You are on page 1of 7

1.

Harmoni

* Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang
sesuai dan seimbang. Harmoni tidak akan muncul jika tedapat ciri-ciri yang
bercanggah.
* Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman , tenang , teratur
dan damai.
* Aplikasi warna dari kumpulan yang sama dapat menimbulkan gambaran harmoni
dalam sesuatu gubahan.
* Aplikasii prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna

pada pandangan.
2. Kontra

* Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang bertentangan atau


bercanggahan dalam sesuatu gubahan.
* Aplikasi prinsip rekaan kontra akan menimbulkan daya tarikan, kerana ciri-ciri
yang bertentangan akan menimbulkan perbezaan.
3. Penegasan

* Penegasan dalam konteks Pendidikan Seni Visual adalah merupakan sesuatu


yang boleh memberi tumpuan kepada pemerhatian tampak.
*.Penegasan pada sesuatu objek pada alam semula jadi dapat berfungsi dengan
sepenuhnya sekiranya objek tersebut dapat menarik perhatian seseorang.
*.Penegasan sememangnya dapat menonjolkan sesuatu unsur atau objek dalam
sesuatu hasil karya yang dapat menarik perhatian.
*Aplikasi prinsip rekaan penegasan akan memberikan daya tumpuan yang lebih
terhadap unsur seni tersebut.
4. Imbangan

* Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat , tarikan , dan
tumpuan perhatian.
*Aplikasi prinsip ini akan memberikan tumpuan yang sekata pada hasil karya dengan
tidak membiarkan ruang kosong yang ketara.
*terdapat dua jenis imbangan :

1. Imbangan simetri wujud apabila unsur-unsur yang ada pada bahagian kiri dan
kanan atau atas dan bawah dalam satu komposisi itu sama. Aplikasi imbangan
simetri akan menghasilkan kesan yang lebih stabil, kukuh dan kelihatan formal.

2.Imbangan tidak simetri wujud apabila sesuatu gubahan itu mempunyai unsur
yang sama atau berlainan tetapi berbeza dari segi penampilannya
5. Irama dan pergerakan.

* Irama dan pergerakan ialah satu kesan ilusi yang wujud daripada perulangan
susunan satu atau lebih objek secara berterusan untuk menimbulkan harmoni
Objek yang tersusun itu adalah objek utama dan berbeza dengan latar.
*Fungsi irama dan pergerakan ialah untuk memberi kesan lebih hidup dan
realistikterhadap sesuatu gubahan.
*Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak, taufan dan
sebagainya.
6. Kesatuan.

* Kesatuan ialah penggabunggan prinsip rekaan dan unsur seni dalam usaha
melahirkan sesuatu rekaan seni visual yang sempurna lagi baik.
*Penggabungan ini selalunya menjurus kepada tema dan idea yang sama yang
Saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain.
*Fungsi Kesatuan

a. Menghasilkan karya yang lebih lengkap, teratur dan sempurna.


b. Menimbulkan suasana yang tenteram dan selesa
c. Menjadikan karya lebih menarik.
d. Menjadikan karya penuh dengan unsur-unsur seni.

CONTOH: Logo,ilustrasi,lambang,corak,komik,grafik dan lain-lain.


7. Kepelbagaian

* Kepelbagaian ialah hasil karya yang mempunyai penggabungan pelbagai


gaya,nilai dan idea,yang berbeza dalam sesuatu gubahan.
*Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai
gaya,nilai dan idea yang berbeza dalam suatu gubahan.
* Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan,perlanjutan dan kontra.
* Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat memberi
gaya,variasi tenaga,dan daya tarikan bagi gubahan itu.
*Keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang
berbeza dalam sesuatu gubahan.
*Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan, lanjutan dan kontra.
*Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual memberi gaya,
variasi, tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu.
*Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat
menghasilkan irama dan suasana yang tertentu, gambar jadi lebih menarik,
menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik, menimbulkan kesan visual yang
lebih hidup dan realistik.