You are on page 1of 8

Water Quality Parameters

Location pH (units) Ammonia (mg/L)


Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar.
Stn. I (Central West Bay) 7.3 8.4 8.0 - 0.051 0.045
Stn II (East Bay) 8.2 8.0 8.3 - 0.057 0.264
Stn IV (Central Bay) 7.8 7.8 8.1 - 0.036 0.019
Stn V (Northern West Bay) 8.7 8.0 8.0 - 0.018 0.133
Stn. VIII (South Bay) 7.7 8.0 7.8 - 0.006 0.220
Stn. XV (San Pedro) 8.3 8.0 8.1 - 0.027 0.169
Stn XVI ( Sta Rosa) 8.8 8.2 8.2 - 0.008 0.027
Stn. XVII (Sanctuary) 7.9 8.3 8.1 - 0.014 0.092
Stn. XVIII (Pagsanjan) 8.0 8.1 7.8 - 0.024 0.010

Water Quality Parameters


Station Monitoring Stations pH (units) Nitrate (mg/l)
Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar.
1 Marikina River 7.3 7.6 6.8 - 0.07 0.001
2 Bagumbayan (Taguig) 7 7.3 7.1 0.004 0.025 0.169
Buli Creek (Taguig) 7.3 7 7.8 0.001 0.001 0.001
4 Mangangate (Muntinlupa)-Down 7.5 7.3 7.5 0.015 0.122 0.24
4U Mangangate (Muntinlupa)-Up 7.7 7.4 7.7 0.042 0.383 0.001
5 Tunasan (Muntinlupa)-Down 6.9 7 6.7 1.083 0.268 0.001
5U Tunasan (Muntinlupa)-Up 7.9 7.7 8.1 1.82 0.387 0.336
6 San Pedro River (T2) 7.5 7.7 7.9 0.001 0.219 0.063
7 Binan 7.8 7.7 7.8 0.001 0.098 0.009
8 Sta. Rosa- Down 7.6 7.7 7.8 0.1777 0.001 0.024
8M Sta. Rosa- M 7.6 7.8 7.6 0.425 0.001 0.008
8U Sta. Rosa- U 7.9 7.8 7.9 1.646 1.481 1.76
9 Cabuyao - 7.5 7.7 - 0.001 0.063
10 San Cristobal River (T3) 7 6.7 6.8 0.036 0.001 0.014
11 San Juan River (T5) 7.6 7.5 8 2.932 1.889 7.86
12 Molawin Creek (Los Banos) 7.5 7.4 7.7 0.671 0.517 0.618
13 Bay River (T9) 8.1 8.1 8.3 0.437 0.710 0.746
14 Pila 7.5 7.4 7.7 0.414 3.676 0.7
15 Sta. Cruz River (T6) 7.5 7.6 7.7 0.928 0.255 0.738
16 Pagsanjan River (T8) 7.6 7.6 7.9 0.207 0.310 0.215
17 Pangil- Down 7.2 7.4 7.6 - 0.084 0.262
17U Pangil- Up 7.2 7.2 7.3 - 0.139 0.488
18 Siniloan 7.2 7.3 7.2 - 0.523 0.506
19 Sta Maria- Down 7.4 7.6 7 - 0.958 0.589
19U Sta. Maria- Up 8.2 7.9 8.6 - 0.357 0.526
20 Jala-jala - - - - - -
21 Pililla 6.9 7.2 7.6 - 0.009 0.01
22A Tanay River - Brgy Wawa 7.5 7.5 7.8 - 0.088 0.141
22B Tanay River - Daranak Falls - 8.1 8.2 - 0.386 0.163
22C Tanay River - Cuyambay 8.5 7.7 7.9 - 0.149 0.252
23 Baras 8 7.4 8.2 - 0.028 0.041
24 Morong- Down 8.3 8.1 6.7 - 1.3 0.063
24U Morong- Up 7.2 8.2 8.5 - 0.577 0.154
25 Manggahan Floodway (Taytay) 7.4 7.3 7.3 - 0.032 0.235
26 Sapang Baho (Cainta) 7.4 7.3 7.3 - 0.025 0.014
27 Angono 7.6 7.4 7.4 - 0.871 1.317
Water Quality Parameters
Nitrate (mg/L) Inorganic Phosphate (mg/L)
Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar.
- 0.331 0.308 0.057 0.021
- 0.357 0.176 0.059 0.004
- 0.335 0.355 0.063 0.006
- 0.715 0.103 0.135 0.037
- 0.375 0.204 0.098 0.001
- 0.538 0.352 0.067 0.030
0.285 0.559 0.040 0.003
- 0.450 0.192 0.052 0.016
- 0.283 0.004 0.056 0.007

rameters
Inorganic Phosphate (mg/l)
Jan. Feb. Mar.
- 0.669 0.898
1.95 1.387 2.2
2.544 2.7 1.2
0.977 1.692 1.5
0.741 0.528 1.6
2.59 1.134 5.11
1.077 0.978 4.66
3.108 1.139 1.24
2.636 1.033 1.16
1.904 0.777 0.752
0.822 0.755 0.652
0.695 0.536 0.534
- 1.034 0.972
0.451 0.400 0.362
0.818 0.695 0.923
0.531 0.462 0.473
0.416 0.346 0.401
0.111 0.2 0.202
0.431 0.086 0.363
0.054 0.067 0.043
- 0.067 0.072
- 0.075 0.052
- 0.108 0.087
- 0.064 0.122
- 0.08 0.078
- - -
- 0.386 0.378
- 0.281 0.167
- 0.014 0.035
- 0.009 0.041
- 0.323 0.48
- 1.357 0.23
- 1.598 0.513
- 1.293 0.412
- 1.169 0.384
- 0.491 0.454
II. Water Quality Data:
A. Laguna Lake

Water Quality Parameters


Location BOD (mg/l) Dissolve Oxygen (mg/L)
Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar.
Stn. I (Central West Bay) 2.0 1.0 1.0 7.5 8.9 7.6
Stn II (East Bay) 1.0 2.0 1.0 7.2 7.9 8.4
Stn IV (Central Bay) 2.0 1.0 1.0 7.2 7.8 8.3
Stn V (Northern West Bay) 2.0 2.0 1.0 9.1 7.5 7.6
Stn. VIII (South Bay) 1.0 1.0 1.0 6.8 7.5 8.0
Stn. XV (San Pedro) 2.0 1.0 1.0 8.7 7.8 7.6
Stn XVI ( Sta Rosa) 2.0 2.0 1.0 8.4 8.3 8.1
Stn. XVII (Sanctuary) 2.0 1.0 1.0 7.7 8.0 7.9
Stn. XVIII (Pagsanjan) 1.0 2.0 1.0 7.6 8.3 8.5

Water Quality Parameters


Station Monitoring Stations pH (units) Nitrate (mg/l)
Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar.
1 Marikina River 15 7 20 0.60 0 30 1.10
2 Bagumbayan (Taguig) 231 669 806 0.05 0.05 0.05
Buli Creek (Taguig) 293 327 212 0.05 0.05 0.05
4 Mangangate (Muntinlupa)-Down 32 104 34 0.05 0.05 0.05
4U Mangangate (Muntinlupa)-Up 8 10 7 2.60 4.50 4.00
5 Tunasan (Muntinlupa)-Down 1138 514 569 0.05 0.05 0.05
5U Tunasan (Muntinlupa)-Up 4 8 6 5.70 3.70 6.90
6 San Pedro River (T2) 16 8 11 0.05 0.05 0.05
7 Binan 11 33 53 0.05 0.05 0.05
8 Sta. Rosa- Down 15 24 22 1.00 0.05 0.05
8M Sta. Rosa- M 41 16 24 0.80 5.20 0.05
8U Sta. Rosa- U 7 6 5 4.30 5.90 6.10
9 Cabuyao - 29 22 - 0.05 0.05
10 San Cristobal River (T3) 74 128 150 0.40 0.40 0.05
11 San Juan River (T5) 6 3 3 5.70 5.00 5.60
12 Molawin Creek (Los Banos) 3 2 3 3.00 3.00 2.70
13 Bay River (T9) 3 2 1 6.90 3.00 7.70
14 Pila 2 2 3 4.80 5.20 5.50
15 Sta. Cruz River (T6) 2 1 2 6.30 6.50 6.20
16 Pagsanjan River (T8) 2 1 3 7.20 7 .80 7.50
17 Pangil- Down 2 1 1 8.60 7.20 8.90
17U Pangil- Up 1 1 1 7.60 7.70 7.70
18 Siniloan 2 3 2 4.70 2.80 5.10
19 Sta Maria- Down 4 2 1 5.40 6.80 6.10
19U Sta. Maria- Up 1 2 1 8.90 8.60 8.80
20 Jala-jala - - - - - -
21 Pililla 39 5 4 1.50 2.00 1 70
22A Tanay River - Brgy Wawa 7 4 10 2.40 3.50 14.70
22B Tanay River - Daranak Falls 1 1 1 8.00 8.30 8.50
22C Tanay River - Cuyambay - 1 4 - 8.30 8.10
23 Baras 7 7 11 1.20 6.30 8.10
24 Morong- Down 14 18 15 6.60 9.20 19.30
24U Morong- Up 22 33 29 9.20 11.70 19.70
25 Manggahan Floodway (Taytay) 17 16 25 1.20 0.05 3.10
26 Sapang Baho (Cainta) 24 24 32 0.05 0.05 2.80
27 Angono 7 11 9 3.20 2.70 2.80
ty Parameters
Total Coliforms (MPN/100ml)**
Jan. Feb. Mar.
2,400 1,138 678
2,400 410 333
1,600 522 457
540 360 357
2,400 435 672
2,400 820 485
2,400 639 271
2,400 1,486 918
3,500 401 301

ty Parameters
Inorganic Phosphate (mg/l)
Jan. Feb. Mar.
9,200,000 5,674,504 4,830,306
5,400,000 9,295,160 19,957,242
5,400,000 7,048,404 7,702,939
3,300,000 6,549,809 8,231,271
330,000 402,119 729,413
92,000,000 34,583,233 40, 121298
210,000 522,494 397,463
9,200,000 2,123,205 1,302,347
5,400,000 4,347,413 5,581,486
2,400,000 4,698,936 2,895,991
3,500,000 3,500,000 4,044,299
91,000 381,576 511,662
- 16,000,000 16,000,000
92,000,000 56,745,044 66,662,444
790,000 932,202 985,078
130,000 101,341 69,721
490,000 474,763 562,592
130,000 101,341 112,867
49,000 49,000 42,951
130,000 134,907 307,655
70,000 74,364 144,003
54,000 13,349 21,270
1,600,000 280,000 183,646
350,000 130,958 110,653
4,900 4,900 4,900
- - -
170,000 115,888 120,413
45,000 103,923 51,974
16,000 5,400 9,295
- 16,000 3,713
920,000 395,474 172,816
920,000 174,241 158,033
17,000 47,011 55,891
330,000 389,615 368,634
5,400,000 5,400,000 4,673,245
2,200,000 5,932,959 4,387,845