You are on page 1of 26

SJK(T) LADANG HARVARD BAHAGIAN 1,

08100 BEDONG,KEDAH DARUL AMAN

Tel: 04-4592512
Email: stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com
________________________________________________________________________________
KEDAH AMAN MAKMUR *BERSAMA MEMACU TRANFORMASI

MINGGU SAINS & SCHOOL LEVEL SCIENCE FAIR 2016


SJK(T) LDG HARVARD BHG. 1

1. Pendahuluan

Bulan Sains merupakan satu aktiviti yang dapat member pendedahan


kepada murid terutamanya berkaitan dengan sains.Disamping juga dapat
melahirkan pelajar yang minat terhadap sains serta menghargai sumbangan
sains dan teknologi terhadap manusia.Berhubungan itu Panitia Sains dan
Persatuan Sains Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Harvard
Bahagian 1 mengambil inisiatif merancangkan program Science Week &
School Level Scinence Fair sebagai pemangkin dalam membina pelajar
yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

2. Objektif

2.1. Melahirkan pelajar yang berminat terhadap sains.


2.2. Memberi pendedahan kepada murid mengenai kemajuan sains dan
teknologi masa kini.
2.3. Melahirkan murid yang menghargai sumbangan sains dan teknologi
terhadap manusia.
2.4. Menambahkan pengetahuan dan pengalaman murid mengenai sains
dan teknologi seterusnya meningkatkan peratus kelulusan
matapelajaran sains.

3. Sasaran

3.1. Semua murid SJK(T) Ldg. Harvard Bhg.1.


4. Tarikh & Masa

4.1. Tarikh : 17.04.2016 21.04.2016


4.2. Hari : Ahad hingga Khamis
4.3. Masa : Waktu Sains, Waktu rehat & Waktu Kokurikulum
4.4. Tempat : Mengikut kelas & Tahap

5. Ahli Jawatankuasa Minggu Sains 2016

Penaung : Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan

Penasihat : Guru Besar


Yang Dipertua PIBG

Pengerusi : 1. Pn.N.Subasnee (GPK Pentadbiran)


2. Pn.S.Eswari (GPK HEM)
3.En.R.Uthiakumar (GPK Ko-Ku)

Ketua Panitia : Pn.S.Sree Dewi

Setiausaha : Cik.G.Gunavaty

Bendahari : Pn.K.Vasuki

Jawatankuasa Kecil :

1. Pn.R.Manimegalai
2. Pn.P.Karthiyayini
3. Pn.R.Puvaneswary
4. Cik.J.Jayalechumi
5. Pn.N.Sunithasarani
6. Pn.A.Geethapriya
7. Pn.P.Shanti
8. Cik.K.Manjula
9. Pn.G.Indira
6. Aktiviti yang dirancang :

1. Pameran Sains (Tahap 1 & 2)

2. Challeging Mazes (Tahap 2)

3. Buku skrap dan folio sains (Tahap 1)

4. Science fair (Tahap 1 & 2)

5. Pertandingan mewarna mengikut nombor / Creative art (Tahap 1 )

6. Smart Crossword (Tahap 2)

7. Find the differences in picture (Tahap 1)

8. Word search (Tahap 1)

9. Pertandingan bercerita Sains

7. Kewangan (Pendapatan / Anggaran perbelanjaan)

a) Anggaran perbelanjaan

Bil Perbelanjaan Anggaran (RM) Jumlah


1 Pameran Sains (Tahap 1 & 2) RM 50.00 RM 50.00
2 Challeging Mazes (Tahap 2) RM 20.00 RM 20.00
3 Buku skrap dan folio sains (Tahap 1)
4 Science fair (Tahap 1 & 2) RM 100.00 RM 100.00
Pertandingan mewarna mengikut nombor
RM 20.00 RM 20.00
/ Creative art (Tahap 1 )
6 Smart Crossword (Tahap 2) RM 20.00 RM 20.00
7 Find the differences in picture (Tahap 1) RM 20.00 RM 20.00
8 Word search (Tahap 1) RM 20.00 RM 20.00
9 Pertandingan bercerita Sains RM 50.00 RM 50.00
JUMLAH RM 300.00 RM 320.00
8. Penutup

Diharap aktiviti Scince Week & School level scince fair' ini dapat
dilaksanakan dengan jayanya supaya dapat memberi pandangan dan
kesedaran kepada murid berkaitan dengan perkembangan sains dan
teknologi masa kini.Disamping itu, juga dapat melahirkan pelajar yang
berminat terhadap sains serta menghargai sumbangan sains dan teknologi
terhadap manusia.

Disediakan oeh, Disemak oleh,

........................................... ...........................................

(S.SREE DEWI) (EN.R.UTHIAKUMAR)


Ketua Panitia Sains GPK KoKurikulum

Disahkan oleh,

...........................................
1
SJK(T) LDG HARVARD BAHAGIAN 1,
08100 BEDONG KEDAH.
NO.TEL/FAX : 044592512
Stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com

UTHIA KUMAR A/L RENGASAMY


Penolong Kanan Ko Kurikulum
SJK(T) Ldg Harvard Bhg 1
08100 Bedong, Kedah.

Guru Besar
SJK(T) Ldg Harvard Bhg 1
08100 Bedong, Kedah.

Tuan,

MEMOHON PERUNTUKAN UNTUK PROGRAM MINGGU SAINS & SCHOOL LEVEL


SCIENCE FAIR 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuki.

2. Untuk makluman dan perhatian pihak tuan, Panitia Sains bersama dengan persatuan
sains SJK(T) Ldg. Harvard Bhg.1 akan mengadakan Minggu Sains & School level science
fair pada :

Tarikh : 17.04.2016 21.04.2016


Hari : Ahad Khamis
Masa : Waktu Sains (Mengikut jadual harian Sains) &
Waktu Kokurikulum (Rabu 2.00 ptg 4.00 ptg)

3. Oleh itu, pihak Panitia Sains bersama dengan Persatuan sains SJK(T) Ldg. Harvard
Bhg.1 memohon wang peruntukan Panitia Sains sebanyak Tiga Ratus Dua Puluh
Ringgit sahaja (RM 320.00) bagi menampung kos perbelanjaan Minggu Sains & School
level science fair.
.

4. Segala keperihatinan dan kerjasama dari pihak tuan amat harapkan dan dihargai
demi kejayaan dan kecemerlangan murid-murid di masa hadapan.

Sekian, terima kasih

SAINS PEMANGKIN KEMAJUAN NEGARA


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang benar, Diluluskan oleh,

......................................................... ..........................................................
Ahli Jawatankuasa Minggu Sains 2014
Penaung : Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan

Penasihat : Guru Besar


Yang Dipertua PIBG

Pengerusi : 1. Pn.K.Kristimah (GPK Pentadbiran)


2. Pn.N.Subasnee (GPK HEM)
3.Pn.S.Eswari (GPK Ko-Ku)

Ketua Panitia : Pn.S.Sree Dewi

Setiausaha : Pn.S.Sree Dewi

Bendahari : Cik.J.Jayaletchumi

Jawatankuasa Kecil:

En.M.Sundaramoorthi Pn.R.Manimegalai
Pn.K.Vasuki Pn.R.Puvaneswary
Cik.G.Gunavaty Pn.M.Anuratha
Pn.S.Sarala Pn.R.Mageswari
Cik..A.Jegenthambal
TARIKH
BIL PROGRAM TEMPOH MASA SASARAN
DIPERKENALKAN

02.03.2014 02.03.2014 Waktu Murid Tahun


1 Kuiz Sains
(Ahad) (Ahad) Rehat 1- 6
Pertandingan mewarna 02.03.2014 03.03.2014 Waktu Murid Tahun
2
(Ahad) (Isnin) Sains 1- 3
Buku skrap dan folio Waktu Murid Tahun
3 02.03.2014 04.03.2014
sains (Ahad) (Selasa) Sains 1- 3

4 Science Fair 02.03.2014 05.03.2014 Waktu Murid Tahun


(Ahad) (Rabu) Kokurikulum 4- 6
Rekacipta pakaian
5 dengan bahan kitar 02.03.2014 06.03.2014 Waktu Murid Tahun
semula & Pameran Sains (Ahad) (Khamis) Rehat 4- 6
1, .
SJK(T) LDG. HARVARD BHG 1,
08100 BEDONG KEDAH.

MINGGU SAINS
Aktiviti : Eksperimen (Science Fair)

Tarikh : 05.03.2014

Masa : 2.00 ptg - 4.00 ptg

Tempat : Kantin sekolah

Kumpulan : ____________

Tajuk Eksperimen : _______________________________________________________

Markah Penuh : 50 %

Markah yang diberi: __________________

NAMA GURU :

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

NAMA MURID TAHUN


1. ________________________________________________ ___________

2. ________________________________________________ ___________

3. ________________________________________________ ___________

4. ________________________________________________ ___________

5. ________________________________________________ ___________

6. _____________________________________________________ ___________
1
SJK(T) LDG HARVARD BAHAGIAN 1,
08100 BEDONG KEDAH.
NO.TEL/FAX : 044592512
Stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com

MINGGU SAINS & SCHOOL LEVEL SCIENCE FAIR 2015

SJK(T) LDG HARVARD BHG. 1

9. Pendahuluan

Bulan Sains merupakan satu aktiviti yang dapat member pendedahan


kepada murid terutamanya berkaitan dengan sains.Disamping juga dapat
melahirkan pelajar yang minat terhadap sains serta menghargai sumbangan
sains dan teknologi terhadap manusia.Berhubungan itu Panitia Sains dan
Persatuan Sains Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Harvard
Bahagian 1 mengambil inisiatif merancangkan program Science Week &
School Level Scinence Fair sebagai pemangkin dalam membina pelajar
yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

10. Objektif

10.1. Melahirkan pelajar yang berminat terhadap sains.


10.2. Memberi pendedahan kepada murid mengenai kemajuan sains dan
teknologi masa kini.
10.3. Melahirkan murid yang menghargai sumbangan sains dan teknologi
terhadap manusia.
10.4. Menambahkan pengetahuan dan pengalaman murid mengenai sains
dan teknologi seterusnya meningkatkan peratus kelulusan
matapelajaran sains.
11. Sasaran

11.1. Semua murid SJK(T) Ldg. Harvard Bhg.1.

12. Tarikh & Masa

12.1. Tarikh : 09.07.2015


12.2. Hari : Khamis
12.3. Masa : 2.00 4.00 ptg
12.4. Tempat : SJK(T) Ldg. Harvard Bhg.1.

13. Ahli Jawatankuasa Minggu Sains 2015

Penaung : Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan

Penasihat : Guru Besar


Yang Dipertua PIBG

Pengerusi : 1. Pn.N.Subasnee (GPK Pentadbiran)


2. Pn.S.Eswari (GPK HEM)
3.En.R.Uthiakumar (GPK Ko-Ku)

Ketua Panitia : Pn.S.Sree Dewi

Setiausaha : Pn.N.Sunithasarani

Bendahari : Cik.J.Jayaletchumi

Jawatankuasa Kecil :

1. Pn.R.Manimegalai
2. Pn.K.Vasuki
3. Pn.P.Karthiyayini
4. Pn.R.Puvaneswary
5. Cik.G.Gunavaty

14. Aktiviti yang dirancang :


1. Pameran Sains (Tahap 1 & 2)

2. Rekacipta pakaian dengan bahan kitar semula (Tahap 2)

3. Buku skrap dan folio sains (Tahap 1 & 2)

4. Science fair (Tahap 1 & 2)

5. Pertandingan mewarna (Tahap 1 )

15. Kewangan (Pendapatan / Anggaran perbelanjaan)

b) Anggaran perbelanjaan

Anggaran Jumlah
Bil Perbelanjaan
(RM)
1 Hadiah & Sijil RM100 RM 100

JUMLAH RM 100

16. Penutup
Diharap aktiviti Scince Week & School level scince fair' ini dapat
dilaksanakan dengan jayanya supaya dapat memberi pandangan dan
kesedaran kepada murid berkaitan dengan perkembangan sains dan
teknologi masa kini.Disamping itu, juga dapat melahirkan pelajar yang
berminat terhadap sains serta menghargai sumbangan sains dan teknologi
terhadap manusia.

Disediakan oeh, Disemak oleh,

........................................... ...........................................

(S.SREE DEWI) (EN.R.UTHIAKUMAR)


Ketua Panitia Sains GPK KoKurikulum

Disahkan oleh,

...........................................

17.04.2016
21.04.2016
(KHAMIS)

PAMERAN
SAINS
SUNDAY FOR

SCIENCE

EXPERIMENT

2016
JAWATANKUASA KERJA PERTANDINGAN
SCHOOL LEVEL SCIENCE FAIR
Penasihat : Pn.S.Amuniyammal (Guru Besar)

Pengerusi : Pn.N.Subasnee ( PK1)

Naib Pengerusi 1 : Pn.S.Eswari (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En.R.Uthia Kumar (PK KK)

Bendahari : Pn.K.Vasuki

Setiausaha : S.Sree Dewi

Pengelola Peserta : Cik.J.Jayaletchumi

Pelancaran : Pn.R.Puvanesvary, Pn.A.Geethapriya

Hakim / Sambutan : Guru Besar, PK1, PK HEM, PK KOKO

Pengacara Majlis : Pn.P.Karthiyayini,

Buku Program : Pn.S.Sree Dewi

Kad Jemputan : Pn.A.Geethapriya

Hadiah : Pn.P.Shanti, Cik.G.Gunavaty

Banner : Pn.G.Indira , Pn.R.Manimegalai

Penyediaan Boot : Pn.P.Karthiyayini, Pn.S.Sree Dewi & En.Pandian


(pekebun) & Pekerja-pekerja

Laporan & Dokumentasi : Pn.S.Sree Dewi, Cik.K.Manjula

Pertandingan bercerita SN : Pn.N.Sunithasarani

Eksperimen : Pn.S.Sree Dewi, Pn.K.Vasuki, Pn.R.Puvanesvary,


Pn.A.Geethapriya, Cik.J.Jayaletchumi, Pn.P.Shanti,
Cik.G.Gunavaty

AJK Makanan : Pn.G.Indra , Pn.R.Manimegalai

Disiplin & Keselamatan : Cik.J.Jayaletchumi, Semua guru

Kebersihan : Pn.K.Vasuki, En.Pandian (pekebun) & Pekerja-pekerja

Pertandingan Ibubapa : En.R.Uthia Kumar (PK KK)

Juru gambar : Cik.K.Manjula

PA.Sistem : En.Sobri bin ArshadATURCARA
1.30 Ptg :
Murid berkumpul di kantin sekolah

1.45 Ptg :
Ketibaan Pegawai & Ibubapa
Taklimat Kepada pelajar & Waris

2.00 Ptg :

Pertandingan bermula Persediaan Kiosk


Kehakiman
Kembara Dengan Buggy

3.30 Ptg :
Ucapan Aluan - Pn.S.Amuniyammal (Guru Besar)
Ucapan Perasmian & Penutupan - Encik Romlan bin Ahmad,
Penolong Pegawai Pelajaran Daerah,
Sains & Matematik Rendah,
Pejabat Pelajaran Daerah KMY

Lawatan Ke Kiosk & Pameran Sains


Penyampaian Hadiah
Bersurai
SJK(T) LADANG HARVARD BAHAGIAN 1,
08100 BEDONG,KEDAH DARUL AMAN

Tel: 04-4592512
Email: stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com
________________________________________________________________________________
KEDAH AMAN MAKMUR *BERSAMA MEMACU TRANFORMASI

PERTANDINGAN ZON LEVEL SCIENCE FAIR 2016

17. Pendahuluan

Bulan Sains merupakan satu aktiviti yang dapat member pendedahan kepada murid
terutamanya berkaitan dengan sains. Berhubungan itu Panitia Sains dan Persatuan
Sains Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Harvard Bahagian 1 mengambil
inisiatif untuk mengambil bahagian dalam Pertandingan Zon Level Science Fair 2016
sebagai pemangkin dalam membina pelajar yang cemerlang, gemilang dan
terbilang.

1. Objektif

1.1. Melahirkan pelajar yang berminat terhadap sains.


1.2. Memberi pendedahan kepada murid mengenai kemajuan sains dan
teknologi masa kini.
1.3. Melahirkan murid yang menghargai sumbangan sains dan teknologi
terhadap manusia.
1.4. Menambahkan pengetahuan dan pengalaman murid mengenai sains
dan teknologi seterusnya meningkatkan peratus kelulusan
matapelajaran sains.

2. Sasaran

2.1. Murid Tahun 5


3. Tarikh & Masa

3.1. Tarikh : 07.05.2016


3.2. Hari : Sabtu
3.3. Masa : 8.00 pagi
3.4. Tempat : AIMST Universiti

4. Ahli Jawatankuasa Pertandingan Science Fair 2016

Penaung : Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan

Penasihat : Guru Besar


Yang Dipertua PIBG

Pengerusi : 1. En.R.Uthiakumar (GPK Ko-Ku)


2. Pn.S.Eswari (GPK HEM)
3. Pn.N.Subasnee (GPK Pentadbiran)

Ketua Panitia : Pn.S.Sree Dewi

Setiausaha : Cik.G.Gunavaty

Bendahari : Pn.K.Vasuki

Jawatankuasa Kecil :

1. Pn.R.Manimegalai
2. Pn.P.Karthiyayini
3. Pn.R.Puvaneswary
4. Cik.J.Jayalechumi
5. Pn.N.Sunithasarani
6. Pn.A.Geethapriya
7. Pn.P.Shanti
8. Cik.K.Manjula
9. Pn.G.Indira
5. Aktiviti yang dirancang :

1. Mengambil bahagian dalam Pertandingan Science Fair di peringakat


Zon Kedah.

6. Kewangan (Pendapatan / Anggaran perbelanjaan)

c) Anggaran perbelanjaan

Bil Perbelanjaan Anggaran (RM) Jumlah


1 Solar Cell RM 150.00 RM 150.00
2 PVC pipe RM 30.00 RM 30.00
3 Roller RM 20.00 RM 20.00
4 Wire RM 20.00 RM 20.00
6 Multimeter RM 60.00 RM 60.00
7 Foto RM 30.00 RM 30.00
8 Pengangkutan RM 60.00 RM 60.00
9 Lain-lain RM 50.00 RM 50.00

JUMLAH RM 420.00 RM 420.00

7. Penutup

Diharap pertandingan Zon Level Science Fair ini dapat dilaksanakan


dengan jayanya supaya dapat memberi pandangan dan kesedaran kepada
murid berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi masa kini.

Disediakan oeh, Disemak oleh,

........................................... ...........................................

(S.SREE DEWI)
Ketua Panitia Sains

Disahkan oleh,

SJK(T) LADANG HARVARD BAHAGIAN 1,


08100 BEDONG,KEDAH DARUL AMAN
Tel: 04-4592512
Email: stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com
______________________________________________________________________________

KEDAH BERMUAFAKAT

LAPORAN KEWANGAN

ZON LEVEL SCIENCE FAIR 2016


SJK(T) LDG HARVARD BHG. 1

Bil Perbelanjaan Perbelanjaan Jumlah


1 Solar Cell RM 100.00 RM 150.00
2 PVC pipe RM 30.00 RM 30.00
3 Roller RM 20.00 RM 20.00
4 Banner RM 50.00 RM 20.00
6 Multimeter RM 60.00 RM 60.00
7 Pengangkutan RM 30.00 RM 30.00
8 Hadiah RM 100.00 RM 60.00
9 Lain-lain RM 40.00 RM 50.00
Jumlah
JUMLAH RM 400.00 RM 400.00

Disediakan oeh, Disemak oleh,

........................................... ...........................................

(S.SREE DEWI)
Ketua Panitia Sains
SJK(T) LADANG HARVARD BAHAGIAN 1,
08100 BEDONG,KEDAH DARUL AMAN
Tel: 04-4592512
Email: stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com
______________________________________________________________________________

KEDAH BERMUAFAKAT

LAPORAN KEWANGAN

MINGGU SAINS & SCHOOL LEVEL SCIENCE FAIR 2016


SJK(T) LDG HARVARD BHG. 1

Bil Perbelanjaan Perbelanjaan Jumlah


1 Hadiah RM 200.00 RM 200.00
2 Straw RM 20.00 RM 20.00
3 Fotostat RM 10.00 RM 10.00
4 Lain-lain RM 20.00 RM 20.00

Jumlah Jumlah
JUMLAH RM 250.00 RM 250.00

Disediakan oeh, Disemak oleh,

........................................... ...........................................

(S.SREE DEWI)
Ketua Panitia Sains