You are on page 1of 3

TEMA

TAJUK Puisi sajak (Tetamu senja)

MASA 8.30- 9.30 a.m

2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk


STANDARD PEMBELAJARAN
menghayati keindahan bahasa.

Pada akhir pengajaran, murid dapat membaca dan


OBJEKTIF mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
secara individu.

Ilmu : Kemanusiaan

Nilai : Kemasyarakatan
PENGISIAN KURIKULUM
EMK: TMK

KP : Verbal Linguistik

Sebutan dan intonasi


SISTEM BAHASA
Ayat tunggal

BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran sajak, borang markah, video sajak

Murid dapat membaca dan mendeklamasikan sajak dengan


PENILAIAN PENGAJARAN DAN
sebutan yang betul dan menghayati keindahan bahasa dalam
PEMBELAJARAN
sajak.

REFLEKSI

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Membaca Ayat

1. Murid menonton tayangan video Nilai: Patriotisme, KP: Verbal Linguistik


Kemasyarakatan
mengenai deklamasi sajak
Video
Ilmu: Kewarganegaraan Laman Web :
2. Guru mengedarkan salinan sajak You Tube
dan murid membacanya secara
perlahan. Sistem Bahasa:
Sebutan dan intonasi
Membaca dan melafazkan Sajak

1. Murid membaca sajak secara kuat Nilai: Patriotisme, KP: Verbal


dalam kelas dengan sebutan yang perpaduan Linguistik
betul.
Ilmu : Kewarganegaraan
Lampiran 1
2. Murid membaca dan melafazkan Sajak
sajak dengan sebutan dan intonasi Sistem bahasa:
yang betul Sebutan dan intonasi

Bersoal jawab berpandukan isi sajak

1. Murid membaca sajak secara Nilai: Patriotisma, KP: Verbal Linguistik


perenggan dan bersoal jawab Kemasyarakatan
mengenai maksud sajak tersebut. Lampiran 2
Ilmu: Kewarganegaraan Soalan (lisan)
2. Murid menjawab soalan pemahaman
pemahaman secara lisan
berdasarkan sajak. Sajak

Penilaian
(Pertandingan Membaca Sajak.)

1. Murid dibahagikan kepada Nilai : Patriotisme, KP: Verbal Linguistik


beberapa kumpulan untuk Kemasyarakatan
menjalankan aktiviti
pertandingan membaca sajak. Ilmu : Kewarganegaraan Lampiran 3
Borang
2. Murid membaca sajak dengan pemarkahan
sebutan dan intonasi yang betul dan Sistem bahasa:
jelas secara bergilir-gilir di dalam Sebutan dan intonasi
kumpulan.

3. Semua ahli kumpulan menilai


bacaan rakan mereka dengan
mengisi borang markah.

4. Pemenang setiap kumpulan


membaca sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas di
hadapan kelas.

Pemulihan.

1. Guru membimbing murid membaca Lampiran 1


sajak dengan sebutan dan intonasi Sajak Pendek
yang betul dan jelas.

Pengayaan

1. Murid membaca sajak daripada KB : Menghubung kait


bahan yang lain dan dinilai oleh Media:
rakan dalam kumpulan. Lembaran kerja