 8. ev
lerinde bu gezegenler arasnda dar orblu bir kart a vardr. Ekonomi zerinde bylesine
g sahibi olan birisi iin gerekten ok uygun (bkz sayfa 77).

236
12

SATRN'N AILARI

htiyatl reform. Deiim korkusu. Gelenekle ba koparmak. Otoriteyle ilikileri kes


mek. Beklenmeyen kopular. Denetim altndaki asiler.

Satrn ve Urans ylesine ztlaan prensipleri temsil ederler ki birbirlerine a yaptk


lar zaman, zellikle de kavuum ve gerilimli alarda, ok sk bir gerilim ortaya kar. a
tma herhalde anlalrdr: Urans' e zg drt bireyci, yaplanma kart ve son derece
isyankarken Satrn gelenek, otorite, disiplin, grev ve sorumlulukla ilgilidir.
Satrn-Urans kombinasyonunun en son yakn rnei 1987'deki kavuumdur. Baka
yerlerde olduu gibi, Rusya'da da tm Mikhail Gorbaov nclnde gelenekle bala
rn koparld ve savunmalarn kesin olarak kaldrld temel bir reform dneminin ha
bercisi oldu. Gorbaov'un bizzat kendi haritasnda, duruma olduka uyan, bir
Satrn-Urans-Pluto T-karesi vardr.
Urans kefedilen ilk dsal gezegendir. Herhangi bir temel kitabn da ifade edecei
gibi Urans' n kefi bir devrim dnemine kap anutr: Fransz Devrimine, Endstri Dev
rimine, Amerikan Bamszlk Savana. Sradan insanlarn bile kafalarnda bir devrim fik
rinin olduu bir dneme, insanlarn otorite konumundakilerin ynetme ve toplumun
kalannn dncelerini ekillendirme haklarn sorgulamaya balad bir zamana iaret
etmitir. Belki de Satrn ve Urans gklerde her bulutuklarnda, otoriteye veya gelenek
lere kar bu zgn meydan okuma tekrar uyarlmaktadr.
Satrn-Urans alarnn olutuu zamanlarda doan kiiler, kolektifteki dncelerde
kkl bir deiime ve hzlandrlm reformlara uygun bir zeminde yetitirilirler. Genellikle

237
kiilerin zgr seimde bulunma hakk devlet veya toplumun dier blmlerince empoze
edilen snrlamalarla atr. Pek ok gelenek ve kurum deimeye veya yklmaya zorla
nr. rnein, ok sayda fabrika kapanabilir. Eski dzen veya ilerin alldk yapl yn
temleri kesin biimde ve aniden ortadan kalkabilir. Bu tr deiimlerin ok fazla direnle
karlamas da srpriz deildir. Diren Satrnyen bak asndan kaynaklanr ve gele
nei koruyup srdrme abasn olduu kadar, gelen deiimlerin fazla hzl ve fazla kes
kin olaca korkusunu da barndrr.
Urans kolektifin ilerlemeci ve deien dnceleriyle ilgilidir. Satrn-Urans kombi
nasyonu toplum iinden kveren yeni dncelere biim vermekle ilikilidir. Teknoloji
deki ilerlemelerle ilgili rneklerde olduu gibi, bu tr dnceler tamamyla formda
somutlanabilir veya insanlarn fikirlerinde bir devrim olabilir ya da daha zel olarak oto
ritedekiler yn deitirebilir. Yalnzca birka yl ncesinde an radikal ve zerinde yo
unlamak iin fazla artc bulunan dnceler ekillenip, hem yerleir hem de kabul
edilebilir hale gelir.
Otomobilin, telefonun, uan, elektriin, kadnlarn oy kullanma hakknn, bilgisa
yarlarn gnlk hayata girmesi saylabilecekler arasnda birka rnektir. Bunlarn tm
bir zamanlarn yeni, ilerici ve moda rnleridir. Her birinin hayata geirilmesi bir miktar
direnle karlam, ancak ksa zamanda gnlk hayatn paras olmutur. Zaman yeni
olan eski klar. Urans' n habercisi olduu yeni dnceler, keifler veya tutumlar ger
ekten kk salar ve bu gezegen Satrn'e temas ettiinde maddeleir. Satrn-Urans ala
rnn gerekletii dnemlerde doan insanlar, belki bylesi zamanlarda domulardr.
Eer bu kombinasyon haritalarnda merkezi neme sahipse, onlar gelecek yllarn deien
dncelerine biim verecek kiiler olabilirler.
Satrn-Urans alar ou zaman eski eylerin yeni bir yolla veya yeni ve heyecan ve
rici bir etkiyle tekrar yzeye kt bir zaman da vurgulayabilir. rnein, bu gezegenin
her ikisi de astrolojiyle ilikilendirilebilir. 1987' de Ronald Reagan'n yldzlara dantna
dair speklasyon yapldnda, astroloji birinci sayfa haberi olmutu. Bilgilerin en eskisi
haftalarca haberleri megul ederek byk ok yaratmt.
Kiisel bakmdan, bu aya sahip olan kiilerin, ounlukla, eski bir konuya tamamen
yeni bir biimde bakma becerisi vardr. Hayatlarnn eitli ynlerinde, kurumsallama
kart, ilerici ve radikal kesin bir izgi mi izlemeliler, yoksa otoriteye, gelenee ve zama
nn snavlarna dayanm olana sayg m gstermeliler, ou zaman bunun isel atma
sn yaarlar. Kii ne yapp edip spektrumun her iki ucunu da btnletirmek zorundadr.
Bu alara sahip kiiler, genellikle, radikallik ile deiim korkusunun tuhaf bir birleimini
sergilerler.
Bu etkileimin kiide ne ynde ortaya kma eiliminde olduu byk lde iki ge
zegenden hangisinin haritada daha gl olduuna baldr. Eer Satrn glyse, bir a

238
(zellikle gerilimli bir a) deiimden korkan, yeni her eyden phe eden ve biraz 'farkl'
veya grenek d herhangi birine veya bir eye izin veremeyen bir kiilik ortaya karabi
lir. Kii ilerlemeyi hadm etmeye urar. Kukusuz bazen "ilerleme hamlesini"nin ve tek
nolojinin geliiminin kontrol edilmesi ve zellikle insanlarn duygularnn hesaba katlmas
gerekir. Urans' n daha gl olduu yerde, kii devaml olarak otoriteye kar tepki gs
terir ve bir eyleri yapmann yerlemi yollarna kar bakaldrr. Bu da yine hem birey
hem de toplum bakmndan tamamyla uygun olabilir.
Satrn-Urans kiisi genliinde ounlukla muhafazakar ve konformisttir, fakat yl
lar getike veya Urans dngsnn kartlndan sonra artan biimde bir asi olarak siv
rilir. Bu aya sahip kiiler bazen herkesin genliinde izledii bir moda akmna taklrlar.
Fakat yalandka gze arpar ve daha eski bir olu biimine hala yaptklar iin eksant
rik olarak deerlendirilirler. Bu yzden bu alar hem deiim iin mcadele eden hem de
deiime kat biimde direnen kiilerin haritalarnda bulunabilir. Genellikle her iki tutum
birlikte mevcuttur.
Charles Carter Satm-Urans' 'ruh olarak demokratik, fakat yntem olarak otokra
tik' olarak niteler ve bu kombinasyon uzun zamandr esnek olmayla, zalimane ve dikta
trce bir tutumla ilikilendirilmektedir. Haritalarnda Satrn-Urans as olanlar, bir
yandan havada yumruklarn sallarken te yandan demokratik olacaklarm veya irkete
bilgisayarlar sokacaklarn syleyen kiiler olabilirler pekala. Satrn-Urans tipi yeni bir
rejimi veya yeni bir dzeni getirirken, devirmeye alt eyler veya kiiler kadar zali
mane ve tahakkm edici olabilir. Baz durumlarda, bu alara sahip kiiler kendi grle
rinde srar ederken fazla ileriye gidebilirler (elbette dier kiilerin bak asna gre), yle
ki hareketleri zerinde bir tr beklenmeyen frenlemeyle karlaabilirler. Bu gezegenler
arasndaki transitler ou zaman kemik krlmalarn tetikler. Ya da bu aya sahip kiiler,
dier bir tr zorunlu 'krn' kendilerine aldatmacayla yklendiini fark ederler. Satm
Urans' n dayanma kapasitesi ok yararldr, fakat ayn zamanda kiinin deien koul
lara esneklik gsterebilmesini veya uyum salayabilmesini olduka olanaksz hale getirir.
Bu nedenle, kader en dramatik trde krklarn veya engellerin devreye girmesini temin
eder grnmektedir.
Kukusuz Satrn-Urans alarna sahip olup bu trden davranlar sergileyen bir oto
rite figrnn, ki bu ou zaman babadr, skntsn ekmi olan insanlar tamdm. Haya
tn sonraki yllarnda, kii kendisini bu kiiye kar daima isyan ederken ve bunun bir
uzants olarak, toplumda otorite konumunda olan tm kiilere kar tepki gsterirken
bulur. Ar durumlarda kiinin kendi davranlar gittike daha fazla babaya (veya erken
dnemdeki otorite figr veya rejim her kim veya ne ise ona) benzer hale gelir. Satrn
Urans' n daha az ne kt haritalarda bu gezegenlerin tehdit edici nitelii daha ok
zamann siyasi figrleriyle ilgili deneyimleri aklyor olabilir. Bu alara sahip kiiler ok

239
defa babalarn gelenek d veya bir bakmdan 'farkl' grrler.
Bu kombinasyon byk kararllk, azim, olaanst irade gc ve dayankllk verir.
Siyasilerde ve isyanlara diren gstermek zorunda olan veya belirli bir hareket tarzna
sk skya yapan dier kiilerde yeterince yaygndr. Balca reformlarn baarl olmasn
zorlayan veya tam tersine istenmeyen deiimlerin geekletirilmesine kar direnmeye
ihtiya duyanlar iin yararl bir kombinasyondur.

SATRN-NEPTN

Snrlan amak. Sorumluluktan kamak. Kontrol kaybetmekten korkmak. Otoritenin


idealletirilmesi. Otoritenin temelini oymak. Arnma ve rafine olma dersleri. Sululuk ve
tazmin.

Bu kitab yazdmda (1989 lkbahar) Satrn ve Neptn gkyznde, 1801 ylnn n


giltere haritasnn Gne ve Tepe Noktasna temas ederek, tam olarak kavuum yapmak
tayd. Bu kavuum yumurtalarda salmonella, yumuak peynirlerde listeria haberlerini ve
ok sayda zehirli su ve kirletilmi gda yks bildiriyordu. Olaylarn hepsinde, tehlike
nin gerek boyutlar bakmndan karmaa ve, eer birileri sorumlu tutulabilecekse, bunla
rn kimler olduu konusunda belirsizlik vard. eitli kurumlan temelden sarsan dier Sa
trn-Neptn olaylar, yamur veya yamur eksikliiyle ilgili ykler (fkelendii zaman,
namna uygun olarak, karada sellere veya an kuraklklara neden olan Poseidon akla ge
liyor) boldu. Toplum yeryzn andran daimi erozyonun ve kirliliin daha fazla farkna
varrken, ekolojik sorunlar ilerliyordu. Kurunsuz benzin ve denizlerin daha az kirletilmesi
iin arlar yaplyordu. Toplum sululuk duygular hissediyordu. Gezegenimizin kayp
larna ve temelinin oyulduuna ilikin bu yeni farkndalk, Satrn-Neptn kavuumunun
olumlu bir grnm olarak alglanp yorumlanabilir.
O yl doan ocuklarn, bu konularn uygun zemininde doduklarn kavrayabiliriz.
Bylece temel, fakat kiisel olmayan bu a oluumlarnn nasl i grdklerinin doru bir
anlay gelitirilebilir.
Ebertin, Chrles Harvey ve dierleri Satrn-Neptn orta noktasru, hastalkla ilikilen
dirilebilecek bir nokta olarak, uzun zamandr ayr tutmaktadrlar. Bu yzden gda zehir
lenmeleriyle ilgili ykler artc deildir. Satrn-Neptn' n, daha zel olarak zehirlenme,
daha genel olarak ise arnma ve rafine olma evresindeki dersleri tanmlad anlalmak
tadr.
Gklerdeki Satrn-Neptn alar dikkate deer zaman aralklar sresince devam ede
bilir ve ounlukla tek bana hastalk gstergesi olarak alnamaz. Fakat uygun evlere yer-

240
letiinde ve bir orta nokta balanhs olutuunda, bu korelasyon benim deneyimlerimle
kesinlikle rtmektedir. Bazen sorun fel veya psikolojik bir 'k' duygusu ve bununla
baa kamamakhr. Genel olarak, Satrn-Neptn insanlar kontrol kaybndan korkarlar ve
kader onlar bir tr balanhszlk derslerini renmeleri iin, kontrol tamamen brakmak
zorunda kalacaklar durumlarla karlahnr.
Satrn-Neptn'n MC-IC ekseninin zerine dt bir ok rnek biliyorum. Bu
durum, hasta bir babaya iarettir. Bir kadnn bu eksen zerinde dar orblu kart aya
sahip olduu bir rnekte, babasnn garip bir nrolojik bozukluu vard. Bu bozukluk onu
yalnzca yataa mahkum etmekle kalmyor, gzle grlr biimde grltye ve rahatsz
edilmeye kar zellikle hassas klyordu. Hastal yoluyla btn aileyi kontrol alhnda
tutmay baarmh. Herkes, sanki her an krlabilecek deerli bir porselen eyaym gibi
onun etrafnda dnyordu. Ayn zamanda aile iin mali veya dier herhangi bir gerek
sorumluluk stlenmekten de kayordu elbette. 4.Evde Satrn-Neptn kavuumu olan
baka iki rnek daha biliyorum. Bu rneklerde baba sakatt ve aile reisi olmaktan ok, bir
yk, bir kurban, acnacak bir ey haline gelmiti. Bu alarda baba bir biimde gerek dn
yayla balanhl deildir.
Satrn-Neptn' n babann bir gstergesi olarak alnd yerde, bu a ounlukla ol
duka sradan, yumuak, uzlalabilir, ekingen, fakat sorumluluk stlenme becerisi veya
istei olmayan ve bazen de bundan kanmak iin fazlasyla sinirli olabilen bir adanu tarif
eder. leri becerebilme kapasitesi olmad izlenimi vererek, dierlerinin bunlar onun iin
yapmasn garantiler. Bu gezegenler arasnda dar orblu bir karesi olan Agatha Christie'nin
bu tip bir babas vard. Varlkl bir adamd, asla almaya ihtiya duymaz, gnlerini ku
lbnde geirirdi. Aka grlebilen son derece uzlalabilir bir kiilii vard ve hibir e
kilde disiplin insan deildi. ld zaman, ailesini mali bakmdan ihmal etmi olduu
netleti. Kaynaklarn korumakta ve onlarla ilgili gereince nlem almakta baarsz ol
mutu. O, Agatha yaklak 12 yandayken lmt. Bu da klasik bir Satrn-Neptn mo
deline uyuyor. Ortada olmayan veya zayf bir baba figrne. Yapt bir eyle ilgili olarak
deil, ancak yapmay ihmal ettii bir ey yznden hatal olan baba figryle. Otoritenin
sesi olmayan ve bunun iin aba gstermeyen bir baba. ou zaman kii hayahnda her
yerde, her insanda ve nihai olarak kendi iinde arayarak byle bir otoritenin zlemini
duyar.
Haritada babaya ilikin olas daha gl imzalar vardr. rnein, Gne'in alan ve
ke noktalar gibi. Bu yzden Satrn-Neptn alarna, gl biimde destekleyen baka
etkenler olmadka, babayla ilgili deneyimi tamamen akladklar ynnde ok fazla ar
lk verilmemesi gerekir. Ancak, bu alar ou rnekte baba figrn bir bakmdan ak
lamaktadr. Kiinin doduu dnemde toplumun otorite hakkndaki duygularn da baz
bakmlardan aklarlar.

241
Agatha Christie her iki sava srasnda da kimyager olarak alt ve bu yolla zehirlerle
ilgili bilgisini edindi. Sonradan o dedektif hikayelerinde en ok tercih ettii silah olacakh.
'Ortadan kayboluu' dier bir Satrn-Neptn iaretiydi. Kamak istedii iin ortadan kay
bolduu aka grlebilir. Annesinin lmnn ve kocasnn gidiinin ardndan kendi
sine ok fazla gelen btn o sorumluluklarla baa kamayacan hissetmiti.
Keza baba rol, her iki cinsiyet iin de glkler barndrabilir. Bu kombinasyona sahip
kiilerin disiplin yaymas veya snrlar dayatmas kolay deildir.
Satrn-Neptn genellikle aka hakimiyet kurmakta glk eker. Buna karn, eer
a bir nedenle ne kmsa, hastalk veya idare etme beceriksizlii yoluyla bazen pasif
olarak hakimiyet kurabilir. Kii, sk sk belki babasnn veya doduu tarihteki hkme
tin ihtiya duyduuna benzer biimde otoriteye ihtiya duyuyor veya ihtiya duyacan
dan korkuyor gibidir.
Bazen Satrn-Neptn kiileri sorumluluk stlenme dncesini idealletirip abarhr ve
durumun gereksinilenden ok daha sknhl olduunu dnrler. Bazen de durumu ol
duundan daha parlak grrler. Kiinin sorumluluk konusunda doru bir perspektife
sahip olmas ou zaman zordur. Kukusuz, kiinin gerek dnyann ileriyle ne denli
har neir olursa, dlerinin ve vizyonlarnn peinden gitmek iin o denli az zaman ka
lacann farkndal vardr. Bu gezegenler arasnda gl gerilimli alar olanlarn dier
bir korkusu bu olabilir. Satrn-Neptn' n asl ans vizyonu ve d gerek dnyada
gerekletirmek ve asl byy orada bulmaktr. Ancak bazen, sorumlu bir konumda
olmak Satrn-Neptn' n kaldrabileceinin ok stne kar ve hayahyla ilgili tm ba
lardan ve grevlerden kamaya zlem duyar. Dier zamanlarda senaryo daha ok sorumlu
bir vatanda, grevlerine sadk bir aile yesi olmak zerinedir. Satrn-Neptn kendi d
lerini feda ettiini hisseder.
Sululuk bu kombinasyonla en fazla ilikilendirilebilecek duygudur. Fakat sululuk
duygusuna ou zaman bu aya sahip olanlarn maddi dnya ve onun zorunluluklaryla
ba etmekte baarsz olmas deil, konunun ok fazla abartlmas gerei neden olur. ok
defa nedeni, bu konuya ocuklukta ok fazla nem verilmesidir. Oxford ngilizce szl
ne gre 'sululuk' (guilt) szc 'demek' anlamna gelen 'geld' szcnden geliyor
olabilir, bu da Satrn-Neptn davranyla ilgili olarak ou kez anahtar niteliindedir.
nk kii bir bakmdan borlu olduu, srekli telafi etmesi ve cezay demesi gerektii
duygusu tamaktadr. ou zaman babann (veya toplumun) borlarn der veya kendi
sine borlu olanlardan intikam alr. Kukusuz bu tutum kiisel baba rneiyle olduu
kadar, dini anlamdaki baba kavramyla da aklanabilir.
Neptn imge dnyasnn bir gstergesidir. Satrn ile temas ettiinde, zellikle evler
tarafndan ifade edilen yneticilii alhndaki yaam alanlar zerinde en kty dn
meye yatkn olunur. Yetersizlik duygularn ou zaman ortaya karan ey de budur. Gn-

242
dz dleri, ou zaman, olmas muhtemel ac ekme ve vazgeme ihtimali erevesinde
dner. Bu alara sahip olanlar kurban roln kabullenmi klklarda grmek pek de ender
deildir. Satrn-Neptn feragat ile ilikilendirilebilir.
Belki feragatin yirminci yzylda en bilinen rnei, bu gezegenler arasnda gen as
olan Kral 7. Edward' dr. O, feragat dncesinden ilham almhr. Daha sradan hayat hi
kayelerinde, bu adan bilinli olarak yararlanma karan, ounlukla d, vizyon veya ideal
her ne ise onun peinden gitmek iin nemli lde zdisiplin uygulayacak kadar bir ey
lerden vazgemeyi de ierir. Dini bir yaam srenlerin haritalarnda yaygn bir kombi
nasyon olduuna kuku yok. nk bu kesinlikle mnzevinin kombinasyonudur. Esasen,
kiinin zihnindeki imge bir keie veya mnzeviye aittir (zahit szcnn doru anlam).
Bu as gl olan bir rahibe tanyorum. ok varlkl bir aileden geliyordu. 'Aylak zen
ginler' diye adlandryordu onlar. Yaam tarzlar hakknda sululuk duyuyordu. Hayah
nn nemli bir blmn onlar deitirmek iin araylar iinde tketti. Hayatn bu
ekilde adayarak, gnlk hayahn sertliinden kayor veya onlan ayordu (bu sizin bak
anza bal). Bu kombinasyon Bahda Budist inanc izleyen insanlarn haritalarnda da
yaygndr. Budist inan, dier eylerin yannda balanhszl da retir ve insanln ac
larnn nedenlerini dikkate alr.
Aktr ki bu alar gl olan tm insanlar perhiz, meditasyon ve dua hayat sr
mezler. Fakat kiinin bir vizyonunu gerek klmak iin hayatnn belli alanlarn feda et
mesi, gereksiz olan karhp atmas ve kendisini disiplin alhna alma temas yaygndr. Bu
tema, bu kombinasyonunun amac olarak grlebilir ve eitli biimlerde k bulabilir. Sa
trn-Neptn bakalarna benliksiz disiplinli hizmet sunmakla da ilikilendirilebilir. Bir tr
somut merhametle. Bu gezegenler arasndaki gerilimli alarn (ve ou zaman kavuu
mun) baarmas gereken, kiinin dnyevi olan yann, maddi dnyadaki yaam tarafn
dan basklanan materyalisti, te yandaki daha merhametli, idealist ve manevi olan yanyla
btnletirme ihtiyacyla ilgilidir. En iyi halde, bu kombinasyon uygulamac idealistin a
sdr. Kendi snrlamalarnn ve iinde bulunulan durumun snrlamalarnn farkndalna
sahip olmasna karn somut dnyada bir ideali gerek klmak iin alan kiinin.
Satrn-Neptn'n tercih ettii yaam tarz, Jpiter-Neptn tarafndan arzu edilenin
karh olarak dnlebilir. kincisi bir ihtiam, lks ve hesapsz harcamalar hayatn d
ler. Oysa Satrn-Neptn basit ve dank olmayan herhangi bir bolluk ve arlktan ba
msz bir yaam arayacaktr.
Bu kombinasyon sanatlarn, mzisyenlerin, filmlerle ve videolarla uraanlarn ha
ritalarnda da ou zaman yaygn olarak bulunur. Burada sanat bireyin kendi korkula
rn ve fantezilerini ifade edebilecei bir ortam ve yap sunduu kadar, kolektifin dlerine,
fantezilerine ve duygularna (Neptn) ekil veren (Satrn) olarak da grlebilir.

243
SATRN-PLUTO

Gcn kontroll kullanm. otoritenin baltalanmas. Yok olma, hi olma korkulan. Ha


yatta kalma dersleri. Dzene taknt.

Satm-Pluto alan olan kiileri irdelerken Liz Greene'in syledii gibi 'onlara bir ideo
lojiyi empoze etmeye altnz veya herhangi trden bir hakimiyet iddia ettiiniz an,
ok ters ve ok iddetli tepki alrsnz.' Satm-Pluto alan ou zaman bir g korkusu ek
linde tezahr eder. Ya kiinin kendi gcn sahiplenip ifade etme korkusu ya da kolektif
gcn hiddetini ortaya koyabilecei bir tahribat korkusu. Bu alara sahip kiiler ou
zaman otoritede olanlara yalnzca derin bir gvensizlik duymakla kalmaz, kendileri de
'grev stlenmeye' son derece gnlsz de olurlar. Oysa bazen bu aya sahip olanlarn ke
sinlikle yapmas gereken ey, otorite konumlarn kabul etmektir.
Haritalarnda bu kombinasyon vurgulanm kiiler, elikili gelse de, otoriteyi ou
zaman olduka iyi tarlar ve genellikle istisnai biimde sorumlu insanlardr (bu ann et
kilerinin, kiisel gezegenler veya ke noktalaryla balants olmadka, ounlukla nesil
baznda i grecei hatrda bulundurulmaldr). Buna ramen, belki de bundan dolay,
bazen ynetici konumda olmak istemezler.
Satm-Pluto kiileri ou zaman kendilerine eziyet edildiini hissederler. Bu tr duy
gular iin belirli bir neden olmasa bile, bu kombinasyonun bir tezahr, bir nedenle top
lum d ilan edilmi veya insafsz bir alnyazsnn strabn ekmi olan insanlarla
zdeleen kiidir. Belki de rklarndan, renklerinden, cinsel tercihlerinden, dinlerinden ya
da yaamlarnda bulunan toplumun ekindii bir tabu yznden kt davranlara maruz
kalmlardr. Satrn-Pluto kiisi gruba dahil olsun veya olmasn ya da gruba katlmak iin
gerekli niteliklere sahip olsun veya olmasn, ou zaman grubun strab olarak grd
eyle zdeleir. Baz Satm-Pluto kiileri toplumun kurbanlar olarak grdkleriyle ilgile
nir, urar veya kampanyalar dzenlerler. Ancak bu tr tezahrler Neptn de haritada
ok etkin olduunda daha olasdr.
Satrn-Pluto kiisi eziyet edilenlerle zdeleip, onlar iin sorumluluk stlenebilir.
Fakat eziyet eden rolyle ilgili herhangi bir kolektif sorumluluu kabul etmekte ou
zaman zorlanr. Sanki kii bilind olarak dnyadaki tm bask ve ikencelerin sorumlu
luunu tayordur. Bu yzden benliini, bilinli bir seviyede, toplumun bask unsuru ola
rak grlebilecek blmlerinden mmkn olduunca uzak tutmaya alr.
Liz Greene' in ileri srd gibi, Satm-Pluto kiileri, belki istisnai zulm dnemleri s
rasnda veya onlann hemen ardndan dnyaya gelmilerdir. rnein 2.Dnya Savann
hemen sonrasnda. 1940'1arda ve 19SO'lerde bu alarla doan baz kiilerin babalan zu
lmlere ahit olmu veya zulm uygulamtr. Onlann yaralar, evlerine tanmtr. Ku-

244
kusuz bu alara sahip olan kiilerin daha nceye ait belirli bir tehdidin arularn ounlukla
ilerinin derinliklerinde gml olarak tadklan anlalmaktadr. Auschwitz' in tm deh
etinin ortaya dkld veya ernobil'in radyasyon yayd srada veya Wall Street'in
kt hafta ya da bu tr olaylarn hemen sonrasnda domak nasl bir eydir? Yaa
nanlar bir ekilde kesinlikle bilindnda kaydedilmektedir. Aslnda Satrn ve Pluto ge
nellikle bu tr olaylarn balca gstergeleri deildir (ancak ilgili lkenin haritasndaki orta
nokta yaplarnda son derece etkili olabilirler), ou zaman baka bir a da yapmazlar.
Fakat kolektifin, olan bitenin dehetiyle sendeleyip yansmalannn neler olabilecei hak
knda bir anlay gelitirmeye balad zamana, tehditkar olaylarn sonulanna karlk
gelirler. Satrn-Pluto'nun kolektifte meydana gelen daha nceki bir vahetin gecikmi tep
kileriyle ilikili olduu anlalmaktadr. Bu alara sahip kiileri, bazen, gemite olanlar
iin farknda olmadan bir kiisel sorumluluk stlenmeksizin gelecekte olabilecek benzer
olaylar iin bilinli olarak kolektif sorumluluu paylaabilmeleri midiyle, dnyaya gel
dikleri tarihte neler olup bittiini arahrmaya sevk ederim. Satrn Pluto'yla olduka sk a
yapar. Bu yzden ann olutuu her zaman bu denli ak dehet dnemlerine iaret et
meyebilir. Fakat uak kazalar veya deprem haberleri, bir alanda bir eit kitlesel yokolu
olabilir. Kii tehdit alhnda olduunu hissetmeye devam eder. Toplum durumun ne denli
korkun olduunun, fakat hayatta kalndnn farkna vard zaman, Satrn-Pluto bir
iyileme safhasnn balangcna da iaret edebilir.
Satrn-Pluto belki hayatta kalma dersleriyle ilikilendirilebilir. Bazen tehlike davra
nlar kstlayan ve endie yaratan bir hastalkla (ocuk felci, tberkloz, aids), bazen de
ar mali kayp korkusuyla ilgili olabilir. Satrn-Pluto, kukusuz, genel olarak ekonomik
k dnemlerine, zor ve zalim zamanlara iaret ediyor grnmektedir. rnein, 1929
ykmrun dehetinin gerek anlamda bir etki yapmaya balad tarihte, 1930' da, daha da
kesin olarak 1931' de, bu iki gezegen kart a yapyordu. Hayatta kalmaya ynelik yol da
belirmeye balyordu. Satrn-Pluto dnemleri nkleer gcn tehlikeleri veya nkleer sa
van olas tehdidiyle ilgili ivme kazanm korku dnemlerine de iaret edebilir.
Bunlarn hepsinin daha fazla arahrlmas gerekiyor. Fakat bu ekilde fikir yrtmenin
doru olduunu kabul edersek, haritalarnda bu alar ne kan kiilerin ou zaman
an gl savunmalar gelitirdiklerini anlamak belki arhc olmaz. Bu gezegenler ara
snda dar orblu as olanlar ou zaman kendi bilind srelerinden korktuklar kadar,
psikolojiden de kukulanrlar. Bazen ortalamann zerinde bir nkleer tehdit korkusu, yo
kolmaya ilikin kolektif veya kiisel bir korku vardr. Zamanmzda byle bir korku ok ye
rinde ve uygun olabilirken, buradaki korku ou zaman kiinin benliindeki ykclkla
ilgilidir. Kiinin kendi bilindnn daha karanlk yanlanndan kaynaklanan bir korku ve
kolektif bilindnn ve onun neden olabilecei acnn, vahetin ve byk zarann korku
sudur.

245
Liz Greene Satrn-Pluto'yu otorite konumunda olanlar baltalama drtsyle iliki
lendirir. Bunun ok defa byle olduu anlalmtr. Satm-Pluto bir yandan ok gl ki
isel savunmalarla ilikili olabilirken, te yandan, bunun tersine, savunmalarn, otorite
figrlerinin, duvarlarn, engellerin ve snrlarn yklmasyla da ilikilendirilebilir. Bazen
yeni bir eylerin domas iin otoritenin karanlk yznn yklmas zorunludur. Bunun
bir rnei, bir Satrn-Pluto-Urans T-karesi bulunan Gorbaov'un haritasnda grlebilir.
Bu kombinasyon her eit ykm iisi iin uygundur. Fakat ruhsal bakmdan duvarla
rn belki yava yava, tula tula yklmas gerekmektedir. Kolektif g adna sorumluluk
stlenebilecek bir kii iin de idealdir. Bu g ister fiziksel rnein benzin veya kat ze
rinde, isterse ruhun kefiyle ilgili olsun. Satrn-Pluto en iyi halde, gcn sorumlu ve kont
roll kullanm ile ilgilidir. Bu, fiziksel, duygusal ya da zihinsel bakmdan geni bir etkinlik
sahasnda tezahr edebilir.

246
13

DISAL GEZEGENLER ARASINDAK AILAR

Dsal gezegenler yava hareket ettikleri iin aralarnda oluan alar ok uzun srer
ler ve dnya genelinde meydana gelen belli bal fiziksel, siyasi ve psikolojik deiimleri
aklarlar. Bu gezegenlerin dngleri, gezegenin gemi yksne katkda bulunur. Dn
glerin incelenmesi bu kitabn kapsam dndadr.
Ancak beklenmeyen krizleri, vahete dayal ani lilmleri, kolektifi sarsp dehete d
ren bir eit oku iinde bulunduran hemen her facia, her zaman, hem Urans' hem de
Pluto'yu kapsayan dar orblu alara sahiptir. Genellikle Gne (veya dier bir nemli
etken) bu iki gezegenin tam orta noktasna der.
Dsal gezegenlerin dngleri konusunda daha fazla bilgi iin, Liz Greene'in The Outer
Planets and tleir Cycles, Reinhold Ebertin'in Combinatim ofStellar Influences kitaplaryla Bai
gent, Campion ve Harvey tarafndan yazlan Mundane Astrology kitab tavsiye edilir.

247
NC BLM

KE NOKTALARI
14

YKSELEN - TEPE NOKTASI KOMPLEKS

YKSELEN-ALALAN EKSEN

"Dou ufkunun zerinde (yani Ykselen civannda) bir gezegenin bulunmas,


kiinin hayahnda, o anda, bu gezegenin nitelik ve enerjilerinin olaand neme
sahip olduu ynnde deerlendirilebilir. Ufkun tam stnde portakal rengi alhn
pnlhlar saan tam bir dolunay imgeleyin. Nerdeyse normal apnn iki misli b
yklkte muhteem grnr."
(Stephen Arroyo, Astroloji, Kanna ve Dnm)

Ykselen' in herhangi bir asn dikkate alrken, aslnda bir eksenle ilgilendiimizin,
Ykselen' in tek bana deil, Alalan'la bir eleim anlamnda i grdnn farkna var
mak nemlidir. Birine a yapan herhangi bir gezegen dierine de a yapyor olacakhr.
Ykselen/Alalan ekseni, gerek doum an ve yeri baz alndndan, haritadaki en ki
isel noktadr. Dier milyonlarca kiiyle ayn gnde doarz. Bir ok zellii ve yaam tarz
larn doum gn ikizlerimizle paylaabilirken, ayn zamanda onlardan ok da farkl olu
ruz. Fark yaratan doum zamanmzdr. Doum zaman ke noktalarn, evleri ve temelde
haritann btnnn yapsn kesinletirir. Yalnzca bu bile, ke noktalarnn ne denli
nemli olduu hakknda ipucu verir.
Ancak akhr ki, Ykselen ve Alalan' yorumlamaya alrken eksendeki burlardan
ok daha fazlasyla baa kmak zorunda kalrz. Stephen Arroyo'nun iaret ettii gibi, ger
ekten de bir kompleksle urayoruzdur, ke noktalarndaki burlar, bunlara kavuum
yapan gezegenler, eksene a yapan gezegenler ve bunlara dahil olan Ykselen' in yneti
cisinin burcu, evi ve alan tarafndan oluturulan bir kompleksle. Ykselen'in herhangi bir

251
as ve yneticisiyle ilgili tm aynnhlar, Ykselen burcun asl mesajn byk lde de
itirir. Ke noktalannn tm alar nemli ve fark edilirdir, fakat Arroyo'nun syledii
gibi, Ykselen'e kavuum yapan bir gezegenin nemi ok fazla ne kar. Ykselen kom
pleksinin labirente benzeyen doas, izleyen sayfalarda grlecei gibi bireysel anlamlar
ablonlar erevesinde gruplamay zellikle gletirir. Bu nedenle okuyucunun ablon
lardan temkinli ve haritadaki tm dier etkenlerin nda yararlanmas tavsiye edilir.
Ykselen (u andan itibaren bu szc her kullandmda tm kompleksi kastediyor
olacam) doum ann ou zaman olduka grafiksel biimde gsterir. Bu ann kantlan
mas kolay deildir. nk, kendi doumumuzla ilgili bilgileri hatrlamamz mmkn
deildir ve rektifikasyon tekniklerine bavurmadka, bunlar bize verebilecek kiilerin
belleine gvenmek zorunda kalrz. Bunun gerekten houma giden bir rnei, Kova
burcu ykselen, fakat Balk'taki Jpiter ile Ykselen'i kavuum yapan bir kadnla ilgili.
Doumun hemen ncesinde hava ok soukmu (Kova). O derece ki, evin iindeki boru
lar donmu ve ardndan evi su (Balk) basm. Arne, suyu temizlemeye urarken kendi
sini zorlad iin erken doum yapm. Daha da ilginci bu kiinin bir teknede yaayp
onunla dnya turu yapmaya ynelik uzun vadeli bir amacnn olmasdr.
Eksene a yapan veya ynetici olan gezegenlerin yalnzca doum deneyimini deil, o
cuun maruz kald dier erken dnem olaylarn ve duygulann da aklad dnl
mektedir. Bu ok erken deneyimler bizim d dnyaya sergilediimiz tutumu srekli
etkiler. Biz otomatikman ilerin bu ynde yrmesini isteriz. Akhr ki, iinde bulundu
umuz ortamla ilikimiz edilgen bir iliki deildir. ki ynl bir sretir. Bir bakma ev
remizden hangi deneyimleri ekip alacamz bir ekilde biz 'seiyoruz' . Her zaman
olduu gibi, bir eyler bamza gelmez, biz onlan kendimize ekeriz.
Herhangi bir olayda, Ykselen, dier eylerin yannda, dnyay nasl karladmz,
hayata ve iinde bulunduumuz ortama yaklam biimimizi aka gsterir. Ve sylenmi
olduu gibi, bu nemli lde o ortamla ilgili beklentimize, erken dnemde onu nasl de
neyimlediimize ve inanyorum ki, daha zel olarak da, u an bulunduumuz noktada
onu nasl algladmza baldr.
Lindsay Radermacher'in Ykselen'i Wembley stadyumunda veya dier bir geni are
nada bulunmaya benzettiini duydum. Herkes ayn performans izliyorken, o perfor
mansla ilgili grler kiinin bulunduu konuma gre farkl olabilecektir. Ykselen'imiz
bize zel bak asn, oturduumuz sray, gsteriyi izlediimiz ve belki ona dahil oldu
umuz perspektifi tanmlar. Oturduumuz yerde, bunun olabildiini varsayalm, oyun
cular da bizi grebilecektir. Ykselen bizim d grnmz tanmlar.
Ykselen ou zaman bir mercee benzetilir, dnyaya iinden bakhmz ve dnyann
da bize bakt bizim kendi kiisel merceimize. Gz muayenesinde hekim gzmzn
nne farkl mercekler koyar. Her mercekle ayn levhaya baktmz halde, grnt bize

252
her defasnda farkl grnr. Eer merceklerin renkli olduunu hayal edersek imge daha
anlalr olur. Koyu renk camlar, pembe renkli gzlkler, renksiz camlar ve bunun gibi.
Ykselen Pluto veya Akrep'in, en ok koyu renk caml gzlklerle uyuaca ortadadr!
Benzetme rneini srdrrsek, eer gzler ruhun aynasysa, o zaman gzlkler dardan
bakann ieriyi grmesine ya izin verir ya da engeller. Takann dnya grn de dei
tirirler. Eer dnya koyu renk caml gzlklerle olduu gibi, kasvetli bir yerse herhangi bir
yerde herhangi bir ey kt niyetle gizleniyor olabilir. Bu gvenli gelmeyebilir. O zaman
kii elbette kendisini korumaya almak zere adm atacaktr.
Ykselen genellikle 'kiiliimizin dsal yn' olarak da nitelenir. Takndmz, bize
zel maskedir. Varlmzn btn ile iinde bulunduumuz ortam uzlatrmak iin se
tiimiz bir ynmzdr. Bu dsal kiilik gerek varlmz ortaya koyup onunla ahenk
iinde olabilir veya son derece yanltc bir imaj sunabilir. Ykselen' imiz kendimizi tantma
biimimiz, kendimizle ilgili verdiimiz ipular hakknda ok ey syler.
Srekli kark benzetmeler ve eitli imgeler riskine karn, Ykselen evimizin sokak
kaps olarakda nitelenebilir. Her ey ve herkes bu yolla girer ve kar. Dier insanlarn bize
ulamak ve kim olduumuzu kefetmek iin, bu kapdan girmeleri gerekir. Kendimize
ulap farkl odalarmzn tmn grebilmemiz iin bizim de Ykselen'in yolunu izle
memiz gerekiyor gibidir. Gne grevi, amac, kahraman, gitmemiz gereken yn, ba
lant kurmamz gereken oday niteleyebilir. Fakat Ykselen kesinlikle izlememiz gereken
yolu gsterir. Yolculuumuzu ve aracmz tanmlar.
'Ara' szcnn baz tanmlarnn yararl olacan dnyorum. Aadakiler Ox
ford ngilizce szlnden alnmtr:

1 . Kolay ve abuk uygulamaya veya onunla karm ya da iinde znm


bir baka maddenin kullanmza vesile olan madde, sv veya bir ey.
2. Nakil vastas olarak veya bir eyin maddesel bedenlenmesi veya bir eyin
tezahr etmesi iin vesile olan ey.
3. Dnce veya izlenimlerin nakledildii veya duyurulduu bir vasta veya
ortam.
4. Bir eyi cisimletiren veya grnr klan biim.
Bizim doum anmz ayr bir varlk olarak grndmz, tezahr ettiimiz andr. Bir
olayn gerekleme zaman da, o olayn enerjisinin ortaya kt zamandr. 'Oradaki' bir
ey, bir biime brnd zaman. Bir kargaa oluabilir. Kargaay yaratan enerji bir s
redir orada olabilir. Fakat kargaann zaman, gerekletii andr, savan gerekten patlak
verdii andr, olayn haritasn karacamz andr - onun tezahr ettii an. Bir tanm daha:

5. Araclyla bir eyin bir noktadan dierine nakledildii veya tanabildii


madde, kanal veya enstrman.

253
Ykselen daima fiziksel bedenle ilikilendirilmitir. Bir vasta araclyla bir eylerin
tand bir ekil olduu kadar, bir d kabua da sahiptir. indekini ortaya serdii ya da
gizledii kadar, onu koruyan (veya korumayan) bir kabua.
Burada fiziksel bir benzetme kurabiliriz. nsanolu beyine, karaciere, bbreklere ve be
deninin iinde srp gitmekte olan bir ok farkl ileyie sahiptir. Cildimiz, giysilerimiz,
braktnuz etki, bir ok eyi gizler. te yandan, bunlar yalan da sylemezler. Eer ok i
mansak, cildimiz gerilmek zorunda kalr. Hastaysak yzmzden ve gzlerimizden anla
lr. Bir patatese baktmzda, kabuuna gre iinin nasl olabilecei hakknda genellikle
tahmini bir fikir edinebiliriz.
Derimiz bizim d yzeyimizin giysisidir. Su geirmez bir kaplama olarak incinmelere,
bakteri istilasna kar ilk savunma hattmz olarak i grr. Dayankl, esnek ve kendini ye
nileme zelliine sahip olmasnn yannda dier vcut organlarna kyasla ok geni bir
alan kapsar. Ykselen'imizin de byle olmas gerekir; esnek ama dayankl, hareket et
meye muktedir, bymeye muktedir. Eer Ykselen fazla gl, fazla katysa, bu durum
bedene ok sk bir zrh giymeye olduka benzerdir. rnein, Satrn veya Pluto'nun yk
selmesi. Kii imajnn arkasnda kapana kslm olabilir. Hibir eyin iine nfuz edeme
yecei veya terk edemeyecei lde gl biimde yaplm bir aracn iine hapsedilmi
olabilir.
Tekrar derimizle ilgili rneimize dnersek, onun duyumlar da kaydettiini syleye
biliriz; dokunular, basky, acy, scakl ve souu. Derimiz bu duyumlar aldnda
terleme veya rperme yoluyla vcudun ssn ayarlar. Benzer ekilde Ykselen'imiz de
d dnyay nasl kaydedip ona nasl uyumlandmz hakknda bilgi verir.
Aratrmalar, insanlarn Ykselen burlar ve gezegenlerine benzemeleri gerekmedi
ini, fakat daha ziyade Gne, Ay, Ykselen ve Ykselen'in yneticisinin karmn, ya
da, kiisel durumlarda, bunlarn biri veya ikisinin karmn sergilediini gstermektedir.
Ancak, Ykselen'imizin alarnn, zellikle de kavuumlarn, yarattmz izlenimlerle,
karlatklarmzla genellikle byk ilikisi vardr. Arroyo bunu kiinin bakalar tarafn
dan alglanan imaj eklinde niteler.
Alalan da dierleri tarafndan ou zaman ok abuk alglanr. Bazen eksenin iki ya
ns arasndaki fark aklamak zordur. Fakat basite sylersek, Ykselen' de harekete geip
giriimde bulunuruz, Alalan' da tepki verir ve bakalarnn giriimlerini yantlarz.
Eer Ykselen bizim bakalarna ve genelde evreye yaklam biimimizse, Alalan
bize yaklaldnda nasl tepki verdiimizi aklar. rnein Ykselen Ko dnyay ey
leme gemeye, birinci olmaya istekli biimde karlar. Bir eylere balamaya hevesli, kararl
ve rekabetidir. Erken dnemde kii dnyay rekabeti bir yer olarak deneyimlemi olabi
lir ve orada bir kiinin tutumlarnn 'Onu yapacam, oraya gidip onlara gstereceim'
eklinde olmas gerektiini hissetmitir. Ancak Alalan Terazi' dir. teki insan yle diye-

254
bilir: 'Karar veremiyorum. Tamam, sen ynetimi alabilirsin, bu bana uyar'. Bu Ko Yk
selen'i glendirecek bir tutumdur. Fakat teki insan, dnya, yani kendi dndakiler yle
de syleyebilir: 'Dur biraz, X, Y, Z seeneklerini hi dikkate aldn m? Gerekten de adil
olan hareket tarz bu mu?' Buna yarut 'Evet belki de sen haklsn' olabilir.
Ko Ykselen iliki vastasyla dier kiiye ne denli ihtiyac olduunun farkna varr.
nk yaracak baka bir kii, baka bir durum olmadka Ko nasl birinci olabilecektir?
Ko iliki vastasyla ibirliini renir.
Btnsel bir kavray iin durumu dier cepheden de anlamaya almamz belki daha
iyi olur. Ykselen Terazi hayat iindeki eitli etkenleri dengelemeye zen gsteren bir tu
tumla girer dnyaya. Terazi Ykselen herkese her eyi ho, barl ve ahenkli tutmay is
teyerek yaklaabilir. D dnyaya ibirlii ve drstlk kaygsyla girer. Terazi yle
diyebilir: 'Dnyaya, sen ne istiyorsan onu isteyerek giriyorum. Hayatta her ne yapyor
sam memnun edici, ahenkli ve ibirliine dayal bir etki yaratmak istediim iindir.'
Fakat Alalan Ko ile, dier insanlar, zellikle e veya ortak, yle karlk verebilir:
'Bu biraz geveklik olmuyor mu? Tm kararlar benim vermem gerektii anlamna geliyor.
Pekala, ben vereceim. Bunu istiyorum. Bu benim kararm.' Terazi'nin karl 'Bu adil
deil. . . Bunun iin seninle mcadele edeceim' olabilir. Terazi Ykselen dier bir kiiyle et
kileim yoluyla, direkt ve iddiac olmay, inisiyatif almay, belki de d dnyadaki savaa
dahil olmay kefeder.
Ykselen-Alalan ekseni ounlukla bir ikili gibi i grr, bazen kiinin gerekte diya
logun hangi tarafnda olduunu anlamak zordur. nk biz bir taraftan tekine salnma
eilimindeyizdir. Alalan' daki bur ve zerindeki veya iindeki gezegenler ou zaman
Ykselen'dekiler kadar ortadadr. Alalan'n bizden olmayanla nasl uratmz akla
dn dikkate alrsak, bu pek de artc olmaz.

MC-IC EKSEN

Ykselen-Alalan ekseninde olduu gibi, MC ve IC de, yine bir kompleks olarak bir
likte deerlendirilmelidir. Kelerdeki kavuumlar ok nemlidir, fakat ynetici gezegen
lerin burlar, evleri ve alaryla birlikte, eksene olan dier alar da dikkate alnmaldr.
MC ve lC iin ortak bir imge bir aa imgesidir. Bunun ok iyi bir imge olduuna ina
nyorum, nk bir aa, gl ve olgun kkleri olmadka, ok sayda dala ve yaprak
lara sahip olamaz.
MC haritadaki en yksek noktadr. Ona aynen bir aacn tepesine baktmz gibi ba
karz. MC kompleksimiz tarafndan nitelenen her ne ise, onu elde etmeye urarz. Fakat
oraya ulamamz uzun zaman alr. Tepe Noktas'na en yakn gezegen, en fazla 'ykseltil-

255
mi' gezegen olarak bilinir. Ykseltilmi olmas nedeniyle geleneksel olarak ona daha fazla
nemlilik atfedilir.
Tanmadmz insanlarn olduu bir ortama ilk girdiimizde, rnein bir partide, Yk
selen'imize brnme eilimindeyizdir. Onunla kendimizi gvende hissederiz. Tandmz
insanlarla beraberken daha ok Ay'mzn veya haritadaki dier etkenlerin davran bii
mini sergileriz. Daha sonra, partideki daha nce hi karlamadmz insanlarla belki
sohbet etmeye balanz. Birisi 'Ne ile megulsnz?' diye sorabilir. Byle ortamlarda sk
lkla sorulan bir sorudur bu. Kiinin iine ilgi duymaktan ok, sosyal konumuna olan me
rak yanstr. Soruya verilen yant, toplum iindeki saygnln, statnn ve roln bir
gstergesi olarak yorumlanabilir. Bu, bir bakma, sizin nasl bir ortamda yetitiinizi ak
lamanzdr. Sosyal snfnz. Ve byle olduu iin de Satm'e zg renkler tar. Fakat te
melde MC tipinde bir sorudur. Soruyu soran kiinin Tepe Noktas sizin verebileceiniz ne
tr bir yantn onu etkileyeceini gsterebilir. Oysa sizin Tepe Noktanz sizi etkileyecek
yant gsterir.
MC kompleksi genellikle dnyay etkilemek iin bavurduumuz eitli yollarn bir
iareti olarak kabul edilebilir. Etkilemek istediimiz ilk kii muhtemelen bir ebeveyn fi
gr olmutur. Ve toplum iinde nasl davranmamz gerektii ynnde bizi sosyalleti
renler de ayn kii veya kiilerdir. Bu eksenle bir kompleksin neden ilikilendirildiini
anlamak kolaydr, nk ebeveyn figrlerinden gelen ve bizim farkl kariyerlerde baanl
veya baarsz olmamz ve toplum iinde eitli nedenlerle u veya bu ekilde alglanma
mz isteyen, gitmekte olduumuz yere nasl gitmemiz gerektii hakknda farkl grlere
sahip olan her eit karmak mesaj olabilir. Bir de kendi isesimizin 'ans' vardr. Bu ses,
bu dsal mesajlarn tmyle eliebilir. Farkl alar ve gstergeler, eitli isel diyalogla
rn tmn aklar.
Temelde, bulunmak istediimiz yere gitmek iin yryeceimiz yolu ounlukla
MC'deki bur gsterir. Bu bur ve daha da belirgin olarak eksen zerindeki herhangi bir
gezegen, mesleki karakteri tanmlar. Fakat bu, MC'nin yneticisi tarafndan da gsterile
bilir. 10.Evde farkl bir burta gezegenler varsa, bunlar da nemlidir. MC'nin daha ok ki
.
inin yaratmak istedii, hayatnn ileri yllannda sahip olduu imaj ve yaamak istedii
yaam biimi zerinde bir etkisi varken, 10.evin gerek meslekle daha ok ilikili oldu
unu dnyorum (imajn ile bu denli bir ilgisi olmayabilir). MC, bir ok bakmdan, ge
lecekle ilgili dlerimizi ve amalarmz tanmlar. 10.Ev de dahil tm kompleksin, neler
iin saygnlk grp hatrlanmak istediimizle ve geni kapsamda dnyaya katkmzn
doruk noktasnn ne olabileceiyle ilikili olduu anlalmaktadr. Bu nedenle, bizim he
deflerimiz hakknda ok ey syler. Her eyden te, MC gitmekte olduumuz yn be
timler.
Eit Ev sisteminin kullanld durumlarda, MC ve IC eitli evlere debilir ve MC

256
10.evde olmayabilir. Bu durum ii kartrsa da, Eit Ev sistemini kullanmamak iin bir
neden olarak grmyorum. Bu daha ok ilave bilgi vermek iin kullanlabilir. MC'nin bu
lunduu ev, kiinin kariyerinin baka bir ynn veya toplum iindeki grnn be
timleyebilir. rnein, 9.evde bulunan bir MC mesleki etkinliklerin eitim, yaynclk,
hukuk, seyahat, baka kltrler ve bu evle ilikilendirdiimiz baka her eyle ilgili olabi
leceini dndrr. Bu konuma sahip bir kiinin bu mesleklerdeki insanlar etkilemeyi
veya onlar tarafndan etkilenmeyi en fazla isteyecei sylenebilir. Bu mesleklerdeki in
sanlar kiinin i dnyasn, ebeveynlerinden birini (10.) veya benzeri dier eyleri deil,
onun toplum nndeki kiiliini tayin ederler.
IC haritann en altndaki noktadr. Ona ulamak iin kaz yapmamz gerekir ve bir aa
benzeri muhtemelen tm kklere asla ulaamayz. IC bizim kendi kiisel gemiimizi tem
sil eder ve bu asla bir sona ulamaz. nk bizi dinozorlara ve daha ncesine geri gt
rr. Tabii o kadar geriye gidebilirsek. Bu yzden IC bizi muhtemelen kolektif bilindna
balar.
Nereye gitmek istediimizi niteleyen MC'nin tersine, IC nereden geldiimizi niteler.
inden kp geldiimiz aile atmosferinin nitelenmesi anlamnda gemiimizdir. Bylece
her iki ebeveyn ve tm aile ima edilir. ou zaman ocukluumuzun duygusal kalitesini
aklar. Bizim mirasmz, cile ykmz, kklerimizi, rksal kkenimizi, yuvamz, kay
naklarmz temsil eder. Bizim dayanamz, ssmz, temellerimizdir. Geri ekildiimiz
yerdir, yabanc nazarlardan uzak kalmak istediimizde gittiimiz yerdir, toplumun g
znden gizlenmi yanmzdr. MC ile birlikte bir eksen oluturduu iin, IC'ye a yapan
bir gezegen, MC'ye de a yapacaktr. Tersi de dorudur. Bu yzden MC zerindeki bir ge
zegen, aile kklerini ve IC ile ilgili tm dier konular aklayabilir.
Geleneksel olarak, IC olayn sonuyla (saatler astrolojisinde) ve hayatn sonuyla iliki
lendirilir. Bunun gerekte nerede gml olacanz veya kllerinizin nereye salaca
anlamna gelip gelmediinden asla tam olarak emin deilim. Fakat, 4.ev de dahil haritann
bu alan, kiinin fiziksel hayatnn sonu hakknda ou zaman bir eyler syler. Bu, aa
benzetmesiyle de uygunluk iindedir. Aacn meyveleri topraa der ve tohumlar kk
salmaya balar. 10.Evde bize deni d dnyada yerine getiririz, 4.evde emekliye ayrlp
kklerimize geri dner ve emeklerimizin meyvelerinin inallah tadn karrz.
IC kiisel anlamda aileyi temsil ederken, MC milyonlarca aileden oluan toplumun ta
mamn temsil eder.

Ebeveynler ve MC-IC Ekseni

Hangi ebeveynin MC'ye ve 10.eve atfedilmesi gerektiine ve hangisinin IC ve 4. evle


ilgili olarak dikkate alnmas gerektiine ilikin ok sayda kart gr vardr. Liz Greene

257
ve kukusuz ondan nce Lilly ve Manilius1 geleneksel olarak, Yenge'in 4.evle ve Olak' n
10.evle ilikilendirilmesine karn, MC'nin anneyi, 4.evin de babay nitelemesinin daha
olas olduunu ileri srmlerdir. Astrolojik yaynlarda bu konuda ok sayda kapsaml a
lma mevcuttur.
Burada gerekten de tarhmann iine girmek istemiyorum. Benim kendi deneyimle
rim anne ile 1 0. evi, baba ile 4.evi ilikilendirmeyi dorulamakta, fakat kesin ve kah ku
rallarn koyulamayacan dndrmektedir. Kii ounlukla her iki noktann her iki
ebeveyni de akladn grebilir. Bir ebeveyn tarafndan bilinli olarak da vurulanlar,
ou zaman dierinin bilinalhnda olduka gldr. Kukusuz haritamzn tamam o
cukluumuzu yanshr ve aktr ki haritadaki baz gezegenler ve blmler bunu dierle
rinden daha fazla yapyor olabilir. Doum haritasn ilk karlama annn haritas olarak
da grebiliriz. Annemizle ilk karlamamz iin. Onun babamzla ilk karlamamzn ha
ritas olmas gerekmez. nk onunla karlamayabiliriz. Bu harita, yalnzca kiinin an
nesiyle ilk ilikisini potansiyel olarak aklayan bir harita olarak da deerlendirilmemelidir,
nk o saatte odada baka her kim varsa onlarla ilk ilikinin de haritasdr. rnein, do
umu yaptran ebe veya doktorla ilk karlamann haritasdr!
Baz insanlarn bir anne veya baba tarafndan yetitirilmediklerinin hahrlanmas ge
rektiini dnyorum. Peki ama bu terimlerle ne anlatmak istiyoruz yleyse? Biyolojik
anlamda neyi kastettiimizi biliyoruz, fakat Gne'in ve Ay'n isel 'anne' ve 'baba' im
gelerini olduu kadar biyolojik anlamda ebeveynleri de aka betimlediini dnyo
rum. Baz insanlar kurumlarda, bazlar bir kii tarafndan, bazlar ayn cinsiyete sahip iki
kii tarafndan, bir ksm da bir topluluk iinde yetitirilir. Durum ok karmak olabilir,
fakat durumun btn gerei haritann tamamna yansyacakhr. Ebeveynlerle ilgili konu
larla urarken, stne stlk bu roller deimekte olup kltrden kltre byk lde
farkllk gsterdiinden, zellikle MC-IC eksenine ebeveyn rollerini atfederken, genel ola
rak ok daha esnek olmaya ihtiyacmz olduunu hissediyorum. Benim grme gre,
MC-IC ekseni hakknda syleyebileceimiz en fazla ey, bu eksenin hem olas en geni
hem de en dar bakmlardan kklerimizi akladdr.
Eksenin her iki ucunun her iki ebeveyni de, ancak farkl bakmlardan niteledii y
nndeki grm netletirmek iin 'Sessiz kizler' diye adlandrlan June ve Jennifer Gib
bons' un haritalarn inceleyelim. Yalnzca ke noktalarn deil Gne ve Ay' da dikkate
alacam. Eer okuyucu onlarn yklerine yabancysa bu nemli deil, nk yalnzca
ebeveynlerin ve byk ebeveynlerin birka temel zelliine bakarak bir aile mitinin kar
makln gstermek istiyorum. Hepimizin iinden kp geldiimiz bu tr kark hika-

1 Astrology, Vol.59, No.4, Winter 1985/86.

258
ekil-17

June Gibbons 11 Nisan 1963, 8.lam yerel saat (5.lam GMT), Aden, Yemen, 12N47'
45E02'

ekil-18

Jennifer Gibbons 11 Nisan 1963, 8.20am yerel saat (5.20am GMT), Aden, Yemen, 12N47'
45E02'

259
yelerin tmnde olduu gibi, yky, astrolog tek bana her ynyle kefedemez. Hari
tas incelenen kiinin de, srece bir sre sonra bilinli olarak dahil olmas zorunludur.
yky zetlersek, June ve Jennifer adl ocuklar, birbileri dnda herhangi bir ki
iyle pek az konuuyorlard. Birbirleriyle konutuklar zaman da bunu olduka gizli veya
baka bir kimsenin takip edemeyecei bir hzda ve bir bakasnn anlayamayaca zel bir
lisanla yapyorlard. Tamamen birbirlerine balydlar. Birlikte yaamay beceremedikleri
gibi, ayr yaamay da beceremiyorlard. Sevgiyle ve youn rekabetle birbirlerine balan
mlard. Ergenliklerinde birka hrszlk ve kundaklk eyleminin ardndan yksek g
venlikli Broadmoor zel slahevine yerletirildiler. Buradan yllar sonra ktlar. Maalesef
Jennifer 1993'te ld. Bylesine gen bir yata yaad olay, trajik olmasna karn, June' u
paylalan bir kimliin bask ve karmaasndan ve bu denli gergin bir psiik szlemeden
kurtarm olabilir.
Yalnzca on dakika arayla domu olmalarna karn, ikizler farklydlar. Jennifer kiz
ler Ykselen'e sahipken, June'da Boa ykseliyordu. Harmonik astrolojisinde, haritalar
daki farkllklar ok daha belirginleir. Okuyucuya, David Hamilton'un bu konuyla ilgili
mkemmel makalesi tavsiye edilir.
Tm malzeme ve alnhlar Marjorie Wallace'n yazd The Silent Twins adl kitaptan
alnmhr.
Annenin ad Gloria' dr (Muhteem anlamnda): Aslan IC' de. Gloria'nn, her eyden
nce, ikizlere bir arkada olduu anlalmaktadr: 4.evin yneticisi 1 1.evde; veya MC'deki
Kova Ay'a kare a yapyor!
kizlerin babas Aubrey, arkadalarndan gerekten holanr, onlarla bir kadeh ahp soh
bet etmeyi severdi: Gne 1 1 . evde, Kova MC'de.
Aubrey, 'sevilip kabul edilmeyi istiyor, buna ihtiya duyuyordu. Fakat onun sosyal
onay zlemi, ailesinin onu gittike daha az grmesine neden oluyordu': Kova'daki Satrn
MC'nin zerinde ve Ay-Neptn kavuumuna kare a yapyor.
Gloria, ikizlerinin hatalarn grmeyi reddeden ok sevecen bir anneydi. Kitapta onunla
ilgili blm okurken, bunun nne gemesinin zor olduu anlalyor: 6.evde Neptn'le ka
vuum yapan Ay, 10. evdeki Vens'e gen a yapyor. ok alkan olduu belirtilmi ve o
cuklarla ilgili sorumluluklarn ounu onun stlendii anlalyor: 6. evdeki Ay-Neptn
kavuumu Satrn'e ve MC'ye kare a yapyor. Aubrey'nin 'aile hayatna katksnn barnma
sunmakla balayp bittii' hissine sahip olduu ortadadr: Ay-Satrn kare as.
Gloria'nn babas, 'en byk kzyla ilgili gl hedefleri olan kah bir Barbadosluydu.
Gloria'nn bir retmen olmasn istemiti.' Gloria bir ana okulu retmeni olarak bir sre

2 The Astrological Jouma\, June/July 1987.

260
alb, fakat 'bundan nefret etti': Eitimle ilgili 9.evin yneticisi Satrn MC'de. MC' deki ka
vuum, onun hayata geirilmemi arzular olarak yorumlanabilir. Gloria Aubrey'le kar
lamadan nce ounlukla telefon memuru olarak alt: Ay ocuklann 3.evlerini ynetiyor.
Gloria'nn annesi mahalli kilisede org alyordu: Ay-Neptn kavuumu, Balk'taki Vens'e
gen a yapyor.
Aubrey silahl kuvvetlerdeydi (RAF' da): Gne Ko'ta, Gne 4.evin yneticisi. Aubrey
ocukluunda ok parlakt, fakat ebeveynlerinin srekli iddetli kavga etmeleri yzn
den ev hayat korkuntu. Annesi babasn alt kez kadar terk etmi, fakat hep geri dnm
t. Aubrey bu durumla ba edemiyordu. Babasna ve ailesinin kendi geleceine ynelik
isteklerine bakaldrd: Kova'daki Satrn MC'de ve Urans 4.evde. Aubrey babasna kar
isyan etti. kizler de ona kar isyan ettiler. O, toplumun saygn bir yesi olmak istemiti.
kizler ise kendilerinin slahevine gnderilmesine neden oldular. Aubrey, isyankarl y
znden (ki muhtemelen ok yerindeydi), 'ailesinin bir avukat veya doktor olmas ynn
deki dlerini' gerekletirmeyi beceremedi. 'Baarsz olduumu hissediyordum. Ailem
iin bir hayal krkl olmutum. Onlarn benden olmam istedikleri kii deildim': Sa
trn MC'de.
Babann grevi nedeniyle, aile ikizlerin ocukluk dneminde epeyce tanmak zorunda
kalmt. Kkleri Barbados'ta olup Yemen'de domu olduklarndan, elbette ilk tandk
lar yer ngiltere olmutu: Urans-Pluto 4.evde. Bu yerleimler, kesinlikle, kkszlk duy
gularn ve herhangi bir anda tanabilme ihtimali nedeniyle asla bir yere kk salamama
hissini betimler. Heyecan verici olduu kadar karmaa da yaratr.
Haritalara ikizlerin asndan bakarsak, MC' deki Satrn' sosyal olarak tannmama
korkusu olarak yorumlayabiliriz. Bu yerleimde, baarmaya muazzam bir yatrm, ikizle
rin baarl ve saygn olmalarna mthi bir ebeveynsel yatrm olabilir. Biyografiye gre de
erlendirirsek, bu elbette Aubrey'nin arzusudur. Kova' dayken, insanla ynelik farkl bir
tr katkda bulunma ihtiyac olabilir. Satrn' n MC zerinde yerleimi, kiinin hibir e
kilde baa kamayaca bir sorun olabilir. phesiz bu yerleime sahip olan kiilerin ' ge
gelienler' olduu tahmin edilebilir. Bu Satrn yle demektedir: 'Bir eyler baarmalym,
zamann snavn aacak bir eylerle nlenmeliyim.' Bu bir tr yenilik veya bulu ya da
geleneksel olmayan bir yoldan hedefe varmak olabilir. Grn olarak eksantrik amalar
ve hrslar beklenebilir ve Kova' daki Satrn ve 4.evdeki Urans ile, daha nce de ifade edil
dii gibi aile basklarna kar gl bir isyan ihtiyac vardr. Baka bir adan, ikizler, Aub
rey'in isyann onun adna yapyor olabilirler. Bilind olarak, Aubrey veya Gloria'nn
bekledii bir ey olabilir. Fakat bu ok fazla tahmindir.
Her koulda, ikizler ok da nl oldular. Sessizlikleri nedeniyle tanndlar: Satrn-Mer
kr arasnda tam bir quintile a. Ailelerinin kara koyunu (ie yaramaz ferdi) olmalar y
znden tanndlar: Satrn koyunun (Ko) burcunda Gne'e altmlk tam a yapmaktadr.

261
Urans-Pluto'nun 4.evdeki kkszl ve Satrn' n IC'ye kart a yapmasyla betimle
nen gvenlik ihtiyac ve uzun yllar parmaklklarn ardna hapsedilmeleri de dikkate de
erdir.
15

GEZEGENLER VE KE NOKTALARI

GNE VE KE NOKTALARI

Gne-Ykselen kavuumu olanlarn fark edilmemesi ou zaman imkansz gibidir. Ne


reye giderlerse gitsinler, ne yaparlarsa yapsnlar iinde bulunduklar ortamda daima gze
arpma eilimindedirler.
Haritalarnda Gne ykselirken doanlar, afak vakti domulardr. Parlak, yeni bir
gnn balangcnda. Ykselen Gne insanlar, zellikle projelerin balangcnda iin
iinde olmay severler ve genellikle ok belirgin bir liderlik potansiyelleri vardr. Bu insanlar
kendilerini harekete geirme eilimindedirler ve kaderlerinin patronu olmak iin hayatla
rnn iplerini ellerinde tutma isteindedirler. ounlukla hibir ekilde kaderci deildirler.
Doum an ou zaman bir ekilde vurgulanmtr. Sanki ocuun gelii gerekten de
yeni gnn balamasna neden olmu gibi belki zel bir olay olarak alglanr. Yeni gelenin
ortaya k layk ile kabul ve tasdik edilir veya keyiflenilir. afak korosu da denilebilir
buna. Doduunuz anda btn kularn tmeye baladn bir dnn.
ou zaman, ocuun srekli olarak izlenip fark edildiini alglad bir erken ocuk
luk dnemi yks vardr. Gne' in alan bunun nedenlerini ve memnuniyet verici bir
deneyim olup olmadn aklar. Genellikle, ocuun parlamas veya bazen dierlerinden
stn olmas beklenir. Ebeveynler, zellikle de baba, bu ocukla genellikle gurur duyar.
Belki de ilk ocuklandr. ansn yardmyla bu konum kendine inanan, zgvenli bir birey
yaratabilir. Fakat bunun dorulanmas iin Gne' in alarnn dikkatle incelenmesi gere
kir.
Ykselen'i zerinde veya l.evinde Gne'i olanlar herhangi bir olayda kendilerini ok
fazla izleme eilimindedirler. Kendilerine kar bilinlidirler. ou zaman kendilerine d-

263
andan bakma yetenekleri vardr ve kendilerini izleyen dier insanlar izlerler. Ykselen'i
ve Gne'i ayn burta olan kii genellikle yalnzca o burcun zelliklerini gl biimde ci
simletirmez, ou zaman byk bir mevcudiyete ve gereklie de sahip olur. Kiinin ar
kasna gizlenecei bir sosyal kiilii (persona) yoktur. Ya da kiinin sosyal kiilii ile z
deletii sylenebilir.
Babann ocuun hayatnda ou zaman gl bir etkisi olmutur, eskiden bu durum
bugne gre daha az olsa da, ok defa doumda da mevcuttur. Kii babasyla, onun d g
rnyle, tavrlaryla ve bazen fiziksel haliyle de zdelemeye ynelir. Bu kii tam tamna
babasnn ayak izlerini takip edebilir.
Gne 1 2.evde ve zellikle Ykselen'le kavuum orb'unun gerekten dndaysa, kii
arka planda, ou zaman bir ocuk olarak tepeden bakldn, birey olarak kendi zgn
l iinde kabul edilmediini hisseder. Gne'i 12.evde olan kiiler, genellikle bir biimde
perde arkasnda alrlar. Fakat Gauquelin'in aratrmasnn ima ettii gibi bu yerleim o
unlukla dnya liderlerinin haritalarnda bulunmaktadr (Eit Ev sisteminde olmasna ra
men Margaret Thatcher bunun bir rneidir. Eit ev sistemini eyrek daire sistemleri ka
dar tercih ederim. Thatcher'n Gne'i aslnda 1 1 .evindedir.) Kiisel olarak, bunun
nedenlerinden birinin u olduunu dnyorum: Eer bir kiinin tepeden bakldn his
settii bir gemi yks varsa, o zaman kii gelecekte tepeden baklmamay salama al
maya alr. Kii elbette ki sosyal hayat iinde kiisel hayatnn ounu feda etmek zo
rundadr. Bu durum Balk burcunun evindeki Gne'le uygunluk iindedir.
Gne'i Alalan zerinde olanlar bazen Gne'lerini bakalarna veriyor grnebilir
ler. Bylece dier insanlara g verirler. Bunu zellikle Gne-Alalan as olan danan
larda fark ettim. nk onlar bakalarnn gr ve fikirlerine, kendilerininkilerin pahasna,
ok daha fazla nem verme eiliminde olup ok defa kendi kararlarn almak iin baka
larna bakarak, bir danma seans srasnda ne sylenebileceine sanki allandan daha
fazla aldr ediyor grnmektedirler. Astrolog-danan ilikisi, dier her danmanlk du
rumunda olduu gibi eitlik ve paylama dayanr, eer kiilerden birinin daha 'nemli' ol
duu sylenebilirse, o kiinin danan olaca phe gtrmez. En u durumda, 7.evdeki
bir Gne, danan rolnde olduunda, bunu kabul etmeye ok gnlszdr. Kendi nem
liliklerinden vazgeerler, sahne klarndan utanp mcadele eder ve durumu gizlice yn
lendirmeye alrlar. yle ki astrolog merkeze (sahneye) yerleir ve danann hayatnn
iplerini elinde tutan olur. Bunlar olurken, ister kiisel ilikiler isterse i ortaklklar olsun
danann dier birebir ilikilerinde yaratlan bir durum tekrar ediliyordur. Gne-Alalan
hayatnn kadere bal olduuna ve ilahi alemin veya bakalarnn stn glerinin elinde
kendinin yalnzca bir piyon olduuna ok da kolay inanabilir.
Elbette durum her zaman byle deildir, fakat Gne-Alalan Terazi'deki Gne' e
kukusuz olduka benzemektedir. Karar alma srecini paylamay sever ve ileri birlikte

264
yrtecei birini ister. liki ve ortaklklar bu kii iin ok nemlidir. Bir ortaklk iinde ve
aslnda tm birebir durumlar iinde alan herkes iin uygun bir yerleimdir. Baz du
rumlarda Gne-Alalan 'Bir ortam olmadan ben bir hiim, dier kii olmadan hayatn
bir anlam yok' diyebilir. Daha olumlu durumda ise 'Baka bir kiiyle yakn iliki yoluyla
kendimi kefediyorum' diyebilir.
Psikanalist Freud, Jung ve Laing'in nn Gne'lerinin de Alalan'lannn zerinde
veya 7.evlerinde olmas kayda deerdir. Onlar kimliklerini baka kiilerle yakn etkileim
yoluyla kefetmilerdi. Benzer ekilde, birebir durumlarda dierlerine kendilerini anlama
olana sundular. Dananlarna babalk yaptklar da sylenebilir. Bylece bu kombinas
yon analistler, terapistler ve benzerleri iin ok uygundur. Bu nl psikanalist, ilikiler
vastasyla kiisel farkllk ve tanruna da elde ettiler kukusuz. Bu, avukatlarn haritalarnda
da sk rastlanan bir kombinasyondur, onlar ou zaman ortaklklar iinde bulunur, her da
vada mvekkilleriyle ortaklk ilikisi iinde alrlar ve genellikle adalet ve drstlk iin
ideal biimde alarak davalar yoluyla 'ak dmanlar'la urarlar.
Gne'i Alalan zerinde bulunan bir kiinin babas, kii tarafndan ounlukla babas
olarak deil, daha ok annesinin kocas olarak alglanr. Kiiliin olutuu yllarda evdeki
baba figr biyolojik baba deilse bazen bu durum gerekten de dorudur. Fakat daha ok
gerek durum deil, psikolojik bir deneyimdir. Baba her eyden nce bir ortak olmakla il
gilidir (evlilik veya i ilikisi balamnda). Bu yzden 7.evdeki Gne' in evlilie (birlikte
yaamay deil, evlilik kontratn kastediyorum) bylesine yksek prim vermesi pek az a
rtcdr. nk kii (kadn veya erkek), ya rol kendisi oynayarak veya 'dieri'nin ken
disi iin bunu yapmasn bekleyerek, baba arketipiyle bir iliki arar. Kiinin i ortaklkla
rna zellikle nem verdii durumlarda, Gne genellikle Alalan'n 6.ev tarafnda bulunur
veya 6.evin yneticisi 7.evdedir ya da bunun tersi sz konusudur. Her durumda, kii ba
kalarna bir eit kimlik salama anlamnda 'babalk yapma'y genellikle srdrr.
Alalan-Gne insanlar ortaklklarndan gurur duyarlar. Bu kii, 70-80 yalarnda
eiyle kol kola gezen ve 50 ksur yldr evli olduunu gururla syleyen tiptir. Bu durum,
Gne 7.evde olduunda ilikilerin srmesinin daha olas olduu veya byle olursa bunun
iyi bir ey olaca ya da ilikinin bakalarnn ilikilerinden daha iyi olduu a;lamna gel
mez. Sadece u sylenebilir: Bu yerleimde iliki en nemli ve gurur duyulacak bir ey olma
eilimindedir.
Klasik olarak, Gne-MC kavuumunun bir kii iin byk baar ve onur iareti olduu
varsaylr. Kukusuz ok eitli baar tipleri ve bunu lmek iin ok sayda lek mev
cuttur. Baar olsun veya olmasn, bu yerleime sahip kiilerin ounun amac genellikle
dnyada nemli olmak, fark edilmek, tannmak ve sayg grmek, yani hret kazanmak
tr aslnda. Bu yzden hretin bu aya sahip olanlarn kaplarn almas nadiren art
cdr. En azndan kendi alanlarnda baarl olurlar.

265
Klasik olarak, kendilerini bir eyin sorumluluuyla ilgili, bir biimde lider olarak, bir
irketin, okulun, hastanenin ve benzeri yerlerin banda bulan kiilerin haritalarnda rast
lanr. Gne-Ykselen kavuumu, iinde bulunduu ortamda dikkat ekmekte zorlan
mazken, Gne-MC kavuumu olan kiinin fark edilebilirlii genellikle ok daha ortada
dr veya en azndan ou zaman hedefi budur.
Dier her ey eit olmak artyla, bu kii toplumu ayakta tutacak olan bir kiidir. B
tnl, drstl ile tannan, igal ettii pozisyon ve yklendii sorumluluk ile sayg
duyulan kii. Yneticilik pozisyonlar veya kamuda pozisyonlar, fakat kavuumun dier
noktalarla alar elbette ki ok dikkatli incelenmelidir.
Ben bu kavuumu dllerle ilikilendiririm. 'eref Unvanlar' dersem belki daha doru
olur. Hatta Gne'in MC'ye olan progresyonunun ou zaman kiinin bir eit dl al
masna tesadf ettiini bile grdm. Eer bir ocuk sz konusuysa bu bir okul veya spor
dl olabilir, fakat bir yetikin iin toplumsal olarak onay gren dier trde bir dl bi
imini alabilir. Bunun bir rnei Pearl Buck'n haritasnda vardr. Onun Gne-Merkr ka
vuumu MC'nin zerindedir ve hem Nobel edebiyat hem de Pulitzer dllerini almbr.
Gne-MC kavuumu olan kii ocukluunda toplumsal onay elde etmek iin tevik edi
lir. Baba ounlukla nl bir kiidir ve bir tr 'hret'in modeli olma ilevi grr. Bazen
de babann nl biri olmamas ocuu onun adna bunu gerekletirmek iin hevesli klar.
Gne-IC kavuumuna sahip olanlar, genellikle toplumsal onay veya hret muame
lesi grmek istemezler. Bununla beraber bu yerleime sahip olan kiilerin daha az baarl
olma eiliminde olmadn vurgulamak gerekir. Ancak ev hayati daha nemli olma ei
limindedir. Kiinin gerek veya duygusal kklerini kefetme ihtiyac gibi.
Bu oluuma sahip kiiler, bazen dnyadan ekilirler. Hatta ok defa bir mnzevi gibi
yaarlar. Daima bir miktar mahremiyet isterler. eitli biimlerde toplumdan gizleruni ola
bilirler. U rneklerde hapishaneye girerek veya hastaneye yatarak. Baba da ou zaman
gizli bir figrdr.
Gne ile MC-IC ekseni arasndaki kare alar, zirveye doru uzun ve zor bir trman
olacana, fakat oraya ulamak iin gereken kararlln olduuna iarettir. Bu a bazen ki
inin nihai hedeflerinin, gerekte sahip olduu karakterle elde edilemeyeceini ve ikisini
btnletirmenin zaman alacan ima eder. Kii zel yaam ve profesyonel yaam ara
snda kaldn da hissedebilir.
MC-IC ekseniyle olan uyumlu alar bu tr bir abmay gstermeyecektir. Kii gerilimli
alara gre daha kolaylkla haan kazanr (baaryla her neyi kastediyorsa) ve bunun so
nucunda motive olur. Fakat baarlarn yle rekor kran cinsten olmas pek olas deildir.
Haritadaki dier oluumlar farkl eyler syleyebilir kukusuz.

266
AY VE KE NOKTALARI

Ay-Ykselen kavuumu kiinin dnyaya ve iindekilere zen gsterme ve koruma is


teiyle yaklaacan ima eder. Eer dier harita etkenleri de uygunluk iindeyse, son de
rece duyarl, uyum salayabilen, tepkisel ve dierlerinin isteklerini karlamaya ya da kendi
ihtiyalarnn tatmin edilmesine hevesli kiilikler ortaya kar.
ou zaman anne figryle ve anne rolyle gl bir zdeleme vardr. Genellikle er
ken dnemde ok gl bir diil varolu sz konusudur. Bu yerleime sahip tandm bir
adam annesi, anneannesi ve teyzesiyle birlikte yaayp onlar tarafndan yetitirilmiti. Ka
dnlarn hepsi onun ihtiyalarna ok duyarlyd ve o da onlarnkilere. Bu yerleime sahip
kiiler anne figrnn ihtiyalarna bazen istisnai biimde duyarldr (veya byle olmak zo
runda kalmhr). Belki o kiiyi korumak zorundadr. Baz durumlarda, kendi annelerine an
nelik ederler ve sonrasnda ya dierlerini duygusal bakmdan beslemek veya onlar tara
fndan beslenmek isteiyle dnya sahnesine karlar.
Ay' ykselen kii, Ykselen Neptn'e benzer ekilde, karlah her eye ve herkese
ylesine yant verici ve duyarl olabilir ki kendisinin nerede bittiini ve dierlerinin nerede
baladn net olarak alglamakta glk eker. Karlahklan her eyi iselletirir. Anne
nin psikiyatrik problemlere sahip olduu ve ocuun ok erken bir yata anneye arnelik
etne roln stlenmek zorunda kald bir ok rnek biliyorum. ocuk, annenin davra
nlarn grece akl banda bir dzeyde tutnak iin, onun sinyallerini alp okumak zere
Howard Sasportas'n 'radar benzeri yetenek' olarak niteledii bir tutum gelitirir. Bylece,
ksa srede temasa getii herkesten gelen sinyalleri okuma yetenei kazanr. O henz bir
bebek veya kk bir ocukken ve annesine bamlyken, hasta anne de bazen ocukla daha
iyi ibirlii yapmtr. Bu yzden Ykselen Ay kiisi bir yetikin olarak, ou zaman hala
gl bir ihtiyallk ve ocuk benzeri bamllk sergiler. Ay'n kiiyi erken dnem arne
figryle olan ilikisi balamnda ifade ettii anlalmaktadr. Bu nedenle Ykselen Ay in
sanlar, bazen kendilerinin ihtiyal bir ocuk olan yann ortaya koyarak, korunmay ve
zen gsterilmeyi isteyerek dnyadaki yerlerini alrlar.
Ay-Alalan kavuumu ok gl bir iliki ihtiyacn ve bunun salayabilecei duygusal,
ailevi ve isel gvenlik ihtiyacn ima eder. Bir miktar beslenme, anlay, korunma ve bal
lk sunabilecek ilikilere olan ihtiyac. Ay-Alalan as olanlar, kendilerini, karakteri ne olur
sa olsun (ocuk-ebeveyn, alan-patron veya iki ak arasnda vb. olabilir) belli bir ilikinin
spektrumunun iki ucundan birinde olabilecekleri bir ebeveyn-ocuk ilikisi iinde bulurlar.
Bu alara sahip insanlar, ou zaman, arnelerine olduka benzeyen bir insanla evlen
mi olduklarnn veya anneleriyle olan ilikilerini eleriyle tekrarladklarnn ya da byle
olmasn tercih edeceklerinin, belki bir iliki iinde yllarn geirdikten sonra farkna va
rrlar.

267
Bazen, erken dnem anne figr ocuk veya dier ebeveyn tarafndan daha ok bir e
olarak deneyimlenmi ve bu durumdan kaynaklanan bir anne-e balants oluturul
mutur. Bu kombinasyonda anneyle ilgili konular ve iliki herhangi bir olayda allm
olandan daha fazla birbirine karm grnr.
Ay-Alalan kavuumu olan kiiler ou zaman ilikilerde ve aslnda tm birebir kar
lamalarda ok besleyicidirler. Ancak, Howard Sasportas'n da syledii gibi, 7.evdeki Ay
ein ihtiyalarna fazlasyla duyarl ve fazlasyla adapte olabilir. Bu yerleim kadnlarla ok
gl kontratlarn oluturulduunu belirtir. rnein bu yerleime sahip terapi alan kii
ler genellikle kadn terapistlerle daha rahat hissederler.
Bu yerleim, eitli lunar beceriler sunmak iin dier insanlarla bir araya gelen kiile
rin haritalarnda da bulunabilir. Bu tr beceriler yemek piirmekten ve yiyecek tedarikin
den, gvenlikle ilgili ilere, hatta mobilya restorasyonu trnde eylere kadar deien bir
kapsama sahip olabilir: Bakm veya bir tr koruma salamay ieren trde hizmet sunan
kiiler.
Ay'n MC-IC ekseninin iki ucundan birinin zerinde bulunmas istisnai biimde g
l ebeveyn-ocuk balanru ima eder. Tepe Noktas'nda Ay' olanlar bazen bir eit toplumsal
anne roln stlenirler. Belki irkette her eyi bir arada tutan ve bir tr aidiyet duygusu
nu tesis eden kiidir. Bazen seilen meslek kiinin kendi evi ve ailesinin bakmyla ilgilidir,
fakat bazen de ok daha toplumsal bir kapsamda koruma, bakm ve besleyicilikle ilgilidir.
Burada bulunan burcun byk nemi olduu akhr. rnein kizler' deki Ay kiinin di
lin korunmasyla veya dil vastasyla besleyicilik ile ilgili olduunu ima eder; Boa veya Yen
ge' teki Ay tarm, bahvanlk veya yiyecek tedarikiyle ilgili bir kariyeri ima edecektir.
Gne-MC kavuumunda olduu gibi bu yerleimde de, toplumun ne dnp his
settiine ynelik bir duyarlln elik ettii kiisel bir n ihtiyac vardr. Bu nedenle, top
lumun ihtiyalarna ok duyarl olmak zorunda olan her kii iin uygun bir kombinas
yondur.
IC'deki Ay doal olarak evindedir. Bu yerleim zengin bir aile gemiini ima eder. Ayn
zamanda bu gemi kiinin zerinde zellikle gl bir ekim uygulayacakhr. Bu ekim,
kiinin iinde byyp yetitii aileyle, bu ailenin gemiiyle veya bundan da daha nce
siyle ilgili olabilir. Tarihiler veya aile aalarnn izini srmek isteyenler iin ideal bir yer
leimdir.
Bu yerleime sahip kiide duygusal ve isel olarak gvende hissetme ihtiyac ok g
ldr. Genellikle bir mahremiyet, geri ekilme, gven ve hatta inziva yeri ihtiyac vardr.
Kiinin duygularnn mahremiyetini koruma ihtiyac sz konusudur. ou zaman ki
ide yerkreyi koruyup beslemeye ynelik gl bir duyarllk ve farkndalk vardr. Bu du
yarllk bahvanlktan ekolojik sorunlarla megul olmaya kadar eitli biimlerde tezahr
edebilir. Bazen mal ve konut edinmeyle ilgili konularla youn bir meguliyet sz konusu-

268
dur. Kiinin kklerine ynelik, eitli biimlerde ortaya kabilen bir duyarllk da vardr.
Bu yerleim genellikle toplumun algsndan 'gizli' bir ebeveyni betimler. Eer haritadaki
dier etkenler de doruluyorsa, kendisini o kiiyle gvenlikte hisseder ve gvenlik iin ona
geri dnler yapar. Bazen, IC' deki Ay kiinin annesinden daha ok babasyla olan dene
yimini aklaycdr. Bu yerleime sahip kii hayatnn sonraki yllarnda ou zaman ge
riye ekilen, hatta mnzevi olan bir ebeveyne sahiptir. Baz durumlarda ise ebeveyn ocukla
birlikte oturmaya balar.

MERKR VE KE NOKTALARI

Bir Merkr-Ykselen kiisinin yaratabilecei ilk izlenim parlak, gen ve merakl (ok da
konukan) olduu ynndedir. Bu insanlar ok vurgularun bir konuma ve ou zaman
zellikle kendi deneyimleri hakknda yazma ihtiyacndadrlar. Merkr ile Ykselen-Ala
lan ekseni arasndaki tm alar otobiyografik yazlar yazmay tercih ederler. Her zaman
olduu gibi, bur yerleimi, bu oluumla balantl dier alar, kizler ve Baak burlar
nn bulunduu evler, bunlarn hepsi, ykselen Merkr zerinde nemli etkiye sahiptir ve
tm Ykselen kompleksinin bir blmn tekil eder.
Ykselen Merkr' Olak'ta (bu nedenle kizler 6.evinin ve Baak 9.evinin balang
anda) olan tandm bir kadn danan bir kamuoyu aratrmalar irketinde almaktayd.
Onun d dnyaya kp insanlarn grlerini ald sylenebilirdi. i, dier insanlarn
inanlaryla, siyasi tutumlaryla, vb ile balantl dncelerini toplamay kapsamaktayd.
nsanlarn grlerini alp birbiriyle ilikilendirir ve ardndan bunlarn szcln ya

pard. Bundan nce, bir 'sosyal' osteopatn sekreteri olarak almt. Bu da sembolizme
tam olarak uymaktadr. Kiisel bakmdan, Merkr' Olak'ta olduu iin sylediklerinin
ciddiye alnmasn istiyordu. Bilgisi iin, belirli bir konuda otorite olduu iin sayg gr
mek istiyordu. Onun yaam yolculuunun kendisi hakknda bilgilenmek, kendisinin oto
ritesi olmakla ilgili olduu sylenebilirdi. Belki ii (6.ev), aratrmalar ve inanlar (9.ev)
bu sreci kolaylatrmaktayd. Mkemmel bir konumac olduu gerei onun kiiliinin
sosyal yanrun bir parasyd ve bir hayli elleriyle de konumaktayd. ncelikle karlat
nz yan, bu Merkryen niteliiydi. Fakat bir Merkr-Satrn tipinin, her ey hakknda d
ndklerini, zellikle inan sistemini (9.ev) ve alma, zihin ve beden konularyla ilgili
alanlan (6.ev) kesin olarak tanmlama ihtiyacn da yanstmaktayd. Bylece, onun hayat
taki yolculuunun nemli bir blmnn, kendi grlerini tanmlayp bunlar bakala
rna iletmekle ilgili olduu da sylenebilirdi.
Ykselen Merkr' olan kiiler genellikle kardeler ve okul erevesinde ok gl er
ken dnem sorunlarna sahiptirler. Bu sorunlarn tam olarak ne olduunu haritann btn

269
gsterir. Ykselen Merkr kiileri ou zaman kardeleri hakknda ve bu sorunlarn neler
olabilecei hakknda dorudan doruya konuurlar.
Merkr-Alalan kavuumu veya eksenle dier gerilimli alan olan insanlarn genellikle
ykselen Merkr kadar zorlayc bir iletiim ihtiyac vardr. Fakat Merkryen nitelik bire
yin kiiliinin sosyal yannda o denli netlikle gzlenmez.
Merkr' n bu eksenin ularndan herhangi biriyle kavuumunda, baka bir insanla bi
rebir iletiim kurmaya ve dier insanlarla ilikiler kanalyla kendisini tartmaya ynelik
gl bir ihtiya vardr. Bu alarda bir ok insan terapi ortamlarna ekilir. nk dinle
nilmeye ihtiyalar duyarlar. Baka bir kiiyle szel etkileim vastasyla, kii belirli konu
larda kendi konumunu tehis edebilmeyi baarr.
Bob Dylan'n kizler'deki Merkr' Alalan'la kavuum ve Neptn'le kare a yap
maktadr. O, mzik besteleyerek ve ark syleyerek ben-olmayan (biz) ile karlamakta
dr. Ayn zamanda bir retmenle evlidir. Ykselen Merkr kiileri akll ve gzel konu
an biri olarak alglanmaktan holanrlar. Oysa alalan Merkr kiileri bu nitelikleri daha
ok bir e veya ortakta ararlar. Sonra bunlar kendilerinde gelitirirler. Merkr-Alalan ka
vuumu ilikilerde ou zaman bir erkek veya kz karde aryordur. Belki kolaylkla ileti
im kurabilecei birini.
Merkr ile Ykselen-Alalan ekseni arasndaki gerilimli alar, zellikle Satrn veya
Pluto da oluuma dahilse, ounlukla erken dnem iletiim glklerini betimler. letiim
kurma drts bundan dolay genellikle daha da fazla aciliyet kazanr. Merkr' n eksene
45/135 derecelik a yapt olaylar biliyorum ki, bunlarda doum travmasnn ardndan
uzuvlar veya solunum sistemi zarar grmt. Bu olaylardan bildiim bir kanda Mars
da iin iindeydi.
Tm alarda, kiinin doumu etrafnda ou zaman ok trafik, gidip gelme ve genel
aktivite vardr. Bir ok konumaya da iarettir.
Ykselen Merktir'e, bazen de Merkr' n genellikle Ykselen-Alalan ekseniyle yaph
dier alara sahip olan kiilerin, ou zaman, birlikte veya farkl zamanlarda kullandk
lar iki veya daha fazla sayda isimleri olabilir. Bu durum, bu alarda olan genel ift ynl
(rnein iki eli birden kullanma) niteliin iaretidir.
MC-IC eksenine a yapan Merkr, kiinin iletiim becerileriyle veya bilgisiyle ta
nnma arzusunda olduunu ima eder. Bu onlarn nihai hedefleri, anlmaktan memnuniyet
duyacaklar ey olabilir. Merkr-MC kavuumu, zellikle bazen, bunun ebeveynlerden bi
rinin istedii veya ekildii ey olduunu belirtir. Merkr ile MC arasndaki gerilimli a
lar, bazen ebeveynlerinin farkl isteklerine ramen kiinin bu eyleri yapmak istediini ifade
eder. Fakat uygulamada bu durum nadiren bu kadar belirgindir. Herhangi bir olayda mes
lek ou zaman yazma veya konumayla balantldr. Belki bir acente, arac veya eitim
cidir. Dnceler, insanlar veya eyler arasnda ba kuran, nakleden biri.

270
Merkr-IC kavuumu, iyi bir eitimin veya ok fazla tarhmarun ve belki ok sayda ki
tabn olduu bir arka plann iareti olabilir. Kiinin kendi kklerine ve kiisel gemiine
gl bir ilgi duymas muhtemeldir. ecere (soyaac) iin de uygun bir kombinasyondur.
Merkr ile MC veya IC kavuumu olduu zaman, bazen bir karde ebeveyn gibi hareket
eder. Daha da sklkla ebeveynlerden biri, zellikle bir biimde Merkryen karakterde de
neyimlenir. Bazen ebeveyn, bir ebeveynden ziyade bir erkek veya kz karde gibidir.

VENS VE KE NOKTALARI

Ykselen Vens evreye ve iindekilere mmkn olduunca diplomatik yaklam ser


gileyen bir kiiyi betimler. Bar ve uyumu korumaya veya yaratmaya ynelik gl bir
ihtiya vardr. Bazen barn korunmas, aslnda kiinin en derin istekleriyle elien neri
lerle uzlamak zorunda kalmas anlamna gelse de.
Ykselen Vens insanlar, ibirliine ve dn vermeye istekli grnr ve bunu ararlar.
Dnyaya uyum salamak, popler olmak ve kukusuz sevilmek isteyen bir grle yak
larlar. Dierleriyle 'Ortak nelere sahibiz?' anlayyla bir araya gelirler. Vens, Ykselen
eksenine yaknsa veya 1. evdeyse, ou zaman ocuklukta 'iyi' olmak ynnde gl vur
gular vardr. Yine ounlukla, her eyi olabildiince kolaylkla srdrme, sadelii tercih
edip gereksiz karklktan saknma arzusu vardr. Bazen ister fiziksel ister entelektel ola
rak, karlatrmaya (mukayese etmeye) ynelik bir yetenek vardr. Ykselen Vens' n d
dnyaya zevklerle ilgili araylar erevesinde kt sylenebilir. Fiziksel zevkler veya be
lirli bir durumda uygun davrann ne olduu veya olmadna ynelik duyarlla daya
nan zevkler.
Genellikle d grnle ilgili tm seviyelerde gl bir kayg sz konusudur. Bu yer
leim ambalajlama konusunda iyidir. Bu ister kendini, ister bir rn veya dnceyi am
balajlama olsun. Genellikle kendini fiziksel olarak olabildiince cazip ve hoa gider klmaya
ynelik gl bir ihtiya vardr. Bu tip herhangi bir eski giysiyi giyemez, d grnyle
ilgili iyi hissetmek zorundadr. Fiziksel grnyle dierlerine cazip gelebilecei veya on
lar uzaklatrabilecei fikrine duyarldr. Klasik olarak, ykselen Vens gzel grn sun
mak zorundadr ve kukusuz ou zaman da byledir. Genellikle ayrt edici bir renk algs
vardr. Ykselen veya l.evinde Vens olan kiiler, 12.evdeki Vens' n tersine, ocukluk
larnda d grnleriyle ilgili genellikle olumlu iaretler alrlar. 12.evdeki Vens, ocua
dierlerinin bir nedenle kendisini ekici bulmad algsn verir. Bu eksene gerilimli a ya
pan Vens, bazen, kiinin oluturmaya alt dsal imaj yznden uygunsuz biimde
giyineceini ima eder. Vens' bu eksen zerinde bulunan her iki cinsiyetten insanlarn d
grnleri de gen ve diil olabilir. Ykselen Vens, hain zelliklerden ok uyumlu zel-

271
liklere eilimlidir. Yine de her zaman olduu gibi Vens' n burcu asl neme sahiptir.
Vens' bu eksenin iki ucundan biriyle kavuum yapan baz insanlar, parayla ok il
gili grnrler. Belki doal biimde maddi stnlkleri kendilerine ekerler veya bunu yap
may isterler. Kukusuz yaam yolculuklar, deer-zdeer kavramlaryla ve hayatta ne
yin yksek deere sahip olduu neyin olmad konusunda bir anlay kazanmakla ou
zaman olduka ilgilidir.
Vens' bu eksenin iki ucundan birinde olanlar, ou zaman dierlerine sevildiklerini
veya ak olunduklarn hissettirme yeteneine sahiptirler. Bu da kiisel poplerlik verir.
Ke noktalarndan herhangi birine kavuum yapan Vens, haritaya sekin bir 'rekabeti
olmayan' ton ekler. Fakat Mars'n koullan, bu durumu dengelemek iin phesiz ok ey
yapabilir. rnein Vens' ykselenler, gerekte olduklarndan daha az rekabeti gr
nebilirler.
Alalan zerindeki Vens bazen kendini bakalarnn d grnleriyle ilgilenmek ek
linde ortaya koyar. rnein bir zamanlar Vens' Alalan'nn zerinde bulunan bir kua
fre giderdim. O, bakalanrun nasl grnd zerinde alarak kendisini da vurma ola
nana kavuuyordu. Byle bir alanda baarl olmak byk kiisel poplerlik de verir. Bu
yerleime sahip bazlar, bakalarm ho, gzel, iyi, hatta varlkl grerek kendi Vens'le
rini onlara yanstrlar, ancak byle yaphklarnda bu prensipleri kendilerinde bulabilmek
tedirler. Bu yerleime sahip ou kii, bir ortaklk iindeyken kendini daha deerli hisse
der. Bir kiinin kendi gelirine gre ok daha varlkl bir kiiyle birlikte olduu durumlar gibi,
bunun maddi bir dzeyde de geerli olduunu gzlemledim.
Bu eksenin ularndan birindeki Vens, kanlmaz olarak gl bir iliki istei ortaya
kartr. Ortaklk iin duyulan ihtiya ok zorlayc olabilir. zellikle Neptn-Alalan ka
vuumu olan bazlarnda olduu gibi, bakalarna ho grnen ilikiler isterler. Vens' n
ve 7.evin koullarna bal olarak, kiinin ilikilerinin daha zor, karmak ve tatsz ynle
rini kabul etmesinde glk olabilir. Her zaman her eyin 'ho' olmasn isteyebilir.
Vens-MC kavuumu, Vensyen bir kariyerin gstergesi olabilir. Sanat, gzellik, dip
lomasi veya zevk, karlahrrna ve ahengin gerekli olduu bir alanla ilgili bir meslein. Ger
ek ura ne olursa olsun, kii almasna diplomatik beceriler katma yeteneine de sahiptir
kukusuz. Genellikle bu yerleime sahip insanlar otorite konumundakilere nasl cazip g
rnp, onlarla nasl kolaylkla geinebileceklerini bilirler. Vens-MC kavuumunun genel
bir poplerlik vermesi de beklenebilir veya en azndan bunu yaratmak iin bir arzu vardr.
Bu kombinasyona sahip bazlar, romantik yaamlar ya da kurduk.lan ilikiler nedeniyle
n sahibi olabilirler. Bazlar da her eyden nce sevecen bir ebeveyn olarak tannmay ar
zulayabilirler.
MC-lC ekseninin ularndan birinde Vens' n olmas, kiinin kendi ebeveynlerinin ok
sevecen veya popler olduunun iareti olabilir. Bazlar iin, daha ok, ebeveynin mesleki

272
etkinliklerinin veya ocuun kariyeriyle ilgili isteklerinin betimleyicisidir. ok defa ebe
veynlerden biri son derece seksel biri olarak alglanr. Vens-IC kavuumunun evlilik d
gizli ilikilerin peinde koan bir ebeveyni betimlediine sklkla ahit oldum.
IC'deki Vens, kiinin ou zaman parasal varln olduu bir gemiten geldiini ima
eder. Bu yerleimde 'iyi ve gzel ev ' duygusu vardr ve bu duygu eitli biimlerde yo
rumlanabilir. dealde belki scak ve sevgi dolu yakn evre anlanuna gelebilir ve Vens
IC kavuumunun gerilimli alarnn olmay bunu gsterebilir. En azndan kukusuz, ki
inin ok deer verdii atalaryla veya arka planyla ilgili baz konular vardr.
Bu yerleime sahip kiiler gzel bir ev ortam yaratmak isterler. Belki uyumlu renkle
rin ve ho bir mziin olduu ve duygusal ahenksizlikten mmkn olduunca uzak bir yer.

MARS VE KE NOKTALARI

Mars ile Ykselen'i kavuum yapan kiiler, dnyay bir yarma yeri olarak grme ei
limindedirler ve ona bu noktadan yaklarlar. Keza, ou kez, belirsiz bir ahmarun her
an kabilecei duygusuna sahiptirler. Bazen ykselen Mars kiisi ahmalarn olduu bir
erken dnem ortanuna domu veya byle bir ortamda yetimitir. ok defa doumun ken
disi zorlayc veya sezaryen gibi cerrahi mdahale ieren trdedir.
Herhangi bir olayda ykselen Mars kiisinin taknd sosyal maske, her an eyleme ge
meye ve bazen de atmaya hazr bir kii grnmndedir. Ykselen Mars'a sahip baz
kiiler, d dnyaya srf kavga karmak iin kyor gibi grnrler. Aslnda grnen da
yankllk, cesaret ve kabadaylk tamamen gsteri olabilir. Kiinin kendisini korumak iin
taknmay rendii bir maskedir yalnzca.
Mars-Ykselen kavuumu olan kiiler baarl olma hevesindedirler. Bu kii bala
makta sabrszlanan, erken gelen ve bir bardak ay reddeden danandr. Haritasnda As
lan ve Ko vurgusu olan 14 yanda bir ocuk tanyorum. Ykselen'i Aslan'd, fakat Ba
ak'taki Mars buna ok yaknd. Btn bu ate zellikleriyle ev devlerini veya herhangi
bir aratrmay yapmaya pek hevesi yoktu, fakat yapacaksa da bunun mkemmel olmas
gerekirdi. Bir sayfay yazar ve eer bir hata varsa, hatann zerini izmek ya da bir silgiyle
dzeltmek yerine, sayfalarca kad yrtar ve tekrar en batan balard. fkeyle vazgein
ceye veya devi gerek anlamda tamamlayncaya dek. Aslan'n en iyi olma arzusuyla
Ko'un birinci olma gdsnn bu davrana etkisi olduu aktr. Fakat bana yle geli
yor ki, bu tutum Baak'taki Mars ile Ykselen'in kavuumunun da bir gstergesidir. En ince
ayrntsna kadar mkemmel (Baak) olan bir alma retmek iin dnyann geri kalanyla
yarmaktadr.
Ykselen Mars kiisi grnte ounlukla kuvvet saar. Bazen kiinin olduka adaleli

273
bir grn vardr. Herhangi bir olas saldrya kar zrh kapl gibidir.
Bu son derece drst, ' git ve al' trnde bir kombinasyondur. Herhangi trde bir ba
lang iin uygundur. Haritadaki dier etkenler tarafndan snrlandrlmamsa ve bu
lunduu burca bal olarak, kii, kendi menfaatleri iin fazla drtsel veya zorlayc ola
bilir. Daha olumlu olarak, genellikle bu kombinasyonda gl liderlik potansiyeli vardr.
Kiinin meru olarak yarabilecei ve kendi snrlarn zorlayabilecei her yaam durumu
iin idealdir. Spor hemen akla gelen bir fiziksel vastadr.
Alalan'la kavuan veya eksene gerilimli a yapan Mars, ykselen Mars'tan daha
fazla kavgac olabilir. Alalan zerinde Mars' olanlar bakalarn saldrganolarak grebi
lir veya kendi misillemeye ynelik drtlerini kefetmek iin bakalarnn yardmn arar
lar. Avukatlar veya bakalarnn bak alar adna mcadele etmek zorunda olanlar iin
muhteem bir kombinasyondur. Bu kombinasyona sahip olanlar bir ibirliine ulamak iin
ou zaman byk miktarlarda enerji ve bazen de gerek bir aba sarf etmek zorundadr
lar. 'birlii iin mcadele' bu kombinasyon iin anahtar bir ifade olabilir. Kendi alglar
erevesinde adalet ve iyi niyet iin mcadele.
Vens-Mars alar gibi, Mars' batmakta olan kii de, iliki iin dnmeden harekete
geme eilimindedir. likilere gerek bir macera ruhuyla balklama atlar, fakat fazla basi
reti yoktur. Bu rekabete dayal ilikiler, bir miktar itip kakma ieren ve grnen her eyin
tatl ve ho olduuna gvenmeyen ortaklklar iin uygun bir kombinasyondur. Bu yzden
Mars' bu eksen zerinde olan insanlarla ilikiler insan ya ok canl ve uyarc ya da III.
Dnya Sava patlak vermi gibi hissettirir.
Mars-MC kavuumu hayatta gerek bir yn duygusunun ve byk ykselme hrsnn
iaretidir. Bu eksene kavuumlar ve gerilimli alar, ou zaman, ya en tepeye ykselmek
iin veya orada kalmak iin mcadeleyi ierir. Silahl kuvvetlerde, kolluk kuvvetlerinde, sa
tta, sporda veya politika alannda bulunmas olas bir kombinasyondur. Ticaretle ilgili e
itli kariyerlerde ve alet kullanma becerisi veya kararl eylem gerektiren ilerde de ok yay
gndr. Her zaman olduu gibi bulunduu bur ve yneticisi ok nemlidir, fakat u
rnekler verilebilir: na etme (Boa), marangozluk, dekorasyon, yiyecek-iecek takviyesi
(Yenge), bir eit ayrntl zanaat (Baak), cerrahi (Akrep) ve benzeri. Olaslklar sonsuzdur.
Mars-IC kavuumu kiinin bir fke temelinden faaliyet gsterdiine iaret eder. Ge
nellikle evde atmann olduu bir gemi yks vardr ve bu yerleime sahip kiiler f
kelerini insanlarn dikkatinden ve bazen de kendilerinden gizlemek iin her eyi yapabi
lirler. Mars, bu eksenin ularndan birinin zerinde veya a yapyorsa, ou zaman
ebeveynlerden birine veya her ikisine kar hissedilen mthi bir fke vardr. Muazzam da
yankllk ve enerji gerektiren ileri baarmasn krkleyebilen bir fke. ou zaman bu
yerleim evde alan veya evde bulunduu zamanlarda hep 'hareket halinde' olan kiinin
gstergesidir. Ev, Mars-IC kavuumu iin bir etkinlik yeridir. Eer Mars 3.evdeyse, bu et-

274
kinlik daha ok Merkryen bir nitelikte olabilir. Bu yerleim daha fiziksel iler iin de ide
aldir, nk bunlar, kendi fkesiyle balant kurup gidermesi iin bir yol sunarlar. Bu ki
iler kendilerini atelemeye ynelik etkin admlar atmadka ounlukla fiziksel enerjile
riyle balantlarn kopuk hissederler. Eer Mars daha ar hareket eden gezegenlere
gerilimli alar yapyorsa, bu yerleim kazalarn veya yangnlarn iareti olabilir. Bu tr olay
lar, genellikle, yalnzca kiinin enerjisini etkin biimde kullanmadnda ortaya kar.
Mars-IC kavuumu kiinin kklerini kefetmesine ynelik bir drty de belirtebilir. Bu
yerleime sahip kiilerdeki cesaret, ailelerinin ve kendi ruhlarnn duygusal ve cinsel kk
lerini korkusuzca kefetmeleriyle ilgili olabilir.

JPTER VE KE NOKTALARI

Jpiter-Ykselen kavuumu olan kiiler d dnyaya mmkn olan en fazlasn ku


caklamak zere karlar. Bu kiilerin hayata kar beklentili bir tutumlar vardr ve d dn
yaya kp onu kefetmek isterler. Balang izgileri Yay' da ve belki daha az nemli ola
rak da Balk'ta olan evler, kiinin bu kefetme drtlerini odaklayaca yaam alanlarnn
belirlenmesinde rol oynar.
Ykselen Jpiter kiileri ou zaman neeli, iyimser ve hayatn snavlar ve dalgalan
malar karsnda felsefi bir tutum alyor eklinde alglanrlar. Haritasnn dier gsterge
leri daha tedbirli, ciddi ve pheci bir kii olduunu nitelese bile, dnyaya mutlu bir yz
sunan kiidir bu. Bakalarna grnte ikinci kez dnmeden yaklarlar. Jpiter'i Yk
selen zerinde olan kiiler ou zaman biraz kibirli grnrler, baz burlarda dierlerine
gre daha fazla byledir. Kii dier herkesi genellikle ok olumlu, gvenli ve kendinden
emin grr ve benzer bir sosyal maske gelitirir. Eer haritann geriye kalan blm d
adnk bir kiilii betimliyorsa, bu yerleim bu eilimi arttrr. Daha utanga kiiler, ya
banclar arasnda olduka 'n saflarda' ve gvenli olabilirler. Fakat biraz tandklar kii
lerle daha az byledirler.
Bu tip, ounlukla, dnyada kabul edilen biimlerde eitimli veya sofistike grn
mekten, fiziksel veya zihinsel olarak seyahat etmekten holanr. Yaam yolculuu belki ken
dini kefetmeyle ilgilidir. ou zaman bu keif kii ya bir eitim ortamnda ya da yurtd
ndayken gerekleir. Ykselen Jpiter kiisi kk bir ocukken ok fazla seyahat etmi
veya farkl kltrlerle veya inan sistemleriyle karlam olabilir.
Ykselen-Alalan ekseni zerinde Jpiter'i olan insanlar genellikle muazzam akl ho
calardr. Belki hem bilgili hem de cmert grnmeye ihtiyalar vardr.
Eksene gerilimli a yapan Jpiter, kiinin inanlarnn gelitirdii dsal imajyla a
ttn ima eder.

275
Jpiter-Alalan kavuumu ou zaman kiinin kendisininkinden farkl bir arka plan
veya kltrden gelen bir kiiyle ya da bazen bir retmen veya dindar biriyle bir ikili olu
turduuna iaret eder. Eitim birebir ilikilerin ou zaman nemli bir ynn oluturur.
Kii ya tekini eitmek veya onun tarafndan eitilmek arayndadr. Eiten veya eitilen.
Eksenin iki ucundan birinde bulunan Jpiter, belirli miktarda bir mesafe ihtiyacn da an
latr. 7.Ev ucundayken kii, ilikiler kralln btnyle kefetmeye zellikle heveslidir ve
bir tek kiiye bal olmaktan holanmayabilir. Herhangi bir olayda, Jpiter-Alalan kiisi
kendine inan ve gveni iliki vastasyla bulur. Bu nitelikleri salamak zere bir bakasn
arayabilir veya kendisi bunlar dier insanlara sunma yeteneindedir. Bazen kii 'Tanr'y
dier insanlara yanstabilir, bazen de Tanr muamelesi grmeyi isteyebilir.

MC zerindeki Jpiter, kiinin hedeflerinin nihai olarak baarya ulaacana gven


duyduunu ima eder. Ancak hedefler ylesine byk olabilir ki baarnn elde edileme
yeceinin kantdr adeta. Bu amalar, Jpiter' e zg bir meslek erevesinde olabilir:
retme, yaynclk, seyahat, din, siyaset, felsefe veya hukuk. Kii, muhtemelen herkes tara
fndan byk lde cmertlik ve iyi niyet timsali olarak grlmekten holanr. Bu yerleim,
kiinin kariyerinde bir ekilde 'Tanry oynamak' isteyeceini ima eder. Akl hocas veya
hayr sahibi roln de pekala stlenebilir. Bu insanlar, dier insanlarn inanlarna biim
vermekte ounlukla etkilidirler ve bu durum eksene olan tm alar iin geerlidir.
Jpiter-MC kiisi genellikle son derece ' gelecek ynelimli' dir ve gelecek yllarda her e
yin daha iyiye gideceine ilikin gven dolu beklentileri nedeniyle, olaanstden daha

sradan bir gemie veya bugne katlanmak iin, yeterli mutlulua sahip olabilir. Meslei
de bir ekilde dier insanlarn gelecekleriyle ilgili olabilir. Ebeveyn figrlerinden birinin
gl dini veya siyasi grleri olabilir. Bu ebeveyn ocua olduka dramatik veya oldu
undan daha iri grnebilir.
Jpiter'i IC zerinde bulunanlar, kanlmaz olarak balca meguliyeti eitim, din
(veya dier bir inan sistemi olan) ya da seyahat olan bir aile altyapsndan gelirler. Kii ou
zaman 'iyi' bir aile ve geni bir ev gemiine sahiptir. Jpiter'i bu eksenin ularndan biri
zerinde olanlar, genellikle malikane benzeri bir evleri olsun isterler. Evde her bakmdan
bir 'mesafe' ihtiyac ve herkese kar misafirperver olabilecekleri umudu vardr. Jpiter
IC kiileri ou zaman olduka zgven sahibi kiilerdir. Bu gven ve inan, ykselen J
piter' de olduundan daha az ortadadr, fakat genellikle ok daha salamdr ve kiinin yap
t her eyi destekler.

SATRN VE KE NOKTALARI

Ykselen Satrn kiisi genellikle dnyaya bir miktar tedbirle yaklar. Sanki bir ba-

276
kmdan dnyann pek de gvenli bir yer olmadm hissediyordur. En azndan ince bir zrh
giymeden herhangi bir ie kalkacak denli gvenli deildir. Kii genellikle olas felaket
lere kar kendini savunmaya hazr olmas gerektiini hisseder. Bir zamanlar ykselen Sa
trn' ti olan 11 yanda bir ocuun bakmyla ilgileniyordum. Ne zaman dar ksak, en
nce evin evresini dolap pencere ve kaplarn skca kapal olup olmadn ve filerin t
mnn elektrik prizlerinden ekilip ekilmediini kontrol ederdi. Yani ciddi bir kiilii
vard. Sergiledii ilk izlenim yandan ok daha byk birisininki gibiydi ve ok sorum

luydu. Ayn zamanda, bu denli gl bir savunma nedeniyle, bu grntnn alhndaki k


rlgan kk ocuu grmek mmkn deildi. Ebeveynleri boandnda, ailenin en b
yk ocuu olarak, babann rol olarak algladklarn stlenmiti. Bu durum, 1.evdeki
Satrn iin olduka tipiktir.
Margaret Thatcher, nam deer 'Demir Leydi', Akrep burcunda ykselen Satrn' e sa
hipti. ok kontroll, ona her an bekilik eden bir sosyal yze sahip olduu anlalmakta
dr. ok spontan grnmezdi. Babakanlk yaph zamanlarda, mizahlar tarafndan ol
duka ciddi bir retmen tiplemesiyle hicvedilirdi ou zaman. Usandrc kabine yelerini
disipline etmeye ve kontrol altna almaya hazr bir baretmen.
Satrn-Ykselen kavuumu olan kiiler dnyay zellikle gvenli olan bir yer olarak
grmedikleri iin, ou zaman evreyi ve iindekileri kontrol alhna almaya ynelik adm
lar atarlar. Hibir eyi ansa brakmay istemezler ve 'asla yanl adm atmayan' bir insan
olarak grlmek isterler. Aslnda, asla yanl adm atmama konusundaki bu srar, a olu
umu ne olursa olsun, sk rastlanan bir Satrn zelliidir.

Kontroll, sorumlu d grnn istisnai biimde sorumlu veya ciddi bir insann
gstergesi olmas gerekmez. Yalnzca kiinin balangta yaratt izlenim budur.
Ykselen Satrn ou zaman zor veya gecikmi bir doumla ilikilidir. Sanki bebek d
ar kp dnyaya giri yapmaya gnlszdr. Belki kmasnn sylenmesini bekliyordur
veya byle bir tevike ihtiyac vardr. Her durumda, bu tedbirliliin ve dnyayla plak ve
korunmasz biimde karlama korkusunun, hayahn byk bir blmnde devam ettii
anlalmaktadr.
Satrn' Alalan zerinde olan bir danan hahrlyorum. Gelen baka bir kadnla ve di
er komplike durumlarla ilgilenmek zorunda kalan ebe, Satrn' batmakta olan ocuun
(danann) annesine, doumu olabildiince geciktirmesini rica ettii iin ocuun doumu
gecikmiti. Bu hikaye Satrn' Alalan zerinde bulunan insanlarda ortak olan bir duyguyu
gzler nne serer: Onlar, dier kiilerin kontrol ellerinde tutmasndan korkarlar. liki
lerde ve aslnda tm birebir karlamalarda, genellikle temel bir kontrol problemleri var
dr. Ortaklardan (veya elerden) biri dierinin hareketlerini sk denetim albnda tutuyor gi
bidir.
Ykselen Satrn kiisi dnyaya ou zaman bir baba figr, bir disiplinci, belki ya-

277
ndan byk duran, grev bilinci gelimi biri olarak giri yapmaya hazr grnrken, Sa
trn' alalan zerinde olanlar, bu nitelikleri canlandrmak iin ou zaman dier insan
lara ynelirler. Buna karn kendileri de iliki konularnda genellikle ok sorumlu olup,
kendi tarzlarnda ok da kontrol edicidirler. Satrn bu eksenin ularndan birine a yap
tnda bir iliki korkusu olabilir: Bir iliki iinde olma korkusu veya bir iliki iinde olmama
korkusu. Satrn' n bu kelerden birine a yapmas, en iyi halde kiinin farkl engelleri
ortaya ktka ele alarak, baka kiiyle bir ilikiyi yaplandrmak zere gayret sarf ehne ye
teneinde olduuna iaret eder.
Satm-MC kavuumu olan insanlar, ou zaman toplum iinde belirli konumu koru
malar gerektiini hissederler. Belki bir ebeveynin yolunu takip eder ya da bir grev veya
sorumluluk konumunu devam ettirirler. Klasik olarak bundan baka seenekleri olmad
n hissederler. Bazen meslek seimiyle ilgili ok kadersel bir duygu vardr. Kii bundan
honut olabilir ya da olmayabilir. Kraliyet Ailesinin yeleri arasnda yaygn bir kombi
nasyondur. Onlarn halka ak yzleri ok kontroll olmaya yatkndr. Sorumluluklarla,
protokolle, el sallamalarla ve asla yanl adm ahnamalarla doludur.
Satrn'leri MC-IC eksenine a yapan kiiler, ok defa kariyer seimlerinde ebeveynle
rinin isteklerine teslim olmalar gerektiini hissederler ve bazen bundan dolay omuzlarnda
muazzam bir arlk hissi vardr. ok sk olarak, olduka muhafazakar, orta snf veya ai
lenin buna zlem duyduu bir aile altyaps sz konusudur. Satm-MC kavuumunun mes
lek seimini ou zaman snrl grlr. Bu snrlandrlmann nedeni, kiinin toplum iin
deki konumunun saygnlk ve gvence sunan bir konum olmasn talep etmesidir.
Bu yerleime ebeveynlerden en az birinin kendi alannda byk zorluklarla ok baa
rl olduu kiilerin haritalarnda rastladm. Ancak bu, ebeveynleri kendi zlemlerini ger
ekletirememi olan kiilerin haritalarnda da sk rastlanan bir yerleimdir. Bunlar, ken
dilerine ve ailelerine kar profesyonel baarszlk hissi tayan ebeveynlerdir. Bu yzden,
Satrn-MC kavuumu olan kiiler kendilerinden kaynaklanandan daha fazla korku tar
lar. Baarszlk korkusu kadar baarl olma korkusu da vardr ou zaman (nk 'baa
ramam' olan ebeveyn incinebilecektir).
Hayatta dzgn bir kariyere ve bir yne sahip olmak ylesine nemli bir konudur ki,
bu yerleime sahip kiiler hayatlaryla ilgili kararlar alrken ou zaman ne yapacaklarn
arrlar. Satm-MC kavuumuna sahip kiiler ou zaman ge ilerleme kaydederler. Kla
sik olarak, bu tip geleceiyle ilgili riskler stlenmeye korkar. Bu durum, bir bakma do
rudur. Fakat te yandan riske girerek, nce bir ii, ardndan bir dierini kefederek ve k
saca hayat ve kendi bilinci nereye gtrrse oraya giderek, kii toplum iinde kendine zel
yeri ve bir eit kiisel doyumu bulmaya muktedir olur. Yapmakta olduklar i yznden
ebeveynlerini sulayarak hayatlarn geirmi olan insanlar da tanyorum. Onlar, i hayat
larnda 'vakit geirme' hissi yaarlar. 'Sorumlu tutulmas gereken' ebeveynler deildir.

278
Problem kiinin gerekten yapmak istediini yapmak iin riske girmekten an korku
duymasdr.
Satm-MC kavuumu renilmesi uzun zaman alan beceriler gerektiren ya da yala,
gelenekle, zamanla veya yapyla balantl meslekler iin ideal bir kombinasyondur. Ka
vuum veya eksene olan dier alar, sk almayla, yava, fakat kesin baaryla iliki
lendirilebilir.
Satm-IC kavuumu ok defa kiinin ar ailevi sorumluluklar veya zlmemi aile
sorunlar nedeniyle mesleini srdrmekte zorluklarla karlaacann gstergesi olabi
lir. Bu kombinasyona sahip bir ok kii iin, ev ve aile eittir grev ve sorumluluk demektir.
Bu anlay kiiyi memnun edebilir ya da etmeyebilir.
Erken dnem ev hayahyla balanhl korkular olabilir. Belki bir ebeveynden korkmak,
bazen bir ebeveynin eksiklii ya da kiinin kkleriyle balanhl baka bir korku. Satm'leri
IC zerinde olan insanlar, ou zaman, aresizlik iinde gvenli bir ev altyapsna ihtiya
duyuyor gibidirler. Salam ve kendilerinden alnamayacak temel bir yapya. Satrn'leri IC
zerinde olan baz insanlar ise, tersine, kk salmaktan korkarlar. Devamll ve gvenlii
boucu veya kstlayc bulurlar. Kanlmaz olarak bu grn ekillenmesine neden olan
erken dnem deneyimleri yaanmhr. Sorunlar ne olursa olsun, genellikle kiinin kkle
riyle balantl bir tr korku vardr.
Bu yerleim, fiziksel adan salam yaplar ina eden insanlar iin idealdir. rnein, in
aatlarn haritalarnda rastladm. Buraya kadar olan dncelerin korkularla ilikilendi
rilmesine karn, kombinasyonun amac, belki de kiinin duygusal ve ailevi kklerini za
man iinde kefedip ortaya kartmasyla ilgilidir.

URANS VE KE NOKTALARI

Urans' Ykselen-Alalan eksenine a yapan insanlar ou kez farkl grnrler. On


lar dierlerinden ayran ya da zellikle fark edilir klan fiziksel bir ey vardr. ok defa ol
duka uzun boylu olurlar. Urans'n daima boyun uzunluuna etkisi olduu dnl
mektedir. Ykselen'in dahil olmad temel Urans alarnda bile durum bazen byledir.
Urans' 12.evinde olan bir kii son derece bireyci olabilmesine karn, kiiliinin,
dnya grnn veya yaam biiminin geleneksel olmayan yanlarn kendisine saklar.
Ykselen Urans ise, dierlerinden farkl yanlarn genellikle gizlemez.
Her zaman olduu gibi bur konumu kritik bir neme sahiptir. Ykselen' in yneticisi
ve a yapan dier gezegenler de. Ykselen Urans kiisi yine de d dnyaya genellikle
yle dnerek kar: 'Hangi ynden farklym?'
Doumdan veya erken ocukluk dneminden balayarak, kii ou zaman bir ekilde

279
esiz olduunu hissetmitir. Ykselen Urans'te bu durum ok defa sadece gerein bir ifa
desi olarak hissedilir ve kii 'farklln' bir eit rozet gibi tamaya balar. Kiiyi ailenin
dier yelerinden ayran ey pekitirilmi de olabilir ve bu nedenle hayatn daha balarnda
ar vurgulanr. Bu anlamda, yaam yolculuklar yalnzca dierlerinden farkl grnme
nin aksine, hangi bakmlardan gerekten farkl olduklarn kefetmekle ilgilidir.
Bununla birlikte, Urans-Ykselen karesine sahip olanlarn farkllklar aile tarafndan
ounlukla pekitirilmez. Onlar ou zaman kendilerini farkl hisseder veya dierlerinin
onlar tuhaf bulacan dnrler. Bu genellikle olduka huzursuz hissettirir ve kii ken
dindeki allmn dndaki halleri kiiliinin dier ynleri veya yaama biimiyle b

tnletirmekte zorluk eker.


Ykselen Urans' olanlar genellikle uyum salamaya isteksiz olurlar. Bu tip mesafeye
ve zgrle sahip olma konusundaki srarclyla, son derece bireyci ve uzlamayan ka
rakterde olacakhr. zellikle de kendilerine ne tr radikal veya grenek d (dierlerinin
bir bakmdan byle grd) yaam biimi uygunsa, onun peinden gitmeye ynelik me
safe ve zgrlk konusunda.
Urans' ykselmekte olan, bazen de Alalan zerinde bulunan kiiler, ok ani ve bek
lenmedik biimde doabilirler. yle ki dnyadaki ilk deneyimleri bir eit ok yaratr.
Urans-Ykselen kavuumuna sahip dierleri ise kendi sistemlerine erken bir ok alr
lar ve bu yzden her an ani ve tahrip edici bir eyin ortaya kabileceine inanmaya ba
larlar. En azndan bu, bu tipin arada bir sergiledii ok gl sinirsel gerilimi aklamaya
ynelik benim oluturduum bir teori.
Deneyimlerime gre, Urans' n Ykselen-Alalan eksenine olan alar, astrologlarn
haritalarnda en sk rastlanan alar arasndadr. Ancak, eer astroloji genel nfus iinde ka
bul grp bilinen bir alan olursa, bu durumun ayn kalaca konusunda pheliyim.
Urans'leri Alalan'lar zerinde olan insanlar, dierlerinden kendi kiiliklerinin en ge
leneksel olmayan ve zgn olan ynlerini ortaya kartmalarn beklerler. Urans-Alalan
kiisini, daha fazla heyecan ve canllk dolu bir yaam srme olaslyla, genellikle bir ba
kas karlahrr. Bir bakasyla etkileim yoluyla, toplumun isteklerine uymak zorunda ol
madklarnn, itenlikle istedikleri biimde kendilerini ifade edebileceklerinin farkna va
rrlar.
Urans-Ykselen kavuumundan beklenebilecei gibi 'Ben esizim' gibi ifadeler kul
lanmak yerine, 'Biz farklyz. likilerimiz heyecan verici, radikal ve grenek d' gibi bir
ifadeyi seebilirler. Ya da dier Uranyen szcklerden oluan baka bir ifadeyi. Urans
Alalan kavuumunun ilikileri ou zaman 'oklar' ierir. Olduka beklenmeyen olaylar,
umulmadk kiileri e olarak semek, ani evlilik teklifleri, ilikileri hzl ve birden bitirmek
ve benzeri. Ve bunlarn hepsi ounlukla kiisel bir uyana, radikal bir kiisel deiime hiz
met eder.

280
likiler vastasyla Urans-Alalan kiisi isyan da edebilir. likinin srdrlme biimi

kadar, bizzat ein seimi de bir bakaldr eylemi olabilir. Bu yerleimde kii ne eit ili
kiyi ve kiminle birlikte olmay semise bunlarn peinden gitme zgrlnde srar ede
cektir. Urans Ykselen-Alalan ekseninin ularndan biri zerinde olduunda, genellikle
bir iliki iinde zgr kalmakta da srar eder. Bu yzden bu kombinasyon 'ak' evlilikler
ve ortaklklarla, zellikle de temelde arkadala dayal ilikilerle ilikilendirilebilir. Kii

ler elerinde ve ilikilerinde heyecan, uyar ve kiisel farkndalk art ararlar. Eer bu tr
canlandrc etkileim bir sre sonra imkanszlarsa, kii bunu genellikle baka yerlerde
arama ihtiyac hisseder.
Urans-MC kavuumu kendisini ou zaman, sosyal deerlere veya bir ebeveynin ko
ullandrmalarna kar belirgin bir bakaldr drtsyle ele verir. zellikle, o ebeveynin
bilinli olarak ifade ettii arzularnn tersine olabilen bir i izgisini izlemek ynnde. An
cak, bu izgi pekala da o ebeveynin bilind arzularyla uygunluk iinde olabilir. Ebeveyn
ocuun btn heyecan verici veya grenek d eyleri yapmasn iten ie arzuluyor ola
bilir. Kendisinin yapm olmaktan mutluluk duyaca, fakat cesaret edemedii eyleri. Bu
bakmdan Urans-IC kavuumuyla benzerlik tayabilir. Fakat Urans-IC kavuumunun
etkilerinin d dnyada bu denli grnr olmas olas deildir.
Urans-MC kavuumu, teknolojiyi kapsayan bir meslein ve bu nedenle r amann,
ileri gemite yaplageldii yollarla yapmay brakmann iareti olabilir. Elektronik birka
on yl nce ok daha yaygnken, bilgisayarlarla ilgili kariyerler gnmzde tercih edilen
ler arasndadr.
Gerek meslei ne olursa olsun, bu kombinasyon kendi iini kurmay yeler. nk bu
kii ileri ou zaman kendi yntemleriyle ve mdahale olmadan yapmaya ihtiya duyar.
Erken dneme ait bir otorite figrne bakaldrmaya ihtiya duymu olarak, kii bazen bu
sreci iyerindeki patronlaryla deneyimlemeyi srdrr. Bu yerleime sahip insanlar s
raya girip syleneni yapma konusunda an ak szldrler. Setikleri meslek veya kari
yerlerinde takip ettikleri yol, onlara kiisel olarak ok tatmin edici gelmelidir. Genellikle say
gnlk veya gvenlik adna bir kariyeri srdrmelerini hibir kuvvet salayamaz.
Mesleklerinin canlandrc ve heyecan verici olduunu hissetmeleri gerekir. Kii byle ol
madn hissettii anda hzla terk etmeye mecbur hisseder ve tamamen farkl bir ey ya
par. Fakat Urans-MC kavuumu olanlar yalnzca kariyerlerinde zgr olmak istemezler,
ayn zamanda o kariyerin bakalarn zgr klmakla ilgili olmas da gerekir. Bazen bu yz
den insanlar zgrletirmekle ilgili mesleklerle meguliyet sz konusudur. Bu zgrle
tirme ister konuma zgrln destekleme, ister dnyay besleme, isterse insanlar bk
trc ve monoton ilerde zaman harcamaktan potansiyel olarak zgrletirebilecek
teknolojiyi kullanma yoluyla olsun.
Urans' n IC ile kavuumu, hatta 4.evde bulunmas, bazen erken ocukluk dnemi ev

281
ortamnda byk bir kargaann gstergesidir. Bu yerleim, rnein kiinin ocukluun
daki evinden, atalarnn kklerinden tamamen farkl bir yere tanmasyla uygunluk iinde
olabilir. Belki kklerinden koparlp tamamen farkl bir lkeye gtrlm, farkl bir kl
tre veya aileye dahil olmutur. Erken dnemdeki kargaa genellikle bu denli an olmaz,
fakat ocuklukta byle alglanm olabilir. Bazen bir ebeveyn ani bir ekilde ayrlm veya
bunu yapmaya zorlanm olabilir. Bu yerleime sahip insanlar, genellikle, her durumda,
kendi kklerini yaplandrmak zorundadrlar. Onlar ou zaman kendi ailelerinin ve kl
trlerinin kklerinden koparldklarn hissederler veya gerekten de byledir.
Bildiim u noktada bir rnek olay var: Urans' IC ile tam olarak kavuan bir erkek
ocuu, gayri meru olarak doduu iin bir kimsesizler yurduna yerletirilmiti. Babas
nn kim olduunu hibir zaman bilmedi, annesini de hibir zaman grmedi ve 1 1 ya ci
varnda hkmetin koloniletirme plann destekleme kapsamnda Avustralya'ya gnde
rildi. Her bakmdan kkleriyle balants koparlmt. O zamandan beri araylarn
srdrmektedir.
Bazen bu tr erken deneyimler, kiinin kk salmay baaramayacan hissetmesine ne
den olur. nk bir ekilde gvenlik duyabileceklerine inanamazlar. Alara bal olarak,
bazlar iin kklerin olmay heyecan vericidir. Ancak, bu yerleime sahip dier bir ok
kii kalc bir ev ve mmkn olduunca fazla gvence yaratmakla genellikle son derece il
gili olur.
Kiinin kklerinden koparlmasnn, tm glklerine karn, her eyde olduu gibi
avantajlar da olabilir. Bu yerleime sahip kiiler kurmakta olduklar yapda zgrdrler.
Gemiin ya da aile geleneinin zorunluluklarn dikkate almak mecburiyetinde kalmak
szn istediklerini yapabilirler.
Gerek senaryo ne olursa olsun, Urans' IC zerinde olanlar ou zaman kk
yata kendi kaynaklarna gvenmek zorunda kalrlar. Kii, bu yzden, yalnzca davranta
veya hayat tarznda deil, dnce ve fikirlerinde de genellikle derinden bamszdr. Bu
nunla beraber Urans-MC kavuumunun tersine, genellikle hissedilen 'farkl olarak alg
lanma ihtiyac' yoktur. Aksine, allmn dnda herhangi bir aile yks, eksantrik aile
yeleri, veya geleneksel olmayan grler bakalarnn gzlerinden ounlukla gizlenir. En
azndan orta ya dnemindeki Urans krt asna dek. Bu yerleime sahip kii, 12.evdeki
Urans gibi sosyal ortamlarda ounlukla geleneksel olarak alglanmak ister.

NEPTN VE KE NOKTALARI

Eer Ykselen kiinin dsal kiiliini (tam anlamyla aktrn maskesini) en azndan bir
lde niteliyorsa, bu durumda Neptn-Ykselen kavuumu eitli ilgin olaslklar ortaya

282
karabilir. Kii dnyaya son derece Neptnyen, belki ele geirilmez, byleyici veya bu
dnyadan deilmi gibi, bazen olduka belirsiz ve karmak grnebilir. Bununla beraber
ykselen Neptn kiisi bulunduu ortamda ok defa dorudan doruya fiziksel bir etki ya
ratmaz. Bu yerleime sahip kiiler, Ykselen burlar genellikle ok grnr olmasna kar
n, sabit bir dsal kiilie sahip deildirler.
Erken doan insanlar ou zaman haritada foka) bir Neptn'e sahiptirler. Bazen bunun
iareti ykselen Neptn' dr.
Biz Ykselen noktasnda dnyaya 'topraklanrz'. Fakat ykselen Neptn'e sahip olan
lar, bu tr bir topraklanma iin isteksiz gibidirler. rnein, doumun ilk birka dakikas
veya saati iinde len bebeklerin haritalarnda ou zaman hem Jpiter hem de Neptn,
Ykselen eksenine a yapmaktadr.
Ykselen Neptn' n belki daha sk rastlanan bir grnm, dsal kiilii ve grn
ok deiken olan bir kiidir. Bir kristal benzeri, bu kiiler her neye temas ederlerse onu yan
stabilirler. Ykselen Neptn' olan insanlarn d dnyaya ktklarnda evrelerinde bu
lunan insanlara son derece duyarllkla yaklatklar anlalmaktadr. Sanki neredeyse ev
redeki her nans alglayan grnmez antenleri var gibidir. Bu, duygulara hassasiyetle
(ykselen Ay' da olabilecei gibi) ayn ey deildir, daha ziyade herhangi trde bir uyarana
olan hassasiyet ve etkilenebilirliktir. Bakalar bir eit kabuk veya korunma gelitirmiken,
ykselen Neptn' n, Gne-Neptn veya Ay-Neptn gibi, kendisiyle dnyann geriye ka
lan arasnda ok ince snra sahip olduu anlalmaktadr. Ykselen Neptn kiileri dn
yaya kp, kiminle beraberlerse veya evrelerinde her ne gryorlarsa, onlar yanstabilen
bir mercek veya bir ayna olarak hareket ediyor ve belki de arkasna saklanyor gibidirler.
Kamerann arkasnda fiziksel olarak saatlerini geiren bir fotoraf veya evrelerinde
olan biteni yanstan dier alanlardaki sanatlar iin ideal bir yerleimdir.
Ykselen Neptn kiilerinin hayat yolculuklarnn dierlerinin dnce ve duygular
iin bir medyum (ortam veya arac) olarak hareket etmekle ilgili olduu anlalmaktadr.
Dierleri iin bir ayna ilevi grmek suretiyle hem kendilerini kaybedebilir hem de bula
bilirler. Ykselen-Alalan ekseninin ularndan biri zerinde bulunan Neptn, kiinin ko
laylkla etkilendiini ve bu yzden bazen dayankllnn azaldn gsterir.
Bu yerleime sahip olan bazlar, d dnyaya kurtarcnn veya kurbann perspekti
finden bakarlar ve kii dierlerine bu iki klktan birinde grnebilir. Bu eksenin iki ucun
dan biri zerindeki Neptn, smren veya smrlen biiminde tezahr edebilir.
Neptn-Alalan kavuumu, ykselen Neptn gibi, dierlerini kurtarmann veya onlar
tarafndan kurtarlmann ilikide ve tm birebir karlamalarda temel bir konu olduunu
ima eder. Neptn' Alalan zerinde bulunanlar, yakn kiisel ilikilerinde bir Tanr veya
bir kurtarc aray iinde olabilirler veya bakalar iin kendileri bu rol oynayabilirler. Bu
yerleime sahip kiiler ou zaman dierlerini net olarak alglamakta glk ekerler.

283
Onlarn gerek karakterini ya idealletirir ya da arptrlar. likiden beklenenler konusunda
karklk olabilecei gibi, genellikle byk bir idealizm ve romantizm de vardr. Dierle
riyle iliki kurarken snrlar ounlukla zayftr ve kii dierlerinin yaamlarna bir haya
letin duvarlarn iinden getii kolaylkla girebilir, dierleri de onunkine. Neptn' n bu ek
senin ularndan biri zerinde olmasndaki problem, hayat bakalar iin yaama eilimidir.
te yandan, meru ve bilinli olarak snrlan zmeye ihtiya duyan ve bakalarnn ac
laryla empati yapabilen bir kii iin muhteem bir kombinasyondur. Bakalarna ayna
tutma yetenei vardr, bu da yine ok eitli yaratclk alanlarnda k bulabilir.
Neptn-MC kavuumu ou zaman dank hedefleri ve kiinin meslek seimi bak
mndan balangta bir yn belirsizliini ima eder. Bu amaszla, bazen bir ebeveynin o
cuunun dnyada nasl grnmesini istediine ilikin birbiriyle elien duygulan elik eder.
Neptn-MC kavuumuna sahip olan bir ok kii dnyada parlak ve fevkalade grlmek
isterler: Bir kahraman, bir prens veya prenses, belki yaratc veya bir tr ortak ideali tem
sil eden biri. Bu yerleime sahip ou kii, zellikle genliklerinde, yaam koullar ve ki
isel yetenekleri erevesinde izlemeleri uygun olan gerekleri kavramakta ok glk e
kebilirler. U noktalarda, eer kitap yazmakta olan bir kiiyle karlarlarsa, kitap yazmak
isterler, bir siyasetiyi tanmlarsa, siyasette bir kariyer yapmay arzularlar, ve bunun gibi.
Dier insanlarn hayatlarnda var olduunu dndkleri prlty isterler. Neptn-MC ka
vuumu olanlar gelecekle ilgili dler kurma eilimindedirler. En iyi durumda, bu eilim
onlar, dlerini gerekletirme yoluyla zlemini ektikleri n elde etmeye tevik edebi
lir. Bu dler ounlukla kiisel deildir, kii ou zaman bir ekilde dnyay 'kurtarmak'
ister. Bu yerleim, herhangi bir Neptnyen kariyer iin idealdir: Sanat, mzik, toplumun
refah ile ilgili alanlarda alma, hayr ileri, denizcilik, suyla ilgili iler ve daha pek ok
seenek.
MC-IC ekseninin ularndan biri zerinde olan Neptn, bazen, bir ebeveyni dierine
gre idealletirme eilimini gsterir. Genellikle ebeveynlerin en azndan biriyle ilgili ar
ptlm bir imaj ve onun bir eit kurban konumunda olduu ynnde bir deneyim sz ko
nusudur. IC' deki ve 4.evdeki Neptn, bazen kayp bir babay bazen de ailenin veya evin
tamamen kaybedilmesini betimler. Neptn'leri MC zerinde olan bazlar iin, bir ebe
veynin tannma al, kiiyi hayatnda ne yapaca konusunda her tr romantik d kur
maya itebilir. nk eer dnya onlar tanrsa, o ebeveyn de tanyacaktr.
Neptn' IC zerinde olanlar daha yakn gemilerine zlem duyma, ancak balan
gtaki dnemleri hakknda bulank olma eilimindedirler. Bazen iinden kp geldikleri
aileyle ilgili srlar veya karklk sz konusudur. Bu tr srlar, ounlukla, balang iz
gisinde Balk burcunun bulunduu evle ilgilidir. Erken dnem ev yaantsn idealletirme

eya kii n kendi yetime terbiyesi hakknda, hatta atalan hakknda kendini kandrma ei
lm_ olablr. Bazen bu yerleimde 'sallantl temel' duygusu vardr. Bu psikolojik, duygu-

284
sal ya da fiziksel olabilir. rnein, tekne bir evde yaamak sallantl fiziksel temele iaret
ederken, zihinsel olarak rahatsz bir ebeveyn psikolojik istikrarszl tasvir edebilir. Bu yer
leime sahip olup bir 'bar' da bytlm insanlar tanyorum. Erken dnem ev ortam her
kese aktr ve bazlar bunu srdrmeye baml hale gelirler. Btn bunlarn eitli yan
smalar olabilir.
Neptn' IC zerinde bulunanlar, ou zaman 'ideal bir ev' ortamn ok zlerler ve bu
dlerini bir ekilde gerekletirmeye ynelik byk aba harcarlar. Bazen gerek ihtiya,
kiinin kendi kklerinden kamasdr. Bir mabet, bir geri ekilme yeri, bir eylerden ka
rotas veya darda, gnlk gerekliliklerin olduu dnyada yaamann getirdii kusurlu
luklar aabilmelerine imkan veren bir yerle ilgili dler olabilir.

PLUTO VE KE NOKTALARI

Pluto' su ke noktalarndan birine kavuum yapan kiinin kuvvetli bir g drts ol


duunu dnyorum. Fakat mahremiyet konusunda da srarl olma eilimindedir. Yk
selen Pluto insanlar genellikle dnyaya hayatta kalmakla ok ilgili olarak yaklarlar.
Pluto-Ykselen kavuumuna sahip olanlar, ykselen Satm'e olduka benzer ekilde,
dnyann zellikle gvenli bir yer olmad dncesindedirler. Dardaki dnyay bir tr
mayn tarlas olarak grrler. Maynlarn yalnzca gizlenmi olmakla kalmayp, ayn za
manda potansiyel olarak ldrc olduu bir yer. Youn biimde kendisinin farknda olan
kii, zellikle de hayatn daha karanlk yanlarnn ve insan karakterinin daha irkin yn
lerinin farknda ve bunlara duyarl grnr.
Ykselen Pluto insanlar, d dnyada kendilerini gizlemek istiyor gibidirler. Bu durum,
Ykselen Aslan burcuysa, zellikle sz konusudur. Biz Aslan'n olduka dikkati ekme ara
ynda olduunu dnmeye alknz, fakat Pluto'su Aslan burcunda ykselen kiiler,
sanki herkes onlar izliyormu gibi, ilgi oda olduklarn hissederler. Bu kii ou zaman
koyu renk caml gzlkler takar ve konuulduunda kzarr. Erken ocukluk dneminde
ok fazla ilgi oda olmu olabilirler, fakat bu kadar ilgiyi, bu denli 'gzlem altnda' olmay,

kendi kiiliklerinin geliimine bir tehdit olarak alglarlar. Bu yzden gizlenmek arzusu du
yarlar.
Ykselen eksenine a yapan Pluto, ocuun erken dnemde bir aile smna dahil olduu
bir yaanty betimleyebilir. Kn anlayp, ileme koymaya ve hatta ileride hatrlamaya
bile muktedir olamayaca bir eyi. 'Sr', aileye ait herhangi bir kirli amar olabilir. Seks,
lm, delilik ve fke erevesindeki tm konular sz konusu olabilir. Bu smn yalnzca o
cuun evlat edinilmi olmasn ierdii rnek olaylar biliyorum. Ykselen Pluto kiileri, her
hangi bir olayda, hangi nedenle olursa olsun, ou zaman 'gizleyen kimlik' olarak nitele-

285
nebilecek bir dsal kiilik gelitirirler. ok az eyi da vuran ve ou zaman her durumu
dierlerinin de fazla bir eyi ortaya seremeyecei biimde ok sk denetleyen bir dsal yz.
Bazen doumda, belki annenin veya ocuun lme ok yaklat bir travma olmu
olabilir. Bazen de ocuklukta kiinin kendisi veya dierleriyle ilgili lm olasln gn
deme getiren bir kavga olmutur. Bu da izleyen korkulan aklar. Kiide, herhangi bir
olayda, eer uygun admlar atlmazsa, ounlukla bir ekilde ihlal (tecavz) edilebileceine
ilikin srp giden bir duygu vardr.
Pluto'nun bykannenin gstergesi olabileceini uzun zamandr alglyorum. Bu

karma, byk lde, Pluto'su ykselen veya l .evlerinde olan kiilerin hayatlarnn erken
dneminde bykannenin ne denli baskn bir figr olduunun farkna vardktan sonra
ulatm. Bu yerleime sahip kiiler ou zaman ailede bir bykanneyle yaam ve onunla,
dier aile yelerine gre daha gl bir ba oluturmulardr. Bu durum, geni ailenin gi
derek gemie ait bir ey olduu bir kltrle ilgilidir. Bykannenin bizzat bulunmad,
fakat gl baka bir kadnn, rnein profesyonel anlamda bir dadnn olduu rnekler
de grdm. Bunlarn ne anlama gelebilecei benim iin ok ak deil. Yine de, bykan
nenin etkisinin baskn olduu ykselen Pluto kiileri genellikle onun hakknda olumsuz bir
ey sylemezler. Ancak genelde gzlenen, onun, bazen hastalnn, parasnn veya srf ki
iliinin gcyle ev halknn tamamn kontrol eden ok kuvvetli, anaerkil bir figr oldu
udur. Ebeveynler arasnda ok defa bir 'kkrtc ajan' gibi hareket eder. Fakat bunun yk
selen Pluto kiisi zerinde dourduu sonular benim iin yine de net deil. Ancak, bu
yerleimde byk bir yaknlk korkusu olabilir. Sanki ocuklukta gerek bir iliki kurmak
hemen hemen engellenmi gibidir. Belki ocuk bilincinde olmadan dier aile yelerinden
bykanneye ynelik baz olumsuz duygulan emmitir. Ve belki bir nedenle, aile, yal ka
dnn lmesini istiyordur. Kk ocuk bu olumsuz enerjilerle bykanne arasnda kal
mtr.
Her koulda, Pluto' su Ykselen-Alalan ekseninin ularndan birine kavuum veya ge
rilimli a yapan kiiler, ou zaman yakn ilikiler kurmay baarmakta, bakalarna al
makta zorlanrlar. Eer eksen dier gezegenlerden de, zellikle Satrn' den gerilimli alar

alyorsa durumun byle olmas daha da olasdr.


Ykselen Pluto kiileri genellikle dnyaya kontrol ve maniple etme isteiyle yaklarlar
ve dierlerini d kabuklarnn altnda tetikte bekleyen gizli, fakat demirden iradelerine ba
edirirler. Eer Ykselen, kiinin 'aracn' betimliyorsa, o zaman ykselen Pluto, zellikle
sabit burlarda bulunuyorken, bir tanka olduka benzer. Muazzam biimde korunup sa
vunulan. ine szlmas imkansz ve teslim olmayan.
Ykselen Pluto kiilerinin bizzat kendileri hayatlarndaki bir tr tabuyu ou kez d
dnyada yaarlar. Tabu szcyle toplumun tamamnn bir ynden sapkn olarak gre
bildii bir eyi kastediyorum. Sanki kiinin dier insanlarla iliki kurmasna izin verilme-

286
den nce bu sr ile yzlemesi zorunludur.
Pluto-Alalan kavuumu olan kiiler ou zaman glerinden vazgeme eiliminde
dirler. Onlar, ayn zamanda dier insanlar (kendilerinin tam tersine) gl, kontrol edici,
zalim, maniplatif veya nfuz edilemez grrler. Birebir ilikiler vastasyla bu kiilere ken
dilerinin daha karanlk yanlarn kefetme frsat sunulur. Bu eksenle olan btn alarda
g mcadeleleri kanlmazdr ve genel olarak bunlar haritada Pluto batyorken zellikle
belirgindir. Birebir ilikiler ve bazen mcadeleler yoluyla, kii kendisi hakkndaki imajn
ve dier insanlarla iliki kurma biimini dntrmeyi becerebilir. Pluto'su Alalan ze
rinde bulunan kiiler de, genellikle Vens-Pluto insanlarnn kar karya kald iliki so
runlarnn ou ile uramaya mecbur olurlar. Bu yerleim, bakalarn kriz dnemle
rinde ayakta tutmay ve onlar dnm durumlarnda ynlendirmeyi ieren almalar iin
faydaldr.
Pluto-MC kavuumu genellikle ar hrsl bir yerleimdir ve ou zaman kiinin g
kullanmay, zirveye ulamak iin nemli miktarda irade gcnn ve kararlln hayata ge
irilmesini gerektiren bir meslei seeceini anlatr. Bazen zirvedeki sporcularn haritala
rnda rastlanabilir. Onlar baarl olmak, baary srdrmek ve kazanmak iin ok kararl
olmak zorundadrlar.
Bu yerleimi profesyonel ilerdeki bir ok Asyal kadnn haritalarnda da grdm. On
larn kltrnde bir kariyerin bu ekilde peinden gitmek tabu olan bir eyi yapmaktr.
Pluto-MC kavuumu olan bir cenaze levazmats da tanyorum. Bir gezegen, kiinin ha
ritasnn tamamna ve yaam hikayesine bal olarak eitli somut biimlerde grlebilir.
MC-IC ekseniyle ilikili Pluto, ou zaman ok gl veya kontrol edici bir ebeveynin
gstergesidir.
Pluto-IC kavuumu kiinin kkleriyle ilgili bir tr tecavz ima eder. Kiinin bir teca
vzn meyvesi olduunu kefettii rnekler biliyorum. Bazen bir ebeveynin gerek veya
metaforik lm ya da uzaklatrlmas sz konusudur. Dier durumlarda, kii kendi ata
larnnkinden tamamen farkl bir kltre veya tamamen farkl bir aileye geirilmi olabilir.
Bazen bu yerleime sahip kiiler kendilerini gemilerinden arndrmaya alrlar.
Gemilerini temizleme abasnda, onun aniden tekrar yzeye kp sonradan ina ettikleri
yeni temellerini tahrip etmemesi iin tetikte bekleyerek, sanki bir saatli bombann zerinde
oturuyor gibidirler.
Pluto-IC kavuumu olan bazlar da, kklerinin nereden geldiini anlamak iin gemii
kazar dururlar. Bu tr bir yaklam bu kombinasyonun kesinlikle ok olumlu bir grn
mdr.
Pluto'nun MC-IC eksenine a yapmas, kiinin ebeveynlik ya da mesleki etkinlikler va
stasyla insan hayatnn daha karanlk yanlaryla karlamaya mecbur brakldn ima
eder.

287
BBLYOGRAFYA

Addey, John M., Hannonics in Astrology, Fowler, Essex, 1976


American Federation of Astrologers, Arizona, 1976
- Selected Writings,
Arroyo, Stephen,Astroloji, Kanna ve Dnm, lhan Yaynevi, 2003
- Relationslips and Life Cycles, CRCS Publications, Washington, 1979
Baigent, Campion and Harvey, Mundane Astrology, Aquarian Press, Northamptonshire, 1984
Betteiheirn, Bruno, Tle Uses of Enc/an tment, Peregrine Books, 1986
Carter, Charles E,O., Tle Astrology ofAccidents, Theosophical Puhlishing House, London, 1961
- Tle Astrological Aspects, Fowler, Essex, 1977
- Essays on tle Foundations ofAstroogy, Theosophical Publishing House, London, 1978
Dean, Geoffrey and Mather, Arthur, Recent A dvances in Natal Astrology, Astrological Association,
1977
Ebertin, Reinhold, Combination of Stellar Influences, American Federation of Astrologers, Arizona,
1972
Faculty of Astrological Studies, Leaming Astrology, 1982
Freeman, Martin, How to Iterpret a Birtl Oart, Aquarian Press, Northamptonshire, 1981
Greene, Liz, Tle Outer Planets and tleir Cycles, CRCS Publications, Nevada, 1983
- Relating, Coventure, London, 1978
- Saturn, Samuel Weiser, mc,, New York, 1976
Hamblin, David, Hannonic Clarls, Aquarian Press, Northamptonshire, 1983
Hammarskjld, Dag, Mtrkings, Faber 8L Faber, London, 1964
Hand, Robert, Horoscope Symbols, Para Research, Massachusetts, 1981
Hillman, James, Suicide and tle Soul, Spring Publications, Texas, 1985 Jackson, Eve, Jupiter, Aqua-
rian Press, Northamptonshire, 1986
Kubler-Ross, Elisaberh, On Deatl and Dying, Tavistock Publications, London, 1970
Maclaine, Slirley, Don't Fail Of! Tle Mountain, Bantam Books, London, 1983
Oken, Alan, Tle Horoscope, tle Road and its Travelers, Bantam Books, New York, 1974 (now republis-
hed as Complete Astrology)
Paul, Haydn, Ploenix Rising, Element Books, Dorset, 1988
Rodden, Lois, M., Profiles ofWomen, American Federation of Astrologers, Arizona, 1979
- American Book of Clarts, Astro Computing Services, San Diego, 1980
Rudhyar, Dane, Tle Lunation Cycle, Shambhala, Colorado, 1971
Sakoian, Francis and Acker, Louis, Tle Astrologer's Handbook, Penguin Books, Middlesex, 1981
Sasportas, Howard, Tle Twelve Houses, Aquarian Press, Northamptonshire, 1985
Tiemey, Bili, Dynamics ofAspect Anaysis, CRCS Publications, Nevada, 1983
Wallace, Marjorie, Tle Silent Twins, Penguin Books, Middlesex, 1987

288