You are on page 1of 2

K thut trng mc nh bng mn ca

- Mn ca l nguyn liu c cc xng g. Trng mc nh t mn ca, gip nng dn c


thm ngun thu nhp t loi nguyn liu ny.
C nhiu loi mn ca khc nhau, tuy nhin, khng dng mn ca mc, mn ca ca cc
loi cy c tinh du hoc ca cc loi cy c. Mn ca c thu v, cn phi kh trnh m
mc v s dng lu di.

Khi bt u mn, cn phun nc nng m ln 65-70%. Trn thm m u-r hoc


m sun-pt a-mn vi t l 0,5-1% v ng ca-r vi t l 0,5 % so vi trng lng kh ca
mn ca. Cc cht ny c nhim v xc tc cho cc h vi sinh vt hot ng mnh hn. mn
ca thnh ng. Mi ng khong mt t. Di y ng nn lt mt lp vt liu d thot
nc nh dt tre, na, ct... Nu ngoi tri, nn c ni-lng che ma. Sau khi 15-20 ngy,
o ng mt ln. Thi gian 30-45 ngy. Sau cho mn ca vo cc bao ti hoc cho ngay
vo cc ti ni-lng, chu nhit, khong 1-1,5 kg mn ca/ti. a vo ni hp cch thy dit
cc loi bo t, vi sinh vt trong . Phng hng n gin nht l hp trong thng phuy. Thi
gian hp ko di 3-4 gi k t lc nhit trong lp nguyn liu ln ti 95- 100 C.
Cy ging v m
Sau khi hp, ly mn ca ra, ngui ri san ra cc ti ny-lon. Mi ti 1 - 1,5 kg v bt
u cy ging. Ging cn mua ti c s tin cy.
Dng que st khu ging t ti ni-lng ra ngoi, tri u trn b mt cc ti mn ca. T l
ging cy l 100 kg mn ca cn bn kg ging mc nh, dng dy buc ming ti li m. C
th lm 4 - 5 tng m trn mt dn v mi tng cch nhau 60 cm. Kiu dn ging nh dn gi
khoai ty. Nhit thch hp l 25 32 C. Thi gian m 20-25 ngy. Ta s thy cc si nm
mu trng lan dn t trn xung. Khi no cc si trng lan gn kn y th kch thch cho mc nh
mc ra. Dng dao sc rch bn, nm ng chung quanh ti ni-lng. Mi ng rch di 4-6 cm.
Ch sau khong mt tun l mc nh s mc ti cc im rch .
Chm sc v thu hi
Khi mc nh bt u mc, phi ti nc sch, nc n ung hng ngy, mi ngy ti hai,
ba ln (khng m ming ti ti nc vo trong v s lm ti sng nc). Cch ti tt nht l
dng bnh bm v phun sng ln mt ti. Ht nc nh, u s to m cho c khu vc v ngm
dn qua vt rch vo ti. Lng nc ti nhiu hay t ph thuc vo thi tit. Sau vi ngy,
mc nh t c kch thc ti u th thu hoch. Hi c cm mc nh v tch ra ring bit.
Trnh lm dp nt cnh mc nh. em ra sch v phi kh.
C mt kinh nghim dn gian l mun cnh mc nh c mu nu hng th sau khi ra sch,
ngm chng vo chu nc vi mt t mnh v qut, v cam. Ngm mt m. Hm sau vt ra,
phi kh.
Giai on thu hoch ko di 25 - 30 ngy. Mi tun thu hi mt ln.
Mt s loi bnh v cch phng tr
Trong qu trnh trng mc nh trn mn ca thng xut hin mt s bnh nh mc xanh,
mc vng hoa cau, mc en. Cc loi mc ny pht trin ng thi cng vi si nm. Chng c
th lm cht hon ton si nm.
Nm mc thng xut hin trong ti ni-lng v cnh tranh cht dinh dng ca nm mc
nh. Nguyn nhn do chn la v x l nhit cho nguyn liu cha tt. Ngoi ra, m trong ti
qu cao cng d b bnh.
phng, chng cc loi bnh trn cn phi ht sc coi trng khu x l nguyn liu, bo
m nhit v thi gian hp. Nh xng phi c v sinh thng xuyn v gi cho
thong mt.
Theo ti liu khuyn nng
Bn c th lin h vi Vin Di truyn Nng nghip-ng Phm Vn ng-T Lim-H
Ni, T: 04.7544712 mua ging v c t vn thm v k thut
Theo VNG