You are on page 1of 1

SEKTOR PENGRUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JPNWP

UNIT HAL EHWAL MURID SUB UNIT KESIHATAN


PEMANTAUAN KANTIN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH: NAMA PENGETUA/GB: NAMA GPK HEM:


SJKC KUNG MIN CIK LEONG KWEE KIM

NO TEL(P): 03-92224719 SESI: PAGI ZON: PUDU JUMLAH MURID: 644


Nama guru kesihatan: Nama s/u kantin: Nama s/u 3K:
PN.LOW YEAN SIANG PN TEH GEK HUA PN LEE POH CHEE

ASPEK PEMANTAUAN (Tandakan / pada ruang berkaitan)

BIL PERKARA 0 1 2 3 4 5 Catatan

1. PENGURUSAN KANTIN
1.1 AJK Kantin
1.2 Carta Organisasi
1.3 Papan kenyataan
1.4 Bayaran sewa kantin (bil bayaran)
1.5 Bayaran air & api (bil bayaran)
2. SEBUT HARGA KANTIN
2.1 AJK Sebut harga
2.2 Perjanjian Kantin (2 tahun, atau pelanjutan1 tahun)
2.3 Sijil SSM & Sijil Kewangan
2.4 Pendaftaran On Line dengan Kem.Kesihatan Malaysia
2.5 Lesen DBKL
2.6 Maklumat diri & no tel pengusaha dan pengendali makanan
2.7 Sijil suntikan TY2 (pengusaha & pengendali makanan)
2.8 Permit/passport bukan warga negara
2.9 Sijil kursus pengendalian makanan pengusaha &
pengendali
3. SURAT MENYURAT
3.1 Pekeliling /surat menyurat/surat siaran/kursus/taklimat
3.2 Panggilan mesyuarat/minit mesyuarat
3.3 Surat peringatan/teguran/bimbingan /amaran
4. JADUAL PEMANTAUAN
4.1 Jadual tugasan guru/AJK kantin
4.2 Buku rekod/laporan kantin
5. LAPORAN KENDIRI KANTIN
5.1 Borang kendiri 1A (Laporan harian pengusaha kantin)
5.2 Borang kendiri 2(Laporan bulanan oleh GPK HEM /ajk
kantin)
6. ADUAN KANTIN
7. FAIL KES KERACUNAN MAKANAN

8. FAIL AKTIVITI KANTIN


8.1 Pertandingan kantin bersih
8.2 Hari kantin
8.3 Rekod kejayaan (anugerah/sijil penyertaan)

Pemarkahan: 0=Tiada , 1=lemah, 2=kurang memuaskan, 3=memuaskan ,4=baik,5=cemerlang

T.T Pemantau/cop: Tarikh pemantauan: