You are on page 1of 5
Ministerul Administrafel i Internelor CONCURS DE ADMITERE Q Academia de PolifieyAlexandru foan Cuca” Sesame east 2006 7 LIMBA ROMANA 1) Precizeaza cate cuvinte din seria urmatoare trebuie pronuntate cum se scriu: erou, erbicid, disident, elocvent, premisa, glasvand. a) toate; b) cinci; c) patru; d) trei 2) Precizeaz cate cuvinte compuse din seria urmatoare scrise fara cratima sunt corecte: lungmetraj, bundstare, scurtcircuit, bunavointa, bundcredinta. a) dou; b) trei; c) patru; d) toate. 3) Radacina cuvantului ,infrumusetat" este: a) ,infrumus"; b) ,frumuset"; ©) ,infrumuset"; d) ,frumus” 4) Indic sinonimul cuvantului abil a) labirintic ; b) indemanatic ; ¢) schimbator ; d) lateral. 5) Indica interpretarea corecta pentru cuvintele subliniate din enuntul urmator : Asupra-mi te coboara..." (M. Eminescu) a) prepozitie + pronume personal in acuzativ; b) adverb + pronume personal in dativ; c) adverb + pronume personal in genitiv; d) prepozitie + pronume personal in dativ. 6) In versul eminescian ,Toate-s praf, lumea-i cum este si ca dansa suntem noi.”, verbul a fi" apare ca: a) verb copulativ de trei ori; b) verb predicativ de trei ori; c) verb copulativ de patru ori; d) verb predicativ o data si copulativ de trei ori. 7) Indica interpretarea corecta pentru cuvintele subliniate din enuntul urmator : ,A plecat de acasa inaintea mea." a) prepozitie + pronume posesiv in genitiv; b) prepozitie +adjectiv posesiv in acuzativ; c) adverb + pronume personal in genitiv; d) adverb + pronume posesiv tn acuzativ. Noti:Fiecare intrebare are o singura varianta de rispuns corect, Exemplu de marcare rispuns: Raspuns corect la intrebarca nr... b) a) b) c) d) Pagina I din S Ministerul Administrafel i Internelor CONCURS DE ADMITERE Q Academia de PolifieyAlexandru foan Cuca” Sesame east 2006 7 LIMBA ROMANA 8) Indica valorile morfologice si cazurile cuvintelor subliniate din urmatoarele enunturi (in ordine): Sora aceasta a mea este candidat la concursul de admitere. O sora a mea este colegé cu fratele tau. A mea sora a intrebat cand mergem in excursie. Sora ta inoata, a mea patineaza. a) adjectiv posesiv, N.; adjectiv posesiv, N.; adjectiv posesiv, N.; pronume posesiv, N ; b) adjectiv posesiv, N.; adjectiv posesiv, G.; pronume posesiv, G.; pronume posesiv, N ; c) pronume posesiv, N.; adjectiv posesiv, N.; adjectiv posesiv, N.; pronume posesiv, N.; d) pronume posesiv, N.; adjectiv posesiv, N.; adjectiv posesiv, N.; adjectiv posesiv, N. 9) Indicd valoarea morfologica a cuvantului subliniat din enuntul urmétor A obtinut un cstig triplu a) numeral ordinal; b) numeral cardinal propriu-zis; ©) numeral distributiv; d) numeral multiplicativ. 10) Precizeaza cate din enunturile urmatoare confin numeralul cardinal “o": 1) Am primit doar © scrisoare. 2) O eleva a rezolvat trei probleme. 3) O carte este pentru tine si doud sunt pentru ea. 4) A nimerit doar o finta din trei a) toate; b) trei; ©) doua; d) unu 11) Sunt corect scrise toate substantivele cu articol hotarat din seria: a) vizitii, arbitrii, oudlele, lalelele; b) viziti, arbitrii, oualele, lalele; ©) ziti, arbitrii, ouale, lalelele; d) viziti, arbitrii, ouale, lalele 12) Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor din seria: a) unei azalee, unei scantee, unei fete, unei matuse: b) unei azalei, unei scantei, unei fete, unei matusi; c) unei azalee, unei scAntei, unei fete, unei matusi; d) unei azalei, unei sc&ntee, unei fete, unei matuge. 13) Care dintre subordonatele mentionate mai jos se gaseste in una din frazele urmatoare ? »Sa1 vad venind, ag mai trai o viata". (G. Cogbuc) ; ,Se gandea sa nu se prezinte la examen." ; ,S& ma si roage, tot nu ma duc.” ; ,Spune-i sd intrebe de mine." a) atributiva b) concesiva ¢) subiectiva d) predicativa. enpis demure apne Raspans seals ioearceae ) a) b) 6) d) Pagina 2 din S Ministerul Administratiet si Tnternelor CONCURS DE ADMITERE Q Academia de PolitieyAlexandra Toan Cuza” Sesame east 2006 7 LIMBA ROMANA 14) Propozitia subordonata din fraza ,Nu-i ardea sa faca nimic." este: a) completiva directa; b) subiectiva ; c) completiva indirecta; 4) finala 16) Indica felul subordonatei din fraza urmatoare : ,In caz c& ploud, ia-ti umbrelal” a) circumstantiala de timp ; b) completiva indirecta ; c) circumstantiala conditionala; d) circumstantiala de mod. 16) in fraza ,| s-a spus ca trebuie sé munceasca mai mult, pentru cé una e sa te prezinfi la examen foarte pregatit si alta e s& te duci si la noroc. ", pe langa alte subordonate , indiferent de ordine, exista: a) o completiva directa, o subiectiva si doua predicative; b) 0 completiva directa si trei subiective ; c) 0 completiva directa gi trei predicative ; d) patru subiective . 17) Cate propozifi principale si cate subordonate exista (indiferent de ordine) in fraza de mai jos ? »C esti frumoasa, cred ; cd ma iubesti, ifi multAmesc ; cd-mi oferi tot cea ce tu crezi c& mar face fericit, ma face sé fiu in stare de a-mi jartfi viata pentru tine." (M. Eminescu) a) 3 propoziti principale ; 6 propozitii subordonate ; b) 3 propoziti principale ; 7 propozitii subordonate ; ©) 2 propoziti principale ; 7 propozitii subordonate ; d) 4 propoziti principale ; 6 propozitii subordonate. 18) in fraza ,Esential este c sunteti fericiti si inconjurati de multi prieteni. ", existé: a) 0 propozitie principal si o subordonata subiectiva; b) 0 propozitie principala si doua subordonate predicative; c) © propozitie principala si o subordonata predicativa; d) 0 propozitie principala si doua subordonate subiective. 19) in fraza ,Care va sosi primul, acela va primi recompensa, zise el. ", exista: a) 0 atributiva, o propozitie principala. si o propozifie principal incidenta; b) 0 atributiva.o completiva directa si o propozitie principala; c) 0 subiectiva, 0 propozitie principala si o propozitie principal incident; d) 0 subiectiva, 0 completiva directa si o propozitie principal. 20) Indica felul subordonatei din fraza urmatoare : ,Dar piaré oamenii cu toti, / S-ar naste iarasi cameni.” (M. Eminescu) a)condifionala ; b) cauzala ; c) concesiva ; d) finala Notisare tre wo sng vara depart enpis demure apne Raspans seals ioearceae ) a) b) 6) a) Pagina 3 din 5 Ministerul Administrafel i Internelor CONCURS DE ADMITERE Q Academia de PolifieyAlexandru foan Cuca” Sesame east 2006 7 LIMBA ROMANA 21) Precizeaza numarul de propozifii din fraza ,Ni s-a parut cd oferta nu era cine stie ce de tentanti a) doua; b) trei; c) patru; d) cinci. 22) Propozitia subordonata din fraza ,RAmandnd aproape cum o stiam, m-a umplut de mirare." este: a) cauzala; b) modala; c) predicativa; d) conditional 23) Precizeaza functia sintactic a cuvintelor subliniate din enunturile urmatoare, indiferent de ordinea lor: ,A primit propunerea mea.", ,Ma intereseaza parerea ei.", ,]mi place tinuta sa.", ,Aiesit in evidenta interpretarea ta.". a) doua complemente directe si doua subiecte; b) trei complemente directe si un subiect; c) un complement direct si trei subiecte; d) patru complemente directe 24) Indic functia sintacticd, valoarea morfologica si cazul cuvantului subliniat : Noteazd carei persoane i-ai transmis mesajul a) atribut adjectival, adjectiv pronominal relativ, genitiv ; b) atribut adjectival, adjectiv pronominal relativ, dativ ; c) atribut pronominal, pronume relativ, genitiv ; d) atribut pronominal, pronume relativ, dativ. 25) Precizeazé numérul enunturilor in care acordul este folosit corect: Eu eram sa cad.”, ,Ei trebuiau sa plece.", ,Imi trebuiau multe carf.", ,Ele a trebuit sd vina.” a) unu; b) doua; ¢) trei; d) toate. 26) Precizeaza cate din sintagmele urmatoare continand atribute sunt corecte: ,antrenorul gi gimnastele felicitati", ,muntele si dealul ninsi ", ,unei privelisti rar intalnita", ,din punct de vedere al justitiei’ a) uni b) doua; c) trei; d) toate, enpis demure apne Raspans seals ioearceae ) a) b) 6) d) Pagina 4 din 5 Q Academia de PolifieyAlexandru foan Cuca” Sesiunea ili-august 2006 isterul Administratiei si Internelor CONCURS DE ADMITERE Al LIMBA ROMANA 27) Precizeazd functia sintactic si valoarea morfologicé a cuvintelor subliniate: ,Pe traseul excursiei, vom vizita, la dus, un castel celebru.” a) b) c) q) complement circumstantial de loc, exprimat prin verb la supin(cu prepozitia la); complement circumstantial de timp, exprimat prin verb la supin (cu prepozitia la) ; complement circumstantial de loc, exprimat prin substantiv cu prepozitie ; complement circumstantial de timp, exprimat prin substantiv cu prepozitie 28) Precizeaza numarul predicatelor verbale si nominale pe care le contin laolalta, indiferent de ordine, enunturile: ,Cerul este napadit de nori.", ,Trandafirii erau uzi de roua.", ,Copacii sunt inverziti si asaltati de pasarel a) b) ¢) qd) trei predicate verbale; un predicat verbal si doud predicate nominale; doua predicate nominale si doud predicate verbale; trei predicate nominale. 29) Precizeaza in cate din enunturile urmatoare, confinand atribute, acordul este folosit incorect: ,Atitudinea sa preventiva si prieteneasca ne-au impresionat.", ,Un transport de calculatoare vor sosi in curand.", ,Spiritul sau de ordine si disciplind ne-au surprins.", .Inmultirea cazurilor de gripa aviara impun masuri ferme. a) b) °) 4) ‘in toate; in trel in doua; in unu. 30) In enuntul ,Subsemnatul, lonescu Radu, student in anul al doilea, la Academia de Politie, va rog s8-mi aprobati...", exista: a) b) c) 4) ase atribute; cinci atribute; patru atribute; trei atribute. enpis demure apne Raspans seals ioearceae ) a) b) 6) d) Pagina S din 5