You are on page 1of 18

NASLOVNICA VIJESTI SPORT BIZNIS LIFE KULTURA SPEKTAKLI VIRAL

VIJESTI Hrvatska

Hrvatska Svijet Crna kronika Zagreb Obrazovanje Dobro u Hrvatskoj kola sigurne vonje Nautika patrola

POVJERLJIVI IZVJETAJ S PRISAVLJA

EKSKLUZIVNO: PRAVA ISTINA O


VRDOLJAKOVIM UGOVORIMA S
HRT-om Tantijeme e primati
nasljednici 70 godina nakon
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
nasljednici 70 godina nakon
njegove smrti
AUTOR: Slavica Luki OBJAVLJENO: 16.07.2017. u 08:29

HANZA MEDIA

Watch Live Now

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


Ja sam naprosto osupnut glupou i lai!

VEZANE VIJESTI Ustvrdio je to javno prije tjedan


dana Antun Vrdoljak, zamoljen da
HDZ SM JENJUJE NO HRT-A ZBOG ETIRI prokomentira podatak iz tajnog
NEZAKONITE ODLUKE 'Pokazali su dijela Godinjeg izvjea
pravno neznanje i neodgovornost, ele
zatititi kriminal iz Radmanova vremena' Nadzornog odbora HRT-a za 2016.
prema kojemu mu je ta medijska
ANTUN VRDOLJAK O DOIVOTNOM kua lani isplatila 130.000 kuna na
UGOVORU S HRT-om 'To su budalatine ime autorskih naknada. U
i izmiljotine, ali bilo bi mi drago da mi
prolotjednom komentaru Vrdoljak
uplate 130.000 kuna godinje'
se naalio kako bi mu taj iznos, da
je istinit, itekako dobrodoao.

Podsjetimo, u tajnom dijelu izvjea koje je Nadzorni odbor HRT-


a nainio te 5. srpnja jednoglasno usvojio i uputio Saboru, uz
ostalo, navedeni su i iznosi koje je HRT tijekom 2016. isplatio
autorima i izvoaima - vanjskim suradnicima, a koji premauju
50.000 kuna. Meu njima su bila i dva iznosa od po 65.000 kuna
koja je HRT tijekom 2016. isplatio Antunu Vrdoljaku. Nakon to je
Jutarnji list u broju od 8. srpnja objavio i te podatke iz tajnog
dijela izvjea NO HRT-a, Antun Vrdoljak (i ne samo on) estoko
je negirao da je od HRT-a prole godine primao autorske
naknade, a negirao je i da ih je s tom kuom ugovorio na
razdoblje od 2005. do 2030. Potaknut javnim polemikama,
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
Nadzorni odbor HRT-a je prolog utorka, 11. srpnja Saboru
poslao detaljnije podatke vezane uz isplate HRT-a Antunu
Vrdoljaku temeljem autorskih ugovora u 2016.

Pojanjenje

To pojanjenje Nadzornog odbora takoer nosi oznaku tajnosti.


Meutim, uspjeli smo doi do njega i objavljujemo ga jer
smatramo da ostali autori koji surauju s HRT-om i javnost imaju
pravo znati na koje naine uprava HRT-a raspolae novcem
pretplatnika i da se ti podaci ne smiju skrivati iza poslovne
tajne.

A iz dodatnih podataka NO HRT-a vidljivo je da je ta kua Antunu


Vrdoljaku u 2016. na ime autorskih naknada isplatila znatno vei
iznos od 130.000 kuna koje je NO prvotno naveo u svom
godinjem izvjeu. HRT je Vrdoljaku 2016. isplatio 240.424,24
kuna bruto, odnosno 200.424,25 kuna neto. Rije je o iznosu
trostruko veem od primjerice godinje plae srednjokolskog
profesora ili podjednakom godinjoj plai hrvatskog premijera.

Spomenute naknade Vrdoljaku su, prema dodatnim


dokumentima Nadzornog odbora HRT-a koji su do nas iscurili iz
Sabora, isplaene sljedeim redom: 5. travnja 2016. HRT mu je
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
Sabora, isplaene sljedeim redom: 5. travnja 2016. HRT mu je
isplatio 65.000 kuna, zatim su 24. kolovoza 2016. uslijedile dvije
isplate od 65.000 i 45.999 kuna, da bi mu 24. listopada 2016.
HRT isplatio jo 65.000 kuna.

Koprodukcija

Iz dokumentacije Nadzornog odbora vidljivo je kako mu je neto


manje od polovice ukupnog iznosa od 110.000 kuna isplaeno
za reprizu serije Duga mrana no na ime redateljske i
scenaristike autorske naknade. Rije je o seriji za koju je
Vrdoljak napisao scenarij i reirao je, a snimljena je u prvim
godinama 2000. u koprodukciji s HRT-om. Ni iz dopunskog
izvjea Nadzornog odbora nije meutim vidljivo na to se tono
odnosi ostalih 130.000 kuna isplaenih Vrdoljaku prole godine.
Nai izvori s HRT-a pretpostavljaju da je rije o lani repriziranoj
seriji Prosjaci i sinovi koju je Vrdoljak reirao jo u Jugoslaviji.

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


Pogledaj galeriju

Vrdoljak je od 1991. do 1995. bio direktor HRT-a, a od 1995. do


smjene HDZ-a s vlasti u sijenju 2000. bio je saborski zastupnik
te stranke. Po odlasku u saborsku mirovinu, ve 2000.,
uspostavio je dobru suradnju s HRT-om s ijim je rukovodeim
kadrom, bez obzira na politike prilike u dravi, odravao bliske
veze. Od tada do danas Vrdoljak je u koprodukciji s HRT-om
snimio 13 epizoda igrane serije Duga mrana no, zatim
igrano-dokumentarni serijal Tito, da bi lani s upravom Sinie
Kovaia izravnim pozivom bez javnog natjeaja ugovorio
snimanje igranog filma General o generalu Anti Gotovini.
Serije i filmovi koje je reirao nakon 2000., ali i one koje je
reirao u socijalizmu, intenzivno se vrte i repriziraju na programu
HRT-a.

Preslike ugovora

Da je sklapao unosne ugovore s HRT-om pod razliitim


upravama te kue, pokazuju i preslike ugovora o otkupu,
proizvodnji i emitiranju serije Duga mrana no koje je
Nadzorni odbor HRT-a u prolotjednoj dodatnoj dokumentaciji
uputio Saboru.

Vrdoljak je od poetka 2000. do jeseni 2005. s HRT-om sklopio


Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
Vrdoljak je od poetka 2000. do jeseni 2005. s HRT-om sklopio
est ugovora vezanih za otkup scenarija, produkciju i
prikazivanje 13 epizoda serije Duga mrana no. Prvi ugovor
za prve etiri epizode sklopio je 5. sijenja 2000., a u ime HRT-a
ugovor je potpisao Josip Grgi, pomonik tadanjeg ravnatelja
(dananjeg gradonaelnika Osijeka) Ivice Vrkia. Ve u tome
prvom ugovoru, uz cijenu scenarija, Vrdoljak je ugovorio naknade
za repriziranje serijala. HRT se ve tada obvezao da e mu za
prvu reprizu te serije isplatiti 50 posto vaee HRT-ove tarife za
scenariste i redatelje, a za svaku sljedeu reprizu 25 posto
vaee HRT-ove scenaristike i redateljske tarife. Te odredbe
prenosile su se u svaki sljedei ugovor kojim je HRT otkupljivao
nove epizode scenarija Duge mrane noi. Te ugovore u ime
HRT-a potpisivali su u travnju 2001. pomonik tadanjeg
ravnatelja Mirka Galia, u sijenju 2002. ugovor za nove epizode
potpisao je sam Mirko Gali, u rujnu 2002. Galiev pomonik
Vanja Sutli, koji je u rujnu 2003. potpisao i ugovor s
Vrdoljakom za zavrne etiri epizode toga serijala.

Iz tih je ugovora vidljivo da je HRT Vrdoljaku za scenarij 13


epizoda Duge mrane noi platio ukupno 279.720 kuna.
Meutim, u listopadu 2005. Vrdoljak s tadanjim ravnateljem
Mirkom Galiem sklapa i esti ugovor kojim dodatno uvruje
dogovor o naknadi za repriziranje te serije. Njime se potvruje
da e HRT Vrdoljaku za prvu reprizu Duge mrane noi isplatiti
50 posto vaeeg HRT-ova cjenika za redatelje i scenariste, a za
svako sljedee repriziranje 25 posto naknade vaeeg HRT-ova
cjenika. Tim ugovorom od 10. listopada 2010. Gali Vrdoljaku
osigurava i isplatu od 76.791,00 kuna za prvo reprizno
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
emitiranje serije na satelitskom programu HRT-a.

Upravo na taj ugovor koji je 2005. potpisao Gali aktualna


uprava HRT-a se poziva kao na temelj za isplatu Vrdoljakovih
naknada za reprizu Duge mrane noi u 2016.

Zanimljiv dokument

U dodatnim materijalima vezanim uz Vrdoljaka koje je NO


prolog tjedna uputio Saboru stoji i jo jedan zanimljiv dokument.
U ime Uprave HRT-a potpisala ga je sadanja voditeljica Odjela
upravljanja proizvodnjom Pamfila piranec. U njemu stoji da e
Antun Vrdoljak autorsku naknadu od HRT-a za repriziranje svojih
filmova uivati do kraja ivota, a njegovi nasljednici jo 70 godina
nakon njegove smrti. Pri tome se uprava HRT-a poziva na 99.
lanak Zakon o zatiti autorskih i srodnih prava u kojem stoji da
autorska prava traju za ivota autora i 70 godina nakon njegove
smrti, ako tim Zakonom nije drukije odreeno.

Program HONIS

U istom dokumentu Pamfila piranec pojanjava zbog ega u


Godinjem izvjeu Nadzornog odbora HRT-a stoji da tu
naknadu Vrdoljak prima samo do 2030. (a ne i 70 godina nakon
smrti). Zbog toga, tvrdi piranec, jer operativni sustav koji HRT
koristi, a ime mu je HONIS, nije kadar zabiljeiti prava koja seu
nakon 2030.
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
Iz internih akata HRT-a objavljenih na slubenim stranicama te
kue (Uvjeti nabave programa od neovisnih proizvoaa
audiovizualnih djela) jasno je da ni jedan drugi redatelj ili
scenarist iji se dokumentarni ili igrani filmovi emitiraju i
repriziraju na HRT-u nema ugovor koji bi tako titio njegova
autorska prava kao to ih ima Vrdoljak.

Da Vrdoljak na HRT-u ima ekskluzivnu poziciju, pokazuje i


sljedea injenica. Prema Zakonu o zatiti autorskih i srodnih
prava na koji se u sluaju Vrdoljaka uprava HRT-a poziva, pravo
na autorsku naknadu u sluaju audiovizualnih djela prema lanku
116. osim scenarista i redatelja imaju i autor dijaloga, glavni
snimatelj, skladatelj glazbe posebno skladane za koritenje u
tome djelu. U serijalu Duga mrana no glazbu je skladao Igor
Kuljeri, a manjim dijelom i Sinia Leopold, a glavni snimatelj
bio je Vjekoslav Vrdoljak, sin Antuna Vrdoljaka. Iako je HRT od
uprave HRT-a traio podatke o tome jesu li ostali autori te serije
s HRT-om pod istim uvjetima kao i Antun Vrdoljak sklopili
ugovore o naknadama za reprize, uprava im, kako neslubeno
doznajemo, nikada nije odgovorila.

Za komentar smo juer, nakon novih saznanja o njegovim


autorskim naknadama, pokuali dobiti i Antuna Vrdoljaka, ali nije
odgovarao na nae telefonske pozive. Kako je seriju Duga
mrana no Vrdoljak radio u koprodukciji s HRT-om, ta je kua
naknade za Vrdoljakove redateljske i scenaristike usluge, tvrde
nai sugovornici koji su takoer autorski suraivali s HRT-om,
mogla dogovoriti na drugaiji nain.
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
mogla dogovoriti na drugaiji nain.

Zadnji podaci

HRT je njegova autorska prava mogao otkupiti odjednom kao


to primjerice u takvim sluajevima ini britanska javna televizija
BBC.

Dopunsko izvjee o Vrdoljakovim autorskim honorarima zadnji


su podaci koje je aktualna uprava HRT-a dala Nadzornom
odboru. lanove Nadzornog odbora saborska je veina, kao to
je poznato, u petak smijenila i donijela odluku o raspisivanju
natjeaja za nove.

Krsti Papiu isplaivali tantijeme do


1990., a poslije je 'sve stalo'

Krsto Papi, redatelj antologijskog filma Lisice, Predstave


Hamleta u Mrdui Donjoj, Izbavitelj i niza dokumentarnih i
igranih filmova, kao i mnogi drugi hrvatski redatelji i scenografi,
nije imao Vrdoljakovu sreu. Krsto Papi je 2012. uputio
otvoreno pismo Europskoj filmskoj akademiji i drugim
meunarodnim organizacijama u kojem je traio meunarodnu
pomo u borbi protiv naruavanja autorskih prava za filmove
snimljene prije 1990. Taj je problem Papi spomenuo i u
oprotajnom pismu koje je prije smrti ostavio svojoj supruzi i
djevojicama.
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
djevojicama.

U intervjuu koji je dao Jutarnjem listu u kolovozu 2004. Papi je


istaknuo kako je do 1990. primao tantijeme za filmove koje je
stvarao te dodao: No, nakon 1990. situacija se promijenila jer od
tada ivimo u bespravnoj dravi i od tantijema nisam vidio ni kune
iako se moji filmovi vrte na televiziji i prodaju na kasetama.

Predsjednik Drutva hrvatskih filmskih redatelja Danilo


erbedija kazao nam je da je dosadanja praksa s HRT-om
takva da svaki scenarist i redatelj individualno pregovara s HRT-
om o uvjetima repriziranja svojih filmova. To je loa praksa i
nadam se da postoji obostrana volja i HRT-a i autora - scenarista
i redatelja da se koregulacijskim ugovorom utvrde jasna pravila
naknade za autore. to se tie autorskih naknada koje od HRT-
a prima Antun Vrdoljak, Danilo erbedija kae: Drago mi je da
se on uspio izboriti za neto to smatra da mu kao redatelju
pripada i nadam se da e se na isti nain HRT odnositi i prema
drugim redateljima i njihovim ugovorima o repriziranju.

Tagovi # Antun Vrdoljak

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


ELIPSO

UTEDA 2.449,65 KN UTEDA 40,00 KN

JURA E60 BOSCH MFQ36300I

aparati za kavu mikseri


4.549,35 kn 249,00 kn
6.999,00 kn 289,00 kn
Akcija traje od 06.04.2017 do 31.08.2017 Akcija traje od 03.06.2017 do 31.08.2017

UTEDA 419,90 KN UTEDA 100,00 KN

KARCHER K7 FULL CONTROL BEKO TSE1402


PLUS
visokotlani perai hladnjaci
3.779,10 kn 1.199,00 kn
4.199,00 kn 1.299,00 kn
Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
4.199,00 kn 1.299,00 kn
Akcija traje od 17.02.2017 do 31.07.2017 Akcija traje od 12.06.2017 do 16.07.2017

IZDVAJAMO

KONTROVERZNI NOGOM ETA SE Naa poznata umjetnica sasvim otvoreno: M ARIN ILI POTPUNO NEM OAN PROTIV
UOZBILJIO 'Troio sam 100.000 eura na U vrijeme komunizma unaprijed osuivani JEDNOG OD NAJBOLJIH SVIH VREM ENA
ampanjce, imao 20 djevojaka odjednom i bili su barem pozivani na sasluanja... Roger Federer uvjerljivo pobijedio u finalu
sad mi je sve to dosadilo!' Wimbledona, bolovi omeli hrvatskog asa,
tekle su i suze

POGIBELJNE SITUACIJE KRATAK FITILJ BIVI EF PRISAVLJA LUKA BEBI


Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
POGIBELJNE SITUACIJE KRATAK FITILJ BIVI EF PRISAVLJA LUKA BEBI

DRAMATINE FOTO: STANARKI MIRKO GALI KOD JEDAN OD


AKCIJE PO OLUJNOJ IZNAD POPULARNOG STANKOVIA O NAJUTJECAJNIJIH
BURI Kod Splita RESTORANA UGOVORIMA HRT-a S HDZ-ovaca 'Ja sam uz
spasili 16 osoba na PUKNUO FILM S VRDOLJAKOM 'ele Tumana stao jer je
pedalinama, kod prozora je na goste me uvaliti u kaljuu, bio Titov general.
Loinja Francuze u poela istresati kante prikazati da sam Sudjelovanje Hrvata u
kajacima, Maarima se vode, konobari i novac dijelio akom i partizanskom pokretu
kod Paga zapalio muterije izvan sebe kapom, a nisam' bilo je pozitivno'
gliser... 16.07.2017. u 15:02 16.07.2017. u 14:25 16.07.2017. u 12:35
16.07.2017. u 16:49

VIE S WEBA

Pronai do 16.08.2017. MUKARCI DESNO, LAKO PAO Ukrao novac iz


Kotanyi plakat, napravi ENE LIJEVO Znate li hotela na Krku, zanemario
najkreativniju fotku i gdje se nalazi posljednja je da je cijeli hotel pod -
osvoji super nagradu odvojena plaa u Europi? kamerama

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


'Meni se to nee dogoditi, a Izgorjelo etiri hektara Preminula dva policajca
ako mi je sueno ja tu borove ume: Unato buri, ranjena u napadu na Brdu
nita ne mogu' klasina je vatrogasci dovravaju hrama
zabluda: Sve je u vaim posao na Brodarici
rukama

NAJITANIJE

1 GROZNA TRAGEDIJA 2 SEKS NA FESTIVALU 3 VELIKA ATRAKCIJA 4 POTPUNO LUDILO U

STRAVINA NESREA ISPOVIJEST SVE JE SPREM NO ZA SPLITU

U ZAGREBU U blizini POLICAJCA OTVARANJE JURICA PAVII:


bolnice u Klaievoj ANGAIRANOG NA HRVATSKOG KAKO M I JE ULTRA
dolo do kobnog ULTRI 'Nabasam ja na GARDALANDA 'Dok se ULA U STAN KROZ
sudara, dijete ispalo jedan grm, vidim radnici ne uhodaju, PROZOR! Usred noi
kroz prozor auta i nekakvo pritiskanje, ulaznice e biti 80 probudilo me
preminulo u bolnici skoim spasiti curu, a kuna jeftinije!' pitanje otvorenog
ona vie: NO, NO, friidera. A onda sam
suglasna sam!' vidio tog tipa...

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


Glumica u iru - Vrue hlaice za najljepe Oglasio se i Goran: Evo to poruuje iliu Na posao nije bio lak, ali ono to smo
noge na pici uoi velikog finala dobile zauzvrat je nevjerojatno

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


Povratak na vrh

Hrvatska Nogomet Financije i Obitelj i djeca Art Domae Fun


trita zvijezde
Svijet Koarka Tehnologija Film i televizija Aww
Tvrtke Strane zvijezde
Crna kronika Tenis Znanost Knjievnost Bizarre
Karijere Reality
Zagreb Fight Club Zdravlje Glazba Meme
Financijski Ups!
Obrazovanje Sport Mix leksikon Seks i veze Arhitektura Mozgalice
Televizija
Dobro u GMO free Putovanja Kazalite budunosti
Hrvatskoj
ivotne prie Profil knjiga
kola sigurne
vonje VauMijau

Nautika Moda i ljepota


patrola
Astro

POVEI SE S JUTARNJIM

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


Opi uvjeti koritenja Pravila prenoenja sadraja Zatita privatnosti Pravila komentiranja Impressum Kontakt Oglaavanje
Cjenik za izborno oglaavanje
Copyright HANZA MEDIA d.o.o. Sva prava pridrana.

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!