You are on page 1of 4

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN NILAI / IKTIBAR

Soalan SPM 2007

1. Soalan 1(e) : Senaraikan tiga iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini
daripada masyarakat kerajaan maritim.

Jawapan : - Semangat meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. Kemahiran


pelayaran, Kemahiran membina kapal untuk perdagangan jarak jauh. Kemahiran astronomi
melihat bintang untuk menentukan arah. Kemajuan pelabuhan menjadikan orang Melayu
pemegang kuasa politik . Orang Melayu merupakan pelaut, pedagang dan peneroka
terulung di AsiaTenggara.- Berani menceburi perdagangan laut. ( Hitam[F], yang lain [H] )

Keistimewaan masyarakat Mesir Purba ialah (pembinaan piramid)


berasaskan blok-blok batu yang besar.
Piramid yang terkenal ialah piramid Sakkara. Imhotep yang
Jawapan
mengasaskan piramid Sakkara. Beliau ialah seorang (ahli fizik),
ditulis (pengamal perubatan), peguam dan penasihat raja.
dalam Masyarakat Mesir purba menggunakan (tulisan hieroglif). Sistem
bentuk tulisan ini penting bagi merekodkan dalam perniagaan, (mencatatkan
perangga amalan agama.)
n dan Mereka juga mahir dalam (bidang astrnomi.) Mereka juga
bukan (mencipta kertas) daripada pokok papyrus. Mereka juga mempunyai ilmu
poin (memumiakan mayat). Mereka percaya akan kehidupan selepas mati.Mayat
yang telah disolek diletakkan dalam keranda bersama barangan keperluan
selepas mati.
Mereka juga pakar dalam (ilmu matematik) untuk (mengawal
banjir Sungai Nil).
Mereka juga mempunyai (bandar terancang seperti Helliopolis,
Semua Fayoum dan Abydos). Mereka mengamalkan konsep politeisme iaitu
isi menyembah banyak tuhan. (Firaun Hashepsut ialah firaun perempuan
tidak pertama) yang membawa banyak pembaharuan dalam tamadun Mesir Purba.
semestin
ya Sungai Nil juga menjadi (pusat laluan pedagang,) (sumber protein),
mengiku (sistem pengairan) untuk pertanian dan (istem perhubungan.) Tamadun
t Mesir purba juga (mencipta kalendar 365 hari.)
susunan
fakta/
ikut PERINGATAN PENTING :
draf SEMUA JAWAPAN KERTAS 2 (BAHAGIAN B) HENDAKLAH DIJAWAB DALAM BENTUK
rangka ESEI ATAU KARANGAN. JAWAPAN DALAM BENTUK JADUAL / POINT FORM/ RAJAH
/ NOTA BERANGKA / CARTA / PETA MINDA AKAN MENYEBABKAN MARKAH ANDA
DIPOTONG SEPARUH DARIPADA MARKAH YANG ANDA PEROLEH. JANGAN
BIARKAN ANDA KERUGIAN.
PANDUAN MENJAWAB SOALAN STRUKTUR

1. Jawapan hendaklah ringkas dan tepat, tidak perlu huraian kecuali KBAT
2. Boleh tambah jawapan lebih daripada yang diminta atau diperuntukkan markah
3. Tiada markah dipotong untuk jawapan yang salah. HANYA YANG BETUL AKAN
DIBERI MARKAH
4. Berikan idea/pendapat yang bernas untuk soalan KBKK atau KBAT. Jawapan mesti
menepati kehendak soalan utama ( jawapan banyak munasabah )
5. Soalan iktibar - calon perlu berikan idea yang positif berkaitan tajuk yang dikaji

Ciri Jawapan Sejarah Yang baik dan Kelemahan Calon Sejarah SPM
Sebab-sebab calon tak dapat markah Cemerlang Kertas 2 (Struktur dan Esei)

Kurang fakta/ tak ingat fakta / tak bersedia / samar-samar tentang tajuk-tajuk sejarah di tingkatan 4 & 5 perlu
persediaan awal dan berterusan
Tak jawab semua soalan/ ceraian pastikan cuba menjawab semua soalan / jangan keluar awal dalam
pep. SPM.
Tak habis jawab / tak lengkap / salin soalan sahaja / jumlah fakta kurang daripada peruntukan markah-
pelajar perlu kira fakta / huraian / contoh / jawapan mesti melebihi jumlah markah yang diperuntukkan.
Jawapan campur aduk dan tak ikut kehendak pecahan soalan / pengulangan fakta - rangka jawapan sangat
perlu
Intro & penutup yang panjang (tiada markah) / bahagian B Kertas 2 (intro & penutup tak perlu)
Tak faham konsep / istilah sejarah spt tamadun, Zaman Gelap, renaissance, imperialisme,nasionalisme,
dll.- kuasai / fahamilah istilah berkaitan .
Penguasaan bahasa lemah & tulisan buruk.- baiki tulisan
Calon kurang mahir tentang teknik menjawab dengan betul.- kuasai teknik menjawab tanya guru sejarah.
Calon lemah dalam KBKK / KBAT Perlu cukup latihan dan rajin untuk berfikir. Pelajar sebenarnya
hanya perlu berfikir sedikit, Cuma memberi pandangan.
Pengurusan masa amat lemah-urus masa menjawab (buat pembahagian masa)
Kenal kata kunci NYATAKAN..SENARAIKAN..NAMAKAN ...JELASKAN...BAGAIMANAKAH...PADA
PENDAPAT ANDA
Calon kurang membaca / tak baca. Tanamkan sikap rajin membaca dan jadikan ia amalan setiap hari,
pasti menguntungkan pelajar UBAH SIKAP SEKARANG.

Teknik Menjawab Esei (bahagian B)

Setiap isi/fakta yang menepati peraturan pemarkahan diberikan 1 MARKAH.


Jawapan tidak memerlukan PEMBUKAAN atau PENUTUP. TAHUN tidak penting.
Boleh menggunakan SINGKATAN KATA seperti {spt, yg sgt dll MU }. Tidak digalakkan
BUAT PERENGGAN jawapan, pastikan satu tema/isi/fakta dalam setiap perenggan
TIDAK PERLU mengulas secara mendalam sesuatu tema /isi atau huraian yang panjang
Beri CONTOH (satu contoh = 1 markah).RANCANGKAN JAWAPAN ANDA buat catatan
kasar/rangka jawapan.
Tiada penambahan markah atau pengurangan markah pada LARAS BAHASA.
EJAAN tidak dipentingkan tapi perlu jelas, kemas teratur.
TULISKAN Nombor soalan dengan jelas dan susun jawapan dengan tertib
Soalan yang sama TIDAK akan berulang dua kali berturut turut
Tulisan tidak perlu cantik atau berseni, pastikan tulisan kemas dan mudah dibaca oleh
pemeriksa.
PANDUAN MENJAWAB SOALAN -SOALAN KBAT 2015

Penanda wacana Kata Hubung Kata Nama Kata Kerja (KK)


Malahan Hendaklah Anda: rakyat Menguasai
Tambahan Perlulah kita Membudayakan
pula Wajarlah Menjayakan
Disamping itu Haruslah Menyokong
Malah mestilah menyahut
Selepas itu Melaksanakan
Menjalankan
Bandingan: Menggunakan
Tetapi Menghasilkan
Sedangkan memohon
Sebaliknya
Pemimpin: menjayakan
Pihak kerajaan Menyokong
memberi
Melaksanakan
Menjalankan
Menggunakan
Menhasilkan
Menyeru
Menyediakan
Menggalakkan
Menyalurkan
menyusun

FORMULA AYAT SEJARAH YANG GRAMATIS:

A.TEMA PERANAN / STRATEGI / TINDAKAN ( PERLU DI LATIH DALAM LATIHAN )

ARAHAN SOALAN:

a. ......Penjelasan anda SPM 2015 ( Soalan 1e, 3d, 8cii, 9cii )


b. ......Buktikan ( Soalan Soalan 6b, 7ci, 10b )
c. ......Jelaskan ( Soalan 2d, 2e, 5a, 9a, 9b, 10a)
d. ......Apakah yang akan anda lakukan untuk mewujudkan .....
e. ......bagaimanakah anda......CONTOH: bagaimana generasi muda memanfaatkan peluang....
f. ......Apakah tanggungjawab anda, untuk...
g. ......beri cadangan anda untuk mengatasi masalah ( Soalan 10cii )
h. .....pelbagai langkah telah diambil......
i. .. berikan pendapat anda SPM 2015 ( Soalan 5cii, 7cii, 11b )
j. .. hujah anda SPM 2015 ( Soalan 4a, 4c )
Kebanyakkan soalan meminta pelajar membuktikan kenyataan dan jawapan yang di jawab

Cara membina ayat jawapan untuk untuk soalan ... ANDA / SEBAGAI GENERASI MUDA / RAKYAT
NEGARA INI:

Peranan anda ..... (merujuk kepada anda sekarang sebagai pelajar dan rakyat Malaysia)
Mulakan ayat dengan perkataan;
i. Kita perlulah ....
ii. Sebagai generasi muda,kita hendaklah......

Cara membina ayat jawapan untuk soalan ...ANDA SEBAGAI


PEMIMPIN/PEMIMPIN/KERAJAAN ...Anda sebagai pemimpin akan datang....

mulakan ayat:
i. kita hendaklah....
ii. Kerajaan negara ini telah menyediakan....

Contoh-contoh:

1.sebagai rakyat Malaysia,apakah cadangan anda untuk memajukan sektor pendidikan di Malaysia.

(5 markah)

2.Sebagai generasi yang perihatin,bagaimanakah anda dapat membantu memajukann negara dalam
bidang pertanian.(5 markah)

3.Pada pendapat anda,apakah langkah yang sewajarnya anda lakukan untuk mengembalikan
kegemilangan Kerajaan Kedah sebagai pelabuhan entrepot bertaraf dunia seperti pada abad ke 2
Masihi. .(5 markah)

4.Anda adalah pemimpin negara akan datang,apakah strategi anda untuk membantu ekonomi
perdagangan Negara ini. .(5 markah)

Antara strategi untuk kita membantu ekonomi perdagangan negara ini ialah

5.Sebagai rakyat yang cinta akan negara ,apakah usaha yang sepatutnya anda ambil ke arah
meningkatkan tahap kesihatan rakyat Malaysia hari ini. (5 markah)